Sesudah selesai dua rakaat Solat kedua : Bilal

:

4
.

RAKAAT

Bilal :

.
Jemaah Menjawab : Jemaah Menjawab :

.
Bilal :

.
Jemaah Menjawab : Bacaan sebelum memulakan Solat Sunat Tarawih : Bilal : Sesudah selesai dua rakaat Solat pertama : Bilal : Jemaah Menjawab : Bilal :

Bilal :

2

RAKAAT

.
Jemaah Menjawab : Bilal : Bilal :

Bilal : Jemaah Menjawab : Jemaah Menjawab : Bilal : Bilal : Jemaah Menjawab : Jemaah Menjawab :

Jemaah Menjawab :