Anda di halaman 1dari 1

6.

Pengeluaran Hasil Hutan

Tanah Melayu kaya dengan hasil hutan seperti _________________________________________________. Hasil


hutan ini __________________ secara tradisional melalui kegiatan _______________. Semasa pentadbiran British,
hasil-hasil ini menjadi _________________________________________. British menggalakkan pengeluaran hasil
hutan untuk dieksport ke ___________________________________. Pada tahun 1901, British menubuhkan
___________________________ bertujuan untuk ______________________________________________________.
a) Damar
Damar diperoleh daripada getah pelbagai jenis pokok di hutan. Dammar digunakan untuk membuat
________________________________________________. Damar juga dieksport untuk dijadikan
_____________ iaitu bahan untuk ____________________________________________.
b) Getah Perca
Getah Perca boleh diperolehi daripada pokok ___________________ yang tumbuh di dalam hutan. Ia
digunakan untuk membuat ________________________________________________________. Cara yang
digunakan untuk mendapatkan getah perca adalah batang pokoknya _________________ bagi mengeluarkan
_____________. Kemudian susu akan dikumpulkan dalam bekas dan dibentuk menjadi
________________________________.
c) Getah Jelutung
Getah Jelutung digunakan sebagai ramuan ______________________________________________. Pada
tahun 1920-1n , getah jelutung dikumpul menggunakan ______________________. Kebiasaan getah jelutung
akan dieksport.
d) Rotan
Hasil ini dihasilkan dan dijadikan sebagai kegunaan dalam negeri dan juga banyak dieksport ke China.
Kebiasaannya, rotan digunakan untuk dijadikan ____________________________________.
e) Pembalakan
Kayu balak banyak dieksport ke __________________________. Antara kayu balak yang diusahakan ialah
___________________________________________. Kebanyakkan kayu balak digunakan dalam industri
___________________________________________________. Pada tahun 1928, British memperkenalkan
lessen kilang papan untuk ______________________________________________________.
Kegiatan Dwiekonomi

Diperkenalkan oleh _______________ terhadap penduduk di Tanah Melayu.


Ia melibatkan kegiatan ___________________________________________.
a) Ekonomi Dagangan

British
lebih
mengutamakan
ekonomi
dagangan
seperti
kegiatan
_______________________________________.
Dimajukan terutama di kawasan __________________________ Tanah Melayu.
Dijalankan secara besar-besaran menggunakan _________________________ dan disokong
kemudahan asas yang baik seperti _______________________________________________.
Lebih _____________________ eksport.
Dikuasai syarikat asing khususnya syarikat Eropah..
Tertumpu pada perlombongan bijih timah dan perusahaan getah.
Melibatkan _______________________ yang ramai dan _______________________ yang besar.
Teknologi moden seperti __________________________ banyak digunakan dalam kegiatan
perlombongan bijih timah.

b) Ekonomi Tradisonal

Kegiatan ekonomi tradisional ini diabaikan oleh British.


Diusahakan oleh orang Melayu di kawasan ___________________ dan bercorak ________________.
Lebih tertumpu pada kegiatan ______________________________________________.
Menggunakan peralatan tradisional seperti ________________________________________ dan
melibatkan ______________________.

Kesan Kegiatan Dwiekonomi


Kesan yang belaku semasa kegiatan dwiekonomi ini diperkenalkan ialah berlaku perkembangan
____________________________ serta mewujudkan jurang ekonomi antara _________________________ dengan
___________________________________.