Anda di halaman 1dari 1

PERATURAN STOR PERALATAN SUKAN SEK. KEB.

PERMATANG BERTAM
1. Dilarang masuk tanpa kebenaran guru. 2. Dilarang membawa beg, makanan atau minuman ke dalam stor sukan Sekolah.

5. Guru mestilah berada bersama pelajar semasa mengambil peralatan sukan. 6. Pelajar hendaklah sentiasa mematuhi arahan guru. 8. Dilarang membawa keluar sebarang alatan tanpa pengtahuan guru kecuali dengan kebenaran guru bertugas. 9. Dilarang sama sekali merosakkan peralatan yang terdapat didalam stor sukan. 10. Dilarang bermain di dalam stor sukan. 11. Dilarang membuang sampah di dalam stor sukan 12. Dilarang memasuki ke dalam stor sukan secara beramairamai. 13. Sila letak dan susun semula peralatan yang digunakan di tempat asal. 14. Pastikan stor sukan dalam keadaan bersih dan kemas sebelum meninggalkan stor sukan 15. Pastikan pintu ditutup sebelum meninggalkan stor sukan.