Pelan Strategik HEM 2010-1014

PELAN STRATEGIK 2010-2014 BIDANG HAL EHWAL MURID

ISI KANDUNGAN MUKASURAT PELAN STRATEGIK HEM 4 OBJEKTIF PENGURUSAN HEM 5 CARTA ORGANISASI UNIT HEM 6 1.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID 7 1.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID 9 1.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID 11 1.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID 13 2.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN 14 2.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN 16 2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN 17 2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN 18 3.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 19 3.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 22 3.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 25 3.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 28 4.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA SPBT 43 4.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT 45 4.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA SPBT 46

ISI KANDUNGAN MUKASURAT 4.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA SPBT 48 5.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN 51 5.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN 52 5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN 53 5.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN 55 6.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA 60 6.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA 62 6.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA 64 6.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA 66 7.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS 70 7.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS 72 7.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS 74 7.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS 78 8.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K 84 8.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PROGRAM 3K 86 8.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PROGRAM 3K 88 8.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PROGRAM 3K 92 RUMUSAN 103

0 HAL EHWAL MURID Pengenalan : 2014 ) Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah merupakan organisasi sokongan penting serta me njadi pendukung kepada lonjakan pencapaian prestasi akademik serta kokurikulum di peringkat sekolah. Dengan adanya strategik serta program yang dirangka dan dijalan kan akan memartabatkan diri murid menjadi modal insane yang berguna kepada Negara. Pengurusan Hal Ehwal Murid dituntut untuk meningkatkan sahsiah diri murid dari segi aspek disiplin diri. . Justru itu segi sahsiah muridnya. Di mata masyarakat tem patan ia merupakan sebagai penetapan indentiti sekolah dari segi sahsiah muridnya. Justru itu .PELAN STRATEGIK ( 2010 1.nusa dan bangsa. Pengurusan Hal Ehwal Murid telah merangka beberapa strategi serta program bagi memenuhi tuntutan dan harapan pihak sekolah dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan hal ehwal murid. Dengan demikian.

2. Memberi perangsang kepada murid supaya menyintai dan sayangkan sekolahnya dan sekaligus mengurangkan gejala ponteng sekolah dikalangan murid.OBJEKTIF KECEMERLANGAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID: 1. 6. Memupuk serta menaman nilai kesatuan dikalangan murid supaya mereka sama-sama menjaga harta benda sekolah yang akhirnya akan mengurangkan budaya vandalisme. 5. 3. Memupuk nilai sayangilah diri sendiri khusus dari segi kesihatan untuk memban teras kegiatan merokok. Mengurangkan jurang ketidaksamaan sosial dan budaya serta memupuk kerjasama d ikalangan murid supaya budaya perpaduan antara kaum terjalin. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua kepada murid asrama . 4. Membangunkan modal insan yang beraklak mulia dengan senantiasa mengamalkan ni lai-nilai murni. inhalan dan penyalahgunaan dadah.

Guru Penasihat Pengawas 1.AJK 3K Keselamatan&Kesihatan Murid .Guru Penyelaras Tingkatan 3.Tukang Masak (Swasta) 1.CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID PENGETUA (PENGERUSI) PENOLONG KANAN HEM (NAIB PENGERUSI) 1.Warden Sekolah 4.Guru Biasiswa/Bantuan Khas 3.Badan Pengawas Sekolah 7.Guru Tingkatan 4.Pengawas Asrama 5.Lembaga Disiplin Murid 5.Pengurusan Kebajikan dan kemudahan murid 2.Pengurus Sahsiah Murid 2.SPBT 4.Penyelian Asrama 3.Pengurusan Asrama 2.Guru Pengurus Sahsiah 6.

AJK Koperasi Sekolah .Kebersihan & Keceriaan 5. AJK Kantin Sekolah 6 .

Terdapat blok bilik darjah dan asrama dalam keadaan daif W4. 55% pelajar tinggal di Asrama S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta.Aspek 3K belum mantap W2.Bilangan waden mencukupi W1.Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta.Ramai guru tidak yakin mengendalikan kes disiplin W3. Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah S8. S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman.1. S5 .Sistem perparitan yang tidak sempurna .

Berdekatan dengan Klinik Desa.Berdekatan dengan Pondok Polis O8 .PELUANG (OPPORTUNITIES-O) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah.Kemudahan pengangkutan awam kurang. dan PPD dengan sekolah. T7 Menerima murid dari sekolah tadahan mempunyai Prestasi akademik rendah (SPR) T8. T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh. O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah. T1 Kedudukan sekolah berdekatan dengan kampung dan terdapat orang kampung menjual arak dan rokok kepada pelajar Asrama T2 Ada kedai menjual arak dan rokok secara bebas T3 .Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak . O3 O4 Hubungan baik pihak JPN. Kerjasama dengan pihak PIBG dengan baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin O6 Mempunyai Kemudahan ICT yang baik. O7 . T5 Keadaan asrama gotong royong dan berek guru dijadikan asrama dalam keadaan daif T6 Ibubapa/penjaga kurang mengambil berat tentang disiplin murid.

.

Mengadakan kempen anti merokok. 2. Menghapuskan gejala merokok di kalangan murid.1. Peratusan kerosakan SPBT dalam lingkugan . Wujud gejala merokok di kalangan murid. Sifar gejala ponteng di kalangan murid menjelang 2014. Peratusan murid hadir ke sekolah kurang dari 98%. Menambahkan peratusan pelajar datang ke sekolah. Tahap kerosakan SPBT tinggi. Mengadakan program meningkatkan peratusan pelajar yang datang ke sekolah. 3. Sifar gejala merokok di kalangan murid. Peratusan tidak hadir ke sekolah bersebab tinggi. Masih terdapat segelintir murid yang merokok.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID (2010 -2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1.

Mengadakan kempen/program sayangi buku teks.3% daripada jumlah buku. Mengurangkan Peratusan kerosakan SPBT dari 3% jumlah buku kepada 0%. Sifar kerosakan pada SPBT pada 2014. .

Tahap pengurusan asrama masih perlu diperbaiki.4. Prestasi pengurusan asrama masih rendah khususnya asrama murid lelaki Meningkatkan prestasi pengurusan asrama khususnya asrama murid lelaki ke tahap yang boleh dibanggakan. (Lawatan penanda Aras-Asrama yang mendapat anugerah ASAT) Tahap pengurusan asrama murid lelaki dan murid perempuan ke tahap yang tahap yang maksimum. . Mengadakan program dan aktiviti yang menyeluruh bagi meningkatkan pengurusan asrama.

.

Semua Kaunselor.2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1 Kempen Sekolah Destinasiku Mempertingkatkan kesedaran murid akan kepentingan pendidikan Pengetua.1. Sekolah Murid ponteng secara . Semua Penolong Kanan. Semua Guru Jan Nov.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID ( TAHUN 2010 .

PIBG. IbuBapa 7% di kalangan murid . Semua Penolong Semua kaunselor Jan Nov.keseluruhan melebihi 2 % setiap hari. Gejala ponteng di kalangan murid menurun sehingga 0%. Sifar peratusan ponteng di kalangan murid menjelang tahun 2014 2 Kempen Sekolah Bebas Rokok Meningkatkan kesedaran tentang kesan bahaya kesihatan akibat merokok di Pengetua. Sekolah.

masih merokok. Penurunan sebanyak 2% di kalangan murid yang terlibat. Sifar kes merokok di kalangan murid menjelang tahun 2014 .

IbuBapa 3% buku SPBT didapati rosak. Semua Penolong Kanan. Sekolah.Semua Kaunselor.Semua Guru Jan Nov. PIBG.kalangan murid Semua guru 3 Kempen Sayangi Buku Teks Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab dalam memelihara kesempurnaan SPBT Pengetua. .

Ketua Waden. RumahKu.Mengurangkan peratusan kerosakan SPBT sebanyak 3%lagi. Pengetua. Sifar kerosakan SPBT menjelang tahun 2014 4 Kempen AsramaKu. Semua Waden Jan Nov. PK HEM. PIBG. IbuBapa Tahap pengurusan . Sekolah. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua bagi penghuni asrama.

asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan. . Menjelang tahun 2014 tahap pengurusan ditingkatan kepada 100%. Tahap pengurusan asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan ASAT.

Kaunselor Dan Setiausaha AJK HEM. Sumber Kewangan 4. Masa terhad 3. bertanggungjawab dan bermotivasi tinggi.1. Tempat Pemantauan Pengetua. 3. Objektif Melahirkan murid yang beraklak mulia. Penilaian Perkembangan murid yang terlibat akan dinilai dari semasa ke semasa oleh pemanta u. Unit Bimbingan Dan Kaunseling. . PK HEM.berdedikasi. Kempen Kempen Kempen Kempen sekolah Destinasiku.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID (2010-2014) Nama Projek 1. 2. Mari Belajar. Semua AJK dibawah HEM. AsramaKu. Masalah Pengangkutan 2. PK Kokurikulum. berdisplin . Kempen Sekolah Bebas Rokok. Sayangi Buku Teks. RumahKu. 4. Tempoh Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun Kumpulan Sasaran Semua Murid SMK BALAI RINGIN Guru Terlibat PK HEM. Proses Kerja Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan Kekangan 1.

. Ramai guru tidak yakin menangani kes disiplin. W1 W2 W3 Tempat untuk murid berehat kurang. Pagar konkrit belum dapat disediakan sepenuhnya. S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta.0 JAWATANKUASA DISIPLIN 2.Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan pada modul latihan bagi sesi yang berikutnya nanti PELAN STRATEGIK BAGI SETIAP JAWATANKUASA HEM 2. 55% pelajar tinggal di asrama.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman. S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta. S5 .Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta. Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah.

O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah. .PELUANG ( OPPORTUNITIES O ) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah.Kemudahan pengangkutan awam kurang. O3 Kerjasama dengan pihak PIBG baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin murid. Kedudukan asrama perempuan terdedah kepada orang awam. T5 Ibubapa / penjaga kurang mengambil berat dengan disiplin murid. T6 Menerima murid dari Feeder school yang kurang berminat untuk ke sekolah. T3 T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh. T2 . T1 Kedudukan sekolah bersebelahan dengan jalan raya utama.

Motivasi untuk menarik minat pelajar datang kesekolah. 4.2. Peratus kehadiran mencapai 100% pada tahun 2014. Peratus kehadiran pelajar ke sekolah tidak mencapai 98%.Mengadakan pemuafakatan dengan ibu bapa. 3.Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru. Semuanya pelajar hadir ke sekolah 2014) . 2. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pelajaran. 1.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator pencapaian 1 Pelajar ponteng sekolah 1. Pelajar datang ke sekolah dengan rela hati. 1. 2.

Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidakhadiran mereka kepada pihak sekolah.dengan rela hati. 2. 3. . Pelajar lebih Mementingkan pelajaran berbanding dengan keseronokan di luar.

2. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta 1 Pengetua 2 PK 1 3 PK HEM .3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 2014) Sekolah Destinasiku 1.

4 PK KK 5 Unit Bimbingan Kaunseling. 6 Semua guru JanuariNovember

Kurang daripada 98% pelajar hadir ke sekolah. 100% pelajar hadir ke sekolah setiap hari 1. Semua pelajar hadir ke sekolah. 2. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidak hadiranran mereka kepada pihak

menyayangi sekolah sekolah.

2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Nama Projek Sekolah Destinasiku

2014)

Objektif 1. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta menyayangi sekolah

Tempoh Januari -November Kumpulan Sasaran Semua Murid Guru Terlibat Pengetua, PK 1, PK HEM, PK KK, Unit Bimbingan Kaunseling, Semua guru

Proses Kerja 1. Taklimat Program Sekolah Destinasi Ku -Ucapan PK HEM -Penerangan tentang Program Sekolah Destinasi Ku - Pelantikan Penyelaras 2. Kenalpasti pelajar yang sering ponteng melalaui rekod kawalan kelas dan rekod kehadiran daripada guru tingkatan. 3. Perbincangan dan kaunseling. Pelajar bermasalah ponteng diberi kaunseling.

Kekangan

1. Satus motivasi pelajar ke sekolah amat rendah. 2. Pemantauan ibu bapa masih kurang. Pemantauan Dilakukan oleh PK HEM, Unit Kaunseling dan Guru Tingkatan Penilaian Dilakukan sekurang- kurang nya sebulan sekali. Penambahbaikan Penambahbaiakan dilakukan selepas penilaian dibuat untuk meningkatkan keberkesan an program.

tidak terancang dan berselerak. S3 Tahap disiplin murid masih terkawal. W3-Asrama dipisahkan oleh jalan utama. S2 Warden komited terhadap tugas. Kedudukan asrama yang tidak strategik. sekolah dan ibu W1 W2 Masalah kesesakan murid di asrama. S4 Mendapat sokongan daripada PIBG.0 JAWATAKNKUASA LEMBAGA WARDEN 3.1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA LEMBAGA WADEN Strength ( S ) Weakness ( W ) Strength ( S ) Weakness ( W ) S1 Semua warden terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman.3. .

W6-Kurang penjagaan terhadap penjagaan kebersihan diri. O3-Kedudukan sekolah hampir dengan PPD Serian T1-Berdekatan dengan jalan utama. Opportunity ( O ) Threats ( T ) Opportunity ( O ) Threats ( T ) O1 Mendapat peruntukan sepanjang tahun. ibu bapa dan organisasi luar. S5-Kemudahan asas ada.bapa. W5-Tahap sosioekonomi yang rendah. O2 Kerjasama dan sokongan daripada pihak PIBG. S6-Makanan berkualiti mengikut menu KPM . T6-Ancaman denggi dan malaria . S7-Penglibatan aktif murid dalam aktiviti kurikulum dan Kokurikulum W4-Latar belakang dan prestasi murid pada tahap sederhana. T2-Berdekatan dengan kampung. T3-Sikap lepas tangan ibu bapa. T4-Kurang motivasi daripada ibu bapa atau penjaga T5-Ibu bapa atau penjaga tidak mementingkan akademik anak-anak.

T7-Masalah disiplin yang dipengaruhi oleh budaya setempat.Memanjangkan masa belajar malam.2 PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2013 ) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1. 3. 3. 1.Meningkatkan kuantiti lulus semua 1.Meningkatkan peratus kelulusan murid dalam bidang akademik.Menyediakan tempat belajar yang kondusif.Menyediakan Bilangan murid mendapat lulus semua mata pelajaran meningkat . 2. Tahap pencapaian akademik murid asrama masih lemah Hampir 90% murid asrama berada pada tahap berprestasi rendah. 2.

setiap tahun: TAHUN PMR SPM STPM 2009 .

mata pelajaran. pelbagai kemudahan untuk murid asrama mendapatkan maklumat. 2010

2011

2012

2013

PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) ISU MASALAH MATLAMAT

STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 2. Bangunan asrama daripada pengubahsuaian bangunan lain 1. Bangunan yang sudah uzur, tidak selamat dan tidak sesuai untuk asrama. 2. Tidak dapat 1.Bangunan asrama baru pada tahun 2012. 2.Menyediakan bangunan asrama baru yang boleh menampung 500 pelajar lelaki dan Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Bangunan asrama yang baru dapat menampung 500 orang pelajar lelaki dan 500 orang pelajar perempuan.

menampung jumlah penghuni yang ramai. 500 pelajar perempuan pada tahun 2012. 3. Tandas rosak dan tidak mencukupi Tandas asrama banyak yang sudah tersumbat dan tidak ekonomik dibaiki. (Asrama Rentap) Membina tandas baru yang dapat menampung jumlah penghuni asrama. Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Tandas yang mencukupi 4. Bekalan air paip Tekanan rendah Saluran paip BG sudah uzur dan tersumbat. Paip utama masih menggunakan paip asbestos (tidak selamat untuk kesihatan) Mengantikan saluran paip BG yang sudah uzur dan tersumbat. Mengantikan sistem paip utama jenis asbestos dengan Polypaip. Mengelakkan kebocoran air. Menghantar kakitangan untuk berkursus membaiki paip.

Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. . Tiada kebocoran paip belaku.

Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama. Mengeratkan hubungan antara warden dengan Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat .Membina tangki air @ kulah air di bilik tandas dan bilik mandi. 3. 2.3 PELAN TAKTIKAL LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) 1 Asramaku Rumahku Jua 1.

100% murid terlibat 100% murid terlibat .

Kehadiran Ketua Kaum 100% Kehadiran Ketua Kaum 100% setiap tahun. 3 .Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama Semua warden PIBG RM 3000 Peruntukan bantuan PIBG 90% Ketua Kaum menghadiri program ini. Ketua Kaum dan Warden Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama Pengetua. 2 Randau PIBG.murid.

Gotongroyong PIBG Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 50% ibu bapa akan hadir mengikuti program ini 70% ibu bapa mengikuti program ini 100% ibu bapa akan ikut serta dalam program ini. 4 Karnival Sukan Mencungkil bakat .

Pengetua Peruntukan 50% murid 80% murid 100% murid .

Asrama murid dalam pelbagai bidang Semua warden Semua Penyelia Asrama bantuan makanan murid asrama & Wang sewaan terlibat terlibat Terlibat 5 Malam Budaya 1 Malaysia Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua. Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama RM 3000 .

Kehadiran ibu bapa 100% Kehadiran ibu bapa 100% setiap tahun .Peruntukan bantuan PIBG 90% ibu bapa menghadiri program ini.

Meningkatkan peratus kelulusan murid Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Januari Disember Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat 100% murid terlibat Peningkatan jumlah dan peratusan lulus semua mata pelajaran .Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2.Semua warden PIBG 8 JOM ke Kelas BM 1.

2.3.Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid. Mencungkil bakat murid 3.Mencungkil bakat kepimpinan murid TEMPOH Minggu Pertama Persekolahan .4 PELAN OPERASI LEMBAGA WARDEN (2010-2014) NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Orientasi Tingkatan 1 OBJEKTIF 1.

Mesyuarat Lembaga Warden dan Unit B&K · Perancangan dan Pembentangan Kertas Ker ja 2.KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama Tingkatan 1 Tahun 2010semua warden GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama / Guru B &K PROSES KERJA 1. Ketua Warden ii. Semua warden asrama iii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas program habis PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak B&K dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Kawat Keselamatan fire drill OBJEKTIF Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan aspek keselamatan diri TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama semua warden . Taklimat asrama pelajar baru tingkatan 1 KEKANGAN Cuaca yang tidak menentu untuk aktiviti luar. PEMANTAUAN i.

. Semua Penyelia asrama . Semua warden asrama iii. Ketua Warden ii.Semua warden dan Penyelia Asrama bersedia di tempat-tempat yang ditetapkan · Sesi Kawat Kebakaran Fire Drill. dijalankan · Taklimat/rumusan daripada pihak Bomba KEKANGAN Hari dan waktu yang ditetapkan oleh pihak warden tidak bertepatan dengan ruang d an peluang yang ada dengan pihak bomba PEMANTAUAN i. Mesyuarat Lembaga Warden · Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Menghantar Surat Makluman kepada pihak Bomba Serian 4.GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Pelaksanaan Aktiviti · Diadakan semasa Sedang tidur . Taklimat asrama 3.

Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid. TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama . Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama 2.PENILAIAN Dijalankan selepas program dijalankan PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak Bomba akan dijalankan dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Asramaku Rumahku Jua OBJEKTIF 1.

Susun atur 3. Asrama tercantik . Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja Pertandingan: . Semua warden asrama iii. kebersihan asrama . Tandas 2 bintang . Kewangan asrama ii. Penglibatan murid PEMANTAUAN i. Mesyuarat Lembaga Warden 2. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program .GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Taklimat semua penghuni asrama KEKANGAN i. Ketua Warden ii.

NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Randau PIBG. Ketua Kaum dan Warden OBJEKTIF Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua .

PK HEM . Bersurai KEKANGAN 1. Mengambil Kehadiran ibu bapa . YDP. Sesi soal jawab . Ahli Jawatankuasa PIBG. Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4. Sebilangan Ketua Kaum tidak dapat menghadirkan diri ke Majlis Randau kerana k ekangan semasa seperti tiada pengangkutan. Ketua Warden . PK1. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 3. hari bekerja dan urusan rasmi. Taklimat asrama 5. PEMANTAUAN i. Ucapan alu-aluan Pengetua. Pelaksanaan Aktiviti: .PK 1 PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia Asrama PROSES KERJA 1. Ketua Warden. Mesyuarat Lembaga Warden 2.

Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden bagi mengenal pasti jumlah kehadiran Ketua Kaum.. Semua warden asrama iii. kelemahan dan kelebihan majlis ini dijalankan.ii. PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian. Kata sepa kat dapat dibuat bagi menangani masalah disiplin murid asrama NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Gotong-royong PIBG OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama . jumlah kehadiran Ketua Kaum mengalakkan .

Bersurai KEKANGAN 1. hari bekerja dan sebilangannya sikap ibu bapa yang lepas . Ketua Warden . Jamuan . Mengambil Kehadiran ibu bapa . Ucapan alu-aluan Pengetua. Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Sebilangan ibu bapa tidak dapat menghadirkan diri ke aktiviti gotong-royong a srama kerana kekangan semasa seperti tiada pengangkutan.GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Gotong royong . Pelaksanaan Aktiviti: . Mesyuarat Lembaga Warden . Taklimat asrama 3.

Semua warden asrama iii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas aktiviti PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Karnival Sukan Asrama OBJEKTIF Mencungkil bakat murid dalam pelbagai bidang .tangan akan tanggungjawab diri. PEMANTAUAN i. Ketua Warden ii.

Taklimat asrama 3. Mesyuarat Lembaga Warden . Menghantar Surat Maklum dan borang pelepasan daripada Ibu Bapa 4. Pelaksanaan Aktiviti: .TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Pemilihan wakil untuk setiap kategori yang dipertandingkan Latihan intensif Perlawanan antara sekolah peringkat bahagian Samarahan Pemilihan wakil bahagian Samarahan dan latihan berpusat . . . .

NAMA PROJEK Malam Budaya 1 Malaysia . Kekurangan tempat untuk mengadakan aktiviti Kokurikulum asrama PEMANTAUAN i. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Mencungkil bakat murid lebih awal untuk persediaan awal bagi pertandingan ASAT t ahun depan. Ketua Warden ii. Semua warden asrama iii. Pertandingan peringkat negeri KEKANGAN i..

Bidayuh. Cina dan Melayu) Ngajat.(Lembaga Warden) OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa dan murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua. Pelaksanaan Aktiviti: Pertandingan: . . . Semua Ketua Bidang. Taklimat asrama 3. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. belangi. . Menghantar Surat Maklum Balas daripada Ibu Bapa 4. PROSES KERJA 1. Mesyuarat Lembaga Warden . Kumang dan Keling (Iban. Semua warden. joget Nyumpit Karaoke . Semua Penolong Kanan. MT PIBG dan semua guru. Semua Penyelia Asrama.

. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Selepas aktiviti dijalankan PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program . Ketua Warden ii. Penglibatan murid PEMANTAUAN i. Bertaboh KEKANGAN i. Kewangan asrama ii. Semua warden asrama iii.

Mesyuarat Lembaga Warden .NAMA PROJEK (Lembaga Warden) JOM ke Kelas BM OBJEKTIF 1.Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Taklimat asrama 3. Pembahagian kelas mengikut kategori pelajar .Meningkatkan peratus kelulusan murid TEMPOH Januari Disember KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1.

Pelaksanaan Aktiviti: .4. . Ketua Warden ii. Murid masuk kelas masing-masing mulai jam 06:45 hingga 9:00 malam . jumlah murid yang cemerlang dalam mana-mana peperik saan awam makin bertambah. KEKANGAN Sebahagian murid tiada motivasi diri untuk belajar dengan lebih tekun PEMANTAUAN i. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden setiap kali selepas peperik saan peringkat sekolah/awam dijalankan PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian. Tiada aktiviti menyiapkan kerja rumah (dilakukan sebalah siang hari) . . Pemantauan kelas dilakukan oleh warden bertugas . Pelajar wajib mengulag kaji pelajaran masing-masing mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan oleh Biro Belajar Malam. Semua warden asrama iii. Aktiviti belajar sendiri akan diteruskan di kelas Tingkatan 4 (perempuan) dan Tingkatan 5 (lelaki) sehingga jam 11:00 malam.

.Mempunyai sebuah stor pengasingan untuk menyimpan sementara buku yang akan dilupuskan. S5.Kebanyakan guru memberi komitmen yang tinggi. S8.1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (2010-2014) KEKUATAN (Strenght S) KELEMAHAN (Weakness W) S1. S2. W2.4.Mempunyai kemudahan untuk mengekses internet.Mempunyai sebuah bilik kecil untuk menyimpan buku teks dan fail SPBT.0 JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS4.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah.Masalah displin murid terkawal dan tiada kes displin berat dilaporkan. S6.Mendapat PCG untuk kemudahan membeli alat dan alat tulis.Guru penyelaras yang komited dan bekerja dalam satu pasukan. W5.Terdapat sebahagian pelajar yang tidak memulangkan buku teks di akhir tahun. . S9.Pengurusan SPBT masih menggunakan kaedah manual. S4. S7.Mendapat sokongan dan kerjasama yang padu daripada PIBG. W3. W1. S3.Masih sebahagian kecil daripada pelajar yang tidak menghargai keistimewaan SPBT.Tiada kemudahan perkakasan BOSS. W4.Buku rosak dan hilang adalah antara masalah utama.

sering hadir semasa sesi perjumpaan dengan guru tingkatan berbincang mengenai displin pelajar.Pelajar berhenti sekolah tidak memulangkan buku teks.Pelajar tidak mengantikan buku buku hilang T2. T1.Sokongan padu dari ibu bapa .Sokongan padu dari pihak pentadbir O4. O3. T4.Sukar mendapat bekalan buku teks di pasaran T3.Semua pelajar mendapat kemudahan Skim Pinjaman Buku Teks. O2.Tiada Bilik Operasi Sumber Sekolah (BOSS) .PELUANG (Opportunities O) ANCAMAN (Threat T) O1.Komuniti setempat mudah memberi kerjasama dalam semua program sekolah.

2. Mengurangkan peratusan kerosakan keadaan buku teks. 1. Penjagaan & penggunaan buku teks kurang memuaskan 1. Peratus kerosakan buku teks 0% 2. Mewajibkan pelajar mengganti semula buku teks yang hilang.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BUKU TEKS ( TAHUN 2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian 1. 1. Menahan Sijil Akademik pelajar . 2. 3% buku teks hilang semasa dipulangkan pada akhir tahun. Mengurangkan peratusan kehilangan buku teks. 3% buku teks yang dipulangkan pada akhir tahun rosak keadaan fizikal. Mewajibkan pelajar membalut buku teks. Pemeriksaan berkala oleh guru subjek untuk memastikan bilangan buku teks yang rosak dapat dikurangkan. 1. 1.4. 2.

1.sehingga bayaran buku teks dilunaskan. . Peratus kehilangan buku teks 0%.

3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ERT Indikator Pencapaian 1 Jom Sayangi buku teks Mengurangkan kerosakan fizikal buku teks. .4. S/U JK buku teks 4. 3% buku teks hilang . Pengetua 2. 3% buku teks rosak semasa pemulangan pada akhir tahun. Mengurangkan kehilangan buku teks. Penyelaras tingkatan. 5. 1. PKHEM 3. Guru subjek Jan Okt RM0 .

0% buku teks rosak semasa pemulangan akhir tahun. 3% buku yang rosak dibaikpulih . Peratus buku yang . PKHEM 3. 2 Mari Selamatkan Memanjangkan jangka hayat penggunaan 1. S/U JK buku Jun Okt RM1500/SUWA . 0% buku yang perlu . . Peratus kerosakan dan kehilangan buku teks 0%. Pengetua 2.semasa pemulangan pada akhir tahun. 0% buku teks hilang semasa pemulangan pada akhir tahun. . .

.

dibaikpulih dibaikpulih 0%. 5. Penyelaras tingkatan. 4. teks. Kelab SPBT dan boleh digunakan semula. .Buku Teks buku teks.

(Peralihan hingga Ting. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. . Penyelaras tingkatan 3. 2. Mengurangkan kehilangan buku teks. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin . Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Nama Projek: Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1.1 Ucapan Pengetua 1.3 Pelantikan Penyelaras Progam 2. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program 4.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3. Semua guru subjek Proses Kerja: 1.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks 1. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1. S/U JK buku teks.5) Guru Telibat: 1.4. 2.

Penyelaras tingkatan. . Mengurangkan kehilangan buku teks. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. penambahbaikan dilakukan dari tahun bagi meningkatk an keberkesanan program. 2. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah. PKHEM. 2. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal. JK SPBT dan guru subjek.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks. Kekangan: 1. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin (Peralihan hingga Tingkatan 5) Guru Telibat: 1. Penilaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan. 3. Semua guru subjek. Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. S/U Jk buku teks. Nama Projek: (SPBT) Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1.5. 5. Pelaksanaan aktiviti 5.

.

3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Penialaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks.1 Ucapan Pengetua 1.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks. . Kenal pasti kumpulan sasaran 2.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan. 5. Penambahanbaikan: Berdasarkan hasil penilaian. penambahbaikan dilakukan dari tahun ke tahun bagi m eningkatkan keberkesanan program. 4. JK SPBT dan guru subjek. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program . Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3.Proses Kerja: 1. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah. Kekangan: 1. Pelaksanaan aktiviti 5. 1. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks. 5. Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. PKHEM.

.5.Kerjasama dan semangat berpasukan yang tinggi kalangan semua warga sekolah. T1 .Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu perkhidmatan.0 JAWATANKUASA KANTIN 5.Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan Peluang(Opportunities-O) Ancaman(Threat-T) O1 . W1 .Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 .Terdapat J/K Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah dan AJK 3K S3 . W3 .Sokongan padu dari pihak pejabat DaerahSerian.AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah. O3 .Kantin yang uzur dan serba kekurangan. S4 . O2 .1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Kekuatan (Strength S) Kelemahan(Weakness-W) S1 .Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. W2 .Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat.

2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pengurusan kantin kurang memuaskan 1. . Kualiti kebersihan kurang diberi perhatian. 5. Menu tidak disediakan seperti yang dipaparkan 3. Perkhidmatan pelanggan yang kurang cekap. Harga makanan selaras dengan pasaran Menceriakan kawasan kantin Perkhidmatan berkualiti menjelang 2013. Meningkatkan mutu perkhidmatan menjelang 2013. Kekurangan dalam keceriaan kantin. Memastikan kualiti makanan setanding dengan harga. 4. 2.5. Harga makanan yang tidak berkualiti dan mahal. Mempertingkatkan kualiti kebersihan kantin. Memastikan menu dapat disediakan seperti yang dipaparkan.

Perkhidmatan bermutu Penyediaan menu/ makanan yang sihat Kebersihan kantin Harga Pasaran .Pelbagai menu disediakan menjelang 2013. Tahap kebersihan mencapai 100% menjelang 2013.

5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator pencapaian 1.Program K3C (cekap,cepat & ceria) Meningkatkan mutu perkhidmatan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

- Kantin - SWA -90% amalan 3C dapat dicapai pada akhir tahun -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3c i/Perkhidmatan bermutu

ii/ Pengusaha kantin 2.Program Hidup Sihat Meningkatkan tahap kesihatan i/ Pengusaha Kantin ii/Pihak sekolah Jan Nov

-RM500 dpd SWA Kementerian Kesihatan -90% amalan hidup sihat dapat dicapai -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3C i/Penyediaan menu/makanan yang sihat

3.Program Ops Bersih Meningkatkan mutu kebersihan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

Kantin 90% amalan kebersihan dapat dipraktikan dan dicapai -100% tahap kebersihan dapat diterapkan Kebersihan kantin

5.3 Perlantikan Penyelarasan Program 2.2 Penerangan tentang program 1.1 Ucapan HEM 1. Mesyuarat Program K3c 1. Kenalpasti kumpulan sasaran . cepat dan ceria ) Objektif Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha Kantin Guru Terlibat AJK kantin Proses Kerja 1. Program dijalankan sepanjang tahun .pengusaha dan pekerja kantin 3.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Nama projek (AJK KANTIN) K3C ( Kantin cekap.

Kekangan 1. Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c 5.4. . penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mem pertingkatkan program. Pengetua. HEM. pengawas sekolah Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keb erkesanan program tersebut Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Kesuntukan masa guru guru 2. Pemantauan AJK kantin. AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat Laporan menggunakan borang yang disediakan. Pengusaha kantin jarang bersama para pekerja kantin untuk membuat pemantauan kualiti perkhidmatan.

2.Nama projek (AJK KANTIN) Program Hidup Sihat Objektif Meningkatkan tahap kesihatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pelajar dan guru-guru Guru Terlibat PK HEM.Pertindihan jadual kerja pegawai kesihatan dengan program sekolah.1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang. Taklimat PK HEM 1. Taklimat kepada pengusaha kantin 2. Kekangan 1.1 Bersama para pelajar tentang peningnya pemakanan yang sihat. . 3. Ceramah Diadakan pada bulan Januari 2009 untuk perlaksanaan program sepanjang tahun.AJK kantin Proses Kerja 1.

Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut. penambahbaikan dilakukan setiap Tiga bulan bagi mempertingkatkan program. Pemantauan AJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat. .2.

Mengana lisis hasil pemantauan sebulan sekali.AJK kantin dan Pengetua Proses Kerja 1. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri.Ketua Bidang menggunakan instrument yang disediakan Penilaian Sebulan sekali Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja .Nama projek (AJK KANTIN) Program Ops Bersih Objektif Meningkatkan tahap kebersihan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha kantin dan para pekerjanya Guru Terlibat PK HEM. 3. kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM.PK HEM. Pemeriksaan mengejut Kekangan Kesuntukan Masa Pemantauan Pengetua.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi memp ertingkatkan program. 2. .

1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) KEKUATAN (Strength-S) KELEMAHAN (Weakness-W) S1 Semua guru biasiswa bersemangat tinggi dalam membantu murid-murid yang layak mendapat bantuan biasiswa. S4 Mendapant kerjasama daripada Jawatankuasa HEM.6. ibubapa dan pihak bank (Bank Simpanan Nasional-BSN) W2 Sesetengah murid tidak peka terhadap promosi/iklan tawaran biasiswa.0 JAWATANKUASA BIASISWA 6. W1 Sikap sesetengah murid yang tidak mematuhi peraturan mengisi borang permohonan dengan lengkap dan betul. S2 Sokongan yang padu diberikan oleh pihak sekolah. Guru Data dan Guru Tingkatan . Ketua Pembantu Tadbir. W3 Sikap segelintir Guru Tingkatan yang kurang peka terhadap keperluan biasiswa oleh sesetengah pelajar di dalam kelas masing-masing. S3 Jadual pengeluaran wang biasiswa ditampal di dalam setiap kelas dan juga di dalam Bilik HEM untuk rujukan murid.

dalam mengenalpasti murid yang berkelayakan. . W4 Kelewatan borang permohonan dikembalikan semula kepada jawatankuasa biasiswa sekolah untuk penapisan.

O3 Kemudahan Pusat Akses dan makmal komputer sekolah memudahkan proses pengisian borang permohonan online bagi pemohon baru. O2 Setiap aktiviti kelolaan jawatankuasa biasiswa mendapat sokongan daripada ibu bapa dan pihak sekolah. T1 Murid-murid tidak mengembalikan semula borang permohonan yang diisi kepada Guru Tingkatan. . T2 Sistem Maklumat Murid (SMM) yang tidak lengkap dan format yang tidak sepadan apabila penggabungan dilakukan di peringkat jabatan.PELUANG (Opportunities-O) ANCAMAN (Treat-T) O1 Mendapat kerjasama daripada pihak BSN untuk membuka akaun secara berkelompok bagi penerima biasiswa yang baru.

.

Semua borang yang lenkap dapat dimasukkan ke dalam sistem permohona online . 1. Meminta guru Tingkatan menyemak dahulu borang murid dan latarbelakang murid. 100 % pelajar yang layak . Maklumat diri dalam borang permohonan tidak lengkap. 2.6.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI PENCAPAIAN Keciciran pelajar yang layak memohon tidak peka dengan promosi tawaran biasiswa. Sebilangan borang murid tidak memenuhi senarai semak dokumen yang disertakan menyebabkan mereka tidak memenuhi kriteria yang diperlukan. 100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010.

Bilangan penerima biasiswa meningkat 2010 : 100% 2011 : 100% 2012 : 100% 2013 : 100% 2014 : 100% .dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. Meminta Guru Tingkatan menyemak senarai semak maklumat yang diperlukan. Meningkatkan jumlah permohonan pelajar yang layak.

100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. Penggabungan SMM di peringkat Jabatan dapat dijalankan dengan lancar supaya pendaftaran secara on line dapat dijalankan. Semua borang yang lenkap dapat dikumpulkan dan dikembalikan semula kepada Guru Biasiswa.3. . Memberi taklimat kepada Guru Tingkatan agar dapat memaklumkan kepada murid untuk segera melengkapkan borang permohonan. Borang permohonan yang diisi lambat dikembalikan. 4. Mendapatkan maklum balas daripada guru data. Data dan format Sistem maklumat Murid (SMM) tidak sepadan dengan data dan format penggabungan di peringkat jabatan. Memastikan SMM dapat mengalami proses penggabungan dengan berjaya.

.

3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Meningkatkan bilangan murid yang berkelayakan mendapat bantuan biasiswa. Guru Penolong Kanan HEM. Guru Biasiswa dan Guru Tingkatan.6. Bulan Januari hingga Jun RM 0.00 40% murid yang layak menerima biasiswa 100% murid layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 . Program Bantulah Mereka i.

Peningkatan sebanyak 60% murid yang layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 2. Guru Penolong Kanan HEM dan Guru Biasiswa. Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak. Bulan Januari dan Bulan Jun RM 0. Promosi Biasiswa i.00 85% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa 100% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa Peningkatan sebanyak 15% borang yang lengkap diisi dan .

dikembalikan kepada Jawatankuasa .

Biasiswa Biasiswa menjelang tahun 2014 Biasiswa menjelang tahun 2014 . Menerangkan syarat-syarat dan proses untuk membuat permohonan.ii.

4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) Nama Projek: (BIASISWA) Program Bantulah Mereka Objektif : Meningkatkan pelajar yang layak menerima biasiswa Tempoh : Feb Mac dan Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM. AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1. Taklimat program Bantulah Mereka Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan Tingkatan 1 (Berdasarkan Keputusan UPSR) .6.

Pelaksanaan Program: 5.Guru tingkatan membimbing dan menerangkan cara-cara mengisi borang permoho nan dan kepentingannya kepada murid kelas masing-masing Kekangan : 1. Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal tahun (Tingk atan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah).Menerangkan kepentingan pengisian borang pemohonan biasiswa yang lengkap 5. Ketua Penyelaras . Perbincangan antara Guru Biasiswa dan PK HEM untuk melaksanakan program 4. Guru Penolong Kanan HEM.3 .Tingkatan 4 (Berdasarkan keputusan PMR) Tingkatan 6 Rendah (Berdasarkan keputusan SPM) 3.2.AJK Biasiswa. Borang yang diisi masih tidak lengkap 2. Borang tidak dikembalikan Pemantauan: Pengetua .1 Ketua Penyelaras memberi taklimat kepada guru tingkatan cara-cara mengisi bo rang permohonan 5. 5. Guru Tingkat an Penilaian : Memantau penerimaan borang yang lengkap diisi dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan 3. Program dijalankan dalam 2 fasa Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal . Taklimat program Promosi Biasiswa Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1.Nama Projek: (BIASISWA) Promosi Biasiswa Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak Tempoh : Januari Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras dan PK HEM untuk melaksanakan program 4.

melalui rad io sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan.AJK Biasiswa. Guru Tingkat an Penilaian : Memantau keberkesanan promosi iklan dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .2 . Guru Penolong Kanan HEM.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas tentang syara t-syarat memohon biasiswa Kekangan : Pelajar tidak peka tentang iklan Pemantauan: Pengetua . 5.AJK program membuat promosi melalui iklan dalam bentuk poster.1 .tahun (Tingkatan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah). Ketua Penyelaras . 5. Pelaksanaan Program: 5.

1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .0 JAWATANKUASA PENGAWAS 7.Ada pengawas tidak bergitu komited /bertanggunjawab W3 .Ada pengawas tidak berani mengarah / keyakinan rendah W2 .S) KELEMAHAN (WEAKNESS .7.Ada pengawas takut memberi arahan kerana takut diugut kemudian .Pemantauan kerja yang berterusan W1 .W ) S1 .Disiplin dan sahsiah pengawas terkawal S2.Ada pengawas yang komited dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasan harian / asrama S3 -Ada kerjasama di kalangan pengawas dan guru penyelaras S4 .

Sekolah mempunyai terlalu banyak pintu pagar masuk T4 .Bantuan daripada pengawal sekolah kurang mantap . O2 -Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua warga sekolah dan murid-murid yang memahami apa itu peranan dan tanggungjawab pengawas sekolah.T) O1 . T1 . T2 .Masalah pengangkutan menyebabkan ada pengawas yang tidak dapat hadir ke perjumpaan / kerja pengawas pada sebelah petang. T3 .PELUANG (0PP0RTUNITIES .Pihak sekolah sentiasa membiayai dan menyokong aktivitiaktiviti pengawas.O) ANCAMAN (TREAT .Pengawas mendapat ugutan daripada murid-murid yang ada masalah disiplin diri.

2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Prestasi kepimpinan Pengawas kurang cemerlang 1 Pencapaian daya kepimpinan masih rendah. Meningkat prestasi kepimpinan pengawas ke tahap cemerlang Meningkatkan kualiti kepimpinan guru penyelaras Lembaga Pengawas Sekolah Meningkatkan penglibatan pengawas dalam pengendalian semua aktiviti sekolah .7.

100% pengawas menunjukan daya kepimpinan cemerlang 2.1. !00% pengawas terlibat dan berkeyakinan diri yang cemerlang 2 Keyakinan diri pengawas rendah Meningkat tahap keyakinan diri pengawas ke tahap cemerlang .

3.Menubuh pasukanGuru Bertugas Harian di blok akademik dan kawasan sekolah yang sering menjadi tumpuan pelajar pada wakt pergi dan waktu rehat. 100% pengawas merasa yakin dan berani kerana disokong dalam menjalankan tugasan harian di kawasan sekolah .

Semua Penolong .7. Kursus Kepimpinan Pengawas 1. Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti. Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabaran yang akan datang. Pengetua. 2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1.

Kanan Januari Sekolah 80% pengawas belum mempunyai irri-ciri kepimpinan yang berkualiti. 100% pengawas boleh menjalankan tugasan dengan cekap dan berkualiti. 100% pengawas akan berkeyakinan/ mempunyai jati diri yang kental dan tahan lasak dari segi fizikal dan mental. .

.

2.Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpasti caracara menanganinya. Guru Penasihat Pengawas Sepanjang Tahun Sekolah 80% pengawas perlu diperingatkan tentang tugas/ peranan / tanggungjawab sebagai seorang . Perjumpaan Bulanan (sebulan sekali) 1. Membina jati diri yang kental dan menguji ketahanan fizikal dan mental.3. 2. Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas.

100% pengawas yang berdisiplin dan cekap dalam urusan tugasan harian/asrama. 100% pengawas yang bergerak pantas/cekap dan peka selalu/kerjasama diamalkan .pemimpin sekolah.

Guru Penasihat Pengawas Febuari Sekolah 80% pengawas masih belum terbuka minda dan tidak peka terhadap situasi 100% pengawas . Lawatan Belajar/ Penanda Aras 1.3. mengeratkan silatulrahim/bertanya khabar. Mengemaskini perancangan aktiviti . 2. Belajar melalui melihat/mendengar/ menanya/menyentuh. 3. Menimba ilmu dan pengetahuan.

terbuka minda dan mata dan boleh menggunakan 100% pengawas cerdik minda dan boleh berinteraksi dengan berkesan .

Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/ pendidikan/perkemba ngan masa. . Bertukar pendapat / menjana idea untuk memantapkan kualiti kepimpinan dan system pelaksanaan tugasan pengawas. pelbagai pendekatan semasa berurusan. 4.3. sekeliling/ hanya mencontohi apa yang sedia ada.

Guru Penasihat Pengawas. Tempoh Januari (3 hari 2 malam) Kump.7.3 AJK Bertindak Agihan tugas/Jadual Kurus makanan /penginapan Kos Perbelanjaaan Hantar untuk kelulusan Pengetua . Buat kertas kerja: 1. Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkauliti. Lembaga Warden Proses Kerja 1. Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabar an yang akan datang.1 1.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) Nama Projek KURSUS KEPIMINAN PENGAWAS Objektif 1. 2. Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat PK HEM.2 1.

1 4. Kekangan Kos perbelanjaan tinggi Pemantauan Dijalankan oleh PK HEM.4 1.2 Keselamatan pengawas sepanjang kursus Akativiti ikut jadual/pantauan daripada semua ahli jawatankuasa.2 Katering makanan/penginapan Surat Kebenaran daripada ibubapa pengawas 4. Guru Penasihat Pengawas. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan. Lembaga Warden Penilaian 1. Pengesahan 3. Pelaksanaan 4. .1 2.1 3.5 Membuat tempahan penginapan /makanan Membuat surat kebenaran JPNS/ibubapa pengawas. Taklimat Kursus 2.1.2 Kepada semua ahli jawatankuasa Kepada pengawas/surat kebenaran ibubapa/jadual kursus 3. 2.

Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpas ti cara-cara menanganinya 2. Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas. Mengumpul laporan dari catatan harian pengawas kes-kes disiplin setiap blok / setiap asrama / . Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1. Mengemaskini perancangan aktiviti 4. bagi mengenalpasti prestasi. Setiap orang pengawas dinilai ciri kepimpinan. Nama Projek Perjumpaan Bulanan Pengawas Objektif 1.2. 3. Mengeratkan silatulrahim / bertanya akhbar Tempoh Hari Selasa dalam minggu pertama setiap bulan. Setiap Kumpulan 2 orang guru untuk menilai setiap aktiviti yang dibuat.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang pengawa s melalui pemantauan berterusan.keyakinan dan ciri- 3.

Pelajar harian menghadapi masalah pengangkutan untuk hadir.2.Masa kerana pengawas-pengawas dan guru penasihat pengawas juga perlu hadir unt uk kelas tambahan 2. Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh Guru Penasihat Pengawas. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan / biro 2. Setiap orang pengawas dinilai oleh guru Penasihat Pengaws melalui prestasi ke rja harian. Taklimat Bulanan membincangkan aktiviti terkini menjana idea untuk menyelesaikan masalah. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang . Penilaian 1.masalah p 3. Perbincangan isu-isu baru engurusan tugasan harian / asrama Kekangan 1.

2 1.Nama Projek (PENGAWAS) Lawatan Belajar / Penanda Aras Objektif 1. Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/pendidikan/perkembangan semasa Tempoh Febuari 2010 Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1.Buat kertas kerja Lawatan Belajar 1.Dihantar untuk kelulusan Pengetua .1 1. Menimba ilmu dan pengetahuan 3.3 Tempat lawatan sebagai penanda aras Kos perbelajaan pengangkutan / makanan Aturcara lawatan / surat kebenaran JPN / Ibu bapa 2. Belajar melalui mendengar / menyanyi / menyentuh / pergi ke tempat berkenaan 2.

penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang .1 Pengawas dan guru penasihat pengawas menentukan bas untuk kumpulan 4. -Tugasan akan dinilai oleh Guru Penasihat Pengawas Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.3.3 Lawatan ikut jadual Kekangan Kos pengangkutan tinggi dan masa lawatan singkat Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh PK HEM/ Guru Penasihat Pengawas Penilaian Pengawas dibahagikan kepada biro -Setiap biro diberikan satu tugasan yang perlu disiapkan dalam tempoh tertentu.2 Setiap guru penasihat pengawas bertangungjawab ke atas keselamatan semua pen gawas yang terlibat 4.Tarikh lawatan 4.Taklimat bersama pengawas / guru penasihat pengawas 4.

W2 .1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan . S5 .Semangat kerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua warga sekolah. W3 .Kebanyakan kemudahan hamper lengkap dan mencukupi S3 .Terdapat Jawatankuasa Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah Dan AJK 3K S4 .Galakkan dan sokongandaripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 .Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.Kantin yang uzur dan serba kekurangan.Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu Perkhidmatan. W1 .0 JAWATANKUASA PROGRAM 3K 8.8.W ) S1 .S) KELEMAHAN (WEAKNESS .

.

PELUANG (0PP0RTUNITIES .Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat.Sokongan padu dari pihak pejabat Daerah Lundu dan Jabatan Kesihatan Lundu.T) O1 .Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.Sistem perparitan yang kurang sempurna dan berhampiran dengan dewan makan.O) ANCAMAN (TREAT . T2 .AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah. O2 . T1 . . O3 .

Setiap tahun meningkat sebanyak 5%. -mengadakan gotongroyong Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%. Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat.8.2 PELAN STRATEGIK AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang Tahap Kebersihan sekolah bawah 80% Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80% -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 % Meningkatkan tahap keselamatan sekolah -Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya. Tahun 2009-75% Tahun 2010-80% Tahun 2011-85% Tahun 2012-90% .

.

Tahun 2013-95% Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri. -Bebas denggi. .

3 PELAN TAKTIKAL AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 SEKOLAH DALAM TAMAN Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Pekerja Kontrak November RM 1000 -PIBG LPBT Tahap keceriaan mencapai 80% Tahap keceriaan mencapai .8.

kondusif dan menarik. kebersihan -Pengetua . 3 TANDAS Meningkatkan imej. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K Murid Sepanjang Tahun RM 12000 -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 70% Tahap keceriaan kelas mencapai 80% Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat.85% Peratus keceriaan sekolah tercapai. bersih. 2 PERTANDINGAN INTEGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria.

Sepanjang RM 500 Tahap keceriaan Tahap keceriaan Tahap kebersihan .

PK HEM AJK 3K -Penjaga tandas -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci tahun -PIBG -LPBT mencapai 60% meningkat sehingga 65% dan keceriaan meningkat. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Penyelia asrama -Warden -semua guru Sepanjang tahun .ANGKAT dan keceriaan tandas. 4 HIDUP SIHAT Mencapai tahap kesihatan 80%.

.RM 100 -PIBG -jabatan kesihatan/ poliklinik Murid yang sihat seramai 78% Tahap kesihatan murid mencapai 85% Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik.

-Pengetua -PK HEM -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid Sepanjang tahun RM 1000 -PIBG Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang .-semua murid 5 GOTONGROYONG PERDANA Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit.

. -Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -ibu bapa/ penjaga -Pemandu bas Sepanjang tahun RM 300 -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 80% Tahap kesedaran murid mencapai 90% Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah.lain. 6 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah.

-Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -Pembantu makmal Sepanjang tahun RM 5000 -PCG Sains dan Matematik -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat. .sekolah -jaga 7 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal.

.

Pekerja Kontrak sekolah PROSES KERJA 1. 2. . 4.8. Semua guru. PK HEM. Taklimat program Taklimat pengetua Mesyuarat pembentukan AJK Kerja Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. Guru GSTT. 3. TEMPOH November KUMPULAN SASARAN Kawasan sekolah GURU TERLIBAT Pengetua.4 PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) NAMA PROJEK SEKOLAH DALAM TAMAN OBJEKTIF Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. -aktiviti penanaman pokok dijalankan.

Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai . Guru Tingkatan. guru bertugas harian. AJK 3K. NAMA PROJEK (3K PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH OBJEKTIF Menjadikan kelas lebih ceria. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua murid/ kelas GURU TERLIBAT Pengetua. menarik dan lebih kondusif.KEKANGAN Kos yang terhad PEMANTAUAN Pengetua. AJK 3K PENILAIAN Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur PENAMBAHBAIKAN Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah. PK HEM. semua murid PROSES KERJA 1. PK HEM.

Perbincangan guru tingkatan dengan murid tentang program 3. Guru tingkatan.2.1 Pertandingan keceriaan kelas KEKANGAN 1. PEMANTAUAN PK HEM. Vandalisme di dalam kelas. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas. 2. AJK 3K PENILAIAN Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. . PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa. Sumber kewangan 3. guru bertugas harian.

semua kaki tangan sekolah. 2. Pelantikan penyelaras program.NAMA PROJEK (3K) TANDAS ANGKAT OBJEKTIF Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. PK HEM. AJK 3K. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. KEKANGAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. semua murid PROSES KERJA 1. AJK Kebajikan. guru bertugas harian . PEMANTAUAN PK HEM. AJK 3K. Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerja-kerja keceriaan tanda s mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras dengan taraf dua bintang. Guru bertugas harian.

PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan. GURU TERLIBAT Pengetua. TEMPOH Sepanjang tahun. Kenal pasti kumpulan sasaran. Pelantikan penyelaras program. KUMPULAN SASARAN Semua murid. NAMA PROJEK (3K) SAYA SIHAT OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. Penyelia Asrama. semua muri d. AJK 3K. 2. PK HEM. penceramah luar/ pegawai kesihatan PROSES KERJA 1. Taklimat SAYA SIHAT Ucapan PK HEM Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai s alah satu gaya hidup. . Warden asrama. semua guru.

PEMANTAUAN Pengetua. PK HEM. KEKANGAN Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menye diakan folio penjagaan kesihatan. 3.2.1 Pembahagian murid mengikut kelas. 4. . PENAMBAHBAIKAN Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini. Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik. Pelaksanaan aktiviti. Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesa nan program. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT. 5. Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta ke sedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan.

NAMA PROJEK (3K) GOTONG-ROYONG PERDANA OBJEKTIF Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. 4. agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. Taklimat oleh pengetua. 5. Ibu bapa/ penjaga murid PROSES KERJA 1. menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut. Pelaksanaan aktiviti. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. 2. PK HEM. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. b. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong . TEMPOH Mac dan Julai KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. a. Semua guru. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa akti viti dijalankan. c.

PK HEM PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). Post-mortem program. Taklimat program Ucapan pengetua . TEMPOH Januari-November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. AJK 3K. KEKANGAN Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan PEMANTAUAN Pengetua. Pengawal keselamatan PROSES KERJA 1. PK HEM. PENAMBAHBAIKAN Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap NAMA PROJEK SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah.6.

PENAMBAHBAIKAN Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam. Pelaksanaan program 3. PEMANTAUAN Pengetua.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya KEKANGAN Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lem ah. 3.Ucapan PK HEM-penerangan program 2. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. semua guru PENILAIAN Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya. PK HEM. .1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang menggunakan motosikal dan bas ikal.

Pelaksanaan program Taklimat program Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. TEMPOH Januari hingga November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. . Ketua bidang. Pembantu makmal. 2. guru subjek PROSES KERJA 1. Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik. makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal. Guru tingkatan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. Taklimat oleh pengetua. Guru Tingkatan.NAMA PROJEK (3K) SAFETY FIRST OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makm al. PK HEM. Mesyuarat pembentukan AJK 3.

PEMANTAUAN Pengetua. Semua guru PENILAIAN Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) PENAMBAHBAIKAN Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa. KEKANGAN Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah.Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. . PK HEM.

.RUMUSAN AHLI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID Dengan adanya Pelan Strategik. Diucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa yang telah berjay a merangka serta merumuskan segala perancangan dan program di bawah Pengurusan HEM bagi satu tujuan iaitu untuk mencapai visi d an misi sekolah. Kerjasama secara berpasukan dalam ahli jawatankuasa masing-masing akan menentuka n kejayaan sesuatu organisasi. Taktikal dan Operasi yang telah dirancangkan dan seterusnya akan dilaksanakan diperingkat Jawatankuasa masing-masing akan memantapkan lagi pengurusan HEM ke arah kecemerl angan lagi menyokong serta mendukung segala program dan aktiviti sekolah khususnya dalam melonjakkan prestasi akademi k murid ke tahap yang boleh dibanggakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful