TUGAS BASA SUNDA

WAWANCARA

Sarah Merianita XI IPA 4 SMA Negeri 23 Bandung

Biodata Narasumber Nami Umur Profesi : : : Mang Doni 38 taun Pedagang Bubur Tasikmalaya. Teras. naha bapa milih jadi tukang bubur? Narasumber : Sabab bapa teh tiasa nyieun bubur. Pewawancara : Geus sabaraha taun bapa jadi tukang bubur teh? Narasumber : Kirang leuwih geus 5 taun neng. Pewawancara : Tina jam iraha tina jam iraha bapa jualan teh? Narasumber : Tina jam 6 sampai jam 9. Naon wae pakasaban bapa teh? Narasumber : Tukang bubur aja neng. Pewawancara : Oh. kaci teu Pa? Narasumber : Kaci atuh neng. Pewawancara : Di daerah mana jualanana? . Pewawancara : Nuhun Pa. abdi bade wawancara keur pancen basa sunda sakeudeung. 2 Februari 1973 Tong pernah putus asa Dagangan : TTL Motivasi : : Wawancara Basa Sunda Tanggal wawancara 5 Juni 2010 Pewawancara : Assalamualaikum Pa. sok mangga.

Pewawancara : Wah alus atuh pa. pas awal jualan. jeung kudu jujur. Lamun aya nu kaciwa. Pewawancara : Oh kitu nya? Naha bapa neruskeun jualan lamun rugi waktos eta? Narasumber : Nyaa atuh neng. Pewawancara : Ari penghasilan bapa cukup teu keur minuhan kaperluan kulawarga? Narasumber : Alhamdulillah cukup neng. asa sepi pisan. bapa mah teu gampang putus asa. nyebarna teh gampang. aya neng. .Narasumber : Di daerah Arcamanik neng. Pewawancara : Naon nu bapa pigawe sangkan dagangan bapa teh laris? Narasumber : Kabersihan gerobak kudu dijaga. Ari bapa udah berkulawarga? Boga berapa anak pa? Narasumber : Alhamdulilah neng bapa geus boga 2 anak. Salami berjualan. waktos aya bule nu meuli bubur bapa. kitu nya pa. cita rasa bubur bapa ge harus ditingkatkeun. Teras hargana ge terjangkau. teras aya nu bilang bubur bapa teh rasana khas. Pewawancara : Bapa pernah teu rugi kitu salila berjualan? Narasumber : Pernah neng. teras kudu someah ka pembeli. aya teu pengalaman nu teu bisa dilupakeun? Narasumber : Hmm. Pewawancara : Naon anu bikin bubur bapa teh dikenal di masyarakat? Narasumber : Sabab bapa teh sok kaliling komplek. Pewawancara : Naon kitu pa tujuanana? Narasumber : Sangkan teu aya pembeli nu kaciwa. Pewawancara : Oh.

Ari bapa tiap poe nyieun bubur teh sok beak teu? Narasumber : Alhamdulilah neng. . mugi-mugi dagangannya laris nya. pasti beak tiap poenna. Hatur nuhun pa. lumayan loba. kitu nya. Teras bapa ingin ngabantu fakir miskin. Pewawancara : Naon kainginan bapa lamun geus sukses jadi tukang bubur? Narasumber : Ingin punya usaha lain neng. Pewawancara : Naon visi misi bapa? Narasumber : Tong pernah putus asa. Teras aya teu pa nu jadi pelanggan tetep bapa? Narasumber : Alhamdulilah aya neng. sami-sami neng. sukses pa. Pewawancara : Oh. Narasumber : Nuhun.Pewawancara : Oh kitu nya pa. Pewawancara : Oh bagus atuh pa. Sakitu wae pa patarosan ti abdi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful