Anda di halaman 1dari 1

Konsep Rantaian Makanan Hubungan pemakanan antara pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier yang

melibatkan pemindahan tenaga untuk tumbesaran dalam sesuatu ekosistem.

Contoh Rantaian Makanan Contoh aliran tenaga berudu Ikan Burung Pucong

Contoh Siratan Makanan Konsep Siratan Makanan Gabungan beberapa rantaian makanan untuk membentuk satu ekosistem yang rencam dan unik.

Rumput

Rusa

Harimau

y Contoh piramid tenaga Gambaran tentang aliran tenaga dalam satu ekosistem mengikut aras trofik iaitu kelompok organisma yang terlibat dalam rantaian makanan ALIRAN TENAGA DALAM SIRATAN MAKANAN y

Komensalisme Menumpang pokok lain untuk mendapatkan cahaya matahari. Tidak menjejaskan pokok yang ditumpang.

Cara-cara persaingan antara spesies

Piramid tenaga

Parasitisme Menumpang pokok lain dan mendapatkan manfaat dari pokok yang ditumpang

Simbiosis Persaingan antara dua spesies yang berlainan dan hidup bersama -sama untuk manfaat bersama

y y

Mangsa-pemangsa Pemangsa haiwan karnivor Mangsa - herbivor

Saprofitisme Terdapat di bahagian lantai hutan hujan tropika yang kekurangan cahaya matahari dan kelembapan yang tinggi dan suhu rendah.