Anda di halaman 1dari 5

PERKEMBANGAN BAHASA Perkembangan bahasa adalah bahagian penting daripada sifat kognitif manusia.

Memahami perkembangan bahasa merupakan aspek penting untuk memahami dasar dan mengingati pelbagai komponen linguistik. Aspek kognitif komunikasi dalam bahasa difahami sebagai sama di antara primat, non-primat, dan manusia dalam beberapa aspek dan berbeza dalam aspek-aspek lain iaitu cenderung komunikasi, decorative ucapan, bahasa pengambilalihan, ucapan telegraphic, komponen morphosyntactic, komponen pragmatis. Perkembangan bahasa adalah sebuah proses yang bermula awal dalam kehidupan manusia, ketika seseorang mulai menguasai bahasa dengan belajar. Perkembangan bahasa anak-anak bermula dari yang sederhana sampai yang kompleks. Namun dalam usia empat bulan, bayi boleh membaca bibir dan membezakan bunyi ujaran. Bahasa yang disebut bayi dipanggil mengoceh. Biasanya, bahasa bermula sebagai mengingati kata-kata sederhana yang berkaitan tanpa makna, tapi sebagai anak-anak yang membesar, kata-kata yang memperoleh makna dengan hubungan antara kata-kata dibentuk. Pada waktunya, ayat bermula dari kata-kata yang bergabung bersama untuk mencipta makna logik. Sebagai orang semakin meningkat usianya, makna -makna baru dan persatuan-persatuan baru dicipta dan kosa kata meningkat dengan lebih perkataan dipelajari. Bayi menggunakan tubuh mereka, menangis dan lain vokal untuk mengkomunikasikan keinginan, keperluan dan kecenderungan. Walaupun sebahagian besar anak-anak mulai menyanyi dan akhirnya dengan kata-kata dalam berbagai usia dan kelajuan yang berbeza, mereka belajar bahasa pertama mereka tanpa sedar arahan dari orang tua atau pengasuh. Bahkan kajian menunjukkan bahawa pembelajaran awal bermula dalam rahim ketika janin dapat mengenali suara dan pola bicara dari suara ibunya. 1 PRASYARAT BIOLOGI Ahli Bahasa tidak bersetuju tentang faktor-faktor biologi menyumbang terhadap perkembangan bahasa, namun sebahagian besar bersetuju bahawa kemampuan untuk mendapatkan sistem yang rumit seperti itu adalah unik untuk spesies manusia. Selain itu, banyak yang percaya bahawa kemampuan kita untuk mempelajari bahasa lisan mungkin telah dikembangkan melalui proses evolusi dan bahawa dasar untuk bahasa mungkin diturunkan secara genetik. Kemampuan untuk bercakap dan memahami bahasa manusia memerlukan vokal tertentu serta sistem saraf dengan kemampuan tertentu. banyak yang percaya bahawa kemampuan kita untuk mempelajari bahasa lisan mungkin telah dikembangkan melalui proses evolusi dan bahawa dasar untuk bahasa mungkin diturunkan secara genetik. Kemampuan untuk bercakap dan memahami bahasa manusia memerlukan vokal tertentu serta sistem saraf dengan kemampuan tertentu. Beberapa bukti bahawa bahasa adalah biologi meliputi: Terbukti ada wilayah otak yang bertanggungjawab atas pengeluaran dan pemahaman bahasa (Brocas Area dan Wernickes Area) Semasa lateralization otak, tampaknya ada tempoh sensitif untuk produksi ujaran Noam Chomsky (1957) mencadangkan bahawa manusia secara biologinya untuk belajar bahasa pada waktu tertentu dan denga n cara tertentu. Dia berkata bahawa anak-anak lahir dengan pengambilalihan bahasa (LAD) PENGARUH PERSEKITARAN "Perilaku melihat perkembangan bahasa tidak lagi dianggap sebagai penjelasan yang layak tentang bagaimana anak memperoleh bahasa, namun banyak kajian menggambarkan persekitaran mempengaruhi kemampuan bahasa anak - anak. Michael Tomasello (2003, 2006; Tomasello & Carpenter, 2007) menekankan bahawa anak -anak muda sangat tertarik dalam dunia sosial mereka dan pada awal perkembangan, mereka dapat memahami bahawa niat orang lain. 2 "Salah satu komponen daripada anak muda lingkungan linguistik (anak-diarahkan perbualan) juga dikenali sebagai bayi bercakap atau bahasa ibu, yang merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa yang lebih tinggi dari biasanya dengan kata kata dan ayat yang sederhana. Walau bagaimanapun, pentingnya peranan dalam bahasa berkembang dipertikaikan banyak ahli bahasa. Mereka berpendapat ia memiliki fungsi penting menangkap perhatian bayi dan menjaga komunikasi. Perkembangan Pragmatik Perkembangan komunikasi anak sesungguhnya sudah dimulai sejak dilahirkan, pertama dari tangisannya bila bayi merasa tidak nyaman, misalnya kerana lapar, lampin basah. Dari sini bayi akan belajar bahawa ia akan mendapat perhatian ibunya atau orang lain saat ia menangis sehingga kemudian bayi akan menangis bila meminta orang dewasa melakukan sesuatu buatnya. Pada usia 3 minggu bayi tersenyum saat ada rangsangan dari luar, misalnya wajah seseorang, tatapan mata, suara dan gelitikan. Ini disebut senyum sosial. Usia 12 minggu mulai dengan pola dialog sederhana berupa suara balasan bila ibunya memberi tanggapan. Usia 2 bulan bayi mulai menanggapi ajakan komunikasi ibunya. Usia 5 bulan bayi mulai meniru gerak -geri orang, mempelajari bentuk ekspresi wajah. Pada usia 6 bulan bayi mulai tertarik dengan benda-benda sehinga komunikasi menjadi komunikasi ibu, bayi dan benda -benda. Usia 7-12 bulan anak menunjuk sesuatu untuk menyatakan keinginannya. Gerak-geri ini akan berkembang disertai dengan bunyibunyi tertentu yang mula konsisten. Pada masa ini sampai sekitar 18 bulan, peranan gerak-geri lebih menonjol dengan penggunaan satu suku kata. Usia 2 tahun, anak kemudian memasuki tahap sintaksis dengan mampu merangkai kalimat 2 kata, bertindak balas terhadap pasangan bicaranya dan masuk dalam dialog singkat. Anak mulai memperkenalkan atau merubah topik dan mulai belajar memelihara

PERKEMBANGAN BAHASA KANAK - KANAK Umur 3 tahun, umumnya kanak-kanak tahu bagaimana menggunakan 900 hingga 1,000 perkataan. Jumlah ini meningkat kepada 2,600 perkataan apabila mencapai umur 6 tahun. Apabila kanak-kanak mula menjejakkan kaki ke sekolah, perbendaharaan kata mereka bertambah dari semasa ke semasa sehingga mencecah 80,000 perkataan. Perkembangan pesat bahasa ini disumbangkan oleh kepesatan minda kanak-kanak mengingat makna perkataan baru selepas mendengarnya bagi kali pertama atau bercakap sekali dua dengan rakan-rakannya. Walaupun kadang-kadang sebutan sesuatu perkataan kurang tepat, ia diperbaiki dengan teguran dan kekerapan bercakap dengan orang dewasa seperti ibu, bapa atau adik-beradik saudara. Kanak-kanak mula bercakap menggunakan ayat yang ringkas dan mudah. Jawapan mereka juga mudah dan singkat. Semakin lama bercakap, mereka dapat memahami sebab dan akibat, kerana perkembangan mental yang bertambah baik. Sebutan dan tatabahasa yang baik menjadikan orang dewasa dapat memahami bahasa mereka. Jika tidak difahami, mereka cuba menerangkannya dengan lebih jelas. Perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dilihat daripada segi kemampuan menerima, memahami dan melahirkan semula. Kemampuan ini berkembang beransur-ansur mengikut masa saling berkait antara satu sama lain. Dengan perkembangan bahasa yang semakin meningkat ini, kanak-kanak tersebut akan dapat membuat huraian dengan lebih baik dan cekap dalam situasi perbualan. Perkembangan bahasa kanak-kanak bermula sejak kanak-kanak lahir iaitu daripada tangisan pertama. Sapir (1921:8) mendefinisikan, bahasa adalah semata -mata suatu kaedah yang bukan naluri untuk manusia men yampaikan idea, emosi, dan keinginan melalui ciptaan simbol - simbol lahir secara sedar. Crystal (1995), mendefinisikan bahawa bahasa adalah satu penggunaan bunyi yang sistematik dan konvensional (lambang atau simbol tulisan) untuk tujuan komunikasi dan luahan perasaan. Memahami perkembangan bahasa adalah penting kerana ia memudahkan proses pengajaran (Berk, 2001) dan ia berkait rapat dengan kemahiran membaca dan menulis. Dengan meningkatkan perkembangan bahasa, ia akan memudahkan pelajar mempelajari konsep-konsep abstrak (Santrock, 2007). PERKEMBANGAN BAHASA MENURUT BERBAGAI KOMPONEN Perkembangan bahasa kanak - kanak dapat dilihat juga daripada pemerolehan bahasa mengikut komponen-komponennya. Perkembangan Pragmatik Perkembangan komunikasi anak sesungguhnya sudah dimulai sejak dilahirkan, pertama dari tangisannya bila bayi merasa tidak nyaman, misalnya kerana lapar, lampin basah. Dari sini bayi akan belajar bahawa ia akan mendapat perhatian ibunya atau orang lain saat ia menangis sehingga kemudian bayi akan menangis bila meminta orang dewasa melakukan sesuatu buatnya. Pada usia 3 minggu bayi tersenyum saat ada rangsangan dari luar, misalnya wajah seseorang, tatapan mata, suara dan gelitikan. Ini disebut senyum sosial. Usia 12 minggu mulai dengan pola dialog sederhana berupa suara balasan bila ibunya memberi tanggapan. Usia 2 bulan bayi mulai menanggapi ajakan komunikasi ibunya. Usia 5 bulan bayi mulai meniru gerak -geri orang, mempelajari bentuk ekspresi wajah. Pada usia 6 bulan bayi mulai tertarik dengan benda-benda sehinga komunikasi menjadi komunikasi ibu, bayi dan benda -benda. Usia 7-12 bulan anak menunjuk sesuatu untuk menyatakan keinginannya. Gerak-geri ini akan berkembang disertai dengan bunyibunyi tertentu yang mula konsisten. Pada masa ini sampai sekitar 18 bulan, peranan gerak-geri lebih menonjol dengan penggunaan satu suku kata. Usia 2 tahun, anak kemudian memasuki tahap sintaksis dengan mampu merangkai kalimat 2 kata, bertindak balas terhadap pasangan bicaranya dan masuk dalam dialog singkat. Anak mulai memperkenalkan atau merubah topik dan mulai belajar memelihara alur percakapan dan menangkap persepsi pendengar. Perilaku ibu sebagai fasilitatif akan membantu anaknya dalam memperkenalkan topik baru. Lewat umur 3 tahun, anak mulai berdialog lebih lama sampai beberapa kali giliran. Lewat umur ini, anak mulai mampu mempertahankan topik yang selanjutnya dan mulai membuat topik baru. Hampir 50 peratus kanak-kanak 5 tahun dapat mempertahankan topik melalui 12 ka li giliran. Sekitar 36 bulan, terjadi peningkatan dalam keaktifan anak berbicara memperoleh kesadaran sosial dalam percakapan. Ucapan yang ditujukan pada pasangan bicara menjadi jelas, tersusun baik dan teradaptasi baik untuk pendengaran. Sebahagian besar pasangan berkomunikasi dengan anak adalah orang dewasa, biasanya orang tua. Saat anak mulai membangun jaringan sosial melibatkan orang di luar keluarga, mereka akan memodifikasi pemahaman diri dan bayangan diri dan menjadi lebih sedar akan lingkungan sosial. Persekitaran linguistik mempunyai pengaruh bermakna pada proses belajar berbahasa. Ibu memegang peranan dalam membangun dan mempertahankan dialog yang benar. Anak berada pada fase mono dialog, percakapan sendiri dengan kemauan untuk melibatkan orang lain. Monolog kaya dengan lagu, suara, kata-kata tak bermakna, fantasi dan ekspresi perasaan. Perkembangan Semantik Kerana faktor lingkungan sangat berperanan dalam perkembangan semantik, maka pada umur 6 -9 bulan anak telah mengenal orang atau benda yang berada di persekitarannya. Leksikal dan pemerolehan konsep berkembang pesat pada masa pra sekolah. Terdapat indikasi bahawa anak dengan kosa kata lebih banyak dan lebih popular di kalangan teman -temannya. Dianggarkan terjadi penambahan 5 perkataan perhari di usia 1,5 sampai 6 tahun. Pemahaman perkataan bertambah tanpa pengajaran langsung orang dewasa. Terjadi strategi pemetaan yang cepat pada usia ini sehingga anak boleh menyambung suatu kata dengan rujukannya. Pemetaan yang cepat adalah langkah awal dalam proses pemerolehan leksikal. Selanjutnya secara berperingkat anak akan mengertikan lagi maklumat -maklumat baru yang diterima. Definisi kata benda anak usia pra sekolah meliputi fisik seperti bentuk, ukuran dan warna, fungsi, pemakaian dan lokasi. Defi nisi kata kerja anak pra sekolah juga berbeza daripada kata kerja orang dewasa atau anak yang lebih besar. Anak pra sekolah dapat menjelaskan siapa, apa, di mana, untuk apa, untuk siapa, dengan apa, tapi biasanya mereka belum memahami pertanyaan bagaimana dan mengapa atau menjelaskan proses.

Anak akan mengembangkan kosa katanya melalui cerita yang dibacakan orang tuanya. Begitu kosa kata berkembang, keperluan untuk mengorganisasikan kosa kata akan lebih meningkat, dan beberapa rangkaian semantik atau antara relasi akan terbentuk. Perkembangan Sintaksis Susunan sintaksis paling awal terlihat pada usia kira-kira 18 bulan walaupun pada beberapa anak terlihat pada usia 1 tahun bahkan lebih dari 2 tahun. Awalnya berupa kalimat dua kata. Rangkaian dua kata, berbeza dengan kalimat satu kata sebelumnya yang disebutholofrastis . Kalimat satu kata biasa ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks penggunaannya. Peralihan dari satu kata menjadi kalimat yang merupakan rangkaian kata terjadi secara bertahap. Pada waktu kalimat pertama terbentuk iaitu penggabugan dua kata menjadi kalimat, rangkaian kata tersebut berada pada jalinan intonasi. Jika kalimat dua kata tersebut memberi makna lebih dari satu, maka anak akan membezakannya dengan menggunakan pola intonasi yang berbeza. Perkembangan pemerolehan sintaksis meningkat dengan pesat pada waktu anak menjalani usia 2 tahun, yang mencapai puncaknya pada akhir usia 2 tahun. Tahap perkembangan sintaksis secara singkat terbahagi dalam 1. Masa pra-lingual, sampai usia 1 tahun 2. Kalimat satu kata, 1-1,5 tahun 3. Kalimat rangkaian kata, 1,5-2 tahun 4. Konstruksi sederhana dan kompleks, 3 tahun. Lewat usia 3 tahun anak mulai menanyakan hal-hal yang abstrak dengan kata tanya mengapa. Penggunaan kalimat kompleks bermula selepas anak menguasai kalimat empat perkataan sekitar usia 4 tahun. Perkembangan Morfologi Tempoh perkembangan ditanda dengan peningkatan panjang ucapan, yang diukur dalam morfem. Panjang ucapan, mean length of Utterance (MLU) adalah alat ramalan kompleks bahasa pada anak yang berbahasa Inggeris. MLU sangat erat berhubungan dengan usia dan merupakan prediktor yang baik untuk perkembangan bahasa. Dari usia 18 bulan hingga 5 tahun, MLU meningkat kira-kira 1 hingga2 morfem per tahun. Beberapa sumber yang membahas tentang morfem dalam kaitannya dengan morfologi semuanya merupakan bahasa inggeris yang sangat berbeza dengan bahasa melayu. Perkembangan Fonologi Perkembangan fonologi melalui proses yang panjang dari dekode bahasa. Sebahagian besar pembinaan morfologi anak akan bergantung pada kemampuannya menerima dan mengeluarkan unit fonologi. Selama usia pra sekolah, anak tidak hanya menerima inventaris fonetik dan sistem fonologi tapi juga mengembangkan kemampuan menentukan bunyi mana yang dipakai untuk membedakan makna. Pemerolehan fonologi berkaitan dengan proses konstruksi suku kata yang terdiri dari gabungan vokal dan konsonan. Bahkan dalam mengumam, anak menggunakan konsonan-vokal (KV) atau konsonan-vokal-konsonan (KVK). Proses lainnya berkaitan dengan asimilasi dan substitusi sampai pada persepsi dan produksi suara.

P E RK EM B ANG AN B AH AS A P R AS EKO L AH U SIA P E R K E M B A N G A N FO N O L O G I P E R K E M B A N G A N M O R F O L O G I P E R K E M B A N G A N SE M A N T IK P E R K E M B A N G A N SIN T A K SIS 0-1 tahun -Pada usia sekitar enam minggu,

AN AK

US I A

TAH UN

HINGG A

anak menegeluarkan bunyi-bunyi yang mirip vocal dan konsonan yang disebutc o o i n g. -Pada usia 6 bulan, anak mulai berceloteh, terjadi pencampuran konsonan bilabial hambat dan bilabial nasal dengan vocal a. -Fase laling dimulai usia 6 bulan. Walaupun masih dalam tahap mengoceh tapi pengulangan sudah berbentuk kombinasi konsonan dan vokal. Tahap ini mulai saat usia 10 bulan. Kecenderungan meniru ucapan dari lingkungan atau mengulang yang dikatakan sendiri akan tetapi belum memahami makna ujarannya. -Fase true speech terjadi usia 9 18 bulan. Anak mulai mengucapkan kata yang bermakna walaupun artikulasinya belum sempurna. Pada tahap ini sudah mulai merangkai kata - pada umur 6-9 bulan anak telah mengenal orang atau benda yang berada di sekitaranya. -Hingga usia satu tahun anak hanya menguasai beberapa kata -Usia prelingual, anak mengoceh sebagai ganti komunikasi berbahasa dengan orang lain 2 U SIA P E R K E M B A N G A FO N O L O G I P E R K E M B A N G A M O R F O L O G I P E R K E M B A N G A SE M A N T IK P E R K E M B A N G A SIN T A K SIS 1-2,5 tahun -Masih terjadi fase true speech -Adanya kemungkinan untuk muncul kata pertama pada usia sekiar 1 tahun dan 7 bulan.

N N N N

-Pada usia 2 tahun, banyak konsonan akhir yang tidak digunakan. Contohnya, mobil akan diujarkan sebagai /bI/ - Pada usia 12-26 bulan panjang pengucapan rata-rata 1,00-2,00. Karakteristiknya adalah pembendaharaan kata utamanya terdiri dari banyak kata benda dan kata kerja dengan sedikit kata sifat dan kata keterangan; urutan kata di perhatian. -Usia 27-30 bulan panjang pengucapan rata-rata 2,002,50. Karakteristiknya adalah penggunaan kata jamak; menggunakan past tense, penggunaanb e , kata depan, beberapa preposisi. -Pada usia 2 tahun anak menguasai 200-270 kata -Periode lingual dini, dimana anak mempunyai tahapan kalimat satu kata yang bermakna banyak, lalu kalimat dua kata, dan kalimat lebih dari dua kata

Anda mungkin juga menyukai