PELAN STRATEGIK 2010-2014 BIDANG HAL EHWAL MURID

ISI KANDUNGAN MUKASURAT PELAN STRATEGIK HEM 4 OBJEKTIF PENGURUSAN HEM 5 CARTA ORGANISASI UNIT HEM 6 1.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID 7 1.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID 9 1.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID 11 1.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID 13 2.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN 14 2.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN 16 2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN 17 2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN 18 3.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 19 3.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 22 3.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 25 3.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 28 4.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA SPBT 43 4.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT 45 4.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA SPBT 46

ISI KANDUNGAN MUKASURAT 4.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA SPBT 48 5.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN 51 5.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN 52 5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN 53 5.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN 55 6.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA 60 6.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA 62 6.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA 64 6.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA 66 7.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS 70 7.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS 72 7.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS 74 7.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS 78 8.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K 84 8.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PROGRAM 3K 86 8.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PROGRAM 3K 88 8.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PROGRAM 3K 92 RUMUSAN 103

0 HAL EHWAL MURID Pengenalan : 2014 ) Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah merupakan organisasi sokongan penting serta me njadi pendukung kepada lonjakan pencapaian prestasi akademik serta kokurikulum di peringkat sekolah. Di mata masyarakat tem patan ia merupakan sebagai penetapan indentiti sekolah dari segi sahsiah muridnya.PELAN STRATEGIK ( 2010 1.nusa dan bangsa. Pengurusan Hal Ehwal Murid telah merangka beberapa strategi serta program bagi memenuhi tuntutan dan harapan pihak sekolah dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan hal ehwal murid. Dengan adanya strategik serta program yang dirangka dan dijalan kan akan memartabatkan diri murid menjadi modal insane yang berguna kepada Negara. Justru itu . Justru itu segi sahsiah muridnya. Pengurusan Hal Ehwal Murid dituntut untuk meningkatkan sahsiah diri murid dari segi aspek disiplin diri. . Dengan demikian.

6. Membangunkan modal insan yang beraklak mulia dengan senantiasa mengamalkan ni lai-nilai murni. Memupuk nilai sayangilah diri sendiri khusus dari segi kesihatan untuk memban teras kegiatan merokok. inhalan dan penyalahgunaan dadah. 4. Memupuk serta menaman nilai kesatuan dikalangan murid supaya mereka sama-sama menjaga harta benda sekolah yang akhirnya akan mengurangkan budaya vandalisme.OBJEKTIF KECEMERLANGAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID: 1. 5. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua kepada murid asrama . 3. Mengurangkan jurang ketidaksamaan sosial dan budaya serta memupuk kerjasama d ikalangan murid supaya budaya perpaduan antara kaum terjalin. Memberi perangsang kepada murid supaya menyintai dan sayangkan sekolahnya dan sekaligus mengurangkan gejala ponteng sekolah dikalangan murid. 2.

Lembaga Disiplin Murid 5.Pengurusan Kebajikan dan kemudahan murid 2.Badan Pengawas Sekolah 7.Pengawas Asrama 5.Guru Tingkatan 4.Penyelian Asrama 3.Guru Penyelaras Tingkatan 3.Pengurusan Asrama 2.SPBT 4.Guru Penasihat Pengawas 1.Pengurus Sahsiah Murid 2.AJK 3K Keselamatan&Kesihatan Murid .Tukang Masak (Swasta) 1.Warden Sekolah 4.Guru Biasiswa/Bantuan Khas 3.Guru Pengurus Sahsiah 6.CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID PENGETUA (PENGERUSI) PENOLONG KANAN HEM (NAIB PENGERUSI) 1.

AJK Koperasi Sekolah . AJK Kantin Sekolah 6 .Kebersihan & Keceriaan 5.

Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah S8.Aspek 3K belum mantap W2. 55% pelajar tinggal di Asrama S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta. S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta.Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta. S5 .Bilangan waden mencukupi W1.Ramai guru tidak yakin mengendalikan kes disiplin W3.1.Terdapat blok bilik darjah dan asrama dalam keadaan daif W4.Sistem perparitan yang tidak sempurna .1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman.

T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh. T5 Keadaan asrama gotong royong dan berek guru dijadikan asrama dalam keadaan daif T6 Ibubapa/penjaga kurang mengambil berat tentang disiplin murid. dan PPD dengan sekolah. Kerjasama dengan pihak PIBG dengan baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin O6 Mempunyai Kemudahan ICT yang baik.Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak .Kemudahan pengangkutan awam kurang. O3 O4 Hubungan baik pihak JPN. O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah. O7 .Berdekatan dengan Pondok Polis O8 . T1 Kedudukan sekolah berdekatan dengan kampung dan terdapat orang kampung menjual arak dan rokok kepada pelajar Asrama T2 Ada kedai menjual arak dan rokok secara bebas T3 . T7 Menerima murid dari sekolah tadahan mempunyai Prestasi akademik rendah (SPR) T8.Berdekatan dengan Klinik Desa.PELUANG (OPPORTUNITIES-O) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah.

.

Mengadakan kempen anti merokok. Mengadakan program meningkatkan peratusan pelajar yang datang ke sekolah. Tahap kerosakan SPBT tinggi. 3. 2.1. Sifar gejala ponteng di kalangan murid menjelang 2014. Sifar gejala merokok di kalangan murid. Peratusan tidak hadir ke sekolah bersebab tinggi. Menambahkan peratusan pelajar datang ke sekolah. Peratusan murid hadir ke sekolah kurang dari 98%. Menghapuskan gejala merokok di kalangan murid. Peratusan kerosakan SPBT dalam lingkugan . Masih terdapat segelintir murid yang merokok. Wujud gejala merokok di kalangan murid.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID (2010 -2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1.

Mengurangkan Peratusan kerosakan SPBT dari 3% jumlah buku kepada 0%.3% daripada jumlah buku. Mengadakan kempen/program sayangi buku teks. Sifar kerosakan pada SPBT pada 2014. .

Tahap pengurusan asrama masih perlu diperbaiki. (Lawatan penanda Aras-Asrama yang mendapat anugerah ASAT) Tahap pengurusan asrama murid lelaki dan murid perempuan ke tahap yang tahap yang maksimum.4. . Mengadakan program dan aktiviti yang menyeluruh bagi meningkatkan pengurusan asrama. Prestasi pengurusan asrama masih rendah khususnya asrama murid lelaki Meningkatkan prestasi pengurusan asrama khususnya asrama murid lelaki ke tahap yang boleh dibanggakan.

.

2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1 Kempen Sekolah Destinasiku Mempertingkatkan kesedaran murid akan kepentingan pendidikan Pengetua. Semua Kaunselor. Semua Guru Jan Nov.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID ( TAHUN 2010 . Semua Penolong Kanan. Sekolah Murid ponteng secara .1.

IbuBapa 7% di kalangan murid . PIBG. Sekolah.keseluruhan melebihi 2 % setiap hari. Semua Penolong Semua kaunselor Jan Nov. Gejala ponteng di kalangan murid menurun sehingga 0%. Sifar peratusan ponteng di kalangan murid menjelang tahun 2014 2 Kempen Sekolah Bebas Rokok Meningkatkan kesedaran tentang kesan bahaya kesihatan akibat merokok di Pengetua.

masih merokok. Sifar kes merokok di kalangan murid menjelang tahun 2014 . Penurunan sebanyak 2% di kalangan murid yang terlibat.

Semua Guru Jan Nov. PIBG.kalangan murid Semua guru 3 Kempen Sayangi Buku Teks Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab dalam memelihara kesempurnaan SPBT Pengetua. Sekolah. Semua Penolong Kanan.Semua Kaunselor. . IbuBapa 3% buku SPBT didapati rosak.

Semua Waden Jan Nov. RumahKu. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua bagi penghuni asrama.Mengurangkan peratusan kerosakan SPBT sebanyak 3%lagi. Sifar kerosakan SPBT menjelang tahun 2014 4 Kempen AsramaKu. PIBG. Ketua Waden. Pengetua. IbuBapa Tahap pengurusan . PK HEM. Sekolah.

Menjelang tahun 2014 tahap pengurusan ditingkatan kepada 100%. Tahap pengurusan asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan ASAT.asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan. .

Kempen Kempen Kempen Kempen sekolah Destinasiku. Kempen Sekolah Bebas Rokok.berdedikasi. Sumber Kewangan 4. Penilaian Perkembangan murid yang terlibat akan dinilai dari semasa ke semasa oleh pemanta u.1. 3. Tempat Pemantauan Pengetua. . PK HEM. Proses Kerja Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan Kekangan 1. Tempoh Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun Kumpulan Sasaran Semua Murid SMK BALAI RINGIN Guru Terlibat PK HEM. AsramaKu. RumahKu. 2. bertanggungjawab dan bermotivasi tinggi. Mari Belajar. berdisplin . PK Kokurikulum. Unit Bimbingan Dan Kaunseling. Masa terhad 3. Kaunselor Dan Setiausaha AJK HEM. Sayangi Buku Teks. Masalah Pengangkutan 2. Objektif Melahirkan murid yang beraklak mulia.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID (2010-2014) Nama Projek 1. 4. Semua AJK dibawah HEM.

Ramai guru tidak yakin menangani kes disiplin. W1 W2 W3 Tempat untuk murid berehat kurang.Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan pada modul latihan bagi sesi yang berikutnya nanti PELAN STRATEGIK BAGI SETIAP JAWATANKUASA HEM 2. Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah.0 JAWATANKUASA DISIPLIN 2. . S5 . S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta.Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta. S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta. 55% pelajar tinggal di asrama. Pagar konkrit belum dapat disediakan sepenuhnya.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman.

T1 Kedudukan sekolah bersebelahan dengan jalan raya utama.PELUANG ( OPPORTUNITIES O ) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah. Kedudukan asrama perempuan terdedah kepada orang awam. O3 Kerjasama dengan pihak PIBG baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin murid. T2 . T3 T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh.Kemudahan pengangkutan awam kurang. . O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah. T5 Ibubapa / penjaga kurang mengambil berat dengan disiplin murid. T6 Menerima murid dari Feeder school yang kurang berminat untuk ke sekolah.

1. 3. 1.Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator pencapaian 1 Pelajar ponteng sekolah 1.2. Semuanya pelajar hadir ke sekolah 2014) . Peratus kehadiran pelajar ke sekolah tidak mencapai 98%.Mengadakan pemuafakatan dengan ibu bapa. 2. Motivasi untuk menarik minat pelajar datang kesekolah. Pelajar datang ke sekolah dengan rela hati. Peratus kehadiran mencapai 100% pada tahun 2014. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pelajaran. 4. 2.

Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidakhadiran mereka kepada pihak sekolah.dengan rela hati. . 3. Pelajar lebih Mementingkan pelajaran berbanding dengan keseronokan di luar. 2.

Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta 1 Pengetua 2 PK 1 3 PK HEM .3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 2014) Sekolah Destinasiku 1.2.

4 PK KK 5 Unit Bimbingan Kaunseling. 6 Semua guru JanuariNovember

Kurang daripada 98% pelajar hadir ke sekolah. 100% pelajar hadir ke sekolah setiap hari 1. Semua pelajar hadir ke sekolah. 2. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidak hadiranran mereka kepada pihak

menyayangi sekolah sekolah.

2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Nama Projek Sekolah Destinasiku

2014)

Objektif 1. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta menyayangi sekolah

Tempoh Januari -November Kumpulan Sasaran Semua Murid Guru Terlibat Pengetua, PK 1, PK HEM, PK KK, Unit Bimbingan Kaunseling, Semua guru

Proses Kerja 1. Taklimat Program Sekolah Destinasi Ku -Ucapan PK HEM -Penerangan tentang Program Sekolah Destinasi Ku - Pelantikan Penyelaras 2. Kenalpasti pelajar yang sering ponteng melalaui rekod kawalan kelas dan rekod kehadiran daripada guru tingkatan. 3. Perbincangan dan kaunseling. Pelajar bermasalah ponteng diberi kaunseling.

Kekangan

1. Satus motivasi pelajar ke sekolah amat rendah. 2. Pemantauan ibu bapa masih kurang. Pemantauan Dilakukan oleh PK HEM, Unit Kaunseling dan Guru Tingkatan Penilaian Dilakukan sekurang- kurang nya sebulan sekali. Penambahbaikan Penambahbaiakan dilakukan selepas penilaian dibuat untuk meningkatkan keberkesan an program.

1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA LEMBAGA WADEN Strength ( S ) Weakness ( W ) Strength ( S ) Weakness ( W ) S1 Semua warden terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. sekolah dan ibu W1 W2 Masalah kesesakan murid di asrama. S4 Mendapat sokongan daripada PIBG. W3-Asrama dipisahkan oleh jalan utama. tidak terancang dan berselerak.3. S3 Tahap disiplin murid masih terkawal. S2 Warden komited terhadap tugas.0 JAWATAKNKUASA LEMBAGA WARDEN 3. . Kedudukan asrama yang tidak strategik.

bapa. S6-Makanan berkualiti mengikut menu KPM . T6-Ancaman denggi dan malaria . W6-Kurang penjagaan terhadap penjagaan kebersihan diri. W5-Tahap sosioekonomi yang rendah. ibu bapa dan organisasi luar. T2-Berdekatan dengan kampung. S5-Kemudahan asas ada. O3-Kedudukan sekolah hampir dengan PPD Serian T1-Berdekatan dengan jalan utama. Opportunity ( O ) Threats ( T ) Opportunity ( O ) Threats ( T ) O1 Mendapat peruntukan sepanjang tahun. O2 Kerjasama dan sokongan daripada pihak PIBG. S7-Penglibatan aktif murid dalam aktiviti kurikulum dan Kokurikulum W4-Latar belakang dan prestasi murid pada tahap sederhana. T4-Kurang motivasi daripada ibu bapa atau penjaga T5-Ibu bapa atau penjaga tidak mementingkan akademik anak-anak. T3-Sikap lepas tangan ibu bapa.

Meningkatkan kuantiti lulus semua 1.Menyediakan tempat belajar yang kondusif.T7-Masalah disiplin yang dipengaruhi oleh budaya setempat. 2.Meningkatkan peratus kelulusan murid dalam bidang akademik.2 PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2013 ) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1.Menyediakan Bilangan murid mendapat lulus semua mata pelajaran meningkat .Memanjangkan masa belajar malam. Tahap pencapaian akademik murid asrama masih lemah Hampir 90% murid asrama berada pada tahap berprestasi rendah. 1. 3. 2. 3.

setiap tahun: TAHUN PMR SPM STPM 2009 .

mata pelajaran. pelbagai kemudahan untuk murid asrama mendapatkan maklumat. 2010

2011

2012

2013

PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) ISU MASALAH MATLAMAT

STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 2. Bangunan asrama daripada pengubahsuaian bangunan lain 1. Bangunan yang sudah uzur, tidak selamat dan tidak sesuai untuk asrama. 2. Tidak dapat 1.Bangunan asrama baru pada tahun 2012. 2.Menyediakan bangunan asrama baru yang boleh menampung 500 pelajar lelaki dan Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Bangunan asrama yang baru dapat menampung 500 orang pelajar lelaki dan 500 orang pelajar perempuan.

menampung jumlah penghuni yang ramai. 500 pelajar perempuan pada tahun 2012. 3. Tandas rosak dan tidak mencukupi Tandas asrama banyak yang sudah tersumbat dan tidak ekonomik dibaiki. (Asrama Rentap) Membina tandas baru yang dapat menampung jumlah penghuni asrama. Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Tandas yang mencukupi 4. Bekalan air paip Tekanan rendah Saluran paip BG sudah uzur dan tersumbat. Paip utama masih menggunakan paip asbestos (tidak selamat untuk kesihatan) Mengantikan saluran paip BG yang sudah uzur dan tersumbat. Mengantikan sistem paip utama jenis asbestos dengan Polypaip. Mengelakkan kebocoran air. Menghantar kakitangan untuk berkursus membaiki paip.

Tiada kebocoran paip belaku.Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. .

Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama.Membina tangki air @ kulah air di bilik tandas dan bilik mandi.3 PELAN TAKTIKAL LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) 1 Asramaku Rumahku Jua 1. Mengeratkan hubungan antara warden dengan Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat . 3. 2.

100% murid terlibat 100% murid terlibat .

Kehadiran Ketua Kaum 100% Kehadiran Ketua Kaum 100% setiap tahun. Ketua Kaum dan Warden Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama Pengetua. 3 . 2 Randau PIBG.Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama Semua warden PIBG RM 3000 Peruntukan bantuan PIBG 90% Ketua Kaum menghadiri program ini.murid.

4 Karnival Sukan Mencungkil bakat .Gotongroyong PIBG Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 50% ibu bapa akan hadir mengikuti program ini 70% ibu bapa mengikuti program ini 100% ibu bapa akan ikut serta dalam program ini.

Pengetua Peruntukan 50% murid 80% murid 100% murid .

Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama RM 3000 .Asrama murid dalam pelbagai bidang Semua warden Semua Penyelia Asrama bantuan makanan murid asrama & Wang sewaan terlibat terlibat Terlibat 5 Malam Budaya 1 Malaysia Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua.

Peruntukan bantuan PIBG 90% ibu bapa menghadiri program ini. Kehadiran ibu bapa 100% Kehadiran ibu bapa 100% setiap tahun .

Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2.Semua warden PIBG 8 JOM ke Kelas BM 1.Meningkatkan peratus kelulusan murid Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Januari Disember Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat 100% murid terlibat Peningkatan jumlah dan peratusan lulus semua mata pelajaran .

2.4 PELAN OPERASI LEMBAGA WARDEN (2010-2014) NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Orientasi Tingkatan 1 OBJEKTIF 1.Mencungkil bakat kepimpinan murid TEMPOH Minggu Pertama Persekolahan . Mencungkil bakat murid 3.3.Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid.

Mesyuarat Lembaga Warden dan Unit B&K · Perancangan dan Pembentangan Kertas Ker ja 2. Ketua Warden ii.KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama Tingkatan 1 Tahun 2010semua warden GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama / Guru B &K PROSES KERJA 1. Semua warden asrama iii. Taklimat asrama pelajar baru tingkatan 1 KEKANGAN Cuaca yang tidak menentu untuk aktiviti luar. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas program habis PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak B&K dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Kawat Keselamatan fire drill OBJEKTIF Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan aspek keselamatan diri TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama semua warden . PEMANTAUAN i.

Semua warden asrama iii. Semua Penyelia asrama . dijalankan · Taklimat/rumusan daripada pihak Bomba KEKANGAN Hari dan waktu yang ditetapkan oleh pihak warden tidak bertepatan dengan ruang d an peluang yang ada dengan pihak bomba PEMANTAUAN i. Taklimat asrama 3. .GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1.Semua warden dan Penyelia Asrama bersedia di tempat-tempat yang ditetapkan · Sesi Kawat Kebakaran Fire Drill. Mesyuarat Lembaga Warden · Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Pelaksanaan Aktiviti · Diadakan semasa Sedang tidur . Ketua Warden ii. Menghantar Surat Makluman kepada pihak Bomba Serian 4.

PENILAIAN Dijalankan selepas program dijalankan PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak Bomba akan dijalankan dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Asramaku Rumahku Jua OBJEKTIF 1. TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama . Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama 2. Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid.

Mesyuarat Lembaga Warden 2. Tandas 2 bintang . Ketua Warden ii. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja Pertandingan: . Kewangan asrama ii. Taklimat semua penghuni asrama KEKANGAN i. Susun atur 3. Asrama tercantik . kebersihan asrama .GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Penglibatan murid PEMANTAUAN i. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program . Semua warden asrama iii.

Ketua Kaum dan Warden OBJEKTIF Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua .NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Randau PIBG.

Mesyuarat Lembaga Warden 2. PK HEM . Ahli Jawatankuasa PIBG. Taklimat asrama 5. Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4. PEMANTAUAN i.PK 1 PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia Asrama PROSES KERJA 1. Sesi soal jawab . Pelaksanaan Aktiviti: . Ucapan alu-aluan Pengetua. Ketua Warden. YDP. Ketua Warden . hari bekerja dan urusan rasmi. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 3. Sebilangan Ketua Kaum tidak dapat menghadirkan diri ke Majlis Randau kerana k ekangan semasa seperti tiada pengangkutan. PK1. Mengambil Kehadiran ibu bapa . Bersurai KEKANGAN 1.

PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden bagi mengenal pasti jumlah kehadiran Ketua Kaum.. jumlah kehadiran Ketua Kaum mengalakkan . Kata sepa kat dapat dibuat bagi menangani masalah disiplin murid asrama NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Gotong-royong PIBG OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama . kelemahan dan kelebihan majlis ini dijalankan. Semua warden asrama iii.ii.

GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Bersurai KEKANGAN 1. Pelaksanaan Aktiviti: . Ketua Warden . Jamuan . Gotong royong . Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4. hari bekerja dan sebilangannya sikap ibu bapa yang lepas . Sebilangan ibu bapa tidak dapat menghadirkan diri ke aktiviti gotong-royong a srama kerana kekangan semasa seperti tiada pengangkutan. Mesyuarat Lembaga Warden . Ucapan alu-aluan Pengetua. Mengambil Kehadiran ibu bapa . Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Taklimat asrama 3.

PEMANTAUAN i. Semua warden asrama iii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas aktiviti PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Karnival Sukan Asrama OBJEKTIF Mencungkil bakat murid dalam pelbagai bidang .tangan akan tanggungjawab diri. Ketua Warden ii.

. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Pelaksanaan Aktiviti: . . .TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Menghantar Surat Maklum dan borang pelepasan daripada Ibu Bapa 4. Pemilihan wakil untuk setiap kategori yang dipertandingkan Latihan intensif Perlawanan antara sekolah peringkat bahagian Samarahan Pemilihan wakil bahagian Samarahan dan latihan berpusat . Mesyuarat Lembaga Warden . Taklimat asrama 3.

. Kekurangan tempat untuk mengadakan aktiviti Kokurikulum asrama PEMANTAUAN i. NAMA PROJEK Malam Budaya 1 Malaysia . Semua warden asrama iii. Ketua Warden ii. Pertandingan peringkat negeri KEKANGAN i. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Mencungkil bakat murid lebih awal untuk persediaan awal bagi pertandingan ASAT t ahun depan.

Bidayuh. Semua Penyelia Asrama. Pelaksanaan Aktiviti: Pertandingan: . Mesyuarat Lembaga Warden . Semua warden. . PROSES KERJA 1. . Menghantar Surat Maklum Balas daripada Ibu Bapa 4. joget Nyumpit Karaoke . . belangi. Semua Penolong Kanan. Cina dan Melayu) Ngajat. Kumang dan Keling (Iban.(Lembaga Warden) OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa dan murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua. Semua Ketua Bidang. MT PIBG dan semua guru. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Taklimat asrama 3.

Ketua Warden ii. Penglibatan murid PEMANTAUAN i. Bertaboh KEKANGAN i.. Semua warden asrama iii. Kewangan asrama ii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Selepas aktiviti dijalankan PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program .

NAMA PROJEK (Lembaga Warden) JOM ke Kelas BM OBJEKTIF 1.Meningkatkan peratus kelulusan murid TEMPOH Januari Disember KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Taklimat asrama 3. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Mesyuarat Lembaga Warden . Pembahagian kelas mengikut kategori pelajar .Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2.

Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden setiap kali selepas peperik saan peringkat sekolah/awam dijalankan PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian. . jumlah murid yang cemerlang dalam mana-mana peperik saan awam makin bertambah. KEKANGAN Sebahagian murid tiada motivasi diri untuk belajar dengan lebih tekun PEMANTAUAN i. Pelajar wajib mengulag kaji pelajaran masing-masing mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan oleh Biro Belajar Malam. Tiada aktiviti menyiapkan kerja rumah (dilakukan sebalah siang hari) . Ketua Warden ii. . Murid masuk kelas masing-masing mulai jam 06:45 hingga 9:00 malam . Semua warden asrama iii.4. Pelaksanaan Aktiviti: . Aktiviti belajar sendiri akan diteruskan di kelas Tingkatan 4 (perempuan) dan Tingkatan 5 (lelaki) sehingga jam 11:00 malam. Pemantauan kelas dilakukan oleh warden bertugas .

4. S8. W2.Guru penyelaras yang komited dan bekerja dalam satu pasukan.Mempunyai sebuah bilik kecil untuk menyimpan buku teks dan fail SPBT.Mempunyai kemudahan untuk mengekses internet.Pengurusan SPBT masih menggunakan kaedah manual.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah. S6.Mempunyai sebuah stor pengasingan untuk menyimpan sementara buku yang akan dilupuskan. S9.Kebanyakan guru memberi komitmen yang tinggi.Mendapat sokongan dan kerjasama yang padu daripada PIBG.. S4. W3. W4.1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (2010-2014) KEKUATAN (Strenght S) KELEMAHAN (Weakness W) S1. S3. S2.Mendapat PCG untuk kemudahan membeli alat dan alat tulis. W5.Terdapat sebahagian pelajar yang tidak memulangkan buku teks di akhir tahun.Masalah displin murid terkawal dan tiada kes displin berat dilaporkan.Buku rosak dan hilang adalah antara masalah utama.Masih sebahagian kecil daripada pelajar yang tidak menghargai keistimewaan SPBT. S5. .0 JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS4. S7. W1.Tiada kemudahan perkakasan BOSS.

Tiada Bilik Operasi Sumber Sekolah (BOSS) . T4.Pelajar tidak mengantikan buku buku hilang T2.Pelajar berhenti sekolah tidak memulangkan buku teks.PELUANG (Opportunities O) ANCAMAN (Threat T) O1.Sukar mendapat bekalan buku teks di pasaran T3.Semua pelajar mendapat kemudahan Skim Pinjaman Buku Teks. O2. sering hadir semasa sesi perjumpaan dengan guru tingkatan berbincang mengenai displin pelajar.Sokongan padu dari ibu bapa . T1. O3.Sokongan padu dari pihak pentadbir O4.Komuniti setempat mudah memberi kerjasama dalam semua program sekolah.

Mewajibkan pelajar membalut buku teks. 3% buku teks hilang semasa dipulangkan pada akhir tahun. Mewajibkan pelajar mengganti semula buku teks yang hilang.4. 2. 2. Mengurangkan peratusan kehilangan buku teks. Penjagaan & penggunaan buku teks kurang memuaskan 1. 2. 1.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BUKU TEKS ( TAHUN 2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian 1. 1. Pemeriksaan berkala oleh guru subjek untuk memastikan bilangan buku teks yang rosak dapat dikurangkan. 1. Mengurangkan peratusan kerosakan keadaan buku teks. 1. Menahan Sijil Akademik pelajar . Peratus kerosakan buku teks 0% 2. 3% buku teks yang dipulangkan pada akhir tahun rosak keadaan fizikal.

.sehingga bayaran buku teks dilunaskan. 1. Peratus kehilangan buku teks 0%.

Pengetua 2. 3% buku teks rosak semasa pemulangan pada akhir tahun. S/U JK buku teks 4. 3% buku teks hilang . 5. Penyelaras tingkatan.4. Mengurangkan kehilangan buku teks. .3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ERT Indikator Pencapaian 1 Jom Sayangi buku teks Mengurangkan kerosakan fizikal buku teks. Guru subjek Jan Okt RM0 . PKHEM 3. 1.

. Peratus buku yang . 0% buku teks hilang semasa pemulangan pada akhir tahun. 2 Mari Selamatkan Memanjangkan jangka hayat penggunaan 1. .semasa pemulangan pada akhir tahun. Pengetua 2. 3% buku yang rosak dibaikpulih . Peratus kerosakan dan kehilangan buku teks 0%. 0% buku teks rosak semasa pemulangan akhir tahun. PKHEM 3. 0% buku yang perlu . S/U JK buku Jun Okt RM1500/SUWA . .

.

5. Kelab SPBT dan boleh digunakan semula. . Penyelaras tingkatan. teks. dibaikpulih dibaikpulih 0%. 4.Buku Teks buku teks.

.1 Ucapan Pengetua 1.3 Pelantikan Penyelaras Progam 2.5) Guru Telibat: 1.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks 1. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Penyelaras tingkatan 3. Mengurangkan kehilangan buku teks. 2.4. S/U JK buku teks. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Nama Projek: Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal.(Peralihan hingga Ting. 2. Semua guru subjek Proses Kerja: 1. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program 4. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin .

Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal. 3. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. 2. PKHEM. Nama Projek: (SPBT) Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1. Penilaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks. Semua guru subjek. . Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin (Peralihan hingga Tingkatan 5) Guru Telibat: 1. 5.5. JK SPBT dan guru subjek.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks. Mengurangkan kehilangan buku teks. Pelaksanaan aktiviti 5. 2. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah. Penyelaras tingkatan. S/U Jk buku teks. Kekangan: 1.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan. penambahbaikan dilakukan dari tahun bagi meningkatk an keberkesanan program. Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua.

.

1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan. Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. Kekangan: 1. Penialaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks.Proses Kerja: 1. 1.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah. Pelaksanaan aktiviti 5. PKHEM. JK SPBT dan guru subjek. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program . 5. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.1 Ucapan Pengetua 1.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks. . 4. 5. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt. penambahbaikan dilakukan dari tahun ke tahun bagi m eningkatkan keberkesanan program. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1. Penambahanbaikan: Berdasarkan hasil penilaian.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks.

Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi. W1 .Terdapat J/K Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah dan AJK 3K S3 .Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu perkhidmatan. T1 .Sokongan padu dari pihak pejabat DaerahSerian.Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. S4 . O3 . O2 . W2 .Kantin yang uzur dan serba kekurangan. .Kerjasama dan semangat berpasukan yang tinggi kalangan semua warga sekolah.Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 .AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah.Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan Peluang(Opportunities-O) Ancaman(Threat-T) O1 .1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Kekuatan (Strength S) Kelemahan(Weakness-W) S1 .0 JAWATANKUASA KANTIN 5.Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat.5. W3 .

Memastikan menu dapat disediakan seperti yang dipaparkan. Menu tidak disediakan seperti yang dipaparkan 3. Harga makanan yang tidak berkualiti dan mahal. 5. Memastikan kualiti makanan setanding dengan harga. 2. Harga makanan selaras dengan pasaran Menceriakan kawasan kantin Perkhidmatan berkualiti menjelang 2013. Mempertingkatkan kualiti kebersihan kantin.5. Perkhidmatan pelanggan yang kurang cekap.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pengurusan kantin kurang memuaskan 1. Kekurangan dalam keceriaan kantin. Kualiti kebersihan kurang diberi perhatian. Meningkatkan mutu perkhidmatan menjelang 2013. . 4.

Pelbagai menu disediakan menjelang 2013. Tahap kebersihan mencapai 100% menjelang 2013. Perkhidmatan bermutu Penyediaan menu/ makanan yang sihat Kebersihan kantin Harga Pasaran .

5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator pencapaian 1.Program K3C (cekap,cepat & ceria) Meningkatkan mutu perkhidmatan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

- Kantin - SWA -90% amalan 3C dapat dicapai pada akhir tahun -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3c i/Perkhidmatan bermutu

ii/ Pengusaha kantin 2.Program Hidup Sihat Meningkatkan tahap kesihatan i/ Pengusaha Kantin ii/Pihak sekolah Jan Nov

-RM500 dpd SWA Kementerian Kesihatan -90% amalan hidup sihat dapat dicapai -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3C i/Penyediaan menu/makanan yang sihat

3.Program Ops Bersih Meningkatkan mutu kebersihan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

Kantin 90% amalan kebersihan dapat dipraktikan dan dicapai -100% tahap kebersihan dapat diterapkan Kebersihan kantin

1 Ucapan HEM 1.3 Perlantikan Penyelarasan Program 2. Program dijalankan sepanjang tahun .5.pengusaha dan pekerja kantin 3. cepat dan ceria ) Objektif Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha Kantin Guru Terlibat AJK kantin Proses Kerja 1. Kenalpasti kumpulan sasaran .4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Nama projek (AJK KANTIN) K3C ( Kantin cekap. Mesyuarat Program K3c 1.2 Penerangan tentang program 1.

Kesuntukan masa guru guru 2. AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat Laporan menggunakan borang yang disediakan. . Pengusaha kantin jarang bersama para pekerja kantin untuk membuat pemantauan kualiti perkhidmatan. Pemantauan AJK kantin. Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c 5. penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mem pertingkatkan program.4. Pengetua. pengawas sekolah Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keb erkesanan program tersebut Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. HEM. Kekangan 1.

Taklimat PK HEM 1.1 Bersama para pelajar tentang peningnya pemakanan yang sihat. .1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang. 3.Pertindihan jadual kerja pegawai kesihatan dengan program sekolah.Nama projek (AJK KANTIN) Program Hidup Sihat Objektif Meningkatkan tahap kesihatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pelajar dan guru-guru Guru Terlibat PK HEM. Kekangan 1. 2. Taklimat kepada pengusaha kantin 2.AJK kantin Proses Kerja 1. Ceramah Diadakan pada bulan Januari 2009 untuk perlaksanaan program sepanjang tahun.

. Pemantauan AJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan. Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut. penambahbaikan dilakukan setiap Tiga bulan bagi mempertingkatkan program. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat.2.

kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM.Mengana lisis hasil pemantauan sebulan sekali. 3. 2.Ketua Bidang menggunakan instrument yang disediakan Penilaian Sebulan sekali Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. .PK HEM. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja . Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi memp ertingkatkan program.AJK kantin dan Pengetua Proses Kerja 1.Nama projek (AJK KANTIN) Program Ops Bersih Objektif Meningkatkan tahap kebersihan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha kantin dan para pekerjanya Guru Terlibat PK HEM. Pemeriksaan mengejut Kekangan Kesuntukan Masa Pemantauan Pengetua.

0 JAWATANKUASA BIASISWA 6. Guru Data dan Guru Tingkatan .6. S2 Sokongan yang padu diberikan oleh pihak sekolah. Ketua Pembantu Tadbir. S3 Jadual pengeluaran wang biasiswa ditampal di dalam setiap kelas dan juga di dalam Bilik HEM untuk rujukan murid.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) KEKUATAN (Strength-S) KELEMAHAN (Weakness-W) S1 Semua guru biasiswa bersemangat tinggi dalam membantu murid-murid yang layak mendapat bantuan biasiswa. W1 Sikap sesetengah murid yang tidak mematuhi peraturan mengisi borang permohonan dengan lengkap dan betul. W3 Sikap segelintir Guru Tingkatan yang kurang peka terhadap keperluan biasiswa oleh sesetengah pelajar di dalam kelas masing-masing. ibubapa dan pihak bank (Bank Simpanan Nasional-BSN) W2 Sesetengah murid tidak peka terhadap promosi/iklan tawaran biasiswa. S4 Mendapant kerjasama daripada Jawatankuasa HEM.

W4 Kelewatan borang permohonan dikembalikan semula kepada jawatankuasa biasiswa sekolah untuk penapisan. .dalam mengenalpasti murid yang berkelayakan.

O3 Kemudahan Pusat Akses dan makmal komputer sekolah memudahkan proses pengisian borang permohonan online bagi pemohon baru. . T2 Sistem Maklumat Murid (SMM) yang tidak lengkap dan format yang tidak sepadan apabila penggabungan dilakukan di peringkat jabatan. O2 Setiap aktiviti kelolaan jawatankuasa biasiswa mendapat sokongan daripada ibu bapa dan pihak sekolah.PELUANG (Opportunities-O) ANCAMAN (Treat-T) O1 Mendapat kerjasama daripada pihak BSN untuk membuka akaun secara berkelompok bagi penerima biasiswa yang baru. T1 Murid-murid tidak mengembalikan semula borang permohonan yang diisi kepada Guru Tingkatan.

.

Meminta guru Tingkatan menyemak dahulu borang murid dan latarbelakang murid. Semua borang yang lenkap dapat dimasukkan ke dalam sistem permohona online . 2.6. 100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. 1. Maklumat diri dalam borang permohonan tidak lengkap. Sebilangan borang murid tidak memenuhi senarai semak dokumen yang disertakan menyebabkan mereka tidak memenuhi kriteria yang diperlukan.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI PENCAPAIAN Keciciran pelajar yang layak memohon tidak peka dengan promosi tawaran biasiswa. 100 % pelajar yang layak .

dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. Bilangan penerima biasiswa meningkat 2010 : 100% 2011 : 100% 2012 : 100% 2013 : 100% 2014 : 100% . Meminta Guru Tingkatan menyemak senarai semak maklumat yang diperlukan. Meningkatkan jumlah permohonan pelajar yang layak.

Memberi taklimat kepada Guru Tingkatan agar dapat memaklumkan kepada murid untuk segera melengkapkan borang permohonan. Mendapatkan maklum balas daripada guru data. Borang permohonan yang diisi lambat dikembalikan. Memastikan SMM dapat mengalami proses penggabungan dengan berjaya. Penggabungan SMM di peringkat Jabatan dapat dijalankan dengan lancar supaya pendaftaran secara on line dapat dijalankan. Semua borang yang lenkap dapat dikumpulkan dan dikembalikan semula kepada Guru Biasiswa. . 4. Data dan format Sistem maklumat Murid (SMM) tidak sepadan dengan data dan format penggabungan di peringkat jabatan. 100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010.3.

.

6. Guru Biasiswa dan Guru Tingkatan.00 40% murid yang layak menerima biasiswa 100% murid layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 . Bulan Januari hingga Jun RM 0. Meningkatkan bilangan murid yang berkelayakan mendapat bantuan biasiswa. Guru Penolong Kanan HEM.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Program Bantulah Mereka i.

Promosi Biasiswa i. Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak.Peningkatan sebanyak 60% murid yang layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 2. Guru Penolong Kanan HEM dan Guru Biasiswa.00 85% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa 100% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa Peningkatan sebanyak 15% borang yang lengkap diisi dan . Bulan Januari dan Bulan Jun RM 0.

dikembalikan kepada Jawatankuasa .

Menerangkan syarat-syarat dan proses untuk membuat permohonan. Biasiswa Biasiswa menjelang tahun 2014 Biasiswa menjelang tahun 2014 .ii.

4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) Nama Projek: (BIASISWA) Program Bantulah Mereka Objektif : Meningkatkan pelajar yang layak menerima biasiswa Tempoh : Feb Mac dan Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM. AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan Tingkatan 1 (Berdasarkan Keputusan UPSR) .6. Taklimat program Bantulah Mereka Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.

Tingkatan 4 (Berdasarkan keputusan PMR) Tingkatan 6 Rendah (Berdasarkan keputusan SPM) 3. Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal tahun (Tingk atan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah). Borang tidak dikembalikan Pemantauan: Pengetua .3 .1 Ketua Penyelaras memberi taklimat kepada guru tingkatan cara-cara mengisi bo rang permohonan 5. 5. Pelaksanaan Program: 5. Guru Tingkat an Penilaian : Memantau penerimaan borang yang lengkap diisi dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Borang yang diisi masih tidak lengkap 2. Perbincangan antara Guru Biasiswa dan PK HEM untuk melaksanakan program 4. Ketua Penyelaras .AJK Biasiswa. Guru Penolong Kanan HEM.Menerangkan kepentingan pengisian borang pemohonan biasiswa yang lengkap 5.2.Guru tingkatan membimbing dan menerangkan cara-cara mengisi borang permoho nan dan kepentingannya kepada murid kelas masing-masing Kekangan : 1.

Nama Projek: (BIASISWA) Promosi Biasiswa Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak Tempoh : Januari Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras dan PK HEM untuk melaksanakan program 4. Taklimat program Promosi Biasiswa Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. Program dijalankan dalam 2 fasa Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal . AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan 3.

Guru Penolong Kanan HEM.1 . melalui rad io sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas tentang syara t-syarat memohon biasiswa Kekangan : Pelajar tidak peka tentang iklan Pemantauan: Pengetua . Guru Tingkat an Penilaian : Memantau keberkesanan promosi iklan dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .2 .AJK Biasiswa. Ketua Penyelaras . 5. 5.tahun (Tingkatan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah). Pelaksanaan Program: 5.AJK program membuat promosi melalui iklan dalam bentuk poster.

0 JAWATANKUASA PENGAWAS 7.W ) S1 .S) KELEMAHAN (WEAKNESS .Ada pengawas tidak berani mengarah / keyakinan rendah W2 .7.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .Pemantauan kerja yang berterusan W1 .Ada pengawas tidak bergitu komited /bertanggunjawab W3 .Disiplin dan sahsiah pengawas terkawal S2.Ada pengawas takut memberi arahan kerana takut diugut kemudian .Ada pengawas yang komited dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasan harian / asrama S3 -Ada kerjasama di kalangan pengawas dan guru penyelaras S4 .

Sekolah mempunyai terlalu banyak pintu pagar masuk T4 . O2 -Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua warga sekolah dan murid-murid yang memahami apa itu peranan dan tanggungjawab pengawas sekolah.PELUANG (0PP0RTUNITIES .Bantuan daripada pengawal sekolah kurang mantap . T3 . T1 .Pihak sekolah sentiasa membiayai dan menyokong aktivitiaktiviti pengawas.O) ANCAMAN (TREAT .Pengawas mendapat ugutan daripada murid-murid yang ada masalah disiplin diri.Masalah pengangkutan menyebabkan ada pengawas yang tidak dapat hadir ke perjumpaan / kerja pengawas pada sebelah petang.T) O1 . T2 .

7.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Prestasi kepimpinan Pengawas kurang cemerlang 1 Pencapaian daya kepimpinan masih rendah. Meningkat prestasi kepimpinan pengawas ke tahap cemerlang Meningkatkan kualiti kepimpinan guru penyelaras Lembaga Pengawas Sekolah Meningkatkan penglibatan pengawas dalam pengendalian semua aktiviti sekolah .

!00% pengawas terlibat dan berkeyakinan diri yang cemerlang 2 Keyakinan diri pengawas rendah Meningkat tahap keyakinan diri pengawas ke tahap cemerlang . 100% pengawas menunjukan daya kepimpinan cemerlang 2.1.

3. 100% pengawas merasa yakin dan berani kerana disokong dalam menjalankan tugasan harian di kawasan sekolah .Menubuh pasukanGuru Bertugas Harian di blok akademik dan kawasan sekolah yang sering menjadi tumpuan pelajar pada wakt pergi dan waktu rehat.

Kursus Kepimpinan Pengawas 1. Pengetua. Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabaran yang akan datang. Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. 2.7. Semua Penolong .

100% pengawas boleh menjalankan tugasan dengan cekap dan berkualiti. .Kanan Januari Sekolah 80% pengawas belum mempunyai irri-ciri kepimpinan yang berkualiti. 100% pengawas akan berkeyakinan/ mempunyai jati diri yang kental dan tahan lasak dari segi fizikal dan mental.

.

Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpasti caracara menanganinya. Guru Penasihat Pengawas Sepanjang Tahun Sekolah 80% pengawas perlu diperingatkan tentang tugas/ peranan / tanggungjawab sebagai seorang . 2. Perjumpaan Bulanan (sebulan sekali) 1.3. Membina jati diri yang kental dan menguji ketahanan fizikal dan mental. 2. Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas.

pemimpin sekolah. 100% pengawas yang berdisiplin dan cekap dalam urusan tugasan harian/asrama. 100% pengawas yang bergerak pantas/cekap dan peka selalu/kerjasama diamalkan .

3. Lawatan Belajar/ Penanda Aras 1.3. mengeratkan silatulrahim/bertanya khabar. 2. Menimba ilmu dan pengetahuan. Belajar melalui melihat/mendengar/ menanya/menyentuh. Mengemaskini perancangan aktiviti . Guru Penasihat Pengawas Febuari Sekolah 80% pengawas masih belum terbuka minda dan tidak peka terhadap situasi 100% pengawas .

terbuka minda dan mata dan boleh menggunakan 100% pengawas cerdik minda dan boleh berinteraksi dengan berkesan .

Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/ pendidikan/perkemba ngan masa. 4. . pelbagai pendekatan semasa berurusan. sekeliling/ hanya mencontohi apa yang sedia ada. Bertukar pendapat / menjana idea untuk memantapkan kualiti kepimpinan dan system pelaksanaan tugasan pengawas.3.

Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkauliti. Lembaga Warden Proses Kerja 1. Guru Penasihat Pengawas.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) Nama Projek KURSUS KEPIMINAN PENGAWAS Objektif 1. Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat PK HEM. Tempoh Januari (3 hari 2 malam) Kump. Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabar an yang akan datang. Buat kertas kerja: 1.3 AJK Bertindak Agihan tugas/Jadual Kurus makanan /penginapan Kos Perbelanjaaan Hantar untuk kelulusan Pengetua .2 1.1 1. 2.7.

1. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan.2 Katering makanan/penginapan Surat Kebenaran daripada ibubapa pengawas 4.2 Keselamatan pengawas sepanjang kursus Akativiti ikut jadual/pantauan daripada semua ahli jawatankuasa.1 3. Lembaga Warden Penilaian 1. 2.1 2.2 Kepada semua ahli jawatankuasa Kepada pengawas/surat kebenaran ibubapa/jadual kursus 3. Pelaksanaan 4. Kekangan Kos perbelanjaan tinggi Pemantauan Dijalankan oleh PK HEM.4 1.5 Membuat tempahan penginapan /makanan Membuat surat kebenaran JPNS/ibubapa pengawas. . Guru Penasihat Pengawas.1 4. Pengesahan 3. Taklimat Kursus 2.

Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpas ti cara-cara menanganinya 2.2. Setiap Kumpulan 2 orang guru untuk menilai setiap aktiviti yang dibuat.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang pengawa s melalui pemantauan berterusan. Mengemaskini perancangan aktiviti 4. Mengumpul laporan dari catatan harian pengawas kes-kes disiplin setiap blok / setiap asrama / .keyakinan dan ciri- 3. bagi mengenalpasti prestasi. Setiap orang pengawas dinilai ciri kepimpinan. 3. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1. Mengeratkan silatulrahim / bertanya akhbar Tempoh Hari Selasa dalam minggu pertama setiap bulan. Nama Projek Perjumpaan Bulanan Pengawas Objektif 1. Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas.

Pengawas dibahagikan kepada kumpulan / biro 2. Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh Guru Penasihat Pengawas. Setiap orang pengawas dinilai oleh guru Penasihat Pengaws melalui prestasi ke rja harian.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang . Taklimat Bulanan membincangkan aktiviti terkini menjana idea untuk menyelesaikan masalah.2. Pelajar harian menghadapi masalah pengangkutan untuk hadir. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Perbincangan isu-isu baru engurusan tugasan harian / asrama Kekangan 1. Penilaian 1.masalah p 3.Masa kerana pengawas-pengawas dan guru penasihat pengawas juga perlu hadir unt uk kelas tambahan 2.

2 1.Nama Projek (PENGAWAS) Lawatan Belajar / Penanda Aras Objektif 1.1 1. Menimba ilmu dan pengetahuan 3. Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/pendidikan/perkembangan semasa Tempoh Febuari 2010 Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1.Buat kertas kerja Lawatan Belajar 1. Belajar melalui mendengar / menyanyi / menyentuh / pergi ke tempat berkenaan 2.Dihantar untuk kelulusan Pengetua .3 Tempat lawatan sebagai penanda aras Kos perbelajaan pengangkutan / makanan Aturcara lawatan / surat kebenaran JPN / Ibu bapa 2.

Taklimat bersama pengawas / guru penasihat pengawas 4.3 Lawatan ikut jadual Kekangan Kos pengangkutan tinggi dan masa lawatan singkat Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh PK HEM/ Guru Penasihat Pengawas Penilaian Pengawas dibahagikan kepada biro -Setiap biro diberikan satu tugasan yang perlu disiapkan dalam tempoh tertentu.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang .1 Pengawas dan guru penasihat pengawas menentukan bas untuk kumpulan 4.3.Tarikh lawatan 4. -Tugasan akan dinilai oleh Guru Penasihat Pengawas Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.2 Setiap guru penasihat pengawas bertangungjawab ke atas keselamatan semua pen gawas yang terlibat 4.

Kantin yang uzur dan serba kekurangan. W1 .W ) S1 .Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu Perkhidmatan.Semangat kerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua warga sekolah.Kebanyakan kemudahan hamper lengkap dan mencukupi S3 .Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi. W3 .Terdapat Jawatankuasa Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah Dan AJK 3K S4 .0 JAWATANKUASA PROGRAM 3K 8.Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan . S5 . W2 .1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .8.S) KELEMAHAN (WEAKNESS .Galakkan dan sokongandaripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 .

.

Sokongan padu dari pihak pejabat Daerah Lundu dan Jabatan Kesihatan Lundu.T) O1 .AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah.Sistem perparitan yang kurang sempurna dan berhampiran dengan dewan makan.PELUANG (0PP0RTUNITIES . T1 .O) ANCAMAN (TREAT .Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. . O3 . T2 . O2 .Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat.

Setiap tahun meningkat sebanyak 5%. Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 % Meningkatkan tahap keselamatan sekolah -Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya.8. Tahun 2009-75% Tahun 2010-80% Tahun 2011-85% Tahun 2012-90% . Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat. -mengadakan gotongroyong Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%.2 PELAN STRATEGIK AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang Tahap Kebersihan sekolah bawah 80% Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80% -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.

.

Tahun 2013-95% Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri. . -Bebas denggi.

3 PELAN TAKTIKAL AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 SEKOLAH DALAM TAMAN Meningkatkan tahap keceriaan sekolah.8. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Pekerja Kontrak November RM 1000 -PIBG LPBT Tahap keceriaan mencapai 80% Tahap keceriaan mencapai .

3 TANDAS Meningkatkan imej. kebersihan -Pengetua . -Pengetua -PK HEM -AJK 3K Murid Sepanjang Tahun RM 12000 -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 70% Tahap keceriaan kelas mencapai 80% Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat. bersih.85% Peratus keceriaan sekolah tercapai. kondusif dan menarik. 2 PERTANDINGAN INTEGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria.

Sepanjang RM 500 Tahap keceriaan Tahap keceriaan Tahap kebersihan .

-Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Penyelia asrama -Warden -semua guru Sepanjang tahun . PK HEM AJK 3K -Penjaga tandas -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci tahun -PIBG -LPBT mencapai 60% meningkat sehingga 65% dan keceriaan meningkat. 4 HIDUP SIHAT Mencapai tahap kesihatan 80%.ANGKAT dan keceriaan tandas.

.RM 100 -PIBG -jabatan kesihatan/ poliklinik Murid yang sihat seramai 78% Tahap kesihatan murid mencapai 85% Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik.

-semua murid 5 GOTONGROYONG PERDANA Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid Sepanjang tahun RM 1000 -PIBG Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang .

6 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. . -Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -ibu bapa/ penjaga -Pemandu bas Sepanjang tahun RM 300 -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 80% Tahap kesedaran murid mencapai 90% Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah.lain.

sekolah -jaga 7 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal. -Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -Pembantu makmal Sepanjang tahun RM 5000 -PCG Sains dan Matematik -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat. .

.

Guru GSTT. Semua guru. 2. -aktiviti penanaman pokok dijalankan. Taklimat program Taklimat pengetua Mesyuarat pembentukan AJK Kerja Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. PK HEM.4 PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) NAMA PROJEK SEKOLAH DALAM TAMAN OBJEKTIF Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. . TEMPOH November KUMPULAN SASARAN Kawasan sekolah GURU TERLIBAT Pengetua. 3. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. 4. Pekerja Kontrak sekolah PROSES KERJA 1.8.

guru bertugas harian. PK HEM. AJK 3K. NAMA PROJEK (3K PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH OBJEKTIF Menjadikan kelas lebih ceria. menarik dan lebih kondusif. Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai . TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua murid/ kelas GURU TERLIBAT Pengetua. PK HEM. semua murid PROSES KERJA 1. Guru Tingkatan. AJK 3K PENILAIAN Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur PENAMBAHBAIKAN Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah.KEKANGAN Kos yang terhad PEMANTAUAN Pengetua.

PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa. 2. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas.2. guru bertugas harian.1 Pertandingan keceriaan kelas KEKANGAN 1. . Guru tingkatan. Perbincangan guru tingkatan dengan murid tentang program 3. PEMANTAUAN PK HEM. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3. Vandalisme di dalam kelas. AJK 3K PENILAIAN Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Sumber kewangan 3.

guru bertugas harian . AJK 3K. PK HEM. semua murid PROSES KERJA 1. AJK Kebajikan. PEMANTAUAN PK HEM. Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerja-kerja keceriaan tanda s mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras dengan taraf dua bintang. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. AJK 3K. semua kaki tangan sekolah. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. Guru bertugas harian. 2.NAMA PROJEK (3K) TANDAS ANGKAT OBJEKTIF Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. KEKANGAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. Pelantikan penyelaras program.

NAMA PROJEK (3K) SAYA SIHAT OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. GURU TERLIBAT Pengetua. PK HEM. 2. AJK 3K. penceramah luar/ pegawai kesihatan PROSES KERJA 1. . semua muri d.PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan. TEMPOH Sepanjang tahun. Warden asrama. Penyelia Asrama. KUMPULAN SASARAN Semua murid. Kenal pasti kumpulan sasaran. Pelantikan penyelaras program. Taklimat SAYA SIHAT Ucapan PK HEM Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai s alah satu gaya hidup. semua guru.

.1 Pembahagian murid mengikut kelas.2. KEKANGAN Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menye diakan folio penjagaan kesihatan. 5. 3. Pelaksanaan aktiviti. PEMANTAUAN Pengetua. Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesa nan program. PENAMBAHBAIKAN Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini. Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta ke sedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. PK HEM. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT. 4. Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik.

TEMPOH Mac dan Julai KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. Taklimat oleh pengetua. c. Ibu bapa/ penjaga murid PROSES KERJA 1. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong . a. PK HEM. 4. b. agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut.NAMA PROJEK (3K) GOTONG-ROYONG PERDANA OBJEKTIF Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. 2. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa akti viti dijalankan. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. Pelaksanaan aktiviti. Semua guru. 5.

Pengawal keselamatan PROSES KERJA 1. TEMPOH Januari-November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. Post-mortem program. PK HEM. KEKANGAN Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan PEMANTAUAN Pengetua. Taklimat program Ucapan pengetua . AJK 3K.6. PK HEM PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). PENAMBAHBAIKAN Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap NAMA PROJEK SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah.

Pelaksanaan program 3. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. . PEMANTAUAN Pengetua. PENAMBAHBAIKAN Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam.Ucapan PK HEM-penerangan program 2. PK HEM.1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang menggunakan motosikal dan bas ikal. 3. semua guru PENILAIAN Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya KEKANGAN Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lem ah.

2. Guru Tingkatan. . Mesyuarat pembentukan AJK 3. Ketua bidang. Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik. Taklimat oleh pengetua. makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. Pelaksanaan program Taklimat program Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. guru subjek PROSES KERJA 1. PK HEM. Guru tingkatan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal. TEMPOH Januari hingga November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua.NAMA PROJEK (3K) SAFETY FIRST OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makm al. Pembantu makmal.

Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. KEKANGAN Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah. Semua guru PENILAIAN Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) PENAMBAHBAIKAN Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa. . PK HEM. PEMANTAUAN Pengetua.

. Kerjasama secara berpasukan dalam ahli jawatankuasa masing-masing akan menentuka n kejayaan sesuatu organisasi. Taktikal dan Operasi yang telah dirancangkan dan seterusnya akan dilaksanakan diperingkat Jawatankuasa masing-masing akan memantapkan lagi pengurusan HEM ke arah kecemerl angan lagi menyokong serta mendukung segala program dan aktiviti sekolah khususnya dalam melonjakkan prestasi akademi k murid ke tahap yang boleh dibanggakan. Diucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa yang telah berjay a merangka serta merumuskan segala perancangan dan program di bawah Pengurusan HEM bagi satu tujuan iaitu untuk mencapai visi d an misi sekolah.RUMUSAN AHLI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID Dengan adanya Pelan Strategik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful