TUGAS BASA SUNDA

WAWANCARA

Sarah Merianita XI IPA 4 SMA Negeri 23 Bandung

naha bapa milih jadi tukang bubur? Narasumber : Sabab bapa teh tiasa nyieun bubur. abdi bade wawancara keur pancen basa sunda sakeudeung. Pewawancara : Nuhun Pa.Biodata Narasumber Nami Umur Profesi : : : Mang Doni 38 taun Pedagang Bubur Tasikmalaya. sok mangga. 2 Februari 1973 Tong pernah putus asa Dagangan : TTL Motivasi : : Wawancara Basa Sunda Tanggal wawancara 5 Juni 2010 Pewawancara : Assalamualaikum Pa. kaci teu Pa? Narasumber : Kaci atuh neng. Teras. Pewawancara : Oh. Pewawancara : Di daerah mana jualanana? . Naon wae pakasaban bapa teh? Narasumber : Tukang bubur aja neng. Pewawancara : Geus sabaraha taun bapa jadi tukang bubur teh? Narasumber : Kirang leuwih geus 5 taun neng. Pewawancara : Tina jam iraha tina jam iraha bapa jualan teh? Narasumber : Tina jam 6 sampai jam 9.

Pewawancara : Naon anu bikin bubur bapa teh dikenal di masyarakat? Narasumber : Sabab bapa teh sok kaliling komplek. Teras hargana ge terjangkau.Narasumber : Di daerah Arcamanik neng. Pewawancara : Oh. cita rasa bubur bapa ge harus ditingkatkeun. Pewawancara : Ari penghasilan bapa cukup teu keur minuhan kaperluan kulawarga? Narasumber : Alhamdulillah cukup neng. bapa mah teu gampang putus asa. Pewawancara : Naon nu bapa pigawe sangkan dagangan bapa teh laris? Narasumber : Kabersihan gerobak kudu dijaga. teras kudu someah ka pembeli. pas awal jualan. asa sepi pisan. jeung kudu jujur. Ari bapa udah berkulawarga? Boga berapa anak pa? Narasumber : Alhamdulilah neng bapa geus boga 2 anak. Salami berjualan. aya teu pengalaman nu teu bisa dilupakeun? Narasumber : Hmm. teras aya nu bilang bubur bapa teh rasana khas. Lamun aya nu kaciwa. kitu nya pa. Pewawancara : Naon kitu pa tujuanana? Narasumber : Sangkan teu aya pembeli nu kaciwa. Pewawancara : Bapa pernah teu rugi kitu salila berjualan? Narasumber : Pernah neng. Pewawancara : Oh kitu nya? Naha bapa neruskeun jualan lamun rugi waktos eta? Narasumber : Nyaa atuh neng. nyebarna teh gampang. waktos aya bule nu meuli bubur bapa. Pewawancara : Wah alus atuh pa. . aya neng.

Narasumber : Nuhun. sukses pa. mugi-mugi dagangannya laris nya. Pewawancara : Naon kainginan bapa lamun geus sukses jadi tukang bubur? Narasumber : Ingin punya usaha lain neng. kitu nya. Pewawancara : Oh bagus atuh pa. lumayan loba. Teras aya teu pa nu jadi pelanggan tetep bapa? Narasumber : Alhamdulilah aya neng. sami-sami neng. Sakitu wae pa patarosan ti abdi. Pewawancara : Oh. Hatur nuhun pa. . Pewawancara : Naon visi misi bapa? Narasumber : Tong pernah putus asa. Ari bapa tiap poe nyieun bubur teh sok beak teu? Narasumber : Alhamdulilah neng.Pewawancara : Oh kitu nya pa. Teras bapa ingin ngabantu fakir miskin. pasti beak tiap poenna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful