RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM KBSM TINGKATAN SATU

MINGGU

BIDANG TILAWAH

TAJUK

TARIKH

CATATAN

Surah Al-Baqarah ayat 5-11 1-10 Januari Konsep akidah Surah Al-Baqarah ayat 1-10 Surah Al-Baqarah ayat 12-18 1-5 (Al-Quran menjana Januari kecemerlangan hidup) Konsep Fardu Ain dan Fardu Kifayah Adab Kepada Ibubapa Surah al-Baqarah ayat 19-25 1-5 Januari Riwayat Hidup Rasulullah S.A.W Al-Quran Panduan Mukmin Al-Quran Panduan Mukmin dan dan Hadis Hidup Hadis 2-8 Febuari Hidup

1

AKIDAH TILAWAH (Ujian diagnostik) TILAWAH (Kefahaman)

2

IBADAT AKHLAK ISLAMIAH TILAWAH (Hafazan)

3

SIRAH

HADIS HADIS

4

IBADAH TILAWAH (Kefahaman)

Asas Akidah Islam Surah Al-Baqarah ayat 1-5 (Al-Quran menjana kecemerlangan hidup)

W Surah al-Baqarah ayat 83-85 Ilmu Pengetahuan Asas 23-1 Mac Kejayaan Kepentingan Fardu Ain dan Fardu Kifayah Masyarakat Arab Sebelum dan Selepas Islam Asas Akidah Islam 2-8 Mac Adab Menjaga Fitrah Lelaki dan Perempuan Adab Menjaga Fitrah Lelaki dan Perempuan Konsep Bersuci 9-15 Mac Surah al-Baqarah ayat 31-41 Konsep Bersuci Surah al-Baqarah ayat 23-29 Mac 34-37 (Mencontohi Kepatuhan Malaikat) Surah al-Baqarah ayat 34-37 6 SIRAH TILAWAH HADIS 7 IBADAH SIRAH AKIDAH 8 AKHLAK ISLAMIAH AKHLAK ISLAMIAH IBADAH 9 TILAWAH IBADAH TILAWAH (Kefahaman) 10 TILAWAH (Kefahaman) .HADIS Pengenalan Hadis Implikasi Fardu Ain dan Fardu Kifayah 5 9-15 Febuari IBADAH TILAWAH TILAWAH (Kefahaman) Surah al-Baqarah ayat 83-85 Surah al-Baqarah ayat 16-22 83(Berbudi dan Febuari Berbakti Cara Hidup Mukmin) Riwayat Hidup Rasulullah S.A.

a Kaedah Jawi Konsep Bersuci: Bersuci daripada Najis Konsep Bersuci: 13-19 April Istinjak Surah al-Baqarah ayat 255 Konsep Bersuci: Wuduk Surah al-Baqarah ayat 20-26 April 124-129 Surah al-Baqarah ayat 155-156 ( Sabar Menghadapi Ujian Allah S.5April Siddiq r.W.T) Adab Menuntut Ilmu Konsep Wuduk Bersuci: 27-3 Mei 11 HAFAZAN JAWI SIRAH 12 JAWI IBADAH IBADAH 13 HAFAZAN IBADAH TILAWAH 14 TILAWAH (Kefahaman) AKHLAK ISLAMIAH IBADAH 15 TILAWAH (Kefahaman Surah al-Baqarah ayat 155-156 ( Sabar Menghadapi Ujian Allah S.T) .W.a Surah al-Baqarah ayat 201 Kaedah Jawi Perjuangan Tokoh – 6-12 April Tokoh : Abu Bakar AsSiddiq r.(Mencontohi Kepatuhan Malaikat) AKHLAK ISLAMIAH SIRAH Adab Menuntut Ilmu Perjuangan Tokoh – 30 MacTokoh : Abu Bakar As.

T) Konsep Bersuci: Tayamum Bilal bin Rabah Konsep Bersuci: Mandi Kejayaan Rasulullah Melaksanakan Asas Akidah yang Kukuh Tuntutan Berjemaah Tuntutan Berjemaah Rukun Iman Akidah Islam Solat Solat 25-31 Mei Teras 18-24 Mei 18 IBADAH IBADAH 19 AKIDAH IBADAH HAFAZAN Konsep Bersuci: Samak Surah al-Baqarah ayat 15-21 Jun 256 Konsep Muslim Mukmin Kaedah Jawi Adab Berkawan Konsep Muslim Mukmin dan dan 20 AKIDAH JAWI AKHLAK ISLAMIAH 22-28 Jun 21 AKIDAH .W.JAWI IBADAH HAFAZAN Kaedah Jawi Konsep Bersuci: Mandi Surah al-Baqarah ayat 255 4-10 Mei 16 JAWI TILAWAH (Kefahaman) 17 IBADAH SIRAH IBADAH SIRAH Kaedah Jawi Surah al-Baqarah ayat 11-17 Mei 155-156 ( Sabar Menghadapi Ujian Allah S.

W.SIRAH TILAWAH Saidatina Khadijah Binti Khuwailid r.a Surah al-Baqarah ayat 29-5 Julai 272-286 Surah al-Baqarah ayat 284-286 ( Sifat-Sifat Allah S.W Surah al-Baqarah ayat 6-12 Julai 284-286 ( Sifat-Sifat Allah S.T) Strategi Perjuangan Rasulullah S.W.T) Adab Berguru Surah al-Baqarah ayat 284-286 Surah al-Baqarah ayat 13-19 Julai 262-271 Surah al-Baqarah ayat 256 (Berpegang Teguh dengan Agama Allah) Rukun Iman Teras Akidah Islam Surah al-Baqarah ayat 20-26 Julai 256 (Berpegang Teguh dengan Agama Allah) Adab Bergaul Dengan Keluarga Solat Jumaat: Konsep Solat Jumaat Surah al-Baqarah ayat 27-2 Ogos 168-174 Surah al-Baqarah ayat 168 (Makanan yang Halal dan yang Haram Menurut Islam) 22 TILAWAH (Kefahaman) SIRAH TILAWAH (Kefahaman) 23 AKHLAK ISLAMIAH HAFAZAN TILAWAH 24 TILAWAH (Kefahaman) AKIDAH TILAWAH (Kefahaman) AKHLAK ISLAMIAH IBADAH TILAWAH 25 26 TILAWAH (Kefahaman) .A.

T September Solat : Khusyuk Solat dan Kesannya kepada Kehidupan Mukmin Adab Membaca Quran Al- 27 IBADAH SIRAH TILAWAH 28 IBADAH TILAWAH (Kefahaman) TILAWAH (Kefahaman) 29 AKHLAK ISLAMIAH JAWI AKIDAH 30 SIRAH IBADAH AKIDAH 31 IBADAH AKHLAK ISLAMIAH .T September Hijrah Rasulullah S.A.TILAWAH (Kefahaman) IBADAH Surah al-Baqarah ayat 168 (Makanan yang Halal dan yang Haram Menurut Islam) Solat: Solat Fardu 3-9 Ogos Solat: Solat Fardu Sumaiyyah Surah al-Baqarah ayat 10-16 Ogos 198-203 Solat : Solat Fardu Surah al-Baqarah ayat 201 (Kepentingan Doa dalam Hidup Mukmin) Surah al-Baqarah ayat 17-23 Ogos 201 (Kepentingan Doa dalam Hidup Mukmin) Adab Menjaga Harta Sekolah Kaedah Jawi Dalil Kewujudan Allah 31-6 S.W ke Madinah Hikmah Bersuci dalam Kehidupan Individu dan Masyarakat Dalil Kewujudan Allah 7-13 S.W.W.

W.TILAWAH Surah al-Baqarah ayat 14-20 219-222 September Surah al-Baqarah ayat 219 (Arak dan Judi Memusnahkan Kehidupan) Adab Makmum Solat Jumaat Surah al-Baqarah ayat 28 – 248-261 Oktober Surah al-Baqarah ayat 255 (Keagungan dan Kekuasaan Allah S.T) Solat Jumaat: Khutbah Jumaat Kaedah Jawi 5-11 Oktober Surah al-Baqarah ayat 256 (Berpegang Teguh dengan Agama Allah) Adab Makmum Solat Jumaat Kaedah Jawi 12-18 Oktober Solat Sunat Tahiyyatul Masjid dan Solat Sunat Rawatib Ulangkaji Hikmah Bersuci dalam 19-25 Kehidupan Individu Oktober dan Masyarakat Semua Tajuk Latih tubi Teori dan amali 32 TILAWAH (Kefahaman) IBADAH TILAWAH 4 33 TILAWAH (Kefahaman) IBADAH JAWI 34 TILAWAH (Kefahaman) IBADAH JAWI 35 IBADAH AMALI IBADAH 36 Ulang Kaji/ Ujian PAFA .

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 .