PELAN STRATEGIK 2010-2014 BIDANG HAL EHWAL MURID

ISI KANDUNGAN MUKASURAT PELAN STRATEGIK HEM 4 OBJEKTIF PENGURUSAN HEM 5 CARTA ORGANISASI UNIT HEM 6 1.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID 7 1.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID 9 1.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID 11 1.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID 13 2.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN 14 2.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN 16 2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN 17 2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN 18 3.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 19 3.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 22 3.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 25 3.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 28 4.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA SPBT 43 4.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT 45 4.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA SPBT 46

ISI KANDUNGAN MUKASURAT 4.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA SPBT 48 5.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN 51 5.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN 52 5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN 53 5.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN 55 6.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA 60 6.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA 62 6.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA 64 6.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA 66 7.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS 70 7.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS 72 7.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS 74 7.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS 78 8.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K 84 8.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PROGRAM 3K 86 8.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PROGRAM 3K 88 8.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PROGRAM 3K 92 RUMUSAN 103

Dengan demikian. Justru itu segi sahsiah muridnya. Pengurusan Hal Ehwal Murid telah merangka beberapa strategi serta program bagi memenuhi tuntutan dan harapan pihak sekolah dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan hal ehwal murid. Dengan adanya strategik serta program yang dirangka dan dijalan kan akan memartabatkan diri murid menjadi modal insane yang berguna kepada Negara. Di mata masyarakat tem patan ia merupakan sebagai penetapan indentiti sekolah dari segi sahsiah muridnya. Justru itu .PELAN STRATEGIK ( 2010 1.0 HAL EHWAL MURID Pengenalan : 2014 ) Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah merupakan organisasi sokongan penting serta me njadi pendukung kepada lonjakan pencapaian prestasi akademik serta kokurikulum di peringkat sekolah. . Pengurusan Hal Ehwal Murid dituntut untuk meningkatkan sahsiah diri murid dari segi aspek disiplin diri.nusa dan bangsa.

Memberi perangsang kepada murid supaya menyintai dan sayangkan sekolahnya dan sekaligus mengurangkan gejala ponteng sekolah dikalangan murid. Mengurangkan jurang ketidaksamaan sosial dan budaya serta memupuk kerjasama d ikalangan murid supaya budaya perpaduan antara kaum terjalin. 3. Memupuk nilai sayangilah diri sendiri khusus dari segi kesihatan untuk memban teras kegiatan merokok. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua kepada murid asrama . 2. Memupuk serta menaman nilai kesatuan dikalangan murid supaya mereka sama-sama menjaga harta benda sekolah yang akhirnya akan mengurangkan budaya vandalisme.OBJEKTIF KECEMERLANGAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID: 1. Membangunkan modal insan yang beraklak mulia dengan senantiasa mengamalkan ni lai-nilai murni. inhalan dan penyalahgunaan dadah. 5. 6. 4.

Pengurusan Kebajikan dan kemudahan murid 2.Badan Pengawas Sekolah 7.Tukang Masak (Swasta) 1.Guru Penyelaras Tingkatan 3.Guru Penasihat Pengawas 1.Pengawas Asrama 5.SPBT 4.Pengurus Sahsiah Murid 2.Penyelian Asrama 3.Lembaga Disiplin Murid 5.Pengurusan Asrama 2.Guru Tingkatan 4.Guru Pengurus Sahsiah 6.AJK 3K Keselamatan&Kesihatan Murid .Guru Biasiswa/Bantuan Khas 3.Warden Sekolah 4.CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID PENGETUA (PENGERUSI) PENOLONG KANAN HEM (NAIB PENGERUSI) 1.

Kebersihan & Keceriaan 5. AJK Kantin Sekolah 6 .AJK Koperasi Sekolah .

Terdapat blok bilik darjah dan asrama dalam keadaan daif W4.Bilangan waden mencukupi W1. S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta.Sistem perparitan yang tidak sempurna . S5 .Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta. 55% pelajar tinggal di Asrama S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta.1.Aspek 3K belum mantap W2.Ramai guru tidak yakin mengendalikan kes disiplin W3.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman. Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah S8.

Berdekatan dengan Pondok Polis O8 . T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh. Kerjasama dengan pihak PIBG dengan baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin O6 Mempunyai Kemudahan ICT yang baik.Berdekatan dengan Klinik Desa. T1 Kedudukan sekolah berdekatan dengan kampung dan terdapat orang kampung menjual arak dan rokok kepada pelajar Asrama T2 Ada kedai menjual arak dan rokok secara bebas T3 . O3 O4 Hubungan baik pihak JPN.Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak . O7 .Kemudahan pengangkutan awam kurang. T7 Menerima murid dari sekolah tadahan mempunyai Prestasi akademik rendah (SPR) T8.PELUANG (OPPORTUNITIES-O) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah. dan PPD dengan sekolah. T5 Keadaan asrama gotong royong dan berek guru dijadikan asrama dalam keadaan daif T6 Ibubapa/penjaga kurang mengambil berat tentang disiplin murid. O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah.

.

Wujud gejala merokok di kalangan murid. 3. Mengadakan kempen anti merokok.1. Menambahkan peratusan pelajar datang ke sekolah. Sifar gejala ponteng di kalangan murid menjelang 2014. Tahap kerosakan SPBT tinggi. Peratusan kerosakan SPBT dalam lingkugan . 2. Sifar gejala merokok di kalangan murid. Peratusan murid hadir ke sekolah kurang dari 98%. Menghapuskan gejala merokok di kalangan murid. Masih terdapat segelintir murid yang merokok. Mengadakan program meningkatkan peratusan pelajar yang datang ke sekolah. Peratusan tidak hadir ke sekolah bersebab tinggi.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID (2010 -2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1.

Sifar kerosakan pada SPBT pada 2014. Mengadakan kempen/program sayangi buku teks. Mengurangkan Peratusan kerosakan SPBT dari 3% jumlah buku kepada 0%.3% daripada jumlah buku. .

Mengadakan program dan aktiviti yang menyeluruh bagi meningkatkan pengurusan asrama. . (Lawatan penanda Aras-Asrama yang mendapat anugerah ASAT) Tahap pengurusan asrama murid lelaki dan murid perempuan ke tahap yang tahap yang maksimum. Prestasi pengurusan asrama masih rendah khususnya asrama murid lelaki Meningkatkan prestasi pengurusan asrama khususnya asrama murid lelaki ke tahap yang boleh dibanggakan. Tahap pengurusan asrama masih perlu diperbaiki.4.

.

2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1 Kempen Sekolah Destinasiku Mempertingkatkan kesedaran murid akan kepentingan pendidikan Pengetua. Semua Penolong Kanan. Semua Kaunselor.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID ( TAHUN 2010 . Sekolah Murid ponteng secara .1. Semua Guru Jan Nov.

IbuBapa 7% di kalangan murid . Sifar peratusan ponteng di kalangan murid menjelang tahun 2014 2 Kempen Sekolah Bebas Rokok Meningkatkan kesedaran tentang kesan bahaya kesihatan akibat merokok di Pengetua. Gejala ponteng di kalangan murid menurun sehingga 0%.keseluruhan melebihi 2 % setiap hari. Sekolah. PIBG. Semua Penolong Semua kaunselor Jan Nov.

masih merokok. Sifar kes merokok di kalangan murid menjelang tahun 2014 . Penurunan sebanyak 2% di kalangan murid yang terlibat.

.Semua Guru Jan Nov.kalangan murid Semua guru 3 Kempen Sayangi Buku Teks Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab dalam memelihara kesempurnaan SPBT Pengetua. Semua Penolong Kanan. Sekolah. PIBG.Semua Kaunselor. IbuBapa 3% buku SPBT didapati rosak.

Ketua Waden. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua bagi penghuni asrama. IbuBapa Tahap pengurusan . Semua Waden Jan Nov. Sekolah. RumahKu. Pengetua. Sifar kerosakan SPBT menjelang tahun 2014 4 Kempen AsramaKu. PK HEM.Mengurangkan peratusan kerosakan SPBT sebanyak 3%lagi. PIBG.

asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan. . Menjelang tahun 2014 tahap pengurusan ditingkatan kepada 100%. Tahap pengurusan asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan ASAT.

4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID (2010-2014) Nama Projek 1. Tempat Pemantauan Pengetua. PK Kokurikulum. bertanggungjawab dan bermotivasi tinggi. Kempen Kempen Kempen Kempen sekolah Destinasiku. Kaunselor Dan Setiausaha AJK HEM. berdisplin . Tempoh Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun Kumpulan Sasaran Semua Murid SMK BALAI RINGIN Guru Terlibat PK HEM. Mari Belajar. Semua AJK dibawah HEM. Kempen Sekolah Bebas Rokok. Sayangi Buku Teks. PK HEM. Objektif Melahirkan murid yang beraklak mulia. Unit Bimbingan Dan Kaunseling. Masalah Pengangkutan 2. 4.1. Sumber Kewangan 4. Penilaian Perkembangan murid yang terlibat akan dinilai dari semasa ke semasa oleh pemanta u. . 2.berdedikasi. AsramaKu. 3. RumahKu. Proses Kerja Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan Kekangan 1. Masa terhad 3.

Pagar konkrit belum dapat disediakan sepenuhnya. S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta. W1 W2 W3 Tempat untuk murid berehat kurang. Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah. .1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman.Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan pada modul latihan bagi sesi yang berikutnya nanti PELAN STRATEGIK BAGI SETIAP JAWATANKUASA HEM 2. S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta.Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta.0 JAWATANKUASA DISIPLIN 2. Ramai guru tidak yakin menangani kes disiplin. 55% pelajar tinggal di asrama. S5 .

Kemudahan pengangkutan awam kurang. O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah. T6 Menerima murid dari Feeder school yang kurang berminat untuk ke sekolah. T5 Ibubapa / penjaga kurang mengambil berat dengan disiplin murid. T1 Kedudukan sekolah bersebelahan dengan jalan raya utama. T2 . Kedudukan asrama perempuan terdedah kepada orang awam.PELUANG ( OPPORTUNITIES O ) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah. T3 T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh. O3 Kerjasama dengan pihak PIBG baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin murid. .

2. 4. Peratus kehadiran pelajar ke sekolah tidak mencapai 98%. 3. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pelajaran.Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru. Motivasi untuk menarik minat pelajar datang kesekolah. Peratus kehadiran mencapai 100% pada tahun 2014. 1.Mengadakan pemuafakatan dengan ibu bapa.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator pencapaian 1 Pelajar ponteng sekolah 1. Semuanya pelajar hadir ke sekolah 2014) . 2. Pelajar datang ke sekolah dengan rela hati. 2. 1.

. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidakhadiran mereka kepada pihak sekolah. 3.dengan rela hati. Pelajar lebih Mementingkan pelajaran berbanding dengan keseronokan di luar. 2.

Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta 1 Pengetua 2 PK 1 3 PK HEM .3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 2014) Sekolah Destinasiku 1.2.

4 PK KK 5 Unit Bimbingan Kaunseling. 6 Semua guru JanuariNovember

Kurang daripada 98% pelajar hadir ke sekolah. 100% pelajar hadir ke sekolah setiap hari 1. Semua pelajar hadir ke sekolah. 2. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidak hadiranran mereka kepada pihak

menyayangi sekolah sekolah.

2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Nama Projek Sekolah Destinasiku

2014)

Objektif 1. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta menyayangi sekolah

Tempoh Januari -November Kumpulan Sasaran Semua Murid Guru Terlibat Pengetua, PK 1, PK HEM, PK KK, Unit Bimbingan Kaunseling, Semua guru

Proses Kerja 1. Taklimat Program Sekolah Destinasi Ku -Ucapan PK HEM -Penerangan tentang Program Sekolah Destinasi Ku - Pelantikan Penyelaras 2. Kenalpasti pelajar yang sering ponteng melalaui rekod kawalan kelas dan rekod kehadiran daripada guru tingkatan. 3. Perbincangan dan kaunseling. Pelajar bermasalah ponteng diberi kaunseling.

Kekangan

1. Satus motivasi pelajar ke sekolah amat rendah. 2. Pemantauan ibu bapa masih kurang. Pemantauan Dilakukan oleh PK HEM, Unit Kaunseling dan Guru Tingkatan Penilaian Dilakukan sekurang- kurang nya sebulan sekali. Penambahbaikan Penambahbaiakan dilakukan selepas penilaian dibuat untuk meningkatkan keberkesan an program.

W3-Asrama dipisahkan oleh jalan utama. S4 Mendapat sokongan daripada PIBG. S2 Warden komited terhadap tugas.3. Kedudukan asrama yang tidak strategik. tidak terancang dan berselerak. sekolah dan ibu W1 W2 Masalah kesesakan murid di asrama.1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA LEMBAGA WADEN Strength ( S ) Weakness ( W ) Strength ( S ) Weakness ( W ) S1 Semua warden terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. S3 Tahap disiplin murid masih terkawal. .0 JAWATAKNKUASA LEMBAGA WARDEN 3.

S7-Penglibatan aktif murid dalam aktiviti kurikulum dan Kokurikulum W4-Latar belakang dan prestasi murid pada tahap sederhana. S6-Makanan berkualiti mengikut menu KPM . T4-Kurang motivasi daripada ibu bapa atau penjaga T5-Ibu bapa atau penjaga tidak mementingkan akademik anak-anak.bapa. S5-Kemudahan asas ada. W5-Tahap sosioekonomi yang rendah. Opportunity ( O ) Threats ( T ) Opportunity ( O ) Threats ( T ) O1 Mendapat peruntukan sepanjang tahun. ibu bapa dan organisasi luar. T3-Sikap lepas tangan ibu bapa. T6-Ancaman denggi dan malaria . O3-Kedudukan sekolah hampir dengan PPD Serian T1-Berdekatan dengan jalan utama. O2 Kerjasama dan sokongan daripada pihak PIBG. T2-Berdekatan dengan kampung. W6-Kurang penjagaan terhadap penjagaan kebersihan diri.

Tahap pencapaian akademik murid asrama masih lemah Hampir 90% murid asrama berada pada tahap berprestasi rendah.Meningkatkan kuantiti lulus semua 1. 3. 1. 3.2 PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2013 ) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1.Meningkatkan peratus kelulusan murid dalam bidang akademik.Memanjangkan masa belajar malam.Menyediakan Bilangan murid mendapat lulus semua mata pelajaran meningkat .Menyediakan tempat belajar yang kondusif. 2.T7-Masalah disiplin yang dipengaruhi oleh budaya setempat. 2.

setiap tahun: TAHUN PMR SPM STPM 2009 .

mata pelajaran. pelbagai kemudahan untuk murid asrama mendapatkan maklumat. 2010

2011

2012

2013

PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) ISU MASALAH MATLAMAT

STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 2. Bangunan asrama daripada pengubahsuaian bangunan lain 1. Bangunan yang sudah uzur, tidak selamat dan tidak sesuai untuk asrama. 2. Tidak dapat 1.Bangunan asrama baru pada tahun 2012. 2.Menyediakan bangunan asrama baru yang boleh menampung 500 pelajar lelaki dan Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Bangunan asrama yang baru dapat menampung 500 orang pelajar lelaki dan 500 orang pelajar perempuan.

menampung jumlah penghuni yang ramai. 500 pelajar perempuan pada tahun 2012. 3. Tandas rosak dan tidak mencukupi Tandas asrama banyak yang sudah tersumbat dan tidak ekonomik dibaiki. (Asrama Rentap) Membina tandas baru yang dapat menampung jumlah penghuni asrama. Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Tandas yang mencukupi 4. Bekalan air paip Tekanan rendah Saluran paip BG sudah uzur dan tersumbat. Paip utama masih menggunakan paip asbestos (tidak selamat untuk kesihatan) Mengantikan saluran paip BG yang sudah uzur dan tersumbat. Mengantikan sistem paip utama jenis asbestos dengan Polypaip. Mengelakkan kebocoran air. Menghantar kakitangan untuk berkursus membaiki paip.

.Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Tiada kebocoran paip belaku.

Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama.Membina tangki air @ kulah air di bilik tandas dan bilik mandi.3 PELAN TAKTIKAL LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) 1 Asramaku Rumahku Jua 1. Mengeratkan hubungan antara warden dengan Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat . 2. 3.

100% murid terlibat 100% murid terlibat .

3 . 2 Randau PIBG.Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama Semua warden PIBG RM 3000 Peruntukan bantuan PIBG 90% Ketua Kaum menghadiri program ini.murid. Ketua Kaum dan Warden Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama Pengetua. Kehadiran Ketua Kaum 100% Kehadiran Ketua Kaum 100% setiap tahun.

Gotongroyong PIBG Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 50% ibu bapa akan hadir mengikuti program ini 70% ibu bapa mengikuti program ini 100% ibu bapa akan ikut serta dalam program ini. 4 Karnival Sukan Mencungkil bakat .

Pengetua Peruntukan 50% murid 80% murid 100% murid .

Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama RM 3000 .Asrama murid dalam pelbagai bidang Semua warden Semua Penyelia Asrama bantuan makanan murid asrama & Wang sewaan terlibat terlibat Terlibat 5 Malam Budaya 1 Malaysia Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua.

Peruntukan bantuan PIBG 90% ibu bapa menghadiri program ini. Kehadiran ibu bapa 100% Kehadiran ibu bapa 100% setiap tahun .

Semua warden PIBG 8 JOM ke Kelas BM 1.Meningkatkan peratus kelulusan murid Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Januari Disember Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat 100% murid terlibat Peningkatan jumlah dan peratusan lulus semua mata pelajaran .Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2.

Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid.3.Mencungkil bakat kepimpinan murid TEMPOH Minggu Pertama Persekolahan . Mencungkil bakat murid 3.4 PELAN OPERASI LEMBAGA WARDEN (2010-2014) NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Orientasi Tingkatan 1 OBJEKTIF 1. 2.

Semua warden asrama iii. Ketua Warden ii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas program habis PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak B&K dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Kawat Keselamatan fire drill OBJEKTIF Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan aspek keselamatan diri TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama semua warden . PEMANTAUAN i.KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama Tingkatan 1 Tahun 2010semua warden GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama / Guru B &K PROSES KERJA 1. Mesyuarat Lembaga Warden dan Unit B&K · Perancangan dan Pembentangan Kertas Ker ja 2. Taklimat asrama pelajar baru tingkatan 1 KEKANGAN Cuaca yang tidak menentu untuk aktiviti luar.

Mesyuarat Lembaga Warden · Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2.Semua warden dan Penyelia Asrama bersedia di tempat-tempat yang ditetapkan · Sesi Kawat Kebakaran Fire Drill.GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. dijalankan · Taklimat/rumusan daripada pihak Bomba KEKANGAN Hari dan waktu yang ditetapkan oleh pihak warden tidak bertepatan dengan ruang d an peluang yang ada dengan pihak bomba PEMANTAUAN i. Semua warden asrama iii. Semua Penyelia asrama . Menghantar Surat Makluman kepada pihak Bomba Serian 4. Ketua Warden ii. Pelaksanaan Aktiviti · Diadakan semasa Sedang tidur . Taklimat asrama 3. .

Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama 2.PENILAIAN Dijalankan selepas program dijalankan PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak Bomba akan dijalankan dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Asramaku Rumahku Jua OBJEKTIF 1. TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama . Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid.

Asrama tercantik . Ketua Warden ii. Mesyuarat Lembaga Warden 2. kebersihan asrama . Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program . Tandas 2 bintang . Susun atur 3. Penglibatan murid PEMANTAUAN i. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja Pertandingan: .GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Semua warden asrama iii. Kewangan asrama ii. Taklimat semua penghuni asrama KEKANGAN i.

Ketua Kaum dan Warden OBJEKTIF Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua .NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Randau PIBG.

PEMANTAUAN i.PK 1 PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia Asrama PROSES KERJA 1. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 3. PK HEM . Sebilangan Ketua Kaum tidak dapat menghadirkan diri ke Majlis Randau kerana k ekangan semasa seperti tiada pengangkutan. Ketua Warden . Ucapan alu-aluan Pengetua. PK1. Ahli Jawatankuasa PIBG. YDP. Bersurai KEKANGAN 1. Taklimat asrama 5. Sesi soal jawab . Mengambil Kehadiran ibu bapa . Ketua Warden. Mesyuarat Lembaga Warden 2. Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4. Pelaksanaan Aktiviti: . hari bekerja dan urusan rasmi.

Kata sepa kat dapat dibuat bagi menangani masalah disiplin murid asrama NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Gotong-royong PIBG OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama . jumlah kehadiran Ketua Kaum mengalakkan .. PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian. kelemahan dan kelebihan majlis ini dijalankan. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden bagi mengenal pasti jumlah kehadiran Ketua Kaum. Semua warden asrama iii.ii.

Bersurai KEKANGAN 1.GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Sebilangan ibu bapa tidak dapat menghadirkan diri ke aktiviti gotong-royong a srama kerana kekangan semasa seperti tiada pengangkutan. Taklimat asrama 3. Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4. hari bekerja dan sebilangannya sikap ibu bapa yang lepas . Jamuan . Mengambil Kehadiran ibu bapa . Pelaksanaan Aktiviti: . Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Ketua Warden . Gotong royong . Mesyuarat Lembaga Warden . Ucapan alu-aluan Pengetua.

PEMANTAUAN i.tangan akan tanggungjawab diri. Semua warden asrama iii. Ketua Warden ii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas aktiviti PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Karnival Sukan Asrama OBJEKTIF Mencungkil bakat murid dalam pelbagai bidang .

Menghantar Surat Maklum dan borang pelepasan daripada Ibu Bapa 4. Pelaksanaan Aktiviti: . Taklimat asrama 3. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. .TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. . Pemilihan wakil untuk setiap kategori yang dipertandingkan Latihan intensif Perlawanan antara sekolah peringkat bahagian Samarahan Pemilihan wakil bahagian Samarahan dan latihan berpusat . Mesyuarat Lembaga Warden . .

Kekurangan tempat untuk mengadakan aktiviti Kokurikulum asrama PEMANTAUAN i.. Pertandingan peringkat negeri KEKANGAN i. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Mencungkil bakat murid lebih awal untuk persediaan awal bagi pertandingan ASAT t ahun depan. Semua warden asrama iii. Ketua Warden ii. NAMA PROJEK Malam Budaya 1 Malaysia .

Semua Ketua Bidang. . Mesyuarat Lembaga Warden . Taklimat asrama 3. Semua warden. . Semua Penolong Kanan.(Lembaga Warden) OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa dan murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Menghantar Surat Maklum Balas daripada Ibu Bapa 4. Bidayuh. belangi. . Kumang dan Keling (Iban. MT PIBG dan semua guru. Pelaksanaan Aktiviti: Pertandingan: . PROSES KERJA 1. Cina dan Melayu) Ngajat. joget Nyumpit Karaoke . Semua Penyelia Asrama.

Semua warden asrama iii. Penglibatan murid PEMANTAUAN i. Bertaboh KEKANGAN i. Kewangan asrama ii. Ketua Warden ii.. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Selepas aktiviti dijalankan PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program .

Taklimat asrama 3.Meningkatkan peratus kelulusan murid TEMPOH Januari Disember KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Mesyuarat Lembaga Warden .Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2. Pembahagian kelas mengikut kategori pelajar .NAMA PROJEK (Lembaga Warden) JOM ke Kelas BM OBJEKTIF 1. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2.

Murid masuk kelas masing-masing mulai jam 06:45 hingga 9:00 malam . Semua warden asrama iii. Pelaksanaan Aktiviti: .4. Pemantauan kelas dilakukan oleh warden bertugas . Pelajar wajib mengulag kaji pelajaran masing-masing mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan oleh Biro Belajar Malam. . Aktiviti belajar sendiri akan diteruskan di kelas Tingkatan 4 (perempuan) dan Tingkatan 5 (lelaki) sehingga jam 11:00 malam. jumlah murid yang cemerlang dalam mana-mana peperik saan awam makin bertambah. Tiada aktiviti menyiapkan kerja rumah (dilakukan sebalah siang hari) . KEKANGAN Sebahagian murid tiada motivasi diri untuk belajar dengan lebih tekun PEMANTAUAN i. Ketua Warden ii. . Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden setiap kali selepas peperik saan peringkat sekolah/awam dijalankan PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian.

Mempunyai sebuah stor pengasingan untuk menyimpan sementara buku yang akan dilupuskan.Pengurusan SPBT masih menggunakan kaedah manual.4.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah. S9. S3. S7.Masih sebahagian kecil daripada pelajar yang tidak menghargai keistimewaan SPBT. S4.Buku rosak dan hilang adalah antara masalah utama.Kebanyakan guru memberi komitmen yang tinggi.Mendapat PCG untuk kemudahan membeli alat dan alat tulis. S6. S8. .Mempunyai sebuah bilik kecil untuk menyimpan buku teks dan fail SPBT. S2.Masalah displin murid terkawal dan tiada kes displin berat dilaporkan.1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (2010-2014) KEKUATAN (Strenght S) KELEMAHAN (Weakness W) S1. W5.Tiada kemudahan perkakasan BOSS.Guru penyelaras yang komited dan bekerja dalam satu pasukan.Terdapat sebahagian pelajar yang tidak memulangkan buku teks di akhir tahun.Mendapat sokongan dan kerjasama yang padu daripada PIBG. W1.0 JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS4. S5. W2.. W4.Mempunyai kemudahan untuk mengekses internet. W3.

PELUANG (Opportunities O) ANCAMAN (Threat T) O1. T1.Tiada Bilik Operasi Sumber Sekolah (BOSS) .Sokongan padu dari ibu bapa .Pelajar berhenti sekolah tidak memulangkan buku teks. O2.Sukar mendapat bekalan buku teks di pasaran T3. O3.Sokongan padu dari pihak pentadbir O4. T4.Komuniti setempat mudah memberi kerjasama dalam semua program sekolah. sering hadir semasa sesi perjumpaan dengan guru tingkatan berbincang mengenai displin pelajar.Semua pelajar mendapat kemudahan Skim Pinjaman Buku Teks.Pelajar tidak mengantikan buku buku hilang T2.

Peratus kerosakan buku teks 0% 2. Penjagaan & penggunaan buku teks kurang memuaskan 1. 2. Mengurangkan peratusan kerosakan keadaan buku teks. 3% buku teks yang dipulangkan pada akhir tahun rosak keadaan fizikal. 1. 1.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BUKU TEKS ( TAHUN 2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian 1. Pemeriksaan berkala oleh guru subjek untuk memastikan bilangan buku teks yang rosak dapat dikurangkan. 2. 3% buku teks hilang semasa dipulangkan pada akhir tahun. Mengurangkan peratusan kehilangan buku teks. 1. Mewajibkan pelajar membalut buku teks. Mewajibkan pelajar mengganti semula buku teks yang hilang. Menahan Sijil Akademik pelajar . 1.4. 2.

.sehingga bayaran buku teks dilunaskan. Peratus kehilangan buku teks 0%. 1.

4. Pengetua 2. Guru subjek Jan Okt RM0 . 5. 1. PKHEM 3.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ERT Indikator Pencapaian 1 Jom Sayangi buku teks Mengurangkan kerosakan fizikal buku teks. Mengurangkan kehilangan buku teks. Penyelaras tingkatan. S/U JK buku teks 4. . 3% buku teks rosak semasa pemulangan pada akhir tahun. 3% buku teks hilang .

semasa pemulangan pada akhir tahun. . . Peratus buku yang . 2 Mari Selamatkan Memanjangkan jangka hayat penggunaan 1. PKHEM 3. 3% buku yang rosak dibaikpulih . . 0% buku teks rosak semasa pemulangan akhir tahun. S/U JK buku Jun Okt RM1500/SUWA . Pengetua 2. 0% buku yang perlu . Peratus kerosakan dan kehilangan buku teks 0%. 0% buku teks hilang semasa pemulangan pada akhir tahun.

.

. Kelab SPBT dan boleh digunakan semula. Penyelaras tingkatan. dibaikpulih dibaikpulih 0%. teks. 5.Buku Teks buku teks. 4.

2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks 1. 2.5) Guru Telibat: 1. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin . Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt. 2.3 Pelantikan Penyelaras Progam 2.(Peralihan hingga Ting.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Nama Projek: Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1. Mengurangkan kehilangan buku teks. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program 4. Penyelaras tingkatan 3.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1.1 Ucapan Pengetua 1.4. Semua guru subjek Proses Kerja: 1. S/U JK buku teks. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. .

5. 3. 2. Penyelaras tingkatan. JK SPBT dan guru subjek. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin (Peralihan hingga Tingkatan 5) Guru Telibat: 1. 5. 2. . Pelaksanaan aktiviti 5. PKHEM.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks. Semua guru subjek. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal. Kekangan: 1.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. penambahbaikan dilakukan dari tahun bagi meningkatk an keberkesanan program. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah. Nama Projek: (SPBT) Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1. S/U Jk buku teks. Mengurangkan kehilangan buku teks. Penilaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks. Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua.

.

JK SPBT dan guru subjek. Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3. Kekangan: 1.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan. penambahbaikan dilakukan dari tahun ke tahun bagi m eningkatkan keberkesanan program. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. 4. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program .2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks.Proses Kerja: 1. 5. 1. Pelaksanaan aktiviti 5.1 Ucapan Pengetua 1. PKHEM. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1. Penialaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks. . Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah. 5. Penambahanbaikan: Berdasarkan hasil penilaian.3 Pelantikan Penyelaras Program 2.

Kantin yang uzur dan serba kekurangan.0 JAWATANKUASA KANTIN 5. W2 . W1 .Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 .Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat. W3 . S4 .Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu perkhidmatan.Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.5.AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah.Terdapat J/K Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah dan AJK 3K S3 . T1 . O3 .Sokongan padu dari pihak pejabat DaerahSerian. O2 .1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Kekuatan (Strength S) Kelemahan(Weakness-W) S1 . .Kerjasama dan semangat berpasukan yang tinggi kalangan semua warga sekolah.Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan Peluang(Opportunities-O) Ancaman(Threat-T) O1 .

Harga makanan yang tidak berkualiti dan mahal.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pengurusan kantin kurang memuaskan 1. Kualiti kebersihan kurang diberi perhatian. 2. 5.5. Memastikan kualiti makanan setanding dengan harga. Meningkatkan mutu perkhidmatan menjelang 2013. Menu tidak disediakan seperti yang dipaparkan 3. Memastikan menu dapat disediakan seperti yang dipaparkan. Harga makanan selaras dengan pasaran Menceriakan kawasan kantin Perkhidmatan berkualiti menjelang 2013. 4. . Perkhidmatan pelanggan yang kurang cekap. Kekurangan dalam keceriaan kantin. Mempertingkatkan kualiti kebersihan kantin.

Perkhidmatan bermutu Penyediaan menu/ makanan yang sihat Kebersihan kantin Harga Pasaran . Tahap kebersihan mencapai 100% menjelang 2013.Pelbagai menu disediakan menjelang 2013.

5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator pencapaian 1.Program K3C (cekap,cepat & ceria) Meningkatkan mutu perkhidmatan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

- Kantin - SWA -90% amalan 3C dapat dicapai pada akhir tahun -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3c i/Perkhidmatan bermutu

ii/ Pengusaha kantin 2.Program Hidup Sihat Meningkatkan tahap kesihatan i/ Pengusaha Kantin ii/Pihak sekolah Jan Nov

-RM500 dpd SWA Kementerian Kesihatan -90% amalan hidup sihat dapat dicapai -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3C i/Penyediaan menu/makanan yang sihat

3.Program Ops Bersih Meningkatkan mutu kebersihan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

Kantin 90% amalan kebersihan dapat dipraktikan dan dicapai -100% tahap kebersihan dapat diterapkan Kebersihan kantin

Kenalpasti kumpulan sasaran .1 Ucapan HEM 1.pengusaha dan pekerja kantin 3. cepat dan ceria ) Objektif Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha Kantin Guru Terlibat AJK kantin Proses Kerja 1.5. Program dijalankan sepanjang tahun .4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Nama projek (AJK KANTIN) K3C ( Kantin cekap.2 Penerangan tentang program 1. Mesyuarat Program K3c 1.3 Perlantikan Penyelarasan Program 2.

.4. Kesuntukan masa guru guru 2. Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c 5. penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mem pertingkatkan program. Pemantauan AJK kantin. HEM. Kekangan 1. Pengetua. pengawas sekolah Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keb erkesanan program tersebut Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Pengusaha kantin jarang bersama para pekerja kantin untuk membuat pemantauan kualiti perkhidmatan. AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat Laporan menggunakan borang yang disediakan.

Taklimat PK HEM 1.Nama projek (AJK KANTIN) Program Hidup Sihat Objektif Meningkatkan tahap kesihatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pelajar dan guru-guru Guru Terlibat PK HEM. . 3. 2. Kekangan 1.AJK kantin Proses Kerja 1.Pertindihan jadual kerja pegawai kesihatan dengan program sekolah. Taklimat kepada pengusaha kantin 2.1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang.1 Bersama para pelajar tentang peningnya pemakanan yang sihat. Ceramah Diadakan pada bulan Januari 2009 untuk perlaksanaan program sepanjang tahun.

penambahbaikan dilakukan setiap Tiga bulan bagi mempertingkatkan program.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat. Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut. .2. Pemantauan AJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.

.Mengana lisis hasil pemantauan sebulan sekali. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja .PK HEM.AJK kantin dan Pengetua Proses Kerja 1.Ketua Bidang menggunakan instrument yang disediakan Penilaian Sebulan sekali Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi memp ertingkatkan program. kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM. Pemeriksaan mengejut Kekangan Kesuntukan Masa Pemantauan Pengetua.Nama projek (AJK KANTIN) Program Ops Bersih Objektif Meningkatkan tahap kebersihan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha kantin dan para pekerjanya Guru Terlibat PK HEM. 2. 3. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri.

6. Guru Data dan Guru Tingkatan . Ketua Pembantu Tadbir.0 JAWATANKUASA BIASISWA 6. W1 Sikap sesetengah murid yang tidak mematuhi peraturan mengisi borang permohonan dengan lengkap dan betul.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) KEKUATAN (Strength-S) KELEMAHAN (Weakness-W) S1 Semua guru biasiswa bersemangat tinggi dalam membantu murid-murid yang layak mendapat bantuan biasiswa. S2 Sokongan yang padu diberikan oleh pihak sekolah. ibubapa dan pihak bank (Bank Simpanan Nasional-BSN) W2 Sesetengah murid tidak peka terhadap promosi/iklan tawaran biasiswa. W3 Sikap segelintir Guru Tingkatan yang kurang peka terhadap keperluan biasiswa oleh sesetengah pelajar di dalam kelas masing-masing. S4 Mendapant kerjasama daripada Jawatankuasa HEM. S3 Jadual pengeluaran wang biasiswa ditampal di dalam setiap kelas dan juga di dalam Bilik HEM untuk rujukan murid.

.dalam mengenalpasti murid yang berkelayakan. W4 Kelewatan borang permohonan dikembalikan semula kepada jawatankuasa biasiswa sekolah untuk penapisan.

T2 Sistem Maklumat Murid (SMM) yang tidak lengkap dan format yang tidak sepadan apabila penggabungan dilakukan di peringkat jabatan. T1 Murid-murid tidak mengembalikan semula borang permohonan yang diisi kepada Guru Tingkatan.PELUANG (Opportunities-O) ANCAMAN (Treat-T) O1 Mendapat kerjasama daripada pihak BSN untuk membuka akaun secara berkelompok bagi penerima biasiswa yang baru. O3 Kemudahan Pusat Akses dan makmal komputer sekolah memudahkan proses pengisian borang permohonan online bagi pemohon baru. O2 Setiap aktiviti kelolaan jawatankuasa biasiswa mendapat sokongan daripada ibu bapa dan pihak sekolah. .

.

Maklumat diri dalam borang permohonan tidak lengkap. Meminta guru Tingkatan menyemak dahulu borang murid dan latarbelakang murid.6. 1. Sebilangan borang murid tidak memenuhi senarai semak dokumen yang disertakan menyebabkan mereka tidak memenuhi kriteria yang diperlukan. 100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. 2.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI PENCAPAIAN Keciciran pelajar yang layak memohon tidak peka dengan promosi tawaran biasiswa. Semua borang yang lenkap dapat dimasukkan ke dalam sistem permohona online . 100 % pelajar yang layak .

Meminta Guru Tingkatan menyemak senarai semak maklumat yang diperlukan.dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. Meningkatkan jumlah permohonan pelajar yang layak. Bilangan penerima biasiswa meningkat 2010 : 100% 2011 : 100% 2012 : 100% 2013 : 100% 2014 : 100% .

100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. Penggabungan SMM di peringkat Jabatan dapat dijalankan dengan lancar supaya pendaftaran secara on line dapat dijalankan. Data dan format Sistem maklumat Murid (SMM) tidak sepadan dengan data dan format penggabungan di peringkat jabatan. Mendapatkan maklum balas daripada guru data. Memberi taklimat kepada Guru Tingkatan agar dapat memaklumkan kepada murid untuk segera melengkapkan borang permohonan. Memastikan SMM dapat mengalami proses penggabungan dengan berjaya. Semua borang yang lenkap dapat dikumpulkan dan dikembalikan semula kepada Guru Biasiswa. Borang permohonan yang diisi lambat dikembalikan.3. . 4.

.

3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Guru Biasiswa dan Guru Tingkatan.6. Program Bantulah Mereka i. Meningkatkan bilangan murid yang berkelayakan mendapat bantuan biasiswa.00 40% murid yang layak menerima biasiswa 100% murid layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 . Guru Penolong Kanan HEM. Bulan Januari hingga Jun RM 0.

Promosi Biasiswa i.00 85% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa 100% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa Peningkatan sebanyak 15% borang yang lengkap diisi dan . Guru Penolong Kanan HEM dan Guru Biasiswa. Bulan Januari dan Bulan Jun RM 0.Peningkatan sebanyak 60% murid yang layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 2. Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak.

dikembalikan kepada Jawatankuasa .

Menerangkan syarat-syarat dan proses untuk membuat permohonan.ii. Biasiswa Biasiswa menjelang tahun 2014 Biasiswa menjelang tahun 2014 .

4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) Nama Projek: (BIASISWA) Program Bantulah Mereka Objektif : Meningkatkan pelajar yang layak menerima biasiswa Tempoh : Feb Mac dan Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan Tingkatan 1 (Berdasarkan Keputusan UPSR) . Taklimat program Bantulah Mereka Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1.6.

Tingkatan 4 (Berdasarkan keputusan PMR) Tingkatan 6 Rendah (Berdasarkan keputusan SPM) 3.Menerangkan kepentingan pengisian borang pemohonan biasiswa yang lengkap 5. 5. Perbincangan antara Guru Biasiswa dan PK HEM untuk melaksanakan program 4.3 . Guru Penolong Kanan HEM. Pelaksanaan Program: 5.2. Ketua Penyelaras .AJK Biasiswa.1 Ketua Penyelaras memberi taklimat kepada guru tingkatan cara-cara mengisi bo rang permohonan 5.Guru tingkatan membimbing dan menerangkan cara-cara mengisi borang permoho nan dan kepentingannya kepada murid kelas masing-masing Kekangan : 1. Guru Tingkat an Penilaian : Memantau penerimaan borang yang lengkap diisi dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Borang yang diisi masih tidak lengkap 2. Borang tidak dikembalikan Pemantauan: Pengetua . Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal tahun (Tingk atan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah).

Taklimat program Promosi Biasiswa Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan 3. Program dijalankan dalam 2 fasa Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal .Nama Projek: (BIASISWA) Promosi Biasiswa Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak Tempoh : Januari Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM. AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras dan PK HEM untuk melaksanakan program 4.

AJK program membuat promosi melalui iklan dalam bentuk poster. Guru Penolong Kanan HEM. Guru Tingkat an Penilaian : Memantau keberkesanan promosi iklan dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Pelaksanaan Program: 5. 5. 5. Ketua Penyelaras .1 . melalui rad io sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas tentang syara t-syarat memohon biasiswa Kekangan : Pelajar tidak peka tentang iklan Pemantauan: Pengetua .AJK Biasiswa.2 .tahun (Tingkatan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah).

Pemantauan kerja yang berterusan W1 .Ada pengawas takut memberi arahan kerana takut diugut kemudian .S) KELEMAHAN (WEAKNESS .Ada pengawas yang komited dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasan harian / asrama S3 -Ada kerjasama di kalangan pengawas dan guru penyelaras S4 .7.Disiplin dan sahsiah pengawas terkawal S2.Ada pengawas tidak berani mengarah / keyakinan rendah W2 .0 JAWATANKUASA PENGAWAS 7.W ) S1 .Ada pengawas tidak bergitu komited /bertanggunjawab W3 .1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .

PELUANG (0PP0RTUNITIES . O2 -Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua warga sekolah dan murid-murid yang memahami apa itu peranan dan tanggungjawab pengawas sekolah. T3 .T) O1 .Bantuan daripada pengawal sekolah kurang mantap . T1 .Pihak sekolah sentiasa membiayai dan menyokong aktivitiaktiviti pengawas.Sekolah mempunyai terlalu banyak pintu pagar masuk T4 .Pengawas mendapat ugutan daripada murid-murid yang ada masalah disiplin diri. T2 .Masalah pengangkutan menyebabkan ada pengawas yang tidak dapat hadir ke perjumpaan / kerja pengawas pada sebelah petang.O) ANCAMAN (TREAT .

2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Prestasi kepimpinan Pengawas kurang cemerlang 1 Pencapaian daya kepimpinan masih rendah.7. Meningkat prestasi kepimpinan pengawas ke tahap cemerlang Meningkatkan kualiti kepimpinan guru penyelaras Lembaga Pengawas Sekolah Meningkatkan penglibatan pengawas dalam pengendalian semua aktiviti sekolah .

100% pengawas menunjukan daya kepimpinan cemerlang 2.1. !00% pengawas terlibat dan berkeyakinan diri yang cemerlang 2 Keyakinan diri pengawas rendah Meningkat tahap keyakinan diri pengawas ke tahap cemerlang .

Menubuh pasukanGuru Bertugas Harian di blok akademik dan kawasan sekolah yang sering menjadi tumpuan pelajar pada wakt pergi dan waktu rehat. 3. 100% pengawas merasa yakin dan berani kerana disokong dalam menjalankan tugasan harian di kawasan sekolah .

2. Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabaran yang akan datang.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1.7. Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti. Pengetua. Kursus Kepimpinan Pengawas 1. Semua Penolong .

Kanan Januari Sekolah 80% pengawas belum mempunyai irri-ciri kepimpinan yang berkualiti. . 100% pengawas akan berkeyakinan/ mempunyai jati diri yang kental dan tahan lasak dari segi fizikal dan mental. 100% pengawas boleh menjalankan tugasan dengan cekap dan berkualiti.

.

Guru Penasihat Pengawas Sepanjang Tahun Sekolah 80% pengawas perlu diperingatkan tentang tugas/ peranan / tanggungjawab sebagai seorang . Perjumpaan Bulanan (sebulan sekali) 1.Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpasti caracara menanganinya. Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas. 2. Membina jati diri yang kental dan menguji ketahanan fizikal dan mental. 2.3.

100% pengawas yang berdisiplin dan cekap dalam urusan tugasan harian/asrama. 100% pengawas yang bergerak pantas/cekap dan peka selalu/kerjasama diamalkan .pemimpin sekolah.

Menimba ilmu dan pengetahuan. Mengemaskini perancangan aktiviti . 2. Belajar melalui melihat/mendengar/ menanya/menyentuh. Guru Penasihat Pengawas Febuari Sekolah 80% pengawas masih belum terbuka minda dan tidak peka terhadap situasi 100% pengawas . mengeratkan silatulrahim/bertanya khabar. Lawatan Belajar/ Penanda Aras 1.3. 3.

terbuka minda dan mata dan boleh menggunakan 100% pengawas cerdik minda dan boleh berinteraksi dengan berkesan .

3. sekeliling/ hanya mencontohi apa yang sedia ada. . 4. Bertukar pendapat / menjana idea untuk memantapkan kualiti kepimpinan dan system pelaksanaan tugasan pengawas. pelbagai pendekatan semasa berurusan. Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/ pendidikan/perkemba ngan masa.

Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkauliti. Buat kertas kerja: 1. Lembaga Warden Proses Kerja 1.7. Guru Penasihat Pengawas.3 AJK Bertindak Agihan tugas/Jadual Kurus makanan /penginapan Kos Perbelanjaaan Hantar untuk kelulusan Pengetua . Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat PK HEM. Tempoh Januari (3 hari 2 malam) Kump.1 1.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) Nama Projek KURSUS KEPIMINAN PENGAWAS Objektif 1. Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabar an yang akan datang. 2.2 1.

Guru Penasihat Pengawas.1 3. 2. Pengesahan 3. Pelaksanaan 4.2 Kepada semua ahli jawatankuasa Kepada pengawas/surat kebenaran ibubapa/jadual kursus 3.2 Keselamatan pengawas sepanjang kursus Akativiti ikut jadual/pantauan daripada semua ahli jawatankuasa.5 Membuat tempahan penginapan /makanan Membuat surat kebenaran JPNS/ibubapa pengawas.2 Katering makanan/penginapan Surat Kebenaran daripada ibubapa pengawas 4. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan. Taklimat Kursus 2. Lembaga Warden Penilaian 1. Kekangan Kos perbelanjaan tinggi Pemantauan Dijalankan oleh PK HEM.1 2.1 4. .4 1.1.

Setiap orang pengawas dinilai ciri kepimpinan.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang pengawa s melalui pemantauan berterusan. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. 3. Mengemaskini perancangan aktiviti 4. Setiap Kumpulan 2 orang guru untuk menilai setiap aktiviti yang dibuat. Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas. Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpas ti cara-cara menanganinya 2.keyakinan dan ciri- 3. Nama Projek Perjumpaan Bulanan Pengawas Objektif 1. Mengeratkan silatulrahim / bertanya akhbar Tempoh Hari Selasa dalam minggu pertama setiap bulan. Mengumpul laporan dari catatan harian pengawas kes-kes disiplin setiap blok / setiap asrama / . bagi mengenalpasti prestasi. Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1.2.

Masa kerana pengawas-pengawas dan guru penasihat pengawas juga perlu hadir unt uk kelas tambahan 2.masalah p 3.2. Pelajar harian menghadapi masalah pengangkutan untuk hadir. Setiap orang pengawas dinilai oleh guru Penasihat Pengaws melalui prestasi ke rja harian. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan / biro 2. Penilaian 1. Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh Guru Penasihat Pengawas. Perbincangan isu-isu baru engurusan tugasan harian / asrama Kekangan 1. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Taklimat Bulanan membincangkan aktiviti terkini menjana idea untuk menyelesaikan masalah.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang .

3 Tempat lawatan sebagai penanda aras Kos perbelajaan pengangkutan / makanan Aturcara lawatan / surat kebenaran JPN / Ibu bapa 2.2 1. Menimba ilmu dan pengetahuan 3.Dihantar untuk kelulusan Pengetua .1 1.Nama Projek (PENGAWAS) Lawatan Belajar / Penanda Aras Objektif 1. Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/pendidikan/perkembangan semasa Tempoh Febuari 2010 Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1.Buat kertas kerja Lawatan Belajar 1. Belajar melalui mendengar / menyanyi / menyentuh / pergi ke tempat berkenaan 2.

2 Setiap guru penasihat pengawas bertangungjawab ke atas keselamatan semua pen gawas yang terlibat 4. -Tugasan akan dinilai oleh Guru Penasihat Pengawas Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang .1 Pengawas dan guru penasihat pengawas menentukan bas untuk kumpulan 4.3 Lawatan ikut jadual Kekangan Kos pengangkutan tinggi dan masa lawatan singkat Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh PK HEM/ Guru Penasihat Pengawas Penilaian Pengawas dibahagikan kepada biro -Setiap biro diberikan satu tugasan yang perlu disiapkan dalam tempoh tertentu.Tarikh lawatan 4.Taklimat bersama pengawas / guru penasihat pengawas 4.3.

Semangat kerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua warga sekolah.Terdapat Jawatankuasa Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah Dan AJK 3K S4 .1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .Kantin yang uzur dan serba kekurangan.8. S5 .S) KELEMAHAN (WEAKNESS .Kebanyakan kemudahan hamper lengkap dan mencukupi S3 .0 JAWATANKUASA PROGRAM 3K 8.Galakkan dan sokongandaripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 . W3 .Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan .Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu Perkhidmatan. W2 . W1 .W ) S1 .Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.

.

Sistem perparitan yang kurang sempurna dan berhampiran dengan dewan makan.AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah.O) ANCAMAN (TREAT .Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat. O3 .Sokongan padu dari pihak pejabat Daerah Lundu dan Jabatan Kesihatan Lundu. T1 . T2 . O2 .Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.PELUANG (0PP0RTUNITIES . .T) O1 .

-mengadakan gotongroyong Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%. Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 % Meningkatkan tahap keselamatan sekolah -Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%. Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat.2 PELAN STRATEGIK AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang Tahap Kebersihan sekolah bawah 80% Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80% -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.8. Tahun 2009-75% Tahun 2010-80% Tahun 2011-85% Tahun 2012-90% .

.

-Bebas denggi. .Tahun 2013-95% Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri.

3 PELAN TAKTIKAL AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 SEKOLAH DALAM TAMAN Meningkatkan tahap keceriaan sekolah.8. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Pekerja Kontrak November RM 1000 -PIBG LPBT Tahap keceriaan mencapai 80% Tahap keceriaan mencapai .

2 PERTANDINGAN INTEGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria.85% Peratus keceriaan sekolah tercapai. kebersihan -Pengetua . kondusif dan menarik. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K Murid Sepanjang Tahun RM 12000 -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 70% Tahap keceriaan kelas mencapai 80% Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat. bersih. 3 TANDAS Meningkatkan imej.

Sepanjang RM 500 Tahap keceriaan Tahap keceriaan Tahap kebersihan .

4 HIDUP SIHAT Mencapai tahap kesihatan 80%. PK HEM AJK 3K -Penjaga tandas -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci tahun -PIBG -LPBT mencapai 60% meningkat sehingga 65% dan keceriaan meningkat.ANGKAT dan keceriaan tandas. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Penyelia asrama -Warden -semua guru Sepanjang tahun .

RM 100 -PIBG -jabatan kesihatan/ poliklinik Murid yang sihat seramai 78% Tahap kesihatan murid mencapai 85% Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik. .

-Pengetua -PK HEM -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid Sepanjang tahun RM 1000 -PIBG Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang .-semua murid 5 GOTONGROYONG PERDANA Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit.

6 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. -Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -ibu bapa/ penjaga -Pemandu bas Sepanjang tahun RM 300 -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 80% Tahap kesedaran murid mencapai 90% Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah. .lain.

sekolah -jaga 7 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal. -Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -Pembantu makmal Sepanjang tahun RM 5000 -PCG Sains dan Matematik -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat. .

.

Pekerja Kontrak sekolah PROSES KERJA 1. Guru GSTT. Semua guru. 4. Taklimat program Taklimat pengetua Mesyuarat pembentukan AJK Kerja Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. 3. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. .4 PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) NAMA PROJEK SEKOLAH DALAM TAMAN OBJEKTIF Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. TEMPOH November KUMPULAN SASARAN Kawasan sekolah GURU TERLIBAT Pengetua.8. -aktiviti penanaman pokok dijalankan. PK HEM. 2.

AJK 3K PENILAIAN Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur PENAMBAHBAIKAN Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah. Guru Tingkatan. Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai . guru bertugas harian. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua murid/ kelas GURU TERLIBAT Pengetua. AJK 3K. NAMA PROJEK (3K PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH OBJEKTIF Menjadikan kelas lebih ceria. menarik dan lebih kondusif. semua murid PROSES KERJA 1. PK HEM. PK HEM.KEKANGAN Kos yang terhad PEMANTAUAN Pengetua.

2. AJK 3K PENILAIAN Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas. PEMANTAUAN PK HEM. Sumber kewangan 3. PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa. guru bertugas harian. Vandalisme di dalam kelas. . Perbincangan guru tingkatan dengan murid tentang program 3.1 Pertandingan keceriaan kelas KEKANGAN 1. 2. Guru tingkatan.

Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerja-kerja keceriaan tanda s mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras dengan taraf dua bintang.NAMA PROJEK (3K) TANDAS ANGKAT OBJEKTIF Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. AJK 3K. AJK Kebajikan. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. KEKANGAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. AJK 3K. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. Guru bertugas harian. semua murid PROSES KERJA 1. guru bertugas harian . Pelantikan penyelaras program. PEMANTAUAN PK HEM. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. semua kaki tangan sekolah. 2. PK HEM.

Kenal pasti kumpulan sasaran.PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan. KUMPULAN SASARAN Semua murid. Penyelia Asrama. PK HEM. Warden asrama. TEMPOH Sepanjang tahun. Taklimat SAYA SIHAT Ucapan PK HEM Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai s alah satu gaya hidup. AJK 3K. penceramah luar/ pegawai kesihatan PROSES KERJA 1. Pelantikan penyelaras program. 2. semua guru. semua muri d. GURU TERLIBAT Pengetua. . NAMA PROJEK (3K) SAYA SIHAT OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik.

Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menye diakan folio penjagaan kesihatan. KEKANGAN Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. PENAMBAHBAIKAN Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT. Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik. PK HEM.2.1 Pembahagian murid mengikut kelas. 3. Pelaksanaan aktiviti. Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesa nan program. 5. 4. PEMANTAUAN Pengetua. Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta ke sedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. .

PK HEM.NAMA PROJEK (3K) GOTONG-ROYONG PERDANA OBJEKTIF Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. TEMPOH Mac dan Julai KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. Taklimat oleh pengetua. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa akti viti dijalankan. Semua guru. a. Pelaksanaan aktiviti. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. c. b. menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong . 4. 5. 2. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. Ibu bapa/ penjaga murid PROSES KERJA 1.

PK HEM. KEKANGAN Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan PEMANTAUAN Pengetua. TEMPOH Januari-November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. PK HEM PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). PENAMBAHBAIKAN Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap NAMA PROJEK SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. Taklimat program Ucapan pengetua . Post-mortem program. Pengawal keselamatan PROSES KERJA 1.6. AJK 3K.

Kenal pasti kumpulan sasaran 2. 3.Ucapan PK HEM-penerangan program 2.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya KEKANGAN Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lem ah. PEMANTAUAN Pengetua. PENAMBAHBAIKAN Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam. PK HEM. Pelaksanaan program 3.1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang menggunakan motosikal dan bas ikal. . semua guru PENILAIAN Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya.

Guru Tingkatan. Pelaksanaan program Taklimat program Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. Mesyuarat pembentukan AJK 3. PK HEM.NAMA PROJEK (3K) SAFETY FIRST OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makm al. . guru subjek PROSES KERJA 1. Pembantu makmal. 2. Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal. makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. TEMPOH Januari hingga November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. Taklimat oleh pengetua. Guru tingkatan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik. Ketua bidang.

Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. . KEKANGAN Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah. Semua guru PENILAIAN Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) PENAMBAHBAIKAN Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa. PK HEM. PEMANTAUAN Pengetua.

Kerjasama secara berpasukan dalam ahli jawatankuasa masing-masing akan menentuka n kejayaan sesuatu organisasi.RUMUSAN AHLI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID Dengan adanya Pelan Strategik. Diucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa yang telah berjay a merangka serta merumuskan segala perancangan dan program di bawah Pengurusan HEM bagi satu tujuan iaitu untuk mencapai visi d an misi sekolah. Taktikal dan Operasi yang telah dirancangkan dan seterusnya akan dilaksanakan diperingkat Jawatankuasa masing-masing akan memantapkan lagi pengurusan HEM ke arah kecemerl angan lagi menyokong serta mendukung segala program dan aktiviti sekolah khususnya dalam melonjakkan prestasi akademi k murid ke tahap yang boleh dibanggakan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful