Anda di halaman 1dari 1

BORANG LAPORAN PENILAI CADANGAN PENYELIDIKAN

PEMOHON IJAZAH TINGGI


Nama Pemohon : ___________________________________________________________
Cadangan Tajuk / Bidang Penyelidikan : _________________________________________

Skala(Scale)
1 = Sangat Lemah
2 = Lemah (Poor)
3 = Sederhana (Average) 4 = Baik (Good)
5 = Sangat Baik (Excellent)

1.

Objektif penyelidikan jelas dinyatakan


(Research objective is clearly stated)

2.

Kepentingan kajian adalah jelas


(Significance of study is clearly stated)

3.

Kajian boleh dijalankan


(Study is viable)

4.

Reka bentuk kajian adalah jelas dan bersesuaian


(Research Design is clear and appropriate)

5.

Tinjauan kajian adalah memadai


(Review of Lliterature is adequate)

6.

(Subjek dan sample kajian adalah jelas dan bersesuaian


(Research subject and sampling are clear and suitable)

7.

Cadangan peyelidikan ditulis dengan jelas


(Proposal is clearly written)

8.

Kecekapan bahasa
(Language competence)

Komen lain :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Tandatangan : _____________________
Nama Penilai : __________________________________________ Tarikh : ______________
UM-PT01-PK02-BR003-S00