PROSEDUR AUDIT DALAMAN [JKR.PK(P).

03]

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

AUDIT DALAMAN
JKR MALAYSIA

No. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat

: JKR. PK(P).03 : 01 : 01 : 12 Januari, 2005 :i

KANDUNGAN 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

muka surat

OBJEKTIF……………………………………………………………………..1 SKOP..…………………………………………………………………………1 RUJUKAN…………………………………………………………………..…1 DEFINISI………………………………………………………………………1 SINGKATAN…………………………………………………………………..2 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB……………....……………..3 CARTA ALIR PROSES KERJA ……………………………………….…..6 REKOD KUALITI……………………………………………………..……….7 LAMPIRAN…..……………………………………………………………..….8 Lampiran 1 - Format Jadual Audit Tahunan (JAT)…..……………….…9 Lampiran 2 - Format Notis Audit Dalaman ……………………...……..10 Lampiran 3 - Format Nota Program Audit Dalaman ……………….…11 Lampiran 4 - Format Senarai Semakan Audit …………….……….….12 Lampiran 5 - Format Laporan Ketidakpatuhan (NCR)…………….….13 Lampiran 6 - Format Cadangan Untuk Penambahbaikan..….…….….14 Lampiran 7 - Format Laporan Audit Dalaman……………..….…….….15 Lampiran 8 - Format Log Laporan Audit…………………..…….………18

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

0 OBJEKTIF Prosedur ini adalah bertujuan memastikan pelaksanaan audit dalaman JKR dilaksanakan dengan terancang dan berkesan serta memenuhi matlamat yang ditetapkan.2.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. 2.Seksyen 8.1 Audit Dalaman Suatu proses pemeriksaan untuk menilai keberkesanan SPK JKR melalui semakan sistematik yang dijalankan oleh pegawai yang dilantik sebagai juru audit dalaman. Dokumen No.3 Ketua Sistem Audit Pegawai yang dilantik oleh Wakil Pengurusan bagi menyelaraskan semua urusan Audit di JKR.4 Ketua Pasukan Audit Pegawai yang dilantik oleh Wakil Pengurusan bagi mengetuai semua urusan Audit Dalaman yang diarahkan.1 Manual Kualiti JKR .2 4. 3. 4. PK(P). 4. 2005 : 1 /18 1. melaksana dan menilai keberkesanan SPK JKR.0 RUJUKAN 3.5 Pasukan Audit Dalaman Anggota pasukan audit yang dilantik oleh Ketua Pasukan Audit Dalaman dan dilatih untuk melaksanakan Audit Dalaman. 4. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. 4.2 Auditee Semua staf JKR di dalam SPK JKR di pejabat dan unit yang diaudit. Ia digunapakai oleh Juru Audit Dalaman yang dilantik oleh Wakil Pengurusan JKR semasa merancang.0 SKOP Prosedur ini terpakai bagi semua aktiviti Audit Dalaman di JKR.0 DEFINISI 4. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .03 : 01 : 01 : 12 Januari. Keluaran No.

7 Ketidakpatuhan Ketidakpatuhan adalah percanggahan atau perlanggaran ke atas mana-mana kehendak dalam spesifikasi. Atau. 4.8 Laporan Ketidakpatuhan (NCR) Laporan terhadap produk yang tidak mematuhi keperluan yang dinyatakan dalam spesifikasi. Ketidakpatuhan produk yang gagal menepati keseluruhan fungsi asal / ciri-ciri asas keselamatan/ objektif kualiti/ kod amalan kejuruteraan/ keperluan perundangan yang berkaitan.6 Audit Susulan Suatu proses pengauditan semula dan susulan setelah ketidakpatuhan dikenalpasti semasa pengauditan yang awal. piawaian. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Atau. 4. Jumlah bilangan (lebih dari tiga) NCR-Kecil(Minor) yang sama berlaku secara berulang terhadap satu-satu klausa dalam piawaian MS ISO 9001:2000 boleh dikira sebagai ‘total breakdown’. prosedur. 2005 : 2 /18 4. 4. pekeliling. Atau. brif projek dan perundangan yang mana berkaitan. Ketidakpatuhan produk yang gagal menepati sebahagian dari fungsi asal/ spesifikasi/ piawaian/ lukisan/ prosedur/ kontrak/ brif projek. Mana-mana ketidakpatuhan dalam SPK yang tidak diklasifikasikan sebagai NCR-Utama (Major).9 Ketidakpatuhan-Utama (Major) Ketidakwujudan atau kegagalan mematuhi keseluruhan satu-satu klausa dalam piawaian MS ISO 9001:2000. piawaian MS ISO 9001:2000 dan perundangan. kod. PK(P). Dokumen No. Keluaran No. 4.10 Ketidakpatuhan-Kecil (Minor) Kegagalan memenuhi satu-satu keperluan dalam satu-satu klausa dalam piawaian MS ISO 9001:2000. Atau.03 : 01 : 01 : 12 Januari.

2005 : 3 /18 4. Pengarah JKR/JBA Negeri/ Pengarah JKR Wilayah Persekutuan/ Pengarah JKR Pembangunan Persekutuan/ Pengarah Unit Khas JKR.0 SINGKATAN WP PB Wakil Pengurusan Pengarah Berkenaan yang terdiri dari Pengarah Cawangan Ibu Pejabat JKR Malaysia.11 Pemerhatian ( Observation) Ketidaksesuaian atau kekurangan yang tidak diklasifikasikan sebagai NCR tetapi boleh menjurus atau kecenderungan kepada ketidakpatuhan dalam SPK jika tidak diambil tindakan. 5. Dokumen No. Keluaran No.03 : 01 : 01 : 12 Januari.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Ketua Sistem Audit Ketua Pasukan Audit Dalaman Pasukan Audit Dalaman Juru Audit Dalaman Audit Dalaman Jadual Audit Tahunan Laporan Ketidakpatuhan Kajian Semula Pengurusan KUB - KSA KPA PAD JAD AD JAT NCR KSP - @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . PK(P). Ketua Unit Berkenaan yang terdiri dari Ketua Unit di Cawangan/Ketua Bahagian Di Negeri/ Jurutera Daerah/ Jurutera Jajahan/ Pengurus Tapak Projek.

4. WP Sediakan Senarai Juru Audit Terlatih. Laksana audit mengikut prosedur dan program. Lantik KSA bagi pengurusan audit 2. Dokumen No. Keluaran No. 12. Maklum jadual audit kepada semua auditee. Analisa keperluan sumber pengauditan.03 : 01 : 01 : 12 Januari. Atur tarikh AD dengan PB/KUB/wakil auditee. 15. 2005 : 4 /18 6. 11. Terima arahan pelaksanaan AD dari WP. PELAKSANAAN AUDIT KPA/JAD 14. 8. Lantik PAD dan maklumkan kepada KSA . PENEMUAN AUDIT KPA/JAD 16. 10. 9. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. 17. Maklum melalui notis audit seperti Lampiran 2. Rekod penemuan audit dengan menggunakan senarai semakan audit dalaman. 5. 6. Rekod penemuan ketidakpatuhan pada borang NCR seperti di Lampiran 5.0 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB TANGGUNGJAWAB TINDAKAN PERANCANGAN WP KSA 1. Sedia nota program AD seperti di Lampiran 3 dan serah kepada PB/KUB/wakil auditee. Lantik KPA sebagaimana cadangan KSA dan arahkan pembentukan PAD PENYEDIAAN AUDIT KPA 7. 3. Kendalikan mesyuarat pembukaan. Rancang dan sediakan JAT di Lampiran 1. Tentukan skop pengauditan.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. PB/KUB 13. simpan salinan sijil pentauliahan. PK(P). Laksana persediaan pengauditan termasuk senarai semakan audit dalaman seperti di Lampiran 4 . @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Adakan taklimat pra-audit dengan PAD.

Analisa semua laporan audit. 26. Rekod pemerhatian dalam borang Cadangan Untuk Penambahbaikan seperti di Lampiran 6 . sediakan laporan perakuan kepada WP. Laksanakan audit susulan mengikut tarikh yang telah dipersetujui. 20. 22. WP 29. 2005 : 5 /18 TANGGUNGJAWAB TINDAKAN 18. AUDIT SUSULAN KPA/PAD 23. Tentukan ketidakpatuhan berulang/serius. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Sediakan Laporan Audit Dalaman mengikut format di Lampiran 7 setelah semua NCR ditutup. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Serah Laporan Audit Dalaman dan borang-borang NCR kepada KSA dan Ketua Pejabat Auditee. Beri ulasan terhadap analisa penemuan audit yang diterima dan bentang penemuan kritikal dalam KSP. PK(P). Serah salinan NCR dan Cadangan Untuk Penambahbaikan kepada PB/KUB/wakil untuk agihan kepada auditee. Laksana pembetulan terhadap teguran dan NCR dalam tempoh waktu yang telah dipersetujui. 28. ANALISA LAPORAN AUDIT KSA 27.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. 19. Jika berpuas hati. Dokumen No. Edar salinan NCR kepada auditee. 24. Logkan laporan audit menggunakan format di Lampiran 8. Kendali mesyuarat penutup.03 : 01 : 01 : 12 Januari. tutup NCR. Semak keberkesanan tindakan pembetulan. Sekiranya tidak berpuas hati. LAPORAN AUDIT KPA 25. TINDAKAN PEMBETULAN PB/KUB Auditee 21. auditee boleh cadangkan tindakan pembetulan yang lain dan ulangi langkah 23 atau laporkan kepada WP. Keluaran No.

log laporan audit .serah kepada KSA & Ketua Pejabat Auditee KSA Analisa Laporan Audit . Keluaran No. .Cadang lantikan KPA KPA Penyediaan AD .Kendalikan mesyuarat pembukaan & mesyuarat penutup. serahkan penemuan kepada auditee Auditee Tindakan Pembetulan .Laksana pembetulan terhadap NCR KPA Audit Susulan .sedia laporan audit dalam . PK(P). Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.03 : 01 : 01 : 12 Januari.0.Rekod hasil penemuan auditee.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.Jadual Audit Tahunan . CARTA ALIRAN PROSES KERJA WP Lantik KSA KSA Perancangan AD . 2005 : 6 /18 7.tetapkan jadual/program audit KPA & PAD Pelaksanaan AD . Dokumen No.lantik PAD .analisa NCR WP Bentang pada KSP @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .pastikan tindakan pembetulan KPA Laporan Audit .

1.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.0. 3. PK(P). REKOD KUALITI BIL. Dokumen No. 4. Jadual Audit Tahunan Program Audit Dalaman Laporan Audit Dalaman LOKASI Pejabat KSA Pejabat KSA Pejabat KSA dan Pejabat Auditee Pejabat KSA dan Pejabat Auditee TEMPOH PENYIMPANAN 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun Perakuan Analisa Laporan Pejabat KSA Audit Dalaman Rekod Analisa Sumber Pengauditan Rekod Persijilan/ Latihan Auditee Pejabat KSA Pejabat KSA @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .03 : 01 : 01 : 12 Januari. JENIS REKOD Surat Perlantikan KSA. 7. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Keluaran No. 2005 : 7 /18 8. KPA. 6. PAD. 2. 5.

0 LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Format Jadual Audit Tahunan (JAT) Format Notis Audit Dalaman Format Nota Program Audit Dalaman Format Senarai Semakan Audit Dalaman Format Laporan Ketidakpatuhan (NCR) Format Cadangan Untuk Penambahbaikan Format Laporan Audit Dalaman Format Log Laporan Audit @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Keluaran No. PK(P).03 : 01 : 01 : 12 Januari. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Dokumen No. 2005 : 8 /18 9.

Okt. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.PK(P). PK(P). Mei Jun Jul. 3. 4. 3. Nov.03-1] JADUAL AUDIT DALAMAN SPK TAHUNAN Tahun: …………………………………. Ogos Sept.03 : 01 : 01 : 12 Januari. Mac Apr. Sumber Ketua JAD JAD Peruntukan Peralatan Jan. Mei Jun Jul. Dokumen No. Keluaran No. 13. Jan. 6. 9. Bil 1. LAMPIRAN 1 Dis. 2005 : 9 / 18 [Borang JKR. @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Nov. Dis. 2. Feb. Bil Pejabat JKR 1.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Ogos Sept. 10. 5. 11. Feb. 7. 2. 12. Mac Apr. 8. Okt. 4.

03-2] NOTIS AUDIT DALAMAN MEMO Daripada Kepada: Salinan kepada: LAMPIRAN 2 No. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. rujukan: Tarikh: NOTIS AUDIT DALAMAN Perkara: Audit Dalaman SPK JKR Bil: …………………………….03 : 01 : 01 : 12 Januari.………………………… Saya telah dilantik oleh Wakil Pengurusan sebagai Ketua Pasukan Audit Dalaman (KPA) supaya melaksanakan Audit Dalaman SPK JKR di pejabat tuan melalui surat bil.. Sebagaimana yang dipersetujui antara pihak tuan.……………… Tujuan Audit: ………………………………………………..PK(P).……………………………………………………………….… Tempoh pelaksanaan audit: ……. audit dalaman diatas akan diadakan seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) Pejabat / Lokasi: ……. 2. Tanda tangan: ……………………. …………………………………………………………………………………………. …………(nama )………..……………………………………..…. (KPA/JAD/wakil) @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Skop Audit: ……………………………………………………………………………………… Tarikh mula: ……………….. 4. Jika pihak tuan mempunyai apa-apa halangan pada tempoh yang telah dipersetujui. dengan saya pada …………(tarikh)………. Dokumen No.. Sekian... 3.……… Mesyuarat pembukaan: Masa …………………… Tempat …………………………………………….AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.. Diharap pihak tuan dapat maklumkan kepada semua auditee yang terlibat bagi menjayakan pelaksanaan audit dalaman ini. Keluaran No. sila maklum segera kepada pihak saya untuk tindakan lanjut.. . 2005 : 10 / 18 [Borang JKR. terima kasih. PK(P).

4.PK(P). Auditor 7 AUDITEE Semua auditee Auditee Auditee Auditee Auditee Auditee Hari 2 Sambungan kerja-kerja audit. Program/jadual sebagaimana contoh dibawah: LAMPIRAN 3 JADUAL PELAKSANAAN AUDIT KUALITI DALAMAN BIL.. Hari 3 Bilik Perbincangan Bilik Mesyuarat Bilik Mesyuarat Sambungan kerja-kerja audit. 3. REHAT Rekabentuk: Seksyen ……………. DI CAWANGAN ……. 2005 : 11 / 18 [Borang JKR. Rekabentuk: Seksyen ……………. 2.. Perolehan: Seksyen …………….03 : 01 : 01 : 12 Januari. 5.. Program/ Jadual Audit.03-3] NOTA PROGRAM AUDIT DALAMAN Kandungan: 1. MASA Hari 1 TEMPAT Bilik Mesyuarat Urusetia SPK Unit A Unit B REHAT .. Perbincangan auditor dan penyediaan laporan NCR Pembentangan penemuan audit Mesyuarat Penutup Auditor Semua Auditor Semua Auditor Semua Auditor Auditee Semua auditee Semua auditee @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. 7. Keluaran No. Unit A Unit D AKTIVITI Mesyuarat Pembukaan Pengurusan kualiti: Seksyen ……… Rekabentuk: Seksyen ……………. . AUDITOR Semua Auditor Auditor 1 Auditor 2 Auditor 3 Auditor 2 . Dokumen No. Objektif Tarikh Audit Skop Audit Tempat Yang Akan DiAudit. 6. Auditor Keperluan Kemudahan. PK(P). Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.

03-4 (Pin.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Dokumen No.03 : 01 : 01 : 12 Januari. PK(P). 1/2005] SENARAI SEMAKAN AUDIT DALAMAN Pejabat/skop yang di audit: …………………. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Bukti @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . Juru Audit Dalaman: ……………………………………………… Keperluan/Tajuk (Soalan) Rujukan Addressee Tindakbalas/Penemuan LAMPIRAN 4 Tarikh: ……………………. 2005 : 12 / 18 [Borang JKR.…………………….PK(P).

.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Nota: * Tandakan mana yang berkenaan @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . NCR: …….. Ruj..…..…………… LAMPIRAN 5 Status NCR: Utama/Kecil* Tarikh: No.03 : 01 : 01 : 12 Januari.03-5 (Pin. Seksyen MS ISO 9001: 2000: BUTIR-BUTIR KETIDAKPATUHAN: (disediakan oleh JAD) No. Tarikh: BUTIR-BUTIR AUDIT SUSULAN & TUTUP NCR (disediakan oleh KPA/JAD/wakil yang dinamakan setelah meverifikasi tindakan pembetulan oleh Auditee) Tanda tangan(KPA/JAD/wakil): ……………………. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.…… Juru Audit Dalaman (JAD) : Pejabat yang diaudit : Auditee : No.. Tarikh NCR ditutup:…………………………... Tarikh: BUTIR-BUTIR TINDAKAN PEMBETULAN (disediakan oleh Ketua Pejabat/Unit berkenaan) Punca-punca: Tindakan terhadap punca-punca NCR: Tarikh siap dipersetujui: ………………………… Tarikh Audit Susulan: ……………………… Tanda tangan Wakil Jabatan :……………………. Dokumen No.………….………….. 1/2005)] LAPORAN KETIDAKPATUHAN (NCR) [Non-Comformance Report] Audit Dalaman Bil: ………….….PK(P). PK(P). Prosedur: Bukti: Tanda tangan JAD :…………………………. Keluaran No. 2005 : 13 /18 [Borang JKR. Tarikh: Tanda tangan JAD :…………………………. Tarikh: Tanda tangan Wakil Jabatan :…………………...

03-6 (Pin. Dokumen No.AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No.. PK(P).. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR.PK(P). 2005 : 14 /18 [Borang JKR.…. 1/2005)] CADANGAN UNTUK PENAMBAHBAIKAN Bil. Tarikh: @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .03 : 01 : 01 : 12 Januari. Keluaran No. Pemerhatian Cadangan Penambahbaikan LAMPIRAN 6 Tanda tanganJAD :………………………….

........1 4.. Untuk memastikan bahawa JKR ....... Dokumen No. 2.... LAMPIRAN 7 1..AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No... pada …. Objektif Objektif-objektif audit kualiti dalaman adalah : 2....1 Untuk menilai pematuhan aktiviti-aktiviti JKR ..... 3... BAGI JKR NEGERI ... yang dijalankan berdasarkan dasar-dasar dan objektif-objektif yang didokumenkan dalam SPK JKR...2 2....03-7] FORMAT CONTOH LAPORAN AUDIT KUALITI DALAMAN BIL.....PK(P)... 2.. Semua JKR Jajahan Tapak Projek yang dipilih.... 4..03 : 01 : 01 : 12 Januari... hingga ………... PK(P).. di bawah Perkhidmatan Perundingan Teknikal .... 5..... Pendahuluan Laporan ini adalah berdasarkan kepada hasil penemuan audit kualiti dalaman(IQA) ke-…… yang telah dijalankan di JKR Negeri ....... 2005 : 15 /18 [Borang JKR.. Tempat yang telah diaudit. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. 4. ....... 2.... Auditor 4...... Skop Audit Semua aktiviti JKR ..... @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL ...... kecukupan dan keberkesanan yang berterusan bagi sistem tersebut.. 2... 3......... Untuk menilai bahawa aktiviti-aktiviti tersebut memenuhi keperluan prosedurprosedur dan arahan-arahan kerja yang didokumenkan....... 1.... 4.... 6. Pejabat Urusetia Pejabat QAS Bahagian-Bahagian JKR .... memastikan kesesuaian.3 3...2 Ketua Auditor : Auditor: 1....... Keluaran No.

. ...... Keterbatasan ini disebabkan oleh kekurangan bilangan tenaga auditor berbanding bilangan projek..................... NCR iaitu ……. Minor dan ............. Aktiviti-aktiviti JKR Negeri ....... PK(P)........ telah menunjukkan usaha-usaha yang baik dalam pelaksanaan sistem kualiti yang didokumenkan berdasarkan MS ISO 9001 dan secara amnya........... Walaubagaimana pun masih terdapat beberapa perkara yang perlu di beri perhatian untuk dipertingkatkan lagi keberkesanan pelaksanaan MS ISO 9001 di JKR Negeri .......AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA 5.4 Sebanyak . Personel Utama Yang Di Temuduga......... Batasan Audit Hasil penemuan audit yang diperolehi adalah berdasarkan kaedah sampel rambang sahaja terhadap aktiviti yang dipilih dan ianya tidaklah menggambarkan keseluruhan aktiviti JKR ....2 8..... 3...................................... kebanyakan aktiviti yang dijalankan memenuhi keperluan prosedur prosedur dan arahan-arahan kerja..................Major........... telah dinilai dan didapati bahawa ianya menuju ke arah pematuhan.............. antaranya adalah : 1.. Oleh itu ianya tidaklah boleh dianggap sebagai laporan yang terperinci terhadap kekuatan dan kelemahan sistem kualiti yang sedang dipraktikkan dan mungkin terdapat penemuanpenemuan lain yang sebaliknya...... 3................ 7. ..... 8......... ..................5 . 8. Jurutera Daerah/Jurutera Jajahan Jurutera/Pembantu Teknik/Juruteknik projek yang terlibat. Pemerhatian telah dibangkitkan oleh pihak auditor.... 2.. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR........ ...... No...........1 Audit Kualiti Dalaman ini telah dilakukan dengan penuh kerjasama daripada pihak auditee..... Program/jadual pelaksanaan audit adalah sebagaimana Lampiran I..... dengan dasar-dasar dan objektif-objektif JKR JKR Negeri ...................... 8... 4..3 8.. Keluaran No.......................... 8................ 6............ 2....... Penolong-Penolong Pengarah Bahagian/Cawangan........... waktu dan jarak pergerakan kawasan yang luas.... 1....... Borang NCR yang berkaitan adalah sepertimana @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL ......... Program/ Jadual Audit... Dokumen No.......... Ringkasan Penemuan Audit........... .........03 : 01 : 01 : 12 Januari........................... 2005 : 16 /18 Urusetia MS ISO 9001 JKR Negeri .......... 4.......

..1 salinan.......AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Audit Susulan...... (Ketua Pasukan Audit) @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL .... hari bekerja sepertimana dipersetujui.... Semua maklumat yang telah diberikan kepada pehak auditor semasa audit akan dirahsiakan........ Pihak JKR .. 9... Dokumen No......1 11.2 Pengarah JKR . Edaran... 11............ 11......03 : 01 : 01 : 12 Januari... Perkara ini telah dibangkitkan dalam mesyuarat penutup dan telah dipersetujui . Wakil Pengurusan . 2005 : 17 /18 dilampirkan.. Keluaran No......... Kerashiaan Laporan Audit Maklumat yang terkandung dalam laporan ini tidak akan disebarkan kepada pehak ketiga tanpa kebenaran pihak Auditor dan pehak Auditee.................. PK(P)........ Disediakan oleh: ....1 salinan ... akan menyempurnakan tindakan pembetulan keatas semua NCR dalam masa.. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR................ 10.

Dokumen No. Pindaan Tarikh Muka Surat : JKR. Laporan Audit Juru Audit Dalaman Tarikh Audit Tarikh Audit Susulan Pejabat JKR yang di audit Skop/Proses Kerja yang di audit Bilangan NCR yang dikeluar @ HAKCIPTA JKR MALAYSIA DOKUMEN TERKAWAL . PK(P).03 : 01 : 01 : 12 Januari.PK(P).AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA No. Keluaran No.03-8] LOG LAPORAN AUDIT LAMPIRAN 8 Bil. 2005 : 18 /18 [Borang JKR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful