Anda di halaman 1dari 5

Dana dan Khidmat Nasihat bagi Perusahaan Kecil dan Sederhana yang ditaja oleh Kerajaan Malaysia

Bil 1. Institusi/Agensi/Kementerian Bank Negara Malaysia Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (Walk-In Customer Services Centre) Tingkat Bawah, Blok D, Jalan Dato Onn 50480 Kuala Lumpur Maybank Ventures Sdn Bhd Tingkat 41, Manara Maybank, 100, Jalan Tun Perak 50050 Kuala Lumpur Commerce Ventures CAV Private Equity Management Sdn Bhd No. 6, Commerce House, 22-24, Jalan Sri Semantah Satu, Damansara Heights 50490 Kuala Lumpur ERF Sendirian Berhad Tingkat 7 & 8, Dataran Kewangan Darul Takaful, No. 4, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) No. 2 & 4, Plaza Damansara, Medan Setia 2, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat) Tingkat 3, Bangunan Bank Rakyat, Jalan Tangsi, 50732 Kuala Lumpur Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank) Menara Patriot, Leboh Pasar Besar, Peti Surat 10815, 50726 Kuala Lumpur Dana Kemudahan Bantuan untuk PKS Kemudahan Modenisasi untuk PKS Tabung Industri Kecil dan Sederhana 2 Tabung Usahawan Baru 2 Talian penting (Hotline) 1-300-88-5645

2.

Dana Modal Teroka bagi Sektor Teknologi Maybank Venture Capital Company Sdn Bhd Dana Modal Teroka bagi Sektor Pertanian Mayban Agro Fund Sdn Bhd

(03)20322188

3.

Dana Modal Teroka bagi Sektor Teknologi Commerce Technology Venture Sdn Bhd Dana Modal Teroka bagi Sektor Pertanian Commerce Agro Fund Sdn Bhd

(03) 2732 5577

4.

Tabung Projek Usahawan Baru

(03) 20781378

5.

Skim Pembiayaan Ikhtiar

(03) 20951882 (03) 20953253

6.

Skim Pembiyaan Ekonomi Desa Skim Belia Niaga

(03) 2612 9693 (03) 2612 9683 (03) 2612 9712

7.

Masyarakat Perdagangan & Perindustrian Bumiputera Pinjaman Mudah Tanam Semula Kelapa Sawit Skim Kredit Pengeluaran Makanan Skim Usahawan Tani Siswazah Dana Khas Sektor Perikanan Skim Pembiayaan Bot Perikanan Industri Kecil & Sederhana Skim Belia Tani Skim Modal Usahawan Tani Skim Pembangunan Pertanian Bukan-Makanan Skim Pinjaman Kredit Padi Tabung untuk Makanan

(03) 2614 2653 (03) 2614 2766

Bil 8.

Institusi/Agensi/Kementerian Bank Pembangunan Malaysia Berhad (Bank Pembangunan) Menara Bank Pembangunan, 1016, Jalan Sultan Ismail, Peti Surat 10788, 50724 Kuala Lumpur Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM Bank) Tingkat 8, UBN Tower, Peti Surat 13028, No 10, Jalan P. Ramlee, 50250 Kuala Lumpur

Dana Tabung Perkapalan Baru Tabung Insfrastruktur Pelancongan

Talian penting (Hotline) (03) 2611 3955 (03) 2611 3384

9.

Kemudahan Pembiayaan Semula Kredit Eksport Kemudahan Pembiayaan Projek Seberang Laut Kemudahan Pembiayaan Kontrak Seberang Laut Kemudahan Pembiayaan Dapur Malaysia Skim Pembiayaan Perniagaan MARA

(03) 2732 9944 (03) 2034 6522 (03) 2034 6573 (03) 2034 6513 (03) 26915870 (03) 2690 3715 (03) 2690 3970

10.

Majlis Amanah Rakyat (MARA) Ibu Pejabat MARA, Jalan Raja Laut, 50609 Kuala Lumpur Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE)

11.

Geran Pembangunan Pasaran

Geran Promosi Jenama Dana Eksport Perkhidmatan 12. Malaysian Venture Capital Management Berhad (MAVCAP) Tingkat 11, Menara Bank Pembangunan, 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Pembiayaan Modal Teroka + Malaysia Venture Capital Management Bhd + MAVCAP ICT Sdn Bhd + MAVCAP Technology Sdn Bhd + MAVCAP Biotech Sdn Bhd + Ethos Capital One Sdn Bhd + Expedient Ventures Sdn Bhd + MAVCAP Photonics Pre Seed Funding untuk Pembangunan Industri IKS Pembiayaan Strategik untuk ICT Geran Multimedia Super Corridor untuk Penyelidikan dan Pembangunan Dana ICT MDV Dana Bioteknologi MDV

(03) 6207 7593 (03) 6207 7583 (03) 6207 7584 (03) 6207 7533 (03) 6207 7535 (03) 6207 7123 (03) 2050 3000 (03) 2050 3050

13.

Multimedia Development Corporation (MDeC) Ibu Pejabat MSC, 2360, Persiaran APEC, 63000 Cyberjaya, Selangor Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV) Tingkat 5, Menara Bank Pembangunan, 1016, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

(03) 8315 8124 (03) 8315 3171 (03) 8315 3009

14.

(03) 2617 2832 (03) 2617 2906

Bil 15.

Institusi/Agensi/Kementerian Malaysia Industrial Development Finance Berhad (MIDF) Tingkat 19, Menara MIDF, 82, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur

Dana Dana Khas Kerajaan Persekutuan Enterpris Kecil dan Sederhana di Terengganu Skim Pinjaman Mudah bagi Penempatan Semula Kilang Projek Kecekapan Tenaga bagi Sektor Industri Skim Pinjaman Mudah Enterpris Kecil dan Sederhana Skim Pinjaman Mudah Untuk Penerapan Aplikasi ICT Skim Pinjaman Mudah bagi Automasi dan Modenisasi Skim Pinjaman Mudah bagi Pembangunan Automatif Skim Pinjaman Mudah bagi Penjenamaan Antarabangsa Dana Sains Dana Tekno Enterprise Innovation Fund Skim Penunjuk Cara Aplikasi Tabung Pembangunan Industri Kandungan Geran Pengkormesilan Dana Benih Geran Pengkormesilan Dana Penyelidikan & Pembangunan Lanjutan Geran Pengkormesilan Dana Pembangunan Perniagaan Antarabangsa Dana Pengkormesilan Penyelidikan dan Pembangunan Dana Perolehan Teknologi Dana Modal Teroka (Bukan-ICT)

Talian penting (Hotline) (03) 2173 8634 (03) 2173 8632

16.

Ministry of Science, Technology & Innovation (MOSTI) Aras 1-7, Blok C4 & C5, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62662 Putrajaya

(03) 8885 8148 (03) 8885 8143

17.

Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) Tingkat 8-9, Menara Yayasan Tun Razak, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur Perbadanan Nasional Berhad (PNS) Tingkat 9B, Menara Dato Onn, Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), 45, Jalan Sultan Ismail, 50480 Kuala Lumpur

(03) 2172 6105 (03) 2172 6106 (03) 2172 6036

18.

Skim Pembiayaan Francis PNS Program Francais Siswazah/Wanita Skim Pra-Francais PNS Skim Francais Eksekutif PNS Skim Francais Belia PNS Skim Francais PNS Skim Pelaburan Ekuiti PNS Skim Pelaburan Ekuiti Francais PNS Skim Bantuan Pembangunan Francais Skim PKS Skim Pemborong PROSPER Skim PROSPER Runcit Skim PROSPER Siswazah

(03) 2698 7800 1-800-88-5300

19.

Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) Tingkat 10, Blok 1B, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral 50470 Kuala Lumpur

(03) 2785 1577

(03) 2785 1477

Bil 20.

Institusi/Agensi/Kementerian Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) Menara SME Bank, Jalan Sultan Ismail, Peti Surat 12352, 50774 Kuala Lumpur

Dana Tabung Khas Pelancongan 2 Skim Tanmiah 1 Skim Tanmiah 2 Tabung Pembangunan ASEAN-Jepun Program Promosi Industri Kecil & Sederhana Tabung Usahawan Siswazah Skim Pembiayaan Ekonomi Desa Skim Pembiayaan Ekonomi Desa Kaun India Dana Usahawan Negeri Terengganu Tabung JBIC-SMI Skim Modal Asas (Batik dan Kraf) Skim Pinjaman Filem Cereka Program Usahawan Bioteknologi Penggalakan Penyertaan Bumiputera dalam Sektor Perkhidmatan Strategik Skim Pembiayaan Third Window Program Pembangunan Usahawan Kraf Program Vendor (SmartBiz) Program untuk Kontraktor Selenggaraan Bangunan Kerajaan Program Pembangunan Usahawan dalam Perkhidmatan Outsourcing Program Halal Hub Program Usahawan Agro-based Tabung Pembangunan Pengangkutan Awam Skim Modal Asas Geran Bersamaan Permulaan Perniagaan Geran Bersamaan Produk dan Peningkatan Proses Geran Bersamaan Persijilan dan Sistem Pengurusan Kualiti Geran untuk Pelaksanaan Piawaian Rosettanet Geran Bersamaan Pembangunan dan Promosi Produk Halal Geran Bersamaan Peningkatan Pembungkusan Produk Geran Bersamaan Meningkatkan Kemahiran Pemasaran PKS Skim Bantuan Kewangan untuk EKS bagi Sektor Perkhidmatan Program Peningkatan Kemahiran untuk EKS Skim Pembiayaan TEKUN

Talian penting (Hotline) 1-300-88-3131

21.

Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) Aras 20, West Wing, Menara MATRADE, Jalan Khidmat Usaha, Off Jalan Duta 50480 Kuala Lumpur

1-300-88-1801

22.

TEKUN Nasional (TEKUN) No. 2, Wisma Matmunap, Jalan 4/146, Metro Centre, Bandar Tasik Selatan, 57000 Kuala Lumpur Credit Guarantee Corporation Malaysia Bhd (CGC) Bangunan CGC, 97, Jalan SS 7/2, 47301 Petaling Jaya, Selangor

(03) 9059 1420

23.

Skim Jaminan Laluan Terus Skim Jaminan Terus Perbankan Islam Skim Jaminan Laluan Terus Perniagaan Baru Skim Jaminan Usahawan Kecil Skim Jaminan Anjal Skim Jaminan Pembiayaan Francais Skim Kredit Enhancer Skim Kredit Enhancer Islam Skim Jaminan Bank Terus

(03) 7880 0088