Anda di halaman 1dari 12

INSTITUT KOJADI M01,MEZZANINE FLOOR, WISMA MCA,163 JALAN AMPANG, 50450 KUALA LUMPUR,MALAYSIA

KERTAS PENERANGAN
KOD DAN NAMA PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME TAHAP / LEVEL
E-011-1 ( JURUTEKNIK RENDAH ELEKTRONIK INDUSTRI )

L1

NO DAN TAJUK MODUL/ M 03 BASIC PLC MODUL NO AND TITLE NO DAN PERNYATAAN TUGASAN / TASK(S) NO AND STATEMENT 03.01 - Confirm Match Of Actual Power Supply To Power Rating Of System. 03.02 - Check input/output signal of PLC unit/electrical system. 03.03 - Check program sequence of ladder diagram. Guna PLC dengan berpandukan kepada operasi manual, litar skematik kawalan, peralatan pengukuran dan gambarajah tetangga (ladder diagram) supaya operasi PLC/sistem beroperasi, diperiksa dan dikendalikan mengikut piawaian yang ditetapkan. E-011-1/M03/P/(3/3) Muka : 01 Drp : 13

OBJEKTIF MODUL/ MODULE OBJECTIVE

NO KOD / CODE NO

TAJUK : KENALPASTI DAN GUNA JENIS-JENIS PERANTI KAWALAN

TUJUAN : Kertas penerangan ini bertujuan mendedahkan pelajar kepada PLC dan komponen-komponen kawalan elektikal seperti relay, timer, switches dan sensor yang digunakan untuk membina litar kawalan. Pada umumnya adalah untuk mengoperasikan litar kawalan dengan cara memprogramkan pada memori yang bertujuan untuk memudahkan penyambungan serta meminimunkan penggunaan komponen/peralatan dalam litar. Oleh itu, pengetahuan dalam operasi litar kawalan adalah perlu untuk memprogramkan PLC.

NO KOD / CODE NO

E-011-1/M03/P/(3/3)

Muka: 2 Drp: 12

PENERANGAN : 1 Asas Litar Kawalan 1.1 Dalam litar kawalan, pelbagai jenis litar dan kombinasi litar digunakan untuk menjalankan sesuatu alatan/mesin secara automatik. Penggunaan litar kawalan tersebut boleh digunakan sebagai program dalam PLC dengan menukarkannya kepada ladder diagram. Oleh itu, penyambungan pada peralatan adalah berlainan dan tidak menggunakan banyak wayar.

i)

Litar Self-holding Membenarkan arus mengalir berterusan di dalam litar.

Litar Self-holding

NO KOD / CODE NO

E-011-1/M03/P/(3/3)

Muka: 3 Drp: 12

ii) Litar Interlock

Membenarkan hanya satu masukan sahaja dan satu litar sahaja berfungsi di dalam
satu masa.

iii) Litar AND Litar kawalan akan beroperasi seperti operasi get logic AND dimana apabila keduadua input S1 dan S2 di ON kan barulah akan terdapat hasil keluaran (SOL 1 beroperasi)

NO KOD / CODE NO

E-011-1/M03/P/(3/3)

Muka: 4 Drp: 12

iv) Litar OR

Litar kawalan akan beroperasi seperti operasi get logic OR dimana apabila S1 sahaja di ON kan atau S2 sahaja di ON kan atau kedua-dua input S1 dan S2 di ON kan akan terdapat hasil keluaran (SOL 1 beroperasi)

NO KOD / CODE NO

E-011-1/M03/P/(3/3)

Muka: 5 Drp: 12

Jenis-jenis Komponen/Peranti Kawalan Elektrik i) Geganti (Relay) Geganti adalah komponen untuk memproses isyarat elektrikal.

spring tarikbalik.

gelung armature gelung solenoid solenoid Armature set sesentuh gelung solenoid solenoid

gelung gelung solenoid gelung solenoid solenoid

sesentuh solenoid solenoid

Relay banyak digunakan dengan meluas dalam litar letrik dan elektronik sebagai
kawalan jauh (remotely controled) suis mekanikal untuk merubah samada keadaan terbuka (off) dan tertutup (on) atau digunakan pada fungsi logik (logic function). Suis-suis relay adalah dikelasifikasikan iaitu:a. Single-pole, b. Single-trow, c. Double-pole, d. Double-troe dll.

Sesuatu relay akan terbuka apabila ada arus elektrik melaluinya, keadaan ini dipanggil sesentuh sentiasa terbuka ( N/O).Sesuatu relay akan erbuka apabila tiada arus elektrik diputuskan melalui relay , keadaan ini dipanggil sesentuh sentiasa tertutup (N/C).

NO KOD / CODE NO

E-011-1/M03/P/(3/3)

Muka: 6 Drp: 12

Gambar simbol relay

Standard schematik symbol


Normally Open (N/O) Contects. Apabila Relay coil energized sesentuh terbuka. Gambarajah relay ditunjukan desebelah kiri dan Standard Schematik symbol disebelah kanan dimana bulatan menunjukan coil magnet dan set of parallel bars menunjukan normally open contect.

Normally close (N/C) contects Apabila Relay coil energized sesentuh tertutup. Standard Schematik symbol disebelah kanan dimana bulatan menunjukan coil magnet dan set of parallel bars with slash menunjukkan normally close contact.

Transfer type contects Menpunyai single pole, dopuble throw action. Ketika diperlukan pada sesuatu keadaan. Pada industri relay direka dengan mengabungkan sesentuh set N.O dan set N.C

Kegunaan relay :

a. Menghidupkan arus/voltan tinggi dengan menggunakan arus/voltan yang rendah (sebagai bekalan kuasa). b. Mempunyai banyak contact yang besar, sesuai untuk mengawal lebih daripada satu output (beban). c. Menggunakan kuasa rendah untuk kawal kuasa tinggi.

NO KOD / CODE NO

E-011-1/M03/P/(3/3)

Muka: 7 Drp: 12

ii)

Sensor Jenis Sentuhan a. b. Suis Penghad (Limit Switch) Sumpitan Tekanan Balik (Back Pressure Nozzle)

Jenis Round Hinge Lever

Jenis Hinge Roller

Jenis Push-Button

GEGANTI MASA DENGAN LENGAH MULA (TIME RELAY WITH DELAY ON) Geganti masa dengan permulaan lengah adalah komponen yang digunakan untuk memproses isyarat elektrikal. Dengan menekan butangtekan T, voltan diberikan dan masa mula diset. Selepas lengah masa, sesentuh akan tertarik dan litar akan tertutup. Apabila butang tekan T dilepaskan sesentuh akan kembali kepada keadaan asal dan litar terbuka tanpa lengah masa. Bandingan boleh dibuat dengan Pemasa (timer) pneumatik.

NO KOD / CODE NO

E-011-1/M03/P/(3/3)

Muka: 8 Drp: 12

GEGANTI MASA DENGAN LENGAH TAMAT (TIME RELAY WITH DELAY OFF) Geganti masa dengan lengah tamat adalah komponen yang digunakan untuk memproses isyarat elektrikal. Dengan menekan butangtekan, voltan diberikan dan sesentuh akan tertarik tanpa lengah masa mula dan litar akan tertutup. Apabila butangtekan T dilepaskan voltan akan terputus dan geganti masa mula berfungsi. Hanya selepas lengah masa sesentuh akan kembali kepada keadaan asal dan litar terbuka. Bandingan boleh dibuat dengan Pemasa (timer) pneumatik.

iii) Switches (SUIS) Suis butang tekan adalah komponen yang digunakan untuk mempamerkan isyarat elektrik. Suis butang tekan terbahagi tiga iaitu:a. Suis Butang Tekan Sesentuh Sentiasa Terbuka (NO) Dengan menekan kepala butangtekan, sesentuh (NO) akan aktif dan litar menjadi tertutup. Selepas kepala butangtekan dilepaskan, spring tarikbalik (return spring) akan kembalikan set sesentuh kepada posisi asal.

NO KOD / CODE NO
b.

E-011-1/M03/P/(3/3)

Muka: 9 Drp: 12

Suis Butang tekan Sesentuh Sentiasa Tertutup (NC) Dengan menekan kepala butangtekan, sesentuh (NC) akan aktif dan litar menjadi terbuka. Selepas kepala butangtekan dilepaskan, spring tarikbalik (return spring) akan dikembalikan set sesentuh kepada posisi asal.

c.

Suis Butang Tekan Sesentuh Tukaran Dengan menekan kepala butangtekan, sesentuh tukaran menjadi aktif dan litar bertukar terbuka menjadi tertutup, tertutup menjadi terbuka. Selepas kepala butangtekan dilepaskan, spring tarikbalik (return spring) akan kembalikan set sesentuh kepasa posisi asal.

iv) Suis Penghad Elektrikal (Limit Switch) Suis penghad elektrikal adalah komponen yang digunakan untuk mempamirkan isyarat elektrikal bergantung pada turutan (sequence) operasi. Dengan menekan poppet, set sesentuh NO dan sesentuh NC akan aktif. Litar akan tertutup dan terbuka mengikut sesentuh mana yang disambung pada litar. Selepas poppet dilepaskan, spring tarikbalik akan kembalikan set sesentuh kepada posisi asal.

NO KOD / CODE NO

E-011-1/M03/P/(3/3)

Muka: 10 Drp: 12

v) Timer (Pemasa) Digunakan untuk melewatkan masa menghidupkan sesuatu operasi. Ia digunakan di lampu trafik untuk mengawal jarak masa pertukaran lampu isyarat. Nama Pemasa

T xxxxxx
ENABLE

YYYYYY
Nama Pemasa

Simbol Pemasa

vi)

Counter (Pembilang)

NO KOD / CODE NO

E-011-1/M03/P/(3/3)

Muka: 11 Drp: 12

Pembilang adalah satu arahan yang yang digunakan bagi mengira sesuatu nilai dari 0
hingga 9999 bagi 16-bit BCD (Binary Coded Decimal), -32,768 hingga +32,767 dan dari 0 hingga 65535 bagi 16-bit binary.Terdapat 2 jenis Counter iaitu : a. Up-Counters Pembilang jenis ini digunakan untuk mengira secara menaik iaitu 1,2,3 dan seterusnya. Dipanggil juga sebagai CTU, CNT, C atau CTR. b. Down-Counters Pembilang jenis ini digunakan untuk mengira secara menurun iaitu 9,8,7 dan seterusnya. Dipanggil juga sebagai CTD.

Nama Pembilang RESET PULSE

Cxxxxx YYYYY
Nilai Pembilang

4.

Struktur PLC

NO KOD / CODE NO

E-011-1/M03/P/(3/3)

Muka: 12 Drp: 12

INPUT

SENSING

CONTROLLING

OUTPUT

Struktur PLC di bina bagi menggantikan system deria manusia untuk menjalankan proses kerja-kerja secara Automatic.

INPUT

PLC

OUTPUT

Sensor Selector Switches Pushbuttons Photoelectric Switches Limit Switches Circuit Breakers Proximity Switches Level Switches Motor Starter Contacts Relay contacts Etc

Output Devices Alarm Control Relays Fans Lights Horns Valves Motor Starters Selenoids Etc

SOALAN 1. Nyatakan kegunaan bagi a) b) c) d) e) f) g) h) i) Timer Relay Counter Litar OR Litar AND Litar Suis Butang Tekan Sesentuh Sentiasa Terbuka (NO) Suis Butang tekan Sesentuh Sentiasa Tertutup (NC) Suis Butang Tekan Sesentuh Tukaran