Anda di halaman 1dari 4

BAND DESKRIPTOR NAMA / EVIDENS

Band 1 B1D1 B1D2 B1D3 B1D4 B1D5 B2D1 B2D2 B1D1E B1D2E B1D3E B1D4E B1D5E B2D1E B2D2E Standard Prestasi Bagi KSSR Dunia 1 Sains Dan Teknologi Tahun 1, 2011 1 1 1 1 1 1

Band 2 B2D3 B2D3E 1 B2D4 B2D4E 1 B2D5E 1 B2D5 B2D5E B2D5E B2D5E B2D5E Pencapaian Murid 4 Mengikut 2 3 5

Band 1 BYRON SIM KHAI ZE ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2 CHAU JEAN HORNG _


3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6
CHENG CHUN HAO IRWIN ONG ZHEN LONG KAN WEI HONG LAM KA HEI LIM WEI LI MOHD AL AZHRIIJ PANG JUN WEI SIOW YING LONG TAY MING SHUN TEH LI HONG WOON YET QUAN YUAN LI KANG CHENG ZI XIN CHIN YU XUAN DEVON LEE XIN RU GEE PEI ZI LEE YEE HAN LIM XIAN LIAN MICHELLE SIOW YI SUEN MOK QIN YING NGAI SUET QI NUR FARAH IZZATI NUR HAWA SOFIA NUR NAJIHA

Standard Prestasi Bagi KSSR Dunia Sains Dan Teknologi Tahun 1, 2011 Pencapaian Murid Mengikut Band ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
BAND DESKRIPT OR NAMA / EVIDENS BYRON SIM KHAI CHAU JEAN HORNG CHENG CHUN HAO IRWIN ONG WEI KAN ZHEN HONG LAM KA HEI WEI LI LIM MOHD AL AZHRIIJ PANG JUN Band 3 B3D1 B3D1E 1 B3D2E 1 B3D2 B3D2E 2 B3D2E 3 B3D3 B3D3E 1 B3D4E 1 B3D4E 2 B3D4 B3D4E 3 B3D4E 4 B3D4E 5 B3D5 B3D5E 1 B4D1 B4D1E 1 B4D2 B4D2E 1 B4D3 B4D3E 1 B4D4E 1 B4D4E 2 Band 4 B4D4 B4D4E 3 B4D4E 4 B4D4E 5

WEI YING SIOW LONG TAY MING

SHUN TEH LI HONG YET WOON QUAN LI YUAN KANG ZI CHENG XIN YU CHIN

XUAN DEVON LEE XIN ZI GEE PEI LEE YEE HANXIAN LIM

LIAN MICHELLE SIOWQIN MOK YI

YING SUET NGAI QI NUR FARAH NUR HAWA NUR

NAJIHA PANG SHIN TONG TAN XIAO TONG YI WONG LI SHU YAP TING YEE JIA LING BRIAN

GREGORY

Standard Prestasi Bagi KSSR Dunia Sains Dan Teknologi Tahun 1, 2011 Pencapaian Murid Mengikut Band ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
BAND DESKRIPTOR NAMA / EVIDENS Band 4 B4D5 B4D5E 1 Band 5 B5D4 B5D4E 1 Band 6 B6D1 B6D1E 4

B5D1 B5D1E 1

B5D2 B5D2E 1

B5D3 B5D3E 1

B5D5 B5D5E 1

B5D6 B5D6E 1

B5D7 B5D7E 1

B6D1E 1

B6D1E 3

B6D1E 5

B6D1E 6

Pencapai an

Catatan

BYRON SIM KHAI ZE CHAU JEAN HORNG CHENG CHUN HAO IRWIN ONG ZHEN LONG KAN WEI HONG LAM KA HEI LIM WEI LI MOHD AL AZHRIIJ PANG JUN WEI SIOW YING LONG TAY MING SHUN TEH LI HONG WOON YET QUAN YUAN LI KANG CHENG ZI XIN CHIN YU XUAN DEVON LEE XIN RU GEE PEI ZI LEE YEE HAN LIM XIAN LIAN MICHELLE SIOW YI SUEN MOK QIN YING NGAI SUET QI NUR FARAH IZZATI NUR HAWA SOFIA NUR NAJIHA PANG SHIN TONG TAN XIAO TONG WONG YI LI

Standard Prestasi Bagi KSSR Dunia Sains Dan Teknologi Tahun 1, 2011 Pencapaian Murid Mengikut Band ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
YAP SHU TING YEE JIA LING BRIAN GREGORY