Anda di halaman 1dari 855
13. DAFTAR ISI |. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5/Db/1951 (20 Januari 1951) tentang Tunggakan Perkara pada Pengadilan Neger...... . Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1951 (23 Juli 1951) tentang Anggota-anggota yang turut dalam sidang ... Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1951 (31 Agustus 1951) tentang Petunjuk-petunjuk bagi beberapa Panitera mengenai penafsiran dari peraturan-peraturan Undang-undang Kasasi dalam perkara-perkara Perdata . . Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 1952 (17 April 1952) tentang Apakah surat-surat Pengadilan pihak-pihak berperkara dalam perkara-perkara perdata dil. dikenakan bea meterai ... . Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1953 (26 Mei 1953) tentang Penyampaian permohonan kasasi .... ‘Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1953 (1 Juli 1953) tentang Usul Remissie .. . Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1954 (12 April 1954) tentang Putusan Pengadilan Negeri diluar hadir terdakwa (verstek) .... . Surat Edaran Mahkamah ‘Agung ‘No. 2 tahun 1954 (17 Desember 1954) tentang Perkumpulan Pra Yuwana oa Yuventute) berikut surat keterangan ... . Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1955 (27 Jul 1955) tentang Pendaftaran permohonan kasasi dalam pengadilan perdata .... . Surat Edaran Mahkamah “Agung No. 2 tahun 1955 (23 Nopember 1955) tentang Pemberitahuan kepada yang ber- kepentingan dengan segera dan secara resmi putusan dalam tingkat kasasi .. . Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1957 (15 September 1957) tentang Kewarganegaraan Indonesia dengan: Jalan pewarganegaraan (naturalisasi) .. . Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1958 (. Septem- ber 1958) tentang Pemberitahuan Pengadilan Banding kepada kedua pihak yang berperkara ... ‘Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1959 (.... Januari 1959) tentang Pengesahan Cap Jempol .... ead 14 18 21 23 25 27 29 30 32 14. 15. 19. 20. 21. 23, 24. 25. 26. 27. vi ‘Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1959 (19 Januari 1959) tentang Surat kuasa khusus .. ‘Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1959 (15 Pebruari 1959) tentang Saran untuk memeriksa perkara pidana dengan pintu tertutup terhadap anak-anak yang menjadi terdakwa ........ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 1959 (1 Maret 1959) tentang Keharusan pasang Lambang Negara di ruang Pengadilan . Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 1959 (2 April 1959) tentang Cara penyelesaian perkara-perkara ... ‘Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1959 tentang Hal pelanggaran ekonomi ... Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1960 tentang Resiko penurunan nilai dari uang kertas Rp. 1000,- dan Rp. 500,- dipikul oleh pihak yang berkepentingan .... Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1960 (15 Januari 1960) tentang Orang-orang hukuman penjara atau kurungan selama satu bulan ... ‘Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1960 (5 Pebruari 1960) tentang Banding terhadap putusan mengenai kepailitan .. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 1960 (11 Juli 1960) tentang cara penyelesaian perkara-perkara pidana dan perdata; cara pembuatan daftar bulanan .. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6122/U/U.P. (15 Jul 1960) tentang Putusan Pengaditan Negeri yang berkisar langsung dengan pegawai negefi .. ‘Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 1960 (1 Septem- ber 1960) tentang contoh untuk membuat daftar bulanan secara seragam.. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1960 (15 Oktober 1960) tentang Penyelesaian perkara ‘Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1961 (30 Januari 1961) tentang Pemberitahuan putusan Mahkamah Agung kepada kedua belah pihak yang berperkara .... . Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1961 (12 Mei 1961) tentang Cara cae perkara yang dilanjutkan oleh Hakim lain 35 37 38 39 4a 42 46 48 50 51 53 55 57 28. 29. 30. 31 32. 33. 35. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1961 (5 Agustus 1961) tentang Penyumpahan orang-orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia .. ‘Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 1961 @ Septem- ber 1961) tentang Tempat sidang Pengadilan Negeri Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 1961 (19 ‘Agustus 1961) tentang Orang-orang tahanan.............. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1961 tentang Pasal 4 Pemberantasan Korupsi (Perpu No.'24 Th. 1960) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 1961 (15 Nopem- ber 1961) tentang Pengawasan terhadap perkara-perkara yang dimintakan peradilan dalam tingkat banding beserta lampiran- nya... Surat E Edaran Mahkamah, Agung No. 8 tahun 1961 (30 Desem- ber 1961) tentang Tindakan-tindakan terhadap penimbunan dan menaikkan harga barang-barang terutama beras ... Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1962 (7 Maret 1962) tentang Cara penyelesaian perkara ... Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1962 (25 April 1962) tentang Cara pelaksanaan sita atas s barang ‘barang yang tidak bergerak .... Surat Edaran Mahkamah ‘Agung No. 3 tahun 1962 (7 Mei 1962) tentang Terlambatnya dimulai persidangan .. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 1962 (7 Mei 1962) tentang Penyelesaian perkara .... Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 1962 (30 Jul 1962) tentang Surat kuasa Surat Edaran Bersama No. 6/MA tahun 1962/24/S.E. (20 Oktober 1962) tentang Pembuatan surat tuduhan antara MA dan Jaksa Agung ... oo Surat Edaran Mahkameh Agung No. 7 tahun “1962 (13 Nopem ber 1962) tentang Penata Hukum yang ijazah C tI dan Doctoral | Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1963 (31 Mei 1963) tentang Petunjuk-petunjuk membuat putusan ... Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1963 ost Juli 1963) tentang Penyelesaian perkara : 5 59 60 61 63 65 69 70 72 74 76 78 80 82 83 85 vil