Anda di halaman 1dari 24

KONSONAN DAN DIFTONG

KONSONAN
Dalam bahasa Melayu,ada 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf konsonan Bunyi: 26 bunyi Selain huruf vokal lima daripada bunyi ialah gabungan dua lambang konsonan: gh,kh,ng,ny,sy.

HURUF

FONEM

AWAL

TENGAH

AKHIR

b c d f g gh

/b/ /c/ /d/ /f/ /g/ / /

batik cawan darah fakir gatal ghaib

kabus kuaci badak kafir dagu maghrib

kebab Mac abad alaf monolog mubaligh

Fonem /h/ /j/ /k/ /x/ /l/ /m/

Huruf h j k kh l m

Depan halia jalan ketam khusus laju masak

Tengah sahabat anjing basikal akhir ralat lemah

Belakang buah kolej retak tarikh kapal hitam

FONEM

HURUF

AWAL

TENGAH

AKHIR

/n/ / / / / /p/ /q/ /r/

n ng ny p q r

naga ngilu nyanyi padam quran resam

anak angin hanya upih wuquf garam

dahan pusing

siap buraq segar

Fonem /s/ / / /t/ /v/ /w/ /y/ /z/

Huruf s sy t v w y z x

Depan sama syarat tolak variasi waris yakin zalim xenon

Tengah asli munsyi ganti universiti sawi saya lazat -

Belakang pentas Quraisy sukat -

LIMA PERUBAHAN HURUF KONSONAN

Tanda koma di atas () yang sepadan dengan huruf Jawi Hamzah , dihapuskan jika membuka suku kata.

masaalah menjadi masalah soal menjadi soal

Tanda koma di atas () digantikan dengan huruf konsonan k jika menutup suku kata. Enchi menjadi encik Dato menjadi datuk

Daripada 26 huruf konsonan, tiga huruf diperkenalkan secara tetap q, v, dan x. Q berpadanan dengan huruf Jawi Qaf, untuk kata atau istilah agama. Qariah Qunut

Huruf v, yang lazimnya untuk mengeja kata bahasa Inggeris, atau bahasa asing yang lain, dipangkal kata atau dipangkal suku kata.

Versi Subversi v

Huruf ve di akhir kata ditukar menjadi huruf f. Contoh:

active menjadi aktif

Huruf x , digunakan pada pangkal kata istilah khusus, tidak ditukar menjadi z. Contoh:

xenon menjadi xenon

Lima perubahan huruf konsonan daripada ejaan lama kepada ejaan rumi baru.

Ch menjadi c chachat menjadi cacat chuchi menjadi cuci

Dh menjadi d

dharab menjadi darab khadi menjadi kadi

Dz menjadi z

bedza menjadi beza dzalim menjadi zalim

Sh menjadi sy

mashor menjadi masyhur sharat menjadi syarat

Th menjadi s Ithnain menjadi Isnin mithal menjadi misal

Huruf konsonan C dan Ch Perkataan Cina yang dieja C (dengan huruf besar C) bermaksud nama khas orang cina di luar negara Republik Rakyat China, iaitu orang, kaum , kebudayaan dan bahasa Cina di Malaysia dan di tempat-tempat lain. Pertubuhan Cina Selangor Selamat Tahun Baru Cina

Perkataan Cina dengan huruf c yang kecil. Apabila digunakan untuk pengertian umum: bunga cina teh cina kecina-cinaan

Perkataan China Khusus untuk menulis nama negara Republik Rakyat China, yakni menurut ejaan yang biasa digunakan di dunia antarabangsa. Republik Rakyat China Tanah Besar China negeri China

Perkataan China digunakan juga untuk nama tempat di Malaysia yang sudah lama dieja dengan huruf Ch. Contoh: Bukit China Laut China Selatan

Nama khas Perancis dieja dengan huruf c sahaja. Contoh: Perancis pernah menjuarai kejohanan bola sepak dunia

DIFTONG
Dalam bahasa Melayu,ada tiga fonem diftong yang dilambangkan oleh tiga pasang huruf vokal.

Fonem /ai/ /au/ /oi/

Huruf ai au oi

Depan aising aurat oidium

Tengah Belakang syaitan pakai fauna boikot harimau amboi

SEKIAN, WASSALAM