P. 1
al_adab_oqshom_ziyouz_com

al_adab_oqshom_ziyouz_com

|Views: 479|Likes:
Dipublikasikan oleh yunus

More info:

Published by: yunus on Jul 20, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2013

pdf

text

original

Al-adab al-mufrad.

Imom Ismoil al-Buxoriy

AL-ADAB AL-MUFRAD
Imom Ismoil al-Buxoriy 1-bob. Ota-onaga e'tibor haqida Janobi rabbil olaminning: "Biz Hamma insonni ota-onasiga yaxshilik qilishni buyurdik" (29:8 ) degan oyati karimasi haqida. 1. Abdulloh ibn Mas'ud (r.a.) aytdilar: "Men Rasululloh (s.a.v.)dan qiladigan amallarimizdan Alloh taologa eng sevimlisi qaysi, deb so’radim. Rasululloh (s.a.v.): "Farz namozlarni o’z vaqtida o’tish", - dedilar. Men: "Undan keyin qaysi?" - desam, Rasululloh: "Undan keyin Alloh taolo yo’lida jihod qilish", dedilar. Abdulloh ibn Mas'ud: "Rasulullohdan men shularnigina so’radim. Agar savolimni davom ettiraversam, Rasululloh (s.a.v.) hammasiga javob beraverardilar". 2. Abdulloh ibn Umar (r.a.)dan rivoyat qilindi. U kishi: "Alloh taoloning rozi bo’lishi otaning rozi bo’lishiga va uning g’azabi ham otaning g’azabiga bog’liqdir", dedilar . 2-bob. Onani rozi qilish haqida 3. Bahz ibn Hakim (r.a.) otasi va bobosidan rivoyat qildi, bobosi aytdi: "Rasulullohdan: "Ey, Rasulalloh, men yaxshiligimni kimga qilsam bo’ladi?" - deb so’radim. "Onangga", dedilar. Men shu savolimni uch marotaba qaytarsam ham, Rasululloh: "Onangga", deyaverdilar. To’rtinchi marotaba so’raganimda: "Otangga va yaqin bo’lgan qarindoshlaringga", dedilar. 4. Ato ibn Yasor (r.a) aytdilar: "Abdulloh ibn Abbos (r.a.) oldilariga bir kishi kelib: "Men bir xotinga sovchi yubordim. U meni qabul qilmay, boshqa bir kishiga tegib ketdi. Jaxlim chiqib, u xotinni o’ldirgan edim. Endi nima qilsam Alloh taolo tavbamni qabul qiladi?" deb so’radi. Shunda Abdulloh: "Onang barhayotmi?" - deb so’radilar. U: "Yo’q, vafot etganlar", degan edi, Abdulloh: "Unday bo’lsa Alloh taologa tavba qil va toqating boricha toat-ibodat qilib, unga yaqin bo’lishga harakat qil", dedilar". Ato ibn Yasor aytdilar: "Men Abdulloh ibn Abbosga borib, siz nima uchun u kishidan onang tirikmi, deb so’radingiz", deganimda, u kishi Alloh taologa onani rozi qilishdek maqbulroq hech bir amal borligini bilmayman. Shuning uchun onang tirikmi, deb so’ragan edim", dedilar". Ya'ni onasi tirik bo’lib, bola haqida duo qilgan bo’lsa, odam o’ldirishdek katta gunoh bo’lsa ham, o’z fazlu karami bilan avf qilishidan umid qilardim, demoqchi bo’lsa kerak. 3-bob ham "Ota-onaga yaxshshik va e'tibor", deb atalib, undagi 5-6-hadislarda aynan 12-hadislardagi mazmun takrorlangan. 4-bob. Ota-ona zulm qilsa ham, ularga yaxshilik qilaverish haqida 7. Abdulloh ibn Abbos (r.a.)dan rivoyat qilindi. "Qaysi bir musulmon farzandi savob umidi bilan ertalab ota-onasini ziyorat qilsa, Alloh taolo unga jannatdan ikkita eshik ochadi. Agar ulardan bittasini ziyorat qilsa, unga jannatning bir eshigini ochadi. Bola ota-onasidan qaysi birini xafa qilsa, uni rozi qilmaguncha Alloh taolo undan rozi bo’lmaydi", dedilar. Shunda bir kishi: "Agarda ota-onalar bolaga zulm qilsa, bola nima
www.ziyouz.com kutubxonasi 1

Al-adab al-mufrad. Imom Ismoil al-Buxoriy

qilishi kerak?" - deb so’radi. Abdulloh: "Agar ular bolaga zulm qilsalar ham bola ularni ranjitmasligi kerak", dedilar. 5-bob. Ota-onaga muloyim gapirish haqida 8. Taysala ibn Mayyos (r.a.) aytdilar: "Men Najda ibn Omir Xorijiyning ashoblari bilan bo’lib gunohlar qildim. Shularni o’zimcha katta gunoh deb hisoblab, Abdulloh ibn Umar (r.a.)ga borib aytdim.Shunda Abdulloh ibn Umar (r.a.): "Bular katga gunoh emas, katta gunohlar to’qqiztadir, ular: Alloh taologa shirk keltirish, odamni o’ldirish, urush maydonidan qochish, afifa xotinni fohisha deb tuhmat qilish, ribo, yetimlar molini yemoq, Alloh taoloning borligini inkor qilish, odamlarni masxara qilish, kamsitish, otaonani xafa qilib yig’latish - mana shular katta gunohdir", dedilar. Keyin Abdulloh ibn Umar menga qarab: "Ey, Taysala! Sen do’zaxdan qo’rqib jannatga kirishni xohlaysanmi?" - dedilar. Men: "Jannatga kirishni albatta xohlayman", deganimda, u kishi: "Ota-onang tirikmi?" - deb so’radilar. Men: "Otam vafot etgan, ammo onam borlar", dedim. Abdulloh (r.a.): "Katta gunohlardan o’zingni saqlaganingdan keyin onangga qattiq gapirmasang, uning osh-ovqatini berib tursang, albatta jannatga kirasan", dedilar". Yamomalik Najda ibn Omir (yoki Uvaymir) Abu Hanifa mazhabiga e'tiqod quygan kishi edi. U xavorijlar ya'ni adashgan oqim) boshlig’i bo’lib, ularning e'tiqodicha, kishilar uchun imom (xalifa yoki amir) bo’lishi shart emas. Odamlarning o’zlari haqni nohaqdan ajrata bilishlari va o’z-o’zlarini, jamiyat yo’nalishini boshqara bilishlari kerak (Muhammad Abu Zuhra, "Al-Mazohib al-Islomiya", 33-bet). 9. Qur'on-i karimdagi Alloh taoloning rahimlilik yuzasidan ota-onangga kamtarlik qanotingni qoqib tur (17:24), mazmunidagi so’ziga Hishomning otasi Arat ibn Zubayr (r.a.): "Ota-onang nimani istasa, o’shani ijro qilishdan chekinish qilma", deb tafsir qilgan edilar. 6-bob. Ota-ona haqini ado qilish haqida 10. Abu Hurayra (r.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.): "Bolaning otasi birovning quli bo’lgan bo’lsa, uni xo’jasidan sotib olib ozod qilmaguncha, uning haqini ado qilgan bo’lmaydi", dedilar". 11. Abu Muso Ash'ariy (r.a.)ning o’gli Abu Burda (r.a.)ning aytishlaricha, Abdulloh ibn Umar (r.a.) bir yamanlik odam o’z onasini opichlab, xonai Ka'bani tavof qildirib yurganini ko’rdilar. U odam quyidagi baytni ohang bilan o’qirdi: Onai zorim uchun bo’ynimni eggan tevaman. Tevaga mingan onam horsalar ham men charchamam. U shuni o’qib turib Abdullohga qaradida, ey, Abdulloh ibn Umar, mana shu xizmatim bilan men onamning haqini ado qila olmadimmi, deb so’radi. "Yo’q, bu xizmating seni tug’ish vaqtida onangni qiynab tutgan to’lg’oqlarining bittasiga ham barobar emas", dedi. Keyin Abdulloh ibn Umar (r.a.) xonai Ka'bani tavof qildilar va maqomi Ibrohimga borib, ikki rakat namoz o’qib olib, menga qarab: "Ey, Abu Muso Ash'ariyning o’g’li! Mana

www.ziyouz.com kutubxonasi

2

Al-adab al-mufrad. Imom Ismoil al-Buxoriy

shu yerda o’qiladigan ikki rak'at namoz o’zidan ilgarigi gunohlarga kafforat bo’ladi", dedilar". 12. Abu Murra aytdilar: "Marvon ibn Hakam Madinadan biror joyga safarga ketganida o’z o’rniga Abu Hurayra (r.a.)ni qoldirib ketardi. Abu Hurayra (r.a.) Zu-l-Hulayfada turib, o’zlari bir xonada onalari boshqa xonada yashardi. Abu Hurayra (r.a.) qachon o’z xonalaridan tashqariga chiqadigan bo’lsalar, onalarining eshigi oldiga kelib salom berardilarda: "Meni yoshligimda tarbiyat qilganingiz uchun sizga Alloh taoloning rahmati bo’lsin", der edilar. Onalari ham u kishining salomlariga javob qaytarib: "Katta bo’lganingda menga yaxshilik qilayotganing, roziligimni olayotganing uchun senga ham Alloh taoloning rahmati bo’lsin", - der edilar. Abu Hurayra (r.a.) tashqaridan qaytib kelganlarida ham ona-bola o’rtasida shu muomala takrorlanardi". Abu Murra - Abu Tolibning qizi Ummu Xonining yoki Aqilning ozod qilgan quli edi . 13. Abdulloh ibn Amr ibn Oss (r.a.) aytdilar: "Bir kishi Rasululloh (s.a.v.) huzurlariga hijrat qilmoq uchun bay'at qilishga keldi. Ammo ota-onasi uning ketishiga rozi bo’lmay, xafaliqdan yig’lab qolgan edilar. Shunda Rasululloh (s.a.v.): "Sen hozir ota-onang oldiga bor! hijrat qilaman deb ularni xafa qilganingdek, endi hijrat qilmaydigan bo’ldim, deb ularni xursand qil", - dedilar". Abu Murradan rivoyat qilingan 14-hadis 13-hadisshng mazmunan takrori, ammo unda Abu Hurayra (r.a.)ning asp ismi sharifi Muso ibn Ya'qubdan eshitgani bo’yicha Abdulloh ibn Amr ekashigi eslatshgadi. 7-bob. Ota-onaga oq bo’lish haqida 15. Abu Bakra (r.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.): "Men sizlarga gunohlarning eng kattasini aytib beraymi?" - deb uch martaba so’radilar. Sahobiylar: "Ey, Rasululloh, aytib bering", deyishdi. "Alloh taologa shirk keltirish va ota-onaga oq bo’lish", dedilar. Rasululloh (s.a.v.) shu vaqtda yonboshlab o’tirgan edilar, keyin yaxshilab o’tirib oldilarda: "Ogoh bo’linglar! Shu katta gunohlardan biri yolg’on gapirmoq, tuhmat qilmoqdir", dedilar. Shu oxirgi so’zlarini shu qadar ko’p takrorladilarki, men ichimda Rasululloh (s.a.v.) charchadilar, endi gaplarini to’xtatsalar ham bo’lardi, dedim". Ota-onaga oqq bo’lish - ota-onaga ozor berish, xafa qilish va buyruqlarini bajarmaslikdan iboratdir. Ularning farzandga seni oq qildim, deyishlari shart emas, dillari og’rishining o’ziyoq farzandning oq bo’lganidir . 16. Mug’ira ibn Shu'ba (r.a.)ning kotiblari Varrod aytdi: "Hz. Muoviya (r.a.) Mug’iraga: "Rasululloh (s.a.v.) dan eshitgan hadislaringdan menga yozib yubor", deb xat yozdilar. Shu xatga javoban Mug’ira: "Men Rasululloh (s.a.v.)dan eshitdim: ko’p savol so’rashdan, molni zoe qilishdan va asossiz gaplarni og’izdan og’izga naql qilib yurishdan qaytarar edilar” degan hadis-ni Mug’ira aytib turdilar va men yozib berdim" Ko’p savol so’rashdan murod biror ehtiyoj bo’lmay turib tilanchilik qilish yoki hayotda uchramaydigan voqea va masalalarni so’rash yoxud kishi o’ziga tegishli bo’lmagan behuda xabarlarni surishtirib yurish kabilardir. Ammo molni zoe qilish esa, uni noo’rin,

www.ziyouz.com kutubxonasi

3

Al-adab al-mufrad. Imom Ismoil al-Buxoriy

dunyo va oxirat uchun ham foydasi tegmaydigan joylarga sarflashdan iboratdir, binobarin, isrofgarchilik Alloh taolo oldida gunoh hisoblanadi ). 8-bob. Ota-onasiga la'nat o’qiganga Allohning la'nati bo’lsin 17. Abu Tufayl Omir ibn Vosila (r.a.) aytdilar: Hazrat Ali (k.v.)dan so’ralganda, Hz. Ali (k.v.): "Payg’ambarimiz (s.a.v.)ning o’zimizga xos aytgan gaplari faqat mana shu qilichimning qinidagilardir", dedilarda, undan bir sahifa qog’oz chiqardilar. Bu sahifada: "Alloh taolodan bo’lak narsalar nomiga atab biror jonliqni so’ygan kishiga, ota-onasiga la'nat o’qigan kishiga va shariatda bo’lmagan narsalarni din nomidan paydo qilganlarga yo’l bergan kishiga ham Alloh taoloning la'-nati bo’lsin", degan hadisi sharif yozilgan ekan. Bu hadisda aytilgan tafsilot 27-hadisda keladi. Ota-onaga la'nat o’qish ularni so’kishdan va Allohning la'nati esa, o’z rahmatidan mahrum qilishi demakdir . 9-bob. Gunoh bo’lmagan hollarda ota-ona amriga itoat qilish haqida 18. Abu Dardo (r.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.) menga quyidagi to’qqizta amalni buyurdilar va dedi-larki: "Garchi majaqlanib ketsang ham yoki o’tda yondirilsang ham Alloh taologa shirk keltirma, farz namozni qasddan tark qilma, uni qasddan tark qiluvchi kishilardan Alloh taoloning zimmasi ajraydi. Mast qiladigan harom ichimliklarni aslo ichma, chunki ular hamma yomonliklarning kalitidir. Ota-onangga itoat qil, agar ular dunyodan voz kech desalar ham hurmatlari uchun buyruqlarini ijro qil! Garchand ishboshi bo’lgan odamdan ko’ra o’zingni shu amalga munosibroq deb bilsang ham ular bilan amal talashma (itoat qil). Yoningdan askarlar qochsa ham va o’zing halokatga uchraydigan bo’lsang ham urush maydonidan qochma! qo’lingda bor mol-mulkingdan qaramog’ingdagi ahlu -ayollaringga sarf qil! Xotin va bolalaringga kaltak ko’tarma, to’g’ri yo’ldan yurmasa, bola-chaqalaringni Alloh taoloning qahri-g’azabiga duchor bo’lishlari bilan qo’rqit". Alloh taolo zimmasining ajrashi uni o’z panohida saqlamasligiga ishora Qur'onda aytilishicha, urish yo’li bilan bo’lsa hamki, ularga odob-axloq o’rgat, bo’ysunmaslaridan qo’rqsang nasihat ?al, nasihatni qabul qilmasalar, ularni o’zingdan chetlat va shunda ham bo’lmasa, urish bilan ularni qo’rqit, tahdid qil. 19-hadis 13-hadisning aynan takrori, faqat unda jihod qilmoqchi bo’lgan kishiga Rasululloh "Ota-onangni rozi qil", deb aytganlar. 20. Abdulloh ibn Amr ibn Oss (r.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.) huzurlariga jihodga borishni talab qilib bir kishi keldi. Shunda Rasululloh (s.a.v.): "Ota-onang tirikmi?" - deb so’radilar. U kishi: "Ha, ota-onam borlar", dedi. Shunda Rasululloh (s.a.v.): "Ota-onang uchun jihod qil!" - dedilar".Ya'ni mushriklar bilan qonli urushga chiqish shart emas, eng maqbuli keksa ota-onaga xizmat qilish, ularni rozi qilib, duolarini olish, tirikchiliklaridan xabardor bo’lib turishing o’zi sen uchun jihoddir. Jihodni faqat qonli urush ma'nosida tushinish Qur'on-i karim va hadis-i sharif ma'nolarini noto’g’ri anglashga olib keladi, binobarin, jihod faqat qonli urush emas, nafs sharoratini yengash, axloqiy buzilishlarga qarshi kurasha bilish ham jihodga kiradi .
www.ziyouz.com kutubxonasi 4

Al-adab al-mufrad. Imom Ismoil al-Buxoriy

10-bob. Ota-ona duosini olmay jannatga kirib bo’lmas 21. Abu Hurayra (r.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.): "Xor bo’lsin, xor bo’lsin, xor bo’lsin!" - deb o’n martaba takror qildilar. Shunda sahobiylar: "Yo Rasululloh, kimni aytayapsiz?" - deb so’rashdi. Rasululloh (s.a.v.): "Ota-onasining ikkalasi yoxud bittalari keksayib qolgan vaqtida (ularni rozi qilmay) o’zini do’zaxga tushishga mubtalo qilgan kishini", dedilar. 11-bob. Ota-onasini rozi qilgan kishining umri uzoq bo’lishi haqida 22. Saxd ibn Muoz (r.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.): "Kim ota-onasini rozi qilsa, unga tubo nasib bo’lib, Alloh taolo uning umrini ham ziyoda qiladi", dedilar" Bandaning umri azaldan taqdir qilingan. Bu o’rinda umrning uzoq bo’lishi degan gap farovonlikka, rizqning mo’lligiga, dunyoviy ishlarning barakali bo’lishiga ishoradir. Tubo - jannatdagi bir daraxt nomi . 12-bob. Mushrik ota uchun Allohdan afv so’ramaslik haqida 23. Abdulloh ibn Abbos(r.a.) aytdilar: "Alloh taoloning: "Rabbingiz, Uning O’zigagina ibodat qilishingizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishni amr etdi. (Ey, inson!) Agar ularning biri yoki har ikkisi huzuringda keksalik yoshiga yetsalar, ularga "uf"!.." dema va ularni jerkima. Ularga (doimo) yoqimli so’z ayt! Ular-ga mehribonlik bilan xorlik qanotini past tut va (duoda) ayt: "Ey, Rabbim! Meni (ular) go’daklik chog’imda tarbiyalaganlaridek, Sen ham ularga rahm qil-gin"(17:23, 24), degan oyatlarning hukmi "Tavba" surasidagi: "Na payg’ambar va na mo’minlar mushriklar uchun, garchi ular qarindoshlari bo’lsa ham - ularning do’zax ahli ekanlari ma'lum bo’lgandan keyin – istig’for (gunohlarini kechirishni) so’rashlari joiz emas", degan oyat bilan nasx qilingan (9:113)", dedilar". Uff - jerkish, sendan bezor bo’ldim, degan ma'noda. 13-bob. Ota-ona mushrik bo’lsa ham yaxshilik qilish haqida 24. Sa'd ibn Abi Vaqqos (r.a.)dan rivoyat qilindi, u kishi: "Alloh taolo Qur'oni karimdagi to’rt oyatni mening haqimda tushirdi. Onam: sen Muhammaddan ajralmaguningcha men hech narsa yemayman ham, ichmayman ham, deb qasam ichgan edi. Shunda Alloh taolo: "Agar ular (ya'ni ota-onang seni o’zing bilmagan narsalarni Menga sherik qilishga zo’rlasalar, u holda ularga ito-at etma!.." Ammo ularga yaxshilik qilaverish buyurilgan. (31:15). Ikkinchi oyat: g’azotda olingan o’lja mollar ichida bir qilich menga yaxshi ko’rindi. Payg’ambarimiz (s.a.v.)dan shu qilichni menga bering, deb so’raganim-da, Alloh taolo: "Sizdan (ey, Muhammad!) o’ljalar haqida so’raydilar...", degan "Anfol" surasining 1-oyatini tushirdi. Uchinchi: men betob bo’lib qolgan vaqtimda Rasululloh (s.a.v.) ahvolimni so’ragani keldilar. Shunda men: "Yo, Rasulalloh, men mollarimni taqsim qilib qo’ymoqchiman. Shundan yarmini Alloh taolo yo’liga vasiyat qilsam bo’ladimi?" - deb so’radim. Rasululloh (s.a.v.): "Yo’q, bo’lmaydi", dedilar. "Bo’lmasa ularning uchdan birini vasiyat qilsam", deganimda Rasulullo? (s.a.v.) sukut etdilar. Mana shundan keyin mollarimning uchdan birini vasiyat qilish joiz bo’ldi . To’rtinchi:
www.ziyouz.com kutubxonasi 5

Al-adab al-mufrad. Imom Ismoil al-Buxoriy

ansorlardan bir nechtasi bilan o’tirib ichkilik ichdik. Shunda ulardan bittasi tevaning iyagi bilan mening burnimga urdi. Keyin Rasululloh (s.a.v.) huzurlariga borganimda, Alloh taolo ichkilikni harom qilib oyat tushirdi (2:219) , dedilar. 1 Vasiyat haqida oyat yoq, bu haqdagi hukm Rasululloh hadislari bilan sobit bo’lgan . 2 Bir qator mufassirlar ichkilikning ma’n etilishi uch bosqichdan iborat ekanligini ko’rsatib o’tganlar. "Umar ibn Xattob . 25. Abu Bakr Siddiq (r.a.)ning qizlari Asmo' (r.a.) aytdilar: "Onam biror narsa umidida huzurimga keldi. Shunda Rasululloh (s.a.v.)dan: "Onam kelib qoldi. Unga silai rahm qilib biror narsa bersam bo’ladimi?" - deb so’radim. "Ha, silai rahm qilsang bo’ladi", dedilar". Ibn O’yayna (r.a.) aytdilar:"Alloh taolo: "Din to’g’risida sizlar bilan urushmagan va sizlarni o’z yurtingizdan (haydab) chiqarmagan kimsalarga nisbatan yaxshilik qilishingiz va ularga adolatli bo’li-shingizdan Alloh sizlarni qaytarmas" (60:8), degan oyatni tushirdi". Asmo'ning onasi Qayla bint Abdu-l-Izzi Islomni qabul qilmagan edi . 26. Abdulloh ibn Umar (r.a.)aytdilar: "Otam Hz. Umar ibn Xattob (r.a.) ipakdan ikki qavat tikilgan bir kiyimni sotib olshpni janob Rasulullohga tavsiya qilib: "Yo Rasulalloh, buni jum'a kunlari va atrofdan elchilar kelganda kiyib chiqasiz", dedilar. Rasululloh (s.a.v.) otamning takliflarini qabul qilmay: "Bunday kiyimni oxiratdan nasibasi yo’q kishilar kiyadi", dedilar. Shundan keyin Rasululloh (s.a.v.)ning o’zlariga shunday kiyimlardan qanchasi hadya sifatida kelib qoldi-da, undan bittasini otamga yubordilar. Otam: "Yo Rasulalloh, buni men nima uchun kiyaman, axir o’zingiz bunday kiyimni oxiratdan nasibasi yo’q kishilar kiyadi", degan edingizku, deganlarida, Rasululloh: "Men sizga kiyasiz deb emas, balki sotib, aqchasini biror hojatingizga yaratarsiz yoki biror kishiga kiydirarsiz, deb yubordim", dedilar. Hz. Umar (r.a.) o’sha kiyimni hamon musulmon bo’lmagan bir birodarlariga yubordilar". Boshqa sahobiylar may aql va boylikni ketkazuvchi ofat ekanidan Payg’ambar (a.s.)ga shikoyat qilganlaridan keyin "Baqara" surasining mazkur oyati (219-oyati) vahiy qilingan. Ikkinchi bosqich-Abdurrahmon ibn Avf mast holda imomlik qilganlarida, oyatni qo’pol ravishda buzib qiroat qilgan.Shundan keyin "Niso" surasining 43-oyatida mast holatda namozga yaqinlashmaslik buyurilgan. Uchinchi va oxirgi bosqich - Atbon ibn Molik degan sahobiyning uyida ziyofat paytida mast bo’lib qolgan mehmonlar o’zaro janjallashib qolganlar. Shundan keyin Umar ibn Xattob (r.a.) Allohga iltijo bilan:"Ey, xudoyim, may to’g’risida keskin bir hukm nozil et!" - deb duo qilganlarida "Moida" surasining 90-oyati bilan may ichish qa’tiy ma’n etilgan" (shayx Abdulaziz Mansur, "Qur'oni karim ma'nolarining tarjimasi va tafsiri, "Toshkent Islom universiteti matbaanashriyot birlashmasi, 2004, 34-bet). 14-bob. Ota-onani so’kmaslik haqida 27. Abdulloh ibn Amr Oss (r.a.) aytdilar: "Rasululloh: "Kishi o’z ota-onasini so’kishi katta gunohdir", dedilar. Sahobiylar: "Yo Rasulalloh, kishi o’z ota-onasini ham so’kadimi?" deb so’rashganda, Rasululloh: "U kishi bir odamni so’kadi, u odam am avval so’kkan kishining otasini ham, onasini ham so’kadi", dedilar". Demak, kishi birovni so’ksa, keyin

www.ziyouz.com kutubxonasi

6

Al-adab al-mufrad. Imom Ismoil al-Buxoriy

o’sha odam uning ota-onasini ham so’kadi, shu bilan u bilvosita o’z ota-onasini so’kkan bo’ladi. 28. Abdulloh ibn Amr (r.a.): "Kimki otasining so’kilishiga sabab bo’lsa, Alloh taolo oldida katta gunohga qoladi". dedilar. 15-bob. Ota-onaga oqq bo’lishning uqubati haqida 29. Abu Bakr (r.a.) Rasululloh (s.a.v.)dan rivoyat qildilar: "Rasululloh(s.a.v.): "Azobuqubat qiyomat kuniga asrab qo’yilgandan tashqari, shu dunyoning o’zida ham insonning o’ziga jabr yetkazadigan gunoh - kishilarga zulm qilish va qavmqarindoshlarga qilinadigan silai rahmni uzib qo’yishdir", dedilar. 30. Imron ibn Husayn (r.a.) aytdilar: "Rasululloh sahobiylardan: "Zino qilish, mast qiladigan ichimliklarni ichish va o’g’rilik qilish haqida nima deysizlar?" - deb so’radilar. Ular: "Bularning hukmini Alloh taolo va uning Rasuli biladilar", deb javob berdilar. Shunda Rasululloh (s.a.v.): "Bular o’ta-ketgan qabohat ishlar bo’lib, oxiratda ham, bu dunyoning o’zida ham ularning uqubati, jazosi belgilangandir. Men sizlarga gunohlarning eng kattalarini aytib beraymi?" Ular: "Alloh rabbilolamiynga shirk keltirish va ota-onaga oqq bo’lish", dedilarda, suyanib o’tirgan holatlarini o’zgartirib tiz cho’kib oldilar va "hamda yolg’on so’zlash" , deb qo’shib qo’ydilar. 16-bob. Ota-onaning yig'lashi haqida 31. Abdulloh ibn Umar (r.a) "Ota-onaning yig'lashi boladan norozi bo'lganliklaridan dalolat beradi va bu esa katta gunoh pardadir", dedilar. 17-bob. Ota-oaning duosi haqida 32. Abu Hurayra aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.): "Uch toifa kishilarning duosi hech shubhasiz Alloh taolo qoshida maqbuldir: mazlum kishining duosi, musofirning duosi va ota-onaning duosi", deganlar". 1 Har qanday zulm haqsizlik, deb anglashilgani kabi musulmon tuzumiga qarshi borish ham zulm, deb tushuniladi . 2 Rasululloh (s.a.v.)ning: "Al kazzabu lo ummati", ya'ni yolg’onchi mening ummatim emas, degan hadislari mashhurligini muqaddislarning aksariyati rivoyat qiladilar. 33. Abu Hurayra (r.a.)dan rivoyat qilindi. U kishi: "Men Rasululloh (s.a.v.)dan quyidagi hadislarni eshitdim: "Bibi Maryamning o’g’illari Hz. Iyso (a.s.) bilan Jurayjga so’zlagan boladan bo’lak hech bir bola beshikdaligida gapirgan emas", dedilar. Sahobiylar: "Yo Rasulalloh, Jurayj va unga so’zlagan bola kim edi?" - deb so’rashganda, Rasululloh (s.a.v.) rivoyatni aytib berdilar: "Jurayj o’z ibodatxonasida ibodat bilan mashg’ul bir rohib bo’lib, ibodatxonasi atrofida bir podachi sigirlarni o’tlatib yurar edi. Shu ibodatxona joylashgan qishloqda turadigan bir xotin podachi yoniga kelib-ketib turardi. Jurayj bir kuni namoz o’qib turgan vaqtida onasi chaqirdi. Jurayj ancha xayolga cho’mdi: namozida davom etaversinmi yoki uni buzib, onasiga javob qilsinmi? U o’ylanib-o’ylanib, oxiri onasiga javob qaytarmadi va namozida davom etaverdi. Onasi ikkinchi va uchinchi martaba chaqirganda ham u javob qaytarmagach: "Alloh taolo seni fohisha xotinlarga
www.ziyouz.com kutubxonasi 7

Al-adab al-mufrad. Imom Ismoil al-Buxoriy

yo’liqtirsin", deb duoyibad qilib, qaytib ketdi. Shundan keyin o’sha podachi oldiga kelib yuradigan xotin bir bola tug’ib qo’ydi. Uni podshoh oldiga keltirib so’roq qilinganda: "Bu bola ibodatxonadagi rohibdan bo’lgan", deb da'vo qildi. Podshoh: "Uning ibodatxonasini buzib, o’zini mening xuzurimga olib kelinsin", deb buyruq qildi. Podshohning buyrug’iga asosan ibodatxona buzilib, Jurayjning qo’lini arqon bilan bog’lab, podshoh huzuriga keltirdilar. Uni olib kelayotganlarida yo’lda tomosha qilib turgan fohisha xotinlarga ko’zi tushdida, bir kulib qo’ydi, Keyin podshoh undan so’roq qilib: "Bu xotin tug’ilgan bolani sendan bo’lgan, deb da'vo qilayotibdi", dedi. Jurayj xotinga qarab: "shundaymi? - dedi. Xotin: "Ha, shunday", dedi. Shunda Jurayj onaning bag’rida turgan chaqaloqqa qarab: "Ey, bola, sening otang kim?" - deb so’radi.Chaqaloq tilga kirib: "Otam podachi", deb javob berdi, uning gapini hamma eshitdi. Podshoh Jurayjga uzr aytib: "Endi ibodatxonani biz yangidan qurib beramiz", dedi. Jurayj buni qabul qilmagach: "Bo’lmasa kumushdan quraylikmi?" - dedi. Jurayj buni ham qabul qilmay: "Uni avvalgi holiga keltirib berilsa kifoya", dedi. Podshoh: "Xo’sh, menga aytchi, qo’lingni bog’lab olib kelayotganlarida nima uchun kulding?" - deb so’raganda, u: "Yuz bergan voqeani ko’zim bilan ko’rib kulgim qistadi, u ham bo’lsa onamning menga qilgan duoyibadi edi", dedida, bo’lgan voqeani podshohga va atrofdagi kishilarga hikoya qilib berdi. 18-bob. Nasoro onani Islomga da'vat qilish haqida 34. Abu Hurayra (r.a.) shunday hikoya qildilar: "Mening nomimni eshitgan har bir kishi, hatto yahudiy va nasroniy bo’lsa ham, meni yaxshi ko’rmay qolmaydi. Men onamning Islom dinini qabul qilishini istab yurardim, lekin u qabul qilmasdi. Bir kuni unga Islomga kirishni taklif qildim. U qabul qilmagach, Rasululloh (s.a.v.) huzurlariga borib: "Yo Rasululloh, onam haqida bir duo qilsangiz", deb iltimos qildim. Rasululloh duo qildilar. Shundan keyin onam oldiga borsam, u eshikni qulflab olgan edi, meni ko’rishi bilan: "O’g’lim! Men Islom dinini qabul qildim", dedi. Men buni Rasululloh (s.a.v.)ga borib aytdim va ona-bola ikkalamiz haqimizga duo qiling, deb yana so’raganimda, Rasululloh (s.a.v.):"Ey, Alloh, bandang Abu Hurayra va onasining muhabbatini kishilar ko’ngliga solgin", deb duo qildilar". 19-bob. Ota-ona o’lgandan keyin ularga yaxshilik qilish haqida 35. Abu Ubayd (r.a.) hikoya qildilar: "Biz Rasululloh (s.a.v.) huzurlarida edik, shu vaqtda bir kishi: "Yo Rasululloh, ota-onamning hayot vaqtlarida qilgan yaxshiliklarimdan tashqari ularning vafotidan keyin yana nima qilsam shu yaxshiligim davom etadi?" - deb so’radi. Rasululloh (s.a.v.): "To’rtta narsani qilib yursang, ularga qiladigan yaxshiliging davom etavergan bo’ladi. Ularning birlamchisi, ota-onang haqiga duo qilasan va gunohlarini kechirmakni Alloh taolodan so’raysan, ikkilamchisi, ularning nasihat va shar'iy vasiyatlarini amalga oshirasan, uchlamchi, ularning do’stlarini hurmatlaysan va to’rtlamchi qavm-qarindoshlar bilan ular tufayli qaror topgan qarindoshlik aloqalarini uzmaysan", dedilar. 36. Abu Hurayra (r.a.) aytdilar: "Kishi o’lgandan keyin yana nima uchundir uning nufuzi ko’tarilib qoladi. Shunda u taajjublanib: "Ey, Rabbim! Bu darajamning ko’tarilishi nimadan hosil bo’ldi?", deb so’radi. Alloh taolo tomonidan: "Ey, bandam, orqangda qolgan bola-chaqalaringning men uchun qilgan istig’forlarining natijasidir", deyiladi.

www.ziyouz.com kutubxonasi

8

deb javob berdilar". ularga xayrixohlik qilishdir". agar uzsang. 38.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.v.a. Abu Hurayra (r. yo’l va boshqa binolar. uning uchun sadaqa qilsang.)ni chin payg’ambar qilib yuborgan Alloh taolo nomi bilan qasamyod etaman-ki. 41. sallani ham berib yubordingiz".) yonlariga kelib: "Sen falonchining o’g’li emasmisan?" .v. unga ikki dirham bersangiz ham kifoya qilardi.a.a.Shunda Abu Hurayra (r. dedilarda. Ya'ni bu dunyoda topgan savoblaringni yuvib yuborasan.a.a.a. deb duo qildilar. Sadaqai joriya .)ning shu duolariga kirib qolish uchun biz o’sha ona-bola (Abu Hurayra bilan onalari) haqiga istig’for etib yuramiz". dedilar. Imom Ismoil al-Buxoriy 37.) aytdilar: Rasululloh (s. Alloh! Abu Hurayraning ham.): "Otaga qilinadigan yaxshiliklarning eng afzali u sevgan kishilar bilan aloqani mustahkamlab. Shunda yonidagi kishilardan bittasi: "Bu kishi bir a'robiy. siz eshakni ham.a.) o’zlari: "Ey. Rasululloh (s.Al-adab al-mufrad. odamlarga manfaati tegsin. degan edi. degan edilar.Endi men onam uchun sadaq-ehson qilsam unga savobi yetadimi?" . savobi albatta tegadi". ular bilan aloqani uzma! Agar aloqani uzsang.) aytdilar: "Kechalarning birida biz Abu Hurayra (r.a. mayli.a. Allohning kitobida (bu so’zni ikki martaba qaytardi): "Otangga yaqin bo’lgan kishidan aloqani uzma.deb so’radi.): "Yo Rasululloh! Mening onam hech narsani vasiyat qilmay vafot etib ketdi. Abdulloh ibn Dinor (r.a.a.) aytdilar: "Qaysi bir safarda bir a'robiy Abdulloh ibn Umar (r. 21-bob. Shu vaqt Abdulloh ibn Salom (r. dedilar. Abdulloh (r.) yonlarida bo’ldik.)ning o’g’illari Amr ibn Usmon ibn Affon bilan Madina masjidida o’tirgan edim. shuningdek.yo’q bo’lib ketguncha xalqlar foydasiga xizmat qiladigan (ko’prik. onasining ham gunohlarini kechirgin va ikkimiz uchun istig’for etgan kishilarning ham gunohlarini kechirgin".a.) bilan do’st bo’lgan edi. o’zlarining tevalari ketida olib yurgan eshakni va boshlaridan sallani yechib a'robiyga berdilar.): "Otang do’st tutgan kishilarning do’stligini sa?la. masjid. Shu a'robiyning otasi Hz.a.) o’z ukasining o’g’liga suyanib orqasiga qayrildida. Amrga qarab: "Ey.s.al. 20-bob.) a'robiyga: "Ha.a. deb yozib qoldirgan ilmiy asarlari va o’zi haqiga duo qilib turadigan solih farzandlar". deyilgan. sen istaganingni qilaver. Abdulloh ibn Abbos (r. otang do’sti Umarning o’g’liman".a. Muhammad (a.ziyouz. Abu Hurayra (r.a. deydi.): "Ha.a. www.a. degan ma'noda bo’lsa kerak. Silai rahm natijasi 42.v.deb so’radi. Sa'd ibn Uboda (r.): Rasululloh (s.v. Yana Abdulloh ibn Umar (r. dedilar". Abdulloh (r. Usmon (r. Amr. nuring o’chadi".): "Banda vafot etgandan keyin undan uchta narsadan bo’lak amallari uzilib qoladi: sadaqai joriya. Muhammad ibn Sirin (r. 39. madrasa. Ota-onaning do’stlariga yaxshilik qilish haqida 40. foydasi tegadigan kitoblar kabi) narsalardan iborat.com kutubxonasi 9 . Umar ibn Xattob (r. Alloh taolo sening nuringni o’chirib qo’yadi.) hikoya qiladilar: "Men Hz.

Abu Abdurrahmon!" .)ning oldilariga keldi. 1 Hz. Abdulmuttallib bolalari! Sizlar o’zingizni do’zax o’tidan qutqaring! Ey.v.v.)ning kunyasi. uni so’kishlariga yo’l quyma!" deb nasihat qildilar. degan oyat kelgan vaqtida.a. men yaxshiligimni kimga qilishim kerak?" . Abu Hurayra (r.v.a. Imom Ismoil al-Buxoriy deb aytdi.a.otam bo’ladilar".): "Unday bo’lsa otangni ismini aytib chaqirma.) to’g’rilarida: "Ammo Abu Hafs Umar shunday hukm qilgan edilar".)ning shu gaplarini eshitgan bo’lsalar.): "Onangga. unga kinoya bilan "Istaganingai qilaver". Umr ibn Xattob (r. Abu Hurayra (r. ey. Abdu Manof bolalari. Abu Bakir ibn Xazm (r.a.) ikki kishini ko’rib.a. degan edi. senga etarli nasihat qilgan bo’laman". Abu Abdurrahmon .) bir sahobiydan rivoyat qildilar.deb so’radilar. ulardan bittasiga: "Bu kishi senga kim bo’ladi?" . Muhammadning www. 25-bob. "Otam".a. Otani kunya bilan chaqirish haqida 45. deydilar.): "Yo Rasululloh.Amr ibn Usmon Abdulloh ibn Salomga yaxshi iltifot qilmaganlari uchun bo’lsa kerakki.a.ziyouz. deb nasihat qildilar.Umar ibn Xattob (r.) o’z otalari Hz. degan hadis haqida 43. Qarindoshlikni uzmaslik haqida 47. 46.a. opa-singillaringga.v.) turib: "Ey. Abu Hafs .a.) bilan safarga chiqqan edik.a. ey. Bu ish zaruriy burch va uzilmasligi kerak bo’lgan qarindoshlikdir".v. aka-ukalaringga va yaqin bo’lgan kishilaringga.Al-adab al-mufrad.a. Abdulloh ibn Umar (r.) aytdilar: "Qur'oni karimda: "Yaqin qarindoshlaringizni (Alloh azobidan) ogohlantiring!" (26:214).Abdulloh ibn Umar (r.a.a.a. yurishda undan ilgari yurma va undan yuqori joyda o’tirma". Kulayb ibn Manfaa bobosi Kulayb Hanafiy (r.deb o’z otasini kunyalari bilan chaqirdi. dedilar. 23-bob.a. degan hadislarini rivoyat qilib bersam. U sahobiy Rasululloh (s. deb javob berdi. Shunda qaysi bir namoz vaqti bo’lganda o’g’illari Solim Abdulloh Ibn Umarga: "Namoz vaqti bo’ldi. uning ismi bilan chaqirma.)ning kunyasi . Abu Hurayra (r. 22-bob.v.deb so’radilar. Rasululloh (s. Rasululloh: "Ey. 24-bob. Rasululloh (s. U: "Bu . va ey.a. Abu Hurayra (r. otangga. Hoshim bolalari.deb so’radilar.a. "U holda undan oldinda yurma! Undan yuqorida o’tirma. Shahr ibn Havshab (r. Ya'ni kim silai rahmni uzgan va kim uzmaganligini ochiq bayon qilish uchun Alloh unga til beradi va bu til kimlarningdir foydasiga yo zarariga da'voni isbot qiladi.) shoyadki Rasululloh (s.)ning:"Do’stlik albatta meros bo’lib (nasldan naslga) o’tadi". degan edilar.)dan keltirgan rivoyatlarida ham shu mazmun bor: bir kiish keksa yoshli hamrohi bilan Rasululloh (s.com kutubxonasi 10 . Oyisha (r. dedilar.v. ey.a.): "Biz Abdulloh ibn Umar (r. dedilar. suhbatdoshlariga yuqorida keltirilgan nasihatini qildilar.a.)dan rivoyat qildi: U kishi Rasulullohdan (s.) Rasululloh (s.a. falon! Yoningdagi kim?". Sevgi nasliydir. 48. Ka'b ibn Luay bolalari. Otani ismi bilan chaqirmaslik haqida 44.

deydilar.Al-adab al-mufrad. uni men sizlardan uzmayman". miskin va yo’lda qolgan musofirlarga berishga da'vat qildi. ya'ni bor-yo’qingni berib ham yuborma.a.)dan rivoyat qilindi.v.a. molingdan zakotni berasan va silai rahm qilasan". Mablag’i bo’lsa.) bu oyatni shunday tafsir qilganlar: "Bunda Alloh taolo haqlarning eng zarurini berishga buyurdi. deb oshkora nido qildilar. Abu Hurayra (r.)ning dinidan yuz o’girib. Alloh taolo: "Mening va'dam senga shudir". johiliyat zamonidagi kabi buzuqlikka yo’l qo’yish va qavm-qarindoshlar bir-biri bilan urishib. 27-bob. Abu Hurayra (r. miskin va yo’lovchiga (xayr-ehson qilish bilan) haqlarini ado eting"(17:26) .a.a. berishdan qo’lingni tortma. mol kelib qolar. 50. Rasululloh (s. uzilib qolishdan panoh so’rovchi sifatida huzuringda turibman".a.ziyouz. ya'ni hech narsam yo’q deb. dedi. Abu Ayyub Ansoriy (r. yuqoridagi kishilarga qanday muomala qilish kerakligini o’rgatib. .degan edi. Rabbim. seni uzgan kishilardan marhamatimni uzsam va uzmaganlardan uni uzmasam shunga rozi bo’lasanmi?" . ya'ni mana. "Toliqib. Shunda Alloh taolo: "Ey.)ning safarlaridan birida bir a'robiy u zotga kelib: "Meni jannatga yaqin va do’zaxdan uzoq qiladigan amallarni menga aytib bering!" .dedi. "U vaqtda malomatga qolasan".v. Abdulloh ibn Abbos (r.) aytdilar: Rasululloh (s. ya'ni berib qo’ygan kishilaring seni mashaqqatga solib qo’ygan bo’ladi. Qo’lni bo’iishta sirtmoqlash . Rahm . yo’lovchilardan) yuz o’giradigan (yordam bermaydigan) bo’lsangiz. Rasululloh (s. u holda ularga yumshoq so’z ayting!" (17:28). . unga hech narsani ibodatda sherik qilmaysan.v.a. Alloh taoloning: "Qarindoshga. Qarindoshlikni uzib yubormaslikning fazilati haqida 52. aniqki.baxil bo’lishiga kinoya. Imom Ismoil al-Buxoriy qizi Fotima! Sen ham o’zingni jahannam o’tidan qutqaz! Menga e'timod qilma. "Qo’lingni bo’yiningga sirtmoqlab qo’yma".a.a. . "Agar Siz Rabbingiz (tomoni)dan bo’ladigan marhamatdan umidvor holingizda ulardan (qarindosh. Abu Hurayra (r.) shu Hadisni rivoyat qilganlaridan keyin:"Istasangiz "Muhammad" surasi 22-oyatni o’qib ko’ring! Bunda Alloh taolo: "Agar (imondan) bosh tortsangiz.degan deb aytdilar".qarindoshlik va bir-biriga bog’lanadigan nasab silsilasi .com kutubxonasi 11 . Ammo sizlar bilan albatta qarindoshligim bor. miskin. mol kelishini kutib turibman kabi so’zlar bilan yaxshi va'da qil."Qo’lingni juda yozib ham yuborma". qarindoshlikni batamom uzib yuborganliklari kabi holga qaytmag’ingizni tilaysizmi . chunki qiyomat kuni tashvishidan men seni qutqazishga qodir emasman.deb so’raganida u: "Ey. Silai rahm qilish haqida 49. Bu oyatning ikkinchi tafsiri: "Muhammad (a.) huzurlariga bir sahobiy kelib: "Yo www. qiynalib o’tirasan".deb so’raganda.degan oyati haqida. Alloh undan: "Nega turding?" .dedi. Alloh buyurgan namozlarni vaqtida ado qilasan. 26-bob. amallarning eng afzali bo’lgan qarindoshlarga.)dan rivoyat qilindi.s. dedilar. Agar mablag’i bo’lmasa. 51. rahm.): "Alloh taoloning Uzigagina ibodat qilasan. Parvardigori olam! Men albatta bunga roziman". chunonchi keyin kelganlarga bera olmaganing uchun seni malomat qiladi. rahm: "Ey.v. albatta".): "Alloh taolo xalqlarni yaratib bo’lganidan keyin rahm turdi. sizlar yerda buzg’unchilik qilarsizlar va qarindoshlaringiz (bilan ham aloqalaringiz)ni uzasiz. u kishi aytdilar: "Rasululloh (s.a. inshoalloh.

a. Oyisha (r.) bitta barmoqlarini egib: "Rahm so’zi Alloh taoloning Rahmon nomidan (shu barmogamdek) unib chiqqan bir shoxchadir.v.) aytmishlar: Alloh taolo "Men dunyodagi hamma borliqqa rahm qiluvchi Rahmonman va rahmni yaratib. Keyin: "Otalaringizga va undan keyin yaqinroq bo’lgan qarindoshlaringizga ham yaxshilik qilishni buyurdi". Rahmon degan nomimning harflaridan tarkib topgan rahm so’zini unga ism qilib qo’ydim.)dan ham shunday hadis vorid bo’lganligini imom Muslim xabar qilgan.) aytdilar: Rasululloh (s. men undan rahmatimni uzmayman va kim uni uzib qo’ysa. Abdurrahmon ibn Avf (r.a. Abdulloh ibn Amr (r. moli ko’payadi va ahli ayollari uni yaxshi ko’radigan bo’ladi". U kishi Rasululloh (s.a)dan rivoyat qilingan.) aytdilar: Rasululloh (s. www.a. Kim silai rahmni uzgan-uzmaganligini ochiq bayon qilish uchun Alloh qiyomat kunida unga ozining qudrati bilan til beradi. men ularga silai rahm qilaman. dedilar. Rasululloh (s. dedilar.a. Yaxshilikni eng yaqin qarindoshdan boshlamoq kerakligi haqida 60. qiyomat kuni rahmga Alloh taolo fasohatli.v. Alloh ham uni uzib tashlaydi.com kutubxonasi 12 . 30-bob. binobarin.a. Alloh taolo uzmaydi va kim uzib qo’ysa.a. Alloh taolo sening yordamingda bo’ladi va ularning jabru jafosini daf qiladi".) dan rivoyat qilingan. Hz. Ular jabru jafo qilsalar ham ogirlik va sabr qilaman".)dan rivoyat qilindi: U kishi Rasululloh (s. mening qarindoshlarim bor. ishingni davom ettiraversang. ular menga yomonlik qiladilar. Imom Ismoil al-Buxoriy Rasululloh. Ularga yaxshilik qilaman.ziyouz. ularning ogziga qizdirilgan kulni solgandek bo’libsan. dedilar. Abdulloh ibn Umar (r. Endi kim rahmni uzmasdan yursa.Al-adab al-mufrad. degan. Miqdom ibn Ma'di Karib (r.a. u Abu Hurayra (r.a.a. 28-bob.a. 55. bu til kimlarningdir foydasiga yo zarariga da'voni isbot qladi.): "Rizqi keng va farovon bo’lishni va hayoti uzoqqa borishni yaxshi ko’radigan kishi qarindoshlaridan o’zini uzmasin". 28-bobdagi 57-hadis mazmuni aynan 56-hadis mazmuni bo’lib.)dan eshitdilar: "Alloh taolo sizlarga onalaringizga yaxshilik qilishni buyurdi". Silai rahm qilgan kishini Alloh Sevadi 58. dedilar 54.a. Anas ibn Molik (r.v. 59-hadis mazmuni 58-hadisdagidek aynan yana Abdulloh ibn Umar (r.v. Uni birov uzmasa. 29-bob.v. Rasululloh (s. Sen shu.) uch martaba takror qildilar. Bu so’zni Rasululloh (s.a.v. men hm undan rahatimni uzib qo’yaman".a. ajali ta'xir qilinadi. 55-hadis 54-hadisning takrori bo’lgashshgi sababli tushirib qoldirdik. dedi.v.)dan quyidagi hadisni eshitdilarkim. Imom Muslim ham bu hadislarii naql qilgan.a.): "Agar gaping to’gri bo’lsa.) aytdilar: "Kim Alloh taolodan qo’rqsa va qavmqarindoshlariga yondashsa.)dan rivoyat qilindi. Silai rahm umrni ziyoda qilishi haqida 56. qarindoshlikni uzadilar. o’tkir va ochiq so’zlaydigan til beradi".

v.v.a. Sarf qilishni avval sen o’zingga qaram bo’lganlardan boshla.v. Shu vaqtda o’z qarindoshlariga yondashmagan kishilarning amallarini Alloh taolo qabul qilmaydi".a. Abu Hurayra (r.) aytadilar: "Rasululloh(s. der edilar. qancha vaqtlardan buyon kelmay yurib. Yigit Abu Hurayra (r. deb aytdilar". deganlarini rivoyat qildilar. dedilar.) bu so’zni uch martaba qaytarganlaridan keyin bir yigit turib ketdi.v.com kutubxonasi 13 .deb so’radi. egri yo’lga boshlovchiga itoat qilinishi". Ammasi taajjublanib: "Seni bizga qanday shamol uchirib keldi. 32-bob.a. Darajasiga ko’ra yainlarga yaxshilik qilmoq haqida 63.): "Oralarida silai rahm qilmaydigan kishi bo’lgan qavmlarga Alloh taoloning rahmati nozil bo’lmaydi". to’gri yo’lga boshlovchi kishiga itoat qilinmay.): "Men Rasululloh (s. Abu Hurayra (r. Yo Rabb! Menga nisbatan (shunday-shunday yomon ishlar qilindi).) payshanbadan jum'aga o’tar kechasi bizga keldilarda.a.) shunday deb marhamat qilganlar: "Rahmon bo’lgan Allohdan insonlarga berilgan qarindoshlik rishtasi shunday der ekan: "Yo Rabb! Zulm ostida qoldim! Yo Rabb! Uzildim. Rahm qilmaydigan kishining gunohi haqida 64. 33-bobdagi 67-hadis mazmuni 66-hadisdagi mazmun takrori bo’lib. u vaqtda istagan kishilaringga beraverasan".a. hadis Abu Bakra (r. Alloh taolo unga albatta ajrini beradi. o’ziga qaram bo’lganlarga biror narsa sarf qilsa.)ning: "Silai rahm qilmaydigan kishi jannatga kirmaydi". dedi. Hz. 31-bob.Al-adab al-mufrad. Ammasi: "Abu Hurayra oldiga qaytib borib.)ning yosh bolalar va aqli yetuk bo’lmagan.a. www. Abu Hurayra (r.)dan: Har payshanbadan jum'aga o’tar kechasi bandalarning qilgan amallari Alloh taologa ayon bo’ladi.a.a.)dan naql qilingan.)dan rivoyat qilinishicha.) aytdilar: "Abu Hurayra (r. engil tabiatli kishilarning amirlik mansabida bo’lib qolisharidan panoh so’rayotganlarini eshitdim. Alloh taolo unga shunday javob berar ekan: "Seni uzganlarni tarqatib yuborasanmi va yaxshilik qilmaganlarga yaxshilik qilmasmisan?" 66.) aytadilar: "Men Abu Hurayra (r. Usmon ibn Affon (r. Imom Ismoil al-Buxoriy 61. 62. Abdullohibn Avn (r.a.ziyouz. ulardan ham ortsa.a.a.)goshg ozod qilgan qullaridan Abu Ayyub Sulaymon (r. deb javob berdilar".a. Jubayr ibn Mut'im (r.)dan rivoyat qilindi: U janob: "Kim Alloh taolodan savob umid qilib. ulardan ortiqchasini yaqin qarindoshlarishta. endi kelib qolishingning sababi nima bo’ldi?" .) Rasulullo? (s. degan so’zlarini eshitdim". Ibn Hasan Abu Hurayradan "Buning alomati nima?" . U ikki yildan buyon aloqani uzib yurgan ammasining uyiga borib unga salom berdi.deb so’raganlarida.) oldiga borib so’raganda.a. Abu Hurayra: "Buning alomati silai rahmning uzilishi. 65.a. U: "Men Abu Hurayradan shunday gaplarni eshitganim uchun keldim". Sa'd ibn Sam'on (r.a.a. Lekin hech kim turmadi. dedi. Rasululloh (s. dedilar".a. o’z qarindoshlariga yaqindan yondashmagan kishilar bizning oldimizdan albatta turib ketsinlar. nima uchun u shunday deganining sababini so’ragin". Abdulloh ibn Umar (r.

bir kishi o’z birodari bilan oralarida bir narsa (yomon so’z) o’tadi. Umar ibn Xattob (r. 19-bobdagi 26-hadis mazmuni 37-bobning 71-hadisida aynan takrorlangan.): "Sen johiliyat zamonida o’tkazgan hamma yaxshi ishlaring bilan islom diniga kirgan bo’lasan". Johiliyat davrida yaxshilik qilgan kishi haqida 70. dedilar. jonliqni ozod qilish . kishilarni yaxshi ishlarga buyurib.a. uzoqligi bilinmaydi. Buni ham qila olmasang.) Rasululloh (s.) dan: "Men johiliyat zamonida silai rahm qilish.v. dedilar.)ning minbar ustida turib gapirgan quyidagi gaplarini eshitdilar: "Urug-aymoqlaringizni bilib olib.dedi.a.) Hz. mulikdan qutqazish esa. keyin ularga silai rahm qiling! Men Alloh taolo nomi bilan qasamyod qilib aytamanki. O’zingga margub bo’lgan sogin sigir (yoki quy)ni sutidan ichib. dedi. Har bir qarindoshlik qiyomat kuni o’z egasining www. Rasululloh (s. Abdulloh ibn Abbos (r. uzoqlashtirilsa.a.com kutubxonasi 14 .haqiqiy silai rahm qiluvchi emas. Alloh hamma narsani bilguvchidir. Barro ibn Ozib (r.a. faqat shirin so’zni tilingdan qo’ymaysan". 73. chunki nasab uzoqbo’lsa ham uni yaqinlashtirilsa.): "Avval silai rahm qilgan kishiga keyin silai rahm qiluvchi bu . dedilar . yaqinligi qolmaydi. ma'nosi goyat chuqur. "Sen xutbani qisqa qilgan bo’lsang ham masalani keng qilding. Chin silai rahm qilish deb silai rahm qilishdan bosh tortgan kishiga silai rahm qilishni aytiladi". Jubayr ibn Mutim (r. u kishi: "Nasablaringizni yodda saqlang! Shundagina siz qarindoshlaringizga yaqindan yondashgan bo’lasiz.a.uni qullikdan qutqazishing.): "Yo’q.a.v. uni qarzdorlikdan va jarima to’lashdan qutilishiga yordam berishingdir.a.v.).Al-adab al-mufrad. Agar bularni qilish ko’lingdan kelmasa. 38-bob.) aytdilar: Bir a'robiy kelib: "Yo Rasulalloh! Meni jannatga kiritadigan amalni o’rgating". Haqiqiy silai rahm 68.a. Ya'ni bergan savolingning shakli qisqa bo’lsa ham.a. qul ozod qilish va sadaqa berish kabi ishlar bilan mashgul bo’lgan edim. A'robiy: "Bu ikkalasi bir gap emasmi?" . foydalanish uchun muhtojlarga vaqannchaga berib turishing va qavmu qarindoshlarga yaxshshshk qilishingdir.v. Rasululloh (s.a.deb so’radi. yomon ishlardan qaytarasan. Rasululloh (s.) aytdilar: Rasululloh(s.)dan rivoyat qilindi. Ammo u yaqin bo’lsa-yu.v.a. deyilmoqchi .johiliyat davrida qilgan solih amallaring uchun Uning fazli karami bilan ajrsavob beriladi. Imom Ismoil al-Buxoriy 34-bob. 35-bob. Endi o’sha ishlarim uchun menga ajr-savob bo’ladimi?" . O’z urug-aymoqini bilish kerakligi haqida 72. dedilar. Jonliqni ozod yil va kishini qulliqdan qutqazgan". Agar ular oralaridagi qarindoshlik aloqasi borligani bilganlarida edi. 36-bob. albatta bir-birlariga yomon so’z aytishdan va sha'niga tegishdan o’zlarini saqlagan bo’lardilar". ahamiyati zo’r masalani o’rtaga tashlading. Abdullohibn Amr (r. Hakim ibn Hazom (r.ziyouz. Ya'ni johiliyat zamonida qilgan yaxshiliklaring behuda ketmaydi. Zolim qarindoshiga silai rahm qilgan kishining fazilati 69.

degan gaplarini eshitdim". deb uni eshitish va ko’rish uchun ulardan bir qancha kishi ul janob huzurlariga keldi. deb shu so’zni uch bor qaytardilar.) huzurlariga kirib: "Yo Rasululloh! qavmlarimni olib keldim". qurayshlar boshiga qo’ydilar: "Ey.v.v. 40-bob. "Rasululloh (sa. Bu voqeadan xabardor bo’lgan ansorlar eshitib: "Qurayshlar haqida biror vahy (oyat) kelgan bo’lsa kerak".dedilar". Men u kishiga: "Men Tiym tamim qabilasidanman".) ularni to’plab Rasululloh(s. 78.a. 39-bob. Abdulloh ibn Abbos (r. Shunda Rasululloh (s.a.a. kim ularga zulm va yomonlikni ravo ko’rsa.a. Umarning qavmlari: "Ha.) mendan: "Sen qaysi qabiladan bo’lasan?" . deyishdi.v.a. ozod qilgan qullaridanman. u janob: "Shu qabilaning o’zidanmi yoki ularning ozod qilgan qullaridanmi?" .)ning eshiklari oldiga qo’yib.Al-adab al-mufrad. deb javob qilganim-da.a.) Rasululloh (s. aks holda oqibat nima bo’lishini o’zlaringiz o’ylab ko’ring! qiyomat kuni odamlar (yaxshi) amallar bilan kelganda sizlar og’ir yuklarni (gunohlarni) ko’tarib kelmang.) uylaridan chiqib. singlimizning o’gli hamda ozod qilgan qullarimiz hammasi o’zimizniki va sizlar quloq solasizlar: Qaysilaringiz Alloh taolodan qo’rquvchiroq bo’lsa. www. ularni yaxshi axloq. Hz. 41-bob. yaqinligiga.a.a. u kishi aytdilar: Rasululloh (s.)ga: "Mening oldimga qavmlaringni yigib kel". ular bu kishiga do’zaxdan parda bo’ladi". Alloh taolo uni ikki burni bilan yerga to’ntaradi". odamlar! quraysh qabilasi ishonchli kishilardir. Jobir ibn Abdulloh (r. Alloh taolo benihoya xor qiladi demak .)dan: "Kimda uchta qiz bo’lib.deb so’radilar. dedilar.v. Payg’ambar do’stlari 75.demak.v. degan edim. Imom Ismoil al-Buxoriy yoniga kelib yaqinlashilgan bo’lsa. shunda u zot: "Unday bo’lsa. Uqba ibn Omir (r. singlimizning o’gli va ham ozod qilgan qullarimiz bor".v.dedilar. uzoqlashtirilgan bo’lsa. Hz.) aytdilar: "Men Rasululloh (s. oramizda muohada qilishgan kishilarimiz. dedilar.a. ularning o’rtasida tik turdilar-da: "Oralaringizda begona kishilar bormi?" .) aytdilar: "Rasululloh (s. ularning tarbiyasidagi qiyinchilikka sabr etsa va topgan molidan ularning kiyimkechaklarini but qilsa. deb buyurdilar.) Umar ibn Xattob (r. deb aytishing kerak". Umar (r.a. uzoqligiga guvohlik beradi". dedilar. keyin Rasululloh muborak ikki qo’llarini ko’tarib.com kutubxonasi 15 .v. ularni o’z qo’lida tarbiya qilib katta qilsa va ularga marhamat nazari bilan qarasa.v.a.a.): "Har bir musulmon kishining ikkita qizi bo’lib.a. Rasululloh (s.a. Abdurrahmon ibn Abi Habib (r.deb so’radilar.) aytdilar: Abdulloh ibn Umar (r. 77.)dan rivoyat qilindi. shular mening yaqinlarimdir. qizlari albatta uning jannatga kirishiga sababchi bo’ladi".)dan rivoyat qildilar. Rifa'at ibn Rofi' (r.ziyouz. . Biz tarbiya qilgan kishi haqida 76. Ikki burun bilan to’ntarish . o’zlari Rasululloh (s. dedilar. Shundan.a. Ozod bo’lgan qullar haqida 74.a.): "Muohada qilishgan kishilar. Agar sizlar shunday bo’lsalaringiz yaxshi. u vaqtda Alloh taolo sizlardan yuz o’giradi". Men: "Ularning ozod qilgan qullaridanman".v. yaxshi muomala bilan tarbiyat qilsa.): "Kimning uchta qizi bo’lib.

a. U kishi: "Men Iroq ahlidanman". dedilar. 45-bob.a.) aytdilar: "Bir kishi Abdulloh ibn Umar (r. Qaysi masalada bo’lsin. menga qarab: "Qizim Oyisha! Men qanday qasamyod qildim?" . deyish kerak".) aytdilar: "Otam Abu Bakr Siddiq (r.): "Eridan chiqib senikiga qaytib kelgan va sendan bo’lak qarovchisi bo’lmagan qizingga qiladigan xayru ehsoning ehsonlarning eng kattasidir". dedilar". aytib bering!" dedilar. Shunda Abdulloh u kishiga qattiq g’azab bilan: "Qizlarning rizq-ro’zini sen o’zingning rizqingdan berasanmi?" . azizroq. 84. bolalaringga.) bir kuni "Men Alloh taolo nomi bilan qasamyod qilib aytamanki.) oldiga kelib. Hatto tilanchining qo’lini qaytaradi va ularni tarbiya qilish bilan mashg’ul bo’lib. Qizini va hamshirasini boqqan kishining fazilati 79. deb faqir va miskinlarga sadaqa bermay ziqnalik qiladi.v. dedilar. otam: "Yo’q. Abu Said Xudriy (r.a. Suroqa: "Yo Rasululloh. degan so’zlarini eshitdilar. bolalari ko’z oldiga kelib. U kishi Rasululloh (s.deb so’radilar. degan edi. 43-bob. Rasululloh (s. Imom Ismoil al-Buxoriy jannatga kirishi albatta muqarrardir". bir ish qilmoqqa jur'at qilolmaydi.a. Qaytib kelgan qizni tarbiya qilgan kishining fazilati haqida 80.a.deb koyigan edilar. safarlarga chiqishdan (bu o’rinda Hijrat) qo’rqadi.a.a.com kutubxonasi 16 .v. Keyin eshikka chiqib keldilarda.a. degan jumlani ham qo’shdilar".deb so’radilar. Shunda bir kishi: "Yo Rasululloh! Uning qizi ikkita bo’lsachi?" . 85. chibinning qoni to’g’risida savol qilayotganida men ham bor edim. Men qasam iboralarining aynan o’zini qaytarib aytganimda.a.a.a.Ibn Abi Na'im (r.)dan rivoyat qilindi: bir nechta qizi bo’lgan bir kishi Abdulloh (r. Rasululloh: "Ikkita bo’lsa ham". Qizining o’limini orzu qilishning makruhligi haqida 83. faqat u Muso ibn Suroqa (r. Hz.ziyouz.v.deb so’radi.) Rasululloh (s. xayr-ehsoning hisoblanadi". dedilar.a. Rasululloh (s. 42-bob. Abdulloh: "Bu kishini ko’ringlar! Ular (iroqliklar) o’zlari payg’ambari xudoning www. Abdulloh ibn Umar (r.v.)dan rivoyat qilingan.deb so’radilar. Shunda Abdulloh ibn Umar unga qarab: "Sen qaerliksan?" .) Suroqa Ju'shum (r.)ning shunday deb marhamat qilganlarini xabar qildi: "Uch qizini yoki uch hamshirasini tarbiya qilgan kishi shubhasiz jannatga kiradi". 81-hadis 80-hadisning takrori. Bolalar ota-onaning baxil va qo’rqoq bo’lishlariga sababchidirlar Ya'ni ota-ona "Bolalarimga bo’la qolsin".) huzurlarida bo’lgan vaqtida ularining o’lishini orzu qildi. Oyisha (r. Miqdom ibn Ma'di Karib (r.)dan: "O’zing yeganing.Al-adab al-mufrad.)dan: "Senga sadaqa-ehsonlarning eng kattasini aytib beraymi?" .a. 44-bob. xotiningga va xizmatchilaringga yedirganlaring hammasi sening qilgan sadaqang. yer yuzida Umar ibn Xattobdan ko’ra menga suyumliroq kishi yo’q". "Bolalar yurakka yaqinroqdir". suyumliroq emas.)dan rivoyat qilindi. deb avvalgi so’zlariga o’zgartirish kiritdilarda.a. 82.

Keyin Miqdom u kishiga qarab: "Alloh taolo nasib qilmagan va o’tib ketgan ishlarni orzu qilishga kishini nima majbur qiladi? U orzu qilayotgan ishlarga erishgan taqdirda holi nima bo’lishini o’zi bilmaydi-ku! Men Alloh taolo nomi bilan qasamyod qilib aytamanki. dedi.v. chunki ular Rasululloh (s.)dan rivoyat qilindi.a.v.)ni ko’rgan ba'zi kishilarni Alloh taolo do’zaxiylardan qildi.a. Go’dakni yelkaga mindirish haqida 86. dedilar Miqdom ibn Asvad (r. ularni chin ko’ngil bilan sevmadi.)".com kutubxonasi 17 . Mana shular uchun Allohga tashakkur aytmaysizmi? Boshqa payg’ambarlarga nisbatan bizning payg’ambarimiz eng og’ir holda va payg’ambarlik uzilib.)ning imom Hasanni elkalariga mindirib: "Ey.)dan: "Bular ikkalasi bu dunyodagi mening rayhonimdir". Rabbim! Men buni sevaman. xotinlarimizdan va zurriyotlarimizdan bizlarga ko’z quvonchini baxsh et!" (25:74) . .v.a.a.v. u kishi: "Men Rasululloh (s. U kishining bu gapidan Miqdomning achchiqlari chiqqandek bo’ldi. undan xafa bo’lishga hech o’rin yo’q edi. U zot haq bilan nohaqni ajratib beruvchi va ota bilan bolani ham bir-biridan ayirib ko’yuvchi qur'on-i karimni va Islom dinini olib keldilar. deb aytganlari nabiralarini qatl etgan odamlarning vakili chibin qoni haqida so’rashi Abdulloh ibn Umar (r. U kishi aytdilar: "Bir kuni onam va xolam Ummu Hirom (r.deb madh qildi.v. dedilar.ziyouz.) aytdilar: "Bir kuni biz Miqdom ibn Asvad (r. chibinni o’ldirsa.)dan rivoyat qilindi.deb kelayotganlarini ko’rgan edim". endi menga kelib chibinning qoni haqida savol berayapti. Barro ibn Ozib (r. sen ham uni sevgin!".a. Solih farzand ko’z nuri ekanligi haqida 87. Shunda Rasululloh (s. Rasululloh (s. o’lgandan keyin do’zaxga borishini bilgani sababli. Odam qoshshi. bu gunohdan qanday qilib qutiladi.a. deb so’ragan edi. chunki u kishining qilgan orzusi juda yaxshi bo’lib.a.a.a.)ga itoatsizlik qildilar va da'-vatlarini qabul qilmadilar. bizlar ham koshki siz ko’rganlarni ko’rgan va bo’lgan yerlaringizda bo’lgan bo’lsak edi". 48-bob. u janobga "Rasululloh (s. Shu voqeani so’zlab turgan vaqtda Anas (r. dedilar".v. Men u zotning jahllari chiqqanidan hayron bo’ldim.)ning muborak yuzlarini ko’rgan bu ikki ko’z qanday baxtli ko’zdir. 46-bob. payg’ambari olib kelgan din va shariat qonunlarini tasdiq qildingiz.a.) keldilarda: "Sizlar bilan birgalikda bir namoz o’qib olsak". Imom Ismoil al-Buxoriy o’g’lilarini o’ldirib.a. Shu vaqtda bir kishi kelib. Ammo bu vaqt namoz vaqti emas edi".v. johiliyat davri rivoj topgan va butlarga cho’qnishdan yaxshiroq din yo’q. boshqa odamlar tortgan musibat va qiyinchiliklarni siz tortmadingiz.) huzurlariga bordik.deb so’raydigan kishilar-dir.a.a.) bilan Rasululloh (s.)ga g’alat tuyulgan .)ga bir kishi: "Sen www. O’z kishisini duo qilish haqida 88. deb e'tiqod qiladigan kishilar zamonida payg’ambar bo’ldilar. U kishi Makkai mukarramaga kirish uchun ehrom bog’lagan odam pashsha. Alloh taolo dilining qulfini iymon bilan ochgan bir banda o’zining otasi yo bolasi yoxud aka-ukalarining kofir bo’lib. degan so’zlarini eshitgan edim". Mana shunday kishilar haqida Alloh taolo: "Parvardigoro.a. dedilar.Al-adab al-mufrad.) yonlarida o’tirgan edik.a. boz ustiga Rasulullohning "Bular mening bu dunyodagi rayhonlarimdir". Men nabiy muhtaram (s. Alloh taolo sizlarni dunyoga keltirish bilanoq uni tanib. Jubayr ibn Nufayr (r. Anas ibn Molik (r. 47-bob.

dedilar. Alloh! Anasning moli va farzandlarini ko’paytir va uni barakatlik qil!" . yana onalariga qarashdi. Anas ibn Molik (r.): "Men Rasululloh (s. shu vaqtda huzurlarida Aqra' ibn Hobis (r. Farzandlarga odob o’rgatish haqida Odob barcha yaxshi va ezgu xislatlarni o’z ichiga oladi.dedilar. Rasululloh (s.) unga uchta xurmo bergan edilar. 50-bob.)dan rivoyat qilindi. bittasini o’zi uchun olib qoldi. yomonlikdan qaytargani uchun shu xislat "odob".a. Hz.) bu voqeani u janobga hikoya qilib bergan edilar. Bashir: "Yo’q.chaqirmoq ma'nosida bo’lib.v.a.) kelganlarida Hz.v. dedilar". Ona mehr-shafqatlidir 89. 91. dedilar". dedilar. siz shunga guvoh bo’ling".a. ammo ularga odob-axloq o’rgatish otalari vazifasidir. Imom Ismoil al-Buxoriy namoz o’qiyotganingda Rasululloh (s.v. Shundan keyin onam: "Yo Rasululloh.)ning o’ng tomonlarida bo’ldim. Oyisha (r.) unga qaradilar-da: "Marhamatlik bo’lmagan kishiga Alloh taolo ham marhamat nazari bilan qaramaydi".v.v.v.Rasululloh (s. uni men qanday qilib sening ko’nglingga joylay olaman". 49-bob.v.v.a.a. boshqa odamlarni guvoh qil!" .a.a.) huzurlariga keldilarda: "Yo Rasulalloh! Men shu o’glim Nu'monga falon-falon narsalarni berdim. Bolalar xurmolarini yeb bo’lib. Bashir ibn Sa'd (r. "Sen nega bundan ajablanasan? Ikki bolasiga marhamat.a. Ona qo’lida ushlab turgan xurmosini ikkiga bo’ldida.) o’tirgan edilar.a.v. o’tmish kishilar bolalarning solih-qobil bo’lishlari Alloh taoloning tavfiqi bilan bo’ladi.a.) men uchun hamma yaxshiliklarni Allohdan so’rab va oxirida: "Ey.a. 51-bob. Anas (r. ulardan bittasini ham o’pgan emasman".deb duo qildilar".): "Alloh taolo sening ko’nglingdan rahmatini tortib olgan bo’lsa.Al-adab al-mufrad. a. kishilarni yaxshilikka da'vat qilgani.a.a. Keyin: "Farzandlaringning hammasi senga bir xilda yaxshilik qilishlarini xohlaysanmi?" . Rasululloh (s. Rasululloh (s. "Adab" .a. Hz. degan edilar.v. faqat Nu'monning o’zigagina berdim". Yosh bolalarni o’pish haqida 90. u yonida olib kelgan ikki bolasiga undan bittadan berdida. Abu Hurayra (r.a. Rasulullo? (s. Oyisha (r.) huzurlariga bir a'robiy kelib: "Sizlar yosh bolalaringizni o’pasizmi? Bizlarda bunday odat yo’q". der ekanlar. u kishi aytdilar: "Hz. yarimtadan bolalariga uzatdi. dedi. Oyisha (r. bu kichik xodimchangiz Anas haqiga yana bir duo qilsangiz".a. 93. deb so’radilar.a.): "Shunday qilgan bo’lsang men bunga guvoh bo’la olmayman.a. deb atalgan . "Bularning dunyo va oxiratini obod qilgin!" deb bizning xonadonimiz haqiga duo qildilar. U kishi: "Mening o’nta bolam bor. Valid ibn Numayir (r.) bilan namozni o’qib bo’lganimizdan keyin.v.) aytdilar: "Rasululloh (s.)ga bir xotin (tilanchi) keldi. Oyisha (r. dedilar".a.a.a.com kutubxonasi 18 .) bir kuni nabiralari imom Husaynni o’pdilar.ziyouz.) aytdilar: "Rasululloh (s.) aytishlaricha. mehr-shafqat qilgani uchun Alloh taolo ham unga marhamat qiladi". ): "hamma bolalaringga ham shunday narsalarni berdingmi?" – deb so’radilar. www. Janob Rasululloh(s. 92. dedilar. Rasululloh (s.v.)ning qaysi tomonlarida eding?" deb so’radi.) o’z o’g’lilari Nu'mon ibn Bashirni ko’tarib Rasululloh (s.

deb maqtadi. kurganda ochiq yuzlik bilan muomala qilish. oyoqlarini yuqoriga ko’tarib turadi". shunday bo’lishlarini xohlayman".v. 99-hadis mazmuni ham 90-hadis kabi.v.a. Imom Buxoriy Rasululloh (s. degan so’zlaridan.) aytdilar: "Rasululloh (s. boshqalariga bermasang ham bo’laveradi.a.a.ziyouz. deb o’yladim". 53-bob. Abdulloh ibn Umar (r. agar modsiy yordam qulidan kelmaganda. ammo uni Abu Usmon Najdiy Hz. u Hz. 52-bob.Al-adab al-mufrad. degan ma'nodir.a. 96-97-hadislarda 91-hadis mazmuni takrorlangan.): "Marhamat ?ilmagan kishiga marhamat qilinmaydi".a)dan rivoyat qilingani. deyishdan murod . masalan.a. Jabroil qo’shni haqiga rioya qilish to’grisida menga shu qadar ko’p vasiyat (toshpiriq) qildilarki. boshqalarini mahrum qilishing durust emas".a. "Rahmat yuz bo’lakdir" 100. dedilar. dedilar. Mana shu bir bo’lak ra?mat bilan hamma maxluqotlar bir-biriga rahm qilishadi. Qo’shnichilikning ahamiyati haqida 101.quldan kelgancha unga yaxshilik ?ilish. u holda adolatsizlikka tarafdor insofsiz odamlarni topa qol.)nish1 "Men bunga guvoh bo’lmayman". bolangning ham haqi bor". deyishdan murod adolatsiz taqsimotga guvoh bo’lish insofdan tashqari. bir bo’laginigina yer yuziga tushirdi. Rasululloh (s.agar juda ham shu ishni qilmoqqa qasd qilgan bo’lsang.)dan rivoyat kdgshndi: "Rasululloh (s.a. chunki ular otalariga yaxshilik qilganlaridek. Marhamatsiz kishiga marhamat qilinmaydi 95. faqat ular Jobir ibn Abu Usmon (r. v.a. men uni hatto molimga ham merosxo’r qilib qo’ysalar kerak. dedilar. Umar (r. degan so’zlarini eshitdim". boshqalar guvoh bo’lgan taqdirda. Abu Hurayra (r. insofdan tashqari ishlar paygambarlik xislatlariga yotdir.dedilar". undan to’qson to’qqiz bo’lagini o’zida qoldirib. Sening bo’yningda otangning haqi bo’lganidek.)dan rivoyat qilingan. Ota farzandlariga yaxshilik qilishi haqida 94. Qushni haqi . Abu Said (r. dedilar.v. 98-hadisda aynan takror kelgan. unga ozor www. hatto ot ham o’z toychogiga tegib ketmasin deb ayab. Nu'monning o’zigagina berib. ahvolidan xabar olib turish. "Boshqalarni guvoh qil". deganidir. degan edilar.a. hadyalar berish.o’sha Nu'monga hamma narsangi berib. Oyisha (r. degan ma'no tushunilmasin.a.)dan rivoyat qilgan. . Bu o’rinda guvoh bo’lmayman. Hz. 55-bob.v. iloji boricha moddiy yordam berishdan. Oyisha (r.): "Hz.a. 54-bob. bolalaringdan bittasi .) aytdilar: "Alloh taolo marhamatni yuz bo’lak qilib yaratdi-da.) rivoyat qildi: Rasululloh (s. Imom Ismoil al-Buxoriy U kishi: "Albatta.): "Alloh taolo qur'oni karimda yaxshi bandalarni abror. 90-hadis mazmuni esa.com kutubxonasi 19 .): "Unday bo’lsa. bolalariga ham yaxshilik qilgan edilar.

Qo’shni haqi tugrisida 103. 57-bobdagi 104-hadis mazmuni 101-hadisda bor. o’shanga berasan". Qaysi qo’shni yaqinroq bo’lsa. so’l tomondan qirq hovlining hammasi qo’shni hisoblanadi". qushnisiga yaxshilik qilsin. uni Alloh taolo va uning Rasuli harom deb ataganlar".) aytdilar: "Rasululloh (s. deganlarida. uzoqdagiga yuugurilmaydi. 56-bob.) aytdilar: "Men Rasululloh (s.) bergan ta'limotga ko’ra.v.al. Agar aytadigan yaxshi so’zi bo’lmasa.a. uni Alloh taolo va uning Rasuli harom deb ataganlar.)dan: "Bir qancha qo’shnilar qiyomat kuni o’z qo’shnilarining etagidan ushlab: "Yo Rabbi! Mana bu qo’shnim www.v. 105-hadis ham takror. har birimiz uchun oltin-kumush har qanday musulmon birodarimizdan yaxshiroq bo’lib qoldi.) aytdilar: "Rasululloh (s. ammo bundagi hadis Hz. Yana Rasululloh (s.)ning qo’y so’yganda yahudiy qo’shniga ham go’shtdan ulush berdingmi.Al-adab al-mufrad.v. Rasululloh (s. Umar (r.): "O’grilik to’grisida nima deysizlar?" . unda gapirishdan tilini saqlasin" dedilar. o’ng tomonidan qirq. 106-hadis 101-hadisning aynan takroridir. Ular: "Zino qilish harom.)dan qo’shni haqida so’ralganda. 110.a.)dan: "Yo Rasululloh! Mening ikkita qo’shnim bor .a. dedilar.a.harom.deb so’raganimda. "qaysi bittasining eshigi senga yaqinroq bo’lsa. u.a.v.v. hadyani shulardan qaysi biriga berishim kerak?" .): "Kishi o’nta xotinni zino qilgani qo’shnisining xotinini zino qilgani gunohidan engilroqdir". Imom Ismoil al-Buxoriy beradigan ishlarni qilmaslikdan iborat.a.v. 102..): "Har kim Alloh taologa va qiyomat kuniga ishonsa. yaqindagisi bilan boshlanadi. Miqdom ibn Asvad (r. Oyisha (r. 107. barcha tengdir . 58-bob. Hasan Basriy (r. Qo’shnichilikning hududi haqida 109. Abdulloh ibn Umar (r.a. faqat bunda Abdulloh ibn Amr (r.a. deyishdi. Qo’shnisini uyiga kiritmagan kishi haqida 111. 60-bob. ort tomondan qirq. dedilar". shunday javob berdi: "Hovlining old tomonidan qirq hovli.) sahobiylaridan: "Zino nima?" . Endi hozir esa. Men Rasululloh (s. Abu Hurayra (r. Rasululloh (s.): "Yaqindagi qo’shni qolib. Ular: "O’grilik .a.a.a.a.com kutubxonasi 20 . 108-hadis 107-hadisdagi aynan takrori. Abu Shurayx Hizoiy (r. deb ayolidan ikki bor so’raganligi ta'kidlangan. qo’shnichilikda din va millat tanlanmaydi.) aytdilar: "Bizning yoshligimizda ko’rganimiz shunday ediki. dedilar".a.a. 59-bob. Rasu-lullo? (s.v.dedilar.ziyouz. u vaqtda hech bir kishi o’z oltin-kumushini boshqa musulmon birodaridan azizroq hisoblamas edi. qo’shnichilik uzoqdagisi bilan emas.v.): "Unta xonadondan o’grilik qilishi bitga qo’shni uyidan o’grilik qilishdan yengilroqdir".a. Hz.. mehmonini hurmat qilsin va shirin so’zli bo’lsin.)dan rivoyat qilingan.deb so’radilar.

o’qimagan bo’lsang.ziyouz.a. qo’shnilarga ham ulashish haqida 113. u kishi (chin) mo’min emasdir".): "Suhbatdoshlarning eng yaxshisi xushfe'l va ko’ngilga ma'quli va qo’shnilarning ham eng yaxshisi qo’shnisiga munosabatda mumtozidir". Abu Muso Ash'ariy (r.) aytdilar: "Rabibim va do’stim Rasululloh (s. 62-bob.)ning qilib yuradigan duolaridan biri shunday edi: "Ey.a.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. dedilar". bizni undan xalos qilmoqqa Sen o’zing qodirsan . uchinchi .v.v.) aytdilar: "Rasululloh (s. 118.)ga: "Men Rasululloh (s. ishida va umuman barcha hatti-harakatlarida to’g’rilikni.v. qo’shnisi och o’tirmasin 112. chunki foniy dunyodagi yomon qo’shnidan ko’chibgina qutilishing mumkin".v. dedilar. 64-bob. 114-hadisda 113-hadisdagi sho’rboga suv solib qo’shnilarga ham ulashish haqidagi hadis takrorlangan. yomon qo’shnini bizdan. Yashaydigan yerdan murod qabriston. Abdulloh ibn Abbos (r. Alloh.) Abdulloh ibn Zubayr (r. Alloh! Men yashaydigan yerdagi yomon qo’shnining yomonligidan panoh berishingni so’rayman. deyilmoqchi. Imom Ismoil al-Buxoriy boshimga ish tushgan vaqtda yordam qilish o’rniga eshigini qulflab olgan edi. Abu Hurayra (r. sen shu namozni (uyda o’qiganing uchun) ado qilgan bo’lasan. www. dedilar". Solih qo’shni haqida 116.v. u sen uchun nafl namozi bo’ladi".a. deb da'vo qiladi". qo’shnisi och holida o’tirgan bo’lsa.sho’rbo qilsang. Sho’rboning suvini ko’paytirib. Abdulloh ibn Amr ibn Oss (r.a.) "Keng turar joy.a. qo’shnilaring ahvoliga qarab.): "Kishi o’z qo’shnisini.Hatto agar burni va qo’l-oyoqlari kesilgan qul senga boshliq bo’lsa ham unga itoat qil. rostguylikni. degan hadislarini eshitgan edim". aka-ukalarini va hatto otasini o’ldiradigan vaqt kelmaguncha qiyomat-qoyim bo’lmaydi".)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. dedilar". unga iqtido qilasanda. O’zi to’q bo’lib. Nofi' ibn Abdul Horis (r.ikkinchi . poklikni o’ziga dastur qilib olgan insonni aytilgan. 61-bob.) menga uch narsani buyurdilar: birinchi . degan so’zlarini eshitdim". solih qo’shni va beozor ulov bo’lishi musulmon kishining saodatidir".com kutubxonasi 21 .v.a.Al-adab al-mufrad.a.a.namozlarni o’z vaqtida ado qil! Agar imom namozni o’qib qo’ygan bo’lsa. shundan minnat qilmay ularga ham ber. 65-bob. suvini ko’proq qilib. Yomon qo’shni haqida 117. 63-bob.)dan: "Kim o’zining qorni to’q bo’lib. Abu Zarr G’iforiy (r.a. Qo’shnining yaxshisi haqida 115. Ya'ni ey. Solih kishi deb so’zida.a.a.a.a.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.

a. u do’zax ahlidandir". ikki soningai och". Abu Hurayra (r. taom suziladigan idishlarni yerga to’ntarib.a.com kutubxonasi 22 . Hadisga ikkinchi ma'no ham berilishi mumkin: hech kimsa qo’shnidan chiqqan narsani "Shu arzimaydigan narsani berdimi!" .v.): "Ey. dedilar. Qo’shniga ozor bermaslik haqida 119. musulmon xotinlar! Agar qo’shningizdan qo’yning pochasidek bir arzimas narsa chiqsa ham taxqirlamasin". Rasululloh (s.): "Bu xotinda yaxshilik yo’q.a. u hech kimga ozor bermaydi". eshikni qulflab. Oyisha: "U vaqtda xotin ostki kiyimni kiyib olib. Abu Hurayra (r.v.Oyishadan: "Xotin xayz ko’rgan bo’lsa.) uyga kirdilarda.a. uyida o’zi bilan eriga faqat bitta to’shak yoki bitta ko’rpadan bo’lak yotadigan narsasi bo’lmasa. Rasululloh (s. Rasululloh namozni o’qib bo’lib sovuq qotdilar shekilli yonimga keldilarda. Rasululloh (s.deb so’radi.) aytdilar: "Rasululloh (s. gunohkor bo’ladimi?" . undan qolgani ham kifoya qiladi. Oyisha (r. Shularni qilib bo’lgandan keyin yotar edilar. Uning og’zidan nonni olib qolish uchun qilgan harakatimdan Rasululloh (s.a. Bir xotin hz.v.) uyg’ondilarda: "Mayli. hz.a. dedilar. undan non yopdim.)ga kelib "Er xotiniga yaqinlik qilishni ko’ngli tusab qolganda.)ning men bilan bo’ladigan kechalarida qo’l tegirmonida ozgina arpani tortib.) aytdilar: Rasululloh (s.v. hatto shundoqki. U xotin yana hz. Shu bilan birga. eri undan talab qilganda xotin nima qilsin?" . dedilar". Rasululloh (s.v.) namozlarini o’qib bo’lsalar. ana shu vaqtda qo’shnimizning uyda boqadigan qo’yi uyimizga kirib.v. 67-bob. Imom Ismoil al-Buxoriy 66-bob. u yo’q demasligi kerak". qo’yi to’g’risida gapirib qo’shningga ozor bermagin!" .deb so’ralganda. deyishdi. Rasululloh? (s. dedilar. Qo’yning pochasi bilan bo’lsa ham qo’shniga hadya berish haqida 121. Oyisha (r. Men senga Rasululloh (s.a. agar er egar ustida o’tirgan chog’ida xam xotinidan talab qilib qolsa. 120. dedilar.): "Qaysi bir kishining yomonligi va ozor berishidan qo’shnisi tinchimaydigan bo’lsa. Buning oqibati qanday bo’ladi?" .a.v. Rasululloh (s. eri bilan yotaveradi. uydagi namoz o’qiydigan joylariga bordilar.a.deb so’radi.a. Rasululloh (s. Amr ibn Muoz buvisi Havvodan rivoyat qilishicha. deganlar 122. xotinining jahli chiqib yoki kayfi choh turganidan erining talabini qabul qilmasa.v.) bilan qilgan ishimizni ochiq aytib bera qolay.): "Albatga gunohkor bo’ladi. uning maxsus eridan bo’lak a'zolaridan istaganicha foydalanish joizdir. hz.ziyouz. Qo’shni xotinlarning bir-birlariga ozmi-ko’pmi narsalar berib turishlari o’zaro munosabatlarni yaxshilab boraveradi.deb www. suv solinadigan meshning og’zini ip bilan bog’lash. degan edim.a.v.): "Mayli.v. Yana: "Faloniy xotin farz namozini o’qiydi va eski kiyim-bosh kabi arzimaydigan narsalarini sadaqa qiladi.a.a. Ammo eri bo’lsa.): "Bu xotin jannat axlidan".dedilar.a. nonlarini oldilariga qo’yaman.Shunda men Rasululloh (s.a.v. Rasululloh (s. dedilar.a. kunduzlari ro’za tutadi va odamlarga xayr-ehson va boshqa yaxshi ishlarni ham qiladi.v.Al-adab al-mufrad.v.) dan: "Yo Rasulalloh! Falonchi xotin kechalari turib ibodat qiladi. u jannatga kirmaydi".) muborak yuzlari va boshlarini sonlarim ustiga qo’yib yotib ozgina isinib uxladilar. nonni olib ketdi. deb kutib yotab uxlab qolibman. meni uyg’otib: "Meni isitib qo’y".)ning odatlari uxlash oldidan eshikni qulflash. Men: "E Rasululloh! Men xayz ko’rib qoldim". Men ikki sonimni ochdim.a. Lekin tili bilan qo’shnilariga ozor beradi. chiroqni o’chirib qo’yish edi.

dedilar.ziyouz.)ga kelib: "Yo Rasululloh! Mening bir qo’shnim bor.deb duoibad qila boshladilar. 128. albatta.) aytdilar: "Ibn Abdulloh ibn Amr (r. Mujohid (r.)dan rivoyat qilingan. kelibdi.) unga: "Uyingga borib hamma buyum. ular: "O’z qo’shnisiga ozor bergan bunday qo’shniga Alloh taoloning la'nati bo’lsin!" . U Rasululloh (s. faqat u Juhayfa (r.) aytdilar: "Ikki kishi bir-biri bilan uch kundan ortiq arazlashib yurib. deb shikoyat qildi.a. ikkisi ham Allohning qahriga yo’liqadi. asbob-uskunalaringni ko’chaga chiqarib qo’y".a.v.v. Rasululloh (s. yigit! . deb gumon qildim".) menga qo’shnichilik haqida ko’p ta'kid qildilar. rukni Yamoniy esa.) aytdilar: "Bir kishi Rasululloh (s. Rasululloh (s.v.) aytdilar: "Rasululloh (s. dedilar". Abu Hurayradan rivoyat qilingan 123-hadis mazmuni 122-hadisning aynan 68-Qo’shnidan shikoyat qilish haqida 124.a. Jabroil (a.v.) buyurganlaridek uyidagi narsalarini ko’chaga chiqarib qo’ydi.a. nima hodisa bo’ldi?" . albatta halokatga uchraydi". 69-bob. ushyug o’ng tarafidagi burchak nomi.v. u Hazrat Jabroil edilar. "Ey.a. Maqomi Ibrohim . 70-bob.. Abu Hurayra (r.Harami sharif ichida.a. faqat u Juhayfa (r.a.deb so’rashganda. hatto men qo’shnilarni birbiriga merosxo’r qilish haqida Alloh taolodan vahiy keltirdilar shekilli. shu holda o’lsa. 126.) ilgari janoza namozi o’qiladigan yer (maqomi Ibrohim)da oq kiyim kiygan bir kishi bilan ro’baro’ o’tirgan vaqtlarida bir odam o’z qo’shnisidan ko’rayotgan zulmdan shikoyat qilgani kelib. deb maslahat berdilar. Qo’shni yahudiy bo’lsa ham. Bu mojarodan xabardor bo’lib qolgan o’sha yomon qo’shni o’zi kelib uzr so’radi va: "Yuklaringni uyingga kirgizib qo’yaver! Bundan keyin senga sira ozor bermayman". Ka'baning o’ng tarafidaga kichik bir yer.a.a.. 125-hadisda 124-hadis mazmuni takror kelgan. chunki har kim o’z himmati va qudratiga yarasha hadya qiladi. bittasi vafot etsa yoki ikkalasi ham yarashib olmay.Al-adab al-mufrad.a.): "Uni sen ko’rdingmi? Senga ko’p yaxshilik.)ning yonida edim.a.com kutubxonasi 23 . Savbon (r.dedi Ibn Amr.)dan rivoyat qilingan. Qo’shnini ko’chib ketishga majbur qilgan kishi haqida 127. Jobir ibn Abdulloh (r. yoningizdagi oq kiyim kiygan kishi kim edi?" . Quli bir qo’yni so’yish uchun sudrab olib ketayotgan edi.deb so’radi. Hadya oz bo’lgani uchun uni mensimaslik o’rtada adovatni qo’zg’atadi. deb qasam ichdi. u menga ko’p ozor beradi". Qaysi bir qo’shni o’z qo’shnisiga zulm qilib.s. uni o’z hovlisidan chiqib ketadigan holatga keltirsa. barakotlar. Odamlar yig’ilib: "Bu nima. .a.qo’yni so’yganing zahoti ulush berishni yonimizdagi yahudiy qo’shnimizdan boshlash esingdan chiqmasin!" Yonimizda turgan bir odam: "Yahudiyga ehson qilasanmi? Alloh seni isloh www. 125-hadisda 124-hadis mazmuni takror kelgan. maqomi Ibrohim bilan Rukni Yamoniy o’rtasida o’tirdida: "Yo Rasululloh! Ota-onam sizga fido bo’lsin. Imom Ismoil al-Buxoriy taxqirlamasin. u bo’lgan voqeani ularga aytib bergandan keyin.

deb javob berdi .v. ularning yaxshi nomi karimliklari davom etaveradi". deb o’ylab qolganmiz".)ning o’zlaridan rivoyat qilingan. shunchalar ko’p tavsiya qilganlarki. Ular yana: "Bizning savolimiz bu haqida ham emas edi". Ular: "Yo Rasululloh. shunda ham asosiy e'tiborni dinga qaratish keraklshmni uqtirdilar.s. Karam insonga xos bo’lgan viqor va fazilatlar.)dirlar".v. deganlarida.a.): "Siz arablarning ma'dani qabilalari haqida so’rayotgan bo’lsan-giz kerak. Abu Hurayra (r. dedilar. faqat hukmronlik va mol-mulkda ustunlikni nazarda tutar edilar. deyishdi. deb o’rta barmoqlari bilan ikkinchi barmoqlari (ibhomlari)ni ko’rsatdilar. 74-bobdagi 132-hadis mazmuni 89-hadisning aynan takroridir. Yaxshiga ham.) Rasululloh (s.) maqsadni anglatib.Oyisha (r.a.a. Rasululloh (s. Yetim boqqan kishining ajri 133.): "Etim bolaning tarbiyasini o’z ustiga olgan kishi jannatda men bilan shunday yaqin bo’ladi". Karam Haqida 129. dedilar. chunki arablar nasabning diniy tomoniga e'tibor bermay. faqat 132-hadis to’qridan to’gri Hz. Abu Hurayra (r.): "Odamlarning eng karimi Alloh taolodan qo’rquvchirog’idir".a. deb izoh bergan edilar.v. 72-bob. jo?iliyat zamonida kim yaxshi bo’lgan bo’lsa. hatto qo’shni bizga merosxo’r bo’ladimikin. uni yaxshi o’rganib va shunga muvofiq amal qilsa. dedilar".a. biz uni so’ramadik".s. Imom Ismoil al-Buxoriy qilsin!" .deb so’rashdi. Savol berayotganlar uchinchi bor takrorlapshlarida Rasululloh (s. dedilar. Rasululloh: "Odamlarning karimrog’I Hazrat Ya'qub payg’ambar o’g’li va Ibroxim xalilullohning nabirasi Hazrat Yusuf payg’ambar (a.Al-adab al-mufrad.a.ziyouz. Islom dinini qabul qilib. Abdulloh ibn Amr: "Rasululloh (s.com kutubxonasi 24 . degan aqidaga Muhammad ibn Alj(ibn Xanafiya): "Bu oyati karima mazmuni yaxshi kishiga ham.v.a. Din bu o’rinda taqvogina emas.a. Keyin nasabi paygambarlardan bo’lgan Yusuf (a.a.a.)dan rivoyat qildilar: Rasululloh (s. Murratu-l-Faxriy ibn Amr (r. 71-bob.) Rasululloh (s. 75-bob.)dan: "Odamlarning eng karimi kim?" .dedi.v. Rasululloh (s. kechasi ibodat bilan mashgul bo’ladigan kishilardek savobga egadir". Fojirga ham yaxshilik qilaverish haqida 130. www.) rivoyat qildilar: "Sahobiylar Rasululloh (s.a.v.a.)dan rivoyat qildilar: "Rasululloh (s.) qo’shniga ehson qilishlikni tavsiya etganlarini eshitganman. 73-bob.)ni zikr etdilar.v. Yetim tarbiyalaganning fazilati haqida 131. Karam so’zi ko’p ma'noni o’z ichiga oladi.v. barchaga ma'qul keladigan fel-atvorni ifoda etadi. "Ehson (ezgulik)ning mukofoti fakat ehson (ezgulik)dir" (55:60). goya va vijdon hamdir . fojirga ham shomildir".v. Karam to’grisida savol bergan sahobiylarning maqsadlariga Rasulullohtushunib turgan bo’lsalar ham musulmon kishilar uchun avzal karamning yuqori qismi bo’lgan taqvoni eslatdilar.): "Beva xotinlar va miskinlar ro’zgoriga (yordam qilish uchun) harakat qiluvchi kishi Alloh taolo yo’lida jihod qiluvchilar va kunduzi ro’zador.a.

Hamza ibn Nujayx Abu Ammora (r. . Abu Hurayra(r. Imom Ismoil al-Buxoriy 134.Al-adab al-mufrad. Endi yaxshi kishilaringizning umri tugab.) talqon bilan asalni keltirib. u o’z davlati. ahllarim! Yetim bolalaringiz.com kutubxonasi 25 . boradigan yerlariga jo’nashdi. shayton yo’liga kirmoqchi bo’layotganini ko’rasan. Noiloj Abdulloh (r. orangizda adovat paydo bo’ladi. ulardan bittasi erta bilan turib: "Ey.v.s. Abu Bakr ibn Hafsning aytishlaricha. o’shani amalga oshir! Va'da qilgan narsangni amalga oshirmasang.al. mol-mulkini o’rinsiz yerga sarf qilayotgan. faqat u Sahl ibn Sa'd (r.) aytdilar: "Men Hasan Basriydan quyidagi gaplarni eshitdim. Dovud (a. Musulmon xonadonining eng yomoni yetimni xor qilgan xonadondir.) ham ziyon qilmadilar".) ham ziyon qilmadilar -chunki u kishi yaxshi gap bilan bolaning ko’nglini ko’tarib savobga ega bo’ldilar . Suhbatdoshingga bir narsa va'da qilsang. sen ziyon qilgan bo’lmading".a.a.Ibn Umar (r. u janob bilan birgalikda ovqatlanardi. Uni axtarib topisha olmadi. 139.)dan rivoyat qilinishicha. Eslagan vaqtingda senga yordami tegmaydigan va unutganingda seni eslamaydigan suhbatdoshdan panoh berishini Alloh taolodan so’rab yur!" .a.al. Ammo sizlar bo’lsa kundan-kun pastlashib ketayapsiz".a.ya'ni taomdan kech qolgan bo’lsang ham. Bolaning taomini olib kelinglar. ammo taom tugab qolgani uchun uzr aytilgandan keyin Abdulloh (r.)ga taomlari keltirildi. Abdulloh ibn Umar (r.degan edilar". miskinlaringiz va qo’shnilaringiz xolidan xabardor bo’ling". Kunlarning birida Abdulloh (r. dedilar". u Alloh taolo beradigan nasibani arzimaydigan narsaga sotayaptiku.)dan rivoyat qilingan. Rasululloh (s.)dan rivoyat qilindi.) biron yetim bola ishtirok etmaguncha dasturxondan taom yemasdilar.a.) aytdilar: "Vallohi. lekin yetim bola yo’q edi.) o’zlari taomni yeb bo’lganlaridan keyin bola kelib qoldi.): "Etim bolaga o’z otasidek marhamatlik bo’l! Nima eksang o’shani o’rishingni yaxshi bil! Boylikdan keyin kambagal bo’lib qolish juda yomon. Hasan Basriy: "Men ko’p musulmonlarni ko’rgan edim.) taom yeydigan vaqtlarida bir yetim bola kelib.a. deb buyurdilar.Yetim asragan xonadonning xayri 137.al. Yetim boqqan kishi men bilan mana shu ikki barmogimdek jannatda birga bo’ladi".) shunday deb marhamat qilganlar: "Bir yetimni boqib olgan musulmon xonadoni xayrliqdir.ziyouz. deb edilar". 76-bob. Bundan ham yomonroq narsa to’gri yo’lda bo’lib. Yetimga otadek marhamatli bo’l 138. Yana kimni istasang. u kishi aytdilar: "Abdulloh ibn Umar (r.a. keyin egri yo’lga o’tib qolishdir. Hasan Basriy (r. 77-bob.bola oldiga qo’ydilarda: "Mana buni tanovul qila qol! Alloh nomi bilan qasamyod qilamanki.a. Uning o’zi ham insofga www. bu talqon bilan asal biz yegan taomdan yaxshiroqdir.) aytdilar: "Hz. Ibn Umar (r. 135-hadisda 133-hadis mazmuni takrorlangan.a. Yana Hamza aytdilar: "Hasan Basriy so’zini davom ettirib: "Endilikda kimniki ko’rsang fosiq bo’lib. Hasan Basriy (r. o’ttiz minglab aqcha bilan do’zax tagiga sho’ngib borayottanini ko’rasan. 136. Ziyon qilgan bo’lmading . deb nasihat qilardi. Abdurrahmon ibn Abza (r.a. U nega shunday qiladi? Axir.a.

deydilar. faqat yonidan o’tadilar". u yetim bolani xam shuning uchun ur!" . deb Ibn Siringa aytdi. Abu Hurayra (r.)dan rivoyat qilindi. men uchta bolamni ko’mdim". 145.a.a.): "Sen zo’r qalqon bilan do’zaxdan to’silib qolibsan". Ba'zi sahobiylar: "Do’zaxdan murod pulsirotdir". deb ikki barmoqlarini bir-biriga jips qilib ko’rsatdilar.) Rasulullohdan rivoyat qildilar.a.dedilar.a. Avf ibn Molik (r.dedilar. Bu oyat tafsirida Jobir ibn Abdulloh (r. bolalarini sabr bilan tarbiya qilayotgan va turli mashaqqatlarga uchraganidan rangi sargayib ketgan xotin bilan jannatda shunday bo’lamiz". (Zamahshariy. Xolid Absi (r. katta bo’lganida shu odobi tufayli hurmatga ega bo’ladi. Umrini yetim bolalariga ba?ishlagan tul xotinning fazilati 141.ziyouz. demoqchi bo’lsalar kerak. 80-bob. Abu Hurayra (r. Bolalari o’lgan kishining fazilati haqida 143. Al-kashshof.v. faqat Alloh taolo Qur'onda: "Sizlardan har biringiz unga (jahannamga) tushuvchidirsiz.): "Men Rasululloh (s. dedilar".v. 79-bob. lekin u mo’minlar uchun sovuq va salomatlik bo’ladi". 144. bu bolam haqiga duo qiling. yomonlar ham kiradi. dedi. dedilar". . do’zax o’ti unga tegmaydi. dedilar. 2-jild.a. "Rasululloh: "Eridan beva qolib. Shunda Rasululloh (s. deb uraman".)dan: "Yosh bolalaringiz jannatdagi kichik chavaq (baliqcha)lardir". qo’lingdagi yetimga ham shunday qaragin.): "Qaysi bir musulmon kiishning uchta farzandi o’lgan bo’lsa. Asmo' ibn Ubayd: "Ko’limda bir yetim bola bor". shunda u zot: "Men yetim bolani keyinchalik xursand bo’lsin. "Bir xotin kishi Rasululloh huzurlariga kelib: "Yo Rasululloh. Ibn Abbos esa:"Do’zax ichiga kirmay. Ya'ni shunday xotin jannatga kiradi va darajasi boshqa xotinlarga nisbatan mening darajamdek baland bo’ladi. Shunda Abu Hurayra (r. (Bu) Rabbingiz (irodasiga binoan) vojib bo’lgan hukmdir" (19:71). degan qasami uchungina u kishi ham bir tushib o’tadi". deganlar".a. O’z bolangni nima uchun uradigan bo’lsang. Yetimga odob o’rgatish haqida 142. dedilar.a.) aytdilar: "Rasululloh: "Do’zaxga yaxshi kishilar ham. www.a.a. Ya'ni bola yaxshi odob o’rgansa. degan edilar".) aytdilar: "Mening bir o’glim o’lib qolganda juda qattiq achindim va Abu Hurayraga borib: "Siz Rasululloh (s. 339-sahifa).a.com kutubxonasi 26 . Imom Ismoil al-Buxoriy kelmaydi va boshqalar ham unga nasihat qilmaydi (yoki boshqalar nasihatini qabul qilmaydi)".v. Shumaysatu-l-Atakiya aytdi: "Hz.deb so’radim.v.)dan o’lgan kishilarimiz haqida bizga dalda beradigan biror gap eshitganmisiz?" . 78-bob. Oyisha Huzurlarida yetim bolaning odobi to’grisida bahs bo’ldi.) aytdilar: Rasululloh (s.Al-adab al-mufrad. 140. Shuvda Ibn Sirin: "O’z bolangga qanday qaraydigan bo’lsang.

a.a.a. dedi.deb so’radi. Roviy Mahmud ibn Lobid dedi: "Jobirga: "Vallohi! Agar siz bitga bolasi o’lgan bo’lsachi. degan hadislarini eshitgan edim". Abu Hurayra (r.v.deb so’raganda. Jobir ibn Abdulloh (r.a.a. Anas ibn Molik (r. "Ikki bolasi o’lgan bo’lsa ham".) hech bola ko’rmagan edilar. deganimda. men Rasululloh (s.) kelib. Biron kun bizni biron joyga to’plang. 146. musulmon bolalari yoshligida vafot etgan bo’lsa. deganlarida. u: "Vallohi! Men ham shunday deb o’ylayman". uning har bir a'zosini ozod qilgan qulining a'zosi badaliga do’zax o’tidan saqlaydi". uni albatta jannatga kirgizadi va qaysi bir kishi bir musulmonni qullikdan ozod qilsa. deb sabr qilib va shu sabri uchun Allohdan savob umid qilsa.a.Al-adab al-mufrad.)ga duch keddilar. 150. ularning savollariga javob berar ekanlar. dedilar". 151. Rasululloh (s. u jannatga kiradi". faqat bunda Ummu Sulaym (r. deb javob bergan bo’lur edilar". Abu Zarr: "Ey . Chala tug’ilib o’lgan bola haqida 152. shunga sabr etgan bo’lsachi?" .a.a. Xotinlar aytilgan kuni to’planishdi va Rasululloh (s. Sahl ibn Hanzaliya (r. Alloh o’sha norasidalarga bo’lgan rahmatining lutfi bilan u kishini jannatga kiritadi". deb javob berdilar.) aytdilar: "Rasululloh (s. dedilar. U kishi: "Alloh taolo menga Islom dinida chala tugilsa ham birorta farzand bersa-yu.) qaerdadir suv idishini bo’yinlariga osib olgan Abu Zarr Giforiy (r. ammo o’sha kuni bu hadisni yozib oluvchi odam topilmadi".com kutubxonasi 27 . 147-hadis 144-hadisdagi mazmunning aynan takrori.) shunday rivoyat qildilar: "Bir xotin Rasuli Xudoga huzurlariga kelib: "Yo Rasululloh! Siz sahobiylaringiz bilan majlis qurib o’tirganingizda men so’zlashga jur'at qilolmayman.a.ziyouz. Shunda u kishi: "Ey.)ning shunday deb marhamat qilganlarini xabar qildi: "Bir musulmonning uchta bolasi norasida paytida o’lib ketgan bo’lsa. Rasululloh (s.a.v. 149-hadis mazmuni 148-hadisda o’tdi. u kishi jannatga kiradi". orada shu gapni aytdilar: "Orangizda kimning uch bolasi o’lgan bo’lsa-yu.v. deb so’raganingizda. Sa'sa'a ibn Muoviya (r. Kichik baliqchalar suvda istagan joyida suzib yurganidek. biz: "Yo Rasululloh Agar uning ikkita bolasi o’lib. deb javob berdi".v.)dan: "Qaysi bir musulmon kishining balogatga yetmagan uchta bolasi o’lsa.): "Falon kuni falonchining uyida to’planingiz". men farzand dogiga sabr etib www.) dan rivoyat qilingan.a. Bir xotin: "Yo Rasululloh! Ikki bolasi o’lgan kishi ham jannatga kiradimi?" . albatta. Rasululloh: "Ikki bolasi o’lgan bo’lsa ham". nechta bolangiz bor?" deb so’radilar. deb marhamat qildilar. jannatda xohlagan yerida yuraveradi . Allohning irodasiga sabr qilib umid tutsa.v. 81-bob.) albatta bitga bolasi o’lgan bo’lsa ham. Abu Zarr. Mazkur hadisning roviysi Suhayl hadis to’plash va hadisga suyanib fikr aytishda benihoya zehnli edi.v.): "Kimning uchta bolasi vafot etsa. deb marhamat qildilar. (savollarimizga sizdan javob ola bilaylik)".a. 148.a. Alloh taolo bolalariga marhamat qilib.) Rasululloh (s. Imom Ismoil al-Buxoriy degan hadislarini eshitganman. bu Alloh taoloning irodasi. Sa'sa'a.

a.a. Alloh taolodan bola so’rab iltijo qilgani uchun savob kutsa. uni o’zidan ilgari yuborgan bo’lib. 153. Ali! Menga hayvon kuragidan olib kel. dedilar. otadan qolgan molni yaxshi ishlarga sarflasalar. ammo molparastlik tufayli uni yigab. bu men uchun butun dunyodan va undagi hamma narsalardan ham yaxshiroq bo’lar edi". varasalaringizga tegishli mol o’z molingizdan ko’ra yaxshiroq ko’rinadi.v. 82-bob.v. buning ajr-mukofotani Alloh beradi. ota molini yomon ishlarga sarflaydigan bo’lsalar.deyishdi.): "Bilib qo’yinglarki. raqub o’zidan ilgari birorta bolasini (qabrga) uzatmagan kishidir".) sahobiylaridan: "Qaysilaringizga o’z molidan ko’ra varasalarining moli yaxshiro? ko’rinadi?" . Endi varasalar insofli bo’lib. 154. Mamluklarga yaxshi munosabat haqida 156. deyishdi. Birinchisi bolash yo’qiligidan qayg’urib. Sahobiylar: "Yo Rasululloh! Hammamizga ham uz moli merosxo’rlarining molidan yaxshiroqsir".a.v. ikkinchisi bolasi tugmavdigan kishi ma'nosida. ma'azolloh. Shunda Rasululloh (s.) aytdilar: "Rasululloh (s. o’zidan keyin qoldirsa. dedilar".Al-adab al-mufrad.a.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. Muhammadu-r-Rasululloh" kalimasiga guvohlik berishga buyurdilarda: "Kim shu kalimaga ko’ngil bilan guvohlik bersa.) aytdilar: Rasululloh (s. Sahobiylar: "Bizlar raqub deb o’zidan bola tug’ilmaydigan kishini aytamiz".)shunda: "Namozni o’z vaqtida o’qinglar.): "Sizlar pahlavon deb kimni hisoblaysizlar?" . 155.v. dedilar". deyishdi. Men esa. bu albatta varasalar molidir".v. Rasululloh (s. ya'ni kuzatish. Abdulloh ibn Mas'ud (r.a. .a. ya'ni bolalari o’laverib. Ammo ular betafviq bo’lib.v. Imom Ismoil al-Buxoriy shunga Allohdan bo’ladigan savobni umid qilsam.com kutubxonasi 28 . manfaati o’zigadir. Alloh taolo uning jasadini do’zax o’tiga harom qiladi". ikkinchisi o’zidan keyin bolalari qolib. zakotni beringlar hamda qo’l ostingizdagi kishilarga yaxshi qaranglar". dedilar". www. Hz. deb vasiyat qildilar va jonlari chiqqunga qadar shunday so’zlarni aytib. oxirida "Lo iloha illalloh. Raqub lugatda ikki ma'noda: biri raqobatdan.a. kuzatib turadi. Ali (k.a.): "Bunday emas. bu albatga gunohdir. kurakni olib kelgunimcha Rasulullohning olamdan o’tib qolishlaridan qo’rqib: "Yo Rasulalloh! Aytadigan gaplaringizni men yodimda saqlab qolaman". dedim. Ammo o’zingizdan keyin orqangizda qolgan mol esa. Shuning uchun Rasululloh (s. Abdulloh ibn Mas'ud (r.)ning dardlari og’irlashgan vaqtida menga: "Ey.a.v.a. dedilar.): "Unday emas. Shu vaqtda Rasulullohning muborak boshlari mening bilagim bilan yelkam ustida edi. saqlash va kutib turish.deb so’radilar.a.v. O’zingizdan ilgari yuborgan molbu sizning molingiz. balki jahli chiqqan vaqtida ham o’zini tiya oladigan kishini pahlavon deyiladi".a. uning haqida qiladigan duolari va xayr-ehsonlarini kutadi.) aytdilar: "Rasululloh (s. Abdulloh ibn Mas'ud (r. degan edilar. albatga.) sahobiylardan: "Sizlar raqub deb kimni aytasizlar?" . Rasululloh (s.dedilar. men ummatlarim zalolatga tushmaydigan narsalarni yozdiraman".deb sahobiylardan so’radilar.ziyouz. Ular: "Biz kurashda hech kimdan yiqilmaydigan kishini pahlavon deb bilamiz". Rasululloh (s. u varasalar moli hisoblanadi. savobdir. Kishi hayotida molidan yaxshi ishlarga sarf qilsa. . yangi tug’ilgan bolasini ham avvalgalari qatori o’lib qolishidan qurqib.v.) u mol kishiga yaxshi ko’rinadi.v.deb so’radilar.

Abdulloh ibn Mas'ud (r. Shar'iy yoki qonuniy hukm bilan bo’lmasa. Yaxshilaringizni ham.a. 84-bob.Taklif xoh ziyofatga. (safarda ovqatimga hamroxlarim sherik bo’lmasin deb) ovqatini o’zi yesa va qulini uradigan bo’lsa. "Rasululloh (s. Cho’rini a'robiyga sotib yuborish haqida 162. musulmonlarni va shu jumladan qaramog’idagi kishilarni nohaq urish albatta haromdir . qabul qiling va musulmonlarni urmang".). endi bundan keyin sen sira cho’rilikdan qutilmaysan".) o’zlarining bir cho’rilariga: "Men vafot etganimdan keyin sen ozodsan". U erta bilan Hz. deb xabar qildilar: "Namozni kanda qilmang. hadya berilganda uni hazm qilib ketmay.) aytdilar: Hz.v. u zotni o’z cho’rilari sehr ?ilgan".a.): "Nima uchun bu ishni qilding.) Rasululloh (s.) ikkita qul bolani olib keldilarda. hadya qilinsa. chunki biz kelganimizdan buyon uning namoz o’qishini ko’rdim. Oyisha (r. 160.Al-adab al-mufrad. uni ozod qilib yuborishni buyurdilar". xo’jasining buyruqini bajara olmagan ekan. www. Abu Umomadan rivoyat qilindi. Qaramog’idagi kishilarga yomon qarash haqida 159. dedilar. Shunda akalarining o’gillari sudanlik yoki Hindistonlik bir lo’li tabibga u zotning dardini aytilganda.a. u kishi Allohning ne'matvorligani inkor qiluvchidir".a.mol do’xtiri demoqchi (t.v. Abu Umoma (r. bola uxlab qolib.)dan rivoyat qilindi. Xizmatkorning gunohini kechirish haqida 163. u kishi aytdilar: "Kimki (qo’lidagi bor narsalaridan) kishilarga bermasa. Hz. namozni kanda qilmang. iloji bo’lsa yaxshiroq biror narsa berish albatta yaxshiroqdir. qul bola qochib borib quduqqa yiqilgan.v. yomonlaringizni ham bilib oldik. Amr (r. deb qo’ygan edilar. dedilarda.) aytdilar.v. Kimki odamlarning yaxshiligidan umidvor bo’lib. "Buni cho’rilariga yomon qaraydigan a'robiylarga sotib yuboringlar". Tabibning so’zini Oyishaga aytilganda. dedi.) aytdilar: Rasululloh (s. u yomondir". Baytariy . 85-bob. Cho’ri esa sehr qilganini e'tirof qildi. Umar bolaning yuzidagi cho’gning asarini ko’rib. Hz.a. Hasan Basriy aytdilar: "Bir kishi o’zining qul bolasiga tevani sug’orib kelishni buyurganda. Imom Ismoil al-Buxoriy 157. Umar huzurlariga bordi.a. u yaxshi kishi. 158. u kishi cho’rini chaqirib so’radilar. birini Hazrat Aliga berib: "Buni urma. Oyisha (r. Ali (k. dedilar. U zot aytdilar: "Baytariy hayvonlarni qanday yaxshi bilsa. deb buyurdilar.ziyouz. Ammo yaxshiligidan umid uzib. yomonligidan qo’rqib yuradigan bo’lsa va ozod qilgan quliga yaxshilik va yordam qilmasa. Namoz o’qiydigan kishini urishdan Alloh meni qaytargan". yomonligidan amin bo’lib yuradigan bo’lsa. Shunda u bolaning yuziga cho’q otgan. 161. Abu Dardo (r.): "Birov sizni uyiga taklif qilsa boring. xoh biror to’yga bo’lsa (basharti u yerda ichkilik kabi buzuq ishlar bo’lmasa) unga borish lozim. biz sizlarni undan ko’ra ham yaxshiroq bilamiz. tabib: "U kishi sehrlanganlar.a.)ning so’nggi so’zlari shunday bo’ldi. Hz. Qaramog’ingizdagi kishilarga yomon munosabatda bo’lishdan Allohdan qo’rqing!" 83-bob.a.a.com kutubxonasi 29 . Oyisha betob bo’lib qoldilar. "Bir kun Hz.

v.a. Salmon Forsiy: "Xizmatkor menga xiyonat qilib qo’yishidan qo’rqqanim uchun uni go’shtlari shilingan suyaklar bilan hamisha siylab turaman".v. Qul o’g’irlik qilsa 165. Anas ibn Molik (r. Xizamtkorni siylash haqida 168.Al-adab al-mufrad.v. Men vafotlariga qadar Rasululloh (s. qachon cho’pon yangi tugilgan qo’zichoqni olib kelsa.a. dedilar.v. o’lchab va sanab berishga da'vat etilganmiz". uni yigirma tangaga bo’lsa ham sotib yubor".a. sizga xizmat qilib yursin". aytdilar: "Rasululloh (s. Birorta ishni noo’rin qilib qo’yganimda Rasululloh (s. Shu vaqtda podachi bir qo’zichoqni orqasidan itarib qo’yxonaga kiritayotgan edi.G’ulom esa www.deb so’raganlarida.)ga berib: "Bunga yaxshilik qil. deb meni Rasululloh (s. dedilar".): "Sen men uchun qo’y so’yildi. 88-bob. uni almashtirib kelish uchun yubordilar.) Abu Zarrga: "Qul bola qalay?" .)ga topshirdilar. deb ularga buyurilgan narsani muhrlab.v. 87-bob. 90-bob.a.a.a.): "Nega buni shunday qilding?" va bir ishni qilmay qo’ygan bo’lsam ham: "Nega buni qilmading?" deb aytgan emaslar".a.a.com kutubxonasi 30 . dedilar. deb hisoblama! Bizda yuzta quy bor. Xizmatkor gunoh qilsa 166. Qulga topshirilgan narsani muhrlab berish haqida 167.a. ammo sharti umumiydir.) aytdilar: "Abdulloh ibn Umar (r. 86-bob.a.)ga safarlarida ham.)dan rivoyat qilindi: "Bizlar xizmatchilarimiz yomon odatga o’rganmasin va o’zimiz badgumon bo’lmaylik. 89-bob.)dan rivoyat qilindi.) aytdilar: Rasululloh (s. Abu Oliya (r.v. ko’payib ketishini istamaymiz.): "Agar mamluk o’girlik qilsa. xayrixoh bo’l". Imom Ismoil al-Buxoriy Ikkinchisini Abu Zarr (r. men uni ozod qilib yubordim". Xizmatkorga odob berish haqida 170. Rasululloh (s. Rasululloh (s. Osim ibn Luqayt ibn Sahra (r. o’rniga bir qo’yni so’yamiz".a. dedilar.) o’zlarining gulomlariga oltin yoki kumush berib.) aytdilar: "Men Paygambari Xudo huzurlariga yetib keldim.a. degan edingiz. u kishi: "Bunga xayrixoh bo’l. Boshqalarga ish topshiradigan har bir kishi azbaroyi badgumon bo’lishdan xalos bo’lmoq uchun va birovlarni aybdor qilib qo’yish gunohidan forig bo’lmoq maqsadida buni o’z turmushida tadbiq etmogi zarurdir . dedilar". Abu Zarr u qul bolani ozod qilib yubordilar. Otam Abu Talha mening qo’limdan ushlab Rasululloh (s. 164. Bu o’rinda garchi qulga topshiriladigan ish haqida gap borsada.ziyouz.a. bola.a.a.v.v. 169-hadis 168-hadisning aynan takrori. safarda emas vaqtlarida ham xizmat qildim. Yazid ibn Abdulloh ibn Kusayt (r.) Madinaga kelgan vaqtlarida u kishiga xizmat qiladigan xodim yo’q edi. Abu Hurayra (r.) huzurlariga olib borib: "Yo Rasululloh! Anas ziyrak.

91-bob.)da va uning avlodlarida ham bor.): "Agar buni ozod qilmaganingda.s.ziyouz.a. Abu Hurayra (r. deb duoibad qilmanglar".v. Abu Hurayra (r.a. 175. deb qarg’amaslik haqida 172.) aytdilar: "Men o’zimning gulomimni urayotgan edim.a. Imom Ismoil al-Buxoriy uni nasyaga almashtirib kelganda.s.)ni ham o’z suratida yaratgandir". yuziga ehtiyot bo’lsin".): "Qaysi biringiz o’z qulini ursa. deb aslo duoibad qilma. dedilar". Bir cho’ri qiz chiqib bir kishiga nimanidir gapirdi. degan ovozni eshitdim. Shunda Suvayd ibn Muqarrin (r. 93-bob. chunki Alloh taolo Hz.: "Falonchining yuzini Alloh hunuk qilsin.)dan rivoyat qildilar. Shuning uchun "Sening yuzishta o’xshagan yuzga ham" deganida. pulning o’zini menga qaytarib olib kel!" . shu paytda orqamdan: "Ey. Birovni yuzi qora bo’lsin. Rasululloh (s. Alloh taoloning senga qodirligi sening qulingga qodirligingdan albatta zo’rroqdir".a. ba'zilar "(O’z surati) deb Odam (a.dedilar". Shu onda men: "Yo Rasululloh! Allo? taoloning rizosi uchun bu gulomimni ozod qildim".) unga qarab: "Cho’rining www.v. "Rasululloh (s.com kutubxonasi 31 . Shunda Rasululloh (s.s. dedim. Kim qulining yuziga ursa.) aytdilar: "Rasululloh (s.) belgi qilish uchun yuziga tamg’a bosilgan bir hayvon yonidan o’tib qoldilar.a. Aks holda bu ish ribo hisoblanadi. uni ozod qilsin 176.a.s. Uning ikki burun teshigidan tutun chiqayotgan edi.v. seni albatta do’zax o’ti kuydirar edi".a.) aytdilar: "Hech kimni Alloh taolo yuzingni va mening yuzimga o’xshagan yuzni xunuk qilsin. dedilar".v.)dan rivoyat qildilar: "Rasululloh(s. Abdulloh uni qamchin bilan urib: "hozir qaytib borib. 171.a. Bu haqda yana boshqa e'timodli manbalarga murojaat qilish mumkin . Bunday qarasam ovoz egasi Rasuli Xudo ekanlar. Bu "o’z suratida" degan ibora manosida ulamolar har xil fikr bildirganlar. deydilar. eshitish kabilar Odam (a. Abu Mas'ud! Bilib qo’yki.)ning suratini iroda qilgan.)dan rivoyat qilindi: "Suvayd ibn Muqarrin (r. Abu Hurayra (r.v. dedilar". Jobir ibn Abdulloh (r. u kishi cho’rining yuziga bir shapaloq urdi.) Payg’ambarimiz (s. Alloh taologa qarata aytgan bo’ladi. 173.a.v.v. deb talqin qilsalar.Al-adab al-mufrad.a. 92-bob.a.) "Shu ishni qilgan kishiga Alloh taoloning la'nati bo’lsin! Hech kim biron maxluqning yuziga tamg’a bosmasin va yuziga urmasin". Abu Mas'ud (r. Bilol ibn Yasof (r.a. ko’rish. Yuzga urmaslik haqida 174. Odam (a. Shariati islomiya hukmida oltinni kumushga yoki kumushni oltinga almashtirlisa ikkalasi naqd va qo’lma-qo’l berilishi shart.)ni duoibad qilgan bo’ladi".) Rasuli akram (s. ularga musht tegsa inson aybli va xunuk bo’lib qoladi.) hovlisida kiyimbosh sotayotgan edik. ya'ni Allohning sifatlaridan bazisi: bilish. Yuzda ko’zga tashlanadigan nozik a'zolar bor. dedilar".a. u vaqtda Odam (a. Bazilar suratdan murod sifatdir.a.a.

qiyomat kuni albatta undan qasos olinadi". cho’ri o’sha yerda o’ynab o’tirgan edi. Og’ilxonaga qarasaki. Ahmad ibn Yasir (r. biz Muqarrin o’g’illari yetti birodar edik va bizning birgina qulimiz bor edi. U qulini chaqirib: "Agar men oxiratdagi qasosdan qo’rqmaganimda senga tanbih bergan bo’lardim". Ul zotning bu gaplarini eshitgan ashoblar: "Yo Rasululloh! Ularning shu birgina xizmatchisi xolos. deganlarini eshitganman".a. Muoviya ibn Suvayd rivoyat qildilar: "Bir qulimiz bor edi. Muhammad ibn Hasan bu hadisga: "Cho’ri bir uy hayvoni bilan www.a. 94-bob. Rasululloh (s.)ning: "Kimningki quli ish paytida badanidan jarohat olsa yoki xojasi uning yuziga ursa.a. "Ha".) uyidan chiqdi.v. o’sha qulni ozod qilsin". 178.a. 183.Al-adab al-mufrad.) u zotning navbatida uylarida bo’lib.v. Shundan keyin Abdulloh qulni ozod qildilar. Zazan ibn Umar aytdilar: "Abdulloh ibn Umar (r. bizlar yetti aka-uka bo’lib. u kishi: "Kim o’z quliga zulm qilib uni noo’rin ursa. qulini ozod qilib yuborsinlar".v. Shunda Ummu Salama (yo’lakdagi) parda tomonga bordilar. ammo uning ishiga ehtiyojlari qolmagach.)dan: "Kim o’z qulining yuziga ursa yoki qilmagan gunohi uchun unga tanbih bersa.)dan rivoyat qilindi: Rasululloh (s.v. Abdulloh ibn Umar (r. Ummu Salama ummul-mo’minin (r. u kishi: "Men Rasululloh (s. Imom Ismoil al-Buxoriy yuziga urdinga.So’ngra yerdan oir cho’p olib.a.a. Shunda Rasululloh (s. bu qulni ozod qilishdan men uchun mana shu chup og’irligida ham savobi yo’q. Abu Hurayra (r.): "Men Rasululloh (s. albatta. dedi". 180. Ibn Umar (r. dedi qul. dedi".a.) qo’llaridagi misvokni ko’rsatib: "qiyomat kunida o’ch olish xavfi bo’lmaganda edi.) bundan xabar topib shunday marhamat qilgan edilar: "Ularga ayting.a. xizmatimizda bittagina cho’ri bo’lgan edi. Bundan bir necha kunlar ilgari bir sabab bilan kuyib qolgan qulini chaqirdi. dedilar.)dan rivoyat qilindi.)dan rivoyat qilindi.v.): "Mayli. 179-hadis yuqoridagi hadisning takrori.a. Abu Layla rivoyat qildi: "Salmon Forsiy (r. men seni shu misvok bilan urgan bo’lardim". ammo bu hadis Sho’badan rivoyat qilingan. Qulning qasos olishi haqida 181. mollarga yetarli yem berilmagan. 182. deyishdi. uni ham chaqirib. dedilar".)dan rivoyat qilindi. bu ishining kafforoti o’sha qulni ozod qilishdir". Kuylagini ko’tarib kuygan joyini ko’rdi va: "Ancha azoblandingmi?" -deb so’radilar. qulga shunday dedi: "Gapning qisqasi shulki.a. Cho’ri (darhol kelmay) ta'xir qilgani uchun Rasulullohning muborak yuzlarida g’azab alomati ko’rindi.com kutubxonasi 32 . u holda uni ishlataversinlar.a.a. boshqa xizmatchilari yo’q". o’zlarining cho’rilari yoki Ummu Salamaning cho’risini chaqirdilar.a.a. Abu Abdurrahmon! Nega bunday deyapsiz deb so’radim. dedilar. dedilar. demishlar".v.a. u qochdi. birodarlarimizdan biri uning yuziga shapaloq tortib yubordi.v.ziyouz.): "Qiyomat kuni zimmangizdagi haqni albatta o’z egalariga topshirasizlar. Rasululloh (s.)ning huzurlarida edik.Otam meni ham. Uning yuziga qaysi birimiz bir shapaloq urganda Rasululloh (s. 184. dedi.) u cho’rini ozod qilib yuborishni buyurdilar". 177.v. ozod qilsinlar". Men uning yuziga urgan edim. degan so’zlarini eshitdim. hatto shoxsiz qo’y uchun shoxlik qo’ydan ham o’ch olinadi". Men u kishidan: "Ey. Rasululloh (s.

Burda .a.Qullarga yordam berish haqida 190. Faqat bu hadislarda Rasululloh (s. degan so’zlarini shu ikki qulog’im eshitgan va ko’nglim uni o’ziga joylagan. degan jumlani qo’shdilar.) shunday deb marhamat qilgan ekanlar: "Qullaringiz sizlarning qardoshlaringizdir.) aytdilar: "Rasululloh (s a v. degan hadis haqida 187. Abu Hurayra (r. www. Ya'ni bu kiyimlarning narxi .ziyouz. Abu Hurayra (r.kishi ustiga tashlab yuradigan yo’l-yo’l kiyim yoki to’rtburchak ma'nosida va maofira Yamandagi Maofir degan qabilaga mansub bo’lgan bir xil kiyimdir (t.): "Kim kimni ursa yoki nimani ursa. dedilar". kuchi yetmaydigan ishni bajarishga majbur emas". degan so’zlari keltirilgan.)ni ko’rgan va qullaringizga o’zingiz yegan taomdan yediring va o’zingiz kiygan kiyimdan kiydiring.v.v. demoqchi bo’lsalar kerak . 185.a. 189-hadis Murur ibn Suvayddan rivoyat qilingan. Shunda birinchi yo’liqqan kishi Rasulullohning sahobiylaridan bo’lgan Abul Yusr (r.a. Qullarga kuchi yetmaydigan ish yuklanmasligi haqida 192. Shunda Abul Yusr boshimni silab: "BarakAlloh". Bir sahobiydan rivoyat qilinishiga ko’ra. 98-bob. dedim. deb qasam ichayapti". Uboda ibn Somit aytdilar: "Men otam Valid ibn Uboda bilan ilm talab qilib ansorlarning mana shu ovuliga chiqdik. Qul esa. Rasululloh (s. Qullarni o’zingizdek kiyintiring. qiyomatda men Alloh oldida javobgar bo’lib qolishimdan qo’rqib shunday qildim. har ikkovingizda ham bir juftdan kiyim bo’lardiku". Cho’rini Rasululloh huzurlariga olib kelib: "Yo Rasulalloh! Cho’ri sizning chaqirganingizni eshitmadim.a. amaki! Unga maofiringizni bersangiz yoki uning maofirini olib o’zingizdagi burdani unga bersangaz. Abul Yusr burda bilan muofira kiygan va quli ham aynan shunday kiyingan edi. Men bu qulimga dunyo matolaridan berganim qiyomat kuni u savoblarimni olib qo’yganidan yaxshiroqdir". Abu Hurayra (r.): "Ishlovchi kishiga o’z ishidan (kelgan hosildan) yordam qilganlar. agar u bu ishimni ko’ngliga og’ir olsa. 97-bob. chunki Alloh uchun ishlayotgan kishi umidsiz qolmasin".) bilan uning yonidagi quli bo’ldi. ikkinchimizda boshqa xil bo’lgani uchun qulimning ko’ngliga kelmasin.com kutubxonasi 33 .qiymatida farq bo’lmasa ham birimizda bir xil. 188-hadis Jobir ibn Abdullohdan.Al-adab al-mufrad.v.a. dedilarda: "O’g’lim! Mening shu ikki ko’zim Rasululloh (s. dedilar". Bu voqea ularning halok bo’lishidan ilgari bo’lgan edi. 95-bob. dedilar. 186-hadis 185-hadisning aynan takrori.a. 96-bobdagi 188-hadis mazmuni va 96-bobdagi 189-hadis mazmuni ham 186-hadisda o’tdi.a. Kuchingiz yetmagan ishlarda ulardan yordam oling va ularning ham kuchlari yetmagan ishlarda yordam bering". Ularga yaxshilik qiling.) shunday deb marhamat qilmishlar: "qulning yemak-ichmagi va libosi xojasining zimmasidadir. qiyomat kuni undan qasos olinadi".). Men: "Ey.v.a. Imom Ismoil al-Buxoriy o’ynashib o’tirgan edi.)dan rivoyat qilindi. Rasululloh (s.)ning "Sizlar ularga og’ir keladigan ishlarni buyurmang". 191.

v.a. xotininga va xodimingga nima yedirsang ham sadaqa hisoblanadi".) Jobir ibn Abdulloh (r. Xizmatchini taomga taklif qilish haqida 200. hz.a. tirikchiligimizdan kim xabar oladi. agar taom yemakka o’tirmasa.v. 194-hadis Murur ibn Suvayddan rivoyat qilingan. Jobir ibn Abdulloh (r.)dan: "Rasululloh (s. dedi. 201. dedilar".a. degan buyruqlari bormi?" .v.) aytdilar: "Rasululloh (s.a. bo’lmasa meni sotib yubor.): "Xotininga sarf qil".a. O’z taomidan quliga ham bersin 199.) aytdilar: "Rasululloh (s.Har kim oilasiga va quliga sarf qilsa.) Rasululloh (s.deb duoibad qildilar.a. Umar (r.. bo’lmasa meni taloq qil.Al-adab al-mufrad. Rasululloh: "O’zingga sarf qil". Qul bilan taom yemakni xohlamasa.)dan rivoyat qilinishiga ko’ra Rasululloh (s. U kishi: "Yana bir dinor bor".v.a. uni taomga taklif qilsin.com kutubxonasi 34 . Bolalaringga. Beradigan ehsoningni o’zingga qaram bo’lganlardan boshla: xotining ro’zg’orimni to’g’rilab ber.a.)ning bir kishining xizmatkori bir qancha mashaqqatga. Abu Hurayra (r.) qullarga yaxshilik qilishga harakat qilishni buyurib. 99-bob.a.deb so’ralganda. Jobir: "Ha.a. albatga bor. Umar (r. Keyin u zot: "O’zlari bilan qullarining taom yeyishini xohlamagan kishilarga Alloh taoloning la'nati bo’lsin!" .v. dedi.) shunday deganlar: "Qay biringizga xizmatchi taom keltirsa. dedilar.v.) aytdilar: "Men Hz. 102.)ning shunday deganlarini eshitdi: "O’zing nima taom yesang sadaadir. o’tning issiqqa chidab taomini pishirib kelsa.a.) qullarni chaqirib taomni ular bilan birgalikda yedilar.a. sadaqadir 195. Shu vaqtda Safvon ibn Umayya chopon kiygan bir necha kishiga katta bir idishda taom ko’tartirib keltirdida. 101-bob. Abu Hurayra (r. 196.a.a.) huzurlarida o’tirgan edim. U kishi: "Yana bir dinor bor". shunday marhamat qildilar: "qullarga uzingiz yegan taomdan yediring va o’zingiz kiygan libosdan kiydiring hamda Allohning yaratgan jonlariga ozor bermang".): "Sadaqaning yaxshirog’i keyinida muhtojlikda qoldirmaydiganidir va beradigan qo’l oladigan qo’ldan yaxshiroq. www. Agar kimki quli bilan taom yemakni xohlamasa taomidan uning xissasini bersin!" deganlar.a. dedi. bola-chaqalaring bizga kim qaraydi. dedi. 198. Imom Ismoil al-Buxoriy 193.v. 193-hadis Abu huray-radan.a. 197. Abu Mahzura (r. dedidar.) dedilar: "Rasululloh (s. deb yuradigan bo’lib qolmasin". o’sha taomdan uni siylasin".) oldilariga qo’ydi.) sadaqa qilishga da'vat qildilar. Abu Hurayra (r. "Xodimingga sarf qil! Shundan keyin uni kimlarga sarflash kerakligini o’zing yaxshiroq bilasan". dedilar". hazrat Umar (r. 100-bob. uning o’zini ham taomga taklif etsin.. Abu Zubayr (r. quling mening nafaqamni (obi taomimni) ber.a. Rasululloh (s. Miqdom ibn Ma'di Karib Kindiy (r.ziyouz.194-hadislar 192-hadisning aynan takrori.a. Shunda bir kishi kelib: "Menda bir dinor bor".

Qul xo’jasining molini saqlovchidir 206. ikkinchisi. keyin uni o’ziga xotin qilib olsa.a.. biz qullar bilan taom yemakdan tortinmaymiz.com kutubxonasi 35 . u albatta Alloh paologa itoat qilgan bo’ladi.ziyouz. 205-hadis 204-hadisning takrori bo’lib. qul esa o’z xo’jasining moli uchun javobgardir: ogoh bo’lingizlar.a. Bundan kichikroq hadisni bilib olish uchun kishilar Madinagacha biror narsaga minib borardilar".a. unga itoat etgan qulga ikki karra mukofot bordir".a.)dan rivoyat qilingan. balki haydab. dedilar". Alloh azza va jallaga ham osiy bo’lgan bo’ladi". deb gapirib yuramiz". harami sharifga hadya qilib yuborgan tevasini o’zi mingan kishidek bo’ladi. 104-bob. dedilar. uchinchisi. dedilar. ikki barobar ajrga ega bo’ladi". Umarning bu so’zlarini eshitgan Safvon: "Vallohi. deganlar". o’zi jinsiy aloqa qilib yurgan cho’risiga odob va ilm o’rgatib yaxshi odoblik. Abu Hurayra (r.v. Ummu valad .) Rasululloh (s. faqat u Abu Burda (r. Abu Muso (r.)dan rivoyat qilindi. o’ziga xotin qilib olgan kishi". u Alloh taoloning haqini ham. degan edilar.a. o’z xo’ja-sining molini saqlab.v.o’z xujasidan bola orttirgan cho’ri. o’z payg’ambari va Muhammadga ham imon keltirgan bo’lsa. dedilar". Lekin uni minib emas. Imom Ismoil al-Buxoriy Hz. 203. 103-bob.a.): "Qaysi bir qul o’z xo’jasiga xayrixoh bo’lish bilan birga Alloh taologa itoatni yaxshilab bajarsa. 202. o’z xo’jalarining haqini ham ado qilgan bo’lsa.a. inchunun Rasululloh (s. Masalan. odamlarga posbon bo’lgan amir fuqarolari uchun. Abdulloh ibn Umar (r. Qul xo’jasiga yaxshi xizmat qilsa. dedi. Abdulloh ibn Umar (r. hammangiz muhofazakor va muhofaza lozim bo’lgan narsalarning barchasi uchun javobgardirsizlar". Unga osiy bo’lsa. axli kitoblardan bo’lgan kishiki. 204. 207.): "Hammalaringiz o’z qaramog’ingizdagilarni muhofaza qiluvchilarsizlar va qiyomat kuni o’shalar uchun javobgardirsizlar.)ning shunday deb marhamat qilganlarini rivoyat qildilar: "Rabbiga qulligini go’zal tarzda ado etgan kishiga.) sahobiylarga: "Uch toifa kishilar bor. Shunga javob tariqasida Omir: "Menga Abu Burda (r. deb xabar qiladi.): "Qaysi bir qul o’z xo’jasiga itoat qilsa.. bir jonliq molni hadya qilib u yerga yuborishi kerak.Al-adab al-mufrad. Harami sharifga borish uchun niyat qilib ehrom bog’lagandan keyin bir uzr bilan bora olmay qolsa.v. ularga ikki barobardan ajr beriladi: birinchisi. www.a. Shu hadisni rivoyat qilgandan keyin Omir Sha'biy u kishiga qarab: "Mana bu hadisi sharifni biz senga hech narsasiz quruqdan-quruqqa aytib berdik. birovning ixtiyorida bo’lgan qul. Xurosonlik bir kishi Omir Sha'biy (r.)ga: "Bizlar o’z oramizda bir kishi o’zining ummu valadini ozod qilib.v. har bir kishi o’z xonadoni uchun. yaxshi ilmlik qilgandan keyin uni ozod qilib.a.a.) o’z otalaridan rivoyat qildilar.a. yetaklab olib boriladi. lekin o’zimizga va ularga ham yetadigan yaxshi taomni topa olmaganimiz uchun ularni chaqira olmaymiz". U kishi aytdilar: "Rasululloh (s.)dan rivoyat qilindi: "Rasuli akram (s.

v.a. Shunda hamrohlarim Rasululloh (s.Al-adab al-mufrad.v.a. 211.a. 108-bob.a. qizim deyishi va qul esa xo’jam demagi kerak.) muloyim va marhamatlik kishi edilar. Chunki haqiqiy tarbiyachi Alloh taoloning o’zidir". qizim.)dan rivoyat qilindi.v. namozni mendan ko’rganlaringizdek qilib o’qinglar. Rasululloh (s. Yoshi kattaroq bo’lgan kishi ilmda va qiroatda boshqalardan kam bo’lmagan taqdirda www.v.) huzurlariga keldikda.v. yigirma kecha turib qoldik. hammamiz deyarli tengdosh yigitlar edik.a.a.a.) huzurlariga keldim.v.a. Er xonadonning muhofazakoridir 212-hadis 206-hadisning aynan takrori. u kishi aytdilar: "Raslulloh (s. 107-bob. bu hadisni imom Muslim ham naql qigan.a. Alloh va xo’jasining haqini o’tagan qul 208. deganlarida.a.)ga: "Siz bandalarning sayyidi. Abu Hurayra (r. Shayton sizlarni o’z yo’liga yurgazib ketmasin".v.a. Abu Hurayra (r. Shunda Rasululloh (s. bittangiz azon ayting va yoshda kattaroqlaringizdan biri imom bo’lsin.): "Sizlar menga o’zlaringizning oddiy gapingizni gapiravering. deyishdi.) bular o’z vatani. qavm-qarindoshlarini sog’inib qolgan bo’lsa kerak. "Endi o’z qavm-qarindoshlaringiz oldiga borib.): "hech bir kishi qulim va cho’rim deb aslo aytmasin.a.v. dedilar".) nihoyatda tavozeli bo’lganlari uchun arablarning "Sayyiduna va Mavlono" deydigan va O’rta Osiyo xalqlarining "Taqsir. Molik ibn Huvayris (r. janoblari" kabi hurmat tariqasida aytadigan gaplarini o’zlariga aytilishini istamas va shunlay muomala qilmaslikni ummatlariga ham o’rgatmoqchi edilar.v.) aytdilar: "Bizlar Rasululloh (s.com kutubxonasi 36 .Namoz vaqti kelganda.ziyouz. Lekin g’ulomim.v.)ga aytib berdik. deb bizdan yurtimizda qolgan qavm-qarindoshlarimiz haqida so’radilar. Rasululloh (s. Vatanimizda qolgan oilalarimiz haqida Rasululloh (sa. Mutarrif rivoyat qildilar: "Otam shunday dedilar: "Men Bani Omir qabilasining vakillari bilan Rasululloh (s. 213. yigitim deb gapirilsa durustdir".a. Xo’ja ularni yigitim. Rasululloh (s. 106-bob.v. dedilar". Ular yana: "Siz ortiqlikda hammamizdan afzalroqdirsiz va ehson qilishda ham hammamizning ulug’rog’imizsiz". Rasululloh (s.) Rasululloh (s. ularga bilganlaringizni o’rgating.)ning shunday deganlarini rivoyat qildilar: "Musulmon bir qul Allohning va xojasining haqini halol o’tagan qulga ikki karra mukofot bordir".a. xo’jasisiz". dedilar". Qulni nima deb chaqirish kerak? 209. u kishi aytdilar: "Rasululloh (s. dedilar".): "haqiqiy sayyid Alloh taolodir". Abu Hurayra (r. dedilar.)dan rivoyat qilindi.v. qul ham xo’jasini rabbim (tarbiyachim) demasin.a. Qul xujasiga nima deb xitob qilsin? 210. Imom Ismoil al-Buxoriy 105-bob.): "Hech biringiz qulim va cho’rim deb atamang! hammalaringiz Alloh taoloning quli va hamma ayollaringiz esa Allohning cho’risidir.

Yaxshilik qilganni duo qilish haqida 217.)dan rivoyat qilindi. uni muhofaza qiling.a. u kishi aytdilar: "Rasululloh (s. 215-hadis. toki u odamning qilgan yaxshiligi bekorga ketmaganini bilsin". dedilar". Kim Alloh uchun biron nima so’rasa. 216.) aytdilar: "Rasululloh(s. u kishini g’oyibona maqtasin. unga ham yaxshilik qaytarilsin.v.a. faqatunda xotin kishi xonadonning muhofazakori ekanligi ta'kidlanadi.): "Alloh taolo nafasga chiq dedi. 111-bob. Odamlarga tashakkur aytmagan Allohga tashakkur aytmas 218.ziyouz. 110-bob. Birov sizga moddiy yaxshilik qilsa. 219. Rasululloh (s.a.com kutubxonasi 37 . deyishdi. deb javob berdilar.)dan rivoyat qilindi.a. Ya'ni u ikki barobar yolgondir . Imom Ismoil al-Buxoriy joizdir. Abdulloh ibn Umar (r. siz ham o’shandoq yaxshilik bilan qaytaring.) aytdilar: "Rasululloh (s. uni duo qilingki. u kishi haqiga duo qiling.v. yaxshilikni bilmagandek bo’ladi. ikki qavat kiyim bilan o’ralgan hisoblanadi".): "Kim Alloh taoloning panohiga Sig’inib sizlardan yordam so’rasa.a. so’ragan narsasini bering. nafas men chiqishni istamasam ham majburan chiqaman.v. Abu Hurayra (r.v. yaxshiligini qaytaring! Agar uni qaytarishga qodirbo’lmasangaz. Yaxshilik qilishga qurbi kelmasa.a. u kishi aytdilar: "Rasululloh (s. uni bering. mazmunan 206-hadisning takrori.a. Ibn Umar (r. 112-bob. Allohni vosita qilib biror narsa so’rasa. Rasululloh (s.a.v. unga yordam qiling. dedilar".a. Jobir ibn Abdulloh (r.) Rasululloh (s. chunki maqtash tashakkur o’rnida o’tadi.a.a.Al-adab al-mufrad. undan tongan.a.) aytdilar: "Muhojirlar: "Yo RasulAlloh! Ansorlar o’z mukofotlarining barini olib ketdilar". Kim sizlarga yaxshilik qilsa. Anas ibn Molik (r.v.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. Birodarlarga yordam berish haqida 220.v.v. Kim o’zida yo’q narsani menda falon narsa bor deb maqtansa.): "Odamlarning qilgan yaxshiligi uchun tashakkur aytmaydigan kishi Alloh taologa ham tashakkur aytmaydi".)ularning ilmda va qiroatda tengligini bilganlari uchun bu shartlarni zikr qilmadilar. 109-bobdagi 214-hadis ham.) bu gapga: "Xayr! Ularni duo qilganingiz qadar va Madinada sizlarni quchoq ochganliklari uchun ularni maqtaganingiz uchun ham sizlarga mukofot bor". 113-bob.)dan: "Amallarning qaysi biri www.a.a.):"Kim moddiy jihatdan birovga yaxshilik qilsa. Abu Zarr (r. aks holda yoshining e'tibori yo’q. dedi".a. deganlar". yaxshiligiga javob qaytargan bo’lasiz".)ning shunday deganlarini rivoyat qildi: "Kimki Allohga sigansa. Yaxshilikka yaxshilik qilish haqida 215. dedilar". Abu Hurayra (r. Agar yaxshilik qilish uchun biron nima topa bilmasangiz. Ammo u kishining yaxshiligini yashirsa.

): "Bu dunyoda yaxshilik qilgan kishilar oxiratda yaxshilikka erishadilar va shariatda yomonlik deb sanalgan ishlarni qiluvchilar oxiratda yomonlikka duchor bo’ladilar". Rasululloh (s.): "Ey.deyildi.v.a. Rasululloh (s.a.a. U: "Bunga kuchim yetmasachi ?" dedi.degan edi. Rasululloh (s. dedilar.a.a.) aytdilar: "Men Rasululloh (s.)dan rivoyat qilindi.): "U vaqtda odamlarga ozor berishdan o’zingni saqlaysan. dedilar.v.v.a. Bu hadisning ikkinchi ma'nosi: bu dunyoda kishilarga manfaati tekkan odamning u dunyoda ham manfaati tegadi.) huzurlariga keldilar. chunki dunyoda manfaatga tekkani uchun Alloh taolo unga savob beradi. menga nima ish qilishimni buyurasiz?" .) huzurlarida edim.a. u zotga yaqinroq turdim va avvalgi savolimni yana qaytardim.v. 114-bob.v.v.v. dedilar".v. dedilar. u hamma narsani o’z ichiga olgan purma'no so’zlar ekanini bildim". dedilar.v.a.a.a.) u kishini tanidilar.) yana xuddi o’sha javobni qaytardilar-da: "Ey.)ning Hz. dedilar. dedilar.v.v.v. kambag’al va yetimlarga yordam berasan va ishini uddasidan chiqa olmaydigan hunarsiz kishilarning ishini qilib berasan".a.): "Har bir musulmon kishi sadaqa qilishi kerak". Sahobiylar: "Sadaqa qilishga qodir bo’lmasachi?" .dedilar. "U vaqtda muhtoj va mazlum kishiga qo’li yoki tili bilan yordam www.v.a.a.) aytdilar: "Rasululloh (s. Jobir ibn Abdulloh (r.deb so’radim. Yaxshi hisoblangan ish sadaqa bo’ladi.) "Yaxshi deb hisoblanadigan har bir ish sadaqa bo’ladi". Abu Muso (r. 222. Imom Ismoil al-Buxoriy yaxshiroq" – deb so’rabdi.) yonlariga borib tursam ko’proq ilm o’rganaman". Rasululloh (s. u kishi aytdilar: "Rasululloh (s.deyishdi. Rasululloh (s. ammo bu hadis Salmon Forsiy (r. bu dunyoda yaxshilik qilgani kabi u dunyoda ham yaxshilik qilgan bo’ladi. piyoda yurib yonlariga borib tik turdim va: "Yo RasulAlloh. dedilar. Rasululloh (s. Harmala.a. Rasululloh (s. degan hadis haqida 225. So’rovchi: "Agar shunga qodir bo’lmasa chi ?" .Al-adab al-mufrad.deb so’rashdi. Bir oz turganlaridan keyingina Rasululloh (s. undan o’zingni sa?la". U kishi bir necha otliq hamroqlari bilan o’z yurtidan chiqib Rasululloh (s.) u yerdan qo’zg’alganlaridan keyin dedi: "Men Rasululloh (s. Harmala ibn Abdulloh (r. yaxshi deb hisoblanadigan ishni qil va yomon deyilgan ishlardan o’zingni tort!" . "Sadaqa qilishga qodir bo’lmasa ishlaydida. o’ziga ham foyda va undan boshqa faqir miskinlarga ham sadaqa bo’ladi".a.a.): "Narxi qimmatroq va egasiga kerakliroq bo’lganini".a. Usmon ibn Affon (r. o’sha savobi tufayli gunohkor kishilarni shafoat qil ishga yo’l ochiladi.): "Unday bo’lsa.v.a.a.a.v. 226. Harmala! Kishilar oldidan chiqib kelganingda orqangda gapiradigan gaplardan qaysi biri senga ma'qul bo’ladigan bo’lsa. Rasululloh (sa. Sahobiylar yana: "Ishlashga ham qurbi yetmasachi?" . Qo’baysa ibn Burma Asadiy (r.)dan qilgan rivoyat qiladilardir. dedilar". 223-224-hadislar mazmuni 222-hadisning mazmunan takrori.ziyouz. dedim: da. Shundan keyin men o’z joyimga borib Rasululloh (s.) oldilariga kelib. Demak. Men keyin qaytib joyimga bordimda. Dunyoda yaxshilik qilganlar oxiratda mukofotga ega bo’ladilar 221.): "Alloh taologa ishonmoq va uning yo’lida jihod qilmoq".)ning shu qisqa nasihatlarini o’ylab ko’rsam. bu ham o’z joning uchun qilgan bir sadaqang bo’ladi".v. Yana: "Qanday qulni ozod qilish yaxshi?" . 115-bob. yana Rasululloh (s. o’shani qil! Ammo ma'qul bo’lmaydigan bo’lsa.)dan rivoyat qilindi.com kutubxonasi 38 . dedilar".a.

): "Bir kishi ko’chada yotgan bir tikanni ko’rdida.v. "Yaxshilikka buyuradi". yelkalariga ko’targan holda www. chunki u Xadichani sevardi".) aytdilar: "Rasululloh (s. buni faloniy xotinning uyiga yuboringlar. ajr va savob bo’ladi". Anas ibn Molik (r. dedilar. Salmon o’zlarining ko’katzorlariga ketdilar. derdilar". bironta musulmonning oyoqiga ozor bermasin.) Rasululloh (s.v. dedilar. yomonlari ham menga ko’rsatildi. dedilar". keyin ko’milmay ketilgan tuprukni ko’rdim".)ga biror narsa keltirilsa: "Buni falonchi xotinga eltib beringlar.): "Yo’ldan odalarga ozor beradigan narsalarni olib tashlasang. deb chetga olib tashladi.) aytdilar: "Rasululloh (s. Ozor beradigan narsalarni chetga olib qo’yish haqida 229.v. chunki ular biz o’qigan namozimizni o’qiydilar.a.v. dedilar. jannatga kirasan".a.a. tutgan ro’zamizni ham tutadilar.)ga: "E RasulAlloh! Davlati bor kishilar ko’p savoblarga ega bo’lishadi.a.a. 234-hadis Huzayfa (r. Rasululloh (s. 118-bob.a. Ular: "Yo RasulAlloh! Jinsiy aloqa qilish ham sadaqa hisoblanadimi?" .a. 116-bob. Yaxshi amallar orasida ko’chada odamlarga ozor beradigan narsani chetga olib tashlanganini ko’rdim va yomon amallari orasida masjid ichiga tuflab. dedilar. Otamga Salmon bilan Huzayfa (r. Salmon uni qabul qilmay.a.v. Abu Hurayra (r. deyishgavda otam ko’katzor tomonga yo’l oldilar. dedilar".a. Imom Ismoil al-Buxoriy qiladi". Abu Barza Aslamiy (r. deyiladi. 230.deganlarida.): "Ummatlarimning qilgan amallari yaxshilari ham. Abu Zarr (r.): "Alloh taolo sizlarga ham sadaqa hisoblanadigan ishlarni bergan emasmi? har bir subhonAlloh.): "Agar shahvatni haromga sarflasa gunoh bo’larmidi? Xuddi shunga o’xshash o’z haloliga sarflasa. Yo’dda ko’katlardan zambilga solib. dedilar.sadaqa va har biringizning o’z jufti haloli bilan jinsiy aloqa qilib. 225hadisning takroridir. ammo bu Abdulloh ibn Yaziddan rivoyat qilingan.Al-adab al-mufrad.a. Abu Zarr G’iforiy (r. ozod qilgan cho’rilari Buqayrani xotin qilib oldilar. Rasululloh (s. Mana shu ishi tufayli uning gunohi kechiriladi".v. dedilar.ziyouz. 227.) aytadilar: "Rasululloh (s.a. "Kishilarga yomonlik qilishdan o’zini saqlaydi. Payhambar so’zlarini zehnga joylash haqida 235-hadis. Shunda Rasululloh (s. Ular: "Buni ham qila olmasachi?" . 233-hadis 231-hadisning takrori. chunki u xotin Xadichaning do’sti edi. u Aias ibn Molikdan rivoyat qilingan.) oralarida ixtilof borliga eshitildi. alhamdulilloh deganlaringiz .a.)ga o’z sevgilisini xotin qilib olishni taklif qilgan edilar. nafsini qanoatlantirish ham sadaqadir". dedilar". Ular: "Amri ma'ruf qilishni ham bilmasachi?" .al.)ga: "Yo RasulAlloh! Menga bir amalni buyuringki. Amr ibn Abi Kurra Kindiy aytdilar: Ogam Abu Kurra Salmon Forsiy (r.a.deyishganda.v.) aytdilar: "Rasululloh (s. uning bandiga asolarini o’tkazib. o’shani qilsam jannatga kirishga sazovor bo’lay". 228-hadis 227-hadisning aynan takrori. "Go’zal so’z" deb atalgan 117-bobdagi 232-hadis 225-hadisning takrori. Bu ham kishi uchun sadaqa bo’ladi". Buning ustiga ortiqcha mollaridan sadaqa ham qiladilar". Shunda u kishi Salmonni axtardilar. 231. 231.com kutubxonasi 39 .a.a.)dan rivoyat qilingan bo’lib.Deyishdi.

com kutubxonasi 40 . Odam (a. Imom Ismoil al-Buxoriy kelayotgan Salmonga uchrashdilarda. bo’lmasa men Hz. deb Rabbil olaminga iltijo qilaman".v.) aytdilar: "Hz. Ekinzorga chiqish haqida 237.deb Allohdan so’radi". Rabbim. bu shamollik bulugaing zahmatini bizdan nariga ketgazgin!" . Shuvda to’satdan osmonni bulut bosib.a.a. deb taklif qildidarda.) aytdilar: "Men qadrdon do’stim Abu Said Qudriy oldilariga borib: "Bizlar bilan xurmozorga chiqib kelmaysizmi?" . Bu o’rinda gap oyoq haqida emas.deb iltijo qildi.a.a. dedilar. dedilar". deya qo’ya qolar edim. Shunda Rasululloh (s.) bir daraxtga chiqib.)ga xat yozaman".deb o’kindilar". Alidan rivoyat qildi: "Rasululloh (s. Huzayfa. deb so’radilar. Abdulloh o’z zamonasining peshqadam muhaddis va faqih olimi sifatida mashhur edi. Abu Salama (r.v. Keyin Salmon otamni o’z uylariga olib bordilar. Men Ubay ibn Ka'b (r.dedim. Musulmon musulmonning ko’zgusidir www. u kishidan: "Huzayfa bilan oralaringizda nima gap o’tgan edi? Huzayfa: "Inson shoshilgan mahluq" degan (17:11) oyatni o’qib. dedim. Ammo odamlar Huzayfaga borib: "Salmon sizning aytayotgan gaplaringizni tasdiq ham qilmaydilar va sizni yolg’onchi ham qilmaydilar".) jahllari ustida ba'zilarga qilgan koyishlarini Huzayfa gapirib yurardi.ziyouz. undan bir meva keltirishni Abdulloh ibn Mas'udga buyurdilar.Al-adab al-mufrad. 120-bob.v. Ummu Muso Hz.a. Biz odsin ketganlarga borib qo’shildik.s.v. dedilar".) bolalaridan bittasiman.deb kinoya tariqasida menga xitob qildi. Salmon. Bizlar "xo’p" deb chiqdik. 236.a.) o’zlari: "Men Hz.a. 119-bob. Men ham u kishiga: "Ey. Abdulloh daraxtga chiqqan vaqtida boldirining ingichkaligidan ba'zilar kulishdi. Shuning uchun Huzayfa kelib: "Ey. Shunda Salmon otamga: "Cho’ringiz o’zi uchun yozib qo’yadigan to’shagi ustida o’tiring". Men qavmlar orasida gina-adovat paydo bo’lib qolishini xoxdamaganim uchun: "Huzayfa aytadigan gaplarini o’zi yaxshi biladi". Umar: "O’zlaringiz qatorida bizlar uchun ham duo qilsalaringiz bo’lmasmidi?" . Umar ibn Xattob (r.a. Otam u kishining eshigida bir sholcha to’shalganini va sholchaning yuqori tomonida bir necha guvala va egar turganini ko’rdilar. onasining o’g’li Salmon!" . dedilar. Shunda Hz.) bilan odamlarning keyinida qoldim. shamol qo’zgaldi.): "Nima uchun kulayotibsizlar? Abdullohning oyoqi qiyomat tarozusida Uxud toqidan ham og’irroq bo’ladi". Umar (r. Janobi Payhambar (s. onasining o’g’li Huzayfa! Siz bu gaplarni naql qilib yurishdan qayting. 236. Abu Said: "Xo’p" deb junli qora kiyimlarini ustilariga tashlab xurmozorga chiqdilar". ummatlarimdan qaysi birini noo’rin koyigan so’kkan bo’lsam.v. men "hamrohim Ubay ibn Ka'b: "Bu bulutning zararini bizdan nariga ketgazgin!" . Ubay ibn Ka'b: "Ey. deb aytishgan ekan.a.) shunga ishora qilganlar shekilli. deganlarida. kesatib yurgan emish".) bir kuni: "Bizni o’z qavmimizning yeriga olib chiqsanglar".a. Rasululloh (s. ularning ko’ngan joylari yomg’ir tufayli ho’l bo’lib qolgan edi. o’sha koyishim va so’kishimni u kishi uchun rahmatga aylantirgan. Huzayfa bilan oralaridagi voqeani xikoya qila boshladilar: "Rasululloh (s. deb qo’rqitganimdan keyin Huzayfa mendan xafa bo’ldi. Umarga xat yozaman. dedim. degan edilar. Abdulloh ibn Abbos (r. Ular: "Bizga kelgan qiyinchilik sizlarga kelmaganga o’xshaydi".

Abu Hurayra (r. Anas ibn Molik (r. dedilar". u odam ulov berganini aytganda.): "Kimki bir musulmon kishi sababli taom yesa.v.a. degan gaplarni eshitdim".) aytdilar.v. Mustavrid ibn Shaddod (r.a. dedilar.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. Abdulloh ibn Soibning bobosidan rivoyat qilindi: "Men Rasululloh (s.Al-adab al-mufrad. u ehtimol senga ulov berar". uni egasiga qaytarib bersin".a.)dan: "Hech qaysingiz oshnasining narsasini hazil qilib ham olmasin.akasi yo ukasidir.a.) tayin qilgan odamga borgan edi. dedilar. Rasululloh (s.a.) go’shtdan yedilar. Abu Hurayra (r. Alloh ungu do’zaxdan shunday taom beradi. ziyoniga ko’zgu bo’lsa. dedilar. Alloh unga do’zaxdan shunday kiyim kiydiradi va kimki bir musulmon kishi yonida riyokorlik O’rnida tursa. o’g’rilik bilan ayblansa. u kishi aytdilar: "Rasululloh (s. 240. o’ldirmanglar". U birodarida bir aybni ko’rsa.) huzurlariga bir kishi kelib: "Men yo’lda toliqib qoldim. 241. shuning badaliga ulardan mukofot olsa yoki yaxshi bir musulmonni boshqa odamlar yomonlashayotganida ularga yaxshi ko’rinish uchun u ham yomonlasa.v.a. 123-bob. Abu Mas'ud Ansoriy (r.a. dedilar".Riyokorlik bilan kishilarni yolgondan maqtab. u bir ulov berdi.): "har bir mo’min o’z birodarining ko’zgusi.a.a.)dan rivoyat qilindi: "Bir yahudiy xotin Rasululloh (s. Birovning narsasiga hazillashib olish birinchidan.v.a. shariat qonuni bo’yicha jazo olishi tayin. Va kimgaki bir musulmon sababli kiyim kiydirilsa.v. degan ma'noda. Anas: "Men bu zaharlik go’shtning asari doim Rasululloh (s.a.)dan rivoyat qilindi. Joyiz bo’lmagan hazillar haqida 242. Lekin falonchiga borsang.): "Kim bir yaxshilikka dalolat qilsa. do’zax o’tiga mustahiqdir. Bittangiz birodarining asosini olsa. Rasululloh (s. Afv etish haqida 244-hadis. Keyin u Rasululloh (s. hazilning tagi zil bo’lib. 121-bob.v.a.v.a. "Rasululloh (s.)ga qo’yning zaxar solingan go’shtini olib keldi.a. Alloh qiyomat kuni uni riyokorlik maqomida turg’izadi".v. o’zida bo’lgan shunday aybni tuzatishga harakat qilishi kerak".): "Yo’q. Keyin yahudiyani olib kelindi (bunga zahar soldingmi. U kishi Rasululloh (s. dedilar. ya'ni uniig aybi va kamchiliklarini tuzatish o’rniga boshqa dushmanlariga fosh qilsa va shuning evaziga ulardan taom va kiyimlar bilan mukofotlansa. bir ulov bering".ziyouz. uni zoe bo’lishdan saqlaydi va uni muhofaza qilib yuradi".a. 122-bob. Yaxshilikka dalolat qilish haqida 243. Musulmonning foydasiga ko’zgu bo’lish o’rniga. o’sha yaxshilik qilgan kishiga berilgan savob barobarida savobga ega buladi".a.a. Imom Ismoil al-Buxoriy 239.v. o’sha odamni tahqirlash hisoblansa.v. u e'tirof qildi). deb so’ralganda.)ning qizil o’ngachlari (lakluklari)da qolganini his qilardim va sezib www.com kutubxonasi 41 . ikkinchilan.): "Menda ulov yuq.) aytdilar: "har bir mo’min banda o’z birodarining ko’zgusidir. Shunda: "Yo Rasululloh! Bu juhud xotinni o’ldiraylikmi?" deganlarida.v. har bir mo’min ikkinchi mo’minning birodari .)ga kelib. Rasululloh (s. Rasululloh (s.v. dedi.

shu kalima bilan ko’r ko’zlarini. 246. dedilarda. Sen Ibrohim xalilullohning o’zidan keyin buzilgan va o’zgartirilgan dinini barpo qilib.a. deydilar. yengil yo’lni ko’rsatinglar. Rasululloh (s. Alloh taolo afv qilishni faqat kishilarning axloqidan olishga buyurdi. "Ey. 250. Vahb ibn Kaysan dedi: "Abdulloh ibn Zubayr (r. arablar "Lo iloha il-lolloh" kalimasini aytib. u kishidan Tavrotda Rasululloh (s. garang quloqlarini va yaralangan dillarini ochmaguncha dunyodan ketmaysan".v. Biz Sizni (qiyomatda barcha ummatlarga) guvoh bo’luvchi. "Alloh taolo afv qilishni ol.)dan rivoyat qilingan. 248-hadis 245 va 246-hadislarning takrori. uni fosh qilinsa.a.)ning sifatlari haqida yozilgan gaplarni menga aytib bersangiz. 249.a. Imom Ismoil al-Buxoriy yurardim". oshkora qilinib yuradigan gunohlar maxfiylashadi. Kishilarga ochiqyuzlilik bilan harash haqida 247. deyilgan.a. 245. degan edilar. Sen badxulq va qo’pol muomalalik.ziyouz.com kutubxonasi 42 . Muoviya ibn Abu Suf'yon (r. Muhammad! Sen mening bandam va elchimsan. Men kishilar bilan suhbatlashar ekanman.) aytdilar: "Men Rasululloh (s. deb "Ahzob" surasidagi 45-oyatni o’qidilar. Shunda bola ikki oyoqini ko’tarib Rasululloh (s.a. Ato ibn Yasor aytdilar: "Men Abdulloh ibn Amr ibn Oss (r.v. Shu so’z tufayli Alloh taolo menga manfaat yetkazadi.) aytdilar: "Rasululloh (s. afv qilishni albatta ularning axloqidan olaman".)dan bir so’z eshitdim. Men senga o’zimgagana tavakkul qiluvchi. ularga qiyin emas.) aytdilar: Rasululloh (s. (jannat haqida) xushxabar beruvchi va (do’zax azobidan) ogohlantiruvchi etib yubordik". qachon jahlingiz chiqsa. Abu Hurayra (r. dedilar". Unda yana: "Ey.a.v. Shuning uchun men ularni buzib qo’ymay deb kamchiliklarini tekshirib yurmayman". (Yana Tavrotda shunday sifatlangan): "O’qish va yozishni bilmaydigan xalqlar (arablar)ni muhofaza qiluvchi qilib yubordim". uni men qizil o’ngachlarining rangi o’zgarganidan yoki uning turtib chiqqanidan va yallig’lanishidan sezar edim.Al-adab al-mufrad. deb so’radim. johillardan esa yuz o’giring!" (7:199) . degan edi-lar.v.) ikki qo’llari bilan imom ?asanning yoki imom Qusaynning ikki kaftidan ushlab ikki oyoqini o’z oyoklari ustiga qo’ydilar va unga "balandga chiq".a.degan oyati karimani o’qib. Abdulloh ibn Abbos (r.a. deyilgan. axloq tanazzulga yuz tutadi.v. dedilar. jim turishga o’rganing". dedilar". balki yomonlikni kechiruvchi.v.a. deb nom qo’ydim.): "Sen kishilarning aybi va kamchiligini surishtirib yursang ularni buzib qo’yasan". 124-bob.a. yaxshilikka buyuring.)ning Qur'onda aytilgan sifatlari dan ba'zisi Tavrotda ham bor.)ning www. demoqchi.a. hadis Abdulloh ibn Amr (r. afv qiluvchisan.): "Kishilarga islomni o’rgatinglar. U kishi Rasululloh (s.a. Unda bir gunoh o’rniga ikki gunoh qilib. Uning nomi bilan qasamyod qilib aytamanki.a.) bilan uchrashib. deb buyurdi. Ya'ni uning ta'sirida Rasulullohga ba'zan betoblik oriq bo’lardi.v. yomonlikka yomonlik qaytaruvchi emas. Pay-hambar! Darhaqiqat.) minbarga chiqib: "Afvni (qabul qilib) oling. Kishilar aybini qidirib.

ziyouz. deb xursand bo’lib turgan vaqtlarida yomshr o’rniga azob kelib qolgan".) shunday deganini eshitdim: "Men musulmon bo’lganimdan beri Rasululloh (s.): "Bulutda biror azob bo’lmasligidan menga kim kafolat beradi? qaysi bir qavmlar shamol bilan azoblangan.) chiqib qoldilar-da: "Jonim qudrat qo’lida bo’lgan Alloh taolo nomi bilan qasamyod qilamanki.v.a. deb chiqib ketdilar.a.): "Tovush chiqarib kulishni kam qil! Chunki ko’p kulish dilni vayron qiladi".ich tomoni. men biladigan narsalarni bilganingizda. Abu Hurayra (r. Tabassum qilish haqida 251.)ni ta'riflar edilar. 126-bob.a. ammo shunday paytda sizning yuzingizda xafalik alomatini ko’raman". deb xursand bo’ladilar.a. Beli oq degani .)dan rivoyat qilingan. 125-bob.): "Yamanliklarning eng yaxshilaridan bo’lgan bir kishi mana shu eshikdan kirib keladi.a.v. ummatlarim! Sizlarga shodlik bo’lsin! To’g’ri so’z bo’lingiz. oq ko’ngilli ma'nosida.v. Ba'zi qavmlar bulutni ko’rganda bu bulut bizga yomg’ir olib keladi.a. ikki beli oq.) aytdilar: "Jobir ibn Abdulloh (r.a. oz kulib. Muhammad. chunki men uni sevaman".) meni qachon ko’rsalar. Shunda Rasululloh(s.v.a. Kulish haqida 253.)ning shunda gapirgan gaplarini mana shu ikki qulog’im eshitdi va qilgan harakatlarini ikki ko’zim ko’rdi".) Rasululloh (s. Oyisha (r.v. dedilar".a.deb vahiy qildi. Birorta ko’z u zotdek kishini ko’rmagan va aslo ko’rmaydi ham". Rabbim! Bu bolaga o’z muhabbatingni yubor. Rasulullohning yurishlari 256.) aytdilar: "Rasululloh (sa.)dan hadis rivoyat qilgan vaqtlarida: "Menga ikki kiprigining mo’yi o’siq va ingichka. shu vaqtda eshikdan Jobir kirib keldi (ya'ni men kirib keldim)".a.a.a. dedim.v. yuzlarida xafalik alomatlari sezilardi.v.a. uning yuzida farshitalik belgisi bor". nima uchun bandalarimni noumid qilasan?" .) aytdilar: "Men Rasululloh (s. Qays (r. 255.)ning ovozlarini baland chiqarib kulganlarini sira ko’rmadim. Rasululloh (s. 254-hadis 253-hadisning takrori va u ham Abu Hurayra (m. www.a. Abu Hurayra (r. albatta. u zot faqat tabassum bilangina kular edilar. Bir kuni Rasululloh (s.Al-adab al-mufrad.com kutubxonasi 43 . Keyin Rasululloh (s. deb Rasululloh (s. degan ekanlar. dedilar. Rasululloh (s.v.) bulut ko’rsalar yoki shamolni tursa.v. 127-bob. ko’p yig’lagan bo’lardingiz".a. Rasululloh (s. dedilar". Abu Hurayra (r. Hz.a. Shunda men: "Yo Rasululloh! Odamlar bulutni ko’rganda yomg’ir yoqsa kerak.v. o’rta yo’lni tanlangiz!" dedilar".v.)gaAllohtaolo: "Ey. 252.v.a. uni bo’sa qildilar va keyin: "Ey. yuragi toza.) bolaga "Og’zingai och". Sahobiylarning kulgisi yig’iga aylandi.a.) aytdilar: "Bir qancha sahobiylar kulishib o’tirishgan vaqtida Rasululloh (s.) ularning oldiga qaytib chiqdilarda: "Ey.v. kelayotganda va ketayotganda ham to’ppa-to’g’ri yuradigan zot so’zladilar. Rasululloh (s. dedilarda. tabassum qilardilar. Imom Ismoil al-Buxoriy muborak ko’kraklariga qo’ydi.

AbulHaysam: "Unday bo’lsa men uni ozod qildim".a.a. albatta ularning ikkita sirdon maslahatguyi bo’ladi. Hasan Basriy (r. noto’g’ri fatvo bergan bo’lsa. dedilar".a. Ulardan biri yaxshilikka buyursa.Al-adab al-mufrad. degan edi. balki dinni tarashlaydi". asossiz. Asirlar kelgandan keyin Abul Haysam ham keldilar.v.a. 130-bob. Mushovarat haqida 258.a.a. unga yaxshi qara". dedilar. U kishi: "Yo’q". uning gunohi o’sha fatvo bergan kishi ustiga tushadi". Bu yerda Abu-l-Haysamning xotinini aqlli.): "Men aytmagan so’zni kim o’zidan to’qib mening nomimdan aytsa.v.v.a. chunki jahl tarashlaguvchidir.ziyouz. dedilar". Amr ibn Dinor (r. deb yaxshi sirdon maslahatgo’yiga o’xshatadilar.com kutubxonasi 44 . ya'ni u sochni tarashlamaydi. "Ba'zi ishda ular bilan maslahatlashgin".) aytdilar: "Rasululloh (s. u kishi: "qaysi bir jamoat (biror ishda) boshqa kishilardan maslahat so’rasa.a. dedilarda: "Ularning ishi o’rtalarida maslahat bilan bo’ladi". ikkinchisi unga yomonlikni tavsiya qiladi va shunday qilishdan tortinmaydi. Mana bu asirni olaqol. Abu Hurayra (r. Rasululloh (s. 259. O’rtalaringizda muhabbat paydo bo’lishi uchun salomni oshkora beringiz va birbiringizga jahl qilishdan saqlaningiz. dedilar. Shunda Rasululloh (s.a. Abu Hurayra (r.)ning "Bunga yaxshi hara".)dan rivoyat qilindi. Noto’g’ri maslahat beruvchining gunohi haqida 260.a.deb so’radilar. Maslahat so’raladigan kishi amin bo’lishi kerakligi haqida 257. www. Shusda Rasululloh(s.v.v. Kishilar orasidagi muhabbat haqida 261.): "Mening nafsim qo’lida bo’lgan zot nomi bilan qasamyod qilaman.) Ibn Abbos (r.al. Keyin Abul Haysamning xotinlari: "Siz Rasululloh (s. Abu Hurayra (r. U kishi: "Yo RasulAlloh! O’zingiz men uchun tanlab bera qoling!" .): "Mana shu ikkita asirdan birini o’zingga tanlab ol!" . men uning namoz o’qiyotganini ko’rdim. degan buyruklarini faqat asirni qullikdan ozod qilish yo’li bilangana bajarasiz".a.)dan rivoyat qildilar: "Alloh taoloning "Ishda ular (Sahobiylar) bilan maslahatlashgin" degan (3:109) oyatiga Ibn Abbos "ba'zi" so’zini qo’shib.dedilar. deb javob qilganlaridan keyin: "Unday bo’lsa bizga asirlar kelganida bir kelib ket".v. Musulmoni komil bo’lishingiz uchun bir-birlaringizga muhabbat qo’ymoqingiz shart. 129-bob. deb o’qidilar".) Abul Haysam (r. dedilar".a. sizlar musulmoni komil bo’lmaguningizcha jannatga kira olmaysiz. 131-bob. degan (42:38) oyatini o’qidilar. Imom Ismoil al-Buxoriy 128-bob. u kishi do’zaxdan joyini olaversin" hamda "Bir musulmon birodari maslahat so’raganda noto’g’ri maslahat bergan kishi unga albatta xiyonat qilgan bo’ladi va kim birovga hujjatsiz.): "Maslahat so’ragan kishi albatta amin bo’ladi.): "Alloh taolo har bir payg’ambar yoki uning xalifasini xalqqa yuborganda. yaxshi maslahatgo’y ekan. dedilar.) aytdilar: "Rasululloh (s. albatta ularning ko’ngli eng yaxshi fikrga yo’l olgan bo’ladi".a.)dan: "Sening xodiming bormi?" .) aytdilar: "Rasululloh (s.dedilar.v. Mana shunday yomon maslahatgo’y sirdondan saqlanib qolgan kishi boshqa yomonliklardan saqlanadi".

a.a.) aytdilar: "Rasululloh (s. Oyishaning onalari buni eshitib: "Yo Rasululloh! Oyisha Kinonadan tarqalgan bu elning ba'zi hazillaridan qilib qo’ydi". 264.a.a. Abdulloh ibn Amr ibn Oss (r.a.a. deganda Rasululloh (s. Rasululloh (s. u kishi aytdilar: "Rasululloh (s. Abu Hurayra (r.ziyouz. 265. dedilar.Al-adab al-mufrad. katga tevalarni urgochi tevalar tuqqan emasmi?" . Mazkur hadisda Rasululloh (s. degandi.) unga: "Minish uchun sizga urg’ochi tevaning bolasini beraman". 133-bob.a.a.v.): "To’g’ri.a.v.v. Go’daklar bilan hazillashish haqida 271.a. Abu Kuloba (r. Oyisha (r. 132-bob.a.v. Hz. Rasululloh (s. uni albatta ayblagan bo’lardingiz".) Rasululloh (s.v.) Anjashaga: Xotinlar oldida tovushingni pastroq qilib so’zla! Ularning ko’ngliga keladi. Bakr ibn Abdulloh (r.a. ularning ruhlari bir kunlik yo’lda uchrashadi". deb o’z oramizda gapirishib yurar edik". demoqchi bo’lsalar kerak .com kutubxonasi 45 .) aytdilar: "Odamlardan eng avval ko’tariladigan narsa ko’ngillarning yaqinligidir". Ko’ngillarning yaqinligi haqida 263.) huzurlarida bir hazil qildilar.) aytdilar: "Ne'matlar (yaxshiliklar) inkor qilinishi va rahmdillik uzilib qo’yilishi mumkin.a.)dan rivoyat qilingan. dedilar.): "Ey Anjasha. Ibn Ali Mulayka (r. 269.): "Balki bu shu elimizning o’zida bo’lib turadigan hazildan qildi". (r.a.a.v. Anas ibn Molik (r. Umayr ibn Ishoq (r.a.a. Anas ibn Molik (r. dedilar".): "Ikki mo’min banda bir-birini ko’rmay turib.v. Anas ibn Molik (r.a.v.) "Shishalarni hayda.) aytdilar: "Sahobiylar hazil qilishar va bir-birlariga qovuntarvuzlarni otishardi. Rasululloh (s. 267.v. dedilar.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.dedilar.) ham o’tirgan edi. ko’ngillarining tez o’zgarib turishi va irodalari mustahkam emasligi uchun shishaga o’xshatadilar. Ammo haqiqiy ishlarda ular chin er sifatlarida turishardi".a.a.) aytdilar: "Sahobiylardan ba'zisi Rasululloh (s.a. hazil qilishaman.a. shishalarni sekinroq hayda". lekin mening hazilim aslida chin bo’ladi". Rasululloh (s. Abdulloh ibn Abbos.v.deganida.) huzurlariga bir kishi minadigan ulov so’rab keldi. agar birortangiz shunday so’zni aytsa.a. U kishi: "Yo Rasululloh! Men urgochi tevaning bolasini nima qilaman?" .a.v. Shunda ularning yonida Ummu Sulaym (r.) aytdilar: "Hz. 268.v. dedilar".) aytdilar: Rasululloh (s. Hazil haqida 266. ammo ko’ngillarning bir-bi-riga yaqinligidek narsani biz ko’rmadik". 134-bob.) bizning hazillarimizga www.Arablar ayollarni nozik. Imom Ismoil al-Buxoriy 262-hadis aynan shu mazmunda Abu Yazid (r.)ga: "Yo Rasululloh! Siz bizlar bilan hazil ham qilishasiz".)dan rivoyat qilindi.a.): "Axir. dedilar". dedilar" .): "Rasululloh (s.a. degan so’zni so’zladilar.v. 270.) (bir kun) xotinlarning oldiga kirib qoldi-lar.

Al-adab al-mufrad. Imom Ismoil al-Buxoriy

ham aralashar edilar. Hatto mening Abu Umayr kunyalik kichik ukamga: "Hoy Abu Umayr, maynachang (yoki bulbulchang) nima bo’ldi?" - deb hazillashib yurar edilar, dedilar". Abu Umayrning mayna yoki bulbuli bo’lib, u o’lib qolganda juda xafa bo’lib yurardi. Rasululloh (s.a.v.) bolaning gapini eshitish va ko’nglini ko’tarish uchun shu hazillarini qilar edilar. Abu Umayr Abu Talhaning o’g’li bo’lib, Anas ibn Molikning ona bir, ota boshqa shshsi edi, Abu Talha Anas ibn Molikka o’gay ota bo’ladi. 272. Abu Hurayra (r.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.) Hasanni yoki Husaynni (Alloh ulardan rozi bo’lsin) qo’lidan tutib, oyoqlarining ustiga chiqarib, "Qani, turchi!", dedilar". 135-bob. Yaxshi xulqlik bo’lish haqida 273. Abu Dardo (r.a.) Rasululloh (s.a.v.)dan rivoyat qilishicha, Rasululloh (s.a.v.): "Yaxshi axloqdan ko’ra tarozuni bosadigan hech narsa yo’qdir", deb marhamat qilganlar. 274. Abdulloh ibn Amr (r.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.) foqish ham, mutafahhish ham emas edilar va "Sizlarning yaxshilaringiz - axloqi yoqimli bo’lganlaringizdir", der edilar". Fohish - muomalada yoqimsiz kishi. Mutafahhish esa, shunday badxulqlikni qasddan qiluvchi kishi . 275. Abdulloh ibn Shu'ayb otasining Rasululloh (s.a.v.)dan shunday bir gapni eshitganini rivoyat qildi: Rasululloh (s.a.v.): "Men uchun eng sevimli bo’lganingiz va qiyomat kuni menga eng yaqin bo’luvchilaringiz kimligini aytib beraymi?" - deb so’raganlarida, Sahobiylar jim turishdi. Rasululloh (s.a.v.) bu savollarini ikki yo uch martaba qaytarganlaridan keyin, ular: "Yo Rasulalloh! Aytib bering", deyishdi. Rasululloh (s.a.v.): "Ular axloqda (xalqqa) yoqimliroq bo’lganlaringizdir", dedilar. 276. Abu Hurayra (r.a.)dan rivoyat qilishdi, u kishi aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.): "Men yaxshi xulqlarni kamolotga yetkazish uchun payhambar bo’lib keldim", dedilar". Rasululloh (s.a.v.)ga birov ozor bersa, unga yomon jazo berish o’rniga insof, tavfiq so’rab haqiga duo qilar ekanlar. Ammo Alloh taolo qaytargan ishlarni qilinsa yoki buyruqlarini bajarilmasa, shariat qonuni bo’yicha jazo berar edilar. 277. Hz. Oyisha (r.a.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.a.v.)ga dunyoviy ikki ishdan birini ixtiyor qilish kerak bo’lganda, albatta ulardan gunohga oid bo’lmasa, yengilroqini ixtiyor qilardilar. Ammo u gunohga oid bo’ladigan bo’lsa, albatta undan o’zlarini uzoq tutardilar. O’z nafslari uchun hech kimdan o’ch olmaganlar. Lekin Alloh taoloning qudrati va hurmati poymol qilinadigan bo’lsa, u vaqtda albatta Allohu azza va jalla uchun o’ch olardilar". 278. Abdulloh ibn Mas'ud (r.a.) aytdilar: "Alloh taolo azalda rizklaringizni taqsim qilib qo’ygani-dek, xulqlaringizni ham taqsim qilgandir. Alloh taolo bu dunyoda xohlagan va xohlamagan kishilariga ham davlat beraveradi. Ammo imonni faqat o’zi xohlagan bandasiga beradi. Kim davlatni sarf qilishga qizg’ansa, dushmanga qarshi jihod qilishdan qo’rqsa va kechalari (ibodat qilishdan) cho’chisa, "Lo iloha illAlloh va subhonAlloh valhamdu lilloh vallahu akbar" kalimalarini ko’p aytib yursin, dedilar".

www.ziyouz.com kutubxonasi

46

Al-adab al-mufrad. Imom Ismoil al-Buxoriy

136-bob. Ko’z to’qligi haqida 279. Abu Hurayra (r.a.) Rasululloh (s.a.v.)dan rivoyat qildilar. "Rasululloh (s.a.v.): "Boylik molning ko’pligi bilan emas, balki (chin) boylik nafsning boyligidir", deganlar". Nafsning boyligi topgan moliga qanoat qilish, uning barakotini Alloh taolodan so’rash, odamlarning qo’lidagi boyligidan tama' qilib, rabbil olamindan haram bo’lishdan panoh so’rashdan iborat. 280-hadis mazmuni 164-hadisda bor. 281. Anas ibn Molik (r.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.) marhamatlik kishi edilar. U zotdan kim nima so’rab kelsa, darhol berar edilar, u narsa qo’llarida bo’lmasa, (falon kuni beraman deb) va'da qilardilar. Bir kun xufton namozini o’qish uchun muazzin takbir aytdi, shu vaqtda bir a'robiy keldida, Rasululloh (s.a.v.)ning kiyimlaridan ushlab: "Sizga aytadigan hojatimdan ozginasi qoldi, uni hozir aytmasam, unutib qo’yaman, deb qo’rqaman", dedi. Shunda Rasululloh (s.a.v.) u bilan chiqib, hojatini bitirib keldilarda, keyin namozga shuru' qildilar, deb xabar qiladilar". 282. Jobir ibn Abdulloh (r.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.) har bir ishga "Xayr!" deguvchi edilar". 283. Abdulloh ibn Zubayr (r.a.) aytdilar: "Men Abu Bakr Siddiq (r.a.)ning ikkala qizlari Hz. Oyisha (r.a.) va Hz. Asmo' (r.a.)dan ko’ra saxiyroq xotinlarni ko’rmadim. Lekin bularning saxovati ikki xil edi. Hz. Oyisha (r.a.) ehson qilish uchun narsalarni yig’ibyig’ib borardilarda, ular ko’paygandan keyin bir yo’la hammasini faqir miskinlarga ulashar edilar. Ammo As-mo (r.a.) esa qo’llariga nima kelsa, ertasini kutmay, shu kunning o’zidayoq tarqatib yuboraverar edilar".Hz. Oyisha (r.a.) narsa ko’payganda sadaqa qilsam hammaga bemalol kifoya qiladi, degan fikrda bo’lsalar, Asmo' (r.a.) Rasululloh (sa.v.)ning "Ehson qiladigan narsangni to’plab yurma!" degan hadislariga amal qilgan edilar. 137-bob. O’ta ketgan baxillik haqida 284. Abu Hurayra (r.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.): "Alloh yo’lida qilingan g’azot vaqtida ko’tarilgan chang bilan do’zaxning tutuni hech bir bandaning ichida jam bo’lmaydi va o’taketgan baxillik imon bilan ham bir bandaning ko’nglida jam bo’laolmaydi", deganlar". Binobarin, dushmanga harshi g’azot paytida ko’tarilgan chang jangchilarga asar qilmagandek, do’zax o’tiga ham doxil bo’lmaydi. Xuddi shuningdek, saxiylik va baxillik bir joyda, bir axloqsa mushtarak bo’laolmaydi. 285-hadis 284-hadisnshg takrori, faqatbu Abu Said Xudriy (r.a.) dan rivoyat qilingan. 286. Abdulloh ibn Robi'a aytdilar: "Biz Abdulloh ibn Mas'ud (r.a.) oldilarida o’tirgan edik. Shu vaqtda bir kishi va uning axloqi haqida gap ketdi. Abdulloh (r.a.): "Siz u kishining boshini kessangiz, keyin uni o’z o’rniga qo’ya olasizmi?" - deb so’radilar. Utirganlar: "Yo’q, uni o’z o’rniga qo’yishga qodir emasmiz", deyishdi. Yana Abdulloh (r.a.): "Uning oyog’ini yoki qo’lini kesganingizdan keyin ularni joy-joyi-ga o’zidek qilib o’rnata olasizmi?" - dedilar. Ular: "Yo’q, albatta", deyishdi. Abdulloh (r.a.): "Demak, sizlar uning
www.ziyouz.com kutubxonasi 47

Al-adab al-mufrad. Imom Ismoil al-Buxoriy

jismoniy hay’atini o’zgartirishdan ojiz ekansiz, axloqini o’zgartirishga albatta qodiremassiz. Erkak bilan ayoldan keladigan suv qirq kecha ona bachadonida turadi, keyin u qonga aylanib qotadi va keyin bir chaynam go’shtga aylanadi. Shundan keyin Alloh taolo unga bir farishta yuborib, rizqini va axloqini va o’zi baxtlik yoki baxtsiz bo’lishini ham yozdirib qo’yadi", dedilar". 138-bob. Yaxshi xulq samarasi 287. Abu Hurayra (r.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.): "Bir musulmonning xulqi yaxshi bo'lsa, butun kecha ibodat qilgan musulmonning darajasiga teng bo'ladi", dedilar". 288. Abu Hurayra (r.a.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.a.v.): "Islom jihatidan saviyasi balandlaringiz xayrli bo'lganidek, axloq jihatidan esa, eng yaxshilaringiz xayrlidir". 289. Zayd ibn Sobit (r.a.)ning ozod qilgan qullari Sobit ibn Ubayd aytdilar: "Men odamlar bilan suhbatda viqorli, sabotli va mezbon sifatida ochiq yuzlilikda hamda mutoyiba qilishda Zayd ibn Sobitdan ilg'orroq kishini ko'rmadim". 290. Abdulloh ibn Abbos (r.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.)dan: "Dinlarning qaysi biri Allohga sevimliroq?" - deb so'ralganda, Rasululloh (s.a.v.): "To'g'ri yo'ldagi, rost din, Ibrohimning hanif - haqqoniy dinidir" , dedilar". Qur'oni karimning "An'om" surasidagi 161-oyatga ishora 291. Abdulloh ibn Amr (r.a)dan rivoyat qilindi: u kishi: "Axloqning yaxshi bo'lishi, taomning pokizaligi, rostlik va omonatga xiyonat qilmaslik - mana shu to'rt xislatni Alloh taolo senga bergan bo'lsa, dunyoviy ishlardan chetda qolgan bo'lsang ham, zarari yo'qdir", dedilar. 292. Abu Hurayra (r.a.)dan rivoyat qilindi, u kishi aytdi: Rasululloh (s.a.v.) sahobiylaridan: "Do'zaxga tushishga ko'proq sabab bo'ladigan narsa nima?" - deb so'radilar. Ular: "Buni Alloh taolo va uning Rasuli yaxshiroq biladilar", deb javob berishgandan keyin, "U ikki kovak - avrat va og'izdir", dedilar. Yana: "Jannatga tushishga sabab bo'ladigan narsa nima?" - dedilarda, o'zlari: "U esa Alloh taolodan qo'rqish va yaxshi axloqli bo'lishdir", dedilar. 293. Ummu Dardo (r.a.) aytdilar: "Kechalarning birida Abu Dardo namoz o'qish uchun turdilarda, tong otguncha: "Ey, Alloh! Meni chiroylik qilib yaratga-ningdek axloqimni ham chiroylik qil!" - deb yig'lab chiqdilar. Shunda men u zotdan: "Ey, Abu Dardo! Nima uchun tun bo'yi qilgan duoingiz faqat axloqingizni chiroyli qilishi haqida bo'ldi?" - deb so'radim. Abu Dardo: "Bir musulmon banda o'z axloqini yaxshi qilishga harakat qilaversa, oxiri yaxshi axloqi uni jannatga kiritadi. Agar u axloqini yomon qilaversa, shu yomon axloqi uni do'zaxga kiritadi", dedilar. Abu Dardo so'zlarini davom ettirib: "Bir musulmon banda o'zi uxlab yotgan vaqtida gunohi kechiriladi", dedilar. Men: "Bu qanday gap, u uxlab yotsayu, gunohi kechirilsa?" - deb so'raganimda, u kishi: "Bir kishining do'sti kechasi turib tahajjud namozini o'qib, Alloh taolodan o'zining va do'stining ham gunohini kechirmog'ini so'rasa, shu duosi tufayli Alloh o'zining ham, do'stining ham gunoxlarini kechirib yuboradi", dedilar".

www.ziyouz.com kutubxonasi

48

Al-adab al-mufrad. Imom Ismoil al-Buxoriy

294. Usoma ibn Sherik (r.a.) aytdilar: "Men Rasululloh (s.a.v.) huzurlarida bo'lgan vaqtimda uyoq-buyoqdan a'robiylar keldi-da, boshqa kishilar so'zlamay, faqat o'zlari gapirdi. Rasululloh (s.a.v.)ga: "Falon-falon ishlarni qilsak gunoh bo'ladimi?" - deb, unchalik ahamiyatli bo'lmagan narsalar haqida savol berishdi. Rasululloh (s.a.v.): "Alloh taolo bandalaridagi gunohni (yozdirmay) qo'ygan (ya'ni, ularni gunohkor qilavermaydi). Ammo bir kishi ikkinchi kishini g'iybat qilib zulm qilsa, uni kechirmaydi. U gunohkor bo'ladi va halokatga uchraydi", dedilar. Ular 5ta: "Yo Rasulalloh! Biz dori iste'mol qilsak bo'ladimi?" - deyishdi. Rasululloh (s.a.v.): "Dori iste'mol qilinglar, chunki Alloh taolo qanday dard bergan bo'lsa, uning davosini ham albatga bergan. Faqat bitga dardning davosi yo'q, u ham bo'lsa keksalikdir", dedilar. Ular: "Yo Rasulalloh! Insonlarga berilgan fazilatlarning eng yaxshisi nima?" - deb so'rashdi. Rasululloh (s.a.v.): "Insonlarga berilgan fazilatlarning eng yaxshisi axloqtsir", dedilar". 295. Abdulloh ibn Abbos (r.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.) xayr-ehson qilishda hammadan ham saxiyroq edilar. Xususan ramazon oyi kelib, hz. Jabroil (a.s.) bilan uchrashadigan paytlarida juda ham saxiy bo'lib ketar edilar. Hz. Jabroil (a.s.) ramazon oyining hamma kechalarida Rasululloh (s.a.v.) huzurlariga kelar, Rasululloh (s.a.v.) Jabpoil (a.s.)ga Qur'oni karimni arz etar edilar. Hz. Jabroil (a.s.) bilan uchrashadigan vaqtlarida Rasululloh (s.a.v.) Alloh taoloning rahmatini olib keluvchi tez esadigan shamoldan ham saxovatliroq bo'lar edilar". 296. Abu Mas'ud (r.a.)dan rivoyat qilindi, u kishi aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.): "Sizlardan burun o'tgan paygambarlar ummatidan bitgasini hisob-kitob qilinganda undan hech yaxshi ish topilmagan, lekin u o'ziga xo'q kishi bo'lib, xalq bilan aralashib yurar va kambag'al kishilardan oladigan mablag'i bo'lsa: "U kambag'al bechoradan shu mablag'ni kechib yuboringlar!" - deb o'z kishilariga buyurardi. Shunda Alloh taolo: "Bu banda kambag'alga yaxshilik qilib, undan oladigan mablag'ni kechgan ekan, uning ham gunohlarini men albatta kechmog'im lozim", dedi". Abu Hurayradan rivoyat qilingan 297-hadis 292-hadisning takrori. 298. Navos ibn Sam'on Ansoriy (r.a.) Rasululloh (s.a.v.)ga yaxshilik bilan gunoh haqida savol berdilar. Rasululloh (s.a.v.): "Yaxshilik axloqning chiroylik bo'lishi, gunoh esa qaysi bir ishni qilishda ko'nglingda g'ashlik paydo bo'lib uni kishilar bilib qolishini xohlamaydigan bo'lsang, mana shu ishni qilmog'ing gunohdir", dedilar. 139-bob. Qizg'anchnqlik haqida 299. Jobir (r.a.) aytdilar: Rasululloh (s.a.v.): "Ey, Salom o'g'illari! Sizlarning rahbarintaz kimdir?" - deb so'radilar. "Jud ibn Qays degan bir qizg'anchiqodam", deb javob berdik. "Qizg'anchiqpiqtsan ham yomonroq xastalik bormikin? Sizlarning ilgari rahbaringiz Amr ibn Jamuh joxiliyat davrida butlarga topinardi. lekin juda jo'mard bir odam edi", dedilar Rasululloh (s.a.v.). 300-hadis 16-hadisning deyarli takrori, ammo bu yerda ta'magirlik, ota-onani norozi qilish, johiliyat zamonidagi kabi qiz balolarni tiriklaysh ko'mib yuborish haqida fikr aytshgan. 301-hadis 282-hadisning aynan takrori.

www.ziyouz.com kutubxonasi

49

a. Ko'rinishlarida g'usl qilganlik alomati bor edi.a.v. Abu Talha (r. dedilar. Abu Zarr (r. uni odamlardan pinhon qiluvchi narsadir". dedilar". qobil kishida halol molning bo'lishi qanday yaxshi narsa!" dedilar. Menga tikilib qaradilar-da. 141-bob. Rasululloh (s.a.) Rasululloh (s. Alloh taolo qo'lingga g'animatlar tushirsin. 143-bob.a.v.a. 142-bob. Anas ibn Molik (r.v.a. Men buyurganlaridek tayyorlanib.)dan shunday rivoyat qildilar: "Sahobiylar www.a.) hammadan ilgari yelkala-riga qilich osib.) xilqatda ham.a. dedilar".v.a.)dan ezgulik va gunohning mohiyatini so'radi. eng javonmardi va eng shijoatlisi edilar.v. Yana men senga foydalik mollardan ham bo'lishiga talabgorman". Rasululloh (s. Shundan keyin sahobiylar boylik to'g'risida gapirishdi.) kiyim-boshlari va qurollarini olib. dedilar".Al-adab al-mufrad.a. alhamdulilloh.): "Boylik yomonliklardan saqlanadigan kipshlar uchun zararsizdir.) ayollari bilan yaqinlik qilgan bo'lsalar kerak.a.v. Rasululloh (s. Bechoraga yordam berish haqida 308.) tahorat qilayotgan ekanlar. dedilar".a. Muoz ibn Abdulloh (r. Rasululloh (s.): "Ey Amr! Solih. Ubaydulloh ibn Mihsan Ansoriy (r. Rasululloh (s. "Yo Rasulalloh! Men molga qiziqib musulmon bo'lgan emasman. huzurlariga bordim. dedilar. u odamga go'yo bugun dunyo berilgan hisoblanadi".com kutubxonasi 50 .) sahobiylar oldiga chiqdilar.a. Navos ibn Sam'on (r.) aytadilar: "Rasululloh (s.a. Mol va jon amniyati haqida 303. (s.a. keyin: "Ey Amr! Seni askarlarga boshliq qilib yubormoqchiman.): "Ha.v.a. Jobir ibn Abdulloh (r.a. Imom Ismoil al-Buxoriy 140-bob.a. dedilar.v. vijdonni chulg'ab olib. tayyorlanib kelsin. Rasululloh. Kishilar o'sha tovush eshitilgan tomonga yo'l oldilar.v.) aytdilar: Rasululloh (sa.v.): "Kimki o'z oilasi ichida tinch.) aytdilar: "Bir kuni Rasululloh (s. ko'nglim shod".) aytdilar: "Rasululloh (s. Sahobiylar Rasululloh (s. Ko'ngal shodligi haqida 304. dedim.a. qo'rqmanglar".ziyouz. deb ularga tasalli berdilar va Abu Talhaning otini maqgab: "Bu otni men dengizdek misoli ko'rdim". 307.)ning egarlanmagan yalang'och otiga minib.): "Kishilarga qilinadigan har bir yaxshilik sadaqa hisoblanadi.v. biz sizning ko'nglingizni shod ko'rayapmiz".) javob berib dedilar: "Ezgulik go'zal axlokdir. deb o'yladilarda: "Yo Rasulalloh. axloqda ham odamlarning eng yaxshisi.) aytdilar: "Rasululloh (s. 306. Men siz bilan birga bo'lishga rag'bat qilib musulmon bo'lgan edim". Amr ibn Oss (r. hatgo bir birodaringga ochiq yuz bilan ro'baro' kelishing va chelagingdan uning idishiga (suv) solib berishing ham sadaqa bo'ladi". Ke-chalarning birida Madinada qo'rqinchlik bir tovush eshitildi.) aytdilar: "Sahobiylardan biri Rasululloh (s.v.v. 305.a. Mana shunday kishilar uchun tan sog'lik boylikdan ham yaxshiroqdir va ko'ngil shodligi (Allohga tashakkur etish lozim bo'lgan) ne'matlardan biridir".v. deb menga kishi yubordilar.a. gunoh esa. Yaxshi kishiga halol mol 302. tani sog' bo'lib tursa va oldida shu kuniga yetarlik taomi bo'lsa. o'sha ovoz chiqqan yerdan qaytib kelayotganlarida yo'lda borayotgan kishilarga duch keldilarda: "Qo'rqmanglar.

"Mehnat qilish-ga kuchi yetmasasi?" . Rabbim! Men sendan tan sog'ligini. 144-bob.a. Imom Ismoil al-Buxoriy Rasululloh (s. ham o'ziga foyda.Abu Muso (r. dedilar va hz. Ashoblar yana bunday savol berdilar: "Qul va cho'rilardan qay birini ozod qilish xosiyatli hisoblanadi?" "Xojalariga eng sadoqatlilarini".): "Rasululloh (s.) aytdilar: "Rasululloh (s. Shundaylarini ozod qilolmasamchi?" .v.a. Mo'min odamlarni la'natlovchi bo'lmaydi 312. dedilar.v.v. dedilar.v.a.a. degan muborak hadislarini rivoyat qildilar. 145-bob.a. dedilar".v.deb so'rashdi.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.): "Rasululloh (s. dedilar.so'radi kimdir. Abdulloh ibn Amr (r. deb marhamat qildilar. Jobir ibn Abdulloh (r. deb duo qilar edilar". "Bu ish ham qo'lidan kelmasachi?" . Hz. Men "Ular namozlarida o'zlarini kamtar tutuvchidirlar.v. dedilar". "Agar bundan ham ojiz bo'lsamchi? . ham sadaqa bera oladi". nafsi ammoradan saqlashingni. 309. dedilarda: "Sizlar "Mu'minun" surasini o'qiysizmi?" . deb javob berdilar. 313. Abdulloh ibn Umar (r. O'zingga va xalqlaringga ishonchli bo'lishning yaxshi axloqli bo'lish va taqdirga rozi bo'lishga muyassar qilishingni so'rayman". deb buyurdilar. dedilar. "U holda bechora odamga yordam qilasan yoxud birovga yordam berolmagan odamning o'rniga shu ishni sen qilasan". dedilar.deb so'radik. "Al-lohga ishonmoq va Alloh yo'lida jihod qilmoq".a.deb so'radilar.)ning axloklari qanday edi?" . Shunda men: "O'lim o'zlaringizga bo'lsin va Alloh taoloning la'nati va g'azabi ham sizlarga bo'lsin!" . Shunda Rasululloh www. Ular avratlarini (haromdan) saqpyuvchidirlar". 314. bu ham uning sadayoqasi bo'ladi". "Agar mo'min kishi sadaqa uchun biron narsa topolmasachi?" .) huzurlariga kirib: "Rasululloh (s. deb marhamat qildilar.)ning axloklari Qur'onda buyurilganning xuddi o'zi edi".): "Sadaqa barcha musulmonlarga vojibdir".)ning kishilargagina emas.): "Alloh taolo yomon iboralar bilan so'kuvchi va og'zini shunday so'kishga o'rgatgan kishini yaxshi ko'rmaydi".v. Oyisha (r.) Rasululloh (s.a. Oyisha (r.)ning axloklari xudtsi mana shu oyatlarda buyurilgatsdek edi". zero. hatto boshqa maxluqlarga ham la'nat aytganlarini sira eshitmadim". Ular zakotni ado etuvchidirlar.v.a.a. "Yaxshilik qilsin".Al-adab al-mufrad. u kishi: "Men otam Abdulloh ibn Umar (r.ziyouz.v.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.a. Hz.) huzuriga yahudiylar kelib: "Assomu alaykum" (sizga o'lim bo'lsin).a.a. Shunda hz. "Qo'llari bilan mehnat qilsin.a.)ning "Mo'min kishi aslo la'nat etuvchi bo'lmasligi lozim".a.a. deb marhamat qiddilar.deb qarg'adim. 311.)dan: "Amallarning qay biri xayrli?" .com kutubxonasi 51 .deb so'radilar va menga: "Qani "Qad aflaha-lmu'minun" (Mo'minlar najot topdilar)dan o'qib ber-chi".a. dedilar. Oyisha (r. "Insonlar-ni yomoshshkdan qaytar! Bu ham o'zing uchun sadaqadir".deb so'radilar. Ular (behuda so'z va ishlar)dan yuz o'garuvchidirlar.a.dedi o'sha sahobiy. degan (23:1-5) oyatlarni o'qidim. Yazid ibn Bobanus aytdilar: Biz hz. Alloh taolodan axloqini yaxshi qilishni so'ragan kishi haqida 310.) ko'pincha: "Ey. Oyisha (r.) aytdilar: "Rasululloh (s.deb so'radilar. "O'zini yomonlik qilishdan saqlasin. Solim ibn Abdullohdan rivoyat qilindi.

v. Samura ibn Jundub (r.com kutubxonasi 52 . Oyisha! Ko'y.v.) eshitib: "EyAbu Bakr! Allohga qattiq ishonuvchilar bilanla'nat o'quvchilar haqidagi gaplarim qaerda qoldi? Yo'q. www. dedilar". "Birovga la'nat o'qiganlar o'zlari la'natlandilar". Shohid "guvoh bo'luvchi" ma'nosida bo'lib. ya'ni. bunday bo'lmasligi kerak". Oyisha (r. deb tasdiqladilar. 315-hadis mazmuni 312-hadisda bor. Abu Dardo (r. Imom Ismoil al-Buxoriy (s.v.) aytdilar: "Otam Abu Bakr Siddiq (r.Al-adab al-mufrad. o'sha insonlarga la'nat o'qigan kimsalardir".a. deb duoibad qilmanglar!" dedilar".) qullaridan biriga la'nat o'qidilar. "Rasululloh (s. deb uzr aytdilar".a. 318.): "Allohga chin ko'ngil bilan qattiq ishonuvchi kishi boshqalarga la'nat yog'diruvchi bo'lmasligi kerak". Bir-biringizni duoibad qilmangiz 323. ammo ularning menga qilgan yomon tilaklarini qabul qilmaydi". Hz. u kishi aytdilar. Ko'ngli sof kishi la'nat o'qimas 322. Dedim.a. Marvon (r. Abdulloh ibn Umar (r. La'natlovchi kishilar haqida 319. 148-bob. Huzayfa ibn Yamon (r. 146-bob.v. Otam o'sha kuniyoq qulni ozod qilib. U kishi: "Qaysi bir jamoat bir-birlariga la'nat yog'dirsa. guvohliklari shariatda qabul qilinmaydi yoxud qiyomat kuni shohid kishilar qatorida bo'la olmaydilar va shafi' esa. deb ikki yo u uch marotaba takrorladilar. dedilar".a.v.): "Ikki yuzlama kishiga hech ishonmaslik kerak". qiyomat kuni qavm-qarindoshlari va do'st-birodarlariga shafoat qila olmaydilar. faqat bu hadis Abdullohdan rivoyat qshshngan.) aytdilar: "Rasululloh: "Kishilarga la'nat etuvchilar qiyomat kuni shohid ham. dedilar hz.) aytdilar: "Rasulul-loh (s. Alloh taolo mening ularga qilgan duoi badimni qabul qiladi.). la'natlari o'z ustilariga yog'iladi".v. Ali (k. dedilar". "Aytgan gaplaringiz o'zlaringizga bo'lsin". unday dema. Abu Hurayra (r.a.): "Ey.): "Ey.)ga: "Men ikkinchi martaba shunday qilmayman".a.)dan rivoyat qilindi.a. shafoat qiluvchi ham bo'la olmaydilar". ummatlarim! Birbiringizni senga Allohning la'nati. og'ir bo'l.a. 317.v.a.): "Sen ham mening gapimni eshitmadingmi? Men ularga "va alaykum".)dan rivoyat qilindi. Rasululloh (s.a. qat-tiq muomala qilishdan va qarg'ashdan o'zingni sakla".a. 320. 321.a.a. ma'nosida. Rasululloh (s.a. dedilar".): "Bir mo'minning razil fe'li uning buzuqligidan dalolatdir". Men: "Yo Rasulalloh! Bularning gapini eshitmadingizmi?" .dedim. dedilar.ziyouz. Abu Hurayra (r. g'azabi va do'zaxi bo'lsin. qiyomatda boshqa payg'ambarlar o'z vazifalarini ummatlariga yetkazganlari haqida guvoh bo'luvchi yoki ular fosiq bo'lgani uchun boshqa kishilar haqida guvohlik bersalar. 316.): "Ha. Buni Rasululloh (s. 147-bob. dedilar.a.v.) aytdilar: "Rasululloh (s. dedilar.a.

deyishdi.Al-adab al-mufrad. u kishi: "Men hz. "Ular shunday kishilarki. Shunda Huzayfa: "Men Rasululloh (s. Imom Ismoil al-Buxoriy 149-bob. Odamlardan ayb izlagan kishi haqida 330. dedilar".a. Hammol ibn Horisdan rivoyat qilindi. 331. dedilar". begunoh odamlarga buzuqlik. shu vaqtda u kishiga odamlar gapini hz. qachon ko'rinsalar Alloh taoloni eslatadilar. Rasululloh (s. dedilar". uni (yomon niyatda) boshqalarga naql qiluvchi odam jannatga kirmaydi".v. aytib bering".dedilar.) sahobiylarga: "Men sizlarga eng yaxshilaringizni aytib beraymi?" . Abu Tihyo Hakim Sa'ddan rivoyat qilindi. 152-bob. ular chaqimchilik bilan yurib do'stlar orasini buzuvchi. Gap tashuvchi haqida 325. 151-bob.ziyouz. xafa qiluvchi bolalar va uzoq vaqt davom ladigan turli fitna va mashaqqatlar bor". dedilar. www.)dan: "Yashirin ravishda kishilar gapiga quloq solib. u kishi: "Biz Huzayfa ibn Yamon bilan birga edik.): "Men duoibad qiluvchi.dedilar. Ali (k. shu bo'lsa kerak . Usmon (r. Ya'ni ular qachon kishilar orasiga kirsalar. Yomon so'z tarqatuvchi kishi haqida 327.): "Yomon so'zni aytuvchi bilan uni boshqalarga oshkora qiluvchi .com kutubxonasi 53 . avval o'z ayblaringni esla!" .ikkisi gunohkorlikda barobardir" . Sahobiylar: "Yo Rasulalloh. der edilar. degan gaplarni eshitdim".a. Allohni eslatadilar so'zvdan murod. Abu Hurayra (r. darhol amri ma'ruf va naxyi munkar qiladilarda.) aytdilar: "Yo Rasulalloh! Mushriklar haqida duoibad qiling!" deyishganda. Kofirga la'nat o'qish haqida 324. Hz. Asmo' binti Yazid (r.a. halokat va mashaqqatga mubtalo bo'lishlarini izlovchi kishilardir". Abdulloh ibn Abbos (r. degan so'zlarini eshitganman.a. chunki orqalaringizda sizni mashaqqatga soluvchi.)dan rivoyat qiddi. beparvo bo'lgan odamlarni ogohlantirib. Eng yomonlaringizni aytsam. Alvdan: "Sizlar buzuq ishlarni qil-gan kishini uyaltirish uchun uning aybini oshkora qiluvchi va sirni ochuvchi bo'lmang. vallohu a'lam. u kishi: "Sen bir birodaringaing ayblarini zikr qil-moqchi bo'lsang. dedilar.)ga yetkazib turadigan bir kishi haqida shikoyat qilindi. Rabbi-l-izzat tomonga moyil bo'lishga da'vat qiladilar.v. Shubayl ibn Avf aytdilar: "Eshitgan yomon gapini yoygan odam o'sha yomon gapni to'qib chiqargan kishi kabidir" 329.) dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. balki marhamat qiluvchi bo'lib yuborilganman".v.a.a. 328.a.v. la'nat etuvchi emas. 326. Ibn Jurayj Ato ibn Abi Raboh (r.)dan rivoyat qilindi. u kishi: "Fohishani oshkor qilgan kishiga boshqalarga ibrat bo'lsin uchun jazo berish kerak". 150-bob.a.

Abdulloh ibn Abbos (r. 335. Muhammad ibn Zayd bu www. bu shunday odam. Abu Bakra Nuffayyi' ibn Horis (r. Abu Muso (r.a. dedilar".a. birovga ta'na qilsangaz. Yana u kishi "Bizda har bir kishining ikkitadan ismi bo'lgan.v.): "Bir-birlaringizni laqablar bilan atamangiz" (49:11). deb bir kishini chaqirdilar.com kutubxonasi 54 . dedilar. Rasululloh (s. yomon iboralar bilan so'kinuvchi va uyatsiz.): "Mo'min kishi odamlarni ta'na qiluvchi. Akrama (r. Abu Jubayra ibn Dahhok (r.a. Va shu gaplarini necha marta takrorladilarda. kishilarga la'nat yog'diruvchi. deb tafsir qildilar. Ya'ni kishilarni mazax qilsangiz.) bizning qavmga kelgandarida "Hay. uyaltiruvchi.) huzurlarida bir kishi ustida gap bo'ldi va uni kimdir maqtadi. shunda odamlar: "Yo Rasulalloh! Uni bu ismi bilan chaqirsangiz xafa bo'ladi". 339. Shunda u kishining hamtovoqlari: "Unday demang! Joriya sizning ta'nangiz uchun bu dunyoda had urolmasa ham. dedilar. deb hukm qilib bermoqlari durust emas".v.) Qur'ondagi "O'zlaringizni (bir-birlaringizni) mazax qilmangiz" (49:11) deyilgan oyatni "bir-biringizga ta'na qilmang". deb duoibad qildilar". deb chaqirdilar. sizga ham ta'na qiluvchilar topiladi 333.a. qiyomat kuni albatta had uradi".): "Rasululloh (s. u kishi: "Alloh birovlarni yomon ibora bilan so'kinuvchi hamda so'kishga odat qilgan kishini sevmaydi.v. Ibn Aslamiy ham otasidan rivoyat qilib. deydilar". U kishining joriyalari xizmat qilib turgan paytida uni "Hoy. Umar: "Bu kishini sen halok etding. u kishi: "Biz hz. Umar u kishini duoibad qishdilar). Imom Ismoil al-Buxoriy 332. deyilgan oyati karimasi Bani Salama qavmi haqida kelgan".) bir odam ikkinchi odamni oshirib maqtayotganini eshitsalar: "Sen u odamni halok qilding" yoki "Sen o'sha odamning belini sindirding". Shunda Rasululloh (s.) aytdilar: "Rasululloh (s. 337.) aytdi: "Rasuli amin (s. Abdulloh ibn Mas'ud aytdilar (r.) aytdilar: "Abdulloh ibn Abbos yoki Abdulloh ibn Umar ikkalalaridan biri ikkinchilarini taomga da'vat qiddi. Umarning shunday deganlarini xabar qildi: "Odamlarni oshirib maqtash ularni bo'g'izlashdir". Bandalar bir-birlarini Alloh taologa bu kishi albatta pok. Joriyani zinokor degan kishi: "Agar u haqiqatda zinokor bo'lsachi?" degan edilar. dedilar.a. hz.a.v. dedilar". shunda bir kishi ikkinchi kishini o'zining yuziga maqtadi.v. Alloh taolo seni ham halok etsin". mening fikrimcha.ziyouz. 153-bob.a.): "Uni shunday maqtashing bilan bo'ynini uzib qo'yding". (Kishining yuziga maqtashda halokat borligi uchun hz.a. Ibrohim Taymiy otalaridan rivoyat qildilar. tili achchiq bo'lishi ham mumkin emas". Hz. Bu oxirgi so'zni aytgan kishi Ibn Abbos edilar". Maqtash haqida 336. degan so'zni avval aytib qo'ysin. Umar ibn Xattob oldilarida o'tirgan edik.a.a. falonchi". 338. keyin: "Agar bittangiz bir birodarini (haqiqatdan bor bo'lgan xislatlari bilan) maqtamoqchi bo'lsa. deyishdi. 334. zoniya".a.Al-adab al-mufrad. Chunki uning haqiqiy holini Alloh taolo o'zi biladi. sizni ham mazax qiladilar. der edilar".

a. sujudlarini yaxshilab namoz o'qiyotgan bir kishiga ko'zlari tushdida: "Bu odam kim?" deb mendan so'radilar. lekin o'ziga yaxshi muomala qildingiz. dedilar. dedilar. U huzurlariga kirgandan keyin.com kutubxonasi 55 . o'ziga bino qo'ayadi va natijada halok bo'ladi". "Qani yur". 154-bob.ziyouz.v. afsus! Bu shahar eng obod bo'lgan bir vaqtda egalari tashlab ketadilar. Oyisha (r.dedilar.a. Abu Ubayda ibn Jarroh.a. Muoz ibn Jabal (r.a. Ikkimiz birgaliqda Uhud tog'iga chiqtsik. Rajo ibn Abi Rajo (r. 341. Kishi o'zi ishongan odamni maqgashi haqida 340. Ubayd ibn Huzayr.a. uni halok qilasan!" . dedilar.) Madinaga qarab turib "Ey.a.Al-adab al-mufrad.): "Bo'ldi. U kirmasdan avval Rasululloh (s. Keyin tog'dan pastga tushib masjidga bordilar.a. 156-bob. Maoz ibn Amr ibn Jumux. dedilar.v.): "Bu o'z qabilasining yomon farzandi". ): "Abu Bakr Siddiq.v. lekin huzuringizga kirganda avvalgisqdek muomala qilmadingiz?" .a. U kishi chiqib ketgandan keyin yana bir kishi kelib ruxsat so'ragan-da. deb javob berdilar". Sobit ibn Shammos. deb o'zlari bilan piyoda olib ketdilar. deb uni maqtay boshladim. Imom Ismoil al-Buxoriy so'zlarning ma'nosini tushuntirib: "Maqtalgan odam maqtovchining gapiga ishonib g'ururlanadi.v. deb maqtadilar va "falonchi falonchilar" deb yetti kishining nomini tilga olib: "Bular yomon kishilar". Umar ibn Xattob.a. dedilar". Keyin ozgina yurib hujralari (ayollarning xonasi) oddiga bordilar va muborak qo'llarini silkitib turib: "Dinimizdagi amallarning eng yaxshisi yengil va oson bo'lganidir". Masjidda ruku'.a.): "Ey. 344. yaxshi muomala qildilar.) aytdilar: "Men bir kuni Mahjon Aslamiy (r. Ammo ikkinchi kishini avval maqgadingiz-u.) aytdilar: "Bir kishi Rasululloh (s.) bilan bo'lgan bir voqeani hikoya qilib berdi: "Rasululloh (s.)dan rivoyat qilindi. lekin unga avvalgi kishiga qilgan muomalalaridek yaxshi muomala qilmadilar. She'riy madhiya haqida www.v. Oyisha! Yomon odamlarga yaxshi muomala qilmoq baloning oldini olmoqtsir". Hazil qilishga o'rgangan Burayda masjidda namozni uzoq o'qiyotgan Sakba-ni Mahjonga ko'rsatib: "Sen ham shu Sakbadek namoz o'qiysanmi?" . Hz. kirolmay qaytib ketadi".)larni: "Bular hammasi juda yaxshi odamlar".a. Lekin hamma darvozalarida farishtalar turganini ko'rib. U ham chiqib kettatsdan keyin men: "Yo Rasulalloh! Siz falonchi kelganda yomon odam deb.) aytdilar: "Bir kishi tik turib amirlardan bittasini maqgadi. Rasululloh (s. Shunda Rasululloh (s.) huzurlariga kirish uchun ruxsat so'radi. Abu Muammar (r. Men: "Bu falonchi". Burayda Aslamiy masjid darvozalaridan biri oldida o'tirgan ekan.) ortiqcha maqgovchilarga shunday tuproq sochmog'imizni buyurganlar.v.a. Shaharga Dajjol kirmoqchi bo'ladi. Shunda Miqdom ibn Asvad uning yuziga tuproq sochdilarda. Rasululloh (s.a. u kishi aytdilar: "Rasululloh (s.a.a. 155-bob.): "Bu o'z qabilasining yaxshi kishisi". Maqtovchilar betiga tuproq sochish haqida 342. Mahjon Buraydaga javob qaytarish o'rniga Payg'ambarimiz (s. 343-hadis yuqoridagi hadisning takroridir.deb so'radim. Rasululloh (s.v.a.v. deb bu so'zlarni uch marotaba takrorladilar". Rasululloh (s.v.deb so'radilar. dedilar". bunday maqtovingni uning o'ziga eshittirma.) bir kun mening qo'limdan ushladilarda.v. Abu Hurayra (r.) bilan basraliklar masjidiga bordim.

deydi.a. Abu Hurayra (r. Xullas. 157-bob.v.a.deb so'raganda. har kelganda meni o'qishdan to'xtatdingiz?" .a. bu kishi Umar ibn Xattob edilar . 1 Roviylarning bergan xabarlariga ko'ra.) bilan ozgina so'zlashdida. dedilar.a. 160-bob. dedilar" . Imom Ismoil al-Buxoriy 345. dedilar.v. 351.a. Keyin men: "Yo Rasulalloh! Bu kshpi kim bo'ladiki.) ansorlardan birining xonadoniga kirdilarda.): "Allohhamdni sevadi".a. jim o'gir".) huzurlariga kirish uchun ruxsat so'radi.): "Bir kishi do'stini ziyorat qilsa. Rasululloh (s. v. Muhammad ibn Sirin (r.a. Ziyoratchining duosi 350.) menga: "Bo'ldi. Keyin chiqib ketayotganlarida: "Bu yerga bir joynamoz keltirsanglar". Anas ibn Molik (r. xonadon haqiga duo qilib ketdidar". Shunda Rasululloh (s. shuning uchun tushirib qoldirildi.) oldiga bir shoir keldi. Rasululloh (s. Unda nafl namoz o'qib. u kishi ikki yo uch marotaba keldi.) aytdilar: "Rasululloh (s.a. der ekanlar. Alloh taolo unga: "Hayoting yaxshi o'tsin! Yaxshi ish qilding va jannatdan o'zing uchun joy hozirlading". Ziyorat qilish haqida 348.) aytdilar: "Rasululloh (s. dedim. u kishi "Men Rasululloh (s.v. boshining old tomonida sochi yo'q bir kishi kelib Rasululloh (s.) yana menga "jim o'tir". deb ta'kidladilar". sahobiylar: "Do'stlaringizni ularga malol keladigan darajada e'zoz qilmang".): "Bu kishi botil gapni (she'rni) yaxshi ko'rmaydigan odam" . Imron ibn Husayn (r. Shu vaqtda novcha.a.a. dedilar. Imron unga bir narsa in'om qildi.)dan rivoyat qilitsdi. U kishi yana keldi.a. Rasululloh (s.v. Solih ibn Umar aytdi: Abdulkarim Uba Umayya yungdan bo'lgan kiyimlarini kiyib Abul Oliya huzurlariga keldi.v.deb so'radim.ziyouz. dedi". musulmonlar bir-birlarini ziyorat qilishga borganlarida yasanib.v.Al-adab al-mufrad. 349-hadisda Salmon Forsiyning nomunosib kiyinishi haqida gap boradi va ehtimolki kotiblar ko'chirishi natijasida ma'no anglashilmay qolgan. Shunda Abul Oliya unga: "Bu nasoro rohiblarining kiyimi. deb buyurdilar.com kutubxonasi 56 . Yana she'rimni o'qiy boshladim. taom yedilar. Yusuf ibn Abdulloh ibn Nujayd aytdilar: "Otamning aytishicha. 159-bob.a. Do'stingizni malol keladigan darajada e'zozlamang 347. Rasululloh (s. www. 158-bob.v.al. Keyin men she'rimni Rasululloh (s.v.)ning aytishiga qaraganda. Keyin u kishi kirib Rasululloh (s. Shunda bir sholchaga suv sepib keltirildi. yaxshi kiyimlar kiyib borar edilar".)ga o'qiy boshladim.v. Avs ibn Sari' (r.) huzurlariga kelib: "Yo Rasulalloh! Men she'r bilan Alloh taoloni va sizni maqtadim". dedilar.) esa har kelganda meni jim turishga buyurardilar.v.a.a. Shunda kimdir unga: "Shoirga ne uchun ehson berdingiz?" . u: "Men o'z obro'yimni saqlash uchungina shoirga in'om qilaman". chiqib ketdi. Shoirga sadaqa 346.a.

) bir voqeani gapirib berlar.a.ziyouz.) rivoyat qildilar: "Rasululloh (s. (s.): "Sen qiyomat kuni uchun qanday amallarni tayyorlab qo'yding?" . dedilar. 161-bob. u kishi aytdilar: "Men Rasululloh (s. Asmo' menga uylaridan uringan bir jubba olib chiqib berdilar. 353-hadis 13-bobdagi 26-hadisning aynan takrori.a. Rasululloh(s. faqat Allohtaoloni va uning Rasulini sevaman". Abu Zarr G'iforiy (r. lekin uni yaxshi ko'radi". dedi".): "Kichiklarimizga rahmdil bo'lmagan.deb so'radilar. u odam bizning qavmdan emas". Hz. Abdulloh ibn Amr (r. o'shaning xotirasi uchun borayapsanda".a.a. yoshi ulug'larimizni hurmat qilmagan kishi bizdan emas".v. Anas ibn Molik (r. 357.v.a.a. men uni faqat Alloh uchun yaxshi qo'raman.v. sen sevgan kishing bilan bo'lasan". Farishta: "Do'sting senga biror yaxshilik qilgan yoki undan biror manfaat ko'rgan bo'lsang kerakki. 356. etaklarida ham shunday qabariq gazlama tikilgan edi.v. dedilar". Imom Ismoil al-Buxoriy 352.a. 360.): "Har bir kishi o'zi sevgan kishisi bilan birga bo'ladi". Abu Zarr. Yoshi ulug'larni hurmat qilish haqida 362.) Rasululloh. Abu Zarr! Sen yaxshi ko'rgan kishing bilan birga bo'lasan". U quyidagicha: "Bir kishi boshqa bir qishloqtsa turadigan do'stini ziyorat qilish uchun yo'lga chiqdi. 359.)dan: "Ey. dedim.): "Kimki yoshi kichiklarimizga rahmdil bo'lmasa va kattalarimizning qadr-qimmati va haqini bilmasa.deb so'radi. Asmo' (r. Ziyoratning fazilati haqida 354. 164-bob. 361-hadislar yuqoridagi hadisning aynan takrori. Rasululloh (s.a. dedi.)dan rivoyat qildilar: "Rasululloh (s. U: "Men qiyomat kuni uchun deyarli katta bir amal tayyorlaganim yo'q. Alloh taolo unga bir farishtani yubordi. Farishta undan: "Yo'l bo'lsin. Anas ibn Molik (r.a.a.v.) aytdilar: "Bir kishi Rasululloh (s. shuning uchungina ziyoratiga bormoqchiman". Alloh taolo meni atay senga yubordi. 358. Abu Hurayra (r.a. dedi. U kishi: "Yo'q.v. Asmo': "Bu Rasululloh (s. Abu Kinona Abu Muso Apgariy (r.): "Bu so'zni eshitgan musulmonlar shu qadar xursand bo'ldilarki. qaerga borayapsan?" . Abu Hurayra (r. dedi.deb so'raganda.a. Men yana: "Men Alloh taoloni va uning Rasulini yaxshi ko'raman".a. 162-bob. uni odatda juma kuni yoki elchilar kelganda kiyar edilar".v.a.) ning jubbalaridir.a. Shunda farishta: "Men Atlohning elchisiman.)ga: "Yo Rasululloh! Bir kishi bir qavmning amalini qilishga qodir bo'lmaydi-yu.): "Ey.a.)dan rivoyat qilindi. Sen uni xolisanilloh sevganing uchui Alloh taolo ham seni sevadi".)ning ozod bo'lgan quli Abdulloh aytdi: "Hz. dedilar. Jubbaning yoqasi qabariq bir gazlamadan edi. degan savolni berdim.com kutubxonasi 57 . buning tasviriga qalam ojiz". dedi. U: "Shu qishloqtsa yashaydigan bir do'stimni ko'rgani ketayapman". dedilar. dedilar". Shunda Rasululloh (s. dedilar". Allohnieg payg'ambari! Qiyomat kuni qachon bo'ladi?" . dedilar".v.a.v.Al-adab al-mufrad. Kishi sevgan odami bilan birga bo'lishi haqida 355. "Ey.)dan rivoyat qildilar: U kishi: "Soch-soqollariga www.

Molni topish va uni rasamadi bilan ishlata bilish harakatida bo'linglar.) aytayotgan bu daraxtlari xurmo ekanligi xayolimga kelgan edi". Shunda Abdurrahmon ibn Sahp bilan ibn Mas'udning ikki o'g'li . dedilar. 359. Alloh taolo amri bilan u daraxt hamma vaqt mevasini beraveradi va yerga to'kilmaydi.a. yolg'ondan qasam ichmoqtsan qo'rqmaydilar". Kattalardan avval fikr aytmaslik haqida 365.): "Birodaringizni o'ldirgan kishi noma'lum bo'lgani uchun sizlardan ellik kishi Abdulloh ibn Sahlni yahudiylar o'ldirgan. dedilar. agar aytganingda. deganlarida.a. men uchun falon-falon narsalardan ham yaxshiroq bo'lar edi". deb qasam ichsin". Keyin Rasululloh (s. yahudiylardan ellik kishi uni biz o'ldirgan emasmiz.)dan rivoyat qilindi: "Bir kuni Rasululloh (s. 167-bob.Husaya va Muhayyasalar Rasululloh (s.) o'lim oldida bolalariga vasiyat qildilar: "Alloh taolodan qo'rqinglar. shu qaysi daraxt.a.): "Kattarog'ingiz gapirsin". Ular bo'lgan voqeani bayon qilib bo'lgach.a. chunki ular kofir.v.a. Ular: "Yo Rasu-lalloh! Biz uni yahudiylar o'ldirganini ko'rgan emasmiz". Yoshi kattaroklaringizni o'zlaringizga boshliq qilinglar. degan fikr mening xayolimga keldiyu. Imom Ismoil al-Buxoriy oq tushgan musulmon kishini. ishni ham yoshi ulug' kishi boshlaydi 364. deb qasam ichadi". Rasululloh (s.v. Kishilardan biror narsa so'rashdan o'zingizni sakdang. U meni tepdi". chunki so'rashlik kishining eng oxirgi noilojlik holatidir.a. Rasululloh (s. Rofi' ibn Xudayj va Sahl ibn Abi Xasma (r.ziyouz. Abdulloh (r.) aytdilar: "Bu xurmo daraxtidir".v. Abu Bakr Siddiq (r. dedim". ular: "Biz yahudiylar qasamiga ishonmaymiz.a. Shu yerda Abdulloh ibn Sahl o'ldirildi. Shundan keyin men otam bilan chiqib ketayotganimda otamga: "Rasululloh (s.a. deyishdi. 363-hadis 358.v. Shunda otam: "Nega aytmading. 1 Hofizu-l-Qur'on .a.deb so'radilar.Al-adab al-mufrad. dedilar.) o'zlari: "Bu xurmo daraxtidir". Yoshi ulug'larni ishboshi qilish haqida 366.)lar Xaybarga kelib u yerdagi xurmozor ichiga kirib ketishdi. Gapni ham. Abdulloh ibn Umar (r. dedilar. 360.v. dedilar.): "Kishilarga zarar yetkazmaslikda musulmon kishiga o'xshagan bir daraxt bor. chunki mol saxiylar darajasini ko'taradi va baxillarga muxtoj qilmaydi.Qur'on suralarini to'liq yod oluvchi qori anglashiladi 165-bob. o'z tengdoshlari o'rtasida uyat va haqoratga qoladi. Men vafot etganimda ovoz chiqarib www.) aytdilar: "Abdulloh ibn Sahl bilan Muhayyasa ibn Mas'ud (r. 361-hadislarning aynan takrori.a. Sahl Abi Xasma: "Men o'sha tevalardan biggasini uchratdim.a.) ham so'zlamaganlaringizdan keyin men gapiripshi o'zimga munosib ko'rmadim". o'sha ota o'rniga o'tadi.com kutubxonasi 58 .a.a.a. deganlaridan keyin Rasululloh baytul-moldan uning xunini to'ladilar". Qays ibn Osim ibn Sinon (r. bilasizmi?" .) huzurlariga kelib Abdulloh ibn Sahlning o'ldirilganligi haqida xabar berishdi. dedim. Gapni ularning eng kichigi bo'lgan Abdurrahmon boshlagan edi. Kichikroqlari boshliq bo'lsa.) va otam Umar (r. 166-bob.v. Qur'oni karimga amal qilishdan yuz o'girmaydigan hofizul-Qur'onni va adolat bilan ish olib boradigan amaldorni hurmat qilmoq Alloh taoloni hurmat qilmoqning belgisidandir".)lar javob qaytarmaganlari uchun men buni aytmoqni o'zimga ma'qul ko'rmadim. dedilar. lekin Abu Bakr Siddiq (r. Rasululloh: "Unday bo'lsa. Qaysi qavmga yoshi ulug' kishi boshliq bo'lsa. Men: "Siz ham.

v.ziyouz. men bilan o'ynardilar. U kishi: "Xotining yoki qizchangdan bo'lak bola-chaqalaringdan birortasining sochiga ham qaramaslikning uddasidan chiqa olsang.v. Ra-sululloh (s. 371. ular qochib chiqib ketishardi. o'lganimda Bakr ibn Voil qabilasi qabrimni bilmasin. Oxiri uni tutib oldilar va bir qo'llari bilan qulog'idan.a.v.v. 373. O'rtoqlarim ham men bilan o'ynardilar.v. Rasululloh (s.) ning askarlaridan biri edim.a.a.)ga ham ovoz chiqarib yig'lanmadi. Go'dakni sevib quchoqlash haqida 369. 173-bob. bola esa u yoq-bu yoqqa qochar va Rasululloh (s. U vafotidan ilgari www. 359. ikkinchi qo'llari bilan boshidan ushlab quchoqladilarda: "Husayn mendan (mening bolam) va men Husayndan (uning bobosiman). Yusuf ibn Abdulloh ibn Salom (r.) uyga kirib kelsalar.) aytdilar: "Rasululloh (s.a. Abu Ajlon Mahoribiy (r.) esa kulib bolani quvardilar. quchoq ochdilar. chunki Rasululloh (s. 360. dedi Mahramaning otasi Bakkir (r. 168-bob.v. Go'dakning boshini silamoq haqida 372. Husayn yaxshi nabiralardan biridir". Oyisha (r.a. dedilar".)ning o'zlari o'rtoqlarimni mening oldimga yuborardilar va ular ham kelib. u kishi hikoyat qiddilar: "Biz Rasululloh (s.)dan rivoyat qilindi. Pishgan mevalardan atrofdagi go'daklarga berish haqida 367.Al-adab al-mufrad.) bilan mukallif bo'lgan joyga borish uchun uydan chiqdik. desa bo'ladimi? 374. Husaynni yaxshi ko'rgan kishini Alloh taolo yaxshi ko'radi.) Umar ibn Abi Salmaning ikki yoshga to'lar-to'lmas qizchasi Zaynabni o'payottanini ko'rdim.a.a.al. boshimni silab erkaladilar". Rasululloh (s. 169-bobdagi Amr ibn Shu'aybdan rivoyat tsilingan 368-hadis 358. Hasan Basriy (r. chunki men johiliyat zamonida ular1 g'aflatdaliklaridan foydalanib mol-mulklarini talagan edim".a. 171-bob.v.a. qarama". quchoqlariga olib.a.)ning yonlarida qo'g'irchoqlarim bilan andarmon bo'lardim. 172-bob.a. Abu Hurayra aytdilar: "Rasululloh (s.) unga tomon chopib.a.com kutubxonasi 59 . Sayyiduno Husayn ko'chada o'ynab yurgan ekan.)ga yangi pishgan xurmodan olib kelinsa: "Ey. Ya'lo ibn Murra (r. deb duo qilib. Amakivachcham vafot etdi.)dan rivoyat qilindi.).a. keyin atroflaridagi bolalardan kichikroqlariga shu xurmodan berar edilar".) aytdilar: "Men Rasululloh (s. Hz.a.v. Qizaloqni o'pish haqida 370.)dan rivoyat qilindi. u kishi aytdilar: "Men Abdulloh ibn Zubayr (r. Imom Ismoil al-Buxoriy yig'lamang.) menga Yusuf ismini berdilar.a.v. dedilar. Alloh! Madina ahllariga va ularning rizqi ro'ziga barakot ber va ularning katta-kichik o'lchovlariga ham ko'p-ko'p baraka bergil". Abdulloh ibn Ja'far (r. 170-bob. 361hadislarning takrori.a. Begona bolani o'g'ilcham.

Hz. tavba qilmagan kishidan tavba qabul qilinmaydi. u kishi: "Men rostgo'y va rostgo'yliklariga ishonilgan Abulqosim . Ibrohim degan o'g'lilari Madinaning bir chekkasiga sut emish uchun yuborilgan edi. Men shu amakivachchamning o'g'liga: "Tevani menga ber.a. u kishi: Bir kishi: "Yo Rasulalloh! Men qo'y so'yaman.a. 175-bob. dedilar. 375. Imom Ismoil al-Buxoriy o'z tevasini Alloh yo'liga sadaqa qilinsin. Biz Rasululloh (s. degan gaplarini eshitdi.buyruqlari amalga oshirilishi zarur bo'lgan boshliq deyilmoqchi .com kutubxonasi 60 . chunki men Abdulloh ibn Zubayrning lashkarida xizmat qilib turibman". qilinadigan har bir yaxshi ish Allohning yo'liga deb hisoblanadi.a.v.)ning: "Marhamatsiz kishiga Alloh taolo ham marhamat qilmaydi". deb shu so'zlarini ikki martaba qaytardilar. Yer yuzidagi maxluqlarga marhamatli bo'l 377. 378.Rasululloh (s. www. Umar dedilar: "Marhamat qilmagan kishiga marhamat qilinmaydi.)dan rivoyat qilindi.v.) bilan unikiga borganimizda. lekin unga o'zimning rahmim keladi".v. Hz. deganimda. 379. degan so'zlarini eshitgan edim". Mehr qo'yish . Abdulloh ibn Umar amaki-vachchamning o'g'liga qarab: "Ey. Bular har qaysisi mehr qo'yishni istaydigan kishilardan". Shu bilan ikkimiz Abdulloh ibn Umarga borib.): "Ko'yga rahm qilsang.)dan: "Rahm-shafqat bad-baxt kishidan bo'lak hech kimdan tortib olinmaydi". Jarir (r. uyning ichi tutun bilan to'lganiga qaramay Rasululloh (s. voqeani aytdik. deb hikoya qiladilar. o'g'ilcham.) dedilar: "Marhamatsiz kishiga Alloh taolo ham marhamat qilmaydi.a. Bolaga sut emizadigan xotinning eri izxir yoqib tirikchilik qilardi.) ahli ayollarga juda rahm-dil kishi edilar. Abu Hurayra (r. Ahli ayollarga rahmdil bo'lish haqida 381. tevalarni shularga beraver. Ammo bu Abu Ajlon va uning sheriklari Abdulloh ibn Zubayr yo'lidadir. Unga Rasululloh (s. qachonki musulmonlar mushriklar bilan g'azot qilayotganini ko'rsang.a. u: "Abdulloh ibn Umar huzuriga borib.v. dedilar. Alloh taolo senga ham rahm qiladi".Al-adab al-mufrad. degan ma'noda 174-bob.v.a. deb vasiyat qilgan ekan. Boshqalar gunohini kechirmaydigan kishining ham gunohi kechirilmaydi va sirni saqlamaydigan kishi saqlanmaydi. Umar (r. bu haqda u kishidan so'raymiz".a. 380-hadis 375-hadisning aynan takrori. Qurra ibn Ilyos (r. Boshqalar aybini yashirib yurmaydigan kishining ham aybini yashir-maydi.ziyouz.v. kechirmaydigan kishi kechirilmaydi.) bolani o'par va bo'yini iskar edilar". Anas ibn Molik (r. dedilar. dedi. u kishi: "Rasululloh (s. Ya'ni yomon ishlardan saqlanib tavba qilmaydigan kishini Alloh taolo o'zining azobidan saqlamaydi.a.a. dedilar". haromlardan hazar qilmagan kishi muhofaza etilmaydi".) Rasululloh (s. Otang o'z tevasini Alloh yo'liga sadaqa qilinsin. dedi.a. deb vasiyat qilgan bo'lsa.)dan rivoyat qilindi. 376.a.)dan rivoyat qilindi.

a.) aytdilar: "Rasululloh (s. Yumshoq jigar . Imom Ismoil al-Buxoriy Izxir . bu mushukni qamab qo'yganingda na taom va na suv bermading yoki yerdagi hasharotlardan tutib yemog'i uchun o'z holiga qo'ymading. halokat va do'zax ma'nosida ishlatiladi. www. tom yopish uchun qamish o'rnida ham ishlatiladi.com kutubxonasi 61 . deb marhamat qildilar". Rasululloh (s. 382.): "Har bir yumshoq jigarga qilingan yaxshilik uchun savob bo'ladi".deb so'radilar.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. bu bechora menga o'xshash tashna ekan.Arabistonda o'sadigan xushbo'y o't. 383. tuxumini o'z joyiga qaytarib qo'y". dedilar.): "Sen shu bolangga qancha marhamatli bo'lsang. Rasululloh u qushning o'z ustlarida qanot qoqib turganini ko'rib. dedilar".v.a. hatto so'yiladigan hayvonga ham rahmi keladigan bo'lsa.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.a. Abdulloh ibn Umar (r.tirik jonivor ma'nosida.) aytdilar: "Rasululloh (s.v. Abdulloh ibn Mas'ud (r.): "Bir kishi yo'lda ketayotab. gunohini kechdi".a.a.v. xo'l tuproq yalayotganini ko'rdi-yu. Abdulloh ibn Amr Oss (r. Quduqdan qaytib chiqqan vaqtida bir it tashnaligidan hansirab. 177-bob.): "Kishilarga rahm qilsangiz. Shu yerda bir kishi hummaraning tuxumini oldi.a.v. o' yoqilg'i sifatida ham.ziyouz. deb azoblansa kerak". 385. U kishining qijan ishi Alloh taologa maqbul bo'lib.a.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.a. uning ichiga tushib suvidan ichdi.a.): "Kim rahmdil bo'lib.v. qiyomat kuni Alloh taolo unga marhamat qiladi".v. Vayl . Alloh taolo senga undan ham marhamatliroq bo'ladi.a.v. So'z suzgichlari.a. dedi. qayta quduqqa tushib. Hummaraning tuxumini olish haqida Hummara . Alloh taolo ham sizning xato va gunohlaringizni yashiradi. dedilar". Abu Umoma (r. qattiq taisha bo'ldi.a. "Bu qushni kim ranjitdi?" . dedilar. Shunda sahobiylar: "Yo Rasulalloh! Hayvonlarga qilingan yax-shiligimiz uchun ham bizlarga savob bo'ladimi?" deb so'rashdi.v.) bir joyga borgan edilar. Bu hadis mazmunidan shariatda o'ldirishga buyurilgan ilon.a. chunki u hamma mar-hamatlilarning marhamatlirog'idir".hajmi va shakdla chumchuqqa o'xshavdigan bir qush nomi. azob. maxsisiga suvdan to'ldirib chiqib itga ichirdi. dedilar". 387. Shunda Rasululloh (s.) huzurlariga bir kishi yosh bolasini quchoqlagan holda olib keldi. 386. chayon kabilardan bo'lak hamma jonivorlarga yaxshilik qilish va ozor bermaslik kerakligi namoyoi bo'ladi.a. Xudo bilsin. Yo'lida bir quduq ko'rinib qoldida. Rasululloh (s.a. Abu Hurayra (r. Abu Hurayra (r.v. deb o'yladida.v.): "Bir xotin urg'ochi mushukni ochlikda saqlab o'ldirganligi uchun do'zaxga tushdi. tashqariga chiqarib yuboradigan kishi . Rasululloh (s. dedilar". ya'ni. 384. Shunda u kishi: "Yo Rasulalloh.a. So'z suzgichlariga va o'zlari bilib turib qiladigan yomon ishlarida davom etaveradigan kishilarga Ham vayl bo'lsin".dedi.xafalik. sirni suzgichga o'xshab o'z ichida saqlamay.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.Al-adab al-mufrad. men uning tuxumini olgan edim" .): "U jonivorga rahm qil.) undan: "Bolangga rahm qilasanmi?" deb so'raganlarida u: "Albatta rahm qilaman".

buzuqlik esa do'zaxga yo'llaydi. 182-bob. deganlar". billohi.) aytdilar: "Rasululloh (s. 395.a. Abdulloh ibn Umar (r.) Rasululloh (s. Imom Ismoil al-Buxoriy 178-bob. 179-bob.ziyouz. Alloh huzurida yolg'onchi bo'lib yozilib qoladi". u kishi : "Ibn Zubayr Makkada bo'lgan vaqtlarida shunga guvoh bo'ldilarki. Shunda ansorlardan bir kishi: "Vallohi. Aziyatga sabr etmak haqida 394. chunki rostgo'ylik yaxshiliklarga boshlaydi va bu yaxshiliklar esa jannatga yo'llaydi. Shunga qaramay Alloh taolo ularga sihatsalomatlikni va rizqparini beraveradi". Ummu Qulsum: "Men Rasululloh (s. Odamlar orasida yaxshilik tarqatish haqida 390. 392.v. U kishi: "Xoh chindan.a.a. er o'z xotinining ko'nglini ko'tarish uchun unga yolg'ondan va'da qilish va xotin erining muhabbatini o'ziga jalb qilish uchun ba'zan yolg'on gaplarni so'zlash. dedilar".v. ularga aralashmay yuradigan kishilardan yaxshiroqtsir".a. deb g'iybat qiladilar. Abdulloh ibn Mas'ud (r.)ning qizi Ummu Qulsum (r. Abdulloh ibn Amr (r.Al-adab al-mufrad. Yolg'on gapirmoq durust emas 391. Odamlarning ozoriga sabr etmak haqida 393.com kutubxonasi 62 . dedilar.a. sulhga keltirish uchun "yaxshiliklarini gapiradigan kishini yolgonchi deb aytilmaydi".a. Kishi yolg'on gapiraversa. Kishi rost gapiraversa.)dan odamlar orasini isloh qilish uchun yolgon so'zlash. deganlar".v. U kishi aytdilar: Rasululloh (s. Bu kishi aytdilar: "Nabiy muhtaram (s.a.)dan riyuyat qilindi.)dan rivoyat qilindi. Hishom ibn Urva (r.)dan rivoyat qilindi.)ning: "Kishilar orasini tuzatshp.v. bu taqsim www. 389-hadis 134-bobdagi 271-hadisning takrori.a. mana shu uch holatdan bo'lak vaqtda kishilar orasida bo'ladigan yolgon gaplardan hech biriga ruxsat berganlarini eshitmadim". degan hadislarini eshitab rivoyat qiladilar. uni amalga oshirmaslik ham durust emas".a. dedilar. U kishi "Nabiy muxtaram (s.)dan rivoyat qilindi.a. 180-bob.v.) har vaqtdagidek g'animatlarni taqsim qildilar. Odamlar Alloh taoloning bolasi bor.a. biror narsa va'da qilib. Abu Muso Ash'ariy (r. Aqaba ibn Mu'zit (r.a.a. chunki yolg'on gapirish hamma buzuqliklarga olib boradi. deb xabar qildilar. Yolg'on gapirishdan o'zlaringizni saqlang. 181-bob.)dan rivoyat qilindi.a.): "Odamlardan eshitadigan ozorga Alloh taolodan ko'ra chidamlirog'i yo'q. u Alloh taolo huzurida juda rostgo'y deb yozilib qoladi. Qushlarni qafasda saqlash haqida 388.v. ulardan yetadigan ozorga sabr kdlgan mo'min banda beradi-gan ozorlarga chidamay.): "Kishilarga aralashib.): "Rost gapiringlar. xoh hazil tariqasida yolg'on so'zlamoq ham. sahobiylar qushlarni qafasda ko'tarib olib yurishar ekan". Abdulloh ibn Mas'ud (r.

Oyisha bir narsa sotganlari yoki xayr-ehson qilganlari uchun Abdulloh ibn Zubayr (r. Oyisha (r. ro'zadan va sadaqadan ham darajasi ortiqroq narsani aytib beraymi?" dedilar. Kishi o'z qavmini sevishi haqida 401. Ibn Abbos (r. Suf'yon ibn Us'yad Hadramiydan rivoyat qilindi.a. Sahobiylar: "Aytib bering. Asabiyat . Araz haqida 402.ziyouz. Hz.Al-adab al-mufrad. ranglari ham o'zgarib ketdi. Ansoriyning gapini sekin quloqpariga aytdim.s.)dan rivoyat qilindi. degan hadislarini eshitdim". "Bir kishi: Rasululloh (s. dedi.) aytdilar: "Rasululloh (s. 397. Rasululloh (s.)ning: "Gapingga qattiq ishonadigan birodarlaringga yolg'on so'zni aytmog'ing katta xiyonatdir".a. Abdulloh ibn Abbos (r.a. Hatto men bu xabarni yetkazmasam bo'lar ekan. deyishdi.ota tomonidan bo'lgan qarindoshlarni himoya va mudofaa qilish.): "Men sizga namozdan. So'zingga ishonuvchi kishiga yolg'on gapirish haqida 398.v.v.)ga yetkazaman.a.a. 183-bob. 185-bob. Rasululloh (s.): "U esa kishilarning orasi tuzuk bo'lishidir. deb huzurlariga borganimda sahobiylar bilan o'tirgan ekanlar. deb afsus qildim.v.v.)ningjiyaBlari (akalariningo'g'illari) Avf ibn Horis rivoyat qildi: Hz. ikkinchisi nasablar haqida bir-birlariga ta'na qilish".): "Hz.a.v.v. 188-bob. g'azablandilar. Rasululloh (s.a. (8:1) degan oyatida mo'minlarning Allohdan qo'rqishi zarurligi va munosabatlarini tuzatishlari kerakligi ta'kidlangan". biri O'lgan kishi uchun ovoz chiqarib yig'lash. ummatlarim shu ikkita narsani tark qilolmayaptilar.a. dedilar". 187-bob. yo Rasulalloh". Nasablar to'g'risida ta'na qilish haqida 400.v.a. dedilar". Amalga oshirolmaydigan narsani va'da qilish haqida 399.a. 184-bob.a.) aytdilar: "Qur'ondagi "Allohdan qo'rqingiz va oralaringizni tuzatingiz".)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.) aytdilar: "Ikkita narsa bor.): "Ha. Abu Dardo (r. Imom Ismoil al-Buxoriy Alloh rizosi uchun qilingan taqsim emas". dedilar". u zotga og'ir tushdi. Uning buzuq bo'lishi hamma yaxshi narsalarni taroshlaguvchidir". Men bu gapni albatta Rasululloh (s. dedilar". Munosabatlarni tuzatish haqida 396. asabiyatdan hisoblanadi".com kutubxonasi 63 . Abu Hurayra (r. bu asabiyatdan hisoblanadimi?" . u kishi aytdilar: Rasululloh (s.a.v.v. dedilar. Fasida degan xotinning otasi aytdi: "Men Rasululloh (s.a. 186-bob.) bundan ham ko'proq ozor chekkan bo'lsalar ham sabr qilgan edilar".): "Birodaring bilan janjallashma va hazil qilishma hamda ijro etolmaydigan narsani unga va'da qilma".a.): www.deb so'radim. Muso (a.)dan bir kishi o'z qavmiga zulm qilishga yordam bersa.a.

Keyingi vaqtda hz.)ga ona tomonidan qarindosh bo'lgani uchun hazrat Oyisha ularni juda sevardilar. bo'lmasa men unga hajr qilaman". hasad qilmang. www. Ey. deb yig'ladilar va oxiri u bilan so'zlashdilar.a. men u bilan aslo gaplashmaslikni o'zimga nazr qildim". Anas ibn Molik (r.Bani Zahra qabilasi Rasululloh (s.a. Shunda Musavvar bilan Abdurrahmon ikkovlari Abdulloh ibn Zubayrni o'z ridolariga o'raltirib hz. degan edilar. Uning uzrini qabul qiling.) Rasululloh (s.deb ruxsat so'rashdi. va'da.): "Bir-biringiz bilan achchiqdashmang.)dan rivoyat qilindi.a. Oyisha: "Men u bilan so'zlash-mayman.v. avd qilmoq. dedilar". Ich-kariga kirish bilan Abdulloh ibn Zubayr Oyishaga ro'baro' bo'lgach.Nazr qilmoq niyat. Bu holat yana davom etavergach.a. Bular ko'p yalinaverganlaridan keyin hz. ular: "Hammamiz kiraveraylikmi?" . Oyisha huzuriga kirishlarini iltimos qildilar va mendan aloqani uzaman. ikkinchisi bu yoqqa yuz o'garishib ketmasin. degan so'zlarini o'zingiz yaxshi bilasiz". 405. dedilar". deb nazr qilgan edim.deyiishdi. Oyisha oralarida Abdulloh ibn Zubayr ham borligini bilmay qolib: "Hammangiz kiraveringlar". Oyishaning so'zlashmay yurishlari uzoqqa cho'zilgandan keyin. Anas ibn Molik (r. Hz. Abdulloh Bani Zahra qabilasidan bo'lgan Musavvar ibn Mahrama (r. Ikkalasi to'qnashib. dedilar. aqliga xalal yetganligi yoki yoshi kichikligi tufayli savdo-sotiq ishlariga bevosita aralashishdan man qilib qo'yish istilohda hajr deyiladi. Bu gap hz.)dan rivoyat qilindi:Rasululloh (s. Oyishaularga: "Kiringlar".a.)larga murojaat kdlib. biri u yoqqa. ularning yaxshirog'i avval salom berganidir".v. Ey. Oyisha: "Abdulloh ibn Zubayr shunday degan bo'lsa.a. deb qasam ichdilar.a.ziyouz. Allohning qullari! Qardosh bo'linglar". Shu paytda Musavvar bilan Abdurrahmonlar: "Endi siz Ab-dulloh ibn Zubayr bilan yarashmasangaz bo'lmaydi. Birovning qobiliyatsizligi. teskari qarab ketmang.v. Hz. hz.Al-adab al-mufrad.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.a. Oyishaga yetkazildi. dunyo moli uchun bir-biringiz bilan musobaqa qilmanglar. 189-bob. deb so'zlashmay yurdilar.): "Ikki kishi Alloh taolo uchun yoki Islomda bo'lganlari uchun bir-biri bilan do'st tutingan bo'lsa.v. deb nazr qilmoq Oyishaga durust emas. "Rasululloh (s. Alloh taoloning bandalari! Bir-birlaringiz bilan aka-uka bo'linglar. 404. Oyisha bu voqeani eslab yig'lar. deb qasam ichdilar. Shunda hz. Imom Ismoil al-Buxoriy "Oyisha bunday qilishdan tiyilsin. u kishini quchoqlab yig'layverdi. Hech bir musulmon kishi o'z birodaridan uch kechadan ortiq arazlab yurishi joiz emasdir".a.a.)ning shun-day deganlarini xabar qildi: "Birbiringizga yovlik qilmang. nazr masalasi og'ir".): "Hech bir kishi o'z birodaridan uch kundan ortiq arazlab yurmog'i halol emas. Abu Hurayra (r. Abu Ayub (r. Musulmonning arazlab yurishi haqida 403. bu narsa darhol ularning oralarini ajratib yubormasin"*.) bilan Abdurrahmon ibn Asvad ibn Yag'us (r. deyishdi. hatto ko'z yoshlari bilan ro'mollarini ho'l qilib yuborgan edilar.com kutubxonasi 64 . 406.a. dedilar. dedilar". Oyisha huzurlariga kelib salom berib: "Kirsak mumkinmi?" . Abdulloh yarashtirib qo'yish uchun muhojirlarni vosita qilsa ham Oyisha: "Bu to'g'rida hech kimning vositachiligini aslo qabul qilmayman va o'z-o'zimga olgan nazrimni ham sira buzmayman". Rasulullohning: "Kishi uch kundan ortiq o'z birodari bilan arazlashib yurmog'i durust emas".v. Hz. bittalaridan bir gunoh o'tib qolsa. qilgan nazrlaridan qutilish uchun qirqta qulni ozod qildilar.

Oyisha (r. Anas ibn Molik (r. Imom Ismoil al-Buxoriy Ya'ni bunda xato va kamchilikdan holi bo'lmaydi.a. U kishi: "Men Rasululloh (s.v. deysan". Hz.a.a. Adovat haqida 413-hadis 189-bobdagi 405-hadisning aynan takrori.)ning parvardigori bilan qasam ichib aytaman". Ular shunday gaplashmay yurgan holicha dunyodan o'tsalar. chunki gumon bilan aytilgan gap gapning eng yolg'oni bo'ladi. deysan. demoqchi bo'ldilar va shu bilan Rasulullohning ko'ngillarini shod qildilar. 414.a.s. 407. 408.)ning amakivachchalari Hishom ibn Omir (r.a. 412-hadis ham 'oqoridagi hadislarning mazmunan takroridir. Rasululloh: "Mendan rozi bo'lgan vaqtingda savolimga: "Ha. Abu Hurayra (r. Birodari bilan bir yilgacha gaplashmay yurgan kishi haqida 409-hadis. 192-bob.): "Qiyomat kuni Allohtaolo huzurida odamlarning eng yomonlaridan birovlarga bir yuz bilan. 410-hadis 409-hadisning aynan takrori bo'lib. Agar ulardan qaysi biri salom bersa.a.)ning Rasululloh (s. albatta Rasulullohga og’ir tuyulardi. go'yo uning qonini to'kkandek bo'ladi". Keyingi so'zlari bilan hamma vaqt ko'nglim sizda.v.v.deb so'raganlarida. Ulardan qaysi biri avval yaxshilik. dedim". 415. Abu Xarosh Aslamiy (r. Bu kishi: "Rasululloh (s.ziyouz.a. degan gaplarini eshitdim". Ibrohim (a.)ga to'g'ri aytdingiz.)dan rivoyat qilindi. shayton javob qaytaradi". 191-bobdagi 411-hadis 404-hadisning aynan takrori.)dan rivoyat qilindi.a. 190-bob. dedilar. U zot aytdilar: "Rasululloh menga: "Sening mendan g'azablanganligingni ham.v. Oyisha: "Uni qanday bilasiz?" . deb hikoya qiladilar. Hz. Oyisha (. gunohida kafforat bo'ladi.a. deganlarini xabar qiladilar. degan gaplarini eshitdilar. ikkinchisi javob qaytarmasa.)dan rivoyat qilindi. U kishi Nabiy muhgaram (s.a. ikkalasi ham jannatga kirmaydi.Hz. Xaridorni aldash www. Oyisha Rasulullohning to'g'ri aytganlarini tasdiqlab: "To'g'ri. fatsat u Imron ibn Abu Anasdan rivoyat qilingan. ikkinchilarga ikkinchi yuz bilan qaraydigan ikki yuzlamachi kishi bo'ladi". Abu Hurayra (r. dedilar. Shu ikkalasi shunday holatda bo'lgan davrda haq yo'ddan chetlashgan bo'ladilar. lekin faqat nomingiznigina aytmayman.): "Hech bir kishining ikkinchi musulmon birodari bilan uch kechadan ortiq gaplashmay yurishi joiz emas.a. Do'stidan kamchilik o'tishi bilanoq ajralib ketadigan do'stning do'stligi haqiqiy emas.) aytdilar: "Rasululloh (s. salom berganiga farishta va javob qaytarmaganiga esa.s. Mendan arazlaganingda esa: "Yo'q. mehr-shafqat qilish tomoniga o'tsa. do'stlari albatta uni kechirmoqlari lozim.v.)dan rivoyat qilindi.a.com kutubxonasi 65 . dedilar. Muhammad (a.): "Gumonsirashdan o'zingizni saqpang. rozi bo'lganligingni ham albatta bilaman".)ning parvardigori bilan qasamyod qilaman".)ning: "Kishi o'z birodari bilan bir yilgacha so'zlashmay yursa. deb qo'ya qolganda.Al-adab al-mufrad. Hz.

Bir-biringizga hasad va adovat qilmang.a.)dan rivoyat qilindi: Otam hz. uchinchisi o'z birodariga gina va hasad qilgan kishi". ikkinchisi . dedilar". salom bergan kishi ba'zi gunohlari-dan forig' bo'ladi". 196-bob.v. suvi ham. chunki bir hovlida jam bo'lsangiz uzilishib qolishlaringizdan yoki boshqa bir yomonlik paydo bo'lishidan qo'rqaman. Yomon o'rnak bo'lishni makruh ko'rgan kishi haqida 422.): "Har dushanba. Abdulloh ibn Abbos (r. qo'ylaringni bu yerdan ko'ra suvi ham. 194-bob. o'tlari ham oz yerda qo'ylarini boqib yurganini ko'rib. Birodari maslahat so'ramasa ham maslahat bergan kishi haqida 421.com kutubxonasi 66 .): "Ikki mo'minning uch kecha-yu uch kunduz gaplashmay yurishi halol emas. payshanba kunlari jannatning darvozalari ochiladi va Alloh taologa shirk keltirgan kishilardan bo'lak hammaning gunohi mag'firat qilinadi. deb yozib qo'yishdan to'xtab turinglar". 195-bob.): "Sizlarga sadaqa va ro'zadan ham xayrliroq bir narsani aytaymi? Bir-biriga adovati qattiq bo'lgan yoki arazlashgan ikki kishini yarashtirmoqtsir".)dan rivoyat qilindi.a. Abu Hurayra (r. dedilar". Allohning bandalari. boshqa gunoxlarini Alloh taolo xohlasa kechirib yuboradi. mobodo salomiga alik olinmasa. podachi.a. 193. Birinchisi . degan hadislarini eshitganman". 416. Bolalarni ajratish haqida 420. deb janjallashmang.): "Bir podachi atrofida suvi va o'tlari ko'p yaylov turib.)dan rivoyat qilindi. Abu Hurayra (r. Abdulloh ibn Abbos (r. Abdulloh ibn Umar (r.v.dedilar. .ziyouz.a.a. o'tlari ham ko'p narigi yaylovga olib borsang bo'lmaydimi?" degani haqida men Rasululloh (s.a.sehrgarlik bilan shug'ullanadigan va ularga tobe' bo'lgan kishi. agar salomiga alik olinsa. deyiladi".)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.)dan rivoyat qilindi.v. Ya'ni Alloh taolo tomonidan gunohlarini yozadigan va o'chiradigan muakkil farishtalariga: "Bular yarashmaguncha gunohlari kechirildi. U kishi aytdilar: "Nabiy muhtaram (s. "Ey.Alloh taologa shirk keltirib o'lgan kishi. Imom Ismoil al-Buxoriy uchun o'zingiz olmaydigan molning narxini oshirmang.Al-adab al-mufrad. deb hikoya qiladilar.a.) o'g'illariga: "Erta bilan turganingizda bir-biringizdan ajrashinglar. deyiladi 417. hammangaz aka-uka bo'linglar!" dedilar".): "Bizlar boshqa www. 418. hammangiz bir hovlida jam bo'lmang.a.a. Abu Dardo (r. deb marhamat qildilar. derdilar". "Rasululloh (s.)dan: "Har bir podachi o'z qaramog'idagi mollari uchun javobgardir". biri ikkinchisini uchratib salom bersin. lekin oralarida qattiq adovati bo'lgan ikki kishi yarashib olmaguncha gunohlarini o'chirishni to'xtatib turinglar. dunyo ishlarida sendan men o'taman. Ey.a. bir-biringizga teskari bo'lmang.v. kimda shu gunohlardan bo'lmasa.a. dedilar.v. Abdullohibn Umar (r. Uch kun o'tgach. Umar (r. "Rasululloh (s.a.a.): "Uchta katta gunoh bor. Salomlashish haqida 419. ikkisi ham ajr topadilar.

tuhfa berib keyin hadyasini qaytarib oluvchi kishi o'zi qusib tashlagan qusig'ini yegan itga o'xshaydi". degan edilar". kkshi birodariga yordam qilmog'i ham bir sadaqa.a. Ular shu so'ngak va bo'g'inlar uchun har kuni bir sadaqa qilmokdari lozim. Shu hadis roviylaridan imom Lays: "Bu hadis Rasululloh (s. 198-bob. "Bir kishi Ummu Dardo (r. Makr va aldash haqida 423. basharti ikkinchisi so'kishni haddan oshirib yubormasa". Koyish va so'kish haqida 424. O'zimizda yo'q madhlar bilan ko'p maqtalgan ham edik".a. deb o'ylayman.) oldiga kelib: "Xalifa Abdumalik ibn Marvon huzurida bir kishi sizga ta'na qildi".): "Bir-biri bilan so'kishuvchi kishilarning aybi so'kishni avval boshlagani ustiga tushadi. www.)dan rivoyat qilgan Qays degan kishi aytdi: "Keyin menga Abu Hurayra Abdulloh ibn Mas'udning shu so'zlarini aytib oxirida: "Ammo tavba kdlgan bo'lsa. Ibroxim ibn Abu Abla Ummu Dardo (r.a. Imom Ismoil al-Buxoriy odamlarga yomon o'rnak bo'lishimiz durust emasdir.)dan rivoyat qilindi.) aytdilar: "Payg'ambarimiz (s. Abdulloh ibn Abbos (r. nima uchun turib ketdingiz?" deb so'rashganda.) birdan o'rinlaridan turib ketdilar. So'kishish haqida 428. 426.v. dedilar". Abdullohibn Mas'ud (r.a.a.v.) aytdilar: "Bir kishi birodariga sen mening dushmanimsan".a.a.com kutubxonasi 67 .a.a. U kishi aytdilar: "Rasululloh (s.v. dedilar". desa.a.v. Ummu Dardo (r.)dan rivoyat qilindi.a. birovga hadya. ikkinchisi ham uni so'ka boshladi. Har bir shirin so'z bir sadaqa.a. deb xabar berdi. Shu hadisni Abdulloh ibn Mas'ud (r. Ularning bittasi so'kdi va ikkinchisi jim turdi.v.) vaqtlarida ikki kishi so'kishdi. ikkalasidan bittasi Islomdan chiqib qoladi yoki u o'sha birodaridan ajrab ketgan bo'ladi". Rasululloh (s.): "Farishtalar turgani uchun men ham turdim.v.v. Abu Hurayra (r. unga bir qultum suv ichirishi ham bir sadaqa va kishilarga ozor beradigan yo'ddagi narsalarni chetga olib tashlash ham bir sadaqa hisoblanadi".a.a. 200-bob. dedilar". Abdulloh ibn Abbos (r. Bu ham so'ka boshlagani uchun o'sha farishtalar o'rinlaridan turib ketdilar". munofiq esa aldovchi.) o'tirgan edilar.a. Sahobiylar: "Yo Rasu-lalloh.): "Mo'min banda(lardan ba'zilari) dunyo ishlarida aldanuvchi va lekin o'zi saxovatli. Har bir odam bolasining badanida uch yuz oltmishta mayda so'ngak va bo'g'inlar bor.) so'zlari bo'lsa kerak. 197-bob.ziyouz. Abu Hurayra (r. makkor va xasis bo'ladi". Bu kishi jim turgan vaqtda farishtalar avvalgi so'kayotgan kishiga raddi badal qilib turgan edi. bu hukmga kirmaydi". Shunda Rasululloh (s. 425.Al-adab al-mufrad.): "O'zimizda bo'lmagan ayblar bilan tuhmat qilinsak mayli. dedilar".)dan rivoyat qildi.) aytdilar: "Rasululloh (s. Shu vaqtda Rasululloh (s.a. dedilar. Bir qultum suv ichirish haqida 427. 199-bob. dedilar".

a. dedilar.a. buyruqlarini bajarish va qaytargan ishlaridan qaytish.v. Yana Ayyoz ibn Hammor (r.Al-adab al-mufrad. ya'ni.): "Bu . Xonai Ka'bani tomosha qilishga kelganida shu do'stining kiyimlarini kiyib va taomlarini yeb turadi va o'z kiyimini kiymaydi.deb so'radilar.v. adablilik. nima qilay?" deb so'radim.com kutubxonasi 68 . 431. Sa'id ibn Molik (r.a.deyishdi. taominiham yemaydi.a. Haramiy . Jahllari chiqqan vaqtda: "Unga nima bo'ldi? Manglayi tuproqqa yopishkur". Rasululloh (s. dedilar".v.): "Men Rasululloh (s. 201-bob.a.a. dedilar.haramlik. birovlarga la'nat o'qimas va ularni so'kmas edilar. Manglayning tuproqqa yopishmog'i .) uyat gapni gapirmas. Nabiy muhtaram (s. ularning yordamiga hamma vaqt ehtiyoji borligini e'tirof qilmoqtsan iboratdir.a.yerga yiqilmoqqa yoki boshshsh sajdaga qo'ymoqqa kinoyadir yoki o'z ma'nosini iroda qilinmay til bilangina aytilaveradigan iboralardan biridir .a.v.a. deb qo'ya qolar edilar". Anas ibn Molik (r. fosiqlik kofir va munofiq ma'nosida ham ishlatiladi. .ziyouz.a. Tavoze' . dedilar". shu do'stining kiyimida tavof qiladi. insoniylik jihatidan hammani teng huqukli hisoblab. Sahobiylar: "Buni Alloh taolo va uning Rasu-li yaxshiroq biladi".v. So'kishadigan ikki kishi shaytondir 432.) sahobiylaridan "Tuhmat yoki chaqimchilik nima.lug'aviy ma'nosi kamtarlik.odamlarning orasini buzish uchun gapini birbirlariga naql qilib yurishdir".) dan: "Yo Rasulalloh. Ayyoz ibn Hammor (r.): "Alloh taolo tavoze'lik bo'linglar va biringiz ikkinchi kishiga zulm qilmasin. 430. So'kishmoq fosiqlikdir 434. dedilar". 435.v. Yana Rasululloh (s. Istilohiy ma'noda Alloh taologa bandalikni izhor qilib.a. Makkada yashamaydigan bir kishi Makkada (haram sharifda) turadigan odam bilan do'stlashadi. 202-bob. Musulmon bo'lishimdan ijari u zotga bitga urg'ochi teva hadya qilganimda qabul qilmadilar va: "Men mushriklarning tuhfa. egri yo'lga kirib ketish.to'g'ri yo'lni qo'yib.): "Bir-birini so'kuvchi ikki kishining ikkalasi ham shaytondir. Rasululloh (s.)dan rivoyat qilingan 429-hadis 428-hadisning takrori.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.v. Fosiqlik .): "Musulmon kishining so'kishishmog'i fosiqliqdir" .) aytdilar: "Men Rasululloh (s. Imom Ismoil al-Buxoriy Anas ibn Molik (r. bilasizlarmi?" .) aytdshtar: "Rasululloh (s. hadyalarini makruh ko'raman". www. bir kishi meni so'ksa. Ular yomon gapni gapiradi va yolg'on so'zlaydi". 433.) bilan urushgan va u zotga qarshi harakat qiluvchi odam edim (boshqa rivoyatda: haramiy edim).a. boshqa kishilardan o'zini ustun bilmay. deb menga vahy qildi".a.v.

)dan rivoyat qilindi. Payg'ambar (s. Umar ibn Xattob (r.) bir ishni qildilar va shuni qilmoqni ashoblarga ham ruxsat berdilar.) huzurlariga olib keldik. 439.v. agar bu jahli chiqqan kishi shu kalimani aytsa.a. Oyisha (r. deganlarini eshitdim". 440. ulardan bittasi albatta kofir bo'lib qoladi".v.a. Bu gap Rasululloh (s. Agar ulardan bittasi ikkinchisiga yomon gap aytsa. ahvoli ham o'zgardi va Rasululloh huzurlaridan chiqib ketdi. jahlidan tushadi". o'zingai yalang'och qilib qaray-miz". u: "Men xat yubordim.v. deganimizdan keyin. dedilar. koyisa. Hz. Abdulloh ibn Mas'ud (r.): "Men bu kalimani bilaman. hatto yuzi qizarib. do'zaxdan o'zining joyini olaversin.): "Bu Xotib ibn Abi Balta'a Alloh taologa.a. "Sen shu kalimani aytgin". deb da'vo qilsa.a.v.a.v.a. Biz xatni u xotin bilan birga Rasululloh (s. men shu qavmdanman.) aytdilar: "Rasululloh (s.hozir chiqarib bermasang. deb malomat qilmasin. ruxsat bering. Bir kishi qavmdan bo'lmay turib. "Rasululloh (s.a. bu chaqiruvi uning o'ziga borib taqaladi".a.) aytdilar: "Nabiy muhtaram (s. dedilar". lekin bu xatda Allohga va uning Rasuliga zarari tegadigan hech so'z yo'q.) Xotibga: "Butsday xat yozib ushriklarga yuborishga seni nima majbur qildi?" . dedilar. bu mening otam. uning Rasuliga va mo'min-lariga xiyonat qildi.v. U kishi: "Musulmonlardan har ikki kishining o'rtasiga (aybini bir-biriga ko'rsatmaslik uchun) Alloh taolo tomonidan parda qo'yilgan.deb so'raganlarida. Alloh taologa kufroni ne'mat qilgan bo'ladi. Alloh taologa hamdu sano aytib bo'lgach: "Nima uchun ba'zi odamlar men o'zim qilayotgan ishni qilishdan tortinadilar? Alloh taolo nomi bilan qasamyod qilamanki.)ning bu gaplarini kimdir unga borib aytdi va u kalima "Auzu billohi mina-shshaytonir rajim" ekan.Al-adab al-mufrad.a.a.): "Musulmon kishining so'kishmog'i fosiqlik va birovni o'ldirmog'i kufrdir". haqorat qilsa. Faqat siz bilan kelgan hamma muhojirlarning Makkada qolgan qarindoshlarini ximoya qiluvchilari bor.)ning sahobiylaridan Sulaymon ibn Surad (r. Agar u malomat qilgan kishi haqiqatan o'shanday bo'lmasa.ziyouz.v. dedilar".a. Yana Abu Zarr G'iforiy (r. 438.a.)dan: "Bir kishi ikkinchi kishini fosiq va kofir. Imom Ismoil al-Buxoriy 436.v. dedilar. Shunda hz. deb da'vo qilsa.v. junlik shalvorining bog'ichini yechib undan xatni olib berdi. men Allohning buyruq va ta'kidlarini ulardan ko'ra yaxshiroq biluvchi va undan qo'rquvchiroqman". dedilar. lekin u haqiqatdan shunday bo'lmasa. U kishi: "Men Rasululloh (s. jo'na. Rasululloh (s. deb chaqirsayu. 437. men uning kalla-sini sug'urib olaman".) aytdilar: "Rasululloh (sa. Odamlarning aybini o'z yuziga aytmagan kishi haqida 441.v.) huzurlarida ikki kishi bir-biri bilan koyishdi. Abu Zarr G'iforiy (r.)dan rivoyat qilindi.)dan: "Bir kishi boshqa odamni o'zi bila turib. 203-bob. Shunda bittasining qattiqjahli chiqib. Shunda u: "Bor.a. fosiqlik va kofirlik malomat qiluvchining o'ziga borib tegadi". degan gaplarni eshitdim". Ammo ba'zi kishilar bu ish kamolotga zid deb bu ishni qilishdan bosh tortishdi. Rasululloh (s. men maj-nunmanmi?" . Birovni kofir yoki Alloh taoloning dushmani.)dan rivoyat qilindi. Men-da biror kasallik bor deb o'ylaysanmi. dedi.v.a.com kutubxonasi 69 .a.a. Abdulloh ibn Mas'ud (r.)ga ma'lum bo'lganidan keyin jahllari chiqdi va masjidda xutba o'qidilar.a. Shundan keyin Nabiy muhtaram (s.deb uning gapini qabul qilmadi". Alloh taoloning qo'ygan o'sha pardasini yirtgan bo'ladi va bittasiga sen kofirsan desa. Ammo mening aslim makkalik bo'lmagani uchun u yerda turgan qarindoshlarimni www.

a. Unda o'ziga surtgan xushbo'y sariq narsaning asari bor edi. Xotin: "Menda hech qanday xat yo'q".a.) kallasini sug'urib ola-man.v. safarda ham ro'za tutish kerak emish.a. Biz xatni u xotin bilan birga Rasululloh (s. degan so'zlariga afsus qilib yig'ladilar va: "Alloh taolo va uning Rasuli yaxshiroq biluvchidir".Al-adab al-mufrad.): "Bu Xotib ibn Abi Balta'a Alloh taologa. munofiq" deyish haqida 443. Shuning uchun mush-riklar ularni himoya qilarmikan. O'zini va tevasini tintib ko'rdik. "Ey. degan umid bilan xat yuborgan edim". degan edilar".) kallasini sug'urib olaman.): "Xotib to'g'risini gapirdi.a. degan umid bilan xat yuborgan edim". deganlarida. dedilar. Ba'zi taqvodorlarning fikricha. lekin bu xatda Allohga va uning Rasuliga zarari tegadigan hech so'z yo'q.a. Imom Ismoil al-Buxoriy himoya qiladigan kishilari yo'q.a.) mana shu ishlarning aksini qildilar.dedilar. Hz. deb o'ylashdi.a. Rasululloh (s. uylansin. sizlar-ga jannat lozim bo'ldi. Rasululloh (s. uni hozir chiqarib bermasang. deganimizdan keyin. Madina yaqinidagi Xox degan boqqa borasiz.): "Nima uchun shunaqa qilding?" .) tayin qilgan joylarda u xotinni tevasiga minib ketayotgan holatida uchratib: "Olib ketayotgan xatingni bizga ber!" .v. Shundan keyin hz. axir u Badr muhorabasida qatnashganlardan-ku. degan emasmi?" .a. dedilar. dedilar.a. Shundan keyin hz.) Xotibga: "Bunday xat yozib mushriklarga yuborishga seni nima majbur qildi?" . uzluksiz ro'zador bo'lish va o'z ayolini bo'sa qilmaslik. Ammo mening aslim makkalik bo'lmagani uchun u yerda turgan qarindoshlarimni himoya qiladigan kishilari yo'q. Umar (r.v. Shunda hz. junlik shalvorining bo-g'ichini yechib undan xatai olib berdi.deb uning yuziga solmas edilar. degan so'zlariga afsus qilib yig'ladilar va: "Alloh taolo va uning Rasuli yaxshiroq biluvchidir".) sahobiylariga: "Bu odam shu xushbo'y sariq narsani surtmasa (ikkinchi rivoyatda: ishlatmasa) yaxttti edi". sizlarga jannat lozim bo'ddi.v. Anas ibn Molik (r. o'zingai yalang'och qilib qaray-miz". Rasululloh (s.a. u: "Men xat yubordim.com kutubxonasi 70 .a.dedik. 204-bob. Ali (k.dedilar. O'sha xotinni ushlab mening huzurimga olib kelasizlar". bir umr beva o'tishlikka qarshi chiqqanlar.v. 442.v. Shunda Rasululloh (s.) albatta yolg'on aytgan emaslar. Biz Rasululloh (s. uning Rasuliga va mo'min-lariga xiyonat qiddi.v.): "Xotib to'g'risini gapirdi. dedi. Faqat siz bilan kelgan hamma muhojirlarning Makkada qolgan qarindoshla-rini himoya qiluvchilari bor. dedi. Alloh taolo Badrda qatnashganlarga: "Endi nima ish qilsangiz ixtiyorlisiz.ziyouz.a.a.v. men uning kalla-sini sug'urib olaman". www.) ikkimizni otga mindirib jo'natdilar: "Ikkalangiz Makka yo'lida.) aytdilar: Rasululloh (s. janobi Payg'ambar (s.a.v.v. ruxsat bering.deb so'raganlarida. ro'zasi ochilmaydi va safarda tutmaslik yaxshi. dedi.) men bilan Zubayr ibn Avom (r. Shunda Rasululloh (s. U kishi chiqib ketganidan keyin.v.) uzluksiz ro'zador bo'lishlik. axir u Badr muhorabasida qatnash-ganlardan-ku. Bir kuni huzurlariga bir kishi kirdi. ya'ni kishi uzluksiz ro'za tutmasin. Umar (r.) aytdilar: "Biron odam noma'qul ish qilib qo'yganda ham Rasululloh (s. ba'zi kishilar bu ish bilan kamolotga erishib bo'lmaydi.a. "Rasululloh (s.a. Alloh taolo Badrda qataashgan-larga: "Endi nima ish qilsangiz ixtiyorlisiz.) huzurlariga olib kel-dik. ro'zador kishi ayolini bo'sa qilsa. Umar ibn Xattob (r. Shuning uchun mushriklar ularni himoya qilarmikan.mazkur asar sharhdovchyasi Fazlulloh Jiyloniy izohiga ko'ra. Xuddi o'sha yerga yetganingizda Xotib ibn Abi Balta'adan Makka mushriklariga yozilgan bir maktubni olib ketayotgan xotinni uchratasiz. Bir ishni . degan emasmi?" . xat yo'q. dedilar.v.

v. dedilar".)dan rivoyat qilinishiga ko'ra. U rizqlantiruvchilarning yaxshisidir".a.a. ibodatai Allohning o'zigagina qilib. Imom Ismoil al-Buxoriy 205. tanglik ham qilmasdan sarflasangiz". dedilar". "Isrofgarchilik pirting-chirting joylarga ham molni (mablag'ni) sarflashdir". 206-bob.a.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. Musulmonni kofir demoq haqida 444. Agar kofir dedigi kishi haqiqatdan ham kofir bo'lsa.): "Sizlarning uchta ishin-gaz uchun Alloh taolo rozi va uchta ishingiz uchun g'azablik bo'ladi: birinchisi. Abu Hurayra (r. Agar aytgani to'g'ri bo'lmasa. uchinchisi. boshqa narsalarni unga sherik qilmasli-gangazga. (34:39) degan oyatga "isrof ham.) shunday deganlar: "Agar bir mo'min birovni kofir desa. ikkisidan biri albatga kofir bo'ladi. u kishi aytdilar: "Rasululloh (s. Bu hadisning qisman mazmuni 16-hadisda ham bor. 209-bob. Rasululloh (s. Bu ikkita hadis mazmuni 437-438-hadislarda ham qisman bor va ular Abu Zarr G'iforiydan rivoyat qilingan.). 208-bob.a.): "Qaysi bir kishi musulmon birodariga qarata kofir desa.a.) Alloh taoloning yomon qazoyi kadaridan va dushmanlarga kulgi bo'lishdan panoh so'rardilar". aytgan odamning o'zi kufrga ketgan bo'ladi".a.ziyouz.)dan rivoyat qshshndi: "Rasululloh (s.a.) aytdilar: "Men Abdulloh ibn Mas'ud (r. 448.com kutubxonasi 71 . Isrof qiluvchilar haqida 449.): "Alloh taoloning: "Biror narsani (muhtojlarga xolis) ehson qilsangiz. 445. Abdulloh ibn Abbos (r. bas.v. ikkinchisi. dedilar".v. dedilar Abdulloh ibn Abbos (r.a.a. to'g'ri aytgan bo'lib chiqadi. Dushmanlar kulgisidan Allohtsan panoh so'rash haqida 446.Al-adab al-mufrad.)dan rivoyat qilindi. 207. shu so'z tufayli ikkisidan biri kufrga ketadi". Isrof 447.a.a.a. Abu Hurayra (r.)dan "isrofgar" degan so'zning ma'nosini so'raganimda.v. (Alloh) uning o'rnini to'ldirur. ko'p surishtiravershplik yoki so'rashlik (gadoylik qilish) va molni noo'rin yerlarga sarf qilib zoe qilmog'ingizga g'azablanadi". Alloh taoloning dini va Kur'oniga e'tiqod qilmog'ingizga. Turar-joylarni ta'mirlash haqida www. Abdulloh: "U molni nohaq yerlarga sarflaydigan kishilardir". Abdulloh ibn Umar (r. bo'lar-bo'lmas gapni naql qilishib yurmog'ingizga. Alloh taolo sizga boshliq qilib qo'ygan kishiga xayrixoh bo'lmog'ingizga rozi bo'lsa. Ubayd (r. deb izoh bergan edilar. Ibn Umar (r. 450.

) aytdilar: "Men Ummu Talaq degan ayolning uyiga kirdim-da: "Uyingizning shipi juda past ekan". Umar o'zlarining atrofdagi voliylariga binolaringizni baland qilmang. u kishi aytdilar: "Rasululloh (s.a. 212-bob. Bu yerda qurilishdan murod .): "Odamlar imoratla-rining balandligi bilan bir-birlariga maqtanadigan davr bo'lmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi".) aytdilar: "Har bir kishi qurilishga ruju qo'ysa gunohga botadi".)dan rivoyat qilindi. 210-bob.a. dedilarda. uning og'zida jannatga kirib olgan. www.Toifda yashaydigan bir qabilaning nomi. Shunda Ummu Talaq: "Ey.deb so'raganlarida.s. Hz. Ishchilar bilan qo'shilishib ishlash haqida 453-hadis. Abdulloh ibn Amr (r. Binolarni baland qilish bilan maqtanish haqida 454.a. u kishi: "Otam hz.) aytdilar: "Men hz.) yashagan uyga kirsam.) aytdilar: "Hz. 456. Saqif .a. 455.) Vahatdan kelgan akalarining o'g'lidan: "Mardikorlaring ishlayaptimi?" . Abdulloh ibn Umar (r. dedi.o'zi va oilasiga yetarli binosi bo'la turib. dedilar".ziyouz.com kutubxonasi 72 .) minbarga chiqib: "Ey odamlar! Turar joylaringizni tuzatinglar. u: "Bilmayman". Jannatga kirib olgach. maqtanish uchun ortiqcha qilinadigan binolar nazarda tutilmoqda 211-bob. Ilonlarning musulmonlari sizlarga ko'rinmaydi. ilonlar bilan oramizda adovat paydo bo'lganidan buyon biz sira yarashgan emasmiz". Dovud ibn Qays Abu Sulaymon Dabbog' (r.v. Rasululloh (s. Odam (a.v. keyin bizlarga qarab: "Kishi mardikorlari bilan birga hovlisida (ikkinchi rivoyatda: molida) ishlasa.)ga vasvasa qildi va hatto ayollari bilan jannatdan quvilish-lariga sababchi bo'ldi.Toifi sharifdagi bir joy nomi.) oilalarining hujralari xurmo daraxtining shoxlaridan yasalgan bo'lib.) bilan ilon o'rtasida adovat paydo bo'ldi. Xabob ibn Arat (r. Hasan (r. deb taxmin qildim. o'g'ilcham! Amir al-mo'minin hz. dedilar. Qurilishga sarf qilish haqida 452. Hz. Qasam bilan aytamanki. Imom Ismoil al-Buxoriy 451.v. Abdulloh Rumiy (r. uyning shipiga qo'lim bemalol yetdi".Al-adab al-mufrad.s. dedilar". Uylarining eni hujraning eshigigacha olti yoki yetti gaz.a.a. balandligi esa yetti-sakkiz gazga yaqin.a. Uy ilonlari sizlarni qo'rqitishdan oddin o'zingiz ularni qo'rqiting.a. Shundan keyin Odam (a.a. Uyning ichi o'n gaz. Usmon ibn Affonning xalifalik zamonida Rasululloh (s. Alloh taolo uchun ishlagan kishilardan bitgasi bo'lib hisoblanadi". dedim.a. Umar (r.a. Iblisga jannatga kirish man qilingan vaqtda u ilonni avrab.)dan rivoyat qilindi. 457. Vahat . Abu Hurayra (r. tashqarisidan yung lattalari bilan qoplanganligini ko'rdim. Oyishaning eshiklari Mag'rib tomonga qaragan edi". Abdulloh ibn Amr: "Agar sen Saqif qabilasidan bo'lganingda mardikoring nima qilayotganini albatta bilgan bo'lar eding".

v.v.a. Shu vaqtda azon tovushi eshitilib qoldi. 459. Bizlar esa.v. degan edim. deb xat yuborganlar". dedilar".): "Ish bun-dan ko'ra tezroqdir". 213-bob. Imom Ismoil al-Buxoriy chunki binolarning baland bo'lishi yomon kunlaringizdan biri ekanligining alomatidir. Abdulloh ibn Amr (r.a.arablardagi eski tabobatda ba'zi kasalliklarni davolash uchun kuydirilar edi. savoblarini to'liq.a.v.Al-adab al-mufrad. demoqchi bo'ldilar.ziyouz.a.a.deb so'radilar. masjid.) o'zimizga o'lim tilashni man qilmaganlarida men albatta o'zimga Alloh taolodan o'lim so'ragan bo'lardim". 215-bob.v. maktab.)ga qarashishdi. kamaytirmay olgan edilar.v.)ning huzurlariga kelishgan edi. yaxshi qo'shni. dedi".a. Qays ibn Abi Hozim aytdilar: "Biz ikkinchi marotaba Xabob ibn Aratning huzurlariga keldik. www.a. 214-bob. dedilar".com kutubxonasi 73 . ya'ni buzilmay turgan uyingni tuzatgu-ningcha balki o'lim kelib qolar. madrasa.v. U zot o'zlariga qarashli (yoki uyning) bir devorni tuzatayotgan edilar. Uni tuproqdan bo'lak qo'yadigan joy topmadik -ya'ni hammamiz boy bo'lib.a. uyimizni isloh qilayo-tibman". 460. Keng uy haqida 462. yaxshi ot (boshqa rivoyatda: itoatkor xotin) musulmon kishining shodligidir". U kishi: "Bizdan ilgari o'tgan birodarlarimiz dunyo maishatiga berilmay.)-ning shunday deb marhamat qilganlarini rivoyat qila-di: "Keng uy. Namozga yurib borish haqida 463-hadis.v. qayta) tuzatayotgan vaqtimda Rasululloh (s. sadaqani qabul qiladigan kishi qolmadi.) aytdilar: "Men o'zi-mizning cho'p va qamishdan qilingan uyimizni (bu-zib.a. shu qadar boyliklarga erishdikki. Tuproqdan murod . Qays ibn Abi Hozimdan rivoyat qilindi.) uylarini ta'mirlaganlari haqida 458. U kishi qorinlarini davolash uchun yetti martaba kayy qildirgan edilar.) o'tib qoldilar-da: "Nima qilayotibsiz?" . uni tuproqdan bo'lak qo'yadigan joy topmadik. Buni tuzatishdan ko'ra amalni tu-zat. dedilar". Shu vaqtda Rasululloh (s. Men: "Yo Rasulalloh. Ishdan murod .) Rasululloh (s. Habba ibn Xolid bilan Savo ibn Xolid (r. Shunda: "Musulmon kishiga tuproqqa ketkazadigan sarfidan bo'lak hamma sarflari uchun albatta ajru savob beriladi". Sobit ibn Qaysdan rivoyat qilindi.) aka-uka ikkalasi Nabiy muhgaram (s. U kishi aytdilar: "Bizlar Xabob ibn Aratning betobligini so'rashga kirdik. Rasululloh (s.a. Rasululloh (s. yetimxona va yotoqxona kabi sadaqai joriya niyatida qilinadigan binolar bunga kirmaydi.maqganish uchun hojatdan tashqari qilinadigan imoratlar. 461. Nofi' ibn Abdulloh (r.) imoratning devorini (boshqa rivoyatda: uyni) tuzatayotgan edilar. u kishi aytdilar: "Men Anas ibn Molik bilan u kishining Zoviyadagi boloxonasida edik. "Kayy" . Shunda aka-uka Rasululloh (s.a.o'limdir. Rasululloh (s.

keyin "Ey. molni noo'rin yerlarga zoe qilishdan. Va huva alo kulli shay'in qadir. deb yozdilar. sherigi yo'q. Abu Hurayra (r. 217-bob.): "To'g'ri yo'lda bo'linglar.a. dedilar. Alloh! Sen nimani bersang.a. so'ng hikoya qildilar: "Men Zayd ibn Sobit bilan birga edim.)ning kotiblari Varrod aytdilar: "Hz.deb so'rabdilar. olib kelaver.com kutubxonasi 74 . "Al-adabu-l-mufrad"ning turkcha nashrida (2005 yil) 468-hadis Jarir ibn Abdullohdan rivoyat qshingan. Shunda u kishi ham xuddi men hozir yurganim-dek yurdilar va Rasululloh ham shunday sekin-sekin yurib. dedilar". Ey. deb xat yubordilar. deb yozib yubordilar". demakdan qaytarganlar.a.): "Hech biringizni dunyoda qilgan amallari do'zaxdan qutqazolmaydi". Muoviya Mug'iraga Rasululloh (s.v. Keyin hz.a.a.v. Imoratlarni naqshlash haqida 464.a.v.) bo'lar-bo'lmas gaplarni naqya qilib yurishdan. Erta bilan va kechqurun va kechaning bir qismida ibodat bilan mashg'ul bo'ling. deb ko'rsatilgan va imom Muslim ham naql qilgan. uni hech kim man' qilolmaydi va man' qilganingni boshqalar beraolmaydi. dedilar.deb so'rashganda. Shunda Rasululloh (s. sizning ham amallaringiz qutqazmaydimi?" .): "Alloh taolo menga rahm qilmasa. lahul mulku va lahu-l-hamd. chin egalik va hamdlar unga xosdir. Kalimaning ma'nosi: Allohdan bo'lak xudo yo'q.v. ona va otalarga oq bo'lishdan. lo sharika lah. Anas mayda qadam tashlab yura boshladilarda. Sahobiylar: "Yo Rasulalloh. Zayd. Rasululloh (s. ko'p savol berishdan. Alloh taolo o'zi xohlagan narsani qilishga qodir.): "Namozga borayotganimizda tashlayotgan qadamimizning soni ko'p bo'lsin. www.v. qiz bolalarni tiriklayin ko'mishdan va so'ragan kishilarga bermay.Madinai munavvaraning chekkasidagi bir joy nomi 216-bob. 466. deb shunday mayda qadam tashlab yurayotibman". shunda Zayd: "Alloh taolo va uning Rasuli yaxshiroq biladilar". degan ekanlar".a. Allohumma lo mone'a limo a'taytaa va lo mu'tiya limo mana'ta va lo yanfa'u za-l-jaddi minkal-jadd" ka-limalarini aytar edilar. Imom Ismoil al-Buxoriy Ikkimiz boloxonadan tushdik. Bu hadis mazmuni 16-hadisda va 447-hadisda qisman bor.v. Zoviya . Mug'ira ibn Shu'ba (r. amallarim meni ham qutqazmaydi".Al-adab al-mufrad.) aytdilar: "Rasululloh (s.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. Abu Huray (r. (Dunyoda) boylikka erishgan kishilarga boyligi (oxiratda) foyda ber-maydi (bunga boshqa izohlar ham bor).a. imorat qilishda ham o'rtacha holni tuting.) har bir farz namozning oxirida yoki undan keyin: "Lo iloha illallohu vahdahu. mening shunday yurishimning sababini bilasanmi?" . Shunda mo'ljalga yetasizlar". 469-hadis ayni shu hadislarning takrori va keyinda keladi-gan hadis shu hadislardagi mazmunni ifoda etadi. debdilar.a. Shunda Mug'ira: Nabiy muhtaram (s.ziyouz.)dan eshitgan hadislaringdan menga yozib yubor. dedilar".v. Yana Rasululloh (s. u yolgaz.a. Yana u kishi shu xatida Rasululloh (s.a. 465.v. Muloyim bo'lish haqida 467-hadis 414-hadisning aynan takrori.): "Odamlar uylarini naqshlar bilan bezaydigan davr kelmaguncha qiyomat bo'dmaydi".

a.a. Tarjima. zero muloyishik insonni bezaydi.) parda ichida o'tirgan qizdan ham uyatchanroq edi-lar.a. yaxshilikdan ham mahrum bo'lgan bo'ladi.a. Kasir ibn Ubayd aytdilar: "Men ummu-l-mo'minin hz.a.) aytdilar: "Nabiy muhtaram (s.v.v.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. Oyishadan rivoyat qilingan. dedim. o'zing bilasan. dedilar". bo'yin bermaydigan tevaga mingan edim. deyilgan va u ham hz. Alloh taolo yomon so'z va yomon fe'llik kishiga albatta g'azab qiladi".)rivoyat qildilar: "Rasululloh (s. unga yaxshilikdan nasiba ato qilingan bo'ladi va kim undan maxrum qilingan bo'lsa.)ning bir narsadan ko'ngillari olinganini ranglari o'zgarganidan bilar edik". tahrir va ta'-liq etuvchi Rauf Pahlavon.v.) uni urganimni ko'rib: "Muloyim bo'l. 191-bet).xalq bilan yaxshi muomalalik bo'lish. hamisha uyatga qo'yadi.a.) huzurlariga kirdim.): "O'ta baxillik va mol-mulkka xirs qo'yishdan saklaning. Oyisha (r. Abu Dardo (r. u aybli va nuqsonli bo'ladi". chiroyli hay'at shaklni.): "Yaxshi sifatlik. (Imom Buxoriy.v.) aytdilar: "Men o'jar. Eski kiyim kiymaydigan kishida yangi kiyim bo'lmaydi". 472. ko'rinishni yaxshi qilib yurish.v.a.a. Men u zotga agar bu voqeani chiqib odamlarga gapirsam. dedilar.a.v. ular sizni albatga baxil. dedilar". Oyisha (r. Hz.Al-adab al-mufrad. husn va kamolotga erishadi va kimda muloyimlik xislati bo'lmasa. Rasululloh (s.v. har bir ish va harakatda. Oyisha (r. 2005. Abdulloh ibn Abbos (r. Yaxshi siyrat . Abu Said Xudriy (r.a.ziyouz. Rasululloh (s. dedilar". salohiyatlik kishilar Qoqilib ketsa. Shunda u zot menga: ozgana sabr et.a. Kupollik kishini xunuk ko'rsatadi". Hz. 476. Anas ibn Molik (r. Alloh taolo latif va muloyimlikni sevadi". deb hisoblashadi.a. dedilar".a.): "Kimda axmoqlik va nodonlik bo'lsa.a. Turkcha nashrda hz. chunki baxillik sizdan ilgari o'tgan kishilarni halok qilgan. Oyisha (r.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.): "Mayli. www. 475. Kdyomat kuni mo'min bandaning tarozusini og'ir qiladigan narsa yaxshi axloqdir. Shu baxilliklari tufayli ular bir-birlarining qonini to'kkan va qarindoshlikni uzib qo'yishgan. kimda muloyimlik bo'lsa.a.)dan rivoyat qilindi: "Rasuli akram (s. ularni turg'azib qo'yinglar". chiroyli hay'at va har bir ishda iqtisodchilik yetmish xislatdan bir bo'lagidir".)dan quyidagi hadis rivoyapg qshingan: "Muloyim bo'l. Saranjomlik haqida 477.a. Imom Ismoil al-Buxoriy 470. dedilar".a. Adabu-l-mufrad. 471.): "Kimgaki muloyimlikdan nasiba berilgan bo'lsa. 474. men lungamni yamab olay. Shu hadis yuqorida ko'rsatilgan turkcha nashrda "Solih amal sohibi bo'lgan kimsalarnshg kichik xatolarini kechirib yuboring".) aytdilar: "Rasululloh (s. Birovga zulm qilishlik qiyomat kuni zolimni qorong'ulikka tushiradi". hatto ibodatda ham o'rtacha holda bo'lishlik-ni kishi o'ziga lozim tutishidan iboratdir. 473. Oyisha (r.v.): "Yaxshi siyrat. dedilar".com kutubxonasi 75 . dedilar". Abu Hurayra (r. iqtisod esa. 218-bob.

com kutubxonasi 76 . Imom Ismoil al-Buxoriy 219-bob.v): Alloh taoloning bergan ne'matlari uchun rozi va xursand bo'lmaslik va unga shukrona qilmaslik katta gunohdir".Hz. 483.a. Alloh taoloning menga bergan so'zga ustaligi va ziyrakligi bilan bu dunyoni hech arzimaydigan haqir bir narsa. www.) aytdilar: "Qaysi birimizning biyamiz qulunlasa. Ular orasidagi nodonlari donolari ustidan hukmronlik qiladi". deb tayinlashdi. Yumshoq fe'lli bandasini sevadi. Anas ibn Molik (r. Umarning xalifalik vaqtlarida u kishidan bir hojat talab qilib Madinai munavvaraga keddim. Hz. dedilar". 221.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. Cho'chitmaslik haqida 480.a.a. deb dunyoning yaxshi tomonlarini mendan ko'ra yaxshiroq bilishini isbot qildi. ammo bu dunyoni shu qadar tahqirlashingiz uncha ma'qul emas. unga egalari "Mehmonimizga vovullab uning tinchligani buzmagan". Muloyimlikning avloliga haqida 478.deb so'radim. Ularning hovlisida bir urg'ochi it bo'lib. degan ekan". aytdilar: "Bani Isroil qavmidan bir kishining uyiga mehmon keldi. payg'am-barlari: "Bu hol sizlardan keyin bo'ladigan bir mshshatning holiga o'xshaydi.v.a. Horis ibn Luqayt Naxa'iy (r. 220-bob. deb atalgan. Shunda ular bu voqeani o'z payg'ambarlariga zikr qilganlarida. 481. ularni xotirjam qiling. muloyim fe'lli bandasiga ajr-mukofot beradi". Oxirat kuni jazosini ko'radigan yaxshi-yomon ishlarimizni mana shu dunyoda qilamiz". deb isbot etishga harakat qildim. bilasizmi? Oxiratga erishmoq yoki oxirat uchun zod-roxila tayyorlamoq shu dunyoda bo'ladi.) aytdilar: "Alloh muloyimdir. cho'chitib yubormang".a.a. Nazokatlilik haqida Bu bob Shamsuddinxon Boboxonov tarjimasida "Ahmoqlik va johil-lik". U zot bilan bo'lgan suhbatimiz orasida men bu foniy dunyo haqida gapirib. Kelgan vaqtim kechasi bo'lgani uchun huzurlariga erta-si kuni erta bilan kirdim. og'ir amallarni buyurib dindan Qo'rqitib. U dag'al bandasiga emas.)dan rivoyat qilindi. Molni tejash va ko'paytirish haqida 485.) aytdilar: "Rasululloh (s. yengil va osonlarini buyuring. 484. u kishi shunday hikoya qildilar: "Bizlar(ning qabilamiz)dan bo'lgan Jobir (yoki Juvaybir) degan kishi aytdi: "Men hz. dedilar". Baro ibn Ozib (r. Abdulloh ibn Mug'fil (r.a. Umar yonlarida oq kiyim kiygan oq sochli bir kishi o'tirgan edi. asl matndagi sarlavhani qo'ydik. Abu Nazra (r. dedilar".)dan rivoyat qilindi.a.It o'zi vovullamasa ham qornidagi bolalari akillashdi. 222-bob. Men gapimni tamom qilganimdan keyin u kishi menga qarab: "Hamma gaplaringiz aqlli.a. Umar: "Bu musulmonlarning sayyidi Ubay ibn Ka'b (r.)dirlar". Oyishadan rivoyat qilingan 482-hadis turkchadagi 475hadis va bizning nashrimizdagi 475-hadisning qisman takrori.): "Kishilarga dindagi og'ir mashaqqatli amallarni emas.Al-adab al-mufrad. u. Dunyo nimadan iborat. Abdulloh ibn Amr (r.a.v. Shu vaqtda hz.u aytdilar: "Rasululloh (s.ziyouz. Shunda men: "Yo amir al-mo'minin! Bu yoningizdagi kishi kim bo'ladilar?" .

Anas ibn Molik (r. Dajjol chiqib qolibdi. Jobir ibn Abdulloh (r. Madd . 476-hadis Abu Hurayra-dan rivoyat qshingan bo'lsa.) aytdilar: "Rasululloh (s.o'lchov miqtsori bo'lib. Abu Said Xudriy (r. 491. dedilar". qoim bo'lishidan ilgariroq uni ekib olishga ko'zingiz yetsa. Alloh.com kutubxonasi 77 .)dan rivoyat qilindi. so' esa besh va uch chorak ratl (yoki sakkiz ratl)ga tengdir.v. bir so'ning to'rtdan biriga yoki ikki ratl (bir ratl 449. Jobir ibn Abdulloh (r. chunki undan keyin Ham odamlar yashaydi".v. 493. deb Allohdan so'ragan-larini eshitdim.a. www. deb eshitsang ham. Alloh. Mo'min bandalarning har biri dunyodagi o'z joyiga adashmay borishda qanchalik mohir bo'lsa. Allohdan rizq so'rash haqida 489. Imom Ismoil al-Buxoriy men bu toycha katga bo'lib minishga yarokdi bo'lguncha yasharmidim deb.Al-adab al-mufrad. dedilar. u kishi aytdilar: "Rasululloh (s. Shundahz. Chunki qiyomat qoyim bo'lishi hali uzoq va balki ta'xir bo'lar".)ning minbar ustida Yaman tomonga qarab: "Ey. yerning boyligidan rizqimizni ber! Bizning madd va so'larimizga barakot ber". uni so'yib yuborardik. keyin: "Ey. bularning ko'ngli-ni bizga moyil qil!" deganlarini. jannat bilan do'zax o'rtasidagi ko'prikda to'xtatiladi va yorug' dunyoda oralarida bo'lgan turli zulmlar uchun bir-birlaridan qasos oladilar.)dan rivoyat qilindi.a.a. degan mazmundagi xatlari keldi". Iroq tomonga va boshqa hamma tomonlarga ham qarab shunday duo qilib.): "Birortangiz ekish uchun qo'lingizda bir ko'chatni ushlab turgan vaqtingizda qiyomat qoyim bo'lib qolsa-yu. Ya'ni yangi tug'ilgan molni boqib katta qilinglar va ko'paytiringlar 486. dedilar". uni tuzatib ekishga harakat qil.)dan bizga: "Alloh taolo sizga bergan rizqni isloh qiling.a. Zulm kulfatdir 490-hadis mazmuni 476-hadisning takrori bo'lib. jannatdagi joyiga borishda undan ko'ra ham mohirroq bo'ladi". albatta ekib qo'ying". dedilar".ziyouz. bunisi Jobir ibn Abdulgohdan rivoyat qilingan. 225-bob.a. Shu qasos olishdan tozalanib bo'lganlaridan keyingina jannatga kirishlari uchun ruxsat beriladi.): "Qiyomat kuni mo'min bandalar do'zaxdan qutilganlaridan keyin.): "Keyingi ummatlarimda insonlik suratlarini boshqa narsalar suratiga aylangarish.a.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.a.v. Dovud ibn Abi Dovud aytdilar: "Menga Abdulloh ibn Salom: "Sen bir ko'chatni ekayotgan vaqtingda. 223-bobdagi 488-hadis "Ota-onaning duosi" degan 17-bobdagi 32-hadis-ning aynan takrori. 28 gr)ga teng. dedilar". 224-bob. u kishi Nabi muhtaram (s. Abdulloh ibn Umardan rivoyat qilshgan 492-hadis 476-hadisning so'nggi jumlasini takror qilgan.a. zinokorlik va tuhmat qilish kabi yomon xulqlar va yer yutishlar bo'ladi. Bu ishlar avval zulm qiluvchilardan bopshanadi". 487-hadis.a. tuzatinglar. Umar (r.v.

496.v. U unga (tashvishlardan) chiqish yo'lini (paydo) qilur" (65:2). har qaysisi o'z maqsadini so'rasa va hammasiga so'raganini bersam ham. taomni mendan so'rang! Men beraman.a. degan so'zlarini eshitganmisiz? . Endi siz Abdulloh ibn Mas'uddan hadis rivoyat qilasiz. Binobarin. Abu Zarr G'iforiy (r. haqiqatga chiqaradi yoki rad qilib.a.): "Zulmdan saqlaning. Shutayr: "Mayli. Abu Duho (r. Abu Hurayra (r.dedilar.) rivoyat qildilar: "Rasululloh (s.v. men ham Abdullohning shu so'zlarini eshitganman". Ey. deb o'ylayman. Alloh taologa hamdu sano aytsin. dedilar". 497. deganda.a. Imom Ismoil al-Buxoriy 494. Ey. bandalarim! Sizlarning avvaliyu oxiringiz va insu jinlaringiz hammasi zo'r taqvodor bo'lganda ham mening molikligimga hech narsa orttirmaydi yoki hammalaringiz o'ta ketgan fojir bo'lganda ham mening mulkimdan hech narsa kamaytirmaydi. dedilar. Baxillik va hirsdan saqlaning. degan so'zlarini siz eshitganmisiz?". dedilar". sizlar kechayu-kunduz gunoh bo'ladigan yshlarni qilasiz. siz uni tasdiqlaysiz".) xabar berdilar. Abu Ubayda ibn Jarrohning www. Kim amallarida yaxshilikni uchratsa. Shuning uchun uni kechirmoqni faqat o'zimdangina so'rang.) aytdilar: "Masruq bilan Shutayr ibn Shakl Abdi (r. Shundan keyin Masruq: Abdulloh ibn Ma'sud: "Ikki ko'z. binobarin. zero zulm qilgan kishi qiyomat kuni zulmat ichida bo'lg'usidir. Jobir ibn Abdullohdan rivoyat qilingan 495-hadis 494-hadisning takrori. men taom bermasam hammalaringiz och qolasiz.Al-adab al-mufrad. deganlarini eshitgan bo'lsangiz kerak". degan oyatidan ko'ra tezroq najot topishga undaydigan oyat yo'q. U yerda halqa-halqa bo'lib o'tirgan kishilar bu ikki olim atrofiga to'planishdi. Masruq yana: "Abdullohning Kur'oni karimdagi: "Kimki Allohga taqvo qilsa.com kutubxonasi 78 . Bularning zinosini egalarining farji (avrati) amalga oshirib. Masruq yana: "Abdullohning Qur'ondagi: "Ey o'ziga isrof-zulm qilgan bandalarim! Alloh taoloning rahmatidan noumid bo'lmanglar" (39:53-oyat).): "Alloh taolo: "Ey.)dan rivoyat qiddilar: "Rasululloh (s.)lar masjidda birga bo'lib qolishdi. mul-kimdan dengiz ichiga tashlangan ingichka ip shimgan suvi miqdoricha ham kamaymaydi. dedilar. dedilar. deb aytgan dedilar". Ey. sizlar bir-birlaringizga zulm qilmangizlar. siz rivoyat qiling'.) Rasululloh (s. bandalarim. 226-Kasalmand kishining kafforati haqida 498. Men hech parvo qilmay. Shutayr: "Ha. Shutayr. eshitganman". men unga guvoh bo'laman!" . bu so'zlarini men ham eshitganman". "Ha. ikki qo'l va ikki oyoqlarning zinosi bo'ladi. Shutayr: "Ha. kiyimboshni mendan so'rang. yomonlikni uchratsa. Roviylardan Abu Idris Xavloniy (r. Men kiyim-bosh bermasam hammalaringiz yalang'och qolasiz.a. Yomon so'z va ishdan saqlaning. bu narsa sizdan ilgari o'tganlarni ham qarindoshlik rishtalarini uzishga va haromni halol deb qabul qilishga rag'batlantirgan"".a.dedilar. zero Alloh yomon muomalalik va yomon ish qilganlarni sevmaydi. G'utayf ibn Horis (Sukuniy) (r.a.) bu hadisni rivoyat kdlgan vaqtlarida Allohning hurmati uchun tiz cho'kib o'tirardilar. deyilgan oyatdan ko'ra Allohga tavakkul qilishga ko'proq undovchi oyat yo'q. bandalarim! Qilgan amallaringizni o'zlaringiz uchun saqlab qo'yaman. Yaxshilik-ni emas. Agar hamma maxluqotim bir yerda jam bo'lib. men esa qilgan rivoyatingizning to'g'riligini tasdiqlayman yoki men rivoyat qilaman. Ey.a. gunoxlarni kechiraveraman. Shunda Masruq Shutayrga qarab: "Bu odamlar bizdan yaxshi gap eshitmoquchun to'planishgan bo'lsa kerak. ularni sizga men o'zimgina beraman. dedilar. bandalarim! Men zulm qilmoqni o'zimga harom qilganman va shu zulm qilmoqni sizlarga ham harom qildim.v.a. yolg'onchiga chiqaradi". u vaqtda faqat o'zinigina malomat qilsin".a. bandalarim.ziyouz.

v. Imom Ismoil al-Buxoriy betoblik vaqtlarida bir kishi kelib: "Amirning ajru savoblari qancha bo'ldi ekan?" .v.v.v.a.deb so'radi. unning badaniga.a. A'robiy: "Menda unday kasallik bo'lmagan".a. moliga balo Alloh taoloning oldida gu-nohi bo'lmasa. Rasululloh (s. "Lekin jasadingizdagi sizlarga yetgan bu dard badaliga Alloh taolo kichik gunohlaringizni yopadi".) huzurlariga bir a'robiy keddi.v. dedilar-da. Nabiy muhtaram (s.a.) aytdilar: "Rasululloh (s. 501.Ya'ni jangga borish uchun mana shu men sanagan ot asboblarini tayyorlaganingiz uchun ham ajrga ega bo'lasiz.): "Teri bilan et orasida bo'ladigan harorat". Abu Ubayda jangda lashkarboshilardan bo'lganlari uchun u kishini "amir" deb xitob qilayotgan bo'lsa kerak. 502-hadis 501-hadisning takrori bo'lib. Rasululloh (s. A'robiy: "Bezgak nima?" . Abu Hurayra (r. degan edilar.a. Abdurrahmon ibn Avf otasidan rivoyat qiddi: "Salmon (Forsiy) Kinda degan joyda bir bemorni ko'rgani borganda men birga edim.a.deb so'radi. dedilar".a.deb so'radi-lar. dedi.a. ammo davo qaerdan va nimadan kelishini bilmaydi". deb javob berganlarida.): "Bu qaysi vaqt?" .dedi.Ya'ni dardga sabr qilgan bo'lsangiz dardga mubtalo bo'lganingiz uchun bir va sabr qilganingiz uchun ikkinchi savobga ega bo'lasiz 499. 503. keyin: "Men uchun kafanlik narsa olib www. Alloh taolo huzuriga gunohlaridan pok bo'lgan holda boradi".): "Tongotar vaqtidagi do'zax o'tidan Alloh taolodan panoh so'rayman". dedilar.dedilar. hatto ot-ulovning jilovigacha sanab berdilar.com kutubxonasi 79 . dedilar. tomirlarga uradi".dedilar. Shunda Abu Ubayda: "Alloh taolo yo'lida qilgan sarflaringiz va siz uchun qilingan sarflar badaliga ham ajr olasiz".a.v.a.v. Abu Hurayra (r. Salmon bemorning xonasiga kirgach: "Senga xayrli xabarlar bo'lsin! Zero.): "Agar xoh mo'mindir.a. Ular: "Tun yarmi". Abu Hurayra (r.a. degan so'zni qo'shganlar.ziyouz.a. 227-bob.Al-adab al-mufrad. uni Muhammad ibn Amr rivo-yat qilganlar va "bolasiga". A'robiy chiqib ketgandan keyin Rasululloh (s.v. demoqchi bo'lsalar kerak. dedilar".): "Do'zax axlidan bo'ladigan kishini ko'rmoqchi bo'lgan odam mana shu a'robiyga qarasin". U kishi: "Tabiatimiz-ga yoqmaydigan dardga mubtalo qilinsak shunga ajr olamiz" . Alloh mo'minning xastaligini O'zi uchun kafforat va savob deb qabul qiladi.): "Miyada bir yel paydo bo'lib.)ning betobliklari og'irlashgan vaqtda urug'-aymoqlari va ansorlar eshitib. dedi. dedilarda. oilasiga. men unday narsani bilmayman". Tunda bemorni ko'rish haqida 504. kelmaydi". deb marhamat qildilar.a.): "Senda bosh og'rig'i bo'lganmi?" . u kishi aytdilar: "Rasululloh (s. Shunda Huzayfa (r. Xolid ibn Rabi' (r.) aytdilar: "Huzayfa ibn Yamon (r. a'robiy: "Yo'q. yarim kechada oldilariga kelishdi. U shu musibat Alloh tomonidan bo'lganini e'tirof qilib. Fojir xasta bo'lsa xab dori ichaveradi. keyin ot egarining asboblarini sanadilar. Keyin Rasululloh (s. xoh mo'minadir.deb so'radilar.): "Bir mo'min yoki mo'mina kishini uzoq vaqt biror musibatga yo'liqtirib sinaladi. sabr etsa.dedi.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.) unga: "Senda bezgak kasalliga bulganmi?" . Huzayfa (r. 500.)dan rivoyat qilindi. dedi. U: "Bosh og'rig'i nima?" . Abu Ubayda: "Sizlar qanday amal qilganingizda ajrga ega bo'lishingizni bilasizmi?" .

tuproqqa aylanadi". bir hissasini qizimga qoldirsam?" .)dan rivoyat qilindi: "Nabiy muhtaram (s.a.a. 507. dedilar Sa'd.a. bu kafandan yaxshirog'i beriladi. Shundan keyin Rasululloh (s. men o'zimdan keyin bir qancha mol Qoldirib ketaman. "Bo'lmasa yarmini vasiyat qilaman".a.v.)dan duo so'ragan edi. Shunda Rasululloh (s. Lekin uchdan biri ham ko'p". deb hijratining chala qolishidan xavfsirab Rasululloh (s.): "Bir kishi betob bo'lib qolsa. Shuning uchun molimning uchdan ikki hissasini vasiyat Qilib.v.): "Yo'q. Xasta mo'minning savobi 508.a. 506. dedilar".)ning qo'llarining jigarimga tekkan sovug'ini sezib turgandek bo'laman".v.a.a.a. dedilar. deb duo qildilar.v.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. olib keddik". Agar xastalik paytida uning ruhini qabz etsa.v.v. Huzayfa (r. Yana hz. Oyisha (r. uchdan birini vasiyat qilsangiz bo'ladi. Hz. Men: "Yo Rasulalloh. sog'lomlikda qilgan amalining savobidek savobga ega bo'laveradi 509.): "Alloh agar bir musulmonning jismiga dard bersa.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. Agar Alloh taolo huzurida yaxshilik menga nasib bo'lgan bo'lsa.a. Rasululloh (s. deganlarida.a.)' "Kafanlikni haddan ortiqcha yoki narxi qimmat narsadan qilmanglar. so'ngra Iroqqa voliy etib tayinlatsdi.a. Yoki ish aksincha bo'lib qolsa. Imom Ismoil al-Buxoriy keddingizmi?".a. Sa'd ibn Abi Vaqqos Makkadan Madinaga hijrat qilgan sahobiylardan biridir.): "Mayli. dedilar".): "Yo'q. Bu orada juda ko'p odamlarning hidoyat yo'lini topishlarida vasila ham bo'ldi.)danrivoyat qilindi: "Nabiy muhtaram (s.deb so'radilar. Ya'ni u kishi sog'lom vaqtida yaxiga amallarni qilgan va niyatida shu amalini davom ettirmoqchi edi.v. ya'ni bu kafan chirib.com kutubxonasi 80 . Rasululloh (s.dedim. Anas ibn Molik (r. dedilar".) muborak qo'llarini mening peshonamga qo'yib. xastalik muddatida sog'lik paytidagi qilgan ibodatlarining savobi yozilib boraveradi.a.v. Oyishaning otasi aytdilar: "Men Makkai Mukarramada qattiq betob bo'ldim. yuzimni va qornimni siladilar-da: "Ey. u kishining hijratlarini tamomiga yetkazgin". Alloh taolo uni gunohlaridan temirchining bosqoni temirning ifloslarini tozalaganidek tozalaydi".a.): "Bir musulmon kishiga og'riq yoki betoblik oriz bo'lsa.v.ziyouz. Oyisha (r.) mening holimni so'ragani keldilar. Rasululloh (s. 228-bob.a. bu Ham joiz emas". dedilar".a.)ningduolari bilan tuzalish bilan birga Iroq va uning atroflarining fathida ham ishtirok etdi. dedilar. hatto biror yeriga tikon sanchilsa yoki hayotdagi hodisalardan biror hodisaga uchrasa. lekin betobligi bu niyatiga mone'lik qilgani uchun afsuslansa. bu kafanni darhol mendan tortib olinadi.v.a.v. www. Ular: "Ha. Ammo orqamda bshtagina qiz qoladi.a. dedilar. mumkin emas".)ning qizlari Oyishadan rivoyat qilindi.v. "Mana shu vaqtgacha Rasululloh (s.): "Qaysi bir mo'min banda betob bo'lsa.)ning mu'jizalaridan birini namoyish etgan: Savd ibn Abi Vaqqos Rasululloh (s. Alloh! Sa'dga shifo ber. shekilli. Makka fathida kasallanib. shu kasallik bilan o'lib ketaman. 505. Abdulloh ibn Amr (r.Al-adab al-mufrad. Alloh taolo shularni u kishining gunohlariga kafforat qiladi".v.a. u sog'lomlik vaqtida qilib kelgan amalidek savob yozilib boraveradi". Bu hadisi sharif Rasululloh (s. Sa'd ibn Abi Vaqqos (r.

demak shikoyat hisoblanadimi? 518. men Alloh taolodan shifo berishini so'rab duo qilaman.a. degan jumlani qo'shganlar. istasang sabr etasan.v. Men uchun bir duo qiling!" . dedi".a. Alloh taolo savobdan har bir a'zoimga o'z hissasini beradi". U Rasululloh (s.v. Rasu-lulloh (s. 510-hadis 509-hadisning takrori bo'lib. Parvardigorim! Meni o'zingga yaqin kishilardan qilgin.) aytdilar: "Rasululloh (s.v.v.dedi. jannatdagi huri aynlardan qilgin!" .a. Abu Hurayra (r.a. 514. hamma yog'im og'riydi".a. "Men xastaman".deb so'radilar. men ham. dedi. bezgak ular jismida olti kecha-yu olti kunduz turib qoldi. 515-hadis mazmuni 506-hadisda bor va bu Ibn Jurayjdan rivoyat qilingan. Asmo': "Betobman. Alloh taolo senga jan-nat beradi".): "Senga jannat ahllaridan bo'ladigan bir xotinni ko'rsataymi?" . bunday qilmagan. Anas ibn Molik bu hadisi sharifga "Shoyad xastaga shifo bersa. chunki bezgak kelganda mening hamma a'zolarimga kiradi.): "Istasang sabr qilasan. jannatga doxil qilur". degan edim.v. Shunda Rasululloh (s.deb duo qildilar. Ular haqiga duo qilganingizdek. 229-bob. o'z onamni esa. mening haqimga ham duo qilsangiz".a. agar istasang. Yana: "Duo qiling!" deyilganda. degan edilar. uni rohatga muyassar qilur". dedi. Shunda Abdulloh: "Men ham o'lim oldidaman (ikkinchi rivoyatda: o'limda rohat bor)". Ato ibn Abi Raboh (r. Urva ibn Zubayr aytdilar: "Biz Abdulloh ibn Zubayr o'ldirilishlaridan o'n kecha ilgari u kishi bilan onalari Asmo' (r.a. Abu Nuhayla (r. dedilar.a. otam ham shu ansorlardanmiz. duo qildilar.v. 512. Men sening ikki tarafingdan biri menga kelmaguncha www.) ga bezgak kasalligi kelib.) ularning hovli va uylariga birma-bir kirib.) duo qildilar". senga jannat nasib bo'ladi. dedilar.)ga borib shikoyat qilishdi. ammo ajru savobini ka-maytirma".a.) aytdilar: "Menga tegadigan dardlarning eng yaxshisi bezgaqdir. shuning uchun o'limni orzu qilayotibsan. Bu hol ansorlarga og'ir tushdida.Men: "Ha. u kishi: "O'sha mana bu qora xotin. Alloh! Betoblikni kamaytir.a. 511.): "Xo'p. Alloh taolodan shifo berishini so'rab.ziyouz. Rasululloh (s. deb duo qildilar. Abu Hurayradan rivoyat qilingan 516-hadis ham shu hadisning mazmushdandir. Keyin qaytib ketayottanlarida bir xotin ergashib kelib: "Sizni payg'ambar qilib yuborgan Alloh nomi bilan qasam ichib aytaman.com kutubxonasi 81 .Al-adab al-mufrad. u zot: "Ey. meni eng yaxshi ko'radigan kishilaringizga yuborsangiz. deb iltimos qildi. dedilar.a. badanimning ochilishi yo'q bo'lsin".a. Jobir ibn Abdumohdan rivoyat qshingan 517-hadisda ham shu mazmun. lekin badanim ochilib qolishini qanday qilaman? Duo qiling. Abdulloh: "Ahvolingiz qalay?" deb so'raganlarida.) uni ansorlarga borishga tavsiya qildilar. 513.a. Asmo': "Sen mening o'lishimni xohlayotibsan shekilli.)dan rivoyat qilindi: U kishidan: "Bir duo qiling!" .) huzurlariga kirgan edik.)aytdilar: "Mendan Abdulloh ibn Abbos (r.) huzurlariga kelib: "Men tutqanoq kasalligi bilan og'rib qolaman. Imom Ismoil al-Buxoriy uning barcha gunoxlarini avf etib. Abu Hurayra (r. Rasululloh (s. Rasululloh (s.a.v. U xotan: "Unday bo'lsa men sabr etaman va jannatni hech narsaga almashmayman". U kishi: "Ey.v.deb so'radtsi. Rasululloh (s. Shunda o'zimni bilmay badanim ochilib ketadi. Istasang Alloh taolodan bu dardingga shifo berishni so'rayman". U xotin: "Sabr etaman. ko'rsating".

Ularning (payg'ambarlar va solih bandalarning) Alloh taolo tomonidan yuboriladigan baloga shodliklari sizlarning farovonlikka bo'ladigan shodliklaringizdan ham ko'proq bo'ladi".a. 231-bob. shu tahorat suvlaridan ustimga sochdilar. Bu al-batta o'g'lilariga bo'lgan xayrixohliklarining nishonasi edi. Imom Ismoil al-Buxoriy yoki o'ldirilsangu.v. Alloh taolo nimani bandalariga bersa va nimani ulardan olsa.v. Abu Said: "Yo Rasulalloh! Odamlarning qaysilariga balo qatgiqroq bo'ladi?" . Rasululloh (s.): "Payg'ambarlar va solih bandalarga (boshqa kipshlarga nisbatan) qatgaqroq bo'ladi.)dan rivoyat qilindi: "Fotima (r.Al-adab al-mufrad.a. deyilmoqchi. Asmo' o'g'illari Abdulloxdan oldin vafot etishni xohlamadilar. shunga o'ralibgina yurgan.a. faqat old tomoni ochiq bitga kiyimdan bo'lak kiyadigan narsasi bo'lmay. Abdulloh ibn Zubayr Islom paydo bo'lgan-dan keyin musulmonlar orasida birinchi tug'ilgan far-zand bo'ldi-lar va Rasulullohning o'zlari tabarruk og'izlarvda chaynalgai xurmo bilan uning tanglayini ko'tardilar. Chunki Abdulloh shahid bo'lishini yoki g'alaba qozonganini ko'rib. Shunda Rasululloh (s. Rasululloh (s. shu a'zolaring shi-kastlanmaguncha. Shu paytda behush bo'lib yotgan edim. Biz (payg'ambar)larga Alloh taoloning balosi qatgiq bo'ladi va shuning uchun ajru savobimiz ham necha barobar ziyoda qilinadi". Shu gaplarimni qizimga yetkazgan".com kutubxonasi 82 . Abu Bakr Siddiq (r. 519.) tahorat qilib.) hz. keyin undan taloq bo'lgan edilar. Qubo degan joyda Abdulloh ibn Zu-bay-rni tug'dilar.a.a. Rasul-ulloh (s.deb so'radilar.a. o'limdan qo'rqqaningdan qabul qilishga majbur bo'lib qolasan". deb Rasululloh (s.a. Shunda Fotima: "O'g'ilcham o'lim oldida". Shulardan qaysilari kambag'allikka mubtalo bo'lib.)ning qizlari.v. deganlarida Rasululloh (s. dedilar". shunga sabr etib savob olmagunimcha yoxud g'alaba qozonganingni ko'rib. molim to'g'risida nima qilmog'im kerak?!" .a. dedilar. u kishi: "Men bir dard bilan og'ridim. 230-bob.v. xursand bo'lish umidida edilar. hammasi o'zining mulkidir.v. Jobir ibn Abdulloh (r. kiyimlari ustidan isitmaning haroratini sezib: "Yo Rasulalloh! Isitmangiz juda qattiq-ku".)dan katta edilar.) meni ko'rgani piyoda yurib kelishdi. ba'zilari bitlab ketishga mubtalo bo'lib. Homilalik holida Madinaga xij-rat qilib ketayotganida. Abu Said Xudriy (r. qizim sabr qilsin va sabr qilgani uchun Alloh taolo beradigan ajru savobidan umidvor bo'lsin.v.a.Ikki taraf . Hushidan ketadigan bemorni ko'rish haqida 520. ko'zim quvonmaguncha o'lishni istamay-man.a.) isitmalanib.)ning kichik bir o'g'li betob bo'lib.v.)ning gaplarini qizlariga borib aytdi.a.) u kishiga: "Qizimga borib ayt. U kishi Rasululloh (s.ziyouz. Hatgo u bitlar uni chaqaverib.a.) menga javob qaytarmaslaridan avval meros haqidagi oyat nozil bo'ldi". U zot xz Oyisha (r. Asmo' (r.a. o'ddirishgacha olib borgan edi. uni qilishdan o'zingni ehtiyot qil! Chunki u senga keyin muvofiq kelmay qolib.a. yonimda o'tirgan Rasululloh (s.)ga ko'zim tushdida: "Yo Rasulalloh. Rasululloh (s. ustlariga shokilalik kiyimlarini tashlab yotgan vaqtlarida huzurlariga kirib.a. og'irlashdi.v. Bu kishi Rasululloh (s.a.)dan eshitildi.): "Ha. badanlariga qo'llarini tekkiz-gan edilar. Betob bolalarni ko'rish haqida 521. Asmo' Zubayr ibi Avomning xotini bo'lib. Qizlari qasam ichib: "Otam www.ikki qo'l va ikki oyoq bo'lib. shunday.) bilan Abu Bakr Siddiq (r.v. Alloh nazdida hamma narsaning ma'lum vaqti bor.)dan rivoyat qilindi.a. Usoma ibn Zayd (r. dedilar. Senga bir reja taklif qilinsa. Shundan keyin men o'zimga kelib bunday qarasam. dedilar.v.a.)ga kishi yubordilar.deb so'radim.

dedilar".)dan rivoyat qilindi.a. shunday inii ikki dunyoda ham hasrat va zoelikni ko'rmagan bo'ladi.) oldilariga borardim.v. degan edim. Abdulloh ibn Abbos (r.v.a. deb naql qiddilar. Ummu Dardo mendan: "Ahling (xotining) qalay?" . u kishi menga taom keltirib ovqatlantirib yuborardilar. Rasululloh (s.) ikki ko'zlaridan yosh oqdi. Yana bir borganimda xotinimning holini so'radilar.)ning shu va'dalarini eshitib: "Yo Rasulalloh. albatta". Boshqa bir rivoyatga ko'ra Abu Bakr Siddiq (r. deb hikoya qila-dilar. Bu holatlarini ko'rib Sa'd ibn Abboda: "O'zingiz Allohning Rasuli bo'la turib nega yig'laysiz?" . Abu Bakr Siddiq: "Men".deganlarida ham Abu Bakr Siddiq: "Men". Shunda a'robiy: "Bu chol kishini qabrga olib borish uchun qaynab toshib turgan isitma-ku".a. Rasululloh (s.v.Al-adab al-mufrad. 233-bob. Sa'd ibn Abboda (r. Ibrohim ibn Abi Abladan rivoyat qiliqdi. Alloh taoloning marhamati faqat marhamatli rahmdil bandalarga bo'ladi". u kishi aytdilar: "Xotinim betob bo'lib qoldi. Men: "Xotinim hamon betob". Bu seni. Imom Tabaroniy rivoyatlariga qo'ra a'robiy ertasi kechquruts vafot etgan . Endi u tuzalib qolgan bo'lsa.deb sahobiylarqdan so'ragan-larida.a.)dan rivoyat qilindi. Xotini xasta bo'lgan kishiga shafqat 522. 232-bob.a.): "Sizlardan qaysi biringiz bugun bir bemor-ni borib ko'rdi?" . sening aytganing bo'lsin!" . Bu hadis roviylaridan Marvon degan kishi Rasululloh (s. Rasululloh (s. Rasululloh (s. desam.a.) yana: "Qaysi biringiz biror kishiga janoza o'qishda hozir bo'ldingiz?". men senga taom berolmayman".v. Imom Ismoil al-Buxoriy albatta kelsinlar".dedilar".a.dedilar.v. Rasululloh (s. 234-bob.) Rasululloh (s.v.a.) yana: "Bugun qaysi biringiz birorta miskinga taom berdi?" . bolani ikki emchaklari o'rtasiga qo'ydilar. Bemorni ziyorat qilish fazilati 524. deb javob berdilar".): "Men Allohning taqdiriga norozi bo'lib jaza' qilib emas. dedilar. Rasululloh (s.degan edilar. gunoxlardan poklaydi"dedilar.a.deb so'radilar.ziyouz.v.) bir necha sahobiylari.): "Kim bugun erta bilan ro'zador bo'lib turdi?" . Shu paytda bolaning ko'kragidn eski meshdan shaddirab chiqadigan ovozga o'xshash ovoz chiqib turgan edi. dedilar.a.v.a. degan gapla-rini men ham eshitganman. dedilar www. Abu Bakr Siddiq: "Men". unday bo'lsa.a. degan edilar. albatga jannatga kiradi".a. Abu Hurayra (r. Ummu Dardo: "Xotinim betob deb yurganing uchun senga taom berar edim. dedi.v.a. dedilar. Men: "Biroz tuzalib qoldi".com kutubxonasi 83 . Shunda Rasululloh (s. deb umid qilaman". deb yana odam yubordilar. u kishi: "Rasululloh (s.)ning: "Mana shu xislatlar kimda jam bo'lgan bo'lsa.v.): "Xayr. dedilar". inshoalloh. dedilar. u kishi: "Bir kuni Rasululloh (s. deb so'raganlarida ham Abu Bakr Siddiq: "Men".): "Siz ham shunday kishilardan-siz.a.) bir a'robiyning betobligini so'rash uchun kirdilarda: "Bu kasallikning senga zarari yo'q.a) bilan qizlarinikiga bordilarda. jumladan.v. A'robiylarni ziyorat qilish haqida 523. Shundan keyin Rasululloh (s.a. Shu vaqtda men Ummu Dardo (r.v. balki bu bolaning holiga rahmim kelib yig'layotibman.

) aytdilar: "Alloh taolo qiyomat kuni bir bandaga men sendan taom so'raganimda ber-magan eding".Al-adab al-mufrad. Bemorni ziyorat qilish savobi 530. deb so'rashganda.) aytdilar: "Abu Bakr ibn Juz' va Muhammad ibn Munkadirlar masjid ahllaridan bir necha kishilar bilan Umar ibn Hakam ibn Rofi' Ansoriyning betobliklarini so'rash uchun borib. xastalik haqida yomon so'z qilma. Agar o'shanga taom bergan bo'lganingda.a. yo Rasulalloh! Alloh uni daf' etsin". u kishi esa Rasululloh (s.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.a. janozalar orqasidan qabristongacha yoki masjidgacha boringlar. ularning hammasini bajarish har bir musulmon kishining vazifasidir. vafot etgan kishining janozasiga borish va aksa urgan kishi: "Alhamdulilloh" desa.v. 236-bob. uni mening oldimda topar eding". unga suv berganingda.v. 528. dedi. dedi. dedi. men senga qanday suv beraman?" . Abu Hurayra (r. 526. Abu Hurayra (r. sen meni kelib ko'rmading". dedi. Umar! Bizga bir hadis aytib bering". Bu hadis boshqa sanad bilan ham Rasululloh (s.a. Alloh taolo: "Sen bilmadingmi? Falonchi bandam sendan taom so'raganda bermagan eding. Chunki bu ish sizga oxirat kunini eslatadi".a. Hz. dedi.a. uni albatta mening oldimda topar eding". v.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.a. odam bolasi! Men sendan suv so'raganimda suv bermagan eding". Abu Asmo' bu hadisni Savbondan. ammo bu hadis Sa'd ibn Abi Vaqqosning uch o'g'lidan rivoyat qilingan. U kishi: "Ey. albatta. 235-bob "Bemorga shifo tilamak haqida" bo'lib. yuqoridagi hadisning takroridir. "Jim.v.deb ahvol so'radilar xotindan. Ja'far ibn Abdulloh ibn Hakam (r. unga: "Ey. Odam farzandi! Betob bo'ldim. 527.ziyouz.v. Bemor kishini borib ko'rish.v. u kishi: "Men Jobir ibn Abdullohdan eshitdim. Alloh: "Sen bilmadingmi? Falonchi bandam betob bo'lganda borib so'ramading. Alloh taolo yana: "Ey. dedi". dedi. Yana Alloh taolo: "Ey. men Sening betobligingni qanday so'rayman". albatta uni mening oldimda topgan bo'lar eding".a. Rabbim! O'zing rabbil olamiynsan. u jannatning bog'ida bo'ladi". Bosqonning dami temirning zangini ketkazgandek.)dan rivoyat qilganlar.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.a. 531-hadis Hubayb ibn Sobitdan rivoyat qilingan bo'lib. Jobir ibn Abdulloh (r. u kishi: "Rasululloh (s. U banda: "Ey. Alloh! Sen betob bo'lmaysan. Abu Said Xudriy (r. xastalik ham mo'minning xatolarini o'chiradi".com kutubxonasi 84 .): "Uch narsa bor. Parvardigori olam! Sen mendan qanday qilib taom so'rabsan? O'zing butun jahonning rizqlantiruvchisisanku axir". Imom Ismoil al-Buxoriy 525. 237-bob. U kishi: "Ey.). deb javob qaytarish". unga "Yarhamakalloh" ("Senga Alloh taolo rahm qilsin"). Agar borib so'ragan bo'lganingda.dedi.)ning o'zlaridan rivoyat qilingan.): "Bemor kishini borib ko'ringlar.)dan rivoyat qilindi.a. dedilar". "Senga nima bo'ldi? . unda (529-hadis) 227-bobdagi 507hadis mazmuni takrorlangan. Betob ziyoratida hadis rivoyat qilmoq 532.a. dedilar". dedi. Jobir www. Alloh taolo: "Bilmadingmi? Falon bandam sendan suv so'raganda bermagan eding. Abu Asmo' (Amr ibn Murshid Rahbiy) aytdilar: "Kim bir birodarining betobligini so'ragani borsa.a. o'zing rabbil olamiynsan. dedi xotin. "Isitma vujudimni kuydiryapti.v.) xastalikning zo'ridan butun vujudi titrayotgan Ummu Soibning ziyoratiga bordilar. dedilar Rasululloh (s.

v. Inshoalloh. bola musulmon bo'dtsi. jalil ham hovlilarda tikka o'sadigan nozik o'simlik.): "Ey.a. boshi tomonida o'tirib: "Sen Islom dinvni qabul qil".a. Rasululloh (s. 238-bob.537. G'ayrimuslimning betobligini so'rash haqida 534. demoqchi bo'ldilar. Hz.v. Ammo hz.Al-adab al-mufrad. rahmati ilohiyada joy olgan bo'ladi". dedilar".xushbo'y o'simlik.Misr. Ogasi esa: "Abulqosimga itoat qil.)ga kelib aytgan edim. Bunga chidashim qiyin".a. Allohning rahmatida yuradi.)dan rivoyat qildilar: "Bir kishi betob odamni borib ziyorat qilsa.com kutubxonasi 85 . bu xastaliging tufayli gunohlaring yuvilib ketsin".) da'vatlari-ning rivojiga qarshi kishilar bo'lgan bo'lsa kerak. Otam Abu Bakrni bezgak tutgan paytda: "O'lim erta bilan O'z ahyai ayoli orasida o'tirgan kishiga ham kelaveradi.Abbos (r. Oyisha (r. O'lim kishiga o'z oyoq kiyimlarini bog'laydigan itstsan ham yaqinroqdir".v. Nofi' (r. uning so' va maddlariga bizlar uchun barakot ber va uning bezgagini Juhfaga yubor". Shunda bola tepasida o'tirgan otasiga qaradi. "Aksincha.) rivoyat qildilar: "Rasululloh (s.a.deb ahvollarini so'radim.v.a. 535. deb bolaning uyidan chiqib ketdilar". bu bilan agar bu xastalikni sabr va bardosh bilan qarshilamasang.)dan rivoyat qilindi: "Abdullohibn Umar (r. Shoma va Tufayl tog'larini ko'rish menga muyassar bo'lganini bil-sam edi". Bilol bezgaklari pasaygan vaqtda ovozlarini chiqarib: "Koshki biror kecha Makkada bo'lib. Rasululloh (s. Ato ibn Abi Raboh (r. agar u bemor yonida o'tirsa.) Madinai munavvaraga kelgan vaqtlarida Abu Bakr Siddiq bilan Bilol (Habashiy)ni isitma-bezgakushladi.v. undagi kasallarni tuzat.a. Shom va mag'riblnklar hajga kelganda ehrom bog'laydigan joylarning nomi. deb duo qildilar". Izxir .) ko'rga-ni uyiga bordilarda.)ga xizmat qilib yurar edi.v. deganidan keyin. Men ikkalalarining ham huzurlariga kirib: "Otajon! O'zingizni qanday his qilayotabsiz? Yo Bilol! Siz ham o'zingizni qanday sezayotabsiz?" .a. Shunda namoz vaqti bo'ldida. Abdulloh ibn Umar ular bilan to'rt rak'atlik namozni ikki rak'atlik qilib o'qidilar va "Bizlar musofirmiz". shunday dedilar: "Sening uchun xavfli bir narsa yo'q.dedilar Rasululloh (s.a. Majna . Bemor oldida namoz o'qigan kishi haqida 533-hadis.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.a. Rasululloh (s.a.v. U betob bo'lib qolganda Rasululloh (s.a. mazmunidagi ikki bayt she'rni o'qirdilar. u Makkadan bir necha mil maso-fada joylash-gan.) xastalnib qolgan bir a'robiyni ziyorat qilib. 239-bob. Shuning uchun: "Ma-dina bezgagini juhfaliklarga yubor". mening isitmam zo'r. Vodiy deb Makka shahri iroda qilindi. "O'ylab gapir!" . deb taklif qiddilar. atrofimda izxiru jalil degan o't-o'lanlarni ko'rish.a.): "Bu bolani do'zax o'tidan qutqazgan Alloh taologa hamdlar bo'lsin".v. dedi a'robiy. Anas ibn Molik (r.ziyouz.a. Islom dinini qabul qil".a.) kasal ko'rgani www.v. Juhfa . Men bu holatlarini ko'rib.). dedilar". degan she'rni o'qidilar. Shoma va Tufayl Makka yaqinidagi ikki tog' yoki buloq nomi. gunohlaring to'kilmagay.)dan rivoyat qilindi: "Yahudiylarning bir bolasi Rasululloh (s.) aytdilar: "Umar ibn Safvon betobligimni so'rash uchun keldilar. Majna suvlariga tushish.a.v. Juhfada Rasululloh (s.ilga-ri bozor joy bo'lgan. deb duo qildilar 536. Alloh! Bizlarga Madinaning Makka kabi yoki undan ham ko'proq muhabbatini ko'nglimizga sol. Imom Ismoil al-Buxoriy Rasululloh (s.

dedilar. senga beriladigan savob jannat bo'ladi". So'ng Hajjoj: "Senga kim musibat yetkazdi?" . dedilar".543. Zayd! Agar ko'zing shu holaticha qolaversa nima qilarding?" deb so'radilar. U zotning mingan ulovlari ustida parda yo'q edi. Imom Ismoil al-Buxoriy borganlarida bemordan doimo: "Ahvoling qalay?" .a. 242-bob. Shunda Abdulloh: "Bu ayolga qarab gunohkor bo'lganingdan ko'zing teshilgani yaxshiroq edi".a.v.a. demoqchi bo'lsa kerak www.) bu dunyodan ketdilar. 241 -bob.v. Betobning javobi 538-hadis.deb so'ragan edi. deb javob qildi.): "Qurol taqish halol emas kunda uni taqishga amr qilgan shaxs". sen unga sabr qilsang va Alloh taolodan savob umid qilsang. U zot ansorlardan masjidga qatnab turadigan bir betob kishini ziyorat qilishga borayotgan edilar". deydi. Fosiq ziyorat qilinadimi? 539. deb duo qilar va shundan ortiqcha so'z aytmas edilar".a.deb so'radi.) ko'rgani keldilar-da: "Ey. kirgan kishilardan biri unga tikilib Qarayverdi.ziyouz. Abdulloh (r.dedi".deb so'rar edilar va qaytganlarida: "Alloh dardingni yengillatsin". Ammo Rasululloh (s. dedilar".)ni ko'rgani kirdi va: "Qalaysan?" .v.)ga qarashim uchun menga kerak edi.) aytdilar: "Mening ko'zim og'rigan vaqtda Rasululloh (s. Tabbola . deb javob qiddi (Bu Hajjojning o'zi edi)". deyilsa.v. Zayd ibn Arqam (r. Ko'zi og'riganda borib ko'rish haqida 542. Ishoq ibn Said ibn Amr ibn Said otalaridan rivoyat qildilar: "Yusuf ibn Hajjoj urushda jarohatlangan Abdulloh ibn Umar (r. dedim. 244-bob. Betob erkakni ayollar ko'rishi haqida 540.): "Mast qiladigan ichimliklar ichuvchi kishilar betob bo'lib qolganda ularni borib ko'rmanglar". Ya'ni Tabbolaning arzimas bir dona kiyigi men uchun ikki ko'zimdan qiymatliroq bo'ladi yoki endi ko'zsiz hayot kechiraversam ham bo'ladi.Al-adab al-mufrad. 243. Horis ibn Ubaydulloh Ansoriy aytdilar: "Men Ummu Dardoni ko'rdim. Men: "Shunda sabr qilgan va Alloh taolodan savob umid qilgan bo'lardim". Rasululloh (s. Qosim ibn Muhammaddan rivoyat qilindi: "Mu-hammad degan kishining suhbatdoshlaridan birining ko'zidyan nur ketdi.com kutubxonasi 86 . Endi menga shu ikki ko'zning nuri o'z joyiga kelishi uchun Tabbola kiyiklaridan bitta kiyik berishga rozi bo'lasanmi. Kishilar uni ko'rgani borishganda.Yamandagi bir shahar nomi.a. U: "Durust".a. . 245-bob. Bemorni ko'rgani borganda uning ayolmga qaramaslik haqida 541.): "Ko'zing shu holatida qolib.a. men rozi bo'lmas edim". u: "Bu ikki ko'zim Nabiy muhtaram (s.) aytdi: "Abdulloh ibn Mas'ud bir necha kishilar bilan bir bemorni ko'rgani kirdilar.a. Yoqut Hamaviy "Mu'jam al-butdon" ("Mamlakatlar to'plami") nomli asarida bu Tuhomadagi Tabbola bo'lmasa kerak. Bemor uyida bir xotin bo'lib. Abdulloh ibn Abi Huzayl Abu Mug'ira (r. Abdulloh ibn Amr ibn Os (r.a.

So'ngra yeggi martaba "Ulug' arshning egasi bo'lgan azamatli Alloh taolodan senga shifo bermog'ini so'rayman". u kishi aytdilar: "Men Rasululloh (s. Imom Ismoil al-Buxoriy 544. Abdulloh ibn Abbos (r.a. badaliga jannatni beraman".a.a. yaxshi yo'lda borayotganligi kabi hollari uchun yaxshi ko'rsa. Anas ibn Molik (r.) o'z ayollarining hamma xizmatiga qarashardilar va namoz vaqti bo'lganda masjidga chiqib ketardilar". Agar qazo kuni yetmagan bo'lsa. orqa to-monimdan kelib yelkamdan ushladilarda: "Men seni albatta yaxshi ko'raman".)dan rivoyat qilindi. Shunda Hasan Basriy Qutodaning boshi tomonida o'tirib. Hz.) aytdilar: "Alloh taolo: "Ey. undan ahvolini so'radilar. 246-bob.)dan rivoyat qilindi. keyin u shunga sabr qilsa.a. deydi". Alloh! Bu kishining diliga va dardiga shifo bergin!" . 545. yaxshi ko'rganligini unga ma'lum qilsin".a. degan hadislarini eshitdim". u kishi aytdilar: "Men hz.deb duo qildilar 247-bob.v.v.) Rasululloh (s.)dan rivoyat qildilar: "Rasululloh (s. Bemorning qaysi tarafida o'tirmoq kerak? 546. Asvad ibn Yazddan rivoyat qilindi.)dan rivoyat qilindi. Abu Umoma (r. u kishi aytdilar: "Rasululloh (s.a. Amra rivoyat qilgan 551-hadislarning barchasi Oyisha onamizdan naql qilingan bo'lib. senga jannatdan bo'lak savob berishga men rozi bo'lmayman".v.v.a.Al-adab al-mufrad.a.a. uning ko'nglini ko'tarish va shu ishlarini taraqqiy ettirishga targ'ib qilish uchun muhabbat quyganini o'sha odamning o'ziga bildirishi kerak. u bemor dardidan shifolanib ketardi". muhabbat ham ikki tomondan bo'lsa. Men u kishiga: "Meni sizga yaxshi ko'rsatgan Alloh taolo sizga ham o'z muhab-batini qo'ysin!" . Hishom otasidan qilgan 550-hadis. u kishi aytdilar: "Rasululloh (s.v. 553.dedim. 248-bob. deganlaridek. Oyisha (r.): "Rasululloh (sa.) bir bemorni ko'rgani borsalar uning boshi tomonida o'tirardilar. davomlidir.)ning: "Bir odam birovni yaxshi ko'rsa.a.com kutubxonasi 87 . Ya'ni biron kishi uning salohiyati.a.v. dedilar". Qars ikki qo'ldan chiqadi. Miqtsom ibn Ma'di Karib aytdilar: "Rasululloh (s. 548-hadisning mazmuni kabidir. Birovni yaxshi ko'rsa.a. Oyisha (r.): "Sizlardan qaysi biringiz birodarini yaxshi ko'rsa.deb so'radim.) ahllari uylarida nima ish bilan shug'ullanar edilar?" .ziyouz.)dan: "Allohu azza va jalla bir bandani o'ziga sevimli ikkita a'zosi (ya'ni ikki ko'zi) bilan mubtalo qilsam. Shunda u kishi Rasululloh (s.v. o'ziga bildirsin 552. dedilar". Odam farzandi! Men sening ikkita nozik a'zoyingni (ko'zingni) olsam va shu musibatga duchor bo'lganingga sabr etsang va shunga mendan savob umid qilsang. dedilar. Rabi' ibn Abdulloh aytdi: Men Hasan Basriy bilan Qutoda ibn Da'omaning dardini so'ragani bordik.v. Mujohid ibn Jubayr (r.v. keyin: "Ey.)ning sahobiylaridan bo'lgan bir kishi meni uchratib.)dan: "Rasululloh (s. Erkak uyida nima ish qiladi? 548. 547.a. deb duo qilar edilar. Hirvadan rivoyat qshshngan 549-hadis.a. yaxshi www.

v.yurakda. Keyin u kishi menga uylanishni taklif qila boshladilar. ikki narsadan qaytaraman. ya'ni Alloh taologa shirk keltirishdan va kibrlanishdan qaytaraman". u kishi: "Bir birodaringni yaxshi ko'rsang. Abdulloh ibn Amr aytdilar: "Bizlar Rasululloh (s. dedilar". Ayai (k. dedilar.jigarda. Shun-da Rasululloh (s.Al-adab al-mufrad. lekin uning aka-ukasi yo'q". "aybli. axloqi yomon xotin" ma'nosida ham izohlangan.)dan: "Aql . degan hadislari bo'lma-ganda. uni surishtirib yurmasin 555. 251-bob.) aytadilar: "Rasululloh (s. seni yaxshi ko'rganligimni o'zingga aytmagan bo'lardim. 554. "Lo iloha illalloh" kalimasi ularning hammasini mayda-mayda qilib yuboradi. rahmdillik .a.): "Ikki kishi bir-birini yaxshi ko'rsa.): "Seni ikki narsadan.v. Ayyod ibn Xalifadan rivoyat qilindi. Kishi birovni yaxshi ko'rsa. Nuh (a. Alloh yo'lida bo'lgani uchungina yaxshi ko'rganning darajasi ikkinchisining darajasiga nisbatan yuqoriroq bo'ladi".): "Alloh taolo yo'lida bo'lgan bir birodarini Alloh uchun yaxshi ko'rsa va uning o'ziga "Men seni Alloh uchun yaxshi ko'raman". dedilar". "Subhonallohu va bihamdihi" kalimasini aytib yurishingga buyura-man.com kutubxonasi 88 . Shunda men aytdim: "Yo Rasulalloh! Bu shirk keltirish nimaligani www. degan bo'lsa va ikkalasi ham jannatga kirishga muvaffaq bo'lsa.) huzurlarida tik turgan holda bizlarga qarab: "Sizlarning birodaringiz (ya'ni Muhammad (a.ziyouz. 250-bob. 249-bob.a.v. aqlli va tajribakor kishilarning darajasini pastga tushirdi (ikkinchi rivoyatda: tushirmoqchi) va har bir podachining obro'sini ko'tarmoqchi bo'ldi". chunki butun yetti qavat osmon va yetti qavat yerlarni torozining bir pallasiga va "Lo iloha illalloh" kalimasini ikkinchi pallasiga qo'yilsa.) ot ustida yurishni yaxshi biladigan. dedilarda: "Alloh taoloning payg'ambari hz. mehr-shafqat taloq (qora jigar)da va nafas olish-chiqarish esa. Yana hz Nuh (a. chunki surishtirgan kishing uning dushmani bo'lsa.v. Agar yetti qavat osmon va yetti qavat yerlar hammasi zich bir halqa bo'lsa. "Bizda bir qiz bor.s. Imom Ismoil al-Buxoriy ko'rganligini uning o'ziga bildirsin". Anas ibn Molik (r. Abdulloh ibn Amrdan rivoyat qilindi.s.a. Muoz ibn Jabaldan rivoyat qilindi.s.v. Aql qalbda bo'ladi 557. bu kalima qo'yilgan palla albatta og'ir keladi.v. "Avro" so'zi lug'atda "aka-ukasi yuq" ma'nosida ham. dedilar. dedilar. u bilan janjallashma. ularning afzali shu birodariga muhabbati qattiqroq bo'lganidir". dedilar". dedi.) huzurlarida o'tirgan edik. Birinchi . ikki narsaga buyurib. Rasululloh (s. 556. har ikkala tomonga yomonlikni qo'zg'atadigan hara-katni ham qilma va uning haqida suriishtirma. o'pkada joylashgandir". degan gaplarini eshitdilar. Shu paytda sahroda yashaydiganlardan ipakli kiyim kiygan bir kishi kelib."Lo iloha il-lalloh" kalimasini aytib yurishingga buyuraman. Takabburlik haqida 558. dedilar. chunki bu kalima hamma maxluqotning aytadigan virdidir va shu kalimani aytishlari tufayli Alloh taolo hammalarining rizqini yetkazadi". u kishi aytdilar: "Rasululloh (s.) uning kiyimlaridan ushlab turib: "Ustingda aqlsiz bir kishining kiyimini ko'rayo-tibman".a. yo'q narsalarni gapirib oralaringizni buzib qo'yadi".) o'lish vaqtlarida o'g'lilariga xitob qilib: "Men senga vasiyat qilaman. u kishi Hz.a. Ikkinchidan.a.

Do'zax: "Menga zolimlar. bu kibr bo'ladimi?" Rasululloh (s. 564. "Bir kishining yaxshi suhbatdosh do'stlari bo'lib. Abu Said Xudriy va Abu Hurayradan rivoyat qilindi.): "Yo'q". ayolmand kishi o'zi ko'tarishi kerak".a.): "Yo'q.v. dedi.a. Shunda men: "Ey. dedi. "Ot. Abdulloh ibn Umar (r. do'zax! Sen mening azobimsan. yo'ldan ozishi va Allohning bergan mol-mulklarini o'zim topdim. Mana shu ikki libosni kiyishga kim men bilan sherik bo'lmoqchi bo'lsa.v.a. istagan kishi-larimni sen bilan azoblayman va ikkalangizni ham loyiq kishilar bilan to'ldiraman". Uning to'r va tuzoqiari . 563.a.): "Haqiqatni.a. Haysam ibn Molik Toiy aytdilar: "Men Nu'mon ibn Bashirdan minbar ustida turib: "Shaytonning ov qiladigan to'r va tuzoqlari bor. Rasululloh (s.Al-adab al-mufrad. dedilar. qiyomat kuni Allohu azza va jalla huzuriga borganda Alloh taolo unga g'azab nazari bilan qaraydi". dedilar". ko'cha va bozorgohlarda eshak minib yursa va qo'y-echkilarni bog'lab.): "Kim o'zini boshqalardan katga deb hisoblasa yoki yurish-turishlarida boshqalarni pisand qilmay kibrlanib yursa. yelkamga tashlab yuradigan ridoimdir. Kiyimfurush Solih o'z buvisidan rivoyat qildi. teva kabi ulovi bo'lib. ularni kiyib yursa.ziyouz. faqir bo'lgan kishilar kiradi". hz.a. 566. degan so'zlarini eshitdim". dedilar. Ali: "Yo'q. uni o'zlari ustlariga tashlab yuradigan chodirlariga o'rab ko'tardilar.com kutubxonasi 89 . amir almo'minin! Bu yukingizni men ko'tarib boray". men uni azobga solaman.a. 560. "Yo Rasulalloh! Endi bo'lmasa kibr nimadan iboratdir?" Rasululloh (s.): "Kim o'z xizmatkori bilan taom yesa.mening pastki kiyimim va kat-talik esa. dedilar". to'g'ri so'zni tan olmaslik va boshqa kishilarni o'zidan past hisob-lashlik kibr bo'ladi". xachir.deb so'raganda.v. jannat! Sen mening rahmatim-san.a.a.) aytdilar: "Rasululloh (s. Ali bozordan bir dirhamga xurmo sotib olib. 559-hadis yuqoridagi 558-hadisning aynan takrori. deb faxrlanishi va Allohning bandalaridan o'zini yuqori hisoblashi va nafsning xohishiga berilib. Abu Salama ibn Abdurrahmon aytdilar: "Rasu-li akram (s. Shunda Alloh rabbil olamiyn jannat-ga xitob qilib: "Ey. Abu Hurayra (r. ular bilan suhbatlashib o'tirsa.v.a. Abu Hurayra (r. dedilar.)dan rivoyat qilindi. dedi".v. Alloh taoloning yo'lidan boshqa yo'llarga kirib ketishidir".a.v. qudrat .kishi Alloh taoloning bergan ne'matlari uchun shukr qilish o'rniga tug'yonga ketishi. 565. u kishi aytdilar: "Rasuli amin (s. uni g'irchillatib kiyib yursa.v.) yana: "Yo'q". deganimda.v.v. Imom Ismoil al-Buxoriy biz bilganmiz. dedilar". o'zlarini katta oluvchi mutakabbirlar kiradi". u ayol aytdi: "Hz.v. sen bi-lan birga qilaman".a. Bularga Rasululloh (s. bularning hech biri kibrga qo'shilmaydi". dedilar". 561. uni minib yursa kibr bo'ladimi?" Rasu-lulloh (s.v. dedi".) aytdilar: "Alloh taolo izzat. dedi.a. "Bo'lmasa bir kishida chiroyli tasmalik bir juft kovushi bo'lib. kibr bo'ladimi?" . Do'zaxga ham xitob qilib: "Ey. xohlagan bandalarimga marhamat qilib.): "Jannat bilan do'zax da'volashishdi.): "Io'q". dedilar. ularning sutini sog'aversa. ammo kibr nimadir? Bir kishida ichki-tashqi kiyimi bo'lib. jiddu jahd bilan ado qilardilar. kibr bo'ladimi?" Rasululloh (s. Jannat esa: "Menga zaif va ojizlar. Ular majlislarida ba'zan she'rlar www.a.) dan rivoyat qildilar: "Rasululloh (s.) Rasuli akram (s.)ning sahobiylari ibodatlarni aztahidil. 562. bu kishida kibrlik qolmagan bo'ladi".

252-bob.v. Fotima Rasululloh (s.) bu zotga: "Bor.com kutubxonasi 90 . bu kibr emas.v.) tabassum qilib: "Ha. Hz. Rasululloh (s. u zot huzurlariga yubordilar.a. dedilar. 570.v. Zaynab bint Jahsh (r. dedilar".v.a. xorlikdan kishilarni oyog'i ostida ezilib mayda chumoli hajmida bo'lib mahshargohga boradilar.v. 568. degan edilar. ular: "Siz bizning ko'nglimizdagi maq sadni Rasululloh (s. Hz.a. qizcham! Men sevgan kishini sen ham sevasanmi?".) huzurlarizdan chiqib ayollar oldiga bordilar va voqeani bayon qjlganlarida. iflos narsalardan ichiriladi". hatto so'zlatmay qo'ydim va g'alaba qozondim. Hz. deb qo'ydilar".a. Shu paytda Rasululloh (s.) mening lungim.): "Ey. Fotima: "Men Alloh nomi bilan ont ichib aytamanki.)ga aslo gapirmayman".v.v. Ustlarida lovillab olov yonib turadi.a. bundan keyin Oyisha to'grilarida Rasululloh (s. Oyisha (r. Shunda Zaynabga javob qaytarishim uchun menga ijozat bersalar.): "Unday bo'lsa sen bunga (Oyishaga) muhabbat qo'ygin".)dan rivoyat qilindi. U kishi: "Men husnjamolni yaxshi ko'raman va Alloh taolo xohishimga muvofiq menga bergan chiroyini o'zingiz ko'rib turibsiz. Fotima (r. men bilan birga o'tirgan edilar. Shunda Rasululloh (s. o'zini ulardan ustun hisoblovchi bunday ki-shini mutakabbir deb aytiladi".v.v.a.deb so'radilar.-v. albatga. Tashnalikdan noligan vaqtlaringda do'zaxdagilarning badanidan oqqan qon yiringlar.) hz.a.v.dedi.a.a.a. Hz. bu Oyisha. u kishi aytdilar: "Bir chiroyli va husndor kishi Nabiy muhtaram (s.) huzurlariga keldi.) kelib Rasululloh (s.): "Mutakabbir kishilar qiyomat kuni suratlari odamlar shaklida bo'lsa ham. balki barcha ayollaringizga ham bir xilda qaramog'ingizni so'rab meni yuborishdi". meni yomonlab koyidilar va mazzamat qildilar. Mazallat va xorlik butun vujud-larini o'rab olgan holda do'zaxdagi bo'lis deb ataladigan qamoqxonaga sudrab olib boriladi. Abu Hurayra (r.a. dedilar.)ga akiqroq tushuntira olmabsiz.) aytdilar: "Rasululloh (s. Hz. pastki kiyim va chodirimga o'ralib.a. Bironta odam mana shu oyog'imdagi kovushimning ipicha ham husnda mendan ustun bo'lishini istamayman. Shunda Rasululloh (s.) huzurlariga kirish uchun ruxsat so'uradilar.a. Zulm qilgan kishidan o'ch olish va g'olib kelish haqida 569.a.): "Yo'q.a. u kishi Rasuli amin (s. ayollarining iltimoslarini bildirdilar. Oyisha (r. Imom Ismoil al-Buxoriy o'qishar va johiliyat zamonida-gi ishlarini eslashar edilar.ziyouz.v.)ni yubordilar.a.)ning qgazlari hz.v.a. Amr ibn Shu'ayb o'z bobolaridan.a.a.a.a.)ning ruxsatlarizdan keyin Fotima kirib: "Xotanlaringiz faqat Oyishani demay.a. Rasululloh (s. haq so'zni tan olmaydigan va odamlarni tahqirlab. Endi shu odat kibr hisoblanadimi?" .Al-adab al-mufrad.Fotimaga javoban Rasululloh (s. Oyisha www.)dan rivoyat qildilar: "Rasululloh (s. dedilar".v. jahllari chiqib ko'zlarining kosasi aylanib ketardi".deyishdi. Fotima: "Siz sevgan kishini men albatta sevaman".v.v. Oxiri u kishidan o'ch olishimga Rasululloh qarshi emaslikla-rini bilib olganimdan keyin shu qadar qattiq ta'na qiddimki.v.)dan rivoyat qilindi. seni malomat qilgan kundoshlaringdan o'chingni ol!" .a. Abu Bakr Siddiqning qizlarida". Fotimai Zahroni o'zlari tomonidan vakil qgalib. Shu bilan hz. Zaynab ham Rasululloh (s. degan umid bilan Rasululloh (s.v. Mazkur hadisga bog'liq voqea shunday bo'lgan edi: Rasulullloh (s.v.) nyung ayollari (kundoshlarim) Rasululloh (s.)ning ruxsatlari bilan huzuri oliylariga kirib. Ammo kimki Alloh taoloning amrini noto'g'ri qilishga taklif qilsa. Shundan keyin ular hz. Rasululloh (s.) ga qarayverdim. dedilar.a. 567. yana qaytib boring!" .deb o'chlarini olishga ruxsat bergan edilar'.

halokatga uchramasdi".v.)ga maqbul bo'lshtsda doim musobaqa qilishadigan ayollar edilar.)dan rivoyat qilindi.)ga: "Xurmo daraxtlarimizni bizlar bilan muhojir birodarla-rimiz-ga taqsim qilib bering!" . u kishi: "Oxirgi zamonda ocharchilik bo'ladi.ziyouz. Umar ibn Xattob qattiq ocharchilik va og'ir musibatli bo'lgan ramoda yili eqin ekiladigan va xurmo daraxtlari o'tqazilgan hamma qishloqlarda yashaydigan arablarga teva.) bilan Rasululloh (s.a.) nazdi-larida hurmatli bo'lib. panoh topgan edilar. Shunda hz. dedilar. uylarida kengchilik bo'lgan musulmonlar xonadonidan birontasini ham qo'ymay.a. Abdulloh ibn Umar (r.a.)ning amakilari hz. Shunda hz. Rasuli akram (s.v. Oyisha (r. Umar Rasululloh (s. toki bir kishiga kifoya qiladigan taomdan ikki kishi tanovul qilib. Zaynab (r. ahllarini og'ir mashaqqatga solib qo'ydi. o'chingni olaver".) otalaridek o'tkir fikrli. ularga o'zlarining adadicha faqirlardan albatta kiritgan bo'lardim. Rasululloh (s.Al-adab al-mufrad. Keyin esa.a.a. 21 va 22boblardagi qator hadislar bilan musstahkamlanadi Chunki Zaynab onamiz sohibjamol va Rasuli akram (s.v. 573..a. ziyrak va savol-ga muloyimlik bilan darhol javob qaytara oladigan ayol deb maqtagan bo'ldilar 253-bob.): "Yo'q". Oyisha (r.) aytdilar: "Hz. Qahatchilik va ochlik yilida kishilarning bir-birlariga yordamlashishlari haqida 571. u kishi aytdilar: "Ansorlar Rasululloh (s.v.a. Abu Hurayra (r.a. dedilar". onamiz hz. hatto yovvoyi hayvonlar odamlar atrofiga kelib.) unga qarshi biron narsa deb og'iz och-madtsilar.v. Bu hadisga bog'liq voqea to'la tafsiri bilan 570-hadisda kelladi. Shunda hz. shunga muvofiq amal qilamiz".)dan rivoyat qilindi. Hz. Shunday vaqt kimga to'g'ri kelsa.a. shamol tuproqni kuldek sovurgan.a.a.a. dedilar.)ning xonalarida bo'lgan bir kushi ul zotning boshqa zavjalari hz.v. Imom Ismoil al-Buxoriy (r.) ansorlarning bu taklifini yaqinda bo'lajak futuhotlardan umid qilib va o'zlari qiynalib qolishlarini hisobga olib qabul qilmadilar.a. 2 Bu o'rindagi ota sevgan odamni sevish haqidagi fikr shu kshtobdagi 20. yomg'ir yog'dirdi.Ya'ni Oyisha (r.a. Umar tik turib: "Ey. Alloh rabbil olamiyn bu zotning duolarini va musulmonlarning "omin" degan tilaklarini qabul qilib. dedilar.) izn so'ramay achchiq-langan holda kirib kelib.a. dedilar. Shunda muhojirlar: "Bu fikrlaringizni qabul qilib.)ga javob aytish uchun ruxsat bergan ma'noda: "Zaynab oldingda turibdi. Abu Hurayra (r. dedilar". Alloh taolo-dan yomg'ir talab qildilar va toki odamlar o'zlarini o'nglab olma-gunlaricha men hech narsa www.deb iltimos qilishganda.)ga achchiq-tiziq gapira boshladi. Oyishaga hujum qildi.deb duo qil-dilar.v. Alloh! Bu xalqlar rizqini tog'lar boshidan yetkazgin!" . Rasululloh (s. Rasululloh (s.v.a. Hijratning o'n sakkizinchi yili (18/639)da qurgoqchilik bo'lib. Abbos (r. Umar Alloh taologa hamd etib: "Alloh taolo shu musibatni ko'tarmaganda. Bu ocharchilikdan hamma qishloqlarda qurg'oqchilik paydo bo'lib.a. 572.) bilan chiqib. bug'doy va zaytun moylaridan yordam qilishda sa'y-harakat qildilar. och kishilarga boshqalarni teng qilmasin (ya'ni: bularga ko'proq xayri ehson qilsin)". Keyin ular muhojirlarga qarab: "Bo'lmasa xurmoga qarash mehna-tidan bizlarni qutqazasizlar va mevalariga sizlarni sherik qilamiz".com kutubxonasi 91 .

deb qasam ichdilar.deb so'rashganda. Muoviya oldilarida o'tirgan edim. Aka-uka tutintarish haqida www. u kishi aytdilar: "Men hz.a.ziyouz. Mana shu yilni om arromada ("kul yoqqan yil") dyob ataladi. xulqli bo'la olmaydi va har bir yaxshi-yomonni boshidan kechirmay turib hakim. Imom Ismoil al-Buxoriy yemayman va ichmayman.)dan rivoyat qilindi. Johiliyat zamonida tuzilgan ittifoq 579-hadis. yuqoridagi buyruqni bergan edim".com kutubxonasi 92 .): "Qurbonlik qilganingizdan uch kun o'tgach uyingizda shu qurbonlik go'shtidan biror narsa qolmasin". olim bo'la olmaydi". 577-hadis 576-hadisning aynan takrori. bu zot aytdilar: "Bir so' yoki ikki so' taomni Alloh uchun do'st tutgan birodarlarimdan bir nechasini yig'ib kelib.) aytdilar: "Kishi qoqilmay. Shunda Abdul Mutallibning qizi Ummu Hakim ularga bir idishda xushbo'i narsa yubordi.a.v. Ali (k. 257-bob. Tajribalar haqida 575.a.) aytdilar: "Rasuli akram (s. 256-bob. Rasululloh (s. dedilar. 254-bob.ya'ni faqiru miskinlarga tarqatib yuborilsin. Chunki o'tgan yili kishilar qiyinchilikda bo'lganlari uchun men ularga yordam qilmoqlaringizni iroda qilib. "Qurbonlik go'shtidan biron narsa qolmasin" .a. toymay turib aqlli. Salama ibn Akva' (r. Hz. Keyingi yili sahobiylar: "Yo Rasulalloh! Bu yil ham o'tgan yildagidek qilamizmi?" . Urva ibn Zubayrdan rivoyat qilindi.Al-adab al-mufrad. O'sha muohadani buzish uchun menga qizil tevalar berilsa bas. dedilar va shu so'zlarini uch martaba takrorladilar".v. shu muohadani buzmaslikka Ka'batulloh bilan qasam ichishdi.a. 574. 255-bob. Shunda u kishi o'zlaricha nimanidir gapirdilarda. Abu Said Xudriy (r.v. Ya'ni fil voqeasidan biroz vaqt ilgari Quraysh qabilasidan kelib chiqqan tuqqizta kichik qabilalar bir joyga to'planib. Abdurrahmon ibn Avf (r. keyin ko'zlarini ochib: "Tajriba bo'lmasa kishida halimlik va aqllilik mutlaqo bo'lmaydi". Ular shu idishga qo'llarini tiqib turib. shularga yedirganim men uchun bozorlaringizga borib bir qul ozod qilganimdan ko'ra yaxshiroq".): "(Qurbonlik go'shtlaringizdan) o'zlaringiz yenglar va kelajak kunlaringiz uchun saqlab ham qo'ysalaringiz bo'ladi. dedilar". 576. Alloh uchun taomlantirmak 578. asli makkalik yoki boshqa joydan kelib Makkada turib qolgan bir kishiga birov zulm qilsa. undan o'ch olmay qo'ymaslikka ittifoq tuzishdi.) aytdilar: "Men amakilarim bilan xushbo'y ishlatganlar muohadasida hozir bo'lgan edim. men uni buzishni xohlamayman". Mana shu muohadani "Xilf al-mutayyibin" ("Xushbo'y idishga qo'l tiqqanlar ittifoqi") deb ataldi.

a.v. Islom dini uni o'z holicha qoldiradi. Anas ibn Molik (r. balki mustahkamlaydi. 260-bob.deb so'raganimizda. dishpsh oshkora qilishga va Alloh taoloning farmonlarini bemalol ijro qilishga imkoniyati bo'lmasa.a. dedilar".) mening Madinai munavvaradagi hovlimda Quraysh (makkaliklar) bilan ansor (madinaliklar) o'rtalarida ittifoq tuzdirdilar". Islom uni o'zgartirmay. Ammo u kelgan kishilar bu www. Madina ahllaridan bir qancha kishilar ulovlarga minib kelib tushishdi. 581. demak. ya'ni hijrat qilsa. ozgina zaytun moyi va tuzlarni bir idishga solib. Makkai mukarrama fath qilindi.) muborak badanlaridan kiyimlarini yechib.Makka fath qilinganidan avval unda mushriklar ko'p bo'lib. Yana Anas ibn Molik (r. unga yomg'ir suvini tekkizdilar.)ni aka-uka tutintirdilar". Makkadan chiqib ketmog'i vojib edi.v. endi Makkadan boshqa yerga hijrat qilishning hojati yo'q". keyin: "Johiliyat zamonida kimning shartnomasi bo'lgan bo'lsa. 259-bob. Ilk yoqqan yomg'ir rahmatdir 583.ziyouz. bizni non bilan ham to'ydirdi. Alloh taologa hamdu sanolar aytdilarda. dedilar.) bilan birga turgan vaqtimizda yomg'ir yog'di. Abu Hurayra: "Allohu akbar. shirkdan toza-landi. o'zgartirmaydi. uni bekor qiladi.a. agar qilmagan taqtsirda ham gunoh bo'lmaydi. Biz: "Yo Rasulalloh! Nima uchun bunday qildingiz?" . Qo'y. mazlum-larga yordam berish kabilarga) muvofiq kelsa.a. Humayd ibn Molik ibn Haysam aytdilar: "Men Abu Hurayra bilan Aqikdagi yerlarida o'tirgan edim. echkilar barakali narsalardir 584. Amr ibn Shuayb bobolaridan rivoyat qildilar: "Makkai mukarrama fath qilingan yili Rasululloh va'z qilmoq uchun Xonai Ka'baning zinapoyalarida o'tirib. mening boshimga qo’ydi. Makka-dan chiqib ketishga qodir kishi u yerda turaversa-yu. Imom Ismoil al-Buxoriy 580. Islom dinida ittifoq tuzish hakida 582. 3. savobi bor. imkoniyat toshuncha tu-raveradi. Islom diniga kirgan kishilar uchun uch xil hukm bor edi: 1. dedilar".a.a. 2.a. Bundan ilgari bizning taomimiz faqat xurmo bilan suv-dangina iborat bo'lardi". Shunda Rasululloh (s. bu yerdan hijrat qilishga hojat qolmaydi.v.com kutubxonasi 93 .)dan rivoyat qilindi.) aytdilar: "Bizlar Nabiy muhtaram (s. deb iltimos qildi. Anas ibn Molik (r. Endi Makka musulmonlar qo'liga kirib. Undan takabburlanish uchun men shunday qildim".): "Chunki bu yomg'ir Allohning rahmati.Al-adab al-mufrad. Bir kishi asirlik yoki betoblik kabi uzrlari sababli hijrat qilishga imkoniyati bo'lmasa.v. O'zi hijrat qilishga qodir va shu bilan birga din amallarini bemalol ijro qilishga ham imkoniyati bor.) Abdulloh ibn Mas'ud bilan Zubayr ibn Avom (r. 258-bob. deb aytgin!" .dedilar. u kishi aytdilar: "Rasul akram (s. Ammo unga muvofiq bo'lmasa. Onalari arpa unidan yopgan uchta kulcha. Ularni olib kelib oldilariga qo'yga-nimda. Rasululloh (s.a. Ya'ni bu shartioma Islom qonuniga (silai rahm qilish. Shutsda menga Abu Hurayra: "Onamga borib o'g'lingiz sizga salom aytdi va bizlarga biror taom yuborsinlar.v. Bunday odamlarga hijrat qilmoq mustahab.a. Alloh taologa hamdlar bo'lsinki.) aytdilar: "Rasululloh (s. u Alloh azza va jalla huzuridan yangi keddi. musulmon-lar bu yerda ham endi Islom arkonlarini bajaraveradilar.

ularning yotadigan joylarini pokiza. ko'p barakotlar hosil bo'ladi". Abda ibn Hazi aytdilar: "Teva egalari bilan qo'y egalari bir-birlari bilan faxrlanishdi. Islom avvalida shunday hukm joriy bo'lgan. Ammo bir urg'ochi it qancha bola tug'adiyu.ziyouz. Abu Hurayra (r. u kishi aytdilar: "Rasuli akram (s.v. 588. bir vaqtlar keladiki. www.a.a. Abu Hurayra (r. tumshuqlarini tozalab tur. 585.a. A'robiylashish haqida 590. Ali (k.v. men shunga taajjub qilaman". dedilar".a. erga tekkan afifa xotinlarni zinokor deb tuhmat qilish va a'robiylashish (sahro. yoki ustlaridagi chang. Keyin Abu Hurayra menga: "Ey. unda bir to'da qo'y o'z egasiga Marvon ibn Hakamning hovlisidan ham yaxshiroq bo'lib tuyuladi". Hz.) aytdilar: "Men itlar bilan qo'ylar haqida taajjublanaman.)dan rivoyat qilindi.deb so'radilar. qo'ylardagi kamtarlik. u yerda majusiylik rivoj topgan davrga muvofiq aytilgan bo'lsa kerak. senga keladigan daromad qancha?" . hz.v. so'ngra in-sonni nohaq o'ldirish. ikki bosh bo'lsa.): "Qaysi bir xonadonda bir bosh qo'y bo'lsa bir baraka.s. Shunga qaramay Alloh taolo meni payg'ambar qildi". ikki baraka va uch bosh bo'lsa. Abu Suf'yon! Qurayshning yigitlari sizlarga voliy bo'lib qolishlaridan avval sen dehqon-chilik va chorvalardan o'zingga mulk qilib ol! Chunki ular nazdida shundan boshqa yo'l bilan keladigan daromad mol hisoblanmaydi".)dan rivoyat qilindi. viqor va tavoze'lik esa qo'y egalarida bo'ladi". Shunda u kishi: "Ey. Abdulloh ibn Abbos (r. Umar ibn Xattob mendan: "Ey Abu Suf'yon. vallohi a'lam. yotadigan joylari atrofida namoz o'qiyver. u kishi aytdilar: "Rasuli akram (s. chunki qo'ylar jannat hayvonlaridandir.) qo'y boquvchi bo'lsa-lar ham payg'ambar bo'ldilar. dedilar". dedilar". dashti biyobonlarga chiqib ketish)". 589. Men: "Ikki ming besh yuz". boshqalarni mensimaydilar. toza tut. 261-bob.a.a. shulardan to'rttasi quyidagilar: ularning birinchisi Alloh taologa shirk keltirish.): "Kufrning boshi kun chiqar tomonda.): "Hz. Qo'ylardan qancha-qanchasini har yili kishilar so'iib yeydi va qanchasi Alloh taolo yo'lida hadya-ehson qilinadi.com kutubxonasi 94 .Ko'p ot va tevalari bo'lganlar davlatmandlik bilan g'ururlanib. Abu Suf'yon Qurayshiy aytdilar: "Hz. Kufrning boshi Sharq tomonda deganlari. saxovatlik xislatlari o'tar ekan. faxrlanish va manmanlik shahardan tashqarida yashaydigan yuzlab. dedilar. Sharq Arabistonga nisbatan Fors mamlakati bo'lib. Dovud ham podachi bo'lishlariga qaramay payg'ambar bo'ldilar va men ham Ajyoddagi ahllarimning qo'ylarini boqib yuradigan podachi bo'lganman. Ammo shahar yerlar-da biror fitna bo'lib. minglab ot va tevalari bo'lgan kishilarda bo'ladi. g'uborlarni artib yur. degan edilar". 262-bob.v. dedim.) aytdilar: "Katta gunohlar yettitadir. 587. Shunda Rasululloh (s.Al-adab al-mufrad. birodar! Qo'ylarishta yaxshi qara. Ammo qo'y egalariga esa. lekin hisoblab ko'rilganda qo'ylar soni itlarga nisbatan juda ko'p bo'ladi. Muso (a. Men jonim o'z ixtiyorida bo'lgan zot nomi bilan qasam ichib aytaman. Imom Ismoil al-Buxoriy taomdan sira yemay turib ketishdi. Hayvonlar egasi uchun quvvatdir 586.

) aytdilar: "Bir kishi vafot qilib. Ustiga ixrom yopilgan hayvonga minib ketayotgan ekan. Shuning uchun hz.) ansorlardan bir kishi bilan o'tirgan edilar. 266-bob. Umar (r. "Otam Abdullohning shunday narsa yopganini ko'rgan edim". Oyisha (r.) cho'lu sahrolarga chiqarmidilar?" -deb so'radim. Ali (k.oqjundan to'qilgan mato bo'lib.a. Chunki unday yerlarda o'tirish qabr ichida o'tirish bilan barobardir". deb qo'shimcha qiddilar. keyin ansorlarga qarab: "Odamlar mendan keyin kimning xalifa bo'lishini mo'ljal qilishayotibdi?" .dedilaru. Imom Ismoil al-Buxoriy shori' (qonun chiqaruvchi) tomonidan ruxsat berilganda sahroga chiqib ketish bundan mustasno 263-bob.com kutubxonasi 95 . undan bir o'g'li bilan bitga quli www. Ixrom . Ali (k.)dan: "Rasululloh (s. Amr ibn Abdulloh aytdilar: "Muhammad ibn Abdulloh ibn Usaydni ko'rib qoldim.a.) dedilar: "Ey. Hasan Basriy (r. Ixrom hayvonning yelkasidan to oyog'igacha tushib turar edi. uni ulovning ustiga ham yopganlar hamda kiyym sifatida foydalanganlar. Oqar suv yoqasida o'tirmoq haqida 593.a.a.): "Bu fikring noto'g'ri.a. Roviy Axmad ibn Osim: "Kufr kimsasiz joylar kabidir". Savbon (r.al.)ning gaplariga javoban: "Men o'zim shunday (ya'ni mendan kishilarning gapini so'raydigan) kishilar bilan o'ti-rishmayman".v.)ni tilga olishmadi? Men Alloh nomi bilan qasamyod qilamanki. Ali ularga xalifa bo'lsa.)ning is-mlari bular ichida zikr qilinmadi.): "Albatta. lekin bizning gapimizni izhor qilma (sirni saqla)". Umar (r. 1 Arab tilidagi "ihrom". dedilar.a. dedilar. Abdulloh ibn Abdurrahmon ibn Abdulqoridan rivoyat qilindi. deganlarida.v. Umar (r.buyuk inshoot. Shurayh aytdilar: "Hz. deb javob berdilar". Oyisha (r. Umar ibn Xatgob (r. Shunda hz. (Dunyoviy) ishlarda oshiqmaslik haqida 596. lekin hz. Umar (r.a. "ehrom" . deb javob berdi. Shu vaqtda Abdurraxmon ibn Abdulqori (otam) kelib. dedilar". agar hz.deb so'radilar. hammalarini to'g'ri.): "Oramizdagi gapni odamlarga borib aytib yuradigan kishini biz xoxda-maymiz".)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. 264-bob. Men undan: "Nega buni hayvon ustiga yopding?" .v. Ansorlar muhojirlardan bir necha kishilar nomini aytib shular xalifa bo'ladi deyishayotibdi. hz.deb so'radim. 594. 592-hadis ham Savbondan rivoyat qshingan bo'lib. 265-bob.a. ana shu oqar suvlarning oldigacha kelar edilar". haq yo'lda olib borishga boshqa kishilardan ko'ra munosibroq bo'lardi".a. 591-hadisning aynan o'zidir. "ehrom" va "ixrom" so'zlarining farqini aniqdab o'tishgga to'g'ri keladi: "ihrom" . Abdurrahmon hz. Aslida Qadimgi yunonlar va rumoliklarning ustki kiyimi bo'lgan. Sir saqlamak va gap tashimaslik haqida 595.hajga otlanganlarning yupqa matodan tikilgan oppoq kiyimlari.ziyouz. Savbon! Kimsasiz va pastqam joylarda o'garma.Al-adab al-mufrad.a. Hz. u kishi: "Hz.v. ular bilan ham o'tirishaver. Qishloqlarda istiqomat qiluvchi kishi haqida 591.): "Ular nima uchun Abulhasan (hz. ular yonida o'tirdilar.

hatto tog' kabi jamodot (noorganik jis-. Abu Said Xudriy (r.a. m)lar ham bir-biriga ta'addi www. 268-bob.v. Ulishi vaqtqda qulini o'g'liga vasiy qilib ketdi. Men yana: "Shu ikkita xulq menda avvaldan bor edimi yoki yangidan vujudga kelganmi?" .dedim. 598. dedilar. Mingan ulovidan tushib hovlisiga kirsa. bu zulm qiluvchi tog' albatta mayda-mayda qilib yubo-riladi". o'zini to'xtatdi. Imom Ismoil al-Buxoriy qoddi. Abdulloh ibn Abbos (r.Al-adab al-mufrad.)dan rivoyat kdlindi: "Rasululloh (s. bir xayolga borib qattiq g'azablandi.a. ulovi va ozuqlarini tayyorlab bolani jo'natdi. safar uchun kerakli narsalarni to'g'rilab bering".dedim. u aslo kechirilmaydi. 599-hadis 598-hadisning takrori.a. Bola: "U yerdan ko'p narsalarni o'rganib keldim. ilm talab qilib kelganini aytganda. faqat u Abdulloh ibn Abbosdan ri-voyat qilingan. Keyin bola yo'lga chiqmoqchi bo'lib olim huzuriga borib unga bergan va'dasini eslatdi. (s. qiladigan ishlaringda sho-shilma! Mana shu ilm senga kifoya".): "Avvaldan bor bo'lgan". u kishi uygonib qoldi-yu. quli uni uylantirdi va xo'jasining topshiriklarini to'g'ri va batamom ijro qilib bordi. yo Rasulalloh?" deb so'raganimda. deb o'ldirish uchun ulovidagi qilichni olib kelmoqchi bo'ldi. Bunga qanday chidash mumkin.) Ashaj Abdulqaysga: "Hakdqatda ham senda Alloh sevadigan ikkita xislat bor: bular vazminlik va ishlarda shoshilmaslikdir". Lekin domla o'rgatgan uch so'z ti-liga keddi-yu. xotini uxlab yotibdi va undan chetroqda bir erkak odam ham uxlab yotganini ko'rdida. demoqchi. 600hadis 597-hadisning takrori. Qilichni olib kelib uni o'ldirmoqchi bo'layotganda.) menga: "Sizda Alloh taolo yaxshi ko'radigan ikkita axloq bor ekan". uyiga qaytib keldi. ilm o'rgataman!" . Bola katta bo'lib.deb so'radi. deydi. Urgangan ilmim shundoq: sizni o'ldirish uchun tepangazga uch marotaba borib keldim. bolani ko'rishi bilan salomlashib. Shunda Rasululloh (s. ammo oxiri u sizni o'limdan saqlab qoldi". uni quchoqlab o'tsdi va: "Mening huzurimdan ketganishdan so'ng nimalarni bilib kelding?" . Halimlik haqida 597. dedilar.)dan rivoyat qilindi. dedilar. Bola domladan olgan uch og'izgana ilmni takrorlab. Bu insonlar va hayvonlar uchunpsha emas. Yana o'sha kishi tepasiga borib turib shayton vasvasasi bilan avvalgidan ham battarroq jahli qo'zg'aldi. Ashaj Abulqays (r.a. Bola bir olim kishiga borib.a.com kutubxonasi 96 .): "Ular halimlik va hayo". Zulm va haddan oshmoqlikning jazosi haqida 601. Ya'ni bu ikki julq menga ota-bobomddn (qovdan) o'tib kelganmi yoki Alloh taolo o'zim bilan birga yaratgaimn. Bu voqeani xikoya qilayotgan Hasan: "Mana shu uch og'iz so'z hamma yaxshilikni o'z ichiga olgandir". u Mas'ud Abdiydan ri-voyat qilingan. Shunda olim: "Alloh taolodan ko'rq. 267-bob. deb bolaga oq fotiha berib jo'natdi.deb va'da berdi. Men: "Ular nimadir.v. u kishi: "Farazan bir tog' ikkinchi toqqa zulm qilsa.v. Rasululloh. lekin hozir emas.ziyouz. Ya'ni zulm shutsday yomon xulqki.a. dedilar. Keyin bola: "Men ilmga boraman. qachon o'z yurtingga jo'naydigan vaqtingda menga kelsang. u: "Xo'p. deb qulga buyurdi. dedida voqeani bayon qilib berdi".a.) aytdilar: "Rasululloh (s. dedilar".v. sabrli-chvdamli bo'l. Qul yo'l xarajatlari. Men: "Meni o'zi sevgan ikkita xulq bilan yaratgan Alloh azza va jallaga hamd va tashakkurlar bo'lsin!" .

)ga bir ona teva hadya kdldi. degan gaplarini eshitdilar. dedilar". 269-bob. Yana uch toifa kishilar haqida ham so'ralmaydi. 2.v. 270-bob.Al-adab al-mufrad. dedilar". u kshpidan oldinroq borib.)dan rivoyat qilindi. deb da'vo qilgan kishi. Hadyani qabul qilish haqida 607.a. O'z xo'jasidan qochib ketgan cho'ri yoki qul.com kutubxonasi 97 .)dan rivoyat qilindi. Imom Ismoil al-Buxoriy qilsa. ikkinchi: Alloh azza va jallaning ishiga shak va shubha bilan qarovchi kishi. shunda oralaringizda muhabbat paydo bo'ladi". qiyomat kuniga qoldiradi. faqat u Anas ibn Molikdan rivoyat qilingan. Rasululloh (s. ota-onaga oqq bo'lish va qarindoshlikni uzish gunohining jazosini o'lishdan ilgari shu dunyoning o'zidayoq ko'rsatadi". Abu Hurayra (r.a. Birinchi: Alloh rabbil olaminning o'ziga xos bo'lgan katgalik va izzat kiyimini men kiyaman. o'zi-ni bejab. o'z iffatini saqlamay yurgan xotin.): "Alloh taolo har bir gunohning jazosini istasa.a. ammo zulm qilish. u kishi aytdilar: "Bani Fizoza qabilasidan bir kishi Rasululloh (s.) bilan birga edim. 603.a. Fuadul ibn Ubayd (r. Xafa bo'lib.v. uni olib tashladim. men Rasululloh (s. quvvatliman.deb so'radilar. Ma'kil: "Nima uchun bunday qilding?" . Kattalik va izzat kiyimidan murod . deb nizo qilgan kishi.a. 3. Eri tirikchilik asboblarini batamom to'g'rilab. Shunda Rasululloh minbarga chiqib: "Sizlardan biringiz men-ga hadya beradi. Yaratuvchisiga isyon qilgan osiy.a.)dan rivoyat qilindi.a. Endi shu www.v.v. bu kishi Rasululloh (s. ammo o'zining ko'ziga tushgan cho'p yoki daraxt novdasini ko'rmaydi". Uning hasanasi qabul qilinsa. Abu Hurayra (r. u kishi: "Rasuli akram (s.): "Uch toifa kishklar so'roqsiz jahannamga otiladi: 1.a. begonalarga aralashib. 605.)dan: "Kim musulmonlar yuradigan yo'ldan ularga ozor beradigan narsani olib tashlasa.a.v. o'chi olib beriladi 602-hadis 565-hadisning aynan takrori.ziyouz.a. Men: "Siz qijaningizni ko'rganimdan keyin men ham shunday qiddim". unga hasana (bir yaxshilik) yoziladi.)dan rivoyat qilindi. Yazid ibn Asammudan rivoyat qilindi. chetga qo'ydilar. Muoviya ibn Kurra (r. jannatga kiradi". Islom jamiyatidan ajrab. Bakkor ibn Abdulazizning bobolari Abdulloh ibn Abu Bakr (r.a. 608-hadis 607-hadisning takrori.)dan: "Birbirlaringizga hadyalar beringlar. degan so'zlarini rivoyat qildilar. dedilar. Shunda men ham bir narsani ko'rdimda. men ham unga qudratimga yarasha hadya bersam mendan xafa bo'ladi.v. degan so'zlarini o'z og'izlaridan eshshtanman".) aytdilar: "Men Ma'kil Mazaniy (r. hadyani qabul qilmaslik haqida 609. uchinchi: Alloh taoloning rahmatidan umid uzguvchi kishi".a. safarga chiqib kettanidan keyin. 606. 604. Lekin u kishi bundan g'azablandi. U kishi (odamlarga) ozor beradigan bir narsani olib. menga achchiq qiladi. u kishi dbu Hurayraning: "Sizlardan bittangiz o'z biroda-rining ko'ziga tushgan chang-to'zonlarni ko'radiyu. u kishi ayt-dilar: "Rasululloh (s. dedim.) ham unga shu tevasiga barobar keladig'an hadya berdilar. U kishi: "Yaxshi qilding.men hammadan kattaman.

): "Sen xudodan va bandalardan uyalmasang.a. 271-bob. dedilar. berganidan ko'proq narsa olshini umid qilardi. u kishi aytdilar: "Rasuli xudo: "Imon oltmish necha (ikkinchi rivoyatda yetmish necha) shu'balardan iborat bo'lib.) Rasululloh (s.)dan rivoyat qilindi.)dan rivoyat qilindi. undan ko'ra ko'proq qilib qaytarish edi. dedilar. chirkin so'z har qaerda kishini jirkanch ko'rsatadi". u kishi: "Rasululloh (s. deb qo'rqib shunday qildim". 611.a. Usmon (r.) qadimgi arablar odaticha uyda yolg'iz tarbiyalangan qiz boladan ham (Ibn Hajar Asqaloniy ta'birlari bo'yicha: go'shanga ichida o'targan kelinchaqdan ham) uyatchanroq edilar. Oyisha (r. balki qo'llarida bo'lsa.a.a. Bizlar uni muborak yuzlarida hosil bo'lgan o'zgarishdan bilib olar edik". uni olib hazm qilib ketaverish emas. Shunda men ham kirib hojatlarimni bitirib chiqib ketdim.a.) kirganlarida qanday o'tirgan bo'lsalar.) yonboshlarini buzib o'tirdilarda. 614.a. Hayo ham imon shoxchalaridan biridir".a.a.a. xolisanilloh beradi.) kirib maqsadlarini aytib bo'lib chiqib ketdilar.v. Umardan keyin men kelib ruxsat so'raganimda Rasululloh (s.v. Rasululloh (s. deyilgan so'z o'tmish payg'ambarlardan meros bo'lib kelgan va keyin kishilar ham uni o'zlariga dasturu-l-amal qilib olgan bir nasihatdir". Usmon ibn Affon (r.v. 612.a.): "Hayo qaerda bo'lmasin kishini bezaydi.) shu yotgan holatlarini hech o'zgartirmay u kishini qabul qildilar. ularning eng afzali "Lo iloha illalloh" kalimasi bo'lsa.a. Ammo bu safarda shu hadya bergan kishiga shuqday qila olmaganliklari uchun u xafa bo'ldi.a. u zotning to'shaklarida yonboshlab yotgan vaqtlarida Abu Bakr (r. deb qasam ichganlarini men eshitdim".) hz Oyishaning ustlariga tashlab yuradigan kiyimlariga o'ralib. uyalib qaytib chiqib ketardi.a. Oyisha (r.) aytdilar: "Hz.): "Usmon uyatchan odam. dedilar".)ning odatlaridan biri.v. dedilar". Imom Ismoil al-Buxoriy yildan keyin men qurayshiy.com kutubxonasi 98 .a.)dan rivoyat qilinganiga ko'ra. Shundan keyin hz. Hayo.) bilan hz.a.) Said ibn Ossga aytdilar: "Rasuli akram (s.)ga qarab: "Kiyimlaringai yig'ishtirib qo'y".) ham kelib ruxsat so'raganlarida hz.a.a. www. U kishi ham hojatlarini bitirib chiqib ketdilar.a.a.) kelib kirishga ruxsat so'radilar. dedilar". Rasululloh (s.a. Abu Said Hudriy (r. Abu Mas'ud Aqaba ibn Amr Ansoriy (r. saqifa yoki dusiy qabilalaridan bo'lmagan boshqa arablarning hech biridan hadyasini qabul qilmayman". Rasululloh (s. 615. Abu Hurayra (r. eng aqllisi odamlarga ozor beradigan narsalarni yo'ldan chetga chiqarib tashlashdir.Al-adab al-mufrad. Men ketganimdan keyin hz.v.v. sening kiyimingga o'ralib yonboshlab yotgan holimda unga ruxsat berganimda maqsadlarini gapira olmay.deb so'raganlarida Rasululloh (s. Abu Bakr Siddiq (r.)ga bir narsa berib. uyatchanlik haqida 610. Oyisha (r.v.a. shunday o'tiraverdilar.ziyouz. Abu Bakr Siddiq (r. Umar (r. dedilar".v.Chunki bular hadya berganda hech narsa ta'ma qilmay.v.) aytdilar: "Rasululloh (s. Usmonga kdldingiz?" .v.Hz.a. u zotga bir narsa hadya qilinsa. Ammo boshqa qabila kishilari esa Rasululloh (s.)ga: "Yo Rasulalloh! Siz nima uchun otam Abu Bakr Siddiq bilan Umar ibn Xatgobga qilmagan harakat va muomalani hz. Anas ibn Molik (r. xohlagan ishingni qilaver.a.

Abdulloh: "Alloh taolo sum'achi va riyokorning duosini eshitmaydi".)ning oldiga kelgan elchi kelganda unga: "Hojang huzuriga qaytib borginda.deb so'radi.) aytdilar: "Rasululloh (s.Muhammad (hadis roviylaridan biri) aytishicha. Agar men u yerda bo'lmasam. otasining otasi va uning otasi ham olijanob kishilar bo'lgan Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishoq ibn Ibrohim halilu-r-rahmondir".v. Mulk ham Alloh uchun kechqurunga yetishdi. Oyishadan rivoyat qilingan. menga odam jo'na-tar edilar. undan qo'llarini kesib olgan ayollar ishi nima bo'lganini so'ra!" (12:50) . kechqurunga yetishdik. Allohdan boshqa iloh yo'q. tong ottirdik. 618. 274-bob.ya'ni chaqirig'iga javob berib. U "Qani edi. Barcha maqtovu hamdlar Allohga xosdir. der edilar". hadis matnidagi "Sarvat" davlat va kuch-qudrat demakdir. Yusuf (a. Rasululloh (s." (11:80). Abdulloh ibn Umardan rivoyat qilingan 617-hadis 616-hadisnjg ay-nan takrori.) turganchalik hibsda turganimda.s. Salim otasidan rivoyat qildi: "Otam shunday degan edilar: "Rasululloh (s. dedilar.ziyouz.. Shuningdek. Alloh taolo yuborgan barcha payg'ambarlar o'z qavmining boylari edilar".v. Alqama meni uchratib qolib dedi: Rabi' keltirgan (aytgan) narsani ko'rmaysanmi? Kishilarning ko'p duo qilishlariniyu ijobati kam bo'layotganini ko'rmayapsanmi? Chunonchi.. Alloh taolo faqatgina ixlos bilan qilingan duolarni ijobat qiladi. ammo u 614-hadisning takro-ri.v.a.Allohga) sig'inishni istagandi. Men: "Bu gapni Abdulloh ibn Mas'ud aytmaganmidi?" dedim.v.): "Haqiqatda o'zi ham olijanob. Tongdaga duo 619.s. sizlarga quvvatim yetsa yoki kuchli bir suyanchiqqa suyana olsam. Lut (a. Allohdan boshqa iloh yo'q.)ni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Imom Ismoil al-Buxoriy 616. qaytishimiz yana Uning huzurigadir". Da'vatini ijobat qilgan bo'lardim ." degan jumla o'rnida "Farishtalar ham hayo qiladigan odamdan men ham hayo qilaman". Abu Hurayra (r. uning otasi ham. Ixlos bilan qilingan duo 621.) aytdilar: "Rasululloh (s. U yagonadir.. faqat Rasululloh oxirgi "Usmon uyatchan odam.com kutubxonasi 99 . faqat qalbidan sabot bilan duo qilganning duosini qabul qiladi".a. Rabi' juma kunlari Alqamaning oldiga kelar edi.a. (qamoqtsan chiqarish uchun) oldimga kelgan chaqiruvchining da'vatini ijobat qilgan bo'lardim. darhol qamoqtsan chiqqan bo'lardim. koinot ham Alloh uchun tong ottirdi.a. Uning sherigi yo'qtsir. der edilar. Hz. U: "Abdulloh nima degandi?" . har kuni kechqurun: "Barcha hamdu sano Allohgaki.) har tong: "Allohga hamd bo'lsinki. degan. Uning hech bir sherigi yo'q va yana Uzining huzuriga qaytajakmiz". Abu Hurayra (r.a..deydi (xotirjamlik bilan). degan so'zi bilan kuchli bir suyanchiqqa (ya'ni izzat va ustunlik egasi . dedshar. Bir marta u men yo'qligimda kelibdi. dedilar. Kishi o'zgani duo bilan eslashi haqida 620.) birodariga hayo haqida do'q bilan nasihat qilib turgan odamning oldida to'xtab: "Qo'y uni! Hayo imondandir". 273-bob.Al-adab al-mufrad.s. Eshituvchi: "Alqama (ham buni) zikr qildimi?" - www. 272-bob.a.) dedilar: "Agar men Yusuf (a.

)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. biror mo'minga ozor yetkazgan yoki uni so'kkan bo'lsam. qo'llarini ko'tardilar. Jobir dedilar: "Rasululloh (s.Bu hadisni Imom Termiziy ham Rasululloh (s. Allohim. Anas ibn Molik (r. ul zot undan voz kechdilar. 275-bob. hayvonlar qirilib ketmoqtsa". uylar (yomg'irdan) vayron bo'layapti. 629. 626. dedi.)dan: "Sizni Davs qavminiki kabi qo'shin va biror bir mustahkam qal'aga ehtiyojingiz bormi?" .a.a. deya duo qildilar".v.a.v.v. Abu Na'im: "Men Ibn Umar va Ibn Zubayrlar duo qilayotib.v. dedilar". deb javob berdi. karvonlar to'xtab qoldi".a.v. Abu Hurayra (r. Rasululloh (s.a.deb so'radi. Allohdan yomg'ir so'rab duo qiddilar.a.Sum'achi deb birovlar eshitsin uchun amal qiladigan odamni aytiladi . 627. Shunda Rasululloh (s. Darhol Madinada yomg'ir tindi. Ul zot odam bolasining sabrsizligiga tabassum qildilar. Osmonda bir bulut ko'rinmas edi. Ikrima (r. dedilar.a. deya Allohga duo qilayotganlarini Oyisha onamiz rivoyat qiladilar. Odamlar ul zot hozir Davs qavmini duoibad qiladilar. Ul zot qo'llarini shutsday ko'tardilarki.): "Sizlardan biror kishi duo qilsa.) aytdilar: "Davs qabilasidan bo'lgan Tufayl ibn Amr (r. qat'iylik bilan qilsin. Allohning Rasuli.)dan natsl qilib.a. 625. dedi.com kutubxonasi 100 . atrofimizga yog'dirgin". Kelgusi juma o'sha yigit Payg'ambarimiz (s.v. yomg'ir yog'may qo'ydi. dedilar. yomg'ir yog'may qo'ydi.a. qo'ltiqlarining oqi ko'rindi. Jobir ibn Abdulloh (r. dedilar". Alloh buning uchun uni yomon ko'rmaydi". Duoda qat'iyatli bo'lish kerakligi haqida 622 Anas ibn Molik (r.): "Allohim.a. Juma namozini o'qib bo'lishimiz bilanoq sharros yomg'ir quydi.v.)ga: "Ey.v. demasin! Zero. duo qilib bo'lgach. deb o'ylashgandi. 623-hadis Anas ibn Molikdan rivoyat qilingan bo'lib.a.a. dedi.) oldilariga kelib: "Ey.) huzur-lariga kelib: "Yo.) qo'llarini yuqoriga ko'tardilar.)dan rivoyat qilindi: Tufayl ibn Amr Payg'ambarimiz (s. Duoda qo'lni ko'tarish haqida 624.a.a.v. meni azobga duchor qilmagin. deganlarini aytgan. kaftlaringizsh yuzingizga surting". ul zotning "Allohga iltijo qshayotganda qo'llaringizni baland ko'taring.ziyouz.) aytdilar: "Bir yili qahatchilik kelib.) qiblaga yuzlanib. ularni duoibad qiling".a. Rasulalloh. buning uchun menga azob bermagin". Allohning Rasuli! Davs qavmi osiylik va takabburlik qildilar. Imom Ismoil al-Buxoriy deb so'radi.Al-adab al-mufrad.v. qo'llarini ko'tarib: "Allohim. kaftlarini yuzlari barobarida ko'tarayotganlarini ko'rdim". xohlasang ber-gin". U: "Ha".a. shu yaqin atrofda yashaydigan yigit uyiga shoshildi.v. 628-hadis 625-hadisning aynan takrori.a.) qo'llarini ko'tarib: "Albatta men bir insonman. 276-bob. behafsalalik bilan duo tsilmang.) Alloh ansorlarni quvvatlagach.Tufayl va u bilan birga qavmidan bir kishi hijrat www. 622-hadisning takroridir. yomg'irni bizning ustimizga emas. Rasululloh (s. Bir guruh mu-sulmonlar bir juma kuni Nabiy muhtaram (s. Davs qavmini hidoyatga olgin va (haq uzra) keltirgin".) janobi Payg'ambar (s.) Rasululloh (s.

v. So'ng yuz martacha "Parvardigorim. yo'qdan bor qilding. (e'tirof etamanki). Menga bergan (turfa) ne'matlaringni e'tirof etaman va qilgan gunohlarimni ham bilaman va tan olaman. Shunday ekan. Tufayl: "Qulishta nima bo'ldi?" .) dedilar: "Istig'for Allohdan mag'firat tilashdir.v.ziyouz. Oyisha (r.) dedilar: "Alloh azza va jalla: "Men bandamning o'ylagan o'yidaman va Menga duo qilib. 277-bob. Tufayl uni tushida ko'rdi va: "Senga qanday muomala qilindi?" .)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.): "Allohim. 634. qo'l tomirlarini kesib tashlab o'ldi. keksalikdagi ojizliqdan va baxillikdan sendan panoh so'rayman". deyildi".a. www. gunoqlarimni kechirgan. U: "O'zing zarar yetkazgan qo'lingni Biz tuzatmaymiz".a. dedi.)dan rivoyat qilindi. u ham jannatiydir". Meni chorlasa. Sen mening Parvardigorimsan. (ey.a.deb so'radi.)ning "Allohga tavba qilinglar. deya duo qilardilar". Shaddod ibn Avs (r. dedi. Allohim). Shubhasiz. qo'rqoqlikdan.a. 630. "Sayyidu-l-istig'for" haqida 632. Tufayl buni Payg'ambarimiz (s.v. meni yorlaqagan. Hz. Agar kimda-kim ertalab bu duoni o'qisa va shu kuni dunyodan o'tsa.v. 637. Tufaylning sherigi kasal bo'lib bezovtalana boshladi.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. dedilar. Rasululloh (s.v. 631. Ka'b ibn Ujradan rivoyat qilindi: "Har namozdan keyin "Subhanalloh. "Parvardigoro.a. Kimki bu duoni kechasi o'qib yotsa va vafot etsa. dangasalikdan. deganlarini eshitdim".a.) aytdilar: "Men Rasululloh (s. deya qo'llarini ko'tarib duo qildilar.) aytdilar: "Rasululloh (s. ul zot aytdilar: "Rasululloh (s.)ga aytib bergan edi.): "Biz Rasululloh (s. mendan sodir bo'lgan xato va gunohlarni kechir. valhamdulilloh va la ilaha illallohu vallohu akbar" kalimalarini yuz marta aytadiganlar noumid qolmaydilar". Al-lohim. albatta Sen tavbalarni qabul etuvchi Zotsan". zero O'zingdan o'zga gunohlarni kecha oluvchi hech kim yo'qdir".a. 636. men har kuni yuz marta tavba qilaman". jannatga kiradi yoki u jannat ahlidandir. 633. imkonim va toqatim ko'targanicha ("qolu balo"da bergan) so'z va ahdimni amalga oshirishga tirishaman.v.a.com kutubxonasi 101 . deb marhamat qiddilar". Shaddod ibn Avsdan rivoyat qilingan 635-hadis 632-hadisning aynan takroridir.Al-adab al-mufrad. U kishi: "Rasululloh (s.a.a.a.a.v. Abu Hurayra (r. Sendan boshqa iloh yo'q. Sen tavbalarni qabul etuvchi Zotsan".deb so'radi. Shuningdek.a. Va Sendan qil-gan ishlarimning yomonligidan panoh so'rayman.) huzurlarida yig'ilib qolsak. Imom Ismoil al-Buxoriy Qilishdi. Anas ibn Molik (r. deya yuz marta takrorlardik". gunohlarimni mag'firat qil.a. Va (e'tirof etamanki). Men u bilan birgaman". uni ikki qo'li bilan birga mag'firat qil". deya takrorladilar". Abdulloh ibn Umar(r.): "Allohim. degan".v. Qaran degan yergacha sudralib keldida. Abdulloh ibn Umar (r.v.) peshin namozini o'qidilar.a. Duolarning eng ulug'i ushbudir: "Ey.) huzurlariga qijan hijratim sababidan gunohim kechirildi". Sen meni yaratding. Men Sening quling va mahluqingman.

Al-adab al-mufrad. Imom Ismoil al-Buxoriy

278-bob. Birodarini g'oyibona duo qilish haqida 638. Abdulloh ibn Amr (r.a.) aytdilar: Rasululloh (s.a.v.): "Eng tez ijobat bo'ladigan duo g'oibning g'oibga qilgan duosidir", dedilar. 639. Abdullohibn Sanobihiy (r.a.)dan rivoyat qilin-di: u Abu Bakr Siddiq (r.a.)ning: "Alloh yo'lida do'stlashganlarning duolari tez ijobat bo'ladi", de-ganlarini eshitdi. 640. Safvon ibn Abdulloh aytdilar: "Men Shomdagi yaqinlarimni ziyorat qilib qaytgan edim. Qaynonam Ummu Dardo (r.a.) uyda ekan. Qayin otam Abu Dardo (r.a.) yo'q ekan. Ummu Dardo mendan: "Bu yil haj qilmoqchimisiz?" ~ deb so'radi. "Ha", deb javob berdim. U: "Allohga bizning haqqimizga duoi xayr qiling, Payg'ambarimiz (s.a.v.)ning: "Musulmon kishining birodari ortidan qilgan duosi mustajobdir, uning boshida bir muakkil farishta turadi va birodari haqqiga qigan har bir duoi xayriga "Omin, senga ham o'sha narsa nasib qilsin", deb turadi", der edilar, dedi. Bozorda Abu Dardoni uchratib qolgandim, u ham xuddi shu gaplarni aytdi, u ham bu hadisni Rasululloh (s.a.v.)dan naql qildi". 641. Abdulloh ibn Amr (r.a.) aytdilar: "Bir kipsh: "Allohim, faqatgina meni va Muxammad (s.a.v.)ni mag'firat qil", dedi. Shundajanobi Payg'ambar (s.a.v.): "Sen, albatga, duoni ko'gotab insonlar haqidan to'sib qo'yding", dedilar". 642-hadis Abdulloh ibn Umardan rivoyat qshshngan bo'lib, 632-hadisning takroridir. 279-bob. Duo qilishning sababi 643. Ibn Umar (r.a.) dedilar: "Men har ishimda, har narsada duo qilaman, hattoki minadigan jonivorimning qadamini tezlatishni ham Allohdan so'raymanki, bu bilan men o'zimga sirli bo'lgan narsalarni ko'raman. 644. Amr ibn Maymun Avdiy (r.a.)dan rivoyat qilindi: "Hz. Umar (r.a.): "Ey, Allohim, mening ruhimni xushaxloq, xudojuy insonlar bilan birga olgin, yomon-lik, buzuqlikka tashlab qo'ymagin va yaxshi, ezgu amallarni ado etgan odamlar bilan birga qilgin", deya duo qilardilar". 645. Shaqiq Balxiy (r.al.) aytdilar: Abdulloh ibn Mas'ud (r.a.) ushbu duoni ko'p takrorlardilar: "Parvardigoro, oralarimizni isloh qilgin, bizlarni islom yo'liga yo'llagin, bizlarni (zalolatning) zulmatidan (hidoyatning) oydinligiga yetaklagin, oshkora va maxfiy fahsh-buzukliklardan bizni nari qilgin, quloqlarimizni, ko'zlarimizni, qalblarimizni, axliayol va avlodu zurriyodlarimizyi barokotli qilgin. Parvardigoro, bizlarni bergan ne'matlaringga shukr qiluvchi, uni e'tirof etuvchi va bu ne'matlar barobarida o'zingga hamdu sano aytuvchi qilgin hamda bizlarga beradigan ne'matlaringni mukammal qilib bergin". 646. Sobitdan rivoyat qilindi: "Anas ibn Molik qaysi birodarlarini duo qilsalar: "Alloh taolo kechalari qoim, kunduzdari soim bo'ladigan, fisqu fujur va gumrohlik qilmaydigan yaxshi xudojuy qavmning ibodatini bersin", der edilar".Bu hadis turkcha nashrda Sulaymon ibn Mug'iradan rivoyat qshshngan. Hadis Rasululloh (s.a.v.)dan ham rivoyat tsilinganligshi roviylar xabar qiladilar.

www.ziyouz.com kutubxonasi

102

Al-adab al-mufrad. Imom Ismoil al-Buxoriy

647. Amr ibn Horis aytdilar: "Onam meni Rasululloh (s.a.v.) huzurlariga olib bordilar. Ul zot boshimni silagan holda rizq-ro'z tilab duo qildilar". 648. Anas ibn Molik (r.a.)dan rivoyat qilindi: U kishiga "Basradan duoingizni olgani bir.qancha birodarlaringiz kelishibdi", deyishdi. Anas ibn Molik o'sha kunlarda Zoviyada edilar. "Allohim, bizlarni mag'firat et va bizga rahm qil, bizga bu dunyoda ham bir yaxshilik, oxiratda ham bir yaxshilik ato et hamda bizlarni do'zax azobqdan saqlagin", deb duo qildilar. Kelgan kishilar yana duo so'rashgan edyu u kishi yana xuddi shunday duo qilib: "Agar ushbu narsalar sizlarga berilsa, dunyo va oxirat saodati bershggani shudir", dedilar. 649. Anas ibn Molik (r.a.) aytdilar: "Payg'ambarimiz (s.a.v.) bir navdani ushlab, silkitib qoqdi-lar, dekin navdadan hech narsa tushmadi, yana qoqdilar, yana tushmadi, keyin yana qoqdilar, shunda ham Hech narsa tushmagach: "Subhanalloh, valhamdulilloha la ilaha illalloh, Allohim xato-yu kamchiliklarimizni daraxt bargini to'kkandek to'ksin", dedilar". 650. Anas ibn Molik (r.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.)ning oldilariga ayollardan biri kelib, muhtojlikdan yoki ba'zi ehtiyojlari borasida shikoyat qildi. Shunda ul zot: "Men sizlarga bundanda yaxshiroq, xayrliroq narsani o'rgataymi? Uyquga ketishdan oldin 33 marta tahlil, 33 marta tasbih va 34 marta hamd ayting, shunda 100 bo'ladi va bu dunyo hamda undagi barcha narsalardan xayrlidir", dedilar". 651. Anas ibn Molik(r.a.)dan rivoyat qilindi: Ra-sululloh (s.a.v.) dedilar: "Bir kishining 100 marta taxlil, 100 marta tasbih va 100 marta takbir aytishi 10 ta qul ozod qilishdan va 10 ta jonliqni qurbonlik qilishdan ko'ra afzalroqdir". 652. Anas ibn Molik (r.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.)ning oldilariga bir kishi kelib: "Ey, Allohning Rasuli, duolarning eng afzali qaysi?", deb so'radi. "Al-lohdan dunyo va oxiratda ofiyat berishini tilashingdir", deb javob berdilar. Ertasiga u kshpi yana ul zot oldilariga kelib: "Ey, Alloxning elchisi, qaysi duo afzal?", deb so'radi. "Allohdan dunyo va oxiratda ofiyat berishini so'rashingdir. Agar dunyo va oxiratda senga ofiyat berilsa, shubhasiz, najot topasan", dedilar". Ko'pgina nashrlardagi mavjud duolar takroran tarjima qilinmadi, o'sha nashrlarga murojaat qilish mum-kin, masalan, "Duolar qo'rg'oni" ("Meros" nashri, 2003, 1-kitob, 2005, 2-kitob) kitoblarini tavsiya qilamiz. 653. Abu Zarr G'iforiy (r.a.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.a.v.) dedilar: "Alloh taologa eng yoqimli so'z, bu "Subhanallohi lo sharika lahu, lahul mul-ku va lahul hamdu va huva 'ala kulli shay'in qodir va la havla va lo quvvata illa billoh va bihamdihedir. 654. Hz. Oyisha (r.a.) aytdilar: "Bir kuni Rasululloh (s.a.v.) mening oldimga bir yumush bilan keldilar. Men namoz o'qiyottandim, yonlariga bir oz kechikib bordim. Ul zot: "Ey, Oyisha, barcha duolaringni mujassamlashtirgan duoni o'qi", dedilar. Men ul zotdan uzoqlashib: "Barcha duolarni o'zida mujassam etgan duo qaysi, ey, dllohning Rasuli?" deb so'ra-dim. "Mana bundoq deb duo qilgan: "Allohim, Sendan o'zim bilgan yoki bilmagan, shoshilinch (naqts, tezda) yoki keyinroq bo'ladigan barcha yaxshiliklarni so'rayman. Ey, Allohim, hozirda yoki keyinroq (yo'li-qishim mumkin bo'lgan) o'zim bilwww.ziyouz.com kutubxonasi 103

Al-adab al-mufrad. Imom Ismoil al-Buxoriy

gan va bilmaydigan yomonliklarning barchasidan panoh tilayman. Sendan jannatni va unga yaqinlashtiruvchi so'z va amallarni so'rayman. Do'zaxdan va unga olib boradigan barcha so'z va amallardan Sening panohingga o'taman. Muhammad (s.a.v.) Sendan so'ragan barcha narsalarni men ham so'rayman va Muhammad (s.a.v.) Sendan panoh so'ragan barcha narsadan men ham panohingga o'taman. Men uchun taqtsir qilgan har bir narsaning oqibatini to'g'ri yo'lga yo'naltirgin", dedilar". 280-bob. Rasulullohga salavot aytish haqida 655. Abu Said Xudriy (r.a.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.a.v.): "Qaysi bir musulmon sadaqa berishga qodir bo'lmasa, duosida ushbu so'zlarni aytsin: "Allohumma solli 'ala Muhammad 'abdika va rasulik va solli 'ala-l-mu'minina va-l-muslimot". Bu o'sha musulmon uchun sadaqa o'rniga o'tadi", dedilar". 656. Abu Hurayra (r.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.): "Allohumma solli 'ala Muhammad va 'ala ali Muhammad kama sallayta 'ala Ibrohima va ali IbroHim, va barik 'ala Muhammadin va 'ala ali Muhammad kama borakta 'ala Ibrohima va ali Ibrohim va tarahhum 'ala Muhammadin va 'ala ali Muhammad kama tarahhimta 'ala Ibrohima va ali Ibrohim" desa qiyomat kuni men u(ning musulmonligi)ga guvohlik beraman va uni shafoat qilaman", dedilar". 657. Anas bilan Molik ibn Avs (r.a.)lardan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.a.v.) hojat uchun tashqariga chiqdilar, o'zlari bilan birga borishga hech kimni to-polmadilar. Bir ozdan so'ng hz. Umar obdasta kutarib Rasululloh (s.a.v.)ning ortlaridan bordilar va ul zotni yo'pda sajda qilib turganlarini ko'rib to'xtadilar va chekkaga o'tib kutab turdilar. Rasululloh (s.a.v.) saj-dadan boshlarini ko'tarib: "Barakashgoh, ey Umar! Mening sajdada turganimni ko'rib, yo'l cheti-da kutib turganing to'g'ri bo'ldi. (Chunki o'sha paytda) Jabroil (a.s.) kelib: "Kimki sizga bir marta salovat aytsa, Alloh taolo unga 10 ta rahmat yozadi va uning darajasini 10 barobar ko'taradi", dedi", deya marhamat qildilar". Hojat uchun tashqariga chivdilar - u zamonlarda har kimning uyida hojatxonasi bo'lmaodi, hojat chiqarish uchun tashqariga, odam-lar yashaydigan joqdan uzoqrokda borib kelinardi. 658. Anas ibn Molik (r.a.) aytdilar: "Men Rasululloh (s.a.v.)ning "Kim menga bir marta salavot aytsa, Alloh taolo unga 10 ta rahmat yuboradi va 10 xatosini o'chiradi", deganlarini eshitdim". 281-bob. Rasululloh nomlari zikr etilganda salavot aytmagan kishi haqida 659. Jobir ibn Abdulloh (r.a.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.a.v.) minbarga chiqayotib, uning birinchi pog'onasiga chiqqanlarida "Omin", dedilar. Keyin ikkinchi pog'onaga chiqdilar va yana "Omin", dedilar. So'ng uchinchi pog'onasiga chiqib yana "Omin", dedilar. Jobir: "Ey, Allohning Rasuli, nima uchun uch marta "Omir" dedingiz?" deb so'radi. Ul zot javob berdilar: Minbarning birinchi pog'onasiga chiqqanimda Jabroil (a.s.) kelib: "Bir banda Ramazon oyiga yetishsa, Ram-azon o'tib ketgunicha gunohlaridan poklanib ololmasa, u xor bo'lsin!" - dedi. Men ham "Omin", dyodim. So'ngra: "Ota-onasining yoki ulardan birining keksalik davrida roziligini olib jannatga erisholmagan banda xor bo'lsin!" - dedi. Men ham "Omin", dedim. Keyin Jabroil
www.ziyouz.com kutubxonasi 104

Al-adab al-mufrad. Imom Ismoil al-Buxoriy

(a.s.): "Sizning ismingiz aytilganda, sizga salovat aytmagan banda ham xor bo'lsin!" dedi. Men ham "Omin", dedim". Abu Hurayradan rivoyat qilingan 660-hadisda 658-hadisning mazmuni aynan takrorlangan. Abu Hurayra rivoyat qilgan 661-hadis Jobir ibn Abdulloh rivoyat qilgan 659-hadisning aynan takroridir. 662. Abdulloh ibn Abbos (r.a.) aytdilar: Payg'ambarimiz (s.a.v.) Juvayriya binti Horis ibn Abi Zirorning oddidan chikdilar. U ayolning ismi Barra edi. Payg'ambarimiz (s.a.v.) uning ismini o'zgartirib, Juvayriya deb atay boshladilar. U ayol oldidan chiqqan Rasululloh (s.a.v.) uning ismi hanuz Barraligida yana uning oldiga kirishni ma'qul ko'rmadilar. Keyin kun tikkaga kelganda uning oldiga qaytdilar. U ayol (xotinlar bilan birga) tuplanib, majlis qurib turgan edi. Ul zot: "Hali ham majlisda o'tiribsanmi? Men sevdan keyin turtga kalimani uch marta aytdim, agar sening talaffuzingda qofiyalansa, uni qofiyali qilib aytgin: "Subhanallohu va bihamdihi adada xalqihi va rizoa nafsihi va zinata 'arshihi va midadaav madad ka-limatihi", dedilar. Duoning ma'nosi: Alloh maxluqotlarinint sonicha, O'zi rozi bo'lguniga qadar va Arshshshng og'irligi hamda kalyamalariniig uzunligi midoricha nuqsonlardan poklab yod etib, Unga haled aytamiz 663. Abdulloh ibn Abbos (r.a.) aytdilar: Rasululloh (s.a.v.) Juvayriyaning oldidan chiqdilar. (Uni faqat bir martagina Juvayriya deganlar). 664-hadis. Abu Hurayra (r.a.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.a.v.): "Jahannamdan, qabr azobidan, Masihi Dajjolning fitnasidan, hayot va o'limning fitnalaridan Alloh taolodan panoh so'rang", dedilar". 282-bob. Zolimni duoibad qilish haqida 665. Jobir ibn Abdulloh (r.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.): "Ey, Allohim, mening qulog'u ko'zimni salohiyatli qilgin va ularni menga voris qil. Menga zulm qilganlarning ustidan meni g'olib qil va ulardan qasosimni olib bergin", deya duo qilar edilar". Menga voris qil - ya'ni butun umrim davomida quloq va ko'zlarimga shikast yetmasin . Abu Huraydan rivoyat qshshngan 666-hadis Jobir ibn Abdumoh rivoyat qilgan 665hadisning takroridir. 667. Sa'd ibn Toriq Ashja'iydan rivoyat qilindi: "Otam aytdilar: "Biz Rasululloh (s.a.v.) huzurlariga ertalab borgandik, bir erkak va bir ayol ham ul zot huzurlariga keldi va: "Ey, Allohning Rasuli, namoz o'qigandan keyin nima deyish kerak?" - deb so'rashdi. "Allohim, mening gunohlarimni avf et, menga rahm qil, meni haq yo'lga boshla va menga o'z Dargo-hingdan rizq ber, deb ayting, shunda dunyo va oxiratingiz jam bo'ladi", deb javob berdilar ul zot". 668-hadis mazmuni yuqoridagi hadisda o'tdi va buni Abu Malik rivoyat qilgan, faqat unda "Namoz o'qigandan keyin", degan jumla yo'q.

www.ziyouz.com kutubxonasi

105

Ul zot: "Allohim.a.v.a. uning moli davlatiga va zurriyodiga baraka bergin. deb duo qilganlar. 672.): "Kimki murodini Allohdan so'ramasa. Daraxtlarim yilda ikki bora meva beradi hamda umrim shunchalik uzun bo'ldiki. Ummu Qays (r.) aytdilar: "Rasululloh (s. Imom Ismoil al-Buxoriy 283-bob.v.a. Allohning mag'firatidan umidvorman". Duo qilinmasa.): "Sizlardan biringizning shoshilmay qilgan duosi qabul bo'ladi. Rasululloh (s. umrini uzun qilgin va gunohlarini kechirgin". 286-bob. men Sendan dangasalikdan.) mening haqqimga uch borada duo qildilar. dedilar". Amr ibn Shu'ayb otasidan. lekin duoim ijobat bo'lmadi.a.) unga (Ummu Qaysga) umri uzun bo'lgan ayol aytgan narsani aytdilar. Alloh unga g'azab qiladi".)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.v.a. Allohning g'azablanishi haqida 675-hadis.a. Rasululloh (s. Allohim.ahli baytning oldimizga kirib turardilar. Batsdaning ajali yetmaguncha duoning qabul bo'lishi haqida 671.)ning: "Ey.ziyouz. 676-hadis 675-hadisning aynan takroridir. 284-bob. Mazmuvdan anglashshshcha. lekin ijobat bo'lmadi". Uzoq umr so'rab duo qilish haqida 669.v.v.)dan rivoyat qilindi: Rasululloh (s.a.a. www. Abu Hurayra (r. albatta duosi ijobat bo'ladi". biz-ni duo qildilar. (Vaholanki) u duo qildimu. deganlarini eshitdim. Abu Hurayra (r.): "Sizlardan biringiz gunoh qilmagan va qarindoshlik aloqalarini uzmagan holida duo qilsa yoki sabrsizlik bilan shoshib duo qildim. Abu Hurayra (r.a.a.a. Kunlardan bir kuni yana kirdilarda.): "Kichkina xodimingizni ham duo qilmaysizmi?" . 103 nafar farzandimni ko'mdim.dedi. Ummu Qays umriga barakot Haqida duo so'ragan. u esa bobosidan rivoyat qilib dedi: "Men Rasululloh (s.a. 285-bob.a.v.v. Biz u ayolchalik ko'p umr ko'rgan ayolni bilmaymiz. deya marhamat qildilar. Dangasalikdan va qarzdorlikdan panoh so'rash haqida 673.) aytdilar: "Rasululloh (s.) bizning . dedilar".v.com kutubxonasi 106 . Anas ibn Molik (r. deydi".) aytdilar: "Rasululloh (s.a. Ummu Sulaym (r. deb iddao qilmasa.Al-adab al-mufrad. qarzdorliqdan panoh so'rayman va Masihi Dajjolning fitnasidan panoh so'rayman hamda qabr azobidan panoh berishingni so'rayman". 674-hadis 664-hadisning aynan takroridir. Vallohu a'lam 670. odamlardan uyaladigan bo'lib qoldim. uzoqumr ko'rgan bir ayol tarixini aytib bergan bo'lsalar kerak.) uni duo qilib. Ummu Qays yo Qays ibn Aboya yoki Qays ibn Sa'dning onasi bo'lmog'i kerak.

dedim. meni kuchli. 682. Shotir ibn Shakil (r. Parvardigoro. Senga itoatkor va bo'ysu-nuvchi.) aytdilar: "Rasululloh (s. Duo qabul bo'ladigan vaqtlar 679. Men bu so'zlarni Rasululloh (s. dedilar". Sahl ibn Sa'd (r. Sendan meni va yaqinlarimni badavlat qilishingni so'rayman". Menga nusrat ber.v. Rasulalloh. menga qulog'imning.v. zararimga qilmagin. Meni hech kim yenga olmasin.a. gunohimni kechirgin.) otasidan rivoyat qildi: "Men Rasululloh (s. g'uborni aritgin". meni quvvatli qil.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. 678.a. o'sha vaqtda osmon eshiklari ochiladi. 288-bob. zero Alloh so'ragan kishini yaxshi ko'radi". Kim bu vaqtda duoga qo'l ochsa duosi ijobatdir.a. meni doimo O'zingga shukr qiluvchi. Usmon (r.) aytdilar: Rasululloh (s. mening foydamga tadbir qilgin. Mening ustimdan birovni g'olib qilma. menga nusrat ber.a. dedilar.): "Allohim. Abdulloh ibn Abbos (r. Sen beraman desang.v. uni dinda faqih qilib ko'yadi.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.)dan mana shu yogoch minbar usgida www.a. tilimning. bardoshli qil. menga hidoyat yo'lini osonlashtir.) aytdilar: "Ikki soat borki. menga qarshi. hujjatimni qat'iy qil.a. Alloh taolo kimga yaxshilikni iroda qilsa. Allohim. Rasulullohning duolari 680.a. deb duo qilardilar". mone' bo'luvchi yo'q va Alloh msa yo'q. 684.a.v. mening ziyonimga nusrat ber-magin. Bular azon aytilayottan va Alloh yo'lidagi jihod oldidagi vaqtdir". duoingizda qat'iy turing va "xohlasang bergin" demangiz. Muoviya ibn Abu Sufyon (r. deb ayt".a.)ning: "Parvardigoro.v.): "Ey. dedilar".ziyouz. der edilar.v. Abu Sirma (r. duolarimni ijobat qil. faqat O'zingga dardimni aytadigan qilgin.a. 681-hadis yuqoridagi hadisning takrori. Allohim. menga foydali bir duo o'rgating". 683. desa. menga jabr qilganlar ustidan meni g'olib qil. tilimni yomon so'zlardan to'sgin va qalbimdagi qoralik. mudom Seni zikr qiluvchi. unga hech narsa zarar yetkaza olmaydi".a.com kutubxonasi 107 . Ul zot: "Ey. Anas ibn Molik (r. 287-bob.Al-adab al-mufrad. Imom Ismoil al-Buxoriy 677. dilimning va nutfamning sharridan ofiyat bergin". Hz. tavbamni qabul kdlgin. O'zingdan qo'rquvchi. Bu hadis roviylaridan Vaqi': "Bu yerdagi nutfadan murod zino va buzuqlikdir".v. Parvardigoro. ko'zimning.) minbardan turib: "Allohim.): "Kimki ertalab va kechqurun uch martadan: "Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fi-l-arzi va la fis-samai va huva-s-sami'u-l-'alim".a.): "Allohdan biror narsa so'ramoqchi bo'lsangiz. 685.)dan rivoyat qildilar: "Rasululloh (s.a.)ga: "Yo. dedilar". meni hech kim yenga olmasin va menga hidoyat yo'lini oson qilib qo'ygin".a. Duo mazmuni: Uning ismi bilan yeru osmonlarda hech narsa zarar keltirlmaydigan Alloh taoloning ismi bilan . degan so'zlar bilan duo qilganlarini eshitdim".a. Abdulloh ibn Abbos (r. Dunyoda boy-likka erishgan kishilarga oxiratda boyligi foyda bermaydi.

): "Ey. Hz. Lekinu yuqoridagilardan qaysi biri ekanini aniqlay olmadim". la ilaha illa anta".v.) besh narsadan Allohdan panoh so'raganlarini rivoyat qildilar: tamballikdan. hayotim kechadigan dunyoimni isloh qil hamda men uchun o'limni barcha yomonlikdan (suyukli) rahmat qilgin".v.) aytdilar: "Rasululloh (s. Sendan biror narsa aralashmagan holda yomonliklardan panoh so'rayman (t. ofiyat va nafsi to'qlik so'rayman".a. Abu Hurayra (r.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.): "Hadisda Payg'ambarimiz (s. qalb fitnasidan va qabr azobidan. 689.v. Yo. shum taqdirdan va dushmanlarning kulgisidan panoh so'rar edilar".ziyouz.)dan rivoyat qilingan 693-hadis ham yuqoridagi hadis kabidir. gunohlarni faqat O'zing kechira olasan. innaka anta-l-muqaddam va-l-muaxxar. 691. Abu Hurayra (r.com kutubxonasi 108 .)dan rivoyat qilingan 692-hadis yuqoridagi hadis-ning takroridir. mening avvalgi va keyingi sirli va oshkora qilgan gunohlarimni mag'firat qilgin. Abdulloh ibn Mas'ud (r.a. men Sendan hidoyat. Duoning mazmuni: Allohim. mening gunohlarimni kechirgin".deb so'rasalar.a.) aytdilar: "Men bir keksa kishining baland ovoz bilan: "Allohumma inni a'uzubika mina-sh-sharri la yaxlithu sha'un". Umar (r. Men unga bitta qo'shib qo'ydim.v.) balolar mashaqqatidan. 694. Bu hadis roviylaridan biri Sufyon (r.v. men Sening bandangman. Abu Hurayra (r.a. deyilgandi. deya duo qilardilar 696. yolg'izlikdan.a. Parvardigorim.a. 690.a.a. Abu Hurayra (r.a. Abu Hurayra (r. 688. der edilar". vaqt o'tishi munosabati bilan unutib quygandir".).a. Samoma ibn Huzin (r.Ismoil aytadilar: "Agar mendan: "Sufyon (r. baxtsizlikning ta'qibqdan. o'zingdan o'zga hech qanday iloh yo'q! 695. dedilar". Gunohlarimni e'tirof qilaman.a.a. Allohim.): "Allohim. Imom Ismoil al-Buxoriy eshitganman".a.) aytdilar: "Rasululloh (s. muahhar Zodan. deya nido qilayotganini eshitib: "Kim bu qariya?".a. Anas ibn Molik (r.a. Qaqiqatda Sen muqaddam. meni Parvardigorimsan. ishlarimning pokizasi bo'lgan dinimni salohiyatli qil.): "Eng ishonchli duo: "Allohim. deyishdir".a. deb javob bergan bo'lardim. baxillikdan. men o'z nafsimga zulm qildim.) aytdilar: "Rasululloh (s.) ning o'qib yurgan duolaridan biri ushbu edi: "Allohummag'firli ma qaddamtu va ma axxortu va ma asrortu va ma a'lantu va ma anta a'lamu bihi minniy. deb so'radim. 686-687-hadislar mazmunan yuqoridagi hadisning takrori.)dan rivoyat qilindi: Rasululloh (s. Duo mazmuni: Allohim.) hadisni unutishga qanday jur'at qilgan?" . "U Abu Dardo".) uch narsadan panoh so'raganlar. Sufyon avval boshda hadisni yod olgan edi. deb javob berishdi. www.v. dedi.a.Al-adab al-mufrad.

a. dedik. jismning salobatini. 699. nopoklik va zaiflik olib keladi. Ey.)ning o'qib yuradigan duolaridan biri ushbu edi: "Ey.) aytdilar: Rasululloh (s.a. qal-bimni dining uzra sobit. deya duo kdlardilar.v. Agar suv muzdek bo'lsa. Allo-him. Ato ibn Soib (r.a.): "Allohim. Xofiz Ibn Taymiyadan: "Gunohlardan sovuq suv bilan qanday qilib poklaniladi?" deb so'ralganida shunday javob berdi: "Gunohlar qalbga tug'yon. qat'iyatini kuchaytiradi va uni yanada mustahamligi oshadi hamda gunoharning asoratini ketkazadi". Rasululloh (s. uni men uchun barakotli qilgin va bar-cha yo'qotganlarim o'rnini xayrlisi bilan to'ldirgin". Amr ibn Shu'ayb otasi va bobosidan rivoyat qilib.a.) "Allohim. Anas ibn Molik (r. Abdulloh ibn Umar (r.) so'ragan barcha narsani so'raymiz va payg'ambaring Muhammad (s. nopoklikni ketkazadi va olovni o'chiradi. ne'matingni zavolidan.v. 698.) ushbu duoni ko'p aytar edilar: "Allohim. Allohim.a.a. 704. Allohim. barqaror qil".)dan rivoyat qilindi: Ibn Abbos (r.v.) aytdilar: Rasululloh (s. Sendan faqirlik. bizga bu dunyoda ham yaxshilik ato etgin va oxiratda ham yaxshilik ato et va bizni do'zax azobidan asragin".a. yordam so'rab sig'iniladigan Zot faqat o'zingsan va Sening yordaming bilangina xayrga erishilur. degan duo-ni ko'p takrorlardilar. Imom Ismoil al-Buxoriy 697.v. ey. lekin eslab qololmadik. Anas ibn Molik (r. do'l va sovuq suv bilan poklagin!. qalblarni aylantiruvchi Allohim. Abu Umoma (r.)ning shunday deganlarini xabar qildi: "Allohim! Yelgonchi Masihi Dajjolning fitnasi-dan. 700. yetishmovchilik.a. 701. der edilar.v.v.a. bundan boshqa Sen istagan barcha narsalarni to'ldiradigan hamdu sano faqat o'zingga xosdir". xorlikdan panoh so'rayman hamda biror kimsaga zulm qilib qo'yishdan va birovdan zulm ko'rishdan panoh tilayman". Abu Hurayra (r. Suv esa. ey Allohning Rasuli". jahannamning fitnasvdan sendan panoh so'rayman".ziyouz. ofiyatingni o'zgarishidan.v. deb duo qilar edilar".) aytdilar: "Rasululloh (s.v. 706. ko'klarni va yerni to'ldirib.a. der edilar". gunohlar ko'paygani sari qalb o'ti alangalanaveradi va qalbni zaiflashtiraveradi. Zero.): "Allohim! Bizga bu dunyoda ham.a.a.v. Ey.v. Shunda ul zot: "Sizlarga kerakli barcha narsani o'zida jamlagan bir duoni aytaymi? Ey. 703. www. menga bergan rizqingda qano-atli qilgin.) huzurlarida o'tirgan edik. "Siz ko'pgana duo o'qidingiz.a. 702.a. Parvardigorim.) aytdilar: "Rasululloh (s.a. Allohim.) Seqdan panoh tilagan barcha narsalardan o'zingga sig'inamiz. Kuch va qudrat faqat Alloh bilandir". Abdulloh ibn Abu Vafodan rivoyat qilingan 705-hadis mazmuni yuqori-dagi hadis kabidir.a. bular go'yo o'tin bo'lib yonadi. ammo biz eslab qololmadik.Al-adab al-mufrad. Abdulloh ibn Abu Avfo (r. iflos libos kirdan tozalangani kabi meni ham muz. oxiratda ham ezgulik ato et.)dan rivoyat qilindi: "Ra-sululloh (s.): "Allohim.) aytdilar: "Payg'ambarimiz (s.com kutubxonasi 109 .a.) aytdilar: "Rasululloh (s.)-' "Ey. Biz payg'ambaring Muhammad (s.a. ul zot juda ko'p duo o'qidilar.a. bizni jahannam azobidan saqla". Anas ibn Molik (r.

mening avvalgi va keyingi gunohlarimni . bardoshi tugab. dedim. dedilar. Allohim. E'tirof qilaman. bilibbilmay qilgan barcha gunohlarimni. hazillarimni kechirgin. "Xudo haqqi. der edilar". 289-bob. dedim. Xabbob aytdi: "Rasululloh (s. 708.a. Islom ko'rsatmalariga binoan yashash imkoni qolmagan paytdagana o'limni tilashga ruxsat berganlar. Oyisha (r. Unga hamd aytardilar. bu yomg'irni foydali qilgin". Qays (r. men ham sizni yaxshi ko'raman". Sen Muqaddam va Muaxxar Zodan.) aytdilar: "Rasululloh (s.v. Ey. Allohim.a.a. Rasululloh o'qib yurgan duolar haqida 709.a. "Labbay.Al-adab al-mufrad.) aytdilar: "Rasululloh (s. Ul zot: "Ey. Ko'pgina sahobiylarning erishgan ajrlari nuqson topib qolmasligi va dunyo nopokliklari bilan ifloslanib qolmaslik uchun o'zlariga o'lim tilab duo qilganlari rivoyat qilinadi.) qulimdan tugab: "Ey.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. Bu o'rinda shu narsani anglab olish lozim: ajal yetib kelmaguncha insonning o'ziga o'lim tilashidan qaytarilgan. Ammo omonat topshirish payti kelganiga ko'zi yetgan solih bandaning Allohga bo'lgan muhabbati uni huzuri Ilohiyga yo'liq-ishga undaydi. Muoz!" dedilar. zerikkan edi. U qorin og'rig'y kasaliga duchor bo'lib.a. www. deyiladi.) bizni o'z o'limini tilab duo qilishdan qaytarmaganlarida edi. garchi (nafl) namozda bo'lsalar ham. men albatta shunday duo qilgan bo'lardim". o'zingdan panoh tilayman". O'lim istab duo qilish haqida Rasululloh sharorat va fitnalar zamonida. yo Rasulalloh!" . Hz. kasalligi uzaygandan-uzaygach.com kutubxonasi 110 . bilimsizligimni.) aytdilar: "Men Xabbobning uyiga bordim. agar yomg'ir yog'sa: "Allohim. So'ngra bulutga qarab turardilar: agar Alloh bulutlarni tarq-atib yuborsa. 290-bob. Shubhasiz har ishga qodirsan". Lekin agar diida biror fitnaga duchor bo'lishdan qo'rqqan inson uchun bu joiz. Senga shukr qilishsa va Senga go'zal bir shaklda ibodat qilishimda mengakuch-quvvat ber". gunohimni. Abu Muso Ash'ariy (r.dedim.a. 711.v.v. Hadisdagi "yomonlik"dan murod ana shu fitnalardir.yashirin qilganimni ham. oshkora qilganimni ham kechirgin. dedilar". darhol ishlarini tashlardilar. Abu Muso Ash'ariydan rivoyat qshshngan 710-hadis 709-hadisnjg takrori. deb ayt". Muoz ibn Jabal (r.): "Osmonda biror bulutni qo'rsalar. o'rgating". "Albatga.dedilar.v. Allohim.ziyouz. Sening zikringni qilishda. Yomg'ir yog'ayotgan paytda duo qilish haqida 707.a. Ul zot: "Har namozing oxirida o'qiladigan bir duoni o'rgataymi?" . butun ishlarimdagi isrofimni va mendan o'zing yaxshiroq biladigan barcha yomonliklarimni kechirgin. bardosh bilan chidagan. bularning barchasi menda mavjud.) ushbu duoni o'qib yurar edilar: "Parvardigoro. Imom Ismoil al-Buxoriy nogahon keluvchi azobingdan va barcha g'azabingdan o'zingga sig'inaman. "Men seni yaxshi ko'raman". Qaysning rivoyatida esa: "Sizlardan biringiz dunyoda boshiga tushgan biror zarar tufayli o'limni orzu qilmasin". 291-bob.a.

a. Men ham turdim.a. Imom Ismoil al-Buxoriy 712. Payg'ambarimiz (s. odamlar uchun yoqimli va muborak narsalarni ko'paytirgin 713. chunki u cho'zilganida bo'g'imlari o'zini qo'yib yuboradi".)ning2 uylarida tunab qoldim.a.) namozga chaqirishi bilan o'rinlaridan turib www.a.v. Ibn Abbos (r.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.) turib hojatga chiqtsilar. so'limda bir nur qil.) huzurlarida bir kishi: "Alhamdulillohi hamdan kasiran toyyiban mubarakan fiyhi".a. o'n uchta farishta ushbu so'zni Alloh azza va jallaga olib chiqishga shosha-yotganlarini kurdim". "Hatgo xurillay boshladilar yoki pishillay boshladilar. Parvardigor. Mazkurhadis mazmunidan ma'lum bo'ladiki. dedi.ziyouz.a.a. Rasul-ulloh (s. hayot va o'lim fitnalaridan panoh ber va qabr fitnasidan panoh ber". Rasululloh (s. Ibn Abbos (r. Anas ibn Molik (r. maqtovli Parvardigor. "Faqat yotib (cho'zilib) uxlagan kishiga tahorat olish lozim bo'ladi. ustimda bir nur qil.a. Sendan yaramas.) namoz o'qidilar.v.) hojatxonaga kirmoqchi bo'lsalar: "Allohim.) aytdilar: "Payg'ambarimiz (s.) ushbu duoni bizga xudtsi Qur'ondan bir sura o'rgatgandek o'rgatdilar: "Ey. 1 Ibn Abbos (r.a.a. Aytdilarki. Abu Ayub Ansoriy (r. O'shandagi duolari ushbu edi: "Ey. Rasululloh (s.a.a.) uxlaganlarida fikran uyg'oq bo'lganlar. tahorat qilib. o'ngimda bir nur qil.v.v. ostimda bir nur qil. chirkin narsalardan panoh so'rayman". Shuvda men: "Yo Rasulalloh.a. Shundan keyingina boyagi kishi: "Men edim. 716. qulog'imda bir nur qil. Toshkent. Bilol (r. der edilar".v. "Adolat". tahorat lozim bo'lmaydi. tahorat olmosh lozim" (Abu Iso Muhammad at-Termiziy.v. chunki Bilol Habashiy (r. dedi.a.v. So'ngra namoz o'qidilar. qalbimda bir nur qil. jahannam azobi-dan panoh ber. so'ng qo'llari va yuzlarini yuvib. Sunani Termiziy.v.) aytdilar: "Rasululloh (s. lekin tahorat qilmadilar . Masihi Dajjol fitnasidan panoh ber. Ul zot qo'limni tutib o'ng tomonlarida turishimni istadilar.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.v. 715. oldimda bir nur qil.v. 1-jild. Payg'ambarimiz (s. Ul zot: "Jonim qo'lida bo'lgan Zotga qasamki. o'rtacha tahorat oldilar. Birozdan keyin uyg'onib meshning og'zini bo'shatdilarda. dedilar. qabr azobidan panoh ber. Jimlik cho'kdi. lekin tahoratni mukammal qildilar. "Bu so'zlar-ni aytgan kim o'zi?" .deb so'radilar Rasululloh (s.) qachon hojatxonadan chiqsalar "g'ufronaka".)ning (tungi) namozlari 13 rak'at bo'ldi.)ga yoqmadi.a.): "Kim aytdi bu gaplarni? Kim bo'lsa ham haq va to'g'ri aytdi". Ul zotdan yashirin kerishib oldimda.) aytdilar: "Men xolam Maymuna (r. Ul zot uxlaganlarida xurrak otar edilar. to u yotmagunicha. Bu so'zlarni aytgan kittti gapim Rasululloh (s. Duoning mazmuni: Ey. Ko'plari o'tirgan joyida yoki tik turib uxlagan kishiga.).a. 120-121-betlar). Allohim.) namozga azon aytganlaridan so'ng Rasululloh (s.com kutubxonasi 111 . Ba'zilar esa bunday deydi: "Agar akliga hokim bo'lmaydigan darajada uyquga tolsa. So'ng u kishi o'ranib uxladilar va hatto xurrak tovushlari kela boshladi. deb hisoblaydilar.) namoz o'qishga turganlarida u kishining chap tomonlariga turdim.a. ortimda bir nur qil va mening nurimni oshirgin". derdilar. yotib uxladilar. Ulamolar uyku tufayli bo'ladigan tahorat masalasida ixtilof qildilar. Siz haqiqatan uxladintaz-ku?" dedim.a.v. bu so'zlarim bilan faqatgina yaxshilikni tilayman". dedilar". Oyisha (r. Keyin turib namoz o'qvdilar.Al-adab al-mufrad. 714. Hz.v. 1999. deb jim bo'lib qolgan edi.a.)dan riyuyat qilingan bu hadisning boshqa muqobili ham bor: "U kishi Rasululloh sollallohu 'alayhi vasalamning sajda qilgan hodtsa uxlab qolganlarini ko'rdi.

Al-adab al-mufrad.v. №1. dedilar. Sen uzoq qilib qo'yganni yaqinlashtiruvchi yo'q. qiyomat haqdir. Sen osmonlaru yerni va undagi barcha narsalarning nuridirsan. itoat etdim. O'zingga tavakkul qildim. Sen haqdirsan. qocha boshlagach.a. buzg'unchilik va isyonni yomon ko'rsat hamda bizlarni to'g'ri yo'ddagilar qato-rida qilgin. uni qalblarimiz ziynati qilgin. 718. Sendan oyog'im ostidan chiqishi mumkin bo'lgan falokatdan panoh so'rayman".a. bizlarga imonni sevdir. Sendan zoriqqan kunimda ne'mat berishingni va xatarli damda omonlik berishingni tilayman. Imom Ismoil al-Buxoriy namozga kirishganlar. Senga yo'liqmoqlik haqdir. orqamdan. maxfiy va oshkora qilgan gunoxlarimni kechirgin. mening avvalgiyu oxirgi.a. O'zingga yo'naldim.v. Sevdan ketib qolmaydigan va zavol topmaydigan doimiy ne'mat so'rayman. Rasululloh (s. Allohim. ahli kitob kofirlarni halok qil!" . Allohim. Yo Ilohal haq. Ubayd ibn Rofi'ning otasi aytdi: "Uxud g'azoti kuni edi. shumligidan panoh bergin.) g'amgin vaqtlarida: "Ulug'. Allohim.v. halim Alloxdan o'zga iloh yo'q. meni oldimdan. aybimni yopgan. 292-bob. Abdulloh ibn Umar (r. Sendan o'zga hech qanday iloh yo'q". Allohim. uzoqpashtiruvchi yo'q. Allohim. bizlarga kufr.v. der edilar". Rasululloh (s. Senga hamdu sanolar bo'lsin. bera oluvchi kimsa yo'q. www. Allohim. Allohim. Ibn Abbos (r. do'zax haq. yozib qo'ygan narsani yig'uvchi. Qayg'u va g'amganliqda o'qiladigan duolar 721. man' etgan narsa-larning ham yomonligqdan. qo'rquvimni aritgin. bizlarni musulmon holatda o'ldirib. va'dang haqdir. odamlarni haq yo'lingdan to'sgan kofirlarni halok qil hamda ularga jazo va azobingni tushirgin! Allohim. Sen to'sib man' qilsang.ziyouz. payg'ambaringni yolg'onchiga chiqargan. 719. Allohim.) shunday deb duo qilardilar: "Ey. Allohim. Parvardigoro. Parvardigor. fitnalarga uchmagan holatda solixlar qatoriga qushgin. Allohim. Sen osmonlaru yerni va undagi barchaning Parvardigori. Mushriklar chekinib.com kutubxonasi 112 .) aytdilar: "Rasululloh (s.a.) aytdilar: "Rasululloh (s. 720. rahmat-marhamating. siquvchi yo'qtsir. Allohim. barcha hamdlar Senga xosdir. Ibn Abbos (r. barcha hamd Senga xosdir. Senga imon keltirdim. men Senga bo'ysundim. Osmonlar va yerning Rabbisi. Sen osmonlaru yerni tutib turuvchi abadiy barhayot Zotdirsan. Ey. bizga ato etgan narsalarning ham. "Mufidu-l-ulum va mubvdu-l-humum" kitobida ham aytilganidek. jannat haq. ul zot uyquda ham vahy qabul qilar edilar ("Irfon" taqvimi". binobarin. Senga hamd bo'lsin.): "Saflaringizni tekislang.a.) uxlaganlarida tahoratlari buzilmasdi. fazling va rizqingni keng qilib qo'ygin. Sendan dinim va axlim uchun ofiyat so'rayman.a. tarbiyat etuvchisisan.deb duo qildilar". buyuk Arshning Rabbisidan o'zga iloh yo'q". Sen yoyib. ustimizga barakoting. tepamdan.) aytdilar: "Rasululloh (s.a. men Sendan dunyo va oxiratda afv va ofiyat so'rayman. Sen bersang to'sqinlik qiluvchi yo'qdir. Sahobiylar ul zotning orqalarida saflanishgach: "Ey. 2005) 717-hadis yuqoridagi hadisning aynan takrori.) tunning yarmida namozga turganlarqda shu duoni o'qir edilar: "Ey. musulmon holatda tiriltir va bizni sharmanda bo'lmagan. Allohim. Sen o'zing mening ilohimsan.v. Sen yaqin qilsang. taslim bo'ldim. Allohim. Ey.a. men Ulug' va Oliy Parvardigorimga hamdu sano aytayin". o'ngimdan va so'limdan saqlagin.

Gunohlarimni faqatgina Sen kechira olasan.v. ishim oqibatiga.) bizga Qur'ondan bir sura o'rgatgandek istixora duosini o'rgatib: "Kimki biror ishga niyat qilsa.a.)dan rivoyat qilingan 721-hadis 723-hadisda ham takrorlangan. So'ngra hojatini aytsin". turmushimga.v. jismimni salomat qil. Va yana dedilar: "Rasul-ulloh (s. Sening buyuk karamingni tilayman.v. Shunda otala-ri: "To'g'ri. qodirsan. 726. bugunim va kelajagimda xayrli. Duolari chorshanba kuni ikki namoz o'rtasida ijobat bo'ddi". deganingizni va yana: "Allohim. dedilar. 293-bob. dedilar".v. Abu Bakr Rasululloh (s. www. 725. Jobir aytdilar: "Mening boshimga qachon biror mushkul ish tushsa. O'z dargohing mag'firati bilan gunohlarimni kechirgin. dedilar.) aytayotganlarini eshitganman.a. turmushimda. butun borliqni qudra-ti bilan tutib turgan Zot! Men Sendan so'rayman-ki. abadiy barhayot Zot! Ey.. men bularni Rasululloh (s.com kutubxonasi 113 . deb duo qiling". Sendan o'zga hech qanday iloh yo'qdir". har kuni ertalab va kechqurun 3 martadan: "Allohim.. Allohim. Mening butun ishlarimni. Sening har bir ishga kuching yetadi. Sen barcha narsalarni biluvchisan. Meni bir lahza ham o'z holimga tashlab qo'yma. 727. Chunki. chorshanba kuni ikki namoz o'rtasidagi o'sha soatda Allohdan duo qilib so'raganimda doim duoim qabul bo'lganini bilaman". uni namozlarimdan so'ng o'qib yurayin". men bilolmayman.) aytdilar: "Rasululloh (s.ziyouz. deb bilsang uni menga nasib et va muyassar ayla.a.a. seshanba va chorshanba kunlari duo qildilar. g'ayb narsalarning bilimdoni o'zingsan. agar bu ish dinimga.a.) aytdilar: "Men Rasululloh (s.) g'amgin odam o'qiydigan duoni ham o'rgatganlar. men o'zimga o'zim ko'p zulm qilib qo'ydim. meni undan uzoqpashtir. Xayr qaerda bo'lsa uni menga taqdir qil va muyassar et. Jobir ibn Abdulloh (r. Anas ibn Molik (r. agar Allohning mana shu is-mlari bilan duo qilinsa. ikki rak'at nafl namoz o'qisin va shunday duo qilsin: "Ey. bolam.a. men qodir emasman. Yo'q. degandilar". zero Sen G'ofur (kechirimli) va Rahim (mehribon) Zodan". O'zingdan boshqa hech qanday iloh yo'q". Abdulloh ibn Abbos (r. Allohim. ko'zimni salomat qil. Allohim! Sen bilganing uchun o'zim haqqimda xayrlisini menga bildirishingni so'rayman. Rasululloh: "Allohim. Men ul zotning sun-natlariga ergashishni yaxshi ko'raman". Meni u bilan mamnun qilgin". Qudratingdan quvvat istayman. rahmatingdan umidvorman. agar bu ish mening dinimda. Jobir ibn Abdulloh (r. dedilar". ishimning oqibatida. bugunim va istiq-bolimga zararli. qabr azobidan panoh ber".v.v. deb aytayotganingizni eshitganman". bir kishi: "Ey. Imom Ismoil al-Buxoriy 722. Abdurrahmon ibn Abu Bakra otalariga: "Ota-jon. deb bilsang. kufr va faqirlikdan panoh ber.a.)ga: "Menga bir duo o'rgatingki. albatta ijobat bo'ladi". deyotgan edi. uni mendan. sha'nimni o'nglagin. osmonlar va yerni ajoyib tarzda yaratgan ijodkor! Ey.a.". Allohim. dedilar. Istixora duosi haqida 724.) Fath masjidida dushanba.Al-adab al-mufrad. Shunda ul zot: "Bu odam nima deb duo qilayotganini bilayapsizmi? Jonim qo'lida bo'lgan Zotga qasamki.a. Allohim. qulog'imni salomat qil. Allohim. u duo ushbudir: "Ey.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.) bilan birga edim.

Sendan o'zga iloh yo'q".) aytdilar: "Sizlardan birortangaz boshlig'ining kibridan yoki zulmidan qo'rqsa: "Osmonlaru yerni va Ulug' Arshning Parvardigori Allohim. Zero Sen har ishga qodirsan". Abdulloh ibn Mas'ud (r. Sendan o'zga iloh yo'qtsir".a. Allohim! Meni ular-ning sharridan o'z panohingga olishingni so'rayman. So'ngra hojatini Allohdan so'rasak". 296-bob.alz. bandalaringda falon ibn falon va uning to'dasining menga hurmatsizligi va adolatsizligidan o'zing himoya qilgin. desin".)dan rivoyat qilindi. Sening isming muborakdir. deb marhamat qildilar.) dedilar: "Alloh taologa duodan ko'ra qimmatliroq narsa yo'q". Abu Hurayra (r. 734. www. deyishdi. 732. Allohim.a. Abu Hurayra (r. duo qildimu qabul bo'lganini ko'rmadim". o'sha qilgan duosi ba-robarida undan biror yomonlik daf qilinadi".v. Ibn Abbos (r.) aytdilar: "Rasu-lulloh (s.ziyouz.) aytganlar: "Biror bir musulmon gunoh ish qilmagan va qarindosh-urug'chilik aloqalarini uz-magan holda duo qilsa.)". yetti qavat osmonning Parvardigori. Abu Said Xudriy (r.a. g'am tushsa yoki sultondan qo'rqsa.Al-adab al-mufrad. Abdulloh ibn Mas'ud (r.a. dedilar Rasululloh (s. Zolim hukmdordardan qo'rqqanda nima deyish kerakligi haqida 728.a.a. "Alloh ko'paytirguvchiroqdir". Sening panohingdan qudratli panoh yo'q.) aytdilar: "Rasululloh (s. deyishdir".a. tilagini yo shu dunyoning o'zida beriladi yoki oshig'ich muddatcha oxiratga zahira qilinadi".v.a. Duo oxiratda ajru savob sifatida zohir bo'lishi haqvda 731-hadis. 729. Alloh yaratilgan barcha narsalardan qud-ratlidir. unga 3 narsadan biri aniq beriladi: yo so'ragani tezda beriladi yoki uni oxiratga zaxira qilinadi yoki bo'lmasa. Uch karra o'qiladi". "Yo Rasulalloh! "Oshig'ich" ni-madir?" . "Men Allohga duo qildim.)dan rivoyat qilindi: "Payg'ambar (s.a.a. Falon quling-ning sharridan va uning jin va insonlardan tashkil topgan askarlarining sharridan O'zidan boshqa iloh bo'lmagan Allohga sig'inaman.com kutubxonasi 114 . Alloh men qo'rqadigan va cho'chiydigan barcha narsalardan kuchlidir.deb so'rashdi sahobiylar. Imom Ismoil al-Buxoriy 294-bob. Uzingdan boshqa ibo datga loyiq Zot yo'qshgi hurmatidan so'rayman.v. duosi ijobat bo'ladi: "Ey. Ulug' Arshning Rabbi ekanliging haq-hurmati so'rayman.)dan rivoyat qilindi: Rasululloh (s. "Biror ishni amalga oshirish uchun hukmdorning huzu-riga kirganda ushbu duoni o'qinglar: "Alloh buyukdir. ushbu so'zlar bilan duo qilsa. Yeru osmonlarni tutib turgan Uning o'zidir.v.) aytdilar: "Bir mo'min qo'llarini ko'ta-rib Allohga chin dildan duo qilsa.) dedilar: "Ibodatlarning eng sharaflisi duodir". 730. Sening himoyang qudrat-li va madhing ulug'vordir. Sendan o'zga iloh yo'qligi. "Bo'lmasa duoni ko'paytiramiz".) aytdilar: "Kimning boshiga biror tashvish. Duoning fazilati haqida 733. Ibn Abbos (r. Yolg'iz Sening madhing yuksak-dir. 295-bob.a.

a. undagi narsaning zararidan va u keltirgan narsaning yomonligidan panoh so'rayman".a. Salim ibn Abdullohning otasi aytdi: "Rasululloh (s. Ma'qil ibn Yasor (r. dedilar. shirk oran-gizda o'rmalovchi chumolidan ham yengilroqtsir". Abu Hurayra (r.) aytdilar: "Paygambar (s. Salama (r. Imom Ismoil al-Buxoriy 735-hadis. degan oyatni o'qidilar.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.) mo-maqaddiroq ovozini eshitsalar: "Men madh etayotgan Zot (Alloh) barcha nuqsonlardan pokdir.) chaqmoq chaqishini ko'rib.ziyouz. dedilar".) bilan Rasululloh (s. 297-bob. deb javob berdilar". Allohim. Oyisha (r. 300-bob.v.) aytdilar: "Shamolni so'kmanglar.a.a. der edilar". shirk o'rmalovchi chumolidan ham yengilroqdir.a.a.a.) "Duo ibodatdir". Sendan ushbu shamolni xayrlisi va undagi narsaning xayrlisini hamda u keltirgan narsaning xayrlisini so'rayman hamda bu shamolning yomonligidan. denglar". 741.): "Shamol Allohning ruhidandir. Shamolni so'kmaslik haqida 740-hadis.) aytdilar: "Rasululloh (s. Hz.a.a.) qattiq shamol turgan paytda: "Ey. kechirgin". azobing bilan bizni halok qilmagin.). Ul zot: "Ey. Shamol esganda duo qilish haqida 738.) aytdilar: "Men Abu Bakr Siddiq (r. momaqaldiroq ovozini eshitsalar: "Ey. Anas ibn Molik (r.): "Jonim qo'lida bo'lgan Zotga qasamki.v. bulardan avval bizga ofiyat bergin". Chaqmoq chaqqanda va yashin yarqiraganda o'qiladigan duo 742. 299-bob. Ubay ibn Ka'b (r. bu shamol haqiqiy bo'lmasin va quritguvchi ham bo'lmasin".a. Momoqaldiroq guldiraganda o'qiladigan duo 743. 736. Allohim. Men sizga uni aytib yurshdingiz bilan shirkning katgasi-yu kichigidan xalos bo'ladigan bir narsa o'rgataymi?" dedilar va: "Ey.a. Sen yuborgan narsaning xayrlisini so'rayman va Sen yuborgan narsaning yomonligidan panoh tilayman". deb ayting. Ikrima (r.Al-adab al-mufrad. Men sizlar uchun (duolaringizni) mustajob qilay!" (40:60).) ning huzurlariga bordim.a. 739. der edilar".a. So'ngra: "Menga duo qilinglar.v. deb ta'kidladilar". Lekin Allohdan uning xayriyatini so'rang va zararidan panoh tilang". qurutguvchidan murod ~ halok etuvchi. Abu Bakr.com kutubxonasi 115 .v.) shiddatli shamol esib qolsa: "Ey. 298-bob.a.v. u azob yoki rahmat olib keladi.)dan rivoyat qilindi: Payg'ambar (s. shuning uchun uni so'kmangiz.) aytdilar: "Ibn Abbos (r. agar uvda bir yoqtirmaydigan narsani sezsangiz: "Allohim. No''mon ibn Bashir (s. "Shirk faqat Allohdan o'zgaga ibodat qilishmi?" deb so'radilar Abu Bakr (r.) aytdilar: "Rasululloh (s. Allohim. Haqiqiy shamoldan murod . momaqaldirog'ing bilan bizni o'ldirmagin. 737-hadis. der edilar".azob shamoli.a. Allohim.v.v. Rasululloh (s.v. o'zim bila turib Senga biror narsani shirk keltirib qo'yishimdan asragin va bilmagan holatimda shirk keltirib qo'ysam.a.a. dedilar.v. Shubhasiz mo-maqaddiroq www.a.) dan "Qaysi ibodat afzal?" deb so'rashganda: "Kishining o'z haqqiga qilgan duosidir".

Allohdan dunyo va oxiratda ofiyat so'rang". bilasizmi?" -deb so'radilar. olib keladi". Yolg'ondan saklaning. u: "Ey. oxiratda ham bizga ezgulik ato et. inoq bandalari bo'ling!" 746. bir-biringizga hasad qilmang va birbiringizdan nafratlanmang. Ko'rinishi xuddi qanotlari yulib tashlangan ramaqijon jo'jaga o'xshardi. dedim. deganimda: "Ey. Uning bu duosini eshitib Rasululloh (s.a.)ning so'z-larini yetkazdilar: "Sizlarga haqiqatguylikni. dedilar. ofiyatdan ko'ra yaxshiroq narsa ato etilgan emas. 747. U xasta-likning qatgiq azobini tortib yotgan ekan.v. Allohdan ofiyat so'rang. "So'ng shunday degan edilar".v. Allohdan so'rab duo qilishim uchun biror nima o'rgating. Avsat ibn Ismoil rivoyat qildilar: "Abu Bakr Siddiq (r.) aytdilar: "Men: "Yo Rasulalloh (s. zero u yaxshilik bilan birga bo'lib sizlarni jannatga olib boradi.): "Subhanalloh! Bun-day demagin.v.) mana shu men turgan joyda turib.) vafotlaridan key-in shunday dedilar: "O'tgan yili Rasululloh (s. ey.com kutubxonasi 116 . dedilar". samimiylikni vasiyat qilaman. oxiratda ham yaxshilik ato et.v.v. deb duo qildi. menga bu dunyoda ham. Rasulullohning amakisi.. Rasululloh (s.. U kishi: "Allohim! Men-ga oxiratda beradigan ajru mukofotingni shu dunyoda bergin". endi meni bir baloga yo'liqgirki. Allohdan ofiyat so'rash haqida 745.qilishim uchun biror nima o'rgating". Ul zot undan: "Ne'matlarning mukammali nima. dedilar. bir-biringizga dushman bo'lmang. Anas ibn Molik (r. So'ng o'zlari: "Ne'matlarning mukammali jannatga kirish va do'zax olovidan qutilishdir".a. yomgarni ana shunday tutib. Allohim.a. zero u buzg'unchilik bilan birga va do'zaxga olib boradi. Imom Ismoil al-Buxoriy xuddi cho'pon qo'yning bo'ynidan qanday tutsa. barcha buyuklik va fazlu karam sohibi!.) unga: "Sen Allohdan na-jot so'rab duo qil". deb duo qilardi. sen buning o'rniga bu dunyoda krm. har qanday gapdan va ishdan to'xtab: "Momaqadlroq (ham) Unga hamd bilan tasbih aytur" (13:13). Allohdan so'rab. men Sendan ne'matlarning mukammalini so'rayman". 749.a. dedilar". u: "Allohim.a. dedilar.) huzurlarida: "Allohim. albatta.a. Buni eshshtan Rasululloh (s. O'zaro nizo chiqarmang. dedi. demaysanmi".) momaqaddiroq gumburlashini eshitganda. duoqirdilar". 302-bob.).a. dedilarda yig'lab yubordilar. sadaqa qilay desam." deyotganda.v.) bir kishining yonidan o'tayotganlarida u: "Allohim.v.a. deya Rasululloh (s.a. Ul zot: "Ey. men sendan sabr berishingni so'rayman". Allohdan ofiyat so'rang".a. Yana bir odamning oddidan o'tib ketayotgan edilar. 744.a.a.) aytdilar: "Rasululloh (s. der edilar".a.v.v. Anas ibn Molik (r. Rasululloh (s. Allohning aka-ukadek ahil.) aytdilar: "Bir kishi Rasululloh (s. Muoz ibn Jabal (r.v. undan ofiyat so'ragin". yo Rasulalloh. mol-dunyo bermading. degan oyatni o’qirdilar. So'ngra biroz kutib turib yana keldim-da. dedilar. derdi.) unga: "Sen Parvardigordan balo so'rading-ku.) Payg'ambar (s. 301-bob. dedilar. Ul zot yana bir odamning yonidan o'tib ketayotsalar.a.v. unga sabr qilib ajr olay".ziyouz. Abbos.". Omir ibn Abdulloh ibn Zubayr aytdilar: "Abdulloh ibn Zubayr (r.a.Al-adab al-mufrad. www.): "Allohga hamdlar bo'lsin! Oxirat-dagi beriladaigan ajru mukofotga bandaning kuchi yetmaydi.a.) bir kipshning ziyoratiga bordilar.a. Abbos. Abbos ibn Abdulmuttalib (r.. unga qarab "So'rang".) aytdilar: "Rasululloh (s. Duoda balo so'rashning makruhligi haqida 748.

a. Jobir ibn Abdulloh (r. Alloh taolo uni dunyo va oxiratda jazolasin! Kishi bir mo'minni g'iybat qilishi bilan harom luqmani og'zi-ga olgan bo'ladi.com kutubxonasi 117 .)dan ro'za tutish haqida (izn) so'radi.Abdulloh ibn Mas'ud. 304-bob. deya gapimni takrorlaganlaridan endi boshqa orttirishga izn bermasalar kerak.) aytdilar: "Rasululloh (s. o'sha gapirayotgan odamdagi bor narsani aytsa.v. Qandaydir sassiq hid taraldi. Sendan qatgiq sinovdan panoh tilayman".a.a. Alloh taolo uni dunyo va ohiratda mukofotlaydi.v. "Ota-onam sizga fido bo'lsin.) aytdilar: "Rasululloh (s.) o'rgatganlaridek duo qilib yotdi. Qaysi bir mo'min oldida bo'layotgan g'iybatni to'xtatmasa. So'ng ul zot: "Har oyda 3 kun ro'za tut". Imom Ismoil al-Buxoriy jahannam azobidan saqla".v. yana ko'paytirib bering. qaysi bir mo'minning oldida g'iybat qilinganda u o'sha g'iybatni to'xtatsa.) bilan birga edik. Qattiq sinovdan panoh so'rash haqida 750.)dan rivoyat qilindi: "Rasu-lulloh (s. Jobir ibn Abdulloh (r. o'zimni kuchli his qilayapman".ko'proq muddat ro'za tutishimga izn bering.) bilan birga edik.a.v.): "Bilasizlarmi bu nima? Bu mo'minlar g'iybatining hididir". dedilar".a. Shunda Rasululloh (s.) ummatlariga faqat yengillikni xohlaganlar.v. men o'zimni kuchli his qilayapman". ketma-ket keluv-chi baxtsizliqdan. yomon taqdirdan va dushmanlarning hasadqdan panoh tilardilar". 305-bob. Ul zot: "O'zimni kuchli his qilayapman.Bu hadisdan shu narsa ayon bo'ladiki. 306-bob.v. Yana kupaytirib bering . Ibn ummu Abd aytdilarki.a.): "Munofiqlar musulmonlarni g'iybat qilishdi. G'iybat va idrordan ehtiyot bo'lish haqida 756. U kishi Rasululloh (s. dedim. Shunda Rasululloh (s. har oyda ikki kun ro'za tut". (Yana) Jobir ibn Abdulloh (r. Abdulloh ibn Amr (r. Rasululloh (s. Abu Navfal ibn Abu Aqrabning otasi Rasululloh (s. bu o'shaning sassig'i". deb o'iladim. 303-bob.a. Ul zot "Har oyning bir kunida ro'za tut". 754. dedi-yu to'xtab qoddi. Ul zot egalari www. Abu Hurayra (r.) aytdilar: "Rasululloh (s. dedilar.a. dedilar". demaysanmi?" . yana ziyoda qiling". Tanbih ma'nosida so'zni takrorlash 752.a. dedilar. dedilar ul zot.ziyouz.Al-adab al-mufrad.v.a. Ibn ummu Abd .dedilar. shuning uchun ham nafila ibodatlarni me'yorida qilishga ruxsat berganlar. G'iybat haqida 753. ziyoda qiling.v. 751. deyilmoqda. Agar yana shu duoni aytsa. "Ziyoda qiling.) aytdilar: Bir kishi: "Allohim.a. deb aytsin.) zamonlarida bir kuni sassiq hid taraldi.a.a. dedim. 755. Men yana: "Ota-onam sizga fido bo'lsin. faqat ichida ulug'lik bo'lgan balo (sinov)dan emas. Alloh unga pshfo berdi". g'iybat qilgan bo'ladi. unga tuhmat qilgan bo'ladi.v.) shiddatli sinovdan.a. Agar yo'q narsani aytsa.

Rasululloh (s.v. Muhammad ibn Ziyod aytdilar: "Men salaflarni shunday topganman: ular bir uyda oila a'zolari bo'lib yashar edilar. Io'lda o'lib. chiroqni to'g'rila.a.a.)ning oldilariga bir necha bor keldi. Keyin ikkovlari mehmonning oldida xuddi taom yeyayotganday bo'lib o'tirishdi.v. Muhammadning joni qo'lida bo'lgan Zotga qasamki.Al-adab al-mufrad. ikkinchisi esa siydikdan ehtiyot bo'lmasdi".) uni ayollari oddiga yubordilar.v. Ansorlardan bir kishi: "Men". Imom Ismoil al-Buxoriy azoblanayotgan ikki qabr tepasiga kelib: "Bu ikkisi katta gunoh sababli azoblanayotgani yo'q.s. bolalarni uxlatdi. Mezbonning mehmonga xizmat qilishi haqida 761. O'sha ke-chani ochlik bilan o'tkazishdi. 310-bob. Abu Hurayra aytdilar: Rasululloh (s.a. boshqa birlari tayyorlab qo'ygan qozon-dagi ovqatni shundoq ko'tarib mehmon oldiga olib ke-lib qo'yardilar. Ul zot: "Sizlar o'lgan birodaringiz obro'si-ni to'kshtsdan erishgan narsangiz buni yeyishdan og'irroq gunohdir. dedi.ziyouz. Rasululloh: "Kim bu odamni to'ydiradi?" .com kutubxonasi 118 . Shunda ovqat egasi: "Mayli. Ertasiga ertalab Rasu-lulloh (s. So'ngra bir yoki ik-kita xurmo shoxini keltirib. Rasululloh (s. Amr ibn Os bir necha hamrohlari bilan ketib borardi. 757. Salaflar non yopishsa ham ahvol shu edi. oyoklari qurib yotgan eshakning yonidan o'tguncha indamadilar. Rasululloh (s. itdek o'lib ketdi". "Uy-imizda bolalarimizning ovqatidan bo'lak narsa qol-magan". osh bo'lsin". Rasulalloh?" deb so'rashdi. der edi chin dildan. so'ng sindirilgan shoxchalarni qabrga tiqib qo'yishni buyurdilar va: "Bu shoxchalar nami ketguncha qabrdagilarning azobi yengillashtirib turiladi". Qrzon egasi: "Kim oldi qozonni?" . So'ngra eri chiroqni tuzatmoq-chiday bo'lib uni o'chirdi. "Shu o'lgan eshakdan-a. uni sindirdilar. Xotiniga Rasululloh (s. so'ng haligi kishiga: "Mana bundan yenglar!" dedilar. U kishi och ekanligini aytdi. Ayol taomni olib keldi. dedilar".) huzur-lariga bir kishi keldi. Shunda Amr: "Xudo haqqi. qarangki. ulardan birining uyiga meh-mon kelib qolsa. bolalar ovqat so'rashsa.) www.) bir safar sahobiylar bilan o'sha yerdan o'tdilar.v. irib ketgan eshakka duch kelishdi.) ning mehmon-larini siylab.) o'lib. Shuqtsa er: "Taomingai keltir.a. 309-bob. albatta u (Moiz) jannat anhorlaridan birida cho'milib yuribdi". mezbon: "Biz mehmonimiz uchun oldik".) "Robi'a" degan joyda rajm (toshbo'ron) qildirdilar. ularni ux-lat". dedi.v. O'likni g'iybat qilish haqida 758.v.a. Ya'ni o'lgan odamni ayblaganingiz uchun orttirgan gunohingiz buni yegandan ko'ra og'irroqdir. dedi.a. musulmonning go'shtini yeganingizdan mana shu o'limtikni qorningiz to'ygunicha yeganingiz yaxshidir".a. Ittifoqo. dedi xotini. Ular-ning oralarida qamishdan devor bo'lardi xolos". dedilar.deb so'ra-dilar. dedilar. dedilar". dedi. uni Rasululloh (s. ulardan biri odamlarni g'iybat qilib yurardi. har safar kelganida ul zot uni qaytardilar. Ayol-lari uyimizda suvdan boshqa hech vaqo yo'q.deb so'rasa. O'zaro mehr-oqibat haqida 760. chiroqni to'g'rila-di.v. dedi va haligi kishini uyiga olib ketdi. 308-bobdagi 759-hadis 95-bobning 187-hadisidagi mazmunning aynan takroridir. Abu Hurayra aytdilar: "Moiz ibn Molik Aslamiy keldi. 307-bob. derdi. qornini to'ydir. Ulardan biri: "Mana shu halok bo'lgan odam Nabiy (a. mana.

quloqlarim bilan eshitdim: "Kim Allohga va oxirat kuniga ishonsa. mehmonnavozlik qarzi bo'ynida qoladi. 316-bob. men Rasululloh (s. Kim-ki o'z nafsi baxilligidan saqlana olsa.a.deb so'ralganda.v. ana o'sha-lar (oxiratda) najot topuvchilardir" (59:9). dedilar".a. mexmon uchun lozim narsalarni buyursalar.v.Al-adab al-mufrad. yaxshi gaplarni gapirsin yoki jim tursin".) aytdilar: "Men Rasululloh (s. U ayol: "Bilasizlarmi. Mexmondorchilikuch kundir. Uch kundan ortig'i xonadon sohibining sadaqasidir". Kishi mehmonga o'zi xizmat qilishi haqida 767. Abu Hurayra Rasululloh (s.a. ular o'tashlari lozim bo'lgan mexmondorchilik haqqini talab qiling".ziyouz.) aytdilar: "Men Rasululloh (s. Allohning Rasuli. yaxshi gap gapirsin yo jim tursin.a.a. 312-bob.a. Muddati bir kecha-kunduzdir. Agar bunday qilmasalar. Mehmonga iltifot ko'rsatilmasa.)dan: "Ey.) uchun qanday ichimlik tayyorladim? .v.): "Mehmonning tunab qolishi har bir musulmon zimmasidagi hakdir.v. Abu Shurayh Ka'biy (r.): "Agar biror qavm oddiga mexmon bo'lib bor-sangaz. Mehmondorchilikning uch kungacha ekanligi haqida 763.a. Rasululloh?" .a.. Mehmon mezbonni zeriktirm asligi haqida 764.)ning shunday deganlarini rivoyat qildilar: "Mexmondorchilik uch kundir. dedilar".deb so'radim.v.)ni to'yiga taklif qildi..v. o'sha qavm bizni mehmon qilmasa. Imom Ismoil al-Buxoriy aytdilar: "Alloh taolo sizlarning qil-gan ishlaringizdan xursand bo'ldi va quyidagi oyatni nozil qildi: "O'zlarida ehtiyoj bo'la turib. dedilar. Kimki mezbonning uyidan ta-shqarqtsa tong otgarsa. 766. 313-bob. qanday yo'l tushshni buyurasiz?" .com kutubxonasi 119 . ey.v. O'sha kuni ayoli kelin bo'la turib o'zi xizmat qildi. mehmonni e'zozlasin. Abu Usayd Soidiy (r.a.) dedilar: "Kim Allohga va oxirat kuniga ishonsa.a. siz bizni bir qavm huzuriga jo'nadantaz..v.) aytdi: "Payg'amba-ri-miz (s. xohlasa tark etadi". Mehmondorchilik muddati haqida 762. "Meh-monning muddati qancha.a. www. Kim Al-lohga va oxirat kuniga ishonsa mehmonini muddati bilan ikrom qilsin. Abu Shurayh Adaviy (r. Miqtsom Abu Karim (r. Bundan oshig'i sadakdtsir. 314-bob.. xohlasa o'taydi. Kim Allohga va oxirat kuniga ishonsa.) Rasululloh (s. (ehson qilishda boshqa muxtojlarni) ixtiyor qilurlar. bas. Rasulul-loh (s. Uqba ibn Omir (r.) aytdilar: Rasulul-loh (s.)ning mana bu so'zlarni aytayot-ganlarini o'z ko'zlarim bilan ko'rib. Mehmon-dorchilik uch kun bo'ladi. qabul qiling. Agar mehmon mezbon uyining tashqarisida tong ottirsa. 311-bob. . 765. qo'shnisini izzat qilsin Kim Allohga va oxirat kuniga ishonsa.deb so'radi.a. 315-bob. ul zot: "Bir kecha-kunduzdir. Mehmonning mezbonni zeriktirar darajada uning uyida turshpi o'zi uchun xalol emas".a.Men ul zot uchun kechki xurmodan bir idish sharbat tayyorladim".

Ayolidan: "Abu Zarr qaerda?" . "Men johiliyat davrida go'dak qizim-ni tiriklay ko'mgan edim.) aytdilar: "Bir kishi Rasululloh (s. Men bu oy Hisobidan uch kun ro'za tutdim.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. "O'zing uchun sarf qil".v. Alloh yo'lidagi biro-darlariga va Alloh uchun atagan jonivor-hayvonla-riga sarflangan pulidir". haq yo'lni top-dingmi?" .a. Abu Zarr. bir dinorni Alloh yo'lida sarflasang.a. Men uylarida o'tirib turgavdim. 318-bob. Mehmonga taom quyib. dedilar". Jobir ibn Abdulloh (r. dedi. dedim. Shunda Rasululloh (s. menda bir qancha dinor bor". deb javob berdi ayoli. "Menda undan-da ortiqchasi bor".a. ayoli bu safar ham quloq solmadi va hatgo ikkovlari janjallashib qolish-di. kelib men bilan so'rashdi. U: "Alloh taolo Islomga kirgandan keyin oldingi gunohlarni kechiradi".com kutubxonasi 120 . Ayoli kuloq solmadi. Abu Hurayra (r.deb so'radim.a.a.a. ro'zg'oring but bo'ladi". ular-ning har biriga bitgadan mesh ortilgandi. dedi va namozga turdi. Tuyalarni bir-biriga orqama-orqa bog'lagan. U ruku'larni yengil (teztez) qildi. Abu Zarr: "Haqiqatda siz ayollar Rasululloh (s. deyishingdan umid qilardim".): "Sening to'rt dinor puling bo'lsa. Men: "Rasululloh (s. dedi. yana bir dinorni ahli ayoling nafaqasiga ishladang. "Sen uchun tavba yo'li ham yo'q. dedim. degandilar".a. www.dedi.Al-adab al-mufrad. deb o'ilamagandim!" .a. Abu Zarr ularni yerga olib qo'yib. 1 dinorni qul ozod qilish uchun bersang. Abu Zarr: "Ul zot: "Ayol kishi qovurg'a suyagi kabidir.) huzurlariga kelib: "Yo. ikki tuyani haydab Abu Zarr kelib qoldi. Abu Mas'ud Badriy (r. Abu Zarr: "Johiliyatdan qaytib. Hamda "Tavba qilsang tavbang qabul bo'ladi va sen uchun najot yo'li bor". bu (savob yuzasidan) eng oz bo'lganidir". So'ng namozini tamomlab.a.): "Unda ularni Alloh yo'lida saq-la. Rasululloh.dedim. dedi. Shundan keyin ayoli burilib kelib. "Menda undan ortiqchasi bor". "Ishdalar. U: "Shunaqa dedim. 771.) aytdi: "Men Abu Zarr (r. ovqat yeya boshladi. kaklik-nikiga o'xshash sho'rva qo'yib ketdi. sen uni to'g'rilamoqchi bo'psang sindirib ko'yasan.) aytdilar: "Payg'ambarimiz (s.v) ular haqida nima deganlar?" .a.v. "Ha". 1 dinorni miskinga bersang.): "Kimki ahli ayoliga savob umidida nafaqa qilsa o'sha qilgan nafaqasi uning uchun sadaqadir". 772. dedilar".a. Demabmiding?" . Men: "Yo tavba.deb so'radi.v.a. dedilar ul zot.dedim. Rasululloh (s. hozir ke-lib qoladilar".) aytdilar: "Dinor (ya'ni pul)larning eng af-zali kishining o'z ahli ayoliga. Abu Zarr: "Menga e'tibor bermay sen olaver. meni addaysan.v) aytganlaricha bor ekansiz!" .): "Unda ularni xizmatkoringga yoki bolangga sarfla". men seni uchrat-ganimdan beri aldaganim yo'q".v.v. dedi va ayoliga: "Bizga taom keltir!" -deb buyurdi. dedi. dedi yana u kishi.dedi.v. Savbon (r. najot ham!" . 770. dedi u kishi. Abu Zarr unga yana qaytardi. U: "Nega endi. bu gapingni qanday tushunishim kerak?" . men ro'zadorman". Imom Ismoil al-Buxoriy 317-bob. dedilar". Agar uni boshqara bilsang. "Axir ro'zadorman.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. dedi-lar. U: "Xo'sh. dedim. Na'im ibn Qa'nab (r.a.deb so'radim. shulardan eng afzali ahli ayolingga sarf qilganing hisoblanadi". ijari uchratgan odamlarim ichida men uchun sendan sevimlirog'i ham. Kishi oilasi nafaqasini ado etishi haqida 769. o'zi namozga turgan kishi haqida 768.ziyouz. sendan yomonrog'i ham bo'lmagan".a. Men: "Ey. menga uning ajri yozildi va ovqatlanish halol bo'ldi".)ning uyiga bordimu uni topa olmadim.deysan deb senga yo'liqib qolishdan qo'rqdr-dim.

Ul zotning oyoqlari yukning dastasiga tegib turardi.a. Shuning uchuk tuyamni orqaga tortib qo'yar edim.)ga yaqin turib qo'riqchilik qildam. berayin. Shutsda ul zot: "Urushga qatnashmagan Asmo' o'g'illaridan bir kishini Alloh yo'lida jo'natishlariga nima to'sqinlik qildi? Aslam.)ddn rivoyat qilindi: Rasu-lulloh (s. Men bu haqtsa gapirgandim. ular Asmo' o'g'illaridan edilar". 321-bob.v.) Muzdali-fada namozlar jam qilib o'qilgan kecha.a. dedilar".a.)dan rivoyat qilindi: U kishi Rasululloh (s.v. Ko'zimni uyqu bosdi. Mendan gunohini so'raydigan bormi. 776. Shu kishi aytdilar: "Men Rasululloh (s. 320-bob.v.a.)ning oyoqlariga zahmat yetkazmas-mikan.deb so'radilar. biroq to'la anglab yeta olmadim.a.)ga daraxt ostida (bay'atu-r-rizvonda) bay'at qilgan sahobiylardan biri edilar. ijobat qilayin. ul zot haligi kishiga yaxshi muomala qildilarjuda ko'p gapirdi. deb yubordilar. Abu Ruhm (r. Rasululloh (s. uzun bo'yli va qizil yuzli odamlar nima qildilar?" .Al-adab al-mufrad.) huzurlariga kirish uchun izn so'radi. dedilar". 777. Shundaul zot: "(Madina atroflaridagi) Shabkati Shadax degan joyda qo'ylari bo'lgan sochlari kalta. Ul zot: "Bu qabilasining juda ham yomon odami!" . Barcha sarfdan savob olish haqida 773.v. deb o'ylab qoldim. na faqat Allohning roziligini istab qilgan ehsoning-ga. Keyin Aslam qabilasidan bir jamoat ekanliklari esimga kejach: "Ey. G'iybat maqsadi bo'lmay. bo'ylari qisqa odamlar nima qildilar?" . Bir kecha Axdar tog'ida turib. Sizga ozor berganim uchun Allohdan menga mag'firat so'rang". G'ifor.deb so'radilar". dedilar.) huzurlariga kirganida. dedim. Oyisha (r. Men-dan biror narsa so'raydigan bormi.a.a. Tuyam Rasululloh (s. uzun falonchi.)dan rivoyat qilindi: Rasululloh (s. Kechaning bir qismida (yana) ko'zimga uyqu golib keldi. Tunning uchdan biri qolganda duo qilish haqida 774. kun ko'taril-masdan Minoga ketish uchun Rasululloh (s.a.) aytdilar: "Parvardigorimiz Alloh taborak va taolo har kecha dunyo osmoniga kechaning oxirgi uchdan bir qismi qolganda tushib aytadi: "Men-ga duo qiladigan kimsa bormi. Rasulalloh. bal-ki ayolingning og'ziga solgan bir luqma taoming uchun ham albatga ajr-mukofot olasan". Sa'd ibn Abi Vaqqos (r.v. dedim.a. U odam Payg'ambar (s.a. shunda men ul zotning oyoqlariga tegib ketdim Bexos zarb natijasida ul zot "Uhh".a. Mening tuyam ul zotaing tuyalarini turtab yubordi. Abu Hurayra (r.)ga aytdim. degan andshpa meni qiynardi. Imom Ismoil al-Buxoriy 319-bob. Oyisha onamiz dedilar: "Savda (r. Ular G'ifor o'g'illarimikin. Ul zot: "Anavi ko'sa.v. Ansor va Kuraysh muhojirlaridan biror uzrli sabab bilan urushga qatnasha olmaganlar ham mening qadrli sahobiylarimdir".com kutubxonasi 121 . www.v. mag'firat qilayin". Abu Ruhm davom etib shunday dedi: "Bani G'ifor qabilasi nima uchun urushga qo'shilmaganliklarini Rasululloh (s. U og'ir-vazmin va sekin harakatlanadigan ayol edi. Hz.a.) bilan Tabuk g'azottsda birga jang qildim.)dan izn so'radi.a.ziyouz. Ul zot unga izn berdilar". Mening tuyam ul zotaing tuyalariga yaqinlashdi. ul zot: "Alloh taolo buzuq-badxulklarni yomon ko'radi".dedilar.v. men: "Ey.a. deyish haqida 775.a.) aytdilar: "Bir kishi Rasululloh (s. Rasulalloh.v.) u kishiga: "Bilginki.v. Uxlab qolmaslikka harakat qilardim.

der edilar. 326-bob.v. Qavmi uni yolg'on-chiga chiqardi va urib peshonasini yordi.v. (o'zimda yo'q sifatlarni) aytganlari uchun meni koyimagin va ular bilmaydigan (gunohlarim)ni o'zing kechirgin".a.) sahobiylaridan kimda-kim maqtov eshida: "Allohim. Hunayn mavzesi Hizoj viloyatida bo'lib.ziyouz. Abdulloh ibn Mas'ud (r. Abu Hurayra aytdilar: Rasululloh (s. u: "Yo'q.a. Abul-Haysam aytdilar: "Uqba bin Omirning oddiga bir qavm kelib: "Bizning sharob ichadigan va buzuq ishlarni qiladigan qo'ishilarimiz bor.a.Hunaysh mavzeidagi bir joy nomi. Munofiqni "sayyid" demaslik haqida 781. Shunda Rasululloh (s.) aytdilar: "Alloh bir qulini o'z qavmiga (payg'ambar qilib) yubordi. Ularni imomga aytaylikmi?" deyishganida. ma'muriy rahbarlarni ham imom. Abdulloh ibn Mas'ud (r. Ji'irrona . Shuning uchun o'sha davrda faqat diniy rahbarlarnigina imom deyilmay.a.a.v.) aytdilar: "Shunda men Rasululloh (s. Otalari aytdilar: Rasululloh (s.com kutubxonasi 122 . Makkai mukarrama yaqinida joylashgan 323-bob. Maqtov eshitgandaa nima demoq kerakligi haqida 782.a.deganlar.a.deb so'radilar. o'shaning o'zi birinchi bo'lib buzilgandir". 783.a.v. U peshonasidan oqayotgani qonini artib: "Allohim.deb so'radi. deganlarini eshitganman".v.)ga qarab turib peshonasidan oqayotgan qonini artib turgan kishini ko'rgandek bo'ldim". degandi". Addiy ibn Arto aytdilar: "Payg'ambarimiz (s. Imom Ismoil al-Buxoriy 322. Abu Abdulloh: "(Ha).a. rahbar. Abu www. ular nima qilayotganlarini tushunmayaptilar". Abdulloh ibn Burayda otalaridan rivoyat qildilar. dedilar. men Rasulullohning: "Bir musulmon aybini berkitgan kishi xuddi tiriklayin ko'mib yuborilgan o'likni qabrdan tiriltirgan kabqtsir". ish boshingiz bo'lsa ham "sayyid" demang. shunday desangiz Parvardigoringizning g'azabini duchor bo'lasiz". 324-bob. "Odamlar halok bo'ldi.) aytdilar: Rasululloh (s.)dan: "Rasululloh (s.) bir kuni Abu Mas'ud (r. dedi". garchi u hurmatlirog'ingiz. ul zot: "Gumon qiluvchi juda yomon odamning ulovidir!" . Abu Mas'ud Abu Abdulloh (r.a. qavmimni kechir. Abdulloh ibn Omir (r. bilingki. dedilar.): "Munofiq odamni.)dan: "Ey. Abu Mas'ud! Rasululloh (s.)dan gumon qilish bilan bog'liq biror gap eshitganing bormi?" .a.v. bob. 325-bob.)dan gumon haqida eshitganmisiz?" .v.Al-adab al-mufrad. "Imom" so'zining lug'aviy ma'nosi boshliq.) Ji'irronada Hunayn g'azotidan tushgan o'ljalarni taqsimlayotgaylarida atroflariga (sahobiylar to'plandilar.): "Kimning "odamlar buzilib ketdi deyotganini eshidangiz. buzilib ketdi" deyish haqida 780. Avval bo'lib o'tgan voqeani eslatish haqida 778. 784. deb ataganlar. Musulmon musulmonning aybini berkitishi haqida 779.a.a.v.

788. 329-bob.Al-adab al-mufrad. Allohdan marhamati qarorgohida ikkimizni birga qilishini so'rayman".a. www. Boyagi kishi: "Jannat". degan hadis haqida 789. Ibn Abbos (r. deb zamonni so'kmasin. Bilmagan narsasini "Alloh biladi". osmonni deyarli katga aylana bo'ylab o'rab olgan yorug' yo'l. Ibn Abbos aytdilar: Somon yo'li osmon eshiklaridan biridir.) qavmi g'arq bo'lgandan keyin insoniyatni g'arq bo'lishdan saqlab kelmoqda. Imom Ismoil al-Buxoriy Mas'ud: "Rasululloh (s. "Olamlarning Parvardigoridir".a. deb xabar qildilar.com kutubxonasi 123 . Somon yo'li esa. Kamalak esa.ziyouz. Somon yo'li galaktikasi haqida 787. Ibn Abbos aytdilar: "Kamalak yer yuzi aholisi uchun g'arq bo'lishdan omonlikdir. 327-bob. bu zamondan ko'nglim qoldi". 328-bob.deb so'radi. Chunki Alloh.)ning "Gumon qiluvchi odam juda yomon insonning ulovidir". "U osmonning chiqish teshigidir. deyilgan. Nuh (a. Somon yo'li Veronika sochlari turkumida bo'lib. deganini eshitdim. "Allohim. Abu Rajo: "Topolmading". "Nima bo'lmasa Allohning marhamati qarorgohi?" .) aytdilar: "Sizlardan birortangiz bilmagan narsasi xususida "Buni Alloh biladi".): "Sizlardan birortangiz "E. deb javob berdilar". degandi. Abu Tufayldan rivoyat qilindi: "Ibn Kavvo hazrat Alidan somon yo'li haqida so'radi. 331-bob. Islom aqidasiga ko'ra.s. Shuning uchun bunday deyishlik Alloh huzurida katta gunohdir". yana shunday deb ta'-kidlaganlarini ham eshitganman: "Bir mo'minni la'natlash uni o'ldirmoq kabidir". osmonning eshigidir Osmon o'sha somon yo'lidan yoriladi". ana shu aylana osmon qopqasi va u ajralib ketishi ham mumkin. Kamalak haqida 786.a. 'Munajjimlikka oid ilmiy ishlar va entsiklopediyalarda yozilishicha. 330-bob. demasin. Boshqa hadislarda "Zamon Allohnikidir".v. Zamonni so'kmaslik haqida 790. dedi.deb so'radi u odam. Chunki Alloh zamondir. meni marhamating qarorgohiga qo'ygin". Abu Rajo unga: "Biror kishi bunga qodirmi? Allohning marhamat qarorgohi nima ekan?" . demasin 785. deganlarini eshitganman.v. Abu Horis Kirmoniy aytdilar:"Bir kishi Abu Rajoga: "Senga salom bo'lsin. deb javob berdi Abu Rajo".)dan rivoyat qilindi: Payg'ambar (s. Undan daryoday davomli oquvchi suv bilan osmon yuzi ochiladi". 791-hadis 790-hadisning aynan takrori.bundan boshqa narsalarni ham bilguvchi va u bandalarga bilmagan narsasini o'rgatuvchidir.a. Abu Hurayra (r.

bu munofiqning bo'ynini uzib tashlay!" .Al-adab al-mufrad.dedi. deb buyurdilar.v. deb buyurdilar. U odam Payg'ambar (s.a.oshlangan teridan tayyorlangan poyabzal. Sabtiya . Tahoratimni yangilashim kerakmi?" .a.ziyouz. Ul zot: "Yo'q. Ibn Hilol aytdilar: "Men Oyishadan uylari haqida so'radim. sabtiyali. Ul zot mushriklarning Qabri yonidan o'dalar. dedi. oyoq kiyimlarini yechibotib yubordi.) aytdilar: "Musulmon kishi birodariga yov qarash qilishi. Imom Ismoil al-Buxoriy 332-bob. Rasululloh (s.v.): "Bu va buning do'stlari Qur'onni o'qiydilar.v. uni ta'qib qilishi yoki: "Qaerdan kelding?" "Qaerga ketyapsan?" . deb javob qildi u.v. derdilar uch martadan.v.)ning qabristonda poyafzali bilan yurgan kishiga ko'zlari tushib qolib: "Ey.a.a. "Zahm" kulfat. sabtiyangni tashla".Ul zot huzurlariga bir kishi kelib: "Siz adolat qilmayapsiz. halol narsa yesa ham tahorat buzilarkanmi?" . "Holinga voy bo'lsin". Shunda hazrati Umar: "Ey. dedilar.a.dedilar. Rasululloh (s.deb so'roqqa tutishi makruhdir". kim qiladi?" .)dan rivoyat qilindi: Payg'ambarimiz (s.deb so'radi.v. Mujohid (r. dedi.v. Kishi yana o'sha javobini bergan edi. U yana "Bu axir qurbonlikka olib ketilayotgan tuyaku". 3 marta: "Bular ko'p xayrli ishlarni qo'ldan boy berdilar". Allohning Rasuli. dedilar. 795. Ibn Abbosdan bir kishi: "Men non va go'sht yegandim.a. "Eshik bir tabaqalimidi yo www. "Zahm". lekin u bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi.): "Holingga voy bo'lsin sening. Jobir ibn Abdulloh aytdilar: Rasululloh (s. U: "Uyning eshigi kun botar tomonga qaratilgan edi".a. 333-bob. Bashir ibn Ma'bad Sadusiydan rivoyat qilindi.) Ji'irrona mavzesida Hunayn g'azotida tushgan o'ljalarni taqsimlayotgan edilar. U odam: "Bu qurbonlik tuyasiku".v. dedi. ular ham dindan shunday chiqib ketadilar". Anas ibn Molik (r. Uy qurish haqida 797.) bir kishi qurbonlik qilinadi gan tuyani haydab ketayotganyni ko'rib: "Unga min".dedilar.com kutubxonasi 124 .) yana: "Min unga".)ni ko'rgach. kamondan o'q qanday otilib chiqsa. 334-bob.v.a.) undan: "Isming nima?" . "bashir" esa. Rasululloh (s.a. min unga". 794.v.a. "Holinga voy bo'lsin sening.dedilar. dedilar.) bilan qabriston oralab ketayotgan edik. deb marhamat qildilar.a. Ul zot yana: "Min bu tuyaga". derdilar. U kishi Payg'ambar (s. ozor ma'nosida.)ning quchog'ida edi. Muhammad ibn Hiloldan rivoyat qilindi. Musulmonlar qabri yonidan o'gayotganda esa: "Bular ko'plab ezguliklarga erishdilar". Musulmon musulmonga tik qaramaydi 792. sening isming Bashir bo'lsin". deb buyurdilar. Bashir aytdilar: Rasululloh (s. Rasululloh (s. 796. yung latta-lari bilan qoplanganini ko'rgan edilar. adolat qiling!" . Tasodifan Payg'ambarimiz (s.) ayollarining hujralari xurmo daraxti shoxlaridan qurilgan bo'lib. Ibn Abbos: "Holingga voy bo'lsin sening.a. men adolat qilmasam. izn bering.deb so'radilar. Oltinlar Bilol (r. deyish haqida 793.a. xushxabar keltiruvchndir.

337-bob. ular odamlarga rahbarlik qilishda jahldan chehralari qatlangan qalqonday bujmayib. Abu Hurayra: "Alloh ularning yuzlarini qora qilsin va tuzoqlariga o'zlarini tushirsin. Abu Abdulaziz aytdilar: "Abu Hurayra biznikida bir kecha qoldilar.deb so'radim yana.a. . Allohnng Rasuli. Sadaqani kechiktirib. kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib baxillik qilgan va boylikni orzu qilgan paytingda sadaqa qilishing kerak. deyish haqida 799. 338-bob. ba'zi qavmlar dunyoda ish boshi bo'lshpni va rahbarlik qilishni orzu qiladilar.deb so'radim.a. Agar ular osmondan oyoklarini uzatib tushgan bo'lsalar ham.deb so'radi. Kishi birovdan kichik narsa so'rashi va uni maqtamasligi kerak 800. u pay-tda sen aytmasang ham (mol-dunyoing) "falonchilar"ga qoladi". koshki rahbar bo'lmasaydik". *Janubiy mintaqalarda o'sadigan siyoh rang daraxt yog'ochi 798. eng ko'p ajru savobga ega bo'ladigan sadaqa qaysi?" . Hatgo dehqon dalasiga. "Eshik nimadan yasalgandi?" . qizarib ketadi. Ibn Umar undan xojasi kimligini www.) oldilariga kelib: "Ey. Ul zot: "Otang haqi.Al-adab al-mufrad. Abu Hurayraning hayoti qo'lida bo'lgan Allohga qasamki. Ibn Jurayj (r.v. uni o'sha yerga keltirib qo'yadi yoki u banda uchun o'sha yerdan bir ehtiyoj chiqarib qo'yadi".a.v. cho'pon podasyushng oldiga ketib qoladi". Sen sog' paytingda. deb qoladilar". Ya'ni shaharga kelib yashab qolgan qishloqlik odamlar ushbu rahbar odamlarning zulmidan qo'rqib. "Otang haqi". shunday". joning xalquminga kelganda "Falonchiga muncha. U: "Bir tabaqali eshik edi". 336-bob. 335-bob. deb javob berdi. Abu Izzat Yasor ibn Abdulloh Huzaliydan rivo-yat qilindi: Nabiy muhtaram (s. axir. o'z maskanlariga qaytib ketadilar.) aytdilar: "Mug'isdan eshitdimki.com kutubxonasi 125 . Sizlardan hech kim do'stining oldiga borganda uni maqtamasinki. 801. To'g'rida ko'ringan yudduzga qarab: "Abu Hurayraning joni qudrat qo'lida bo'lgan Allohga qasamki. Abdulloh ibn Umar aytdilar: "Sizlar birovdan zarur bo'lib qolgan narsa so'rasa kichikroq. Abu Hurayra menga yaqin-lashib: "Senga qasd qilgan past bo'lsin. dedi. U: "Qora archadan yoki sajdan* edi". dedilar".ziyouz. Abu Hurayradan rivoyat qilindi: "Bir kishi Rasululloh (s. Imom Ismoil al-Buxoriy qo'shtabaqalimidi?" . belini sindirib qo'yadi". ahamiyatsizrog'ini so'rasin. "Senga qasd qilgan past bo'lsin!" deyish haqida 802. Kishi "Alloh va falonchi" demasligi haqida 803.dedim. Abu Hurayra aytdilar: Rasululloh "Odamlar uylarini rasmlar bilan bezatmagunlarigacha qiyomat qoyim bo'lmaydi". buni senga bayon qilinadi.. pistonchiga shuncha" deb qolmaginki. zero unga taqdirida belgilangani nasib qiladi. sharq xalklari boshidan bu hodisalar o'tgan-ku! Men: "Allohga qasamki. dedilar.) aytdilar: "Agar Alloh taolo bir bandaning jonini biror yerda olishni xohlasa. (boshqaruvga kelgandan so'ng mas'uliyat og'irligidan) koshki ish boshi bo'lmasaydik.

811. 339-bob "Alloh va sen xohlasang" demaslik haqida 804. 340-bob. So'ngra: "Nard qimoridan yeyish uchun uni o'ynaydigan odam xuddi to'ng'iz go'shtini yegan va qon bilan yuvingan kabidir". 812-hadis 811-hadisning aynan takrori. 341-bob.v. Yagona Allohning o'zi xohlaydi".): "Salomni yoyinglar va salomlashinglar. Abdulloh ibn Dinor aytdilar: "Abdulloh ibn Umar bilan bozorga chikdik. mana shuni tark qilgan bo'lardi". dedilar va yana: "Ul zot oppoq. yer yuzida mendan boshqa Nabiy (a.): "Mening hech qanday o'yinermakka.deb so'radim. Imom Ismoil al-Buxoriy so'rabdilar. Ashula aytayotgan kichkina joriya oldidan o'gayotganda Ibn Umar: "Shayton agar birovni tark qilsa. Zayd ibn Vahb aytdilar: "Ibn Mas'ud: "Sizlar faqihlari ko'p.v. dedilar. U: "Alloh va falonchi".) aytdilar: "Bir kishi Rasu-lulloh (s. asharot yomondir". Fuzola ibn Ubayddan rivoyat qilindi: Ko'pchilik to'planadigan bir joyda odamlar nard o'ynayotganlarining xabari unga yetib keldi. deb izohlaganlar. xayr-ehson ko'p beriladigan va lahv. Musiqa va ko'ngilxushlik haqida 805. Baro ibn Ozib aytdilar: Rasululloh (s. U kishi: "Ha.com kutubxonasi 126 . ko'p-ko'p sadaqa so'raladi. hadya. dedilar. dedilar".a. notiqlar serob bo'ladi. Anas ibn Molik (r.a. Ibn Abbos (r. Sizlardan keyin bir davr keladi-ki. deb javob beribdi. 809. Rasululloh (s. ko'ngilxushliqdir". dedilar. deb uning gapini tuzatib qo'ydilar".ziyouz. Demoqchi bo'ldilar".): "Allohga meni barobar qilib qo'yding.a. www.a. xatiblari kam. Shuni yaxshi bilingki.)ni ko'rgan ti-rik odam borligini bilmayman". Alloxdan keyin falonchi degin". U g'azab bilan turib.Al-adab al-mufrad.a. dedilar". debdilar". dedi. 806. unda faqihlar kam. oxir zamon-da to'g'ri yo'lda yurish ba'zi amallardan ko'ra yaxshi-roq bo'lib qoladi". go'zal va yoqimli yuzli edilar". degan oyatidagi "behuda so'z" bu ashula va shu kabilardir". 807. hadya. hech qaysi o'yinning menga aloqasi yo'q". Ibn Umar: "Unday demagin. deganlar. Hadis roviylaridan Abu Muoviya: "Asharot bu o'yin-kulgu. botil narsalar bilan mening hech qanday aloqam yo'q. dedi. ular bilimsizlik bilan (o'zgalarni) Alloh yo'lidan ozdirish uchun va u (yo'lni) masxara qilish uchun behuda so'z(lar)ni sotib olurlar" (31:6).v. sadaqa kam so'raladigan.) aytdilar: "Rasululloh (s. Ibn Abbos Alloh taoloning "Odamlar orasida shunday kimsalar ham borki. 808.s. To'g'ri yo'lga yurish haqida 810. bekorchi ishlardan foydali amallar ustun kelgan bir zamonda yashayapsiz.v.a. Ya'ni. ularni bu ishdan qatiyan man' qildi. Jurayriy aytdilar: "Men Abu Tufayldan: "Siz Rasululloxni ko'rganmisiz?" .)ga: "Alloh va siz xohlasangiz". xayr-ehson kam beriladi va behuda ko'ngilxushliklar foydali amallardan us-tun kelib qoladi.

U kishi dedilar: "Men Oyisha (r. Rasululloh (s. "Holingga voy bo'lsin" o'rniga "Ey. Ibn Abbosdan rivoyat qilindi: Nabiy muhtaram (s. Alqama bin Voil (r. aynan vimani so'rayotganyush bilipsh.a. 343-bob. Ikrimadan rivoyat qilindi.a." degan misrani o'qir edilar".v. deb javob berdilar".)dan rivoyat qilindi: Rasululloh (s. dedilar. Insonga xitob 820. Abu Hurayra (r. 155. nima tilayotganiga qarasin..a. valloha a'lam 345-bobdagi Abu Hurayradan rivoyat qilingan 819-hadis 793-hadis-ning takrori. Abdulla Qodiriy nomvdagi xalq merosi ilmiy na-shriyoti. Uzumni "karm" demaslik haqida 818.a.): "Sizlardan biringiz biror narsani orzu qilsa. 813. "Hubla" so'zi ham uzumning bir navini anglatadi.deb so'radim. dedilar.a. dedilar.v. Rasululloh (s.a. 712-betlar).)ning biror bir she'r aytganlarini eshitganmisiz?" . unga o'lim tilab.): "Ba'zan uyga kirayotganlarida: "Sen kutmagan xabar keladi.Al-adab al-mufrad.a. Rasululloh (s.): "To'g'ri yo'lda yurish. sen".): "Sizlardan hech kim "karm" demasin. anglapsh lozim. xotin?" . Balki "hubla". aniq teva deyilgan.): "Nima bu. Arab tilida "karm" so'zi "tok navdasi" degan ma'noni bildira-di. Masalan.a.)dan rivoyat qilindi: Rasululloh (s.v) bu hadislari orqali odamlarni to'g'ry gapi-rishga uvdamoqdalar.a. 346-bob.)bir gapni ul zotga arz qilganlarida.)dan: "Rasululloh (s..dedilar.v. ya'ni "uzum" deng".v. 816-hadisning mazmuni 815-hadisda bor. ("An-Na'im" arabcha-o'zbekcha lug'at. zero u o'ziga nima berilishini bilmaydi".a.a.. Sen kutmagan xabarlarning kelishi 815.v. Imom Ismoil al-Buxoriy 812-hadis 811-hadisning aynan takrori. axloqli bo'lish va iqgisod payg'ambarlikning 25 juz'idan bir juz'i-dir".com kutubxonasi 127 . shu jumladan o'ziga ham o'lim tvlashi makruh hisoblanadi. Toshkevt-2003 y. Orzu-tilakning makruh jihatlari haqida 817. www. Oyisha (r. ey. 342-bob.Bu hadis odob va mantiqqa taalluqli: bavda Allohga duo qila-yotgaida xokisorlik va ovozini baland qilmasdavn maxfiy so'rashi kerak. 344-bob. birovni qarg'ab. deyilgan. 814-hadisda 813-hadisning mazmuni aynan takrorlangan.ziyouz. faqat bunda hayvon emas.)ning qayinsingillari Hanna binti Jahsh (r.v.a.

qarzning og'irligidan va kishilarning g'olib bo'lib ketishi-dan panoh berishingni so'rayman".) aytdilar: Rasululloh (s. Nihoyat boshlarini tik qilib to'g'ri oldimga keldilar. "Jonim senga fido bo'lsin" deyish haqida 825.dedilar menga yuzlarini o'girib. og'ir-og'ir qadamlar bosib men tarafga kela boshladilar.deb so'radilar.dedim. qo'rqoq-likdan. Imom Ismoil al-Buxoriy 821. dedilar". 822. . men ham orqalaridan borardim. bir odam bilan gaplashganday bir narsalar deb gapirib kelardilar.) uni hech vaqt qo'ldan chiqarmasdilar. mollarini ko'paytirib. Rasulalloh. Erinchoqlik haqida 823. "Zino qilsa ham. Amr ibn Sharid (r.v. Men: "Alloh va uning rasuli buni yaxshi biladi". "Mollarini faqat boylik uchun ko'paytirganlar qiyomat kuni ajr ololmaydilar.v. panaroq joyga burildilar. "Ey. dedim. dedilar. 349-bob. chunki Payg'ambar (s.a. "Labbay.) bu so'zlarini uch karra takror qildilar.dedilar Rasululloh (s. Men: "Ha". ey.v.Al-adab al-mufrad. Rasululloh (s.deb so'radilar Rasululloh (s.com kutubxonasi 128 . deb she'r o'qirdi. Mendan: "Umayya ibn Abussaltning she'rlaridan bi-lasanmi?" .a.a.pul bo'lib qolishi meni baxtiyor qilmaydi". jonim o'zingga qurbon".) g'azot paytida Rasululloh (s.v. Men: "Ey.Ummatlarimdan Allohga shirk keltirmagan mo'min jannatga tushadi.v.) Baqiy qabristonining yonidan to'g'riga ketayotgan edilar.a. So'ngra bir vodiyga chiqqach. dedim. "Uhud tog'ining Muhammad oilasi uchun oltinga aylanishi yoki dinor . Ajabki.) meni ulovlariga mingashtirib olgandilar. 348-bob. Abu Zarr (r.): "Tungi namozni hech ham tashlab qo'ymang. Namozdan forig' bo'lgach.v. Rasululloh (s. kim bilandir pichirlashib gaplashdingiz shekilli?" . Anas ibn Molik (r. . 826. dedim va bir bayt o'qidim. "Ha". Abu Zarr!" .s.)ning oldilarida tizzalab o'tirdida.a. Hubay ibn Shahdon aytdilar: "Amrni ko'rdim.a. Ul zotning bunday qadam tashlashlaridan ajablandim. degan xabarni yetkazib kelibdilar".). haq yo'lda sarf qilganlar bundan mustasnodir".a. degan ma'nodadir.a. ojizlikdan. baxtsizlikdan. dangasalikdan. Men bundan ilhomlanib yana 100 bayt o'qidim".) ushbu duoni ko'p takror qilardilar: "Parvardigoro! Sendan g'am-tashvishdan.deb so'radim. Men bir hojatlari bo'lsa kerak. odam! . "Ey. Rasulalloh.).v.a. 347-bob. "Buni sezdingmi?" . Dangasalikdan panoh so'ramoq haqida 824. Shunda ul zot: "Ha-ha!". Bu hadisdan zino va o'g'rilik kabi katta gunohlarni sodtsr ish mum-kin ekan.) edilar.v. yonidagi kishiga: "Ey.) bir muddat o'tgach. Abu Zarr!" .v. dedilar Rasululloh (s. So'ngra oldimizda Uhud tog'i ko'rindi.). Abdulloh ibn Muso aytdilar: "Oyisha (r. o'q-yoyini sochib: "Yuzim-yuzinga qalqon. degan www.a. "Ha". amringizga muntazirman". Anas ibn Molik (r.a. "Ha-ha" .) aytdilar: "Rasululloh (s. Farz namozini o'qir edi. dedim.a.dedi va o'rnidan turdi.) aytdilar: "Abu Talha (r.v. buyuring!" . "Jonim sizga fido bo'lsin.deb so'radim.a.yana o'qi.v. o'g'irlik qilsa hammi?" . deb bir chetga borib o'tirdim.) aytdilar: "Rasululloh (s. "Ul zot Jabroil (a.a. dedilar. Agar bemor yoki kamquvvat bo'lsalar o'tirib o'qir edilar".deb javob berdilar Rasululloh (s.a.).ziyouz. dedi-lar.a. ey Rasulalloh.a.

ziyouz. Umar (r.) Rasululloh (s. dedilar". ot. Ul zot Sa'dga: "Ot. Abdulloh ibn Burayda otasidan rivoyat qildi: Rasululloh (s.deb murojaat qildilar. desin". o'g'lim! Bundan buyon zinhor ruxsat so'rab kirgin. degan ma'noda. xoh kichik.)ning shunday deganlarini rivoyat qildilar: "Sizlardan hech biringiz nafsim ifloslanadi demasin.degandilar".nafsim ifloslandi. 352-bob. yo Rasululloh.) masjidga chiqqanlarida Abu Muso Qur'on o'qib o'tirgan edi. u esa bobosvdan rivoyat qildi: "Bobosi aytdi: Umar ibn Xattobning oldilariga borganimda u kishi menga "Ey.v.)ga berilgan xush ovoz ato qili-nibdi" .)ga xizmat qilib yurgan chog'larimda ruxsatsiz uylariga kirib-chiqib yuraverardim.a.) aytdilar: "Men Rasululloh (s. Shunda ul zot: "Bu odamga oli Dovud (a. Alloh kechirishi mumkinligini bildirmoqdalar.a. G'azzoliy kabi ulamolarning fikrlaricha. o'g'lim!" . Imom Ismoil al-Buxoriy ma'no chiqmaydi.dedim. Buraydaman" . undan o'zga har qanday gunohni qilgan banda qayta qilmaslik sharti bilan tavba qilsa. So'ngra nasabimni surishtirib. "Kim u?" . Anas ibn Molik (r.s.nafsimning mizoji ma'nosida 833-hadis 832-hadisning takrori.a. Allohdan shunday amr keldi".a. 351-bob. Bu voqea Uhud jangi kuni bo'lgan edi. "Bu men.v. xoh katta gunohlar uchun istig'vor aytish va qayta shu gunohni qilmaslikka qasd qilinsapsha uning kechirilshptsdan umid kdlish mumkin. 830.a. Islomga kirmagan odam musulmonga birodar bo'la olmaydi.) uning otasi Islomga kirmaganini eshitib.deb murojaat qila boshladilar. degan ekan. Otasi Islomga kirmagan kishiga "Ey. 828.deb so'radilar Rasululloh (s.com kutubxonasi 129 . www.v. Sa'd ibn Hakim otasidan. deganlarini eshitmaganman.a. deb murojaat qilganliklaridan o'kindilar va musulmon kishini o'g'lim. faqatuAbu Umomadan rivoyat qilin-gan va bu hadisni ilk rivoyat qilgan Ukayl eslatib o'tiladi. birodarimning o'g'li!" .a. Bir kuni uylariga kirganimda: "Ey. "Mi-jozim buzildi". 350 bob. deb atay boshladilar.a.v.a.)aytdilar: "Rasululloh (s. Ali (k. Sa'd. Balki ul zot (s. 831. "Xabisat nafsiy" demaslik haqida 832. o'g'lim!" deyish haqida 829. fidoyingiz bo'lay. ota-onam senga fido bo'lsin!" .v.) Sa'd ibn Abu Vaqqosdan boshqa kishiga "Ota-onam senga fido bo'lsin". Xabisat nafsiy . otam Islomga kirmaganini eshitgach: "Ey.v. Rivoyat qilishlaricha. birodarimning o'g'li. Hz. aksincha. Oyisha (r.degan ekanlar.a. laqisat nafsiy . "Ota-onam senga fido bo'lsin" deyish haqida 827. Hz.) Abu Sa'asaning otasini "O'g'lim".Al-adab al-mufrad.v) bu hadisi shariflari orqali Allohga shirk keltiryup eig og'ir gunoh ekani. Abu Saqd Xudriy (r. Hz.). Umu-man.

dedilar. vallohu a'lzm. dedi.) asos solgandirlar. Ol-dimizga kelib to'xtagach.dedilar.a. Rasululloh (s.deb so'radilar. Ismning ma'nosiga qarab insonning fe'latvorini belgilash haqidagi fan bizning zamonamizda endigana yuzaga keldi.v.) undan ham: "Isming nima?" . dedi. U: "Mening Shurayh.a. Abdulhajar . dedi. Rasulul-loh (s. "Nojiya" . sen Abul Shurayh bo'la-qol".deb so'radilar. Ul zot: "Senga xush kalom. Ul zot: "Ularning katgasi qaysi?" deb so'radilar. Tez yurish haqida 836. so'ng: "Siz-larga "Laylatu-l-qadr"ning xabarini yetkazayin. Ehtimolki.)dan rivoyat qilindi: Rasululloh (s. So'ng boshqasi turdi.v.) bir kishini odamlar "Abdulxajar.) aytdilar: Rasululloh (s. Biz o'tirgandik. Ul zot undan: "Isming nima?" .v. Ul zot: "Yo'q. Deb javob berdi.a. Bir kishi: "Men". Shurayh aytadi: (Otam) Honiy yurtiga keytib kettach. mening oldimga kelishadi.a.v.Alloh taolodir. dedi u.Al-adab al-mufrad. dedilar. Uni Ramazon oyining oxirgi o'n kunligidan izlang". deb shoshilib keldim.a.) qavmdoshlari uni Abul Hakam.v. Abul Hakam kunyasi haqida 834.a. ul zot-ning naqadar shoshganlari bizni tashvishga soldi. Abdulloh va Muslim degan o'g'illarim bor".v. Ul zot "O'tar".deb so'radilar. Rasululloh (s.): "Bo'lmasa. dedilar. dedilar va uni o'zining va farzandlarining haqiga duo qildilar. Rasululloh (s.a. Ibn Abbos (r.najot topgan.v.): "Tuyani senga top-shiramiz. Imom Ismoil al-Buxoriy 353-bob. barcha xukm Unga oiddir. uni yonlariga chorladilar va: "Hakam . Shurayx bin Honiy aytdi: Honiy ibn Yazid qav-mdoshlari bilan hay'at tuzib Payg'ambarimiz huzurlariga bordi.deb so'radilar. deb ismini aytdi.) juda ham shoshib keldilar. Alloh taologa yoqimli ismlar haqida 837. uni sen (Makkagacha) haydab bor".v. lekin shu orada uning qaysi kun-daligini unutib qo'ydim. deb chaqirayotganlarini eshi-tib. unga ham "O'tir".deb so'radilar. "Isming nima?" . Rasululloh (s. deb javob berdi u. So'ng boshqa odam turdi. dedi. xush muomalali bo'lish va (muhgojlarga) taom berishni kanda kushma". urishganlari yarashib ketishadi".v. dedilar.v. "Shurayh".com kutubxonasi 130 .) huzurlariga yana qaytib keldi va: "Menga jannatni yujib qiladigan narsa haqida xabar bering".a. "Falonchi". U ham ismini aytdi.a.a. 356-bob.v.toshning quli. Abu Hadrad (r. U: "Qavmdoshlarim o'zaro ixtilof qilib qolsalar. mo'min-qobil degani.) chiroyli ismni yaxshi ko'rardilar 835. sen Abdullohsan". "Abdulxajar". men o'rtalarida Hakamlik qilaman.a. Rasululloh (s.a. salom berdilar. bu fanta Rasululloh (s. dedilar. Nojiya .ziyouz. Ul zot: "Bu qanday yaxshi ish!" . dedilar.) dedilar: www. Nega sening kunyang Abul Hakam?" .a. 354-bob.deb so'radilar. Uqayl bin Shabib Abu Vahbdan rivoyat qiladi: Rasululloh (s. Shunda Rasululloh (s. 355-bob. Ul zot: "Isming nima?" . So'ng: "Farzandlaring bormi?" . deb chaqirayotganlarini eshitib.): "Mana shu tuyamizni kim sug'orib keladi?" yoki: "Mana shu tuyamizni kim (Makkagacha) haydab boradi?" dedilar.

a.xabar beruvchi. Go'dak o'sha kutsdan e'taboran Munzir* deb nomlandi". dedilar". 359-bob. Sahl ibn Sa'd aytdilar: "Munzir ibn Abu Usayd go'dakligida Payg'ambar (s. Abu Hurayra (r. dedilar. Rasululloh (s. *Harb .a.deb so'radilar.) odamlarni o'zi yoqtirgan ismi bilan chaqirishni. Jobir ibn Abdullohdan bu haqda* so'radim.v.)ning "Do'zaxga kirganlar keyin chiqadilar". deganlarini eshitganman. Shahanshoh* shohlar shohi deb atalishidir" deganlarini xabar qildi.) ishlarini tugatab: "Go'dak qani?" . uning ismi Munzir bo'lsin".so'radilar ul zot.a. Allohga eng yoqimli ismlar Abdulloh va Abdurrahmondir. bu haqdagi mazmun 859.) tazzalaridan olib ketishni buyurdi.mulklar egasi yoki shahanshoh.Al-adab al-mufrad. ey Tulayq. shunga ko'ra odamlar Qosim ismini rad qilganlar. U kishi: "Men Nabiy (a. ul zot: "Yo'q.yer haydovchi.v. sen o'qigan narsani biz ham o'qiymiz". eng sodig'i Horis* va Hammom*dir. o'zi sevgan kunyasi bilan atashni xush ko'rardilar.a. *Hammom .a.com kutubxonasi 131 . erkalab chaqirish haqida 841.a. Abu Usayd o'g'lini Payg'ambar (s. yoniga otasi Abu Usayd ham o'girdi.bu o'rinda jangovor ma'nosida.) nimadir ish bilan mashg'ul bo'lib bolaga e'tibor bermadilar.v. eng yoqimsizi esa Harb va Murra* ismlaridir". dehqon. ogoh qiluvchi. U: "Falonchi". la'natlangan.v.)ning "Alloh huzurida eng uyatli ism kishining "Moliku-l-amlok"*. Xanzala ibn Xizyam aytdilar: Rasululloh (s.s. www. bu ism takabburlik alomati bo'lganligi uchun Xudoga xush kelmagan.a.a. deb ism qo'ygan".ziyouz. yo Rasulalloh". Imom Ismoil al-Buxoriy "(Go'daklarga) payg'ambarlarning ismlarini qo'yinglar. * Horis . ul zot unga: "Ug'lingga Abdurrahmon.) Rasululloh (s. 860 va 862-hadislarda keladi.v. 360-bob.rad etilgan.v. "Ismi nima?" . 840. 838. charchamas degan ma'noda. dedik. degandi. deb qo'ydi. *Moliku-l-amlok . 357-bob. Talq ibn Habib aytdilar: "Men shafoatni3 yolgon deydigan odamlarning eng ashaddiysi edim.)ning tizzalariga qo'ydilar.v.) huzurlariga keltarildi va uni Rasululloh (s. Birovning ismini kichraytirib. *Murra .v. dedi.a. * Abulqosim aslida Rasulullohning kunyalari. tinib-tinchimas. U odam bu haqda Rasululloh (s. *Munzir . dedilar.g'ayratli. Ismni o'zgartirish haqida 839. Biz unga: "Biz seni Abulqosim* degan kunya bilan chaqir-maymiz va hurmat ham qilmaymiz". Kishini o'zi yoqgargan ism bilan chaqirish haqida 842. Jobir ibn Abdulloh aytdilar: "Oramizda bir kishi farzand ko'rdi va ismini Qosim. Abu Usayd: "Uni uyga olib ketashdi. Bu orada Rasululloh (s.)ni xabardor qilgach.

com kutubxonasi 132 . Zaynab qo'ying".ziyouz.v. 363-bob. ezgulik degani. Rasululloh (s. "Yo'q.) uni "Sa'id".) bilan Hunayn g'azotida birga qatnashdim. Rasululloh (s. Ibn Umardan rivoyat qilindi.a. Amr ibn Atodan rivoyat qilindi.a.) kelib: "Menga o'g'limni ko'rsating-chi.dedilar. "Harb".qarg'a. G'urob degan ism haqida 847.yaxshilik qiluvchi degani.a. Sarm degan ism haqida 845. "isyonkor ayol" degan ma'noni beradi 843.) Osiya (degan bir ayol)ning ismini o'zgartirdilar va: "Sen endi Jamilasan". Sa'id .v.) o'zgar-targanlariday o'zgartirib. Biz: "Harb". Abdurrahmon ibn Saiddan rivoyat qilindi: Sa'idning ismi Sarm edi.deb so'radilar. dedilar. deb nomladilar. U Zaynab binti Abu Salamaning oldiga kirganida Zaynab uddan singlisining ismini so'radilar. Ummu Roita binti Muslimning otasi aytdilar: "Men Rasululloh (s. "G'urob" deganimda.a. dedilar.a.v. deb ism qo’ydim. dedilar. Muslim . uning ismi Hasan".v. ismini nima deb qo'ydin-gaz?" .) Zaynab binti Jahshga uylanganlarida uning ismi Barra edi.yaxshilik.) aytdilar: Hasan tug'ilgan vaqgda unga Harb. "Paygambar (s.) kelib: "Menga o'g'limni ko'rsating-chi. So'ng: "Men bularni Horun (ax.) kelib: "Menga o'g'limni ko'rsating-chi. uni ham Harb deb nomladim. Ul zot ismini o'zgartirib.dedilar. Rasululloh (s. U Zaynab binti Abu Salamaga "Unda singlimga ism qo'yib bering".baxtli degani.v. Rasululloh (s. Amr: "Uning ismi Barra".)ning Shibr. mening ismim Barra edi. dedilar. Unga Zaynab deb ot qo'ying". buni Alloh bilguvchiroqdir. "Yo'q. Hz. 362-bob. zero sizlardan kim pokiza. deganimizda.Ummu Salama: "Bo'dtsi. dedim.v.a. Jamila go'zal degan ma'noni anglatadi 844. "Osiya" ismini o'zgartirish haqida Bu o'rindagi "Osiya" arab tilida "sod" harfi bilan yozilib. dedik. Husayn Hasanning erkalatib aytilgani. Uchinchi o'g'lim tug'ilganda unga Harb deb nom qo'ydim.v. www. dedilar". "Yo'q. dedik.keskin ma'nosini anglatadi.Al-adab al-mufrad. deb atamanglar. sening isming Muslim bo'lsin". Ul zot mendan: "Oting nima?" . dedilar. Hasan . ismini nima deb qo’ydingiz?" dedilar. G'urob . Ali (k. Rasululloh (s. dedilar. dedilar.a. Shubayr va Mubashshir degan o'g'illarining ismlari kabi nomladim". u Muhsindir". deb javob berdi. bugundan boshlab u Zaynab". Ul zot meni "Barra" deb chaqirishayotganini eshitib: "O'zlaringiz o'zlaringizni pokiza. "Yo'q. uning ismi Husayn". Ummu Salamaga uylangan paytlarida. Husayn tug'ilganda.v. kim fojira.a. Muhsin .bo'ysungan. Zaynab: "Uning ismini o'zgartiring. Sarm . ismini nima deb qo'ydingiz?" . Zaynab deb nomladilar.v. Rasululloh (s. itoatkor. dedilar. 846. Imom Ismoil al-Buxoriy 361-bob. Biz: "Uni Harb deb nomladik".

) Usmon (r.com kutubxonasi 133 .a. Ibrohim Basriy aytdilar: "Hajga borib kelgan buvim Ummu Kulsum binti Samoma menga aytib bergandilar: akalari Maxoriq ibn Samoma Ummu Kulsumga: "Oyisha (r. Payg'am-bar (s.ziyouz. Oyish! Jabroil (a.) huzurlariga borguniga qadar Zahm edi.a. mana shu uyda.a. U kishi haqida ko'p gapirmoqdalar deyishdan murod yomon gaplardir.) Makka fathi kuni "Quraysh qabilasi bundan keyin to qiyomatgacha qatli om qilin-maydi". deb chaqiripsharini aytdi.a.a. 366-bob.) tili bilan shunday yuksak darajaga ko'targan odam (Usmon) albatta yaxshi odamdir.a.). Hishom . dedilar. Imom Ismoil al-Buxoriy 364-bob.s.Al-adab al-mufrad. ey.v. olov.v.s). Rasululloh (s. dedilar. Ismni qisqartirib chaqirish haqida 850. Uning ismi Al-Os edi. 367-bob. Oyisha (r. degan edilar. Men unga ham Allohning salomi va rahmati bo'lsin.)ning oldilariga kirib.): "Yo'q.) buni eshitib: "Yo'q. Usm". Oyisha (r. sening isming Bashir bo'lsin". men shunga guvohmanki.a. Alloh taolo Rasululloh (s. odamlar u kishi haqida juda ko'p gapirmoqdalar".a. 851.) birga edim. gunohkor" degani bo'lib. Zahm ismi haqida 852. Ummu Kulsum aytdilar: "Men Oyisha (r.) aytdilar: "Bir kishi Rasulullohhuzur-larida uni Shihob.)ning ilgariga ismi Rasululloh (s. deb javob berdi. dedim.a.)ning ayollari barcha mo'minlarning onalari bo'lganliklari uchundir. Ul zot men ko'rmagan narsani ko'rardilar". dedim. "Muti'" esa. Al-Os ismi haqida 849. ular hali Islomni qabul qilmagandilar.a.a. Usmon (r.a. sening oting Hishom bo'lsin" dedilar. Quraysh qabilasida Mutadan boshqa yana to'rtta Al-Os ismli kishilar bo'lib.a.deb so'radilar Rasululloh (s.a. O'shanda Muti'dan boshqa quraysh osiylari Islomga kirmagandilar".v.) haqida bo'lsa. Muti'ning ismi ham shunday edi. Usmon ibn Affon (r. Rasululloh (s. Rasululloh (s. Men bir kuni Rasululloh (s. "Zahm". dedilar.): "Ey.a.v.v. “Al-Os” arab tilida' "osiy. "itoatkor" degan ma'nodadir. issiq bir kecha-da Payg'ambar (s.v. dedilar. uyatchanlik ma'nolarini anglatadi.a.a.nur. Shihob ismi haqida 848.) vahiy olib tush-gan edilar.a.a.)ni so'ksa. 365-bob. yulduz. Bashir ibn Nuhayk aytdi: "Bashir ibn Hasosiy (r.) aytdilar: "Rasululloh (s. Abdulloh ibn Muti' aytdilar: "Muti'dan eshitdim: "Rasululloh (s.a.v.): "Unga ham Allohning salomi va rahmati bo'lsin.a.Bu o'rinda "o'g'illaringizdan biri" deyilishiga sabab. ulardan Usmon ibn Affon (r.a.) uni Muti' deb nomladilar.) ham shu yerda edilar. Alloh taolo Qur'onda bildirgani kabi Rasululloh (s. ul zot: www.) haklarida so'rab chiqing.v.a.v. "bo'ysinuvchi" . unga Allohning la'nati bo'lsin!" .v.)ning huzurlariga kirib: "O'g'illaringizdan biri sizga salom yo'lladi va Usmon ibn Affon (r. senga salom yo'llamoqdalar".v.kamtarlik. shu'la.)ga Jabroil (a. "Sening isming nima?" .a. Shihob .)ning yelkalariga urib: "Yoz. Oyisha (r. Kimki Usmon (r. tovozelik.v.) haqlarida fikringizni so'ra-di".dedilar.

dedilar. Odamlar: "Barakot bu yerdami?" . lekin mening kunyam bilan hech kimni chaqir-manglar.) rivoyat qilindi: "Juvayriyaning ismlari Barra edi. Payg'ambarlarning ismlari haqida 859. Imom Ismoil al-Buxoriy "Ey. So'ngra1 sukutga cho'mdilar va boshqa hech narsa demadilar.v. Payg'ambar (s. Jobir ibn Abdulloh (r. Nofi'. Ibn Abbosdan (r. deb javob beriddi. Raboh ismi haqida 858.v. Umar ibn Xattob (r. Yasor. "Oga-onam sizga fido bo'lsin. "Bu yerda emas".a. Rasululloh (s.v. Baraka. Abu Hurayra (r. 370-bob. Roviy A'mash: "Rafi' ismi haqida gapirgan yo gapirmaganlarini bilmayman".a.) aytdilar: Rasululloh (s.a. dedilar.) unga Maymuna ismini berdilar". 857. (Bu bilan ism emas.a. 371-bob.baxtli. deb nomladilar". U ham tezda poyabzalini yechib tashladi . Biroz yurgach.a. "Ey.com kutubxonasi 134 . Mazkur hadis mazmuni Bashir ibn Ma'bad Sadusiqdan rivoyat Qilingan 793-hadisda ham bor.a. so'zning ma'nosi nazarda tutilmoqda). Maymuna . inshoalloh.) Rasululloh (s.v.): "Mening ismimni (go'daklarga) qo'yinglar. sabtiya kiyib olgan odam! Poyabzalingai yechib tashla!" . U har bir xayrli ishga meni yo'lladi". deb marhamat qildilar. bu hadis Hasosiyning xotini Laylodan rivoyat qilingan. 853-hadis mazmunan 852-hadisning takrori. dedilar. mushriklarning qabristoni yonidan o'tdik.Al-adab al-mufrad.ziyouz. dedi. Barra degan ism haqida 854. dedim".deb buyurdilar.v.a. Aflah va shunga o'xshash ismlar quyishdan qaytarishni xohladilar.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.v.a. Abu Hurayra aytdilar: "Maymunaning ismlari Barra edi. Allohdan hech bir shikoyatim yo'q.)dan kirishim uchun izn so'ra". Men Abulqosimman" . dedilar.a. ummatlarimni dan qaytaraman".a.a. Jobir ibn Abdulloh (r. 369-bob. barcha xayrli ishlarni qildilar". Shu orada qabrlar ustida poyabzali bilan yurgan bir odam ko'rindi.a. dedim.) uni Juvayriya. 855. Raboh. Rasululloh (s.)ning yonimdagi xodimyaari Rabohta: "Ey. www.) aytdilar: "Payg'ambar (s. Aflah ismi haqida 856. Rasululloh (s.) Ya'lo. qaysidir yaxttti ishing uchun u seni O'zining Rasuli bilan birga bo'lmoqqa muyassar etdi". Hasosiy! Sen Allohdan rozi bo'lginki. "Mana bular barcha xayrli ishlardan yuz o'girib o'tdi-lar".) vafot etgunlarigacha bu ismlarni taqiqlamadilar. So'ngra musulmonlarning qabristoni yonidan o'tayotganimizda: "Bular esa.a.v. qutlug'.a.v.) dan rivoyat qildilar: "Xudo menga umr bersa. 368-bob.) ayollaridan alohida o'targan vaqglarida Rasululloh (s.v.deb so'raganda.

a. U: "Men otam qo'ygan ismni o'zgartirmayman". xurmo chaynab.): "Mening ismimni qo'yinglar. ismini Muhammad qo'ymoqchi bo'ldi".)ning huzurlariga keltirdim.) menga Yusuf nomini berdi-lar. rasulalloh.a. shunday: arablarda Raboh ismi uchramaydi. deb atashni istagan edi". Ra-sululloh (s. Rasululloh (s. Bu Abu Musoning to'ng'ich o'g'li edi. Roviy Husayn ham shunday deb naql etgan. Modomiki. 2. dedilar. dedi.) aytdilar: "O'g'lim tug'ilgach. dedi.) aytdilar: "Ansorlarimizdan birining xonadonida o'g'il tug'ilib. ismini Muhammad.) huzurlariga kelganida undan: "Isming nima?" ~ deb so'radilar. boshimni siladilar". Rasululloh (s. "Hazn". deb marhamat qildilar.v. bir kishi: "Ey.a.a. Sulaymon aytgan hadisda esa. shuning uchun Rasululloh uni o'zgartirishni aytganlarini hamda so'zlari qabul bo'lmay.a. bunday: "Uning bir o'g'li bo'lib.Al-adab al-mufrad.) aytdilar: "Rasululloh (s. dedi.v.) aytdilar: "Rasululloh (s. "Hazn"ning ma'nosi "g'am-anduh". quchoklariga olib.Ya'ni men faqatgina Qosim ismli farzandim bo'lganligi uchungana emas. Abu Muso (r.a. Hazn ismi haqida 864. Ul zot unga qaradilar.a. ammo bu ismni qo'yish man' etilmagan. dedilar".v. yerda qolishining oqibati qanday bo'lishini anglatilmoqchi. kunyam bilan kunyalanmanglar". 863.ziyouz. balki Alloh tomonidan dunyoviy va uxroviy ishlarda taqsimotchi qilib yuborilganim uchun azaliy qismat taqozosi bilan Abulqosimman 860. Sa'id ibn Musayyib otasidan. (Ibn Musayyib aytadi: hali hamon uyimizdan g'am-anduh arimaydi).a. Payg'ambarimiz xodimlaridan birining ismi Raboh ekan. U kishi: "Ey. ammo kunyamni olmanglar.a. men adolatli taqsim qiluvchi bo'lib keldim va shuvday qilyapman". Shu'ba Mansurning hadisida shunday deb rivoyat qildi: "Ansorlardan biri o'g'lini ko'tarib Rasulullohning huzurlariga keldi". 861. u bilan chaqaloqning tanglayini ko'tardilar. Abulqosim".v. www.a. So'ng o'g'limga barakotli umr tilab duo qildilar".) bozorda yurgan edilar. Ummatlariga bo'lgan buyuk marhamatlari sababli ularga qiyinchilik bo'lishini o'ylab (F. 865-hadis mazmuni 864-hadisda aynan takrorlangan. Jobir ibn Abdulloh (r.) uning ismini Ibrohim qo'yib. Rasululloh (s.): "Ismimni ism qilib qo'yinglar.v. Bu hadis mazmuni. bu ism joriydir 3. u bobosidan rivoyat qildi: (Sa'idning bobosi Hazn) Payg'ambar (s. "Raboh" ismi ibroniycha bo'lib. Anas ibn Molik (r. dedi.com kutubxonasi 135 .s). men sizni chaqirmagandim".v. vallohu a'lam. 372-bob.a. dedi. 862. chunki. Yusuf ibn Abdulloh ibn Salom (r. arablar go'daklarga bu ismni qo'ymaydilar.v. Imom Ismoil al-Buxoriy 1. Ul zot: "Endi isming Saxl bo'lsin".

deyilgan edi. Anas ibn Molik (r. Tug'ilmagan bolaga kunya berish haqida 872.a. sizdan keyin farzandimga ismingizni yoki kunyangizni qo'ysam bo'ladimi?" . Usoma ibn Zayd aytdilar: "Rasululloh (s.)dan rivoyat qilindi: "Abdulloh Alqama tug'ilmasidan oldin unga Abu Shibl. U: "Yig'ilishimizga zarar yetkaz-ma".) aytdilar: Bir xonadonda farzand tug'ildi. Shunda ul zot: "Ey.a. Alqamaning otasi ham Abdulloh ibn Mas'udning Quli edi.2 Alqama ibn Qaysning xojasi va ustozi Abdulloh ibn Mas'ud ko'zda tutilgan.a.a. Go'daklarning kunyasi haqida 871. chumchuqqa nima bo'ldi?" dedilar.a.) aytdilar: Rasululloh (s. Imom Ismoil al-Buxoriy 373-bob. Abu Umayr.a. Rasululloh (s. 376-bob. 869-hadis ham Anas ibn Molikdan rivoyat tsshingan bo'lib.v. ya'ni Sherbachchaning otasi. 860-hadisning takroridir.deb so'radilar.): "Juda yaxshi aytibdi. dedi.com kutubxonasi 136 . Ismini Qosim deb qo'ydi.deb so'radilar. Mushrik ham kunyasi bilan chaqiriladimi 870.)ga borib bu haqda arz qildi. deb kunya bergan bo'lsalar kerak. bu kunya bilan seni ulug'lamaymiz". www.)ning ism va kunyalari 866. U hadis ham Anas ibn Molikdan rivoyat qilingan edi.v. Jobir ibn Abdullohdan rivoyat qilingan 860 va 862-hadislarda ham shu mazmun ifoda etshgan. 374-bob. Rasululloh (s. Uning bir chumchug'i bo'lib. Ayollarning kunyasi haqida 874-hadis mazmuni 875-hadisda keladi. lekin kunyamni ism qilib qo'ymang.a.v.) Abdulloh ibn Ubay ibn Salul qatnashayotgan bir yig'inga bordilar. Ali (k.): "Ey. Ibn Xanafiya aytdilar: "Hz. uni o'ynab o'tirardi. 377-bob.v.dedilar va bu bilan Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni nazarda tutdilar".ziyouz. dedi. ismimni ism kilib qo'ying.a.) uyimizga kirib ukamni xafa bo'lib turganini ko'rdilar va: "Unga nima bo'ldi?" . vallohu a'lam. Kichkina ukamga Abu Umayr degan kunya (laqab) berdilar. Jobir (r. 389-hadisda "maynachang".) Sa'd ibn'Ubodaning oldiga borib: "Eshitdingizmi. shuning uchun uning tug'iladigan bolasiga hali tug'ilmasdanoq Abu Shibl. Abu Huray-radan rivoyat tsilingan 859hadisda ham. "Ha". chunki men Qosimman". deb kunya qo'ygandilar .) biznikiga kirdilar. Ibrohim (r. ammo ularning do'stligi ham bo'lgan. Allohning Rasuli. 375-bob.Al-adab al-mufrad.v.1 Bu hadisning mazmuni 178-bobdagi 389hadisda qisman o'tgan.v. O'shanda u hali Islomni qabul qilmagandi. deb javob berdilar ul zot". 867. Rasululloh (s. 873-hadis mazmuni 872-hadisning takroridir. Ansorlardan biri: "Senga Abulqosim kunyasini bermaymiz.v.a. 868-hadis 866-hadisning mazmunan takrori. Farzand ko'rgan ota Rasululloh (s.v. Bir kuni chumchug'i o'lib qoldi. "Uning chumchug'i o'lib qoldi". Payg'ambarimiz (s. Abu Habobning nima deganini?" .a. deyishdi.

balki Ali (k. "Abu Turob" bu o'rinda "Tuproq otasi" degan ma'noda emas. Shun-da Muoviya. Bilol (r. "Sen qanday yomon tarbiya olgansan-a!" .) u kishini turg'azib. Balki uning ma'nosiga qaraladi: agar unda Allohning sifatlari. u: "Haklar". ne'matlari.a. 380-bob. Ya'ni kunyang Ummu Abdulloh bo'lsin. Bir kuni hazrat Ali hz.a. uydan chiqib ketdilar va masjidning devoriga suyanib oddilar.v.) u kishining oddilariga keddilar.a. dedilar.) aytdilar: "Do'stlar ko'pay-gan sari burchlar ham ko'payadi".)ni (ya'ni meni) ko'rsatib: "O'g'ling bilan kunyalan".v.v) majoziy ma'noda uni shunday deb kunyalaganlar. Kishining o'zidagi biron belgi bilan kunyalash haqida 876. men eshitayotgan narsani eshitayapsanmi?" . Hz.v.) yetib kelgunicha turib qoldilar va: "Sho'ring qursin. 381 -bob. Qays aytdilar: "Muoviya kichkina ukasiga: "Xo-dim bolani mingashtirib ol".a. Kim u kshpini shunday deb chaqirsa.) yonlariga bordilar.a. Rasululloh Abdulloh ibn Zubayr (r. Abu Turob". Fotima (r. U kishi: "Ha faqat yaxshisini o'qi".)ning xurmozorida o'tirganlarida hojatga chiqtsilar. ustboshlarini qoqib qo'ydilar va: "O'tir. Meni ham kunyalamaysizmi? .a. www. Ali (k.dedilar.Al-adab al-mufrad.a.v.ziyouz.a. Alining orqalari tuproqqa belanib ketgan edi. 379-bob. u: "Ey.a. devorning tagida o'tirganlarini aytishdi.) bu kunya bilan ataganlar. shu bilan birga she'rni butunlay rad etilmaydi. dedilar. Sahl ibn Sa'ddan rivoyat qilindi: "Hz. ey Bilol.) Abu Talha (r.a. Oldilarida Yosibn Haysama bor ekan.v)ning ust-boshi tuproq bo'lib ketgani uchun Rasululloh (s.)ga yoqimli ism Abu Turob edi. Bilol (r. deganini eshitganman".com kutubxonasi 137 . Roviy Yahyo: "Men Musodan burchlarning nima ekanligani so'ragan edim. Rasululloh (s.a.a.dedilar. Payg'ambar (s. U ko'nmadi.dedi. Foruqning o'g'illari! She'rlarimdan o'qib beraymi?" .): "Men hech narsa eshitmayapman".a. dedilar. Imom Ismoil al-Buxoriy 875.dedi. Ya'ni barcha she'rlar ham birdek maqbul emas. Rasululloh (s. Anas ibn Molik (r. U kishini fa-qatgina Rasululloh (s. Adab haqida 878. Amr ibn Oss (r.a.a. dedi. Abdulloh ibn Zubayr aytdilar: "Hz.dedilar. Ba'zi she'rlar hikmat bo'lishi haqida 880. Kdys atdilar: "Men Abu Sufyonning unga "Ukangni o'z holiga qo'y". 879. xursand bo'lardilar.)dan xafa bo'lib. Shunda ul zot: "Bu qabr egasi azoblanmoqda".) bir qabrning yonidan o'taetib.v. Yoshi ulug' va hurmatli kishilar bilan birga yurish haqida 877. dedilar". 378-bob. Xolid ibn Kayson aytdilar: "Men Abdulloh ibn Umarning huzurlariga borgan edim. Bilol (r.) kelib u kishini so'radilar. Oyisha "Yo Rasulalloh! Boshqa ayollaringizni kunyalagan ekansiz. She'rning Ibn Umarga yoqmaydigan joyi kelganda "Bas qil!" . deb javob berdi.v. deb javob berdilar. Keyinchalik bu qabrda yotgan mayit yahudiy ekani ma'lum bo'ldi".) aytdilar: "Rasululloh (s. Payg'ambar (s.v.

) "Xamirdan qil sug'urgandek ulardan sizni tortib olaman".v.a.): "She'r so'zining qandayligiga qarab belgilanadi: yaxshisi yaxshi so'z. yiringa to'lgani yaxshiroqdir".) "Sizlardan biringizning qorni she'rga to'lishi.a. dedim.a.a. "Uni so'kmangiz. faqat unda Asvad ibn Sari' Rasu-lullohdan "Rabbimga bag'ishlangan madhiyamni o'qib bersam maylimi?" .a.) aytdilar: "Rasululloh (s. Abdulloh ibn Amr (r.)ni mudofaa qilardi". deb javob berdilar. www. 887. Hz. Ubay ibn Ka'bdan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.a. dedi". Oyisha (r.deb so'raydi. ko'pi ham kufrdir ". she'r to'qir edilar. dedilar va boshqa hech narsa qo'shimcha qilmadilar".. "to'lmoq" lafzi kelmasdi.v. Hishom otasidan shunday naql qilgan: "Oyisha onamiz huzurlarida Hasson ibn Sobitni so'kishgan edi. Imom Ismoil al-Buxoriy yaxshilikka undov.v. axloq-siz so'z kabidir". Mushriklar Rasululloh (s.). 885-hadis 883-hadisning takrori.v.Al-adab al-mufrad.a. derdi". Shunda Oyisha (r. dedilar". Ya'ni mushriklarning ahmoqona bo'htonlaridan nomingizni himoya qilaman.) aytdilar: "Rasululloh (s.ziyouz. yomon.a. men Parvardigorimni go'zal sifatlar bilan maqgab madhiya bitdim". Go'zal va yomon she'rlar haqida 888-hadis 882-hadisning aynan takroridir. "Mening nasabim(ni mushriklarning haj-viyalaridan) qanday (holi qilasan)?" . Mutarrif aytdilar: "Men Imron ibn Husaynga Kufadan Basragacha bo'lgan yo'dda hamroh bo'ldim. Oyisha (r. Ul zot: "Parvardigor hamdni yaxshi ko'radi".v)ni hajv qilib. degandilar". Yo'l asnosi qaysi joyda to'xtab dam olganimizda u kishi menga she'r o'qib: "Kinoyali so'zlarda yolg'ondan qochishlik bor".)dan mushriklarni hajv qilishga ruxsat so'radi. demoqchi (t. Bordiyu she'rda kimnidir qajv va masxara etilgan yoxud u ayollar madhiga bag'ishlangan bo'lsa.. 884.a): "Abu Hurayraga Xudo rahm qilsin. dedilar". taqvodorlarning vasflari keltirilgan bo'lsa. Abu Hurayra (r. bunday she'rlar maqbul hisoblanadi. 382-bob.a. chunki u Rasululloh (s.) aytdilar: "Hasson ibn Sobit rasululloh (s. 886.a.): "She'rlarning hikmatlisi ham bor". dedilar". Asvad ibn Sari' aytdilar: "Yo Rasulalloh. Chunki unday hajviyalarning ozi ham.v.a)ga: Abu Hurayra (r. qabihi esa.a. 889. Tag'oviy aytadilar: "Hadisdagi she'rdan Rasululloh (s.a. . dedilar".): "Kishining qorni jarohat bilan yiringga to'lishi she'r bilan to'lishidan yaxshiroqdir". 883.com kutubxonasi 138 ." deya yuqoridagi hadisni aytgani bildirildi. Shuvdan keyin ul zot: "Sizlardan biringizning ichi mana shunday hajviy she'rlar bilan to'lganidan ko'ra. 882. bu turdagi she'rlar harom hisoblaiadi 881.v. hadisning boshini yodlabdi-yu.dedilar Rasululloh (s.v)ni hajv qilingani ko'zlangan bo'lganida edi. oxirini yod olmabdi.

Ko'p gap haqida 899.) ishtirok etgan bir yig'inda nutq so'zladi. Anas ibn Molik (r. 384-bobdagi 894-hadis 884-hadisning tak-Rori. so'ng Rasululloh (s.a. faqat bunda roviy aniq emas. ezmalanib gapirdi.a. ularning sochlarini olib turginki.) gapirdi. 891-hadis 342-bobdagi 815-hadsjing takrori. So'ng: "So'zning ham sexri bor".com kutubxonasi 139 .ziyouz. go'zal jumlalar bilan so'zladi. Ibn Umar (r.)dan rivoyat qilinadi: "Alloh taoloning ushbu: "Shoirlarga yo'ldan ozganlar ergashurlar.) (uning gaplarini yoqgirib): "Bayon uslubida ham joziba bordir. 387-bob. Imom Ismoil al-Buxoriy 890. Amr ibn Salomdan rivoyat qilindi: Abdulmalik ibn Marvon farzatstsiga Sha'biyni tarbiyachi qilib olib keddi va: "Ularga she'r (san'atini) o'rgatginki. Shoirlarga ergashmoq haqida 894.a. Hz. ular bilan odamlarning sharaflilari yonida o'tirginki.386-bob.deb "Shuaro" surasining 227-oyatini o'qidilar.a. dedilar.v. tahrirda Asvad nomi Anas bo'lib xato ketgan bo'lishi mumkin. insonlar. Shunda Rasululloh (s. 388-bob. ularga go'sht berginki. Urva naql qildi: "Hz. Bayonning jozibador.a. Ularning har vodiyda (mavzuda) daydishlarini ko'rmadingizmi? O'zlari qilmagan narsalarni gapirishlarini ham?" (26:224. sehrli usuli haqida 896. qisqa so'zlang. dedilar.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.a.v. axloqsizi ham. 900. 385-bobning 896-hadisi ham 894-hadisning takroridir.) aytdilar: "Bir kishi xalifa Umar (r. 383-bobdagi 893-hadisda 346-bobdagi 822-hadis mazmuni takrorlangan. chunki gaplarni bezab gapirish shaytondandir". dedilar".a.v.) zamonlarida Mashriqdan ikki xatib (notiq) kelib nutq so'zladi.) turib so'zladilar va: "Ey. yuraklari baquvvat bo'lsin. deb marhamat qildshar. odamlarga ikki xatibning gaplari yoqdi.a. Oyisha (r. bo'yinlari mustahkam bo'lsin.):"Ezmalanib gapirmoq shaytondandir".Oyisha (r.v.) "Insonlarning eng katta gunohkori qabilasini hajv qilgan shoir va otasini inkor qilgan (undan kechgan) odamdir". Hz.a. dedilar".v.a. faqat bu hadis Abdulloh ibn Umardan rivoyat qilingan.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.)ning xatiblari Sobit ibn Qays (r. fadat bundaAnas ibn Sari' deyil-gan.) dedilar: "She'rning yaxshisi ham bo'ladi.v. Umar (r. She'rdan ham karih ko'rilgan narsalar haqida 898.): Umayyaning she'rlaridan uning yaqinda musulmon bo'lishji angla-sa bo'ladi".)ning oldilariga keddi va ochiq. 892-hadis 883 va 885-hadislarning takrori. 226) . faqat bunda Rasu-lumoh (s. dedilar. ba'zi she'rlar hikmatdir".a. 385-bob. Uzoq.a. axloqsizlarini tashlang". 225.a. Payg'ambar ^s.a. www. el ichida bu borada mashhur bo'lsinlar. Yaxshisini oling. toki ular bilan munozara qila bilsinlar. unga ushbu istasno oyati ham tushdi" . Ibn Abbos (r.)dan rivoyat qilindi: "Bir kishi yoki bir a'robiy Rasululloh (s. Ibn Abbos (r.Al-adab al-mufrad.degan oyatlari tushgach. 897.

905. dedilar.Nofi' aytdilar:"Abdulloh ibn Umar far-zandlarini noto'g'ri.Rasululloh (s. hatto ul zotning xurrak to-vushlarini eshitdik. deyishdi.a. meni chaqi-ringlar".v.v. ey. Ul zot: "Ular ishlarining asli yo'q". Rasulalloh.a. Shu payt qurol-yarog'ning sharaqlagan ovozini eshitdik. Ularning biri ikkinchisiga: "sod" harfi bilan "asobta" .a. 393-bob. ammo bu hamd uchun na oldimizda bir maqsad bor. 389-bob. dedilar. Oyisha onamiz dedilar: "Odamlar Payg'ambar (s. Imom Ismoil al-Buxoriy 901. Piching gap qilish haqida 907.a. Ul zot kelib o'tirishlari bilan bir kishi: "Allohga hamd aytamiz.a.): "Sizlar hammangiz masjidlaringizda to'planing. Bildikki.) aytdilar: Rasululloh (s. dedilar.a. dedi. deyishning o'rniga "sin" harfi bilan "asabta" . 390-bobdagi 903-hadis 142-bobdagi 306-hadisning takrori.) safarlarining birida tuyalarini www.dedilar. ularning nogahoniy hujumidan saqlanish kerak edi. Umar: "Noto'g'ri gapirish noto'g'ri o'q otishdan og'irroqdir".Al-adab al-mufrad.a. Rasululloh (s."mo'ljalga tekkizding". Abdurrahmon ibn Ijlon aytdilar: hz.a.v. Shunda hz.) uxladilar.) boshqa bir masjidga ketganlar.)dan kohinlar haqida so'radilar. Rasululloh (s.v. Rasulalloh. sizni qo'riq-lash uchun keldim".a. Rasululloh (s. ular aytgan narsayaarning ba'zisi to'g'ri chiqadi".v. Biz ham xafa bo'lib bir-birimizga qarab qoldik. dedi kelgan kishi. tuni bilan meni qo'riqyaasa". haqiqatda jozibador so'zlar bor". na ortidan keladigan bir manfaat bor". Odamlar: "Ey. Keyin Rasulul-loh (s. biz.) uning bu gapidan ozorlanib.ziyouz.a. Abu Yazid (r. dedi.v. Bizning masjidimizda birinchi bo'lib qavm to'plandi. ortlaridan izlab bordik va bir masjidda o'tirganlarini ko'rib.) aytdilar: Rasululloh (s. istaganini ortiga qo'ygan Allohga hamdlar bo'lsin.v. O'sha paytda Madinada tashqi va ichki dushmanlar xavfi kuchli bo'lib. Shunda Rasululloh (s.)ni taklif qildik."so'kding". "Sa'dman. Oyisha (r. qaysiki masjidda qavm to'la ravishda to'plangach.a. g'aliz gapirishdan qaytargan edilar".v.)dan rivoyat qilinishiga ko'ra. Ul zot: "Kim u?" .v.a. Anas ibn Molik (r. Noto'g'ri gapirishdan qaytarish haqida 904. folbin)ning quloqlariga tovuqday qu-qulab yetkazadi.a. 391-bob.).ham o'sha masjidga kirib o'tirdik. "Istaganini oldiga.) ke-chalarning birida uyqusizliqdan qiynaldilar va: "Qani endi hozir sahobiylarimdan biri kelsa-yu. Orzu qilish haqida 902.): "O'sha to'g'ri gaplarni hayton o'g'irlab qochadi va do'sti (ya'ni sehrgar. deyish haqida 906.v. So'ng bizlarga haqiqatdan ta'lim berdilar.com kutubxonasi 140 . dedilar. deb marhamat qildilar. "Uning asli yo'qtsir". dedilar Rasululloh (s. masjiddan o'sha zahotiyoq chiqib ketdilar. Umar o'q otishayotgan ikki kishining oldidan o'tdilar. Keyin ular bir rost gapning yoniga yuzlab yolg'onni qo'shadilar". 392-bob.

so'ngra uni malomat qilmagan-man. 394-bob. Axir. Amr ibn Os (r. Abdulloh ibn Umar (r. Kishilarga yo'l ko'rsatish haqida 914.) otalari hz. Zuhriy (r. Alloh senga bu yo'lda najot eshigini ko'rsatadi yoki Alloh senga bir najot yo'li paydo qiladi".): "Kimki birovga hadya bersa yoki unga to'g'ri yo'lni ko'rsada. Men og'zi bo'sh odamga sirimni aytib qo'yib. Abdulloh ibn Shaxir aytdilar: "Men Imron ibn Husayn bilan Basragacha hamroh bo'ldim.). Umar (r. Men otamdan: "Ul zot sizga nima dedilar?" .Al-adab al-mufrad. sovuqqonlik bilan qilginki. taqdirdan qochgan odamga hayron bo'laman. shisha idishlar (ya'ni ayollarga) yumshoq muomala qil!" dedilar. Alloh taolo undan qutilish yo'lini ko'rsatmagunga qadar o'sha qarin-dosh bilan yaxshi muomala qilib gurmasa. Hz.v.a.deb so'radim.a.a. Muhammad ibn Hanafiya dedilar: "Kimgaki bir qarindoshi yomonlik qilaversa. tikon va suyaklarni olib tashlashing ham sadaqadir. gapirganing birovniki". o'zim sirni ichimda saqiay olmagan bo'lsam?! Ya'ni "Gapirmaganing o'zinpshki. Masxara qilish haqida 911. Baro ibn Ozib (r. (Oqibatda) ulardan ba'zilarining boshiga ham musibat tushdi". aytdilar: "Men otam bilan Rasululloh (s. www. Umar (r. deb aytdilar". Sirni fosh etish haqida 910. Otam ul zot bilan mensiz sekin-sekin gaplashdilar. Oyisha (r. "Bir ish qilmoqchi bo'lsang.) aytdilar: "Boshiga musibat tushgan odam bir to'da ayollarning oldidan o'tayotganida ayollar uning ustidan kulib masxara qildilar.a. yo'ldan adashgan bir kimsaga to'g'ri yo'lni ko'rsatash ham sadaqadir".) aytdilar: "Qadarning ichida bo'la turib. Do'stining ko'zidagi gardni ko'radi.) huzurlariga keldim.a. 397-5ob.com kutubxonasi 141 . (sirni ochyb qo'ygani uchun) qanday uni malomat qilayin. 913. dedilar". odamlarni badal to'lab (asir-liqdan) ozod qilganchalik savobga ega bo'ladi".a) aytdilar: "piching gap qilish musulmonning yolg'ondan saqlanayotganiga yetarli (dalil) emasmi?" 909. 915.) dan naql qildilar: "Kishi eshitgan narsasini gapiraverishi yolg'onchiligi uchun yetarlidir". U har kuni: "Piching gapda yolg'on bo'lishi muqarrardir". Imom Ismoil al-Buxoriy haydab bo-rayotgan tuyabonga: "Hay-hay Anshaja. 395-bob. do'stinpta tabassum bilan qarashing ham sa-daqadir.ziyouz. deb she'r o'qirdi. dedilar".a. o'zining ko'zidagi xoda bilan ishi yo'q.v.a. Ishlarda shoshmaslik haqida 912. odamlar o'tadigan yo'ldan tosh.)dan rivoyat qilindi: "Do'sting-ning chelagiga o'z chelagingdan suv quyib qo'yishing ham sadaqadir.a.)dan rivoyat qilindi: "Rasu-lulloh (s.a. Abu Zarr (r. 396-bob.) Baliy qabilasidan bo'lgan bir ki-shidan riyuyat qilib. demoqchi (t. u aqyali odam emasdir". 908. uni shoshmasdan.

922. 400-bob.a. dedilar. Muhammad (s.a. Ubaydulloh ibn Anas otasidan.) shahodat barmoqlari bilan o'rta barmoq-larini juftlab qo'rsatganlar.) aytdilar: "Rasululloh (s.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. Ibn Abbos (r. 401-bob. buzg'unchilik haqida 917..v. Rasululloh (s.a. dey-man". ya'ni karim o'g'li karim. Rasululloh (s.a. birov birovdan faqat Alloh taologa qilgan taqvosi bilangina ustun va hurmatlidir". Muhammad!" . Odamlar mening oldimga amallar bilan kelmaydilar.) aytdilar: "Men hech kimni ushbu oyatga amal qilayotganini ko'rmayapman: "Ey. karim o'g'li karim.v. Zulmning jazosi haqida 918. www.a.s. yo'q".deb so'ragan edi. u esa bobosidan nakl qilgan. insonlar! Darhaqiqat Biz sizlarni bir erkak (Odam (a. Ibn Abbos (r.a. Sizlar dunyoni gardaningizga osib kelasiz va: "Ey. Payg'ambar (s.) Makkadagi uylarining hovlisida o'tirganlarida oldilaridan Usmon ibn Maz'un (r. Abu Hurayra (r.a. Ul zot uning ro'parasiga o'tirdilar.v. dedilar. Aslzodalik.)ga qarab kulimsiradi.a. Holbuki.com kutubxonasi 142 .): "Qiyomat kunida do'stlarim taqvodorlardir.) shunda unga: "Kel. unga Allohning la'nati bo'lsin!" . Usmon: "Bu qalbimda imon o'rnashib.a.a.v.) o'tib.Al-adab al-mufrad.-v." (49:13).deya yordam so'raysiz.v. Unga gapirayotab ko'zlarini osmonga tikdilar va: "Hozirgana sen o'tirgan vaqgda Allohning elchisi (Jabroil (a. u men bilan jan-natda mana shunday bo'ladi". Roviy Muhammadning aytishicha. deb ikki barmoqiarini juftlab ko'rsatdilar. Ya'qub o'g'li Yusufdir".a.v. Ibrohim naslidan Ishoq o'g'li Ya'qub.v. karim o'g'li karim. Abu Hurayra (r.)ni yaxshi ko'rib qolganimda ro'y bergan edi".deydi. Abdulloh ibn Abbos (r.a. Usmon: "U nima dedi sizga?" . Rasululloh (s.a.): "Kim ko'zi ojiz kishilarni adashtirsa.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. Rasululloh (s.a.s) va bir ayol (Havvo)dan yaratdik hamda bir-birlaringiz bilan tanishishingiz uchun sizlarni (turli-tuman) xalqlar va qabila (elat)lar qilib qo'ydik. dedilar va ikki tomonlarini ko'rsatdilar". Alloh nazdida eng (azizu) mukarramrog'ingiz taqvodorrog'ingizdir. 919. Rasululloh (s. nasablar bir-biriga har qancha yaqin bo'lsa ham.)dan rivoyat etilishiga ko'ra. Odamlar bir-birlariga "Men sendan hurmatliroqman!" .ziyouz. o'tir".) shunday deb marhamat qildilar: "Aslzoda.a.dedilar". 399-bob. Ko'zi ojizlarni adashtirish haqida 916. Albatta. dedi".v. oqsuyaklik haqida 920. U "Xo'p".) aytmishlar: "Har kim ikki qizni tarbiyalab voyaga yetkazsa..a. dedi. Zulm. Imom Ismoil al-Buxoriy 398-bob.) mening yonimga keldi".) marhamat qildilar: "Qarin-doshlik rishtalarini uzish va zulm insonning bu dunyodayoq jazo olishini tezlashtiradigan ikki (gunoh) eshigidir". ul zot "Nahl" surasi 90-oyatni o'qib berdilar. Men: "Shutsday-shuvday.v. 921.

a. So'ng ushbu oyatlarni o'qidilar: "Bas.a. oqsuyaklikni nima deb o'ylaysiz? Aslzoda-likda eng afzalingiz xulqi eng go'zal bo'lganingizdir".) aytdilar: "Men Rasululloh (s.) suhbatdoshlariga voqeani aytib berganlari-da ular nshonqiramay "Subhanalloh" dedilar. deb gapni muxtasar qildilar . bas. unga osonlikni muyassar qilurmiz" (92:5-7). deb qo'yi-ladi.a. Rasululloh (s. Abu Hurayra (r.v. hamda go'zal (narsa)ni tasdiq eda. Har kim o'z xilqatiga moyil qilib qo'yiladi. kimki badbaxtlardan bo'lsa. 928. 926-hadis Abu Huray-radan rivoyat tsilingan. Taajjublanganda "Subhanalloh" deyish haqida 927. oliyjanoblikni bayon qilib bergan:sizlarning hurmatlirog'ingiz taqvodorroshngizdir.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.a. As-lzodalik.deydi".a.com kutubxonasi 143 .v. Shunda odamlar "Subhanalloh!" . Sahobiylar: "Ey.v.)ga: "Nimaga siz boshqa odamlarga o'xshab Rasulullohdan hadis rivoyat qilmaysiz?" .a.v.): "Bunga men. saodat yo'li. Oyishadan boshqa so'z qurshshshida ifoda etilgan. va (Allohdan) qo'rqsa. bu dunyoda ham o'zaro ixtilofga boradilar". Abdulloh ibn Abbos (r. Ular-dan (ruhlar olamida) tanishganlari bu dunyoda ham bir-birlari bilan hamkorlashadilar. Abu Bakr va Umar ishonamiz". ajablanish va ishonmaslik ma'no-sida "Subhanalloh". biz taqtsirimizga ishonib amalni tark etamizmi?" .deb so'radilar. Rasululloh (s. kimki (zakot va sadaqotlarni) bersa.a. Oyisha (r. Rasululloh (s. Ul zot: "Amal kdling. unga badbaxtlik ishlari oson kdlib qo'yiladi". gaplari gaplariga to'g'ri keladi. unga saodat amallari osonlashtirib qo'yiladi. Rasululloh.v. Imom Ismoil al-Buxoriy 923. og'ir kunda ularga kim qarab turadi?" .a.Kimdir biron ajabtovur rivoyatni yoki hikoyani yoxud voqeani ayt-sa.) bir janoza paytida qo'llariga bir narsa olib tuproqni titdilar va: "Sizlardan har biringizning do'zahdan va jan-natdan joyi hozirlangan". dedilar". dedilar. bir bo'ri hujum qilib bir qo'chqorni olib ketdi.a.): "Kimki yolg'on hadisni www. 402-bob. Usayd ibn Abu Usayd onalaridan rivoyat qildilar. 925-hadis ham hz.v.deb so'radim. 925-926-hadislar 924-hadisnjg aynan takrori bo'lib. Onalari aytdilar: "Men Abu Qatoda (r.) shuning uchun ham ularning ajablanishiga chandon e'tibor bermay "Bunga men. Abu Bakr va Umar ishonamiz". Hz.) aytdilar: "Hurmatga sazovorlikni siz nima deb o'ylaysiz? Alloh taolo hurmatga sazovorlik. Yana dedilar: "Kimki saodat ahlidan bo'lsa.v. Cho'pon uning ortidan tush-ganda bo'ri unga qarab: "Qo'ylaringning mendan boshqa cho'poni yo'q bo'lgan dahshatli. 403-bob. ya'ni taqdirida jannatiyligi bitilgan bo'lsa.v. do'zaxiyligi bitilgan bo'lsa zalolat va sharorat yo'liga solinadi. Hz.)ning shunday deganlarini eshitdim: "Bir cho'pon qo'ylarini qo'riqlab turganda. deganlarini eshitdim".): "Men Rasululloh (s.Al-adab al-mufrad. Abu Qatoda (r. Qo'l bilan yerni silash haqida 929. 404-bob.) ning: "Arvohlar guruh-guruh askarlardir. zero har kim o'z xilqatiga moyil qilib qo'yi-ladi".deb yubordilar.) aytdilar: "Men Rasululloh (s. (U yerda) tanishmaganlari esa.ziyouz.a. Ali (k. Arvohlar guruh-guruh askarlardir 924.a.

Aslo shamolni so'kmangiz". deyish haqida 932.)ga yaqinlashib:"Shamolga taalluqli savo-lingiz menga endi tushunarli bo'ldi. dedilar". anglab bo'lmadi. Shamolni so'kmaslik haqida Mazkur kitobning 298-bobi ham ana shunday sarlavhalangan.v. Oyisha (r. lekin hozirgi rogatkadan farqli ravishda ko'rsatkich barmoq bilan o'rta barmoqqa sannon bog'lab tosh va shunga o'xshagan narsalar otganlar. Shamol tezlashgandan tezlashdi. ul zot (s. www.) odamlarning oldiga kelib: "Bilasizlarmi. deb qo'llarini bilan yerni silab ko'rsatganlarini eshitganman".)dan rivoyat qilingan.v.a. kimki "Yomg'ir Allohning fazlu marhamagi sababli yog'adi". Rabbingiz nima dedi?" . 408-bob.) Hudaybiyada bomdod namozini kechasi yoqqan yomg'irdan so'ng bizga imom bo'lib o'qidilar.a. Abu Hurayra (r.a. "Yomg'ir falon sababli yog'adi". 407-bob.a. u faqat kuzni chiqaradi va tishni sindiradi". deganlar. desa. qachonki. Yo'q.) bu holatlarini o'zlariga aytganlarida.)ning shunday deganlarini eshitganman: "Shamol Alloh rahmatidandir.ziyouz.) aytdilar: "Makka yo'lida sha-mol turdi.v. ular o'sha (azob)ni o'z vodiylariga qarab kelayotgan bir (qora) bulut holida ko'rishgach: "Bu bizlarga yomg'ir keltiruvchi bulutdir".Al-adab al-mufrad.a.) ham bor edi.) aytdilar: "Rasululloh (s.a. u o'zlaringiz uchun qistagan narsa bo'rondirki. Oyisha (r. Umar (r. u rahmat keltirishi ham.v. balki Alloh azza va jalla aytgani-dek bo'lar: "Bas. bobdagi 741-hadis ham Abu Hurayra (r.) sannondan qaytarganlar va: "U ovda biror hayvonni o'ldirmaydi. yudduzlarga iymon keltirgan bo'ladi". Namozdan keyin Rasululloh (s. 5sha ba'zilari kofir bo'lib tong otgaradi. Hajga borayotganlar orasida Umar ibn Xattob (r. Mening xayolimga lop etib bir gap keldi.a. Yomg'ir yog'gandan keyingina o'zlariga kelardilar".v.v. deb javob berishdi. Yana kimdir: "Yomg'ir mana shu-shu sabablarga ko'ra yog'adi". Umar (r. dedilar. 931. Imom Ismoil al-Buxoriy menga nisbat bersa.) (osmonda) bulugai ko'rsalar. Hz.dedi.a. hovlidan uyga.a. azob kelgirishi ham mumkin. voqea va sabab to'liq yoritilgan. u do'zahda yonboshi bilan yotishi uchun (joy-ini) tekislayversin". Odamlardan ba'zilari bir nimalar deyishdi. Abdulloh ibn Mag'fal Muzaniy aytdilar: "Rasululloh (s. Ul zot: "Alloh taolo: "Bandalarimdan ba'zisi mo'min bo'lib. men Rasululloh (s. unda (sizlarga atalgan) alamli azob bordir" (46:24).deb so'radilar. Bu sarlavha va hadis mazmunini takroran keltirishimizning sababi. Bulutni ko'rgan kishi nima deyishi haqida 933. deya marhamat qildi". Arablarda qadimdan sannon bo'lgan. dushmanni qiyratolmaydi. Ular: "Alloh va Rasuli bilguvchiroqdir". 406-bob. dedilar". U Menga inonib yulduzlarga kofir bo'lgan bo'ladi. desa u Menga kofir bo'lib.a.com kutubxonasi 144 . 405-bob.a.) atrofidagi kishilarga: "Shamol nimadir?" .a. Zayd ibn Xolid Juhaniy aytdilar: "Rasululloh (s.): "Qaerdan bilaman. Sannon haqida 905-hadis.a. uydan hovliga kirib chiqaverardilar va yuzlari o'zgarardi.

v. Yana bir kishi ham: "Meni ham duo qiling.a.a. Ularni bunday qilishdan qaytarib: "Rasululloh (s. Alloh jalli va 'alo: "Bulardan yetmish minggi jannatga bes-o'roq kiradi.v. shunday: dilida g'alamislik bo'lgan yoki ko'ngli nimadandir g'ash. Alloh meni o'shalardan qilsin". Muhammad?" .a. Holbuki. Shumlanish haqida 934. Rasululloh (s. 940. Ukosha (r.v.a. Alloh bu tuyg'uni tavakkul bilan bartaraf qildi". 411-bob.a.v. "Yaxshilikka yo'yish nima?" deb so'rashdi. Ular tekisligu tog'larni to'ddirib turgandilar.a. Alqama onalaridan rivoyat qildilar: "Bir chaqa-loq tug'ilsa.a.): "Shumlanish shirkdir.v. Ibn Mas'ud (r.a. Rasulalloh. dedilar. Abdulloh ibn Soib (r.ziyouz.)ning: "Shumlanishning yaxshisi yaxshilikka yo'yishdir".) aytdilar: "Rasululloh (s. 413-bob. ey.yaxshilikka yo'yishdir.a. dedilar. dedim. Oyisha (r.) Hudaybiya sulxida o'sha yerda www.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. deb javob berishdi. Yaxshilikka yo'yish haqida 939.) aytdilar: Rasululloh (s.): "U har biringiz eshitadigan yaxshi so'zdir".) aytdi Rasululloh (s. buning sababini so'radilar. Parvardigorim.v.) unga barokat tilab duo qilar edilar. deb marhamat qildilar.a. ko'z(ning tegishi) haqiqatdir". Yana bir boshqa chaqaloqni oldilariga olib kelishdi.): "Ey.Al-adab al-mufrad. buni ham ana o'shalar qatoridan qilgin".) shumlanishni yomon ko'rardilar". Chaqaloqning yostig'i ostidagi ustarani ko'rib.a.) dedilar: "Bir haj mavsumida menga ummatlarni ko'rsatishdi.v.a. menga yaxshii so'z -" yaxshilikka yo'yish yoqadi". dedilar". Ul zot (s. Ular sehrgarlik qilmaydigan.a. Hadis mazmuni.) aytdilar: "Rasululloh (s.): "Bu borada Ukosha sendan ildamlik qildi". Rasululloh (s. Ismda yaxshilik alomatini ko'rish haqida 941.) ustarani uloqgirib yubordilar. 412-bob. dedi. Anas ibn Molik (r.a.a. vallohu a'lam. Men: "Ha. Jinlardan shumlanish haqida 938.a. 935.a.)ning oldilariga olib keli-shar.a.deb so'rash-di. dedilar. duo qiling. Imom Ismoil al-Buxoriy 409-bob. degan edi.): "Hech qanday ilatning yuqishi va shumlanish yo'q. dedilar. Men ummatimning kupligi-dan xursand bo'ldim. ba'zi narsalardan shumlanish tuyg'usini ozgina bo'lsa ham qalbidan kechirmagan kishi yo'q. o'zlarini kuydirmaydigan. Shumlanmaslikning fazilati haqida 936.-v.com kutubxonasi 145 . Oyisha (r. dedilar. roziman". "Jinlardan sakdanish uchun". deb duo qildilar. shumlanmaydigan va Parvardigorlariga tavakkul qiladigan zotlardir". Alloh meni ham ana shular qatorida qilsin". Abu Hurayra (r.) aytdilar: "Boyo'g'lidan shum-lanish behuda narsadir1. Ya'ni shumlanishning o'rniga tavakkul qilishga buyurdi . Oyisha (r.v. Ul zot: "Allohim. "Rozimisiz. eng to'g'risi . g'ayratsizligi 410-bob. Abdulloh ibn Mas'ud (r.

) aslida shunday deganlar: "Johi-liyat davrida shumlik hovlida. 414-bob.a. agar qatl qilinganlarning qasosi olinmasa. Hz. Zero "Suhayl" arabcha "Sahl" so'zidan olingan bo'lib. ba'zi xotinlarga uylanish va otlarga minish ham ziyon keltiradi.Al-adab al-mufrad. Oyisha (r.Bu oyat "Tafsiri Xilol"da shunday izoxlangan: "Alloh taolo bizga yetadigan har bir musibat .al. Rasululloh (s.s).a.v. Bu o'rinda "Suhayl" so'zining ma'nosiga ishora qilinmokda. Keyin Usmon ibn Affon (r. ochlik.a. Shu ma'no-da xz. xoh o'zlaringizga biror musibat yeda.) shundan keyin mana bu oyatni tilovat qildilar: "Xoh yerga.) aytdilar: "Bir kishi Rasululloh (s. Oyisha (r. yuqoridagi hadisning aynan takroridir.)ni "Bu yil qaytib ketasizlar va kelasi yili (biz Makkani sizlarga) uch kunga bo'shatib beramiz".a. unga tosh otish kabi odatlar bor.a.v. otda.a. 151-6.deb qichqi-rarmish! Qasosi olingach esa. "oson". ularning ruhi boyo'g'-liga aylanar va: "Meni qondiring! Meni qondiring!" . imom Molik (r. 1 Abdulloh ibn Umar (r. 1993.)dan rivoyat tsshingan bo'lib. Bu o'shalarning holidan hikoya qilib aytilgan so'z. Sahl ibn Sa'd(r. xotinda. 1 Arablar boyo'g'lidan shumlanishardi.a.) shunday xabar berdilar: Suhayl ibn Amr (r. ular yuzaga chiqishidan avval ham "Lavhu-lmahfuz"da. degan shart bilan sulh tuzish uchun yubordilar. Bu narsani birga yashayot-gan xotinning fe'lidan. o'lim va boshqalar.) aytdilar: "Rasululloh (s. biz bir hovlida turardik.) huzurlariga kelib: "Ey. Imom Ismoil al-Buxoriy edilar. ya'ni Allohning taqdiri bilan ba'zi uylarda o'tirish karohat. deb hadisning mazmunini quyidagacha izohlaydilar: bu uch narsada shumlik bor. "engil" deganidir. Xalqning aqidasiga ko'ra.a. kambag'allik. deb bilar edilar". xotitsda va otda bo'ladi". uyning fayzidan. Oyisha (r. (F.) ko'rquv bilan o'rinlaridan sachrab turib ketdilar. 944.)dan kelgan bir riyuyat ibratlidir. jum-ladan.a.v. Hozirgi zamonda ham ko'pgina xalklarda boyo'g'lidan shumlanish odati qolgan.kasallik. Allohning ilmida sobit bo'li-shini ta'kidlamoqda (Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. bu Allohga osondir" (57:22). xotinda va otda bo'ladi". Allohning Rasuli. "Tafsiri Hilol". uchib ketarmish! Islom vujudga kel-gach.a.): "Shumlik hovlida. Hz.. T.) rivoyat qilgan mazkur hadis ustida olimlar ixtilof qilganlar. Suhaylning kelayotganidan ul zotga xabar berishganda: "Alloh ishlarimizni oson qilsin!" .a.)ning: "Shumlik hovlida. Hasson Arajdan riyuyat qilingan hadisda aytiladi: "Hz. Abdulloh ibn Umar (r. Anas ibn Molik (r. mol-dunyomiz www. Biz uni paydo qilishimizdan ilgari Kitobda ("Lavhu-lmahfuz"da bitilgan) bo'lur.). Oyisha (r.v. Otdan shumlanish haqida 942.com kutubxonasi 146 . bu hadisni naqd qilgan kishi yolg'on aytibdi.dedilar. Bu botil narsalar insonni yo'ldan adashtiradi. minilishi lozim bo'lgan otning turqi va harakatidan bilshi mumkin ekan. boyo'g'li sayrasa.)nyng huzurlariga ikki kishi kelib shunday deyishdi: "Abu Hurayra Rasululloh (s.a.Kur'oni karimni Abulqosimga nozil qilgan Alloh haqi.a. bularning har birini shumlik.ziyouz. Xattobiy yu boshqa muh-taram olimlarning fikricha. bu kabi botil qarashlarni rad etdi.a. deganlarini nakl kdildi". Movarounnaxr". 943. dedilar" Islomiyatdan ilgari arablar mazkur uch narsani shum narsa deb qarardilar.) va bir guruh ulamolar bu o'rinda shumlanish hakdqiy ma'nosida qo'llanil-gan. deb bilish lozim. Jumladan. Albatga. U yerda bizning so-nimiz haam.

a.)dan rivoyat qilindi: "Sizlardan bir kishi aksirib "Alhamdulillah" desa. 4) Ipak matodan libos kiymoq. vafot eda. 947. Abu Hurayradan rivoyat qilingan 951-hadis 948-hadisning takrori. kasal bo'lsa. Buyurganlari ushbudir:1) Xastani ziyorat qilmoq. maslahat so'rasa. unga birodari yoki do'sti "yarhamu-kalloh" desin. 5) Mazlumga yordam bermak. Agar u "Rab-bil 'alamiyn". Shuning uchun imkoni boricha esnoqni qaytarish kerak. Rasululloh (s. desa. Shunday desa. sog'lik tila-moq.a. deb ko'rsatgan. Musulmonning vojiblari haqida 948.): "U yerdan ketinglar. to'rtta. Aksirish haqida 945. 949-hadisda yuqorida mazmun qisman takrorlangan bo'lib. deb javob qaytarsin". farishtalar: "Alloh senga rah-mat qilsin". salom bermoq. u "yahdi-kumullohu va yuslihi balakum". hadisni ri-voyat qilgan Abdulloh Mas'ud (r.ziyouz. 6) Gul solingan nafis gazlama ishlatmoq.) musulmon kishining zimmasidagi vo-jibni oltita emas. u hovli xosiyatsiz ekan".) bizga yetti narsani buyurib. Unga do'sti "yarhamukalloh" desa.Alloh senga marhamat qilsin.a.a. esnashni esa. dedilar. yetti narsadan qaytardilar.a. chunki esnoq shaytondandir.) rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. shayton undan kuladi".a. Biz boshqa bir hovliga ko'chib o'tgandik. "Yarhamukalloh" . deydi. 415-bob. 416-bob. 2) Janozada ishtirok etmoq.a.a. 417-bob. 2) Kumush idishlar tutmoq.Quyidagi ishlardan qaytardilar:1) Oltin uzuklar taqmoq. deydilar. 3) Ulov ustiga ipak matodan yopinchoqlar yop-moq. 7) Har turli ipak kiyim kiymoq.v.) rivoyat qildilar: "Rasululloh (s.v. u yerda sonimiz ham. "Yahdikumul-lohu va yuslihi balakum" Alloh seni hidoyatga yo'llasin va barcha ishlaringni isloh qilsin. Imom Ismoil al-Buxoriy ham ko'paydi.a. Abu Hurayradan (r.) dedilar: "Kimki aksirsa. www.a. borib ko'rmoq.) dedilar: "Aksirishni Alloh yaxshi ko'radi. aksa ursa. 7) Chaqirgan joyga bormoq. 3) Aksirganga rahmat tilamak. Agar shulardan birortasini tark qilsa.v.Al-adab al-mufrad. dedi.v.) dedilar: "Musulmon kishi-ning birodari zimmasida olti xil vojib bor. (to'g'ri) maslahat bermoq". "Alhamdulillah" desin. Baro ibn Ozib (r.com kutubxonasi 147 . yomon ko'radi. farishtalar: "Rabbil 'alamiyn". Aksirganda nima deyiladi 946. 950. janoza-siga bormoq. 6) Salomni yoymoq.) aytdilar: "Alloh Rasuli (s. zimmasidagi haqni bermagan bo'ladi: uni uchratib qolsa. chaqirsa qabul qilib bormoq. 5) Gul solin-gan qalin ipak gazlama ishlatmoq. molimiz ham kamayib ketdi". 4) Qasam ichgan kishining qasamiga rioya qilmog'i. Abdulloh ibn Abbos (r.v. Abu Hurayra (r. Agar kjii (esnab) "haah" desa. Rasululloh (s.

Bir kishi aksa urib "Alhamdulillah" degandi. unga indamadilar. Ya'ni Alloh taologa har qanday holatda ham shukr aytaman. Rasululloh (s.Al-adab al-mufrad. yag'firu lana va lakum".a. men ham uni esladim. Na-rigi odam aksa urib "Alhamdulillah" degandi.ziyouz. Ul zot ham unga sog'liq tilamadilar. dedilar".) "Bu shamollab qolibdi". 955. sizni ham rahmat qilsin. Obro'lisi: "Men oldingizda aksa urdim. O'sha obro'lisi aksa urdi. www. yarhamkumulloh" deganlarini eshitganman".a. Abu Jumra (r.v.v.) aytdilar: "Men Ibn Abbos (r.) aytdilar: "Payg'ambar (s.v. bizni ham.) unga: "Yarhamukalloh".) aksa urganlarida "yarhamukalloh" deyilsa. 956.) huzurlarida ikki kishi o'tirgan bo'lib. hech qachon tish og'rig'i va quloq og'rig'ini ko'rmaydi". 421-bob.v.) aytdilar: "Kimki aksa urgan kishining "Alhamdulidlah" deganini eshitib. 419-beb. "yarhamu-na va iyyakum. yeizni ham kechirsin (t. duo aytilmasligi haqida 957-hadis yuqoridagi hadisning aynan takrori.v. So'ng yana aksa urgandi.a. Aksirganni eshitgan odam nima deydi 953-954-hadislar 945 va 947-hadislarning aynan takrori. hamd aytmadi.com kutubxonasi 148 . dedilar". Ul zot: "U odam Allohni esladi. dedilar. Boshqa bir odam aksa urdi. sen esa aytmading". "Alhamdulillahi Rabbil 'alamin 'ala kulli halin" desa.v. 960-hadis yuqoridagi hadisning aynan takrori. Aksirgan "Alhamdulillah"demasa.) huzur-larqda aksa urdi.) huzurlarida o'tirgandik. Abu Hurayra aytdilar: "Rasululloh (s. Abu Hurayra (r.a. men ham seni unutdim".). Alloh sizni o'z rahmatiga olsin". dedilar. dedilar. Aksa urib: "Alhamdulillah" deganni eshitgan kishi haqida 952. Aksa uruvchining holati haqida 959.) aytdilar: "Abdulloh ibn Umar (r.al.dedi.a. Ya'ni Alloh bizni ham.)ning aksirganga: "'afanallohu va iyyakum mina-n-nari. 958. Hz.a. Ul zot: "U odam aksirib. Rasululloh (s. Rasulalloh! Boyagi kishiga aytganingizni nega menga aytmadingiz?" . der edilar".) unga salomatlik tiladilar.a. Imom Ismoil al-Buxoriy 418-bob.a. 961. Ali (k.) otalaridan rivoyat qiladilar: Bir kishi Payg'ambar (s. Nofi' (r. ularning biri ikkinchisidan obro'liroq edi.a. boshqa odam aksa urganda tiladingiz". sen esa Allohni unutding. 420-bob. sog'lik tilamadingiz.v. dedi. Allohga hamd aytdi. U: "Ey. Paygambar (s. Ul zot "yarhamukalloh". Iyos ibn Salama (r.al. Ya'ni "Alloh bizni va sizni do'zax olovidan asrasin.a.

)ning ortlaridan kelayotgandim.)ning "yarhamukalloh" deyishlariga umid qilib.deb so'radilar va o'zlari aytdilar: .)ning: "Sizlardan biror-tangiz aksa urib.a. Rasululloh (s. de-ganlarini eshitgandim. rahmat tilagan. ularga salomatlik tiladilar. unga salomatlik tilang. Mujohid (r.v. 426-bob.): "yahdikumullohu va yuslihu balakum". 428-bob.a. Makhul Azdiy (r. Abu Muso onamning yonlariga kelganida onam: "O'g'lim aksa urganida sog'lik tilamabsiz. Abu Hurayra (r.com kutubxonasi 149 .) aytdilar: "Men Rasulul-loh (s. Shunda Ibn Umar: "Agar "Alhamdulillah" degan bo'lsang. dedilar.a.a. "Labbayka va sa'adayka".al.ziyouz.)ning yonlarida edim.v. Abu Burda aytdilar: "Abu Muso (r. salomatlik tilamang". U kishi qizlari Ummu Fazlning uylarida edilar.): "Sizlardan biringizga esnoq kelsa.) aytdilar: "Rasululloh (s. "Labbay" deb javob bergan kishi haqida 970. unga sog'lik tilabsiz". v.. dedilar.. "06". Muoz". dedilar".a. hamd aytmadi. der edilar. "Ob" demaslik haqida 963. Alloh senga rahmat qilsin". dedi.)ning oldi-lariga kirdim. Ibn Umar: "Ob nima? . Onam: "Barakalla. ikki va uch karra aksa ursa. dedilar. "Alhamdulillah" deganga rahmat tilamak haqida 962. a. keyin: "Allohning bandalari ustidagi haqini bilasanmi? www.a. Muoz ibn Jabal (r.al) aytdilar: Abdulloh ibn Umar (r.)ning o'g'li aksa urib. dedilar".v. uchtadan ko'paysa.v. 965. (Buyuring..a. Bu haqda onamga gapirib berdim. Ul zot (s. agar Allohga hamd aytmasa. O'g'lim aksa urib. 964-hadis 961-hadisning aynan takroridir. Imom Ismoil al-Buxoriy 422-bob. 424-bob. oddilarida aksa urishardi.) aytdilar: Men Ibn Umar (r.) rivoyat qilinadi: Yahudiylar Rasululloh (s. ): "Ey.v. U ayol aksa urib.) aytdilar: "Bir musulmon yoningda bir.a. Agar yahudiy aksa ursa. men ham unga salomatlik tiladim". Men aksa urgandim. So'ngra*yana xudtsi shunday deb uch marta aytdilar. Ummu Fazl aksa ur-gavda esa. 966.a. hamd aytgandi. Bir necha marta aksa urgach.a. aksa va hamdning orasida turadi". Abu Musodan (r. Abu Hurayra (r. Abu Muso menga sog'lik tilamadilar. men ham unga sog'lik tilamadim. hamd ayda. Masjid tomondan bir kishi aksa urdi.Shaytonlardan birining ismi bo'lib. 425-bob. Shunda Abu Muso: "Men Rasululloh (s.. Esnash haqida 969. Erkak kishi aksa urgan ayolga salomatlik tilashi haqida 967. 427-bob. dedilar. iloji boricha esnog'ini bosishga harakat qilsin". yaxshi qilibsiz". bu aksirish shamollash belgisidir".a. amringizga muntazirman) deb javob berdim. Ummu Fazl aksa urgandilar.a. 423-bob.Al-adab al-mufrad.

430-bob. "Ey. Jobir (r. Payg'ambar (s. Bu to masjidga kirgunimcha davom etdi. Xudo haqi. So'ng: "Ey.a. meni tavba(m qabul bo'lgani) bilan qutlashar: "Allohning tavbasi senga muborak bo'lsin!" deyishardi.v.v.)dan rivoyat qilindi: "Qurayza qabilasining odamlari Sa'd ibn Muozning hakam lik qilishiga rozi bo'ldilar.a.) betob bo'lib qoldilar. Ul zot: "Agar bandalar buni bajargan taqdirda Alloh ustidagi haqlari nimaliginy bilasanmi? Alloh ularni azoblamasligidir". so'ng ul zot (s. dedim.): "Turing. Payg'ambar (s. Sa'd. O'tirgan odamning oldida tik turish haqida 975. a.v.a.a.ziyouz. Abu Said Xudriy (r.com kutubxonasi 150 .a. So'ng biror soat yo'l yurilgach.a.a. So'ng yana qulog'imga shivirlab oila a'zolarimizdan birinchi bo'lib menga sen yetishasan. Men "Labbayka va sa'adayk".a.a. dedim. eshakka minib keldi.Al-adab al-mufrad.) o'rnidan turdi va tez yurib kelib meni tabrikladi. eng yaxshingiz yoki sayyidingizni kutib oling". muhojirlardan undan boshqa hech kim mening istiqbolimga turmadi. Payg'ambar (s. uni o'pardilar. dedilar.a.a. Shunda Sa'd: "Men bularning qurol tutib. Men Talhaning bu ishini aslo unutmayman". dedi. Shu payt Talha ibn Ubaydulloh (r.dedi.) aytdilar: "Hech kim sahobiylar uchun Rasululloh (s. Rasululloh (s.a.a.v.-v. 972. ul zotning orqalarida www. Unga odam jo'natildi.)chalik sevimli bo'lmagani holda.v. bular sening hakamligangga rozi bo'lishdi". deb chaqirdilar.deb so'raganjmda: "(Agar aytsam) sirni ochuvchilardan bo'lib qola-man-ku?" .a.) aytdilar: "Men gapirishda.) aytdilar: "Rasululloh (s. dedilar". Abdulloh ibn Ka'b (u kishi otalari Ka'b ibn Molik (r. Hz. deganlarida xursatsts bo'lib kuldim".) bor edilar.v. 429-bob. bu safar kuldi.a. Oyisha (r. Shundan keyin odamlar to'p-to'p bo'lib kelib.): "Sen Allohning hukmi bilan hukm qilding" yoki "Sen malaklar olami-dagi hukm bilan hukm qilding". urushganlari uchun ularni qatl etishga va bolalarini asir qilishga hukm qilaman". ul zotni o'pib qo'ydi. salomlashib.v.) ko'r bo'lib qolganda yetaklab yurgan edilar) aytdilar: "Men (otam) Ka'b bin Molikdan Tabuk g'azotiga Rasululloh (s. Ul zot uning qulog'iga nimadir deb aytdilar.v. dedilar. salom be-rib.) bilan birga qatnasha olmaganliklarini.v.v. suhbatlashishda va Fotima bilan muloqotda Rasululloh (s. keyin qo'lidan ushlab joylariga o'tqazardilar. Anas ibn Molik (r.a. Fotimaning avval yig'lab. U masjidga yaqinlashtanda Rasululloh (s. 974.) vafotlaridan oldin xastalanganlarida oddilariga Fotima kirdi.) Alloh bizni kechirganligi haqida bomdod namozi vaqtida xabar berdilar.)ni ko'rganlarida o'zlari yoqgirmas-liklarini aytganlari uchun o'rinlaridan turishmas edi". yana nimadir degandilar.v.v. Imom Ismoil al-Buxoriy Bandalarning Unga hech nar-sani sherik qilmay ibodat qilishlaridir".) vafotlaridan keyin Fotima dedi: "Rasululloh (s. Muoz". ul zotga peshvoz chiqardi va o'pib qo'yardi.)ga o'xshash hech kimni ko'rmaganman. 973. Fotima ham agar Rasululloh (s.a. keyin kulgani sababini bi-lish uchun: "Ul zot sizga nima dedilar?" .) o'limlari oldidan qulog'imga pichirlab.v. u yig'ladi.v.) unikiga borsalar salom berib. (tez orada) vafot etashlarini ay-tganlarida yig'ladim.) Ka'bning kechirilishini Allohdan so'raganliklarini eshitdim: "Rasululloh (s.a. Men ayollarga: "Hech qachon bugungidek xursandchilikni mahzunlikka yaqin holda ko'rmaganman.a. Birodari uchun o'rnidan turgan kishi haqida 971. U yerda odamlar orasida Rasululloh (s. ul zot (s.a.) Fotima kelganini ko'rsalar unga peshvoz chiqib. Fotima barcha ayollardan ko'ra ham fazilatliroqdir".

deb so'radilar. Ul zot bizga qarab tik turganimizni ko'rib. Ul zot: "Molingdan yeganing . de-dim". 981. dedim. Imom Ismoil al-Buxoriy namoz o'qidik. degan ma'no chiqmaydi. Abu Said Xudriy (r.) aytdilar: "Esnaganda qo'lni og'izga qo'yish kerak. dedim.a.)dan rivoyat qilingan bo'lib.sarf qilganing qoladi. dedim.deb so'radim.Al-adab al-mufrad. u (Uboda)ga ham ovqat olib kelib berdi va ul zotning boshlarini qarab qo'ydi1. dedim. "Biror kishi tuya(lar)dan (birini) jilovlasa.v. faqatgana (molining) yaxshisini bergan. "Ey. 977.) takbirlarini odamlarga eshittirib turdilar.a) aytdilar: "Rasulul-loh (s.v. u ko'ringan tuyani upshaydi". Ul zot: "Ulardan (sadaqa. Shuningdek. www. mehmonning ham haqi bo'lmagan mol qay-si?" .)ning odtsilariga keldim.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.deb so'radilar. Qays ibn Osim Sa'diy (r.yo'q qilganing. zero esnoq shaytondandir". "Ey. So'ng uyg'onib kuldilar. bu qanday ham oliyjanob xulq ekan-a. chunki shaygon kiradi".com kutubxonasi 151 . unda mening mollarim ko'p bo'lmasa".-Keyin ul zot uxladilar. 432-bob. Bu ayol Uboda ibn Somit (r.a. ko'pi oltmishta. Esnaganda ogazni qo'l bilan tusish haqida 976. Imomlaringizga iqgido qiling: agar turib o'qisa.a. Bundan Rasululloh (s. qo'lingizni og'zingizga ko'ying. Ul zot: "Hadya berishda qanday qilasan?" .a.a. 431-bob.v)ning boshlarvda bit bo'lgan ekan.v)ga mahram ekanini ulamolar ittifoq qilganlar. siz ham turib o'qing. "Molim". (yo'qotganing) yoki berganing . qolgani esa vorislaringaikidir". 976 va 978hadislarning takrori bo'lib kelgan.deb so'ra-dilar. "Bir erkak tuya va . dedilar. Ibn Abbos (r. soilu muhtojlarga ham berganlargina butsdan mustasno".v. ehson) berishda qanday yo'l tutasan?" . siz ham o'tirib o'qing". mening zimmamda soilning ham. qaytib (uyimga) borsam.a. (Ya'ni mollaridan sadaqa qilib yuborishga ahd qildi). agar o'tirib o'qisa. Birovning boshini boqib qo'yishi mumkinmi 980.ziyouz.)dan rivoyat qilindi: Rasululloh (s.a. Anas ibn Molik (r. "Yiliga yuzta (tuya) beraman". o'zlari esa tik turadilar. Rasululloh (s. o'zi ham uni yeb. ortiqchasini ehson qilgan . ul zot o'tirib o'qidilar. Ul zot: "Voyaga yetgan urg'ochi tuyalarni qanday qilasan?" . biror bir vodiy yo'qki. Ul zot: "Eng yaxshi mol qirqga bo'la-di. balki bu ayol ul zotning rohatlari uchun bu ishni qilgan. dedilar.)ning nikohida edi. salom berilgach: "Siz forslar va rumlarning ishini qilayozdingiz: ularda podshohda-ri o'tiradi. yuzta mol egasining holiga voy. bu ayolning Rasululloh (s. (birov) unga mone'lik qilmaydi.)ning o'g'lidan rivoyat qilingan 978-hadis 976-hadisning takroridir. Abu Said Xudriy (r. Abu Bakr (r.a. Rasulalloh. albatga mollarim sonini kamaytiraman. deya marhamat qildilar". U ul zotga ovqat berdi. biz namozni o'tirib o'qidik.): "Senga moling afzalmi yoki mavoliy (voris)laringning mollarimi?" .v. bitga ikki yoshli tuya beraman". 979-hadis ham Abu Said Xudriy (r. dedim".dedilar. Ul zot (meni): "Bu odam chodirda yashovchi (ya'ni badaviy)larning sayyididir". "Darhaqiqat. Rasulalloh.a.) dedilar: "Agar birortangiz esnasangiz. semizini so'ygan. Bunday qilmang. o'tirishga ishora qildilar.) Ummu Hirom binti Milhonning uyiga kirdilar.a.a. dedilar.a.

Men: "Nimani tavsiya qilasiz?" . o'qimayman dema".v.v.)ning: "Birortangizning poyabzali ipi uzilib keda. 434-bob. farzandlarini to'pladi. barchamizning jonimiz Allohning huzurida (qo'lida)dir. men unga kursi berdim. "Men o'qib bo'lganman. nasihatimni olin glar. Ali (k. qaytib ketayotib qo'llarini sonlariga urib: "Darhaqiqat. Uni Mag'ola qal'asi www. farahu menga gunoh bo'ladimi? Guvohlik beramanki. Katgangazni boshliq qilib saylang. mendan yaxshi nasihatchini topol-maysiz.a. Meni dafn qilganingizda.) aytdilar: "Umar ibn Xattob (r. 986. 433-bob.)ning uylariga kelib uyg'otib: "Namoz o'qimaysizlarmi?" .a. sizlar meni Rasululloh (s. deb gumon qilayapsizlarmi? Sizlarga saodat.v. Taajjublanganda qo'lini tizzasiga urgan kishi haqida 983. otangiz o'rnida ishini davom etgaradi.) Rasululloh (s. Alini peshonalariga qo'llari bilan urib shunday deyotganlarini ko'rdim: "Ey. u kishi ham sonimga men siznikiga urganimdek urgandilar. katgalaringiz odamlarga befarq bo'lib qoladi va sizdan yuz o'giradi. Rasululloh. so'ng: "Men ham Abu Zarrdan siz so'ragan savolni so'ragandim.) va qizlari Fotima (r. deganlarini eshitganman". ular bilan birga namoz vaqgiga yedang. Rasululloh biron narsa demay ketib qoldilar.)ga tahorat suvi berdim. ular bilan (namoz vaqtiga) yetishsang birga o'qi.a.dedilar.v. Undan: "Ibn Zayd namozni kechiktirdi.a. Taajjublanganda boshni sarak-sarak qilish haqida 982. kichkinangazni boshliq qilib qo'ysangiz. Shunda u tizzamga bir urib.a. dedi. "Namozni vaqgida o'qi.deb so'radim. ular namozlarini vaqgidan kechiktiradilar". Bordi-yu.v.)dan rivoyat qilindi: Rasululloh (s.a. degan edilar". U uyg'otishni.Al-adab al-mufrad.v. Chunki Bakr ibn Voil mahallasi bilan oramizda adovat bor. o'qimayman". Imom Ismoil al-Buxoriy Qays o'limi yaqinlashganini sezgach.)ning aytib yig'lashdan qaytarganlarini eshittanman. dedilar. Rasululloh (s.ziyouz. uni tuzatmay turib ikkinchisi bilan yurmasin". dedilar. Husayn (r. Payg'ambar (s. O'lganimda aytib yig'lamang. tiriltirishni xohlasa. farzandlarim. Abu Hurayra (r.)ga ham aytib yig'lanmagan. nima buyura-siz?" . dedi. Ul zot bopsharini tebratab. diningizda nuqson paydo qilishidan xavotardaman". uyg'onamiz".v.deb so'radim. Meni namoz o'qiydigan kiyimimga kafanlanglar. 435-bob. Abul Oliya Baro aytdilar: "Oldimdan Abdulloh ibn Somit o'tib qoldi. irokliklar. Kishi birodarining soniga urishi haqida 985. Zero. Abdulloh ibn Umar (r.a. Hz. debdilar". inson ko'p janjal (bahs) qiluvchidir" (18:54). lablarini tishladilar. o'tirdi. Turmushingizni yaxshilang.a. Men "Ota-onam sizga fido bo'lsin. Tilanchiliqdan saqlaning. dedilar. lekin sen (shunday) amirlar va imomlarga yetishasanki. Ul zot: "Yo'q. namozni birga o'qi. zero bu ishda odamlarga muhtojlikdan behojatlik bor.a.v. Hz. Keyinroq eshitdimki.a.a. zero u yigit kishi uchun eng oxirgi choradir. Bir ahmoqning bir ish qilib. Men (uning) ahmoqpigidan omonda emasman.) aytdilar: "Men hz. Abu Zarr aytdilar: "Men Rasululloh (s. demagin".a. Keyin: "Namozni o'z vaqgida o'qi.) hz. Ularga: "Ey. zero kattangazni boshliq qilsangaz. Ali: "Ey. 984.) bilan bir guruh ashoblar o'rtasida Ibn Sayyod tomonga qarab yo'l oldilar.)ga tuhmat qilayapti. sizga ozor berdimmi?" dedim. qabrimni tekislab qo'ying. men o'qiganman. Rasululloh (s.com kutubxonasi 152 .

so'ngra: "Al-lohga va Uning Rasuliga imon keltirdim". shubhasiz (mendan oddingi) har bir payg'ambar qavmini undan ogohlantirgan.Al-adab al-mufrad.dedi. Alloh esa bir ko'zli emas".a. birodarimning o'g'li. Hz. dedilar. Ibn Sayyod tukli (yoki patli) kiyimi bilan o'rnida chalqancha yotardi.v.v. Ul zot uning savolini javobsiz qoldirdilar.a. Ibn Umar (r.v. So'ng Dajjol haqida gapirib: "Men sizlarni undan ogoh etaman.. dedilar.v. Ul zot: "Yo'qol. Keyin Ibn Sayyoddan "Nimani ko'rayapsan?" .a. dedilar.): "Onasi indamaganda edi. u nima?" .) va hz. dedik. Ul zot: "Sening ishlaring chigallashib ketibdi".) Yo'l ustida ul zotdan qiyomat haqida so'raymiz. ismini Muxammad qo'ydi. ko'rgan tushlarim goho to'g'ri chiqmoqda. Ibn Sayyod: "Guvohlik beramanki. boshlaridan uch hovuch suv quyar edilar". Hatto Rasululloh (s. Biz: "Ansordan bir kishi farzand ko'rib.s.. (Ya'ni sizni "Ey. Mening ismimni ko'yinglar.a. 989. uning kimligi aniq bo'lardi".dedilar. dedilar. Umar: "Ey.a.a. deb o'tirgandik. dedi. O'sha payt Ibn Sayyod balog'at yoshiga yetay deb qolgandi. Nuh (a. Rasululloh (s. Jobir (r. Biz unga: "Biz sizni Rasululloh (ismlari) bilan kunyalamaymiz". unda uni o'ddirishdan senga hech bir xayr yo'qdir". Hasan ibn Muhammad Jobir (r.)ning xurmo panasida yashirinib turganlarini ko'rib qoldi va Ibn Sayyod-ga: "Ey. mening sochim juda qalinda". dedi.a. qavmini ogoh etgan. So'ng: "Men Allohning payg'ambari ekanligimga guvohlik berasanmi?" .dedilar. www. u kelganlarni sezmadi.". gohida yolg'on)".) kelib qo'llari bilan orqasiga urmagunlaricha.)ga: "Ey. Ansorlardan biri farzand ko'rib. Abu Abdulloh. dedi. deyishdi. siz ummiylarning payg'ambarisiz". uni topishga qudrating yetmaydi!" . agar u bo'lmasa. qo'lingdan hech narsa kelmay-di. Jobir Hasanning soniga urib: "Ey.a.v. Biz: "Ha". uning kallasini olay!" dedilar.a. dedilar".): "Agar bu o'sha (Dajjol) bo'lsa.com kutubxonasi 153 . dedik.a.v. Imom Ismoil al-Buxoriy yonida bolalar bilan o'ynayotganini ko'rdilar. deyishmoqchi.a. dedilar".) ham beshak.): "Mening oldimga qiyomat haqida so'ragani keldinglarmi?" . Rasululloh (s.dedi. Ibn Sayyod: "Dux. ismini Muhammad qo'idi. dedi. Odamlarning tik turishlarini yoqtirmagan kishi haqida 988-hadis 430-bobdagi 975-hadisnshg takroridir.v. u Dajjol bir ko'zlidir. Ul zot: "Yaxshi aytibsizlar. Sof! (uning ismi shunday) Bu Muhammad-ku!" . unga ajal (yoki qiyomat) 100 yilda (bo'lsa ham) keladi".a.deb so'radilar. Shunda Rasululloh (s. Ul zot: "Har bir nafas oluvchi jon zoti borki. Rasululloh (s. dedilar. Umar va Ubay ibn Ka'b Ansoriylar bir kuni Ibn Sayyod o'tirgan xurmozorga borishdi.) dedilar: "Shundan keyin Payg'ambarimiz (s.a.) odamlar orasida turib Alloh taologa hamdu sano aytdilar.dedilar. lekin kunyam bilan kunyalamanglar".a.ziyouz. 987.) aytdilar: "Rasululloh (s.Rasululloh: "Men sendan bir narsani yashirdim. Rasululloh (s.v.deb so'radilar.Abdulloh (r.v.v. izn bering. Ibn Sayyod: "Menga rost va yolg'on (xabar-lar) aralashib kelayapti (ya'ni. Ansorlar unga: "Biz sizni Rasulullohning ismlari bilan kunya qilib chaqirmaymiz".Keyin Ibn Sayyod: "Siz ham mening Allohning rasuli ekanimga guvohlik berasizmi?" .) agar junub bo'lib qolsalar. Abu Muhammad demaymiz".)ning sochlari senikidan ham ko'p va chiroyliroq edi".) aytdilar: "Rasululloh (s. Rasulalloh. Shu payt Ibn Sayyod-ning onasi Payg'ambar (s. Lekin men sizga u haqda birorta payg'ambar o'z qavmiga aytmagan gapni aytaman: bilasizki.) xur-mozorga kirib daraxtlar orqasiga yashirindilar. 436-bob. Ibn Sayyod ko'rmasidan oldin uvdan biron narsa eshitmoqchi edilar.

Anas ibn Molik (r. Hadisdagi arabcha "a'adda"("zod" harfi bilan) fe'lining ma'nosi "bir narsani tishi bilan tutish".) aytdilar: "Yamanliklar kelishganida Rasululloh (s.a. 439-bob "Jannat mujdasi". "Men Bani Laysning xodimiman".)ning: "Kim johiliyat bilan o'zini bog'-lasa uni i'dod qilinglar vaunga kinoya gapirmang-lar". Otam uni i'dod qildilar va kunyasi bilan chaqirmadilar. dedilar".dedilar. Uni qo'llariga olib: "Qaysi biringiz mana shunga bir dirham berasiz?" .) aytdilar: "Rasu-lulloh (s. 991. Anas ibn Molik boshimni uch marta silab.)".a. Abdurrahmon ibn Sa'd aytdilar: "Ibn Umar (r.deyishdi.v. Chunki Rasu-lulloh (s. dedi.ziyouz. 441-bob.a.): "Muhammad (s. shunda bir kishi: "O'zingizga eng sevymly kipshni eslang".deb so'radilar.a. uni gap bilan "uzib" olish kerak. 438-bob. dedilar". "Buni sizniki bo'lishini xohlaysizmi?" . Dunyo ishlariga bog'liq yaxshi bir o'git 990.dedilar. 440-bob. Jobir ibn Abdulloh (r.Al-adab al-mufrad. "tishlash" dir. deganlarini eshitganman" .v. odamlar atroflarini o'rab olishdi.a. qadrsizdir". Shunda o'lib yotgan. Odamlar: "Biz uni nima qilamiz?" deyishdi. Oliya . deb javob berishdi. unga otasining butlarga ibodat qilgani. xohlamaymiz! Bu uloqcha tirik bo'lganda ham qulog'i yo'qligidan aybi bor. Bu hadisdan ko'zlangan ma'no shuki. zino va boshqa qabih ishlarni qilganini esla-tib. kimki o'zini johiliyat davriga mansub deb bilsa va johiliyat davrining so'kish va shu kabi yomon odatlarini qayta tiklamoqchi bo'lsa.v. Salama ibn Virdon aytdilar: "Men Anas ibn Molik (r.com kutubxonasi 154 .al. otam ularga: "Sizlar bu ishga qarshimisiz-lar? Men bu ishda hech qachon qo'rqmayman.)ning oyoqlari uvishib qoldi.)ni odamlar bilan qo'l berib qo'rishayot-ganlarini ko'rdim. Yana uch bor shunday deb so'radilar. deb javob berdim. deb sotib olmasdigu. u o'limtik bo'lsa!" .Najdaning yuqori qismidan Taxomagacha va Makkagacha bo'lgan hudud nomi. Ul zot: "Allohga qasamki. www. bu yomon ishlarini tashlasin.) Oliyaning bir qismidagi bozor ichi-dan o'tib borar edilar. Odamlar: "Yo'q". dedilar". Do'stlari otamga qarab turgan edilar. holbuki. Yosh bolalar bilan qo'l berib ko'rishish haqida 995. Qo'l berib so'rashish haqida 996.a. Alloh taolo uchun dunyo mana shu uloqcha sizga hech qanday qadri bo'lmagandek.a. ular sizdan ko'ra nozik qalbroqtsirlar. deb atalgan va undagi 994-hadis mazmuni 1151-hadisda kelganligi uchun bu yerdan olib qo'ydik. Ibn Umar (r. Imom Ismoil al-Buxoriy 437-bob.a. U kunyasi bilan chaqiril-maydi. quloqlari kesik bir uloqchaning oldidan o'tib qoldilar.): "Yamanliklar yaqin-lashdilar. toki odamlarning undan yuz o'girishlaridan qo'rqib.dedilar. Qo'l berib so'rashishni ham birinchi ular tadbiq qildilar". haqimga duo qildilar". Oyog'i uvishgan kishining nima degani haqida 993. Odamlar: "Xudo haqi. Shunda mendan: "Sen kimsan?" . Utayya ibn Zamra aytdilar: "Men otamning Huzurlarida johiliyat odatlarini tark qilmagan bir kishini ko'rdim.

Ayol kishi yosh bolaning boshini silashi haqida 998. dedilar. Biz: "Hech vaqosiz?" . Yana dedik: "Boraversak-chi?" Borganimizda Rasululloh (s. odam-lar qocha boshladilar.) bomdod namozidan chiqib turgan ekanlar. degan oyati tushdi.)ning shunday deganlarini eshitdim: "Alloh taolo bandalarni kiy-im-boshsiz va hech vaqosiz holda tiriltiradi". 442-bob. Men: "Ha". deb chopar jo'natdim. Men orqali u (ayol)ga Hajjojning ularga qanday muomala qilishi haqida bildirdilar.a. Chopar qaytib kelib: "Jobir ibn Abdullohmisiz?" dedi. dedik.a.) meni onasi Asmo' binti Abu Bakr (r. U payt-lar men yosh yigitcha edim". (toki) bizni hech kim ko'rmasin". U odam chiqib meni quchoqlab oldi. Abdurrahmon bin Razin aytdilar: "Biz Rabza shahridan o'tib borardik. Ul zot: "Hech narsalari yo'q holda. dedilar". Salama ibn Akva' ana shu". duo qildilar. gunoxlar (olinishi) bilan (haq ado etiladi)".) aytdilar: "G'azotda edik.a.) huzuriga yubordilar. Va nihoyat Shomga yetib bordim.a. biz ul zotga: "Biz qochoqlarmiz". qiyomat kunining) Egasiman. 444-bobdagi 1000-hadis 429-bobdagi 974-hadisning aynan takrori.) aytdilar: "(Yo'lda) tuya yo'qolib qoldi. de-dilar.a. agar undan bir jannatiy haqini talab qilsa".)ga bay'at www. qani.com kutubxonasi 155 . Ul zot: "Men ham sizlardanman". de-dim.a. Jobir ibn Abdulloh (r. sizlar urushda vaziyatni o'zgartirish uchun chekinib turdingiz xolos".)ga Rasululloh (s. U odam Abdulloh ibn Unays (r. Baro bin Ozib (r. joyi jahannam bo'lur". dedim.a.a. deyishdi.v. Oldiga borib salom berdik. Men: "Qanday (qilib u yerda birovning haqi beriladi)? Axir biz Allohning huzuriga kiyimboshsiz va hech narsasiz boramizku?" .a. "Bizga yo'l ustida turgan odamni ko'rsatib. jannatga kirolmaydi. Do'zax axlidan birortasi do'zaxga kirolmaydi. Qo'l o'pish haqida 1001.a.) sahobiylaridan birining u kishi bilmagan hadisni bilishi haqidagi xabar yetdi.Allohning g'aza-bi bilan (birga) qaytgan bo'lib. O'shanda: "Kimki o'sha kuni ulardan ortga chekinsa .) mening boshimni silab. Ul zot: "(Io'q).v. (8:16) Biz: "Madinaga bormaymiz..a. Ibn Umar (r.a. Men: "Ikko-vimizdan birimizning vafot etib qolishimizdan qo'rqqandim.Al-adab al-mufrad. U dedi: "Men Rasululloh (s.a. Biz ul zotning qo'llarini o'pdik.dedim.ziyouz.dedik. Imom Ismoil al-Buxoriy 997. Unga: Jobir eshik oldida turibdi. "yaqindan eshiti-layotgandek" dedilar) odamlarga nido qilinadi: "Men (barcha narsalarning. Quchoqlash haqida 999.) ekan. Ul zot: "Savoblar (berilib). Jobir (r. 445-bob. U qo'llarini chiqarib: "Mana shu qo'llarim bilan Rasululloh (s. men eshitmagan hadisni ayting".v. Ibrohim ibn Mazduq Saqafiy otasidan rivoyat qildi: "Abdulloh ibn Zubayr (r. (urushdan) qochgan bo'lsak?" . dedilar". Biz Rasululloh (s.v. Asmo' binti Abu Bakr (r. 443-bob. jannag ahlidan birortasi toki undan bir do'zaxiy haqqini talab qilarkan.deb ajablandik. U odamning oldiga bo-rish uchun qilgan bir oylik safarim g'oyatda og'ir kechdi.) aytdilar: "Birodaring bilan qo'l berib so'rashishing salomlashishning mu-kammalligidandir". dedik. so'ng uzoqdan (ham) eshi-tiladigan ovoz bilan (menimcha. 1002.)ga: "Qanday odam bo'ldik.jang ishi bilan chetlagan va biror bo'linmaga qo'shilishga borganlar bundan mustasno .v.

) o'rni-dan turdi.v.) turgan joyga) keldik. jidtsiyroq odam edi.a. Ular orasida Ibn Zubayr (r.)dan rivoyat qilindi: "Rasu-lulloh (s. uning bo'yi 60 ziro'1 edi. salomat bo'lasizlar". jannatga kirasiz". Abu Hurayra (r. "Albatga.a.v. Birovga ta'zim qilib o'rindan turish haqida 1006. u qo'llarini o'pdi. dedi".)ga dedilar: "Mana shu qulingiz bilan Rasululloh (s.ziyouz.v. dedi.): "Men hz. 448-bob. (qorni ochlar-ni) taomlantiring. Shunda Muoviya (r. Baro ibn Ozib r. 446-bob. degandilar. Vazo' ibn Omir (r.degandilar". Biz uning qo'lini o'pdik". deyishdi. Odamlar: "Ana Rasululloh! (s. dedi.) dedilar: "Jannatga kirolmaysiz mo'min bo'lmaguningizcha.a.uzunlik o'lchovi. 447-bob. 1003.a.)ning qo'l-oyoqlarini o'payotganini ko'rdim". Abdulloh ibn Amr^ (r. deb javob berdilar.a.a. 1005. So'ng tuyaning paypog'iday katta kaftini ochdi. Abu Hurayra (r.a. Alloh unga: "Bor.) chiqqan-larida Abdulloh ibn Omir va Abdulloh ibn Zubayr (r.a. Ul zot: "Oranshzda salomni oshkor qiling (keng yoying)". Oyoqni o'pish haqida 1004.a.): "Allohning banda-laridan kimki o'zining amriga muntazir bo'lib oldi-da (hurmat bilan) tik turishlarini yaxshi ko'rsa.a.) farishtalarga): "Assalomu alaykum". deya marhamat qildilar". u odam do'zahdan uy hozirlayversin!" .v. Abu Bakr (r. mo'min bo'la olmaysiz to bir-birlaringizni yaxshi ko'rmaguningizcha.) dedilar: "Salomni oshkora qilinglar (orangizda yoyinglar).v. salomni keng yoying.a.): "Payg'ambar (s. U (Odam (a.s.)ning ozod qilgan qullari Suhayb (r.a.) aytdilar: "Rasuli akram (s.s.v. 1009. Biz ul zotning qo'llari va oyoqlarini o'pa boshladik".v. Ali (k.a. Farishtalar: "Assalomu alayka va rahmatulloh". 1010.a.) vazminroq. Bir-biringizni yaxshi ko'radigan bir narsa o'rgataymi?" .) o'tirgandilar.com kutubxonasi 156 . 449-bob. bu sening va zurriyotlaringning salomi bo'ladi". Ibn Omir (r. 1 Ziro' .v.a. Imom Ismoil al-Buxoriy qilganman".dedilar.a.a.Al-adab al-mufrad.a.a. dedilar". dedilar.)" deyishdi.) dedilar: "Alloh taolo Odam (a.)ni yaratdi.)ning (qo'llarini) ushlaganmisiz?" Anas: "Ha". Salomni keng yoyish.) esa o'tiraverdi.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.a.) aytdilar: "Rasulul-loh (s. ey Allohning Rasuli".a. Sobit Anas ibn Molik (r.): "Rahmonga ibodat kdling. oshkora qilish haqida 1008. Salomning boshlanishi haqida 1007.a. www.) aytdilar: "Biz (Rasululloh (s. bir ziro' 75 santimetrga teng.a. Ibn Zubayr (r. anavi bir guruh maloikalarga salom ber va ularning javoblarini eshitib ol. Abu Miljaz aytdilar: "Muoviya (r. dedi.)ning Abbos (r.v.

v. .) ham men bilan birga edi.) Amr ibn Avfo o'g'illaridan bir miqtsor xurmo olmoqchi edi. joy ko'rsatilsa o'tiring. Bir qavmning oddidan o'tayotganda Abu Bakr: "Assalomu alaykum". Abu Hurayra (r. Yana bir kishi keldi-da:i "Assalomu alaykum va rahmatulloh". Salomni birinchi bo'lib boshlash haqida 1011. agar birortangiz odam-lar to'plangan joyga kelsangiz salom bering.) aytdilar: "Rasulul-loh (s.)shshg ashoblaridan biri. 451-bob.com kutubxonasi 157 .v.)dan rivoyat qshshngan bo'lib. Rasululloh: "O'nta hasanot". Shunda bir kishi yig'in-dan turib ketayotib salom bermadi. dedi. 1018.v.) aytdilar: "Rasululloh (s.a. Salomning fazilati haqida 1015.a.a. birinchi bo'lib salom berganidir".): "As-Salom Alloh azza va jallaning ismlari-dan biridir. Ag'ar: "Men Rasululloh (s.Al-adab al-mufrad.Abu Bakr (r.ziyouz.) huzur-lariga bordim. Hz. Bashir ibn Yasor (r. dedi". Ul zot: "Yigirmata hasanot". "As-Salom" Allohning ismlaridan biri ekanligi haqida 1019. Birinchi (salom) ikkinchisidan (savob va fazi-latga) haqliroq emas". Abdulloh ibn Umar (r. So'ng yana bir kishi kelib: "Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu".a. Rasululloh (s. yuqoridagi hadisning aynan takroridir. bas.a.a.) aytdilar: "Hech kim Ibn Umar (r. dedilar". Jobir (r. 1016. piyo-da esa.a. dedi.v.a. deya marhamat qildilar". Shu sababli uning uyiga shoshilib bordi. Piyoda yurganlarning ichida afzali esa. yo'limizda uchragan barcha odam-lar bizga salom berardilar. odamlar sendan oddin salom bermoqdalar. 1014. Abu Bakr (r.) bir yig'inda o'tirganlarida bir kishi kelib: "Assalomu alaykum".a. dedilar.a.v.a. Ularning yaxshirog'i birinchi salomni boshlaganidir".a. deb qo'ydilar. Anas ibn Molik (r.a.Umar (r. Oyisha (r. Abu Ayub Ansoriydan rivoyat qilindi: "Ra-sululloh dedilar: "Musulmon kishi birodari bilan ko'rishganda bir-biridan teskari qarab ketishi va 3 kundan ortiq arazlashib yurishi halol emas. dedilar. www.Salom berganga alik olmoq farzdir".) aytdilar: "Men Abu Bakr (r. 452-bob.a.a.): "Ko'rdingmi. ularga javob qanday bo'lishi kerak .deb so'radilar va o'zlari javob berdilar. Umar (r.) aytdilar: "Rasululloh (s.) aytdilar: "Otliq piyodaga.a.)dan avval salom bera olmas edi". turib ketishda (yana) salom be-ring. o'tirganga salom beradi. Ul zot: "O'ttizta hasanot". 1012. dedilar".v.)ning orqasidan ketayotgan edim. dedi. Muzayn o'g'illaridan bo'lgan Ag'ar (r.): "Yahudiylar sizlarning salomingiz va ominingizga hasad qilganchalik bir ishda hasad qilmaganlar".a. Alloh uni yer yuziga qo'ydi. 1013. ular: "Assalomu alaykum va rahmatulloqi va barokotuh". Yo'lda borar ekanmiz.) onamizdan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. Shunda Abu Bakr: "Bugun odamlar ko'pgana ziyodalik bilan bizdan ustundirlar".a-. dedilar. dedi. Imom Ismoil al-Buxoriy 450-bob. salomni o'rtangizda yoyingiz".): "Do'stingiz salomni unutayozdi. 1017-hadis ham hz.a.

v. Ashhadu an la ilaha illallohu va ashhadu anna Muhammadan 'ab-duhu va rasuluh". Salomiga alik olinsa olindi.v.a. 456-bob. 1022-hadisning takroridir. Piyoda otliqqa salom beradimi 1027.): "Allohga salom bo'lsin". 1022-hadis mazmunining takroridir. Kichiklarning kattalarga salom berishi haqida 1030-hadis 1022-hadisning takroridir. ulardan birinchi bo'lib salom bergani afzaldir". 1026-hadis Fazala (r. balki. Abu Hurayradan rivoyat tsilingan 1023-hadis 1022-hadisning takrori. piyoda o'tirganga va kamchilik ko'pchilikka salom beradi". bu hadisda esa. ozchilik ko'pchilikka salom bersin. Abu Hurayra (r. Yuqorilagi hadislarda otliq piyoda kishiga salom berishi vo-jibligi haqida gapirilgan edi.a. 1024. kimdir "Allohga salom bo'lsin". 458-bob. U kishi: "Men Shurayhning piyoda ketayotib birinchi bo'lib salom berganini ko'rganman". Ibn Mas'ud (r. salomni kim boshlashi muhim emas.-v.a.ziyouz. Yurib ketayotgan o'tirganga salom berishi haqida 1022. alik olinmasa ham unga hech bir (zarari) yo'q". birinchi bo'lib salom berdilar. 455-bobdagi 1025-hadis Abu Hurayra (r.a.a. Jobir (r. dedilar". Namozdan so'ig Rasuli ak-ram (s.Al-adab al-mufrad. dedilar.dedim.)ning orqalarida namoz o'qiyotgandik. deya marhamat qildilar". Lekin sizlar "Attahiyyatu lillahi va-s-salovotu va-t-toyyibatu va-s-salamu 'alayka ayyuha-n-nabiy va rahmatullohi va barakatuh. 1021.a.) dedilar: "Ulovdagi odam oyoqda (piyoda) ketayotganga. 1031.)dan rivoyat qilingan bo'lib. salomning o'zi muhimligi ta'kidlanmokda. u 417-bobdagi 948 va Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilingan 949-hadisning takroridir. Men: "Salomni nega siz boshladingiz?" . piyoda esa o'tirgan-ga. Abdurrahmon ibn Shibl (r.a. Husayn aytdilar: "Sha'biy otliq kishini uchratib qolib.a. Assalamu alayna va alo ibodillahi-s-solihin.a. www.v. Imom Ismoil al-Buxoriy 1020.)dan. deb kimaytdi? Alloh Salomdir.a. dedi.) aytdilar: "Agar piyoda ketayotganlar uchrashib qolishsa. deb ayting".)-dan rivoyat qshshngan bo'lyb.): "Kichiklar kattalarga.) aytdilar: "Rasululloh (s. Sha'biyning otliqqa salom berishi aytilib. 454-bob.)dan rivoyat qilindi: Payg'ambar (s.a. Ibn Mas'ud (r.) aytdilar: "Rasululloh (s. Abu Hurayradan rivoyat qshshngan bo'lib.a. dedilar. 457-bobdagi 1028-1029-hadislar Fazala ibn Ubayd (r.): "Buni ular xuddi siz Qur'ondan bir sura o'rgan-ganingizdek o'rganar edilar".com kutubxonasi 158 .

Shunda Ibn Abbos (r.a. Abdulloh ibn Zubayr (r. Albatta. boshida qora salla bor edi".a)dan rivoyat qilgan bir hadisda aytiladi: "Yahudiylarning salomlariga alik olmangiz.): "Salom bersangiz eshittirib bering. dedim.a.a. salom lafzini aytib turib.) bilan ertalab bozorga birga borishar edi.) sotuvchimi.a.a. Muso ibn Sa'dning otasi Sa'ddan rivoyat qilindi: "Abdulloh ibn Umar (r. Ishora bilan salom berish haqida 1033-hadis. Salomni eshittirib aytish haqida 1036. bizga qo'llari bilan ishora qilib salom berdilar.)ning oldiga borgandim.) Zayd ibn Aslamning maktubigi shunday deb (javob) yozgan edi: "Assalomu alayka. unga salom berardi. u men-dan birga bozorga borishni so'radi.) aytdilar: "Abdulloh ibn Abbos (r. bozorda o'tirmasang.a. Shunda Abdulloh (r.a. Sobit ibn Ubayd aytdilar: "Abdulloh ibn Umar (r.a. qorindor! Biz faqat uchragan kishiga salom berish uchun boramiz". Imom Ismoil al-Buxoriy 459-bob.com kutubxonasi 159 . muborak tahiyyotdir". dedilar". Abu Qurra Xurosoniy aytdilar: "Men Anas (r.a. narx surishtirmasang yoki bozorga mol chiqarmasang. ishora bilan salomlashsa www.): "Salom .): "Ey. Ikkisi loydan qurilgan bir kulbaga joylashdilar.al) Jobir ibn Abdulloh (r. alik olsangiz ham boshingizni silkish va qo'l kaf-tingizni ko'tarish bilan alik oling".) aytdilar: "Sahobiylar qo'l bilan salomlashishni yoqtirmas edilar".ziyouz. zero u Alloh huzuridagi go'zal.a.a. dedi va yana bir narsalarni qo'shib qo'ydi. Undan ko'ra o'tir shu yerda. 460-bob.)lar yo'lga chiqdilar. Salom berish va alik olish uchun chiqqan odam haqida 1037. miskinmi yo boshqami. Hasanni ko'rdim.a. agar ikki musulmon bir-biridan salomni eshitmaydigan darajada uzokda bo'lsa.v. xaridormi. Bir kuni Abdulloh (r. Bir yamanlik kishi kelib: "Assalomu alaykum va rah-matullohi va barokatuhu". Salomning oxiri haqida Ya'ni salomni qanday so'z bilan tugallanishi haqida.a. dedi. 1034.Al-adab al-mufrad.)ni bizning oldimizga kelayotganlarini ko'rdim.) o'tirgan yig'inga bordim. dedilar. ularga qo'li bilan ishora qilib salom berdi va alik oddi". Asmo' (r. suhbatlashamiz". Tufayl ibn Ubay ibn Ka'bdan rivoyat qilin-di: u Abdulloh ibn Umar (r. kimning oldidan o'tmasin. mo'min-lar amiri. ey.a. Ibn Umar (r. 1 Imom Nasoiy (r.) o'tib qolib. Ato ibn Abu Raboh (r.al.a. va rahmatullohi va barakatuh va mag'firo-tuhu va toyyibi salaYootuhu". 1035-hadis.a. sariqqa belanib olgan.): "Payg'ambar(s. "Bozorda nima qilasan? Savdo-sotiqning ustida turmasang. 461-bob.barakot tilash ("va baroka-tuhu" so'zi) bilan tutallanadi". 462-bob. Ibn Zannod aytdilar: "Xorija (Ibn Zayd ibn Sobit) (r.) huzurlarida o'tirgandim. Tufayl aytdi: "Abdulloh ibn Umar(r. Muhammad ibn Ato (r. 1032.) ayollarga qo'llariny silkib salom berardi-lar".) va Qosim ibn Muhammad (r. deb xabar berdilar .

Tufaylning qorni chiqqan ekan. Qaysi Islom yaxshidir .a.a. 1042. Ul zot: "(Muhgojlarga) taom berishing. ular o'rtasini (ketayotganlarida) daraxt yoki bir to'siq ajrada. "Ko'zni yerga qaratish (ya'ni ko'zni nomahramwww.) ko'cha bo'yida va baland joyda (ya'ni ko'cha ko'rinib turadigan yerda) o'tirishdan qaytardi-lar. uchrashganlaridan keyin ham salom bersin". (Bu bylan) sen o'sha yig'indagilar dardiga sherik bo'lasan. vallohu a'lam.Islomdagi qaysi amal yaxshi. Imom Ismoil al-Buxoriy bo'ladi.). 468-bob. tanigan va tanimaganinga salom berishingdir". 1039-hadis 1038-hadisning. 1043.deb so'rashdi. yana uch-rashganlarida bir-birlariga salom berishar edi". 463-bob. salom bersin. degan edilar". Ular: "Ko'chaning haqi nima?" . Turganda salom berish kishining haqidir 1041. Abu Hurayra (r. Allohning Rasuli. Lekin salom-alikka imkoniyati bo'la turib ishora bilan salom-lapshshdan qaytarilgan.) aytdilar: Rasululloh (s.) aytadilar: "Kim birodarini uchratib qolsa. "Assalomu alaykum" degin. deya marhamat qildilar. 467-bob. dedilar".) tongda turib birodarlari bilan ko'rishishlari uchun qo'llariga xushbo'y narsalar surar ekanlar". unga salom bersin. xuddiki o'limtik eshak atrofidan tarqalgan bo'la-dilar". qaytar chog'i ham salom bersin. Muoviya ibn Kurra aytdilar: "Otam menga: "Ey. Namozda bo'lish. Demak. keysi Islom yaxshidir?" ~ dedi. Sobit Bunoniydan rivoyat qilindi: "Anas (r. chiday olmas ekansiz.v. Shuningdek qulog'i og'irlar-ga ham ishora bilan salom beriladi. Ko'rishish uchun qo'liga xushbo'y narsa surish haqida 1044. o'g'lim. Shunda musulmonlar: "Biz bunga chiday olmaymiz.): "Sizlardan biringiz biror yig'inga kelsa.)ning sahobiylari to'planishganida ular o'rtalarida bir daraxg chiqib qolsa.a.Al-adab al-mufrad. Abu Hurayra (r.a. 464-bobdagi 1040-hadis 1038-hadisning aynan takroridir. demoqchi (t.a.a. Yig'inga kelganda salom berish haqida 1038.)dan rivoyat qilindi: "Bir kiish: "Ey. oradagi masofaning uzoq-ligi kabi holatlar bundan mustasno. toqatimiz yetmaydi". Anas ibn Molik ashdilar: "Rasuli akram (sav. Ul zot: "Modomiki. zero keyingisi avvalgisidan ko'ra (savobga) haqliroq emas". 465-bob. Abdulloh ibn Amr (r.ziyouz. boshqasi chap tomonidan aylanib o'tishar.com kutubxonasi 160 . dedilar.v. Abu Hurayra (r. bir toifa daraxtning o'ng tomoni-dan. biror bir yig'inda bo'lganingda uning yaxshiligidan umid qilsang va hojatint tezda ravo bo'lishini istasang. Qaysi bir qavm to'planib.a. dedilar.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. Yo'l odobi 1046. 466-bob. unda ko'chaning haqini berib o'tiring". Tanish va notanishlarga salom berish haqida 1045. Allohni eslamay tarqasa-lar.

) ularga salom berib. Rasululloh (s.v.a. Ul zotning yoqtirmaganliklarini ko'rgan u kishi chiqib ketib. degandim.)ning oldila-riga bir kishi keldi. Abdulloh ibn Amr ibn Os (r. Hanafiy. 469-bob. Rasululloh (s. qo'liga oltin uzuk taqqandi. Abu Hurayra: "Salomga baxillik qijan kishi eng baxil kishidir.a. Oralarida badbo'y atr surgan bir odam bor edi. 1047.deb so'ragan edi.) aytdilar: "Sen bilan fosiq o'rtasida hech qanday hurmat yo'qdir". uzugani otib yubordi va o'rniga temir uzuk taqdi.v. shunday qilgin". dedilar.)ning huzurlariga keldi.) bir qavmning odtsidan o'tdilar. Unga alik olmagan kishi esa. 1053. bu jahannam ziy-natidir". Agar (yo'dda birga ketayotgan) birodaring bilan sening o'rtangda daraxt chiqib qolsa. Alj (k. uni ham otib yubordi va kumush uzuk taqdi. Imom Ismoil al-Buxoriy lardan tiyish). ziyodasi bilan alik olib javob kzytarardilar. Ibn Amr: "Assalomu alaykum va rahmatullohi va barako-tuhu va tiyba salovotuhu". hech bir shartsiz o'ynash ba'zi sahobiylar va Imom Shofi'iy nazdida joizdir.a.) uning bu ishiga e'tiroz bildirmadilar".a. undan oddin salomni sen boshlay olsang. dedilar".ziyouz.) undan yuz o'girdilar. Shaxmat aqlni charxlash sifatiga ega ekanligini e'tiborga olib.)ning mavlosi (ozod etgan quli) Solim aytdilar: "Ibn Amrga salom berilsa. 1048. : "Sening ko'zlaring orasida otashdan bir parcha bor". www.): "May ichuvchilarga salom bermangiz". deb javob berdilar". Rasululloh (s. Ibn Amr: "Assalomu alaykum va rahmatulloh".) otasi orqali bobosidan rivoyat qildi: "Rasululloh (s. chunki shahmat qimordir".) shunda unga: "Bu ham yomon.com kutubxonasi 161 . Ozginadan keyin yana kelib: "Assalomu alaykum va rahma-tulloh". Hasan Basriy (r. Men oldila-riga kelib : "Assalomu alaykum".v. Yana oldilariga kelib: "Assa-lomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh". haligi kishidan yuzlarini o'gardilar.Al-adab al-mufrad. shubhasiz. U kishi: "Assalomu alaykum va rahmatul-lohi va barakotuh". dedilar. 1051.v. Hz.a. dedilar. aksa urib "alhamdulillah" degan kishiga "yarhamukalloh" deyish va salomga alik olishdir". Rasululloh (s. degandim.v.a. dedilar. deb javob berdilar. U odam qaytib ketib. kamsi-tilgan bo'ladi. G'iybatchi va gunohkorlarga salom bermagan kishi haqida 1052.) aytdilar: "Rasululloh (s. Abu Zurayq Ali ibn Abdullohning1 shahmatni yomon ko'rganlari va shunday deganlarini rivoyat qildilar: "Shahmat o'ynayotganlarga salom bermangiz.a.a. Abdulloh ibn Amr (r.v.a. yo'lovchilarga (agar adashib qolgan bo'lsa) yo'l ko'rsatish. Molikiy va Hanbaliy mazhablariga ko'ra haromdir. U odam: "Mendan nimaga yuz o'gardingiz?" .a.v. 470-bob. Keyin Rasululloh (s. Fosiqlarga salom bermaslik haqida 1049. haromdir. dedim. 1050. Abdulloh ibn Amr (r. deb javob berdilar".al.v. Garov tikib o'ynash esa.

tijoratqda uning foydasi bor.Al-adab al-mufrad. "Amiru-lmo'minin" iborasini birinchi bo'lib kim yoz(uvda qo'lla)gan?".com kutubxonasi 162 .v. Umar va Usmon (r. dedi u odam Bahrayndan olib kelgan ma'danlariga ishora qilaroq.): "Bir odam Bahrayndan kelib.) esa: "Abu Bakr (r. "Men bundan sal vaqt ilgari huzuringizga kelib salom ber-sam alik olmagan edingiz?" . Ular Ma-dinaga keldilar.a.dedi.) iroqliklar hokimiga maktub yozib. deyishdi.deb so'radi u odam. "Bundan sal vaqg ilgari kelganingda barmog'ingda otashdan bir parcha bor edi".)ning xalifasi Umar ibn Xattobdan". amir!" . makruhdir 471-bob. So'ng masjidga kirib Amr ibn Os (r.a.a. (Buvim dastlabki muhojir ayollardan edilar.a. Abu Said aytdilar (r. Shundan keyin bu (unvon) ni yozish rasm bo'ldi".v. birinchi bor hajga keldi. Bularni yechib tashlab boring-chi. Chunki uning barmog'ida oltin uzuk va egnida ipakdan tikilgan bir guppi bor edi.a. mo'minlar amiri Umardan huzuriga kirishimiz uchun izn so'rab ber".a. deb javob berdilar Rasululloh (s. 1056. zero u amir.a. (xalifaga) juda to'g'ri ism topibsizlar.a. Xudo haqi. shoyal salomingizga alik olsalar".dedi. Va ular dunyo hayotining ashyolaridir (inson hayotida ularga muhtojdir. ey.).a. Ibn Os! Bu so'zni qaerdan odding? Haholda bu so'z besabab paydo bo'lmagandir?" dedilar. dedi. Iroq hokimi xalifaga Labid ibn Robi'a va Adiy ibn Xotamni yubordi. men Abu Bakr.)ni ko'rishdi. mo'minlar amiri.) har doim bozorga kirganlarida buvimning oldilariga ham kirib o'tar ekanlar).) huzurlariga kirib salom berdi.dedim".) huzurlariga kirdi va: "Assalomu alaykum.) Abu Bakr ibn Sulaymonga dedi: "Abu Bakr (r. "Yo kumushdan va yoki tunchdan1 uzuk taqsang bo'ladi yoxud temirdan bir xalqa taq"2.) unga: "Ey. Amr (r.a. biz mo'minlarmiz!" . "temirdan uzuk taqmoq harom emas.v. "Olib kelgan narsalaring hech kimsaning minnatsiz toshlaridir xolos.v. ulardan Iroq va uning xalqi haqida so'rab bilmoqchi ekanini aytdi. Labid ibn Robi'a va Adiy bin Xotam kelib menga "Mo'minlar amiridan kirishimiz uchun izn olib ber". mo'minlar amiri!" dedi.) uning salomiga javob bermadilar. aslzoda odamni yuborish-ni. Umar ibn Xattob (r.a.): "Rasululloh (s.v. Allohga qasamki. Xotini: "Rasululloh (s.a. Umar (r.a. deb yozardi. Umar ibn Abdulaziz (r.a.) uning salomiga alik oldilar. Rasululloh (s. Rasululloh (s. Ubaydulloh ibn Abdulloh aytdilar: Muoviya (r.)larga ham xuddi www. ammo ziynat uchun ishlatilmas)".bronza.a.v. Abu Bakr ibn Sulaymon shunday javob" berdi: "Menga Shifo buvim g'apirib bergandilar. Usmon ibn Xanif Ansoriy uning huzuriga kirib: "Allohning sizga salomi va rahmati bo'lsin. deyishdi. Buvim ayt-dilar: "Umar ibn Xattob (r. Haligi odam xotinining aytganini qilib Rasululloh huzurlariga qaytib borib salom berdi.) sakrab turib Umar (r.a.ziyouz. dedilar Rasululloh (s. ikkita pishiq. Unga uchrab: "Ey. Usmon tiz cho'kib: "Ey. 1 Tunch .): "Ha. "U holda men otash parchalarini keltirib-man-da".a.) xalifa bo'lgach. bu odamlar siz ulardan yaxshiroq biladigan ish xususida meni ayblamoqdalar. 2 1053 va mazkur hadisdan ma'lum bo'ladiki. ishlarida.a. Amr. deb maktub bitardi.).a.v.dedi haligi odam. Imom Ismoil al-Buxoriy 1054.a. Tuyalarini masjid hovlisida cho'ktirishdi. Umar bin Xattob (r. Rasululloh (s. U odam xafa bo'lib uyiga qaytdi va xotiniga bo'lgan voqeani aytdi. "Qanday uzuk taqsam ma'qul?" . Amr (r. Shunda shomliklardan biri bundan jahli chiqib: "Amiru-lmo'mininga salomni qisqartirgan bu munofiq kim?" .a. Amirga salom berish haqida 1055.) balki egningizdagi ipak guppi va barmo-g'ingizdagi oltin uzukni ko'rib salomingizga alik olmagandirlar. deb marhamat qildi-lar.)-ning xalifasi Abu Bakrdan".

Sha'biy aytdilar: "Hazrati Umar (r.): "Xush kelding. Shu payt bir kishi kelib: "Amirga salom bo'lsin". Bor endi. va rahmatulloh. 1057. ey Toyyibu-l-mutoyyib!" dedilar. "Alloh ziyoda qilsin" deyish haqida 1061.dedi.) aytdilar: Ammor (r.v.dedi. Imom Ismoil al-Buxoriy shunday salom berganman. Shomliklar bu yerga kelgunla-riga qadar yo amir shaklida xalifamizga salomni qisqartirib bermasinlar. Oyisha (r. 472-bob. dedi.) kechalari kelib uxlab yotganni uyg'otmaydigan.a. Ul zot uning ovozini tanib: "Marhabo. Uning oddiga Kindalik bir kishi keddi. www.a. uyg'oqlar eshitadigan darajadagi tovush bilan salom berardilar".v. Mug'iyra ibn Sho''ba Bobi rahbadan chiqtsi.m.v. Uxlayotgan odamga salom berish haqida 1060. deb o'ylashdi va Mug'iyraga salom berdi: "Assalo-mu alayka.) salom bermagan bo'lsalar kerak.Misr Arab Respublikasi shimolidagi Iskandariya yaqinidagi shahar nomi (m. assalomu alaykum.a. siz Madina ahli zakot yig'uvchiga ham yo amir.a. lekin sen Maslama ibn Muxallidga salom berding. ulardan birortalari menga tanbih bermaganlar". u alik olsin!" . Ubdaning rivoyatida esa: "Sizga salom bo'lsin.) Rasululloh (s.salomxona. (Maslama Misr amiri edi). Ruvayfi' unga dedi: "Agar sen bizga salom berganingda edi. Bobi rahba .v.a.). ayyuhal amir. (lekin) salom bermadim". va rahmatulloh!" Mug'iyraga bu yoqmadi. Jobir (r. degan edilar. Muoviya o'sha gapni aytgan shom-likka qarab: "Tinchlaning. Hajjoj juda zolim kishi bo'lganligi uchun ham Jobir ibn Abdulloh (r. "Marhabo! Xush kelibsiz!" deyish haqida 1062-hadis. 1059. dedilar.)dan huzurlariga kirish uchun izn so'radi.com kutubxonasi 163 . dedi.v. Miqtsod ibn Asvad aytdi: "Rasululloh (s. Tamim ibn Hazlon aytdilar: "Men Kufa hokim-laridan kimga birinchi salom berilganini eslayman.) aytdilar: "Men Hajjoj huzuriga kirdim. Shunda Rasululloh (s. 473-bob. ey amir!" .) Adiy ibn Hotamga: "Alloh ilm(ing)ni ziyoda etsin!" dedilar".)ga o'xshab yurib keldilar. 474-bob. deb xitob qilasiz". Ziyod ibn Ubayd aytdilar: "Biz Ruvayfi'ning huzuriga kirdik.a.a.) aytdilar: "Fotima Rasululloh (s. U Antablus1 ning amiri edi. 1063.Al-adab al-mufrad. Axir men amirlardan birimanmi yoki yo'qmi?" Roviy Simak aytdi: "Shundan keyin amirlik unvoni mahalliylashib ketdi". ayyuhal amir.a. Hz. U dedi: "Assalomu alaykum. Bilishimcha.ziyouz. uni Abu Qurra Kivdiy bo'lsa kerak. zero. Hz. qizim". biz alik olardik. gaplarining ba'zisi to'g'ri. Vallohu a'lam 1058.a. so'ng o'ng yonlariga yoki chap yonlariga o'tqazdilar". Antablus . Ali (k.

1069. 1066. Agar jamoatga salom bergan odamning salomiga alik olinmasa.al. o'sha jamoat darajada yuksaladi. "G'ifordan". deb alik olardilar". 1068. Abu Jamra aytdilar: "Ibn Abbosga salom berilsa. sen kimlardansan (ya'ni.) dedilar: "Rasululloh: "Ey. ulardan ko'ra pokroq malaklar unga alik oladilar". Abu Zarr (r.Al-adab al-mufrad.): "Ey. bu bilan (salomingni) uning o'zigagina xos qilib qo'yasan. Ul zotga birinchi bor islomiy salomlashishga muvofiq salom berdim.a.a. Hasan Basriy (r. "Vaalayka. "Vaalayka" demaginki. salom bergan odam o'sha jamoatga salomni eslatab o'tadi. Salomga qanday javob berish kerakligi haqida 1064. Jabroil (a. va rahmatulloh". Oyisha. jamoat salomga alik olsa. urug'dansan)?" dedilar. birodarimning o'g'li. yoningda bir kishi o'tayotib "Assalomu alaykum" desa. www. degandilar". deb javob berdim". o'g'lim. Salomga alik olmagan kishi haqida 1070. Abu Salama (r.): "Hz.) bo' bilan Rasulullohni ko'zda tutgandilar".a. dedi. 476-bob. dedilar. 1067. Oyisha (r. Balki "Assalomu alaykum" degin". senga o'sha odamning o'ng yelkasidagi undan xayrliroq bo'lgan farishta javob qaytargan". yo Rasulalloh". Agar bir odam bir jamoatga uchrab.al. Abu Abdulloh aytdilar: "Bir kishi (Rasulullohga): "Assalamu alayka. Zero. farzdir".) aytdilar: Makka bilan Madina o'rtasidagi bir daraxt soyasida Rasululloh (s. hech bokisi yo'q. Salomni orangazda yoyinglar. taro ma lo aro". Muoviya ibn Qurra (r.)dan rivoyat qilib naql qildi: "Muhaqqaq.a. hech narsa deb javob qaytarma-di".a. Oyisha (r.s. Oyisha: "Va alayhissalom va rahmatullohi va barakotuhu.a.) aytdilar: "Salom berish sunnat. dedi. deb javob berdilar.) huzrularida o'tirgandik. Allohuni Yer yuziga qo'ydi. Ya'ni men ko'ra olmaydigan narsalarni siz ko'rasiz.a. unga salom bersa.) senga salom aytayaptilar".a.) aytdilar: "Men Rasululloh (s.a. alik olish esa. Ul zot: "Vaalaykassalom va rahmatulloh". deb xabar berdilar. Zayd ibn Vahb Abdulloh (r.)ga: "Abdurrahmon ibn Ummu Hakamning yonidan o'tayotib. Abdulloh ibn Amr (r.v. Ul zot: "Vaalayka va rahmatulloh.) aytdilar: "Otam menga: "Ey.ziyouz.v.al.) namozlaridan forig' bo'lganlarida oldilariga bordim. 1071.com kutubxonasi 164 . dedi Ular: "Vaalaykum". unga salom bergandim. Abdulloh ibn Somit (r. dedilar. nima bo'pti shunga? Buning hech zarari yo'q.yoqimlilarning yoqimlisi yoki ko'ngil quvonchi. eng shaddod va qo'pol bir a'robiy kelib: "Assalomu alaykum". dedi.a. Imom Ismoil al-Buxoriy Toyyibu-l-mutoyyib . salom Allohning ismlaridan biridir. dedilar". 1065.) Abu Zarr (r. 1072. qaysi qabila. 475-bob. (Abu Zarr (r.

Hasan Basriy (r.): "Ehtimolki. men dugonalarim davrasqda o'tirgandim. Salomga baxillik qilgan kishi haqida 1073.a. "Ummu Honi". Biz (etib) keldik va (Abdulloh (r. Endi u ayol (biror narsa sabab bo'lib eridan) achchiqlansa. U kishi (Abdulloh (r.al.v. Men Rasululloh (s. Abdulloh ibn Amr ibn Os (r. farzand beradi.) aytdilar: "Salomini qizg'angan eng baxil odamdir. Men ul zotga salom berdim.a.)): "Alloh to'g'ri so'zladi va Rasuli (s. Imom Ismoil al-Buxoriy 477-bob. Yosh bolalarga salom berish haqida 1075. 478-bob. So'ng Alloh taolo unga bir er nasib qiladi. masjidga kirdik.a.a. Rasululloh (s. salomga baxillik qilgan kishidir.a. Rasululloh (s.a.) ham yetkazdi". Anas ibn Molik (r.a. Ayollarning erkaklarga salom berishi haqida 1077-hadis. ey. deya marhamat qildilar". Ul zot: "Xush kelibsiz".a.v. 1080-hadis yuqoridagi hadisning aynan takrori 481-bob. Namozdagi o'g'ri (ya'ni uning arkonlarini o'rniga qo'yib bajarmay. 1076-hadis.) yonimdan o'tab qoldilar. Ayollarga salom berish haqida 1079.a.) dan: "Ey. namozga qomat aytilgani eshitildi. 1078-hadis.a. duoda ojizlik qilgan odamdir". Ul zot: "Kim bu?" . dedim. Rasululloh (s.Xossatan salom berishni yomon kurgan kishi haqida 1081.dedilar. www.a.) yosh bolalarning oldidan o'tar ekanlar.ziyouz. Anbasa aytdilar: "Men Ibn Umar (r.a.com kutubxonasi 165 .a. Abu Abdurrahmon". shoshilib o'qiydigan odam) haqiqiy o'g'ridir". biz ham u bilan birga turdik. Shu payt bir kishi chopib keldi-da: "Assalomu alaykum.)) nima qilsalar.Al-adab al-mufrad. Ul zot g'usl qilayotgan ekanlar.al.v. salom berdilar va: "Rasululloh (sa.)-ning yozuvchi-kotiblar orasidagi bolalarga salom berayotganlarini ko'rdim". Asmo' binti Yazid Ansoriy (r.v. noshukrlik bilan (eriga): "Sizdan hech bir yaxshilik ko'rmadim".a.a.) turdilar. deb xabar berdilar.)ning huzurlarida o'tirgan edik. deydi". Abdulloh (r. o'shani qildik.v. Eng ojiz kishi esa.v.) bizga salom berdilar va: "Valine'matingizga (ya'ni erin-gizga) noshukrlik qilishdan saqlaningiz!" dedilar.) aytdilar: "Haqiqiy yolg'onchi qasamiga yolg'on qo'shgan odamdir.) aytdilar: "Biz Abdulloh ibn Umar (r.v.a. 1074. haqiqiy baxil esa.) aytdilar: "Rasululloh (s. Toriq ibn Shihob (r.v.)dan savol so'rashlikda dugona-larimdan ko'ra dadilroq edim. U kishi masjid to'rida odamlarning ruku'da turganini ko'rdilar va takbir aytdilar.): "Ayollar erkaklarga salom berishar edi".)ni1siga bordim. 479-bob.) aytdilar: "Rasululloh (s. 480-bob.deb so'radim. dedilar". valine'matiga noshukrlik qilish nima degani?" . Allohning Rasuli.) shunday qilardilar". dedi.a. Ummu Honi (r. sizlardan biringiz ko'p vaqt otaonasi bilan beva (holda) yashaydi. Abu Hurayra (r. dedilar.

59. Men hijob xususida hammadan ko'ra yaxshiroq bilaman. www. Zaynabning hujralariga kirsak. ovqat paytvda uning qo'li barmog'imga tegab ketgandi. Rasululloh (s.a. odamlar namoz o'qiyotgani bilinmagunicha (ham oldimga hech kim kirmaydi).a.a. men ham chiqdim. Rasululloh (s.a.a. odamlar hanuz shu yerda ekan. oldimga so'roqsiz balo-g'atga yetgan oila a'zolarimdan birortasi kirmaydi. Hz. Bir-birimizga "(Abdulloh (r.) bilan xays yeb o'tirgandik. u kishi Rasululloh (s. Men ham (ortlaridan) yurdim.a. degan o'i bilan qaytib bordilar. (Kelsak. "Eyh! Agar menga quloq osganlarida edi.a. qarindosh-urug'chilik rishtalari uziladi.v. Rasuli akram (s.v.a.a. Men 10 yil xizmatlarini qiddim. Oyisha (r.) o'zlari bilan mening o'rtamda parda to'sdilar (ya'ni xona eshigi ortidagi pardani tushirdilar). Shundan keyin hijob oyati nozil bo'ldi". Shu munosabat bilan ziyofat berdilar. (Anas (r.)ning ostonasigacha keldilar. ) odamlar ketab bo'lishgan ekan. Rasululloh (s. deb o'ylab qaytdilar. So'ng odamlar endi tarqalishgandir.) uni ovqatga chaqirdilar. Namoz o'qib bo'lganimizdan keyin Abdulloh (r.)ning ayollari hamda o'z onalari) meni Rasululloh (s. Odamlar ziyofatdan so'ng tarqaldilar.Al-adab al-mufrad. 1082-hadis 467-bobdagi 1045-hadisnshg aynan takrori.a.a. 484-bob.a. agar chaqirsam bu unga izn berganim bo'ladi. dedi.)ning xizmatlariga bergan edilar. hz.dedik. Hays .v. Men ham qaytdim. Keyin Rasululloh (s.com kutubxonasi 166 . Abdulloh: "Men peshinda (issiqdan) kyyimlarimni yechganimda.a. Oyisha (r.)ning huj-ralari ostonasiga qadar yurib bordilar. "Nur" surasining 31. 60-oyatlari hijobga taalluqlidir (m.) yana qaytib tashqariga chiqdilar. hatto ayollar erlariga savdo-sotiqtsa yordam qiladilar. Abu Molik Quraziy Abdulloh bin Suvayddan avrat (ochiq) bo'lishi mumkin bo'lgan uch (vaqt) haqida so'radi. vafot etganlarida 20 yashar yigit edim. 482-bob.a.) Madinaga kelganlarida Anas (r.a. biz bilan ovqatlandilar.) aytdilar: Rasululloh (s. Shunda Umar (r.ziyouz.a. yolg'on guvohlik berish hollari yuzaga chiqadi va haqqoniy guvohlik yashirin tutiladi". u kishining chiqishlarini kutib o'tirdik.) o'tib qoldilar.) Zaynab binti Jahsh (r.)ni nikohyaariga oldilar.a.dedilar.v. Umar o'tirib.v. 483-bob.v. deb so'ra-gandi.) ahli oilalari oddiga qaytdilar.v. qurigan xurmoga yog' va pishloq qo'shib tayyorlanadi.m.)dan) kim so'raydi?" .). tijorat keng tarqaladi. kiyimlarshLni yechganimda ham hech kim kirmaydi". birga qaytdim.a. Imom Ismoil al-Buxoriy dedilar.v. Oyisha (r. Xufton namozini o'qib bo'lib.v. ilm-fan keng yoyiladi.v. Rasululloh (s.) shunday deganlarini aytdilar: "Qiyomatta yaqin salom xossatan (faqat tanishlarga) beriladi. Hijob oyati qanday nozil bo'lgan 1083. So'ng endi ketishgandir. Tong otib.) (aylanib) yurib. Shundan so'ng hijob oyati nozil bo'ldi.a. Biz joyimizga borib. Kishi o'z ayoli bilan ovqatlanishi haqida 1085. '"Ahzob" surasining 55.v. Toriq: "Men so'rayman".arablarning bir xil taomi. sizlarni hech bir ko'z ko'rmas edi!" . hz.) 10 yoshlik o'smir edilar. Hijob oyati nozil bo'lishidan oldin Rasululloh (s.) o'rinlaridan turib tashqariga chikdilar.a. Lekin bir necha kishi juda uzoq o'tirib qoldi.) aytdilar): "Onalarim (ya'ni Rasululloh (s. uxlashga yotib. Uch mahram vaqt haqida 1084. men ham ortlaridan chiqdim.

dedilar. 489-bob.a. Otasidan izn so'rab kirish haqida 1093-hadis.ziyouz.. Ayollar bilan birga bir lagatstsan taom yeyish esa. deb javob berdilar Abdulloh (r. karvonsaroy kabi) sizlar foydalanadigan uylarga (izn so'ramasdan) kirishingizda sizga gunoh yo'qdir.v. Go'daklar balog'atga yetsa. Xizmatchilaringiz huzuringizga kirish uchun sizdan izn so'rasinlar 1089. odatga aylangan.)ga murojaat qilgan. Rasululloh (s.) aytdilar: "Hech kimsa bo'lmagan yerga kirmoqchi bo'lgan kipsh: "Bizga va solih bandalarga Allohning salomi bo'lsin".a. Alloh oshkor qilayotgan narsangizni ham. Islom dini barqaror bo'lgunga qadar arablar ayol kishini qul cho'ridan ham past ko'rganlar. Bolalari ularning huzuriga faqat izn so'rab kirishar edi.. men ham ortlaridan kirmoqchi bo'lgandim.)dan rivoyat qilindi: "Bir kishi Abdulloh ibn Mas'ud (r. So'ng: "Izn so'ramay kirmoqchimisan?" . Onasining oldiga izn so'rab kirish haqida 1091.)dan: "Onamning oldilariga kirish uchun ham izn so'rashim kerakmi?" .a. Alqama (r. 486-bob. Ummu Habiba binti Qays aytdilar: "Ovqatlanib o'tirganda Rasululloh (s. 27). uni o'zlaridan uzoqlashtirardilar. Yuqoridagi ikki hadis shu ma'noni anglatadi. otam ko'ksimga chunonam urdilarki. Ibn Abbos (r.): ("Nur" surasining 58-59-oyatlari) ayollargagina emas. hatto ular bilan birga o'tirib taom yemak arab zodagonlari uchun or hisoblanar edi. Nofi'dan rivoyat qilindi: Ibn Umar (r. Abdulloh ibn Umar (r.com kutubxonasi 167 .a. deb kirsin". Imom Ismoil al-Buxoriy 1086.) aytdilar: "Otam bilan men ham onam huzurlariga kirayotgandik. 488-bob. 485-bob. Bo'sh uyga kirgan kishining salom berishi haqida 1087.a. Muso bin Talha (r.Al-adab al-mufrad. erkak va ayolning tengligi e'lon qilindi. 1090.a. Otam kirdilar. 1088. balkk erkaklarga ham tegishlidir".a. yashirayotgan narsangizni ham bilur" (24:29.). 1092-hadis yuqoridagi hadisning takrori.a.a. www. Oyisha onamizning aytishlaricha.dedilar". Islom hayotda barqaror bo'lshpi barobarida ayollarning qadr-qimmati ko'tarildi. Abdulloh ibn Umar (r.al.deb so'radi. imon keltirganlar! O'z uylaringizdan o'zga uylarga to izn so'ramaguningizcha va egalariga salom bermaguningizcha kirmangiz!" Istisno ravishda yana ushbu oyatni ham o'qidilar: "(Xususiy) maskan bo'lmagan (mehmonxona.) (ovoz chiqarib ushbu oyatlarni o'qidilar): "Ey.a.)ning qo'llariga mening qo'lim tegab ketdi". orqam bilan o'tirib qoddim.v. hatto ro'zgor ishlarida ham ayollarga qarashar ekanlar. faqat savol beruvchi Huzayfa (r.) bolalaridan birortasi balog'atga yetsa. 487-bob.) ayollarni benihoya hurmat qilar. "Unihar doim (har qanday holatda) ko'rging kelmasa kerak".

peshin vaq-tida (issiqtsan) kiyimlaringizni tashlagan vaqtingizda va xufton namozidan keyin. qul va cho'ri-lar) faqat mana shu avratlari ochiq bo'lishi mumkin bo'lgan uch paytdagina izn so'rashga buyurildilar".) aytdilar: "Rasululloh (s. 1099. dedilar.)dan so'radim: "Singillarimning oldiga ham izn so'rab kiramanmi?" "Ha". 494-bob. www. bas ular ham xuddi o'zlaridan oldingi (balog'agga yetgan)lar kabi izn so'rasinlar!. uning ko'zini nishonga oddilar". Abu Hurayra (r.a.deb so'radim. "Assalomu alaykum". Birovning uyiga iznsiz qaragan kishining ko'zini o'yib olish haqida 1100. Salom bermay izn so'rash haqida 1098. go'dak-laringiz balog'atga yetsa.a.bomdod namozidan ilgari.a. men ularni ta'minlashni o'z zimmamga olganman.) esa: "Har bir odamning oldiga kirishda". deb qo'shimcha qilganlar. demaguncha kirmasin". So'ng (ushbu oyatni) o'qidilar: "Ey. Abdulloh ibn Abbos: "Ha. Jobir (r.. garchi u qari kampir bo'lsa ham." (22:59). 495-bob.): "Bular (ya'ni farzand.v.): "Izn so'rash vojibdir". So'ng yana qaytib kelib: "Ikki singlim mening uyim-da yashaydi. bir kishi uylariga (nazar) tashladi. dedilar. Imom Ismoil al-Buxoriy 490-bob. Abu Hurayra (r.a. bo'lmasa ularni yalang'och ko'rishni xohlaysanmi?" .a. (bu) uch (vaqt) sizlarning avratlaringiz (ochiq bo'lishi mumkin bo'lgan vaqtlar)dir.v): "Biror kishi agar uyinga (so'roqsiz) nazar tashlasa. imon keltirganlar! Qo'l ostingizdagi (qul va cho'ri)la-ringiz hamda balog'atga yetmagan (farzand)laringiz uch marta (huzuringizga kirishda) sizlardan izn so'rasinlar . onasining. aka-ukalarining. ko'zini o'yib olaver. 492-bobdagi 1096-hadis yuqoridagi to'rtta hadisning mazmunan takroridir. 1101.ziyouz. 491-bob.Al-adab al-mufrad. unga to salomdan boshlamaguncha izn berilmaydi". deb (ushbu oyatni) o'qidilar: "Qachonki. Kimning oldiga kirishdan qat'i nazar izn so'rash haqida 1094.a.a.)dan rivoyat qilindi: "Kimki salom bermasdan kirishga izn so'rasa.com kutubxonasi 168 .. dedilar. Ibn Jurayj (r. Ato (r.a. dedilar. senga hech qanday gunoh bo'lmaydi".) aytdilar: "Agar biron kimsa biron uyga krish istagida bo'lsa. Opa-singillari oldiga izn so'rab kirish haqida 1095-hadis.) aytdilar: "Kishi farzandining." (22:58). ularning oldiga ham izn so'rab kiraman-mi?" . Abdullohibn Abbos (r.a) aytdilar: Rasululloh (s. Anas ibn Molik (r. (Keyin) Abdullohibn Abbos (r..) namozda turgan edilar.a. Yana Abu Hurayra (r. opa-singillarining va otasining huzur-lariga kirishda izn so'rashi kerak". Ul zot o'qdonlaridan bir o'qni olib. nima.a.dedilar.a.) aytdilar: "Men Abdulloh ibn Abbos (r. "Kirish uchun uch marta izn so'rash haqida" degan 493-bobdagi 1097-hadis mazmuni quyidagi 494bobning 1104-hadisda keladi.

) (chiqib) ul zotga yetib oldi va: "Ey.) bilan (yo'lga) chiqdik.deyishdi.) dedi: "Biz Rasul-ulloh (s.a. dedilar. Qarashlik sababli izn so'rash haqida 1102.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. Umar (r. Sahl ibn Sa'd (r.a.a.v. Hz.): "Izn so'rashlik qarash sababli joriy qilindi". dedilar. eshigim tagida kutib turish senga og'ir keldimi? Bilaman. dedim. 1106-hadis.a. sizni haq bilan yuborgan Zotga qasamki.): "Bir kishi (birov tomonidan uyiga) chaqirilsa.a. Abdulloh. "Rasululloh (s.) dan". Uyga chaqirganlik izn berganlik alomatidir 1105.)ning huzurlariga kirish uchun uch marta izn so'radim. kirishga izn so'radilar.a. men sizdan uch marta izn so'radim. deb javob berdim. dedilar. o'shanda alik olsam bo'lardi-yu. lekin men (har gapga) hujjat so'rashni.) bora-di".a. Bordilar va salom berib.a. Umar (r.v.alz. 1107-hadis yuqoridagi hadisning aynan takrori.)): "Albatta. deb qaytdilar.)nikiga bormoqchi edilar. dedilar".ibrat bo'lishi uchun seni jazolayman".a. siz birinchi bor salom berganingizdayoq eshitgandim.): "Payg'ambar (s.a. Umar (r. 1103.): "Sen buni kimdan eshitgansan?" . Rasululloh (s. Allohga qasamki. So'ng ikkinchi marta salom berib izn so'radilar. Rasulullohning qo'llarida boshlarini qashiydigan taroq bor edi. javob bo'lmadi.deb so'radilar.com kutubxonasi 169 .v. Allohning Rasuli.) aytdilar: "Men hz.v. Abu Hurayra (r. ana shu unga berilgan izndir".a. Ular: "Birov bunga shubha qilmoqdami?" .) (yoki Abu Mas'ud (r. yana javob yo'q.) dedilar: "Biringiz (bir joyga) chaqirilsa va u (o'sha yerga chaqirgani kelgan) chopar bilan birga kelsa.)ning hadislari borasida faqat rost gapiraman".) aytdilar: "Bir kishi Rasuli akram (s. orqamga qaytdim.ziyouz. Men bilan Abu Said Xudriy (r.a.a. Abu Muso (r. 497-bob. Shunda ul zot: "Biz zimmamizdagi (vazifani) ado etdik". Shu payt Sa'd (r. ) meni chaqirtirib keldilar va: "Ey. Umar (r. izn berilmagach. Rasululloh (s. dedi".a. ehgiyotkorlikni yaxshi ko'raman".a. dedilar.v. So'ng uchinchi marta izn so'radilar. Kishiga uning uyida salom berish haqida 1104. Men u yerdan chiqib masjidda o'tirgan bir guruh ansor sahobiylarning oldiga bordim va ulardan (o'sha hadis haqida) so'radim.) Umar (r. Abdulloh ibn Mas'ud (r. izn berilmagach.)dan biz eshitmagan narsani sen eshitibsanda? Agar huzurimda ushbu so'zingga hujjat kel-tirmasang.a.a. Hz.v. boshqalarga.) nima deganlarini aytdim. dedilar.a.a.)ning huzurlariga bordi.a. yana javob bo'lmadi. Imom Ismoil al-Buxoriy 496-bob. 498-bob. Hz. dedilar".) eshiklaridan yashirincha qaradi.Al-adab al-mufrad. Men ularga hz. Ul zot Sa'd ibn Uboda (r.a. Abu Said (r. orqamga qaytdim (biz shunga buyurilganmiz)".(Shunda Umar (r.a. Ul zot: "Sening menga qarab turganingni bilganimda mana shu (taroq)ni ko'zingga tiqib olardim". Umar (r. Ular: "Sen bilan kichigimiz Abu Said Xudriy (r.a. unga (o'sha uyga kirishga) izn berilgan bo'ladi". www.) (ishlaridan forig' bo'lgach.) aytdilar: "Men. Abu Muso (r. Men: "Yo'q.a. odamlar shunaqa -eshigingning tagida kutib turishni yoqtirishmaydi". lekin menga va oilamga ko'proq salom berishingizni xohladim".

) oldimga chiqdilar va (ichkaridan) tahoratga suv so'rab.): "Bavldan yoki boshqasidan".)ning Islomni qabul qilgan kezlari edi. dedilar".a. salom bermasa. Chaqirilgan uy egasi chiqquncha.a.): "(Birovnikiga) nazar tashlashga izn yo'qdir".a.a.dedilar". "Chiqqunlaricha o'sha yerda kutib turing".) menga: "Agar yana qo'shimcha qilganingda. Ijozat so'ramay kirish haqida 1112 Safvon ibn Umayya (r.a.a.): "Agar birov: "Kiraveraymi?" . Umar (r.) aytdilar: "Rasululloh (s. eshikning ro'parasida turib olmas edilar. (Safvon (r.. So'ng (yana) salom berdim.v!) agar (biror kishining) eshigiga borib kirishga izn so'ra-salar.) sahobiylaridan Abdulloh ibn Busro (r. dedilar". tarra va hadyalar olib keldilar. Men: "Ey. Men: "(U) salommi?" . ey. dedim. ushbu xonadon egalari".a.) aytdilar): "Men salom ham bermadim. 503-bob. "Assalomu alaykum. Abu-l-Aloniya aytdilar: "Abu Said Xudriy (r. mo'minlar amiri! Bu bavldanmi?" . shunda ul zot: "Qayt orqangga. dedilar.) vodiyning tepasida edilar. (Keyin) bir chekkada o'tirib turdim. aks holda (ya'ni. balki izn berilishini kutib o'ng tomon yoki chap to-monda turardilar. 1110. Imom Ismoil al-Buxoriy 1108. 1113. So'ng oyoqlariga mash tortdilar. dedilar".) huzurlariga kelib. (biroq) yana javob bo'lmadi. Ato (r.)ning huzurlariga borib salom berdim. salom bermasa: "Yo'q.a. senga izn berilmasdi".) ning eshiklarini tirnoq bilan taqqilatilar edi". Eshikni taqqilatish haqida 1111.deb so'radim.deb so'radim. So'ng (hz.a. tahorat oddilar.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. dedi.v.desa-yu. "Kirsam bo'ladimi?" desa-yu. 1114.) Rasulullohga Fath kuni sut. www. Umar ibn Xattob (r.a. Abu Hurayra (r. Umar (r. kirsam maylimi?" . Men uyga kirdim. Payg'ambar (s. 502-bob.. dedilar". (yana) izn beril-madi. "Ha". Keyin uchinchi marta salom berdim. 499-bob. Abdurrahmon ibn Muoviya ibn Huday otalaridan rivoyat qiddilar: "Men hz.a..v. (bu safar) ovozimni balandlatdim va: "Assalomu alaykum. kirishga ijozat so'radim.v.a.a.a.deb ayt!" .a.Makka fath qilingan kun.com kutubxonasi 170 ..Al-adab al-mufrad. deyishdi. Men eshikka yaqinroq bir yerga o'tirdim.a. O'shanda Safvon (r. izn ham so'ramadim. izn berilmasa) ketardilar". Fath kuni .) aytdilar: "Abu Hurayra (r.v. Eshik oldida qanday turilishi haqida 1109. Anas ibn Molik aytdilar: "Rasululloh (s. 500-bob. Ichkaridan bir bola chiqib: "Kiring". kalit bilan kelmaguningcha (ruxsat berilmaydi) degin".a. Abu Said Xudriy (r. 501-bob. Rasuli akram (s. menga izn berilmadi. Hz.ziyouz.

a. Demak. Ul zot go'yo buni yoqtirmaganday: "Men. www. ushbu bayt (Ka'ba)ni ziyorat qilib haj qilasiz. Bani Omir qabilasidan bir kishi Rasululloh (s. Abdulloh ibn Jud'on aytdilar: "Abdulloh ibn Umar (r. Bir yilda bir oy ro'za tutasiz.deb so'radim. Ul zot: "Kim bu?" dedilar.dedim. Ijozat qanday so'ralishi haqida 1116. kir" dedilar.) Rasululloh (s.) ular huzuriga kirmasdan qaytdilar". Muslim ibn Nazir aytdilar: "Bir kishi Huzay-fa (r. Ibn Umar (r.a. Biror jon er-taga nima qilishini bilmas. Biror jon qaerda o'lishini ham bilmas. uni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi: "Darhaqiqat. dedilar. Ul zot. deyilsa 1119. deyishdi.) qaytib kelib salom bergan holda izn so'rasalar kerak. U odam aytdi: "Men u zotning gaplarini joriya odtsimga chiqmasidan oldin eshitdim.a.)ning huzurlariga kirish uchun izn so'rab. Jobir (r. sizlarga salom bo'lsin. chunki u chiroyli izn so'ramadi".v.m). eshikni taqqilatdim.a. 506-bob. Boylaringiz mollaridan kambag'allaringizga berasiz". 118-hadis 350-bobdagi 805-hadisning aynan takrori.desin.)ning huzurlariga keldim. Ul zot: "Alloh (barcha narsani) yaxshiroq bilguvchidir. Izn so'raganga "Salom berib kiring".a. men!" deb qo'ydilar". kirsam maylimi?" . vallohu a'lam (m.dedy.) joriyaga: "Kelgan odamga chiqib ayt. Allohning huzuridagina qiyomat (qachon bo'lishi to'g'risida) bilim bordir. oila a'zolarining huzuriga kirganda ham salom berib kirish kerak ekan. 504-bob. Uylarga nazar solish haqida 1120-hadis 502-bobdagi 1113-hadisning takrori. Faqat Allohga ma'lum ilmlar bor. kirsam maylimi?" .a. Men: "Siz bilmaydigan biror ilm bormi?" . Umar kiraversinmi?" 505-bob.)ning huzurlariga kirish uchun ijozat so'rab.) aytdilar: "Men otam zimmalaridagi qarz bo'yicha Rasululloh (s. dedilar. Bir kecha-kunduzda besh mahal namoz o'qiysiz. Men kirib (ul zotga): "Qanday narsa (din) keltirdingiz?" " deya so'radim.. dedilar. Ibn Abbos (r.a.com kutubxonasi 171 . (ichkariga) alangladi va: "Kirsam maylimi?" .a.) ahli baytlari huzuriga kirish uchun izn so'radilar.a.ziyouz. U (xohlaganicha) yomg'ir yog'dirar va bachadonlardagi narsa (homila)ni bilur. Huzayfa "O'zingdan ilgari ko'zing kirib bo'ldi". dedilar: "Allohning Rasuliga salom bo'lsin. Ul zot: "Faqat ezgulikdan olib keldim: hech qanday sherigi yo'q yolg'iz Allohga ibodat qilishingiz.) aytdilar: "Hz.v. Umar (r. Rasuli akram (s.a. 1120. 507-bob. Lot va Uzzoga ibodat qilishingizni tashlashingiz uchun yuboridtsim. "Salom bilan kiring". "Men" deyish haqida 1117.a.dedi. "Vaalaykum." (31:34). "Aesalomu alaykum..Al-adab al-mufrad.) huzurlariga kelib: "Kirsam bo'ladimi?" . "Kim bu?" deganda. "Men". Beshta narsa borki. (u chiqqach): "Assalomu alaykum. Imom Ismoil al-Buxoriy 1115. Abdulloh ibn Umar (r.v. dedim.v.

u Allohning himoyasidadir. Bozor do'konlarida izn so'ralmasligi haqida www. Savbon (r. kechlik taomga ham erishdingiz". agar qarasa. Kimki masjidga chiqsa.) aytdilar: "Kishi uyiga kirishda va ovqatlanishda Alloh azza va jallani zikr qilsa.) aytdilar: "Biz Anas ibn Molik (r. deydi".al. Ammor ibn Sa'd atTujibiy aytdilar: Umar ibn Xattob (r. u ham Allohning himoyasidadir". 508-bob.) aytdilar: "Agar uyingga. Anas ibn Molik r.com kutubxonasi 172 . Ul zot: "Agar (joyingda) turganingda ko'zingni o'iib olardim".a.a. dedilar. deydi. O'z-o'zini ta'minlay olmagan odam jamoatga imom bo'la olmaydi. Uyga kirishda Alloh zikr qilinmasa u yerda shayton in qurishi haqida 1128. U (eshikdan nari) ketdi.a. Jobir ibn Molik (r. ahling huzuriga kirsang. Uyga salom berib kirishnig fazilati haqida 1126.) dedilar: "Uchta (narsa borki. shayton: "Boshpanaga erishdingiz".) aytdilar: Men (Jobir (r. biz quyib berdik. biz yedik. sizlar undan chiroyliroq qilib alik olingiz yoki o'sha (ibora)ni qaytaringiz. o'lsa jannatga kiradi: kimki uyiga salom berib kirsa. a.a.a. Ayyon Xavorazmiy (r.a.. Imom Ismoil al-Buxoriy 1121 hadis mazmunida 488-bobdagi 1091 va 491-bobdagi 1095-hadislar takrorlangan.a.v.) shunday deb marhamat qilganlar: "Ruxsat berilmaguncha birovning uyiga qaramoq hech kimga halol emas.)ning) faqat Allohning ushbu so'ziga ishora qilayotganini sezdim: "Qachon sizlarga biror salomlashish (iborasi) bilan salom berilsa. dedilar. Agar kishi uyiga kirishida Allohni eslamasa. Agar u ovqat payti Xudoni yodiga olmasa. dedilar. iznsiz kirgan hisoblanadi. 509-bob.)dan rivoyat qilinishiga ko'ra. 1121. deydi. u ham Allohning himoyasidadir.) aytdilar: "Rasululloh (s. )ning uylariga kelib. Oldimizga ovqat qo'ydilar.ziyouz. shayton: "Sizlarga qo'noq (boshpana) ham. Anas (r. bu yer hech kim izn so'ramaydigan joydir".)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.): "Kir.)dan rivoyat qilindi: "Bir a'robiy Rasululloh (s. v. ichdilar".. shayton: "Boshpanaga ham. tirikligida Alloh unga kifoya qiladi. Abu Umoma (r. So'ng bir qadah shirin nabiz olib keldilar.a. 1127. 1124.)ning oldilariga kelganimizda u kishi dahlizlarida o'tirgan edilar. kechki taom ham yo'q". 1125." (4:86).a. a. Rasululloh (s. u fosiqdir".a. Abu Zubayr (r. Kimki Alloh yo'lida jihodga chiqsa. ularga Alloh huzuridan (kelgan) pokiza va muborak salom ber". uni qilganlarning) har biri Allohning himoyasidadir. Jobir (r.a.Al-adab al-mufrad. eshik tirqishidan mo'raladi. Do'stim u kishiga salom berib: "Kirsam maylimi?" .v. Ul zot bir o'q yoki uchli kaltakni olib a'robiyning ko'zini o'yib olish uchun unga otdilar. 510-bob.a. namozga tik turmasin".v. Agar kimsaning tik turishga quvvati yetmasa.dedi.): "Kimki (begona) uyning teshigidan beijozat mo'ralasa. 511-bob. yonlarida hech kim yo'q edi. Izn so'ralmaydigan joy haqida 1129-hadis.

Al-adab al-mufrad.a. Ummu Miskinning eshigi oldida to'xtab: "Kirsam maylimi?" . agar ular sizga salom bersalar "Vaalaykum". 515-bob.)dan rivoyat qilindi: Payg'ambar (s.a.) bir qabila yo'lboshchisiga xat yozib. deng". Umar (r. salom yo'llabdi.com kutubxonasi 173 .a. 513-bob.a. Zimmiylarga ishora bilan salom bergan kishi haqida 1137. Zimmiy xatida salom yo'llagan bo'lsa.v. Ul zot: "U "Assomu alaykum".a. dedi. uxlamoq kerak). Ato (r. vitr namozidan keyin suhbat yo'q!" (Vitr namozidan keyin dunyo ishlaridan suhbatlashmoq emas. Rasululloh (s.deyishdi.ziyouz. degan gapni qo'shgan.) gazlamafurushlarning do'konlari soyasida dam olmoq uchun ulardan izn so'rardilar". men ham salomiga javob qaytardim". Keyin u yahudiy qo'lga olinib.a. ularni chetdan yurishga majbur qilingiz". 512-bob. Alqama (r. 1136.) men bilan birga keldi.a.a.a. dedi". Abu Hurayra (r.): "Vitr namozini ado qilishdan oldin suhbatlashsang bo'ladi. "Uning o'zi menga xat yozib. Unga: "Kofirga salom yo'llayapsizmi?" . Hz.a.) dedilar: "Abdulloh ibn Umar (r. Ummu Miskin ham: "Kiring". Abu Hurayra (r. 1131. 514-bob. Abu Usmon Nahdiy aytdilar: "Abu Muso (r.a.)ning nabirasi Umarning qizi Ummu Miskinning ozod qilgan quli Abu Abdulmalik aytdi: "Xonim meni Abu Hurayra (r. men ular suhbatlashsam bo'ladimi?" Abu Hurayra (r.) shunday deb marhamat qildilar: "Yahudiy va nasorolarga birinchi bo'lib salom bermangiz va yo'lda to'qnashib qolsangizlar.a.) dedilar: "Men ertaga yahudiylar oldiga boraman.a.v. Sahobiylar: "Vaalaykum assalom". dedi va so'zini shunday davom ettirdi: "Ey. unga javob qaytarish haqida 1133. 1135-hadisda 1134-hadis boshtsacha so'zlar bilan ifoda etilgan xolos. www. deyishdi. unga salom yo'lladi.v. roviy "Rasululloh (s. Imom Ismoil al-Buxoriy 1130. Zimmiylardan izn qanday so'raladi 1132. Zimmiylarga birinchi bo'lib salom bermaslik haqida 1134. Mujohid (r. Anas ibn Molik (r.)dan rivoyat qilinishiga ko'ra.a. dedilar.) aytdilar: "Bir yahudiy Rasululloh (s.a.)ni chaqirib kelishga yubordi.) bozor uylari (do'konlari)da izn so'ramas edilar". so'roq qilingach.v.a.a. 1138.) aytdilar: "Abdulloh ibn Mas'ud yahudiy qabilasi boshliklariga ishora bilan salom berardilar". Ul zot: "U nima degan bo'lsa siz ham unga o'shanday javob qaytaring".) aytdilar: "Ibn Umar (r.deb so'radi.)dan eshitdim".) yonlaridan o'ta turib: "Assomu alaykum" (ya'ni "sizlarga o'lim tilayman"). dedilar". o'zi ham (shunday dega-nini) e'tirof qildi. Abu Basra G'iforiy (r. Ularga birinchi bo'lib salom bermang. dedilar. Abu Hurayra! Mening huzurimga xufton paytida ziyopatchilar keladilar.

com kutubxonasi 174 . 521-bob. U maktubni olib kelib o'qidi.) eshakning ustiga egar qo'yib. biz bilan sizning (ahamiyati) barobar bo'lgan bir so'zga kelingiz . Imom Ismoil al-Buxoriy 516-bob.a. sizlarga salom bersa.a. Sa'd ibn Ubodanikiga ketdik.. "Vaalayka va www. salomatlikda qolasan.a. Mushriklarga salom bermaslik haqida 1144. Ahli kitoblarga qanday maktub yoziladi 1142. Musulmonlar va mushriklar aralash bo'lgan jamoatga salom berish haqida 1141.yolg'iz Allohgagina ibodat qilaylik.a. mushriklar ham. Unga hech narsani sherik qilmaylik va Allohni qo'yib bir-birovlarimizni iloh qilib olmaylik. unga junli ko'rpacha to'shab minib meni orqalariga mingashtirib oldilar.)ga. Islomga kirgilki. Zero. Bundan keyin men seni Islomga da'vat etaman. nasroniy yoki majusiy bo'ladimi. Va "Ayting (ey. Alloh taolo shunday marhamat qilgan: "Qachon sizlarga biror salomlashish (iborasi) bilan salom berilsa.)ga imon keltirganing uchun). Unda: "Bismillohi-r-rah-moni-r-rahim.a.)dan rivoyat qilin-di: Bu kishi tashqi ko'rinishidan musulmonga o'xsha-gan kishining yonidan o'tayotgandilar. "Vaalayka". dedilar". Alloh senga ajrini ikki qat bersin (ham Iso (a.. Ibn Abbos (r. 517-bob.): "Agar yo'lda mushriklarni uchratib qolsangiz.) aytdilar: "Yahudiy. u salom berdi.a. Ahli kitobning salomiga qanday alik olinadi 1139. Zimmiylar qanday chaqiriladi 1145. deb javob qaytaring". Uqba bin Omir Juhaniy (r. butparastlar ham aralash o'tirgan edilar.) aytdilar: "Rasululloh (s." (4:86). 1140. Usoma ibn Zayd (r.v. desa. Abu Hurayra (r.v. deb aytib qo'yingiz!" (3:64). 518-bob. butun xalqning gunohi sening bo'yningdadir. biz musulmonlarmiz". Abdulloh ibn Ubay ibn Salul (hali unda Islomga kirmagan edi) bor bo'lgan yig'inning oldidan o'tdik.s.Al-adab al-mufrad. 520-bob.): "Yahudiylardan biri sizga salom berib: "Assomu alaykum".) aytdilar: "Rasululloh (s. ularga birinchi bo'lib salom bermangiz va ularni yo'lning chetidan yurishga majbur qilingiz!" -deb marhamat qilganlar". Bu yig'inda musulmonlar ham.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.a. kitob ahli (yahudiylar va nasroniylar).a. (sizlar ularga): "Guvoh bo'linglarki.ziyouz. Abdulloh ibn Umar (r.v. 519-bobdagi 1143-hadis 145-bobdagi 314-hadisning mazmunan takroridir.v. Agar (bu taklifdan) yuz o'girsalar.a. Allohning bandasi va payg'ambari Muhammaddan Rumning ulug'i Xiraqlga. Muhammad ): "Ey. So'ng Dihyatu-l-Kalbiy Busro hokimiga keltirgan Rasululloh (s. alik olinglar. sizlar undan chiroyliroq qilib alik olingiz yoki o'sha (ibora)ni qaytaringiz. Abdulloh ibn Abbos (r. ham Muhammad (s.a.v. Agar qabul qilmasang. To'g'ri yo'ldan ketganlarga salom bo'lsin. Ul zot ularga salom berdilar".a. Abu Sufyon u paytda Islom diniga dushman edi.)ning maktublarini keltirishni so'radi.) aytdilar: Rum imperatori Xiraql Abu Sufyon ibn Harbni chopar yuborib saroyiga oldirib keldi.

Abdulloh ibn Umar (r. "Ammo ba'd" haqida 1153.)ga: "Ey. Oyisha (r.a. Ibn Abbos (r. bu falonchining maktubi va hadyasi".)ga bu odamning nasroniyligi aytilgach. 525-bob. tong ottirdilar?" . derdilar va berardilar. Amiru-l-mo'minin Abdulmalik ibn Marvonga Abdulloh ibn Umardan.a.a.)ga maktub yo'lladilar. Ibn Umar (r. dedilar". men senga berayin".) aytdilar: "Hz. Abdurrahmon aytdilar: "Ibn Umar (r. farzand va moldunyoingni ziyoda qilsin". Ayollarga maktub yozish va ularning javoblari haqida 1151.deb so'radilar. 522-bob. Yoshlar esa menga do'stona munosabatda bo'lishar. Ali (k.) aytdilar: "Agar menga Fir'-avn "Barakalloh fika" deganida men "Va fika" der edim. Tanimay nasroniyga salom berish haqida 1148.". keksalar vaqti-vaqti bilan kelib ziyorat qilib ketishardi. Oyisha r. Ibn Abbos (r. imkoning boricha Alloh-ning va Rasulining ko'rsatmalarini tinglashingni va itoat etishingni ta'kidlab o'taman"..): "Ud zot pok Parvardigorning www.a. Maktubni: "Bismil-lohi-r-rahmonir-rahim. U alik oldi. Hz. menga ergashar edilar va menga turli shaharlardan maktub yozishardi. Imom Ismoil al-Buxoriy rahmatullohi va barakatuhu". unga salom berdilar. 1146.senga ham. Men hz.) Abdulmalik ibn Marvonga bay'at qil(ganlarini bildir)ib xat yozdilar. dedilar.a. 1147-hadis 425-bobdagi 966-hadisning aynan takroridir. "va fika" .) aytdilar: "Men maktubning javobi xuddi salomning javobi kabi haq. deb o'ylayman".v.ziyouz. Oyisha (r.a.com kutubxonasi 175 .Alloh senga baraka bersin. deb yozayot-ganlarini ko'rdim". Shundan so'ng. (Lekin) Fir'avn o'lib ketgan". "Barakalloh fika" . Unda shunday yozgandilar: "Bismillohi-r-rahmo-ni-r-rahim. 523-bobdagi 1149-hadis 475-bobdagi 1068-hadisning aynan takroridir. dedi. Men sening nomingdan o'zidan o'zga hech qanday iloh bo'lmagan Allohga hamd aytaman. derdim.a. Agar sening (berishga) hadyang bo'lmasa. xola.. Maktubning boshi qanday yozilishi haqida 1152.a. Maktubning javobi haqida 1150. 524-bob.a. uning yoniga qaytib borib: "Salomimni qaytar".)ning oldilariga turli shaharlardan kelishar. Senga salom bo'lsin. 526-bob.Al-adab al-mufrad. 527-bob. Uqba turib haligi kishiga yetib oldilar va: "Allohning rahmati va barokati mo'minlargadir. Lekin Alloh sening umringni uzun qilsin. deb alik oddilar. Shunda hz. Xizmatkor u kishiga: "Bu odam nasroniydir". unga javob yoz va hadya yubor.): "Qizim. Zayd ibn Aslam aytdshyur: "Otam mendan Ibn Umar (r.) bir nasroniyning yonidan o'tib.a. Oyisha binti Talha (r.

so'ng: "Qalaysan?" . u kishi alik oldilar. sen uch kundan keyin birovlarni hukming ostiga olasan! (Rasululloh (s.ziyouz. "Qanday tong ottirding".a. O'sha paytda men sening yoshingda edim. Anas ibn Molik (r. Ul zot: "Janozaga ishtirok etmagan va biron xastani borib ziyorat qilmagan odamlardan xayrliroq tong ottirdim".)".deb so'radi.v.)ga bir kishi salom berdi. Jobir ibn Abdulloh (r.a. keldi. u Allohning mo'min bandalarini faqat qo'rqitadi yoki o'ldiradi. 533-bob. deb javob berdim. dedi Amr. Amr to'g'ri borib Huzayfaning oddida turib: "Qanday tong ottirding?" (yoki "Kunni qanday o'tkazding?").v.) aytdilar: "Umar bin Xattob (r. Amr: "Alloh seni rahmatiga olsin. chunki men Abdulmuttalib av-lodining o'lim oldi (arafasidagi) yuz ifodasini yaxshi bilaman.dedi.com kutubxonasi 176 . Amr ibn Sulay'.dey-ishdi.a.v. dedilar. men qavmning oxiriga borib o'tir-dim. odamlar key-in xalifalikni bizga bermaydilar. Amr?" . "Men eshitmagan hadis-lar". men buni Rasululloh (s.a. u paytda katta gunohdan ham qaytarilmaydilar". Qavm uni ko'rib qimirlab. mana shu kechaning bir qismigacha kutardingiz. Ali (k. Abdulloh?" .v. deb javob berdi.)ga "Qanday tong ottirdingiz?" .)ning oldiga . Unga: "Qanday tong ottirdingiz?" .dedi. Huzayfa: "Mendan nima yetib kelibdi.a. ularga shunday zamonlar keladiki.a.v. (unga joy berish uchun) harakat qila boshladilar.a. 532-bob.a. Xudo haqqi. shoshib.) saxrbiylaridan birining oldida o'tirgan edim. Ali (k. U odam: "Xudoga shukr".deyishsa. alhazar.)-ning vafotlaridan keyin xalifalikni qo'lga olasan). Rasululloh (s. 1167. Lekin.)ni janozaga chaqirishdi.a. degangda nima deb javob berish haqida 1166. Men: "33 yoshga". biz buni Rasululloh (s. Imom Ismoil al-Buxoriy hamdi bilan tong ottirdi-lar". Fikrimcha. "Qalaysiz".): "Yo'q.a. alhazar! Allohga qasamki.v.): "Al-lohga qasamki.) huzurla-riga yur.Al-adab al-mufrad. xalifalikni kimga qoldirishlarini o'zla-ridan so'raymiz".) shu kasalliklari bilan vafot etadilar.a.v. Ulardan ba'zilari o'zining o'rniga o'tqazmoqchi ham bo'ldi.dedilar qatiylik bilan". (ey. (Biroq) Abu Said (r.): "Xudo haqqi. U: "Xudoga shukr". Abdurrahmon ibn Abu Umra Ansoriy aytdi-lar: "Abu Said Xudriy (r. Biz bilan Rasululloh (s. Abu Tufayl: "Senga Huzayfa ibn Yamon (r. deb javob berdilar. U odamlar o'z o'rinlarini egallab bo'lgach. Joylarning yaxshisi kengrog'i ekanligi haqida 1169.deb so'radilar.masjidga keldik. ey. ey.a. deyish haqida 1165. qavmingga nima qilding?" .v. 534-bob. 1168. (qimirlamang). u: "Allohga shirk keltirmaymiz" . Umar (r. Sharik aytdilar: "Men hazramiylarning ulug'laridan bo'lgan.v. Sayf ibn Vahb aytdilar: "Abu Tufayl mendan: "Necha yoshga kirding?" .deb javob berardi".) aytdilar: "Rasululloh (s.a.)ning qo'llaridan ushlab: "Sening fikring qanday? Xudo haqqi. ey.)dan eshitgan hadisni aytib beraymi? Xasafa jangchilaridan Amr ibn Sulay' degan bir kishi bo'lib.a. U: "Bu mening ishim".dedi. Abbos bin Abdulmuttalib (r. agar Qaysning Shomni egallashini ko'rsang.a.)dan so'ramayman!" .deb so'radilar. dedi. Huzayfa)?" .a. "Men sendan shuni (aytishingni) xohlagandim" dedilar hz. Amr: "Sendan bizga yetib kelgan qanday hadislar ekan.)dan so'rasagu ul zot bizni undan man' qilsalar. Xudo haqi.a. uning o'z to'dasi bor edi. Shunda hz. agar men eshitgan hadislarimni sizga aytadigan bo'lsam. Biz Huzayfa (r.) hz. men www. dedi". Rasululloh (s. Huzayfa (r. dedilar".

Quyosh chiqib bo'lgach. "Ular namoz vaqtidan boshqa mahalda sajda qilishdi". 539-bob.dedi u. dedi". Imom Ismoil al-Buxoriy Rasululloh (s. yana qaytib kelish haqida 1171.v.a.a.a. Oxirida o'tirish haqida 1174. (O'zlari) mening qaytishimni kutib yo'l bo'iida o'tirdilar. so'ng sajda qildilar.a. Qiblaga yuzlanish haqida 1170. Odamlar ustidan hatlab o'tgim kelmadi www. dedilar". Hz.)ning sirlarini sauga". 535-bob.a.) sajda qilmadi. Jobir ibn Samura (r.v.a. Abdulloh ibn Umar (r.a. deb javob berdilar. Anas ibn Molik (r. Men: "Rasululloh meni bir ish bilan jo'natdilar".)ning orqasidan (xanjar) sanchilgan paytda men u qotilni tutganlar orasida edim.) menga: "Ey. Suf'yon ibn Munqizning otalari aytdilar: "Abdulloh ibn Umar (r.a.com kutubxonasi 177 . Ummu Sulaym (r.a. mendan boshqa yana kimni yaralaganini bilib kel". 541-bob.a.)ning oldilariga borsak. 538-bob.) to'xtatib: "Nega kech qolding?" . Abu Hurayra (r. (u haqda) xabar berish uchun kelsam.a.v.a.) aytdilar: "Hz.): "Sizlardan hech kim birovni o'rnidan turgazib yubormasin.a.a.): "Rasululloh (s.): "Bir kishi ikki odamning orasini ularning iznisiz yorib o'tishi halol emas".)ning "Joylarning yaxshisi ularning kengrog'idir".) oldimizga kelib salom berdilar va meni bir ish bilan jo'nat-dilar.a. "Nima ekan (u ish)?" .v.v. Ikki kishining o'rtasini yorib o'tmaslik haqida 1175. degan-larini eshitganman". dedi va jamoatning chekkaro-g'iga borib o'tirdi.)dan rivoyat qilindi: "Rasu-lulloh (s.a.a. Umar (r. balki kengayshib o'shringlar".v. Men ketdim. Abdulloh ibn Abbos (r. dedilar. uy (odamlar bilan) liq to'la ekan. Abdulloh ibn Amr (r.) aytdilar: "Rasululloh (s. 540-bob. borib meni kim yaralagani-ni. u (o'sha o'rin)ga haqliroqdir".ziyouz. uni hovliga olib chiqdik.a. Abdulloh ibn Umar (r.) quyosh chiqqandan keyin sajda (oyati)ni o'qidi va sajda qildi. Umar (r.v. Kengayib o'tirish haqida 1173. birodarimning o'g'li.Al-adab al-mufrad.) (oyoqlarini) yozib. "Do'stlaringiz sajda qilganlarini ko'rmadingizmi?" . O’tirganlarning ustidan hatlab o'tish haqida 1176. dedim. so'ng yana u yerga qaytib kelsa.a. O'rindan turib ketib. birimiz eng oxirida o'tirar edik".a.deb so'rashgan edi.) aytdilar: "Rasululloh (s. Yo'l yoqasida o'tirish haqida 1172. Yazid ibn Abdulloh Ibn Qusayt (r. 536-bob.deb so'radi.) dedilar: "Sizlardan biringiz o'rni-. "Bu sir".) qiblaga yuzlanib ko'p o'ti-rar edilar.) aytdilar: "Rasululloh (s. dedim. Abdulloh (r. (Yo'lda) meni Ummu Sulaym (r. (Boshqalar ham) sajda qildilar. dedylar". dan turib ketsa.) aytdilar: "Biz yosh bolalik paytimizda Rasululloh (s. 537-bob.a.

542-bob.a.a. Alloh-ga qasamki. Ul www. Rasululloh (s. Kishining jamoat ichida turib tuflashi haqida 1181.) mu-nofiqlarning ism va kunyalarini birma-bir sanadi.): "Allohim. Hari ibn Amr Sulamiy (r. dedim. dedi. Men: "Ey. Umar (r. Men: "Aytganlaringni hz. siz bilan shuncha (13 ta) odam yara-langan. Hatto.v. Sha'biy aytdilar: "Bir kishi Abdulloh ibn Umar (r. Alloh taolo uni qutqaradi va ummatning boshiga yana qayta keltirib qo'yadi. Alloh taolo qaytargan narsalardan uzoq bo'lgan kishidir". 544-bob. Muhojir esa. (Hozir) u kishini o'rab olishibdi. dedilar yana Abdullohibn Abbos (r. bizni kechir!" .a). dedim. dedilar. 1177.ziyouz. (natijasini) aytib qo'yishni buyurardilar. "Siz meni shu-shu narsa(larni bilish uchun) yuborgandingiz. dedi Ubay ibn Ka'b (r.deb so'radim.)ning shunday deyayotganlarini eshitdim. So'ngra Ubay ibn Ka'b (r. dedi"'.a.a. 1179. oyoqparini yig'ishtirdi. duo qilmayman! Ammo Alloh Umarni kechirmasa.com kutubxonasi 178 . Men yana aylanib kelib: "Mening uchun istig'for so'rang". dedilar. dedilar.)dan eshitgan narsangni menga ham bildir". kelayotib oldidagi qavm ustidan hatlab o'tayotgan edi. Umar (r. Men undan ruhlanib. Umarga yetkazaymi?" . dedi. U odam kelib oldilarida o'tirgach. mening guno-himni Alloh taolodan so'rab bering".) aytdilar: "Men Rasululloh (s.a. deyishdi.) dedilar: "Menim-cha. "Rasululloh (s.v. Chaqirildi. Men aylanib kelib: "Men uchun Alloh taolodan mag'firat so'rang". deb aytayapman". Hz. "Yetkazishingni xohlaganim uchungi-na bularni aytayapman". A'robiylar kelishdi. Ka'b: "Shunday-shunday. Imom Ismoil al-Buxoriy yosh bola edim.): "Allohim. dedi.) odatda) bir kishini biror ish bilan jo'natsalar. Abdulloh ibn Umar (r. (shu yerda) o'tirdim. bizni avf et". odamlardan hatlab o'tib. dedim.dedilar. U: "Rasululloh (s.a. (Hz. "Haqiqiy musulmon boshqa musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat bo'lgan odamdir. dedilar".a.a. siz) kelib o'tirishi uchun". Umar undan): "Nima deyapsan?" . oyog'ini oldiga uzatib olganini ko'rdim. Avf ibn Molik Ashja'iyni halqada o'ti-rib. Kishi qo'shnisi tarafga oyog'ini uzatib o'tirishi haqida 1180.deb so'radilar. mo'minlar amiri agar Allohdan duo qilib so'rasa. Ubay ibn Ka'b (r. o'rnimdan turdim. 543-bob. ushbu ummat bilan bog'liq shunday-shunday ishlarni qilardi". Umar (r. hz.Al-adab al-mufrad. Hz.v. to'xtatib qolishdi. odamlarning eng yaxshisi yonim-da o'tirish uchun odamlar orasidan asta-sekin odim-lab kelganidir".a.). (Ubay ibn Ka'b yetib kelganda hz. u badbaxt bo'lib qoladi". Ul zotning muborak yuzlarini ko'riboq: ""Bu muborak chehradir". odamlarning eng yaxshisi yonimda o'tirganidir". Kasir ibn Murra aytdilar: "Masjidga juma kuni kirdim. Ubay ibn Ka'b Allohga qasam ichib shunday-shunday dedi". Umar: "Yo'q.) Minoda yoki Arafotda ekan-liklarida oldilariga bordim.) boshlari yoniga o'tir-. dedim.a. Rasulul-loh (s. so'ng: "Nima uchun oyog'im-ni uzatib o'tirganimni bildingizmi? Solih kishi (ya'ni.): "U odamni o'z holiga qo'yinglar". dim.a. U meni ko'rib.a.v. Abdulloh ibn Abbos (r. Odamlar atroflarini o'rab olishgan edi.a.)ning oldilariga keldi.a.) kelib dedi: "Xudo haqi.v.): "Ubay ibn Ka'bni chaqiring".a. qotil hovuzcha yonida tahorat olayotgan Kulaybni ham yaralabdi. "Nazarimda. Odamlarning yaxshisi do'stining yonida o'tiradi 1178. Allohning Rasuli.

a. Abu Hurayra (r.)ning o'ng tomonlariga o'tirdi. Umar (r. oyoqlarini quduqqa tashlab oldi.) bolasini bir oz ushlab qoldi.) bir kuni hojat bilan Madina devor-laridan biriga chiqdilar. Rasululloh (s. Keyin Fotima (r. So'ngra hz.dedilar".). deyish bilan Rasuli akram (s.a.a.) ular bilan o'tirgani joy topa olmagach.)dan rivoyat qshshngan. Men Rasuli akram (s.dedilar. Ul zot hojatdan qaytib.v. quduqning qirg'og'iga o'tirdi va boddirini ochib. "Payg'ambar (s. ularga qarama-qarshi.. Shu payt Abu Bakr Sidtsiq (r.a.a. "Ul zot izn bermagunlaricha turib turing".a. quduq labiga keldilar. Us-mon (r. 546-bob.ziyouz. burilib. oyoqlarini quduq ichi-ga soddilar.)ning qabrlari esa. ulardan alohida bo'ldi". Hz.a.a.v. Abu Bakr.)larning qabrlari ham birga bo'ldi.)ning eshik og'asi bo'la-man". Rasululloh (s. faqat 1183-hadis Abu Said Xudriy (r. dedim.com kutubxonasi 179 . Rasuli akram (s. oyoqla-rini quduqqa tiqtsi.) izn bergunlaricha kuting".a.a. Rasulalloh. kirsin va unga jannat xushxaba-rini ber!" dedilar.a. dedim.a.a. Men ham izlaridan chiqdim. Foti-ma (r.) izn bermagunlaricha joyingizda turing".a. 545-bobdagi 1182-1183-hadislar 467-bobdagi 1046-hadisning takrori. .) ki-rib. So'ng bolakay chopib keldi. Ul zot binoning ichiga kirganlarida men uning eshi-gi oldida o'tirdim va: "Bugun garchi buyurilmagan bo'lsam ham Rasululloh (s.) uni quchib o'pdilar.a. So'ng tupuklarini qo'llari bilan ketkazib oyoq kiy-imlari (tagiga) surdilar. U ham boldirlarini ochib.) ham boddirini ochib. Abu Muso Ash'ariy (r. buni sevganni ham sevgin".a.a.v. Lekin ular turgunlaricha ham akam kelmadi.)ning xorijiylar tomonidan qatl etllishlarini ba-shorat qilganlar.v. lekin juda muhim xabarlar-ni. A. Allohdan uning kelishini so'rab duo qildim.): "Unga izn ber va jannat xushxaba-rini berish bilan birga unga kelajak balolarini1 ham ayt".v. Rasululloh (s. Hz.v.v.v.)ning hovlisida o'tirdilar.Al-adab al-mufrad. Abu Bakr huzuringizga kirish uchun izn so'ra-moqda". 1185. Imom Ismoil al-Buxoriy zot yana: "Allohim. Atrofdagilarning biron-tasiga zarar yetkazishni istamadilar".bu Bakr (r.dedilar.a. Hz. www. quduq labi to'lib u yerda bo'sh yer qolmadi.) ul zotning chap yonlariga o'tirdi. Ibn Mu-sayyib aytdilar: "Bu avvalgi uch zot (Rasululloh (s. vallohu a'lam. Hasanni ko'zda tutib: "Kichkina. dedim. Usmon (r.) keldi. Sen bu bolani ham. kirishga izn so'radilar. Na ul zot menga bir narsa dedilar.) hz.v.a. Umar (r.v. "Sizga Rasululloh (s. Kelajak balolar. Boldirlarini ochib.)dan rivoyat qilindi: "Rasu-lulloh (s. odamlar ustidan hatlab o'tish odob doirasida emas. Umar (r.a. dedim.): "Ayt. na men ul zotga bir narsa demasdan Bani Qaynuqo' bozori-gacha keldik. shu yerdamisan. Men akam ham kelishini istar-dim.a.) aytdilar: "Rasululloh (s. Umar (r. gaplarni aytish uchun shuvday qilinsa. Usmon (r. so'ng: "Allohim. Ul zot: "Unga izn ber va jannat xushxabarini unga yetkaz!" . Oyoqlarini quduqqa solib o'tirish haqida 1184.a.) keldi.v.a. shu yerdami-san. bizning gunoxlarimizni mag'firat qil!" .) kunning qaysidir vaqtida uylaridan chiqdilar. Usmon (r. kichkina?" deb chaqirdilar. dedilar. Hadislarning mazmunidan aniq bo'lyaptiki. bokisi yo'qdir.a. quduq ichiga osiltirib oldi.a.a.) oldilariga kelib: "Ey.a.v.) kelib. U kutib turdi. dedim.

keyin ham ko'rmadim".Haysam ibn www. Yumush bilan yuborilgan odam unga maqsadini aytsin 1189. badanlari (qizg'ish) oq. Muoviya: "Bu odam Mashriq ahlining sayyidi va bu . u yerga o'tirmasligi haqida 1186. uning joyiga o'tirish-dan qaytarganlar". jon kirgiza olmaydi.a. Umar (r.a. desa bo'ladimi 1190. azoblanadi. Men u kishiday insonni oldin ham.)dan rivoyat qilindi: "Rasu-lulloh (s. 551-bob.deb so'radi. Ibn Umar (r. 552-bob. Birov chaqirganda qanday tarzda qarash haqida 1188.) Raeululloh (s.a. butun vujudlari bilan yuzlanar.deb so'rashlarini ham yomon ko'rardilar". shu asnsu shayton unga yolg'on xabarni hozirlaydi".a.v.)ga biron kishi joy-ini bo'shatib bersa. quloq-lariga qalay (qurg'oshin) quyiladi". unga g' sha uchun yuborganimni aytab ma'lum qiyamasang. Abu Zarr (r. dedik.Al-adab al-mufrad.) bir kishini o'rnidan turg'azib. kipriklari uzun. siz "marhabo!" deya kutib olgan bu odam kim?" .v.a.) menga: "Seni bir kshpi oddiga yuborsam. dedilar". unga jon kirgizishga majbur qilinadi. oldi-sotti ham bormi?" . oyoqlarini to'la bosar edilar (ya'ni yassi oyoq emasdilar). ikki dona arpani bir-biriga bog'lab berishga majbur qilinadi.): "Qaerdan keddingiz?" . Lays aytdilar: "Mujohid kishi oldidan ke-tayotgan birodariga ko'zini qadashi va yoki uni ko'zi bilan ta'qib qilishini yoqtirmas edilar. kimki biror qavmning utstsan yashirincha gapini eshitsa. "Makkadan yoki Baytul atiq (ko'hna uy)dan".)ni shunday tavsif qildilar: "Ul zot o'rta bo'ydan novcharoq. "Qayerdan keldingiz".)ning oldilariga bordik. So'rida o'tirish haqida 1193. U bilan so'rida o'tirgan kishi: "Ey.): "Ishingiz shumi?" . kimki ko'rmagan tushini ko'rdim. desa.dedi. Birov joyini bo'shatib bersa.a.) dedilar: "Kimki biror surat chizsa. deb javob berdik. "Yo'q". ortlariga qarasalar. bog'lolmaydi. Ibn Abbos (r. Uryon ibn Haysam aytdilar: "Otam Muoviyaning oldiga keldilar. 1191.a. Abu Hurayra (r. Molik ibn Zubayd aytdilar: "Rabazada Abu Zarr (r. dedik. Otam Muoviya huzuriga kirgach. Shunda Abu Zarr (r. u yerga o'tirmas edilar". yelkalari keng va orasi uzoq. dedilar". butun gavdalari bilan burilardilar.): "Unda yangidan ish boshlang".a. Biz: "Ha". Agar yuzlansalar. Ibn Umar (r.): "Bu ish bilan birga tijorat. Zayd ibn Aslamning bobosi aytdilar: "Hz.ziyouz. Bir qavmning yashirin so'zlariga quloq solish haqida 1192. azoblanadi. soch-soqollari qora. yuzlarida butun chiziqlari ko'ri-nar. (oldi) tishlari chiroyli va zich.a. u: "Xush keldingiz.a.a.a. 550-bob.deb so'radi.) aytdilar: "Raeululloh (s.dedi. Men yosh bola edim.v. marhabo!" .a. 549-bob. Abu Zarr (r.deb so'radilar. 548-bobdagi 1187-hadis 537-bobdagi 1172-hadisning takrori. mo'minlar amiri. Imom Ismoil al-Buxoriy 547-bob. 553-bob. Yoki "Qaerdan keddingiz?" "Qaerga ketayapsiz?" . Abu Zarr (r.com kutubxonasi 180 .

U meni o'zi o'tiradigan kursiga o'tqazgan edi.a. Men: "Bu odam kim?" .a. Men undan: "Ey. yo Abu Abdurrahmstn. Ul zot xutbalarini qo'yib. 1198.): "Albatta istayman. "Bu Abdulloh ibn Amr ibn Oss". Rasu-lulloh (s.) va u kipsh bilan gaplashib turgan bir kishining oldiga borib turdim. Bir oyog'ini eti-gining ustiga qo'yib olgan edi". oxirat bizniki bo'lishini istamaysanmi?" . Karavot bilan badanlari orasida birgina kuylaklari bor edi xolos.v. Imom Ismoil al-Buxoriy Asvad".a. 554-bob.a. burun-ning tagidagini ko'rmagan bir xalqni bilmayman". dedim.a. Abul-Oliya aytdilar: "Ibn Abbos (r. Imron ibn Muslim dedilar: "Anas (r.a. ikkovingizdan ham yaxshi-roq (biron gap) eshitishni umid qijandim". Ibn Umar (r. Xolid ibn Dinor aytdilar: "Anas ibn Mo-lik (r. yo Rasulalloh. Abu Fu-lon.)ni kuyov bo'lib so'ri ustida o'tirganlarini ko'rdim.a. ey. sen bu dunyo ularniki. Abu Jumra dedilar: "Men Ibn Abbos (r. orqasidan "(Dajjol) daraxtlari va xurmozorlari bor Iroq yerlaridan chiqadi".): "Nega yig'lamayin. sovuq pay-tlarida esa erta o'qirdilar".): "Ey. Hz.v. menga yaqinlashib keldilar. dedi u menga. dedilar. Muso ibn Dihqon aytdilar: "Ibn Umar (r. deb javob berishdi. Men: "Ey. Shunda Rasululloh (s.) issiq paytlari namozni kech o'qir. di-nini bilmaydigan bir g'arib odam dini haqida savol so'ragani keldi". Ul zot xut-ba o'qiyotgan edilar. Demak. Umar.dedilar.) aytdilar: Rasululloh (s. to izn so'ramaguncha ular bilan birga turma!" .com kutubxonasi 181 .)ning bir kursida o'tirganlarini ko'rdim.) oldilariga yetib keldim.a. Boshlari ostida esa.v.) Basra amiri Hakam bilan so'rida o'tirib. Said Muqbiriy aytdilar: "Ibn Umar (r. 1200. Shivirlashib turgan odamlar yoniga yaqinlashmaslmk haqida 1201.Al-adab al-mufrad.): "Nega yig'layapsan. Umar (r. Xudo haqi. Umar (r.dedilar.v.a. dedim. Anas ibn Molik (r.deb so'radim. Umar (r. "Alloh ishingizni o'nglasin. 1194.dedi. ular dunyo huzur-halovotlari ichra yashamoqdalar.a.a. dedi. 1195. xurmo po'stlog'i bilan to'ldirilgan yostiq bor edi. Allohning Rasuli.a.deb so'radilar. Abu Rifoa Adaviy (r.a. Ul zot to'qilgan bir karavot ustida edilar. Keyin xutbalarini oxirigacha yetkazdilar.)ning uylariga kirdim. shunday deganlarini eshitdim: "Payg'ambarimiz (s.a. Allohning Rasuli" . Bir kursi olib keldi-lar. "Men ham sening kursingda ikki oy o'tirgan edim".) aytdilar: "Men Rasululloh (s.a. deb. 1199. Ul zot: "Shuning uchun shunday" . dedi. Uning ^stiga o'tirdilar.v. oxiratni o'ylagan va unga ezgu amallar bilan borishni istagan odam dunyo www.) bilan birga o'tirgan edim.) ko'ksimga urib: "Ikki kishi o'zyaro gaplashib turganini ko'rsang.a. ey Umar?" . So'ng Alloh ul zotga bildirgan narsalarni menga o'rgata boshladilar.dedilar.a. 1196. U: "Men sening xalqingdek uzoqdagi narsani ko'rib. egnilarida qizil libos bor edi". Siz esa ko'rib turganim-day hayot kechirmoqtsasiz". oyoqlari temirdan bo'lsa kerak. 1197.) bilan so'rida o'tirdik".deb so'radim. deb uyladim.) u yerga kirib yig'ladilar.ziyouz. siz Allohga Qaysaru Kisrolardan hurmatliroq bo'lganingiz holda. Dajjol qaerdan chiqadi?" .

degan so'zlari qo'shilgan. Biz Ibn Umar (r. ikki kishi uchinchi oddida o'zaro shivirlashmasin".ziyouz. dedilar".) aytdilar: "Rasulul-loh (s. kiyimlarning orqa-oldini sinchiklab ko'rmaslik va shu bilan savdoni amalga oshi-rish.a.v.): "Agar uch kishi turgan bo'lsa. Men: "Agar istasangiz (turavering)". 1202-hadis 552-bobdagi 1192-hadisning takrori. 1204-hadis 1203-hadiashng mazmunan takrori.. 558-bob.a. Abulmulayh (r.a.)yushg oldilariga borib o'tirdim. Agar to'rt kishi bo'lsa.a. 1207-hadis ham 1205-hadisning takrori bo'lib qolgan.deb so'radik.a.) aytdilar: "Abdulloh ibn Salom (r. yostiq ikkimiz o'rta-mizda www. Abu Said Xudriy (r. 559-bob.. kishi kiyimi bir yelkasini yopi-shi va ikkinchi yelkasi ochiq qolishidir.a. Abdulloh ibn Mas'ud (r. dedilar.a.) mening uyimga kirdilar. 556-bob. 560-bob. U kishi: "Sen bizning oldimizga kelib o'tirding-u. Mulomasa .a.boshqasining kiyimiga (kunduzi yoki kechasi) qo'li bilan faqat teginishi.v. Ul zot unga salqinga o'tib olishini buyurdilar.) turdilar.) aytdilar: "Rasululloh (s. 557-bob.a.v.a. kishi kiyimini boshqasiga irg'i-tishi va boshqasi ham o'z kiyimini unga irg'itishi va bu irg'itishlarda kiyimga qaramasdan sotib olishdir.v. Abu Burda ibn Abu Muso (r. "ixtibo"dir.a. Qaysning otasi Rasululloh (s.)ning "Bu o'sha uchinchi odamni shubhalantiradi". Oftob tig'ida turmaslik haqida 1209. Ibn Umar: "(Uqda) zarari yo'q".) xutba o'qiyotganlirida kelib oftob tig'ida turib qoddi. avrati ochilib qolishidir.)dan: "Agar 4 kishi bo'lsa-chi?" . Turib ketish uchun izn so'rash haqida 1208. Munobaza esa.a. Abdulloh ibn Salom (r. faqat unda Rasulumoh (s. 1206-hadis 1203-1204-hadislarning aynan takrori. biz-ning turadigan vaqgimiz bo'lib qolgan edida". dedim.) ga ro'za tutishim haqida gapirib beribdilar.com kutubxonasi 182 . 1205. Bu esa. 555-bob. Taqiqlangan kiyim turlari haqida 1210.) ikki (xil) libosdan va ikki (xil) savdo: mulomasa va munobazadan qaytarganlar.a. Bunda kishi o'tirganda kiyimi yi-g'ishtirilib.v. Rasululloh (s. dedilar.-v. eshikkacha kuzatib qo’ydim.Al-adab al-mufrad. Yostiqqa o'tirmagan kishi haqida 1211. Men ul zot taglariga xurmo po'stlog'i tiqilgan yostiqni tashla-dim. Imom Ismoil al-Buxoriy lazzatlariga berilmasligi kerak. Ikkinchi turi esa. Ul zot yerga o'tirdilar. Ikki kishi uchinchi kishi borida shivirlamasligi haqida 1203. Taqiqlangan ikki tur kiyimdan biri "ishtimoli-ssammo"dir.)dan rivoyat qilin-di: "Rasululloh (s.

)ning cho'kka tushib o'tirganlarini ko'rdim.)ni mana bunday qilib .v. Kiyimga o'ralib olish haqida 1217-hadis.v. Rasululloh (s. Cho'kka tushish haqida 1213.) aytdilar: "Rasuli akram (s. Rasululloh (s. "Yetti kun-chi?" .v. Men: "Ey.a. www.a.v. Abdulloh ibn Basr aytdilar: Rasululloh (s.a. oyog'ini cha-lishtirib o'tirganini ko'rganligini aytdi.)ning oddilariga kelganimda chordona qurib o'tirganlarini ko'rdim".a. Chordona qurib o'tirish haqida 1214. Zayyol ibn Ubayd ibn Xanzala ibn Xizyam (r.a. "To'qqiz kun". Otasi Rasululloh (s. 561-bob. bir kun og'iz ochiq bo'ladi".s. Yana: "Ey. 561-bob. Shunda ul zot: "Dovud (a. dedilar. 563-bob.a. qo'rquvdan titrab ketdim". "Ey.com kutubxonasi 183 .a.a. Chordona qurib o'tirish haqida 1214.v.a.a.) aytdilar: "Men Rasululloh (s. Imom Ismoil al-Buxoriy qoldi.a.)ning (Allohga) mute' bo'lib o'tirganlarini ko'rganimda.v. dedilar.bir oyog'ini ikkinchisi ustiga qo'yib o'tirganini ko'rdim". Allohning Rasuli!" . yil buyi bir kun ro'za bo'linadi. Otasi Rasululloh (s.a.dedim.dedim. Abdulloh ibn Basr aytdilar: Rasululloh (s. "Besh kun". Yana: "Yo.) unga o'tirdilar.) aytdilar: "Rasululloh (s.) uning otasi oldiga bordilar. Rasulalloh" . Qayla (r.)-ning o'ng oyog'ini chap oyog'i ustiga qo'yib. 1215.)ning oddilariga kelga-nimda chordona qurib o'tirganlarini ko'rdim". 1216. Rasululloh (s. menga nasihat qiling".) aytdilar: "Rasululloh (s.a. Zayyol ibn Ubayd ibn Xanzala ibn Xizyam (r.v. 562-bob.a.v.dedilar.)ning (Allohga) mute' bo'lib o'tirganlarini ko'rganimda.a.Al-adab al-mufrad. Rasululloh (s. Men: "Rasulalloh!" . deya marhamat qildilar".a.v. dedi-lar ul zot. ul zot burdaga o'ralib olgan edilar. suvsagan bir odamning idishini chelagingdagi suv bilan to'latib berish yoki birodaringga ochiq cheh-1212.-)ning cho'kka tushib o'tirganlarini ko'rdim. hech bir yaxshilikni arzimas sa-nama.) taglariga ko'rpacha to'shadi. qo'rquvdan titrab ketdim".) taglariga ko'rpacha to'shadi. Imron ibn Muslim aytdi: "Men Anas ibn Molik (r.dedim. "Rasulalloh!" dedim.v.)ning ro'zasidan ortiq ro'za tut-ma.v. Sulaymon ibn Jobir Hujaymiy (r.) uning otasi oldiga bordilar.) unga o'tirdilar. 562-bob. dedim. Abu Zurayq Ali Abdulloh ibn Abbos (r. Ul zot: "Allohdan qo'rq. Qayla (r. Cho'kka tushish haqida 1213. uning etaklari oyoqlarigacha tushib turardi.a.v.a.v.dedim.a. Ul zot: "Senga har oy uch kuni (ro'za tutishingga) kifoya qilmaydimi?" ~ deb so'radilar. "O'n bir kun".a. 1212.) aytdilar: "Rasuli akram (s. Al-lohning Rasuli. Rasulalloh!" .)ning oldilariga kelganimda.ziyouz.

dedilar". uning etaklari oyoqlarigacha tushib turardi. Bir kishi sendan biron kamchilik topib. Ra-sululloh (s. Sulaymon ibn Jobir Hujaymiy (r.a. Ummu Bakr binti Musavvirning otasi aytdi: "Men Abdurrahmon bin Avf (r.) aytdilar: "Men Rasululloh (s.a. Umar (r.a.v. Jobir (r. bunaqa yotish Allohning www.a. hayvonni ham so'kmadim".v.)ni bir oyog'ini ik-kinchisining ustiga ko'tarib chalqancha yotganlarini ko'rdim" 566-bob. Jonim qo'lida bo'lgan Zotga qasamki. Qornimni yerga berib uxlayotganimda kimdir kelib. Imom Ismoil al-Buxoriy 1215. So'ng: "Juda yaxshi. suvsagan bir odamning idishini chelagingdagi suv bilan to'latib berish yoki birodaringga ochiq chehra bilan gapirish bilan bo'lsa-da yaxshilik qil.Al-adab al-mufrad. Anas ibn Molik (r.bir oyog'ini ikkinchisi ustiga qo'yib o'tirganini ko'rdim".) men Hasanni ko'rganimda ko'zlarim jiq yoshga to'ladi".)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.) esa. namoz o'qiyotganimda jannat va do'zax mana shu devorning yuzida menga ko'rsatildi. Ustki kiyiming (izor)ini uzun kiyishdan saqlan. 563-bob. Hech narsani so'kma". Chalqancha yotish haqida 1220. chunki u Alloh yoqgirmaydigan ishlardandir. menga nasihat qiling". 1218-hadis 546-bobdagi 1185-hadisning takrori. dedi. mana shu o'rnimda ekanman.a.) qavm bilan peshin namozini o'qidilar.a. tanbih bersa.) (davom etib) aytdilar: "Odamlar Rasululloh (s. savobi senga bo'ladi. "So'rang!" deya takrorladilar. deb boshlagan. Abdulloh ibn Zayd ibn Osim Mozoniy (r.a.ziyouz. Abu Zurayq Ali Abdulloh ibn Abbos (r.a. Salom berilgach. 565-bob. Umar (r.)dan buni eshitib. Tiz cho'kib o'tirgan kishi haqida 1219. siz nima so'rasangiz ham javob beraman". Shunda hz.a.a.a. Yaxshi-likni ham. yomonlikni ham bugungidayini ko'rma-dim".)ni bir oyoqlarini ikkinchisining ustiga qo'yib chalqancha yotganlarini ko'rdim". marhamat. dedilar".v. Allohning Rasuli. Muhammadni Payg'ambar deb rozi bo'ldik". 564-bob. ho'ngrab yig'lay boshladilar.a. Kiyimga o'ralib olish haqida 1217-hadis. Men: "Ey.com kutubxonasi 184 .v. sen uning ay-bini topib tanbih berma! Qo'y uni! Uning fikri o'zi-ga (zarariga)dir. so'rasin. Ul zot: "Allohdan qo'rq.) hz. Islomni din deb.) aytdilar: "Men Rasuli akram (s. U kishi aytdilar: "Men masjidda kechaning oxirgi qismida uxlayotgandim. oyog'i bilan meni turtib: "Tur. Rasululloh (s. oyog'ini cha-lishtirib o'tirganini ko'rganligini aytdi. 1221.)ni mana bunday qilib . hech bir yaxshilikni arzimas sanama.a. Ibn Tixfa G'iforiyning otasi ashobi suf-fadan edilar.a.)ning oldilariga kelganimda. faqat bunda Abu Hurayra (r.a.) tiz cho'kib: "Biz Allohni Parvardigor deb. ul zot burdaga o'ralib olgan edilar.v. minbarga chiqib qiyomat-ni va unda bo'ladigan buyuk ishlarni esladilar. dedim. So'ngra: "Kim nima haqda so'ramoqchi bo'lsa. 1216.v. Imron ibn Muslim aytdi: "Men Anas ibn Molik (r.) gapirayotganda jim turdilar. Allohga qasamki. Anas (r.a. Yuztuban yotish haqida 1222.) aytdilar: "Shundan keyin men hech bir insonni ham.a. deya nasihat qildilar".) ning o'ng oyog'ini chap oyog'i ustiga qo'yib.

572-bob. Abdulloh ibn Abbos (r.) devor(li bir joy)da. 569-bob. www.Al-adab al-mufrad. Boshimni ko'tarib qarasam. Agar shunday (narsa) topsa. chunki shayton chap qo'lida yeb ichadi". dedi. tepamda Rasululloh (s.a. undan himoya soqit bo'libdi". quduq og'zi-da.v. Shayton to'shakka kaltak va tosh tashlashi haqida 1226.a.v.) aytdilar: "Sizlardan bi-ringiz ayolini o'ringa yotqizib. Imom Ismoil al-Buxoriy g'azabini keltiradi".) aytdilar: "Kishi o'tirayotganda poyabzalini yechib. kaltak. Rasululloh shunday deb marhamat qilshanlar: "Atrofi ochiq joyda uxlab qolgan kishiga hech kim mas'ul emas. dedilar.v. (ey) jahannamiylarcha uxlayotgan odam!" .) uylaridan chiqishda: "Allo-him.) turgan ekanlar". Oyoqni osiltirib o'tirish haqida 1230. der edilar. ustida hech bir parda (to'siq) bo'lmasa. dedilar". ko'nglini olayotganda shayton u odamni ayolidan g'azablantirish uchun uning to'shagiga kelib.deb oyoqlari bilan turtdilar". degandilar.v.)tushib: "Kechqurun hech bir himoyasiz yotib qolay debman". 570-bob. 1229.a.a. Nofi' (r.com kutubxonasi 185 . 571-bob. Ochiqlikda hech bir to'siqsiz uxlagan kishi haqida 1227. meni o'zing asragin va (har turli balolardan) saqlagin". tosh va yo (shunga o'xshash) narsalarni tashlaydi. ayoliga jahl qilmasin.): "Hech biringiz chap qo'li bilan yebichmasin. 1223.) bunga shunday qo'shimcha qildilar: "Ul zot yana: "Chap qo'l bilan olmangiz ham.)dan rivoyat qilindi: "Payg'ambar (s. bermangiz ham".a.a. zero u shaytonning amallaridandir".): "Kimki uyidan tashqarida uxla-sa-yu.) masjidda yuzini yerga qilib (yuztuban) cho'zilib yotgan odamning yonidan o'tayotib: "Tur.a. Abu Umoma (r. Solimning otasi aytdilar: Rasululloh (s. 1228. 568-bob.a. Uydan chiqishda nima deyilishi haqida 1231. yoniga qo'yishi sunnatdir". Abu Umoma (r. Faqat o'ng qo'lda olib berish haqida 1224. 567-bob.a.v.a. Dengiz to'lqinlanib turgan paytda kema-ga mingan odam uchun ham hech kim mas'ul emas".a. Abu Ayub (r.)dan rivoyat qilindi: "Rasu-lulloh (s.ziyouz. Abu Muso Ash'ariy (r. oyoqlarini quduq ichiga osiltirib olgan edilar". O'tirmoqchi bo'lganda poyabzalini qaerga qo'yish kerakligi haqida 1225.) bilan tep-tekis bir maydonga ko'tarildim.a. Abdurrahmon ibn Ali otasqdan rivoyat qiddi: Rasululloh (s. dedilar. Ali ibn Amora aytdilar: "Abu Ayub Ansoriy (r. Ibn Umar (r.a.

u odam salom ber-di. tezda yaqinlashdilar. Elchi-lar Rasululloh (s. Sizlarga xushxabar berish uchun keldim.): "Alloh seni ham yaxshi xabar bilan xur-savd qilsii!" .a. yurganlarida unga tayanardilar. U kishi: "Marhabo.a.) Mashriq tomonga qarab: "Mana shu tarafdan ertaga arablarning eng yaxshi elchi-lari keladi". Tarjimasi: Bismilloh. yo'lda ulovini tezlatab. Imom Ismoil al-Buxoriy 1232. Ra-sululloh (s. uning asl ismi Munzir ibn Oiz ibn Munzir ibn Horis ibn Numon ibn Ziyod ibn Asar edi. bir gazdan uzunroq bir xurmoning bargsiz navdasi bor bo'lib. Rasululloh (s. deyishdi.dedilar. ustidan yuklarini tushirdi va nar-salarini yig'di.v.deb so'radi. dedi-lar. kun chiqquncha yo'l yurdim. Umar (r. (boshqa) libos kiydi. La havla va la quvvata illa billahi". deyishdi. biz alik oddik. ulug'larimiz bo'lishgan. Qavm ul zotga yaqin kelib (ba'zi narsalarni) so'ra-dilar. barcha kuch-qudrat Allohnikidir .dedilar. oyoklarini uzatib olgandilar. Rasululloh (s.v. Ul zot: "Buni sarafon (yaxpt xurmo) deb ataysizlarmi?" . deysizmi?" so'radilar yana.a. U o'sha kundan e'tiboran "Ashaj".deb so'radilar.) ridolari etagini qo'llari tagiga tashlib. cho'ktirib. So'ng yukdonini chiqardi. "Ha".ziyouz. yo.v. Ashaj kech qoddi. yonboshlab.) shu gapni aytgach. shuning uchun bu yerda sizlarni kutib turgandim.Al-adab al-mufrad.a.deb duo qildilar.) aytdilar: Rasululloh (s. Ul zot ular so'ragan narsalarni bildira turib.deb so'radilar. tezlatab ortiga qaygib. Ular: "Ha". Ul zotning ko'llarida ikki gazdan kaltaroq. izimdan kelib qolishdi". deb javob berdik. deb shoshilib o'rin-laridan turdilar.a.): "Sizlarning ulug'ingiz va boshlig'ingiz kim?" . Abu Hurayra (r.a. Ashaj ishini tugatib. Rasululloh (s.)ning huzurlariga borgach to'xtadi.) uylaridan chiqsalar: "Bismillahi. deb javob be-rishdi.a. deyishdi. Ashaj". Ular: "Uning ota-bobo-lari johiliyatda bizning sayyidlarimiz. unga iltifot ko'rsat-dilar.) va sahobiylarini ko'rib behad shod bo'lib. Ul zot: "U sayyidingiz-ning o'g'limi?" . Qavm kengaydi. Umar (r. Rasululloh (s. tuyalaringizning boshlari ko'rindi". dedi. chetroqtsa o'tirmoqchi bo'lgan edi.a.): "Ana ular. Qaytmoqchi bo'lib turgandim. dedi. Uni go'dakligida eshak te-pib yuborib. deb atala boshlandi.a. Tong ottach. Umar?" . 573-bob. "Bunisini barzaniy (toza xur-mo). "Ha".v.a.): "Ota-onam sizga fido bo'lsin. uning o'zi esa Islomga boshlovchimizdir".v. degandilar. bizga yaqinla-shib kelayotgan odam bilan uchrashdik. qora xurmo) deysizlarmi?" . Bundan muhojirlar ham. ansorlar ham xursand bo'ldilar. siz-ga Abulqays qabilasining elchilari xabarini keltir-dim".) huzurlariga yaqinlashib qolganimizda (tepalik-ka) ko'tarildik. Hz.deb so'radilar. So'ngra ohista yurib keldi.v.v. so'zlarining oxirida "Yemishlaringizdan biron narsa qol-ganmi?" .) ana shu tayoq bilan xurmo uyumiga ishorat qildilar va: "Buni azuz (shirin. Ul zot: "Sen ularni qaerda (ko'rding). U kelib ul zotning yoshgariga o'tirdi. "Ha". Keyin u odam tuyasining jilovini burib. Ba'zi mahalliy oqsoqollar-dan biri bu hadisga shunday ilova www. attuyutanu 'alal-lohi.a. ey. Elchilar kelishdi. xush kelibsiz.) to'g'ri o'tirib olib: "Bu yoqqa (kel). der edilar. goho-goho uni tash-lab ham ketardilar. "Abulqays (qabilasi) elchilarimiz".v. Ra-sululloh (s. Ulardan har biri yuklaridan bor xur-molarini hovuch-hovuch qilib ul zot oldidaridagi matoga to'kdilar.com kutubxonasi 186 . Shihob bin Ibod Asriy aytdilar: "Rasululloh (s. U tuyalar-ni to'plab. men sizlarni poylayotgan edim. dedilar". yuklarimni tuyamga ortib. Hammalari baro-bariga u (Ashaj)ni ko'rsatishdi. Ul zot uni (sheriklaridan) fazilatliroq ekanligini bdlib. Umar (r. ustidan safar kiyimini yechib. Kishi do'stlari oldvda oyog'ini uzatishi yoki yonboshlashi haqida 1233. yuzida oyga o'xshash izi qojandi.deb so'radilar.a. Ul zot-ning atroflarini muhojirlar va ansorlar o'rab olgandilar. tavakkul Allohgadir.a. So'ngra to'xtatib: "Qaysi qabiladan-siz?" .a.v. Ul zot: "Bu xurmozorlaringizning eng yaxshisi va eng pishganidir".v. Kecha Rasululloh (s.

dedilar". Imom Ismoil al-Buxoriy qiladilar: "Baraka-lilik borasida eng a'losidir". Biz sifatsiz xurmolarni tuya va hayvonlarimizga yedirardik. 1241.deb ayt-sa.a. Abdulloh ibn Mas'ud (r. Abu Zubayr (r. Sening hech qanday sheriging yo'q. chunki uning ichida nima borligini (nima kirib olganini) bil-maydi.v. maloikalar va barcha mahluqotning shohidligida tong ottirdik.a.Al-adab al-mufrad.) aytdilar: Rasululloh (s. Sen yolg'izdirsan. Abu Hurayra (r. Allohim. der edilar.v.) aytdilar: "Raslululloh (s. Alloh uning yarmini do'zahdan ozod qiladi. Sening isming bilan o'lib-tirilurman". kifoyat etgan va panoh bo'lgan Alloh taologa hamd bo'lsin. Kimki 4 marta aytsa. Ushbu safardan qaytganimizdan keyin bu xurmolarga nisbatan buyuk rag'bat tuydik.v.. Biringiz xo'shagiga yotib.v. der edilar". 1238.) dedilar: "Kimki ertalab turgan paytda: "Ey.com kutubxonasi 187 .v. Jobir (r. Sening isming bilan yonimni (to'shakka) qo'ydim.) aytdilar: "Zikr asnosida uyku shaytondandir. uxlamoqchi bo'lsa. Alloh taolo uning o'sha kuni 1/4 qismini do'zaxdan ozod qiladi.a. der edilar.): "Alif. Huzayfa (r.) aytdilar: "Rasululloh (s.. Tanzil. Ashaj -peshonasida tirtig'i bor. So'ng shunday deb duo qilsin: "(Ey."ni ("Mulk" su-rasi) o'qimay uxlamas edilar. 1235-hadis 291-bobdagi 7.) dedilar: "Sizlardan biringiz to'shagiga yotayotganda uning ichlarini chiqarib yaxshilab qoqsin. Muhammad (s. Arshingni ko'tarib turadigan (farishtalar). Anas ibn Molik (r.a. Naf-simni hisob qilar (ya'ni. 1239-hadislar 293-bobdagi 727-hadisning takrori.a.) o'rinlariga kirganlarida: "Bizni yedirib-ichirgan. www.a. Albatta."ni ("Sajda" surasi) va "Taborakallaziy bi-yadihi-l-mulk.19-hadis-larning takrori bo'lib kelgan. O'ringa kirayotganda nima deyilishi haqida 1240.) uxlamoqchi bo'lsalar: "Allohim. 1243. So'ng bu xurmoning navdalarini ek-dik.a.) aytdilar: Rasululloh (s. 575-bobdagi 1237. qaytishimiz faqat Ungadir". Uyg'onganlarida: "Bizga o'ddirganidan so'ng takror hayot bergan Alloh taologa hamd bo'lsin. xohlasangiz tajriba qilib ko'ring. Biz undan baraka topdik.a. 1236. Allohim). 1242..a. Alloh azza va jallani zikr qilsin". Hatgo bu xurmolarimiz o'shandan yuzaga keldi. unga 70 hasaiot yoziladi.a. Alloh o'sha kuni uni do'zax olovidan ozod qiladi. 574-bob. Kifoya qiluvchisi va panohi bo'lmaganlar qan-chadan qanchadir". 1245. Sen Allohdirsan. 1244-hadis 1242-hadisning takrori. Kimki 2 marta aytsa. Ularni kim o'qisa.) bandang va elchingdir" .) aytdilar: Rasululloh (s. Ertalab turganda nima deyilishi haqida 1234-hadis 272-bobdagi 619-hadis. sendan boshqa hech qanday iloh yo'q.ziyouz.a. degani .a.a.v. darajalari 70 barobar ko'tari-ladi va 70 ta gunohi o'chiriladi". Lom. 576-bob.) ayt-di: "Bu ikki sura Qur'onning boshqa suralaridan yetmish hasanot fazilatlidir. Mim. Sening shohidligingda. Abu Hurayra (r.

(Banda shudda Allohning zik-rini qilib: "O'lganimdan so'ng jonimni takror qay-targan va uyqumda o'ldirmagan Allohga hamd bo'lsin! Osmonlaru yerni zavol topishdan saqlab turadigan. der edilar".a. desa va o'lsa. agar ular zavolga yuz tutsalar. Farishta: "Yaxshilik bilan xotima top-sin". musulmon odam ularning hisobini qilolmaydi va faqat jannatga kiradi.v. U uyg'on-ganida ham farishta va shayton unga shoshilishadi va yana o'shanday deyishadi. Senga xohish-istagim bor. ey. Jobir (r. Sendan tashqa-ri hech narsa yo'q. Sendan oddin hech narsa yo'q. "Har namozdan so'ng 10 marta takbir.Al-adab al-mufrad.) rivoyat qilindi: "Ra-sululloh (s. qo'llarini o'ng yuzlari ta-giga qo'yib: "Ey. to'shagiga yotganida uning oldiga farishta va shay-ton shoshiladi.v. fazi-latlar ichra o'qigan bo'ladi". Uning zikrini qilgan bo'lsa.): "Ikki xususiyat borki. Alloh odamlarga nisbatan mehriban va rahmlidir". der edilar". Ular (bajarishga) oson bo'lib.a. Abu Hurayra (r. Sendan keyin hech narsa yo'q. Alloxim. o'zimni Senga taslim qildim. e'timod qildim.) aytdilar: "Rasululloh (s. U halim va mag'firatli Zotdir. Uyquga yotadigan paytdagi duoning fazilati 1248-hadis 1246-hadisning takrori.ziyouz.) aytdilar: "Bir kishi uyiga ki-rib. unduruvchi).) aytdilar: "Rasululloh (s. Injil va Qur'onni indiruvchi! Sen peshona kokilidan tutadigan barcha yomonlik egalaridan panoh bergin! O'zing Avvalsan. Baro ibn Ozib (r. Baro bin Ozibdan (r. faqir-likdan (qutqarib). 1251-hadis yuqoridagi hadisning takroridir. "Ular nima ekan.): "Uxlamoqchi bo'lgan odam o'ng yoni bilan yotsin va shunday desin: "Ey.a. 1247.v) uxlagani yotsalar. bandalaringni qayta ti-riltiradigan kun (qiyomat)da azobingdan saqlagin". o'zing Oxirsan. Alllohning rasuli?" . Agar banda mana shularni o'qib yotsa va vafot etsa imonli ketadi".deya so'rashdi.) yotoqlariga kirganlarida: "Osmonlaru yerning Parvardigori bo'lmish Allohim! (Ey) donu urug'ni (yaratuvchi. dedilar. solih qullaringni asraganingdek meni ham hifzu himoyangga olgin!" 1246.Allohga shukrlar bo'lsin! Darhaqiqat.himoya faqat Se-ningdir! Nozil qilgan kitobigga inondim. 577-bob. shahid bo'lib o'tadi. shayton: "Yomonlik bilan xotima topsin". deydi. (Qayta uni jasadimga) yo'llasang.v.com kutubxonasi 188 . Tavrot. rahm qil (Allohim). (Alloh shayton)ni quvib yubo-radi va (banda) yotib turgunicha panoh bo'ladi. U Zotdan so'ng (Undan o'zga) hech kim saqlay olmaydigan Zotga . 1252. 10 marta www. Senga tayan-dim. Imom Ismoil al-Buxoriy jonimni olar) ekansan. ozgana mashg'ul bo'linadi".a.a. Sendan mustasno hech narsa yo'q. o'zingga yuz-landim. (Yotganda) qo'lini yonog'i tagiga qo'yish haqida 1250. o'zing Botinsan.a. Abdulloh ibn Amr (r.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. Allohim. o'zing Zohirsan. boy qilgin". 578-bob. desa. 1249.a. Sen-dan qo'rquvim bisyor! Sendan o'zga najotkor va Sendan o'zga panohim yo'q! Najotu panoh . yuborgan Payg'ambaringga imon keltirdim".a.a. qarzlarimdan najot bergin. Osmonni yerga iznsiz qulab tushishidan tutib turuvchi Allohga hamdlar bo'lsin! Darhaqiqat. (Shunda u kishi) agar Allohga hamd aytib. Agar (o'lmay) tursa va namoz o'qisa.

deya marhamat qildilar".) aytdilar: "Men Rasuli akram (s. suv idish (mesh)ning og'zi-ni bog'langlar.com kutubxonasi 189 . 580-bobdagi 1253-hadis 576-bobdagi 1245-hadisking takrori. tovoqdarni to'ntarib qo'yinglar. chiroqlaringizni o'chiring. tidda 150 ta (aytilgan kabi) bo'ladi.a. Bu esa. dedilar.v.): "Kimki yog'li qo'lini yuvmasdan ux-lasa va biror zarar ko'rsa. faqat o'zidan xafa bo'lsin". ularni yondirib yuborish uchun tomga ko'tarib ke-tayotgan ekan. tunda biror shovqin eshi-talsa: "Alhamdulillahi robbil 'alamiyn". dedilar. Ibn Abbos (r. www. Ibn Abbos (r.) aytdilar: "Kunlardan bir kun Payg'ambarimiz (s. Yog'li qo'l bilan uxlash haqida 1255. 1258. shayton yopiq (eshik)ni ochmaydi.a. (shunda u) eslamasin". dedilar. dedilar".a. 583-oob. siz-larni kuydiradi".a. "Qanday ular behisob?" . Kechasi uyg'onib ketgan kishi nima deyishi haqida 1254. Rasululloh (s. Sichqon bo'lsa.Al-adab al-mufrad. odamlarning uylarini yoqadi".a.a. Solim otalaridan rivoyat qiddilar: Rasulul-loh (s.): "(Kechqurun yotishdan oldin) eshiklarni berkitinglar. 1259. Abu Hurayra] (r.a. Ul zotning (shunday deb) qo'llari bilan sanayottanlarini ko'rdim. Rasululloh (s. Zero. Rasu-lulloh (s.): "Agar uxlashga yotsangiz. idish-larning ustini yopib qo'yinglar va chiroqni o'chiringlar.a.v.deyishdi.)dan rivoyat qshshngan 1256-hadis yuqoridagi hadis-ning takrori. "Sizlardan biringiz namoz o'qiyotganida shayton kelib shu-shu ishlarini esiga soladi. tilga 100 ta va mezonda 1000 ta bo'ladi. dedilar.): "Uyquga ketishingizdan oldin uyingizda olov qoldirmang". Qarasalar.ziyouz. 1260. Ul zotga kechasi biror bir shovqin eshitilib qolsa: "Sa-mi'allohu liman hamidah". chunki shayton shu sichqon kabilarni yo'naltirib. Ul zot uni la'natladilar va mahramlariga uni o'ldirishni halol qildilar". Chiroqni o'chirish haqida 1257.a. Sichqon piligni sudrab ke-lib ul zot o'tirgan yopinchiq ustiga tashladi. Yopinchiqning tangaday joyi kuydi.)dan rivoyat qilinishicha. tegma unga".v.v.)ning eshiklari tagida yotib qolgan edim. "Urniga kirib yotganda tasbih. bir sichqon chiroq piligini tortqi-lab. 581-bob. Qaysi biringiz bir kecha-kunduzda 2500 ta gunoh ishlaysiz?" dedilar.a.a.a.): "May-li. Mezonda bo'lsa 1500 ta bo'ladi". (og'zi yopiq) idishni ochmaydi.a.) aytdilar: "Bir sichqon ke-lib. Shunda Rasululloh (s. Abu Said Xudriy (r. Rabi'a ibn Ka'b (r.v.v.)dan rivoyat qilini-shicha. 584-bob.) kechasi uyg'onib ket-dilar. bog'liq (me-sh)ni yechmaydi. 582-bob. Jobir ibn Abdulloh (r. chiroq piligini sudrab ketdi. Imom Ismoil al-Buxoriy hamd va 10 marta tasbih aytadi. deya marhamat qildilar. hamd va takbir aytgani esa.v. Joriya uni hayda-moqchi bo'lib ketayotganda. der edilar".

dedilar. Alloh taolodan quvilgan shayton sharridan panoh tilasin.a." (50:9) oyatini o'qirdilar. joriya. Ibn Abbos (r. zero ular (it va eshak) siz ko'rmagan narsani ko'radi". Abdulloh ibn Umardan rivoyat qilinishicha.a. Mujohid (r.) uyga qamchi osib qo'yishni bu-yurdilar". dedilar".)ddn rivoyat qilindi: "Rasululloh (s. 1263-hadis 1259-hadisning aynan takrori. Rasululloh (s. 590-bob.a. so'ng: "Biz osmondan barakotli suv (yomg'ir)ni yog'dirdik.) aytdilar: "Rasululloh (s. Eshiklarin-gizni berkiting.a. 585-bob. 589-bob. (chunki) bu shaygonlarga berilgan soatdir".v. Umar (r.ziyouz. Faqat u Abu Muso Lsha-riydan rivoyat qilingan. Abdulloh ibn Abbos (r. 1262. kiyimimni. deb buyurdilar". yotishdan oldin o'chirib yotardilar. 1270-1271-hadislar yuqoridagi hadisning takroridir. zero. Kimki it vov-vilaga-nini yoki eshak hangraganini eshitsa. u ham dush-manning bir xilidir". Jobir (r. dedilar".)ddn rivoyat qilin-di: "Rasululloh (s.v.. hz.com kutubxonasi 190 .a.) hay-vonlarni urishtirishni yoqgirmas edilar".a.): "Tongga yaqin paytdaga tun zulmatidan saqlaning. 587-bob.a.): "(Yotar chog'ingizda) uylaringizda olovni (yoniq hodtsa) qoldirmang. Jobir ibn Abdulloh (r. Kechasi eshiklarni yopish haqida 1266.): "Yosh bolalaringizni tun qoroshuligi ketgunicha olib o'girin-gaz. Jobir ibn Abdulloh (r.) aytdilar: "Rasu-lulloh (s.): "Haqiqatda olov dushmandir.) yomg'ir yog'sa: "Ey. 588-bob. egarimni olib chiq". Ibn Umar (r.) ahl-ayollariga olov yoqib berar.v. 586-bob. idishlaringizni ustani yoping va chiroqyaarin-gizni o'chiring".a. www. Ibn Umar (r. Itning vovvilashi va eshakning hangrashi haqida 1269-hadis.a. deb marhamat qildilar. Uyga qamchini osib qo'yish haqida 1265.)day rivoyat qilinishicha.. undan ehtiyot bo'ling". Tun payti bolalarni uydan chiqarmaslik haqida 1267.a.v.): "Yarim kechasi tashqariga chiqishni kamaytiring. derdilar.a.) aytdilar: "Ibn Umar (r. zero hech biringiz Alloh maqiuqotlarini qanday tarqatib tashlaganini bilmaysiz.Al-adab al-mufrad. Imom Ismoil al-Buxoriy 1261.v. Hayvonlarni urishtirish haqida 1268.a. Yomg'irda yaxshilik alomatini ko'rish haqida 1264. suvdonlarinshzning og'zini mahkamlang. chunki (bu paytda) Allohning maxluqlari tarqalib yuradilar.a.a.a.

Hz. Umar (r.deb so'radi. (Shu payt) bir kishi kelib: "Sharob harom qilivdi". o'rtasida uxlash odob va oxi-rida uxlash ahmoqlikdir". haqqoniy gapni aytding". Balli.a.a.a. dedi. 594-bob.) aytdilar: "Quraysh qabilasining ba'zi erkaklari Gohida Abdulloh ibn Masudning eshi-gi oldida to'planib o'garardilar.tentaklik. ey. der edilar". Umar (r. Allohtsan fazlu marhamatini so'rang. folbinlik qat'iy man qilindi.): "Xo'rozning kechasi qichqirganini eshitsangiz. . 1276.v. Ular: "Kdchon?" .) aytdilar: "Rasululloh (s.)ning uyvda sahobiylarga soqiylik qilayotgandim. shu oyat bilan mast qiluvchi ichimliklar. Biz Abdulloh ibn Mas'ud bilan qolganimizda unga: "Hasxos o'g'illarining ozod qilgan qullaridan biri she'r bitar ekan". Keyin ular Rasululloh (s.a. Ibn Mas'ud: "Shuning o'zi yetarli. Peshin paytida uxlash haqida 1274. zero.)dan rivoyat qilinishicha.v. Anas ibn Molik (r. Xo'rozning qichqirig'i haqida 1272. Haqiqatni ayt-ding. "Auzu billahi mina-shshay-toni-r-rajim" deng". Imom Ismoil al-Buxoriy 591-bob. Agar eshakning hangraganini eshitsangiz. u fa-rishtani ko'rgan bo'ladi.a. So'ng Ummu So’laymnikida qaylula qilishdi.a. Abu Hurayra aytdilar: "Sahobiylar peshin payti uxlashardi". Anas". yotib uxlang). "Moida" surasining 90-oyati nozil bo'lishiga ishora. Burgani so'kmaslik haqida 1273.a. mayli. bir kishi Payg'ambar (s. Kun oxiridagi uyqu haqida 1278. deyishdi.) aytdilar: "Madinalik-larga sharobning eng yoqadigani (u paytda sharob harom bo'lish arafasida edi) xurmodan va xom xurmodan tayyor-langani edi.a. Ular qaylula uchun turib ketdilar. (haqiket-da) ham sharob o'sha odam aytganiday (harom bo'lgan) ekan". chunki u pay-g'ambarlardan birini namozga uyg'otdi".ziyouz. Abu Talha (r. dedilar. qaylula qiling. U esa ushbu bayshi o'qidi: Sulaymga g'oziylik unvonini bermoqqa va'da aylading. soya or-qaga o'tgan vaqg shayton uchundir. Keyin salqinlab. 1277. u shaytonni ko'rgan bo'ladi.com kutubxonasi 191 . Soya orqa tarafga o'pun-ga qadar ularga: "Turing. 1275. bundan qolgan (vaqt) shaytonnikidir". g'usl qilishdi.)ning huzurlarida burgani la'natladi.dedim. qimor. deya marhamat qildilar".) huzurlariga yo'l olishdi.Al-adab al-mufrad.a. dedi". Xavot ibn Jubayr aytdilar: "Kunning avva-lida uxlash . insonga yetar balki Islomu oq sochlarning tanbihi. Abu Hurayra (r. So'ng Ummu Sulaym ularga xushbo'ylik surib qo'ydi.deb so'rashdi va bir fikrga kelib: "Sharobni to'kib tajla.) bizga kunning yarmida yoki shunga yaqin paytda: "Tu-ring. majusiylik. 592-bob. Soib bin Yazid (r.v. 593-bob. dedim. qaylula qiling (ya'ni. Ibn Mas'-"ud o'sha ozod qilingan qulni chaqirib: Qanday sherlar bitasan?" . Anas ibn Molik (r. Ul zot: "Burgani la'natlama.) aytdilar: "Hz.a. Borsalar. www.

Xatna marosimida xursandchilik qilish haqida 1283. Erkaklarni xatna qildirish haqida 1280. nima uchun chaqiramiz. zavq bilan xonish qilayotganini ko'rdyutar. Hz.a. mo'minlar amiri. Imom Ismoil al-Buxoriy 595-bob.a.): "Mayli". Biz uchun qo'y so'yilganiga bolalarcha suyunganimizni ko'rsangiz edi!" 599-bob. Xatna ziyofatiga chaqirish haqida 1282. o'zingiz bilan hurmatli (hamroh)laringizni olib borsangiz. Oyisha onamiz uylarining yonidan o'ta turib Adiyning boshini tebra-tib.v.a. Men: "Ey. zero bu amal-larning eng taqvolisi va men uchun eng sharafli ish-dir!" . chiqarib yubo-ringlar shaytonni. Ummu-l-Muhojir aytdilar: "Men Rum yaqini-da asirga tushdim. Umar (r. dedilar". hz. Maymun ibn Mehron Nofi' (r.deyishdi.)ning mavlosi Aslamdan rivoyat qilindi: "Biz hz. axir nonimiz yo'q-ku?" . Allo-him.): "Rasululloh (s.) bilan Shomga kelgani-mizda. U ser-tuk odam edi. Oyisha (r. bu esa go'shtli sho'rva. dedilar".).a.deb so'radilar. xohlamagan yo'q". www. Hz.)dan: "Ab-dulloh ibn Umar (r. so'ng: "Madinaliklarni oldimga yig'ib kel". Hz. Oyisha onamizga shu munosabat bilan "Ularni xursand qilish uchun birortasini chaqirmay-mizmi?" . Oyisha (r.s.): "Ibrohim (a.Al-adab al-mufrad. sizga bir taom hozirlagandim. 596-bob. Madina yaqinidagi tog'ni ham shunday deyisharli. xursand bo'lardim.dedilar. mana bu nimta-nimta go'sht.a.a.) bizga Islomga ki-rishni taklif qidtsilar.): "O'zingta shukr. Solim aytdilar: "Ibn Umar (r. Hz. dedi Nofi' (r. chiqaringlar uni!" . 1284.) ziyofatga chaqirganlarmi?" .). Oyisha (r.a. Umar (r.a.) akasining qizlari xataa qil-dirilgan edi.) 80 yoshlaridan keyin Qaddum degan joyda o'roq-randa (ga o'xshash tig') bilan xatna qilinganlar". 597-bob. Men va yana bir kishidan boshqa hech kim musulmon bo'lmadi. kim xohlasa yeb-ichib ketaveradi.a.a..a.) (yonidagilarga): "Bu ikkovini xatna qildirib. Abu Hurayra aytdilar (r. Ayollarni xatna qilish haqida 1281.de-dim. dedilar Abdulloh ibn Umar (r. deb Adiyga odam yubordilar. Abu Abdurrahmon.com kutubxonasi 192 .a. Usmon (r.dedi.) men va Nu'-aymni xatna qildilar va bizga qo'chqor so'ydilar. u keddi. dedilar". Qaddum Xalaf yaqinidagi bir joyning nomi.)ning oldilariga qishloq oqsoqoli kelib: "Ey. Usmon (r. 598-bob.a.a.a.ziyouz.a. dedilar". tozalang". "Lekin tuyalari shikastlanganda uni bizga so'yib bergandilar".): "Bay-bay. deguvchilar ham bor. Zimmiylar ziyofatga chaqirsa. Abdulloh ibn Umar (r. Ziyofat haqida 1279. Umar: "Biz cherkovlaringizda surat-lar borligi sabab u yerga kirolmaymiz".. Hz. 600-bob. Umar (r.

dedilar va go'dakni Abdulloh deb nomladilar".s. o'sha kuni ro'zador ekan.a. Ibn Shihob aytdilar: "Kishilar Islomga kirgach. garchi yoshlari katga bo'lsa ham xatna qiddirardilar". u paytDa qish edi. Farzand tug'ilganda uni duo qilish haqida 1291.v.s. So'ngra chaqaloqqa ham xurmodan bo'lib.v. kiyimini tozaladi. Ibrohim (a. 602-bob.) huzurlariga olib bordim. Yoshi ulug'lar xatnasi haqida 1286.) aytdilar: "Men Abdul-loh ibn Abu Talha tug'ilgan kuni ko'tarib Rasululloh (s.) abolariga o'ralib tuyalarini ovqatlantirayotgan ekanlar. Said ibn Musayyib aytdilar: "Ib-rohim (a.) aytdilar: Ibrohim (a. Imom Ismoil al-Buxoriy 601-bobdagi 1285-hadis 1281-hadisnjg takrori.v. u odamni ziyo-fatga chaqirdilar. ro'zador ekan. bir kuni tutmas edi.com kutubxonasi 193 . Bilol bin Ka'b aytdilar: "Biz Ibrohim. 1 Abu Hurayra (r.) aytdilar: "Iyos tug'ilganda bir necha sahobiylarni www. deb xurmo uzatdim. Parvardigorim?" .)ning 80 yoshida xatna qilinganlari gapirilgan.a.a.a. birinchi bo'lib muylovlarini qisqartirganlar.): "Parvardigorim. Uni Abu Qursofa deyishardi. Anas ibn Molik (r.a. Shutstsa Rsululloh (s.a. birinchi bo'lib tirnoq olganlar va birinchi bo'lib sochlari oqargan. 604-bob. Muoviya ibn Qurra (r. val-lohu a'lam. birin-chi mehmonnavozlik qilganlar. xizmatlarida qolganligi aytilgan. Holbuki.a.deb so'radilar.a. ularni bu borada hech 1288.) birinchi xatna qidtsirilganlar.) davrida habashliklar va rumlikyaar Islomga kirishganda.)dan rivoyat qilingan 1280-hadisda ham xat-na haqida gap borib. Payg'ambarimiz (s. o'sha 1280-hadis ishonchliroqtsir.)ning tillaridan Ib-rohim (a. Muso yemadi. Ad-ham va Abdulaziz ibn Qarir bilan Muso ibn Yasor.al.) 120 yoshlarida1 xatna qildirildilar.s. dedi.a. viqorimni ziyoda qilgin". Alloh: "Viqor".v. U odam bir kuni ro'zador.a. og'ziga soddilar. Ibrohim (a. Muso ro'zasini ochdi". Aytishlaricha. Rasuli akram (s. 603-bob.s. Yahyo ibn Hasan Bakriy filastiniylarni ko'rgani qipshoq-lariga bordik.al. Men: "Ha".): "Ansor xurmoni sevadi". Abu Hurayra (r. Go'dak maza qildi. ulardan ba'zilari o'lganmish. faqat unda Ummu-l-Muhojirning hz. Mendan: "Xurmoing bormi?" .s. Farzand tug'ilganda ziyofatga chaqirish haqida 1289.)ning: "Molik ibn Munzirning qilgan ishiga taajjublanmaysizlarmi? Musulmon bo'lgan Kaskar ahli keksalarini xatna qildirishga buyurdi. dedilar".v. lekin ro'za-sini buzdi".Usmon (r. 1287. Oldimizga ovqat olib kelishdi.) (buni ko'rib): "Bu nima.ziyouz. Keyin Ibrohim o'rnidan turib. ey. Yahyo aytdi: "Mana shu masjidtsa bizga 40 yil imomlik qilgan Payg'ambar (s.v. Shundan keyin 80 yil yashadilar. Tuya xurmoni kavshay boshladi. unda Rasululloh (s.) sahobiylarvdan Bani Kanonalik bir odam bo'lardi. Abu Abdulloh aytdilar: "Abu Qursofaning ismi Jandora ibn Xayshana edi". Go'dakning tanglayini ko'tarish haqida 1290.Al-adab al-mufrad.deb so'radilar. Solim ibn Abu Zayyol aytdilar: "Men Hasan Bas-riy (r. 605-bob. Otam farzand ko'rganlarida.

a. 610-bob. tirnoqni olish. deyilsa. ulardan biriga bo'sh o'q chiqquniga qadar xaltadan o'qni sug'urishda davom etaveradilar. Ibn Umar (r. Mana shu qimordir". Allohtaolo (molimga) barakot berdi.) biron oilada farzand tug'il-sa.) aytdilar: "Johiliyat davri-da odamlar: "Tuya qimorbozlari qaerda?" . Hz.derdilar. akli va boshqalariga ko'p duo kdotsim. Imom Ismoil al-Buxoriy chaqirib. Oyisha (r. Kimki do'stiga: "Kel. Qolganlari esa quruq qoladilar. qasamida "Lot va Uzzo haqqi".v. deyish haqida 1298. "La ilaha illaloh". desin.) xo'rozlarni so'yib yuborishni buyurdilar. "Olamlarning Parvardigori Allohga shukr". Do'stiga: "Kel. Rabi'a ibn Abdullohdan rivoyat qilindi: "Hz. Abu Hurayra (r.a. Shunda ansorlardan bir kishi: "Allohga tasbih aytib turgan jonivorni o'ldirasizmi?" . Bo'taloqlar tugagunicha ismi yozig'liq o'q chiqqan kishi hissasini olib ketaveradi.dedim. Umar (r. ular duo qilishdi. Umar r.Al-adab al-mufrad. 1296. dedilar.com kutubxonasi 194 . 608-bob. Ibn Abbos (r. yangi sutdan chiq-qan o'nta bo'taloqqa bir tuya sotib oladilar.) xalifalik yaqglarida ikki kishi ikki xo'rozdan garov o'ynadi. So'ng qimor o'qlarini aralashtirib bir xaltaga soladilar.): "Beshta narsa fitratdandir: mo'ylabni qisq-artirish. 606-bob.) dedilar: "Sizlardan kimki qasam ichib. Men uni o'sha kun-gi duodan tanib olaman". sadaqa bersin". Uning dini. Hz.) har 15 kunda tirnoqlarini va har oyda badanlaridagi tuklarini tozalardilar. deb turing!" . Bola sog'lom tug'ilsa. Ya'ni farzandim ulg'ayganda duolarim mustajob bo'lganini ko'ra-man. Etstsi men duo qila-man. derdilar.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.dedi. www. "Ha". Tuklarni olishning muddatlari haqida 1294.a. Men: "Sizlar duo qildingiz.a. garov o'ynaymiz". 609-bob.a. 611-bob. Abu Hurayra (r.ziyouz. kindik osti va qo'ltiq osti tuklarini olib yurish va misvok qilish". Umar (r. 607-bob.a.) aytdilar: "Maysir qimordir". deb yuborsa. Shunda o'n kishi bir joyga yig'ilib. demoqchi.v. Ibn Umar (r. sizlar "Omin". deb marha-mat qilganlar". Xo'roz ustidagi garov haqida 1297. Qimor haqida 1295.) xo'rozlarni qo'yib yubor-dilar".a. ziyofat berdim. Xudoga shukr qilish haqida 1292.a. o'g'il yoki qizligini so'ramas edilar. Kindik osti tuklarini olib yurish haqida 1293.) aytdilar: "Rasululloh (s. desa. Hz. Balki: "Sog'lommi?" -deb so'rar. garov o'ynaymiz".a.a.

a. Nard o'ynovchilarning ahvoli haqida www.. Ayollarning tuyalarini haydab borish haqida 1300.v.)ning rivoyat qilipshariga ko'ra Rasululloh shunday demishlar: "Kimki nard o'ynasa.): "Bu yosh bolalar-ning ishidir. dedilar. 1306. 1303. U kishi nihoyat daraja-da g'azablanib. Ali (k. odamlarning nard o'ynayotganlari haqida xabar keddi. So'ng: "Uning qimoridan (keladigan narsani) yeyish uchun o'ynaydigan odam xuddi chuchqaning go'shtini yeb. Abdulloh ibn Mas'ud (r. U xushovoz edi.a.a.ziyouz. Baro ibn Ozib aytdilar: Rasululloh (s. Anas ibn Molik (r. 615-bob. Abu Muso Ash'ariy (r.) unga: "Ey. ayollarning (tu-yalarini) haydardi.)dan rivoyat qilindi: "Baro ibn Molik xirgoyi qilgan holda erkaklarning tu-yalarini haydab borardi.Al-adab al-mufrad. dedilar.v. dedi. 614-bob. Dilxushlik zarardir". 1307.a. Fuzayl ibn Muslim otalaridan rivoyat qildilar: Hz. Imom Ismoil al-Buxoriy 612-bob.): "Salomni oshkora beringlar.. dedilar. tezda bu ishingizni tashxang". Kaptar qimori haqvda 1299. zero u qimordir".v.a. ular bilimsizlik bilan. o'rinlaridan turib ketdilar. Nard o'ynaganning gunohi haqida 1305. 616-bob. dedilar.behuda so'z(lar)ni sotib olurlar.a.) bino eshigidan chiqib. Nard o'ynayotganlarga salom bermagan kishi haqida 1304. dedilar. Anshaja esa. qo'lini cho'chqaning etiga va qoniga botiribdi".. man qilingan kubdan saklaning.): "Ushbu ikki ni-shonli.)ning oldilariga bir kishi kelib: "Biz bir-birimiz bilan ikki kaptardan garov o'ynaymiz".a. nard o'ynayotganlarni ko'rsalar ulardan uzoqlashardilar hamda ularga salom bermaslikka buyurardilar. Anshaja.)dan rivoyat qilindi: Rasululloh: "Kimki nard o'ynasa.. ayollar (tuyalarini) ohista yurg'iz". Abu Hurayra (r. 617-bob..com kutubxonasi 195 . 1302. dedilar." (31:6) oyatidagi (behuda so'z)ni "ashula va shunga o'xshash narsalardir". deganlar. Abu Hurayra (r. Burayda (r. Fuzola ibn Ubayddan rivoyat qilindi: Bir jamoa ichida o'tirgandilar. 1308-hadis 1305-hadisning aynan takrori. Ashula haqida 1301.a. 613-bob. Alloh va rasuliga osiy bo'libdi". qoni-ga cho'milgan kabidir". Ibn Abbos Alloh taoloning: "Odamlar orasida shunday kimsalar ham borki. Rasululloh (s.

v. 1313-hadis Amr ibn Os (r.): "Mo'min ki1pi o'zini bir inga ikki marta chaqirmaydi".a. Kechasi o'q otgan kishi haqida 1315." degan. Mo'min kishi o'zini inga chaqtirmasligi haqida 1314. dedilar. Ko'ylakka burun qoqqan kishi haqida 1319.) aytdilar: "Rasululloh (s.ya'ni zaharli hashorotlarga chaqgirishdir. kimki bu o'yinni o'ynasa. Imom Ismoil al-Buxoriy 1309. o'zingizni uydan chiqarib yuboraman!" . Rasuli akram (s.a. Bu o'rinda to'g'ri ma'no ham. unga o'sha yerda bir hojat chiqarib qo'yadi". Bu juda muammodir.a.. Nardning oldida unga qarab o'tirgan esa. Oyisha darhol ularga odam jo'natib: "Agar nardni tezda chiqarib tashlamasangiz.v. may va qimor.): "Alloh bir bandaning jo-nini biror yerda olishni iroda qilsa.ziyouz.com kutubxonasi 196 .a. aqlli odam xatoni takrorlamaydi .a.) agar xonadonlarida biror kishi nard o'ynayot-ganini ko'rib qolsalar. Hz.) aytdilar: Rasululloh (s.): "Kimki kechasi o'q otsa. Makka ahli. www.a. Yana Abu Hurayra (r.) aytdilar: "Rasululloh (s.a. 619-bob. u bizdan emasdir".a. yuqoridagi hadisning takroridir.v.)dan rivoyat qilindi: U kishi kuylaklariga burun qoqib so'ng: "Barakalla! Abu Huray-ra kitan (zig'irpoyadan to'qilgan mato)ga burun qoqtsi".)dan rivoyat qilingan. Abdulloh ibn Zubayr o'z xutbalarini shuvday dedilar: "Ey. Alloh taolo bandaning jonini taqdir qilgan yerda olishi haqida 1318. dedilar". 1311. Men Alloh nomi bilan qasam ichib ayta-manki. 1316. xuddi cho'chqaning go'shtiga qarab turgan kabidir". dedilar. Shunday. menga yetib kelgan xabarga ko'ra.) nardni qimor sifatida o'ynayotgan odam haqida "U xuddi cho'chqa go'shti yeganday bo'ladi". oqibati juda yomon bo'ladi) hamda uning butun molshsh u haqda xabar keltirganga olib beraman!" 1312. majoziy ma'no ham bor..Al-adab al-mufrad. u bizdan emas". 618-bob. dedilar. Abu Hurayra (r. oqibati sochi va terisigadir.dedilar.a.) aytdilar: "Abdulloh ibn Umar (r. 621-bob. 620-bob. faqat u Abu Muso Ash'ariy (r. qimorsiz o'ynaydigan haqida esa: "U xuddi cho'chqaning qoniga qo'lini tiq-qan kabidir. (ya'ni. Inga chaqtirish .)dan rivoyat qilingan bo'lib. dedilar. Oyisha onamizdan rivoyat qilindi: Uylarida yashovchi axli baytda nard borligini xabari yetib kel-di.a.a. uni urib. dedilar.v. nardni sindirib tashlar edilar". Alloh taolo: "Albatga. Nofi' (r. binobarin.a. Abu Hurayra (r.a. dedilar.): "Kimki bizga qarshi qurol ko'tarsa. Abu Hurayra (r. 1317-hadis yuqoridagi hadisning takrori. Quraysh kishilari nard degan o'yin o'ynayotgan zmish-lar. 1310. Abu Hurayra (r.

Oyisha uch marga takbir aytdilar.dedi va ularning ismlarini yozib jo'natmadi". Ul zot: "Shayton Odam bolasining qon tomirida kezadi". Falonchi. biz o'zimizda shunday nar-sa topdikki.)ning huzur-lariga kirdim.a. Abdulloh ibn Umar (r.ziyouz. Joriya xojasining sochini olib quyishi haqida 1327.a. yonla-ridan bir kishi o'tdi. 1322. Vasvasa haqida 1320. dedilar.): "Nura terimni yulib oldi".a. O'g'li Bilol shun-da: "Men ularni yozib beraman".a. o'zaro adovat qilmang.deb so'radilar. dedi. Rasuli akram (s. chuiki buni faqat mo'min his qiladi". "Bu sof imondir".a.) aytdilar: "Rasululloh (s. zero gumon so'zlarning yolg'onidir. Anas bin Molik (r. "Ha". www. 622-bob. uni gapirsa oxirati ketab qoladigandek va uni izhor qilsa. Abu Hurayra (r. o'zingdan boshla!" . 1325. Abu Dardo: "Me-ning Damashq fosiqlari bilan nima ishim bor. U odam: "Men hammadan shubha qilsam ham sizdan shubha qilmayman".a. dedilar".a. Abu Hurayra (r. uch marga takbir aytsin. Sukayn ibn Abdulaziz otasidan rivoyat qildi. 623-bob.v. 1326.) uni chaqi-rib: "Ey. xolos". "Alloh hamma narsani yaratgan.com kutubxonasi 197 . u haqtsa gapirishni yoqtirmaymiz va u biz uchun quyosh nuri kabqdir".) ayollaridan biri bilan birga edilar. Shahr bin Havshab aytdilar: "Men tog'am bilan hz.): "Gumondan saqlanish. Bilol ibn Sa'd Ash'ariydan rivoyat qilin-di: "Muoviya Abu Dardoga xat yozib: "Menga Damashq fosiqlarini yozib yubor".dedilar". Allohni kim yaratgan?" qabilidagi savollar bilan qiynalmasinlar". Allohning solih bandalari bo'ling!" .v. dedilar ul zot". deganlar". dedi.a. o'zing ham ulardan birisan. Joriyalari soch olayotgan ekan. deyi"di ular. o'ladi-gandek".) aytdilar: "Sahobiylardan ba'zilai: "Yo. Josuslik qilmang. dedilar". Rasulalloh.dedi. bir-bi-ringizga hasad qilmang va g'azab qilmang. dedilar.v. so'ng: "Rasulullohtsan bu haqtsa so'ralgavda "Agar birortangazda shunday (holat) bo'lsa.) aytdilar: "(Narsa-si) o'g'irlangan odam gumon qila-qila hatto o'g'ridan ham (gunohi) kattaroq bo'la boshlaydi". Anas ibn Molik (r.): "Odamlar bo'lmagan narsa haqvda surishtirib.v.a.a. 1324. Imom Ismoil al-Buxoriy "Odamlar meni Oyishaning hujrasi bilan minbarning o'rtasida ag'anab yotganimni ko'rib "Jinni" deydilar. Oyishashshg huzurlariga kirdik. Gumon qilish haqida 1323. 624-bob. Abu Dar-do: "Sen qaerdan bilasan? Agar sen ularning fo-siqligini bilsang. Ibn Umar (r. Ul zot: "Buni oddin topganmidingiz?" . men ularni qaerdan bilaman?" .)dan rivoyat ^shindi: "Rasu-lulloh(s. dedilar".Al-adab al-mufrad.a. bu xotinim falonchi". dedi. Tog'am: "Biri-mizning qalbida shunday narsa namoyon bo'layaptiki. Otasi aytdi: "Men Abdulloh ibn Umar (r. deb yozdi. bir-biringiz bi-lan raqobatlashmang. dedilar. 1321. Hz. Men esa faqat ochman.) aytdilar: "Rasululloh (s.

1335. Usmonr.a. U: "Alloh uni kechirsin.) aytdilar: "Rasululloh (s. Abu Hurayra (r. Ibrohim aytdilar: "Do'stlarimiz (o'ynayotga-nimizda) bizdan itlardan bo'lak hech narsani qizg'an-masdilar". Umar (r. dedi. (Ular) kichkina qizaloqiar edilar". yonlaridan 2 dirham chiqarib ularga berdilar".) bir kishini kaptar orqasidan yurganini ko'rib: "Shayton shaytonning ortidan yuribdi". www. Men u paytlar tuyaning bir a'zosini ko'tarib turgan yosh bola edim.) jum'a xutbasqtsa faqat (daydi va quturgan) itlarni o'ldi-rish va kaptarlarni so'yishni buyurardilar".Shu-hadislar 607-bobdagi 1293-hadisiing takrori. dedilar. bir to'da habash bolalarning oddi-dan o'tdik.) bilan bir ko'chada ketayotib.) aytdilar: "Hz. Kaptarni so'yish haqida 1336. 626-bob. Basra voliysi Mug'iyra ibn Sho''baning huzuriga bir odam kelib: "Alloh amirni(ng ishlarini) isloh qilsin! Sizning soqchilaringiz tanigan-tanimaganni huzuringizga qo'yaverishar ekan". Zayd ibn Sobit (r.) Ji'roniyada go'sht taqsim qilayotganlarini ko'rdim. dedilar".a. Ibn Umar (r. Makka atrofidagi Sa'd ibn Bakr qabilasidan bo'lgan ayol Halima Rasululloh (s. so-chingai tarayversin". 1338-hadis yuqoridagi hadisning takrori. Abu Abdulloh aytdilar: "Bu go'daklarni muhofaza qilish uchundir". Bir ayol ul zotning oldilariga kelib ridolarini ochdi. Sadoqat haqida 1331. kirshp uchun izn so'radilar.Al-adab al-mufrad. Bolalarnimg o'yinlari haqida 1333. Imom Ismoil al-Buxoriy 625-bobdagi 1328-1329.v.v.)ni chaqaloqdikyaarvda emizgan va to'rt yoshlarigacha tarbiyalagan edilar (m. "Chaqirtirsangiz o'zim borardim-ku. tanimagan it quturgan tuya oldida foyda beradi".a. 1334.). Oyisha (r. ey. Men: "Bu kim?" degandim.a.a. 629-bob. Abu Tufayl (r. 627-bob. dedilar.a. 1337.): "Qo'y.ziyouz. (Umarni ko'rib) boshini tortib oldi.a.a.v. Zayd izn berdi.m.a. Abu Uqba aytdilar: "Men Ibn Umar (r. "Bu ayol ul zotning sut onalari" deb javob berishdi".a.a.com kutubxonasi 198 . Boshi joriyasining qo'lla-ri orasida. Hz. Umar (r. 628-bob. 630-bob.) bir kuni uning eshigiga kelib. Hasan (r. Hz.a.)dan rivoyat qilindi: Hz. Hojati tushgan odamning oldiga o'zi borishi kerakligi haqida 1339.) aytdilar: "Rasululloh (s. joriya uning sochini tarayotgan edi. dedi.)dan rivoyat qilindi: "Rasulul-loh: "O'rtoqlarim mening oddimga o'ynagani sekin ke-lishardi.) ularning o'ynayottanlarini ko'rib. Tanishish haqida 1332.a.

a.): "Odamlarning yomonlaridan biri ikkiyuzala-machidir. Odamlar oldida balg'am tashlash haqida 1340.)ning shunday deganlarini eshitdim:"Kim dunyoda ikkiyuzlamachi bo'lsa. dedilar.a.v.) aytdilar: "Bir kishi Rasulul-loh (s.a.a.) aytdilar: "Men Rasu-lulloh (s. U bilan do'stlaridan yana bir kishi bor edi. 637-bob. Ul zot: "Ayting.dedilar. dedilar". Yomon odamlardan qo'rqish haqida 1348. Birovga tegmaydigan qilib gapirish haqida 1341.).a. Habib ibn Sobit aytdilar: "Sahobiylar bosh-qa kishiga tegmaydigan qilib umumiy tarzda gapirishni yaxshi ko'rishar edi".): "Mening senga hojatim bor edi".a.) unga: "Xudo haqi. Xizmatchilarning bo'yinla-rida oltin bezak bor edi.Al-adab al-mufrad. Abu Hurayra dedilar: "Ortiqcha gapda yaxshilik yo'q".a.a. dedilar". u www. Iroqliklardan bir guruh Abdulloh ibn Umar (r. Bir gavdali odam o'tib qolgan edi.a. u qabilasining yomon biro-dari". Umar (r. Hz. Abu Hurayra (r.v.com kutubxonasi 199 .): "Ummatimning yomonlari bekorchi. Abdulloh ibn Mas'ud (r. Ibn Umar ularga qarab: "Yovuz-lik uchun bunchalar chaqqon bo'lmasangiz!" . Imom Ismoil al-Buxoriy mo'minlar amiri". 631-bob.v. Abu Hurayra (r. buvdan ko'ra ko'zingning o'yilib tushgani yaxshi edi". bularga bir yuzi bilan borsa. Haligi kirgach. do'sti alanglayverdi. kirsin.a. Ikkiyuzlamachilik haqida 1346. dedilar. 632-bob.ziyouz. ummatimning yaxshila-ri esa eng go'zal xulklilaridir". Oyisha (r. Ikki yuzlamachilikning gunohi haqida 1347. dedilar". nojo'ya gaplarni tinmay javraganidir. 634-bob.)ning oldilariga kirish uchun izn so'radi.a.) bir kishini ko'rgani bordilar.)ning huzuriga keldi. qiyomat kuni uning tili olovdan bo'ladi". Abu Hurayra (r. ularga boshqa yuzi bilan keladi". 635-bob.a. Uyga kirishgach. Agar ro'zador bo'lsa. 636-bob.) aytdilar: "Rasululloh (s. Birovning uyida alanglab qarayverish haqida 1342. 1343.) aytdilar: "Rasululloh (s. o'zini yog'la-sin toki unda ro'za ekanidan asar qolmasin". Ammor ibn Yosir (r.a. Ibn Abil Huzayl aytdilar: "Abdulloh ibn Mas'ud (r. dedilar". Ortiqcha so'zlash haqida 1344.v. 1345.a. ul zot: "Bu o'shalardandir". 633-bob. dedi Zayd (r.) aytdilar: "Kishi odamlar oldvda balg'am ko'chgan paytda kafti bilan to'sib (odam-lar yo'q) yerga tashlasin.

Be-nomuslik jafodandir. Abdulloh ibn Umar (r.) huzurlarida talashib-torti-shshpardi. Ikkinchi odam turib boyagi odam-ning oddiga bordi va: "Rasululloh (s.ziyouz. bu odam haqida boyagiday gapirib. deb yozilgan".a.Al-adab al-mufrad. dedilar. Ya'ni o'zingning maza-bemaza yozgan narsalaringdan gapirasan.)dan rivoyat qilindi: "Hayo va imon teng va bir butundir. Agar uyalmasang bilganingni qil 1353.) aytdilar: "Ikki kishi Rasululloh (s. U odam ketgach: "Ey.a.a.a.v.v. Abdulloh ibn Umar (r. Imom Ismoil al-Buxoriy bilan muloyim gap-lashdilar. deyilmoqchi. 639-bob. Abu Bakra (r. 1350.a.): "Odamlarga yetib kelgan ilk payg'ambarlikning gaplaridan biri: "Uyalmasang. dedi. ko'zla-ri yirik edi. U "A'uzu billahi mina-sh-shaytonir ra-jim"dir".): "Hayo faqat yaxshilik keltiradi". Jafo haqida 1351. Muhammad ibn Ali otasidan rivoyat kdldi: "Rasuli akram (s.dedim.)aytdilar: "Rasululloh (s.): "Hayo imondandir.v.)dan rivoyat qilindi: "Rasu-lulloh (s. Sulaymon ibn Surad (r. men senga jinnimanmi?" .v. Yursalar tepaliqtsan tushib kelayotgan-day o'zlarini orqaga tashlab yurardilar. Shunda boya-gi odam: "Nima.v. bilganingni qil!" . bal-ki jahl chiqqan paytda o'zini qo'lga ola bilishlikdir". biri ko'tarilsa. Ba-shir ibn Ka'b: "Hikmatlarda viqor hayodavdir.)dan rivoyat qilindi: Rasulul-loh (s. Shunda Imron unga: "Men senga Rasululloh (s. vallohu a'lam . Agar u odam shu kalimani aytsa. Abu Mas'ud (r.v. 638-bob.v.) aytdilar: "Alloh taoloning huzurida. 641-bob. Ul zot: "Ey. 640-bob.v. Imron ibn Xusayn (r. Uning roziligi yo'lida chiqqan g'azabdan ko'ra qiymatliroq jur'at yo'qtsir" 642-bob.a.a.a.a. dedilar. u bilan muloyim gap-lashdingiz?" .) nima deganlarini eshitdingmi? "A'uzu"ni ayt".a. Abu Hurayra (r.): "Kuchlilik pahlavoshshqda emas. saki-nat hayodandir".com kutubxonasi 200 .)dan gapirsam. dedilar". 1355.v.ning boshlari kattagina.) aytdilar: Rasululloh (s. Oyisha.dedi.dedilar". ikkinchisi (o'z-o'zidan) ko'tariladi". uni tark etgan kishidir". dedi. Jafo do'zaxdadir". Agar qarasalar butun tanalari bilan qarardilar". Allohning rasuli. Nabiy muhgaram (s. Hayo haqida 1349.) unga qaradilar. oda^mlar-ning eng yomoni odamlar yomonligidan qo'rqib.a.a. G'azab haqida 1354. G'azab kelganda nima deyish haqida 1356. imon jannatda-dir.a. sen menga sahifangdan gapirasan-a".a. www. jahli ketadi. 1352. Ulardan birining yuzi g'azabdan qizarib ket-gandi.a. dedilar.a. dedilar. so'ng: "Men bir kalimani bilaman. dedilar.

php?topic=588. dedilar. talofat-ni sog'inib qolasan". deya 3 marta takrorladilar.a. 645-bob.com 2007 www. "Qanday qilib?" .v. Ibn Abbos (r.) aytdilar: "Sevgingda bog'liqpik.com/index. 643-bob.a.): "Islomni bilingiz va odamlar uchun qulay qilin-giz". Umar (r. kuni kelib dushmaning bo'lib qolishi mumkin. Hz.): "Agar yaxshi ko'rsang. sukut qil".) Ibn Kavvoga: "Oldingilar nima deganini bilasanmi? Do'stingni o'rtacha sevginki. Umar ibn Xattob (r.) aytdilar: "Rasululloh(s. G'azablanganda sukut qilish haqida 1358. Yomon ko'rishingda talofat bo'lmasin 1360-hadis. Agar yomon ko'rsang. Laylo va Doniyor tayyorlagan. Dushmanin-gni o'rtacha yomon ko'r-ki. Hz. 644-bob.com kutubxonasi 201 . Uning Rasuli Muhammad sollalloyau 'alayyahi vassallamga durudu salavotlar bo'lsin! Online o’qish: http://forum. dedilar 2 marta".a. o'sha do'stingga yomonlik.deb so'radilar.Al-adab al-mufrad. unga boladek bog'lanib qolasan.a.v. yomon ko'rishda talofat bo'lma-sin.ziyouz. Imom Ismoil al-Buxoriy 1357-hadis yuqoridagi hadisning takrori. Do'stini me'yorida sevish haqida 1359. kuni kelib do'sting bo'lib qolishi mumkin". "G'azablansang. www.ziyouz.ziyouz. O'zining fazlu karami bilan nixoyalatgan Alloh taologa hamdlar. Ali (k. Hz.0 Internet uchun Umarbek.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->