PROSEDUR AUDIT DALAMAN [JKR.PK(P).

03]

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

AUDIT DALAMAN
JKR MALAYSIA

No. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat

: JKR. PK(P).03 : 01 : 01 : 12 Januari, 2005 :i

KANDUNGAN 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

muka surat

OBJEKTIF……………………………………………………………………..1 SKOP..…………………………………………………………………………1 RUJUKAN…………………………………………………………………..…1 DEFINISI………………………………………………………………………1 SINGKATAN…………………………………………………………………..2 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB……………....……………..3 CARTA ALIR PROSES KERJA ……………………………………….…..6 REKOD KUALITI……………………………………………………..……….7 LAMPIRAN…..……………………………………………………………..….8 Lampiran 1 - Format Jadual Audit Tahunan (JAT)…..……………….…9 Lampiran 2 - Format Notis Audit Dalaman ……………………...……..10 Lampiran 3 - Format Nota Program Audit Dalaman ……………….…11 Lampiran 4 - Format Senarai Semakan Audit …………….……….….12 Lampiran 5 - Format Laporan Ketidakpatuhan (NCR)…………….….13 Lampiran 6 - Format Cadangan Untuk Penambahbaikan..….…….….14 Lampiran 7 - Format Laporan Audit Dalaman……………..….…….….15 Lampiran 8 - Format Log Laporan Audit…………………..…….………18

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

Seksyen 8.2 Auditee Semua staf JKR di dalam SPK JKR di pejabat dan unit yang diaudit.2 4.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. PK(P).0 DEFINISI 4. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.0 SKOP Prosedur ini terpakai bagi semua aktiviti Audit Dalaman di JKR.1 Manual Kualiti JKR .2. Ia digunapakai oleh Juru Audit Dalaman yang dilantik oleh Wakil Pengurusan JKR semasa merancang. 4.03 : 01 : 01 : 12 Januari.4 Ketua Pasukan Audit Pegawai yang dilantik oleh Wakil Pengurusan bagi mengetuai semua urusan Audit Dalaman yang diarahkan. Keluaran No. 4.3 Ketua Sistem Audit Pegawai yang dilantik oleh Wakil Pengurusan bagi menyelaraskan semua urusan Audit di JKR.1 Audit Dalaman Suatu proses pemeriksaan untuk menilai keberkesanan SPK JKR melalui semakan sistematik yang dijalankan oleh pegawai yang dilantik sebagai juru audit dalaman.0 RUJUKAN 3. 4. 3. melaksana dan menilai keberkesanan SPK JKR. 2005 : 1 /18 1. 2. 4. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .5 Pasukan Audit Dalaman Anggota pasukan audit yang dilantik oleh Ketua Pasukan Audit Dalaman dan dilatih untuk melaksanakan Audit Dalaman.0 OBJEKTIF Prosedur ini adalah bertujuan memastikan pelaksanaan audit dalaman JKR dilaksanakan dengan terancang dan berkesan serta memenuhi matlamat yang ditetapkan. Dokumen No.

Atau. Mana-mana ketidakpatuhan dalam SPK yang tidak diklasifikasikan sebagai NCR-Utama (Major).AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.03 : 01 : 01 : 12 Januari. Atau. PK(P). Ketidakpatuhan produk yang gagal menepati sebahagian dari fungsi asal/ spesifikasi/ piawaian/ lukisan/ prosedur/ kontrak/ brif projek. 4. Dokumen No. 4. piawaian.8 Laporan Ketidakpatuhan (NCR) Laporan terhadap produk yang tidak mematuhi keperluan yang dinyatakan dalam spesifikasi. Jumlah bilangan (lebih dari tiga) NCR-Kecil(Minor) yang sama berlaku secara berulang terhadap satu-satu klausa dalam piawaian MS ISO 9001:2000 boleh dikira sebagai ‘total breakdown’. Ketidakpatuhan produk yang gagal menepati keseluruhan fungsi asal / ciri-ciri asas keselamatan/ objektif kualiti/ kod amalan kejuruteraan/ keperluan perundangan yang berkaitan. Atau.7 Ketidakpatuhan Ketidakpatuhan adalah percanggahan atau perlanggaran ke atas mana-mana kehendak dalam spesifikasi. piawaian MS ISO 9001:2000 dan perundangan. pekeliling. prosedur. 4. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Atau. Keluaran No. 4.9 Ketidakpatuhan-Utama (Major) Ketidakwujudan atau kegagalan mematuhi keseluruhan satu-satu klausa dalam piawaian MS ISO 9001:2000.6 Audit Susulan Suatu proses pengauditan semula dan susulan setelah ketidakpatuhan dikenalpasti semasa pengauditan yang awal.10 Ketidakpatuhan-Kecil (Minor) Kegagalan memenuhi satu-satu keperluan dalam satu-satu klausa dalam piawaian MS ISO 9001:2000. kod. brif projek dan perundangan yang mana berkaitan. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . 2005 : 2 /18 4.

Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Pengarah JKR/JBA Negeri/ Pengarah JKR Wilayah Persekutuan/ Pengarah JKR Pembangunan Persekutuan/ Pengarah Unit Khas JKR.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Ketua Unit Berkenaan yang terdiri dari Ketua Unit di Cawangan/Ketua Bahagian Di Negeri/ Jurutera Daerah/ Jurutera Jajahan/ Pengurus Tapak Projek. Keluaran No.0 SINGKATAN WP PB Wakil Pengurusan Pengarah Berkenaan yang terdiri dari Pengarah Cawangan Ibu Pejabat JKR Malaysia. Dokumen No. 5.03 : 01 : 01 : 12 Januari. Ketua Sistem Audit Ketua Pasukan Audit Dalaman Pasukan Audit Dalaman Juru Audit Dalaman Audit Dalaman Jadual Audit Tahunan Laporan Ketidakpatuhan Kajian Semula Pengurusan KUB - KSA KPA PAD JAD AD JAT NCR KSP - @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . 2005 : 3 /18 4. PK(P).11 Pemerhatian ( Observation) Ketidaksesuaian atau kekurangan yang tidak diklasifikasikan sebagai NCR tetapi boleh menjurus atau kecenderungan kepada ketidakpatuhan dalam SPK jika tidak diambil tindakan.

Keluaran No. PELAKSANAAN AUDIT KPA/JAD 14. 17. Maklum melalui notis audit seperti Lampiran 2. PK(P). 5. 2005 : 4 /18 6. Lantik PAD dan maklumkan kepada KSA . Rancang dan sediakan JAT di Lampiran 1. 12. Dokumen No. Lantik KSA bagi pengurusan audit 2. Adakan taklimat pra-audit dengan PAD. WP Sediakan Senarai Juru Audit Terlatih. 8. Laksana persediaan pengauditan termasuk senarai semakan audit dalaman seperti di Lampiran 4 . 4. Laksana audit mengikut prosedur dan program.03 : 01 : 01 : 12 Januari. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. 9. Terima arahan pelaksanaan AD dari WP.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. simpan salinan sijil pentauliahan. Rekod penemuan audit dengan menggunakan senarai semakan audit dalaman. PENEMUAN AUDIT KPA/JAD 16. Maklum jadual audit kepada semua auditee. Rekod penemuan ketidakpatuhan pada borang NCR seperti di Lampiran 5. 11. Kendalikan mesyuarat pembukaan. 3. Sedia nota program AD seperti di Lampiran 3 dan serah kepada PB/KUB/wakil auditee. Analisa keperluan sumber pengauditan. 15. 6. PB/KUB 13. Tentukan skop pengauditan. Atur tarikh AD dengan PB/KUB/wakil auditee. 10.0 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB TANGGUNGJAWAB TINDAKAN PERANCANGAN WP KSA 1. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Lantik KPA sebagaimana cadangan KSA dan arahkan pembentukan PAD PENYEDIAAN AUDIT KPA 7.

LAPORAN AUDIT KPA 25. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Laksana pembetulan terhadap teguran dan NCR dalam tempoh waktu yang telah dipersetujui. WP 29. AUDIT SUSULAN KPA/PAD 23. 22. Tentukan ketidakpatuhan berulang/serius. Beri ulasan terhadap analisa penemuan audit yang diterima dan bentang penemuan kritikal dalam KSP. 24. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Edar salinan NCR kepada auditee. PK(P). Serah salinan NCR dan Cadangan Untuk Penambahbaikan kepada PB/KUB/wakil untuk agihan kepada auditee.03 : 01 : 01 : 12 Januari. 28. Dokumen No. TINDAKAN PEMBETULAN PB/KUB Auditee 21. 2005 : 5 /18 TANGGUNGJAWAB TINDAKAN 18. 20.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Sediakan Laporan Audit Dalaman mengikut format di Lampiran 7 setelah semua NCR ditutup. Kendali mesyuarat penutup. 19. Rekod pemerhatian dalam borang Cadangan Untuk Penambahbaikan seperti di Lampiran 6 . Logkan laporan audit menggunakan format di Lampiran 8. Serah Laporan Audit Dalaman dan borang-borang NCR kepada KSA dan Ketua Pejabat Auditee. auditee boleh cadangkan tindakan pembetulan yang lain dan ulangi langkah 23 atau laporkan kepada WP. Analisa semua laporan audit. Jika berpuas hati. ANALISA LAPORAN AUDIT KSA 27. Keluaran No. tutup NCR. Semak keberkesanan tindakan pembetulan. Sekiranya tidak berpuas hati. Laksanakan audit susulan mengikut tarikh yang telah dipersetujui. sediakan laporan perakuan kepada WP. 26.

AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.pastikan tindakan pembetulan KPA Laporan Audit .analisa NCR WP Bentang pada KSP @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .log laporan audit .0.Kendalikan mesyuarat pembukaan & mesyuarat penutup. PK(P). 2005 : 6 /18 7. CARTA ALIRAN PROSES KERJA WP Lantik KSA KSA Perancangan AD . Dokumen No.Laksana pembetulan terhadap NCR KPA Audit Susulan . Keluaran No.Rekod hasil penemuan auditee.tetapkan jadual/program audit KPA & PAD Pelaksanaan AD .03 : 01 : 01 : 12 Januari.sedia laporan audit dalam .Cadang lantikan KPA KPA Penyediaan AD .lantik PAD .Jadual Audit Tahunan .serah kepada KSA & Ketua Pejabat Auditee KSA Analisa Laporan Audit . Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. . serahkan penemuan kepada auditee Auditee Tindakan Pembetulan .

6.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. 2005 : 7 /18 8. Jadual Audit Tahunan Program Audit Dalaman Laporan Audit Dalaman LOKASI Pejabat KSA Pejabat KSA Pejabat KSA dan Pejabat Auditee Pejabat KSA dan Pejabat Auditee TEMPOH PENYIMPANAN 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun Perakuan Analisa Laporan Pejabat KSA Audit Dalaman Rekod Analisa Sumber Pengauditan Rekod Persijilan/ Latihan Auditee Pejabat KSA Pejabat KSA @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . REKOD KUALITI BIL. Dokumen No. 4. PAD.0. 5. 3. 1. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. 7. 2. KPA. PK(P). Keluaran No. JENIS REKOD Surat Perlantikan KSA.03 : 01 : 01 : 12 Januari.

PK(P).AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Dokumen No. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.0 LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Format Jadual Audit Tahunan (JAT) Format Notis Audit Dalaman Format Nota Program Audit Dalaman Format Senarai Semakan Audit Dalaman Format Laporan Ketidakpatuhan (NCR) Format Cadangan Untuk Penambahbaikan Format Laporan Audit Dalaman Format Log Laporan Audit @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . 2005 : 8 /18 9.03 : 01 : 01 : 12 Januari. Keluaran No.

12. Bil 1. 3. LAMPIRAN 1 Dis. 7. Feb. 5. PK(P). 2005 : 9 / 18 [Borang JKR.03 : 01 : 01 : 12 Januari. 11. Feb. Bil Pejabat JKR 1.03-1] JADUAL AUDIT DALAMAN SPK TAHUNAN Tahun: …………………………………. 4. 10.PK(P). Jan. 8. 4. 6. Mac Apr. Mei Jun Jul.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . 13. 2. Nov. Ogos Sept. Mei Jun Jul. 3. Dokumen No. Nov. Keluaran No. Dis. Ogos Sept. 2. Okt. Sumber Ketua JAD JAD Peruntukan Peralatan Jan. Mac Apr. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. 9. Okt.

2. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Diharap pihak tuan dapat maklumkan kepada semua auditee yang terlibat bagi menjayakan pelaksanaan audit dalaman ini. …………(nama )……….AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Jika pihak tuan mempunyai apa-apa halangan pada tempoh yang telah dipersetujui.………………………………………………………………. PK(P). …………………………………………………………………………………………. Skop Audit: ……………………………………………………………………………………… Tarikh mula: ……………….…………………………………….PK(P).………………………… Saya telah dilantik oleh Wakil Pengurusan sebagai Ketua Pasukan Audit Dalaman (KPA) supaya melaksanakan Audit Dalaman SPK JKR di pejabat tuan melalui surat bil. (KPA/JAD/wakil) @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . sila maklum segera kepada pihak saya untuk tindakan lanjut.03-2] NOTIS AUDIT DALAMAN MEMO Daripada Kepada: Salinan kepada: LAMPIRAN 2 No.. audit dalaman diatas akan diadakan seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) Pejabat / Lokasi: ……..… Tempoh pelaksanaan audit: ……. Keluaran No. 2005 : 10 / 18 [Borang JKR.. terima kasih.. Tanda tangan: ……………………. . Sekian.. Dokumen No... 3.. rujukan: Tarikh: NOTIS AUDIT DALAMAN Perkara: Audit Dalaman SPK JKR Bil: …………………………….03 : 01 : 01 : 12 Januari. Sebagaimana yang dipersetujui antara pihak tuan. 4...……… Mesyuarat pembukaan: Masa …………………… Tempat ……………………………………………. dengan saya pada …………(tarikh)……….……………… Tujuan Audit: ……………………………………………….….

5. Program/ Jadual Audit. MASA Hari 1 TEMPAT Bilik Mesyuarat Urusetia SPK Unit A Unit B REHAT . 6.PK(P). Dokumen No. Perolehan: Seksyen ……………. 4. 3.. Keluaran No.03 : 01 : 01 : 12 Januari. AUDITOR Semua Auditor Auditor 1 Auditor 2 Auditor 3 Auditor 2 . Objektif Tarikh Audit Skop Audit Tempat Yang Akan DiAudit. 2005 : 11 / 18 [Borang JKR.03-3] NOTA PROGRAM AUDIT DALAMAN Kandungan: 1. DI CAWANGAN ……. Program/jadual sebagaimana contoh dibawah: LAMPIRAN 3 JADUAL PELAKSANAAN AUDIT KUALITI DALAMAN BIL. Perbincangan auditor dan penyediaan laporan NCR Pembentangan penemuan audit Mesyuarat Penutup Auditor Semua Auditor Semua Auditor Semua Auditor Auditee Semua auditee Semua auditee @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Rekabentuk: Seksyen …………….. PK(P). 7.. REHAT Rekabentuk: Seksyen ……………. Auditor Keperluan Kemudahan. . Auditor 7 AUDITEE Semua auditee Auditee Auditee Auditee Auditee Auditee Hari 2 Sambungan kerja-kerja audit. Hari 3 Bilik Perbincangan Bilik Mesyuarat Bilik Mesyuarat Sambungan kerja-kerja audit. Unit A Unit D AKTIVITI Mesyuarat Pembukaan Pengurusan kualiti: Seksyen ……… Rekabentuk: Seksyen ……………. 2. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No..

Bukti @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . PK(P). Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.03-4 (Pin. 1/2005] SENARAI SEMAKAN AUDIT DALAMAN Pejabat/skop yang di audit: ………………….…………………….03 : 01 : 01 : 12 Januari.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Juru Audit Dalaman: ……………………………………………… Keperluan/Tajuk (Soalan) Rujukan Addressee Tindakbalas/Penemuan LAMPIRAN 4 Tarikh: …………………….PK(P). Dokumen No. 2005 : 12 / 18 [Borang JKR. Keluaran No.

Nota: * Tandakan mana yang berkenaan @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Seksyen MS ISO 9001: 2000: BUTIR-BUTIR KETIDAKPATUHAN: (disediakan oleh JAD) No..03 : 01 : 01 : 12 Januari. PK(P).….AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.…………. 2005 : 13 /18 [Borang JKR. Dokumen No.…. Ruj. NCR: ……...PK(P)..…………… LAMPIRAN 5 Status NCR: Utama/Kecil* Tarikh: No. Prosedur: Bukti: Tanda tangan JAD :…………………………...…………. Tarikh: Tanda tangan JAD :…………………………. Tarikh NCR ditutup:…………………………. Keluaran No.. 1/2005)] LAPORAN KETIDAKPATUHAN (NCR) [Non-Comformance Report] Audit Dalaman Bil: …………. Tarikh: Tanda tangan Wakil Jabatan :…………………. Tarikh: BUTIR-BUTIR TINDAKAN PEMBETULAN (disediakan oleh Ketua Pejabat/Unit berkenaan) Punca-punca: Tindakan terhadap punca-punca NCR: Tarikh siap dipersetujui: ………………………… Tarikh Audit Susulan: ……………………… Tanda tangan Wakil Jabatan :……………………. Tarikh: BUTIR-BUTIR AUDIT SUSULAN & TUTUP NCR (disediakan oleh KPA/JAD/wakil yang dinamakan setelah meverifikasi tindakan pembetulan oleh Auditee) Tanda tangan(KPA/JAD/wakil): ……………………....…… Juru Audit Dalaman (JAD) : Pejabat yang diaudit : Auditee : No.03-5 (Pin.

03-6 (Pin.…. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. PK(P). 1/2005)] CADANGAN UNTUK PENAMBAHBAIKAN Bil. Tarikh: @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No..PK(P). Dokumen No. Keluaran No. 2005 : 14 /18 [Borang JKR.03 : 01 : 01 : 12 Januari. Pemerhatian Cadangan Penambahbaikan LAMPIRAN 6 Tanda tanganJAD :…………………………..

.. 2. 4.... kecukupan dan keberkesanan yang berterusan bagi sistem tersebut....... memastikan kesesuaian...... Pejabat Urusetia Pejabat QAS Bahagian-Bahagian JKR .... 2005 : 15 /18 [Borang JKR. LAMPIRAN 7 1.. Pendahuluan Laporan ini adalah berdasarkan kepada hasil penemuan audit kualiti dalaman(IQA) ke-…… yang telah dijalankan di JKR Negeri .....2 Ketua Auditor : Auditor: 1...AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.....1 4.. Semua JKR Jajahan Tapak Projek yang dipilih. 2.... Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. 6.... 3.. BAGI JKR NEGERI ...03-7] FORMAT CONTOH LAPORAN AUDIT KUALITI DALAMAN BIL. Untuk memastikan bahawa JKR ..... Tempat yang telah diaudit. Dokumen No..2 2........PK(P)... 2. 4. hingga ……….. . Keluaran No.. 5.... PK(P). di bawah Perkhidmatan Perundingan Teknikal .... Skop Audit Semua aktiviti JKR .......... 1.......... @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL ..1 Untuk menilai pematuhan aktiviti-aktiviti JKR .3 3......... 3... pada …....... 4......... Auditor 4.03 : 01 : 01 : 12 Januari.......... yang dijalankan berdasarkan dasar-dasar dan objektif-objektif yang didokumenkan dalam SPK JKR.... Untuk menilai bahawa aktiviti-aktiviti tersebut memenuhi keperluan prosedurprosedur dan arahan-arahan kerja yang didokumenkan.. 2... Objektif Objektif-objektif audit kualiti dalaman adalah : 2.....

........................AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA 5......... 3. Walaubagaimana pun masih terdapat beberapa perkara yang perlu di beri perhatian untuk dipertingkatkan lagi keberkesanan pelaksanaan MS ISO 9001 di JKR Negeri ...... waktu dan jarak pergerakan kawasan yang luas....... telah dinilai dan didapati bahawa ianya menuju ke arah pematuhan. Program/jadual pelaksanaan audit adalah sebagaimana Lampiran I......... 6.. Personel Utama Yang Di Temuduga.......... 2005 : 16 /18 Urusetia MS ISO 9001 JKR Negeri .2 8..................... Penolong-Penolong Pengarah Bahagian/Cawangan.... kebanyakan aktiviti yang dijalankan memenuhi keperluan prosedur prosedur dan arahan-arahan kerja. Pemerhatian telah dibangkitkan oleh pihak auditor..... ......Major............. Keluaran No....... NCR iaitu ……......... ...................................... 3.......... antaranya adalah : 1............ 1.............. 2......... 4...4 Sebanyak ...... No... 4. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR....................... Borang NCR yang berkaitan adalah sepertimana @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .. ... 2.............................1 Audit Kualiti Dalaman ini telah dilakukan dengan penuh kerjasama daripada pihak auditee... Ringkasan Penemuan Audit.. ........ Keterbatasan ini disebabkan oleh kekurangan bilangan tenaga auditor berbanding bilangan projek............... PK(P)... Aktiviti-aktiviti JKR Negeri .. Program/ Jadual Audit.............. Batasan Audit Hasil penemuan audit yang diperolehi adalah berdasarkan kaedah sampel rambang sahaja terhadap aktiviti yang dipilih dan ianya tidaklah menggambarkan keseluruhan aktiviti JKR ...5 ..............03 : 01 : 01 : 12 Januari... Oleh itu ianya tidaklah boleh dianggap sebagai laporan yang terperinci terhadap kekuatan dan kelemahan sistem kualiti yang sedang dipraktikkan dan mungkin terdapat penemuanpenemuan lain yang sebaliknya. 8........................ Dokumen No..............3 8....... Minor dan .......... Jurutera Daerah/Jurutera Jajahan Jurutera/Pembantu Teknik/Juruteknik projek yang terlibat... dengan dasar-dasar dan objektif-objektif JKR JKR Negeri .. 7...................... 8................. 8.......... telah menunjukkan usaha-usaha yang baik dalam pelaksanaan sistem kualiti yang didokumenkan berdasarkan MS ISO 9001 dan secara amnya..... 8.. ..

... PK(P)... Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR...... Audit Susulan..... 11...... Kerashiaan Laporan Audit Maklumat yang terkandung dalam laporan ini tidak akan disebarkan kepada pehak ketiga tanpa kebenaran pihak Auditor dan pehak Auditee.......... hari bekerja sepertimana dipersetujui.......... (Ketua Pasukan Audit) @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. 11..... Pihak JKR ..1 salinan...... Dokumen No..........1 salinan ........ Wakil Pengurusan ..... Edaran............ 10.... Semua maklumat yang telah diberikan kepada pehak auditor semasa audit akan dirahsiakan. Perkara ini telah dibangkitkan dalam mesyuarat penutup dan telah dipersetujui .... 9......03 : 01 : 01 : 12 Januari..... Keluaran No..2 Pengarah JKR . akan menyempurnakan tindakan pembetulan keatas semua NCR dalam masa....... Disediakan oleh: ......... 2005 : 17 /18 dilampirkan.1 11.

Dokumen No.03-8] LOG LAPORAN AUDIT LAMPIRAN 8 Bil. PK(P). 2005 : 18 /18 [Borang JKR. Keluaran No.PK(P). Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.03 : 01 : 01 : 12 Januari.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Laporan Audit Juru Audit Dalaman Tarikh Audit Tarikh Audit Susulan Pejabat JKR yang di audit Skop/Proses Kerja yang di audit Bilangan NCR yang dikeluar @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful