Anda di halaman 1dari 3

TEORI KEMATANGAN

1. PERBANDINGAN TEORI KEMATANGAN ARNOLD GESELL DAN ROBERT HAVIGHURST.

2. ARNOLD GESELL
o o o

Berfokus kepada penyelidikan kajian ekstensif beberapa orang kanak-kanak. Kanak-kanak diumpamakan seperti tumbuh-tumbuhan. Menekankan kesediaan dan kematangan dan mendapati kanak-kanak secara semula jadi bersedia membaca apabila umur mentalnya sudah mencapai 6 tahun. Melihat kematangan biologi sebagai perubahan fisiologi dan neurologi yang tidak dapat dikawal. Baka sebagai faktor utama, mempengaruhi perkembangan diri seseorang individu, jika baik bakanya baiklah individu yang akan terhasil. Kelancaran proses perkembangan individu dipengaruhi oleh kematangan fizikalnya. Menekankan perkembangan fizikal kanak-kanak. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor kematangan. Perkembangan individu mengikut jadual waktu yang tetap, urutan dan pola tertentu. Kanak-kanak perlu diberikan peluang berkembang pada kadar sendiri dan tidak dipaksa melakukan sesuatu hanya kerana telah mencapai peringkat usia perkembangan tersebut.

o o o

3. ROBERT HAVIGHURST
o

Perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh budaya masyarakat persekitaran masyarakat tersebut. Menerangkan konsep tugas dalam teori perkembangannya. Pada setiap peringkat perkembangan manusia ada tugas yang perlu dicapai. Keupayaan menyempurnakan tugas tersebut dengan jayanya akan membawa kebahagiaan kepada individu. Manakala kegagalan dalam menyempurnakan tugas tersebut akan menyebabkan individu mengalami masalah dalam tugasan-tugasan berikutnya. Beliau juga percaya bahawa perkembangan manusia dipengaruhi oleh persekitarannya, nilai-nilai, norma dan budaya masyarakat. Havighurst telah mengenal enam tempoh usia utama: peringkat permulaan dan awal alam kanak-kanak (0-5 tahun), peringkat pertengahan kanak-kanak (6-12 tahun) remaja (13-18 tahun), kedewasaan awal (19-29 tahun), kedewasaan tengah (30-60 tahun), dan kematangan kemudian (61+).

o o o

o o o o o o o

4. MODEL MOTOR PERSEPSI PIAGET


o o o o o

Peringkat-peringkat perkembangan motor: i. Tahap sensorimotor (0-2 tahun) ii. Tahap praoperasi (2-7 tahun) iii. Tahap operasi konkrit (7-11 tahun) iv. Tahap operasi formal (11 tahun ke atas) Pemahaman berasaskan gerakan spontan yang tidak dipelajari Cth: menghisap, memegang dan melihat Gerakan spontan: skema-skema dalaman yang sentiasa berubah

5. Tahap Sensorimotor (0-2 tahun)


o o o

Bentuk pemikiran kanak-kanak adalah berdasarkan pada aktiviti sensori (deria) dan motor (fizikal)

6. Tahap Praoperasi (2-7 tahun)


o o o

Bergantung objek konkrit Bercakap dengan laju dan perkembangan bahasa berkembang dengan pesat Menggunakan skema berasaskan penggunaan bahasa dan bentuk-bentuk perwakilan simbolik yang lain Cth: penyapu sebagai kuda Dapat menyelesaikan masalah-masalah mudah Egosentrik dalam pemikiran dan perlakuan Setiap sesuatu ada sebab dan tujuannya; pemikiran tetap Membuat penilaian berdasarkan apa yang dilihat Suka berfikiran tidak logik; semua benda punyai nyawa Berfikir secara konkrit Egosentrik dalam pemikiran dan perlakuan Kognitifnya semakin matang Pemikiran logik mula jelas Boleh membuat banding beza Berfikiran secara abstrak - selesaikan masalah matematik yang libatkan perwakilan abstrak - 4x + x = 10 Berfikir secara sistematik untuk memberi beberapa kemungkinan penyelesaian Boleh membuat hipotesis dan mencari alternatif penyelesaian masalah Egosentrik remaja muncul

o o o o o o

7. Tahap Operasi Konkrit (7-11 tahun)


o o o o o

8. Tahap Operasi Formal (11 tahun ke atas)


o o o o o o