PROSEDUR AUDIT DALAMAN [JKR.PK(P).

03]

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

AUDIT DALAMAN
JKR MALAYSIA

No. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat

: JKR. PK(P).03 : 01 : 01 : 12 Januari, 2005 :i

KANDUNGAN 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

muka surat

OBJEKTIF……………………………………………………………………..1 SKOP..…………………………………………………………………………1 RUJUKAN…………………………………………………………………..…1 DEFINISI………………………………………………………………………1 SINGKATAN…………………………………………………………………..2 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB……………....……………..3 CARTA ALIR PROSES KERJA ……………………………………….…..6 REKOD KUALITI……………………………………………………..……….7 LAMPIRAN…..……………………………………………………………..….8 Lampiran 1 - Format Jadual Audit Tahunan (JAT)…..……………….…9 Lampiran 2 - Format Notis Audit Dalaman ……………………...……..10 Lampiran 3 - Format Nota Program Audit Dalaman ……………….…11 Lampiran 4 - Format Senarai Semakan Audit …………….……….….12 Lampiran 5 - Format Laporan Ketidakpatuhan (NCR)…………….….13 Lampiran 6 - Format Cadangan Untuk Penambahbaikan..….…….….14 Lampiran 7 - Format Laporan Audit Dalaman……………..….…….….15 Lampiran 8 - Format Log Laporan Audit…………………..…….………18

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

03 : 01 : 01 : 12 Januari.0 OBJEKTIF Prosedur ini adalah bertujuan memastikan pelaksanaan audit dalaman JKR dilaksanakan dengan terancang dan berkesan serta memenuhi matlamat yang ditetapkan.2 Auditee Semua staf JKR di dalam SPK JKR di pejabat dan unit yang diaudit.4 Ketua Pasukan Audit Pegawai yang dilantik oleh Wakil Pengurusan bagi mengetuai semua urusan Audit Dalaman yang diarahkan. 3. 4.3 Ketua Sistem Audit Pegawai yang dilantik oleh Wakil Pengurusan bagi menyelaraskan semua urusan Audit di JKR.1 Audit Dalaman Suatu proses pemeriksaan untuk menilai keberkesanan SPK JKR melalui semakan sistematik yang dijalankan oleh pegawai yang dilantik sebagai juru audit dalaman. 2. 4.1 Manual Kualiti JKR . PK(P).2. 4.Seksyen 8.0 SKOP Prosedur ini terpakai bagi semua aktiviti Audit Dalaman di JKR. melaksana dan menilai keberkesanan SPK JKR. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.5 Pasukan Audit Dalaman Anggota pasukan audit yang dilantik oleh Ketua Pasukan Audit Dalaman dan dilatih untuk melaksanakan Audit Dalaman. Dokumen No. 4. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Ia digunapakai oleh Juru Audit Dalaman yang dilantik oleh Wakil Pengurusan JKR semasa merancang.0 DEFINISI 4. 2005 : 1 /18 1.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.2 4. Keluaran No.0 RUJUKAN 3.

piawaian. Atau. Atau. 4. Mana-mana ketidakpatuhan dalam SPK yang tidak diklasifikasikan sebagai NCR-Utama (Major). PK(P). 4. Dokumen No. Ketidakpatuhan produk yang gagal menepati sebahagian dari fungsi asal/ spesifikasi/ piawaian/ lukisan/ prosedur/ kontrak/ brif projek.03 : 01 : 01 : 12 Januari.6 Audit Susulan Suatu proses pengauditan semula dan susulan setelah ketidakpatuhan dikenalpasti semasa pengauditan yang awal. 2005 : 2 /18 4.9 Ketidakpatuhan-Utama (Major) Ketidakwujudan atau kegagalan mematuhi keseluruhan satu-satu klausa dalam piawaian MS ISO 9001:2000.10 Ketidakpatuhan-Kecil (Minor) Kegagalan memenuhi satu-satu keperluan dalam satu-satu klausa dalam piawaian MS ISO 9001:2000. brif projek dan perundangan yang mana berkaitan. 4. Ketidakpatuhan produk yang gagal menepati keseluruhan fungsi asal / ciri-ciri asas keselamatan/ objektif kualiti/ kod amalan kejuruteraan/ keperluan perundangan yang berkaitan. 4.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. pekeliling. Atau. piawaian MS ISO 9001:2000 dan perundangan. prosedur. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Atau.8 Laporan Ketidakpatuhan (NCR) Laporan terhadap produk yang tidak mematuhi keperluan yang dinyatakan dalam spesifikasi. Jumlah bilangan (lebih dari tiga) NCR-Kecil(Minor) yang sama berlaku secara berulang terhadap satu-satu klausa dalam piawaian MS ISO 9001:2000 boleh dikira sebagai ‘total breakdown’. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. kod.7 Ketidakpatuhan Ketidakpatuhan adalah percanggahan atau perlanggaran ke atas mana-mana kehendak dalam spesifikasi.

2005 : 3 /18 4. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.11 Pemerhatian ( Observation) Ketidaksesuaian atau kekurangan yang tidak diklasifikasikan sebagai NCR tetapi boleh menjurus atau kecenderungan kepada ketidakpatuhan dalam SPK jika tidak diambil tindakan. Dokumen No. Ketua Sistem Audit Ketua Pasukan Audit Dalaman Pasukan Audit Dalaman Juru Audit Dalaman Audit Dalaman Jadual Audit Tahunan Laporan Ketidakpatuhan Kajian Semula Pengurusan KUB - KSA KPA PAD JAD AD JAT NCR KSP - @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. 5.03 : 01 : 01 : 12 Januari.0 SINGKATAN WP PB Wakil Pengurusan Pengarah Berkenaan yang terdiri dari Pengarah Cawangan Ibu Pejabat JKR Malaysia. Keluaran No. Pengarah JKR/JBA Negeri/ Pengarah JKR Wilayah Persekutuan/ Pengarah JKR Pembangunan Persekutuan/ Pengarah Unit Khas JKR. Ketua Unit Berkenaan yang terdiri dari Ketua Unit di Cawangan/Ketua Bahagian Di Negeri/ Jurutera Daerah/ Jurutera Jajahan/ Pengurus Tapak Projek. PK(P).

03 : 01 : 01 : 12 Januari. Rancang dan sediakan JAT di Lampiran 1. Maklum melalui notis audit seperti Lampiran 2.0 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB TANGGUNGJAWAB TINDAKAN PERANCANGAN WP KSA 1. Terima arahan pelaksanaan AD dari WP. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. 2005 : 4 /18 6. Laksana persediaan pengauditan termasuk senarai semakan audit dalaman seperti di Lampiran 4 .AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Rekod penemuan audit dengan menggunakan senarai semakan audit dalaman. PB/KUB 13. Lantik KSA bagi pengurusan audit 2. Maklum jadual audit kepada semua auditee. 3. 5. Tentukan skop pengauditan. Lantik PAD dan maklumkan kepada KSA . @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . 8. 4. 15. Analisa keperluan sumber pengauditan. Sedia nota program AD seperti di Lampiran 3 dan serah kepada PB/KUB/wakil auditee. 17. Rekod penemuan ketidakpatuhan pada borang NCR seperti di Lampiran 5. PENEMUAN AUDIT KPA/JAD 16. Adakan taklimat pra-audit dengan PAD. Lantik KPA sebagaimana cadangan KSA dan arahkan pembentukan PAD PENYEDIAAN AUDIT KPA 7. Keluaran No. 6. 12. 10. 11. WP Sediakan Senarai Juru Audit Terlatih. Laksana audit mengikut prosedur dan program. PELAKSANAAN AUDIT KPA/JAD 14. Kendalikan mesyuarat pembukaan. Atur tarikh AD dengan PB/KUB/wakil auditee. simpan salinan sijil pentauliahan. 9. Dokumen No. PK(P).

Tentukan ketidakpatuhan berulang/serius. 19. Sekiranya tidak berpuas hati. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Edar salinan NCR kepada auditee. auditee boleh cadangkan tindakan pembetulan yang lain dan ulangi langkah 23 atau laporkan kepada WP. TINDAKAN PEMBETULAN PB/KUB Auditee 21. WP 29. 24. Laksana pembetulan terhadap teguran dan NCR dalam tempoh waktu yang telah dipersetujui. ANALISA LAPORAN AUDIT KSA 27. 28.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Jika berpuas hati. Semak keberkesanan tindakan pembetulan.03 : 01 : 01 : 12 Januari. Serah salinan NCR dan Cadangan Untuk Penambahbaikan kepada PB/KUB/wakil untuk agihan kepada auditee. LAPORAN AUDIT KPA 25. Serah Laporan Audit Dalaman dan borang-borang NCR kepada KSA dan Ketua Pejabat Auditee. Laksanakan audit susulan mengikut tarikh yang telah dipersetujui. Keluaran No. Logkan laporan audit menggunakan format di Lampiran 8. Analisa semua laporan audit. Rekod pemerhatian dalam borang Cadangan Untuk Penambahbaikan seperti di Lampiran 6 . 2005 : 5 /18 TANGGUNGJAWAB TINDAKAN 18. 20. AUDIT SUSULAN KPA/PAD 23. Sediakan Laporan Audit Dalaman mengikut format di Lampiran 7 setelah semua NCR ditutup. Kendali mesyuarat penutup. Dokumen No. Beri ulasan terhadap analisa penemuan audit yang diterima dan bentang penemuan kritikal dalam KSP. 22. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. sediakan laporan perakuan kepada WP. 26. PK(P). tutup NCR.

2005 : 6 /18 7.serah kepada KSA & Ketua Pejabat Auditee KSA Analisa Laporan Audit . serahkan penemuan kepada auditee Auditee Tindakan Pembetulan . Dokumen No.pastikan tindakan pembetulan KPA Laporan Audit .analisa NCR WP Bentang pada KSP @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .lantik PAD . Keluaran No.sedia laporan audit dalam . Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.tetapkan jadual/program audit KPA & PAD Pelaksanaan AD . .0. CARTA ALIRAN PROSES KERJA WP Lantik KSA KSA Perancangan AD .Kendalikan mesyuarat pembukaan & mesyuarat penutup.Jadual Audit Tahunan .log laporan audit .Laksana pembetulan terhadap NCR KPA Audit Susulan .Rekod hasil penemuan auditee.03 : 01 : 01 : 12 Januari.Cadang lantikan KPA KPA Penyediaan AD .AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. PK(P).

JENIS REKOD Surat Perlantikan KSA. Jadual Audit Tahunan Program Audit Dalaman Laporan Audit Dalaman LOKASI Pejabat KSA Pejabat KSA Pejabat KSA dan Pejabat Auditee Pejabat KSA dan Pejabat Auditee TEMPOH PENYIMPANAN 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun Perakuan Analisa Laporan Pejabat KSA Audit Dalaman Rekod Analisa Sumber Pengauditan Rekod Persijilan/ Latihan Auditee Pejabat KSA Pejabat KSA @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . 6. 2. 2005 : 7 /18 8. 7. PAD.03 : 01 : 01 : 12 Januari. 1. KPA.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. 4. Dokumen No. 3. PK(P). Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.0. REKOD KUALITI BIL. 5.

03 : 01 : 01 : 12 Januari. PK(P). Dokumen No.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.0 LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Format Jadual Audit Tahunan (JAT) Format Notis Audit Dalaman Format Nota Program Audit Dalaman Format Senarai Semakan Audit Dalaman Format Laporan Ketidakpatuhan (NCR) Format Cadangan Untuk Penambahbaikan Format Laporan Audit Dalaman Format Log Laporan Audit @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Keluaran No. 2005 : 8 /18 9.

10. Okt. 7. Feb. 4. Mei Jun Jul. 2. Sumber Ketua JAD JAD Peruntukan Peralatan Jan.03 : 01 : 01 : 12 Januari. 3. 6. 11. Mac Apr. 13. 5. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Nov. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . 4. Ogos Sept. Keluaran No. Feb.03-1] JADUAL AUDIT DALAMAN SPK TAHUNAN Tahun: …………………………………. Jan. 8. Ogos Sept. Bil 1. Mei Jun Jul. LAMPIRAN 1 Dis. Dokumen No.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. 9. Bil Pejabat JKR 1.PK(P). 2. 3. 2005 : 9 / 18 [Borang JKR. PK(P). Nov. Dis. Mac Apr. Okt. 12.

…..……… Mesyuarat pembukaan: Masa …………………… Tempat ……………………………………………. 2005 : 10 / 18 [Borang JKR. rujukan: Tarikh: NOTIS AUDIT DALAMAN Perkara: Audit Dalaman SPK JKR Bil: ……………………………..……………… Tujuan Audit: ………………………………………………..03-2] NOTIS AUDIT DALAMAN MEMO Daripada Kepada: Salinan kepada: LAMPIRAN 2 No..… Tempoh pelaksanaan audit: …….PK(P). PK(P). terima kasih. Dokumen No. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Sekian.……………………………………. …………………………………………………………………………………………. Sebagaimana yang dipersetujui antara pihak tuan.……………………………………………………………….. Tanda tangan: ……………………... (KPA/JAD/wakil) @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . 2. 3.. Jika pihak tuan mempunyai apa-apa halangan pada tempoh yang telah dipersetujui. Diharap pihak tuan dapat maklumkan kepada semua auditee yang terlibat bagi menjayakan pelaksanaan audit dalaman ini. sila maklum segera kepada pihak saya untuk tindakan lanjut. Skop Audit: ……………………………………………………………………………………… Tarikh mula: ………………. …………(nama )………. 4. dengan saya pada …………(tarikh)……….AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. audit dalaman diatas akan diadakan seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) Pejabat / Lokasi: ……..03 : 01 : 01 : 12 Januari. Keluaran No. ..………………………… Saya telah dilantik oleh Wakil Pengurusan sebagai Ketua Pasukan Audit Dalaman (KPA) supaya melaksanakan Audit Dalaman SPK JKR di pejabat tuan melalui surat bil.

2. 7. REHAT Rekabentuk: Seksyen ……………. 6.PK(P).. Unit A Unit D AKTIVITI Mesyuarat Pembukaan Pengurusan kualiti: Seksyen ……… Rekabentuk: Seksyen ……………. Perbincangan auditor dan penyediaan laporan NCR Pembentangan penemuan audit Mesyuarat Penutup Auditor Semua Auditor Semua Auditor Semua Auditor Auditee Semua auditee Semua auditee @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . 4.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Perolehan: Seksyen ……………. 5..03 : 01 : 01 : 12 Januari. 3. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Program/ Jadual Audit. Rekabentuk: Seksyen ……………. PK(P). 2005 : 11 / 18 [Borang JKR. MASA Hari 1 TEMPAT Bilik Mesyuarat Urusetia SPK Unit A Unit B REHAT .03-3] NOTA PROGRAM AUDIT DALAMAN Kandungan: 1.. Auditor Keperluan Kemudahan. AUDITOR Semua Auditor Auditor 1 Auditor 2 Auditor 3 Auditor 2 . Objektif Tarikh Audit Skop Audit Tempat Yang Akan DiAudit.. Keluaran No. Hari 3 Bilik Perbincangan Bilik Mesyuarat Bilik Mesyuarat Sambungan kerja-kerja audit. Auditor 7 AUDITEE Semua auditee Auditee Auditee Auditee Auditee Auditee Hari 2 Sambungan kerja-kerja audit. Dokumen No. DI CAWANGAN ……. . Program/jadual sebagaimana contoh dibawah: LAMPIRAN 3 JADUAL PELAKSANAAN AUDIT KUALITI DALAMAN BIL.

Dokumen No.03-4 (Pin.……………………. Bukti @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . 2005 : 12 / 18 [Borang JKR. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. 1/2005] SENARAI SEMAKAN AUDIT DALAMAN Pejabat/skop yang di audit: ………………….PK(P). Keluaran No.03 : 01 : 01 : 12 Januari. PK(P). Juru Audit Dalaman: ……………………………………………… Keperluan/Tajuk (Soalan) Rujukan Addressee Tindakbalas/Penemuan LAMPIRAN 4 Tarikh: …………………….

NCR: …….….. 1/2005)] LAPORAN KETIDAKPATUHAN (NCR) [Non-Comformance Report] Audit Dalaman Bil: ………….………….. Prosedur: Bukti: Tanda tangan JAD :…………………………. Tarikh NCR ditutup:…………………………..03-5 (Pin..…………… LAMPIRAN 5 Status NCR: Utama/Kecil* Tarikh: No. Ruj.….. 2005 : 13 /18 [Borang JKR.. Keluaran No. Tarikh: Tanda tangan Wakil Jabatan :………………….. Seksyen MS ISO 9001: 2000: BUTIR-BUTIR KETIDAKPATUHAN: (disediakan oleh JAD) No. Dokumen No.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.…… Juru Audit Dalaman (JAD) : Pejabat yang diaudit : Auditee : No..PK(P). Tarikh: BUTIR-BUTIR AUDIT SUSULAN & TUTUP NCR (disediakan oleh KPA/JAD/wakil yang dinamakan setelah meverifikasi tindakan pembetulan oleh Auditee) Tanda tangan(KPA/JAD/wakil): ……………………. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. PK(P). Tarikh: BUTIR-BUTIR TINDAKAN PEMBETULAN (disediakan oleh Ketua Pejabat/Unit berkenaan) Punca-punca: Tindakan terhadap punca-punca NCR: Tarikh siap dipersetujui: ………………………… Tarikh Audit Susulan: ……………………… Tanda tangan Wakil Jabatan :…………………….………….03 : 01 : 01 : 12 Januari. Tarikh: Tanda tangan JAD :…………………………... Nota: * Tandakan mana yang berkenaan @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .

Dokumen No. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Pemerhatian Cadangan Penambahbaikan LAMPIRAN 6 Tanda tanganJAD :…………………………. 1/2005)] CADANGAN UNTUK PENAMBAHBAIKAN Bil. Tarikh: @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.PK(P).…..03 : 01 : 01 : 12 Januari. 2005 : 14 /18 [Borang JKR.03-6 (Pin. Keluaran No. PK(P)..

.. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Semua JKR Jajahan Tapak Projek yang dipilih....1 4.... hingga ………. 1...... Dokumen No.......... 3. 2005 : 15 /18 [Borang JKR.....03 : 01 : 01 : 12 Januari. BAGI JKR NEGERI . 5..... ........1 Untuk menilai pematuhan aktiviti-aktiviti JKR ... Untuk menilai bahawa aktiviti-aktiviti tersebut memenuhi keperluan prosedurprosedur dan arahan-arahan kerja yang didokumenkan.. memastikan kesesuaian... 2... Keluaran No..2 Ketua Auditor : Auditor: 1. 6. LAMPIRAN 7 1... 4....3 3.... Pejabat Urusetia Pejabat QAS Bahagian-Bahagian JKR .. 4....... Tempat yang telah diaudit....... 2. pada …........ PK(P). 4.. Auditor 4..2 2..... Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.PK(P)......03-7] FORMAT CONTOH LAPORAN AUDIT KUALITI DALAMAN BIL.......... Objektif Objektif-objektif audit kualiti dalaman adalah : 2....... Skop Audit Semua aktiviti JKR . 3... Pendahuluan Laporan ini adalah berdasarkan kepada hasil penemuan audit kualiti dalaman(IQA) ke-…… yang telah dijalankan di JKR Negeri .. Untuk memastikan bahawa JKR .AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No... 2.. yang dijalankan berdasarkan dasar-dasar dan objektif-objektif yang didokumenkan dalam SPK JKR........ di bawah Perkhidmatan Perundingan Teknikal . 2.... kecukupan dan keberkesanan yang berterusan bagi sistem tersebut..........

................. 8..... Program/ Jadual Audit...... telah menunjukkan usaha-usaha yang baik dalam pelaksanaan sistem kualiti yang didokumenkan berdasarkan MS ISO 9001 dan secara amnya..... Oleh itu ianya tidaklah boleh dianggap sebagai laporan yang terperinci terhadap kekuatan dan kelemahan sistem kualiti yang sedang dipraktikkan dan mungkin terdapat penemuanpenemuan lain yang sebaliknya.... 2005 : 16 /18 Urusetia MS ISO 9001 JKR Negeri .... 1... Penolong-Penolong Pengarah Bahagian/Cawangan..... Batasan Audit Hasil penemuan audit yang diperolehi adalah berdasarkan kaedah sampel rambang sahaja terhadap aktiviti yang dipilih dan ianya tidaklah menggambarkan keseluruhan aktiviti JKR ..... 6............ Aktiviti-aktiviti JKR Negeri .........1 Audit Kualiti Dalaman ini telah dilakukan dengan penuh kerjasama daripada pihak auditee........................ 4............. 8.. Keluaran No.................4 Sebanyak .... ............. PK(P)............... Program/jadual pelaksanaan audit adalah sebagaimana Lampiran I................... .......... .. Jurutera Daerah/Jurutera Jajahan Jurutera/Pembantu Teknik/Juruteknik projek yang terlibat..... antaranya adalah : 1.. 4................... dengan dasar-dasar dan objektif-objektif JKR JKR Negeri ... Ringkasan Penemuan Audit........... Walaubagaimana pun masih terdapat beberapa perkara yang perlu di beri perhatian untuk dipertingkatkan lagi keberkesanan pelaksanaan MS ISO 9001 di JKR Negeri ....5 ............ 7...... 2...... waktu dan jarak pergerakan kawasan yang luas...........03 : 01 : 01 : 12 Januari.... NCR iaitu ……................ ... 3........... 2... Dokumen No.......... Borang NCR yang berkaitan adalah sepertimana @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .............2 8.... telah dinilai dan didapati bahawa ianya menuju ke arah pematuhan.. Pemerhatian telah dibangkitkan oleh pihak auditor................................ 3.... 8..... Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR... No............. Keterbatasan ini disebabkan oleh kekurangan bilangan tenaga auditor berbanding bilangan projek..... 8......... Minor dan .........Major...... kebanyakan aktiviti yang dijalankan memenuhi keperluan prosedur prosedur dan arahan-arahan kerja...........3 8............ Personel Utama Yang Di Temuduga.............. ...AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA 5..........

.. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR................. Disediakan oleh: ......... akan menyempurnakan tindakan pembetulan keatas semua NCR dalam masa.... Wakil Pengurusan ... 2005 : 17 /18 dilampirkan................2 Pengarah JKR .......AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. hari bekerja sepertimana dipersetujui. Audit Susulan.....03 : 01 : 01 : 12 Januari... Perkara ini telah dibangkitkan dalam mesyuarat penutup dan telah dipersetujui ....... PK(P). 10.... 11. 9.... Kerashiaan Laporan Audit Maklumat yang terkandung dalam laporan ini tidak akan disebarkan kepada pehak ketiga tanpa kebenaran pihak Auditor dan pehak Auditee. Dokumen No. Semua maklumat yang telah diberikan kepada pehak auditor semasa audit akan dirahsiakan..... (Ketua Pasukan Audit) @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .. Keluaran No. 11...............1 salinan.........1 salinan ... Edaran.1 11......... Pihak JKR ..

03 : 01 : 01 : 12 Januari.PK(P).03-8] LOG LAPORAN AUDIT LAMPIRAN 8 Bil. 2005 : 18 /18 [Borang JKR.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. PK(P). Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Laporan Audit Juru Audit Dalaman Tarikh Audit Tarikh Audit Susulan Pejabat JKR yang di audit Skop/Proses Kerja yang di audit Bilangan NCR yang dikeluar @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful