PELAN STRATEGIK 2010-2014 BIDANG HAL EHWAL MURID

ISI KANDUNGAN MUKASURAT PELAN STRATEGIK HEM 4 OBJEKTIF PENGURUSAN HEM 5 CARTA ORGANISASI UNIT HEM 6 1.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID 7 1.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID 9 1.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID 11 1.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID 13 2.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN 14 2.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN 16 2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN 17 2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN 18 3.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 19 3.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 22 3.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 25 3.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 28 4.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA SPBT 43 4.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT 45 4.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA SPBT 46

ISI KANDUNGAN MUKASURAT 4.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA SPBT 48 5.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN 51 5.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN 52 5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN 53 5.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN 55 6.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA 60 6.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA 62 6.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA 64 6.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA 66 7.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS 70 7.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS 72 7.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS 74 7.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS 78 8.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K 84 8.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PROGRAM 3K 86 8.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PROGRAM 3K 88 8.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PROGRAM 3K 92 RUMUSAN 103

Di mata masyarakat tem patan ia merupakan sebagai penetapan indentiti sekolah dari segi sahsiah muridnya.nusa dan bangsa. Justru itu . Dengan adanya strategik serta program yang dirangka dan dijalan kan akan memartabatkan diri murid menjadi modal insane yang berguna kepada Negara. Dengan demikian. Pengurusan Hal Ehwal Murid dituntut untuk meningkatkan sahsiah diri murid dari segi aspek disiplin diri.0 HAL EHWAL MURID Pengenalan : 2014 ) Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah merupakan organisasi sokongan penting serta me njadi pendukung kepada lonjakan pencapaian prestasi akademik serta kokurikulum di peringkat sekolah.PELAN STRATEGIK ( 2010 1. Pengurusan Hal Ehwal Murid telah merangka beberapa strategi serta program bagi memenuhi tuntutan dan harapan pihak sekolah dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan hal ehwal murid. Justru itu segi sahsiah muridnya. .

6. Memberi perangsang kepada murid supaya menyintai dan sayangkan sekolahnya dan sekaligus mengurangkan gejala ponteng sekolah dikalangan murid. 4. 2. Membangunkan modal insan yang beraklak mulia dengan senantiasa mengamalkan ni lai-nilai murni. Memupuk nilai sayangilah diri sendiri khusus dari segi kesihatan untuk memban teras kegiatan merokok. Mengurangkan jurang ketidaksamaan sosial dan budaya serta memupuk kerjasama d ikalangan murid supaya budaya perpaduan antara kaum terjalin. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua kepada murid asrama . 5. inhalan dan penyalahgunaan dadah. Memupuk serta menaman nilai kesatuan dikalangan murid supaya mereka sama-sama menjaga harta benda sekolah yang akhirnya akan mengurangkan budaya vandalisme. 3.OBJEKTIF KECEMERLANGAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID: 1.

Tukang Masak (Swasta) 1.Pengawas Asrama 5.Guru Biasiswa/Bantuan Khas 3.Guru Pengurus Sahsiah 6.Warden Sekolah 4.Pengurusan Asrama 2.Guru Tingkatan 4.Guru Penyelaras Tingkatan 3.Guru Penasihat Pengawas 1.Pengurusan Kebajikan dan kemudahan murid 2.AJK 3K Keselamatan&Kesihatan Murid .Penyelian Asrama 3.Badan Pengawas Sekolah 7.CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID PENGETUA (PENGERUSI) PENOLONG KANAN HEM (NAIB PENGERUSI) 1.Lembaga Disiplin Murid 5.SPBT 4.Pengurus Sahsiah Murid 2.

AJK Kantin Sekolah 6 .AJK Koperasi Sekolah .Kebersihan & Keceriaan 5.

S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta.Sistem perparitan yang tidak sempurna .Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta.Aspek 3K belum mantap W2. S5 .Terdapat blok bilik darjah dan asrama dalam keadaan daif W4.Ramai guru tidak yakin mengendalikan kes disiplin W3.Bilangan waden mencukupi W1. Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah S8. 55% pelajar tinggal di Asrama S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman.1.

T7 Menerima murid dari sekolah tadahan mempunyai Prestasi akademik rendah (SPR) T8.Berdekatan dengan Klinik Desa. O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah. O7 .Berdekatan dengan Pondok Polis O8 . Kerjasama dengan pihak PIBG dengan baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin O6 Mempunyai Kemudahan ICT yang baik. dan PPD dengan sekolah. T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh.Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak . T5 Keadaan asrama gotong royong dan berek guru dijadikan asrama dalam keadaan daif T6 Ibubapa/penjaga kurang mengambil berat tentang disiplin murid. T1 Kedudukan sekolah berdekatan dengan kampung dan terdapat orang kampung menjual arak dan rokok kepada pelajar Asrama T2 Ada kedai menjual arak dan rokok secara bebas T3 .Kemudahan pengangkutan awam kurang. O3 O4 Hubungan baik pihak JPN.PELUANG (OPPORTUNITIES-O) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah.

.

Tahap kerosakan SPBT tinggi. Menghapuskan gejala merokok di kalangan murid. Mengadakan program meningkatkan peratusan pelajar yang datang ke sekolah. Peratusan murid hadir ke sekolah kurang dari 98%. Mengadakan kempen anti merokok. Sifar gejala merokok di kalangan murid. Sifar gejala ponteng di kalangan murid menjelang 2014. Peratusan kerosakan SPBT dalam lingkugan . Peratusan tidak hadir ke sekolah bersebab tinggi. Menambahkan peratusan pelajar datang ke sekolah. Masih terdapat segelintir murid yang merokok. Wujud gejala merokok di kalangan murid.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID (2010 -2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1.1. 2. 3.

Mengurangkan Peratusan kerosakan SPBT dari 3% jumlah buku kepada 0%.3% daripada jumlah buku. Sifar kerosakan pada SPBT pada 2014. Mengadakan kempen/program sayangi buku teks. .

Prestasi pengurusan asrama masih rendah khususnya asrama murid lelaki Meningkatkan prestasi pengurusan asrama khususnya asrama murid lelaki ke tahap yang boleh dibanggakan.4. Tahap pengurusan asrama masih perlu diperbaiki. (Lawatan penanda Aras-Asrama yang mendapat anugerah ASAT) Tahap pengurusan asrama murid lelaki dan murid perempuan ke tahap yang tahap yang maksimum. Mengadakan program dan aktiviti yang menyeluruh bagi meningkatkan pengurusan asrama. .

.

3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID ( TAHUN 2010 . Semua Guru Jan Nov. Sekolah Murid ponteng secara .1.2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1 Kempen Sekolah Destinasiku Mempertingkatkan kesedaran murid akan kepentingan pendidikan Pengetua. Semua Penolong Kanan. Semua Kaunselor.

Sekolah.keseluruhan melebihi 2 % setiap hari. Sifar peratusan ponteng di kalangan murid menjelang tahun 2014 2 Kempen Sekolah Bebas Rokok Meningkatkan kesedaran tentang kesan bahaya kesihatan akibat merokok di Pengetua. Gejala ponteng di kalangan murid menurun sehingga 0%. Semua Penolong Semua kaunselor Jan Nov. IbuBapa 7% di kalangan murid . PIBG.

Sifar kes merokok di kalangan murid menjelang tahun 2014 .masih merokok. Penurunan sebanyak 2% di kalangan murid yang terlibat.

Sekolah. Semua Penolong Kanan. .Semua Kaunselor.kalangan murid Semua guru 3 Kempen Sayangi Buku Teks Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab dalam memelihara kesempurnaan SPBT Pengetua. IbuBapa 3% buku SPBT didapati rosak. PIBG.Semua Guru Jan Nov.

Mengurangkan peratusan kerosakan SPBT sebanyak 3%lagi. Pengetua. IbuBapa Tahap pengurusan . PK HEM. Sekolah. PIBG. Ketua Waden. Semua Waden Jan Nov. RumahKu. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua bagi penghuni asrama. Sifar kerosakan SPBT menjelang tahun 2014 4 Kempen AsramaKu.

Menjelang tahun 2014 tahap pengurusan ditingkatan kepada 100%.asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan. . Tahap pengurusan asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan ASAT.

Tempoh Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun Kumpulan Sasaran Semua Murid SMK BALAI RINGIN Guru Terlibat PK HEM. 4. RumahKu. AsramaKu.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID (2010-2014) Nama Projek 1.1. 3. 2. Kempen Sekolah Bebas Rokok. Unit Bimbingan Dan Kaunseling. Masalah Pengangkutan 2. . Sayangi Buku Teks. Mari Belajar. Penilaian Perkembangan murid yang terlibat akan dinilai dari semasa ke semasa oleh pemanta u.berdedikasi. Objektif Melahirkan murid yang beraklak mulia. Masa terhad 3. Tempat Pemantauan Pengetua. bertanggungjawab dan bermotivasi tinggi. berdisplin . Kaunselor Dan Setiausaha AJK HEM. PK Kokurikulum. Proses Kerja Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan Kekangan 1. PK HEM. Sumber Kewangan 4. Kempen Kempen Kempen Kempen sekolah Destinasiku. Semua AJK dibawah HEM.

S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta. W1 W2 W3 Tempat untuk murid berehat kurang.Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan pada modul latihan bagi sesi yang berikutnya nanti PELAN STRATEGIK BAGI SETIAP JAWATANKUASA HEM 2. Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah. S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta.Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman. Ramai guru tidak yakin menangani kes disiplin.0 JAWATANKUASA DISIPLIN 2. . Pagar konkrit belum dapat disediakan sepenuhnya. S5 . 55% pelajar tinggal di asrama.

T3 T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh.PELUANG ( OPPORTUNITIES O ) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah. T2 . . O3 Kerjasama dengan pihak PIBG baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin murid.Kemudahan pengangkutan awam kurang. T5 Ibubapa / penjaga kurang mengambil berat dengan disiplin murid. Kedudukan asrama perempuan terdedah kepada orang awam. T1 Kedudukan sekolah bersebelahan dengan jalan raya utama. T6 Menerima murid dari Feeder school yang kurang berminat untuk ke sekolah. O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah.

Mengadakan pemuafakatan dengan ibu bapa. 2.2. 4. 3. 2. Peratus kehadiran pelajar ke sekolah tidak mencapai 98%. 1. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pelajaran.Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru. Peratus kehadiran mencapai 100% pada tahun 2014. 1. Semuanya pelajar hadir ke sekolah 2014) . Motivasi untuk menarik minat pelajar datang kesekolah.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator pencapaian 1 Pelajar ponteng sekolah 1. Pelajar datang ke sekolah dengan rela hati.

3. 2. . Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidakhadiran mereka kepada pihak sekolah.dengan rela hati. Pelajar lebih Mementingkan pelajaran berbanding dengan keseronokan di luar.

3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 2014) Sekolah Destinasiku 1. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta 1 Pengetua 2 PK 1 3 PK HEM .2.

4 PK KK 5 Unit Bimbingan Kaunseling. 6 Semua guru JanuariNovember

Kurang daripada 98% pelajar hadir ke sekolah. 100% pelajar hadir ke sekolah setiap hari 1. Semua pelajar hadir ke sekolah. 2. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidak hadiranran mereka kepada pihak

menyayangi sekolah sekolah.

2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Nama Projek Sekolah Destinasiku

2014)

Objektif 1. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta menyayangi sekolah

Tempoh Januari -November Kumpulan Sasaran Semua Murid Guru Terlibat Pengetua, PK 1, PK HEM, PK KK, Unit Bimbingan Kaunseling, Semua guru

Proses Kerja 1. Taklimat Program Sekolah Destinasi Ku -Ucapan PK HEM -Penerangan tentang Program Sekolah Destinasi Ku - Pelantikan Penyelaras 2. Kenalpasti pelajar yang sering ponteng melalaui rekod kawalan kelas dan rekod kehadiran daripada guru tingkatan. 3. Perbincangan dan kaunseling. Pelajar bermasalah ponteng diberi kaunseling.

Kekangan

1. Satus motivasi pelajar ke sekolah amat rendah. 2. Pemantauan ibu bapa masih kurang. Pemantauan Dilakukan oleh PK HEM, Unit Kaunseling dan Guru Tingkatan Penilaian Dilakukan sekurang- kurang nya sebulan sekali. Penambahbaikan Penambahbaiakan dilakukan selepas penilaian dibuat untuk meningkatkan keberkesan an program.

tidak terancang dan berselerak. . Kedudukan asrama yang tidak strategik. S4 Mendapat sokongan daripada PIBG. S2 Warden komited terhadap tugas.0 JAWATAKNKUASA LEMBAGA WARDEN 3.1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA LEMBAGA WADEN Strength ( S ) Weakness ( W ) Strength ( S ) Weakness ( W ) S1 Semua warden terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. W3-Asrama dipisahkan oleh jalan utama. sekolah dan ibu W1 W2 Masalah kesesakan murid di asrama.3. S3 Tahap disiplin murid masih terkawal.

T4-Kurang motivasi daripada ibu bapa atau penjaga T5-Ibu bapa atau penjaga tidak mementingkan akademik anak-anak. T6-Ancaman denggi dan malaria . S6-Makanan berkualiti mengikut menu KPM . W5-Tahap sosioekonomi yang rendah.bapa. W6-Kurang penjagaan terhadap penjagaan kebersihan diri. Opportunity ( O ) Threats ( T ) Opportunity ( O ) Threats ( T ) O1 Mendapat peruntukan sepanjang tahun. ibu bapa dan organisasi luar. S5-Kemudahan asas ada. T2-Berdekatan dengan kampung. O2 Kerjasama dan sokongan daripada pihak PIBG. T3-Sikap lepas tangan ibu bapa. S7-Penglibatan aktif murid dalam aktiviti kurikulum dan Kokurikulum W4-Latar belakang dan prestasi murid pada tahap sederhana. O3-Kedudukan sekolah hampir dengan PPD Serian T1-Berdekatan dengan jalan utama.

Menyediakan tempat belajar yang kondusif. 1. 2.T7-Masalah disiplin yang dipengaruhi oleh budaya setempat.Meningkatkan kuantiti lulus semua 1.Meningkatkan peratus kelulusan murid dalam bidang akademik. 3.Menyediakan Bilangan murid mendapat lulus semua mata pelajaran meningkat . Tahap pencapaian akademik murid asrama masih lemah Hampir 90% murid asrama berada pada tahap berprestasi rendah.2 PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2013 ) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1.Memanjangkan masa belajar malam. 2. 3.

setiap tahun: TAHUN PMR SPM STPM 2009 .

mata pelajaran. pelbagai kemudahan untuk murid asrama mendapatkan maklumat. 2010

2011

2012

2013

PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) ISU MASALAH MATLAMAT

STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 2. Bangunan asrama daripada pengubahsuaian bangunan lain 1. Bangunan yang sudah uzur, tidak selamat dan tidak sesuai untuk asrama. 2. Tidak dapat 1.Bangunan asrama baru pada tahun 2012. 2.Menyediakan bangunan asrama baru yang boleh menampung 500 pelajar lelaki dan Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Bangunan asrama yang baru dapat menampung 500 orang pelajar lelaki dan 500 orang pelajar perempuan.

menampung jumlah penghuni yang ramai. 500 pelajar perempuan pada tahun 2012. 3. Tandas rosak dan tidak mencukupi Tandas asrama banyak yang sudah tersumbat dan tidak ekonomik dibaiki. (Asrama Rentap) Membina tandas baru yang dapat menampung jumlah penghuni asrama. Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Tandas yang mencukupi 4. Bekalan air paip Tekanan rendah Saluran paip BG sudah uzur dan tersumbat. Paip utama masih menggunakan paip asbestos (tidak selamat untuk kesihatan) Mengantikan saluran paip BG yang sudah uzur dan tersumbat. Mengantikan sistem paip utama jenis asbestos dengan Polypaip. Mengelakkan kebocoran air. Menghantar kakitangan untuk berkursus membaiki paip.

. Tiada kebocoran paip belaku.Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri.

3. Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama.3 PELAN TAKTIKAL LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) 1 Asramaku Rumahku Jua 1.Membina tangki air @ kulah air di bilik tandas dan bilik mandi. 2. Mengeratkan hubungan antara warden dengan Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat .

100% murid terlibat 100% murid terlibat .

Kehadiran Ketua Kaum 100% Kehadiran Ketua Kaum 100% setiap tahun.murid. Ketua Kaum dan Warden Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama Pengetua.Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama Semua warden PIBG RM 3000 Peruntukan bantuan PIBG 90% Ketua Kaum menghadiri program ini. 3 . 2 Randau PIBG.

4 Karnival Sukan Mencungkil bakat .Gotongroyong PIBG Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 50% ibu bapa akan hadir mengikuti program ini 70% ibu bapa mengikuti program ini 100% ibu bapa akan ikut serta dalam program ini.

Pengetua Peruntukan 50% murid 80% murid 100% murid .

Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama RM 3000 .Asrama murid dalam pelbagai bidang Semua warden Semua Penyelia Asrama bantuan makanan murid asrama & Wang sewaan terlibat terlibat Terlibat 5 Malam Budaya 1 Malaysia Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua.

Kehadiran ibu bapa 100% Kehadiran ibu bapa 100% setiap tahun .Peruntukan bantuan PIBG 90% ibu bapa menghadiri program ini.

Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2.Semua warden PIBG 8 JOM ke Kelas BM 1.Meningkatkan peratus kelulusan murid Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Januari Disember Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat 100% murid terlibat Peningkatan jumlah dan peratusan lulus semua mata pelajaran .

2.Mencungkil bakat kepimpinan murid TEMPOH Minggu Pertama Persekolahan . Mencungkil bakat murid 3.3.4 PELAN OPERASI LEMBAGA WARDEN (2010-2014) NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Orientasi Tingkatan 1 OBJEKTIF 1.Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid.

PEMANTAUAN i.KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama Tingkatan 1 Tahun 2010semua warden GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama / Guru B &K PROSES KERJA 1. Taklimat asrama pelajar baru tingkatan 1 KEKANGAN Cuaca yang tidak menentu untuk aktiviti luar. Semua warden asrama iii. Ketua Warden ii. Mesyuarat Lembaga Warden dan Unit B&K · Perancangan dan Pembentangan Kertas Ker ja 2. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas program habis PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak B&K dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Kawat Keselamatan fire drill OBJEKTIF Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan aspek keselamatan diri TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama semua warden .

Semua warden dan Penyelia Asrama bersedia di tempat-tempat yang ditetapkan · Sesi Kawat Kebakaran Fire Drill. Ketua Warden ii. Semua warden asrama iii. Semua Penyelia asrama .GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. dijalankan · Taklimat/rumusan daripada pihak Bomba KEKANGAN Hari dan waktu yang ditetapkan oleh pihak warden tidak bertepatan dengan ruang d an peluang yang ada dengan pihak bomba PEMANTAUAN i. Pelaksanaan Aktiviti · Diadakan semasa Sedang tidur . . Menghantar Surat Makluman kepada pihak Bomba Serian 4. Mesyuarat Lembaga Warden · Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Taklimat asrama 3.

TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama .PENILAIAN Dijalankan selepas program dijalankan PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak Bomba akan dijalankan dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Asramaku Rumahku Jua OBJEKTIF 1. Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama 2. Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid.

Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program . Tandas 2 bintang . Semua warden asrama iii. Mesyuarat Lembaga Warden 2. Asrama tercantik . Penglibatan murid PEMANTAUAN i. Susun atur 3. kebersihan asrama . Taklimat semua penghuni asrama KEKANGAN i.GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja Pertandingan: . Ketua Warden ii. Kewangan asrama ii.

Ketua Kaum dan Warden OBJEKTIF Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua .NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Randau PIBG.

Bersurai KEKANGAN 1. Ketua Warden . Taklimat asrama 5. Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 3.PK 1 PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia Asrama PROSES KERJA 1. Sebilangan Ketua Kaum tidak dapat menghadirkan diri ke Majlis Randau kerana k ekangan semasa seperti tiada pengangkutan. Mengambil Kehadiran ibu bapa . Ketua Warden. hari bekerja dan urusan rasmi. Mesyuarat Lembaga Warden 2. PK HEM . Pelaksanaan Aktiviti: . PEMANTAUAN i. Ahli Jawatankuasa PIBG. Sesi soal jawab . PK1. YDP. Ucapan alu-aluan Pengetua.

. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden bagi mengenal pasti jumlah kehadiran Ketua Kaum.ii. jumlah kehadiran Ketua Kaum mengalakkan . Semua warden asrama iii. Kata sepa kat dapat dibuat bagi menangani masalah disiplin murid asrama NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Gotong-royong PIBG OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama . PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian. kelemahan dan kelebihan majlis ini dijalankan.

Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4. Ketua Warden . Jamuan . hari bekerja dan sebilangannya sikap ibu bapa yang lepas .GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Taklimat asrama 3. Sebilangan ibu bapa tidak dapat menghadirkan diri ke aktiviti gotong-royong a srama kerana kekangan semasa seperti tiada pengangkutan. Mengambil Kehadiran ibu bapa . Gotong royong . Bersurai KEKANGAN 1. Pelaksanaan Aktiviti: . Mesyuarat Lembaga Warden . Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Ucapan alu-aluan Pengetua.

Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas aktiviti PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Karnival Sukan Asrama OBJEKTIF Mencungkil bakat murid dalam pelbagai bidang . Ketua Warden ii.tangan akan tanggungjawab diri. Semua warden asrama iii. PEMANTAUAN i.

TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Pemilihan wakil untuk setiap kategori yang dipertandingkan Latihan intensif Perlawanan antara sekolah peringkat bahagian Samarahan Pemilihan wakil bahagian Samarahan dan latihan berpusat . . Taklimat asrama 3. Menghantar Surat Maklum dan borang pelepasan daripada Ibu Bapa 4. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Mesyuarat Lembaga Warden . Pelaksanaan Aktiviti: . . .

Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Mencungkil bakat murid lebih awal untuk persediaan awal bagi pertandingan ASAT t ahun depan. NAMA PROJEK Malam Budaya 1 Malaysia . Kekurangan tempat untuk mengadakan aktiviti Kokurikulum asrama PEMANTAUAN i. Ketua Warden ii.. Semua warden asrama iii. Pertandingan peringkat negeri KEKANGAN i.

. Pelaksanaan Aktiviti: Pertandingan: . Menghantar Surat Maklum Balas daripada Ibu Bapa 4. MT PIBG dan semua guru. Kumang dan Keling (Iban. Semua warden. Taklimat asrama 3. Semua Penyelia Asrama. Bidayuh. . Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Semua Penolong Kanan. Cina dan Melayu) Ngajat. . Mesyuarat Lembaga Warden .(Lembaga Warden) OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa dan murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua. joget Nyumpit Karaoke . PROSES KERJA 1. belangi. Semua Ketua Bidang.

Kewangan asrama ii.. Bertaboh KEKANGAN i. Ketua Warden ii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Selepas aktiviti dijalankan PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program . Semua warden asrama iii. Penglibatan murid PEMANTAUAN i.

NAMA PROJEK (Lembaga Warden) JOM ke Kelas BM OBJEKTIF 1.Meningkatkan peratus kelulusan murid TEMPOH Januari Disember KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Taklimat asrama 3.Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Mesyuarat Lembaga Warden . Pembahagian kelas mengikut kategori pelajar .

Ketua Warden ii.4. jumlah murid yang cemerlang dalam mana-mana peperik saan awam makin bertambah. Semua warden asrama iii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden setiap kali selepas peperik saan peringkat sekolah/awam dijalankan PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian. Pemantauan kelas dilakukan oleh warden bertugas . Aktiviti belajar sendiri akan diteruskan di kelas Tingkatan 4 (perempuan) dan Tingkatan 5 (lelaki) sehingga jam 11:00 malam. Murid masuk kelas masing-masing mulai jam 06:45 hingga 9:00 malam . . KEKANGAN Sebahagian murid tiada motivasi diri untuk belajar dengan lebih tekun PEMANTAUAN i. . Tiada aktiviti menyiapkan kerja rumah (dilakukan sebalah siang hari) . Pelajar wajib mengulag kaji pelajaran masing-masing mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan oleh Biro Belajar Malam. Pelaksanaan Aktiviti: .

Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah. S6. W4. S7. W1. S8.Mempunyai sebuah stor pengasingan untuk menyimpan sementara buku yang akan dilupuskan.Masalah displin murid terkawal dan tiada kes displin berat dilaporkan.Buku rosak dan hilang adalah antara masalah utama. S9.Guru penyelaras yang komited dan bekerja dalam satu pasukan. W2.4.Mempunyai sebuah bilik kecil untuk menyimpan buku teks dan fail SPBT. S4.Kebanyakan guru memberi komitmen yang tinggi. S2. S5.Mempunyai kemudahan untuk mengekses internet.Pengurusan SPBT masih menggunakan kaedah manual..Tiada kemudahan perkakasan BOSS. W5.Mendapat sokongan dan kerjasama yang padu daripada PIBG. .Terdapat sebahagian pelajar yang tidak memulangkan buku teks di akhir tahun. S3.Mendapat PCG untuk kemudahan membeli alat dan alat tulis.Masih sebahagian kecil daripada pelajar yang tidak menghargai keistimewaan SPBT.0 JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS4. W3.1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (2010-2014) KEKUATAN (Strenght S) KELEMAHAN (Weakness W) S1.

Semua pelajar mendapat kemudahan Skim Pinjaman Buku Teks.Pelajar tidak mengantikan buku buku hilang T2. T1.Sokongan padu dari pihak pentadbir O4. T4. O2.Tiada Bilik Operasi Sumber Sekolah (BOSS) . sering hadir semasa sesi perjumpaan dengan guru tingkatan berbincang mengenai displin pelajar.PELUANG (Opportunities O) ANCAMAN (Threat T) O1.Pelajar berhenti sekolah tidak memulangkan buku teks.Sokongan padu dari ibu bapa . O3.Sukar mendapat bekalan buku teks di pasaran T3.Komuniti setempat mudah memberi kerjasama dalam semua program sekolah.

Mengurangkan peratusan kerosakan keadaan buku teks. 2. Menahan Sijil Akademik pelajar . 1. Peratus kerosakan buku teks 0% 2. Mengurangkan peratusan kehilangan buku teks. 1.4.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BUKU TEKS ( TAHUN 2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian 1. 1. Mewajibkan pelajar mengganti semula buku teks yang hilang. 3% buku teks hilang semasa dipulangkan pada akhir tahun. Mewajibkan pelajar membalut buku teks. 2. 2. 3% buku teks yang dipulangkan pada akhir tahun rosak keadaan fizikal. Pemeriksaan berkala oleh guru subjek untuk memastikan bilangan buku teks yang rosak dapat dikurangkan. Penjagaan & penggunaan buku teks kurang memuaskan 1. 1.

.sehingga bayaran buku teks dilunaskan. Peratus kehilangan buku teks 0%. 1.

Guru subjek Jan Okt RM0 . . Mengurangkan kehilangan buku teks. Pengetua 2. 3% buku teks hilang . 3% buku teks rosak semasa pemulangan pada akhir tahun. Penyelaras tingkatan. S/U JK buku teks 4.4. 1. 5. PKHEM 3.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ERT Indikator Pencapaian 1 Jom Sayangi buku teks Mengurangkan kerosakan fizikal buku teks.

2 Mari Selamatkan Memanjangkan jangka hayat penggunaan 1. S/U JK buku Jun Okt RM1500/SUWA . . 0% buku teks rosak semasa pemulangan akhir tahun. . . Pengetua 2. 0% buku teks hilang semasa pemulangan pada akhir tahun. Peratus buku yang .semasa pemulangan pada akhir tahun. Peratus kerosakan dan kehilangan buku teks 0%. PKHEM 3. 3% buku yang rosak dibaikpulih . 0% buku yang perlu .

.

Penyelaras tingkatan. 4. dibaikpulih dibaikpulih 0%. 5.Buku Teks buku teks. . teks. Kelab SPBT dan boleh digunakan semula.

1 Ucapan Pengetua 1. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program 4.4. Penyelaras tingkatan 3.(Peralihan hingga Ting. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal.5) Guru Telibat: 1. 2. S/U JK buku teks.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Nama Projek: Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1. Mengurangkan kehilangan buku teks.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks 1.3 Pelantikan Penyelaras Progam 2. . Semua guru subjek Proses Kerja: 1. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin . 2. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt.

1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan. S/U Jk buku teks. penambahbaikan dilakukan dari tahun bagi meningkatk an keberkesanan program.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks.5. Mengurangkan kehilangan buku teks. Semua guru subjek. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. 5. Penyelaras tingkatan. PKHEM. Nama Projek: (SPBT) Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1. Kekangan: 1. . 2. 2. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin (Peralihan hingga Tingkatan 5) Guru Telibat: 1. Penilaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks. Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. JK SPBT dan guru subjek. Pelaksanaan aktiviti 5. 3. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal.

.

PKHEM. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1. Penambahanbaikan: Berdasarkan hasil penilaian. Pelaksanaan aktiviti 5. Penialaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah. 4. .1 Ucapan Pengetua 1. JK SPBT dan guru subjek. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program . 5. Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. 1.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks.Proses Kerja: 1. 5.3 Pelantikan Penyelaras Program 2.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan. Kekangan: 1.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks. penambahbaikan dilakukan dari tahun ke tahun bagi m eningkatkan keberkesanan program. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt.

S4 . O3 .Terdapat J/K Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah dan AJK 3K S3 .Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat. W2 .0 JAWATANKUASA KANTIN 5. .Kerjasama dan semangat berpasukan yang tinggi kalangan semua warga sekolah. T1 .Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Kekuatan (Strength S) Kelemahan(Weakness-W) S1 .Sokongan padu dari pihak pejabat DaerahSerian. W1 .5.Kantin yang uzur dan serba kekurangan.Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi. W3 .AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah. O2 .Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu perkhidmatan.Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 .Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan Peluang(Opportunities-O) Ancaman(Threat-T) O1 .

5. Kekurangan dalam keceriaan kantin. 5. . 2. Harga makanan selaras dengan pasaran Menceriakan kawasan kantin Perkhidmatan berkualiti menjelang 2013. Memastikan kualiti makanan setanding dengan harga. Kualiti kebersihan kurang diberi perhatian. Harga makanan yang tidak berkualiti dan mahal.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pengurusan kantin kurang memuaskan 1. Mempertingkatkan kualiti kebersihan kantin. Perkhidmatan pelanggan yang kurang cekap. Menu tidak disediakan seperti yang dipaparkan 3. 4. Meningkatkan mutu perkhidmatan menjelang 2013. Memastikan menu dapat disediakan seperti yang dipaparkan.

Pelbagai menu disediakan menjelang 2013. Tahap kebersihan mencapai 100% menjelang 2013. Perkhidmatan bermutu Penyediaan menu/ makanan yang sihat Kebersihan kantin Harga Pasaran .

5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator pencapaian 1.Program K3C (cekap,cepat & ceria) Meningkatkan mutu perkhidmatan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

- Kantin - SWA -90% amalan 3C dapat dicapai pada akhir tahun -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3c i/Perkhidmatan bermutu

ii/ Pengusaha kantin 2.Program Hidup Sihat Meningkatkan tahap kesihatan i/ Pengusaha Kantin ii/Pihak sekolah Jan Nov

-RM500 dpd SWA Kementerian Kesihatan -90% amalan hidup sihat dapat dicapai -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3C i/Penyediaan menu/makanan yang sihat

3.Program Ops Bersih Meningkatkan mutu kebersihan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

Kantin 90% amalan kebersihan dapat dipraktikan dan dicapai -100% tahap kebersihan dapat diterapkan Kebersihan kantin

4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Nama projek (AJK KANTIN) K3C ( Kantin cekap. Program dijalankan sepanjang tahun . Kenalpasti kumpulan sasaran .pengusaha dan pekerja kantin 3.2 Penerangan tentang program 1.3 Perlantikan Penyelarasan Program 2.1 Ucapan HEM 1. cepat dan ceria ) Objektif Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha Kantin Guru Terlibat AJK kantin Proses Kerja 1.5. Mesyuarat Program K3c 1.

HEM. AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat Laporan menggunakan borang yang disediakan. Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c 5. Pemantauan AJK kantin. Pengusaha kantin jarang bersama para pekerja kantin untuk membuat pemantauan kualiti perkhidmatan. Kesuntukan masa guru guru 2.4. pengawas sekolah Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keb erkesanan program tersebut Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mem pertingkatkan program. Pengetua. Kekangan 1. .

2. 3. Taklimat PK HEM 1.1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang.1 Bersama para pelajar tentang peningnya pemakanan yang sihat. Ceramah Diadakan pada bulan Januari 2009 untuk perlaksanaan program sepanjang tahun.Pertindihan jadual kerja pegawai kesihatan dengan program sekolah. .AJK kantin Proses Kerja 1. Kekangan 1.Nama projek (AJK KANTIN) Program Hidup Sihat Objektif Meningkatkan tahap kesihatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pelajar dan guru-guru Guru Terlibat PK HEM. Taklimat kepada pengusaha kantin 2.

penambahbaikan dilakukan setiap Tiga bulan bagi mempertingkatkan program. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Pemantauan AJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat. Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut. .2.

kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja . Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri.PK HEM.Ketua Bidang menggunakan instrument yang disediakan Penilaian Sebulan sekali Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.Nama projek (AJK KANTIN) Program Ops Bersih Objektif Meningkatkan tahap kebersihan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha kantin dan para pekerjanya Guru Terlibat PK HEM.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi memp ertingkatkan program. .Mengana lisis hasil pemantauan sebulan sekali. 3. Pemeriksaan mengejut Kekangan Kesuntukan Masa Pemantauan Pengetua. 2.AJK kantin dan Pengetua Proses Kerja 1.

0 JAWATANKUASA BIASISWA 6.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) KEKUATAN (Strength-S) KELEMAHAN (Weakness-W) S1 Semua guru biasiswa bersemangat tinggi dalam membantu murid-murid yang layak mendapat bantuan biasiswa. W3 Sikap segelintir Guru Tingkatan yang kurang peka terhadap keperluan biasiswa oleh sesetengah pelajar di dalam kelas masing-masing. Guru Data dan Guru Tingkatan . S2 Sokongan yang padu diberikan oleh pihak sekolah. Ketua Pembantu Tadbir. S3 Jadual pengeluaran wang biasiswa ditampal di dalam setiap kelas dan juga di dalam Bilik HEM untuk rujukan murid. ibubapa dan pihak bank (Bank Simpanan Nasional-BSN) W2 Sesetengah murid tidak peka terhadap promosi/iklan tawaran biasiswa. W1 Sikap sesetengah murid yang tidak mematuhi peraturan mengisi borang permohonan dengan lengkap dan betul.6. S4 Mendapant kerjasama daripada Jawatankuasa HEM.

W4 Kelewatan borang permohonan dikembalikan semula kepada jawatankuasa biasiswa sekolah untuk penapisan. .dalam mengenalpasti murid yang berkelayakan.

. T1 Murid-murid tidak mengembalikan semula borang permohonan yang diisi kepada Guru Tingkatan. O3 Kemudahan Pusat Akses dan makmal komputer sekolah memudahkan proses pengisian borang permohonan online bagi pemohon baru. T2 Sistem Maklumat Murid (SMM) yang tidak lengkap dan format yang tidak sepadan apabila penggabungan dilakukan di peringkat jabatan.PELUANG (Opportunities-O) ANCAMAN (Treat-T) O1 Mendapat kerjasama daripada pihak BSN untuk membuka akaun secara berkelompok bagi penerima biasiswa yang baru. O2 Setiap aktiviti kelolaan jawatankuasa biasiswa mendapat sokongan daripada ibu bapa dan pihak sekolah.

.

2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI PENCAPAIAN Keciciran pelajar yang layak memohon tidak peka dengan promosi tawaran biasiswa. Semua borang yang lenkap dapat dimasukkan ke dalam sistem permohona online . 1. 100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. 100 % pelajar yang layak . 2. Sebilangan borang murid tidak memenuhi senarai semak dokumen yang disertakan menyebabkan mereka tidak memenuhi kriteria yang diperlukan. Meminta guru Tingkatan menyemak dahulu borang murid dan latarbelakang murid.6. Maklumat diri dalam borang permohonan tidak lengkap.

Meningkatkan jumlah permohonan pelajar yang layak. Meminta Guru Tingkatan menyemak senarai semak maklumat yang diperlukan.dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. Bilangan penerima biasiswa meningkat 2010 : 100% 2011 : 100% 2012 : 100% 2013 : 100% 2014 : 100% .

Memastikan SMM dapat mengalami proses penggabungan dengan berjaya. Penggabungan SMM di peringkat Jabatan dapat dijalankan dengan lancar supaya pendaftaran secara on line dapat dijalankan. Borang permohonan yang diisi lambat dikembalikan. Data dan format Sistem maklumat Murid (SMM) tidak sepadan dengan data dan format penggabungan di peringkat jabatan. . Mendapatkan maklum balas daripada guru data. 4. 100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. Semua borang yang lenkap dapat dikumpulkan dan dikembalikan semula kepada Guru Biasiswa.3. Memberi taklimat kepada Guru Tingkatan agar dapat memaklumkan kepada murid untuk segera melengkapkan borang permohonan.

.

Bulan Januari hingga Jun RM 0.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Guru Biasiswa dan Guru Tingkatan. Meningkatkan bilangan murid yang berkelayakan mendapat bantuan biasiswa.6. Program Bantulah Mereka i.00 40% murid yang layak menerima biasiswa 100% murid layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 . Guru Penolong Kanan HEM.

Peningkatan sebanyak 60% murid yang layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 2. Promosi Biasiswa i.00 85% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa 100% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa Peningkatan sebanyak 15% borang yang lengkap diisi dan . Bulan Januari dan Bulan Jun RM 0. Guru Penolong Kanan HEM dan Guru Biasiswa. Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak.

dikembalikan kepada Jawatankuasa .

Biasiswa Biasiswa menjelang tahun 2014 Biasiswa menjelang tahun 2014 . Menerangkan syarat-syarat dan proses untuk membuat permohonan.ii.

Taklimat program Bantulah Mereka Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) Nama Projek: (BIASISWA) Program Bantulah Mereka Objektif : Meningkatkan pelajar yang layak menerima biasiswa Tempoh : Feb Mac dan Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM. AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan Tingkatan 1 (Berdasarkan Keputusan UPSR) .6.

Guru Tingkat an Penilaian : Memantau penerimaan borang yang lengkap diisi dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .Tingkatan 4 (Berdasarkan keputusan PMR) Tingkatan 6 Rendah (Berdasarkan keputusan SPM) 3. Ketua Penyelaras . Borang yang diisi masih tidak lengkap 2.Guru tingkatan membimbing dan menerangkan cara-cara mengisi borang permoho nan dan kepentingannya kepada murid kelas masing-masing Kekangan : 1.3 .Menerangkan kepentingan pengisian borang pemohonan biasiswa yang lengkap 5.AJK Biasiswa. Pelaksanaan Program: 5. Perbincangan antara Guru Biasiswa dan PK HEM untuk melaksanakan program 4. 5.1 Ketua Penyelaras memberi taklimat kepada guru tingkatan cara-cara mengisi bo rang permohonan 5.2. Guru Penolong Kanan HEM. Borang tidak dikembalikan Pemantauan: Pengetua . Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal tahun (Tingk atan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah).

Perbincangan Sesama Guru Penyelaras dan PK HEM untuk melaksanakan program 4.Nama Projek: (BIASISWA) Promosi Biasiswa Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak Tempoh : Januari Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan 3. Taklimat program Promosi Biasiswa Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1. Program dijalankan dalam 2 fasa Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal .

Pelaksanaan Program: 5. 5. 5. Ketua Penyelaras .AJK Biasiswa.1 . Guru Tingkat an Penilaian : Memantau keberkesanan promosi iklan dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .AJK program membuat promosi melalui iklan dalam bentuk poster.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas tentang syara t-syarat memohon biasiswa Kekangan : Pelajar tidak peka tentang iklan Pemantauan: Pengetua .2 .tahun (Tingkatan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah). Guru Penolong Kanan HEM. melalui rad io sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan.

Ada pengawas tidak berani mengarah / keyakinan rendah W2 .Ada pengawas yang komited dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasan harian / asrama S3 -Ada kerjasama di kalangan pengawas dan guru penyelaras S4 .W ) S1 .0 JAWATANKUASA PENGAWAS 7.7.Ada pengawas takut memberi arahan kerana takut diugut kemudian .Pemantauan kerja yang berterusan W1 .1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .Disiplin dan sahsiah pengawas terkawal S2.Ada pengawas tidak bergitu komited /bertanggunjawab W3 .S) KELEMAHAN (WEAKNESS .

T) O1 .Pengawas mendapat ugutan daripada murid-murid yang ada masalah disiplin diri. T3 .Sekolah mempunyai terlalu banyak pintu pagar masuk T4 . O2 -Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua warga sekolah dan murid-murid yang memahami apa itu peranan dan tanggungjawab pengawas sekolah. T2 .Masalah pengangkutan menyebabkan ada pengawas yang tidak dapat hadir ke perjumpaan / kerja pengawas pada sebelah petang.Pihak sekolah sentiasa membiayai dan menyokong aktivitiaktiviti pengawas. T1 .Bantuan daripada pengawal sekolah kurang mantap .O) ANCAMAN (TREAT .PELUANG (0PP0RTUNITIES .

7. Meningkat prestasi kepimpinan pengawas ke tahap cemerlang Meningkatkan kualiti kepimpinan guru penyelaras Lembaga Pengawas Sekolah Meningkatkan penglibatan pengawas dalam pengendalian semua aktiviti sekolah .2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Prestasi kepimpinan Pengawas kurang cemerlang 1 Pencapaian daya kepimpinan masih rendah.

1. !00% pengawas terlibat dan berkeyakinan diri yang cemerlang 2 Keyakinan diri pengawas rendah Meningkat tahap keyakinan diri pengawas ke tahap cemerlang . 100% pengawas menunjukan daya kepimpinan cemerlang 2.

3.Menubuh pasukanGuru Bertugas Harian di blok akademik dan kawasan sekolah yang sering menjadi tumpuan pelajar pada wakt pergi dan waktu rehat. 100% pengawas merasa yakin dan berani kerana disokong dalam menjalankan tugasan harian di kawasan sekolah .

Semua Penolong .7. Pengetua. Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. 2. Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabaran yang akan datang. Kursus Kepimpinan Pengawas 1.

. 100% pengawas boleh menjalankan tugasan dengan cekap dan berkualiti. 100% pengawas akan berkeyakinan/ mempunyai jati diri yang kental dan tahan lasak dari segi fizikal dan mental.Kanan Januari Sekolah 80% pengawas belum mempunyai irri-ciri kepimpinan yang berkualiti.

.

Perjumpaan Bulanan (sebulan sekali) 1. 2. Guru Penasihat Pengawas Sepanjang Tahun Sekolah 80% pengawas perlu diperingatkan tentang tugas/ peranan / tanggungjawab sebagai seorang . Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas.3. 2. Membina jati diri yang kental dan menguji ketahanan fizikal dan mental.Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpasti caracara menanganinya.

pemimpin sekolah. 100% pengawas yang bergerak pantas/cekap dan peka selalu/kerjasama diamalkan . 100% pengawas yang berdisiplin dan cekap dalam urusan tugasan harian/asrama.

2. Lawatan Belajar/ Penanda Aras 1. Belajar melalui melihat/mendengar/ menanya/menyentuh. mengeratkan silatulrahim/bertanya khabar. 3. Mengemaskini perancangan aktiviti . Guru Penasihat Pengawas Febuari Sekolah 80% pengawas masih belum terbuka minda dan tidak peka terhadap situasi 100% pengawas . Menimba ilmu dan pengetahuan.3.

terbuka minda dan mata dan boleh menggunakan 100% pengawas cerdik minda dan boleh berinteraksi dengan berkesan .

sekeliling/ hanya mencontohi apa yang sedia ada. . Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/ pendidikan/perkemba ngan masa. Bertukar pendapat / menjana idea untuk memantapkan kualiti kepimpinan dan system pelaksanaan tugasan pengawas. 4.3. pelbagai pendekatan semasa berurusan.

Lembaga Warden Proses Kerja 1. Buat kertas kerja: 1.3 AJK Bertindak Agihan tugas/Jadual Kurus makanan /penginapan Kos Perbelanjaaan Hantar untuk kelulusan Pengetua .1 1. Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat PK HEM. Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkauliti. Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabar an yang akan datang.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) Nama Projek KURSUS KEPIMINAN PENGAWAS Objektif 1. Tempoh Januari (3 hari 2 malam) Kump.2 1. 2.7. Guru Penasihat Pengawas.

2.4 1.5 Membuat tempahan penginapan /makanan Membuat surat kebenaran JPNS/ibubapa pengawas.1 4. Pengesahan 3. Lembaga Warden Penilaian 1. Kekangan Kos perbelanjaan tinggi Pemantauan Dijalankan oleh PK HEM.2 Keselamatan pengawas sepanjang kursus Akativiti ikut jadual/pantauan daripada semua ahli jawatankuasa.1 3. Taklimat Kursus 2.1 2. Guru Penasihat Pengawas.2 Kepada semua ahli jawatankuasa Kepada pengawas/surat kebenaran ibubapa/jadual kursus 3.1.2 Katering makanan/penginapan Surat Kebenaran daripada ibubapa pengawas 4. . Pelaksanaan 4. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan.

Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1. Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpas ti cara-cara menanganinya 2. Setiap orang pengawas dinilai ciri kepimpinan. bagi mengenalpasti prestasi. Nama Projek Perjumpaan Bulanan Pengawas Objektif 1.2. Setiap Kumpulan 2 orang guru untuk menilai setiap aktiviti yang dibuat. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Mengumpul laporan dari catatan harian pengawas kes-kes disiplin setiap blok / setiap asrama / .keyakinan dan ciri- 3. Mengeratkan silatulrahim / bertanya akhbar Tempoh Hari Selasa dalam minggu pertama setiap bulan. Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang pengawa s melalui pemantauan berterusan. Mengemaskini perancangan aktiviti 4. 3.

Perbincangan isu-isu baru engurusan tugasan harian / asrama Kekangan 1.2. Pelajar harian menghadapi masalah pengangkutan untuk hadir. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan / biro 2. Penilaian 1.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang . Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Taklimat Bulanan membincangkan aktiviti terkini menjana idea untuk menyelesaikan masalah. Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh Guru Penasihat Pengawas.masalah p 3.Masa kerana pengawas-pengawas dan guru penasihat pengawas juga perlu hadir unt uk kelas tambahan 2. Setiap orang pengawas dinilai oleh guru Penasihat Pengaws melalui prestasi ke rja harian.

3 Tempat lawatan sebagai penanda aras Kos perbelajaan pengangkutan / makanan Aturcara lawatan / surat kebenaran JPN / Ibu bapa 2.Buat kertas kerja Lawatan Belajar 1. Belajar melalui mendengar / menyanyi / menyentuh / pergi ke tempat berkenaan 2.Dihantar untuk kelulusan Pengetua . Menimba ilmu dan pengetahuan 3.2 1. Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/pendidikan/perkembangan semasa Tempoh Febuari 2010 Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1.Nama Projek (PENGAWAS) Lawatan Belajar / Penanda Aras Objektif 1.1 1.

penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang .2 Setiap guru penasihat pengawas bertangungjawab ke atas keselamatan semua pen gawas yang terlibat 4.3 Lawatan ikut jadual Kekangan Kos pengangkutan tinggi dan masa lawatan singkat Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh PK HEM/ Guru Penasihat Pengawas Penilaian Pengawas dibahagikan kepada biro -Setiap biro diberikan satu tugasan yang perlu disiapkan dalam tempoh tertentu.1 Pengawas dan guru penasihat pengawas menentukan bas untuk kumpulan 4.Taklimat bersama pengawas / guru penasihat pengawas 4. -Tugasan akan dinilai oleh Guru Penasihat Pengawas Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.3.Tarikh lawatan 4.

Terdapat Jawatankuasa Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah Dan AJK 3K S4 .1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .Kebanyakan kemudahan hamper lengkap dan mencukupi S3 . W3 .Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.Galakkan dan sokongandaripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 .Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan . W2 .S) KELEMAHAN (WEAKNESS . S5 .Kantin yang uzur dan serba kekurangan. W1 .8.W ) S1 .0 JAWATANKUASA PROGRAM 3K 8.Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu Perkhidmatan.Semangat kerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua warga sekolah.

.

Sistem perparitan yang kurang sempurna dan berhampiran dengan dewan makan. T1 .Sokongan padu dari pihak pejabat Daerah Lundu dan Jabatan Kesihatan Lundu.Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat.PELUANG (0PP0RTUNITIES . O2 .AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah. . T2 .T) O1 . O3 .O) ANCAMAN (TREAT .Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.

Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat. Tahun 2009-75% Tahun 2010-80% Tahun 2011-85% Tahun 2012-90% . Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 % Meningkatkan tahap keselamatan sekolah -Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya. -mengadakan gotongroyong Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%.2 PELAN STRATEGIK AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang Tahap Kebersihan sekolah bawah 80% Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80% -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%.8.

.

-Bebas denggi. .Tahun 2013-95% Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri.

8. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Pekerja Kontrak November RM 1000 -PIBG LPBT Tahap keceriaan mencapai 80% Tahap keceriaan mencapai .3 PELAN TAKTIKAL AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 SEKOLAH DALAM TAMAN Meningkatkan tahap keceriaan sekolah.

2 PERTANDINGAN INTEGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria.85% Peratus keceriaan sekolah tercapai. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K Murid Sepanjang Tahun RM 12000 -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 70% Tahap keceriaan kelas mencapai 80% Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat. 3 TANDAS Meningkatkan imej. kebersihan -Pengetua . kondusif dan menarik. bersih.

Sepanjang RM 500 Tahap keceriaan Tahap keceriaan Tahap kebersihan .

-Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Penyelia asrama -Warden -semua guru Sepanjang tahun . 4 HIDUP SIHAT Mencapai tahap kesihatan 80%.ANGKAT dan keceriaan tandas. PK HEM AJK 3K -Penjaga tandas -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci tahun -PIBG -LPBT mencapai 60% meningkat sehingga 65% dan keceriaan meningkat.

RM 100 -PIBG -jabatan kesihatan/ poliklinik Murid yang sihat seramai 78% Tahap kesihatan murid mencapai 85% Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik. .

-semua murid 5 GOTONGROYONG PERDANA Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid Sepanjang tahun RM 1000 -PIBG Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang .

lain. -Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -ibu bapa/ penjaga -Pemandu bas Sepanjang tahun RM 300 -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 80% Tahap kesedaran murid mencapai 90% Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah. 6 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. .

sekolah -jaga 7 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal. . -Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -Pembantu makmal Sepanjang tahun RM 5000 -PCG Sains dan Matematik -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat.

.

4 PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) NAMA PROJEK SEKOLAH DALAM TAMAN OBJEKTIF Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. 2.8. . -aktiviti penanaman pokok dijalankan. 3. Pekerja Kontrak sekolah PROSES KERJA 1. TEMPOH November KUMPULAN SASARAN Kawasan sekolah GURU TERLIBAT Pengetua. PK HEM. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. Semua guru. 4. Guru GSTT. Taklimat program Taklimat pengetua Mesyuarat pembentukan AJK Kerja Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai.

PK HEM. Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai .KEKANGAN Kos yang terhad PEMANTAUAN Pengetua. guru bertugas harian. menarik dan lebih kondusif. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua murid/ kelas GURU TERLIBAT Pengetua. AJK 3K PENILAIAN Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur PENAMBAHBAIKAN Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah. PK HEM. Guru Tingkatan. NAMA PROJEK (3K PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH OBJEKTIF Menjadikan kelas lebih ceria. semua murid PROSES KERJA 1. AJK 3K.

1 Pertandingan keceriaan kelas KEKANGAN 1. Guru tingkatan. PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa. Vandalisme di dalam kelas. .2. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3. guru bertugas harian. Perbincangan guru tingkatan dengan murid tentang program 3. 2. Sumber kewangan 3. AJK 3K PENILAIAN Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas. PEMANTAUAN PK HEM.

PK HEM. AJK 3K. guru bertugas harian . 2. semua kaki tangan sekolah. Guru bertugas harian. Pelantikan penyelaras program. Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerja-kerja keceriaan tanda s mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras dengan taraf dua bintang. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. KEKANGAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. AJK 3K. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua.NAMA PROJEK (3K) TANDAS ANGKAT OBJEKTIF Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. PEMANTAUAN PK HEM. semua murid PROSES KERJA 1. AJK Kebajikan.

GURU TERLIBAT Pengetua. PK HEM. TEMPOH Sepanjang tahun. semua guru. Warden asrama. . 2. AJK 3K. Pelantikan penyelaras program. Kenal pasti kumpulan sasaran.PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan. KUMPULAN SASARAN Semua murid. penceramah luar/ pegawai kesihatan PROSES KERJA 1. semua muri d. Taklimat SAYA SIHAT Ucapan PK HEM Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai s alah satu gaya hidup. NAMA PROJEK (3K) SAYA SIHAT OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. Penyelia Asrama.

1 Pembahagian murid mengikut kelas.2. KEKANGAN Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik. . PEMANTAUAN Pengetua. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT. 3. PK HEM. PENAMBAHBAIKAN Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini. Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta ke sedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. 5. Pelaksanaan aktiviti. Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menye diakan folio penjagaan kesihatan. 4. Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesa nan program.

Semua guru. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong . agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. Pelaksanaan aktiviti. menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. c. 2. 4. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. Taklimat oleh pengetua. TEMPOH Mac dan Julai KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. PK HEM. b. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa akti viti dijalankan. Ibu bapa/ penjaga murid PROSES KERJA 1.NAMA PROJEK (3K) GOTONG-ROYONG PERDANA OBJEKTIF Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. 5. a.

PENAMBAHBAIKAN Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap NAMA PROJEK SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. Pengawal keselamatan PROSES KERJA 1. Post-mortem program. AJK 3K. TEMPOH Januari-November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. KEKANGAN Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan PEMANTAUAN Pengetua. PK HEM PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali).6. Taklimat program Ucapan pengetua . PK HEM.

PK HEM. semua guru PENILAIAN Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya.Ucapan PK HEM-penerangan program 2. PEMANTAUAN Pengetua. 3.1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang menggunakan motosikal dan bas ikal.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya KEKANGAN Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lem ah. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. PENAMBAHBAIKAN Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam. Pelaksanaan program 3. .

Taklimat oleh pengetua. Pelaksanaan program Taklimat program Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. Mesyuarat pembentukan AJK 3. . makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. Guru Tingkatan. 2. Guru tingkatan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik. Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal. Pembantu makmal. Ketua bidang. guru subjek PROSES KERJA 1. TEMPOH Januari hingga November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua.NAMA PROJEK (3K) SAFETY FIRST OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makm al. PK HEM.

PK HEM. Semua guru PENILAIAN Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) PENAMBAHBAIKAN Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa.Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. . PEMANTAUAN Pengetua. KEKANGAN Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah.

RUMUSAN AHLI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID Dengan adanya Pelan Strategik. Diucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa yang telah berjay a merangka serta merumuskan segala perancangan dan program di bawah Pengurusan HEM bagi satu tujuan iaitu untuk mencapai visi d an misi sekolah. Kerjasama secara berpasukan dalam ahli jawatankuasa masing-masing akan menentuka n kejayaan sesuatu organisasi. . Taktikal dan Operasi yang telah dirancangkan dan seterusnya akan dilaksanakan diperingkat Jawatankuasa masing-masing akan memantapkan lagi pengurusan HEM ke arah kecemerl angan lagi menyokong serta mendukung segala program dan aktiviti sekolah khususnya dalam melonjakkan prestasi akademi k murid ke tahap yang boleh dibanggakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful