Anda di halaman 1dari 2

Ruj.

Kami Tarikh

: AGB/STW/900-3 : 06.07.2011

TetuanZainulRijalTalha& Amir PeguambeladanPeguamcara Lot 2269, Taman Samudera, JalanLumut 32040 Seri Manjung, PERAK

Tuan, Per: NotisPeringatanTerhadapPeminjam 1. 2. 3. 4. AMIZANBINTI MOHD KAMARIAH BINTI ABDUL ROHAINI BINTI ISMAI ZAKARIA BIN BAHARI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perkara di atasadalahdirujuk. SukacitatuandapatmengeluarkanNotisPeringatanterhadappeminjam di atasdengankadarsegera. Maklumatmengenainotistersebutadalahsepertilampiran yang disertakanbersama. Sekian, tindakansegeradaripadapihaktuandiucapkanterimakasih.

Sentiasa Di SisiAnda

Yang benar, BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD

ZAHTA AMINI BIN ISMAIL Branch Manager

SBA/-

LAMPIRAN 1 BUTIR-BUTIR TERPERINCI PINJAMAN

01. 02. 03. 04.

NAMA PEMINJAM NO. KAD PENGENALAN NO. AKAUN ALAMAT TERAKHIR

: ROHAINI BINTI ISMAI : 660224-02-5738 :10357001487 : NO. 76, FASA 2G BANDAR BARU SRI MANJUNG, PERAK. : MODAL PUSINGAN KEDAI MAKAN : RM10,000.00

05. 06. 07.

TUJUAN PINJAMAN JUMLAH DILULUSKAN TARIKH PERJANJIAN PINJAMAN DISEMPURNAKAN TUNGGAKAN PINJAMAN SETAKAT 30/6/11 CAGARAN/PENJAMIN

:26.03.08

08.

: RM1,031.93 : TIADA

09.