Anda di halaman 1dari 4

D I S U S U N

Oleh :

Nama : Muhammad Balyan Kelas : XI Ipa4

Kementrian Agama Man 1 Medan T.P 2010-2011

Pengertian Makruf o Adapun pengertian Makruf secara umum adalah hal-hal yang dikenal oleh jiwa dan membawa ketenangan bagi jiwa tersebut.Definisi secara syari'atnya adalah segala sesuatu yang disukai oleh Allah swt. Pengertian Mungkar o Dalam tafsir DEPAG-RI diartikan sama, yaitu perbuatan mungkar, mohon perhatian, arti seperti ini kurang bisa difahami. Abdullah Ar-Rojihi dalam kitabnya Al Qoulul bayyin Al Adhhar fiddakwah menyebutkan bahwa Munkar adalah setiap amalan / tindakan yang dilarang oleh syariat Islam, tercela di dalamnya yang mencakup seluruh kemaksiatan dan bidah, yang semua itu diawali oleh adanya kemusyrikan. Ada lagi yang mengatakan bahwa Munkar adalah kumpulan kejelekan, apa yang diketahui jelek oleh syariat dan akal, kemusyrikan, menyembah patung dan memutus hubungan silaturrahmi. Pengertian Fahsya o Dalam tafsir DEPAG-RI diartikan dengan perbuatan keji. Arti seperti ini kurang jelas dan tegas. Bila kita buka dalam kamus Al Munawwir, artinya sangat tegas-jelas dan banyak, dari sekian arti tersebut tidak ada yang baik. Al-Fahsya adalah suatu sikap/amalan yang buruk, jelek, jorok, cabul, kikir, bakhil, kata-kata kotor, kata yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, dan kata fail / pelakunya diartikan zina. Hukum Fahsya o Haram ( Berdosa) Contoh Fahsya o Berzudi,Zina

y y

Pengertian Amar Makruf Amar Maruf itu ialah mengarahkan atau mengajak supaya melakukan apa-apa yang dituntut oleh syara ataupun mengajak untuk melakukan sesuatu yang dikira baik dari segi syara. Pengertian Nahi Mungkar o Nahi mungkar pula ialah melarang atau menasihati ataupun merayu supaya meninggalkan atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh syara ataupun sesuatu yang dikira buruk dari segi syara dan tidak pula meninggalkan sesuatu yang diperintah oleh syara

Hukum Amar Makruf Dan Nahi Mungkar


o Amar maruf dan nahi mungkar adalah suatu perkara yang dituntut oleh Islam. la merupakan suatu kewajipan agama yang pasti dilakukan oleh orang perseorangan, jamaah atau pemerintah. Hal ini adalah dipetlk daripada Kitab Allah Taala dan Sunnah RasulNya. Antara lainnya firman Allah Taala: o Maksudnya;Dan hendaklah ada dari golongan kamu (orang orang mukmin jamaah atau perseorangan) yang menyuruh kepala kebaikan, menyuruh melakukan yang maruf dan melarang dari melakukan yang mungkar dan mereka itulah yang mendapat kejahatan. o Mengikut Ibnu Al-Arabi bahawa ummah itu bermakna jamaah atau orang perseorangan yang menjalankan dakwah kejalan kebenaran. Dan di antara lain juga, Nabi SallaLlahu Alaihi Wasallam pernah bersabda:Maksudnya;Sesiapa dari golongan kamu yang melihat perkara mungkar hendaklah ia cegah dengan tangan nya, maka jika ia tidak mampu, hendaklah dicegah dengan perkataan nya, dan jika ia tidak mampu dengan perkataan, maka hendaklah ia mencegah dengan hati nya dan yang demikian itu adalah selemahlemah iman. o Berdasarkan kepada firman Allah Taala dan Sabda Junjungan SallaLlahu Alaihi Wasallam yang diutarakan itu, maka ulama muslimin di zaman silam telah membuat kesimpulan bahawa Amar Maruf dan Nahi Mungkar merupakan Fardhu Ain kepada kerajaan.Oleh kerana itu Umar bin Al Khatab r.a. semasa menjadi khalifah, beliau sendiri yang memikul amanah ini. Beliau dikatakan banyak meronda diwaktu malam dan siang hari untuk tujuan tersebut. o Tetapi Amar Maruf dan Nahi Mungkar menjadi Fardhu Kifayah kepada masyarakat muslimin sekiranya jika ada seorang atau segolongan dari kalangan mereka yang menjalankan kerja itu, maka gugurlah dosanya dari masyarakat seluruhnya.

Contoh Amar Makruf Dan Nahi Mungkar o Mengajak Shalat Berjamaah o Mengajak Berjudi o Mengajak Berzina o Mengajak mabuk-mabukan o Mengajak Dzikir Bersama o Mengajak Mendengarkan Ceramah o Mengajak Shalawatan o Mengajak Puasa Sunnah o Mengajak Pergi Haji atau Umrah o Mengajak Membaca Al-Quran