Anda di halaman 1dari 33

Pembelajaran Berasaskan Projek

07/23/11

Bahan ini diadaptasi daripada ProgramWorkshop Enhancement Intel Teach. Intel Malaysia

HASIL PEMBELAJARAN SESI INI:

Memahami elemen asas perancangan PBL Merancang dan membuat draf perancangan PBL Menilai perancangan berdasarkan elemen asas PBL

PERLAKSANAAN SESI
WARMING UP IMBASAN KEMBALI TENTANG PBL (10 minit) INPUT PENGENALAN ELEMEN ASAS PBL: GRASP (15 minit) PERBANDINGAN PEMBELAJARAN BERASASKAN AKTIVITI VS PROJEK LATIHAN PERBINCANGAN KUMPULAN (20 minit) PENYEDIAAN DRAF PERANCANGAN ASAS PBL (40 minit) OUTPUT PEMBENTANGAN KUMPULAN TERPILIH (30 minit) PENILAIAN & KOMEN (15 minit)

(5 minit)

PENUTUP SESI SOAL-JAWAB (10 minit) PENILAIAN SESI & REFLEKSI PEMBELAJARAN (20 minit) LANGKAH SETERUSNYA.. : PERANCANGAN PERLAKSANAAN PBL (15 minit)

Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP)

Apa dia???

PBP Sekilas Pandang


Kaedah P&P Bersistematik Berorientasikan Tugasan dan Hasil

PBP

Pembelajaran yang Menyeronokkan

Penaksiran yang sahih

Berasaskan Kemahiran

Adapted from Educational Technology Division, Ministry of Education (2006)

Anjakan Paradigma
Sebelum
Guru memindahkan pengetahuan Pelajar mendengar secara pasif Menghafal <pengetahuan & konsep Soalan tertutup spt menyoal apa Struktur berasingan menekankan hasil

Kini & Masa Depan


Guru memimpin dan kerja bersama dengan pelajar Pelajar terlibat secara aktif

Berfikir <hubungkait & integrasi

Soalan terbuka spt menyoal mengapa, bagaimana? Perkembangan berasaskan senario dan menekankan hubung kait Menekankan kolaborasi

Menekankan hasil individu

Pelajar berhijrah..
Dari mengikut arahan ---> melaksanakan aktiviti pembelajaran terarahkendiri Dari menghafal dan mengulang ---> meneroka, mengabung-jalin dan menyampaikan Dari mendengar dan bertindak balas --- > berkomunikasi dan menerima tanggung jawab
7

Pelajar berhijrah
Dari mengetahui fakta, istilah dan isi kandungan --- > memahami proses Dari teori --- > mengaplikasi teori Dari bergantung kepada guru --- > keupayaan kendiri

PBP dan TMK


Daya Tarikan Tinggi = Alat yang berkesan Carian Maklumat Komunikasi Mengurus perkembangan projek Penerbitkan hasil / memindahkan maklumat

Ciri PBP
Mengurus kurikulum melalui pendekatan penyelesaian masalah dan projek. Melibatkan pelajar sebagai pemegang amanah (stakeholders). Mewujudkan persekitaran pembelajaran di mana guru membimbing dan memudahcara untuk pelajar mencapai tahap kefahaman yang lebih mendalam.

10

Membina idea tentang projek


G (Matlamat) R (Peranan) A (Kumpulan Sasar) S (Set Tugasan & Penyelesaian) P (Hasilan) E (Penaksiran)
11

Matlamat

(Goal)

Catatkan matlamat projek. Nyatakan hasilan yang dijangka Contoh: Untuk mengkaji kepentingan hutan dan kesan-kesan aktiviti manusia ke atas kelestariannya

12

Peranan

(Role)

Guru perlu menentukan peranan pelajar supaya mereka memahami dan menghubung-kait dengan kehidupan sebenar. Contoh:

Pelajar memainkan peranan sebagai pegawai dari Jabatan Hutan.

13

Kumpulan Sasar

(Audience)

Tentukan khalayak yang mana pelajar akan membentang dan berkongsi dapatan dan hasil projek mereka. Contoh:

Pelajar-Pelajar di Pusat Latihan Perhutanan Malaysia

14

Tugasan dan Penyelesaian

(Set of Tasks and Solutions)

Mereka bentuk satu set aktiviti dan tugasan yang menjurus kepada Soalan Kerangka Kurikulum, isi kandungan dan hasilan projek.

Contoh:

Pelajar mempelajari faktor-faktor penerokaan hutan di tempat masing-masing. Mereka menghuraikan masalah akibat penebangan hutan dan pencerobohan manusia. Mereka mencadangkan langkah-langkah untuk memelihara dan memulihara hutan

15

Hasilan Projek

(Products)

Menentukan jenis teknologi (TMK) untuk menyediakan hasilan projek


Contoh:

Persembahan multimedia yang menghuraikan masalah penerokaan hutan dan bahaya pencerobohan hutan oleh manusia. Brosur yang mengandungi cadangancadangan untuk memelihara dan memulihara hutan.
16

Penaksiran

(Evaluation)

Menentukan pentaksiran yang digunakan oleh guru dan pelajar untuk menilai keperluan, menentukan matlamat, memantau perkembangan, memberi maklum balas, membuat refleksi ke atas keseluruhan kitaran pembelajaran. Contoh: Refleksi kendiri: Gunakan senarai semak kolaborasi untuk memastikan pelajar berada pada landasan dan mempromosi kolaborasi kalangan pelajar. Penaksiran Guru: Gunakan rubrik untuk menilai persembahan multimedia dan brosur.
17

PBP Lwn Pengajaran Berasas Aktiviti


Contoh Tema Pencemaran Pengajaran Berasas Aktiviti Pembelajaran Berasas Projek Perbezaan Keduanya
Tugasan dalam pengajaran berasas aktiviti bersifat individu antara satu sama lain dan tidak dihubung-kait dengan kehidupan sebenar. Pendekatan berasas projek mendefinisi tugasan yang merangkumi cabaran dan menyisipkan ke dalam dalam projek komuniti yang bermakna. Selain melengkapkan aktiviti dan mengenap pasti komponen bagi setiap masalah, maklumat tersebut akan digunakan semasa menyediakan penyelesaian.

Melengkapkan aktiviti yang Kenal pasti masalah berbeza untuk menunjukkan pencemaran dalam kesan pencemaran yang masyarakat. berbeza. Kenal pasti komponen bagi setiap pencemaran Tubuhkan satu pasukan petugas untuk menyiasat masalah tersebut dan sediakan penyelesaian secara teknikal masalah tersebut.

18

Bagaimana PBP dilaksanakan?

Merancang

Menyediakan Jadual

Membuat Refleksi

Melaksana & Memantau


19

Merancang
Menentukan hasil pembelajaran yang khusus Semak kandungan HSP dan SP Hubung-kait dengan kehidupan sebenar Membina Soalan Kerangka Kurikulum Membina soalan utama Sediakan soalan di mana pelajar merasakan wujudnya impak apabila menjawab soalan tersebut atau menyelesaikan masalah Menyediakan pelan taksiran Bagaimana anda tahu bahawa pelajar telah mencapai hasil pembelajaran? Apakah kriteria yang digunakan untuk menilai pelajar? Reka bentuk idea dan aktiviti projek Gunakan G R A S P E (Goal, Role, Audience, Set of Tasks and Solutions, Products, Evaluation)

20

Menyediakan Jadual
Sediakan jadual untuk komponen projek Tentukan penanda aras Permudahkan dan wajar mengikut umur pelajar

21

Contoh Jadual
Tarikh/Hari 6th September Waktu ke 3 8th September Waktu ke 6 Tugasan Pengenalan Projek Tempoh 30 min

Menentukan Kumpulan 10 min Meneliti kajian membimbing pelajar secara kumpulan menjalankan aktiviti kajian menggunakan panduan yang telah disediakan. 40 min

10th September Waktu ke 5

.
22

Melaksana dan Memantau


Patuhi jadual projek yang telah disediakan Gabung jalin pembelajaran di lapangan dan di bilik darjah Permudahcarakan proses dengan bersama mereka untuk memberi sokongan sediakan resos sediakan panduan kemukakan soalan supaya mereka berfikir dan cabar mereka untuk mempertahankan rumusan yang dikemukakan Membuat pemantauan dan penaksiran gunakan rubrik Sediakan masa untuk mereka berkongsi dan mempamerkan hasil projek
23

Membuat Refleksi
Sediakan masa untuk membuat refleksi secara individu atau kumpulan untuk mengetahui apa yang berjalan lancar atau sebaliknya Bincangkan Analisis hasil pembelajaran secara kuantitatif dan kualitatif Perkembangan profesional anda secara kuantitatif dan kualitatif Lain-lain: persepsi ibubapa, persepsi pengetua Berkongsi pengalaman dan perasaan Berkongsi idea yang boleh mencetuskan inkuri baru, projek baru Cubakan nilai apa yang telah anda lakukan dan bagaimana ianya boleh diperbaiki pada masa hadapan
24

Contoh Pakej P&P (PBP)

25

Primary School Science

Goal: To study about the concept of 3R (Recycle, Reuse, Reduce) Essential Question: How can I contribute to a better tomorrow?

26

Role and Audience


As members of the Kelab Pencinta Alam, students aim to promote the 3R concept to the school community.

27

Set of Tasks and Solutions


Students conduct research on the concept of 3R (Reduce, Reuse, Recycle) and ways to reuse solid waste (waste generated in their homes). The members of the Kelab Pencinta Alam get together to set up a Reuse Centre in the school to make use of the solid waste from the recycling bins. The students make products from the waste materials that they have collected from their homes and sell them at the Reuse Centre.
28

Products
They prepare a multimedia presentation to share information on recycling with other students.

They prepare newsletters to create awareness about some simple ways of making the best out of waste.

29

Evaluation

Student assessment to be carried out by using the following methods Multimedia Evaluation rubric Newsletter Score sheet Useful things made out of solid waste

30

RUMUSAN PBP

07/23/11

Enhancement Workshop

31

Rumusan
PBP menjadikan pembelajaran di sekolah seperti pembelajaran dalam kehidupan sebenar PBP membantu pelajar mempelari isi kandungan sama, cuma melalui cara yang berlainan Selain menguasai isi kandungan, PBP merangkumi komponen seperti kolaborasi, penyelesaian masalah, persembahan/ penyampaian dan komunikasi dengan pihak lain PBP memotivasi pelajar untuk mendalami kefahaman mengenai sesuatu isu.
32

Pembelajaran BerasaskanProjek

Kaedah P&P Bersistematik

Berorientasikan Tugasan dan Hasil

Pembelajaran yang Menyeronokkan

PBP
Berasaskan Kemahiran

Penaksiran yang sahih

Adapted from Educational Technology Division, Ministry of Education (2006)

33