Anda di halaman 1dari 7

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

LAPORAN PEMANTAUAN
PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH TAHUN 2011
1.

Nama dan alamat sekolah :SJK (C) PEI MIN,

Kod Sekolah : ABC 1064

AYER TAWAR_______________ Gred Sekolah:


SKM
2.

No. Telefon

: 05-6728564

3.

Status Sekolah

4.

Sesi Persekolahan :

Satu sesi / Dua sesi

5.

Jumlah pelajar

84

orang

Lelaki

6.

Jumlah guru

11

orang

Lelaki

7.

Nama Pengetua

: PN. HOO MOI LIN

8.

Nama Penolong Kanan HEM

: PN. NG FOH CHUAN

9.

Nama Setiausaha PPDa / Guru PPDa / Guru SLAD / Guru PROSIDAR

10.

11.

No. Faks : 05-6728564

Bandar / Luar Bandar


52 orang
-

orang

Perempuan

30 orang

Perempuan

11 orang

9.1

PN.CHENG SOA LIU

No. Telefon (H/P) :014-2513872

9.2

_________________________________ No. Telefon (H/P) :________________

9.3

______

9.4

_________________________________ No. Telefon (H/P) :________________

____________________ No. Telefon (H/P) : _______________

Nama Pegawai Pemantau :


10.1

_____________________________________________

10.2

_____________________________________________

10.3

_____________________________________________

10.4

_____________________________________________

Tarikh Pemantauan : _________________________________


__________________________
Tandatangan dan Cop
Pengetua / Guru Besar

Pemantauan PPDa 2011

Muka surat 1

BAHAGIAN A : PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN


Sila gunakan skala berikut untuk menilai item-item di bahagian ini :
Skala 5 : Amat Baik
Skala 4 : Baik
Skala 3 : Sederhana
Skala 2 : Memuaskan
Skala 1 : Perlu diperbaiki
BIL
A

PERKARA
Visi PPDa sekolah
Misi Pda sekolah
Fail Pengurusan PPDa
Buku-buku Panduan PPDa
Pekeliling-pekeliling Pda (16)
Jawatankuasa PPDa
Carta Organisasi PPDa
Takwim Tahunan PPDa
Perancangan Program PPDa
Pelaksanaan Program PPDa
Pelaporan Program PPDa
Program Perkembangan Staf PPDa
Rekod Kes Pelajar
Rekod Keahlian SLAD
Rekod Pelajar Ponteng
Rekod Pelajar Berpotensi Risiko
Rekod Bersemuka Pelajar

STATUS
PELAKSANAAN
ADA
TIADA

SKALA
5

CATATAN
2

BAHAGIAN B1 : KURIKULUM
Sila catatkan di ruangan yang sepatutnya dan catatkan di ruangan catatan jika terdapat maklumat yang perlu
dijelaskan dengan lebih terperinci.

BIL
B1

PERKARA
Program Cuma 5 Minit Anti Dadah
PPDa Dalam KBSM
Program PROSIDAR (SR sahaja)
Ceeramah PPDa
Pameran PPDa
Mesej Anti Dadah
Nyatakan aktiviti-aktiviti lain (jika ada)

Pemantauan PPDa 2011

STATUS
PELAKSANAAN
ADA
TIADA

SKALA
5

CATATAN
2

Muka surat 2

BAHAGIAN B1 : KURIKULUM
Sila catatkan di ruangan yang sepatutnya dan catatkan di ruangan catatan jika terdapat maklumat yang perlu
dijelaskan dengan lebih terperinci.

BIL

PERKARA

STATUS
PELAKSANAAN
ADA

B2

TIADA

SKALA
5

CATATAN
2

Program Skim Lencana Anti Dadah


Minggu Anti Dadah (Feb & Jun)
Seminar PPDa
Karnival PPDa
Penulisan Esei
Melukis Poster Anti Dadah
Penulisan Sajak Anti Dadah
Deklamasi Sajak Anti dadah
Boria Anti Dadah
Nasyid Anti Dadah
Dikir Barat Anti Dadah
Buku Skrap Anti Dadah
e-PPDa (Persembahan Ppoint)
Perkhemahan / Perkhemahan SLAD /
Perkhemahan Anti Dadah
Nyatakan aktiviti-aktiviti lain (jika ada)
Banner Anti Dadah
Bunting Anti Dadah
Penanda Buku Anti Dadah

BAHAGIAN B3 : PEMBANGUNAN SAHSIAH


Pemantauan PPDa 2011

Muka surat 3

Sila catatkan di ruangan yang sepatutnya dan catatkan di ruangan catatan jika terdapat maklumat yang perlu
dijelaskan dengan lebih terperinci.

BIL

PERKARA

STATUS
PELAKSANAAN
ADA

B3

TIADA

SKALA
5

CATATAN
2

Program Keibubapaan (Ceramah /


Seminar)
Kolokium Kursus Kepimpinan SLAD
Kaunseling PPDa
Bil. Diuji :
Bil +ve :

Ujian Urin Pelajar


Kursus Wajadiri (SM)
Kursus Wajanita (SM)
Kursus Jatidiri (SR)
Nyatakan aktiviti-aktiviti lain (jika ada)

BAHAGIAN C : PENGURUSAN BILIK SUMBER / SUDUT SUMBER / LORONG / LALUAN / PONDOK PPDa
Sila catatkan di ruangan yang sepatutnya dan catatkan di ruangan catatan jika terdapat maklumat yang perlu
dijelaskan dengan lebih terperinci.

BIL

PERKARA

STATUS
PELAKSANAAN
ADA

D.

TIADA

SKALA
5

CATATAN
2

Jawatankuasa / Organisasi
Senarai AJK Murid
Jadual Tugas Murid
Kemudahan / Keselesaan
Keceriaan / Kebersihan
Susun Atur Perabot
Kepelbagaian Bahan Sumber
Inovasi dan Kreativiti
Rekod Penggunaan Bilik / Sudut
Rekod Penggunaan Bahan
Jadual Penggunaan Bilik / Sudut
Program / Projek Khas
Program / Aktiviti dalam bilik / sudut
Penglibatan Pelbagai Agensi
Kerjasama dan sokongan staf

REKOD PENYERTAAN MURID / PENGANUGERAHAN / PENGHARGAAN DALAM PROGRAM PPDa

Pemantauan PPDa 2011

Muka surat 4

PENYERTAAN MURID

AKTIVITI

Pemantauan PPDa 2011

PERINGKAT
SEKOLAH

PERINGKAT
ZON /
KELOMPOK

PERINGKAT
DAERAH

PERINGKAT
NEGERI

PERINGKAT
KEBANGSAAN

Muka surat 5

Program PROSIDAR / TUNAS PPDa


Skim Lencana Anti Dadah
Seminar PPDa
Minggu Anti Dadah
Karnival Seni PPDa
Kolokium Kepimpinan PPDa
Kursus Wajadiri
Kursus Wajanita
Kursus Jatidiri
Aktiviti-aktiviti lain PPDa

PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN / SIJIL / TOKOH

AKTIVITI

PERINGKAT
SEKOLAH

PERINGKAT
ZON /
KELOMPOK

PERINGKAT
DAERAH

PERINGKAT
NEGERI

PERINGKAT
KEBANGSAAN

Program PROSIDAR / TUNAS PPDa


Skim Lencana Anti Dadah
Seminar PPDa
Minggu Anti Dadah
Karnival Seni PPDa
Kolokium Kepimpinan PPDa
Kursus Wajadiri
Kursus Wajanita
Kursus Jatidiri
Aktiviti-aktiviti lain PPDa

E.

PANDANGAN / KOMEN PIHAK SEKOLAH BERKAITAN PELAKSANAAN PPDa DI SEKOLAH :


__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
F.
CATATAN / ULASAN KESELURUHAN PEMANTAUAN :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Pemantauan PPDa 2011

Muka surat 6

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

________________________________________

Tarikh :................................................

)
Tandatangan
Pegawai Pemantau I

________________________________________

Tarikh :................................................

)
Tandatangan
Pegawai Pemantau II

________________________________________

Tarikh :................................................

)
Tandatangan
Pegawai Pemantau III

Pemantauan PPDa 2011

Muka surat 7