Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENILAIAN / MAKLUM BALAS KURSUS KEPIMPINAN

TARIKH:
1. Saya telah mendapat manfaat daripada program kepimpinan ini
A Ya,
B Tidak
kerana......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. Sila tanda skala yang berkaitan
bil Perkara
Sangat
baik
1 Bahan ceramah
2

Aktiviti

3
4

Penyampaian tenaga
pengajar
Tempat

Makanan

Pengurusan masa

Sederhana

Lemah

Catatan

3. Saya telah bertambah yakin semasa menjalankan tugas sebagai PEMIMPIN .


Ya /Tidak
4. Cadangan Penambahbaikan Program
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Sekian. terima kasih.
CADANGAN ANDA AKAN DIPERTIMBANGKAN
UNTUK PROGRAM AKAN DATANG.