Anda di halaman 1dari 9

Soalan 1

1. Maksud: Etnisiti : rasa kekitaan susutu kumpulan etnik, wujudnya 1 kebudayaan/ sub

budaya yang jelas yang menyatukan anggotanya dengan 1 sejarah, nilai, sikap & tingkah laku yang sama. Resisimi : pandangan, pemikiran/ kepercayaan negative oleh sesuatu

kelompok sosial/ para anggotanya terhadap sesuatu kelompok lain berdasarkan perbezaaan wajah fizikal-biologikal/ ras semata-mata dan ditunjukkan secara terbuka melalui perilaku/tindakan terbuka, gabungan prejudis & kuasa yang diartik ulasi melalui diskriminasi berasaskan warna kulit dan ciri -ciri fizikal-biofizikal. Etnosentirme : kepercayaan atau rasa bangga yang wujud dalam kalangan

anggota sesebuah klelompok etnik bahawa budaya & etnisiti mereka adalah jauh lebih baik dan hebat daripada kelompok lain, perspektif yang melihat kelompok lain menerusi lensa dan kaca mata etnik sendiri. Prasangka : sikap negatif kepada anggota tertentu/ penilaian negatif.

Soalan 2

Bagaimana agama islam disebarkan...di melaka??? melalu i apa??? Dakwah ka?? Penaklukan?? Perkahwinan ka???perdagangan..
- Melalui perdagangan : pelabuhan -pelabuhan di selat Melaka Bukti : jawatan shahbandar Perkahwinan : perkahwinan secara biasa/ siadah (dengan kerabat diraja)

Bukti : Mansor Shah & Muzaffar Shah berkahwin dengan Puteri Raja Siak , puteri raja Melaka berkahwin raja Pahang & Kedah Pengislman raja dan golongan bangsawan : contohnya Megat Iskandar Shah Melaka

Soalan 3

Kalau di terengganu..bukti kedatanagn islam melaka???


Hukum Kanun Melaka

jmpa batu bersurat ..kalau di

(sebab: ia diterima dan diamal di Melaka pada waktu itu)

Soalan 4

Modenisasi merangkumi 2 aspek pertama..dr segi sosial budaya ka, politik sosial, ekonomi sosial ka..
Aspek modenisasi Ekonomi : pembangunan ekonomi, perindustrian, kadar pertumbuhan & peningkatan kualiti hidup. Politik : pembinaan negara bangsa, dasar awam, penilaian dasar awam & integrasi

Soalan 5

2 unsur penting Ketuanan politik etnik melayu..apa dia ketuanan melayu..2unsur penting yang dititik beratkan
Apakah ketuanan Melayu Perkara-perkara yang berkaitan dengan hak orang Melayu seperti dalam Perlembagaan Persekutuan 153 Hak-hak istimewa: agama Islam, Bahasa Melayu, pemilikan tanah, Raja -Raja Melayu dan keistimewaan Melayu ( perkhidmatan awam, pendidikan, biasiswa & perniagaan)

Soalan 6

Berkaitan dengan laporan...semua ini berkaitan dgn perpaduan...susun yang mana yang paling awal...antara semua laporan..cthnya..razak ka, rahman ka... 1. 2. 3. 4. 5. Razak 4 Barnes 2 Fen wu, 1 Rahman talib 3 Dasar pendidikan kebangsaan 5

1. laporan Barnes (1950) 2. laporan Fenn (1951) 3. penyata Razak (1956)

4. Ordinan Pelajaran (1957) 5. laporan Rahman Talib (1960) 6. akta Pelajaran (1961) 7. dasar Pendidikan Kebangsaan (1979)

Soalan 7

Apa kaitan dgn hubungan etnik??? Berkaitan perpaduan... Sekiranya berlaku percanggahan antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat..apa akan jadi??? Yang ada dalam perlembagaan akan diterima. Rujuk perlembagaan negara
- Sekiranya ada dalam perlembagaan, ia diluluskan Sekiranya bertentangan dengan perlembagaan, boleh didakwa

Soalan 8

Walaupun kita x buat pemerintahan secara islam...tapi kita buat juga dalam majlis syura..apa peranan syura??? Salah satunya, mengelakkan sistem pemerintahan diktator...untuk mencapai kata sepakat
Unsur dalam pemerintahan Islam Majlis syura perbincangan/ ucapan kata sepakat

kepentingan : untuk mengelak berlakunya sistem pemerintahan diktator dalam parlimen

Soalan 9

Kerajaan telah melaungkan usaha untuk membina personaliti unggul. Apakah kekuatan yang perlu ada pada diir seseorang untuk membina personaliti unggul..Kekuatan sistem pertahanan ke??ekonomi, budaya dan nilai, politik dan undang2 ka???yang mana satu... jawapan... budaya dan nilai..

Soalan 10

Selepas berlaku 13 mei, kerajaan telah mnubuhkan satu usaha untuk elakkan berlakunya perpecahan dan mengeratkan perpaduan. Rukun negara, rukun tetangga, integrasi nasional.
. Usaha kerajaan untuk mengukuhkan perpaduan & mengelak perpecahan selepas peristiwa 13 Mei Rukun Negara

Struktur..

Soalan 1 Dasar ekonomi baru ( dr bermula hingga sekarang), apa deb, bila dilancarkan? Memberi bantuan

Apakah usaha2 kerajaan untuk membasmi kemiskinan...jawapan bermula dr dia diajalankan menubuhkan felda Mardi Tekun Felcra Mara

Struktur
1. Tentang DEB (dari mula ditubuhkan hingga kini) Dilancarkan pada 1971 -1990

Tujuan

* memperbetul keseimbangan sosial ekonomi yang wujud antara wilayah & kaum *meningkatkan penglibatan bumiputera dalam bidang perniagaan & perusaha an -

Punca

*rusuhan kaum 13 Mei (sosioekonomi tidak seimbang) -

Matlamat

*mencapai perpaduan dan seimbangkan sosioekonomi -

Strategi

*membasmi kemiskinan FELDA, FELCRA,MARDI,TEKUN *menyusun semula masyarakat *menghapus pengenalan kaum mengikut ekonomi

Soalan 2 Rancanagn malaysia ke 9 , 2006 -2010 ..dia merupakan peringkat kedua perlaksanaan RPJP (rancangan jangka masa panjang ketiga) DAN JUGA FASA 2perlaksanaan WAWASAN 2020 RM 9 ada 6 cabaran..apa 6 cabaran tersebut???
Membentuk negara Malaysia yang bersatu padu serta bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik & dedikasi kepada negara Wujudkan masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram &maju (keyakinan pada diri, bangga apa yang ada, gagah hadapi masalah) Bentuk & kembangkan masyarakat demokratik yang matang, amalkan 1 demokrasi yang unggul (berasaskan muafakat & musyawarah & dicontohi oleh negara lain) Wujudkan masyarakat bermoral & beretika (warganegara yang mempunyai nilai kerohanian & keagamaan yan g utuh & standard etika yang paling tinggi) Mewujudkan masyarakat matang yang bersifat liberal & toleran (bebas amalkan adat, budaya & kepercayaan masing -masing & meletakkan kesetiaan pada negara Mewujudkan masyarakat saintifik & progresif (budaya cipta, pandangan jauh pengguna teknologi & penyumbang kepada ketamadunan & teknologi masa depan

Bentuk masyarakat berbudi & berbudaya penyayang (pentingkan masyarakat dari diri) Bentuk masyarakat yang adil ekonomi (pengagihan kekay aan adil & saksama)

Bentuk masyarakat makmur ( ekonomi mampu bersaing dinamil & ada daya ketahanan)

Soalan 3 Malayan union Bila mu ditubuhkan, sapa gabenor pertama?? Ciri2 malayan union..
y

Terbentuk hasl daripada Negeri -negeri Melayu Bersatu + Neger-neger Melyu Tidak Bersekutu + Negeri-negeri Selat Singapura dtadbr oleh seorang gabenor Kedudukan sultan dikekalkan, kekusaan sultan dikurangkan Gabenor menjalankan tugas dengan bantuan Majls Mesyuarat Kerajaan & Majlis Perundangan Pusat Gabenor General- mengawas pentadbiran MU, Sngapura & wilayah Borneo MU menjadi tanah jajahan mahkota British dengan pemusatan pentadbiran diketuai oleh Gabenor di Kuala umpur

y y y

y y

Soalan 4 Persekutuan tanah melayu Bila ditubuhkan. Apakah suruhanjaya yang terlibat dengan p enubuhan ptn Suruhanjaya reid

Suruhanjaya reid berpandukan beberapa unsur.. Apakah unsur2 penting dalam suruhanjaya reid..ada 5..
Tentang Persekutuan Tanah Melayu Ditubuhkan pada 1 Februari 1948

Reid Tujuan: kaji & syorkan perlembagaan PTM , persediaan untuk capai kemerdekaan Pengerusi: Lord William Reid Anggota: Tuan Abdul Hamid, Tuan B.S Malik, Sir William Mac Kell Unsur Suruhanjaya Reid

y y y

-pembentukan kerajaan pusat -kuasa autonomi negeri dalam bidang tertentu -kedudukan istimewa orang Melayu -perlantikan ketua negeri berperlembagaan -kekalkan hak istimewa orang Melayu

Esei.

1. Berkaitan dengan masyarakat pluralistik (PERCAMPURAN ANTARA BEBERAPA ETNIK DAN JUGA BANGSA) di melaka 2. Apakah faktor2 yang mendorong masyarakat pluralistik di alam melayu???unsur2 penarik di melaka...contoh..unsur2 penolak seperti di china... - Melaka terlindung daripada angin - Melaka aman damai 3 Untuk membentuk masyarakat pluralistik di alam melayu ada beberapa cabaran.. apakh cabaran tersebut dan impikasi daripa da cabaran tersebut.. 1. Cabaran sosial= kerana sistem pendidikan yang berasingan..

Tentang masyarakat prularstk y

Faktor yang mendorong masyarakat pluralistik di Alam Melayu (Melaka)


Perdagangan antarabangsa

-kedudukan strategik (laluan selat Melaka) -mudah dapat bekalan makanan,berdagang & membaki kapal

-pedagang wujudkan interaksi dan galak asimilasi meallui perkahwinan campur


y

Pemerintahan

-perlembagaan Melaka dilaksana berdasarkan Islam (Kanun Melaka&Undang undang laut Melaka) -pemerintahan diploma si & terbuka -sultan/pembesar mempunyai misi & visi yang hebat
y

Kependudukan

-proses penghijrahan berlaku secara alamiah/semula jadi tanpa paksaan -interaksi aktif falam kalangan pelbagai bangsa & kaum di Melaka -akomodasi antara pedagang cina dan india den gan penduduk tempatan
y

Kebudayaan

-keterbukaan pemerintah empayar Melaka -melaka maju sebagai pelabuhan utama dunia, hasil rempah ratus sebagai daya tarikan, keselamatan Selat Melaka -melaka menjadi kota metropolitan serta kota multi budaya. Contohnya wuju d masyarakat baru seperti masyarakat baba nyonya.

Unsur-unsur penarik di Melaka

(Same dengan faktor di atas) y y

Unsur-unsur penolak di negara tersebut


Peperangan saudara ( di China) - keadaan tidak tenteram, miskin Sistem pemerintahan-sistem kuku besi

Cabaran membentuk masyarakat pluralistk di Alam melayu Agama

-kepercayaan bahawa agama hanya untuk individu sahaja kerana agama dianggap sebagai penyumbang perselisihan pendapat -penyatuan dilakukan oleh ilmu sainskerana diterima sebagai ilmu penting & asas dalam kehidupan seseorang -kesan: penjajah British mentadbir pentadbiran Tanah Melayu & adat istiadat Melayu

Pentadbiran

-berlaku pengagihan kuasa -3 unsur : kehakiman, eksekutif & perundingan -masing-masing jalankan tugas dalam bidang masing-masing
y

Ekonomi

-pengagihan ekonomi mengikut etnik/kaum -orang Melayu : nelayan & petani tinggal di kampong, miskin -orang Cina : berniaga &berlombong di bandar & kawasan lombong -orang India : peladang (penoreh getah&sawit) di estet

Sosial

-tiada perpaduan -sebab: sistem pendidikan berasingan -berlaku tidak puas hati di kalangan & pentadbir