Anda di halaman 1dari 3

PRAKTIS 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH KERTAS 1 : SOALAN OBJEKTIF ARAHAN : Tiap-tiap soalan atau pernyataan berikut diikuti oleh

empat jawapan pilihan, iaitu A B C dan D. Hanya terdapat satu jawapan yang betul atau paling sesuai. Pilih jawapan tersebut. PERJANJIAN AQABAH PERTAMA DAN PERJANJIAN AQABAH DUA 1 Antara berikut, yang manakah merupakan isi kandungan perjanjian berikut? Perjanjian Aqabah Kedua (622 Masihi) I Orang Arab memeluk Islam II Orang Arab mempertahankan Islam III Orang Arab menyatakan keimanan kepada Rasul IV Orang Arab tidak akan bermusuhan sesama sendiri A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 2 Tempat berikut memperlihatkn termeterainya perjanjian antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan orang Madinah. Aqabah Apakah ikrar penduduk Madinah kepada Muhammad s.a.w.? A Mempertahan Madinah daripada ancaman luar B Melindungi orang Islam yang teraniaya C Mengelakkan persengketaan kaum D Mendalami pengetahuan Islam 3 Maklumat berikut merujuk kepada suatu perjanjian dalam Islam.
y y y

Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan rasul. Berjanji membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w. Tidak akan melakukan amalan jahiliah.

Perjanjian tersebut ialah ... A Perjanjian Aqabah Kedua B Piagam Madinah C Perjanjian Aqabah Pertama D Perjanjian Hudibiyah

HIJRAH 4 Umar bin al-Khattab berhijrah dari Makkah ke Madinah secara bersendirian dan terang -terangan. Apakah sikap yang diperlihatkan oleh tokoh tersebut? A Menjalankan pemerintahan Islam B Memperkukuh kedudukan Islam C Penolakan masyarakat Makkah D Dakwah secara terbuka 5 Mengapakah berlakunya penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w. dan orang Islam dari Makkah ke Madinah? A Menjalankan pemerintahan Islam B Memperkukuh kedudukan Islam C Penolakan masyarakat Makkah D Dakwah secara terbuka 6 Apakah bentuk bantuan yang diberi oleh tokoh berikut kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan Abu Bakar semasa bersembunyi di Gua Thur? Abdullah bin Abu Bakar A Menjadi jurupandu B Memperkukuh kedudukan Islam C Penolakan masyarakat Makkah D Dakwah secara terbuka 7 Mengapakah penghijrahan manusia pada hari ini dikatakan berbeza dengan penghijrahan orang Islam dari Makkah ke Madinah? A Memperluas wilayah pengaruh B Kehadiran tidak diundang C Menyebar kebudayaan D Jaminan pekerjaan

8 Pembinaan masjid berikut memperlihatkan usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk menegakkan syiar Islam.
y y

Masjid Quba Masjid al-Nabawi

Apakah peranan masjid tersebut? I Tempat berjual beli II Tempat mempelajari ilmu Islam III Tempat pengumpulan karya sastera IV Tempat menjatuhkan hukuman terhadap pesalah A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 9 Nabi Muhammad s.a.w. telah menukar nama Yathrib kepada Madinah al-Munawwarah yang bermaksud kota bercahaya. Pernyataan tersebut menggambarkan usaha baginda untuk menjadikan Madinah sebagai... A pusat perdagangan terkemuka B pusat kegiatan intelektual C pusat tamadun islam D pusat pertemuan ulama 10 Rajah berikut merujuk kepada peranan wanita dalam usaha menjayakan penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w. Asma binti Abu Bakar

Beliau telah menghantar