PROSEDUR AUDIT DALAMAN [JKR.PK(P).

03]

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

AUDIT DALAMAN
JKR MALAYSIA

No. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat

: JKR. PK(P).03 : 01 : 01 : 12 Januari, 2005 :i

KANDUNGAN 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

muka surat

OBJEKTIF……………………………………………………………………..1 SKOP..…………………………………………………………………………1 RUJUKAN…………………………………………………………………..…1 DEFINISI………………………………………………………………………1 SINGKATAN…………………………………………………………………..2 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB……………....……………..3 CARTA ALIR PROSES KERJA ……………………………………….…..6 REKOD KUALITI……………………………………………………..……….7 LAMPIRAN…..……………………………………………………………..….8 Lampiran 1 - Format Jadual Audit Tahunan (JAT)…..……………….…9 Lampiran 2 - Format Notis Audit Dalaman ……………………...……..10 Lampiran 3 - Format Nota Program Audit Dalaman ……………….…11 Lampiran 4 - Format Senarai Semakan Audit …………….……….….12 Lampiran 5 - Format Laporan Ketidakpatuhan (NCR)…………….….13 Lampiran 6 - Format Cadangan Untuk Penambahbaikan..….…….….14 Lampiran 7 - Format Laporan Audit Dalaman……………..….…….….15 Lampiran 8 - Format Log Laporan Audit…………………..…….………18

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .1 Audit Dalaman Suatu proses pemeriksaan untuk menilai keberkesanan SPK JKR melalui semakan sistematik yang dijalankan oleh pegawai yang dilantik sebagai juru audit dalaman. 3.0 OBJEKTIF Prosedur ini adalah bertujuan memastikan pelaksanaan audit dalaman JKR dilaksanakan dengan terancang dan berkesan serta memenuhi matlamat yang ditetapkan.0 DEFINISI 4. melaksana dan menilai keberkesanan SPK JKR. 4.2.2 4. Keluaran No.5 Pasukan Audit Dalaman Anggota pasukan audit yang dilantik oleh Ketua Pasukan Audit Dalaman dan dilatih untuk melaksanakan Audit Dalaman.3 Ketua Sistem Audit Pegawai yang dilantik oleh Wakil Pengurusan bagi menyelaraskan semua urusan Audit di JKR.1 Manual Kualiti JKR . Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. PK(P).03 : 01 : 01 : 12 Januari. 4. Ia digunapakai oleh Juru Audit Dalaman yang dilantik oleh Wakil Pengurusan JKR semasa merancang. 4. 2.0 SKOP Prosedur ini terpakai bagi semua aktiviti Audit Dalaman di JKR.0 RUJUKAN 3.2 Auditee Semua staf JKR di dalam SPK JKR di pejabat dan unit yang diaudit. 4.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.Seksyen 8. 2005 : 1 /18 1. Dokumen No.4 Ketua Pasukan Audit Pegawai yang dilantik oleh Wakil Pengurusan bagi mengetuai semua urusan Audit Dalaman yang diarahkan.

PK(P). Ketidakpatuhan produk yang gagal menepati keseluruhan fungsi asal / ciri-ciri asas keselamatan/ objektif kualiti/ kod amalan kejuruteraan/ keperluan perundangan yang berkaitan. Dokumen No. Ketidakpatuhan produk yang gagal menepati sebahagian dari fungsi asal/ spesifikasi/ piawaian/ lukisan/ prosedur/ kontrak/ brif projek.7 Ketidakpatuhan Ketidakpatuhan adalah percanggahan atau perlanggaran ke atas mana-mana kehendak dalam spesifikasi.10 Ketidakpatuhan-Kecil (Minor) Kegagalan memenuhi satu-satu keperluan dalam satu-satu klausa dalam piawaian MS ISO 9001:2000. 4. Atau.03 : 01 : 01 : 12 Januari.8 Laporan Ketidakpatuhan (NCR) Laporan terhadap produk yang tidak mematuhi keperluan yang dinyatakan dalam spesifikasi. pekeliling. Atau. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Mana-mana ketidakpatuhan dalam SPK yang tidak diklasifikasikan sebagai NCR-Utama (Major).9 Ketidakpatuhan-Utama (Major) Ketidakwujudan atau kegagalan mematuhi keseluruhan satu-satu klausa dalam piawaian MS ISO 9001:2000. Atau. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . 4. piawaian. 2005 : 2 /18 4. piawaian MS ISO 9001:2000 dan perundangan. 4. kod.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. brif projek dan perundangan yang mana berkaitan. Jumlah bilangan (lebih dari tiga) NCR-Kecil(Minor) yang sama berlaku secara berulang terhadap satu-satu klausa dalam piawaian MS ISO 9001:2000 boleh dikira sebagai ‘total breakdown’.6 Audit Susulan Suatu proses pengauditan semula dan susulan setelah ketidakpatuhan dikenalpasti semasa pengauditan yang awal. 4. Atau. Keluaran No. prosedur.

Ketua Sistem Audit Ketua Pasukan Audit Dalaman Pasukan Audit Dalaman Juru Audit Dalaman Audit Dalaman Jadual Audit Tahunan Laporan Ketidakpatuhan Kajian Semula Pengurusan KUB - KSA KPA PAD JAD AD JAT NCR KSP - @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .0 SINGKATAN WP PB Wakil Pengurusan Pengarah Berkenaan yang terdiri dari Pengarah Cawangan Ibu Pejabat JKR Malaysia. Pengarah JKR/JBA Negeri/ Pengarah JKR Wilayah Persekutuan/ Pengarah JKR Pembangunan Persekutuan/ Pengarah Unit Khas JKR. 2005 : 3 /18 4. Dokumen No. PK(P).11 Pemerhatian ( Observation) Ketidaksesuaian atau kekurangan yang tidak diklasifikasikan sebagai NCR tetapi boleh menjurus atau kecenderungan kepada ketidakpatuhan dalam SPK jika tidak diambil tindakan. Keluaran No.03 : 01 : 01 : 12 Januari.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Ketua Unit Berkenaan yang terdiri dari Ketua Unit di Cawangan/Ketua Bahagian Di Negeri/ Jurutera Daerah/ Jurutera Jajahan/ Pengurus Tapak Projek. 5.

PELAKSANAAN AUDIT KPA/JAD 14. 9. 11. Laksana persediaan pengauditan termasuk senarai semakan audit dalaman seperti di Lampiran 4 . Kendalikan mesyuarat pembukaan. Lantik KSA bagi pengurusan audit 2. Rekod penemuan audit dengan menggunakan senarai semakan audit dalaman. Atur tarikh AD dengan PB/KUB/wakil auditee.03 : 01 : 01 : 12 Januari. PB/KUB 13. 2005 : 4 /18 6. 3. Lantik PAD dan maklumkan kepada KSA . 6. simpan salinan sijil pentauliahan. Rancang dan sediakan JAT di Lampiran 1. Laksana audit mengikut prosedur dan program. Adakan taklimat pra-audit dengan PAD. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Rekod penemuan ketidakpatuhan pada borang NCR seperti di Lampiran 5. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Terima arahan pelaksanaan AD dari WP. 10. WP Sediakan Senarai Juru Audit Terlatih. PENEMUAN AUDIT KPA/JAD 16. Lantik KPA sebagaimana cadangan KSA dan arahkan pembentukan PAD PENYEDIAAN AUDIT KPA 7. 17. Maklum jadual audit kepada semua auditee. Dokumen No. Analisa keperluan sumber pengauditan. 5.0 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB TANGGUNGJAWAB TINDAKAN PERANCANGAN WP KSA 1. 15. Maklum melalui notis audit seperti Lampiran 2. Sedia nota program AD seperti di Lampiran 3 dan serah kepada PB/KUB/wakil auditee. PK(P). Tentukan skop pengauditan. 4. 8. Keluaran No. 12.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.

26. 20. LAPORAN AUDIT KPA 25. sediakan laporan perakuan kepada WP. ANALISA LAPORAN AUDIT KSA 27. 28. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Laksana pembetulan terhadap teguran dan NCR dalam tempoh waktu yang telah dipersetujui.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. auditee boleh cadangkan tindakan pembetulan yang lain dan ulangi langkah 23 atau laporkan kepada WP. Analisa semua laporan audit. WP 29. Beri ulasan terhadap analisa penemuan audit yang diterima dan bentang penemuan kritikal dalam KSP. Serah Laporan Audit Dalaman dan borang-borang NCR kepada KSA dan Ketua Pejabat Auditee. Keluaran No. Tentukan ketidakpatuhan berulang/serius.03 : 01 : 01 : 12 Januari. Laksanakan audit susulan mengikut tarikh yang telah dipersetujui. tutup NCR. 19. Dokumen No. Jika berpuas hati. Semak keberkesanan tindakan pembetulan. TINDAKAN PEMBETULAN PB/KUB Auditee 21. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Logkan laporan audit menggunakan format di Lampiran 8. 24. 22. PK(P). Sediakan Laporan Audit Dalaman mengikut format di Lampiran 7 setelah semua NCR ditutup. Serah salinan NCR dan Cadangan Untuk Penambahbaikan kepada PB/KUB/wakil untuk agihan kepada auditee. 2005 : 5 /18 TANGGUNGJAWAB TINDAKAN 18. Kendali mesyuarat penutup. Sekiranya tidak berpuas hati. AUDIT SUSULAN KPA/PAD 23. Rekod pemerhatian dalam borang Cadangan Untuk Penambahbaikan seperti di Lampiran 6 . Edar salinan NCR kepada auditee.

. 2005 : 6 /18 7. Keluaran No.Laksana pembetulan terhadap NCR KPA Audit Susulan .AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.tetapkan jadual/program audit KPA & PAD Pelaksanaan AD .log laporan audit .lantik PAD .Jadual Audit Tahunan .Rekod hasil penemuan auditee.Cadang lantikan KPA KPA Penyediaan AD . serahkan penemuan kepada auditee Auditee Tindakan Pembetulan .analisa NCR WP Bentang pada KSP @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .pastikan tindakan pembetulan KPA Laporan Audit . Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. CARTA ALIRAN PROSES KERJA WP Lantik KSA KSA Perancangan AD .03 : 01 : 01 : 12 Januari.sedia laporan audit dalam .serah kepada KSA & Ketua Pejabat Auditee KSA Analisa Laporan Audit . Dokumen No.Kendalikan mesyuarat pembukaan & mesyuarat penutup.0. PK(P).

Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. PAD.03 : 01 : 01 : 12 Januari. 2005 : 7 /18 8. 2. Jadual Audit Tahunan Program Audit Dalaman Laporan Audit Dalaman LOKASI Pejabat KSA Pejabat KSA Pejabat KSA dan Pejabat Auditee Pejabat KSA dan Pejabat Auditee TEMPOH PENYIMPANAN 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun Perakuan Analisa Laporan Pejabat KSA Audit Dalaman Rekod Analisa Sumber Pengauditan Rekod Persijilan/ Latihan Auditee Pejabat KSA Pejabat KSA @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . 6. KPA. PK(P). JENIS REKOD Surat Perlantikan KSA. Keluaran No. Dokumen No. 7. 4.0. REKOD KUALITI BIL.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. 3. 1. 5.

03 : 01 : 01 : 12 Januari. PK(P).0 LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Format Jadual Audit Tahunan (JAT) Format Notis Audit Dalaman Format Nota Program Audit Dalaman Format Senarai Semakan Audit Dalaman Format Laporan Ketidakpatuhan (NCR) Format Cadangan Untuk Penambahbaikan Format Laporan Audit Dalaman Format Log Laporan Audit @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Dokumen No. 2005 : 8 /18 9. Keluaran No.

9. Okt. Feb. 12. 2. 8. Mei Jun Jul.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. 5.03 : 01 : 01 : 12 Januari. Mei Jun Jul. Keluaran No. Jan. Dokumen No.03-1] JADUAL AUDIT DALAMAN SPK TAHUNAN Tahun: …………………………………. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . PK(P). 2. LAMPIRAN 1 Dis. 13. Nov. 4. 4. 7. 3.PK(P). Mac Apr. Ogos Sept. 10. Bil Pejabat JKR 1. Nov. Dis. Bil 1. 11. 2005 : 9 / 18 [Borang JKR. Ogos Sept. Mac Apr. 6. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Okt. 3. Sumber Ketua JAD JAD Peruntukan Peralatan Jan. Feb.

Sekian. audit dalaman diatas akan diadakan seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) Pejabat / Lokasi: ……. Keluaran No.. Dokumen No.………………………………………………………………....…………………………………….. rujukan: Tarikh: NOTIS AUDIT DALAMAN Perkara: Audit Dalaman SPK JKR Bil: ……………………………. terima kasih..03-2] NOTIS AUDIT DALAMAN MEMO Daripada Kepada: Salinan kepada: LAMPIRAN 2 No. 2. sila maklum segera kepada pihak saya untuk tindakan lanjut. Jika pihak tuan mempunyai apa-apa halangan pada tempoh yang telah dipersetujui. 2005 : 10 / 18 [Borang JKR. dengan saya pada …………(tarikh)………. Diharap pihak tuan dapat maklumkan kepada semua auditee yang terlibat bagi menjayakan pelaksanaan audit dalaman ini.……………… Tujuan Audit: ………………………………………………. PK(P).…. ………………………………………………………………………………………….. 3. (KPA/JAD/wakil) @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Skop Audit: ……………………………………………………………………………………… Tarikh mula: ………………. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.PK(P). Tanda tangan: ……………………. …………(nama )………..… Tempoh pelaksanaan audit: …….AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Sebagaimana yang dipersetujui antara pihak tuan.03 : 01 : 01 : 12 Januari. ...……… Mesyuarat pembukaan: Masa …………………… Tempat ……………………………………………. 4.………………………… Saya telah dilantik oleh Wakil Pengurusan sebagai Ketua Pasukan Audit Dalaman (KPA) supaya melaksanakan Audit Dalaman SPK JKR di pejabat tuan melalui surat bil.

Objektif Tarikh Audit Skop Audit Tempat Yang Akan DiAudit. REHAT Rekabentuk: Seksyen …………….. 5.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Keluaran No. 6. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. 7.03-3] NOTA PROGRAM AUDIT DALAMAN Kandungan: 1. Program/ Jadual Audit. . 3.03 : 01 : 01 : 12 Januari. AUDITOR Semua Auditor Auditor 1 Auditor 2 Auditor 3 Auditor 2 . Auditor Keperluan Kemudahan. Rekabentuk: Seksyen …………….. 2. Unit A Unit D AKTIVITI Mesyuarat Pembukaan Pengurusan kualiti: Seksyen ……… Rekabentuk: Seksyen …………….. Dokumen No. MASA Hari 1 TEMPAT Bilik Mesyuarat Urusetia SPK Unit A Unit B REHAT . Program/jadual sebagaimana contoh dibawah: LAMPIRAN 3 JADUAL PELAKSANAAN AUDIT KUALITI DALAMAN BIL. Hari 3 Bilik Perbincangan Bilik Mesyuarat Bilik Mesyuarat Sambungan kerja-kerja audit. 2005 : 11 / 18 [Borang JKR. PK(P).. Perolehan: Seksyen ……………. 4. DI CAWANGAN …….PK(P). Auditor 7 AUDITEE Semua auditee Auditee Auditee Auditee Auditee Auditee Hari 2 Sambungan kerja-kerja audit. Perbincangan auditor dan penyediaan laporan NCR Pembentangan penemuan audit Mesyuarat Penutup Auditor Semua Auditor Semua Auditor Semua Auditor Auditee Semua auditee Semua auditee @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .

AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.03-4 (Pin.PK(P). 1/2005] SENARAI SEMAKAN AUDIT DALAMAN Pejabat/skop yang di audit: ………………….……………………. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Keluaran No. Bukti @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Juru Audit Dalaman: ……………………………………………… Keperluan/Tajuk (Soalan) Rujukan Addressee Tindakbalas/Penemuan LAMPIRAN 4 Tarikh: ……………………. Dokumen No. PK(P).03 : 01 : 01 : 12 Januari. 2005 : 12 / 18 [Borang JKR.

Tarikh: Tanda tangan Wakil Jabatan :…………………. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Tarikh: Tanda tangan JAD :…………………………. Tarikh NCR ditutup:…………………………..…………. Keluaran No.…… Juru Audit Dalaman (JAD) : Pejabat yang diaudit : Auditee : No.... 2005 : 13 /18 [Borang JKR.….03 : 01 : 01 : 12 Januari... Nota: * Tandakan mana yang berkenaan @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Tarikh: BUTIR-BUTIR AUDIT SUSULAN & TUTUP NCR (disediakan oleh KPA/JAD/wakil yang dinamakan setelah meverifikasi tindakan pembetulan oleh Auditee) Tanda tangan(KPA/JAD/wakil): ……………………. Seksyen MS ISO 9001: 2000: BUTIR-BUTIR KETIDAKPATUHAN: (disediakan oleh JAD) No. 1/2005)] LAPORAN KETIDAKPATUHAN (NCR) [Non-Comformance Report] Audit Dalaman Bil: ………….………….03-5 (Pin.. Prosedur: Bukti: Tanda tangan JAD :…………………………... Dokumen No. Tarikh: BUTIR-BUTIR TINDAKAN PEMBETULAN (disediakan oleh Ketua Pejabat/Unit berkenaan) Punca-punca: Tindakan terhadap punca-punca NCR: Tarikh siap dipersetujui: ………………………… Tarikh Audit Susulan: ……………………… Tanda tangan Wakil Jabatan :…………………….AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. PK(P). NCR: …….. Ruj.PK(P).…………… LAMPIRAN 5 Status NCR: Utama/Kecil* Tarikh: No.….

….AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.03-6 (Pin. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.PK(P). 1/2005)] CADANGAN UNTUK PENAMBAHBAIKAN Bil.03 : 01 : 01 : 12 Januari. Dokumen No.. Keluaran No. 2005 : 14 /18 [Borang JKR. Pemerhatian Cadangan Penambahbaikan LAMPIRAN 6 Tanda tanganJAD :…………………………. Tarikh: @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . PK(P)..

.....1 Untuk menilai pematuhan aktiviti-aktiviti JKR ...... pada …. Semua JKR Jajahan Tapak Projek yang dipilih. 6... Pejabat Urusetia Pejabat QAS Bahagian-Bahagian JKR ....... 2... 1.. Tempat yang telah diaudit... Keluaran No......... BAGI JKR NEGERI ....... Objektif Objektif-objektif audit kualiti dalaman adalah : 2... 4....... di bawah Perkhidmatan Perundingan Teknikal ....03-7] FORMAT CONTOH LAPORAN AUDIT KUALITI DALAMAN BIL.......AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No..... kecukupan dan keberkesanan yang berterusan bagi sistem tersebut. 2. memastikan kesesuaian..... 2005 : 15 /18 [Borang JKR. hingga ……….3 3. 3.. .... yang dijalankan berdasarkan dasar-dasar dan objektif-objektif yang didokumenkan dalam SPK JKR..... Untuk memastikan bahawa JKR . 2.... PK(P)...... Pendahuluan Laporan ini adalah berdasarkan kepada hasil penemuan audit kualiti dalaman(IQA) ke-…… yang telah dijalankan di JKR Negeri ....... Skop Audit Semua aktiviti JKR .... 2....... 4.. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL ........ Untuk menilai bahawa aktiviti-aktiviti tersebut memenuhi keperluan prosedurprosedur dan arahan-arahan kerja yang didokumenkan.1 4... Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. 5...03 : 01 : 01 : 12 Januari.. 3..... 4.......PK(P).. LAMPIRAN 7 1..2 2... Auditor 4.2 Ketua Auditor : Auditor: 1.. Dokumen No....

..1 Audit Kualiti Dalaman ini telah dilakukan dengan penuh kerjasama daripada pihak auditee........... kebanyakan aktiviti yang dijalankan memenuhi keperluan prosedur prosedur dan arahan-arahan kerja.......... dengan dasar-dasar dan objektif-objektif JKR JKR Negeri . Ringkasan Penemuan Audit.. 3........................ antaranya adalah : 1................. ........ 8.......... Batasan Audit Hasil penemuan audit yang diperolehi adalah berdasarkan kaedah sampel rambang sahaja terhadap aktiviti yang dipilih dan ianya tidaklah menggambarkan keseluruhan aktiviti JKR ................. Penolong-Penolong Pengarah Bahagian/Cawangan... Program/jadual pelaksanaan audit adalah sebagaimana Lampiran I.......03 : 01 : 01 : 12 Januari.......... 4...............5 .........................AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA 5.................................. Dokumen No.. ......... Borang NCR yang berkaitan adalah sepertimana @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .............2 8........ 6.............. telah menunjukkan usaha-usaha yang baik dalam pelaksanaan sistem kualiti yang didokumenkan berdasarkan MS ISO 9001 dan secara amnya........ No...................... telah dinilai dan didapati bahawa ianya menuju ke arah pematuhan. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR...... 8. Walaubagaimana pun masih terdapat beberapa perkara yang perlu di beri perhatian untuk dipertingkatkan lagi keberkesanan pelaksanaan MS ISO 9001 di JKR Negeri .. Keluaran No..... 8........ Program/ Jadual Audit....3 8....... PK(P)................Major. 4. 2005 : 16 /18 Urusetia MS ISO 9001 JKR Negeri ... waktu dan jarak pergerakan kawasan yang luas.............. 1.... Aktiviti-aktiviti JKR Negeri ... Oleh itu ianya tidaklah boleh dianggap sebagai laporan yang terperinci terhadap kekuatan dan kelemahan sistem kualiti yang sedang dipraktikkan dan mungkin terdapat penemuanpenemuan lain yang sebaliknya....... ......... ......... 8................... NCR iaitu ……........4 Sebanyak .. 3.................. Jurutera Daerah/Jurutera Jajahan Jurutera/Pembantu Teknik/Juruteknik projek yang terlibat.... Pemerhatian telah dibangkitkan oleh pihak auditor........... 2.... 2......... Personel Utama Yang Di Temuduga... .. Keterbatasan ini disebabkan oleh kekurangan bilangan tenaga auditor berbanding bilangan projek............... Minor dan ... 7....

.................. Wakil Pengurusan .... hari bekerja sepertimana dipersetujui......... Pihak JKR .....2 Pengarah JKR ........ akan menyempurnakan tindakan pembetulan keatas semua NCR dalam masa. 2005 : 17 /18 dilampirkan.. 11...... Disediakan oleh: .. Keluaran No.. PK(P). 10.. Semua maklumat yang telah diberikan kepada pehak auditor semasa audit akan dirahsiakan... Kerashiaan Laporan Audit Maklumat yang terkandung dalam laporan ini tidak akan disebarkan kepada pehak ketiga tanpa kebenaran pihak Auditor dan pehak Auditee................. Audit Susulan.1 salinan ........1 11. Perkara ini telah dibangkitkan dalam mesyuarat penutup dan telah dipersetujui ..... Dokumen No.03 : 01 : 01 : 12 Januari... Edaran...1 salinan... 11..... (Ketua Pasukan Audit) @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL ...... Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR............. 9..AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No...

PK(P). Laporan Audit Juru Audit Dalaman Tarikh Audit Tarikh Audit Susulan Pejabat JKR yang di audit Skop/Proses Kerja yang di audit Bilangan NCR yang dikeluar @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Dokumen No.03-8] LOG LAPORAN AUDIT LAMPIRAN 8 Bil. 2005 : 18 /18 [Borang JKR. Keluaran No. PK(P).03 : 01 : 01 : 12 Januari.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful