Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH KEBANGSAAN CONVENT MUAR

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009


PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 5

5. Apakah aktiviti yang boleh dilakukan


Semasa melawat rumah anak-anak
Yatim?
A Menceritakan kemewahan nidup
B Bercerita tentang cerita berunsur
Moral
C Menggosok baju anak-anak yatim
D Makan bersama-sama mereka

10. Agensi seperti polis, tentera dan


bomba dan penyelamat
bertanggungjawab untuk
A mengekalkan keamanan Negara
B menangkap penjenayah
C mengeluarkan saman kepada
penjenayah
D mengawal kesesakan lalu lintas

Untuk soalan 11 hingga 15, tulis nilai yang betul berdasarkan definisi nilai yang
digunakan.
Tanggungjawab terhadap masyarakat
Patuh kepada peraturan dan undang-undang
Menyayangi alam sekitar

Kejujuran
Hormat dan taat
Ikhlas

16. Fikir dulu .


17. Beringat sebelum kena, ..
18. ., sesal kemudian
tidak berguna.
19. Pandu cermat, ...
20. Syurga di bawah ...

2. Soalan 2(a) hingga 2 (c) berdasarkan gambar di bawah

(a) Nyatakan dua nilai yang patut diamalkan oleh murid dalam gambar di atas.
.
(b) Berikan dua sebab mengapa perbuatan murid tersebut adalah salah.
.
.
(c) Bagaimanakah cara untuk mengurangkan daripada berlakunya perbuatan seperti dalam
gambar di atas.
i.

.................................................................................................................

ii.

.................................................................................................................

3. Tuliskan nama pemimpin negara di dalam gambar di bawah.

Tun Hussien Onn

Tunku Abdul Rahman

Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi

Tun Abd Razak

Tun Dr Mahathir Mohammad

4. Siapakah yang dikenali sebagai Bapa Kemerdekaan Malaysia?


.................................................................................................................
5. Berikan tiga cara kita menjaga alam sekitar.
i) ..............................................................................................................
ii) .............................................................................................................
iii) ...........................................................................................................
6. Namakan tempat-tempat menarik yang boleh dilawati oleh pelancong di negara kita
di negeri-negeri yang berikut.
Johor
i) ..............................................................................................................
ii) .............................................................................................................
Melaka
i) ..............................................................................................................
ii) .............................................................................................................
Sabah
i) ..............................................................................................................
ii) .............................................................................................................
7. Apakah tugas sebagai seorang murid?
..................................................................................................................

SELAMAT MENJAWAB -