Anda di halaman 1dari 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

JOB SATISFACTION SURVEY


Paul E. Spector Department of Psychology University of South Florida
Copyright Paul E. Spector 1994, All rights reserved.

Sangat tidak setuju much

Sederhana tidak setuju

Sedikit tidak setuju

Sedikit setuju

Sederhana setuju

Sangat setuju

setumoderately

BACA SOALAN DAN TANDAKAN PETAK YANG PALING DEKAT MEWAKILI PANDANGAN ANDA 1=sangat tidak setuju; 2=sederhana tidak setuju; 3= sedikit tidak setuju 4= sedikit setuju; 5= sederhana setuju; 6= sangat setuju

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Saya berasa dibayar adil dan bersesuaian dengan kerja yang saya lakukan. Terdapat terlalu sedikit kesempatan untuk mendapat promosi dalam pekerjaan saya. Penyelia saya cukup berkebolehan dalam melaksanakan kerjanya. Saya tidak berpuas hati dengan faedah yang saya terima. Ketika saya melakukan kerja dengan baik, saya menerima penghargaan yang berpatutan Banyak peraturan dan prosedur kerja menyusahkan saya untuk melakukan kerja dengan baik. Saya suka orang yang saya berkerja bersama. Kadang kala, saya berasa bahawa kerja saya tidak bermakna. Komunikasi agak baik dalam organsasi ini . Kenaikan gaji jarang berlaku . Mereka yang bekerja dengan baik lebih berpeluang mendapat kenaikan pangkat. Penyelia saya tidak adil terhadap saya. Faedah pekerjaan yang kami terima adalah sebaik yang ditawarkan oleh organisasi lain. Saya berasa bahawa kerja saya tidak dihargai . Usaha saya untuk bekerja dengan baik jarang dihalang oleh pita merah. Saya mesti berkerja lebih keras kerana rakan sekerja saya yang tidak berkebolehan Saya suka perkara yang saya lakukan di tempat kerja. Bagi saya, sasaran organisasi ini tidak jelas. Saya berasa kurang dihargai apabila saya berfikir mengenai gaji yang dibayar kepada saya. Pekerja di sini melanjutkan karier mereka sama cepat seperti di organisasi lain. Penyelia saya menunjuk terlalu sedikit minat dalam perasaan pekerja bawahannya . Pakej faedah pekerjaan kami sama seperti organsasi lain .

1 .. 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

JOB SATISFACTION SURVEY


Paul E. Spector Department of Psychology University of South Florida
Copyright Paul E. Spector 1994, All rights reserved.

Sangat tidak setuju much

Sederhana tidak setuju

Sedikit tidak setuju

Sedikit setuju

Sederhana setuju

Sangat setuju

setumoderately

BACA SOALAN DAN TANDAKAN PETAK YANG PALING DEKAT MEWAKILI PANDANGAN ANDA 1=sangat tidak setuju; 2=sederhana tidak setuju; 3= sedikit tidak setuju 4= sedikit setuju; 5= sederhana setuju; 6= sangat setuju 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Terlalu sedikit ganjaran diberikan kepada mereka yang bekerja di sini. Saya mempunyai terlalu banyak kerja . Saya suka rakan sekerja saya. Saya sering berasa bahawa saya tidak tahu tentang apa yang sedang berlaku dalam organisasi ini. Saya berasa bangga dengan kerja saya. Saya berasa puas dengan kenaikan gaji saya . Kami tidak mendapat faedah yang sepatutnya kami terima. Saya suka penyelia saya. Saya mempunyai terlalu banyak kerja menulis. Saya berasa usaha saya tidak diberi ganjaran yang sepatutnya . Saya berpuas hati dengan peluang promosi saya . Terlalu banyak pertengkaran dan perselisihan yang berlaku di tempat kerja saya. Saya suka melaksanakan kerja saya. Tugas kerja yang diberikan tidak dijelaskan dengan sepenuhnya .

*This Malay version was translated in 2010, and managed by Tan Soo Luan.

2 .. 2