Anda di halaman 1dari 2

PANDUAN PENULISAN ITEM MENGIKUT ARAS KOGNITIF BLOOM ( TAKSONOMI BLOOM)

Bloom membahagikan kebolehan kognitif kepada 6 Aras


1 PENGETAHUAN fakta / terminologi / kelaziman / urutan / pengkelasan / kriteria / metodologi / prinsip dan generalisasi / teori dan struktur 2 KEFAHAMAN penterjemahan / interpretasi / ekstrapolisasi

3 4 5 6

APLIKASI mengenalpasti tugasan dalam item / mengingati semula prinsip / melakukan penyelesaian masalah ANALISIS Analisis Elemen / analisis perkaitan / analisis organisasi SINTESIS Penghasilan set komunikasi yang unik / penghasilan cadangan suatu set operasi / penghasilan suatu set pertalian perkara-perkara abstrak PENILAIAN Penilaian berdasarkan eviden dalaman / luaran

CONTOH ARAS KESUKARAN ITEM BERDASARKAN KATA TUGAS SOALAN Aras Kesukaran Rendah (R )/ Achievement (A) Konstruk / Kemahiran Pengetahuan Kefahaman Kata Tugas Apakah Berapakah Siapakah Bilakah Labelkan Senaraikan Namakan Definasikan Lakarkan Jelaskan Huraikan Bincangkan Wajarkan Ramalkan Perihalkan Menyelesaikan Rumuskan Sarankan/Syorkan Ulaskan Nilaikan Iktibar Mengarang

Sederhana (S)/ Credit (C)

Aplikasi Analisis

Tinggi (T)/ Excellent (E)

Sintesis Penilaian