Anda di halaman 1dari 15

MOMEN LUAS KEDUA

C3009/ UNIT 6 / 1

UNIT 6 MOMEN LUAS KEDUA

OBJEKTIF

Objektif Am : Mempelajari dan memahami serta menyatakan rumusan momen luas kedua.

Objektif khusus : Di akhir unit ini pelajar akan dapat : 1. Mentakrifkan momen luas kedua bagi bentuk-bentuk geometri. 2. Menyatakan rumusan momen luas kedua. 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pusat bentuk, pusat tekanan dan momen luas kedua.

MOMEN LUAS KEDUA

C3009/ UNIT 6 / 2

INPUT

6.0 Pengenalan Subjek sains kejuruteraan banyak membincangkan secara terperinci tentang pusat bentuk dan momen luas kedua. Pelajar telah diajar kaedah untuk mengira dan mendapatkan nilai pusat bentuk dan juga momen luas kedua bagi pelbagai bentuk. Rajah 6.0 menunjukkan pelbagai bentuk geometri yang biasa digunakan dalam unit ini dan diharap para pelajar akan dapat menggunakan rumusan berkenaan untuk menyelesaikan masalahmasalah yang berkaitan. 6.1 Pusat bentuk dan Momen luas kedua

Segi empat

Ixx =

bh 3 12

Bulat

Ixx =

Td 4 64

Segi tiga

h
h 3

Ixx =

bh 3 36

Rajah 6.0

MOMEN LUAS KEDUA Aktiviti 6.0

C3009/ UNIT 6 / 3

Kirakan momen luas kedua bagi keratan di bawah. 1. Segi empat tepat.

180mm

20mm

2.

Trapizium c

x b

h(b  2c ) 3(b  c )

Diberi :-

b = 180mm c= 60mm h= 90mm

MOMEN LUAS KEDUA

C3009/ UNIT 6 / 4

MAKLUMBALAS AKTIVITI 6.0


1. Ixx bh 3 = 12 20mm x (180mm)3 = 12 = 9.72 x 104 mm4.

2. Ixx = (b 2  4bc  c 2 )h 3 36(b  c) = 668.25 x 104 mm4.

MOMEN LUAS KEDUA

C3009/ UNIT 6 / 5

6.2

Menentukan Kedudukan Pusat Tekanan. 6.2.1 Permukaan Yang Pugak Pusat tekanan C, adalah titik di mana jumlah daya R bertindak. Kedalaman pusat tekanan h boleh didapati dengan mengambil momen terhadap permukaan S S ( lihat unit 5 rajah Rajah 5.1). Momen jumlah daya terhadap S S = R h = A y h ---------------(1) Momen jumlah daya ke atas jalur-jalur kecil terhadap S S. = Daya x jarak = ayy = ay2 ---------------(2) @persamaan (1) = (2), A y .h = h = =

ay2 a
y2 Ay

momen luas kedua terhadap S S momen luas pertama terhadap S S

Jika Iss ialah momen luas kedua terhadap S S dan IGG ialah momen luas kedua terhadap paksi yang selari dengan S S. Menurut teorem paksi selari Iss = IGG + A y 2 h = =
I GG  A y 2 Ay
Rumusan ini digunakan untuk menentukan kedudukan pusat tekanan yang tenggelam secara pugak dan mendatar

dimana: IGG = Momen luas kedua y = jarak sentroid dari permukaan air.

y

MOMEN LUAS KEDUA 6.2.2 Permukaan Yang Condong

C3009/ UNIT 6 / 6

Jika sebelum ini anda dapat menentukan daya yang bertindak ke atas permukaan yang ditenggelamkan secara condong, dalam kes ini bagaimana anda dapat menentukan kedudukan pusat tekanan tersebut. Daripada Rajah 5.2 dalam Unit 5, daya paduan bertindak di C. Momen R melalui O = Jumlah momen daya-daya terhadap jalurjalur halus melalui O. Daya terhadap jalur halus, a tetapi y = = ay

a L sin

Momen bagi daya terhadap jalur halus melalui O = aL2 sin Jumlah momen bagi semua daya-daya terhadap jalur-jalur halus melalui O : = sin aL2 (1)

Momen R terhadap O = R. O C h = ay x sin U Tetapi (1) = (2) @

(2)

h = sinU aL2 sin U Tetapi aL2 = momen luas kedua jasad yang tenggelam terhadap O. Gunakan persamaan ini = Io untuk mengira pusat [ sin UI O sin U @ h = tekanan bagi jasad yang [ y condong. sin 2 UI o h = Ay 2 Io = IGG + Ax ( daripada teorem paksi selari ) a y x
sin 2 U

@ h=

+ y

..(6.2)

MOMEN LUAS KEDUA

C3009/ UNIT 6 / 7

Dengan merujuk contoh berikutnya diharap pelajar dapat lebih memahami lagi unit yang dibincangkan.

Contoh 6-2-2

Sekeping besi bulat bergaris pusat 2.5m ditenggelamkan secara pugak di dalam air setinggi 12m dari pusat bulatan. Kirakan daya yang ditanggung oleh besi tersebut dan jarak pusat tekanan dari permukaan air. Penyelesaian, R = Ay
12 4

= 1000 x 9.81 x T ( 2.5) 2

12m

2.5m

= 5.78 x 102 N. Dimana:TD 4 IGG = = 1.92m2 64 I 1.92 h= + y = 2. 5 2 y T x12 4 = 12.03 m.

+ 12

MOMEN LUAS KEDUA

C3009/ UNIT 6 / 8

Contoh 6-2-3

Sebuah plat segi tiga berukuran 5 m lebar dan 3 m tinggi ditenggelamkan dalam minyak yang mempunyai ketumpatan bandingan 0.8. Kirakan daya paduan dan jarak pusat tekanan plat tersebut jika ianya ditenggelamkan secara pugak seperti dalam gambarajah di bawah.

Penyelesaian:3m Daya R = Ay
1 2 x3x5x x3 2 3

= 0.8 x 103 x

5m

= 117720 N = 117.2 KN.

bh 3 2 1 , y= x h , A = x bxh Dimana:- IGG = 36 3 2 I @ h = GG + y Ay 3.75 = 2.25m. = 7.5 x 2  2

MOMEN LUAS KEDUA

C3009/ UNIT 6 / 9

6.3

Menggunakan Daya Hidrostatik dan Pusat Tekanan Dalam Struktur Dinding Penahan 6.3.1 Gambarajah Tekanan Gambarajah tekanan boleh ditakrifkan sebagai satu graf yang mewakili keamatan tekanan yang bertindak pada sesuatu

permukaan. Ianya sangat penting untuk mendapatkan nilai jumlah daya dan kedudukan pusat tekanan (bagi cecair yang bertindak pada permukaan yang pugak)

Katakan satu dinding pugak mengalami tekanan pada satu sisinya yang di sebabkan oleh sesuatu cecair setinggi h meter.

h 1/3h

GAMBARAJAH TEKANAN Tekanan pada permukaan air Tekanan padadasar dinding Kedudukan pusat tekanan Jumlah tekanan = = = = 0 gh (1/3)h luas gambarajah tekanan.

MOMEN LUAS KEDUA

C3009/ UNIT 6 / 10

Contoh 6-3 Satu tangki diisi dengan 2 jenis cecair berketumpatan 1000kg/m3 dan 600kg/m3. Tinggi cecair 1 ialah 40cm manakala bagi cecair 2 ialah 60cm, lukiskan gambarajah tekanan bagi sisi tangki dan juga dapatkan jumlah tekanan yang dialami oleh sisi tangki tersebut. Penyelesaian:-

h2

V V
1

= 600kg/m

h1

=1000kg/m3

V2 V2

= = = = =

gh2 600 x 9.81 x KN/m2

V2 V1

gh1 + P2

1000 x 9.81 x 0.4 + 3.53 x 103 7.45 x 103 N/m2

Jumlah Daya, F = = = = Luas gambarajah tekanan Luas 1 + Luas 2 + Luas 3 1 1 x0.6x3.35X103 + 2 x3.35x103+7.45 x103x0.44 2 3.26 kN.

MOMEN LUAS KEDUA

C3009/ UNIT 6 / 11

Aktiviti 6.1

UJIKAN KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA..1 SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUM BALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA.

1. Kirakan jumlah daya tekanan yang bertindak per m lebar pada empanganempangan di bawah dan kedudukan pusat tekanan. Tunjukkan pada Rajah arah daya-daya tekanan tersebut bertindak.

10 m

10m 60
0

2. Satu plat bulat bergaris pusat 2.5 m ditenggelamkan secara pugak dalam minyak (ketumpatan bandingan = 0.9). Plat berkenaan ditenggelamkan sedalam 0.75 m dari permukaan. Kirakan kedalaman pusat tekanan. 3. Sebuah plat segi empat sama 3 cm x 3 cm ditenggelamkan seperi rajah di bawah, tentukan kedudukan pusat tekanan bagi plat berkenaan..

2 cm

MOMEN LUAS KEDUA

C3009/ UNIT 6 / 12

MAKLUMBALAS AKTIVITI 6.1


1. 490.5KN, 6.67M dari permukaan 566.4KN, 6.67M dari permukaan. 2. 2.78 m 3. 3.71 m

MOMEN LUAS KEDUA

C3009/ UNIT 6 / 13

PENILAIAN KENDIRI

Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan kendiri ini dan semak jawapan anda pada maklum balas yang disediakan. Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda. Selamat mencuba semoga berjaya!!!!!! 1.Satu plat segi empat 3 m panjang dan 1 m lebar ditenggelamkan dalam air di
mana sisi 3m adalah selari dengan permukaan air dan 1m darinya. Dapatkan jumlah daya ke atas plat dan dalam pusat tekanan dari permukaan air. 2. Satu plat bulat bergaris pusat 2.5m, ditenggelamkan secara pugak dalam minyak (ketumpatan bandingan 0.9). Pusat plat ialah 2.0m dari permukaan. Kirakan jumlah daya dan kedalaman pusat tekanan. 3. Satu plat berbentuk komposit yang terdiri daripada segi empat 4m x 2m dan segitiga 2m tinggi. Dasar segi tiga dicantumkan kepada sisi 2 m segi empat. Plat ini ditenggelamkan dalam air pada sudut 300 dari ufuk dengan bahagian segiempat di sebelah atas dan sisi 2m selari dengan permukaan air dan 1m dari permukaan. Kirakan jumlah daya ke atas plat dan kedalam pusat tekanan. 4. Keratan rentas sebuah empangan konkrit adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah di bawah. Jika angkali geseran diantara empangan dan dasar ialah 0.6 dan berat tentu konkrit ialah 24kN/m3, tentukan sama ada empangan stabil atau tidak dengan memeriksa untuk ricihan dan momen. 3m

10m

9M

MOMEN LUAS KEDUA

C3009/ UNIT 6 / 14

5. Satu terusan dengan keratan berbentuk trapezoid mempunyai lebar dasar 6m dan lebar permukaan air 10.5m pada kedalaman 3.6m. Satu empangan dibina merentasi terusan dengan permukaan yang menanggung air condong pada sudut sin-10.8 pada dasar. Kirakan jumlah daya pada empangan tersebut dan kedalaman pusat tekanan. 6. Satu pintu dok-pugak selebar 5m mempunyai ketinggian aras 7.5m pada sisi yang lain. Tentukan paduan daya ufuk pada pintu dok dan kedudukan pusat tekanan. 7. Rajah di bawah menunjukkan satu pintu air yang berukuran 1.5 m lebar yang diengselkan pada titik A. Dapatkan: a. b. c. Daya yang bertindak ke atas pintu air. Kedudukan pusat tekanan yang bertindak ke atas pintu air Daya paduan dan kedudukannya dari engsel A

(Cecair 1) Gs = 0.85 5m Pintu air 2m (air) 1.5 m

MOMEN LUAS KEDUA

C3009/ UNIT 6 / 15

MAKLUM BALAS PENILAIAN KENDIRI Adakah anda telah mencuba dahulu ? Jika YA , sila semak jawapan anda. 1. 44.1kN, 1.56m
2. 3. 4. 5. 6. 7. 86.7kN,2.2m 260kN, 2.71m 596 kN, h=2.28 5m a) 70.4 kN b) 1.33 m

c) 0.975 dari engsel A