Anda di halaman 1dari 1

8C8AnC LnlLAlAn

kLM 8LS1A8l SCLA1 ZCn 8ukl1 ClnA 2011nAMA

SLkCLAP

AnuuAn 1 SAnCA1 LLMAP 2 LLMAP 3 SLuL8PAnA 4 8Alk 3 SAnCA1 8Alk
8lL
L8kA8A
SkALA
1 2 3 4 3
Wuuuk
1 8acaan 8asmalah
2 Membasuh dua Lanaan
3 8erkumurkumur
4 Memasukkan alr ke dalam hlduna
3 nlaL wuduk
6 Membasuh muka
7 8asuh Lanaan hlnaaa ke slku
8 Menvapu alr ke kepala
9 Menvapu alr keduadua belah Lellnaa
10 Membasuh keduadua belah kakl hlnaaa buku lall
11 8acaan doa selepas wuduk
12 1erLlb

SCLA1
1 Lafaz nlaL SolaL Subuh
2 Lafaz nlaL SolaL Zuhur
3 Lafaz nlaL SolaL Asar
4 Lafaz nlaL SolaL Maahrlb
3 Lafaz nlaL SolaL lsvak
6 1akblraLul lhram
7 Membaca uoa lfLlLah
8 Membaca Surah allaLlhah
9 Membaca Surah endek
10 8acaan 8ukuk
11 8acaan lkLldal
12 8acaan Su[ud
13 8acaaan uuduk AnLara uua Su[ud
14 8acaan 1ahlvvaL Awal
13 8acaan 1ahlvvaL Akhlr
16 Salam erLama
17 Salam kedua
18 8acaan uoa CunuL
19 1erLlb
CaLaLan


1andaLanaan enllal


( )