PELAN STRATEGIK 2010-2014 BIDANG HAL EHWAL MURID

ISI KANDUNGAN MUKASURAT PELAN STRATEGIK HEM 4 OBJEKTIF PENGURUSAN HEM 5 CARTA ORGANISASI UNIT HEM 6 1.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID 7 1.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID 9 1.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID 11 1.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID 13 2.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN 14 2.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN 16 2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN 17 2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN 18 3.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 19 3.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 22 3.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 25 3.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA LEMBAGA WARDEN 28 4.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA SPBT 43 4.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA SPBT 45 4.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA SPBT 46

ISI KANDUNGAN MUKASURAT 4.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA SPBT 48 5.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN 51 5.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN 52 5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN 53 5.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN 55 6.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA 60 6.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA 62 6.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA 64 6.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA 66 7.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS 70 7.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS 72 7.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS 74 7.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS 78 8.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K 84 8.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PROGRAM 3K 86 8.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PROGRAM 3K 88 8.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PROGRAM 3K 92 RUMUSAN 103

Pengurusan Hal Ehwal Murid dituntut untuk meningkatkan sahsiah diri murid dari segi aspek disiplin diri. Dengan demikian. Justru itu segi sahsiah muridnya. . Justru itu . Pengurusan Hal Ehwal Murid telah merangka beberapa strategi serta program bagi memenuhi tuntutan dan harapan pihak sekolah dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan hal ehwal murid.nusa dan bangsa. Di mata masyarakat tem patan ia merupakan sebagai penetapan indentiti sekolah dari segi sahsiah muridnya. Dengan adanya strategik serta program yang dirangka dan dijalan kan akan memartabatkan diri murid menjadi modal insane yang berguna kepada Negara.0 HAL EHWAL MURID Pengenalan : 2014 ) Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah merupakan organisasi sokongan penting serta me njadi pendukung kepada lonjakan pencapaian prestasi akademik serta kokurikulum di peringkat sekolah.PELAN STRATEGIK ( 2010 1.

2. Memupuk nilai sayangilah diri sendiri khusus dari segi kesihatan untuk memban teras kegiatan merokok. 4. 5. inhalan dan penyalahgunaan dadah. Memberi perangsang kepada murid supaya menyintai dan sayangkan sekolahnya dan sekaligus mengurangkan gejala ponteng sekolah dikalangan murid. Membangunkan modal insan yang beraklak mulia dengan senantiasa mengamalkan ni lai-nilai murni. Memupuk serta menaman nilai kesatuan dikalangan murid supaya mereka sama-sama menjaga harta benda sekolah yang akhirnya akan mengurangkan budaya vandalisme. 6. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua kepada murid asrama .OBJEKTIF KECEMERLANGAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID: 1. Mengurangkan jurang ketidaksamaan sosial dan budaya serta memupuk kerjasama d ikalangan murid supaya budaya perpaduan antara kaum terjalin. 3.

Warden Sekolah 4.AJK 3K Keselamatan&Kesihatan Murid .Penyelian Asrama 3.Pengurusan Asrama 2.Guru Penyelaras Tingkatan 3.CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID PENGETUA (PENGERUSI) PENOLONG KANAN HEM (NAIB PENGERUSI) 1.Guru Tingkatan 4.Tukang Masak (Swasta) 1.Lembaga Disiplin Murid 5.Guru Pengurus Sahsiah 6.Badan Pengawas Sekolah 7.Pengurusan Kebajikan dan kemudahan murid 2.SPBT 4.Guru Penasihat Pengawas 1.Guru Biasiswa/Bantuan Khas 3.Pengawas Asrama 5.Pengurus Sahsiah Murid 2.

Kebersihan & Keceriaan 5. AJK Kantin Sekolah 6 .AJK Koperasi Sekolah .

Bilangan waden mencukupi W1.Sistem perparitan yang tidak sempurna . Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah S8.Ramai guru tidak yakin mengendalikan kes disiplin W3.Aspek 3K belum mantap W2.Terdapat blok bilik darjah dan asrama dalam keadaan daif W4.Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG: HAL EHWAL MURID KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman. S5 . S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta. 55% pelajar tinggal di Asrama S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta.1.

Berdekatan dengan Pondok Polis O8 . T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh.Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak . T5 Keadaan asrama gotong royong dan berek guru dijadikan asrama dalam keadaan daif T6 Ibubapa/penjaga kurang mengambil berat tentang disiplin murid.Kemudahan pengangkutan awam kurang. O3 O4 Hubungan baik pihak JPN. O7 . O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah.Berdekatan dengan Klinik Desa. T7 Menerima murid dari sekolah tadahan mempunyai Prestasi akademik rendah (SPR) T8. T1 Kedudukan sekolah berdekatan dengan kampung dan terdapat orang kampung menjual arak dan rokok kepada pelajar Asrama T2 Ada kedai menjual arak dan rokok secara bebas T3 . dan PPD dengan sekolah.PELUANG (OPPORTUNITIES-O) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah. Kerjasama dengan pihak PIBG dengan baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin O6 Mempunyai Kemudahan ICT yang baik.

.

Peratusan murid hadir ke sekolah kurang dari 98%. Masih terdapat segelintir murid yang merokok. Tahap kerosakan SPBT tinggi. Peratusan kerosakan SPBT dalam lingkugan . Peratusan tidak hadir ke sekolah bersebab tinggi. Mengadakan program meningkatkan peratusan pelajar yang datang ke sekolah. Menghapuskan gejala merokok di kalangan murid.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID (2010 -2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1.1. 3. Menambahkan peratusan pelajar datang ke sekolah. Sifar gejala merokok di kalangan murid. Mengadakan kempen anti merokok. 2. Sifar gejala ponteng di kalangan murid menjelang 2014. Wujud gejala merokok di kalangan murid.

. Mengurangkan Peratusan kerosakan SPBT dari 3% jumlah buku kepada 0%. Mengadakan kempen/program sayangi buku teks. Sifar kerosakan pada SPBT pada 2014.3% daripada jumlah buku.

4. Tahap pengurusan asrama masih perlu diperbaiki. Prestasi pengurusan asrama masih rendah khususnya asrama murid lelaki Meningkatkan prestasi pengurusan asrama khususnya asrama murid lelaki ke tahap yang boleh dibanggakan. (Lawatan penanda Aras-Asrama yang mendapat anugerah ASAT) Tahap pengurusan asrama murid lelaki dan murid perempuan ke tahap yang tahap yang maksimum. . Mengadakan program dan aktiviti yang menyeluruh bagi meningkatkan pengurusan asrama.

.

Semua Kaunselor.2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1 Kempen Sekolah Destinasiku Mempertingkatkan kesedaran murid akan kepentingan pendidikan Pengetua. Sekolah Murid ponteng secara . Semua Penolong Kanan.1.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID ( TAHUN 2010 . Semua Guru Jan Nov.

Sifar peratusan ponteng di kalangan murid menjelang tahun 2014 2 Kempen Sekolah Bebas Rokok Meningkatkan kesedaran tentang kesan bahaya kesihatan akibat merokok di Pengetua.keseluruhan melebihi 2 % setiap hari. IbuBapa 7% di kalangan murid . Semua Penolong Semua kaunselor Jan Nov. Gejala ponteng di kalangan murid menurun sehingga 0%. PIBG. Sekolah.

Penurunan sebanyak 2% di kalangan murid yang terlibat.masih merokok. Sifar kes merokok di kalangan murid menjelang tahun 2014 .

PIBG.kalangan murid Semua guru 3 Kempen Sayangi Buku Teks Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab dalam memelihara kesempurnaan SPBT Pengetua. IbuBapa 3% buku SPBT didapati rosak. Semua Penolong Kanan. Sekolah.Semua Guru Jan Nov. .Semua Kaunselor.

Ketua Waden. Semua Waden Jan Nov. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua bagi penghuni asrama.Mengurangkan peratusan kerosakan SPBT sebanyak 3%lagi. Pengetua. RumahKu. Sifar kerosakan SPBT menjelang tahun 2014 4 Kempen AsramaKu. PK HEM. Sekolah. PIBG. IbuBapa Tahap pengurusan .

Tahap pengurusan asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan ASAT.asrama adalah cermelang mengikut standard yang ditetapkan. . Menjelang tahun 2014 tahap pengurusan ditingkatan kepada 100%.

Mari Belajar. Masa terhad 3. bertanggungjawab dan bermotivasi tinggi. Penilaian Perkembangan murid yang terlibat akan dinilai dari semasa ke semasa oleh pemanta u. 4. RumahKu. Tempoh Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun Kumpulan Sasaran Semua Murid SMK BALAI RINGIN Guru Terlibat PK HEM. 3.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID (2010-2014) Nama Projek 1. AsramaKu. Kempen Sekolah Bebas Rokok. Sayangi Buku Teks. Masalah Pengangkutan 2. Proses Kerja Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan Kekangan 1. .berdedikasi. Sumber Kewangan 4. berdisplin . Kempen Kempen Kempen Kempen sekolah Destinasiku. Tempat Pemantauan Pengetua. Semua AJK dibawah HEM. Objektif Melahirkan murid yang beraklak mulia. PK Kokurikulum. Unit Bimbingan Dan Kaunseling. 2.1. Kaunselor Dan Setiausaha AJK HEM. PK HEM.

55% pelajar tinggal di asrama. S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta. Pagar konkrit belum dapat disediakan sepenuhnya. Ramai guru tidak yakin menangani kes disiplin.Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan pada modul latihan bagi sesi yang berikutnya nanti PELAN STRATEGIK BAGI SETIAP JAWATANKUASA HEM 2.Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA DISIPLIN KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN ( WEAKNESS S1 S2 S3 W ) Kerja berpasukan dalam Organisasi Suasana persekitaran yang selamat dan aman. S6 S7 Mempunyai Servis Kontraktor Katering Swasta.0 JAWATANKUASA DISIPLIN 2. S5 . Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah. . W1 W2 W3 Tempat untuk murid berehat kurang.

O3 Kerjasama dengan pihak PIBG baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin murid.PELUANG ( OPPORTUNITIES O ) ANCAMAN ( TREAT T ) O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah. O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah. T2 . T3 T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh. T1 Kedudukan sekolah bersebelahan dengan jalan raya utama. Kedudukan asrama perempuan terdedah kepada orang awam. T5 Ibubapa / penjaga kurang mengambil berat dengan disiplin murid.Kemudahan pengangkutan awam kurang. . T6 Menerima murid dari Feeder school yang kurang berminat untuk ke sekolah.

Mengadakan pemuafakatan dengan ibu bapa. 2. 1. 3.2. 1. 4. Motivasi untuk menarik minat pelajar datang kesekolah. Semuanya pelajar hadir ke sekolah 2014) . Peratus kehadiran pelajar ke sekolah tidak mencapai 98%. Peratus kehadiran mencapai 100% pada tahun 2014. Pelajar datang ke sekolah dengan rela hati. 2.Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator pencapaian 1 Pelajar ponteng sekolah 1. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pelajaran.

3. . 2. Pelajar lebih Mementingkan pelajaran berbanding dengan keseronokan di luar.dengan rela hati. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidakhadiran mereka kepada pihak sekolah.

2.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 2014) Sekolah Destinasiku 1. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta 1 Pengetua 2 PK 1 3 PK HEM .

4 PK KK 5 Unit Bimbingan Kaunseling. 6 Semua guru JanuariNovember

Kurang daripada 98% pelajar hadir ke sekolah. 100% pelajar hadir ke sekolah setiap hari 1. Semua pelajar hadir ke sekolah. 2. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah harus memaklumkan ketidak hadiranran mereka kepada pihak

menyayangi sekolah sekolah.

2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN ( TAHUN 2010 Nama Projek Sekolah Destinasiku

2014)

Objektif 1. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan 2 Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan 3 Menyemai nilai nilai Sekolahku duniaku serta menyayangi sekolah

Tempoh Januari -November Kumpulan Sasaran Semua Murid Guru Terlibat Pengetua, PK 1, PK HEM, PK KK, Unit Bimbingan Kaunseling, Semua guru

Proses Kerja 1. Taklimat Program Sekolah Destinasi Ku -Ucapan PK HEM -Penerangan tentang Program Sekolah Destinasi Ku - Pelantikan Penyelaras 2. Kenalpasti pelajar yang sering ponteng melalaui rekod kawalan kelas dan rekod kehadiran daripada guru tingkatan. 3. Perbincangan dan kaunseling. Pelajar bermasalah ponteng diberi kaunseling.

Kekangan

1. Satus motivasi pelajar ke sekolah amat rendah. 2. Pemantauan ibu bapa masih kurang. Pemantauan Dilakukan oleh PK HEM, Unit Kaunseling dan Guru Tingkatan Penilaian Dilakukan sekurang- kurang nya sebulan sekali. Penambahbaikan Penambahbaiakan dilakukan selepas penilaian dibuat untuk meningkatkan keberkesan an program.

Kedudukan asrama yang tidak strategik.0 JAWATAKNKUASA LEMBAGA WARDEN 3. W3-Asrama dipisahkan oleh jalan utama. S4 Mendapat sokongan daripada PIBG. S3 Tahap disiplin murid masih terkawal.3. sekolah dan ibu W1 W2 Masalah kesesakan murid di asrama. tidak terancang dan berselerak. S2 Warden komited terhadap tugas. .1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA LEMBAGA WADEN Strength ( S ) Weakness ( W ) Strength ( S ) Weakness ( W ) S1 Semua warden terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman.

ibu bapa dan organisasi luar. W5-Tahap sosioekonomi yang rendah. O3-Kedudukan sekolah hampir dengan PPD Serian T1-Berdekatan dengan jalan utama. S7-Penglibatan aktif murid dalam aktiviti kurikulum dan Kokurikulum W4-Latar belakang dan prestasi murid pada tahap sederhana. T4-Kurang motivasi daripada ibu bapa atau penjaga T5-Ibu bapa atau penjaga tidak mementingkan akademik anak-anak. S6-Makanan berkualiti mengikut menu KPM .bapa. T2-Berdekatan dengan kampung. Opportunity ( O ) Threats ( T ) Opportunity ( O ) Threats ( T ) O1 Mendapat peruntukan sepanjang tahun. W6-Kurang penjagaan terhadap penjagaan kebersihan diri. S5-Kemudahan asas ada. O2 Kerjasama dan sokongan daripada pihak PIBG. T3-Sikap lepas tangan ibu bapa. T6-Ancaman denggi dan malaria .

2 PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2013 ) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1.Menyediakan tempat belajar yang kondusif.Meningkatkan kuantiti lulus semua 1. 1. 2.T7-Masalah disiplin yang dipengaruhi oleh budaya setempat.Menyediakan Bilangan murid mendapat lulus semua mata pelajaran meningkat . 3.Meningkatkan peratus kelulusan murid dalam bidang akademik. Tahap pencapaian akademik murid asrama masih lemah Hampir 90% murid asrama berada pada tahap berprestasi rendah.Memanjangkan masa belajar malam. 2. 3.

setiap tahun: TAHUN PMR SPM STPM 2009 .

mata pelajaran. pelbagai kemudahan untuk murid asrama mendapatkan maklumat. 2010

2011

2012

2013

PELAN STRATEGIK LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) ISU MASALAH MATLAMAT

STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 2. Bangunan asrama daripada pengubahsuaian bangunan lain 1. Bangunan yang sudah uzur, tidak selamat dan tidak sesuai untuk asrama. 2. Tidak dapat 1.Bangunan asrama baru pada tahun 2012. 2.Menyediakan bangunan asrama baru yang boleh menampung 500 pelajar lelaki dan Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Bangunan asrama yang baru dapat menampung 500 orang pelajar lelaki dan 500 orang pelajar perempuan.

menampung jumlah penghuni yang ramai. 500 pelajar perempuan pada tahun 2012. 3. Tandas rosak dan tidak mencukupi Tandas asrama banyak yang sudah tersumbat dan tidak ekonomik dibaiki. (Asrama Rentap) Membina tandas baru yang dapat menampung jumlah penghuni asrama. Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Tandas yang mencukupi 4. Bekalan air paip Tekanan rendah Saluran paip BG sudah uzur dan tersumbat. Paip utama masih menggunakan paip asbestos (tidak selamat untuk kesihatan) Mengantikan saluran paip BG yang sudah uzur dan tersumbat. Mengantikan sistem paip utama jenis asbestos dengan Polypaip. Mengelakkan kebocoran air. Menghantar kakitangan untuk berkursus membaiki paip.

Tiada kebocoran paip belaku.Membuat permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeri. .

Membina tangki air @ kulah air di bilik tandas dan bilik mandi. Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama. 2. Mengeratkan hubungan antara warden dengan Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat .3 PELAN TAKTIKAL LEMBAGA WARDEN ( TAHUN 2010-2014 ) 1 Asramaku Rumahku Jua 1. 3.

100% murid terlibat 100% murid terlibat .

Ketua Kaum dan Warden Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama Pengetua. 3 .murid. Kehadiran Ketua Kaum 100% Kehadiran Ketua Kaum 100% setiap tahun.Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama Semua warden PIBG RM 3000 Peruntukan bantuan PIBG 90% Ketua Kaum menghadiri program ini. 2 Randau PIBG.

Gotongroyong PIBG Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Peruntukan bantuan makanan murid asrama 50% ibu bapa akan hadir mengikuti program ini 70% ibu bapa mengikuti program ini 100% ibu bapa akan ikut serta dalam program ini. 4 Karnival Sukan Mencungkil bakat .

Pengetua Peruntukan 50% murid 80% murid 100% murid .

Semua Penolong Kanan Semua Ketua Bidang Semua Penyelia Asrama RM 3000 .Asrama murid dalam pelbagai bidang Semua warden Semua Penyelia Asrama bantuan makanan murid asrama & Wang sewaan terlibat terlibat Terlibat 5 Malam Budaya 1 Malaysia Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama Pengetua.

Peruntukan bantuan PIBG 90% ibu bapa menghadiri program ini. Kehadiran ibu bapa 100% Kehadiran ibu bapa 100% setiap tahun .

Semua warden PIBG 8 JOM ke Kelas BM 1.Meningkatkan peratus kelulusan murid Pengetua Semua warden Semua Penyelia Asrama Januari Disember Peruntukan bantuan makanan murid asrama 100% murid terlibat 100% murid terlibat Peningkatan jumlah dan peratusan lulus semua mata pelajaran .Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2.

4 PELAN OPERASI LEMBAGA WARDEN (2010-2014) NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Orientasi Tingkatan 1 OBJEKTIF 1.3. Mencungkil bakat murid 3.Mencungkil bakat kepimpinan murid TEMPOH Minggu Pertama Persekolahan .Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid. 2.

KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama Tingkatan 1 Tahun 2010semua warden GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama / Guru B &K PROSES KERJA 1. Semua warden asrama iii. Taklimat asrama pelajar baru tingkatan 1 KEKANGAN Cuaca yang tidak menentu untuk aktiviti luar. Mesyuarat Lembaga Warden dan Unit B&K · Perancangan dan Pembentangan Kertas Ker ja 2. Ketua Warden ii. PEMANTAUAN i. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas program habis PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak B&K dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Kawat Keselamatan fire drill OBJEKTIF Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan aspek keselamatan diri TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama semua warden .

Ketua Warden ii. Menghantar Surat Makluman kepada pihak Bomba Serian 4.Semua warden dan Penyelia Asrama bersedia di tempat-tempat yang ditetapkan · Sesi Kawat Kebakaran Fire Drill. Mesyuarat Lembaga Warden · Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Taklimat asrama 3. . dijalankan · Taklimat/rumusan daripada pihak Bomba KEKANGAN Hari dan waktu yang ditetapkan oleh pihak warden tidak bertepatan dengan ruang d an peluang yang ada dengan pihak bomba PEMANTAUAN i. Semua warden asrama iii. Pelaksanaan Aktiviti · Diadakan semasa Sedang tidur . Semua Penyelia asrama .GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1.

PENILAIAN Dijalankan selepas program dijalankan PENAMBAHBAIKAN Pemantauan dijalankan bersama pihak Bomba akan dijalankan dari semasa ke semasa NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Asramaku Rumahku Jua OBJEKTIF 1. Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya sayang terhadap asrama 2. TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama . Mengeratkan hubungan antara warden dengan murid.

Kewangan asrama ii. Susun atur 3. Asrama tercantik . Taklimat semua penghuni asrama KEKANGAN i. Tandas 2 bintang .GURU TERLIBAT Pengetua / PK HEM / Ketua Warden / Semua warden / Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja Pertandingan: . Ketua Warden ii. Semua warden asrama iii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program . kebersihan asrama . Penglibatan murid PEMANTAUAN i. Mesyuarat Lembaga Warden 2.

NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Randau PIBG. Ketua Kaum dan Warden OBJEKTIF Mewujudkan kerjasama erat dalam menangani masalah disiplin murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua .

Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 3. Mengambil Kehadiran ibu bapa . Mesyuarat Lembaga Warden 2. Pelaksanaan Aktiviti: . Bersurai KEKANGAN 1. YDP. Taklimat asrama 5. PEMANTAUAN i. PK HEM . Sebilangan Ketua Kaum tidak dapat menghadirkan diri ke Majlis Randau kerana k ekangan semasa seperti tiada pengangkutan. hari bekerja dan urusan rasmi.PK 1 PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia Asrama PROSES KERJA 1. Ucapan alu-aluan Pengetua. Ketua Warden. Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4. Ahli Jawatankuasa PIBG. Sesi soal jawab . Ketua Warden . PK1.

kelemahan dan kelebihan majlis ini dijalankan.. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden bagi mengenal pasti jumlah kehadiran Ketua Kaum.ii. Kata sepa kat dapat dibuat bagi menangani masalah disiplin murid asrama NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Gotong-royong PIBG OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama . jumlah kehadiran Ketua Kaum mengalakkan . Semua warden asrama iii. PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian.

hari bekerja dan sebilangannya sikap ibu bapa yang lepas . Gotong royong .GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Jamuan . Mengambil Kehadiran ibu bapa . Pelaksanaan Aktiviti: . Ketua Warden . Taklimat asrama 3. Bersurai KEKANGAN 1. Mesyuarat Lembaga Warden . Menghantar Surat Maklum Ibu Bapa dan Ahli PIBG 4. Sebilangan ibu bapa tidak dapat menghadirkan diri ke aktiviti gotong-royong a srama kerana kekangan semasa seperti tiada pengangkutan. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Ucapan alu-aluan Pengetua.

PEMANTAUAN i. Semua warden asrama iii. Ketua Warden ii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan selepas aktiviti PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program NAMA PROJEK (Lembaga Warden) Karnival Sukan Asrama OBJEKTIF Mencungkil bakat murid dalam pelbagai bidang .tangan akan tanggungjawab diri.

Mesyuarat Lembaga Warden . Taklimat asrama 3. Menghantar Surat Maklum dan borang pelepasan daripada Ibu Bapa 4. . . Pemilihan wakil untuk setiap kategori yang dipertandingkan Latihan intensif Perlawanan antara sekolah peringkat bahagian Samarahan Pemilihan wakil bahagian Samarahan dan latihan berpusat . Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2.TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Pelaksanaan Aktiviti: . .

Pertandingan peringkat negeri KEKANGAN i. Kekurangan tempat untuk mengadakan aktiviti Kokurikulum asrama PEMANTAUAN i. NAMA PROJEK Malam Budaya 1 Malaysia . Semua Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan dalam Mesyuarat Warden dan Pengawas PENAMBAHBAIKAN Mencungkil bakat murid lebih awal untuk persediaan awal bagi pertandingan ASAT t ahun depan. Ketua Warden ii. Semua warden asrama iii..

Semua Penolong Kanan. Pelaksanaan Aktiviti: Pertandingan: . Cina dan Melayu) Ngajat. . . Semua Ketua Bidang. Bidayuh.(Lembaga Warden) OBJEKTIF Mengeratkan hubungan lembaga warden dengan ibu bapa dan murid asrama TEMPOH KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua. Semua warden. Menghantar Surat Maklum Balas daripada Ibu Bapa 4. Kumang dan Keling (Iban. . MT PIBG dan semua guru. Semua Penyelia Asrama. Taklimat asrama 3. belangi. PROSES KERJA 1. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Mesyuarat Lembaga Warden . joget Nyumpit Karaoke .

Kewangan asrama ii.. Bertaboh KEKANGAN i. Penglibatan murid PEMANTAUAN i. Semua warden asrama iii. Ketua Warden ii. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Selepas aktiviti dijalankan PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan kejayaan program .

Meningkatkan jumlah murid lulus dalam semua mata pelajaran 2.NAMA PROJEK (Lembaga Warden) JOM ke Kelas BM OBJEKTIF 1. Perancangan dan Pembentangan Kertas Kerja 2. Mesyuarat Lembaga Warden . Pembahagian kelas mengikut kategori pelajar .Meningkatkan peratus kelulusan murid TEMPOH Januari Disember KUMPULAN SASARAN Semua murid asrama GURU TERLIBAT Pengetua PK HEM Ketua Warden Semua warden Semua Penyelia asrama PROSES KERJA 1. Taklimat asrama 3.

Pemantauan kelas dilakukan oleh warden bertugas . Aktiviti belajar sendiri akan diteruskan di kelas Tingkatan 4 (perempuan) dan Tingkatan 5 (lelaki) sehingga jam 11:00 malam. Pelaksanaan Aktiviti: . jumlah murid yang cemerlang dalam mana-mana peperik saan awam makin bertambah. Semua Penyelia asrama PENILAIAN Penilaian dijalankan semasa Mesyuarat Lembaga Warden setiap kali selepas peperik saan peringkat sekolah/awam dijalankan PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian. Semua warden asrama iii. . Murid masuk kelas masing-masing mulai jam 06:45 hingga 9:00 malam . Ketua Warden ii. Pelajar wajib mengulag kaji pelajaran masing-masing mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan oleh Biro Belajar Malam. Tiada aktiviti menyiapkan kerja rumah (dilakukan sebalah siang hari) . KEKANGAN Sebahagian murid tiada motivasi diri untuk belajar dengan lebih tekun PEMANTAUAN i. .4.

Mempunyai sebuah bilik kecil untuk menyimpan buku teks dan fail SPBT.Mendapat PCG untuk kemudahan membeli alat dan alat tulis. W5.Guru penyelaras yang komited dan bekerja dalam satu pasukan.. S3. S7.Terdapat sebahagian pelajar yang tidak memulangkan buku teks di akhir tahun. S9. .Buku rosak dan hilang adalah antara masalah utama.4.0 JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS4.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah. W4.Masalah displin murid terkawal dan tiada kes displin berat dilaporkan. S6. S2.Masih sebahagian kecil daripada pelajar yang tidak menghargai keistimewaan SPBT. S4.Tiada kemudahan perkakasan BOSS.Mempunyai kemudahan untuk mengekses internet.Mendapat sokongan dan kerjasama yang padu daripada PIBG. W1.Mempunyai sebuah stor pengasingan untuk menyimpan sementara buku yang akan dilupuskan.Kebanyakan guru memberi komitmen yang tinggi.1 ANALISIS SWOT AHLI JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (2010-2014) KEKUATAN (Strenght S) KELEMAHAN (Weakness W) S1.Pengurusan SPBT masih menggunakan kaedah manual. S5. W3. W2. S8.

Semua pelajar mendapat kemudahan Skim Pinjaman Buku Teks.Sokongan padu dari ibu bapa .Tiada Bilik Operasi Sumber Sekolah (BOSS) . O3.Sukar mendapat bekalan buku teks di pasaran T3.Pelajar berhenti sekolah tidak memulangkan buku teks.Sokongan padu dari pihak pentadbir O4.Pelajar tidak mengantikan buku buku hilang T2.PELUANG (Opportunities O) ANCAMAN (Threat T) O1. T1. T4. O2.Komuniti setempat mudah memberi kerjasama dalam semua program sekolah. sering hadir semasa sesi perjumpaan dengan guru tingkatan berbincang mengenai displin pelajar.

Mewajibkan pelajar mengganti semula buku teks yang hilang. 1.4. Penjagaan & penggunaan buku teks kurang memuaskan 1. 3% buku teks hilang semasa dipulangkan pada akhir tahun. Pemeriksaan berkala oleh guru subjek untuk memastikan bilangan buku teks yang rosak dapat dikurangkan. 2. 2. Mewajibkan pelajar membalut buku teks. Menahan Sijil Akademik pelajar . 1. Mengurangkan peratusan kerosakan keadaan buku teks. 1. Peratus kerosakan buku teks 0% 2. 1. 3% buku teks yang dipulangkan pada akhir tahun rosak keadaan fizikal. Mengurangkan peratusan kehilangan buku teks.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BUKU TEKS ( TAHUN 2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian 1. 2.

Peratus kehilangan buku teks 0%. 1. .sehingga bayaran buku teks dilunaskan.

3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ERT Indikator Pencapaian 1 Jom Sayangi buku teks Mengurangkan kerosakan fizikal buku teks.4. Guru subjek Jan Okt RM0 . Pengetua 2. Penyelaras tingkatan. 5. PKHEM 3. 3% buku teks rosak semasa pemulangan pada akhir tahun. 1. 3% buku teks hilang . . Mengurangkan kehilangan buku teks. S/U JK buku teks 4.

S/U JK buku Jun Okt RM1500/SUWA . 0% buku yang perlu . . 0% buku teks hilang semasa pemulangan pada akhir tahun.semasa pemulangan pada akhir tahun. . 2 Mari Selamatkan Memanjangkan jangka hayat penggunaan 1. Pengetua 2. Peratus kerosakan dan kehilangan buku teks 0%. 0% buku teks rosak semasa pemulangan akhir tahun. Peratus buku yang . 3% buku yang rosak dibaikpulih . PKHEM 3. .

.

teks. 5. 4. . dibaikpulih dibaikpulih 0%. Kelab SPBT dan boleh digunakan semula.Buku Teks buku teks. Penyelaras tingkatan.

2.3 Pelantikan Penyelaras Progam 2.1 Ucapan Pengetua 1.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks 1.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BUKU TEKS (TAHUN 2010-2014) Nama Projek: Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal.5) Guru Telibat: 1. Semua guru subjek Proses Kerja: 1. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1. S/U JK buku teks. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program 4.(Peralihan hingga Ting. Mengurangkan kehilangan buku teks. . Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin . Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt.4. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. 2. Penyelaras tingkatan 3.

penambahbaikan dilakukan dari tahun bagi meningkatk an keberkesanan program. Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. Kekangan: 1.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan. Penyelaras tingkatan. PKHEM. 5. 2.2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah. Pelaksanaan aktiviti 5. S/U Jk buku teks. Mengurangkan kerosakan buku teks secara fizikal. JK SPBT dan guru subjek. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. . 2. Mengurangkan kehilangan buku teks. Tempoh: Jan hingga Oktober 2010 Kumpulan Sasaran: Semua Pelajar SMK Balai Ringin (Peralihan hingga Tingkatan 5) Guru Telibat: 1. 3.5. Penilaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks. Semua guru subjek. Nama Projek: (SPBT) Program Jom Sayangi Buku Teks Objektif: 1.

.

2 Guru subjek memperingatkan pelajar dari semasa ke semasa tentang penjagaan b uku teks. 4. Kekangan: 1. Program dijalankan secara berkala dari Jan hingga Okt.Proses Kerja: 1. 5. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks 1. Penialaian: Penilaian dijalankan selepas pemulangan dijalankan pada akhir tahun menggunakan borang rekod kehilangan & kerosakan buku teks.1 Semua Pelajar SMK Balai Ringin 3. 5.2 Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks. JK SPBT dan guru subjek. Kesedaran & tanggungjawab menjaga buku teks dalam kalangan pelajar adalah ren dah. Penambahanbaikan: Berdasarkan hasil penilaian.1 Pelajar diberi taklimat oleh pengetua semasa perhimpunan. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru subjek tentang pelaksanaan program . penambahbaikan dilakukan dari tahun ke tahun bagi m eningkatkan keberkesanan program.1 Ucapan Pengetua 1.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua. Pelaksanaan aktiviti 5. 1. PKHEM. .

Sokongan padu dari pihak pejabat DaerahSerian. .Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu perkhidmatan. O2 .AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah.5.Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 .Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat. T1 .Kantin yang uzur dan serba kekurangan.Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan Peluang(Opportunities-O) Ancaman(Threat-T) O1 . S4 . W2 .Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Kekuatan (Strength S) Kelemahan(Weakness-W) S1 . W3 .Kerjasama dan semangat berpasukan yang tinggi kalangan semua warga sekolah. O3 . W1 .0 JAWATANKUASA KANTIN 5.Terdapat J/K Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah dan AJK 3K S3 .Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.

5. Perkhidmatan pelanggan yang kurang cekap. Harga makanan yang tidak berkualiti dan mahal. Mempertingkatkan kualiti kebersihan kantin. 4. Memastikan menu dapat disediakan seperti yang dipaparkan. Menu tidak disediakan seperti yang dipaparkan 3. 2. . Kualiti kebersihan kurang diberi perhatian. Memastikan kualiti makanan setanding dengan harga.5.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pengurusan kantin kurang memuaskan 1. Kekurangan dalam keceriaan kantin. Meningkatkan mutu perkhidmatan menjelang 2013. Harga makanan selaras dengan pasaran Menceriakan kawasan kantin Perkhidmatan berkualiti menjelang 2013.

Pelbagai menu disediakan menjelang 2013. Tahap kebersihan mencapai 100% menjelang 2013. Perkhidmatan bermutu Penyediaan menu/ makanan yang sihat Kebersihan kantin Harga Pasaran .

5.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator pencapaian 1.Program K3C (cekap,cepat & ceria) Meningkatkan mutu perkhidmatan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

- Kantin - SWA -90% amalan 3C dapat dicapai pada akhir tahun -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3c i/Perkhidmatan bermutu

ii/ Pengusaha kantin 2.Program Hidup Sihat Meningkatkan tahap kesihatan i/ Pengusaha Kantin ii/Pihak sekolah Jan Nov

-RM500 dpd SWA Kementerian Kesihatan -90% amalan hidup sihat dapat dicapai -100% pengusaha kantin dapat menerapkan nilai 3C i/Penyediaan menu/makanan yang sihat

3.Program Ops Bersih Meningkatkan mutu kebersihan i/ Pengusaha kantin ii/ AJK kantin Jan Nov

Kantin 90% amalan kebersihan dapat dipraktikan dan dicapai -100% tahap kebersihan dapat diterapkan Kebersihan kantin

1 Ucapan HEM 1. cepat dan ceria ) Objektif Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha Kantin Guru Terlibat AJK kantin Proses Kerja 1.3 Perlantikan Penyelarasan Program 2. Program dijalankan sepanjang tahun .5.2 Penerangan tentang program 1. Mesyuarat Program K3c 1.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH (2010-2014) Nama projek (AJK KANTIN) K3C ( Kantin cekap. Kenalpasti kumpulan sasaran .pengusaha dan pekerja kantin 3.

Pengetua. Pemantauan AJK kantin. Pengusaha kantin jarang bersama para pekerja kantin untuk membuat pemantauan kualiti perkhidmatan. HEM.4. Kesuntukan masa guru guru 2. . penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi mem pertingkatkan program. AJK bertugas harian melakukan pemantauan dan membuat Laporan menggunakan borang yang disediakan. Pengusaha kantin diperkenalkan dengan amalan 3c 5. pengawas sekolah Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keb erkesanan program tersebut Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Kekangan 1.

Nama projek (AJK KANTIN) Program Hidup Sihat Objektif Meningkatkan tahap kesihatan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pelajar dan guru-guru Guru Terlibat PK HEM. Kekangan 1. . Taklimat PK HEM 1.Pertindihan jadual kerja pegawai kesihatan dengan program sekolah.1 Bersama para pelajar tentang peningnya pemakanan yang sihat.AJK kantin Proses Kerja 1. Taklimat kepada pengusaha kantin 2.1 Pengusaha kantin harus menyediakan menu yang sihat dan seimbang. 2. Ceramah Diadakan pada bulan Januari 2009 untuk perlaksanaan program sepanjang tahun. 3.

Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut.2. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. penambahbaikan dilakukan setiap Tiga bulan bagi mempertingkatkan program. Pemantauan AJK kantin dan PK HEM dengan mengunakan borang yang disediakan.Kurang pengetahuan tentang amalan hidup sihat. .

. 2. kemudahan dan perlaksanaan dilakukanoleh PK HEM.PK HEM.penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi memp ertingkatkan program. Taklimat untuk pengusaha kantin tentang tahap kebersihan diri.Ketua Bidang menggunakan instrument yang disediakan Penilaian Sebulan sekali Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. 3. Pemeriksaan mengejut Kekangan Kesuntukan Masa Pemantauan Pengetua. Kenalpasti golongan sasaran iaitu pengusaha kantin dan para pekerja .Nama projek (AJK KANTIN) Program Ops Bersih Objektif Meningkatkan tahap kebersihan Tempoh Januari hingga November Kumpulan Sasaran Pengusaha kantin dan para pekerjanya Guru Terlibat PK HEM.Mengana lisis hasil pemantauan sebulan sekali.AJK kantin dan Pengetua Proses Kerja 1.

S2 Sokongan yang padu diberikan oleh pihak sekolah. S3 Jadual pengeluaran wang biasiswa ditampal di dalam setiap kelas dan juga di dalam Bilik HEM untuk rujukan murid.1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) KEKUATAN (Strength-S) KELEMAHAN (Weakness-W) S1 Semua guru biasiswa bersemangat tinggi dalam membantu murid-murid yang layak mendapat bantuan biasiswa. Ketua Pembantu Tadbir. Guru Data dan Guru Tingkatan . ibubapa dan pihak bank (Bank Simpanan Nasional-BSN) W2 Sesetengah murid tidak peka terhadap promosi/iklan tawaran biasiswa. W1 Sikap sesetengah murid yang tidak mematuhi peraturan mengisi borang permohonan dengan lengkap dan betul.0 JAWATANKUASA BIASISWA 6. S4 Mendapant kerjasama daripada Jawatankuasa HEM.6. W3 Sikap segelintir Guru Tingkatan yang kurang peka terhadap keperluan biasiswa oleh sesetengah pelajar di dalam kelas masing-masing.

.dalam mengenalpasti murid yang berkelayakan. W4 Kelewatan borang permohonan dikembalikan semula kepada jawatankuasa biasiswa sekolah untuk penapisan.

PELUANG (Opportunities-O) ANCAMAN (Treat-T) O1 Mendapat kerjasama daripada pihak BSN untuk membuka akaun secara berkelompok bagi penerima biasiswa yang baru. T2 Sistem Maklumat Murid (SMM) yang tidak lengkap dan format yang tidak sepadan apabila penggabungan dilakukan di peringkat jabatan. T1 Murid-murid tidak mengembalikan semula borang permohonan yang diisi kepada Guru Tingkatan. O2 Setiap aktiviti kelolaan jawatankuasa biasiswa mendapat sokongan daripada ibu bapa dan pihak sekolah. O3 Kemudahan Pusat Akses dan makmal komputer sekolah memudahkan proses pengisian borang permohonan online bagi pemohon baru. .

.

2.2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI PENCAPAIAN Keciciran pelajar yang layak memohon tidak peka dengan promosi tawaran biasiswa. Meminta guru Tingkatan menyemak dahulu borang murid dan latarbelakang murid. Semua borang yang lenkap dapat dimasukkan ke dalam sistem permohona online . Maklumat diri dalam borang permohonan tidak lengkap. Sebilangan borang murid tidak memenuhi senarai semak dokumen yang disertakan menyebabkan mereka tidak memenuhi kriteria yang diperlukan. 100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010.6. 1. 100 % pelajar yang layak .

dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. Bilangan penerima biasiswa meningkat 2010 : 100% 2011 : 100% 2012 : 100% 2013 : 100% 2014 : 100% . Meminta Guru Tingkatan menyemak senarai semak maklumat yang diperlukan. Meningkatkan jumlah permohonan pelajar yang layak.

Memastikan SMM dapat mengalami proses penggabungan dengan berjaya.3. Borang permohonan yang diisi lambat dikembalikan. 100 % pelajar yang layak dapat menerima biasiswa menjelang tahun 2010. Data dan format Sistem maklumat Murid (SMM) tidak sepadan dengan data dan format penggabungan di peringkat jabatan. Memberi taklimat kepada Guru Tingkatan agar dapat memaklumkan kepada murid untuk segera melengkapkan borang permohonan. . Semua borang yang lenkap dapat dikumpulkan dan dikembalikan semula kepada Guru Biasiswa. 4. Mendapatkan maklum balas daripada guru data. Penggabungan SMM di peringkat Jabatan dapat dijalankan dengan lancar supaya pendaftaran secara on line dapat dijalankan.

.

Guru Biasiswa dan Guru Tingkatan. Guru Penolong Kanan HEM.6.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Program Bantulah Mereka i. Meningkatkan bilangan murid yang berkelayakan mendapat bantuan biasiswa.00 40% murid yang layak menerima biasiswa 100% murid layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 . Bulan Januari hingga Jun RM 0.

00 85% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa 100% borang permohonan berjaya diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Jawatankuasa Peningkatan sebanyak 15% borang yang lengkap diisi dan . Bulan Januari dan Bulan Jun RM 0. Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak. Promosi Biasiswa i.Peningkatan sebanyak 60% murid yang layak menerima biasiswa menjelang tahun 2014 2. Guru Penolong Kanan HEM dan Guru Biasiswa.

dikembalikan kepada Jawatankuasa .

Menerangkan syarat-syarat dan proses untuk membuat permohonan.ii. Biasiswa Biasiswa menjelang tahun 2014 Biasiswa menjelang tahun 2014 .

6. AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1. Taklimat program Bantulah Mereka Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA BIASISWA (2010-2014) Nama Projek: (BIASISWA) Program Bantulah Mereka Objektif : Meningkatkan pelajar yang layak menerima biasiswa Tempoh : Feb Mac dan Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan Tingkatan 1 (Berdasarkan Keputusan UPSR) .

Guru Tingkat an Penilaian : Memantau penerimaan borang yang lengkap diisi dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .2. Borang yang diisi masih tidak lengkap 2.Tingkatan 4 (Berdasarkan keputusan PMR) Tingkatan 6 Rendah (Berdasarkan keputusan SPM) 3. Perbincangan antara Guru Biasiswa dan PK HEM untuk melaksanakan program 4.AJK Biasiswa. Ketua Penyelaras .Guru tingkatan membimbing dan menerangkan cara-cara mengisi borang permoho nan dan kepentingannya kepada murid kelas masing-masing Kekangan : 1. Borang tidak dikembalikan Pemantauan: Pengetua .1 Ketua Penyelaras memberi taklimat kepada guru tingkatan cara-cara mengisi bo rang permohonan 5. Guru Penolong Kanan HEM.3 . Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal tahun (Tingk atan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah). 5. Pelaksanaan Program: 5.Menerangkan kepentingan pengisian borang pemohonan biasiswa yang lengkap 5.

Perbincangan Sesama Guru Penyelaras dan PK HEM untuk melaksanakan program 4. Program dijalankan dalam 2 fasa Program dijalankan dalam 2 fasa iaitu Fasa I bagi kemasukan awal . Taklimat program Promosi Biasiswa Ucapan Pengerusi Penerangan Program PK HEM Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid melalui guru tingkatan 3.Nama Projek: (BIASISWA) Promosi Biasiswa Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima yang layak Tempoh : Januari Jun Kumpulan Sasaran : Pelajar yang dikenal pasti layak memohon biasiswa Guru Terlibat : Guru Penolong Kanan HEM. AJK Biasiswa dan Guru Tingkatan Proses Kerja : 1.

AJK Biasiswa. Guru Tingkat an Penilaian : Memantau keberkesanan promosi iklan dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas tentang syara t-syarat memohon biasiswa Kekangan : Pelajar tidak peka tentang iklan Pemantauan: Pengetua .1 . melalui rad io sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan.tahun (Tingkatan 1 & 4) dan Fasa II bagi kemasukan pertengahan tahun (Tingkatan 6 Rendah). Ketua Penyelaras .AJK program membuat promosi melalui iklan dalam bentuk poster. Pelaksanaan Program: 5. 5. Guru Penolong Kanan HEM. 5.2 .

S) KELEMAHAN (WEAKNESS .1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .Ada pengawas tidak berani mengarah / keyakinan rendah W2 .Ada pengawas takut memberi arahan kerana takut diugut kemudian .Ada pengawas yang komited dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasan harian / asrama S3 -Ada kerjasama di kalangan pengawas dan guru penyelaras S4 .W ) S1 .0 JAWATANKUASA PENGAWAS 7.Pemantauan kerja yang berterusan W1 .7.Disiplin dan sahsiah pengawas terkawal S2.Ada pengawas tidak bergitu komited /bertanggunjawab W3 .

Bantuan daripada pengawal sekolah kurang mantap . T3 .PELUANG (0PP0RTUNITIES .Pihak sekolah sentiasa membiayai dan menyokong aktivitiaktiviti pengawas. O2 -Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua warga sekolah dan murid-murid yang memahami apa itu peranan dan tanggungjawab pengawas sekolah.Sekolah mempunyai terlalu banyak pintu pagar masuk T4 .T) O1 . T1 .O) ANCAMAN (TREAT .Masalah pengangkutan menyebabkan ada pengawas yang tidak dapat hadir ke perjumpaan / kerja pengawas pada sebelah petang.Pengawas mendapat ugutan daripada murid-murid yang ada masalah disiplin diri. T2 .

2 PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Prestasi kepimpinan Pengawas kurang cemerlang 1 Pencapaian daya kepimpinan masih rendah.7. Meningkat prestasi kepimpinan pengawas ke tahap cemerlang Meningkatkan kualiti kepimpinan guru penyelaras Lembaga Pengawas Sekolah Meningkatkan penglibatan pengawas dalam pengendalian semua aktiviti sekolah .

1. !00% pengawas terlibat dan berkeyakinan diri yang cemerlang 2 Keyakinan diri pengawas rendah Meningkat tahap keyakinan diri pengawas ke tahap cemerlang . 100% pengawas menunjukan daya kepimpinan cemerlang 2.

3. 100% pengawas merasa yakin dan berani kerana disokong dalam menjalankan tugasan harian di kawasan sekolah .Menubuh pasukanGuru Bertugas Harian di blok akademik dan kawasan sekolah yang sering menjadi tumpuan pelajar pada wakt pergi dan waktu rehat.

Semua Penolong . Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabaran yang akan datang. 2. Kursus Kepimpinan Pengawas 1.3 PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti.7. Pengetua.

100% pengawas akan berkeyakinan/ mempunyai jati diri yang kental dan tahan lasak dari segi fizikal dan mental. .Kanan Januari Sekolah 80% pengawas belum mempunyai irri-ciri kepimpinan yang berkualiti. 100% pengawas boleh menjalankan tugasan dengan cekap dan berkualiti.

.

2.3.Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpasti caracara menanganinya. Guru Penasihat Pengawas Sepanjang Tahun Sekolah 80% pengawas perlu diperingatkan tentang tugas/ peranan / tanggungjawab sebagai seorang . Perjumpaan Bulanan (sebulan sekali) 1. 2. Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas. Membina jati diri yang kental dan menguji ketahanan fizikal dan mental.

pemimpin sekolah. 100% pengawas yang bergerak pantas/cekap dan peka selalu/kerjasama diamalkan . 100% pengawas yang berdisiplin dan cekap dalam urusan tugasan harian/asrama.

3. Menimba ilmu dan pengetahuan. Belajar melalui melihat/mendengar/ menanya/menyentuh.3. Guru Penasihat Pengawas Febuari Sekolah 80% pengawas masih belum terbuka minda dan tidak peka terhadap situasi 100% pengawas . Lawatan Belajar/ Penanda Aras 1. Mengemaskini perancangan aktiviti . 2. mengeratkan silatulrahim/bertanya khabar.

terbuka minda dan mata dan boleh menggunakan 100% pengawas cerdik minda dan boleh berinteraksi dengan berkesan .

4. Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/ pendidikan/perkemba ngan masa. Bertukar pendapat / menjana idea untuk memantapkan kualiti kepimpinan dan system pelaksanaan tugasan pengawas. pelbagai pendekatan semasa berurusan. sekeliling/ hanya mencontohi apa yang sedia ada.3. .

Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat PK HEM. Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkauliti. 2. Lembaga Warden Proses Kerja 1.1 1.7. Buat kertas kerja: 1.3 AJK Bertindak Agihan tugas/Jadual Kurus makanan /penginapan Kos Perbelanjaaan Hantar untuk kelulusan Pengetua .4 PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS (2010-2014) Nama Projek KURSUS KEPIMINAN PENGAWAS Objektif 1. Memantapkan lagi keyakinan dan kekuatan yang sedia ada untuk menghadapi cabar an yang akan datang. Guru Penasihat Pengawas. Tempoh Januari (3 hari 2 malam) Kump.2 1.

Pelaksanaan 4.1 3. Guru Penasihat Pengawas.1 4.4 1. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan. Pengesahan 3.2 Katering makanan/penginapan Surat Kebenaran daripada ibubapa pengawas 4. .2 Keselamatan pengawas sepanjang kursus Akativiti ikut jadual/pantauan daripada semua ahli jawatankuasa.1 2.5 Membuat tempahan penginapan /makanan Membuat surat kebenaran JPNS/ibubapa pengawas. Kekangan Kos perbelanjaan tinggi Pemantauan Dijalankan oleh PK HEM.1. Lembaga Warden Penilaian 1. Taklimat Kursus 2.2 Kepada semua ahli jawatankuasa Kepada pengawas/surat kebenaran ibubapa/jadual kursus 3. 2.

Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas. bagi mengenalpasti prestasi. Mengeratkan silatulrahim / bertanya akhbar Tempoh Hari Selasa dalam minggu pertama setiap bulan.2. Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1.keyakinan dan ciri- 3.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang pengawa s melalui pemantauan berterusan. Setiap orang pengawas dinilai ciri kepimpinan. Nama Projek Perjumpaan Bulanan Pengawas Objektif 1. Mengumpul laporan dari catatan harian pengawas kes-kes disiplin setiap blok / setiap asrama / . Setiap Kumpulan 2 orang guru untuk menilai setiap aktiviti yang dibuat. 3. Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpas ti cara-cara menanganinya 2. Mengemaskini perancangan aktiviti 4. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.

Perbincangan isu-isu baru engurusan tugasan harian / asrama Kekangan 1.2. Pelajar harian menghadapi masalah pengangkutan untuk hadir. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan / biro 2. Setiap orang pengawas dinilai oleh guru Penasihat Pengaws melalui prestasi ke rja harian. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Penilaian 1.Masa kerana pengawas-pengawas dan guru penasihat pengawas juga perlu hadir unt uk kelas tambahan 2.masalah p 3. Taklimat Bulanan membincangkan aktiviti terkini menjana idea untuk menyelesaikan masalah. Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh Guru Penasihat Pengawas.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang .

Buat kertas kerja Lawatan Belajar 1.3 Tempat lawatan sebagai penanda aras Kos perbelajaan pengangkutan / makanan Aturcara lawatan / surat kebenaran JPN / Ibu bapa 2. Menimba ilmu dan pengetahuan 3. Belajar melalui mendengar / menyanyi / menyentuh / pergi ke tempat berkenaan 2.2 1.Nama Projek (PENGAWAS) Lawatan Belajar / Penanda Aras Objektif 1. Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya/pendidikan/perkembangan semasa Tempoh Febuari 2010 Kumpulan Sasaran Semua Pengawas Bagi sesi 2009/2010 ( Seramai 102 Orang ) Guru Terlibat Guru Penasihat Pengawas Proses Kerja 1.1 1.Dihantar untuk kelulusan Pengetua .

-Tugasan akan dinilai oleh Guru Penasihat Pengawas Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.1 Pengawas dan guru penasihat pengawas menentukan bas untuk kumpulan 4.3.2 Setiap guru penasihat pengawas bertangungjawab ke atas keselamatan semua pen gawas yang terlibat 4.Tarikh lawatan 4.penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang .Taklimat bersama pengawas / guru penasihat pengawas 4.3 Lawatan ikut jadual Kekangan Kos pengangkutan tinggi dan masa lawatan singkat Pemantauan Pemantauan pelaksanaan aktiviti dilakukan oleh PK HEM/ Guru Penasihat Pengawas Penilaian Pengawas dibahagikan kepada biro -Setiap biro diberikan satu tugasan yang perlu disiapkan dalam tempoh tertentu.

W3 .Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.Kantin yang uzur dan serba kekurangan.0 JAWATANKUASA PROGRAM 3K 8.Semangat kerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua warga sekolah.8.Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan .Kebanyakan kemudahan hamper lengkap dan mencukupi S3 . W2 . S5 . W1 .S) KELEMAHAN (WEAKNESS .Terdapat Jawatankuasa Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah Dan AJK 3K S4 .Galakkan dan sokongandaripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 .Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu Perkhidmatan.W ) S1 .1 ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH .

.

Sistem perparitan yang kurang sempurna dan berhampiran dengan dewan makan. T2 .T) O1 . O3 .Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat.Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. O2 .Sokongan padu dari pihak pejabat Daerah Lundu dan Jabatan Kesihatan Lundu.PELUANG (0PP0RTUNITIES . .O) ANCAMAN (TREAT .AJK PIBG sentiasa member sokongan padu dalam semua program sekolah. T1 .

2 PELAN STRATEGIK AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang Tahap Kebersihan sekolah bawah 80% Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80% -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. -mengadakan gotongroyong Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%.8. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%. Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat. Tahun 2009-75% Tahun 2010-80% Tahun 2011-85% Tahun 2012-90% . Tahap Keselamatan sekolah masih di bawah 70 % Meningkatkan tahap keselamatan sekolah -Taklimat tentang peraturan yang harus dipatuhi semasa berada di jalan raya.

.

-Bebas denggi.Tahun 2013-95% Tahap Kesedaran murid berkaitan kesihatan kurang memuaskan Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan -Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri. .

3 PELAN TAKTIKAL AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 SEKOLAH DALAM TAMAN Meningkatkan tahap keceriaan sekolah.8. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Pekerja Kontrak November RM 1000 -PIBG LPBT Tahap keceriaan mencapai 80% Tahap keceriaan mencapai .

bersih.85% Peratus keceriaan sekolah tercapai. -Pengetua -PK HEM -AJK 3K Murid Sepanjang Tahun RM 12000 -PIBG -LPBT Tahap keceriaan mencapai 70% Tahap keceriaan kelas mencapai 80% Tahap keceriaan dan kebersihan kelas meningkat. 2 PERTANDINGAN INTEGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria. kondusif dan menarik. kebersihan -Pengetua . 3 TANDAS Meningkatkan imej.

Sepanjang RM 500 Tahap keceriaan Tahap keceriaan Tahap kebersihan .

-Pengetua -PK HEM -AJK 3K -Penyelia asrama -Warden -semua guru Sepanjang tahun .ANGKAT dan keceriaan tandas. PK HEM AJK 3K -Penjaga tandas -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci tahun -PIBG -LPBT mencapai 60% meningkat sehingga 65% dan keceriaan meningkat. 4 HIDUP SIHAT Mencapai tahap kesihatan 80%.

.RM 100 -PIBG -jabatan kesihatan/ poliklinik Murid yang sihat seramai 78% Tahap kesihatan murid mencapai 85% Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik.

-Pengetua -PK HEM -AJK 3K -PIBG -Semua guru -semua murid Sepanjang tahun RM 1000 -PIBG Tahap kebersihan sekolah mencapai 85 % Tahap kebersihan sekolah mencapai 80% Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang .-semua murid 5 GOTONGROYONG PERDANA Membersihkan persekitaran sekolah dan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit.

6 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah.lain. . -Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -ibu bapa/ penjaga -Pemandu bas Sepanjang tahun RM 300 -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 80% Tahap kesedaran murid mencapai 90% Kadar kemalangan yang melibatkan murid rendah.

sekolah -jaga 7 SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal. . -Pengetua -PK HEM -Semua guru -Semua murid -Pembantu makmal Sepanjang tahun RM 5000 -PCG Sains dan Matematik -PIBG Tahap kesedaran murid mencapai 75% Tahap kesedaran murid mencapai 80% Kesedaran menjaga keselamatan diri meningkat.

.

3. 4.4 PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) NAMA PROJEK SEKOLAH DALAM TAMAN OBJEKTIF Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. Taklimat program Taklimat pengetua Mesyuarat pembentukan AJK Kerja Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. TEMPOH November KUMPULAN SASARAN Kawasan sekolah GURU TERLIBAT Pengetua. Guru GSTT. 2. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. Semua guru.8. PK HEM. . -aktiviti penanaman pokok dijalankan. Pekerja Kontrak sekolah PROSES KERJA 1.

guru bertugas harian.KEKANGAN Kos yang terhad PEMANTAUAN Pengetua. menarik dan lebih kondusif. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua murid/ kelas GURU TERLIBAT Pengetua. semua murid PROSES KERJA 1. PK HEM. Guru Tingkatan. AJK 3K PENILAIAN Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur PENAMBAHBAIKAN Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah. AJK 3K. NAMA PROJEK (3K PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH OBJEKTIF Menjadikan kelas lebih ceria. PK HEM. Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai .

Perbincangan guru tingkatan dengan murid tentang program 3. Sumber kewangan 3.1 Pertandingan keceriaan kelas KEKANGAN 1. AJK 3K PENILAIAN Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Guru tingkatan. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3. PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa. PEMANTAUAN PK HEM. 2. . Vandalisme di dalam kelas.2. guru bertugas harian.

PK HEM. guru bertugas harian . AJK 3K. TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. 2. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. KEKANGAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerja-kerja keceriaan tanda s mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras dengan taraf dua bintang. semua kaki tangan sekolah. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. PEMANTAUAN PK HEM. Pelantikan penyelaras program. AJK 3K. semua murid PROSES KERJA 1. Guru bertugas harian.NAMA PROJEK (3K) TANDAS ANGKAT OBJEKTIF Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. AJK Kebajikan.

penceramah luar/ pegawai kesihatan PROSES KERJA 1. PK HEM. semua muri d. NAMA PROJEK (3K) SAYA SIHAT OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. Penyelia Asrama.PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan. Pelantikan penyelaras program. Kenal pasti kumpulan sasaran. AJK 3K. KUMPULAN SASARAN Semua murid. Warden asrama. 2. Taklimat SAYA SIHAT Ucapan PK HEM Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai s alah satu gaya hidup. TEMPOH Sepanjang tahun. semua guru. GURU TERLIBAT Pengetua. .

Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT. . PENAMBAHBAIKAN Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini. Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta ke sedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik. PK HEM. 5.2. Pelaksanaan aktiviti. Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menye diakan folio penjagaan kesihatan. Penyelia asrama PENILAIAN Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesa nan program.1 Pembahagian murid mengikut kelas. 3. 4. KEKANGAN Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. PEMANTAUAN Pengetua.

a. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa akti viti dijalankan.NAMA PROJEK (3K) GOTONG-ROYONG PERDANA OBJEKTIF Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. Taklimat oleh pengetua. c. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. 2. 4. agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. TEMPOH Mac dan Julai KUMPULAN SASARAN Semua warga SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. Ibu bapa/ penjaga murid PROSES KERJA 1. Pelaksanaan aktiviti. Jamuan setelah aktiviti gotong-royong . b. Semua guru. PK HEM. 5. menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut.

TEMPOH Januari-November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua.6. Post-mortem program. PK HEM PENILAIAN Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali). Taklimat program Ucapan pengetua . KEKANGAN Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan PEMANTAUAN Pengetua. PK HEM. PENAMBAHBAIKAN Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap NAMA PROJEK SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. AJK 3K. Pengawal keselamatan PROSES KERJA 1.

. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. 3.1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang menggunakan motosikal dan bas ikal.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya KEKANGAN Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lem ah. PEMANTAUAN Pengetua. semua guru PENILAIAN Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya. PK HEM. Pelaksanaan program 3.Ucapan PK HEM-penerangan program 2. PENAMBAHBAIKAN Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam.

Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik. Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal. Taklimat oleh pengetua.NAMA PROJEK (3K) SAFETY FIRST OBJEKTIF Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makm al. Guru tingkatan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. Guru Tingkatan. makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. Mesyuarat pembentukan AJK 3. TEMPOH Januari hingga November KUMPULAN SASARAN Semua murid SMK Balai Ringin GURU TERLIBAT Pengetua. Pelaksanaan program Taklimat program Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas. guru subjek PROSES KERJA 1. 2. PK HEM. Ketua bidang. Pembantu makmal. .

PK HEM. KEKANGAN Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah. . PEMANTAUAN Pengetua.Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat. Semua guru PENILAIAN Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) PENAMBAHBAIKAN Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa.

.RUMUSAN AHLI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID Dengan adanya Pelan Strategik. Diucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa yang telah berjay a merangka serta merumuskan segala perancangan dan program di bawah Pengurusan HEM bagi satu tujuan iaitu untuk mencapai visi d an misi sekolah. Kerjasama secara berpasukan dalam ahli jawatankuasa masing-masing akan menentuka n kejayaan sesuatu organisasi. Taktikal dan Operasi yang telah dirancangkan dan seterusnya akan dilaksanakan diperingkat Jawatankuasa masing-masing akan memantapkan lagi pengurusan HEM ke arah kecemerl angan lagi menyokong serta mendukung segala program dan aktiviti sekolah khususnya dalam melonjakkan prestasi akademi k murid ke tahap yang boleh dibanggakan.