Anda di halaman 1dari 14

Oleh : Avita Avionita Sari (05) Dzulaily Risti I.P.

R (11) Sokma Dicky Mahendra (32)

Definisi Garis
Garis merupakan himpunan titik-titik tidak terbatas banyaknya

Garis dinotasikan dengan huruf kecil , seperti g, h, k,

Definisi Bidang
Sebuah bidang (yang dimaksud: bidang datar) dapat diperluas sekehendak kita

Bidang Biasanya digambarkan dengan bentuk persegi, persegi panjang, atau jajaran genjang

KEDUDUKAN GARIS TERHADAP BIDANG


1.Garis Terletak pada Bidang sebuah garis g dikatakan terletak pada bidang jika garis g dan bidang sekurang-kurangnya mempunyai dua titik persekutuan

2.Garis Sejajar Bidang sebuah garis h dikatakan sejajar bidang jika garis h dan bidang tidak mempunyai titik persekutuan
l

3.Garis Memotong atau Menembus Bidang sebuah garis k dikatakan memotong atau menembus bidang jika garis k dan bidang hanya mempunyai sebuah titik persekutuan.Titik persekutuan itu disebut titik potong atau titik tembus.
h A w s B r v j

Perkembangan dari Kedudukan Garis terhadap Bidang


Garis terletak pada bidang
g

Garis g dan h terletak pada bidang E

k l
F

Garis k pada bidang F dan garis l di luar bidang F. Karena garis l sejajar garis k maka garis l sejajar bidang F

Garis menembus / memotong bidang


h j

A
w s r

B
v

Garis j memotong tegak lurus bidang K ; akibatnya garis j akan tegak lurus dengan semua garis pada bidang K

Garis h dan garis j memotong atau menembus bidang K berturut-turut di titik A dan B

Pengertian tentang Aksioma dan Dalil

1. Aksioma adalah pendapat yang dijadikan pedoman dasar dan merupakan Dalil Pemula, sehingga kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi, atau Aksioma yaitu suatu pernyataan yang diterima sebagai kebenaran dan bersifat umum, tanpa memerlukan pembuktian.
.

2. Dalil, (kaidah atau teorema) adalah kebenaran yang diturunkan dari aksioma, sehingga kebenarannya perlu dibuktikan terlebih dahulu.

Aksioma 3
Melalui sebuah garis (AB) dapat dibuat bidang datar tak berhingga banyaknya
B

E K

Dalil-Dalil tentang Garis Sejajar Bidang


a. melalui dua garis yang berpotongan hanya dapat dibuat satu bidang datar. b. melalui sebuah garis dan sebuah titik diluar hanya dapat dibuat suatu bidang datar. c. Melalui tiga buah titik hanya dapat dibuat satu bidang datar. d. Melalui dua garis yang sejajar hanya dapat dibuat satu bidang datar. e. Melalui dua garis yang bersilangan tidak dapat dibuat suatu bidang datar. f. jika garis g sejajar garis h dan garis h pada bidang maka garis g sejajar dengan bidang .

SOAL 1
Perhatikan gambar balok disampinng. Bidang yang sejajar dengan garis BD adalah...
H E F G

C B

SOAL 2
Perhatikan gambar kubus berikut. Bidang yang sejajar bidang AFH adalah bidang ....
E

Beri Nilai