BAHASA MELAYU PENULISAN

KARANGAN BERFORMAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ucapan
Syarahan
Perbahasan
Berita
Laporan
Dialog
Temu ramah
Surat kiriman rasmi
Surat kiriman tidak rasmi
Catatan harian

KARANGAN BERFORMAT
 1. Ucapan
1.1. Kata-kata aluan.
1.2. Kata penegasan (tuan-puan yang dihormati)
1.3. Sekian, terima kasih.
 2. Syarahan
2.1. Kata-kata aluan
2.2. Kata penegasan (para hadirin yang dihormati)
2.3. Sekian, terima kasih.
 3. Perbahasan
3.1. Kata-kata aluan
3.2. Kata penegasan
3.3. Sekian, terima kasih

KARANGAN BERFORMAT
 4. Berita
4.1. Nama tempat (huruf besar)
4.2. Tanda koma ( , )
4.3. Tarikh
4.4. Tanda sempang ( - )
 5. Laporan
5.1. Tajuk laporan
5.2. Tandatangan/nama(huruf besar)/jawatan
5.3. Tarikh laporan
 6. Dialog
6.1. Nama watak/orang
6.2. Noktah bertindih ( : )

KARANGAN BERFORMAT
 7. Surat kiriman rasmi
8.1. Alamat pengirim
8.2. Satu garisan
8.3. Alamat penerima
8.4. Tarikh surat
8.5. Panggilan hormat
8.6. Tajuk surat
8.7. Nombor
8.8. Sekian, terima kasih
8.9. Tandatangan/nama(huruf
besar)/jawatan

KARANGAN BERFORMAT
 8. Surat kiriman tidak rasmi
9.1. Alamat pengirim
9.2. Tarikh surat
9.3. Kata mengadap surat (menemui… )
9.4. Panggilan hormat
9.5. Penutup surat (Akhir kata…)
9.6. Tandatangan
(Guna bahasa surat)
 9. Catatan harian
10.1. Tarikh
10.2. Masa

KARANGAN TIDAK BERFORMAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fakta
Keperihalan
Cerita/tindakan
Biografi
Sambung cerita
Akhiri cerita
Imaginatif/cereka
Rangsangan kata

Ringkasan Berita
Pendahuluan
TEMPAT, TARIKH
- Tajuk berita secara ringkas
Siapa? Apa yang berlaku? Bila? Dimana?
Isi 1 – Isi / huraian / contoh
Isi 2 – Isi / huraian / contoh
Isi 3 – Isi / huraian / contoh
Isi 4 – Isi / huraian / contoh
Penutup – Isi / huraian / contoh

Ringkasan Surat RASMI
Alamat pengirim

Perenggan pertama - tidak
dinomborkan dan dimulakan
ditepi.

Nama dan
alamat penerima. TARIKH.

2. Perenggan kedua dan
seterusnya dinomborkan.

Tataucapan,

Penutup dan ucapan terima
kasih.

Perkara - digariskan

Yang benar,
(NAMA)
Jawatan.

_____________________
_____________________
_____________________
__________________________________________________________________________________

_____________________
_____________________
_____________________

_______________

____________,
__________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
___________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
______________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________
____________________
(
)
____________________

Ringkasan Surat BIASA
Alamat

Tarikh.
Pendahuluan
Panggilan,
-

Tanya khabar
Keadaan diri penulis
Tujuan surat ditulis

Isi-isi lain
Yang benar,
(NAMA)

___________________
___________________
___________________
_________________________________________________
_______________________________________________
________ ,
________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________
_____________________________________
__________________
(
)

Ringkasan Laporan - KEJADIAN
Pendahuluan  secara ringkas,
 Tarikh (bila)  Siapa  Aktiviti/acara apa? 
Di mana
 Punca kejadian (bagaimana berlaku)
 Keterangan saksi
(ISI 1)
 Tindakan orang ramai dan mangsa ( ISI 2)
 Jumlah mangsa – cedera dan maut
 Nama-nama mangsa
(ISI 3)
 Tindakan polis / bomba / pasukan perubatan
(ISI 4)
 Kerugian?  Nasihat pegawai bomba / polis –
penutup
Disediakan oleh,
…………….

Tarikh

Ringkasan Laporan - LAWATAN
Pendahuluan  Secara ringkas
 Tarikh  Siapa  Aktiviti / acara apa?
 Ke mana  Berapa hari

Tiba di destinasi pertama
(ISI 1)
 Tempat  Faedah diperolehi / perasaan / suasana
Destinasi kedua
(ISI 2)
 Tempat  Faedah diperolehi / perasaan / suasana
Destinasi ketiga
 Tempat  Makan / rehat

(ISI 3)

Destinasi keempat
(ISI 4)
 Tempat  Faedah diperolehi / perasaan / suasana
Perjalanan pulang, suasana dalam kenderaan, perasaan ahli rombongan /
harapan dan tiba jam ? – penutup
Disediakan oleh,
……………
(NAMA)
jawatan

Tarikh

Ringkasan Laporan – PERISTIWA
Pendahuluan  secara ringkas
 Tarikh  Siapa  Aktiviti / acara apa  Di mana
 Acara pembukaan  Perasmi?  Sambutan ibu bapa (ISI 1)
 Acara pertama  Suasana

(ISI 2)

 Acara-acara lain  Suasana
(ISI 3)
 Acara kemuncak  Pemenang-pemenang

(ISI 4)

 Acara penutup (penyampaian hadiah)
 Masa majlis tamat - Penutup
Disediakan oleh,
………………….
(NAMA)
jawatan

Tarikh

Ringkasan Catatan – HARIAN
Hari, Tarikh.
Masa
Pendahuluan
Masa
Isi 1 (Isi / huraian / contoh)
Masa
Isi 2 (Isi / huraian / contoh)
Masa
Isi 3 (Isi / huraian / contoh)
Masa
Isi 4 (Isi / huraian / contoh)
Masa
Penutup

Ringkasan Catatan - MINGGUAN
Hari, Tarikh.
Pendahuluan
Masa / isi / huraian / contoh
Isi 1  Masa / isi / huraian / contoh
Hari, Tarikh.
Isi 2  Masa / isi / huraian / contoh
Isi 3  Masa / isi / huraian / contoh
Hari, Tarikh.
Isi 4  Masa / isi / huraian / contoh
Penutup

Ringkasan Ucapan
Pendahuluan  kata-kata aluan (tidak ada para hakim)
Panggilan,
- Ucap terima kasih diberi peluang berucap
- Tujuan majlis diadakan
Panggilan,
Isi 1  isi / huraian / contoh
Isi 2  isi / huraian / contoh
Panggilan,
Isi 3  isi / huraian / contoh
Isi 4  isi / huraian / contoh
Panggilan,
Penutup  Akhiri ucapan dan harapan
Sekian, terima kasih.

Ringkasan Perbahasan
Kata-kata aluan  Tuan pengerusi  Para hakim
 Pihak pencadang / pembangkang
 Hadirin-hadirat
Panggilan,
Tajuk perbahasan
-Tetapkan pendirian
Hujah pertama  Isi / huraian / contoh
Panggilan,
Hujah kedua  Isi / huraian / contoh
Hujah ketiga  Isi / huraian / contoh
Panggilan,
Penutup  Penegasan tajuk
 Tetapkan pendirian anda

Ringkasan Syarahan
Pendahuluan  Kata-kata aluan
(ada para hakim-situasi pertandingan)
Panggilan,
-Tajuk syarahan
-Makna tajuk syarahan
Panggilan,
Isi 1  Isi / huraian / contoh
Isi 2  Isi / huraian / contoh
Panggilan,
Isi 3  Isi / huraian / contoh
Isi 4  Isi / huraian / contoh
Panggilan,
Penutup  Kesimpulan tentang tajuk
Sekian, terima kasih.