PROSEDUR AUDIT DALAMAN [JKR.PK(P).

03]

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

AUDIT DALAMAN
JKR MALAYSIA

No. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat

: JKR. PK(P).03 : 01 : 01 : 12 Januari, 2005 :i

KANDUNGAN 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

muka surat

OBJEKTIF……………………………………………………………………..1 SKOP..…………………………………………………………………………1 RUJUKAN…………………………………………………………………..…1 DEFINISI………………………………………………………………………1 SINGKATAN…………………………………………………………………..2 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB……………....……………..3 CARTA ALIR PROSES KERJA ……………………………………….…..6 REKOD KUALITI……………………………………………………..……….7 LAMPIRAN…..……………………………………………………………..….8 Lampiran 1 - Format Jadual Audit Tahunan (JAT)…..……………….…9 Lampiran 2 - Format Notis Audit Dalaman ……………………...……..10 Lampiran 3 - Format Nota Program Audit Dalaman ……………….…11 Lampiran 4 - Format Senarai Semakan Audit …………….……….….12 Lampiran 5 - Format Laporan Ketidakpatuhan (NCR)…………….….13 Lampiran 6 - Format Cadangan Untuk Penambahbaikan..….…….….14 Lampiran 7 - Format Laporan Audit Dalaman……………..….…….….15 Lampiran 8 - Format Log Laporan Audit…………………..…….………18

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.0 SKOP Prosedur ini terpakai bagi semua aktiviti Audit Dalaman di JKR.3 Ketua Sistem Audit Pegawai yang dilantik oleh Wakil Pengurusan bagi menyelaraskan semua urusan Audit di JKR.Seksyen 8. melaksana dan menilai keberkesanan SPK JKR.0 RUJUKAN 3.2 Auditee Semua staf JKR di dalam SPK JKR di pejabat dan unit yang diaudit. Dokumen No.0 DEFINISI 4. Keluaran No.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.03 : 01 : 01 : 12 Januari. 4. 2.2 4. 4. Ia digunapakai oleh Juru Audit Dalaman yang dilantik oleh Wakil Pengurusan JKR semasa merancang. PK(P). 4.2.1 Manual Kualiti JKR . 4. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . 2005 : 1 /18 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini adalah bertujuan memastikan pelaksanaan audit dalaman JKR dilaksanakan dengan terancang dan berkesan serta memenuhi matlamat yang ditetapkan.4 Ketua Pasukan Audit Pegawai yang dilantik oleh Wakil Pengurusan bagi mengetuai semua urusan Audit Dalaman yang diarahkan. 3.5 Pasukan Audit Dalaman Anggota pasukan audit yang dilantik oleh Ketua Pasukan Audit Dalaman dan dilatih untuk melaksanakan Audit Dalaman.1 Audit Dalaman Suatu proses pemeriksaan untuk menilai keberkesanan SPK JKR melalui semakan sistematik yang dijalankan oleh pegawai yang dilantik sebagai juru audit dalaman.

Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. piawaian.9 Ketidakpatuhan-Utama (Major) Ketidakwujudan atau kegagalan mematuhi keseluruhan satu-satu klausa dalam piawaian MS ISO 9001:2000. Jumlah bilangan (lebih dari tiga) NCR-Kecil(Minor) yang sama berlaku secara berulang terhadap satu-satu klausa dalam piawaian MS ISO 9001:2000 boleh dikira sebagai ‘total breakdown’. 4. pekeliling.10 Ketidakpatuhan-Kecil (Minor) Kegagalan memenuhi satu-satu keperluan dalam satu-satu klausa dalam piawaian MS ISO 9001:2000. Mana-mana ketidakpatuhan dalam SPK yang tidak diklasifikasikan sebagai NCR-Utama (Major). Atau. 2005 : 2 /18 4.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.6 Audit Susulan Suatu proses pengauditan semula dan susulan setelah ketidakpatuhan dikenalpasti semasa pengauditan yang awal. Ketidakpatuhan produk yang gagal menepati keseluruhan fungsi asal / ciri-ciri asas keselamatan/ objektif kualiti/ kod amalan kejuruteraan/ keperluan perundangan yang berkaitan. Atau. PK(P). Atau. piawaian MS ISO 9001:2000 dan perundangan.7 Ketidakpatuhan Ketidakpatuhan adalah percanggahan atau perlanggaran ke atas mana-mana kehendak dalam spesifikasi. prosedur. Atau. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . brif projek dan perundangan yang mana berkaitan. 4. 4. Dokumen No. 4. Ketidakpatuhan produk yang gagal menepati sebahagian dari fungsi asal/ spesifikasi/ piawaian/ lukisan/ prosedur/ kontrak/ brif projek. kod.8 Laporan Ketidakpatuhan (NCR) Laporan terhadap produk yang tidak mematuhi keperluan yang dinyatakan dalam spesifikasi.03 : 01 : 01 : 12 Januari.

Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.11 Pemerhatian ( Observation) Ketidaksesuaian atau kekurangan yang tidak diklasifikasikan sebagai NCR tetapi boleh menjurus atau kecenderungan kepada ketidakpatuhan dalam SPK jika tidak diambil tindakan.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.0 SINGKATAN WP PB Wakil Pengurusan Pengarah Berkenaan yang terdiri dari Pengarah Cawangan Ibu Pejabat JKR Malaysia. PK(P). Ketua Unit Berkenaan yang terdiri dari Ketua Unit di Cawangan/Ketua Bahagian Di Negeri/ Jurutera Daerah/ Jurutera Jajahan/ Pengurus Tapak Projek. Keluaran No. Dokumen No. 5. Ketua Sistem Audit Ketua Pasukan Audit Dalaman Pasukan Audit Dalaman Juru Audit Dalaman Audit Dalaman Jadual Audit Tahunan Laporan Ketidakpatuhan Kajian Semula Pengurusan KUB - KSA KPA PAD JAD AD JAT NCR KSP - @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Pengarah JKR/JBA Negeri/ Pengarah JKR Wilayah Persekutuan/ Pengarah JKR Pembangunan Persekutuan/ Pengarah Unit Khas JKR.03 : 01 : 01 : 12 Januari. 2005 : 3 /18 4.

5. Rancang dan sediakan JAT di Lampiran 1. 8. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. 2005 : 4 /18 6. WP Sediakan Senarai Juru Audit Terlatih. Analisa keperluan sumber pengauditan. 10. Sedia nota program AD seperti di Lampiran 3 dan serah kepada PB/KUB/wakil auditee. Rekod penemuan audit dengan menggunakan senarai semakan audit dalaman. Maklum melalui notis audit seperti Lampiran 2. Rekod penemuan ketidakpatuhan pada borang NCR seperti di Lampiran 5. Atur tarikh AD dengan PB/KUB/wakil auditee.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. 3. Kendalikan mesyuarat pembukaan. 11. 15. Laksana persediaan pengauditan termasuk senarai semakan audit dalaman seperti di Lampiran 4 . Maklum jadual audit kepada semua auditee. PK(P). PENEMUAN AUDIT KPA/JAD 16. Tentukan skop pengauditan. Keluaran No. Adakan taklimat pra-audit dengan PAD. 6. 17. Lantik PAD dan maklumkan kepada KSA . @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . PB/KUB 13. 4. 12. 9.03 : 01 : 01 : 12 Januari. Lantik KPA sebagaimana cadangan KSA dan arahkan pembentukan PAD PENYEDIAAN AUDIT KPA 7. Dokumen No. Laksana audit mengikut prosedur dan program.0 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB TANGGUNGJAWAB TINDAKAN PERANCANGAN WP KSA 1. Terima arahan pelaksanaan AD dari WP. PELAKSANAAN AUDIT KPA/JAD 14. simpan salinan sijil pentauliahan. Lantik KSA bagi pengurusan audit 2.

Beri ulasan terhadap analisa penemuan audit yang diterima dan bentang penemuan kritikal dalam KSP. Edar salinan NCR kepada auditee. Kendali mesyuarat penutup. sediakan laporan perakuan kepada WP. Laksanakan audit susulan mengikut tarikh yang telah dipersetujui. Serah salinan NCR dan Cadangan Untuk Penambahbaikan kepada PB/KUB/wakil untuk agihan kepada auditee. tutup NCR. 28. 24. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. 19. 22. Dokumen No. 26. AUDIT SUSULAN KPA/PAD 23. Jika berpuas hati.03 : 01 : 01 : 12 Januari. Analisa semua laporan audit. Sediakan Laporan Audit Dalaman mengikut format di Lampiran 7 setelah semua NCR ditutup. auditee boleh cadangkan tindakan pembetulan yang lain dan ulangi langkah 23 atau laporkan kepada WP. Logkan laporan audit menggunakan format di Lampiran 8. 2005 : 5 /18 TANGGUNGJAWAB TINDAKAN 18. Semak keberkesanan tindakan pembetulan. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . LAPORAN AUDIT KPA 25. ANALISA LAPORAN AUDIT KSA 27. Serah Laporan Audit Dalaman dan borang-borang NCR kepada KSA dan Ketua Pejabat Auditee. Sekiranya tidak berpuas hati. Rekod pemerhatian dalam borang Cadangan Untuk Penambahbaikan seperti di Lampiran 6 . Keluaran No. Laksana pembetulan terhadap teguran dan NCR dalam tempoh waktu yang telah dipersetujui. WP 29. 20. Tentukan ketidakpatuhan berulang/serius. PK(P).AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. TINDAKAN PEMBETULAN PB/KUB Auditee 21.

Dokumen No.Rekod hasil penemuan auditee.log laporan audit .0.Kendalikan mesyuarat pembukaan & mesyuarat penutup.Laksana pembetulan terhadap NCR KPA Audit Susulan . PK(P). Keluaran No.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. 2005 : 6 /18 7.03 : 01 : 01 : 12 Januari. serahkan penemuan kepada auditee Auditee Tindakan Pembetulan .Jadual Audit Tahunan .sedia laporan audit dalam . .Cadang lantikan KPA KPA Penyediaan AD . Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.lantik PAD . CARTA ALIRAN PROSES KERJA WP Lantik KSA KSA Perancangan AD .serah kepada KSA & Ketua Pejabat Auditee KSA Analisa Laporan Audit .analisa NCR WP Bentang pada KSP @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .pastikan tindakan pembetulan KPA Laporan Audit .tetapkan jadual/program audit KPA & PAD Pelaksanaan AD .

PAD. KPA.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. REKOD KUALITI BIL. 1. JENIS REKOD Surat Perlantikan KSA. 5. PK(P). Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. 6. 4. 3. Jadual Audit Tahunan Program Audit Dalaman Laporan Audit Dalaman LOKASI Pejabat KSA Pejabat KSA Pejabat KSA dan Pejabat Auditee Pejabat KSA dan Pejabat Auditee TEMPOH PENYIMPANAN 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun Perakuan Analisa Laporan Pejabat KSA Audit Dalaman Rekod Analisa Sumber Pengauditan Rekod Persijilan/ Latihan Auditee Pejabat KSA Pejabat KSA @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .03 : 01 : 01 : 12 Januari.0. 2005 : 7 /18 8. 7. 2.

PK(P). Dokumen No. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. 2005 : 8 /18 9.0 LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Format Jadual Audit Tahunan (JAT) Format Notis Audit Dalaman Format Nota Program Audit Dalaman Format Senarai Semakan Audit Dalaman Format Laporan Ketidakpatuhan (NCR) Format Cadangan Untuk Penambahbaikan Format Laporan Audit Dalaman Format Log Laporan Audit @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Keluaran No.03 : 01 : 01 : 12 Januari.

PK(P). Nov. Feb. 8. 5.03 : 01 : 01 : 12 Januari. LAMPIRAN 1 Dis.PK(P). Jan. 4. Mac Apr. 2. 9. Ogos Sept. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Dokumen No. Feb. Okt. Nov. 13. 11. 10. Mac Apr. Keluaran No. Mei Jun Jul. Okt.03-1] JADUAL AUDIT DALAMAN SPK TAHUNAN Tahun: …………………………………. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . 4. 2005 : 9 / 18 [Borang JKR. Bil Pejabat JKR 1. Dis. Ogos Sept. Bil 1. 12. Mei Jun Jul. 3. 6. 7. 2.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. 3. Sumber Ketua JAD JAD Peruntukan Peralatan Jan.

……………………………………………………………….……………… Tujuan Audit: ………………………………………………. rujukan: Tarikh: NOTIS AUDIT DALAMAN Perkara: Audit Dalaman SPK JKR Bil: …………………………….… Tempoh pelaksanaan audit: ……. PK(P).. .……… Mesyuarat pembukaan: Masa …………………… Tempat ……………………………………………. Tanda tangan: …………………….……………………………………..03-2] NOTIS AUDIT DALAMAN MEMO Daripada Kepada: Salinan kepada: LAMPIRAN 2 No. …………………………………………………………………………………………. Sebagaimana yang dipersetujui antara pihak tuan. Sekian. Jika pihak tuan mempunyai apa-apa halangan pada tempoh yang telah dipersetujui.03 : 01 : 01 : 12 Januari.PK(P)...AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.………………………… Saya telah dilantik oleh Wakil Pengurusan sebagai Ketua Pasukan Audit Dalaman (KPA) supaya melaksanakan Audit Dalaman SPK JKR di pejabat tuan melalui surat bil.. dengan saya pada …………(tarikh)………. sila maklum segera kepada pihak saya untuk tindakan lanjut.…. audit dalaman diatas akan diadakan seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) Pejabat / Lokasi: ……. Dokumen No.. (KPA/JAD/wakil) @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . 4. terima kasih. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. …………(nama )………. 3... 2005 : 10 / 18 [Borang JKR. Skop Audit: ……………………………………………………………………………………… Tarikh mula: ………………. Diharap pihak tuan dapat maklumkan kepada semua auditee yang terlibat bagi menjayakan pelaksanaan audit dalaman ini. 2. Keluaran No...

PK(P). 5. .. REHAT Rekabentuk: Seksyen …………….. 6.. AUDITOR Semua Auditor Auditor 1 Auditor 2 Auditor 3 Auditor 2 . Rekabentuk: Seksyen ……………. DI CAWANGAN ……. Program/jadual sebagaimana contoh dibawah: LAMPIRAN 3 JADUAL PELAKSANAAN AUDIT KUALITI DALAMAN BIL.. Keluaran No. 2. PK(P).03 : 01 : 01 : 12 Januari. 4. Unit A Unit D AKTIVITI Mesyuarat Pembukaan Pengurusan kualiti: Seksyen ……… Rekabentuk: Seksyen ……………. Perbincangan auditor dan penyediaan laporan NCR Pembentangan penemuan audit Mesyuarat Penutup Auditor Semua Auditor Semua Auditor Semua Auditor Auditee Semua auditee Semua auditee @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. 2005 : 11 / 18 [Borang JKR. Auditor Keperluan Kemudahan. MASA Hari 1 TEMPAT Bilik Mesyuarat Urusetia SPK Unit A Unit B REHAT . Program/ Jadual Audit. 7. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. 3. Auditor 7 AUDITEE Semua auditee Auditee Auditee Auditee Auditee Auditee Hari 2 Sambungan kerja-kerja audit.03-3] NOTA PROGRAM AUDIT DALAMAN Kandungan: 1. Dokumen No. Hari 3 Bilik Perbincangan Bilik Mesyuarat Bilik Mesyuarat Sambungan kerja-kerja audit. Perolehan: Seksyen ……………. Objektif Tarikh Audit Skop Audit Tempat Yang Akan DiAudit.

PK(P).03 : 01 : 01 : 12 Januari.…………………….03-4 (Pin. Bukti @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. 2005 : 12 / 18 [Borang JKR.PK(P).AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Juru Audit Dalaman: ……………………………………………… Keperluan/Tajuk (Soalan) Rujukan Addressee Tindakbalas/Penemuan LAMPIRAN 4 Tarikh: ……………………. 1/2005] SENARAI SEMAKAN AUDIT DALAMAN Pejabat/skop yang di audit: …………………. Dokumen No. Keluaran No.

.…………… LAMPIRAN 5 Status NCR: Utama/Kecil* Tarikh: No.. Dokumen No. Tarikh: BUTIR-BUTIR TINDAKAN PEMBETULAN (disediakan oleh Ketua Pejabat/Unit berkenaan) Punca-punca: Tindakan terhadap punca-punca NCR: Tarikh siap dipersetujui: ………………………… Tarikh Audit Susulan: ……………………… Tanda tangan Wakil Jabatan :…………………….03-5 (Pin. Tarikh: BUTIR-BUTIR AUDIT SUSULAN & TUTUP NCR (disediakan oleh KPA/JAD/wakil yang dinamakan setelah meverifikasi tindakan pembetulan oleh Auditee) Tanda tangan(KPA/JAD/wakil): …………………….…. 1/2005)] LAPORAN KETIDAKPATUHAN (NCR) [Non-Comformance Report] Audit Dalaman Bil: ………….AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Keluaran No. Tarikh: Tanda tangan Wakil Jabatan :………………….03 : 01 : 01 : 12 Januari...….…… Juru Audit Dalaman (JAD) : Pejabat yang diaudit : Auditee : No. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Prosedur: Bukti: Tanda tangan JAD :…………………………. Seksyen MS ISO 9001: 2000: BUTIR-BUTIR KETIDAKPATUHAN: (disediakan oleh JAD) No.PK(P).. Tarikh: Tanda tangan JAD :………………………….. NCR: …….. Tarikh NCR ditutup:…………………………...…………. Nota: * Tandakan mana yang berkenaan @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .…………. PK(P). Ruj. 2005 : 13 /18 [Borang JKR..

Dokumen No.PK(P). Tarikh: @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Keluaran No. 1/2005)] CADANGAN UNTUK PENAMBAHBAIKAN Bil.03-6 (Pin. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.…. 2005 : 14 /18 [Borang JKR..03 : 01 : 01 : 12 Januari.. PK(P). Pemerhatian Cadangan Penambahbaikan LAMPIRAN 6 Tanda tanganJAD :………………………….AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.

.... @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .3 3.... Tempat yang telah diaudit........ Pejabat Urusetia Pejabat QAS Bahagian-Bahagian JKR ...AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No...... 4. 2.......2 Ketua Auditor : Auditor: 1.. memastikan kesesuaian. yang dijalankan berdasarkan dasar-dasar dan objektif-objektif yang didokumenkan dalam SPK JKR. Skop Audit Semua aktiviti JKR ...... hingga ………. Objektif Objektif-objektif audit kualiti dalaman adalah : 2.. Keluaran No..2 2.1 Untuk menilai pematuhan aktiviti-aktiviti JKR . 1.. Untuk memastikan bahawa JKR .... Auditor 4.. Semua JKR Jajahan Tapak Projek yang dipilih............ pada …. 6....PK(P). 2005 : 15 /18 [Borang JKR........03 : 01 : 01 : 12 Januari. 3. 2. Pendahuluan Laporan ini adalah berdasarkan kepada hasil penemuan audit kualiti dalaman(IQA) ke-…… yang telah dijalankan di JKR Negeri . kecukupan dan keberkesanan yang berterusan bagi sistem tersebut..... Dokumen No.......... 2.... di bawah Perkhidmatan Perundingan Teknikal ... 4..1 4....... 5.. BAGI JKR NEGERI ... PK(P)... 4. LAMPIRAN 7 1........... 3....... Untuk menilai bahawa aktiviti-aktiviti tersebut memenuhi keperluan prosedurprosedur dan arahan-arahan kerja yang didokumenkan..... 2........03-7] FORMAT CONTOH LAPORAN AUDIT KUALITI DALAMAN BIL....... Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR..

.. Aktiviti-aktiviti JKR Negeri ... Program/ Jadual Audit...................................... 8............3 8.............1 Audit Kualiti Dalaman ini telah dilakukan dengan penuh kerjasama daripada pihak auditee.. ................ 2..................... Walaubagaimana pun masih terdapat beberapa perkara yang perlu di beri perhatian untuk dipertingkatkan lagi keberkesanan pelaksanaan MS ISO 9001 di JKR Negeri ............. 8. Personel Utama Yang Di Temuduga..... 3...... 2005 : 16 /18 Urusetia MS ISO 9001 JKR Negeri ..... Minor dan .......... Ringkasan Penemuan Audit........ kebanyakan aktiviti yang dijalankan memenuhi keperluan prosedur prosedur dan arahan-arahan kerja.............. Keterbatasan ini disebabkan oleh kekurangan bilangan tenaga auditor berbanding bilangan projek.. . Batasan Audit Hasil penemuan audit yang diperolehi adalah berdasarkan kaedah sampel rambang sahaja terhadap aktiviti yang dipilih dan ianya tidaklah menggambarkan keseluruhan aktiviti JKR ...... Keluaran No................ waktu dan jarak pergerakan kawasan yang luas..... dengan dasar-dasar dan objektif-objektif JKR JKR Negeri ...................... Dokumen No.......... 3......... NCR iaitu ……............ 6........... telah dinilai dan didapati bahawa ianya menuju ke arah pematuhan............03 : 01 : 01 : 12 Januari......5 ....... antaranya adalah : 1....... 4......... 8.. PK(P)... No.........2 8.......... Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR........ Borang NCR yang berkaitan adalah sepertimana @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL ............ ...Major........ ......... 8............... Program/jadual pelaksanaan audit adalah sebagaimana Lampiran I........ 1...... Pemerhatian telah dibangkitkan oleh pihak auditor............ Jurutera Daerah/Jurutera Jajahan Jurutera/Pembantu Teknik/Juruteknik projek yang terlibat.. telah menunjukkan usaha-usaha yang baik dalam pelaksanaan sistem kualiti yang didokumenkan berdasarkan MS ISO 9001 dan secara amnya.......... Oleh itu ianya tidaklah boleh dianggap sebagai laporan yang terperinci terhadap kekuatan dan kelemahan sistem kualiti yang sedang dipraktikkan dan mungkin terdapat penemuanpenemuan lain yang sebaliknya..AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA 5.. Penolong-Penolong Pengarah Bahagian/Cawangan..........4 Sebanyak .. ..... 2............. 4.................. 7..

. Perkara ini telah dibangkitkan dalam mesyuarat penutup dan telah dipersetujui ...............2 Pengarah JKR .........03 : 01 : 01 : 12 Januari. 9..... Wakil Pengurusan ... Audit Susulan.... 11.1 salinan .... 11.. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. hari bekerja sepertimana dipersetujui......... Dokumen No... 2005 : 17 /18 dilampirkan............. akan menyempurnakan tindakan pembetulan keatas semua NCR dalam masa. 10............1 salinan........1 11.. Keluaran No..........AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No...... Edaran....... Kerashiaan Laporan Audit Maklumat yang terkandung dalam laporan ini tidak akan disebarkan kepada pehak ketiga tanpa kebenaran pihak Auditor dan pehak Auditee.... PK(P).. Disediakan oleh: .. (Ketua Pasukan Audit) @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL ...... Semua maklumat yang telah diberikan kepada pehak auditor semasa audit akan dirahsiakan. Pihak JKR ..

AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.PK(P). Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.03 : 01 : 01 : 12 Januari. Dokumen No. 2005 : 18 /18 [Borang JKR. Laporan Audit Juru Audit Dalaman Tarikh Audit Tarikh Audit Susulan Pejabat JKR yang di audit Skop/Proses Kerja yang di audit Bilangan NCR yang dikeluar @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .03-8] LOG LAPORAN AUDIT LAMPIRAN 8 Bil. PK(P).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful