Anda di halaman 1dari 19

Jurnal Pengurusan Emosi

Koleksi Jurnal Pembelajaran ZT2253 Pengurusan Emosi


y

To check or view your journal, please click here and click the range of date under 'Blog Archive'

Showing newest 11 of 68 posts from 2010-09-26. Show older posts

Saturday, 2 October 2010


A134165 ONG YEE PIN LJ09

Dalam kuliah "Emosi personalit dan tingkahlaku", kita dapat lebih memahami tentang pendekatan penjelasan emosi mengikut je dan intensiti dan memahami nis perhubungan antara emosi , personaliti dan tingkahlaku. Emosi boleh dibahagikan kepada 3 komponen utama, iaitu perkaitannya dengan perasaan, diikuti oleh perubahan tubuh (biasanya dalam sistem saraf) da juga diikuti oleh n lecenderungan tindakan atau pengingkatan kadar dalam melakunya sesuatu tindakan. Manusia adalah berbeza dari segi reaksi emosi walaupun pada peristiwa yang sama, ini menunjukkan emosi berkaitan dengan personaliti indi idu.Oleh itu, emosi dan personaliti boleh digunakan untuk membezakan setiap indi idu. Personaliti merupakan kombinasi antara sifat sifat psikologi yang digunakan untuk membezakan setiap indi idu dan menerangkan sifatsifat seseorang. Antara ujian personaliti yang biasa digunakan, yang paling terkenal ialah Myers -Briggs Type Indicator yang dibahagikan kepada 4 bahagian: extroverted or introverted (E or I), sensing or intuitive (S or N), thinking or feeling (T or F), dan judging or perceiving (J or P). Berikutlah penerangan tentang Indicator dalam Myers-Briggs Test: Attitudes: Extraversion (E)/Introversion (I): Extraversion means "outward -turning" and introversion means "inward-turning." The preferences for extraversion and introversion are often called as attitudes. Briggs and Myers recognized that each of the cognitive functions can operate in the external world of behavior, action, people, and things (extraverted attitude) or the internal world of ideas and reflection (introverted attitude). The extravert s flow is directed outward toward people and objects, and the introvert s is directed inward toward concepts and ideas. Functions: Sensing (S)/Intuition (N) and Thinking (T)/Feeling (F): Sensing and intuition are the information-gathering (perceiving) functions. They describe how new information is understood and interpreted. Individuals who prefer sensing are more likely to trust information that is in the present, tangible and concrete: that is, information that can be

understood by the five senses. They tend to distrust hunches, and they prefer to look for details and facts. For them, the meaning is in the data. On the other hand, those who prefer intuition tend to trust information that is more abstract or theoretical, that can be associated with other information (either remembered or discovered by seeking a wider context or pattern). They may be more interested in future possibilities. They tend to trust those flashes of insight that seem to bubble up from the unconscious mind. The meaning is in how the data relates to the pattern or theory. Thinking and feeling are the decision-making (judging) functions Those who prefer thinking tend to decide things from a more detached standpoint, measuring the decision by what seems reasonable, logical, causal, consistent and matching a given set of rules. Those who prefer feeling tend to come to decisions by associating or empathizing with the situation, looking at it 'from the inside' and weighing the situation to achieve the greatest harmony. Lifestyle: Judgment (J)/Perception (P):Preference for judgment show the world their preferred judging function (thinking or feeling). So TJ types tend to appear to the world as logical, and FJ types as empathetic. Those types who prefer perception show the world their preferred perceiving function (sensing or intuition). So SP types tend to appear to the world as concrete and NP types as abstract. Perceptive types prefer to "keep decisions open." Saya telah cuba membuat test ini dan keputusan yang saya dapat ialah: INYJ, iaitu mastermind. Test tersebut boleh dicapai melalui link ini: http://www.humanmetrics.com/cgiwin/JTypes2.asp Selamat mencuba. =) Posted by Ahmad Zamri Mansor at 10: 70 comments Links to this post

A117396 NURUL AISHAH BINTI SAADUN LJ10


Salam. Sekali lagi saya berpeluang mengikuti kuliah pada minggu ini. Kelas dimulakan dengan menjawab kuiz. Kami ditayangkan dengan klip-klip yang mempunyai pelbagai jenis mimik muka, dan kemudiannya kami perlu memastikan sama ada mimik mu itu ka menggambarkan emosi marah, sedih, gembira dan sebagainya. Agak sukar bagi saya untuk mengenal pasti beberapa jenis mimik muka kerana terdapat beberapa klip yang tidak dapat dipastikan sama ada riak wajahnya marah atau sedih.

Kuliah kemudiannya diteruskan dengan tajuk minggu ini iaitu kebijaksanaan emosi. Saya difahamkan bahawa menguruskan emosi memerlukan kebijaksanaan dan kematangan emosi. Hal ini adalah kerana dalam menguruskan emosi, kita perlu mempengaruhi perasaan kita sendiri melalui ekspressi. Emosi dapat dikenali pasti melalui mimik wajah

dan intonasi suara. Saya juga difahamkan bahawa perempuan adalah lebih beremosi berbanding lelaki. Mungkin benar penyataan ini. Kaum perempuan sering rasa tidak berpuas hati. Ini bukanlah sesuatu yang negatif. Bagi saya, perempuan sering tidak berpuas hati kerana sentiasa ingin memperbaiki keadaan supaya menjadi lebih baik.

Emosi merupakan dorongan untuk bertindak. Saya mendapati diri saya setahun yang lalu sering berada dalam keaadan murung atas masalah peribadi. Masa telah mengubah saya untuk mengawal perasaan dan mengubah cara hidup saya. Apabila saya berasa sedih, saya akan cuba untuk menggembirakan diri dan mengelak daripada menangis. Saya akan ke shopping mall dan akan masuk ke kedai-kedai serta berpura-pura menjadi pelancong dan bercakap dalam bahasa yang saya sendiri pun tidak faham. Dengan melakukan aktiviti ini, saya akan menjadi gembira. Perasaan sedih boleh mendorong saya untuk menjadi lebih berani. Saya juga memberikan tumpuan kepada pelajaran dan melibatkan diri dalam pementasan teater. Teater menyelamatkan saya daripada berasa murung.

Kesimpulannya, seseorang itu haruslah mempunyai keupayaan untuk memantau dan mempengaruhi perasaan sendiri dan keupayaan ini datangnya dari pengalaman. Sekarang, saya sedar bahawa "pain is inevitable but suffering is a choice." Oleh itu, saya memilih untuk hidup dengan lebih baik dan gembira. Sekian.

Posted by Ahmad Zamri Mansor at 03:020 comments

Links to this post

A134622 AMIRA LJ10


Assalamualaikum diucapkan kepada pensyarah pengurusan emosi Dr Zamri.Pada minggu ini kami didedahkan mengenai tajuk kebijaksanaan emosi.Menurut Totterdell pengurusan emosi bermaksud bagaimana seseorang individu itu menguruskan emosi mereka dan apakah tindakan yang mereka ambil serta adakah emosi mereka mempengaruhi individu yang lain.Selain itu,emosi sangat berkait rapat dengan mimic muka yang kita tunjukkan.Emosi juga memainkan peranan dalam memastikan kekuatan seseorang individu terhadap satu

perkara.Jika kita kaitkan satu perkaraitu dengan emosi,maka ingatan kita mengenai peristiwa tersebut akan lebih lama.Emosi juga sering dikaitkan dengan wanita.Tidak dapat disangkal lagi bahawa perkara ini adalah fakta kerna wanita dan lelaki mempunyai cara berfikir dan mengawal emosi yang berbeza. Menurut Salovey and Mayer,kebijaksanaan emosi member maksud kebolehan seseorang dalam memerhati tingkah laku serta emosi individu lain dan mereka mencernakan informasi tersebut untuk dijadikan panduan diri sendiri atau individu di sekeliling mereka.Terdapat empat jenis kebolehan dalam EQ iaitu mereka akan mengenalpasti emosi seseorang terlebih dahulu seperti mengesan perubahan tona suara seseorang,mimic muka,gambar dan sebagainya.Kebolehan kedua ialah mereka akan menggunakan emosi tersebut untuk berfikir dan menyelesaikan sesuatu masalah.Mereka yang bijak dalam menguruskan emosi akan cuba mengawal emosi mereka sebaik mungkin dengan apa-apa bebanan yang diberikan kepada mereka.Kebolehan seterusnya ialah mereka dapat memahami emosi mereka dengan baik.Mereka tidak akan mencampurkan emosi mereka dan akan cuba untuk mengasingkan emosi-emosi tersebut.Apabila mereka memiliki kesemua kebolehan tersebut,maka secara automatiknya mereka dapat mengawal emosi dan perasaan. 'ALEXITHYMIA'.Ini merupakan kali pertama saya mendengar perkataan ini.Alexithymia ialah satu gejala kekosongan emosi.Individu yang mempunyai masalah ini tidak tahu apakah perasaan yang sedang mereka alami.Mereka juga tidak merasa sedih,gembira dan suka serta mereka jarang menangis walaupun perkara tersebut menyentuh hati individu lain.Mereka idak dapat menyatkan secara terbuka apakah perasaan yang sedang me reka alami. Sekian sahaja jurnal saya kali ini.Salam. Posted by Ahmad Zamri Mansor at 00:550 comments Links to this post

Friday, 1 October 2010


A133500 Ng Sin Mun LJ10
Sebelum kuliah bermula pada minggu ini, pensyarah telah memperkenalkan kami kepada ujian ekspresi muka. Ujian tersebut telah menyedarkan kita bahawa sungguhpun ekspresi muka merupakan tanda emosi, terdapat ekspresi muka yang kurang menonjol dan susah diperhatikan kerana ekspresi muka setiap orang adalah tidak sama. Ujian ini juga membantu kita dalam memahami kuliah kita pada minggu ini, iaitu Kebijaksanaan Emosi. Istilah 'pengurusan emosi' merujuk kepada cara kita menguruskan dan mempengaruhi perasaan dan ekspresi sendiri di samping mempengaruhi orang lain, manakala istilah 'kebijaksanaan emosi' pula bermaksud kebolehan seseorang untuk mengesan perasaan dan emosi diri dan orang lain dan menggunakan ciri -ciri tersebut untuk membimbing pertimbangan dan tindakan orang tersebut. Ia adalah tidak sama dengan EQ atau 'Emotional Quotient' yang mengukur kompetensi dan kemahiran seseorang untuk memandu prestasi dalan bidang pengurusan, dan adalah lebih berkesan daripada EQ dalam meramal kejayaan seseo rang dalam kerjayanya. Konsep Kebijaksanaan Emosi diperkenalkan oleh Daniel Goleman yang

membahagikan pengukuran konsep ini kepada 4 bahagian, iaitu kesedaran diri (self awareness), pengurusan diri (self-management), kesedaran sosial (social awareness) dan pengurusan hubungan (relationship management). Kesedaran diri merupakan kebolehan diri untuk membaca emosi seseorang dan menyedari akibat pencetusan emosi itu di samping menggunakan perasaan tersebut untuk membimbing diri dalam membuat keputusan. Pengurusan diri bermaksud kebolehan mengawal emosi dan tindak balas diri serta menyesuaikan diri dengan perubahan sekeliling. Contohnya, kita harus menyesuaikan diri apabila tinggal dalam sesuatu kawasan yang baru dengan bersuai kenal dengan jiran supaya tidak be rasa terlalu sepi. Kesedaran sosial ialah kebolehan seseorang merasa, memahami dan bertindak balas kepada emosi seseorang dalam menjalankan hubungan sosial. Hal ini adalah biasa di kalangan kaunselor, di mana mereka menggunakan unsur empati untuk merasa emosi seseorang dan memahami emosi itu untuk membantu klien mereka dalam pencarian penyelesaian masalah klien. Pengurusan hubungan pula menunjukkan kebolehan mengilhamkan, mempengaruhi dan mengembangkan potensi orang lain di samping menguruskan konflik. Unsur-unsur tersebut bukanlah diperoleh secara semula jadi, tetapi dipelajari dan mestilah dipraktikkan. Walaubagaimanapun, seseorang itu dilahirkan dengan kebijaksanaan emosi yang umum yang akan diacu pada masa kelak. Kompetensi emosi pula merujuk kepada ke mahiran seseorang menunjukkan emosi mereka. Seseorang yang berkompetensi emosi tidak akan menekan emosi mereka tetapi akan menunjukkan emosi mereka dalam kaedah yang tidak keterlaluan, justeru membantu dalam komunikasi dan kesihatan kerana stres akan dapat dielakkan. Sungguhpun pengurusan emosi adalah keadaan yang biasa, terdapat sesetengah orang yang menghadapi masalah 'alexithymia' atau kekosongan emosi. Mereka tidak tahu apakah emosi yang sedang dialami diri dan tidak dapat menunjukkan emosi diri. Contohnya, seorang yang menghadapi masalah kekosongan emosi mungkin tidak terasa apa-apa apabila bertembung dengan penjenayah kerana tidak terasa takut. Oleh itu, masalah 'alexithymia' ini boleh menjadi bahaya bukan sahaja kerana seseorang memerlukan emosi takut untuk menyedarkan diri tentang bahaya, mereka juga harus memiliki perasaan empati dan simpati terhadap yang kurang bernasib baik. Demikianlah akhirnya jurnal saya pada minggu ini. Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:580 comments

Links to this post

A134329 NUR AFIFI LJ10


Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Pada minggu yang ke sebelas, kami telah diajar tajuk yang ke sepuluh iaitu kebijaksanaan emosi. Objektifnya, saya dapat memahamimakna pengurusan emosi,memahami pengaplikasian teori-teori, emosi bagi mengurus emosi,

memahami bahawa pengurusan emosi, memerlu kan kebijaksanaan dan kematangan emosi, memahami konsep kebijaksanaan dan kematangan emosi.Definisi pengurusan emosi adalah suatu cara dimana seseorang individu itu mengurus dan mempengaruhi perasaan atau ekspresi dan cara bagaimana dapat pengaruhi perasaan orang lain. Terdapat empat Model EI iaitu Ability BasedModel, The Emotional Competencies (Goleman) model,The Bar-On model of Emotional-Social Intelligence (ESI), dan juga The Trait EI model. Salah satu model adalah Ability Based Model.Definisi model ini mengatakan penerimaan emosi ,meningkatkan perlakuan emosi,dan memahami emosi.Konsep model ini menceritakan tentang emosi sebagai sumber maklumat berguna membantu memahami persekitaran social.Model ini juga mencadangkan bahawa individu berbeza dari segi ke mampuan memproses maklumat tentang tabii emosi dan kemampuan menghubungkan pemprosesan emosi kepada kognisi yang lebih luas.Saya juga mempelajari menggunakan emosi,memahami emosi, dan menguruskan emosi. Saya juga dapat mempelajari perkataan baru yang sangat berguna kepada saya. Sebelum ini saya tidak pernah mendengar istilah ini iaitu Alexithymiayang bermaksud gejala kekosongan emosi.Individu yang mengalami Alexithymia tidak dapat tahu apa perasaan yang dialaminya.Mereka sering merasakan diri mereka tiada perasaan suka,marah,sedih dan sebagainya. Dan individu ini jarang menangis. Emotional competence (EC) merujuk kepada keupayaan seseorang dalam menyampai dan meluahkan perasaan mereka. Contohnya,perasaan amarah. Amarah adalah reaksi kekuatan individu melaw an sifat agresif Selain itu,model Trait El mengatakan Trait EISifat EI (atau 'sifat emosional self efficacy') merujuk pada suatu konstelasi perilaku kedudukan dan selfperceptions satu tentang kemampuan untuk mengakui, proses, dan memanfaatkan emotionlade n maklumat'.Definisi EI meliputi perilaku diri kedudukan dan dirasakan kemampuan dan diukur sebagai menentang model berdasarkan kemampuan yang merujuk pada kemampuan yang sebenarnya ketika mereka mengekspresikan diri berasaskan prestasi tindakan.Secara konklusinya, Pengurusan emosi memerlukan kemahiran mengenalpasti dan mengawal emosi dengan efektif.Minta maaf jika jurnal ini ada kelemahannya. Terima kasih. Sekian.end#
Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:570 comments Links to this post

A121741 Mas Ayu LJ10

Tahukah anda apakah yang di maksudkan dengan konsep IQ dan EQ ? Intelligence Quotient (IQ) merujuk kepada kecerdasan intelek manakala Emotional Quotient (EQ) merujuk kepada kecerdasan emosi. Kecerdasan intelek dinilai berdasarkan prestasi pencapaian akade mik individu manakala kecerdasan emosi dinilai berdasarkan kemampuan individu mengenalpasti, menggunakan, memahami dan menguruskan emosi. Menurut Ab. Aziz Yusuf (2007) dalam buku Keinsanan dalam Pengurusan beliau mengatakan kebijaksanaan emosi terhasil dari gabungan mantap antara kematangan keperibadian, kognitif, dan afektif. Kedua-dua komponen ini memainkan peranan penting dalam meramal prestasi dan kecemerlangan seseorang individu dalam kehidupan. Pemimpin yang hebat bukan sahaja seorang yang bijak malah mereka juga mampu mengawal emosi dengan baik. Seorang yang mempunyai IQ yang tinggi belum tentu seorang yang mempunyai EQ yang tinggi, namun seorang yang mempunyai EQ yang tinggi sudah tentu mempunyai IQ yang tinggi. Kajian mendapati faktor kepintaran akademik hanya menyumbang sebanyak 20 peratus daripada keseluruhanan kejayaan individu. 80 peratus kejayaan individu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, antaranya sikap, minat, keadaan persekitaran, cara didikan ibu-bapa, budaya dan sokongan persekitaran.

Kecerdasan emosi berkait rapat dengan kompetensi emosi. Kompetensi emosi merujuk kepada dimensi-dimensi atau ciri-ciri yang mampu menjelaskan kecerdasan emosi. Kompetensi emosi bukanlah bakat semulajadi, ia boleh dipupuk dan dipelajari. Bagi memahami konsep ini dengan lebih mendalam Daniel Goleman telah memperkenalkan Model kompetensi Emosi. Menurut Golemen dimensi kompetensi emosi boleh dibahagikan kepada 4 iaitu kesedaran kendiri (self-awareness), pengurusan kendiri (self-management), kesedaran

sosial (social awareness) dan pengurusan hubungan (self management). Keempat-empat dimensi ini pula mempunyai kreateria-kreateria yang tersendiri.

Kesedaran kendiri merujuk kepada mereka yang mempunyai kesedaran dalaman diri yang tinggi. Mereka tahu membaca emosi,mengenali kesan emois dan dapat menggunakan emosi yang baik dalam memandu sesuatu keputusan atau tingkah laku. Kesedaran yang terbentuk mampu mempengaruhi prestasi dan tingkah laku seseorang. Antara kriteria kepada dimensi kesedaran kendiri ialah kesedaran emosi diri, penilaian diri yang tepat (kelemahan dan kekuatan diri), dan keyakinan diri. Pengurusan kendiri bermaksud sejauhmana individu dapat mengawal dan mengadaptai emosi terhadap keadaan dan perubahan perekitaran. Antara kriteria yang dikemukan oleh Golemen dalam menjelaskan dimensi penguruan kendiri adalah kawalan diri (self-control), ketelusan (transparency), adaptasi atau fleksibel terhadap keadaan (adaptability), berorientasi pencapaian (achievement orientation), iniasiatif dan optimistik. Kesedaran sosial pula merujuk kepada kebolehan memahami perasaan, emosi dan persekitaran. Antara criteria kesedaran sosial yang dinilai dalam model ini ialah sifat empati, kesedaran organisasi dan orientasi khidmat. Kesedaran hubungan pula didefinisikan sebagai kebolehan individu untuk mengawal keadaan dan hubungan interpersonal dengan persekitaran. Antara criteria dalam dimensi ini ialah inspirasi, kuasa mempengaruh, membentuk perubahan, pengurusan konflik dan kerja berkumpulan. Dimensi dan kriteria yang diperkenalkan oleh Goleman membantu kita untuk memahami kecerdasan dengan lebih baik dan tersusun.

Orang yang kuat bukan dilihat daripada kekuatan fizikal. Orang yang kuat dilihat dari sejauhmana mereka mampu mengawal emosi. Menurut Dato' Dr. Mohd. Fadzilah Kams ah dan Ahmad Naim Jaafar (2005) dalam bukuTips Menjadi Individu Menarik, Orang yang gagah itu bukanlah orang yang paling gagah di medan pertempuran, melainkan orang yang gagah itu adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya semasa marah. Kemampuan seorang mengawal emosinya tidak dinilai pada saat biasa, pengaruh yang meransang emosi hanyalah sedikit ataupun tidak ada. Melainkan semua mereka diuji oleh Tuhan dengan pelbagai musibah dan cabaran hidup. Jadilah tuan kepada emosi anda, jangan jadikan emosi tuan anda. Biar kita yang mengawal emosi jangan sampai kita dikawal oleh emosi. IQ dan EQ

perlu seimbang jika kita ingin jadi seorang yang hebat. Kita mesti bijak menyarung kasut emosi sesuai dengan situasi untuk membentuk kualiti diri.

Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:570 comments

Links to this post

A133542 OON CHIA SOON LJ10


Tajuk pada minggu ini adalah berkaitan dengan kebijaksanaan emosi. Pada kemulaan kuliah minggu ini, pensyarah menberikan kami semua peluang untuk menonton video yang berkaitan expression emosi pada muka oleh robot . Pada pandangan saya, robot itu adalah diprogramkan untuk menunjukkan expression emosi pada muka. Program ini dibuat berdasarkan gerakan organ muka seperti mata, mulut dan sebagainya. Objektif pembelajaran bagi tajuk minggu ini adalah memahami makna pengurusan emosi. Apabila mengetahui betul-betul makna pengurusan emosi, maka semasa melakukan perkara ini akan lebih tenang dan betul-betul mengetahui apa yang sedang dibuat.Objektif yang kedua, memahami pengaplikasian teori-teori emosi bagi mengurus emosi. Teori-teori yang diperkenalkan dapat menbantu kita apabila menguruskan emosi kita. Ia berfunsi sabagai panduan dan apa jua masalah emosi boleh merujuk teori tersebut. Objektif yang ketiga ialah memahami bahawa pengurusan emosi memerlukan kebijaksaan dan kematangan emosi. Bukan semua orang dapat menguruskan emosinya dengan baik. Akan tetapi, perkara ini boleh dipertingkatkan melalui pengalaman hidupan seharian . Peristiwa yang berlaku setiap hari pasti menbawa emosi yang berbeza terhadap diri orangnya, tetapi melalui peristiwa yang berlaku setiap hari, kita akan lebih tahu akan cara untuk menguruskan emosi apabila berhadapan dengan peristiwa yang agak sama. Objektif yang keempat iaitu memahami konsep kebijaksanaan dan kematangan emosi.

Definisi pengurusan emosi adalah cara-cara bagi seseorang untuk menguruskan dan menpengaruhi perasaan dan ekspressi dirinya atau cara bagi seseorang tersebut menpengaruhi perasaan orang lain. Fakta-fakta tentang emosi yang telah dipelajari adalah emosi dapar dikenalpasti melalui mimic wajah dan dari intonasi suara. Walaupun perkataan yang sebulatbulat sama diucapkan, emosi yang dibawa akan berbeza jika intonasi suara berbeza. Sifat emosi berubah-ubah mengikut situasi. Emosi mempunyai darjah intensity. Intensiti tersebut akan menjejaskan faktor lain seperti emosi jika dibawa terlalu banyak akan menyebabkan orang yang bergaul dengannya berasa tertekan. Emosi boleh berubah dengan cepat. Fakta ini senang dibuktikan dengan perkara yang berlaku pada kehidupan seharian. Sebagai contoh, jika seseorang berasa emosi tertekan, rakannya menbawanya ke suatu tempat untuk bersiarsiar pada masa yang betul, emosi orang tersebut akan menukar dari tertekan kepada senang sikit. Fakta yang seterusnya ialah ingatan dan emosi sangat berkaitan, emosi boleh berubah dengan jalan berfikir, emosi bermula dengan bagaimana kita mempersepsi sesuatu perkara. Situasi boleh mengubah emosi, emosi hanya terbit apabila ada rangsangan berkaitan berlaku. Apabila rangsangan teesebut hilang, maka emosi terbut tidak aktif lagi. Emosi positif dan negatif saling berlawanan. Emosi juga boleh sebagai pendorong kepada tingkah laku dan emosi amat berkait rapat dengan personality. Emosi bersifat dinamik dan bolah berubah-ubah. Konsep emosi adalah sebagai sumber maklumat berguna membantu memahami persekitaran social. Model ini mencadangkan bahawa individu berbeza dari segi kemampuan memproses maklumat tentang tabii emosi dan kemampuan menghubungkan pemprosesan emosi kepada kognisi yang lebih luas. Kemampuan ini dapat dipilih dalam tingkah laku penyesuaian (adaptive bahaviors). Terdapat 4 jenis kemampuan dalam EQ. 4 jenis kemampuan iaitu mengenalpasti,memggunakan emosi, memahami emosi dan menguruskan emosi. Alexithymia merupakan gejala kekosongan emosi. Ciri-ciri tidak tahu apakah parasaan yang sedang dialami. Mereka tidak dapat menyatakansecara terbuka apakah emosiyang sedang dialami oleh mereka. Mereka merasakan mereka tidak ada perasaan marah , suka, sedih dan lain-lain. Mereka jarang melakukan tindak balas yang disebabkan emosi seperti menangis. Kesimpulannya, harap semua orang boleh menguruskan emosi mereka dan tidak menimbulkan sebarang masalah kepada diri dan orang lain.

Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:550 comments

Links to this post

A134118 Aimi AmirahLJ10


Riak wajah seorang yanggfembira adalah lebih mudah dikenalpasti berbanding raut wajah yang lain. Pada permulaan kuliah, kamii diminta untuk mengenal pasti raut wajah seseorang ketika beremosi antaranya marah, gembira, sedih, jijik, takut, terkejut dan menghina. Agak sukar bagi saya untuk memasangkan rautwajah dan emosi yang betul. Nampaknya saya bukan seorang pemerhati yang bagus. Emosi adalah satu lumrah hidup dan ia boleh di kawal. Kebijaksanaan emosi merujuk kepada kebijaksanaan seseorang mengawal emosi. Menurut Salovey & Mayer 1990, kebijaksanaan emosi adalah kebolehan seseorang untuk mengawal perasaan dan emosi diri sendiei dan orang lain untuk memandu mereka dan menggunakannya untuk mengawal pemikiran dan pelakuan seseorang. Saya selalu meminta sesuatu dari ayah saya ketika dia gembira kerana pasti saya akan memperolehinya. Dengan mengetahui emosi ayah saya, saya dapat memanipulasi tindakan beliau.Adakah saya dikira bijak mengawal emosi? Terdapat empat teori kebijaksanaan emosi iaitu 'Ability base model', 'The emotional Competencies; ESI dan The trait El model. The Emotional Competencie (Goleman) model diperkenalkan oleh Daniel Goleman. Beliau berkata dalam bukunya 'working with Emotional Intelligence' Goleman telah menemui fungsi EL terhadap pekerjaan dan mengatakan bahawa ia merupakan satu 'predictor' terbesar dalam kejayaan di tempat kerja. Pada mulanya saya tidak begitu memahami Goleman model ini namun setelah melayari internet dan meneliti semula nota kuliah barulah saya faham sedikit. Goleman model terbahagi kepada 4 bahagian iaitu self-awareness, self management ,sosial awareness dan relation menagement. Dengan menguasai keempat-empat perkara ini seseorang itu akan mampu mengawal emosi dirinya dan orang lain. Self awareness adalah kebolehan seseorang untuk membaca emosi dan mengenali impaknya dengan menggunakannya untuk mengawal keputusan. Contoh yang dapat saya berikan adalah seorang juru jual cuba menjual produk kecantikkan, dia ak an memilih pelanggan yang kurang cantik dan akan cuma memanipulasi perasaan pelanggan tersebut dan mengawal tindakannya supaya membeli barangan yang dijual. Self manegement pula melibatkan mengawal emosi seseorang dan menyesuaikannya mengikut keadaan semasa. Pernah satu ketika rumah saya 'black out' dan hanya tinggal saya dan adik saya sahaja dalam rumah. Saya cuba untuk mengawal emosi takut saya dan adik saya dengan bercerita tentang perkara yang menggembirakan. Saya cuba untuk mengalih perasaan takut kepada perasaan yang relax.Sepeti mata kita yang boleh menyesuaikan diri dengan kecerahan cahaya, begitu jugalah emosi kita. Apabila kita boleh menyesuaikan perasaan dengan keadaan sekeliling tindakan kita akan jadi lebih waras.Seterusnya sosial awareness iaitu kebolehan untuknmengenalpasti ,memahami dan bertindak mengikut emosi orang lain semasa bersosial. Antara perkara yang boleh kita lakukan adalah empathy iaitu meletakkan diri kita dalam situasi seseorang. Relationship management pula adalah kebolehan untuk memberi inspirasi dan mempengaruhi dan mencetus idea orang lain semasa mengawal sesuatu keadaan. Kebolehan ini patut ada dalam diri seorang pemimpin. Seterusnya saya belajar tentang Emotional Competence (EC).Ia adalah berkenaan dengan kecekapan seseorang dalam meluahkan perasaannya. EC bukan kebolehan semula jadi dan ianya boleh dipelajari. Saya amat berminat untuk mempelajari EC. Ini kerana apabila seseorang dapat menyalurkan emosi dengan cara yang betul hidupnya akan jadi lebih bermakna. Contohnya apabila marah kita menggunakannya sebagai satu tenaga dan bukannya dengan meluahkannya secara agresif Seseorang yang marah sekiranyadapat menyalurkan

perasaan tersebut sebagai satu tenaga ia akan menjadi satu tenaga yang amat kuat. Perasaan terhina boleh menjadikan seseorang itu akan lebih berusaha untuk meningkatkan martabat hidupnya. Saya pernah rasa terhina dengan kata-kata bapa saudara saya yang mengatakan bahawa saya tidak akan berjaya sekiranay saya meneruskan pelajaran ke matrikulasi kerana saya tidak akan dapat menyesuaikan diri dengan suasana pembelajaran di matrik. Saya tidak merasa putus asa dengan hinaan tersebut sebaliknya berusaha keras semasa menuntut di matrikulasi agar saya dapat membuktikan bahawa saya bukan seperti apa yang dikatakan oleh bapa saudara saya.Akhirnya saya berjaya di Matrikulasi Saya juga belajar sesuatu perkara yang baru iaitu Alexithymia iaitu gejala kekosongan emosi. Saya tidak sangka wujudnya gejala sedemikian kerana semua perkara yang kita lakukan mesti berhubung kait dengan emosi. Seseorang yang mengalami Alexithymia tidak tahu apakah perasaan yang mereka alami. Saya sangat bersyukur dengan nikmat emosi yang saya ada.Golongan ini tidak boleh menyatakan secara terbuka perasaan yang mereka alami dan jarang menangis. Kesimpulannya, kita harus bijak mengawal emosi diri sendiri dan orang lain. jangan biarkan kita dikawal oleh emosi bebaliknya kita yang harus mengawal emosi. Kita juga dapat memanipulasi orang lain sekiranya kita dapat mengawal emosi mereka dengan bijak. Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:500 comments Links to this post

A 134514 Joy Liew Wei Yi LJ10


Kebijaksanaan emosi merupakan tajuk yang dibincangkan minggu ini. Pensyarah mengingatkan kita bahawa emosi adalah neutral, manusia yang menentukan emosi itu positif atau negatif. Menguruskan emosi memerlukan kebijaksanaan. Pengurusan emosi merujuk kepada cara seseorang individu mempengaruhi emosi dirinya dan juga orang lain. Manakala kebijaksanaan emosi adalah kebolehan untuk mengesan emosi diri kita sendiri dan orang lain serta tidak ada sindrom yang menafikannya. Kita telah membuat ujian untuk mengenal pasti jenis emosi yang ditunjukkan oleh mimik muka yang berlainan. Pada ujian pertama, saya dapat jawab kesemuannya dengan betul tetapi ujian kedua saya kesemua jawapan saya salah. Daripada ujian ini saya telah mempelajari bahawa sememangnya sukar untuk mengenal pasti emosi seseorang individu hanya melihat mimik mukanya. Sebagaimana yang diberitahu pensyarah, sukar untuk kita mengenal pasti emosi individu hanya berdasarkan mimik mukanya tetapi jikalau kita memahami keadaan yang dialami oleh individu itu kita akan mengenal pasti emosi dengan lebih tepat.

Kecerdasan emosional (EI) menggambarkan kemampuan, kapasiti, kemahiran atau, dalam kes model sifat EI, kemampuan diri untuk mengenalpasti, menilai, mengurus dan mengendalikan emosi diri sendiri, orang lain dan kumpulan. Model EI telah dikategorikan kepada ability based model, the emotional competencies (Goleman) model, the bar -on model of Emotional-Social Intelligence (ESI) dan the trait EI model.

Berdasarkan ability based modelemosi adalah sebagai sumber maklumat berguna untuk membantu memahami persekitaran sosial. EI dibahagikan kepada empat jenis kemampuan iaitu mengenal pasti emosi (perceiving emotions), menggunakan emosi (using

emotions), mamahami emosi (understanding emotions) dan menguruskan emosi (managing emotions).

Mengenal pasti emosi sangat penting kerana membuat semua pemprosesan maklumat lain emosional mungkin. Sebagai contoh, apabila kita mengenal pasti emosi yang ada pada seseorang individu adalah marah, kita akan berhati-hati dalam percakapan kita agar tidak membangkitkan kemarahannya supaya keadaan tidak menjadi lebih teruk.

Mengunakan emosi dijelaskan sebagai memanfaatkan emosi untuk memudahkan pelbagai kegiatan kognitif, seperti berfikir dan penyelesaian masalah.Selain itu, mengunakan emmosi juga dijelaskan bahawa kebolehan seseorang mengesan perubahan mood pada seseorang individu. Cara kita mengunakan emosi ketika membuat kerja berkumpulan ataupun berkomunikasi adalah perkara yang patut diambil berat. Hubungan antara orang lain akan terjalin jikalau kita dapat mengunakan emosi kita dengan bijak.

Memahami emosi adalah kemampuan untuk memahami bahasa emosi dan menghargai hubungan yang rumit antara emosi.Individu yang memahami emosi berkemampuan peka terhadap variasi-variasi kecil antara emosi, dan mampu untuk mengenali dan menggambarkan bagaimana emosi berkembang dari masa ke masa.

Menguruskan emosi adalah kemampuan untuk menetapkan emosi diri kita dan orang lain. Oleh kerana itu, orang yang cerdas secara emosional dapat memanfaatkan emosi, bahkan yang negatif, dan menetapkan mereka untuk mencapai matlamat. Pada tahun lepas, ketika peperiksaan STPM sedang menghampiri rakan sekelas saya berasa risau dan cemas. Keadaan ini telah membuatkan saya turut berasa cemas. Saya cuba untuk berfikir secara positif dan menenangkan diri supaya tidak dipengaruhi emosi rakan.

Apakah itu Alexithymia? Alexithymia adalah gejala kekosongan emosi. Alexithymia dijelaskan sebagai Seseorang individu tidak tahu perasaan yang sedang dialami. Mereka tidak dapat menyatakan secara terbuka apakah emosi yang sedang d ialami. Mereka merasakan mereka tiada perasaan marah, suka dan sedih serta jarang menangis. Contohnya, pada zaman bayi, dia tidak pernah mendengar orang berbicara tentang perasaan. Dia tak pernah melihat banyak ekspresi emosional. Orang tuanya sangat mementingkan agama dan tidak membenarkan dia bersekolah dan mengajar tentang agama di rumah supaya kanak -kanak lain tidak mempengaruhinya. Dia tinggal di tempat yang tidak ada kenalan. Orang tuanya mengaku mencintainya tetapi nampaknya tugas mendisiplinkannya lebih daripada mencintainya. Dia tidak pernah melihat tanda-tanda nyata cinta antara mereka. Mereka cuba untuk mengelakan dia untuk mendapati terdapat perselisihan dalam kalangan orang tuanya, sebenarnya dia mengetahui. Jika dia bertanya apa yang salah, mereka berkata "Tidak, Sayang, sekarang pergi bermain." Dia tinggal dengan cara sebegini sehingga 18 tahun dan berpindah ke bandar di

mana dia mendapat pekerjaan dan nampaknya baik -baik saja, tetapi dia mempunyai masa yang sukar untuk berkomunikasi dengan orang di sekelilingnya.

Minggu ini adalah kali terakhir saya menulis jurnal bagi pengusan emosi. Tajuk kali ini adalah kebijaksanaan emosi. Menurut Solevery dan Mayer, kebijaksanaan emosi merupakan kebolehan atau kemampuan seseorang dalam mengawal perasaan diri sendiri dan juga mengesan emosi sebenar orang lain. kita mungkin tidak dapat mengetahui perasaan sebenar orang lain sesetengah masa. Hal ini mungkin kerana orang itu sengaja menyembungi perasaannya. Sebagai contohnya, kawan saya yang berasa sedih tidak akan menunjukan perasaan sedihnya semasa berada di hadapan orang lain dan hanya akan memberitahu saya tentang masalahnya ketika tiada orang lain. Saya memang tidak akan tahu kawan itu menghadapi masalah sekiranya dia tidak memberitahu saya. Oleh itu, kita memang sukar mengesan emosi seseorang sekiranya hanya membaca perasaan mukanya. There are 4 types of EI which are 'Ability Based Model', 'The Emotional Competencies ( Goleman ) Model', 'The Bar-On Model of Emotional Social Intelligence( ESI )', and 'The Trait El Model'. 'Ability Based Model' is the ability to perceive emotion, integrate emotion to facilitate thought, understand emotion and to regulate emotions to promote personal growth.Model ini mencadangkan bahawa individu berbeza dari segi kemampuan memproses maklumat tentang tabii emosi dan kemampuan menghubungkan pemprosesan emosi kepada kognisi yang lebih luas. Kemampuan ini dapat dilihat dalam tingkah laku penyesuaian. Kemampuan EQ dapat dibahagi kepada 4 jenis iaitu mengenalpasti emosi, menggunakan emosi, memahami emosi dan mengurus emosi. Mengenal pasti emosi ialah kebolehan seseorangmengesan dan mengenal pasti emosi orang lain dari luaran seperti ekspresi muka, suara dan sebagainya. Menggunakan emosi adalah kebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam emosi untuk membantu dalam proses pemikiran dan penyelesaian masalah. Ini bermaksud orang yang bijak dalam emosinya dapat mengawal emosinya dengan mengubah emosinya termasuk dari emosi negatif kepada yang positif supaya dapat menunjukkan prestasi yang bagus dalam kerjanya. Memahami emosi ialah kebolehan memahami bahasa emosi dan dapat mengesan sebarang perubahan emosi. Mengurus emosi ialah kebolehan memanipulasikan emosi dalam dirinya. Alexihymia merupakan satu gejala yang kekosongan emosi. Mereka tidak tahu apakah perasaan yang sedang mengalami. Mereka berasa diri sendiri tiada sebarang perasaan termasuk perasaan gembira, sedih mahupun marah. 'The Emotonal Competencies (Golemen ) Model' state that EQ is a wide array of competencies and skills that drive managerial performance, measured by multi-rater assessment. There are 4 important parts in this model which are self-awareness, self-management, sosial awareness and relationship management. Begitulah junual terakhir saya, sekian terima kasih.#

Po e

Li

&%

&

D6 &%

6 11 A 98 4 6 41 3 10 %& C B @ 7 &2 % 25 2 '2

"!

A134717

AN EE YA L 10

Po e

Li         $

( ) ' &%

A122541 Ngan Yun Kwan LJ10


Selamat Sejahtera saya ucapkan kepada Dr.Zamri dan rakan -rakan sekalian. Ini merupakan Learning Journal yang ke-10 bagi kita. Tajuk kuliah bagi minggu ini adalah tentang kebijaksanaan emosi (Emotional Intelligence). Menurut Salovey & Mayer (1990), kebijaksanaan emosi adalah kebolehan untuk memerhatikan perasaan dan emosi diri seseorang dan orang lain, selain mengenalpasti emosi tersebut dan menggunakan informasi ini untuk memandu pemikiran dan tindakan seseorang. "The ability to monitor one's own and others' feelings and emotions, to discriminate among them and to use this information to guide one's thinking and actions" (Salovey & Mayer, 1990) Objektif pembelajaran bagi kuliah minggu ini termasuk memahami makna pengurusan emosi, memahami pengaplikasian teori-teori emosi bagi mengurus emosi, memahami bahawa pengurusan emosi memerlukan kebijaksanaan & kematangan emosi dan memahami konsep kebijaksanaan & kematangan emosi. Kuliah minggu ini dimulakan dengan tayangan beberapa video yang berkaitan dengan ekspresi muka . Kami diberikan 2 kuiz dalam masa kuliah untuk mengenal pasti jenis -jenis ekspresi muka. Selepas menyelesaikan kedua-dua kuiz tersebut, saya dapati bahawa adalah amat sukar bagi seseorang untuk meneka perasaan seseorang. Pengurusan emosi didefinisikan sebagai cara seseorang mengawal dan mempengaruhi perasaan dan ekspresi mereka serta cara mereka mempengaruhi perasaan masyarakat di sekeliling mereka. Menurut Salovery & Mayer (1990), Kebijaksanaan emosi merupakan kebolehan seseorang untuk mengawasl perasaan dan emosi diri sendiri serta orang lain, membezakan dalam kalangan mereka dan menggunakan pengetahuan ini untuk memantau pemikiran dan aksi seseorang. Kebijaksanaan emosi (Emotional Intelligence) dapat dibahagikan kepada 4 model iaitu Ability Based Model, The Emotional Compentencies

(Goleman) Model, The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence (ESI)dan The Trait El Model. Dalam model berdasarkan kemampuan (Ability based model), emosi adalah sebagai sumber maklumat berguna untuk membantu memahami persekitaran sosial. Model ini mencadangkan bahawa individu berbeza dari segi kemampuan memproses maklumat tentang tabii emosi dan

kemampuan menghubungkan pemprosesan emosi kepada kognisi yang lebih luas. 4 jenis kemampuan EQ termasuklah mengenalpasti emosi (perceiving emotions), menggunakan emosi (using emotions), memahami emosi (understanding emotions) serta mengurus emosi (managing emotions). Kemampuan yang kedua ialah menggunakan emosi untuk memudahkan pelbagai aktiviti kognitif seperti berfikir dan menyelesaikan masalah. Manakala memahami emosi pula merupakan kebolehan untuk memahami bahasa emosi dan menghargai hubungan yang kompleks antara emosi. Kita perlu memerhati secara mendalam cara emosi dipaparkan dan berubah dari masa ke semasa. Mengurus emosi pula berkait dengan kemampuan to regulate emosi dalam diri sendiri dan orang lain. Alexithymia merupakan gegala kekosongan bagi emosi di mana seseorang itu tidak tahu apakah perasaan yang sedang dialami dan tidak dapat menyatakan sec terbuka jenis emosi ara yang sedang dialami. Selain itu, mereka juga merasakan mereka tiada perasaan marah, suka, dan sedih.Mereka juga adalah golongan jarang menangis. Dr Ahmad Zamri Mansor mengaitkan Alexithymia dengan satu filem yang bernama "Rain Man". Filem ini menceritakan 2 orang adik beradik yang saling berkenalan selepas kematian ayah mereka. Apabila berjumpa dengan abangnya yang bernama Raymond, barulah Charlie tahu dia mempunyai seorang abang yang mempunyai penyakit autism. Pesakit autism adalah istimewa, namun tidak ramai, tetapi mereka mempunyai kepakaran dalam sesuatu bidang dimana mereka kekurangan penglibatan sosial, komunikasi serta pemahaman emosi. Kesimpulannya, kita hendaklah pandai dalam mengurus dan mengawal emosi kita sendiri diurus dan supaya mendapat kehidupan yang sempurna dan harmoni. 'If you are patient in one moment of anger, you will escaope a hundred day of sorrow'.end#
Posted by Ahmad Zamri Mansor at 23:430 comments Newer PostsOlder PostsHome Subscribe to: Posts (Atom) Links to this post

Recent Posts Blog Archive


y y y

Feb 6 - Feb 13 (18) Jan 30 - Feb 6 (2) Jan 23 - Jan 30 (22)

y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

Jan 16 - Jan 23 (15) Jan 9 - Jan 16 (25) Jan 2 - Jan 9 (10) Dec 26 - Jan 2 (8) Dec 5 - Dec 12 (1) Oct 17 - Oct 24 (11) Oct 10 - Oct 17 (20) Oct 3 - Oct 10 (49) Sep 26 - Oct 3 (68) Sep 19 - Sep 26 (72) Sep 12 - Sep 19 (36) Sep 5 - Sep 12 (16) Aug 29 - Sep 5 (70) Aug 22 - Aug 29 (67) Aug 15 - Aug 22 (80) Aug 8 - Aug 15 (88) Aug 1 - Aug 8 (75) Jul 25 - Aug 1 (93) Jul 18 - Jul 25 (56) Jul 19 - Jul 26 (2)

Tanyalah Ayahlong!
[ Copy this | Start New | Full Size ]

Pingbox Labels
y y y

check Pingbox Realtime Consultation

Followers About Me

Ahmad Zamri Mansor Pusat Pengajian Umum Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Darul Ehsan MALAYSIA View my complete profile

Total Pageviews
28,892 Simple template. Powered by Blogger.