PELAN STRATEGIK 2010-2014 BIDANG HAL EHWAL MURID

ISI KANDUNGAN MUKASURAT PELAN STRATEGIK HEM 4 OBJEKTIF PENGURUSAN HEM 5 CARTA ORGANISASI UNIT HEM 6 1.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID 7 1.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID 9 1.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID 11 1.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID 13 2.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN 14 2.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN 16 2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN 17 2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN 18 3.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 19 3.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 22 3.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 25 3.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 28 4.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA SPBT 43 4.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT 45 4.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA SPBT 46

ISI KANDUNGAN MUKASURAT 4.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA SPBT 48 5.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN 51 5.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN 52 5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN 53 5.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN 55 6.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA 60 6.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA 62 6.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA 64 6.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA 66 7.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS 70 7.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS 72 7.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS 74 7.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS 78 8.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K 84 8.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PROGRAM 3K 86 8.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PROGRAM 3K 88 8.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PROGRAM 3K 92 RUMUSAN 103

0 HAL EHWAL MURID Pengenalan : 2014 ) Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah merupakan organisasi sokongan penting serta me njadi pendukung kepada lonjakan pencapaian prestasi akademik serta kokurikulum di peringkat sekolah.PELAN STRATEGIK ( 2010 1. Dengan demikian. Justru itu .nusa dan bangsa. Dengan adanya strategik serta program yang dirangka dan dijalan kan akan memartabatkan diri murid menjadi modal insane yang berguna kepada Negara. . Pengurusan Hal Ehwal Murid telah merangka beberapa strategi serta program bagi memenuhi tuntutan dan harapan pihak sekolah dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan hal ehwal murid. Di mata masyarakat tem patan ia merupakan sebagai penetapan indentiti sekolah dari segi sahsiah muridnya. Justru itu segi sahsiah muridnya. Pengurusan Hal Ehwal Murid dituntut untuk meningkatkan sahsiah diri murid dari segi aspek disiplin diri.

Memupuk nilai sayangilah diri sendiri khusus dari segi kesihatan untuk memban teras kegiatan merokok. 4. Membangunkan modal insan yang beraklak mulia dengan senantiasa mengamalkan ni lai-nilai murni. Memupuk serta menaman nilai kesatuan dikalangan murid supaya mereka sama-sama menjaga harta benda sekolah yang akhirnya akan mengurangkan budaya vandalisme.OBJEKTIF KECEMERLANGAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID: 1. Memberi perangsang kepada murid supaya menyintai dan sayangkan sekolahnya dan sekaligus mengurangkan gejala ponteng sekolah dikalangan murid. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua kepada murid asrama . 2. 5. 3. 6. Mengurangkan jurang ketidaksamaan sosial dan budaya serta memupuk kerjasama d ikalangan murid supaya budaya perpaduan antara kaum terjalin. inhalan dan penyalahgunaan dadah.

Lembaga Disiplin Murid 5.Guru Tingkatan 4.Tukang Masak (Swasta) 1.Pengurusan Asrama 2.Guru Biasiswa/Bantuan Khas 3.Badan Pengawas Sekolah 7.SPBT 4.Pengawas Asrama 5.Guru Pengurus Sahsiah 6.CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID PENGETUA (PENGERUSI) PENOLONG KANAN HEM (NAIB PENGERUSI) 1.Guru Penasihat Pengawas 1.Pengurusan Kebajikan dan kemudahan murid 2.Warden Sekolah 4.Pengurus Sahsiah Murid 2.AJK 3K Keselamatan&Kesihatan Murid .Guru Penyelaras Tingkatan 3.Penyelian Asrama 3.

AJK Kantin Sekolah 6 .AJK Koperasi Sekolah .Kebersihan & Keceriaan 5.

S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta.Bilangan waden mencukupi W1. Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah S8. S5 .Ramai guru tidak yakin mengendalikan kes disiplin W3.Aspek 3K belum mantap W2.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman.Sistem perparitan yang tidak sempurna .Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta. 55% pelajar tinggal di Asrama S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta.Terdapat blok bilik darjah dan asrama dalam keadaan daif W4.1.

Berdekatan dengan Klinik Desa. Kerjasama dengan pihak PIBG dengan baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin O6 Mempunyai Kemudahan ICT yang baik.Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak . O3 O4 Hubungan baik pihak JPN. O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah. dan PPD dengan sekolah.Berdekatan dengan Pondok Polis O8 . T5 Keadaan asrama gotong royong dan berek guru dijadikan asrama dalam keadaan daif T6 Ibubapa/penjaga kurang mengambil berat tentang disiplin murid.PELUANG (OPPORTUNITIES-O) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah. T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh. O7 . T1 Kedudukan sekolah berdekatan dengan kampung dan terdapat orang kampung menjual arak dan rokok kepada pelajar Asrama T2 Ada kedai menjual arak dan rokok secara bebas T3 . T7 Menerima murid dari sekolah tadahan mempunyai Prestasi akademik rendah (SPR) T8.Kemudahan pengangkutan awam kurang.

.

Peratusan tidak hadir ke sekolah bersebab tinggi.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID (2010 -2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Wujud gejala merokok di kalangan murid. Peratusan murid hadir ke sekolah kurang dari 98%. 3. 2. Menghapuskan gejala merokok di kalangan murid. Mengadakan kempen anti merokok. Tahap kerosakan SPBT tinggi. Sifar gejala merokok di kalangan murid. Masih terdapat segelintir murid yang merokok. Mengadakan program meningkatkan peratusan pelajar yang datang ke sekolah. Peratusan kerosakan SPBT dalam lingkugan . Menambahkan peratusan pelajar datang ke sekolah. Sifar gejala ponteng di kalangan murid menjelang 2014.1.

3% daripada jumlah buku. Mengadakan kempen/program sayangi buku teks. Sifar kerosakan pada SPBT pada 2014. . Mengurangkan Peratusan kerosakan SPBT dari 3% jumlah buku kepada 0%.

4. Prestasi pengurusan asrama masih rendah khususnya asrama murid lelaki Meningkatkan prestasi pengurusan asrama khususnya asrama murid lelaki ke tahap yang boleh dibanggakan. Tahap pengurusan asrama masih perlu diperbaiki. Mengadakan program dan aktiviti yang menyeluruh bagi meningkatkan pengurusan asrama. . (Lawatan penanda Aras-Asrama yang mendapat anugerah ASAT) Tahap pengurusan asrama murid lelaki dan murid perempuan ke tahap yang tahap yang maksimum.

.

3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID ( TAHUN 2010 . Semua Kaunselor. Semua Guru Jan Nov.2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1 Kempen Sekolah Destinasiku Mempertingkatkan kesedaran murid akan kepentingan pendidikan Pengetua.1. Semua Penolong Kanan. Sekolah Murid ponteng secara .

Sekolah. Semua Penolong Semua kaunselor Jan Nov. Sifar peratusan ponteng di kalangan murid menjelang tahun 2014 2 Kempen Sekolah Bebas Rokok Meningkatkan kesedaran tentang kesan bahaya kesihatan akibat merokok di Pengetua.keseluruhan melebihi 2 % setiap hari. IbuBapa 7% di kalangan murid . PIBG. Gejala ponteng di kalangan murid menurun sehingga 0%.

masih merokok. Penurunan sebanyak 2% di kalangan murid yang terlibat. Sifar kes merokok di kalangan murid menjelang tahun 2014 .

Semua Penolong Kanan. PIBG. Sekolah. . IbuBapa 3% buku SPBT didapati rosak.kalangan murid Semua guru 3 Kempen Sayangi Buku Teks Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab dalam memelihara kesempurnaan SPBT Pengetua.Semua Guru Jan Nov.Semua Kaunselor.

RumahKu. Sekolah. Pengetua.Mengurangkan peratusan kerosakan SPBT sebanyak 3%lagi. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua bagi penghuni asrama. Semua Waden Jan Nov. IbuBapa Tahap pengurusan . Sifar kerosakan SPBT menjelang tahun 2014 4 Kempen AsramaKu. Ketua Waden. PK HEM. PIBG.

asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan. . Menjelang tahun 2014 tahap pengurusan ditingkatan kepada 100%. Tahap pengurusan asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan ASAT.

berdisplin . Masalah Pengangkutan 2. RumahKu. 3. Sumber Kewangan 4. AsramaKu. Tempat Pemantauan Pengetua. 2. . Unit Bimbingan Dan Kaunseling. PK HEM. Kempen Sekolah Bebas Rokok.berdedikasi. bertanggungjawab dan bermotivasi tinggi. Proses Kerja Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan Kekangan 1. PK Kokurikulum. Kempen Kempen Kempen Kempen sekolah Destinasiku. Semua AJK dibawah HEM. Penilaian Perkembangan murid yang terlibat akan dinilai dari semasa ke semasa oleh pemanta u. Masa terhad 3. Mari Belajar. Tempoh Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun Kumpulan Sasaran Semua Murid SMK BALAI RINGIN Guru Terlibat PK HEM. Kaunselor Dan Setiausaha AJK HEM. 4. Objektif Melahirkan murid yang beraklak mulia.1. Sayangi Buku Teks.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID (2010-2014) Nama Projek 1.

S5 . W1 W2 W3 Tempat untuk murid berehat kurang. S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta.0 JAWATANKUASA DISIPLIN 2. S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta.Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta. 55% pelajar tinggal di asrama.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman. . Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah. Pagar konkrit belum dapat disediakan sepenuhnya.Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan pada modul latihan bagi sesi yang berikutnya nanti PELAN STRATEGIK BAGI SETIAP JAWATANKUASA HEM 2. Ramai guru tidak yakin menangani kes disiplin.

T6 Menerima murid dari Feeder school yang kurang berminat untuk ke sekolah. T1 Kedudukan sekolah bersebelahan dengan jalan raya utama. Kedudukan asrama perempuan terdedah kepada orang awam. O3 Kerjasama dengan pihak PIBG baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin murid. T3 T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh. T2 . O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah.Kemudahan pengangkutan awam kurang. T5 Ibubapa / penjaga kurang mengambil berat dengan disiplin murid.PELUANG ( OPPORTUNITIES O ) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah. .

2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator pencapaian 1 Pelajar ponteng sekolah 1. Peratus kehadiran pelajar ke sekolah tidak mencapai 98%. Pelajar datang ke sekolah dengan rela hati. Motivasi untuk menarik minat pelajar datang kesekolah. 1. 3. Peratus kehadiran mencapai 100% pada tahun 2014. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pelajaran. 4. Semuanya pelajar hadir ke sekolah 2014) . 2.Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru. 1. 2.Mengadakan pemuafakatan dengan ibu bapa.2.

2. . Pelajar lebih Mementingkan pelajaran berbanding dengan keseronokan di luar.dengan rela hati. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidakhadiran mereka kepada pihak sekolah. 3.

Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta 1 Pengetua 2 PK 1 3 PK HEM .2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 2014) Sekolah Destinasiku 1.

4 PK KK 5 Unit Bimbingan Kaunseling. 6 Semua guru JanuariNovember

Kurang daripada 98% pelajar hadir ke sekolah. 100% pelajar hadir ke sekolah setiap hari 1. Semua pelajar hadir ke sekolah. 2. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidak hadiranran mereka kepada pihak

menyayangi sekolah sekolah.

2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Nama Projek Sekolah Destinasiku

2014)

Objektif 1. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta menyayangi sekolah

Tempoh Januari -November Kumpulan Sasaran Semua Murid Guru Terlibat Pengetua, PK 1, PK HEM, PK KK, Unit Bimbingan Kaunseling, Semua guru

Proses Kerja 1. Taklimat Program Sekolah Destinasi Ku -Ucapan PK HEM -Penerangan tentang Program Sekolah Destinasi Ku - Pelantikan Penyelaras 2. Kenalpasti pelajar yang sering ponteng melalaui rekod kawalan kelas dan rekod kehadiran daripada guru tingkatan. 3. Perbincangan dan kaunseling. Pelajar bermasalah ponteng diberi kaunseling.

Kekangan

1. Satus motivasi pelajar ke sekolah amat rendah. 2. Pemantauan ibu bapa masih kurang. Pemantauan Dilakukan oleh PK HEM, Unit Kaunseling dan Guru Tingkatan Penilaian Dilakukan sekurang- kurang nya sebulan sekali. Penambahbaikan Penambahbaiakan dilakukan selepas penilaian dibuat untuk meningkatkan keberkesan an program.

3. . tidak terancang dan berselerak. S4 Mendapat sokongan daripada PIBG. S3 Tahap disiplin murid masih terkawal. sekolah dan ibu W1 W2 Masalah kesesakan murid di asrama.0 JAWATAKNKUASA LEMBAGA WARDEN 3. Kedudukan asrama yang tidak strategik.1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA LEMBAGA WADEN Strength ( S ) Weakness ( W ) Strength ( S ) Weakness ( W ) S1 Semua warden terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. W3-Asrama dipisahkan oleh jalan utama. S2 Warden komited terhadap tugas.

S5-Kemudahan asas ada.bapa. O2 Kerjasama dan sokongan daripada pihak PIBG. T6-Ancaman denggi dan malaria . T4-Kurang motivasi daripada ibu bapa atau penjaga T5-Ibu bapa atau penjaga tidak mementingkan akademik anak-anak. Opportunity ( O ) Threats ( T ) Opportunity ( O ) Threats ( T ) O1 Mendapat peruntukan sepanjang tahun. W5-Tahap sosioekonomi yang rendah. S6-Makanan berkualiti mengikut menu KPM . S7-Penglibatan aktif murid dalam aktiviti kurikulum dan Kokurikulum W4-Latar belakang dan prestasi murid pada tahap sederhana. T3-Sikap lepas tangan ibu bapa. T2-Berdekatan dengan kampung. ibu bapa dan organisasi luar. W6-Kurang penjagaan terhadap penjagaan kebersihan diri. O3-Kedudukan sekolah hampir dengan PPD Serian T1-Berdekatan dengan jalan utama.

2.T7-Masalah disiplin yang dipengaruhi oleh budaya setempat.Menyediakan Bilangan murid mendapat lulus semua mata pelajaran meningkat . 2.Meningkatkan kuantiti lulus semua 1. 1.Memanjangkan masa belajar malam.Menyediakan tempat belajar yang kondusif. 3.2 PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2013 ) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Tahap pencapaian akademik murid asrama masih lemah Hampir 90% murid asrama berada pada tahap berprestasi rendah. 3.Meningkatkan peratus kelulusan murid dalam bidang akademik.

setiap tahun: TAHUN PMR SPM STPM 2009 .

mata pelajaran. pelbagai kemudahan untuk murid asrama mendapatkan maklumat. 2010

2011

2012

2013

PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) ISU MASALAH MATLAMAT

STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 2. Bangunan asrama daripada pengubahsuaian bangunan lain 1. Bangunan yang sudah uzur, tidak selamat dan tidak sesuai untuk asrama. 2. Tidak dapat 1.Bangunan asrama baru pada tahun 2012. 2.Menyediakan bangunan asrama baru yang boleh menampung 500 pelajar lelaki dan Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Bangunan asrama yang baru dapat menampung 500 orang pelajar lelaki dan 500 orang pelajar perempuan.

menampung jumlah penghuni yang ramai. 500 pelajar perempuan pada tahun 2012. 3. Tandas rosak dan tidak mencukupi Tandas asrama banyak yang sudah tersumbat dan tidak ekonomik dibaiki. (Asrama Rentap) Membina tandas baru yang dapat menampung jumlah penghuni asrama. Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Tandas yang mencukupi 4. Bekalan air paip Tekanan rendah Saluran paip BG sudah uzur dan tersumbat. Paip utama masih menggunakan paip asbestos (tidak selamat untuk kesihatan) Mengantikan saluran paip BG yang sudah uzur dan tersumbat. Mengantikan sistem paip utama jenis asbestos dengan Polypaip. Mengelakkan kebocoran air. Menghantar kakitangan untuk berkursus membaiki paip.

Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Tiada kebocoran paip belaku. .

3. 2. Mengeratkan hubungan antara warden dengan Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat .Membina tangki air @ kulah air di bilik tandas dan bilik mandi. Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama.3 PELAN TAKTIKAL LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) 1 Asramaku Rumahku Jua 1.

100% murid terlibat 100% murid terlibat .

2 Randau PIBG.Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama Semua warden PIBG RM 3000 Peruntukan bantuan PIBG 90% Ketua Kaum menghadiri program ini. 3 .murid. Ketua Kaum dan Warden Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama Pengetua. Kehadiran Ketua Kaum 100% Kehadiran Ketua Kaum 100% setiap tahun.

4 Karnival Sukan Mencungkil bakat .Gotongroyong PIBG Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 50% ibu bapa akan hadir mengikuti program ini 70% ibu bapa mengikuti program ini 100% ibu bapa akan ikut serta dalam program ini.

Pengetua Peruntukan 50% murid 80% murid 100% murid .

Asrama murid dalam pelbagai bidang Semua warden Semua Penyelia Asrama bantuan makanan murid asrama & Wang sewaan terlibat terlibat Terlibat 5 Malam Budaya 1 Malaysia Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua. Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama RM 3000 .

Kehadiran ibu bapa 100% Kehadiran ibu bapa 100% setiap tahun .Peruntukan bantuan PIBG 90% ibu bapa menghadiri program ini.

Semua warden PIBG 8 JOM ke Kelas BM 1.Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2.Meningkatkan peratus kelulusan murid Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Januari Disember Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat 100% murid terlibat Peningkatan jumlah dan peratusan lulus semua mata pelajaran .

3. 2.4 PELAN OPERASI LEMBAGA WARDEN (2010-2014) NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Orientasi Tingkatan 1 OBJEKTIF 1. Mencungkil bakat murid 3.Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid.Mencungkil bakat kepimpinan murid TEMPOH Minggu Pertama Persekolahan .

Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas program habis PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak B&K dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Kawat Keselamatan fire drill OBJEKTIF Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan aspek keselamatan diri TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama semua warden .KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama Tingkatan 1 Tahun 2010semua warden GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama / Guru B &K PROSES KERJA 1. PEMANTAUAN i. Mesyuarat Lembaga Warden dan Unit B&K · Perancangan dan Pembentangan Kertas Ker ja 2. Taklimat asrama pelajar baru tingkatan 1 KEKANGAN Cuaca yang tidak menentu untuk aktiviti luar. Ketua Warden ii. Semua warden asrama iii.

dijalankan · Taklimat/rumusan daripada pihak Bomba KEKANGAN Hari dan waktu yang ditetapkan oleh pihak warden tidak bertepatan dengan ruang d an peluang yang ada dengan pihak bomba PEMANTAUAN i. Ketua Warden ii. . Taklimat asrama 3. Pelaksanaan Aktiviti · Diadakan semasa Sedang tidur . Menghantar Surat Makluman kepada pihak Bomba Serian 4.GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Semua warden asrama iii. Semua Penyelia asrama . Mesyuarat Lembaga Warden · Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2.Semua warden dan Penyelia Asrama bersedia di tempat-tempat yang ditetapkan · Sesi Kawat Kebakaran Fire Drill.

PENILAIAN Dijalankan selepas program dijalankan PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak Bomba akan dijalankan dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Asramaku Rumahku Jua OBJEKTIF 1. Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama 2. TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama . Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid.

Semua warden asrama iii. Asrama tercantik . Mesyuarat Lembaga Warden 2. Tandas 2 bintang . Susun atur 3. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja Pertandingan: .GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Penglibatan murid PEMANTAUAN i. kebersihan asrama . Kewangan asrama ii. Taklimat semua penghuni asrama KEKANGAN i. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program . Ketua Warden ii.

NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Randau PIBG. Ketua Kaum dan Warden OBJEKTIF Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua .

PEMANTAUAN i.PK 1 PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia Asrama PROSES KERJA 1. Ahli Jawatankuasa PIBG. Sebilangan Ketua Kaum tidak dapat menghadirkan diri ke Majlis Randau kerana k ekangan semasa seperti tiada pengangkutan. Sesi soal jawab . Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 3. YDP. Taklimat asrama 5. PK1. PK HEM . Mengambil Kehadiran ibu bapa . Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4. Pelaksanaan Aktiviti: . Bersurai KEKANGAN 1. Ketua Warden. Mesyuarat Lembaga Warden 2. Ucapan alu-aluan Pengetua. hari bekerja dan urusan rasmi. Ketua Warden .

PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian.. Kata sepa kat dapat dibuat bagi menangani masalah disiplin murid asrama NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Gotong-royong PIBG OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama .ii. jumlah kehadiran Ketua Kaum mengalakkan . Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden bagi mengenal pasti jumlah kehadiran Ketua Kaum. Semua warden asrama iii. kelemahan dan kelebihan majlis ini dijalankan.

Gotong royong . Sebilangan ibu bapa tidak dapat menghadirkan diri ke aktiviti gotong-royong a srama kerana kekangan semasa seperti tiada pengangkutan. Ketua Warden . Ucapan alu-aluan Pengetua. Taklimat asrama 3. Bersurai KEKANGAN 1. Mengambil Kehadiran ibu bapa .GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4. hari bekerja dan sebilangannya sikap ibu bapa yang lepas . Mesyuarat Lembaga Warden . Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Pelaksanaan Aktiviti: . Jamuan .

Ketua Warden ii. Semua warden asrama iii. PEMANTAUAN i. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas aktiviti PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Karnival Sukan Asrama OBJEKTIF Mencungkil bakat murid dalam pelbagai bidang .tangan akan tanggungjawab diri.

Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Menghantar Surat Maklum dan borang pelepasan daripada Ibu Bapa 4. Pemilihan wakil untuk setiap kategori yang dipertandingkan Latihan intensif Perlawanan antara sekolah peringkat bahagian Samarahan Pemilihan wakil bahagian Samarahan dan latihan berpusat . Taklimat asrama 3. .TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. . Pelaksanaan Aktiviti: . Mesyuarat Lembaga Warden . .

Pertandingan peringkat negeri KEKANGAN i.. Semua warden asrama iii. Kekurangan tempat untuk mengadakan aktiviti Kokurikulum asrama PEMANTAUAN i. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Mencungkil bakat murid lebih awal untuk persediaan awal bagi pertandingan ASAT t ahun depan. Ketua Warden ii. NAMA PROJEK Malam Budaya 1 Malaysia .

Semua Penyelia Asrama. PROSES KERJA 1. Mesyuarat Lembaga Warden . Semua warden. Pelaksanaan Aktiviti: Pertandingan: . belangi. .(Lembaga Warden) OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa dan murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua. Semua Ketua Bidang. Bidayuh. Semua Penolong Kanan. . Kumang dan Keling (Iban. MT PIBG dan semua guru. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Cina dan Melayu) Ngajat. joget Nyumpit Karaoke . Menghantar Surat Maklum Balas daripada Ibu Bapa 4. . Taklimat asrama 3.

Semua warden asrama iii. Ketua Warden ii. Bertaboh KEKANGAN i. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Selepas aktiviti dijalankan PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program . Kewangan asrama ii.. Penglibatan murid PEMANTAUAN i.

Meningkatkan peratus kelulusan murid TEMPOH Januari Disember KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Taklimat asrama 3. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2.Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2.NAMA PROJEK (Lembaga Warden) JOM ke Kelas BM OBJEKTIF 1. Mesyuarat Lembaga Warden . Pembahagian kelas mengikut kategori pelajar .

. . jumlah murid yang cemerlang dalam mana-mana peperik saan awam makin bertambah. Pelajar wajib mengulag kaji pelajaran masing-masing mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan oleh Biro Belajar Malam. KEKANGAN Sebahagian murid tiada motivasi diri untuk belajar dengan lebih tekun PEMANTAUAN i. Semua warden asrama iii. Aktiviti belajar sendiri akan diteruskan di kelas Tingkatan 4 (perempuan) dan Tingkatan 5 (lelaki) sehingga jam 11:00 malam. Tiada aktiviti menyiapkan kerja rumah (dilakukan sebalah siang hari) . Pelaksanaan Aktiviti: . Ketua Warden ii. Murid masuk kelas masing-masing mulai jam 06:45 hingga 9:00 malam . Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden setiap kali selepas peperik saan peringkat sekolah/awam dijalankan PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian.4. Pemantauan kelas dilakukan oleh warden bertugas .

4. S9. .Mempunyai sebuah bilik kecil untuk menyimpan buku teks dan fail SPBT..0 JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS4. S8.Mempunyai kemudahan untuk mengekses internet. S4.Mempunyai sebuah stor pengasingan untuk menyimpan sementara buku yang akan dilupuskan. W4. S3. S5. S6.Masih sebahagian kecil daripada pelajar yang tidak menghargai keistimewaan SPBT. W5.Mendapat PCG untuk kemudahan membeli alat dan alat tulis.Mendapat sokongan dan kerjasama yang padu daripada PIBG.Pengurusan SPBT masih menggunakan kaedah manual.Guru penyelaras yang komited dan bekerja dalam satu pasukan. W1. W3.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah. W2.Masalah displin murid terkawal dan tiada kes displin berat dilaporkan. S7.Buku rosak dan hilang adalah antara masalah utama.Kebanyakan guru memberi komitmen yang tinggi.Tiada kemudahan perkakasan BOSS. S2.1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (2010-2014) KEKUATAN (Strenght S) KELEMAHAN (Weakness W) S1.Terdapat sebahagian pelajar yang tidak memulangkan buku teks di akhir tahun.

O2. sering hadir semasa sesi perjumpaan dengan guru tingkatan berbincang mengenai displin pelajar. O3.Pelajar tidak mengantikan buku buku hilang T2. T4.PELUANG (Opportunities O) ANCAMAN (Threat T) O1.Sokongan padu dari ibu bapa .Komuniti setempat mudah memberi kerjasama dalam semua program sekolah.Sukar mendapat bekalan buku teks di pasaran T3. T1.Tiada Bilik Operasi Sumber Sekolah (BOSS) .Pelajar berhenti sekolah tidak memulangkan buku teks.Semua pelajar mendapat kemudahan Skim Pinjaman Buku Teks.Sokongan padu dari pihak pentadbir O4.

Pemeriksaan berkala oleh guru subjek untuk memastikan bilangan buku teks yang rosak dapat dikurangkan. 1. Mengurangkan peratusan kehilangan buku teks. 2. Mewajibkan pelajar mengganti semula buku teks yang hilang. 3% buku teks yang dipulangkan pada akhir tahun rosak keadaan fizikal.4.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BUKU TEKS ( TAHUN 2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian 1. Menahan Sijil Akademik pelajar . Penjagaan & penggunaan buku teks kurang memuaskan 1. 1. 2. Mewajibkan pelajar membalut buku teks. 3% buku teks hilang semasa dipulangkan pada akhir tahun. Mengurangkan peratusan kerosakan keadaan buku teks. 1. 2. 1. Peratus kerosakan buku teks 0% 2.

Peratus kehilangan buku teks 0%.sehingga bayaran buku teks dilunaskan. . 1.

3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ERT Indikator Pencapaian 1 Jom Sayangi buku teks Mengurangkan kerosakan fizikal buku teks. Pengetua 2. 5.4. Penyelaras tingkatan. Mengurangkan kehilangan buku teks. 3% buku teks rosak semasa pemulangan pada akhir tahun. 3% buku teks hilang . S/U JK buku teks 4. Guru subjek Jan Okt RM0 . 1. . PKHEM 3.

. PKHEM 3. 0% buku yang perlu . 0% buku teks hilang semasa pemulangan pada akhir tahun. . Peratus kerosakan dan kehilangan buku teks 0%. S/U JK buku Jun Okt RM1500/SUWA . . Peratus buku yang . Pengetua 2. 2 Mari Selamatkan Memanjangkan jangka hayat penggunaan 1.semasa pemulangan pada akhir tahun. 0% buku teks rosak semasa pemulangan akhir tahun. 3% buku yang rosak dibaikpulih .

.

Buku Teks buku teks. 4. Penyelaras tingkatan. . Kelab SPBT dan boleh digunakan semula. teks. dibaikpulih dibaikpulih 0%. 5.

1 Ucapan Pengetua 1. 2.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3. . Mengurangkan kehilangan buku teks. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt. Semua guru subjek Proses Kerja: 1. S/U JK buku teks. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. 2. Penyelaras tingkatan 3.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Nama Projek: Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1.(Peralihan hingga Ting. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program 4.4. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal.5) Guru Telibat: 1. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin .3 Pelantikan Penyelaras Progam 2.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks 1.

Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah. Nama Projek: (SPBT) Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1. Mengurangkan kehilangan buku teks. PKHEM.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks. Penilaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks. Pelaksanaan aktiviti 5. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. JK SPBT dan guru subjek. Penyelaras tingkatan. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal. S/U Jk buku teks. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin (Peralihan hingga Tingkatan 5) Guru Telibat: 1. Semua guru subjek.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan. Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. penambahbaikan dilakukan dari tahun bagi meningkatk an keberkesanan program.5. 2. 2. 5. . Kekangan: 1. 3.

.

1.Proses Kerja: 1.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3. penambahbaikan dilakukan dari tahun ke tahun bagi m eningkatkan keberkesanan program. 5. 5. 4. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks.1 Ucapan Pengetua 1. Penialaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks. Pelaksanaan aktiviti 5. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt. Kekangan: 1.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan. . Penambahanbaikan: Berdasarkan hasil penilaian. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program . JK SPBT dan guru subjek. Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. PKHEM.

W3 . O3 . W2 .Sokongan padu dari pihak pejabat DaerahSerian.Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 .Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.5.Terdapat J/K Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah dan AJK 3K S3 .AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah. T1 .Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat. .1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Kekuatan (Strength S) Kelemahan(Weakness-W) S1 . O2 .0 JAWATANKUASA KANTIN 5. S4 .Kantin yang uzur dan serba kekurangan.Kerjasama dan semangat berpasukan yang tinggi kalangan semua warga sekolah.Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi. W1 .Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu perkhidmatan.Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan Peluang(Opportunities-O) Ancaman(Threat-T) O1 .

Kekurangan dalam keceriaan kantin. Meningkatkan mutu perkhidmatan menjelang 2013. Perkhidmatan pelanggan yang kurang cekap. Harga makanan selaras dengan pasaran Menceriakan kawasan kantin Perkhidmatan berkualiti menjelang 2013. . 2. Mempertingkatkan kualiti kebersihan kantin. 5. Memastikan menu dapat disediakan seperti yang dipaparkan. Kualiti kebersihan kurang diberi perhatian. 4.5. Harga makanan yang tidak berkualiti dan mahal.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pengurusan kantin kurang memuaskan 1. Menu tidak disediakan seperti yang dipaparkan 3. Memastikan kualiti makanan setanding dengan harga.

Tahap kebersihan mencapai 100% menjelang 2013.Pelbagai menu disediakan menjelang 2013. Perkhidmatan bermutu Penyediaan menu/ makanan yang sihat Kebersihan kantin Harga Pasaran .

5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator pencapaian 1.Program K3C (cekap,cepat & ceria) Meningkatkan mutu perkhidmatan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

- Kantin - SWA -90% amalan 3C dapat dicapai pada akhir tahun -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3c i/Perkhidmatan bermutu

ii/ Pengusaha kantin 2.Program Hidup Sihat Meningkatkan tahap kesihatan i/ Pengusaha Kantin ii/Pihak sekolah Jan Nov

-RM500 dpd SWA Kementerian Kesihatan -90% amalan hidup sihat dapat dicapai -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3C i/Penyediaan menu/makanan yang sihat

3.Program Ops Bersih Meningkatkan mutu kebersihan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

Kantin 90% amalan kebersihan dapat dipraktikan dan dicapai -100% tahap kebersihan dapat diterapkan Kebersihan kantin

Mesyuarat Program K3c 1.3 Perlantikan Penyelarasan Program 2.pengusaha dan pekerja kantin 3.1 Ucapan HEM 1.2 Penerangan tentang program 1. Program dijalankan sepanjang tahun .4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Nama projek (AJK KANTIN) K3C ( Kantin cekap. Kenalpasti kumpulan sasaran . cepat dan ceria ) Objektif Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha Kantin Guru Terlibat AJK kantin Proses Kerja 1.5.

. Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c 5. penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mem pertingkatkan program. AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat Laporan menggunakan borang yang disediakan. Kekangan 1. Pengusaha kantin jarang bersama para pekerja kantin untuk membuat pemantauan kualiti perkhidmatan. pengawas sekolah Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keb erkesanan program tersebut Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. HEM.4. Pengetua. Kesuntukan masa guru guru 2. Pemantauan AJK kantin.

2.AJK kantin Proses Kerja 1. Taklimat PK HEM 1.Nama projek (AJK KANTIN) Program Hidup Sihat Objektif Meningkatkan tahap kesihatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pelajar dan guru-guru Guru Terlibat PK HEM.1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang. 3. Kekangan 1. .1 Bersama para pelajar tentang peningnya pemakanan yang sihat. Taklimat kepada pengusaha kantin 2.Pertindihan jadual kerja pegawai kesihatan dengan program sekolah. Ceramah Diadakan pada bulan Januari 2009 untuk perlaksanaan program sepanjang tahun.

2. penambahbaikan dilakukan setiap Tiga bulan bagi mempertingkatkan program. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. . Pemantauan AJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan. Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat.

kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM.Mengana lisis hasil pemantauan sebulan sekali.Nama projek (AJK KANTIN) Program Ops Bersih Objektif Meningkatkan tahap kebersihan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha kantin dan para pekerjanya Guru Terlibat PK HEM.AJK kantin dan Pengetua Proses Kerja 1. Pemeriksaan mengejut Kekangan Kesuntukan Masa Pemantauan Pengetua. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri. . 2. 3.Ketua Bidang menggunakan instrument yang disediakan Penilaian Sebulan sekali Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.PK HEM. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja .penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi memp ertingkatkan program.

W3 Sikap segelintir Guru Tingkatan yang kurang peka terhadap keperluan biasiswa oleh sesetengah pelajar di dalam kelas masing-masing. S4 Mendapant kerjasama daripada Jawatankuasa HEM. Ketua Pembantu Tadbir.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) KEKUATAN (Strength-S) KELEMAHAN (Weakness-W) S1 Semua guru biasiswa bersemangat tinggi dalam membantu murid-murid yang layak mendapat bantuan biasiswa. W1 Sikap sesetengah murid yang tidak mematuhi peraturan mengisi borang permohonan dengan lengkap dan betul. S3 Jadual pengeluaran wang biasiswa ditampal di dalam setiap kelas dan juga di dalam Bilik HEM untuk rujukan murid. ibubapa dan pihak bank (Bank Simpanan Nasional-BSN) W2 Sesetengah murid tidak peka terhadap promosi/iklan tawaran biasiswa. Guru Data dan Guru Tingkatan .0 JAWATANKUASA BIASISWA 6.6. S2 Sokongan yang padu diberikan oleh pihak sekolah.

dalam mengenalpasti murid yang berkelayakan. W4 Kelewatan borang permohonan dikembalikan semula kepada jawatankuasa biasiswa sekolah untuk penapisan. .

O2 Setiap aktiviti kelolaan jawatankuasa biasiswa mendapat sokongan daripada ibu bapa dan pihak sekolah. . T2 Sistem Maklumat Murid (SMM) yang tidak lengkap dan format yang tidak sepadan apabila penggabungan dilakukan di peringkat jabatan. T1 Murid-murid tidak mengembalikan semula borang permohonan yang diisi kepada Guru Tingkatan.PELUANG (Opportunities-O) ANCAMAN (Treat-T) O1 Mendapat kerjasama daripada pihak BSN untuk membuka akaun secara berkelompok bagi penerima biasiswa yang baru. O3 Kemudahan Pusat Akses dan makmal komputer sekolah memudahkan proses pengisian borang permohonan online bagi pemohon baru.

.

1. Maklumat diri dalam borang permohonan tidak lengkap. 2. Sebilangan borang murid tidak memenuhi senarai semak dokumen yang disertakan menyebabkan mereka tidak memenuhi kriteria yang diperlukan. 100 % pelajar yang layak . Semua borang yang lenkap dapat dimasukkan ke dalam sistem permohona online .2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI PENCAPAIAN Keciciran pelajar yang layak memohon tidak peka dengan promosi tawaran biasiswa.6. Meminta guru Tingkatan menyemak dahulu borang murid dan latarbelakang murid. 100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010.

Bilangan penerima biasiswa meningkat 2010 : 100% 2011 : 100% 2012 : 100% 2013 : 100% 2014 : 100% . Meminta Guru Tingkatan menyemak senarai semak maklumat yang diperlukan. Meningkatkan jumlah permohonan pelajar yang layak.dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010.

100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. Mendapatkan maklum balas daripada guru data. . Memastikan SMM dapat mengalami proses penggabungan dengan berjaya. 4. Borang permohonan yang diisi lambat dikembalikan. Data dan format Sistem maklumat Murid (SMM) tidak sepadan dengan data dan format penggabungan di peringkat jabatan. Penggabungan SMM di peringkat Jabatan dapat dijalankan dengan lancar supaya pendaftaran secara on line dapat dijalankan. Semua borang yang lenkap dapat dikumpulkan dan dikembalikan semula kepada Guru Biasiswa.3. Memberi taklimat kepada Guru Tingkatan agar dapat memaklumkan kepada murid untuk segera melengkapkan borang permohonan.

.

6. Meningkatkan bilangan murid yang berkelayakan mendapat bantuan biasiswa. Program Bantulah Mereka i. Guru Biasiswa dan Guru Tingkatan.00 40% murid yang layak menerima biasiswa 100% murid layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 . Bulan Januari hingga Jun RM 0. Guru Penolong Kanan HEM.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1.

Bulan Januari dan Bulan Jun RM 0. Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak. Guru Penolong Kanan HEM dan Guru Biasiswa.Peningkatan sebanyak 60% murid yang layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 2. Promosi Biasiswa i.00 85% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa 100% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa Peningkatan sebanyak 15% borang yang lengkap diisi dan .

dikembalikan kepada Jawatankuasa .

ii. Menerangkan syarat-syarat dan proses untuk membuat permohonan. Biasiswa Biasiswa menjelang tahun 2014 Biasiswa menjelang tahun 2014 .

Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan Tingkatan 1 (Berdasarkan Keputusan UPSR) .6. Taklimat program Bantulah Mereka Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) Nama Projek: (BIASISWA) Program Bantulah Mereka Objektif : Meningkatkan pelajar yang layak menerima biasiswa Tempoh : Feb Mac dan Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM. AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1.

2. Borang yang diisi masih tidak lengkap 2.Menerangkan kepentingan pengisian borang pemohonan biasiswa yang lengkap 5.1 Ketua Penyelaras memberi taklimat kepada guru tingkatan cara-cara mengisi bo rang permohonan 5.AJK Biasiswa. Borang tidak dikembalikan Pemantauan: Pengetua . Guru Tingkat an Penilaian : Memantau penerimaan borang yang lengkap diisi dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .Guru tingkatan membimbing dan menerangkan cara-cara mengisi borang permoho nan dan kepentingannya kepada murid kelas masing-masing Kekangan : 1. 5. Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal tahun (Tingk atan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah). Guru Penolong Kanan HEM.Tingkatan 4 (Berdasarkan keputusan PMR) Tingkatan 6 Rendah (Berdasarkan keputusan SPM) 3. Perbincangan antara Guru Biasiswa dan PK HEM untuk melaksanakan program 4.3 . Pelaksanaan Program: 5. Ketua Penyelaras .

AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan 3. Program dijalankan dalam 2 fasa Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal . Perbincangan Sesama Guru Penyelaras dan PK HEM untuk melaksanakan program 4.Nama Projek: (BIASISWA) Promosi Biasiswa Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak Tempoh : Januari Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM. Taklimat program Promosi Biasiswa Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.

tahun (Tingkatan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah). Guru Tingkat an Penilaian : Memantau keberkesanan promosi iklan dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .2 . melalui rad io sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan. Pelaksanaan Program: 5. Ketua Penyelaras .AJK program membuat promosi melalui iklan dalam bentuk poster. Guru Penolong Kanan HEM.AJK Biasiswa. 5.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas tentang syara t-syarat memohon biasiswa Kekangan : Pelajar tidak peka tentang iklan Pemantauan: Pengetua .1 . 5.

Ada pengawas tidak bergitu komited /bertanggunjawab W3 .W ) S1 .0 JAWATANKUASA PENGAWAS 7.7.Ada pengawas tidak berani mengarah / keyakinan rendah W2 .Ada pengawas takut memberi arahan kerana takut diugut kemudian .S) KELEMAHAN (WEAKNESS .1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .Ada pengawas yang komited dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasan harian / asrama S3 -Ada kerjasama di kalangan pengawas dan guru penyelaras S4 .Pemantauan kerja yang berterusan W1 .Disiplin dan sahsiah pengawas terkawal S2.

Pihak sekolah sentiasa membiayai dan menyokong aktivitiaktiviti pengawas.Masalah pengangkutan menyebabkan ada pengawas yang tidak dapat hadir ke perjumpaan / kerja pengawas pada sebelah petang.PELUANG (0PP0RTUNITIES .Pengawas mendapat ugutan daripada murid-murid yang ada masalah disiplin diri. T3 .Sekolah mempunyai terlalu banyak pintu pagar masuk T4 . T1 .O) ANCAMAN (TREAT . T2 .Bantuan daripada pengawal sekolah kurang mantap .T) O1 . O2 -Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua warga sekolah dan murid-murid yang memahami apa itu peranan dan tanggungjawab pengawas sekolah.

7.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Prestasi kepimpinan Pengawas kurang cemerlang 1 Pencapaian daya kepimpinan masih rendah. Meningkat prestasi kepimpinan pengawas ke tahap cemerlang Meningkatkan kualiti kepimpinan guru penyelaras Lembaga Pengawas Sekolah Meningkatkan penglibatan pengawas dalam pengendalian semua aktiviti sekolah .

1. 100% pengawas menunjukan daya kepimpinan cemerlang 2. !00% pengawas terlibat dan berkeyakinan diri yang cemerlang 2 Keyakinan diri pengawas rendah Meningkat tahap keyakinan diri pengawas ke tahap cemerlang .

Menubuh pasukanGuru Bertugas Harian di blok akademik dan kawasan sekolah yang sering menjadi tumpuan pelajar pada wakt pergi dan waktu rehat. 3. 100% pengawas merasa yakin dan berani kerana disokong dalam menjalankan tugasan harian di kawasan sekolah .

Semua Penolong . Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabaran yang akan datang.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1.7. Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti. Kursus Kepimpinan Pengawas 1. 2. Pengetua.

Kanan Januari Sekolah 80% pengawas belum mempunyai irri-ciri kepimpinan yang berkualiti. 100% pengawas akan berkeyakinan/ mempunyai jati diri yang kental dan tahan lasak dari segi fizikal dan mental. 100% pengawas boleh menjalankan tugasan dengan cekap dan berkualiti. .

.

Guru Penasihat Pengawas Sepanjang Tahun Sekolah 80% pengawas perlu diperingatkan tentang tugas/ peranan / tanggungjawab sebagai seorang . Perjumpaan Bulanan (sebulan sekali) 1. 2. Membina jati diri yang kental dan menguji ketahanan fizikal dan mental.3.Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpasti caracara menanganinya. 2. Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas.

pemimpin sekolah. 100% pengawas yang berdisiplin dan cekap dalam urusan tugasan harian/asrama. 100% pengawas yang bergerak pantas/cekap dan peka selalu/kerjasama diamalkan .

Guru Penasihat Pengawas Febuari Sekolah 80% pengawas masih belum terbuka minda dan tidak peka terhadap situasi 100% pengawas . Belajar melalui melihat/mendengar/ menanya/menyentuh. 2. 3. Menimba ilmu dan pengetahuan. Mengemaskini perancangan aktiviti . mengeratkan silatulrahim/bertanya khabar.3. Lawatan Belajar/ Penanda Aras 1.

terbuka minda dan mata dan boleh menggunakan 100% pengawas cerdik minda dan boleh berinteraksi dengan berkesan .

pelbagai pendekatan semasa berurusan. Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/ pendidikan/perkemba ngan masa.3. 4. Bertukar pendapat / menjana idea untuk memantapkan kualiti kepimpinan dan system pelaksanaan tugasan pengawas. sekeliling/ hanya mencontohi apa yang sedia ada. .

2. Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkauliti.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) Nama Projek KURSUS KEPIMINAN PENGAWAS Objektif 1.2 1. Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabar an yang akan datang.7. Buat kertas kerja: 1. Lembaga Warden Proses Kerja 1. Tempoh Januari (3 hari 2 malam) Kump.1 1.3 AJK Bertindak Agihan tugas/Jadual Kurus makanan /penginapan Kos Perbelanjaaan Hantar untuk kelulusan Pengetua . Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat PK HEM. Guru Penasihat Pengawas.

4 1.1 2. . Kekangan Kos perbelanjaan tinggi Pemantauan Dijalankan oleh PK HEM.2 Keselamatan pengawas sepanjang kursus Akativiti ikut jadual/pantauan daripada semua ahli jawatankuasa. Guru Penasihat Pengawas.1. Taklimat Kursus 2.5 Membuat tempahan penginapan /makanan Membuat surat kebenaran JPNS/ibubapa pengawas.2 Katering makanan/penginapan Surat Kebenaran daripada ibubapa pengawas 4. Lembaga Warden Penilaian 1. Pengesahan 3. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan.2 Kepada semua ahli jawatankuasa Kepada pengawas/surat kebenaran ibubapa/jadual kursus 3.1 4. 2. Pelaksanaan 4.1 3.

Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang pengawa s melalui pemantauan berterusan. Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1. Mengemaskini perancangan aktiviti 4. 3. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Mengumpul laporan dari catatan harian pengawas kes-kes disiplin setiap blok / setiap asrama / . Setiap orang pengawas dinilai ciri kepimpinan. Setiap Kumpulan 2 orang guru untuk menilai setiap aktiviti yang dibuat. Mengeratkan silatulrahim / bertanya akhbar Tempoh Hari Selasa dalam minggu pertama setiap bulan. bagi mengenalpasti prestasi.2. Nama Projek Perjumpaan Bulanan Pengawas Objektif 1. Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpas ti cara-cara menanganinya 2.keyakinan dan ciri- 3.

Perbincangan isu-isu baru engurusan tugasan harian / asrama Kekangan 1. Pelajar harian menghadapi masalah pengangkutan untuk hadir.2. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Penilaian 1. Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh Guru Penasihat Pengawas.Masa kerana pengawas-pengawas dan guru penasihat pengawas juga perlu hadir unt uk kelas tambahan 2. Taklimat Bulanan membincangkan aktiviti terkini menjana idea untuk menyelesaikan masalah. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan / biro 2.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang . Setiap orang pengawas dinilai oleh guru Penasihat Pengaws melalui prestasi ke rja harian.masalah p 3.

Buat kertas kerja Lawatan Belajar 1.Dihantar untuk kelulusan Pengetua . Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/pendidikan/perkembangan semasa Tempoh Febuari 2010 Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1.3 Tempat lawatan sebagai penanda aras Kos perbelajaan pengangkutan / makanan Aturcara lawatan / surat kebenaran JPN / Ibu bapa 2.2 1.1 1. Belajar melalui mendengar / menyanyi / menyentuh / pergi ke tempat berkenaan 2. Menimba ilmu dan pengetahuan 3.Nama Projek (PENGAWAS) Lawatan Belajar / Penanda Aras Objektif 1.

Tarikh lawatan 4.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang .2 Setiap guru penasihat pengawas bertangungjawab ke atas keselamatan semua pen gawas yang terlibat 4.3. -Tugasan akan dinilai oleh Guru Penasihat Pengawas Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.Taklimat bersama pengawas / guru penasihat pengawas 4.3 Lawatan ikut jadual Kekangan Kos pengangkutan tinggi dan masa lawatan singkat Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh PK HEM/ Guru Penasihat Pengawas Penilaian Pengawas dibahagikan kepada biro -Setiap biro diberikan satu tugasan yang perlu disiapkan dalam tempoh tertentu.1 Pengawas dan guru penasihat pengawas menentukan bas untuk kumpulan 4.

1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH . W1 .Terdapat Jawatankuasa Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah Dan AJK 3K S4 .Semangat kerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua warga sekolah.Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan .Galakkan dan sokongandaripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 .W ) S1 .Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu Perkhidmatan. S5 .0 JAWATANKUASA PROGRAM 3K 8.Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.Kebanyakan kemudahan hamper lengkap dan mencukupi S3 .Kantin yang uzur dan serba kekurangan.S) KELEMAHAN (WEAKNESS . W3 .8. W2 .

.

Sistem perparitan yang kurang sempurna dan berhampiran dengan dewan makan. O3 .O) ANCAMAN (TREAT . O2 . T1 . T2 .Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.PELUANG (0PP0RTUNITIES . .Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat.AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah.Sokongan padu dari pihak pejabat Daerah Lundu dan Jabatan Kesihatan Lundu.T) O1 .

Setiap tahun meningkat sebanyak 5%.8.2 PELAN STRATEGIK AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang Tahap Kebersihan sekolah bawah 80% Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80% -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat. -mengadakan gotongroyong Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%. Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 % Meningkatkan tahap keselamatan sekolah -Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya. Tahun 2009-75% Tahun 2010-80% Tahun 2011-85% Tahun 2012-90% .

.

.Tahun 2013-95% Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri. -Bebas denggi.

8. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Pekerja Kontrak November RM 1000 -PIBG LPBT Tahap keceriaan mencapai 80% Tahap keceriaan mencapai .3 PELAN TAKTIKAL AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 SEKOLAH DALAM TAMAN Meningkatkan tahap keceriaan sekolah.

85% Peratus keceriaan sekolah tercapai. kondusif dan menarik. kebersihan -Pengetua . -Pengetua -PK HEM -AJK 3K Murid Sepanjang Tahun RM 12000 -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 70% Tahap keceriaan kelas mencapai 80% Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat. bersih. 3 TANDAS Meningkatkan imej. 2 PERTANDINGAN INTEGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria.

Sepanjang RM 500 Tahap keceriaan Tahap keceriaan Tahap kebersihan .

4 HIDUP SIHAT Mencapai tahap kesihatan 80%.ANGKAT dan keceriaan tandas. PK HEM AJK 3K -Penjaga tandas -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci tahun -PIBG -LPBT mencapai 60% meningkat sehingga 65% dan keceriaan meningkat. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Penyelia asrama -Warden -semua guru Sepanjang tahun .

RM 100 -PIBG -jabatan kesihatan/ poliklinik Murid yang sihat seramai 78% Tahap kesihatan murid mencapai 85% Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik. .

-Pengetua -PK HEM -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid Sepanjang tahun RM 1000 -PIBG Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang .-semua murid 5 GOTONGROYONG PERDANA Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit.

6 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. . -Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -ibu bapa/ penjaga -Pemandu bas Sepanjang tahun RM 300 -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 80% Tahap kesedaran murid mencapai 90% Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah.lain.

-Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -Pembantu makmal Sepanjang tahun RM 5000 -PCG Sains dan Matematik -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat.sekolah -jaga 7 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal. .

.

TEMPOH November KUMPULAN SASARAN Kawasan sekolah GURU TERLIBAT Pengetua. 2. Guru GSTT. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah.4 PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) NAMA PROJEK SEKOLAH DALAM TAMAN OBJEKTIF Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. Semua guru. 4. 3. . -aktiviti penanaman pokok dijalankan. Pekerja Kontrak sekolah PROSES KERJA 1.8. PK HEM. Taklimat program Taklimat pengetua Mesyuarat pembentukan AJK Kerja Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai.

TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua murid/ kelas GURU TERLIBAT Pengetua. NAMA PROJEK (3K PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH OBJEKTIF Menjadikan kelas lebih ceria. semua murid PROSES KERJA 1. menarik dan lebih kondusif. AJK 3K PENILAIAN Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur PENAMBAHBAIKAN Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah.KEKANGAN Kos yang terhad PEMANTAUAN Pengetua. AJK 3K. PK HEM. Guru Tingkatan. guru bertugas harian. Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai . PK HEM.

. Perbincangan guru tingkatan dengan murid tentang program 3. Sumber kewangan 3. Guru tingkatan. PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa. AJK 3K PENILAIAN Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. 2.1 Pertandingan keceriaan kelas KEKANGAN 1. guru bertugas harian. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas.2. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3. PEMANTAUAN PK HEM. Vandalisme di dalam kelas.

TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. semua murid PROSES KERJA 1.NAMA PROJEK (3K) TANDAS ANGKAT OBJEKTIF Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. PEMANTAUAN PK HEM. AJK Kebajikan. PK HEM. 2. KEKANGAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. Pelantikan penyelaras program. semua kaki tangan sekolah. guru bertugas harian . AJK 3K. Guru bertugas harian. Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerja-kerja keceriaan tanda s mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras dengan taraf dua bintang. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. AJK 3K.

semua muri d. GURU TERLIBAT Pengetua. TEMPOH Sepanjang tahun. PK HEM. AJK 3K. NAMA PROJEK (3K) SAYA SIHAT OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. Kenal pasti kumpulan sasaran. Penyelia Asrama. Warden asrama.PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan. penceramah luar/ pegawai kesihatan PROSES KERJA 1. Pelantikan penyelaras program. Taklimat SAYA SIHAT Ucapan PK HEM Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai s alah satu gaya hidup. semua guru. 2. . KUMPULAN SASARAN Semua murid.

Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta ke sedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. 4. Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menye diakan folio penjagaan kesihatan. PEMANTAUAN Pengetua. Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik. 3. Pelaksanaan aktiviti. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT.1 Pembahagian murid mengikut kelas. PENAMBAHBAIKAN Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini. PK HEM. Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesa nan program. 5. KEKANGAN Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan.2. .

Ibu bapa/ penjaga murid PROSES KERJA 1. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. b. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa akti viti dijalankan.NAMA PROJEK (3K) GOTONG-ROYONG PERDANA OBJEKTIF Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. Pelaksanaan aktiviti. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. Taklimat oleh pengetua. menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut. 2. c. PK HEM. Semua guru. a. agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. TEMPOH Mac dan Julai KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. 5. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong . 4.

Taklimat program Ucapan pengetua . TEMPOH Januari-November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. PK HEM PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). KEKANGAN Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan PEMANTAUAN Pengetua. Pengawal keselamatan PROSES KERJA 1.6. PK HEM. Post-mortem program. AJK 3K. PENAMBAHBAIKAN Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap NAMA PROJEK SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah.

.Ucapan PK HEM-penerangan program 2. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. semua guru PENILAIAN Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya.1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang menggunakan motosikal dan bas ikal. Pelaksanaan program 3. PEMANTAUAN Pengetua. PENAMBAHBAIKAN Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam. PK HEM. 3.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya KEKANGAN Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lem ah.

Pelaksanaan program Taklimat program Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. 2. PK HEM. makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. guru subjek PROSES KERJA 1. Ketua bidang. TEMPOH Januari hingga November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. Guru Tingkatan. Mesyuarat pembentukan AJK 3. Guru tingkatan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. Pembantu makmal. Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal.NAMA PROJEK (3K) SAFETY FIRST OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makm al. Taklimat oleh pengetua. . Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik.

PEMANTAUAN Pengetua. . KEKANGAN Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah. PK HEM.Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. Semua guru PENILAIAN Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) PENAMBAHBAIKAN Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa.

RUMUSAN AHLI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID Dengan adanya Pelan Strategik. Diucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa yang telah berjay a merangka serta merumuskan segala perancangan dan program di bawah Pengurusan HEM bagi satu tujuan iaitu untuk mencapai visi d an misi sekolah. . Kerjasama secara berpasukan dalam ahli jawatankuasa masing-masing akan menentuka n kejayaan sesuatu organisasi. Taktikal dan Operasi yang telah dirancangkan dan seterusnya akan dilaksanakan diperingkat Jawatankuasa masing-masing akan memantapkan lagi pengurusan HEM ke arah kecemerl angan lagi menyokong serta mendukung segala program dan aktiviti sekolah khususnya dalam melonjakkan prestasi akademi k murid ke tahap yang boleh dibanggakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful