Anda di halaman 1dari 7

Satu pekerjaan digolongkan sebagai profesion haruslah mengandungi ciri-ciri : 1)

Pekerjaan Perkhidmatan yang unik dan penting Mempunyai matlamat yang jelas untuk masyarakat & negara .

2)

Menggunakan banyak keupayaan & kebolehan intelek semasa perkhidmatan.

3)

Orang profesional yang pernah mendapat latihan khusus dalam bidang kemahiran ikhtisas .

4)

Pakar dalam bidang pekerjaan tertentu Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugasnya.
Pekerja yang mementingkan mutu pekerjaan Berdedikasi Tidak mementingkan pendapatan / ganjaran kewangan Pekerja terdiri daripada ahli 2 satu organisasi yg berkuasa menentukan nilaitara-nilaitara untuk kemasukan, mengawal mutu perkhidmatan dan penyingkiran ahlinya

5)

6)

7)

Setiap ahli profesion mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasi profesion itu.

8)

Setiap ahli profesion bertanggung jawab terhadap semua tindakan & keputusan yang dibuat olehnya

Perguruan ( Kamus Dewan ( 1989) ) = pengajaran Keguruan = perkara yang berkaitan dengan peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru. Profesion perguruan = pekerjaan pengajaran yang memerlukan pelajaran yang tinggi & latihan khas. P rofesion keguruan = pekerjaan yang berkaitan dengan peranan tugas , tanggungjawab , sifat & kualiti guru.

Konsep profesion orang pekerja yang bergiat dalam bidang profesion. Guru sebagai profesional merupakan orang yang mengamalkan ilmu pengetahuan, kepakaran dan kemahiran dalam profesion keguruan .