Anda di halaman 1dari 9

TEORI RATIONAL EMOTIVE THERAPY (RET)

PN CHE HASNAH BT CHE MUSA

Andaian asas : Manusia dilahirkan dengan kecenderungan pemikiran positif dan negatif. RASIONAL TIDAK RASIONAL

Memelihara diri Mencapai kebahagiaan Berfikir positif Mengasihi Suka berkomunikasi Berkembang menuju ke arah nirwana kendiri

Memusnahkan kendirinya Mengelak dari berfikir Menangguh Mengulangi kesalahan Mempercayai perkaraperkara ghaib dan tahyul Tidak sabar Menyalahkan diri Mengelak daripada berkembang ke arah nirwana kendiri

Manusia mempunyai keupayaan mengubah proses-proses kognitif, emotif, dan tingkah laku.

KONSEP UTAMA
(i)

Sistem pemikiran tidak rasional


Jika pemikiran, perasaan, tingkahlaku yg digolongkan sebagai tidak rasional itu tidak keterlaluan sehingga boleh menggangu cara-cara berfungsi di dalam masyarakat ianya di anggap sebagai normal. Ianya tidak rasional sekiranya tidak dapat berfungsi dengan baik.

ii) Teori personaliti A-B-C-D-E


A Peristiwa

D Cabaran/Hujah

B
Sistem Kepercayaan

E Emosi Normal

C Emosi Terhasil

MATLAMAT
1. 2.

3.

Untuk mengurangkan keinginan menyalahkan diri sendiri dan juga orang lain. Untuk mempraktikan diri mereka supaya belajar dengan berkesan cara untuk menghadapi masalah dalam kehidupan seterusnya. Individu akan lebih matang dalam menghadapi setiap masalah yang dihadapi oleh mereka dan mereka seterusnya akan berusaha menyelesaikan masalah mereka dengan lebih baik dan berkesan.

PUNCA MASALAH
1.

2.

3. 4. 5.

Ada perasaan, pemikiran dan tingkahlaku untuk menjadi tidak rasional sehingga tidak dapat lagi berfungsi dengan baik. Seseorang itu dipupuk dengan berbagai-bagai kepercayaan yg tidak rasional daripada orang dewasa Seseorang itu selalu menyalahkan dirinya sendiri. Seseorang itu mementingkan mesti perlu dan patut dengan cara yang mutlak. Proses dan pengaruh pembudayaan dan pembelajaran.

TEKNIK
1.

2. c) d) e)

Terapi rasional emotif menggunakan pendekatanpendekatan yg menitikberatkan ikatan antara proses kognitif, emotif dan tingkah laku. Kaedah- kaedah yg digunakan secara kognitif adalah seperti berikut:Klien berhujah tentang kepercayaan- kepercayaan yg tidak rasional. Klien melakukan aktiviti- aktiviti tertentu sebagai kerja rumah. Klien akan mencabar sistem kepercayaanya dengan bukti- bukti tertentu.

d)

e)

3. a) b) c) d) e)

Klien digalakkan menghayati falsafah hidup baru yg tidak semestinya dikongkong oleh nilai-nilai mutlak seperti mesti@ patut. Klien disuruh untuk membaca bahan-bahan yg berkaitan dengan teori dan kajian terapi rasional emotif. Dari segi emotif, teknik-teknik berikut digunakan : Penerimaan tanpa syarat. Permainan rol. Contoh @ model. Gambaran, bayangan @ khayalan. Latihan-latihan mencabar.

4.

Dari segi tingkah laku,teknik-teknik berikut digunakan : Pelaziman operan. Prinsip-prinsip pengurusan kendiri. Pelaziman instrumental. Biofeedback. Teknik beristirehat. Contoh atau model. Penghapusan deria secara bersistem. Kerja-kerja rumah yang berbentuk aktiviti seperti latihan kemahiran, latihan asertif, latihan menghapuskan deria dan lain-lain.

a) b) c) d) e) f) g) h)