PELAN STRATEGIK 2010-2014 BIDANG HAL EHWAL MURID

ISI KANDUNGAN MUKASURAT PELAN STRATEGIK HEM 4 OBJEKTIF PENGURUSAN HEM 5 CARTA ORGANISASI UNIT HEM 6 1.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID 7 1.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID 9 1.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID 11 1.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID 13 2.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN 14 2.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN 16 2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN 17 2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN 18 3.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 19 3.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 22 3.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 25 3.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 28 4.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA SPBT 43 4.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT 45 4.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA SPBT 46

ISI KANDUNGAN MUKASURAT 4.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA SPBT 48 5.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN 51 5.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN 52 5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN 53 5.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN 55 6.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA 60 6.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA 62 6.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA 64 6.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA 66 7.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS 70 7.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS 72 7.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS 74 7.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS 78 8.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K 84 8.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PROGRAM 3K 86 8.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PROGRAM 3K 88 8.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PROGRAM 3K 92 RUMUSAN 103

Pengurusan Hal Ehwal Murid dituntut untuk meningkatkan sahsiah diri murid dari segi aspek disiplin diri.nusa dan bangsa.PELAN STRATEGIK ( 2010 1. Justru itu . . Dengan adanya strategik serta program yang dirangka dan dijalan kan akan memartabatkan diri murid menjadi modal insane yang berguna kepada Negara. Justru itu segi sahsiah muridnya.0 HAL EHWAL MURID Pengenalan : 2014 ) Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah merupakan organisasi sokongan penting serta me njadi pendukung kepada lonjakan pencapaian prestasi akademik serta kokurikulum di peringkat sekolah. Dengan demikian. Pengurusan Hal Ehwal Murid telah merangka beberapa strategi serta program bagi memenuhi tuntutan dan harapan pihak sekolah dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan hal ehwal murid. Di mata masyarakat tem patan ia merupakan sebagai penetapan indentiti sekolah dari segi sahsiah muridnya.

inhalan dan penyalahgunaan dadah. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua kepada murid asrama . 3. Memupuk serta menaman nilai kesatuan dikalangan murid supaya mereka sama-sama menjaga harta benda sekolah yang akhirnya akan mengurangkan budaya vandalisme. 4. 5. Membangunkan modal insan yang beraklak mulia dengan senantiasa mengamalkan ni lai-nilai murni. 2. 6. Memberi perangsang kepada murid supaya menyintai dan sayangkan sekolahnya dan sekaligus mengurangkan gejala ponteng sekolah dikalangan murid. Memupuk nilai sayangilah diri sendiri khusus dari segi kesihatan untuk memban teras kegiatan merokok.OBJEKTIF KECEMERLANGAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID: 1. Mengurangkan jurang ketidaksamaan sosial dan budaya serta memupuk kerjasama d ikalangan murid supaya budaya perpaduan antara kaum terjalin.

Pengurusan Asrama 2.AJK 3K Keselamatan&Kesihatan Murid .Guru Penyelaras Tingkatan 3.Lembaga Disiplin Murid 5.Pengawas Asrama 5.Warden Sekolah 4.Pengurusan Kebajikan dan kemudahan murid 2.Tukang Masak (Swasta) 1.Guru Biasiswa/Bantuan Khas 3.Guru Pengurus Sahsiah 6.Badan Pengawas Sekolah 7.Guru Penasihat Pengawas 1.Penyelian Asrama 3.SPBT 4.Pengurus Sahsiah Murid 2.CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID PENGETUA (PENGERUSI) PENOLONG KANAN HEM (NAIB PENGERUSI) 1.Guru Tingkatan 4.

AJK Kantin Sekolah 6 .Kebersihan & Keceriaan 5.AJK Koperasi Sekolah .

1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman.1. Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah S8. S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta.Terdapat blok bilik darjah dan asrama dalam keadaan daif W4. S5 .Ramai guru tidak yakin mengendalikan kes disiplin W3.Bilangan waden mencukupi W1.Sistem perparitan yang tidak sempurna . 55% pelajar tinggal di Asrama S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta.Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta.Aspek 3K belum mantap W2.

T7 Menerima murid dari sekolah tadahan mempunyai Prestasi akademik rendah (SPR) T8. dan PPD dengan sekolah.Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak . T5 Keadaan asrama gotong royong dan berek guru dijadikan asrama dalam keadaan daif T6 Ibubapa/penjaga kurang mengambil berat tentang disiplin murid. O3 O4 Hubungan baik pihak JPN.Berdekatan dengan Pondok Polis O8 .Berdekatan dengan Klinik Desa. T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh.Kemudahan pengangkutan awam kurang. O7 . Kerjasama dengan pihak PIBG dengan baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin O6 Mempunyai Kemudahan ICT yang baik.PELUANG (OPPORTUNITIES-O) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah. O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah. T1 Kedudukan sekolah berdekatan dengan kampung dan terdapat orang kampung menjual arak dan rokok kepada pelajar Asrama T2 Ada kedai menjual arak dan rokok secara bebas T3 .

.

Masih terdapat segelintir murid yang merokok. Peratusan kerosakan SPBT dalam lingkugan . Peratusan tidak hadir ke sekolah bersebab tinggi. Sifar gejala merokok di kalangan murid. 2. Mengadakan program meningkatkan peratusan pelajar yang datang ke sekolah.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID (2010 -2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Tahap kerosakan SPBT tinggi. Menambahkan peratusan pelajar datang ke sekolah. Peratusan murid hadir ke sekolah kurang dari 98%. Menghapuskan gejala merokok di kalangan murid. Wujud gejala merokok di kalangan murid.1. Mengadakan kempen anti merokok. Sifar gejala ponteng di kalangan murid menjelang 2014. 3.

3% daripada jumlah buku. Sifar kerosakan pada SPBT pada 2014. Mengurangkan Peratusan kerosakan SPBT dari 3% jumlah buku kepada 0%. . Mengadakan kempen/program sayangi buku teks.

Mengadakan program dan aktiviti yang menyeluruh bagi meningkatkan pengurusan asrama.4. (Lawatan penanda Aras-Asrama yang mendapat anugerah ASAT) Tahap pengurusan asrama murid lelaki dan murid perempuan ke tahap yang tahap yang maksimum. Prestasi pengurusan asrama masih rendah khususnya asrama murid lelaki Meningkatkan prestasi pengurusan asrama khususnya asrama murid lelaki ke tahap yang boleh dibanggakan. . Tahap pengurusan asrama masih perlu diperbaiki.

.

Sekolah Murid ponteng secara .2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1 Kempen Sekolah Destinasiku Mempertingkatkan kesedaran murid akan kepentingan pendidikan Pengetua. Semua Penolong Kanan. Semua Guru Jan Nov. Semua Kaunselor.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID ( TAHUN 2010 .1.

keseluruhan melebihi 2 % setiap hari. Sekolah. PIBG. IbuBapa 7% di kalangan murid . Sifar peratusan ponteng di kalangan murid menjelang tahun 2014 2 Kempen Sekolah Bebas Rokok Meningkatkan kesedaran tentang kesan bahaya kesihatan akibat merokok di Pengetua. Semua Penolong Semua kaunselor Jan Nov. Gejala ponteng di kalangan murid menurun sehingga 0%.

Penurunan sebanyak 2% di kalangan murid yang terlibat.masih merokok. Sifar kes merokok di kalangan murid menjelang tahun 2014 .

. IbuBapa 3% buku SPBT didapati rosak.kalangan murid Semua guru 3 Kempen Sayangi Buku Teks Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab dalam memelihara kesempurnaan SPBT Pengetua.Semua Kaunselor. PIBG. Sekolah.Semua Guru Jan Nov. Semua Penolong Kanan.

PK HEM. PIBG.Mengurangkan peratusan kerosakan SPBT sebanyak 3%lagi. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua bagi penghuni asrama. Sifar kerosakan SPBT menjelang tahun 2014 4 Kempen AsramaKu. RumahKu. Ketua Waden. Semua Waden Jan Nov. Sekolah. Pengetua. IbuBapa Tahap pengurusan .

Menjelang tahun 2014 tahap pengurusan ditingkatan kepada 100%. Tahap pengurusan asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan ASAT. .asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan.

Tempoh Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun Kumpulan Sasaran Semua Murid SMK BALAI RINGIN Guru Terlibat PK HEM. Objektif Melahirkan murid yang beraklak mulia. AsramaKu. Unit Bimbingan Dan Kaunseling. 2. Masalah Pengangkutan 2. Proses Kerja Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan Kekangan 1. Kempen Sekolah Bebas Rokok.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID (2010-2014) Nama Projek 1. Tempat Pemantauan Pengetua. Sayangi Buku Teks. Kempen Kempen Kempen Kempen sekolah Destinasiku. Masa terhad 3. Penilaian Perkembangan murid yang terlibat akan dinilai dari semasa ke semasa oleh pemanta u. Kaunselor Dan Setiausaha AJK HEM.berdedikasi. Mari Belajar. PK HEM. PK Kokurikulum. 3. Semua AJK dibawah HEM. 4. RumahKu.1. . berdisplin . Sumber Kewangan 4. bertanggungjawab dan bermotivasi tinggi.

1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman. S5 . W1 W2 W3 Tempat untuk murid berehat kurang.Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta. Ramai guru tidak yakin menangani kes disiplin. S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta.Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan pada modul latihan bagi sesi yang berikutnya nanti PELAN STRATEGIK BAGI SETIAP JAWATANKUASA HEM 2. . Pagar konkrit belum dapat disediakan sepenuhnya. Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah. S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta.0 JAWATANKUASA DISIPLIN 2. 55% pelajar tinggal di asrama.

PELUANG ( OPPORTUNITIES O ) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah. O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah. T6 Menerima murid dari Feeder school yang kurang berminat untuk ke sekolah. T2 . O3 Kerjasama dengan pihak PIBG baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin murid. T5 Ibubapa / penjaga kurang mengambil berat dengan disiplin murid. T1 Kedudukan sekolah bersebelahan dengan jalan raya utama.Kemudahan pengangkutan awam kurang. T3 T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh. Kedudukan asrama perempuan terdedah kepada orang awam. .

Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator pencapaian 1 Pelajar ponteng sekolah 1. Peratus kehadiran mencapai 100% pada tahun 2014. Pelajar datang ke sekolah dengan rela hati. Motivasi untuk menarik minat pelajar datang kesekolah. Semuanya pelajar hadir ke sekolah 2014) . Peratus kehadiran pelajar ke sekolah tidak mencapai 98%. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pelajaran. 2. 3. 4.Mengadakan pemuafakatan dengan ibu bapa. 1.2. 2. 1.

3. . 2. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidakhadiran mereka kepada pihak sekolah.dengan rela hati. Pelajar lebih Mementingkan pelajaran berbanding dengan keseronokan di luar.

3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 2014) Sekolah Destinasiku 1. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta 1 Pengetua 2 PK 1 3 PK HEM .2.

4 PK KK 5 Unit Bimbingan Kaunseling. 6 Semua guru JanuariNovember

Kurang daripada 98% pelajar hadir ke sekolah. 100% pelajar hadir ke sekolah setiap hari 1. Semua pelajar hadir ke sekolah. 2. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidak hadiranran mereka kepada pihak

menyayangi sekolah sekolah.

2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Nama Projek Sekolah Destinasiku

2014)

Objektif 1. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta menyayangi sekolah

Tempoh Januari -November Kumpulan Sasaran Semua Murid Guru Terlibat Pengetua, PK 1, PK HEM, PK KK, Unit Bimbingan Kaunseling, Semua guru

Proses Kerja 1. Taklimat Program Sekolah Destinasi Ku -Ucapan PK HEM -Penerangan tentang Program Sekolah Destinasi Ku - Pelantikan Penyelaras 2. Kenalpasti pelajar yang sering ponteng melalaui rekod kawalan kelas dan rekod kehadiran daripada guru tingkatan. 3. Perbincangan dan kaunseling. Pelajar bermasalah ponteng diberi kaunseling.

Kekangan

1. Satus motivasi pelajar ke sekolah amat rendah. 2. Pemantauan ibu bapa masih kurang. Pemantauan Dilakukan oleh PK HEM, Unit Kaunseling dan Guru Tingkatan Penilaian Dilakukan sekurang- kurang nya sebulan sekali. Penambahbaikan Penambahbaiakan dilakukan selepas penilaian dibuat untuk meningkatkan keberkesan an program.

sekolah dan ibu W1 W2 Masalah kesesakan murid di asrama. S4 Mendapat sokongan daripada PIBG. S3 Tahap disiplin murid masih terkawal.3.0 JAWATAKNKUASA LEMBAGA WARDEN 3. W3-Asrama dipisahkan oleh jalan utama. S2 Warden komited terhadap tugas. tidak terancang dan berselerak. .1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA LEMBAGA WADEN Strength ( S ) Weakness ( W ) Strength ( S ) Weakness ( W ) S1 Semua warden terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. Kedudukan asrama yang tidak strategik.

T2-Berdekatan dengan kampung. W5-Tahap sosioekonomi yang rendah. ibu bapa dan organisasi luar. W6-Kurang penjagaan terhadap penjagaan kebersihan diri. S5-Kemudahan asas ada. S7-Penglibatan aktif murid dalam aktiviti kurikulum dan Kokurikulum W4-Latar belakang dan prestasi murid pada tahap sederhana. T6-Ancaman denggi dan malaria . S6-Makanan berkualiti mengikut menu KPM . T4-Kurang motivasi daripada ibu bapa atau penjaga T5-Ibu bapa atau penjaga tidak mementingkan akademik anak-anak. Opportunity ( O ) Threats ( T ) Opportunity ( O ) Threats ( T ) O1 Mendapat peruntukan sepanjang tahun. O2 Kerjasama dan sokongan daripada pihak PIBG.bapa. O3-Kedudukan sekolah hampir dengan PPD Serian T1-Berdekatan dengan jalan utama. T3-Sikap lepas tangan ibu bapa.

Memanjangkan masa belajar malam. 2. Tahap pencapaian akademik murid asrama masih lemah Hampir 90% murid asrama berada pada tahap berprestasi rendah. 3. 3. 2.T7-Masalah disiplin yang dipengaruhi oleh budaya setempat.2 PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2013 ) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1.Menyediakan tempat belajar yang kondusif.Meningkatkan kuantiti lulus semua 1.Menyediakan Bilangan murid mendapat lulus semua mata pelajaran meningkat .Meningkatkan peratus kelulusan murid dalam bidang akademik. 1.

setiap tahun: TAHUN PMR SPM STPM 2009 .

mata pelajaran. pelbagai kemudahan untuk murid asrama mendapatkan maklumat. 2010

2011

2012

2013

PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) ISU MASALAH MATLAMAT

STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 2. Bangunan asrama daripada pengubahsuaian bangunan lain 1. Bangunan yang sudah uzur, tidak selamat dan tidak sesuai untuk asrama. 2. Tidak dapat 1.Bangunan asrama baru pada tahun 2012. 2.Menyediakan bangunan asrama baru yang boleh menampung 500 pelajar lelaki dan Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Bangunan asrama yang baru dapat menampung 500 orang pelajar lelaki dan 500 orang pelajar perempuan.

menampung jumlah penghuni yang ramai. 500 pelajar perempuan pada tahun 2012. 3. Tandas rosak dan tidak mencukupi Tandas asrama banyak yang sudah tersumbat dan tidak ekonomik dibaiki. (Asrama Rentap) Membina tandas baru yang dapat menampung jumlah penghuni asrama. Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Tandas yang mencukupi 4. Bekalan air paip Tekanan rendah Saluran paip BG sudah uzur dan tersumbat. Paip utama masih menggunakan paip asbestos (tidak selamat untuk kesihatan) Mengantikan saluran paip BG yang sudah uzur dan tersumbat. Mengantikan sistem paip utama jenis asbestos dengan Polypaip. Mengelakkan kebocoran air. Menghantar kakitangan untuk berkursus membaiki paip.

Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Tiada kebocoran paip belaku. .

Mengeratkan hubungan antara warden dengan Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat . 3. 2.3 PELAN TAKTIKAL LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) 1 Asramaku Rumahku Jua 1.Membina tangki air @ kulah air di bilik tandas dan bilik mandi. Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama.

100% murid terlibat 100% murid terlibat .

Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama Semua warden PIBG RM 3000 Peruntukan bantuan PIBG 90% Ketua Kaum menghadiri program ini. 2 Randau PIBG. Ketua Kaum dan Warden Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama Pengetua. Kehadiran Ketua Kaum 100% Kehadiran Ketua Kaum 100% setiap tahun.murid. 3 .

4 Karnival Sukan Mencungkil bakat .Gotongroyong PIBG Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 50% ibu bapa akan hadir mengikuti program ini 70% ibu bapa mengikuti program ini 100% ibu bapa akan ikut serta dalam program ini.

Pengetua Peruntukan 50% murid 80% murid 100% murid .

Asrama murid dalam pelbagai bidang Semua warden Semua Penyelia Asrama bantuan makanan murid asrama & Wang sewaan terlibat terlibat Terlibat 5 Malam Budaya 1 Malaysia Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua. Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama RM 3000 .

Peruntukan bantuan PIBG 90% ibu bapa menghadiri program ini. Kehadiran ibu bapa 100% Kehadiran ibu bapa 100% setiap tahun .

Semua warden PIBG 8 JOM ke Kelas BM 1.Meningkatkan peratus kelulusan murid Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Januari Disember Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat 100% murid terlibat Peningkatan jumlah dan peratusan lulus semua mata pelajaran .Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2.

Mencungkil bakat murid 3.4 PELAN OPERASI LEMBAGA WARDEN (2010-2014) NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Orientasi Tingkatan 1 OBJEKTIF 1.3. 2.Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid.Mencungkil bakat kepimpinan murid TEMPOH Minggu Pertama Persekolahan .

KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama Tingkatan 1 Tahun 2010semua warden GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama / Guru B &K PROSES KERJA 1. Taklimat asrama pelajar baru tingkatan 1 KEKANGAN Cuaca yang tidak menentu untuk aktiviti luar. Mesyuarat Lembaga Warden dan Unit B&K · Perancangan dan Pembentangan Kertas Ker ja 2. PEMANTAUAN i. Ketua Warden ii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas program habis PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak B&K dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Kawat Keselamatan fire drill OBJEKTIF Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan aspek keselamatan diri TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama semua warden . Semua warden asrama iii.

Semua warden dan Penyelia Asrama bersedia di tempat-tempat yang ditetapkan · Sesi Kawat Kebakaran Fire Drill. Pelaksanaan Aktiviti · Diadakan semasa Sedang tidur .GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Semua warden asrama iii. Ketua Warden ii. dijalankan · Taklimat/rumusan daripada pihak Bomba KEKANGAN Hari dan waktu yang ditetapkan oleh pihak warden tidak bertepatan dengan ruang d an peluang yang ada dengan pihak bomba PEMANTAUAN i. Taklimat asrama 3. Semua Penyelia asrama . Menghantar Surat Makluman kepada pihak Bomba Serian 4. Mesyuarat Lembaga Warden · Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. .

Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid. Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama 2. TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama .PENILAIAN Dijalankan selepas program dijalankan PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak Bomba akan dijalankan dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Asramaku Rumahku Jua OBJEKTIF 1.

Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program . Penglibatan murid PEMANTAUAN i. Kewangan asrama ii. Asrama tercantik . Taklimat semua penghuni asrama KEKANGAN i. Semua warden asrama iii.GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Mesyuarat Lembaga Warden 2. Susun atur 3. Ketua Warden ii. kebersihan asrama . Tandas 2 bintang . Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja Pertandingan: .

Ketua Kaum dan Warden OBJEKTIF Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua .NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Randau PIBG.

PEMANTAUAN i. hari bekerja dan urusan rasmi. PK1. Sebilangan Ketua Kaum tidak dapat menghadirkan diri ke Majlis Randau kerana k ekangan semasa seperti tiada pengangkutan. YDP. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 3. Ketua Warden . Ketua Warden. Sesi soal jawab .PK 1 PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia Asrama PROSES KERJA 1. Bersurai KEKANGAN 1. Ucapan alu-aluan Pengetua. Taklimat asrama 5. PK HEM . Ahli Jawatankuasa PIBG. Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4. Pelaksanaan Aktiviti: . Mengambil Kehadiran ibu bapa . Mesyuarat Lembaga Warden 2.

jumlah kehadiran Ketua Kaum mengalakkan . PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian..ii. Kata sepa kat dapat dibuat bagi menangani masalah disiplin murid asrama NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Gotong-royong PIBG OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama . Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden bagi mengenal pasti jumlah kehadiran Ketua Kaum. Semua warden asrama iii. kelemahan dan kelebihan majlis ini dijalankan.

Mengambil Kehadiran ibu bapa . Bersurai KEKANGAN 1. Ketua Warden . Pelaksanaan Aktiviti: . Gotong royong . Sebilangan ibu bapa tidak dapat menghadirkan diri ke aktiviti gotong-royong a srama kerana kekangan semasa seperti tiada pengangkutan.GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Taklimat asrama 3. Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Ucapan alu-aluan Pengetua. Jamuan . Mesyuarat Lembaga Warden . hari bekerja dan sebilangannya sikap ibu bapa yang lepas .

tangan akan tanggungjawab diri. Semua warden asrama iii. Ketua Warden ii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas aktiviti PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Karnival Sukan Asrama OBJEKTIF Mencungkil bakat murid dalam pelbagai bidang . PEMANTAUAN i.

. . Pelaksanaan Aktiviti: . Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Taklimat asrama 3. Mesyuarat Lembaga Warden . . Pemilihan wakil untuk setiap kategori yang dipertandingkan Latihan intensif Perlawanan antara sekolah peringkat bahagian Samarahan Pemilihan wakil bahagian Samarahan dan latihan berpusat .TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Menghantar Surat Maklum dan borang pelepasan daripada Ibu Bapa 4.

. NAMA PROJEK Malam Budaya 1 Malaysia . Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Mencungkil bakat murid lebih awal untuk persediaan awal bagi pertandingan ASAT t ahun depan. Ketua Warden ii. Semua warden asrama iii. Kekurangan tempat untuk mengadakan aktiviti Kokurikulum asrama PEMANTAUAN i. Pertandingan peringkat negeri KEKANGAN i.

. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Cina dan Melayu) Ngajat.(Lembaga Warden) OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa dan murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua. MT PIBG dan semua guru. Semua Penyelia Asrama. . . Kumang dan Keling (Iban. joget Nyumpit Karaoke . PROSES KERJA 1. Semua Ketua Bidang. Taklimat asrama 3. belangi. Pelaksanaan Aktiviti: Pertandingan: . Semua Penolong Kanan. Mesyuarat Lembaga Warden . Semua warden. Bidayuh. Menghantar Surat Maklum Balas daripada Ibu Bapa 4.

Bertaboh KEKANGAN i. Kewangan asrama ii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Selepas aktiviti dijalankan PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program . Ketua Warden ii. Penglibatan murid PEMANTAUAN i.. Semua warden asrama iii.

Taklimat asrama 3. Mesyuarat Lembaga Warden .Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2.Meningkatkan peratus kelulusan murid TEMPOH Januari Disember KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1.NAMA PROJEK (Lembaga Warden) JOM ke Kelas BM OBJEKTIF 1. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Pembahagian kelas mengikut kategori pelajar .

. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden setiap kali selepas peperik saan peringkat sekolah/awam dijalankan PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian. Aktiviti belajar sendiri akan diteruskan di kelas Tingkatan 4 (perempuan) dan Tingkatan 5 (lelaki) sehingga jam 11:00 malam. jumlah murid yang cemerlang dalam mana-mana peperik saan awam makin bertambah. . Tiada aktiviti menyiapkan kerja rumah (dilakukan sebalah siang hari) . Murid masuk kelas masing-masing mulai jam 06:45 hingga 9:00 malam . Semua warden asrama iii. Pelaksanaan Aktiviti: . Ketua Warden ii. KEKANGAN Sebahagian murid tiada motivasi diri untuk belajar dengan lebih tekun PEMANTAUAN i.4. Pelajar wajib mengulag kaji pelajaran masing-masing mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan oleh Biro Belajar Malam. Pemantauan kelas dilakukan oleh warden bertugas .

Mempunyai sebuah bilik kecil untuk menyimpan buku teks dan fail SPBT. S8.Tiada kemudahan perkakasan BOSS.Mempunyai sebuah stor pengasingan untuk menyimpan sementara buku yang akan dilupuskan. S2. .0 JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS4. W4. S3. W1. S7. S9.Mendapat PCG untuk kemudahan membeli alat dan alat tulis.1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (2010-2014) KEKUATAN (Strenght S) KELEMAHAN (Weakness W) S1.Buku rosak dan hilang adalah antara masalah utama. W2.. S5. W5.Pengurusan SPBT masih menggunakan kaedah manual. S6.Masih sebahagian kecil daripada pelajar yang tidak menghargai keistimewaan SPBT.Mempunyai kemudahan untuk mengekses internet. S4.4.Kebanyakan guru memberi komitmen yang tinggi.Terdapat sebahagian pelajar yang tidak memulangkan buku teks di akhir tahun. W3.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah.Guru penyelaras yang komited dan bekerja dalam satu pasukan.Mendapat sokongan dan kerjasama yang padu daripada PIBG.Masalah displin murid terkawal dan tiada kes displin berat dilaporkan.

Tiada Bilik Operasi Sumber Sekolah (BOSS) .Pelajar berhenti sekolah tidak memulangkan buku teks.Pelajar tidak mengantikan buku buku hilang T2.Sukar mendapat bekalan buku teks di pasaran T3.Sokongan padu dari ibu bapa .Komuniti setempat mudah memberi kerjasama dalam semua program sekolah.Sokongan padu dari pihak pentadbir O4. T1. O2.PELUANG (Opportunities O) ANCAMAN (Threat T) O1. O3.Semua pelajar mendapat kemudahan Skim Pinjaman Buku Teks. sering hadir semasa sesi perjumpaan dengan guru tingkatan berbincang mengenai displin pelajar. T4.

2. 2. Peratus kerosakan buku teks 0% 2. Pemeriksaan berkala oleh guru subjek untuk memastikan bilangan buku teks yang rosak dapat dikurangkan. 1. 3% buku teks hilang semasa dipulangkan pada akhir tahun. Menahan Sijil Akademik pelajar . 3% buku teks yang dipulangkan pada akhir tahun rosak keadaan fizikal. 1. Mengurangkan peratusan kehilangan buku teks. 1. 2.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BUKU TEKS ( TAHUN 2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian 1. Mewajibkan pelajar mengganti semula buku teks yang hilang. Penjagaan & penggunaan buku teks kurang memuaskan 1. Mengurangkan peratusan kerosakan keadaan buku teks. 1. Mewajibkan pelajar membalut buku teks.4.

1. .sehingga bayaran buku teks dilunaskan. Peratus kehilangan buku teks 0%.

3% buku teks hilang . Guru subjek Jan Okt RM0 . . Pengetua 2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ERT Indikator Pencapaian 1 Jom Sayangi buku teks Mengurangkan kerosakan fizikal buku teks. 3% buku teks rosak semasa pemulangan pada akhir tahun. PKHEM 3. Mengurangkan kehilangan buku teks. S/U JK buku teks 4. Penyelaras tingkatan. 1.4. 5.

Pengetua 2. Peratus kerosakan dan kehilangan buku teks 0%. . . 0% buku yang perlu .semasa pemulangan pada akhir tahun. 3% buku yang rosak dibaikpulih . 2 Mari Selamatkan Memanjangkan jangka hayat penggunaan 1. Peratus buku yang . 0% buku teks hilang semasa pemulangan pada akhir tahun. S/U JK buku Jun Okt RM1500/SUWA . 0% buku teks rosak semasa pemulangan akhir tahun. PKHEM 3. .

.

dibaikpulih dibaikpulih 0%. Kelab SPBT dan boleh digunakan semula. 4.Buku Teks buku teks. teks. . 5. Penyelaras tingkatan.

. 2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Nama Projek: Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1. 2. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt.3 Pelantikan Penyelaras Progam 2. Penyelaras tingkatan 3.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3.4.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks 1.1 Ucapan Pengetua 1. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program 4.(Peralihan hingga Ting. Mengurangkan kehilangan buku teks. S/U JK buku teks. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal.5) Guru Telibat: 1. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin . Semua guru subjek Proses Kerja: 1.

Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. PKHEM.5. S/U Jk buku teks. Mengurangkan kehilangan buku teks. Pelaksanaan aktiviti 5. JK SPBT dan guru subjek. 5. Penilaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks. Kekangan: 1. 3. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin (Peralihan hingga Tingkatan 5) Guru Telibat: 1.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan. 2. Penyelaras tingkatan. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah. penambahbaikan dilakukan dari tahun bagi meningkatk an keberkesanan program. Semua guru subjek. Nama Projek: (SPBT) Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1. 2.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks. .

.

Proses Kerja: 1. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks. 5. 1.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1. JK SPBT dan guru subjek. . 5.1 Ucapan Pengetua 1. PKHEM. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program .3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Penambahanbaikan: Berdasarkan hasil penilaian. penambahbaikan dilakukan dari tahun ke tahun bagi m eningkatkan keberkesanan program. Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. 4. Pelaksanaan aktiviti 5.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan. Kekangan: 1. Penialaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks.

S4 .AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah.Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu perkhidmatan.Terdapat J/K Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah dan AJK 3K S3 .Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan Peluang(Opportunities-O) Ancaman(Threat-T) O1 . W2 .Kerjasama dan semangat berpasukan yang tinggi kalangan semua warga sekolah.Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.5.Kantin yang uzur dan serba kekurangan. W1 .Sokongan padu dari pihak pejabat DaerahSerian. .Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Kekuatan (Strength S) Kelemahan(Weakness-W) S1 . W3 . O2 . T1 .Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 .0 JAWATANKUASA KANTIN 5. O3 .

Harga makanan selaras dengan pasaran Menceriakan kawasan kantin Perkhidmatan berkualiti menjelang 2013. Memastikan menu dapat disediakan seperti yang dipaparkan.5.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pengurusan kantin kurang memuaskan 1. Kekurangan dalam keceriaan kantin. Memastikan kualiti makanan setanding dengan harga. Meningkatkan mutu perkhidmatan menjelang 2013. Perkhidmatan pelanggan yang kurang cekap. 4. . Mempertingkatkan kualiti kebersihan kantin. 5. Kualiti kebersihan kurang diberi perhatian. 2. Menu tidak disediakan seperti yang dipaparkan 3. Harga makanan yang tidak berkualiti dan mahal.

Pelbagai menu disediakan menjelang 2013. Perkhidmatan bermutu Penyediaan menu/ makanan yang sihat Kebersihan kantin Harga Pasaran . Tahap kebersihan mencapai 100% menjelang 2013.

5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator pencapaian 1.Program K3C (cekap,cepat & ceria) Meningkatkan mutu perkhidmatan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

- Kantin - SWA -90% amalan 3C dapat dicapai pada akhir tahun -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3c i/Perkhidmatan bermutu

ii/ Pengusaha kantin 2.Program Hidup Sihat Meningkatkan tahap kesihatan i/ Pengusaha Kantin ii/Pihak sekolah Jan Nov

-RM500 dpd SWA Kementerian Kesihatan -90% amalan hidup sihat dapat dicapai -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3C i/Penyediaan menu/makanan yang sihat

3.Program Ops Bersih Meningkatkan mutu kebersihan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

Kantin 90% amalan kebersihan dapat dipraktikan dan dicapai -100% tahap kebersihan dapat diterapkan Kebersihan kantin

cepat dan ceria ) Objektif Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha Kantin Guru Terlibat AJK kantin Proses Kerja 1.pengusaha dan pekerja kantin 3.5.3 Perlantikan Penyelarasan Program 2.1 Ucapan HEM 1. Kenalpasti kumpulan sasaran . Mesyuarat Program K3c 1. Program dijalankan sepanjang tahun .2 Penerangan tentang program 1.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Nama projek (AJK KANTIN) K3C ( Kantin cekap.

Pengusaha kantin jarang bersama para pekerja kantin untuk membuat pemantauan kualiti perkhidmatan. . AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat Laporan menggunakan borang yang disediakan. pengawas sekolah Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keb erkesanan program tersebut Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mem pertingkatkan program. Kekangan 1.4. Kesuntukan masa guru guru 2. Pemantauan AJK kantin. HEM. Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c 5. Pengetua.

3. Kekangan 1.1 Bersama para pelajar tentang peningnya pemakanan yang sihat. 2.AJK kantin Proses Kerja 1. . Taklimat kepada pengusaha kantin 2.1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang. Ceramah Diadakan pada bulan Januari 2009 untuk perlaksanaan program sepanjang tahun.Pertindihan jadual kerja pegawai kesihatan dengan program sekolah.Nama projek (AJK KANTIN) Program Hidup Sihat Objektif Meningkatkan tahap kesihatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pelajar dan guru-guru Guru Terlibat PK HEM. Taklimat PK HEM 1.

2. penambahbaikan dilakukan setiap Tiga bulan bagi mempertingkatkan program. Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut. Pemantauan AJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan. . Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat.

Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri.AJK kantin dan Pengetua Proses Kerja 1.PK HEM. Pemeriksaan mengejut Kekangan Kesuntukan Masa Pemantauan Pengetua. .Nama projek (AJK KANTIN) Program Ops Bersih Objektif Meningkatkan tahap kebersihan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha kantin dan para pekerjanya Guru Terlibat PK HEM.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi memp ertingkatkan program.Mengana lisis hasil pemantauan sebulan sekali. 2. 3.Ketua Bidang menggunakan instrument yang disediakan Penilaian Sebulan sekali Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja .

W3 Sikap segelintir Guru Tingkatan yang kurang peka terhadap keperluan biasiswa oleh sesetengah pelajar di dalam kelas masing-masing. ibubapa dan pihak bank (Bank Simpanan Nasional-BSN) W2 Sesetengah murid tidak peka terhadap promosi/iklan tawaran biasiswa.6. S4 Mendapant kerjasama daripada Jawatankuasa HEM. W1 Sikap sesetengah murid yang tidak mematuhi peraturan mengisi borang permohonan dengan lengkap dan betul.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) KEKUATAN (Strength-S) KELEMAHAN (Weakness-W) S1 Semua guru biasiswa bersemangat tinggi dalam membantu murid-murid yang layak mendapat bantuan biasiswa. S3 Jadual pengeluaran wang biasiswa ditampal di dalam setiap kelas dan juga di dalam Bilik HEM untuk rujukan murid.0 JAWATANKUASA BIASISWA 6. Guru Data dan Guru Tingkatan . S2 Sokongan yang padu diberikan oleh pihak sekolah. Ketua Pembantu Tadbir.

dalam mengenalpasti murid yang berkelayakan. W4 Kelewatan borang permohonan dikembalikan semula kepada jawatankuasa biasiswa sekolah untuk penapisan. .

. O3 Kemudahan Pusat Akses dan makmal komputer sekolah memudahkan proses pengisian borang permohonan online bagi pemohon baru. T1 Murid-murid tidak mengembalikan semula borang permohonan yang diisi kepada Guru Tingkatan. O2 Setiap aktiviti kelolaan jawatankuasa biasiswa mendapat sokongan daripada ibu bapa dan pihak sekolah. T2 Sistem Maklumat Murid (SMM) yang tidak lengkap dan format yang tidak sepadan apabila penggabungan dilakukan di peringkat jabatan.PELUANG (Opportunities-O) ANCAMAN (Treat-T) O1 Mendapat kerjasama daripada pihak BSN untuk membuka akaun secara berkelompok bagi penerima biasiswa yang baru.

.

2. 1.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI PENCAPAIAN Keciciran pelajar yang layak memohon tidak peka dengan promosi tawaran biasiswa. 100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. 100 % pelajar yang layak .6. Maklumat diri dalam borang permohonan tidak lengkap. Semua borang yang lenkap dapat dimasukkan ke dalam sistem permohona online . Meminta guru Tingkatan menyemak dahulu borang murid dan latarbelakang murid. Sebilangan borang murid tidak memenuhi senarai semak dokumen yang disertakan menyebabkan mereka tidak memenuhi kriteria yang diperlukan.

Meningkatkan jumlah permohonan pelajar yang layak.dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. Meminta Guru Tingkatan menyemak senarai semak maklumat yang diperlukan. Bilangan penerima biasiswa meningkat 2010 : 100% 2011 : 100% 2012 : 100% 2013 : 100% 2014 : 100% .

Data dan format Sistem maklumat Murid (SMM) tidak sepadan dengan data dan format penggabungan di peringkat jabatan.3. Memberi taklimat kepada Guru Tingkatan agar dapat memaklumkan kepada murid untuk segera melengkapkan borang permohonan. Borang permohonan yang diisi lambat dikembalikan. . 4. Semua borang yang lenkap dapat dikumpulkan dan dikembalikan semula kepada Guru Biasiswa. 100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. Penggabungan SMM di peringkat Jabatan dapat dijalankan dengan lancar supaya pendaftaran secara on line dapat dijalankan. Mendapatkan maklum balas daripada guru data. Memastikan SMM dapat mengalami proses penggabungan dengan berjaya.

.

6.00 40% murid yang layak menerima biasiswa 100% murid layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 .3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Meningkatkan bilangan murid yang berkelayakan mendapat bantuan biasiswa. Bulan Januari hingga Jun RM 0. Program Bantulah Mereka i. Guru Penolong Kanan HEM. Guru Biasiswa dan Guru Tingkatan.

Peningkatan sebanyak 60% murid yang layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 2. Bulan Januari dan Bulan Jun RM 0. Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak.00 85% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa 100% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa Peningkatan sebanyak 15% borang yang lengkap diisi dan . Guru Penolong Kanan HEM dan Guru Biasiswa. Promosi Biasiswa i.

dikembalikan kepada Jawatankuasa .

ii. Menerangkan syarat-syarat dan proses untuk membuat permohonan. Biasiswa Biasiswa menjelang tahun 2014 Biasiswa menjelang tahun 2014 .

4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) Nama Projek: (BIASISWA) Program Bantulah Mereka Objektif : Meningkatkan pelajar yang layak menerima biasiswa Tempoh : Feb Mac dan Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM.6. AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan Tingkatan 1 (Berdasarkan Keputusan UPSR) . Taklimat program Bantulah Mereka Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.

5.Tingkatan 4 (Berdasarkan keputusan PMR) Tingkatan 6 Rendah (Berdasarkan keputusan SPM) 3. Pelaksanaan Program: 5.1 Ketua Penyelaras memberi taklimat kepada guru tingkatan cara-cara mengisi bo rang permohonan 5. Borang tidak dikembalikan Pemantauan: Pengetua .2. Ketua Penyelaras . Guru Tingkat an Penilaian : Memantau penerimaan borang yang lengkap diisi dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .3 . Perbincangan antara Guru Biasiswa dan PK HEM untuk melaksanakan program 4.Guru tingkatan membimbing dan menerangkan cara-cara mengisi borang permoho nan dan kepentingannya kepada murid kelas masing-masing Kekangan : 1.AJK Biasiswa. Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal tahun (Tingk atan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah). Borang yang diisi masih tidak lengkap 2.Menerangkan kepentingan pengisian borang pemohonan biasiswa yang lengkap 5. Guru Penolong Kanan HEM.

Nama Projek: (BIASISWA) Promosi Biasiswa Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak Tempoh : Januari Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM. Program dijalankan dalam 2 fasa Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal . Perbincangan Sesama Guru Penyelaras dan PK HEM untuk melaksanakan program 4. AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan 3. Taklimat program Promosi Biasiswa Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.

5. Ketua Penyelaras . Guru Tingkat an Penilaian : Memantau keberkesanan promosi iklan dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .AJK program membuat promosi melalui iklan dalam bentuk poster. Pelaksanaan Program: 5.AJK Biasiswa. Guru Penolong Kanan HEM.1 . 5. melalui rad io sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas tentang syara t-syarat memohon biasiswa Kekangan : Pelajar tidak peka tentang iklan Pemantauan: Pengetua .2 .tahun (Tingkatan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah).

1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .S) KELEMAHAN (WEAKNESS .Ada pengawas tidak bergitu komited /bertanggunjawab W3 .Disiplin dan sahsiah pengawas terkawal S2.Ada pengawas takut memberi arahan kerana takut diugut kemudian .7.Pemantauan kerja yang berterusan W1 .Ada pengawas yang komited dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasan harian / asrama S3 -Ada kerjasama di kalangan pengawas dan guru penyelaras S4 .W ) S1 .0 JAWATANKUASA PENGAWAS 7.Ada pengawas tidak berani mengarah / keyakinan rendah W2 .

Bantuan daripada pengawal sekolah kurang mantap .Pihak sekolah sentiasa membiayai dan menyokong aktivitiaktiviti pengawas.O) ANCAMAN (TREAT . O2 -Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua warga sekolah dan murid-murid yang memahami apa itu peranan dan tanggungjawab pengawas sekolah.Masalah pengangkutan menyebabkan ada pengawas yang tidak dapat hadir ke perjumpaan / kerja pengawas pada sebelah petang.Sekolah mempunyai terlalu banyak pintu pagar masuk T4 .PELUANG (0PP0RTUNITIES .T) O1 . T2 . T1 . T3 .Pengawas mendapat ugutan daripada murid-murid yang ada masalah disiplin diri.

Meningkat prestasi kepimpinan pengawas ke tahap cemerlang Meningkatkan kualiti kepimpinan guru penyelaras Lembaga Pengawas Sekolah Meningkatkan penglibatan pengawas dalam pengendalian semua aktiviti sekolah .2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Prestasi kepimpinan Pengawas kurang cemerlang 1 Pencapaian daya kepimpinan masih rendah.7.

1. 100% pengawas menunjukan daya kepimpinan cemerlang 2. !00% pengawas terlibat dan berkeyakinan diri yang cemerlang 2 Keyakinan diri pengawas rendah Meningkat tahap keyakinan diri pengawas ke tahap cemerlang .

100% pengawas merasa yakin dan berani kerana disokong dalam menjalankan tugasan harian di kawasan sekolah .Menubuh pasukanGuru Bertugas Harian di blok akademik dan kawasan sekolah yang sering menjadi tumpuan pelajar pada wakt pergi dan waktu rehat. 3.

Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabaran yang akan datang. Semua Penolong . Pengetua. Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti.7. 2. Kursus Kepimpinan Pengawas 1.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1.

100% pengawas boleh menjalankan tugasan dengan cekap dan berkualiti. . 100% pengawas akan berkeyakinan/ mempunyai jati diri yang kental dan tahan lasak dari segi fizikal dan mental.Kanan Januari Sekolah 80% pengawas belum mempunyai irri-ciri kepimpinan yang berkualiti.

.

Membina jati diri yang kental dan menguji ketahanan fizikal dan mental.3. Guru Penasihat Pengawas Sepanjang Tahun Sekolah 80% pengawas perlu diperingatkan tentang tugas/ peranan / tanggungjawab sebagai seorang . Perjumpaan Bulanan (sebulan sekali) 1.Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpasti caracara menanganinya. 2. Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas. 2.

pemimpin sekolah. 100% pengawas yang berdisiplin dan cekap dalam urusan tugasan harian/asrama. 100% pengawas yang bergerak pantas/cekap dan peka selalu/kerjasama diamalkan .

3. Belajar melalui melihat/mendengar/ menanya/menyentuh. mengeratkan silatulrahim/bertanya khabar. Guru Penasihat Pengawas Febuari Sekolah 80% pengawas masih belum terbuka minda dan tidak peka terhadap situasi 100% pengawas .3. Lawatan Belajar/ Penanda Aras 1. 2. Menimba ilmu dan pengetahuan. Mengemaskini perancangan aktiviti .

terbuka minda dan mata dan boleh menggunakan 100% pengawas cerdik minda dan boleh berinteraksi dengan berkesan .

Bertukar pendapat / menjana idea untuk memantapkan kualiti kepimpinan dan system pelaksanaan tugasan pengawas. 4. sekeliling/ hanya mencontohi apa yang sedia ada. Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/ pendidikan/perkemba ngan masa.3. pelbagai pendekatan semasa berurusan. .

4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) Nama Projek KURSUS KEPIMINAN PENGAWAS Objektif 1. Buat kertas kerja: 1. Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabar an yang akan datang. Tempoh Januari (3 hari 2 malam) Kump. Lembaga Warden Proses Kerja 1.3 AJK Bertindak Agihan tugas/Jadual Kurus makanan /penginapan Kos Perbelanjaaan Hantar untuk kelulusan Pengetua . Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat PK HEM. Guru Penasihat Pengawas.7. Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkauliti. 2.1 1.2 1.

Lembaga Warden Penilaian 1. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan. Taklimat Kursus 2.1 2. Kekangan Kos perbelanjaan tinggi Pemantauan Dijalankan oleh PK HEM. Guru Penasihat Pengawas.2 Kepada semua ahli jawatankuasa Kepada pengawas/surat kebenaran ibubapa/jadual kursus 3.2 Katering makanan/penginapan Surat Kebenaran daripada ibubapa pengawas 4.1 4. 2. .1 3.4 1. Pelaksanaan 4. Pengesahan 3.2 Keselamatan pengawas sepanjang kursus Akativiti ikut jadual/pantauan daripada semua ahli jawatankuasa.1.5 Membuat tempahan penginapan /makanan Membuat surat kebenaran JPNS/ibubapa pengawas.

Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1.2. Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas.keyakinan dan ciri- 3. Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpas ti cara-cara menanganinya 2. Mengumpul laporan dari catatan harian pengawas kes-kes disiplin setiap blok / setiap asrama / .penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang pengawa s melalui pemantauan berterusan. bagi mengenalpasti prestasi. Mengeratkan silatulrahim / bertanya akhbar Tempoh Hari Selasa dalam minggu pertama setiap bulan. Mengemaskini perancangan aktiviti 4. Nama Projek Perjumpaan Bulanan Pengawas Objektif 1. Setiap Kumpulan 2 orang guru untuk menilai setiap aktiviti yang dibuat. Setiap orang pengawas dinilai ciri kepimpinan. 3. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.

penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang . Penilaian 1. Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh Guru Penasihat Pengawas. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan / biro 2. Pelajar harian menghadapi masalah pengangkutan untuk hadir. Perbincangan isu-isu baru engurusan tugasan harian / asrama Kekangan 1.Masa kerana pengawas-pengawas dan guru penasihat pengawas juga perlu hadir unt uk kelas tambahan 2. Taklimat Bulanan membincangkan aktiviti terkini menjana idea untuk menyelesaikan masalah. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.2. Setiap orang pengawas dinilai oleh guru Penasihat Pengaws melalui prestasi ke rja harian.masalah p 3.

Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/pendidikan/perkembangan semasa Tempoh Febuari 2010 Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1. Belajar melalui mendengar / menyanyi / menyentuh / pergi ke tempat berkenaan 2. Menimba ilmu dan pengetahuan 3.3 Tempat lawatan sebagai penanda aras Kos perbelajaan pengangkutan / makanan Aturcara lawatan / surat kebenaran JPN / Ibu bapa 2.2 1.Buat kertas kerja Lawatan Belajar 1.1 1.Dihantar untuk kelulusan Pengetua .Nama Projek (PENGAWAS) Lawatan Belajar / Penanda Aras Objektif 1.

Tarikh lawatan 4.Taklimat bersama pengawas / guru penasihat pengawas 4.3.1 Pengawas dan guru penasihat pengawas menentukan bas untuk kumpulan 4.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang . -Tugasan akan dinilai oleh Guru Penasihat Pengawas Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.3 Lawatan ikut jadual Kekangan Kos pengangkutan tinggi dan masa lawatan singkat Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh PK HEM/ Guru Penasihat Pengawas Penilaian Pengawas dibahagikan kepada biro -Setiap biro diberikan satu tugasan yang perlu disiapkan dalam tempoh tertentu.2 Setiap guru penasihat pengawas bertangungjawab ke atas keselamatan semua pen gawas yang terlibat 4.

S5 .8.Kebanyakan kemudahan hamper lengkap dan mencukupi S3 .S) KELEMAHAN (WEAKNESS .Semangat kerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua warga sekolah.Terdapat Jawatankuasa Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah Dan AJK 3K S4 . W2 .Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan .0 JAWATANKUASA PROGRAM 3K 8.Galakkan dan sokongandaripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 .W ) S1 .Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu Perkhidmatan.Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.Kantin yang uzur dan serba kekurangan. W3 .1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH . W1 .

.

PELUANG (0PP0RTUNITIES .Sokongan padu dari pihak pejabat Daerah Lundu dan Jabatan Kesihatan Lundu.Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. T1 .Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat.AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah. . T2 .Sistem perparitan yang kurang sempurna dan berhampiran dengan dewan makan.O) ANCAMAN (TREAT . O3 .T) O1 . O2 .

-mengadakan gotongroyong Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%.2 PELAN STRATEGIK AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang Tahap Kebersihan sekolah bawah 80% Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80% -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.8. Tahun 2009-75% Tahun 2010-80% Tahun 2011-85% Tahun 2012-90% . Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 % Meningkatkan tahap keselamatan sekolah -Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya. Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat.

.

Tahun 2013-95% Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri. -Bebas denggi. .

-Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Pekerja Kontrak November RM 1000 -PIBG LPBT Tahap keceriaan mencapai 80% Tahap keceriaan mencapai .8.3 PELAN TAKTIKAL AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 SEKOLAH DALAM TAMAN Meningkatkan tahap keceriaan sekolah.

85% Peratus keceriaan sekolah tercapai. 3 TANDAS Meningkatkan imej. kondusif dan menarik. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K Murid Sepanjang Tahun RM 12000 -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 70% Tahap keceriaan kelas mencapai 80% Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat. kebersihan -Pengetua . 2 PERTANDINGAN INTEGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria. bersih.

Sepanjang RM 500 Tahap keceriaan Tahap keceriaan Tahap kebersihan .

-Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Penyelia asrama -Warden -semua guru Sepanjang tahun . PK HEM AJK 3K -Penjaga tandas -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci tahun -PIBG -LPBT mencapai 60% meningkat sehingga 65% dan keceriaan meningkat.ANGKAT dan keceriaan tandas. 4 HIDUP SIHAT Mencapai tahap kesihatan 80%.

.RM 100 -PIBG -jabatan kesihatan/ poliklinik Murid yang sihat seramai 78% Tahap kesihatan murid mencapai 85% Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik.

-Pengetua -PK HEM -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid Sepanjang tahun RM 1000 -PIBG Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang .-semua murid 5 GOTONGROYONG PERDANA Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit.

. 6 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. -Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -ibu bapa/ penjaga -Pemandu bas Sepanjang tahun RM 300 -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 80% Tahap kesedaran murid mencapai 90% Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah.lain.

. -Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -Pembantu makmal Sepanjang tahun RM 5000 -PCG Sains dan Matematik -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat.sekolah -jaga 7 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal.

.

4 PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) NAMA PROJEK SEKOLAH DALAM TAMAN OBJEKTIF Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. -aktiviti penanaman pokok dijalankan. 4. Guru GSTT. Pekerja Kontrak sekolah PROSES KERJA 1. Semua guru. Taklimat program Taklimat pengetua Mesyuarat pembentukan AJK Kerja Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. TEMPOH November KUMPULAN SASARAN Kawasan sekolah GURU TERLIBAT Pengetua. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah.8. 3. PK HEM. 2. .

menarik dan lebih kondusif. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua murid/ kelas GURU TERLIBAT Pengetua. Guru Tingkatan. AJK 3K. NAMA PROJEK (3K PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH OBJEKTIF Menjadikan kelas lebih ceria. semua murid PROSES KERJA 1. PK HEM. Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai . guru bertugas harian. AJK 3K PENILAIAN Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur PENAMBAHBAIKAN Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah. PK HEM.KEKANGAN Kos yang terhad PEMANTAUAN Pengetua.

Vandalisme di dalam kelas. 2. Sumber kewangan 3. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas. Perbincangan guru tingkatan dengan murid tentang program 3. PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa. guru bertugas harian.2.1 Pertandingan keceriaan kelas KEKANGAN 1. . Guru tingkatan. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3. AJK 3K PENILAIAN Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. PEMANTAUAN PK HEM.

Guru bertugas harian. AJK 3K. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. PK HEM. AJK Kebajikan. 2. Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerja-kerja keceriaan tanda s mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras dengan taraf dua bintang. KEKANGAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. semua murid PROSES KERJA 1.NAMA PROJEK (3K) TANDAS ANGKAT OBJEKTIF Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. AJK 3K. semua kaki tangan sekolah. PEMANTAUAN PK HEM. guru bertugas harian . Pelantikan penyelaras program.

GURU TERLIBAT Pengetua. Kenal pasti kumpulan sasaran. AJK 3K. semua muri d. . Taklimat SAYA SIHAT Ucapan PK HEM Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai s alah satu gaya hidup. NAMA PROJEK (3K) SAYA SIHAT OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. PK HEM. Warden asrama. KUMPULAN SASARAN Semua murid.PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan. semua guru. TEMPOH Sepanjang tahun. Pelantikan penyelaras program. penceramah luar/ pegawai kesihatan PROSES KERJA 1. Penyelia Asrama. 2.

.1 Pembahagian murid mengikut kelas. Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menye diakan folio penjagaan kesihatan. Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta ke sedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. KEKANGAN Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik. PENAMBAHBAIKAN Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini. Pelaksanaan aktiviti.2. Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesa nan program. 4. PEMANTAUAN Pengetua. 3. 5. PK HEM. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT.

a. agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut. b. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong . Semua guru.NAMA PROJEK (3K) GOTONG-ROYONG PERDANA OBJEKTIF Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. Taklimat oleh pengetua. 5. PK HEM. 4. Pelaksanaan aktiviti. TEMPOH Mac dan Julai KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. 2. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. c. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa akti viti dijalankan. Ibu bapa/ penjaga murid PROSES KERJA 1.

Taklimat program Ucapan pengetua . Post-mortem program. PENAMBAHBAIKAN Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap NAMA PROJEK SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. Pengawal keselamatan PROSES KERJA 1. AJK 3K. KEKANGAN Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan PEMANTAUAN Pengetua. TEMPOH Januari-November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua.6. PK HEM PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). PK HEM.

1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang menggunakan motosikal dan bas ikal.Ucapan PK HEM-penerangan program 2. PEMANTAUAN Pengetua. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. semua guru PENILAIAN Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya. Pelaksanaan program 3. PENAMBAHBAIKAN Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya KEKANGAN Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lem ah. 3. PK HEM. .

Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal. Guru tingkatan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik. makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. Mesyuarat pembentukan AJK 3. 2.NAMA PROJEK (3K) SAFETY FIRST OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makm al. guru subjek PROSES KERJA 1. Guru Tingkatan. PK HEM. Ketua bidang. . Pelaksanaan program Taklimat program Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. Pembantu makmal. TEMPOH Januari hingga November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. Taklimat oleh pengetua.

PEMANTAUAN Pengetua. KEKANGAN Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah.Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. . Semua guru PENILAIAN Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) PENAMBAHBAIKAN Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa. PK HEM.

Diucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa yang telah berjay a merangka serta merumuskan segala perancangan dan program di bawah Pengurusan HEM bagi satu tujuan iaitu untuk mencapai visi d an misi sekolah.RUMUSAN AHLI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID Dengan adanya Pelan Strategik. Kerjasama secara berpasukan dalam ahli jawatankuasa masing-masing akan menentuka n kejayaan sesuatu organisasi. . Taktikal dan Operasi yang telah dirancangkan dan seterusnya akan dilaksanakan diperingkat Jawatankuasa masing-masing akan memantapkan lagi pengurusan HEM ke arah kecemerl angan lagi menyokong serta mendukung segala program dan aktiviti sekolah khususnya dalam melonjakkan prestasi akademi k murid ke tahap yang boleh dibanggakan.