Anda di halaman 1dari 2

TAKWIM PANITIA KEMAHIRAN HIDUP SESI 2010

BULAN JANUARI

FEBRUARI

MAC

AKTIVITI MINGGU PERTAMA KE EMPAT Penyelarasan Rancangan Pengajaran Tahunan dan Rancangan Pengajaran Harian Menyusun atur bahan media dan alatan KH Memastikan semua murid mempunyai Buku Teks MINGGU PERTAMA KE DUA P&P seperti biasa MINGGU KE TIGA KE EMPAT Penggubalan dan penyediaan kertas Ujian Pertengahan Penggal 1 MINGGU PERTAMA KE DUA UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL 1 Analisis ujian PENYEMAKAN HASIL KERJA MURID MINGGU KETIGA CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1 MINGGU KE EMPAT MINGGU PERTAMA Mesyuarat Panitia KH MINGGU KE DUA KE EMPAT Penyediaan Bahan Projek Murid 1 MINGGU KE EMPAT Penggubalan dan penyediaan soalan Peperiksaan Penggal 1

TINDAKAN Semua Guru KH

Semua Guru KH Ketua Panitia S/U Peperiksaan Ketua Panitia

APRIL

Semua Guru KH Ketua Panitia GB & PK 1 Semua Guru KH Semua Guru KH Ketua Panitia S/U Peperiksaan

MEI

JUN

MINGGU PERTAMA PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA MINGGU KE DUA Analisis Peperiksaan Penggal 1 MINGGU KE TIGA Aktiviti Pusat Sumber CUTI SEMESTER 1 MINGGU PERTAMA Cuti Pertengahan Penggal 1 MINGGU KE DUA KE EMPAT P&P seperti biasa

Ketua Panitia S/U Peperiksaan

Semua Guru KH

JULAI

OGOS

MINGGU PERTAMA Mesyuarat Panitia KH MINGGU KE DUA Penyemakan hasil kerja murid MINGGU KE TIGA KE EMPAT Penyediaan Bahan Projek Murid 2 MINGGU PERTAMA Pelancaran Bulan Kemerdekaan MINGGU KE DUA KE TIGA P&P seperti biasa CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2 MINGGU PERTAMA Cuti Pertengahan Semester 2 MINGGU KE DUA UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH MINGGU KE TIGA Penyediaan Bahan Projek Murid 3 MINGGU KE EMPAT Penggubalan dan penyediaan soalan Peperiksaan Semester 2 MINGGU PERTAMA Peperiksaan Semester 2 MINGGU KE DUA KE TIGA Analisis Peperiksaan Semester 2 MINGGU KE EMPAT Aktiviti Pusat Sumber MINGGU PERTAMA Kemaskini dokumentasi murid Kemaskini fail Panitia MINGGU KE DUA Hantar Laporan Akhir Tahun MINGGU KE TIGA KE EMPAT CUTI AKHIR TAHUN

Ketua Panitia Semua Guru KH Ketua Panitia Semua Guru KH Semua Guru Semua Guru KH

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

Semua Guru KH Ketua Panitia KH Ketua Panitia KH

DECEMBER

CUTI AKHIR TAHUN