Anda di halaman 1dari 20

BAHASA MELAYU PENULISAN

KARANGAN BERFORMAT
1. Ucapan
2. Syarahan
3. Perbahasan
4. Berita
5. Laporan
6. Dialog
7. Temu ramah
8. Surat kiriman rasmi
9. Surat kiriman tidak rasmi
10. Catatan harian
KARANGAN BERFORMAT
 1. Ucapan
1.1. Kata-kata aluan.
1.2. Kata penegasan (tuan-puan yang dihormati)
1.3. Sekian, terima kasih.
 2. Syarahan
2.1. Kata-kata aluan
2.2. Kata penegasan (para hadirin yang dihormati)
2.3. Sekian, terima kasih.
 3. Perbahasan
3.1. Kata-kata aluan
3.2. Kata penegasan
3.3. Sekian, terima kasih
KARANGAN BERFORMAT
 4. Berita
4.1. Nama tempat (huruf besar)
4.2. Tanda koma ( , )
4.3. Tarikh
4.4. Tanda sempang ( - )
 5. Laporan
5.1. Tajuk laporan
5.2. Tandatangan/nama(huruf besar)/jawatan
5.3. Tarikh laporan
 6. Dialog
6.1. Nama watak/orang
6.2. Noktah bertindih ( : )
KARANGAN BERFORMAT

 7. Surat kiriman rasmi


8.1. Alamat pengirim
8.2. Satu garisan
8.3. Alamat penerima
8.4. Tarikh surat
8.5. Panggilan hormat
8.6. Tajuk surat
8.7. Nombor
8.8. Sekian, terima kasih
8.9. Tandatangan/nama(huruf
besar)/jawatan
KARANGAN BERFORMAT
 8. Surat kiriman tidak rasmi
9.1. Alamat pengirim
9.2. Tarikh surat
9.3. Kata mengadap surat (menemui… )
9.4. Panggilan hormat
9.5. Penutup surat (Akhir kata…)
9.6. Tandatangan
(Guna bahasa surat)

 9. Catatan harian
10.1. Tarikh
10.2. Masa
KARANGAN TIDAK BERFORMAT
1. Fakta
2. Keperihalan
3. Cerita/tindakan
4. Biografi
5. Sambung cerita
6. Akhiri cerita
7. Imaginatif/cereka
8. Rangsangan kata
Ringkasan Berita
Pendahuluan
TEMPAT, TARIKH
- Tajuk berita secara ringkas
Siapa? Apa yang berlaku? Bila? Dimana?

Isi 1 – Isi / huraian / contoh

Isi 2 – Isi / huraian / contoh

Isi 3 – Isi / huraian / contoh

Isi 4 – Isi / huraian / contoh

Penutup – Isi / huraian / contoh


Ringkasan Surat RASMI
Alamat pengirim Perenggan pertama - tidak
dinomborkan dan dimulakan
ditepi.

Nama dan 2. Perenggan kedua dan


alamat penerima. TARIKH. seterusnya dinomborkan.

Penutup dan ucapan terima


Tataucapan, kasih.

Perkara - digariskan Yang benar,

(NAMA)
Jawatan.
_____________________
_____________________
_____________________
__________________________________________________________________________________

_____________________
_____________________
_____________________ _______________

____________,
__________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________
___________________________________________________________

4. ________________________________________________________________
______________________________________________________________

5. _________________________________________________________________
______________________________________________________________

________________________

____________________
( )
____________________
Ringkasan Surat BIASA
Alamat

Tarikh.

Pendahuluan

Panggilan,

- Tanya khabar
- Keadaan diri penulis
- Tujuan surat ditulis

Isi-isi lain

Yang benar,

(NAMA)
___________________
___________________
___________________

_________________________________________________
_______________________________________________
________ ,

________________________________________________
________________________________________________________

_________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________
_________________________________________________________

__________________________________________________
_____________________________________

__________________
( )
Ringkasan Laporan - KEJADIAN
Pendahuluan  secara ringkas,
 Tarikh (bila)  Siapa  Aktiviti/acara apa? 
Di mana

 Punca kejadian (bagaimana berlaku)


 Keterangan saksi (ISI 1)

 Tindakan orang ramai dan mangsa ( ISI 2)

 Jumlah mangsa – cedera dan maut


 Nama-nama mangsa (ISI 3)

 Tindakan polis / bomba / pasukan perubatan


(ISI 4)

 Kerugian?  Nasihat pegawai bomba / polis –


penutup

Disediakan oleh, Tarikh

…………….
Ringkasan Laporan - LAWATAN
Pendahuluan  Secara ringkas
 Tarikh  Siapa  Aktiviti / acara apa?
 Ke mana  Berapa hari

Tiba di destinasi pertama (ISI 1)


 Tempat  Faedah diperolehi / perasaan / suasana

Destinasi kedua (ISI 2)


 Tempat  Faedah diperolehi / perasaan / suasana

Destinasi ketiga (ISI 3)


 Tempat  Makan / rehat

Destinasi keempat (ISI 4)


 Tempat  Faedah diperolehi / perasaan / suasana

Perjalanan pulang, suasana dalam kenderaan, perasaan ahli rombongan /


harapan dan tiba jam ? – penutup

Disediakan oleh, Tarikh


……………
(NAMA)
jawatan
Ringkasan Laporan – PERISTIWA
Pendahuluan  secara ringkas
 Tarikh  Siapa  Aktiviti / acara apa  Di mana

 Acara pembukaan  Perasmi?  Sambutan ibu bapa (ISI 1)

 Acara pertama  Suasana (ISI 2)

 Acara-acara lain  Suasana


(ISI 3)

 Acara kemuncak  Pemenang-pemenang (ISI 4)

 Acara penutup (penyampaian hadiah)


 Masa majlis tamat - Penutup

Disediakan oleh, Tarikh


………………….
(NAMA)
jawatan
Ringkasan Catatan – HARIAN
Hari, Tarikh.
Masa
Pendahuluan

Masa
Isi 1 (Isi / huraian / contoh)

Masa
Isi 2 (Isi / huraian / contoh)

Masa
Isi 3 (Isi / huraian / contoh)

Masa
Isi 4 (Isi / huraian / contoh)

Masa
Penutup
Ringkasan Catatan - MINGGUAN
Hari, Tarikh.
Pendahuluan
Masa / isi / huraian / contoh

Isi 1  Masa / isi / huraian / contoh

Hari, Tarikh.
Isi 2  Masa / isi / huraian / contoh

Isi 3  Masa / isi / huraian / contoh

Hari, Tarikh.
Isi 4  Masa / isi / huraian / contoh

Penutup
Ringkasan Ucapan
Pendahuluan  kata-kata aluan (tidak ada para hakim)

Panggilan,
- Ucap terima kasih diberi peluang berucap
- Tujuan majlis diadakan

Panggilan,
Isi 1  isi / huraian / contoh

Isi 2  isi / huraian / contoh

Panggilan,
Isi 3  isi / huraian / contoh

Isi 4  isi / huraian / contoh

Panggilan,
Penutup  Akhiri ucapan dan harapan

Sekian, terima kasih.


Ringkasan Perbahasan
Kata-kata aluan  Tuan pengerusi  Para hakim
 Pihak pencadang / pembangkang
 Hadirin-hadirat
Panggilan,
Tajuk perbahasan
-Tetapkan pendirian

Hujah pertama  Isi / huraian / contoh

Panggilan,
Hujah kedua  Isi / huraian / contoh

Hujah ketiga  Isi / huraian / contoh

Panggilan,
Penutup  Penegasan tajuk
 Tetapkan pendirian anda
Ringkasan Syarahan
Pendahuluan  Kata-kata aluan
(ada para hakim-situasi pertandingan)

Panggilan,
-Tajuk syarahan
-Makna tajuk syarahan

Panggilan,
Isi 1  Isi / huraian / contoh

Isi 2  Isi / huraian / contoh

Panggilan,
Isi 3  Isi / huraian / contoh

Isi 4  Isi / huraian / contoh

Panggilan,
Penutup  Kesimpulan tentang tajuk

Sekian, terima kasih.

Anda mungkin juga menyukai