Anda di halaman 1dari 22

FORMAT PENTAKSIRAN

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

MULAI PMR 2005

NAMA KERTAS PEPERIKSAAN


KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL (76) KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAHTANGGA (77) KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

JENIS INSTRUMEN
UJIAN BERTULIS (KERTAS 1) KERJA KURSUS (KERTAS 2)

UJIAN BERTULIS
Bilangan item- 60 Jenis item MCQ Markah - 60 Tempoh ujian I jam 30 minit Cakupan konteks Tingkatan 1, 2 dan 3 Aras kesukaran R5, S3, T2 Wajaran konteks- Pengetahuan , Kefahaman dan Kemahiran Intelektual

KERJA KURSUS
Jenis Pentaksiran Berasaskan Modul RBT dan pilihan Bilangan Tingkatan 1 ~ 1 modul berasaskan pilihan Tingkatan 2 ~ 1 modul RBT dan 1 modul pilihan Tingkatan 3 ~ 1 modul RBT Markah - 40 ( Ting.1~10, Ting. 2 ~ 20 , Ting. 3 ~ 10 ) Tempoh Tingkatan 1 dan 2 ~ sepanjang tempoh pembelajaran Tingkatan 3 ~ sehingga hujung bulan Mei Wajaran Kemahiran Amali dan Nilai

KERJA KURSUS
KONSEP, PELAKSANAAN DAN PENTAKSIRAN KERJA KURSUS
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

APA ITU KERJA KURSUS ?


 Satu tugasan atau assignment yang boleh dilaksanakan untuk tujuan pentaksiran bagi sesuatu disiplin ( teacher assessed work )
 Pentaksiran ~ Proses mengumpul maklumat atau evidens untuk tujuan pertimbangan dalam membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan menerusi pengukuran yang dilakukan  Pengukuran ~ Proses bagi mendapatkan pernyataan bernombor akan tahap di mana seseorang individu itu mempunyai sesuatu tingkahlaku

KERJA KURSUS MERANGKUMI


KERJA PROJEK KERJA AMALI TEMA WRITTEN ASSIGNMENT DLL

MENGAPA KERJA KURSUS DALAM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU ?


Kontruk tidak boleh ditaksir dalam Instrumen Pentaksiran lain Salah satu daripada instrumen pentaksiran Sesuai / munasabah untuk KHB

PERLU DIINGAT
Kesahan ~ ada dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kebolehpercayaan ~ tepat dan tekal

Bagaimana Kerja Kursus dilaksanakan / dijalankan ?


Dilaksanakan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran

Siapa yang melaksanakan dan yang ditaksir ? Pelajar Tingkatan 1, 2 dan 3

Siapa mentaksir ?
Pentaksir yang dilantik Guru yang mengajar Kemahiran Hidup Bersepadu

Bila mentaksir ? Apabila pelajar bersedia Apabila guru / pentaksir bersedia

Di mana mentaksir ?
Di makmal / bengkel It is a school based assessment SBA

PELAKSANAAN KERJA KURSUS


Dalam suasana bukan peperiksaan Tempoh / masa yang panjang Apa yang dilaksanakan dan hasilnya Kerja amali Dokumen pelaksanaan Melihat / memerhati apa yang pelajar buat Fleksibel Eviden yang didokumentasikan Eviden yang boleh ditaksir

School Based Assessment SBA ( Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Percaya kepada guru Pengiktirafan kepada guru dan sekolah


Bagaimana Pentaksiran Dilaksanakan ?


 Rujukan Modul Pentaksiran  Standard Criterion Referenced Test CRT - Elemen, Aspek, Kriteria dan Eviden  CRT ~ Mesra pengguna ~ Mudah dikendalikan ~ Tiada perbandingan ~ Lengkap dan sempurna ~ Maklumat yang betul ~ Tiada pengaruh luar

Pentaksiran Semula ( Reassessment )


Permintaan pelajar Cadangan guru

Penggredan Gred A, B, C dan D

Penskoran
Gred ditukar kepada unit numerik

Unit Numerik
Gred A 4 Gred B 3 Gred C 2 Gred D 1

SEKIAN TERIMA KASIH


NOH BIN LASA Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah, Taiping, Perak bp

Lembaga Peperiksaan Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia 2005