TUGAS BASA SUNDA

WAWANCARA

Sarah Merianita XI IPA 4 SMA Negeri 23 Bandung

abdi bade wawancara keur pancen basa sunda sakeudeung. Teras.Biodata Narasumber Nami Umur Profesi : : : Mang Doni 38 taun Pedagang Bubur Tasikmalaya. Pewawancara : Oh. Naon wae pakasaban bapa teh? Narasumber : Tukang bubur aja neng. sok mangga. 2 Februari 1973 Tong pernah putus asa Dagangan : TTL Motivasi : : Wawancara Basa Sunda Tanggal wawancara 5 Juni 2010 Pewawancara : Assalamualaikum Pa. Pewawancara : Geus sabaraha taun bapa jadi tukang bubur teh? Narasumber : Kirang leuwih geus 5 taun neng. Pewawancara : Di daerah mana jualanana? . Pewawancara : Tina jam iraha tina jam iraha bapa jualan teh? Narasumber : Tina jam 6 sampai jam 9. naha bapa milih jadi tukang bubur? Narasumber : Sabab bapa teh tiasa nyieun bubur. Pewawancara : Nuhun Pa. kaci teu Pa? Narasumber : Kaci atuh neng.

aya teu pengalaman nu teu bisa dilupakeun? Narasumber : Hmm. Pewawancara : Ari penghasilan bapa cukup teu keur minuhan kaperluan kulawarga? Narasumber : Alhamdulillah cukup neng. Pewawancara : Naon anu bikin bubur bapa teh dikenal di masyarakat? Narasumber : Sabab bapa teh sok kaliling komplek. Pewawancara : Naon nu bapa pigawe sangkan dagangan bapa teh laris? Narasumber : Kabersihan gerobak kudu dijaga. jeung kudu jujur. Pewawancara : Oh kitu nya? Naha bapa neruskeun jualan lamun rugi waktos eta? Narasumber : Nyaa atuh neng. Lamun aya nu kaciwa. teras kudu someah ka pembeli. aya neng. Teras hargana ge terjangkau. Salami berjualan. asa sepi pisan. kitu nya pa. cita rasa bubur bapa ge harus ditingkatkeun. Pewawancara : Naon kitu pa tujuanana? Narasumber : Sangkan teu aya pembeli nu kaciwa. pas awal jualan. Ari bapa udah berkulawarga? Boga berapa anak pa? Narasumber : Alhamdulilah neng bapa geus boga 2 anak. Pewawancara : Oh.Narasumber : Di daerah Arcamanik neng. teras aya nu bilang bubur bapa teh rasana khas. nyebarna teh gampang. bapa mah teu gampang putus asa. . Pewawancara : Wah alus atuh pa. waktos aya bule nu meuli bubur bapa. Pewawancara : Bapa pernah teu rugi kitu salila berjualan? Narasumber : Pernah neng.

lumayan loba. Narasumber : Nuhun. Ari bapa tiap poe nyieun bubur teh sok beak teu? Narasumber : Alhamdulilah neng. mugi-mugi dagangannya laris nya. kitu nya. Pewawancara : Oh. Hatur nuhun pa. sukses pa. . Pewawancara : Naon visi misi bapa? Narasumber : Tong pernah putus asa.Pewawancara : Oh kitu nya pa. Teras aya teu pa nu jadi pelanggan tetep bapa? Narasumber : Alhamdulilah aya neng. pasti beak tiap poenna. sami-sami neng. Teras bapa ingin ngabantu fakir miskin. Pewawancara : Oh bagus atuh pa. Pewawancara : Naon kainginan bapa lamun geus sukses jadi tukang bubur? Narasumber : Ingin punya usaha lain neng. Sakitu wae pa patarosan ti abdi.