Anda di halaman 1dari 2

Dated: 06-02-2011

UNIT PEPERIKSAAN DAN PENGANUGERAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA *TAKWIM DAN TARIKH-TARIKH PEPERIKSAAN TAHUN 2011 BULAN
JANUARI

TARIKH
17 - 19 Januari 07 - 10 Mac

PEPERIKSAAN
Peperiksaan KHAS dan ULANGAN Mode Sepenuh Masa Peperiksaan Midterm Persediaan PISMP (TESL) Peperiksaan Khas dan Ulangan (Mode KDC dan Mode LPBS)

CATATAN
Peperiksaan Asal November 2010 Ambilan Julai 2010 Peperiksaan Asal Disember 2010 GSTT (PC & PT), KEMAS, SABK (M) dan JHEAINS GSTT (PC & PT), SABK dan PLPS (JAWI) Persediaan PISMP PISMP KPLI Ambilan Julai 2010 Ambilan Januari 2011 Ambilan Januari 2010 Ambilan Januari 2009 Ambilan Januari 2008 Ambilan Jun 2010

MAC 14 -17 Mac

Peperiksaan Peringkat 2 : KDPM (KDC) SM & SR (Ambilan November 2009) Peperiksaan Peringkat 3 : KDPM (KDC) SR (Ambilan November 2008)

APRIL

01 - 30 April Ujian Amali Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (Persediaan PISMP) (Semester 2) Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) (Semester 1) Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) (Semester 3) Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) (Semester 5) Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) (Semester 7) Kursus Perguruan Lepas Ijazah _Sekolah Rendah(SR) dan Sekolah Menengah (SM) Peperiksaan Ulangan Mod KDC dan Mod LPBS Peperiksaan PGSR Semester 5 Peperiksaan PGSR Semester 3 KDPM (KDC) Guru SABK Peringkat 5 (AKHIR) KDPM (KDC) Guru KEMAS/PERPADUAN Peringkat 4 KPLI (Mode LPBS) j-QAF (SR) KPLI (KDC) JHEAINS/JAWI KPLI (KDC) SABK , GSTT , PEND KHAS KPLD(KDC) JHEAINS/JAWI KDPM (KDC) _ GSTT, KEMAS dan Guru PLPS (YIT) Peringkat I

MEI

16 - 26 Mei

24 - 26 Mei

Ambilan November 2008 Ambilan November 2009 Ambilan November 2007 Ambilan Mei 2008 Ambilan Januari 2010 Ambilan November 2009 Ambilan November 2009 Ambilan November 2009 Ambilan November 2010

JUN

08 - 09 Jun

IPGKPM/Edited RI/Takwim dan Tarikh Pep 2011 IPG KPM

Muka surat : 1 / 2

Dated: 06-02-2011

UNIT PEPERIKSAAN DAN PENGANUGERAHAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA *TAKWIM DAN TARIKH-TARIKH PEPERIKSAAN TAHUN 2011 BULAN
JULAI SEPTEMBER

TARIKH
12 - 15 Julai 06 - 09 September 08 - 10 November

PEPERIKSAAN
Peperiksaan Ulangan Mod Penuh Masa Ujian Amali Kursus Perguruan Lepas Ijazah _Sekolah Rendah Persediaan PISMP (Semester 1 dan Semester 3) Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) (Semester 2) Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) (Semester 4) Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) (Semester 6) Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) (Semester 8) Peperiksaan Ulangan Mod KDC dan Mod LPBS KDPM (KDC) _ Guru KEMAS / PERPADUAN Peringkat V KDPM (KDC) _ Guru SABK dan GSTT Peringkat 4 KDPM (KDC) _ KEMAS/PERPADUAN & GSTT Peringkat 3 KDPM (KDC), GSTT, Guru SABK, KEMAS & PLPS Peringkat 3 Peperiksaan PGSR Semester 6 Peperiksaan PGSR Semester 4

CATATAN
Peperiksaan Asal Mei 2011 Persediaan PISMP PISMP KPLI Ambilan Januari 2011 Ambilan Julai 2011 dan Julai 2010 Ambilan Januari 2011 Ambilan Januari 2010 Ambilan Januari 2009 Ambilan Januari 2008

NOVEMBER

08 - 17 November

23 - 24 November

Ambilan Mei 2008 Ambilan November 2008 Ambilan Mei / Jun 2009 Ambilan November 2009 Ambilan November 2008 Ambilan November 2009

05 - 08 Disember DISEMBER 21 - 22 Disember

Updated / Edited : Februari 2011 Perhatian * Tertakluk kepada pendaftaran pelatih/peserta kursus ke IPG.

IPGKPM/Edited RI/Takwim dan Tarikh Pep 2011 IPG KPM

Muka surat : 2 / 2