Anda di halaman 1dari 33

gaya belajar Kolb

David Kolb model gaya belajar dan pengalaman belajar teori (ELT)
Setelah membangunkan model selama bertahun-tahun sebelumnya, David Kolb menerbitkan model pembelajaran gaya nya pada tahun 1984. Model ini memunculkan istilah berkaitan seperti teori belajar Kolb's experiential (ELT), dan persediaan gaya belajar Kolb (LSI). Dalam penerbitan - terutama 1984 bukunya 'Experiential Learning: Pengalaman Sebagai Sumber Dari Belajar Dan Pembangunan' Kolb mengakui karya awal pada pengalaman belajar dengan orang lain pada tahun 1900, termasuk Rogers, Jung, dan Piaget. Pada gilirannya, pembelajaran Kolb gaya model dan pengalaman belajar teori saat ini diakui oleh ahli akademik, guru, pengurus dan pelatih sebagai benar-benar bekerja mani; konsep-konsep asas terhadap pemahaman kita dan menjelaskan perilaku belajar manusia, dan terhadap membantu orang lain untuk belajar. Lihat juga Gardner's Multiple Intelligences dan pembelajaran vak gaya model , yang membantu dalam memahami dan menggunakan konsep gaya belajar Kolb's. Selain kepentingan perniagaan peribadi (Kolb adalah pengasas dan ketua Pengalaman Pembelajaran Berbasis Systems ), David Kolb masih (pada saat saya menulis ini, 2005) Profesor Pembangunan Organisasi di Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, tempat ia mengajar dan penyelidikan dalam bidang pembangunan dan pembangunan pembelajaran orang dewasa,, pengalaman belajar, gaya belajar, dan terutama belajar fokus pembangunan institusi pendidikan tinggi '.

Kolb's experiential teori belajar (gaya belajar) model


teori belajar Kolb menetapkan empat gaya belajar yang berbeza (atau keutamaan), yang didasarkan pada-tahap keempat pembelajaran kitaran. (Yang juga boleh diertikan sebagai 'kitaran latihan'). Dalam hal ini Kolb's Model sangat elegan, kerana menawarkan cara untuk memahamiperbezaan gaya belajar orang individu, dan juga penjelasan dari kitaran pembelajaran pengalaman yang berlaku untuk kita semua.

Kolb termasuk ini 'kitaran belajar' sebagai prinsip sentral pengalaman belajar teorinya, biasanya dinyatakan sebagai kitaran empat tahap pembelajaran, di mana 'atau konkrit pengalaman langsung' memberikan asas untuk 'pemerhatian dan refleksi'. 'Ini' pemerhatian dan refleksi yang berasimilasi dan suling ke dalam konsep menghasilkan 'baru abstrak implikasi' untuk aksi yang boleh 'aktif diuji' pada gilirannya menciptakan pengalaman baru. Kolb mengatakan bahawa idealnya (dan kesimpulan tidak selalu) proses ini merupakan kitaran belajar atau uli di mana pelajar 'menyentuh semua pangkalan', iaitu., Kitaran mengalami, refleksi, berfikir, dan bertindak. Segera atau pengalaman konkrit menyebabkan pemerhatian dan refleksi. Refleksi ini kemudian berasimilasi (diserap dan diterjemahkan) ke dalam konsep-konsep abstrak dengan implikasi untuk tindakan, di mana orang tersebut secara aktif dapat menguji dan bereksperimen dengan, yang pada gilirannya membolehkan penciptaan pengalaman baru. Kolb's Model kerana itu bekerja pada dua tahap - a-tahap kitaran empat: 1. 2. 3. 4. Konkrit Pengalaman - (M) Pengamatan reflektif - (RO) Konseptualisasi abstrak - (AC) Eksperimentasi Aktif - (AE)

dan jenis definisi empat gaya belajar, (masing-masing mewakili gabungan dari dua gaya yang disukai, agak mirip dua-by-dua matriks tahap kitaran gaya-empat, seperti digambarkan di bawah), yang Kolb menggunakan istilah: 1. 2. 3. 4. Menyimpang (CE / RO) Asimilasi (AC / RO) Konvergen (AC / AE) Mengakomodasi (CE / AE)

diagram gaya belajar Kolb


Berikut ini adalah unggul baru (Mei 2006) diagram tidak's Kolb menggambarkan kitaran pembelajaran dan jenis pembelajaran (MsWord) . (Juga sebagai pdf .)

Kolb diagram juga dalam warna (seperti gambar di bawah): Kolb gaya belajar warna diagram MsWord , dan Kolb warna diagram PDF . (Kolb diagram updated Mei 2006)

Lihat juga gaya keperibadian dan model bahagian untuk membantu anda memahami bagaimana teori Kolb berkorelasi dengan model keperibadian lain dan psikometri (ujian personaliti).

gaya belajar
(Penafsiran ini diubah dan disemak Mac 2006) Kolb menjelaskan bahawa orang yang berbeza secara alami lebih suka gaya tertentu belajar tunggal yang berbeza. Pelbagai faktor mempengaruhi gaya pilihan seseorang: terutama dalam model teori experiential nya belajar (ELT) Kolb ditakrifkan tiga tahap perkembangan seseorang, dan menunjukkan bahawa kecenderungan kita untuk mendamaikan dan berjaya

mengintegrasikan empat gaya belajar yang berbeza meningkatkan seperti yang kita dewasa melalui tahap perkembangan kita . Tahap perkembangan yang Kolb dikenalpasti adalah: 1. Pengambilalihan - melahirkan remaja - pembangunan kemampuan dasar dan 'struktur kognitif' 2. Pengkhususan - sekolah, kerja awal dan pengalaman peribadi dewasa perkembangan tertentu 'gaya khusus belajar' dibentuk oleh 'sosialisasi sosial, pendidikan, dan organisasi' 3. Integration - pertengahan kerjaya sampai kemudian hidup - ekspresi gaya belajar non-dominan dalam pekerjaan dan kehidupan peribadi. Apapun mempengaruhi pilihan gaya, keutamaan gaya belajar sendiri sebenarnya produk dari dua pasang pembolehubah, atau dua 'pilihan' berasingan yang kita buat, yang Kolb disajikan sebagai baris paksi, masingmasing dengan 'bertentangan' mode di kedua-dua hujung: Konkrit Pengalaman - CE (perasaan) ----- V ----- Abstrak konseptualisasi - AC (berfikir) Eksperimentasi Aktif - AE (melakukan) ----- V ----- reflektif Observation - RO (menonton) Sebuah persembahan khas dari dua Kolb continuums adalah bahawa paksi timur-barat disebut Continuum Processing (bagaimana kita pendekatan tugas), dan paksi utara-selatan disebut Continuum Persepsi (respons emosional kita, atau bagaimana kita berfikir atau merasa tentang itu). Ini gaya belajar adalah kombinasi dari dua garis paksi (continuums) masingmasing terbentuk antara apa Kolb panggilan 'mode dialektik berkaitan' 'pengalaman menangkap' dari (melakukan atau menonton), dan 'mengalami transformasi' (perasaan atau berfikir):

Kata 'dialektik' tidak banyak difahami, namun membawa makna yang penting, iaitu 'bertentangan' (akar Yunani kuno bermaksud 'debat' - dan saya berterima kasih P Stern untuk membantu memperjelas makna yang tepat). Kolb dimaksud dengan hal ini bahawa kita tidak dapat melakukan keduanya pada masa yang sama, dan rupa mendesak kita untuk ingin melakukan keduanya menciptakan konflik, yang kami menyelesaikan melalui pilihan ketika dihadapkan dengan situasi belajar baru. Kami dalaman memutuskan apakah kita ingin melakukan atau menonton, dan pada masa yang sama kita memutuskan apakah untuk berfikir atau merasa. Hasil dari dua keputusan menghasilkan (dan membantu membentuk sepanjang hidup kita) gaya belajar yang disukai, maka dua-by-dua matriks di bawah ini. Kami memilih cara "menangkap pengalaman ', yang mendefinisikan pendekatan kami untuk itu, dan kami memilih cara untuk' mentransformasikan pengalaman 'menjadi sesuatu yang bermakna dan bermanfaat, yang mendefinisikan respon emosional kita terhadap pengalaman. gaya kami belajar adalah sebuah produk dari dua keputusan pilihan:

1. bagaimana pendekatan tugas -. iaitu, 'menggenggam pengalaman' - lebih memilih (a)menonton atau (b) melakukan , Dan 2. respon emosional kita untuk mengalami - iaitu -., 'menukar pengalaman' lebih memilih untuk (a) berfikir atau (b) merasa. Dengan kata lain kita memilih pendekatan kami bagi tugas atau pengalaman ('menangkap pengalaman') dengan memilih untuk 1 (a) 1 atau (b):
y

1 (a) - walaupun menonton orang lain yang terlibat dalam pengalaman dan merefleksikan apa yang terjadi ('pemerhatian reflektif' 'menonton') atau 1 (b) - melalui 'melompat lurus dalam' dan hanya melakukannya ('percubaan aktif' - 'melakukan')

Dan pada masa yang sama kita memilih bagaimana menukar pengalaman emosional menjadi sesuatu yang bermakna dan bermanfaat dengan memilih 2 (a) atau 2 (b):
y

2 (a) - melalui mendapatkan maklumat baru dengan berfikir, menganalisis, atau perancangan('konseptualisasi abstrak' - 'berfikir') atau 2 (b) - melalui mengalami 'konkrit, nyata, merasa high dari dunia' ('pengalaman konkrit' - 'perasaan')

Kombinasi dari dua pilihan menghasilkan suatu gaya belajar yang disukai. Lihat matriks di bawah ini.

gaya belajar Kolb - melihat matriks


Ini sering lebih mudah untuk melihat pembinaan gaya belajar Kolb dalam hal dua-by-dua matriks.Diagram juga menyoroti Kolb terminologi selama empat gaya belajar, divergen, asimilasi, dan konvergen, akomodatif:
melakukan (aktif Eksperimentasi AE) perasaan (Beton Experience - CE) menonton (reflektif Observation - RO)

mengakomodasi (CE / AE)

menyimpang (CE / RO)

pemikiran (konseptualisasi Abstrak - AC)

konvergen (AC / AE)

asimilasi (AC / RO)

Jadi, misalnya, orang dengan gaya belajar dominan 'melakukan' daripada 'menonton' tugas, dan'perasaan' daripada 'berfikir' tentang pengalaman, akan memiliki gaya belajar yang menggabungkan dan merupakan proses-proses, iaitu sebuah 'mengakomodasi' gaya belajar, di Kolb terminologi.

Kolb gaya belajar definisi dan keterangan


Mengetahui (dan anda sendiri) gaya seseorang belajar membolehkan belajar menjadi berorientasikan sesuai dengan kaedah yang disukai. Yang mengatakan, semua orang menanggapi dan keperluan stimulus dari semua jenis gaya belajar untuk satu peringkat atau lain - ini masalah menggunakan penekanan yang paling sesuai dengan situasi tertentu dan keutamaan belajar seseorang gaya. Ini adalah keterangan singkat dari empat gaya belajar Kolb:
y

Menyimpang (perasaan dan menonton - CE / RO) - Orang-orang ini mampu melihat hal-hal dari perspektif yang berbeza. Mereka adalah sensitif. Mereka lebih suka menonton daripada melakukan, cenderung untuk mengumpul maklumat dan imaginasi gunakan untuk menyelesaikan masalah. Mereka yang terbaik di melihat situasi konkrit beberapa sudut pandang yang berbeza. Kolb menyebut gaya 'yang berbeza-beza' kerana orang-orang tampil lebih baik dalam situasi yang memerlukan idea-generasi, misalnya, brainstorming. Orang dengan gaya belajar yang berbeza-beza mempunyai kepentingan budaya yang luas dan suka mengumpul maklumat. Mereka tertarik pada orang, cenderung imaginatif dan emosional, dan cenderung menjadi kuat dalam seni. Orang dengan gaya yang berbezabeza lebih suka bekerja dalam kumpulan, untuk mendengar dengan fikiran terbuka dan menerima maklum balas peribadi. Mengasimilasi (menonton dan berfikir - AC / RO) - The asimilasi pembelajaran keutamaan untuk ringkas, pendekatan logik. Idea dan konsep lebih penting daripada manusia. Orang-orang ini memerlukan penjelasan yang jelas baik daripada peluang praktikal. Mereka unggul dalam memahami maklumat yang luas dan menyusun sebuah format logik yang jelas. Orang dengan gaya belajar asimilasi kurang menitikberatkan pada

masyarakat dan lebih tertarik pada idea dan konsep-konsep abstrak. Orang dengan gaya ini lebih tertarik pada suara logik teori-teori dari pendekatan yang didasarkan pada nilai praktikal. Orang-orang ini gaya belajar adalah penting untuk keberkesanan dalam kerjaya maklumat dan ilmu pengetahuan. Dalam situasi belajar formal, orang dengan gaya ini lebih memilih bacaan, ceramah, menjelajah model analitis, dan mempunyai masa untuk memikirkan hal-hal melalui.
y

Konvergen (melakukan dan berfikir - AC / AE) - Orang dengan gaya belajar konvergensi boleh menyelesaikan masalah dan akan menggunakan mereka belajar untuk mencari penyelesaian untuk masalah praktikal. Mereka lebih memilih tugas-tugas teknikal, dan kurang peduli dengan orang-orang dan aspek interpersonal. Orang dengan gaya belajar konvergensi yang terbaik dalam mencari manfaat praktikal untuk idea-idea dan teori. Mereka boleh menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dengan mencari penyelesaian untuk pertanyaan dan masalah. Orang dengan gaya belajar konvergensi lebih tertarik untuk tugas-tugas teknikal dan masalah dari isu-isu sosial atau interpersonal. Sebuah gaya belajar konvergensi membolehkan kemampuan pakar dan teknologi. Orang dengan gaya konvergensi ingin bereksperimen dengan idea-idea baru, untuk mensimulasikan, dan bekerja dengan aplikasi praktikal. Mengakomodasi (lakukan dan perasaan - CE / AE) - Gaya belajar mengakomodasi adalah 'tangan-on', dan mengandalkan intuisi daripada logika. Orang-orang ini menggunakan analisis orang lain, dan lebih memilih untuk mengambil pendekatan, pengalaman praktikal. Mereka tertarik dengan cabaran baru dan pengalaman, dan untuk melaksanakan rancangan. Mereka biasanya bertindak naluri 'usus' pada daripada analisa logik. Orang dengan gaya belajar mengakomodasi akan cenderung bergantung pada orang lain untuk maklumat dari melakukan analisis mereka sendiri. Gaya belajar adalah lazim dan berguna dalam peranan yang memerlukan tindakan dan inisiatif. Orang dengan gaya belajar mengakomodasi lebih suka bekerja dalam pasukan untuk menyelesaikan tugas. Mereka menetapkan target dan aktif bekerja di bidang mencuba pelbagai cara untuk mencapai tujuan.

Seperti halnya model perilaku, ini adalah panduan bukan seperangkat peraturan ketat. Namun kebanyakan orang jelas menunjukkan keutamaan yang kuat jelas untuk gaya belajar yang diberikan. Kemampuan untuk menggunakan 'beralih

di antara' atau gaya yang berbeza bukan merupakan salah satu bahawa kita harus menganggap datang dengan mudah atau alami bagi banyak orang. Cukup, orang yang memiliki keutamaan gaya belajar yang jelas, apa pun alasannya, akan cenderung untuk belajar lebih berkesan jika pembelajaran berorientasikan sesuai dengan keutamaan mereka. Contohnya - orang yang lebih memilih gaya 'asimilasi' belajar tidak akan selesa yang dilemparkan di akhir mendalam tanpa nota dan arahan yang ada. Orang-orang yang suka lebih suka menggunakan gaya sebuah 'mengakomodasi' belajar cenderung menjadi frustasi jika mereka dipaksa untuk membaca banyak arahan dan peraturan, dan tidak mampu untuk mendapatkan pengalaman tangan secepat mungkin.

hubungan antara Kolb dan perilaku lain / teori keperibadian


Seperti banyak perilaku dan model keperibadian, ada korelasi yang menarik antara teori Kolb dan konsep yang lain. Misalnya, Kolb mengatakan bahawa pengalaman teori belajar, dan kerana itu model gaya belajar di dalamnya, dibina pada kenyataan Carl Jung bahawa hasil belajar gaya dari cara disukai orang menyesuaikan diri di dunia. Di antara hubungan lain antara definisi, Kolb menunjukkan bahawa Jung 'Extraversion / introver' dimensi dialektika - (yang ciri dan diukur dalam Myers-Briggs Type Indicator [MBTI]) berkorelasi dengan 'Aktif / reflektif' (melakukan / menonton) dialektik (timur-barat kontinum) dari model Kolb. Juga, 'Merasa / Berpikir' MBTI dimensi yang berkorelasi dengan model Kolb Pengalaman Konkrit / Abstrak konseptualisasi dimensi (kontinum utaraselatan).

madu dan variasi Mumford terhadap sistem Kolb


Pelbagai sumber (termasuk yang satu ini di masa lalu) merujuk kepada 'reflektor' 'aktivis' istilah,, 'teori', dan 'pragmatik' (masing-masing mewakili empat tahap kunci atau belajar langkah) dalam mencari untuk menjelaskan model Kolb. Bahkan, 'aktivis', 'reflektor', 'teori', dan 'pragmatik' berasal dari model gaya belajar yang dikembangkan oleh Honey dan Mumford, yang meskipun berdasarkan pekerjaan Kolb, berbeza. Oleh kerana itu boleh

dibilang 'reflektor' 'aktivis' istilah,, 'teori', dan 'pragmatik' berkesan 'milik' ke Honey dan teori Mumford. Peter Honey dan Alan Mumford membangunkan sistem pembelajaran mereka gaya sebagai variasi pada model Kolb semasa bekerja pada sebuah projek untuk syarikat Klorida pada tahun 1970-an. Honey dan Mumford mengatakan tentang sistem mereka: "Penerangan kami tahap-tahap dalam kitaran belajar berasal dari karya David Kolb Kolb menggunakan kata-kata yang berbeza untuk menggambarkan tahap kitaran belajar dan empat gaya belajar ...." Dan, "... Kesamaan antara model dan kita lebih besar daripada perbezaan .." (Honey & Mumford) Secara ringkas di sini adalah keterangan singkat dari empat tahapan H & M kunci / gaya, yang notabene secara langsung saling berkaitan dan dilapis, berbeza dari model Kolb di mana gaya belajar adalah produk dari gabungan ladders kitaran belajar. Persembahan khas gaya ini H & M dan masing-masing tahap akan di utara, timur, selatan dan barat pada lingkaran atau empat tahap kitaran diagram alir. 1. 'Memiliki Pengalaman' (tahap 1), dan Aktivis (style 1): "di sini dan sekarang ', suka berteman, mencari cabaran dan pengalaman langsung, berfikiran terbuka, bosan dengan pelaksanaan. 2. 'Meninjau Pengalaman' (tahap 2) dan Reflektor (gaya 2): 'mundur', mengumpul data, merenungkan dan menganalisa, kelewatan mencapai kesimpulan, dengarkan sebelum bercakap, berfikir. 3. 'Penutup dari Pengalaman' (tahap 3) dan teori, (gaya 3): memikirkan segalanya dalam langkah-langkah logik, berasimilasi faktafakta yang berbeza ke dalam teori-teori yang koheren, rasional objektif, menolak subjektiviti dan kesembronoan. 4. 'Perancangan langkah seterusnya' (stadium 4) dan pragmatik (gaya 4): mencari dan mencuba idea-idea baru, praktikal, turun-ke-bumi, menikmati penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan cepat, bosan dengan perbincangan panjang. Ada dikatakan kesamaan yang kuat antara gaya Honey dan Mumford / tahapan dan gaya belajar Kolb berkaitan:
y

Aktivis = mengakomodasi

y y y

Reflektor = yang berbeza-beza Teori = asimilasi Pragmatis = konvergensi

Ini adalah diagram tidak menafsirkan model pembelajaran Kolb gaya. Mereka semua pada dasarnya hal yang sama dengan sedikit perbezaan dalam persembahan, sedia setiap di fomats file doc atau PDF:
y

Dasar - 'kompas' diagram - Dasar Diagram gaya belajar Kolb (file doc) atau sebagai file pdf Peningkatan diagram, kitaran menekankan - Peningkatan's diagram kitaran pembelajaran Kolb menggambarkan dan jenis belajar (doc) - atau sebagai pdf Peningkatan diagram, versi warna - warna Diagram Peningkatan kitaran belajar Kolb dan gaya belajar (file doc) - atau Kolb warna diagram PDF

Experiential Learning (Kolb)


Ringkasan: Sebuah teori empat tahap kitaran pembelajaran, pengalaman belajar teori Kolb adalah perspektif holistik yang menggabungkan pengalaman, persepsi, kognisi, dan perilaku. Pencetus: David A. Kolb (1939 -) Syarat-syarat kunci: kitaran Belajar, gaya belajar, pengalaman konkrit, pemerhatian reflektif, konseptualisasi abstrak, percubaan aktif Experiential Learning (Kolb) Membangun di atas karya sebelumnya oleh John Dewey dan Kurt Levin, Amerika pendidikan teori David A. Kolb percaya "belajar adalah proses dimana pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman" (1984, hal 38). Teori ini menyajikan model kitaran pembelajaran, yang terdiri daripada empat tahap di bawah ini. Orang mungkin bermula pada tahap apapun, tetapi harus mengikuti satu sama lain dalam urutan:

y y y y

konkrit pengalaman (atau "DO") reflektif pemerhatian (atau "DIPERHATIKAN") konseptualisasi abstrak (atau "BERPIKIR") eksperimentasi aktif (atau "RENCANA")

Gambar 1. Experiential Learning Cycle Kolb. Kolb empat tahap kitaran belajar menunjukkan bagaimana pengalaman diterjemahkan melalui refleksi ke dalam konsep-konsep, yang pada gilirannya digunakan sebagai panduan untuk percubaan aktif dan pilihan pengalaman baru.Tahap pertama, pengalaman konkrit (CE), adalah di mana peserta didik secara aktif pengalaman kegiatan seperti sesi makmal atau kerja lapangan. Tahap kedua, pemerhatian reflektif (RO), adalah ketika pelajar sedar merefleksikan kembali pengalaman itu. Tahap ketiga, konseptualisasi abstrak (AC), adalah tempat pelajar cuba konsep teori atau model dari apa yang diamati. Tahap keempat, percubaan yang aktif (AE), adalah tempat pelajar sedang cuba untuk merancang bagaimana untuk menguji model atau teori atau rancangan untuk pengalaman yang akan datang. Kolb mengenalpasti empat gaya belajar yang sesuai dengan tahap-tahap. Watak menyoroti keadaan di mana peserta didik belajar lebih baik. Watak ini:

y y y y

assimilators, yang belajar lebih baik bila disajikan dengan teori-teori logik suara untuk mempertimbangkan convergers, yang belajar lebih baik bila dilengkapi dengan aplikasi praktikal dari konsep-konsep dan teori accommodators, yang belajar lebih baik bila dilengkapi dengan "tangan-on" pengalaman divergers, yang belajar lebih baik bila dibenarkan untuk mengamati dan mengumpulkan pelbagai maklumat

Untuk maklumat lebih lanjut, lihat:

Kolb, David A. 1984. Experiential Learning: Pengalaman sebagai Sumber Belajar dan Pembangunan. Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, NJ

Gaya Belajar Kolb dan Experiential Model Pembelajaran

Major Tema Pengantar

Nota: Walaupun anda boleh mula pada salah satu tema utama yang tertera pada bahagian kiri skrin ini, anda mesti membaca Pendahuluan untuk mendapatkan latar belakang gaya belajar.

Visual, Auditory, dan Kinestetik (vak) Vak Survei David Kolb dan Experiential Learning Madu dan Mumford Survei Gaya Belajar Carl Jung dan Myers Briggs Type Indicator (MBTI) Howard Gardner's Multiple Intelligences Menempatkan Gaya Belajar ke Perspektif

Sementara vak mungkin telah dipopularkan gaya belajar, David Kolb, Profesor Kelakuan Organisasi di Case Western Reserve University, dikreditkan dengan melancarkan gerakan gaya belajar di awal tahun tujuh puluhan dan mungkin salah satu model pembelajaran yang paling berpengaruh dibangunkan. Menurut Kolb (1984, 41), "belajar adalah proses dimana pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman Knowledge hasil dari kombinasi menggenggam pengalaman dan mengubahnya .." Ia mencadangkan bahawa pengalaman belajar mempunyai enam ciri-ciri utama:
o o o o o o
Belajar yang terbaik difahami sebagai suatu proses, bukan dalam hal hasil. Belajar adalah proses berterusan berdasarkan pengalaman. Belajar memerlukan penyelesaian konflik antara mod dialektik menentang adaptasi ke dunia (belajar pada dasarnya penuh dengan ketegangan). Belajar adalah suatu proses holistik adaptasi kepada dunia. Belajar melibatkan transaksi antara orang dan persekitaran. Belajar adalah proses mencipta pengetahuan yang merupakan hasil transaksi antara pengetahuan sosial dan pengetahuan peribadi.

teori belajar Kolb menetapkan empat gaya belajar yang berbeza, yang didasarkan pada tahap keempat-belajar kitaran.Dalam hal ini, model Kolb berbeza dari orang lain kerana menawarkan cara untuk memahami gaya belajar individu, yang dinamakan "Gaya Belajar Persediaan" (LSI), dan juga penjelasan tentang kitaran "experiential learning" yang berlaku untuk semua peserta didik.

Dasar Model Experiential Belajar Kolb


model pembelajaran Kolb didasarkan pada dua continuums yang membentuk sebuah kuadran:

o o

Pemprosesan Continuum: Pendekatan kami bagi tugas, seperti memilih untuk belajar dengan melakukan atau menonton. Persepsi Continuum: respons emosional kami, seperti memilih untuk belajar dengan berfikir atau perasaan.

Kitaran Belajar
Matriks ini memberikan kitaran pembelajaran yang melibatkan empat proses yang harus hadir untuk belajar terjadi.Perhatikan bahawa ini adalah sebahagian daripada model Kolb lebih kepada dalam bahawa daripada cuba untuk menentukan gaya belajar, ia menyediakan sebuah model program pembelajaran.

Kolb menyebut B e l a j a r E x p e r i e n t i a l kerana pengalaman adalah sumber belajar dan pembangunan (1984). Setiap hujung continuums (mode) menyediakan langkah dalam proses pembelajaran:

o o o o

Konkrit pengalaman (perasaan): Belajar dari pengalaman yang khusus dan berkaitan dengan orang. Sensitif terhadap perasaan lain. Reflektif pemerhatian (menonton): Mencermati sebelum membuat penilaian dengan melihat persekitaran dari perspektif yang berbeza. Mencari makna hal. Abstrak konseptualisasi (berfikir): analisis logik dari idea dan bertindak atas pemahaman intelektual dari situasi. Eksperimentasi aktif (melakukan): Kemampuan untuk mendapatkan hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat mempengaruhi dan peristiwa melalui tindakan. Termasuk mengambil risiko.

Bergantung pada situasi atau persekitaran, peserta didik boleh memasukkan kitaran belajar pada setiap titik dan terbaik akan mempelajari tugas baru jika mereka berlatih semua empat mode.

Di bawah ini adalah beberapa contoh:


o
Belajar naik basikal:

o o o

Pengamatan reflektif - Berpikir tentang berkuda dan menonton orang lain naik basikal. Abstrak konseptualisasi - Memahami teori dan mempunyai pemahaman yang jelas tentang konsep berbasikal. Konkrit pengalaman - Menerima troubleshooting praktikal dan teknik dari ahli

o o o o o o o

berbasikal. eksperimen Aktif - Melompat basikal dan mempunyai pergi di itu. eksperimen Aktif - Jumping dan melakukannya. Pengamatan reflektif - Berpikir tentang apa yang baru saja dilakukan. konseptualisasi Abstrak - Membaca manual untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang dilakukan. pengalaman Konkrit - Menggunakan Ciri-ciri bantuan untuk mendapatkan beberapa tips ahli. Konkrit pengalaman - Memiliki pelatih panduan anda dalam pembinaan orang lain. Aktif eksperimen - Menggunakan orang anda kemahiran dengan apa yang telah anda pelajari untuk mencapai gaya latihan anda sendiri. Pengamatan reflektif - Mengamati bagaimana orang lain pelatih. Abstrak konseptualisasi - Membaca artikel untuk mengetahui pro dan kontra daripada kaedah yang berbeza. Abstrak konseptualisasi - Dengar penjelasan tentang apa itu. Konkrit pengalaman - Pergi langkah-demi-langkah melalui suatu persamaan. Aktif eksperimen - Amalan. Reflektif pemerhatian - fikiran Recording anda tentang persamaan algebra dalam log belajar.

Belajar sebuah program perisian:

Belajar pelatih:

o o o o o

Belajar algebra:

o o o o

Kolb memandang proses pembelajaran sebagai konteks orang yang bergerak di antara mod pengalaman konkrit (CE) dan konseptualisasi abstrak (AC), dan pemerhatian reflektif (RO) dan percubaan aktif (AE). Dengan demikian, keberkesanan belajar bergantung pada kemampuan untuk menyeimbangkan mode ini, yang Kolb lihat sebagai kegiatan yang bertentangan yang terbaik mempromosikan belajar.

Selain itu, Kolb (1999) mendakwa bahawa pengalaman konkrit dan konseptualisasi abstrak mencerminkan otak kanan dan otak kiri pemikiran masing-masing.

Gaya Belajar Kolb


Kolb berteori bahawa dalam empat kombinasi mengamati dan memproses menentukan satu daripada empat gaya belajar tentang bagaimana orang lebih suka untuk belajar. Kolb berpendapat bahawa gaya belajar tidak tetap ciri keperibadian, tetapi pola yang relatif stabil perilaku yang didasarkan pada latar belakang dan pengalaman mereka.Dengan demikian, mereka boleh dianggap lebih sebagai keutamaan belajar, bukan gaya.

Menyimpang (konkrit, reflektif) - Menekankan pendekatan inovatif dan imajinatif untuk melakukan sesuatu. Display situasi konkrit dari banyak perspektif dan menyesuaikan dengan pengamatan bukan dengan tindakan. Tertarik pada orang dan cenderung merasa-oriented. Likes seperti kegiatan sebagai kelompok koperasi dan brainstorming. Asimilasi (abstrak, reflektif) - Menarik sejumlah pengamatan yang berbeza dan fikiran menjadi keseluruhan yang bersepadu. Suka alasan induktif dan mencipta model dan teori. Suka merancang projek-projek dan eksperimen. Konvergen (abstrak, aktif) - Menekankan aplikasi praktikal dari idea-idea dan penyelesaian masalah. Menyukai membuat keputusan, penyelesaian masalah, dan aplikasi practible idea. Lebih suka masalah teknikal atas masalah interpersonal. Mengakomodasi (konkrit, aktif) - Menggunakan trial and error daripada berfikir dan refleksi. Baik di menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan; menyelesaikan masalah secara intuitif, cuba-kesalahan, seperti penemuan belajar.Juga cenderung merasa selesa dengan orang-orang.

Setiap gaya belajar terletak di kuadran yang berbeza dari kitaran pembelajaran:

Kolb adalah inspirasi bagi sejumlah besar teori. Sebagai contoh, dan Mumford's model Madu berasal dari itu teori Kolb.

Rujukan
Coffield, F., Moseley, D., Hall, E., & Ecclestone, K. (2004). Belajar gaya dan pedagogi pasca-16 belajar: Peninjauan sistematik dan kritis. www.LSRC.ac.uk: Belajar dan Kemahiran Research Centre. Dicapai Januari 15, 2008: http://www.lsda.org.uk/files/PDF/1543.pdf

Kolb D. ( 1 9 8 4 ) : E x p e r i e n t i a l . B e l a j a r p e n g a l a m a n sebagai sumber pembelajaran dan p e m b a n g u n a n : . Englewood Cliffs, New Jersey Prentice Hall. Kolb D. ( 1 9 9 9 ) . I n v e n t a r i s a s i G a y a B e l a j a r K o l b , Versi 3. Boston: Hay Group.

Experiential Learning (Kolb)


Ringkasan: Sebuah teori empat tahap kitaran pembelajaran, pengalaman belajar teori Kolb adalah perspektif holistik yang menggabungkan pengalaman, persepsi, kognisi, dan perilaku. Pencetus: David A. Kolb (1939 -) Syarat-syarat kunci: kitaran Belajar, gaya belajar, pengalaman konkrit, pemerhatian reflektif, konseptualisasi abstrak, percubaan aktif Experiential Learning (Kolb) Membangun di atas karya sebelumnya oleh John Dewey dan Kurt Levin, Amerika pendidikan teori David A. Kolb percaya "belajar adalah proses dimana pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman" (1984, hal 38). Teori ini menyajikan model kitaran pembelajaran, yang terdiri daripada empat tahap di bawah ini. Orang mungkin bermula pada tahap apapun, tetapi harus mengikuti satu sama lain dalam urutan:

y y y y

konkrit pengalaman (atau "DO") reflektif pemerhatian (atau "DIPERHATIKAN") konseptualisasi abstrak (atau "BERPIKIR") eksperimentasi aktif (atau "RENCANA")

Gambar 1. Experiential Learning Cycle Kolb. Kolb empat tahap kitaran belajar menunjukkan bagaimana pengalaman diterjemahkan melalui refleksi ke dalam konsep-konsep, yang pada gilirannya digunakan sebagai panduan untuk percubaan aktif dan pilihan pengalaman baru.Tahap pertama, pengalaman konkrit (CE), adalah di mana peserta didik secara aktif pengalaman kegiatan seperti sesi makmal atau kerja lapangan. Tahap kedua, pemerhatian reflektif (RO), adalah ketika pelajar sedar merefleksikan kembali pengalaman itu. Tahap ketiga, konseptualisasi abstrak (AC), adalah tempat pelajar cuba konsep teori atau model dari apa yang diamati. Tahap keempat, percubaan yang aktif (AE), adalah tempat pelajar sedang cuba untuk merancang bagaimana untuk menguji model atau teori atau rancangan untuk pengalaman yang akan datang. Kolb mengenalpasti empat gaya belajar yang sesuai dengan tahap-tahap. Watak menyoroti keadaan di mana peserta didik belajar lebih baik. Watak ini:

y y y y

assimilators, yang belajar lebih baik bila disajikan dengan teori-teori logik suara untuk mempertimbangkan convergers, yang belajar lebih baik bila dilengkapi dengan aplikasi praktikal dari konsep-konsep dan teori accommodators, yang belajar lebih baik bila dilengkapi dengan "tangan-on" pengalaman divergers, yang belajar lebih baik bila dibenarkan untuk mengamati dan mengumpulkan pelbagai maklumat

Untuk maklumat lebih lanjut, lihat:

Kolb, David A. 1984. Experiential Learning: Pengalaman sebagai Sumber Belajar dan Pembangunan. Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, NJ

david a. Kolb pengalaman belajar


model David A. Kolb 'pengalaman belajar dapat dijumpai dalam banyak perbincangan teori dan amalan pendidikan orang dewasa, pendidikan formal dan belajar sepanjang hayat. Kami berangkat model, dan mengkaji kemungkinan dan masalah.
isi: pengenalan david a. Kolb Kolb david pada belajar pengalaman Kolb david pada gaya belajar isu perkembangan - Jarvis pada belajar panduan untuk membaca link bagaimana mengutip bahagian ini

Saat Stephen Brookfield (1983: 16) berkomentar, penulis di bidang experiential learning cenderung menggunakan istilah dalam dua pengertian kontras. Di satu sisi istilah ini digunakan untuk menggambarkan jenis pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang diberi peluang untuk mendapatkan dan menggunakan pengetahuan, kemahiran dan perasaan dalam suasana langsung dan relevan. belajar Experiential demikian melibatkan, 'pertemuan langsung dengan fenomena yang sedang dipelajari daripada hanya memikirkan tentang pertemuan, atau hanya mempertimbangkan kemungkinan melakukan sesuatu tentang hal itu. " (Borzak 1981: 9 dikutip di Brookfield 1983). Ini semacam pembelajaran ini ditaja oleh suatu institusi dan mungkin digunakan dalam program latihan untuk profesi seperti kerja sosial dan pengajaran atau dalam kajian lapangan program seperti untuk pentadbiran sosial atau kursus geografi.

Jenis kedua experiential learning adalah 'pendidikan yang terjadi sebagai penyertaan langsung dalam peristiwa-peristiwa kehidupan' (Houle 1980: 221). Di sini belajar tidak ditaja oleh beberapa lembaga pendidikan formal, tetapi oleh masyarakat itu sendiri. Ini adalah proses belajar yang dicapai melalui refleksi atas pengalaman sehari-hari dan merupakan cara yang kebanyakan dari kita belajar kita. Sebahagian besar kesusasteraan tentang pengalaman belajar, sebagai komen Peter Jarvis (1995: 75), 'sebenarnya tentang belajar dari pengalaman primer, iaitu pembelajaran melalui pengalaman rasa'. Dia melanjutkan, 'sayangnya cenderung untuk mengecualikan idea pengalaman kedua seluruhnya'. Jarvis juga menarik perhatian pada perbezaan penggunaan istilah, mengutip Weil dan McGill's (1989: 3) kategorisasi pengalaman belajar menjadi 'kampung' empat: Desa Salah satunya adalah terutama berkaitan dengan menilai dan akreditasi belajar dari kehidupan dan pengalaman kerja .... Dua Desa menumpukan pada pengalaman belajar sebagai asas untuk membawa perubahan dalam struktur ... pendidikan pasca-sekolah .... Tiga Desa menekankan pengalaman belajar sebagai asas untuk meningkatkan kesedaran kumpulan .... Empat Desa prihatin tentang pertumbuhan peribadi dan kesedaran diri. Ini 'kampung' pendekatan mempertahankan fokus pada pengalaman primer (dan tidak benar-benar problematize pengertian pengalaman sendiri). Jarvis (1995: 77-80) membuat kes untuk menjadi perhatian bagi pengalaman sekunder atau secara tidak langsung (terjadi melalui komunikasi linguistik). Walaupun sudah ada tambahan berbagai literatur, seperti di atas, itu adalah karya David A. Kolb (1976, 1981; 1984) dan persatuan-nya Roger Fry (Kolb dan Fry 1975) yang masih menyediakan titik acuan pusat untuk perbincangan. Ini dari pekerjaan Kolb telah terjadi sastera yang tumbuh di sekitar pengalaman belajar dan ini adalah indikasi perhatian yang lebih besar ke daerah ini oleh pengamal - terutama dalam bidang pendidikan tinggi.bunga David Kolb terbaring dalam menjelajah proses yang berkaitan dengan pembuatan rasa pengalaman konkrit - dan gaya yang berbeza dari pembelajaran yang mungkin terlibat. Dalam hal ini ia memanfaatkan jelas dari kerja Piaget, Dewey dan Lewin . David A. Kolb David A. Kolb adalah Profesor Kelakuan Organisasi di Sekolah Weatheread of Management. Ia bergabung dengan Sekolah tahun 1976. Lahir tahun 1939, Kolb menerima Batchelor of Arts dari Knox College pada tahun 1961, MA dari Harvard pada tahun 1964 dan gelar Doktor dari Harvard pada tahun 1967. Selain karyanya pada pengalaman belajar, David A. Kolb juga dikenali atas sumbangannya untuk berfikir sekitar perilaku organisasi (1995a, 1995b). Dia mempunyai minat pada sifat perubahan individu dan sosial, pengalaman belajar, pembangunan kerjaya dan eksekutif dan pendidikan profesional.

David Kolb dalam pengalaman belajar David A. Kolb (dengan Roger Fry) mencipta model terkenal keluar dari empat elemen: pengalaman konkrit, pemerhatian dan refleksi, pembentukan konsep-konsep abstrak dan ujian dalam situasi yang baru. Ia mewakili ini dalam pembelajaran lingkaran pengalaman yang terkenal yang melibatkan (1) pengalaman konkrit diikuti oleh (2) pemerhatian dan pengalaman diikuti oleh (3) konsep-konsep abstrak membentuk diikuti oleh (4) ujian dalam situasi baru (setelah Kurt Lewin ). Ini adalah model yang muncul waktu dan lagi. Kolb dan Fry (1975) berpendapat bahawa kitaran belajar boleh mula pada salah satu daripada empat mata - dan bahawa itu benar-benar harus didekati sebagai uli terus menerus. Namun, disarankan agar proses pembelajaran sering bermula dengan orang yang melakukan tindakan tertentu dan kemudian melihat kesan daripada tindakan dalam situasi ini. Selepas ini, langkah kedua adalah memahami kesan dalam contoh tertentu sehingga jika tindakan yang sama diambil dalam keadaan yang sama akan mungkin untuk menjangka apa yang akan mengikuti dari tindakan. Dalam pola ini langkah ketiga akan memahami prinsip umum di mana contoh tertentu jatuh. Generalisasi mungkin melibatkan tindakan atas berbagai keadaan untuk mendapatkan pengalaman di luar contoh khusus dan menyarankan prinsip am. Memahami prinsip umum tidak bererti, dalam urutan ini, kemampuan untuk mengekspresikan prinsip dalam media simbolik, iaitu kemampuan untuk memasukkannya ke dalam kata-kata. Ini bermakna hanya kemampuan untuk melihat hubungan antara tindakan dan kesan rentang keadaan. (Coleman 1976: 52). Seorang pendidik yang telah belajar dengan cara ini mungkin mempunyai pelbagai Peraturan praktikal atau generalisasi tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi yang berbeza. Mereka akan boleh mengatakan tindakan apa yang harus diambil ketika mengatakan, ada ketegangan antara dua orang dalam kumpulan, tetapi mereka tidak akan dapat verbalisasi tindakan mereka dalam hal psikodinamik atau sosiologis. Ada demikian dapat kesulitan tentang pemindahan dari mereka belajar untuk tatacara lain dan situasi. Ketika prinsip umum difahami, langkah terakhir, menurut David Kolb adalah aplikasi melalui tindakan dalam keadaan baru dalam rentang generalisasi. Dalam beberapa perwakilan pengalaman belajar langkah ini, (atau yang seperti mereka), kadang-kadang direpresentasikan sebagai sebuah gerakan melingkar. Pada kenyataannya, jika pembelajaran telah berlaku proses boleh dilihat sebagai uli. Aksi berlangsung di satu set keadaan yang berbeza dan pelajar kini mampu menjangka kemungkinan kesan tindakan. Dua aspek boleh dilihat sebagai hal patut dicatat: penggunaan konkrit, pengalaman 'di sinidan-sekarang' untuk menguji idea-idea, dan penggunaan umpan balik untuk perubahan amalan dan teori (Kolb 1984: 21-22). Kolb menyertai ini dengan Dewey untuk menekankan sifat perkembangan latihan, dan dengan Piaget untuk apresiasi perkembangan kognitif. Dia bernama modelnya sehingga menekankan link dengan Dewey, Lewin dan Piaget, dan untuk menekankan pengalaman memainkan peranan dalam belajar. Dia berharap untuk membezakannya dari teori-teori kognitif daripada proses pembelajaran (lihat Coleman 1976).

David Kolb pada gaya belajar David Kolb dan Roger Fry (1975: 35-6) menyatakan bahawa pembelajaran yang berkesan memerlukan pemilikan empat kemampuan yang berbeza (seperti yang ditunjukkan pada setiap tiang model mereka): kemampuan pengalaman konkrit, kemampuan pemerhatian reflektif, konseptualisasi kemampuan abstrak dan kemampuan percubaan aktif. Sedikit kita boleh pendekatan 'ideal' dalam hal ini dan cenderung, mereka berpendapat, untuk mengembangkan suatu kekuatan, atau orientasi pada, di salah satu kutub masing-masing dimensi. Sebagai hasilnya, mereka mengembangkan persediaan gaya belajar (Kolb 1976) yang direka untuk menempatkan orang-orang di garis antara pengalaman konkrit dan konseptualisasi abstrak, dan percubaan aktif dan pemerhatian reflektif.Menggunakan Kolb dan Fry meneruskan untuk mengenalpasti empat gaya belajar asas. Kolb dan Fry pada gaya belajar (Tennant 1996) Gaya belajar Converger Belajar ciri-ciri Abstrak konseptualisasi + percubaan aktif Penerangan kuat dalam aplikasi praktikal dari ideaidea Bisa tumpuan pada penalaran hipodeduktif pada masalah tertentu Emosional Memiliki kepentingan sempit Diverger Konkrit pengalaman + pemerhatian reflektif Berketerampilan kuat dalam kemampuan imajinatif baik menghasilkan ideaidea dan melihat halhal dari perspektif yang berbeza Tertarik pada orang Budaya kepentingan yang luas Assimilator Abstrak konseptualisasi + pemerhatian reflektif Kemampuan yang kuat untuk mencipta model teoritis unggul dalam penalaran induktif Peduli dengan konsep-

konsep abstrak daripada orang Accommodator Konkrit pengalaman + percubaan aktif Kekuatan terbesar adalah melakukan halhal Lebih dari seorang pengambil risiko Prestasi yang baik apabila diperlukan untuk bertindak balas terhadap keadaan akan Memecahkan masalah secara intuitif

Dalam mengembangkan model Kolb dan Fry telah membantu, bersama-sama dengan Witkin (1950), telah membantu untuk mencabar model-model pembelajaran yang berusaha untuk mengurangkan potensi untuk satu dimensi seperti kecerdasan (Tennant 1997: 91). Mereka juga mengakui bahawa ada kekuatan dan kelemahan yang berkaitan dengan gaya masing-masing (dan yang sedang 'dikunci ke dalam' satu gaya boleh meletakkan pelajar di kedudukan yang kurang menguntungkan yang serius). Namun, ada beberapa masalah dengan model. Isu Di sini saya ingin mencatat enam isu utama yang timbul dari model Kolb: Hal ini memberikan perhatian yang mencukupi untuk proses refleksi (lihat Boud et al 1983). Sementara 's skim' David A. Kolb telah berguna dalam membantu kami dalam merancang kegiatan pembelajaran dan membantu kami untuk menyemak hanya peserta didik dapat secara berkesan terlibat ', mereka berkomentar,' itu tidak membantu ...untuk mengungkap unsur refleksi itu sendiri '(ibid.: 13), lihat refleksi . Tuntutan yang dibuat selama empat gaya belajar yang berbeza yang melampaui batas (Jarvis 1987; Tennant 1997). Sebagai Tennant (1997: 91) komen, walaupun keempatempat gaya belajar rapi pas dengan dimensi yang berbeza daripada model pembelajaran pengalaman, hal ini tidak selalu mengesahkan mereka. David Kolb adalah mengajukan sebuah gaya belajar tertentu. Masalahnya di sini adalah bahawa pembelajaran pengalaman tidak berlaku untuk semua situasi. Ada alternatif - seperti asimilasi maklumat. Ada juga yang lain seperti menghafal. Masing-masing mungkin sesuai untuk situasi yang berbeza (lihat Jarvis bawah). Model ini mengambil akaun sangat kecil pengalaman budaya yang berbeza / keadaan (Anderson 1988). Persediaan ini juga telah digunakan dalam langkah yang cukup terhad budaya (suatu pertimbangan penting jika kita pendekatan pembelajaran sebagai terletak iaitu dipengaruhi oleh lingkungan). Sebagai Anderson (1988, dikutip dalam

Tennant 1996) menyoroti, ada keperluan untuk mengira perbezaan dalam gaya kognitif dan komunikasi yang berasaskan budaya. Di sini kita perlu menghadiri untuk model yang berbeza dari kedirian - dan sejauh mana ini mungkin berbeza dari 'barat' andaian yang menyokong Kolb dan model Fry. Idea ladders atau langkah-langkah tidak duduk baik dengan realiti berfikir .Ada masalah di sini adalah bahawa urutan. Seperti Dewey (1933) mengatakan dalam kaitannya dengan refleksi sejumlah proses boleh berlaku sekaligus, tahap boleh melompat. Dengan cara ini menyajikan hal-hal agak terlalu rapi dan sederhana lihatrefleksi . sokongan empirikal untuk model ini adalah lemah (Jarvis 1987; Tennant 1997).Pangkalan kajian awal kecil, dan hanya ada sejumlah kajian yang telah berusaha untuk menguji atau melayari model (seperti Jarvis 1987). Selain itu, persediaan gaya belajar 'tidak mempunyai kapasiti untuk mengukur tahap integrasi gaya belajar' (Tennant 1997: 92). Hubungan pembelajaran proses untuk pengetahuan adalah bermasalah.Sebagai Jarvis (1987) kembali menunjukkan, David Kolb mampu menunjukkan bahawa belajar dan pengetahuan sangat erat berkaitan. Namun, dua masalah muncul di sini.David Kolb tidak benar-benar mengeksplorasi sifat pengetahuan dalam setiap kedalaman.Dalam bab lima dari Experiential Learning ia membincangkan struktur pengetahuan dari apa yang pada dasarnya perspektif psikologi sosial. Dia tidak benar-benar terhubung dengan perdebatan yang kaya dan pelbagai tentang sifat pengetahuan yang berkobar selama berabad-abad dalam falsafah dan teori sosial. Ini bermakna bahawa saya tidak berfikir dia benar-benar menangkap pelbagai cara mengetahui. Sebagai contoh, Kolb menumpukan pada proses dalam fikiran individu, daripada melihat pembelajaran sebagai berada. Kedua, untuk David Kolb, belajar prihatin dengan pengeluaran pengetahuan.'Knowledge hasil dari kombinasi menggenggam pengalaman dan mengubahnya' (Kolb 1984: 41). Di sini kita boleh kontras kedudukan ini dengan Paulo Freire . Fokusnya adalah pada maklumat, tindakan yang dilakukan ( praksis ). Memandangkan masalah ini kita harus mengambil beberapa rawatan mendekati visi David Kolb pembelajaran pengalaman. Namun, seperti Tennant (1997: 92) menunjukkan, 'menyediakan model rangka kerja yang sangat baik untuk perancangan kegiatan belajar mengajar dan dapat bermanfaat digunakan sebagai panduan untuk memahami kesulitan belajar, kaunseling vokasional, konsultasi akademik dan sebagainya'. Perkembangan - Peter Jarvis pada (pengalaman) pembelajaran Jarvis (1987, 1995) ditetapkan untuk menunjukkan bahawa ada sejumlah tanggapan terhadap situasi belajar yang berpotensi. Dia menggunakan model Kolb dengan sejumlah kumpulan dewasa yang berbeza dan meminta mereka untuk menjelajahinya berdasarkan pengalaman mereka sendiri belajar. Dia kemudian mampu mengembangkan suatu model yang membolehkan laluan yang berbeza. Beberapa ini adalah non-learning, beberapa pembelajaran non-reflektif, dan beberapa pembelajaran reflektif. Untuk melihat kita perlu menelusuri keluar lintasan pada diagram yang ia hasilkan.

direproduksi dari Jarvis 1994 Non-belajar: Praduga (tempat 1-4). Ini adalah tempat orang berinteraksi melalui perilaku bermotif.Mengatakan halo dll Non-pertimbangan (1-4). Di sini orang tersebut tidak merespon situasi belajar yang berpotensi. Penolakan (tempat 1-3 sampai 7 hingga 9). Non-reflektif: Pra-sedar (tempat 1-3 untuk 6 baik 4 atau 9). Borang ini terjadi pada setiap orang sebagai akibat dari pengalaman kerana dalam kehidupan sehari-hari yang tidak benar-benar berfikir tentang. Menggelapkan seluruh permukaan. Amalan (tempat 1-3 untuk 5 hingga 8 ke 6 ke baik 4 atau 9). Secara tradisional ini telah dihalang pada hal-hal seperti latihan untuk pekerjaan manual atau memperoleh kemahiran fizikal tertentu. Hal ini juga dapat merujuk pada pengambilalihan bahasa itu sendiri. Menghafal (tempat 1-3 untuk 6 dan mungkin 8 menjadi 6 dan kemudian ke 4 atau 9) Reflektif belajar: Kontemplasi (tempat 1-3 untuk 7 hingga 8 ke 6 ke 9). Di sini, orang menganggap itu dan membuat keputusan intelektual tentang hal itu.

Reflektif amalan (tempat 1-3 (untuk 5) hingga 7 untuk 5 hingga 6 hingga 9). Hal ini berhampiran dengan apa yang disebutnya sebagai relfection Schon dan berada dalam tindakan. Pengalaman belajar (tempat 1-3 hingga 7 5 hingga 7 hingga 8 ke 6 ke 9). Cara di mana pengetahuan pragmatik mungkin boleh dipelajari. Sementara ini merupakan tambahan yang berguna untuk pemikiran kita tentang belajar, sejumlah masalah tetap ada. Masih ada masalah sekitar urutan - banyak hal yang mungkin terjadi sekaligus, tetapi model Jarvis 'jatuh ke dalam perangkap berfikir panggung. Seperti pekerjaan Kolb ada pangkalan eksperimental terhad untuk menyokongnya. Kami juga boleh bertanya, apakah ini adalah bentuk yang berbeza atau laluan - atau mereka boleh dikumpulkan bersama dalam sebuah cara yang berbeza dan lebih kompak.

David Kolb, Teori Belajar Experiential dan ESL


Curtis Kelly ctskelly [at] [at] gray.plala.or.jp Jogakuin Heian College (Osaka, Jepun) Ini akan akan dua puluh tahun, namun Teori Experiential Belajar mempunyai sedikit kehadiran ESL. "Experiential" belajar tidak hanya "lapangan" atau "praksis" (yang menghubungkan pembelajaran dengan situasi kehidupan nyata) walaupun merupakan asas untuk pendekatan ini, merupakan sebuah teori yang mendefinisikan proses kognitif belajar. Secara khusus, beliau menegaskan pentingnya refleksi kritis dalam belajar. Seperti yang akan kita lihat, David Kolb adalah salah satu penyumbang utama.

Latar Belakang: 20th Century Teori Pembelajaran


Menurut pendapat saya, acara tunggal terbesar dalam abad ini yang telah membentuk pandangan kita tentang pengajaran ini tidak berlaku dalam bidang pendidikan pada semua, melainkan, dalam psikologi. Itu adalah perubahan dramatik pada awal tahun enam puluhan dari pandangan reduksionis perilaku manusia untuk melihat nonreduksionis. Pada separuh pertama abad ini, pandangan reduksionis perilaku manusia behaviorialism - didominasi lapangan. Behaviorialism, pandangan Pavlov pembelajaran manusia yang dibangunkan oleh Watson, Thorndike Hull dan mencapai masa kejayaannya pada tahun 1950, dalam karya BF Skinner tentang operant psikologi dan penguatan. Itu reduksionis kerana menggunakan "kotak hitam" pendekatan yang berpusat di Empirisisme, seperti pendekatan ahli kimia mungkin digunakan. Kerana seseorang tidak dapat mengamati apa yang terjadi di otak, kita harus menyekat pengukuran kita dan teori-teori untuk semata-mata apa yang sedang berlaku di stimulus - dan apa yang keluar - respon. Pada pertengahan abad, pandangan SR begitu kuat sehingga mendominasi bidang-bidang ilmu pengetahuan manusia juga:,

pendidikan linguistik dan sosiologi. Namun seperti pandangan yang dimudahkan kiri banyak yang harus diinginkan. Pengkondisian klasik saja tidak bisa menjelaskan apa Jean Piaget telah mengamati, bahwa anak-anak melalui tahap-tahap perkembangan yang tidak ada hubungannya dengan rangsangan luaran. Entah bagaimana, ia mencadangkan, otak itu sendiri secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Akibatnya, tahun enampuluhan dan tujuhpuluhan melihat paparan reduksionis digantikan oleh pandangan non-reduksionis jauh lebih kompleks. istirahat itu begitu dramatik sebagai menjadi pergeseran paradigma besar. Ini terjadi dalam psikologi melalui karya Piaget - perkembangan kanak-kanak dan skim - dan Gagne - lapan kategori pembelajaran (Travers, 1977), sedangkan pada linguistik itu berlaku sebagai akibat pengenalan Noam Chomskey tentang tata bahasa transformasi. Perspektif nonreduksionis tidak mengarah terus ke Teori Experiential Belajar itu sendiri, tapi, itu melahirkan beberapa pendahulunya: tafsiran baru yang dikenali sebagai sebagai teoriteori kognitif dan Progresivisme direvitalisasi dikenali sebagai teori humanis. Teori kognitif, seperti Bloom, ditangani dengan sifat hierarki pengetahuan dalam domain kognitif, sedangkan humanis, seperti Maslow, tertumpu daripada domain afektif dan bagaimana "peserta didik cuba untuk mengendalikan proses kehidupan mereka sendiri" (Rogers, 1996, p. 100). Kedua-dua bidang mengakui pentingnya pengalaman, tetapi tidak boleh merumuskan teori yang mencukupi untuk fungsinya dalam belajar. Bahkan hingga akhir 1980, pengalaman dipandang sebagai hanya sebagai sumber rangsangan. Bahkan dalam edisi keempat Esensi Travers 'luas-digunakan Learning, buku sekolah-level Psikologi Pendidikan, tidak ada entri indeks untuk "pengalaman" dan belajar ditakrifkan sebagai "perubahan kekal relatif dalam R tanggapan sebagai hasilnya pendedahan terhadap rangsangan S. " (Travers, 1977, hal 616, 618, & 6) Namun, kajian kognitif dan humanistik menunjuk lebih dan lebih terhadap pentingnya pengalaman. Sebagai contoh, kita boleh melihat dasar-dasar teori hirarki pengalaman pada tahun 1979 Saljo tentang pandangan mahasiswa belajar. 1. Belajar membawa peningkatan pengetahuan. (Tahu banyak) 2. Belajar adalah menghafal. (Simpan maklumat untuk mengingati mudah) 3. Belajar adalah tentang pembangunan kemahiran dan kaedah, dan memperoleh fakta-fakta yang boleh digunakan sebagai diperlukan. 4. Belajar adalah tentang membuat rasa maklumat, penggalian makna dan maklumat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 5. Belajar adalah tentang pemahaman dunia melalui reinterpretasikan pengetahuan. Saljo mendapati bahawa pengalaman hidup yang lebih mahasiswa memiliki semakin besar kemungkinan mereka untuk melihat belajar sebagai proses dalaman berdasarkan pengalaman, seperti pada langkah empat dan lima, bukan sebagai suatu proses luaran seperti pada langkah satu sampai tiga. (Saljo, 1979, dirangkum dalam Banyard, 1994 hlm 303-4.) Walaupun demikian, teori belajar pengalaman tidak mendapatkan terkenal sampai karya Mezirow, Freire, Kolb dan Gregorc pada tahun 1980-an.

Experiential Teori Belajar


Pada awal 1980-an, Mezirow, Freire dan lain-lain menekankan bahawa hati belajar semua terletak pada cara kita mengalami proses, khususnya, refleksi kritis kita pengalaman.Mereka bercakap tentang belajar sebagai sebuah kitaran yang bermula dengan pengalaman, dilanjutkan dengan refleksi dan kemudian mengarah ke tindakan, yang dengan sendirinya menjadi pengalaman yang konkrit untuk refleksi (Rogers, 1996). Misalnya, guru mungkin mempunyai sebuah perjumpaan dengan seorang mahasiswa marah yang gagal ujian. Ini adalah pengalaman. Refleksi pengalaman ini akan melibatkan cuba menjelaskannya kepada diri sendiri: membandingkannya dengan pengalaman dahulu untuk menentukan apa yang sama dan apa yang unik, menganalisisnya sesuai dengan standard peribadi atau institusi, dan merumuskan tindakan menyambung ke pengalaman orang lain , seperti berbicara dengan guru lain yang juga dihadapi pelajar marah. Berbicara dengan guru lain, aksi, maka akan mengakibatkan refleksi lebih lanjut. Kolb terus menyempurnakan konsep refleksi dengan membaginya menjadi dua kegiatan belajar berasingan, mengamati dan pemprosesan. (Algonquin, 1996) sehingga Ia menambah tahap lain, yang disebut "konseptualisasi Abstrak." Sedangkan pada tahap Refleksi Kritis kita mengajukan soalan tentang pengalaman dalam hal pengalaman sebelumnya, dalam konseptualisasi Abstrak panggung, kami cuba untuk mencari jawapannya. Kami membuat generalisasi, menarik kesimpulan dan hipotesis bentuk tentang pengalaman. Tahap Aksi, dalam terang penafsiran, lalu menjadi fasa aktif Eksperimentasi, di mana kita cuba hipotesis keluar. Sebagai Kolb berkata: Konseptualisasi Abstrak: "Pada tahap ini, pembelajaran melibatkan menggunakan logik dan idea, daripada perasaan untuk memahami masalah atau situasi yang Biasanya,. Anda akan bergantung pada perancangan yang sistematik dan mengembangkan teori dan ideaidea untuk menyelesaikan masalah." Percubaan aktif: "Belajar di tahap ini mengambil bentuk aktif - bereksperimen dengan, mempengaruhi atau mengubah situasi anda akan mengambil pendekatan yang praktikal dan bimbang dengan apa yang benar-benar bekerja ...." (Hal.4)

Gambar 1. Pembelajaran kitaran Kolb meneruskan untuk mengembangkan Belajar Watak Persediaan untuk membantu peserta didik memahami kekuatan dan kelemahan. persediaan mengukur keutamaan pembelajar dalam empat tahap belajar. Pilihan daripada satu atau lebih tahap atas orang lain menunjukkan gaya belajar yang disukai. Gaya belajar adalah:

Gambar 2. Gaya pembelajaran Bagi yang berminat, salinan dari persediaan, yang disebut LSI - IIa, boleh dibeli untuk beberapa dolar dari: McBer & Company Latihan Daya Group 116 Huntington Avenue Boston, Massachusetts 02116 USA (617) 437-7080

Aplikasi
Memahami gaya belajar yang disukai seseorang mempunyai dua manfaat. Ini membantu kita memahami wilayah kami kelemahan, memberikan kita kesempatan untuk bekerja pada menjadi lebih mahir dalam mod lain atau membantu kita menyedari kekuatan kita, yang mungkin berguna dalam situasi sosial tertentu, seperti memutuskan kerjaya. Dalam sebuah lembaga ESL, penggunaan persediaan mempunyai dua manfaat bagi pelajar. Ini membantu mereka memahami gaya belajar mereka, dan dengan demikian "membuat peralihan ke tahap yang lebih tinggi fungsi peribadi dan kognitif." (Knox, 1986, p. 25) Hal ini juga membolehkan para guru untuk menutup bahan dengan cara yang paling sesuai dengan kepelbagaian kelas. Itu harus menambah, bagaimanapun,

bahawa Gaya Belajar Inventory tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat untuk memisahkan pelajar dengan gaya belajar yang berbeza. (Rogers, 1996; Kolb, 1993) Menurut pendapat saya, manfaat utama daripada penggunaan persediaan tidak terletak pada kesannya pada peserta didik, melainkan, yang berlaku pada pendidik. Terlepas dari apa hasil inventori boleh menghasilkan, kehadiran belaka reemphasizes pengalaman sebagai sebahagian penting dari belajar. Bahkan saat ini, pendidikan sebahagian besar masih esensialis, sebuah pendekatan yang mengabaikan pengalaman pelajar. Juga, seperti Brookfield menunjukkan, guru cenderung begitu peduli dengan menyajikan maklumat yang mereka mengabaikan pelajar harus mencerminkan atasnya. Sebaliknya, ia mendorong "praksis," demikian: "... Memastikan bahawa peluang untuk interaksi antara tindakan dan refleksi yang sedia secara seimbang bagi pelajar. Praxis bermakna bahawa kurikulum yang tidak dipelajari dalam beberapa jenis isolasi buatan, tapi itu idea, kemahiran, dan wawasan belajar di ruangan kelas adalah diuji dan berpengalaman dalam kehidupan nyata Penting untuk praksis adalah. kesempatan untuk merefleksikan pengalaman, sehingga pendidikan formal dimaklumkan oleh beberapa penghargaan realiti. " (Brookfield, 1990, hal 50) Teori Experiential Learning juga boleh diintegrasikan dengan cara seseorang mengajar.Sebagai contoh, selepas memperkenalkan tata bahasa baru atau titik sukar, pengajar dapat memberikan pelajar satu atau dua minit untuk berdiam diri sambil merefleksikan dan kemudian satu minit atau dua untuk membincangkan. Pembelajaran Watak Persediaan berfungsi sebagai peringatan bahawa proses dalaman perlu belajar sama peduli sebagai luaran.

Keterbatasan Teori Kolb dan Inventory


Tidak semua penulis setuju dengan teori Kolb. Rogers, untuk titik misalnya bahawa "pembelajaran meliputi tujuan, tujuan, niat, pilihan dan membuat keputusan, dan itu sama sekali tidak jelas di mana elemen ini masuk ke dalam kitaran belajar." (Rogers, 1996, hal 108) Habermas juga mencadangkan bahawa sekurang-kurangnya ada tiga jenis pembelajaran dan bahawa kita memiliki gaya belajar yang berbeza untuk masingmasing.(Rogers, 1996, hal 110) Sedangkan untuk Inventory, Kolb, sendiri, menunjukkan keterbatasan terbesar. Hasilnya hanya berdasarkan tahap perjalanan peserta didik sendiri. Ini tidak menilai keutamaan gaya belajar melalui standard atau perilaku, kerana beberapa persediaan gaya peribadi yang lain lakukan, dan hanya memberikan kekuatan relatif dalam pembelajar tersendiri, tidak dalam kaitannya dengan orang lain. Dalam kes saya sendiri, saya mendapati keputusan yang meragukan. Kata-kata dalam soalan-soalan tampak jelas dan hasilnya tidak jive dengan pandangan saya sendiri gaya belajar yang saya sukai.

Walaupun demikian, sumbangan Kolb tidak boleh diremehkan. Apapun keterbatasan mereka, dengan menyajikan model pengalaman dalam bentuk ilmiah, ia telah membantu memindahkan pemikiran pendidikan dari lokus pengajar kembali ke pelajar. Seperti banyak penyumbang utama lapangan telah menunjukkan, pengalaman sekali lagi menjadi topik perbincangan yang layak. (Brookfield, 1990; Cross, 1981; Jarvis, 1995; Kemp, 1996; Knowles, 1990, McKeachie, 1994, Peters, 1991)

Rujukan
y y y y y y y y y y

Algonquin College of Arts Terapan dan Teknologi (1996). "Belajar di Internet" URL:http://www.algonquinc.on.ca/edtech/gened/styles.html Banyard, P., & Hayes, N. (1994). Psikologi: Teori dan Aplikasi. London: Chapman & Hall. Brookfield, S. (1990). Guru terampil. San Francisco: Jossey-Bass. Cross, P. (1981). Orang dewasa sebagai Pembelajar. San Francisco: JosseyBass. Jarvis, P. (1995). Dewasa & Pendidikan Berterusan. (2nd ed.). London: Routledge. Kemp, J., Morrison, G., & Ross, S. (1996). Merancang Instruction Berkesan. New Jersey: Prentice-Hall. Knox, A. (1986). Dewasa Membantu Pelajari. San Francisco: Jossey-Bass. Knowles, M. (1990). The Learner Dewasa: Sebuah Spesies Terlantar (4 ed.). Houston: Gulf Publishing. McKeachie, WJ (1994). Tips Mengajar. Lexington: DC Heath and Company. Peters, J., Jarvis, P., et al. (1991). Pendidikan Orang Dewasa. San Francisco: Jossey-Bass. Rogers, A. (1996). Pengajaran Dewasa (2nd ed.). Buckingham: Open University Press. Saljo, R. (1979). Belajar dalam perspektif pembelajar: I. Beberapa konsep yang masuk akal. Laporan dari Institut Pendidikan. Universiti Gothenburg, 76. seperti diringkaskan dalam Psikologi: Teori dan Aplikasi. Travers, MW, (1977). Essentials Pembelajaran. (Ed 4.). New York, NY: MacMillan.