Anda di halaman 1dari 7

VERIFIKASI DATA SISTEM MAKLUMAT MURID

HARIS FADZLI BIN AWANG http://hafaba.googlepages.com hafaba@gmail.com http://smmv4.forumer.com

KANDUNGAN
       

Punca Ralat Data Berlaku Cadangan Proses Penyemakan Data Penggunaan Semak SMM versi GD Penggunaan Semak SMM versi JU Pembinaan Query Data SMM Masalah Teknikal SMM Cadangan Penambahbaikan Semak SMM Soal-Jawab

PUNCA RALAT DATA BERLAKU


 

  

Kesukaran mendapatkan data dari murid / guru kelas / Guru Data SMM sekolah rendah Ketiadaan data rujukan / data tidak lengkap dari buku Pendaftaran Masuk Sekolah khususnya D1 / T1 Ketiadaan data rujukan / data tidak lengkap dari Buku Rekod Kedatangan Kelemahan PK HEM memantau proses menyiapkan data SMM Kaedah semakan data yang tidak terperinci Kesilapan menggabung data Guru Data SMM baru dan tidak memahami kaedah pengisian data SMM

Cadangan Proses Penyemakan Data Peringkat Daerah


 

Satu JU membantuselia 5 - 10 sekolah Semua kelas pelajar Aliran Agama diletakkan AG pada Awal Nama Kelas Sebelum data dihantar oleh Guru Data SMM, semakan dibuat melalui Semak SMM versi GD dan semakan dari sistem SMM Sebelum kutipan data dilakukan, guru data SMM sekolah menghantar email kepada JU sekolah tersebut (Mentor Data SMM) Semakan dilakukan melalui Semak SMM versi JU

Cadangan Proses Penyemakan Data Peringkat Daerah
Guru data mencetak Lampiran Pengesahan Data Penghantaran dibuat melalui email/disketke JU sekolah berkenaan Gabungan dan semakan data seluruh daerah dilakukan oleh semua JU daerah Data daerah digabung dan disemak diperingkat Negeri Data SMM dihantar ke KPM

PROSES MENGGABUNG DATA


   

KES 1 DATAHEM.ZIP dalam disket KES 2 DATAHEM.ZIP dalam email KES 3 SMMDATA (ZIP) dalam email/USB KES 4 TXT File dalam disket/email/USB

TAMAT

HOTEL SUNWAY, GEORGETOWN PULAU PINANG 21/5/2011 23/5/2011