Anda di halaman 1dari 2

SANAD TAREKAT QADIRIYYAH DAN NAQSHABANDIYYAH YANG BERKEMBANG DI ALAM MELAYU HARI INI

NABI MUHAMMAD S.A.W

ABU BAKR AL-SIDDIQ

ALI BIN ABI THALIB R.A

SALMAN AL-FARISI

HUSAYN BIN ALI

SHAYKH AL-QASIM IBN MUHAMMAD

ALI BIN HUSAYN ZAYN AL-ABIDIN

MUHAMMAD BIN ALI AL-BAQIR JAAFAR BIN MUHAMMADAL-SADIQ

SULTAN AL-ARIFIN ABU YAZID AL-BISTAMI

MUSA BIN JAAFAR ALKAZIM ALI BIN AL-RIDA DAUD AL-THAI

SHAYKH ABI AL-HASAN ALKHARQANI

SHAYKH ABI AL-QASIM ALKHARQANI AL-TUSI

MAARUF AL-KHARKHI

SARI AS-SAQATI SHAYKH ABU ALI ALFARMADI

AL-JUNAYD BIN MUHAMMAD AL-BAGHDADY

SHAYKH YUSUF ALHAMADANI

ABU BAKR MUHAMMAD AL-SHIBLI AL-SAYYID ABD AZIZ BIN AL-HARITH AL-TAMIMI

SHAYKH ABD AL-KHALIQ AL-AFJADWANI SHAYKH ARIF AL-RIYUKARI

ABI AL-FADL ABD AL-WAHID B ABD AL-AZIZ AL-TAMIMI

ABI AL-FARJ MUHAMMAD IBN ABDILLAH AL-TARSUSI SHAYKH MAHMUD ALFAGHNAWI SHAYKH ABI AL-HASAN ALI B AHMAD B YUSUF ALHANKARI AL-QURASHI SHAYKH ABI SAID ALMUBARAK B ALI SHAYKH ABD QADIR ALJILANY

SHAYKH ALI ALRAMAYTANI SHAYKH MUHAMMAD BABA AL-SAMASI SHAYKH ABD AZIZ ABD QADIR AL-QADIRI AL-JILANI SHAYKH SAYYID AMIR KULAL

SHAYKH ABI MUHAMMAD ABDULLAH AL-ASADI

SHAYKH ABD RAZZAQ ALQADIRI SHAYKH IBRAHIM ALHUSAYNI

SHAYKH ABDULLAH B YUSUF

SHAYKH ABDULLAH B ZURAYH

SHAH NAQSHABAND BAHA AL-DIN MUHAMMAD IBN MUHAMMAD

SHAYKH JAAFAR B AHMAD AL-HUSAYNI SHAYKH ALI AL-HUSAYNI

SHAYKH MUHAMMAD ABD AZIZ AL-HATAKI

SHAYKH AHMAD B ABDULLAH AL-ASADI SHAYKH ABI AHMAD MUHAMMAD B AHMAD SHAYKH ABI BAKR B MUHAMMAD (IBN YAGHNIM)

SHAYKH SHAMSUDDIN MUHAMMAD AL-QADIRI SHAYKH MUHAMMAD ALA AL-DIN AL-BUKHARI

SHAYKH MUHAMMAD ALQADIRI SHAYKH ABD AL-GHAFFAR AL-SIDDIQI SHAYKH MAHMUD ALQADIRI SHAYKH ABD RAUF ALQADIRI SHAYKH ABD AL-WAHHAB AL-QADIRI SHAYKH MUHAMMAD ALA AL-DIN SHAYKH QADIN AL-SATTAR AL-HAMADANI KHALWATIY

SHAYKH SYARAFUDDIN SHAMSUDDIN AL-QADIRI

ZAIN AL-DIN SYARAFUDDIN AL-QADIRI

SHAYKH YAQUB AL-JARKHI

SHAYKH NURUDDIN WALIYUDDIN AL-QADIRI

SIJAJ AL-DIN ABI BAKR ALSULAMA SHAYKH ISMAIL B IBRAHIM AL-JIBRUTY SHAYKH MUHAMMAD ALMAZJAJY

AL-KHAWAJAH UBAYDILLAH AHRAR

SHAYKH WALIYUDDIN ZAINUDDIN AL-QADIRI

SHAYKH MUHAMMAD ALZAHID SHAYKH DARWISH MUHAMMAD ALSAMARQANDI SHAYKH MUHAMMAD ALKHAWAJAKI SHAYKH MUHAMMAD ALBAQI BILLAH SHAYKH AHMAD AL-FARUQI SHAYKH MUHAMMAD SHAYKH SAIF AL-DIN MASUM AL-SIRHINDI AL-SIRHINDI

SHAYKH HISHAMUDDIN NURUDDIN AL-QADIRI

SHAYKH ISMAIL AL-SIDDIQ AL-JIBRUTY SHAYKH AHMAD B MUSA AL-MUSHARRA SHAYKH AL-JUNAYD BIN AHMAD SHAYKH ABD AL-QADIR AL-JUNAYD SHAYKH UMAR B AHMAD B SHAYKH AMIN AL-SIDDIQ JIBRAIL QADDASIRRUH

SHAYKH YAHYA

SHAYKH HADIYYATULLAH SAMARSAT SHAYKH MUZHIR AL-NUR AL-HAJ HUDUR AL SAYYID MUHAMMAD ALGHAWTH KHATIRUDDIN SHAYKH ABU AL-MAWAHIB AHMAD B ALI AL-SHINNAWI

SHAYKH ABD AL-RAHIM SHAYKH ABU BAKAR

AL-MAWLA WAJH AL-DIN AL-ALAWI SHAYKH UTHMAN AL-SAYYID SIBGHATULLAH B AL-SAYYID RUHULLAH SHAYKH MUSTHAFA B MUHAMMAD AL-ALUSY SHAYKH ABD AL-FATTAH

SHAYKH ABU BAKAR MUSTHAFA AL-ALUSY SHAYKH MUHAMMAD ALJALIL AL-MOUSHILY SHAYKH NUR MUHAMMAD AL-BADWANI

SHAYKH NURUDDIN ALBRIFKANI

SHAYKH SHAMS AL-DIN HABIB ALLAH JAN JANANSHAYKH ABDULLAH SHAYKH ABD ALLAH ALDAHLAWI

SHAYKH MUHAMMAD MURAD

SHAYKH AHMAD AL-QUSHASHI

SHAYKH SHAMSUDDIN AL-SUMATERA-I

SHAYKH SYARIF ABDUL HAMID KHAN SHAYKH MUHAMMAD ALI AL-ATRUSY SHAYKH ABDUL QAHAR

MARHABAN SHAYKH SHAMSUDDIN

SHAYKH ABDUL RAUF ALI AL-FANSURI AL-SINGKILI

IBRAHIM AL-KURANI

SHAYKH ABU SAID ALAHMADI MAGHRIBI SHAYKH AHMAD SAID ALAHMADI WALI SAMAN MUHAMMAD HAFIDH ALFAIRUSY AL-BAGHDADY MUHAMMAD SAID NAYAN AL-FAIRUSY ALBAGHDADY MUHAMMAD TAHIR

SHAYKH AHMAD AL-QADIRI AL-JILANI

SHAYKH MUHAMMAD JAN AL-MAKKI

MUHAMMAD ASAD SHAYKH MAMDOUH ALNOURY AL-BRIFKANI SHAYKH KHALID HILMI YUSUF

SHAYKH MUHAMMAD SIDDIQ AL-JILANI SHAYKH AHMAD KHATIB AL SHAMBASI

AL-MALIK AL-SALEH ABDUL RAHIM AL-FAIRUSY AL-BAGHDADY MUHAMMAD SANUSI BIN QATAB SHAYKH TALHAH SHAYKH ASNAWI AZMATKHAN AL-BANTANI SAPU ANGIN (SUMARDI) ABDUL WAHAB AL-FAIRUSY AL-BAGHDADY

SHAYKH ABDUL KARIM AL-BANTANI SHAYKH MUHAMMAD FAIQ AL-JILANI

MUHAMMAD SALLEH ALFAIRUSY AL-BAGHDADY

SHAYKH MUHAMMAD FADIL AL-JILANI SHAYKH MUHAMMAD JAHARI MOKHTAR AZMATKHAN SHAYKH MUHAMMAD NAWAWI JAHARI AZMATKHAN SHAYKH MUHAMMAD SOPANDI NAWAWI AZMATKHAN SHAYKH AHMAD SHAHIB AL-WAFA TAJ AL-ARIFIN SHAYKH ABDULLAH ALMUBARAK MUHAMMAD SAID ALFAIRUSY AL-BAGHDADY

MUHAMMAD ALI ALFAIRUSY AL-BAGHDADY

ABU MUIHAMMAD DAHLAN AL-FAIRUSY AL-BAGHDADY

SYARIF ROHIMUDDIN NAWAWI AZMATKHAN ALBANTENI

DR MANAN PROF MOHD SYUKRI YEOH ABDULLAH

SUMBER: JALUR SANAD QADIRIYYAH I PROF MOHD SYUKRI YEOH ABDULLAH JALUR SANAD QADIRIYYAH II PROF MOHD SYUKRI YEOH ABDULLAH JALUR SANAD QADIRIYYAH III PROF MOHD SYUKRI YEOH ABDULLAH JALUR SANAD NAQSHABANDIYYAH PROF MUHAMMAD SYUKRI YEOH ABDULLAH JALUR SANAD NAQSHABANDIYYAH DR MANAN JALUR SANAD AL-QADIRIYYAH DR MANAN JALUR SANAD QADARIYYAH & NAQSHABANDIYYAH SIDI ROHIMUDDIN JALUR SANAD QADARIYYAH AL-ALIYAH ALMUBARAKAH SIDI ROHIMUDDIN Manuskrip Sanad Zawiyah Tanoh Abee Tanpa Kod, Sileumum, Aceh Besar, Indonesia. Manuskrip Sanad Ujung Kulon, TanpaKod, Banten, Jawa Barat. Teks al-Simt al-Majid Fi Shan al-BayahWa al-Dhikr Wa Talqinah WaSalasil Ahl alTawhid, Matbaah Majlis al-Dairah al-Maarif al- Nizamiyyah, Hyderabad, 1909. Teuku Iskandar, Hikayat Aceh, Yayasan Karyawan, Kuala Lumpur, 2001.