Anda di halaman 1dari 2

TOKOH TOKOH CETAKAN Tokoh Karya Jenis Cetakan Ahmad Khalid Yusof Alif Ba Ta 1971 Saring sutera Abdul

Latiff Mohidin Imago Senja Potongan Kayu Long Thien Shih Rupa Barat di Awan dan Ombak Timur 1971 Saring sutera Syarifah Fatimah Zubir Malam 1974 Gurisan Ponirin Amin Dalam Sinar Mu 1974 Saring Sutera Victor Chin Bangunan Sultan Abdul Samad 1980 Litografi Chew Teng Beng Langskap Pantai Timur 1981 Gurisan Nirmala Shanmughalingam Anak Asia 11 1981 Saring sutera dan campuran Raja Azhar Idris Peniaga Wanita Pantai Timur 1981 Gurisan William K.K Lau Tempat Untuk Semua 1974 Litografi

PERKEMBANGAN SENI CETAKAN TEMPATAN Karya-karya seni cetak tempatan terhasil menerusi media potongan kayu. Misalnya, menerusi karya yang berjudul Awaiting oleh Tan Tee Chie dan Pertunjukan Boneka oleh Lim Mu Hea. Subjek-subjek genre dan kemasyarakatan seperti alam perkerjaan serta langskap persekitaran jelas kelihatan menerusi pengolahan konvensional hitam putih yang bertenaga. Kemudian, muncul Lee Joo For dan Abdullah Latif Mohidin dengan cetakan-cetakan gurisan asid mujarad dan semimujarad pada pertengahan dekad 1960an. Kemudian diikuti oleh pelukis-pelukis lain seperti Seah Kim Joo dan T.K. Karan menerusi cetakan monotaip. Nama-nama seperti Long Thien Shih, Ibrahim Ismail dan Lee Kian Seng pula muncul menjelang akhir dekad 1960-an. Menjelang akhir 1960-an dan 1970-an, apabila seni cetakan dijadikan suatu bidang pengajian khusus di Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, Institusi teknologi MARA (ITM) dan kini UITM serta di Fakulti Jabatan Ilmu Kemanusian, USM. Ini kemudiannya diikuti oleh institusi-institusi seni lain seperti Institusi Seni Lukis Malaysia. Menerusi institusi-institusi ini, terutamnya UITM, lahirlah ramai seniman seni cetak Negara seperti Poniran Amin, Ismail Latiff, Mansor Ibrahim, Awang Damit Ahmad dan Jamil Mat Isa. Karya-karya awal seni cetakan banyak terhasil adalah menerusi media potongan kayu. Misalnya menerusi karya judul Awaiting oleh Tan Tee Chie dan pertunjukan Boneka oleh Lim Mu Hue. Subjeksubjek genre dan kemasyarakatan seperti alam pekerjaan serta landskap persekitaran seperti alam pekerjaan serta lanskap persekitaran jelas kelihatan menerusi pengolahan konvensional hitam putih yang bertenaga. Cetakan potongan kayu secara konvensional begitu popular pada dekad 1990 an memperlihatka teknik baru ditampilkan oleh para pelukis tanah air. Ini termasuk cetakan computer oleh ismail zain kagemusha and The Wax-Resist caper (1989) dan cetakan-cetakan seperti gurisan foto dan sutera saring oleh ponirin Amin, Bahaman Hashim, wan Jamaludin Imran dan mohd. Jamil Mat isa.

Kehadiran Lee Joo For dan Abdul Arif Mohidin dengan cetakan-cetakan gurisan asid mujarad dan semimujarad pada pertengahan dekad 1960 an kemudian diikuti oleh pelukis-pelukis lain seperti Seah Kim dan T.K Karan menerusi cetakan cetakan monotaip. Nama-nama lain seperti Long Thien Shih, Ibrahim Ismail dan lee Kian Seng kemudiannya muncul menjelang akhir dekad 1960 an. Seni cetakan lebih bersifat alternatif dan sampingan. Karya-karya cetakan berkisar pada tema yang serupa dengan catan-catan mereka. Keadaan ini berubah menjelang dekad 1960 1970 an apabila seni cetak dijadikan suatu bidang pengajian khusus dikajian seni lukis dan seni reka . ini diikuti oleh institusi intitusi seni lain seperti institut seni Lukis Malaysia. Menerusi intitusi-intitusi seni ini, terutamamnya institute Teknologi Intitut Teknologi MARA, lahirlah ramai seniman seni cetak Negara seperti Ponirin Amin, Ismail Latif, Mansor Ibrahim , juhari Muhammad Said, Bahaman Hashim, Awang Damit Ahmad dan Mat isa. Raja Zahabuddin Raja Yaacob muncul selaku pemenang utama menerusi cetakan serigraf Luar dari yang diketahui .