Anda di halaman 1dari 29

INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN JABATAN TENAGA RAKYAT (KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA) MALAYSIA

KERTAS PENERANGAN KURSUS / TRADE SEMESTER BLOK SEGMEN OBJEKTIF PENCAPAIAN PIAWAIAN / TERMINAL PERFORMANCE OBJECTIVE No. KOD ELEKTRIKAL SEMESTER 4 IV. PROGRAM LITAR PENYENTUH DAN GEGANTI A.U DAN A.T A. REKA BENTUK, DAWAI PASANG DAN UJI LITAR UTAMA DAN LITAR KAWALAN PROGRAM PENYENTUH MANUAL DAN AUTOMATIK VOLTAN RENDAH Pelatih-pelatih mesti boleh:i. Kenal pasti reka bentuk, dawai dan pasang litar utama dan litar kawalan program penyentuh dan geganti ii. Uji dan kendali litar utama dan litar kawalan program penyentuh B01.4 IV .A. 2a N1 Muka : 1 Drpd : 7

TAJUK: /TANPA

PENGHIDUP TALIAN TERUS DAN MARA SONGSANG DENGAN KAWALAN JAUH

TUJUAN: Bagi mengetahui lebih mendalam tentang fungsi penghidup pada motor aruhan tiga fasa dan mengetahui tentang pengawalanya samada manual atau automatik. PENERANGAN: Penghidup digunakan untuk melindungi sesebuah motor dari bahaya arus tinggi sewaktu mula-mula dihidupkan. Mengikut peraturan IEE setiap motor hendaklah mengadakan alat kawalan seperti kawalan pemberhentian dan hidup, pelindung tanpa voltan, pelindung beban lampau dan pengasing. Sebuah penghidup yang lengkap biasanya mengandungi alat kawalan ini.Terdapat beberapa jenis penghidup motor A.U, ada yang dikendalikan dengan tangan dan secara automatik.

No. KOD

B01.4 IV .A. 2a N1

Muka :

Drpd : 7

PENGHIDUP MARA SONGSANG Bangunan yang tinggi hari ini tidak lagi menggunakan tangga sebagai alat untuk naik dari satu tingkat kesatu tingkat yang lain dan yang lebih atas. Kebanyakannya, malah semuanya telah pun menggunakan lif sebagai alat kenaikan.Disamping itu, kereta elektrik, elevator dan alat yang seumpamanya menggunakan motor yang boleh diubah arah putarannya iaitu dari arah mara ke songsang. Motor aruhan tiga fasa boleh di ubah putarannya dengan menukarkan mana-mana dua dari tiga punca tersebut.Selalunya motor yang digunakan untuk dua arah putarannya ini dibekalkan dengan satu penghidup yang dinamakan penghidup Mara- Songsang. Rajah dibawah menunjukkan keadaan putaran motor yang disongsangkan.

MARA DUA PUNCA DITUKARKAN

SONGSANG

No. KOD

B01.4 IV .A. 2a N1

Muka : 3

Drpd : 7

Rajah dibawah menunjukkan satu kawalan penghidup mara songsang.Litar utama dan litar kawalan bagi penghidup bekerja deperti berikut: i. Apabila punatekan PB1 ditekan, gelung F akan mendapat tenaga elektrik.Sesentuh F sedia buka akan tertutup manakala sesentuh F sedia tutup akan membuka. Motor akan memutar kearah hadapan ii. Apabila punatekan PB3 ditekan, gelung F akan kehilangan tenaga elektrik. Motor berhenti memutar. iii. Apabila punatekan PB2 pula ditekan gelung R akan mendapat tenaga elektrik. Sesentuh R sedia buka akan menutup manakala sesentuh R sedia tutup akan membuka.motor akan mendapat tenaga elektrik dan memutar kearah songsang. iv. Untuk menghentikan perjalanan motor punatekan PB3 hendaklah ditekan.

PB3

Suis Uta ma

F O/L

Fius

Fius

PB2
F R

PB1
F R

PB 3

Fius F R

PENGHIDUP MARA SONGSANG R

No. KOD

B01.4 IV .A. 2a N1

Muka : 4

Drpd : 7

Biasanya penghidup mara songsangPB 1 disertakan dengan alat apa yang dipanggil sebagai ini kaitpunca.Kaitpunca bermaksud satu penghalang dari kedua-dua gelung bagi satu litar mendapat tenaga elektrik sekali gus.Maksudnya bila gelung F mendapat tenaga R F elektrik, gelung R mesti dihalang daripada mendapat tenaga elektrik.
O/ L PB 2

Kaitpunca pesawat selalunya menggunakan alat sawat seperti punatekan yang mempunyai dua pasang sesentuh. Kaitkan elektrik pula menggunakan sesentuh tambahan dari penyentuh magnet. Rajah dibawah menunjukkan satu litar kawalan bagi penghidup mara songsang yang menggunakan kaitpunca pesawat dan kaitpunca elektrik. Penggunaan lampu isyarat boleh memberikan kemudahan kepada penggunaan bila mengendalikan satu-satu motor yang memerlukan pemutaran hadapan dan songsangan. Umpamanya, lif yang menggunakan arah atas dan bawah.

PENGHIDUP MARA SONGSANG DENGAN KAITPUNCA

No. KOD

B01.4 IV .A. 2a N1

Muka : 5

Drpd : 7

Penghidup Terus pada Talian


B Ia sesuai digunakan untuk motor yang kecil berkeupayaan kira-kira K.K Susunan A Punat tekan henti boleh diubah-ubah man-mana kedudukan asalkan berada komponen penghidup terus talian O/L dalam sambungan siri.Penyentuh adalah terkecuali kerana ia mesti disambung secara selari C Punat tekan hidup

dengan punatekan hidup.Jika punatekan henti yang di tambah, ia mesti disambung sesiri dan jika punatekan hidup hendak di sambung mestilah selari. Gambarajah dibawah menunjukkan bagaimana mengawal sesebuah motor samada menghidup atau mematikannya menggunakan punatekan atau suis beban lampau.Ketika berlaku lebihan beban sesentuh lebihan beban akan terbuka dan bekalan akan terputus.

Pemula terus pada talian dengan dua punatekan henti/hidup

Punat tekan henti

Punat tekan hidup

Litar kaedah (kawalan ) pemula jenis talian

No. KOD

B01.4 IV .A. 2a N1

Muka : 6

Drpd : 7

Berpandukan gambarajah, kendalian penghidup jenis terus pada talian adalah seperti berikut: i. Bila punatekan hidup ditekan arus akan mengalir kedalam litar. ii. Gegelung penyentuh akan menjadi magnet dan seterusnya akan menarik semua sesentuh lazim terbuka 1,2,3,4 kepada kedudukan tertutup.

iii. iv.

Sesentuh akan menyebabkan arus ditalian M,K dan B memasuki motor dan motor terus berputar. Bila punat tekan hidup dilepaskan motor masih terus berputar kerana magnet masih bertenaga lagi dan litarnya masih lengkap sebab sesentuh tambahan 1 di pasang selari dengan punatekan hidup. Bila punatekan henti ditekan bermakna gegelung penyentuh diputuskan, keadaan menyebabkan gegelung penyentuh kehilangan tenaga kemagnetannya dan seterusnya akan melepaskan balik sesentuh lazim terbuka 1,2,3,4 kedudukan asal.Pengubahan sesentuh kekedudukan asal dilakukan dengan bantuan spring di atas sesentuh itu. Motor akan berhenti juga apabila berlaku beban lampau. Ini bermakna litar gegelung penyentuh terputus dan semua sesentuh akan kembali kekedudukan asal dan motor pun berhenti. Punatekan henti tambahan boleh disambung sesiri dengan punatekan henti yang ada. Punatekan hidup tambahan boleh disambung selari dengan punatekan hidup yang sedia ada.

v.

vi.

vii. viii.

Bekalan Masuk

C1

No. KOD

C B01.4

IV .A. 2a N1
C2

Muka : 7
C3 C4

Drpd : 7

Punat tekan hidup

Punat tekan henti Ke beban

Gambarajah Pemula jenis terus pada talian dengan dua punatekan henti dan hidup

INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN JABATAN TENAGA RAKYAT ( KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA) MALAYSIA
KERTAS PENERANGAN KURSUS / TRADE SEMESTER BLOK SEGMEN ELEKTRIKAL SEMESTER 4 IV PROGRAM LITAR PENYENTUH DAN GEGANTI A.U DAN A.T A. REKA BENTUK, DAWAI PASANG DAN UJI LITAR UTAMA DAN LITAR KAWALAN PROGRAN PENYENTUH MANUAL DAN AUTOMATIK VOLTAN RENDAH Pelatih-pelatih mesti boleh:i. Kenal pasti reka bentuk, dawai dan pasang litar

OBJEKTIF PENCAPAIAN

PIAWAIAN / TERMINAL PERFORMANCE OBJECTIVE No. KOD

ii.

utama dan litar kawalan program penyentuh dan geganti Uji dan kendali litar utama dan litar kawalan program penyentuh Muka : 1 Drpd : 7

B01.4-IV.A.3a.N1

TAJUK: PENGHIDUP BINTANG DELTA DAN MARA SONGSANG DENGAN / TANPA KAWALAN JAUH TUJUAN: Bagi mengetahui lebih mendalam tentang fungsi penghidup pada motor aruhan tiga fasa dan mengetahui tentang pengawalanya samada manual atau automatik. PENERANGAN: Penghidup digunakan untuk melindungi sesebuah motor dari bahaya arus tinggi sewaktu mula-mula dihidupkan. Mengikut peraturan IEE setiap motor hendaklah mengadakan alat kawalan seperti kawalan pemberhentian dan hidup, pelindung tanpa voltan, pelindung beban lampau dan pengasing. Sebuah penghidup yang lengkap biasanya mengandungi alat kawalan ini.Terdapat beberapa jenis penghidup motor A.U, ada yang dikendalikan dengan tangan dan secara automatik.

No. KOD

B01.4-IV.A.3a.N1

Muka : 2

Drpd : 7

PENGHIDUP MOTOR BINTANG DELTA sama i. ii. iii. iv. Terdapat empat cara / jenis asas penghidup bintang delta dapat diadakan bersamadengan alat bantu tambah:Penghidup bintang delta tanpa perintang Penghidup bintang delta tanpa perintang ( kendalian ke hadapan dan ke belakang ) Penghidup bintang delta berperintang Penghidup bintang delta berperintang ( kendalian ke hadapan dan ke belakang )

Alat bantu tambahan adalah seperti suis penghad, suis aras / terapung, suis tekanan, geganti-geganti dan sebagainya.Menghidup motor secaraa bintang delta, bermula dengan bintang dan kemudian bertukaar ke delta semasa kendalian. MULA -------------------- ----------------- BINTANG

SEMASA KENDALIAN ----------------- DELTA aras Arus pada masaa sambungan bintang adalah dikecilkan sehingga 58% atau 1/3 dari mula.

bagi

Arus dalam bintang = 58 % x ( 6 hingga 8 kali arus kendalian ) Mengikut peraturan 25 kaedah Elektrik 1949, penghidup cara ini hanya digunakan motor yang mempunyai keupayaan 3 k.k hingga 10 k.k. Penghidup cara ini biasa didapati di : Injap bermotor Pam Elektrik Pengangkut panggul ( Converyor belt ) Sistem penghawa dingin dan sebagainya

ia

Bagi penghidup motor bintang delta berperintang, perintangnya disambungkan ke bahagian delta dan tidak di bahagian bintang.Tujuannya ialah bagi mengecilkan arus sebaik sahaja ia bertukar ke sambungan delta.Perintang dipintaskan semasa kendalian delta. Kebaikan penghidup bintang delta berperintang dari penghidup tanpa perintang ialah dapat mengurangkan enjutan ( jerking ) ketika penukaran dari bintang ke delta. KEBAIKAN KEBURUKAN Boleh di hidupkan dan dimatikan beberapa kali paada bila-bila masa.

Keupayaan motor-motor yang digunakan terhad kepada 3 k.k 10 k.k Menggunakan punca-punca motor Senggaraan adalah kurang jika yang lebih iaitu dari 6 7 punca. No. KOD dibandingkan denganB01.4-IV.A.3a.N1 Muka : 3 Drpd : 7 penghidup alatubah auto. Bagi keupayaan motor yang sama, kos pemasangannya adalah lebih murah dari penghidup motor secara alatubah auto.

Berikut adalah kebaikan dan kelemahan penghidup bintang delta secara am.

Fius Tiga Fasa Sesentuh Talian

Geganti Haba

MOTOR

No. KOD

B01.4-IV.A.3a.N1

Muka : 4

Drpd : 7

LITAR KUASA PENGHIDUP MOTOR BINTANG - DELTA R Y B Sesentuh Bintang

Sesentuh Delta

ON MCB

OF F

TDR DC SP

No. KOD

Geganti haba

B01.4-IV.A.3a.N1 SP
LC

Muka : 5
LC

Drpd : 7

TDR LC LITAR KAWALAN PENGHIDUP MOTOR BINTANG - DELTA R

TDR

SP DC

B Ke litar kawalan

No. KOD

A1

B1

B01.4-IV.A.3a.N1 C1

Muka : 6

Drpd : 7
S

LITAR KUASA PENGHIDUP MOTOR BINTANG - DELTA / MARA SONGSANG A1 B1 C1

B2

MOTOR
A2 B2 C2

C2

A2

TRIP N STAR T B01.4-IV.A.3a.N1 MCB O/L STOP F F T S R

No. KOD
L

Muka : 7
F D S

Drpd : 7

LITAR KAWALAN PENGHIDUP MOTOR BINTANG - DELTA / T MARA SONGSANG


R R T S D D

STAR T

F R

INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN JABATAN TENAGA RAKYAT ( KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA) MALAYSIA
KERTAS PENERANGAN KURSUS / TRADE SEMESTER BLOK SEGMEN ELEKTRIKAL SEMESTER 4 IV PROGRAM LITAR PENYENTUH DAN GEGANTI A.U DAN A.T A. REKA BENTUK, DAWAI PASANG DAN UJI LITAR UTAMA DAN LITAR KAWALAN PROGRAM PENYENTUH MANUAL DAN AUTOMATIK VOLTAN RENDAH

OBJEKTIF PENCAPAIAN PIAWAIAN / TERMINAL PERFORMANCE OBJECTIVE No. KOD

Pelatih-pelatih mesti boleh:i. Kenal pasti reka bentuk, dawai dan pasang litar utama dan litar kawalan program penyentuh dan geganti ii. Uji dan kendali litar utama dan litar kawalan program penyentuh B01.4-IV.A.4a.N1 Muka : 1 Drpd : 5

TAJUK: PENGHIDUP AUTO-TRANSFORMER DAN MARA SONGSANG MENGGUNAKAN PENYETUH DENGAN / TANPA KAWALAN JAUH TUJUAN: Bagi mengetahui lebih mendalam tentang fungsi penghidup pada motor aruhan tiga fasa dan mengetahui tentang pengawalanya samada manual atau automatik. PENERANGAN: Penghidup digunakan untuk melindungi sesebuah motor dari bahaya arus tinggi sewaktu mula-mula dihidupkan. Mengikut peraturan IEE setiap motor hendaklah mengadakan alat kawalan seperti kawalan pemberhentian dan hidup, pelindung tanpa voltan, pelindung beban lampau dan pengasing. Sebuah penghidup yang lengkap biasanya mengandungi alat kawalan ini.Terdapat beberapa jenis penghidup motor A.U, ada yang dikendalikan dengan tangan dan secara automatik.

No. KOD

B01.4-IV.A.4a.N1

Muka : 2

Drpd : 5

PENGHIDUP MOTOR SECARA ALATUBAH-AUTO Penghidup alatubah-auto adalah penghidup yang popular yang digunakan bagi menghadkan voltan.Voltan yang disambung pada gelung stator boleh dikurangkan sehingga beberapa peratus apabila ianya disambungkan dalam sambungan bintang.Semasa permulaan alatubah auto yang menpunyai had yang rendah merupakan lilitan utama disambung pada bekalan dan lilitan bahagian sekunder disambung pada gelung stator. Dengan ini cuma 70 % dari voltan penuh dikenakan pada motor tersebut dimana arus mula telah dapat dikurangkan kepada nilai yang berpatutan.Ketika ini, perhatian hendaklah diberikan pada alatubah auto, dimana ia hendaklah berada didalam sambungan bintang dan tidak berlakunya litar terbuka di bahagian sambungan bintangnya. Jika terdapat litar terbuka disambungan bintangnya pada ketika mula dihidupkan, alatubah auto akan mengalami kesan voltan tinggi yang membahayakan.

Kemudiannya ia akan dikendalikan tanpa alatubah auto yakni alatubah auto dipintaskan melalui penyetuh. Mengikut peraturan 25 kaedah Elektrik 1949, penghidup cara ini hanya digunakan Bagi motor yang mempunyai keupayaan 3 k.k. hingga 10 k.k. Alatubah auto yang digunakan boleh terdiri dari tiga alatubah auto satu fasa atau satu alatubah auto tiga fasa.Bagi penghidup jenis ini, alatubah auto boleh ditatahkan kepada nilai peratus yang berlainan dan boleh diadakan lebih dari satu tatah bergantung kepada jenis beban. Penghidup ini digunakan apabila kita memerlukan pelarasan daya kilas permulaan bagi motor tiga fasa yang membawa beban-beban yang berlainan keupayaannya.Pelarasan daya kilas permulaan ini dapat dilakukan dengan mengurangkan voltan yang dibekalkan ke motor itu melalui tatah-tatah alatubah auto yang di padankan dengan keupayaan beban yang hendak dipusingkan.Secara tidak langsung cara ini dapat mengurangkan arus permulaan motor dan motor akan berputar dengan selamat mengikut keupayaan beban. Setelah motor berputar dan kelajuannya hampir mencapai kelajuan penuh, alatubah auto akn diputuskan dari motor tersebut dan motor akan mendapat voltan bekalan sepenuhnya. Biasanya belitan tatah alatubah mempunyai tiga tatah iaitu 40 %, 60 % dan 75 % daripada voltan talian.

KEBAIKAN

KEBURUKAN

Boleh mengandungi beberapa Disebabkan tiada Muka : 3 dawai No. KOD B01.4-IV.A.4a.N1 Drpd : 5 tatah dimana ia sesuai untuk neutral ,jika sekiranya beban motor yang berlainan kuasa seimbang, gangguan bekalan akan menggunakan voltan-voltan berlaku. yang tertentu. kebaikan dan kelemahan penghidup motor alatubah auto Berikut adalah Kehilangan kuasa di alat-alat bantu adalah sangat kecil. Jika berlakunya litar terbuka pada sambungan bintang di alatubah auto, kemungkinan voltan tinggi akan teraruh pada alatubah auto. Dibandingkan dengan penghidup bintang delta, cara ini mempunyai alat tambahan merupai alatubah auto.Oleh itu kosnya lebih tinggi. Daya kilas yang tidak sepenuhnya semasa permulaan, dengan itu tidak sesuai untuk kerja yang memerlukan daya kilas yang tinggi pada permulaan.Dengan ini penghidup ini terhad kepada motor-motor berkeupayaan sederhana sahaja

Sesuai untuk motor samada dalam sambungan delta atau bintang. Motor hanya mempunyai tiga atau empat punca dan tidak enam atau tujuh punca seperti dalam kes bintang delta.

MC B

MCB

MC B

No. KOD

B01.4-IV.A.4a.N1
LC

Muka : 4

Drpd : 5

LITAR KUASA PENGHIDUP MOTOR ALATUBAH-AUTO


TC

ALAT UBAH AUTO

SP

GEGANTI HABA

MOTO R

No. KOD

B01.4-IV.A.4a.N1

Muka : 5

Drpd : 5

LITAR MCB KAWALAN PENGHIDUP MOTOR ALATUBAH-AUTO ON


OFF LC SP O/L TC

TDR

R SP TC TC TDR TDR

SP LC

LC R

INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN JABATAN TENAGA RAKYAT ( KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA) MALAYSIA
KERTAS PENERANGAN KURSUS / TRADE SEMESTER BLOK SEGMEN ELEKTRIKAL SEMESTER 4 IV PROGRAM LITAR PENYENTUH DAN GEGANTI A.U DAN A.T A. REKA BENTUK, DAWAI PASANG DAN UJI LITAR UTAMA DAN LITAR KAWALAN PROGRAM PENYENTUH MANUAL DAN AUTOMATIK VOLTAN RENDAH Pelatih-pelatih mesti boleh:i. Kenal pasti reka bentuk, dawai dan pasang litar utama dan litar kawalan program penyentuh dan geganti ii. Uji dan kendali litar utama dan litar kawalan program penyentuh B01.4-IV.A.5a.N1 Muka : 1 Drpd : 4

OBJEKTIF PENCAPAIAN PIAWAIAN / TERMINAL PERFORMANCE OBJECTIVE No. KOD

TAJUK: PENGHIDUP RINTANGAN ROTOR DAN MARA SONGSANG MENGGUNAKAN PENYENTUH DENGAN / TANPA KAWALAN JAUH TUJUAN:

Bagi mengetahui lebih mendalam tentang fungsi penghidup pada motor aruhan tiga fasa dan mengetahui tentang pengawalanya samada manual atau automatik. PENERANGAN: Penghidup digunakan untuk melindungi sesebuah motor dari bahaya arus tinggi sewaktu mula-mula dihidupkan. Mengikut peraturan IEE setiap motor hendaklah mengadakan alat kawalan seperti kawalan pemberhentian dan hidup, pelindung tanpa voltan, pelindung beban lampau dan pengasing. Sebuah penghidup yang lengkap biasanya mengandungi alat kawalan ini.Terdapat beberapa jenis penghidup motor A.U, ada yang dikendalikan dengan tangan dan secara automatik.

No. KOD

B01.4-IV.A.5a.N1

Muka : 2

Drpd : 4

PENGHIDUP MOTOR SECARA ROTOR BERPERINTANG Penghidup secara rotor berperintang hanya boleh digunakan untuk motor-motor jenis rotor berlilitan.Bagi motor tiga fasa yang melebihi 10 k.k, motor hendaklah dari jenis rotor berlilitan.Bagi penghidup secara rotor berperintang, ia perlu menggunakan perintang yang sesuai dan dilengkapi dengan pelepas tiada voltan. Penghidup ini di gunakan untuk motor 3 fasa aruhan berbilit kerana ia boleh memberi daya kilas permulaan yang tinggi kepada motor tersebut.Litar stator motor ini disambungkan terus kepada penghidup jenis terus pada talian sementara litar rotornya disambungkan melalui gelang gelincir ke rintangan pemula.Apabila motor ini dihidupkan, rintangan pemula berada pada nilai maksima dan rintangan ini akan berunsur-ansur dikurangkan nilainya selaras dengan pertambahan kelajuan sehingga rintangan ini diputuskan samaa sekali daripada sambungannya dengan rotor.Oleh yang demikian gelang gelincir akan dilitarpintaskan secara terus tanpa menggunakan berus karbon. Saling kunci elektrik biasanya dibuat bagi memastikan rintangan rotor berada pada sambungan yang betul ( nilai maksimum ) sebelum motor ini dihidupkan untuk mengelakkan bahaya jika kelajuan naik dengan mendadak apabila motor dihidupkan semula. Penghidup ini boleh dijalankan dengan kendalian tangan atau secara automatik iaitu dengan menggunakan penyentuh dan geganti lengah. Mengikut peraturan Elektrik ( Bekalan Lembaga ) 1949, Penghidup secara rotor KEBAIKAN KEBURUKAN berperintang boleh digunakan untuk motor-motor yang melebihi 10 k.k. Ia biasa digunakan Di rumah Pam, pemampat udara, penghawa dingin ( kerja berat ) dan sebagainya. perintang di rotor ialah untuk mengurangkan arus mula kepada motor daripada itu, ia FungsiSesuai untuk kerja yang memerlukan Hanya terhad di rotor.Selain jenis daya kilas yang tinggi semasa rotor boleh juga digunakan untuk mengawal kelajuan motor. belilitan. menghidup. Gelung stator memperolehi voltan Memerlukan penyelenggaraan yang bekalan dengan sepenuhnya. lebih. Sesuai untuk motor-motor yang disambungkan secara bintang atau delta di stator.

No. KOD

B01.4-IV.A.5a.N1 Y R

Muka : 3 B

Drpd : 4

LITAR KUASA PENGHIDUP MOTOR ROTOR BERLILITAN MCB

GEGANTI HABA

MOTOR

FR

R11 AR R12

No. KOD

B01.4-IV.A.5a.N1

Muka :

Drpd : 4

LITAR KAWALAN PENGHIDUP MOTOR ROTOR BERLILITAN

MCB

ON OFF

RPT

SC O/L R SC
TDR 1 TDR 1

AR

AR TDR 2

TDR 2

FR

FR RPT

SC G

INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN JABATAN TENAGA RAKYAT ( KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA) MALAYSIA
KERTAS PENERANGAN KURSUS / TRADE SEMESTER BLOK SEGMEN ELEKTRIKAL SEMESTER 4 IV PROGRAM LITAR PENYENTUH DAN GEGANTI A.U DAN A.T A. REKA BENTUK, DAWAI PASANG DAN UJI LITAR UTAMA DAN LITAR KAWALAN PROGRAM PENYENTUH MANUAL DAN AUTOMATIK VOLTAN RENDAH Pelatih-pelatih mesti boleh:i. Kenal pasti reka bentuk, dawai dan pasang litar utama dan litar kawalan program penyentuh dan geganti ii. Uji dan kendali litar utama dan litar kawalan program penyentuh B01.4-IV.A.6a.N1 Muka : 1 Drpd : 3

OBJEKTIF PENCAPAIAN PIAWAIAN / TERMINAL PERFORMANCE OBJECTIVE No. KOD

TAJUK: PRINSIP, JOGGING, INCHING DAN SUIS HAD SERTA PENGGUNAAN TUJUAN: Bagi mengetahui lebih mendalam tentang fungsi penghidup pada motor aruhan tiga fasa dan mengetahui tentang pengawalanya samada manual atau automatik.Sistem ini adalah sangat perlu bagi sesetengah industri pembuatan yang mana merupakan satu sistem yang kerap digunakan. PENERANGAN: Penghidup digunakan untuk melindungi sesebuah motor dari bahaya arus tinggi sewaktu mula-mula dihidupkan. Mengikut peraturan IEE setiap motor hendaklah mengadakan alat kawalan seperti kawalan pemberhentian dan hidup, pelindung tanpa voltan, pelindung beban lampau dan pengasing.

Sebuah penghidup yang lengkap biasanya mengandungi alat kawalan ini.Terdapat beberapa jenis penghidup motor A.U, ada yang dikendalikan dengan tangan dan secara automatik. No. KOD B01.4-IV.A.6a.N1 Muka : 2 Drpd : 3

PENGHIDUP BERSISTEM JOGGING ATAU INCHING Dalam sesetengah penggunaan mesin-mesin di industri-industri, pergerakan pada jarak yang kecil ( small distance ) adalah diperlukan.Pergerakkan kawalan jenis ini dikenali sebagai jogging bagi kegunaan motor yang memerlukannya.Sistem ini memerlukan satu kaedah kawalan yang menggunakan punatekan yang di panggil start jog stop. Gambarajah di bawah menunjukan litar bagi sebuah motor aruhan sangkar tupai 3 fasa yang disambungkan kepada bekalan penghidup bersistem jogging. Sambungan dan operasi bagi punatekan hidup dan punatekan mati adalah sama seperti punatekan yang biasa. Walau bagaimanapun, sambungan bagi punatekan jog adalah perlu di pelajari. Apabila punatekan jog ditekan, gelung M berfungsi, dengan ini sesentuh M tertutup dan motor mula berpusing.Walaupun sesentuh tambahan M tertutup, ianya tidak dapat memegang litar pada punatekan jog.Dengan ini, apabila punatekan jog dilepaskan, gelung M tidak lagi berfungsi dan sesentuh M akan terbuka.Sebelum punatekan jog kembali kepada kedudukan asalnya, sesentuh pemegang akan terbuka dan menyebabkan litar kawalan kekal terbuka. Dengan mengulangi proses penekan punatekan jog, motor akan beroperasi dan berhenti.Ini akan membolehkan motor di gerakkan mengikut pergerakkan yang diingini

No. KOD

B01.4-IV.A.6a.N1

Muka :

Drpd : 3

START JOG O/L M STOP

O/L T1

T2

O/L T3

MOTO R

GAMBARAJAH UNTUK MOTOR 3 FASA BESERTA PENGHIDUP SISTEM JOGGING

INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN JABATAN TENAGA RAKYAT ( KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA) MALAYSIA
KERTAS PENERANGAN KURSUS / TRADE SEMESTER BLOK SEGMEN ELEKTRIKAL SEMESTER 4 IV PROGRAM LITAR PENYENTUH DAN GEGANTI A.U DAN A.T A. REKA BENTUK, DAWAI PASANG DAN UJI LITAR UTAMA DAN LITAR KAWALAN PROGRAM PENYENTUH MANUAL DAN AUTOMATIK VOLTAN RENDAH Pelatih-pelatih mesti boleh:iii. Kenal pasti reka bentuk, dawai dan pasang litar utama dan litar kawalan program penyentuh dan geganti iv. Uji dan kendali litar utama dan litar kawalan program penyentuh B01.4-IV.A.6b.N1 Muka : 1 Drpd : 3

OBJEKTIF PENCAPAIAN PIAWAIAN / TERMINAL PERFORMANCE OBJECTIVE No. KOD

TAJUK: PRINSIP, BRAKE SECARA SONGSANG DAN DINAMIK SERTA PENGGUNAAN TUJUAN: Bagi mengetahui lebih mendalam tentang fungsi penghidup pada motor aruhan tiga fasa dan mengetahui tentang pengawalanya samada manual atau automatik.Sistem ini adalah sangat perlu bagi sesetengah industri pembuatan yang mana merupakan satu sistem yang kerap digunakan. PENERANGAN: Penghidup digunakan untuk melindungi sesebuah motor dari bahaya arus tinggi sewaktu mula-mula dihidupkan. Mengikut peraturan IEE setiap motor hendaklah mengadakan alat kawalan seperti kawalan pemberhentian dan hidup, pelindung tanpa voltan, pelindung beban lampau dan pengasing. Sebuah penghidup yang lengkap biasanya mengandungi alat kawalan ini.Terdapat beberapa jenis penghidup motor A.U, ada yang dikendalikan dengan tangan dan secara automatik. No. KOD B01.4-IV.A.6b.N1 Muka : 2 Drpd : 3

BRAKE DINAMIK BESERTA MOTOR ARUHAN 3 FASA Di dalam pembelajaran kawalan arus terus, didapati brake dinamik (dynamic braking ) ialah salah satu cara untuk pemberhentian motor dengan kadar segera.Brake dinamik juga digunakan untuk memberhentikan motor aruhan. Apabila punatekan henti ditekan, bekalan pada motor akan terputus daripada bekalan 3 fasa, dan gelungan stator akan di uja dengan bekalan d.c. Urat daya magnet akan dihasilkan oleh arus terus didalam gelungan stator.Apabila rotor melalui urat daya tersebut, arus rotor yang tinggi akan terhasil.Arus ini akan bertindak balas dengan urat daya magnet pada stator dan akan menghasilkan daya kilas balas ( counter torque ) yang membolehkan motor berhenti. Gambarajah di bawah menunjukan penghidup yang disambungkan pada brake dinamik (dynamic braking ).Apabila punatekan hidup ditekan, gelung M akan berfungsi.Sesentuh utama M akan tertutup dan akan menyambungkan punca motor kepada bekalan 3 fasa. Pada masa yang sama, sesentuh tambahan sentiasa tertutup M akan tertutup dan bertindak sebagai sesentuh pemegang pada punatekan hidup. Dengan ini sesentuh sentiasa tertutup M yang terdapat pada litar kawalan d.c juga akan terbuka menyebabkan gelung utama d.c N dan juga gelung pelewat masa TR tidak START akan berfungsi.Bekalan 3 fasa yang dibekalkan Y pada punca motor membolehkan motor + R B STOP N beroperasi pada kelajuannya. TR M
M Apabila punatekan mati ditekan, gelung M akan berhenti berfungsi dan sesentuh N utama M akan terbuka dan memutuskan sambungan motor daripada bekalan.Sesentuh tambahan M yang bertindak sebagai sesentuh pemegang juga akan terbuka.Pada masa yang sama, sesentuh sentiasa tertutup M pada litar kawalan d.c.tertutup semula, dan akan M TR menyebabkan geganti pelewat masa dan gelung pelewat utama N akan berfungsi.Gelung O/L pelewat N menyebabkan sesentuh N tertutup dan akan menyambungkan voltan d.c.kepada gelugan a.c melalui current limiting resistance ( R ).Ini akan membolehkan motor berhenti dengan serta merta.Selepas beberapa ketika, apabila motor telah betul-betul berhenti, gelung N pelewat TR akan beroperasi dan membuka M sesentuh TR.Ini menyebabkan gelung N akan M M N berhentiNberfungsi, dengan ini sesentuh N terbuka dan memutuskan sambungan gelungan motor daripada bekalan d.c.

O/L

O/L

No. KOD
R

B01.4-IV.A.6b.N1
M 2 M 1 MOTOR

Muka :

Drpd : 3

M 3

LITAR KAWALAN AUTOMATIK BAGI MOTOR A.C BERSAMA BRAKE DINAMIK

INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN JABATAN TENAGA RAKYAT ( KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA) MALAYSIA

KERTAS PENERANGAN KURSUS / TRADE SEMESTER BLOK SEGMEN ELEKTRIKAL SEMESTER 4 IV PROGRAM LITAR PENYENTUH DAN GEGANTI A.U DAN A.T A. REKA BENTUK, DAWAI PASANG DAN UJI LITAR UTAMA DAN LITAR KAWALAN PROGRAM PENYENTUH MANUAL DAN AUTOMATIK VOLTAN RENDAH Pelatih-pelatih mesti boleh:v. Kenal pasti reka bentuk, dawai dan pasang litar utama dan litar kawalan program penyentuh dan geganti vi. Uji dan kendali litar utama dan litar kawalan program penyentuh B01.4-IV.A.6c.N1 Muka : 1 Drpd : 1

OBJEKTIF PENCAPAIAN PIAWAIAN / TERMINAL PERFORMANCE OBJECTIVE No. KOD

TAJUK: LUKIS DAN BACA SISTEM KAWALAN LITAR JOGGING, INCHING, BREK SECARA ARUS SONGSANG DAN DINAMIK BAGI MOTOR AU TIGA FASA TUJUAN: Bagi mengetahui cara-cara merancang dan melukis bagi kedua-dua litar penghidup tersebut PENERANGAN:

RUJUK KERTAS PENERANGAN NO. KOD BO 1.4 IV.A.6b.N1