Anda di halaman 1dari 9

LATIHAN MEMBINA DAN MEMBACA AYAT

DIANA NASIEHA KASIRAN HAFIZAH BADRI NOOR AIDA MOHD YUSSOF

OBJEKTIF
Membolehkan pelajar mengembangkan idea dan pemikiran dalam pembentukan ayat Pelajar akan lebih kreatif Pelajar akan dapat membaca dengan lebih lancar Pelajar akan lebih memahami apa yang dibaca berpandukan gambar yang disediakan

*mimie - pijah - aida*

BINA AYAT MELALUI GAMBAR

AKTIVITI
CARI JAWAPAN TEPAT SUSUN SEMULA AYAT

*mimie - pijah - aida*

BINA AYAT MELALUI GAMBAR TERSEBUT

PAYUNG SAYA ADA PAYUNG BARU


*mimie - pijah - aida* 4

KAYU HOKI BAPA MENGHADIAHKAN ALI KAYU HOKI


*mimie - pijah - aida* 5

KASUT

AMIRAH SUKA MEMAKAI KASUT MERAH JAMBU


*mimie - pijah - aida* 6

SUSUN SEMULA AYAT


suka berbasikal Mei Mei ___________________ menyapu ibu sampah Raju menolong _______________________________ bermain Danish bola Malik dan bola __________________________________

*mimie - pijah - aida*

CARI JAWAPAN YANG TEPAT


Adik (suko / suka) baca buku. (Dadu / Dadi ) itu ada dua. Katak itu berwarna (hijou / hijau).

*mimie - pijah - aida*

SEKIAN,,

Anda mungkin juga menyukai