P. 1
Tokoh Wayang

Tokoh Wayang

|Views: 556|Likes:
Dipublikasikan oleh masmakkin6170

More info:

Published by: masmakkin6170 on Jul 28, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

Sections

 • Abimanyu
 • Amba
 • Anggraini
 • Antaboga
 • Antarja
 • Antasena
 • Arimbi
 • Arjuna
 • Arya Prabu Rukma
 • Aswatama
 • Bagaspati
 • Bagong
 • Baladewa
 • Banuwati
 • Basudewa
 • Basukesti
 • Basukiswara
 • Basukunti
 • Basunanda
 • Basupati
 • Basurata
 • Bima
 • Bogadatta
 • Bomantara
 • Brajadenta
 • Brajalamatan
 • Brajamusti
 • Brajawikalpa
 • Burisrawa
 • Cakil
 • Dadungawuk
 • Dananjaya
 • Dandunwacana
 • Danurwenda
 • Darmahambara
 • Dewayani
 • Drestadyumna
 • Drona
 • Drupada
 • Drupadi
 • Dursala
 • Dursasana
 • Dursilawati
 • Ekalaya
 • Erawati
 • Gagakbaka
 • Gandabayu
 • Gandamana
 • Gandari
 • Gandawati
 • Garbanata
 • Gardapati
 • Gardapura
 • Gareng
 • Gatotkaca
 • Gendari
 • Hangyanawati
 • Irawan
 • Jahnawi
 • Jarasanda
 • Jatagempol
 • Jayadrata
 • Jayamurcita
 • Jembawati
 • Jungkungmadeya
 • Kalabendana
 • Kalakatung
 • Kalaruci
 • Kalasasradewa
 • Kalayasa
 • Kangsa
 • Karna
 • Kartamarma
 • Kartapiyoga
 • Kencakarupa
 • Krepa
 • Krepi
 • Kresna
 • Kumaladewa
 • Kunti
 • Leksmanamandrakumara
 • Leksmanawati
 • Madrim
 • Maerah
 • Mandrapati
 • Mayanggaseta
 • Nagagini
 • Nakula
 • Narasinga
 • Nirbita
 • Pancatnyana
 • Parikesit
 • Pergiwa
 • Pergiwati
 • Prabakesa
 • Prabakusuma
 • Pracona
 • Pragota
 • Pratiwi
 • Pujawati
 • Puntadewa
 • Purocana
 • Radeya
 • Rajamala
 • Rarasati
 • Retna Kasimpar

Abimanyu

ABIMANYU dikenal pula dengan nama : Angkawijaya, Jaya Murcita, Jaka Pangalasan, Partasuta, Kirityatmaja, Sumbadraatmaja, Wanudara dan Wirabatana. Ia merupakan putra Arjuna, salah satu dari lima satria Pandawa dengan Dewi Sumbadra, putri Prabu Basudewa, raja Negara Mandura dengan Dewi Badrahini. Ia mempunyaai 13 orang saudara lain ibu, yaitu : Sumitra, Bratalaras, Bambang Irawan, Kumaladewa, Kumalasakti, Wisanggeni, Wilungangga, Endang Pregiwa, Endang Pregiwati, Prabakusuma, Wijanarka, Anantadewa dan Bambang Sumbada. Abimanyu merupakan makhluk kekasih Dewata. Sejak dalam kandungan ia telah mendapat “Wahyu Hidayat”, yang mempunyai daya : mengerti dalam segala hal. Setelah dewasa ia mendapat “wahyu Cakraningrat”, suatu wahyu yang dapat menurunkan raja-raja besar. Abimanyu mempunyai sifat dan perwatakan; halus, baik tingkah lakunya, ucapannya terang, hatinya keras, besar tanggung jawabnya dan pemberani. Dalam olah keprajuritan ia mendapat ajaran dari ayahnya, Arjuna. Sedang dalam olah ilmu kebathinan mendapat ajaran dari kakeknya, Bagawan Abiyasa. Abimanyu tinggal di kesatrian Palangkawati, setelah dapat mengalahkan Prabu Jayamurcita. Ia mempunyai dua orang isteri, yaitu : 1. Dewi Siti Sundari, putri Prabu Kresna , Raja Negara Dwarawati dengan Dewi Pratiwi, dan 2. Dewi Utari, putri Prabu Matswapati dengan Dewi Ni Yutisnawati, dari negara Wirata, dan berputra Parikesit. Abimanyu gugur dalam perang Bharatayuda oleh gada Kyai Glinggang milik Jayadrata, satria Banakeling.

Amba
DEWI AMBA adalah putri sulung dari tiga bersaudara, putri Prabu Darmahumbara, raja negara Giyantipura dengan peramisuri Dewi Swargandini. Kedua adik kandungnya bernama; Dewi Ambika/Ambalika dan Dewi Ambiki/Ambaliki. Dewi Amba dan kedua adiknya menjadi putri boyongan Resi Bisma/Dewabrata, putra Prabu Santanu dengan Dewi Jahnawi/Dewi Gangga dari negara Astina yang telah berhasil memenangkan sayembara tanding di negara Giyantipura dengan membunuh Wahmuka dan Arimuka. Karena merasa sebelumnya telah dipertunangkan dengan Prabu Citramuka, raja negara Swantipura, Dewi Amba memohon kepada Dewabrata agar dikembalikan kepada Prabu Citramuka. Persoalan mulai timbul. Dewi Amba yang ditolak oleh Prabu Citramuka karena telah menjadi putri boyongan, keinginannya ikut ke Astina juga ditolak Dewabarata. Karena Dewi Amba terus mendesak dan memaksanya, akhirnya tanpa sengaja ia tewas oleh panah Dewabrata yang semula hanya bermaksud untuk menakutnakutinya.Sebelum meninggal Dewi Amba mengeluarkan kutukan, akan menuntut balas kematiannya dengan perantaraan seorang prajurit wanita. Kutukan Dewi Amba terhadap Dewabrata menjadi kenyataan. Dalam perang Bharatayuda arwahnya menjelma dalam tubuh Dewi Srikandi yang berhasil menewaskan Resi Bisma/Dewabrata.

Anggraini
DEWI ANGGRINI adalah istri Prabu Ekalaya/Palgunadi, rajanegara Paranggelung. Ia berwajah cantik karena putri hapsari/bidadari Warsiki. Dewi Anggraini mempunyai sifat dan perwatakan; setia, murah hati, baik budi, sabar dan jatmika (selalu dengan sopan santun), menarik hati dan sangat berbakti terhadap suami. Ketika terjadi permusuhan antara Prabu Ekalaya dengan Arjuna akibat dari perbuatan Arjuna yang menggangu dirinya, dan suaminya, Prabu Ekalaya mati dibunuh Resi Drona dengan cara memotong ibu jari tangan kanannya yang memakai cincin sakti Mustika Ampal, Dewi Anggraini menunjukan kesetiaannya sebagai istri sejati. Ia melakukan bela pati, bunuh diri untuk kehormatan suami dan dirinya sendiri. Dewi Anggraini mati sebagai lambang kesetiaan seorang istri terhadap suaminya. Walaupun menghadapi godaan yang berwujud keindahan dan kelebihan orang lain, namun Dewi Anggraini tetap teguh cinta kesetianya ke

ujudnya tetap seekor naga. putri Sang . yang membuatnya dapat menjelma menjadi apa saja. Ibunya bernama Dewi Wasu. Walaupun ia cucu Sang Hyang Wenang. orang kedua dalam keluarga Pandawa. yaitu Dewi Nagagini dan Naga Tatmala. putri Anantaswara. atau Sang Hyang Nagasesa atau Sang Hyang Anantaboga atau Sang Hyang Basuki adalah dewa penguasa dasar bumi. istrinya. Dari istrinya yang bernama Dewi Supreti. Ibu Nagasesa bernama Dewi Sayati. SANG HYANG. Selain itu. karena ayahnya yang ber-nama Antawisesa juga seekor naga. Namun Dewa Ular itu tidak menyangka Batara Guru akan menjatuhkan hukuman mati pada anaknya. menikah dengan Bima. Putrinya. ketika masih muda disebut Nagasesa. Sang Hyang Antaboga adalah putra Anantanaga. kemudian menghidupkan kembali Bambang Nagatatmala dengan Tirta Amerta. dengan memasukkannya ke Kawah Candradimuka. Sang Hyang Antaboga pernah dimintai tolong Batara Guru menangkap Bambang Nagatatmala. anaknya sendiri. Sang Hyang Antaboga terpaksa menangkapnya. Dewi Nagagini. Walaupun dalam keadaan biasa Sang Hyang Antaboga serupa dengan ujud manusia. ia mempunyai dua anak. Batara Guru menamakan makhluk ganas itu Candrabirawa. Dalam pewayangan. Air sakti itu kemudian diberikan kepada cucunya Antareja dan pernah dimanfaatkan untuk menghidupkan Dewi Wara Subadra yang mati karena dibunuh Burisrawa dalam lakon Subadra Larung. Cucunya yang lahir dari Dewi Nagagini bernama Antareja atau Anantaraja. Sang Hyang Antaboga mempunyai kemampuan menghidupkan orang mati yang kematiannya belum digariskan. karena ia memiliki air suci Tirta Amerta. Waktu itu Nagatatmala kepergok sedang berkasihkasihan dengan Dewi Mumpuni. Untunglah Dewi Supreti. keadaan di Saptapratala tidak jauh berbeda dengan di kahyangan lainnya. Sang Hyang Antaboga berganti kulit (mlung-sungi). Batara Guru juga pernah mengambil kulit yang tersisa ketika Sang Hyang Antaboga mlungsungi dan menciptanya menjadi makhluk ganas yang menge-rikan.Antaboga ANTABOGA. walau itu anaknya. Antara lain ia pernah menjelma menjadi garangan putih (semacam musang hutan atau cerpelai) yang menyelamatkan Pandawa dan Kunti dari amukan api pada peristiwa Bale Sigalagala. setiap 1000 tahun sekali. Dalam pewayangan disebutkan. tubuhnya berubah menjadi ular naga besar. sesuai dengan yang dikehendakinya. atau lapisan ke tujuh dasar bumi. dalang menceritakan bahwa Sang Hyang Antaboga memiliki Aji Kawastrawam. Dewa itu beristana di Kahyangan Saptapratala. tetapi dalam keadaan triwikrama. walaupun terletak di dasar bumi. Namun para dewa gagal me-nangkapnya karena kalah sakti. Sang Hyang Antaboga. Karena Nagatatmala memang bersalah. istri Batara Yamadipati.

dibawa ke samudra. Guna memperoleh Tirta Amerta para dewa harus membor dasar samudra. Padahal jika gunung itu tidak bisa dicabut. para dewa tidak sanggup mencabut kembali gunung itu. Nagasesa berhasil menjebol Gunung Mandira. Untuk membangun ikatan keluarga. Pada saat para dewa sedang bingung itulah Nagasesa datang membantu. cahaya mustika itu ada pada dirinya dan akan diserahkan kepada Batara Guru. yang artinya mengaduk-aduk. sehingga ia mendapatkan Cupu Linggamanik yang semula berujud cahaya itu. ***) Jasa Nagasesa yang kedua adalah ketika ia menye-rahkan Cupu Linggamanik kepada Batara Guru. Tiba-tiba melesatlah seberkas CATATAN KAKI: ***) Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan Tirta Amerta. Namun setelah berhasil memutarnya. Batara Guru menyanggupinya. Tidak hanya itu. lalu memutarnya untuk melubangi dasar samudra itu. Para dewa juga memberinya hak sebagai penguasa alam bawah tanah. Sejak itu ia bergelar Sang Hyang Antaboga. Ini didasarkan atas arti kata ngebur dalam bahasa Jawa. Waktu itu Nagasesa sedang bertapa di Guwaringrong dengan mulut terbuka. dan saat itulah muncul Batara Guru. Dewa itu menanyakan kemana perginya cahaya berkilauan yang memasuki Guwaringrong. mustahil Tirta Amerta dapat diambil. dan kemudian menempatkannya di tempat semula. mengacau. cahaya terang memasuki mulutnya. Suatu ketika para dewa berusaha mendapatkan Tirta Amerta yang membuat mereka bisa menghi-dupkan orang mati. dan berhak atas gelar Batara atau Sang Hyang. Itulah sebabnya semua dewa di kahyangan merasa berhutang budi pada ke-baikan hati Nagasesa. . Karena jasa-jasanya itu para dewa lalu mengha-diahi Nagasesa kedudukan yang sederajat dengan para dewa. karena benda itu mempunyai khasiat dapat membawa ketentraman di kahyangan. dibalikkan sehingga puncaknya berada di bawah. Itu pula sebabnya. melainkan mengaduk-aduknya. membuat air samudra itu menjadi ‘kacau’. Para dewa memang sangat menginginkan cupu mustika itu. Cupu Linggamanik sangat penting bagi para dewa.Hyang Wenang. oleh para dewa Na-gasesa juga diberi Aji Kawastram ***) yang mem-buatnya sanggup mengubah ujud dirinya menjadi manusia atau makhluk apa pun yang dikehendakinya. Nagasesa yang kelak lebih dikenal dengan nama Sang Hyang Antaboga juga memiliki Tirta Amerta. para dewa juga menghadiahkan seorang bidadari bernama Dewi Supreti sebagai istrinya. Dengan demikian para dewa dapat mengambil Tirta Amerta yang mereka inginkan. Nagasesa lang-sung mengatupkan mulutnya. Dengan cara melingkarkan badannya yang panjang ke gunung itu dan membetotnya ke atas. Nagasesa menjawab. bilamana pemuka dewa itu mau memeliharanya baik-baik. Mereka mencabut Gunung Mandira dari tempatnya. para dewa bukan membor samudra.

maksudnya adalah ular naga yang besarnya luar biasa. .Perlu diketahui. Antareja tidak pernah ada. yang suami Dewi Pertiwi. kata anta artinya batas. karena tokoh itu memang asli ciptaan nenek moyang orang Indonesia. Sebenarnya sebutan itu keliru. cucunya. Nama Antaboga atau Anantaboga artinya (naga yang) kelokannya tidak mengenal batas. tak terlihat. Antaboga berangkat ke kahyangan. karena menurut pendapatnya Gatotkaca lebih pantas dan lebih berhak. CATATAN KAKI = ***) Sebagian dalang menyebutnya Aji Kemayan. Bersama dengan menantunya. hanya terdapat dalam pewayangan di Indonesia. untuk meminta Wahyu Senapati pada Batara Guru. Prabu Kresna. karena Kemayan yang berasal dari kata ‘maya’ adalah aji untuk membuat pemilik ilmu itu menjadi tidak terlihat oleh mata biasa. dan Candrabirawa. Kata an atau artinya tidak. Jadi. Yang kelokannya tidak mengenal batas. yakni Antareja. sedangkan kata boga atau bhoga atinya kelokan. Sang Hyang Antaboga pernah berbuat khilaf ketika dalam sebuah lakon carangan terbujuk hasutan Prabu Boma Narakasura. Ternyata Batara Guru tidak bersedia memberikan wahyu itu pada Boma. artinya. cucu Sang Hyang Antaboga. tetapi akhirnya silang pendapat itu dapat diredakan oleh Batara Narada. Selisih pendapat yang hampir memanas ini karena Sang Hyang Antaboga hendak bersikeras. Kata ‘maya’. Lihat Antareja. Wahyu Senapati tetap diperuntukkan bagi Gatotkaca. yang benar adalah Aji Kawastram. Dalam Kitab Mahabarata.

putri Prabu Ganggapranawa. Sejak kecil Anatareja tinggal bersama ibu dan kakeknya di Saptapratala (dasar bumi). Lidahnya sangat sakti. Ia menikah dengan Dewi Ganggi. Ia juga memiliki cincin mustikabumi. dengan Dewi Nagagini. pemberian ibunya. Ia meninggal menjelang perang Bharatayuda atas kemauannya sendiri dengan cara menjilat telapak kakinya sebagai tawur (korban untuk kemenangan) keluarga Pandawa dalam perang Bharatayuda. bernama: Raden Gatotkaca. yang mempunyai kesaktian. Ia mempunyai 2 (dua) orang saudara lelaki lain ibu. Ia memiliki ajian Upasanta pemberian Hyang Anantaboga. . pendiam. sehingga kebal terhadap senjata. dan berputra Arya Danurwenda. putra Bima dengan Dewi Arimbi. raja ular/taksaka di Tawingnarmada. Anatareja berkulit napakawaca. sangat berbakti pada yang lebih tua dan sayang kepada yang muda. salah satu dari lima satria Pandawa. rela berkorban dan besar kepercayaanya kepada Sang Maha Pencipta. Anantareja memiliki sifat dan perwatakan : jujur. putri Hyang Anantaboga dengan Dewi Supreti dari Kahyangan Saptapratala. Setelah dewasa Anantareja menjadi raja di negara Jangkarbumi bergelar Prabu Nagabaginda. Kesaktian lain Anantareja dapat hidup dan berjalan didalam bumi. menjauhkan dari kematian selama masih menyentuh bumi/tanah. dan Arya Anantasena. putra Bima dengan Dewi Urangayu.Antarja ANANTAREJA adalah putera Bima/Werkundara. dan dapat digunakan untuk menghidupkan kembali kematian di luar takdir. mahluk apapun yang dijilat telapak kakinya akan menemui kematian.

Ia mempunyai kesaktian berupa sungut sakti. mahluk apapun yang tersentuh dan terkena bisa-nya akan menemui kematian. putra Dewi Arimbi. putri Hyang Mintuna (Dewa ikan air tawar) di Kisiknarmada. Anantasena juga memiliki pusaka Cupu Madusena. salah satu dari lima satria Pandawa. Seluruh badannya berkulit sisik ikan/udang hingga kebal terhadap senjata. dan Gatotkaca. Ia mempunyai 2 (dua) orang saudara seayah lain ibu. dengan Dewi Urangayu.Antasena ANANTASENA adalah Putra Bima/Werkundara. putra Dewi Nagagini. Sejak kecil Anantasena tinggal bersama ibu dan kakeknya di Kisiknarmada. Anantasena dapat hidup di darat dan di dalam air. yaitu : Anantareja. yang dapat .

Brajalamatan. Brajamusti. bernama. bersahaja.mengembalikan kematian di luar takdir. kekuasaan . raja negara Astina dari permaisuri Dewi Kunti. Arimba/Hidimba. Setelah dewasa. Anantasena berwatak jujur. Dewi Arimbi menikah dengan Bima/Werkudara. Brajawikalpa dan Kalabendana. Ia mati moksa (lenyap dengan seluruh raganya) atas kehendak/kekuasaan Sang Hyang Wenang Arimbi DEWI ARIMBI atau Hidimbi (Mahabharata) adalah putri kedua Prabu Arimbaka. Ia mempunyai tujuh orang saudara kandung. dengan Dewi Hadimba. raja raksasa negara Pringgandani. putra Prabu Pandu. Anatasena meninggal sebelum perang Bharatayuda. tidak pernah berdusta. Brajadenta. bekas negaranya Prabu Ganggatrimuka yang mati terbunuh dalam peperangan. Prabu Arimba. Dewi Arimbi menjadi raja negara Pringgandani. terus terang. Arya Prabakesa. berani kerena membela kebenaran. Anantasena menjadi raja di negara Dasarsamodra. yang tewas dalam peperangan melawan Bima. salah seorang dari lima satria Pandawa. Dari perkawinan itu ia mempumyai seorang putra yang diberi nama Gatotkaca. Namun karena ia lebih sering tinggal di Kesatrian Jodipati mengikuti suaminya. menggantikan kedudukan kakaknya. Ia juga tidak dapat mati selama masih bersinggungan dengan air atau uap air.

negara Pringgandani diwakilkan kepada adiknya, Brajadenta sampai Gatotokaca dewasa dan diangkat menjadai raja negara Pringgandani bergelar Prabu Kacanegara. Dewi Arimbi mempunyai kesaktian; dapat beralih rupa dari wujudnya raksasa menjadi putri cantik jelita. Ia mempunyai sifat dan perwatakan; jujur, setia, berbakti dan sangat sayang terhadap putranya. Akhir kehidupannya diceritakan, gugur di medan Perang Bharatayuda membela putranya, Gatotokaca yang gugur karena panah Kunta milik Adipati Karna, raja negara Awangga.

Arjuna
ARJUNA adalah putra Prabu Pandudewanata, raja negara Astinapura dengan Dewi Kunti/Dewi Prita --- putri Prabu Basukunti, raja negara Mandura. Ia merupakan anak ke-tiga dari lima bersaudara satu ayah, yang dikenal dengan nama Pandawa. Dua saudara satu ibu adalah Puntadewa dan Bima/Werkudara. Sedangkan dua saudara lain ibu, putra Pandu dengan Dewi Madrim adalah Nakula dan Sadewa. Arjuna seorang satria yang gemar berkelana, bertapa dan berguru menuntut ilmu. Selain menjadi murid Resi Drona di Padepokan Sukalima, ia juga menjadi murid Resi Padmanaba dari Pertapaan Untarayana. Arjuna pernah menjadi Pandita di Goa Mintaraga, bergelar Bagawan Ciptaning. Ia dijadikan jago kadewatan membinasakan Prabu Niwatakawaca, raja raksasa dari negara Manimantaka. Atas jasanya itu, Arjuna dinobatkan sebagai raja di Kahyangan Kaindran bergelar Prabu Karitin. dan mendapat anugrah pusaka-pusaka sakti dari para dewa, antara lain ;

Gendewa ( dari Bathara Indra ), Panah Ardadadali ( dari Bathara Kuwera ), Panah Cundamanik ( dari Bathara Narada ). Arjuna juga memiliki pusaka-pusaka sakti lainnya, atara lain ; Keris Kiai Kalanadah, Panah Sangkali ( dari Resi Durna ), Panah Candranila, Panah Sirsha, Keris Kiai Sarotama, Keris Kiai Baruna, Keris Pulanggeni ( diberikan pada Abimanyu ), Terompet Dewanata, Cupu berisi minyak Jayengkaton ( pemberian Bagawan Wilawuk dari pertapaan Pringcendani ) dan Kuda Ciptawilaha dengan Cambuk Kiai Pamuk. Sedangkan ajian yang dimiliki Arjuna antara lain ; Panglimunan, Tunggengmaya, Sepiangin, Mayabumi, Pengasih dan Asmaragama Arjuna mempunyai 15 orang istri dan 14 orang anak. Adapun istri dan anakanaknya adalah : 1. Dewi Sumbadra , berputra Raden Abimanyu. 2. Dewi Larasati , berputra Raden Sumitra dan Bratalaras. 3. Dewi Srikandi 4. Dewi Ulupi/Palupi , berputra Bambang Irawan 5. Dewi Jimambang , berputra Kumaladewa dan Kumalasakti 6. Dewi Ratri , berputra Bambang Wijanarka 7. Dewi Dresanala , berputra Raden Wisanggeni 8. Dewi Wilutama , berputra Bambang Wilugangga 9. Dewi Manuhara , berputra Endang Pregiwa dan Endang Pregiwati 10. Dewi Supraba , berputra Raden Prabakusuma 11. Dewi Antakawulan , berputra Bambang Antakadewa 12. Dewi Maeswara 13. Dewi Retno Kasimpar 14. Dewi Juwitaningrat , berputra Bambang Sumbada 15. Dewi Dyah Sarimaya. Arjuna juga memiliki pakaian yang melambangkan kebesaran, yaitu ; Kampuh/Kain Limarsawo, Ikat Pinggang Limarkatanggi, Gelung Minangkara, Kalung Candrakanta dan Cincin Mustika Ampal (dahulunya milik Prabu Ekalaya, raja

negara Paranggelung). Ia juga banyak memiliki nama dan nama julukan, antara lain ; Parta (pahlawan perang), Janaka (memiliki banyak istri), Pemadi (tampan), Dananjaya, Kumbaljali, Ciptaning Mintaraga (pendeta suci), Pandusiwi, Indratanaya (putra Bathara Indra), Jahnawi (gesit trengginas), Palguna, Danasmara ( perayu ulung ) dan Margana ( suka menolong ). Arjuna memiliki sifat perwatakan ; Cerdik pandai, pendiam, teliti, sopan-santun, berani dan suka melindungi yang lemah. Ia memimpin Kadipaten Madukara, dalam wilayah negara Amarta. Setelah perang Bhatarayuda, Arjuna menjadi raja di Negara Banakeling, bekas kerajaan Jayadrata. Akhir riwayat Arjuna diceritakan, ia muksa ( mati sempurna ) bersama ke-empat saudaranya yang lain.

Ia menjadi raja negara Kumbina menggantikan mertuanya. putri Prabu Kunti. Dewi Kunti/Dewi Prita dan Arya Ugrasena. Ia mempunyai tiga orang saudara kandung bernama. raja Boja. Arya Basudewa. dan mempunyai seorang putri bernama Ken Rarasati/Dewi Larasati. Arya Prabu Rukma mempunyai sifat dan perwatakan berani. Akhir riwayatnya diceritakan. raja Negara Kumbina. swaraswati keraton Mandura. Prabu Rumbaka. dengan Dewi Krepi. Dewi Rukmini dan Arya Rukmana. Aswatama BAMBANG ASWATAMA adalah putra Resi Drona dari padepokan Sokalima. raja negara Surateleng atau Trajutisna. mahir mempergunakan senjata panah dan ahli strategi perang. Prabu Wasukunti atau Prabu Hirayana. Arya Prabu Rukma menikah dengan Dewi Rumbini. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh dua orang putra bernama . putra Prabu Rumbaka. Ia berambut dan . trengginas. Secara tidak resmi Arya Prabu Rukma juga mengawini Ken Sagupi. Prabu Bismaka/Arya Prabu Rukma gugur di medan perang melawan Prabu Bomanarakasura. dan bergelar Prabu Bismaka. raja negara Mandura dengan permaisuri Dewi Dayita. putri Prabu Purungaji dari negara Tempuru. cerdik pandai.Arya Prabu Rukma ARYA PRABU RUKMA adalah putra Prabu Basukunti.

Ia berhasil membunuh Drestadyumna (pembunuh ayahnya. Dewi Krepi sedang beralih rupa menjadi kuda Sembrani. raja negara Magada. pemberani.bertelapak kaki kuda karena ketika awal mengandung dirinya. badannya hancur dipukul gada Rujakpala. Ia memiliki sifat dan perwatakan . Resi Drona menjadi guru Keluarga Pandawa dan Kurawa di negara Astina. Dewi Banowati (Janda Prabu Duryudana) dan Dewi Srikandi. Resi Drona). sebelum akhirnya ia mati oleh Bima. Karena kecewa dengan sikap Prabu Duryudana yang terlalu membela Prabu Salya yang dituduhnya sebagai penyebab gugurnya Adipati Karna. dengan Dewi Anggini. tetapi kerena terkena kutukan Sanghyang Manikmaya tatkala akan memperistri Dewi Darmastuti wujudnya berubah menjadi raksasa. cerdik dan pandai mempergunakan segala macam senjata. Aswatama memutuskan mundur dari kegiatan perang Bharatayuda. Ketika ayahnya. Dari ayahnya. Bagaspati BAGAWAN BAGASPATI yang sewaktu mudanya bernama Bambang Anggana Putra. Pada mulanya Bambang Anggana Putra berwujud satria tampan. Aswatama ikut serta dalam mengikuti pendidikan ilmu olah keprajuritan. dalam upaya menolong Bambang Kumbayana/Resi Drona terbang menyeberangi lautan. Ia kemudian menjadi brahmana di pertapaan Argabelah dan bergelar . keturunan Prabu Citragada. Aswatama mendapat pusaka yang sangat sakti berupa panah bernama Cundamanik. Setelah Perang Bharatayuda berakhir dan keluarga Pandawa pindah dari Amarta ke Astina. secara bersembunyi Aswatama masuk menyelundup ke dalam istana Astina. Pancawala (putra Prabu Puntadewa). adalah putra Resi Jaladara dari Pertapaan Dewasana.

Di dalam cerita pedalangan Jawa. karena rasa cintanya dan demi kebahagiaan putrinya. rela berkorban dan sangat sayang pada putrinya. Carub atau Astrajingga. ayahnya. Ketika Sanghyang Ismaya akan turun ke Arcapada. Dewi Pujawati. sehingga tidak bisa mati kecuali atas kemauannya sendiri. Bagaspati sangat sakti. sabar. tindakannya seperti . lucu. Akhir riwayatnya diceritakan. karena Ismaya yang ditugaskan mengawasi trah keturunan Witaradya merasa tidak sah apabila sesuatu persaksian hanya dilakukan oleh seseorang. Bagong BAGONG terjadi dari bayangan Sanghyang Ismaya atas sabda Sanghyang Tunggal. ia menyerahkan Aji Candrabirawa kepada Narasoma. menantunya sendiri. suara besar agak serak (agor . lagak lagu katanya kekanak-kanakan. percaya akan kekuasaan Tuhan. dan berputra Dewi Pujawati.. Sebelum tewas. ikhlas. Ia bersahabat karib dengan Prabu Mandrapati. Jawa).Bagawan Bagaspati. Bagaspati mempunyai watak. seorang hapsari/bidadari. Sanghyang Tunggal kemudian menyuruh Sanghyang Ismaya menoleh ke belakang . tahu-tahu telah ada seseorang yang bentuk tubuhnya hampir menyerupai dirinya. ia mohon kepada ayahnya seorang kawan yang akan menemaninya. Ia mempunyai tabiat . Bagaspati rela mati dibunuh Narasoma. Bagong dikenal pula dengan nama Bawor. Ia menikah dengan Dewi Dharmastuti. raja negara Mandara yang merupakan saudara seperguruan. Ia memiliki Ajian Candrabirawa.

Bagong berumur sangat panjang. anak Prabu Balya raja Gandarwa di Pucangsewu. kakak Dewi Kanistri.orang bodoh. putri Bathara Hira. Seperti halnya dengan Semar. kata-katanya menjengkelkan. Perkawinannya itu bersamaan dengan perkawinan Semar dengan Dewi Kanistri dan perkawinan Resi Manumayasa dengan Dewi Kaniraras. tetapi selalu tepat. ia hidup sampai jaman Madya . Bagong menikah dengan Endang Bagnyawati.

Baladewa
PRABU BALADEWA yang waktu mudanya bernama Kakrasana, adalah putra Prabu Basudewa, raja negara Mandura dengan permaisuri Dewi Mahendra/Maekah (Jawa). Ia lahir kembar bersama adiknya, Narayana dan mempunyai adik lain ibu bernama; Dewi Sumbadra/Dewi Lara Ireng, putri Prabu Basudewa dengan permaisuri Dewi Badrahini. Baladewa juga mempunyai saudara lain ibu bernama Arya Udawa, putra Prabu Basudewa dengan Ken Sagupi, seorang swarawati keraton Mandura. Baladewa berwatak keras hati, mudah naik darah tapi pemaaf dan arif bijaksana. Ia sangat mahir dalam olah ketrampilan mempergunakan gada, hingga Bima dan Duryudana berguru kepadanya. Baladewa mempunyai dua pusaka sakti; Nangggala dan Alugara, keduanya pemberian Bathara Brahma. Ia juga mempunyai kendaraan gajah bernama Kyai Puspadenta. Prabu Baladewa yang mudanya pernah menjadi pendeta di pertapaan Argasonya bergelar Wasi Jaladara, menikah dengan Dewi Erawati, putri Prabu Salya dengan Dewi Setyawati/Pujawati dari negara Mandaraka. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh dua orang putra bernama : Wisata dan Wimuka. Prabu Baladewa diyakini sebagi titisan Sanghyang Basuki , Dewa keselamatan. Ia berumur sangat panjang. Setelah selesai perang Bharatayuda, Prabu Baladewa menjadi pamong dan penasehat Prabu Parikesit, raja negara Astina setelah Prabu Kalimataya/Prabu Puntadewa, dengan gelar Resi Balarama. Ia mati moksa setelah punahnya seluruh Wangsa Yadawa.

Baladewa

PRABU BALADEWA yang waktu mudanya bernama Kakrasana, adalah putra Prabu Basudewa, raja negara Mandura dengan permaisuri Dewi Mahendra/Maekah (Jawa). Ia lahir kembar bersama adiknya, Narayana dan mempunyai adik lain ibu bernama; Dewi Sumbadra/Dewi Lara Ireng, putri Prabu Basudewa dengan permaisuri Dewi Badrahini. Baladewa juga mempunyai saudara lain ibu bernama Arya Udawa, putra Prabu Basudewa dengan Ken Sagupi, seorang swarawati keraton Mandura. Baladewa berwatak keras hati, mudah naik darah tapi pemaaf dan arif bijaksana. Ia sangat mahir dalam olah ketrampilan mempergunakan gada, hingga Bima dan Duryudana berguru kepadanya. Baladewa mempunyai dua pusaka sakti; Nangggala dan Alugara, keduanya pemberian Bathara Brahma. Ia juga mempunyai kendaraan gajah bernama Kyai Puspadenta. Prabu Baladewa yang mudanya pernah menjadi pendeta di pertapaan Argasonya bergelar Wasi Jaladara, menikah dengan Dewi Erawati, putri Prabu Salya dengan Dewi Setyawati/Pujawati dari negara Mandaraka. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh dua orang putra bernama : Wisata dan Wimuka. Prabu Baladewa diyakini sebagi titisan Sanghyang Basuki , Dewa keselamatan. Ia berumur sangat panjang. Setelah selesai perang Bharatayuda, Prabu Baladewa menjadi pamong dan penasehat Prabu Parikesit, raja negara Astina setelah Prabu Kalimataya/Prabu Puntadewa, dengan gelar Resi Balarama. Ia mati moksa setelah punahnya seluruh Wangsa Yadawa.

Banuwati
DEWI BANOWATI adalah putri Prabu Salya, raja negara Mandaraka dengan permaisuri Dewi Pujawati/Setyawati putri tunggal Bagawan Bagaspati dari pertapaan Argabelah. Ia mempunyai empat saudara kandung masing-masing bernama; Dewi Erawati, Dewi Surtikanti, Arya Burisrawa dan Bambang Rukmarata. Dewi Banowati menikah dengan Prabu Suyudana/Duryadana, raja negara Astina, putra Prabu Drestarasta dengan Dewi Gandari. Dari perkawinan tersebut ia meperoleh dua orang putra bernama; Leksmanamandrakumara dan Dewi Laksmanawati. Dewi Banowati berwatak; jujur, penuh belas kasih, jatmika (selalu dengan sopan santun) dan agak sedikit genit. Akhir riwayatnya diceritakan, ia mati dibunuh oleh Aswatama putra Resi Durna, setelah berakhirnya perang Bharatayuda, saat menunggu boyongan/pindahan keluarga Pandawa dari Negara Amarta ke negara Astina.

Ia mempunyai tiga orang saudara kandung masing-masing bernama. Prabu Basudewa sangat sayang kepada keluarganya. Prabu Basudewa meninggal saat negara Mandura digempur Prabu Sitija/ Bomanarakasura raja Negara Surateleng . Prabu Basudewa memperoleh dua orang putra bernama. ia menyerahkan Kerajaan Mandura kepada putranya. Ia pandai olah keprajuritan dan mahir memainkan senjata panah dan lembing. Kakrasana. Prabu Basudewa juga mengawini Ken Sagupi. Arya Prabu Rukma dan Arya Ugrasena. Kakrasana dan Narayana. raja raksasa negara Gowabarong yang dengan beralih rupa menjadi Prabu Basudewa palsu dan berhasil mengadakan hubungan asmara dengan Dewi Mahira. Kangsa sebenaranya putra Prabu Gorawangsa. Prabu Basudewa mempunyai tiga orang isteri/permaisuri dan 4 (empat) orang putra. Dengan permaisuri Dewi Mahindra/Maerah (Jawa). Setelah usia lanjut. Sedangkan dengan permaisuri Dewi Badrahini ia berputra Dewi Wara Sumbadra/Dewi Lara Ireng.Basudewa PRABU BASUDEWA adalah putra sulung Prabu Basukunti raja negara Mandura dengan permaisuri Dewi Dayita. dan memperoleh seorang putra bernama Arya Udawa. Dengan permaisuri Dewi Mahira/Maerah (Jawa) ia berputra Kangsa. dan hidup sebagai pendeta di Pertapaan Randugumbala. putri Prabu Kunti. swaraswati Keraton Mandura. raja Boja. Secara tidak resmi. Dewi Prita/Dewi Kunti.

Untuk sementara tahta kerajaan diserahkan kepada Arya Basumurti. Dewi Basuwati. putri Bagawan Kolagiri dengan Dewi Suktimati.Basukesti ARYA BASUKESTI adalah putra Prabu Basupati/Basuparicara. Prabu Basukesti mengijinkan dan menyerahkan puncak gunung Retawu di kawasan gunung Saptaarga kepada Manumayasa. Atas kemurahan hatinya. Sebagai penggantinya. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh tiga orang putra masing-masing bernama . karena setiap memiliki permaisuri selalu saja meninggal. putra Bathara Parikenan dengan Dewi Brahmananeki. Ia mempunyai dua orang saudara kandung bernama. Beberapa tahun kemudian. Dewi Basutari dan Arya Basukiswara. Arya Basukesti menjadi raja negara Wirata menggantikan kedudukan kakaknya. Basukiswara . Prabu Basukesti meninggal dalam usia lanjut. Arya Basukiswara diangkat menjadi raja negara Wirata. membagun sebuah padepokan/pertapaan. Arya Basunanda dan Arya Basumurti. Prabu Basukesti kembali ke istana dan mendapat permaisuri bernama Dewi Adrika/Dewi Pancawati. raja negara Wirata dengan permaisuri Dewi Anganti/Dewi Girika. Prabu Basunanda yang mengundurkan diri hidup sebagai brahmana. Prabu Basukesti pernah meninggalkan tahta kerajaan Wirata dan pergi bertapa sebagai ruwat atas nasibnya.

yang setelah menjadi raja negara Boja bergelar Prabu Kuntiboja. dan mempunyai dua orang putra masing-masing bernama . Basukunti PRABU BASUKUNTI atau WASUKUNTI yang waktu mudanya bernama Suradewa. raja Boja. Dewi Prita/Dewi Kunti. adil dan sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Prabu Basukiswara juga menjalin hubungan yang sangat erat dengan Resi Manumayasa dari padepokan Retawu di gunung Saptaarga. putri Prabu Kunti. Dewi Pasuwati dan Dewi Basutari. Prabu Basukesti. . Prabu Basukunti menikah dengan Dewi Dayita. Prabu Basukiswara menikah dengan Dewi Kiswati. ia menyerahkan tahta kerajaan Mandura kepada putra sulungnya. Arya Basuketi. raja negara Wirata dengan permaisuri Dewi Adrika/Dewi Pancawati. Prabu Basukunti mempunyai sifat dan perwatakan.ARYA BASUKISWARA adalah putra Bungsu prabu Basukesti. ia memutuskan untuk hidup sebagai brahmana. cerdik pandai. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh 4 ( empat ) orang putra masing-masing bernama: Arya Basudewa. Basukiswara menjadi raja negara Wirata menggantikan kedudukan ayahnya. Setelah usianya lanjut. adalah putera sulung Prabu Wasukunteya. berani. Arya Basudewa dan hidup sebagai brahmana sampai meninggal. raja Negara Mandura dengan permaisuri Dewi Sungganawati. Ia mempunyai dua orang kakak kandung masing-masing bernama . Ia mempunyai adik kandung bernama Kuntadewa. Ia memerintah dengan arif dan bijaksana. Arya Basuketi dan Arya Kistawan. arif bijaksana dan suka menolong. Merasa usianya sudah lanjut dan tak mampu lagi memerintah. Tahta dan negara Wirata diserahkan kepada putra sulungnya. Arya Prabu Rukma dan Arya Ugrasena.

juga tahu segala bahasa binatang. Putri Bathara Brahma. Prabu Basupati menaklukkan tujuh negara. masuk ke dalam wilayah kekuasaan negara Wirata. Karena ketekunannya bertapa. Arya Basukesti. Prabu Basunanda tidak terlalu lama memerintah negara Wirata. raja negara Wirata yang pertama dengan permaisuri Dewi Bramaniyuta. Basupati PRABU BASUPATI dikenal pula dengan nama Prabu Basuparicara (Mahabharata). putri . Ia mendapat anugerah Bathara Indra berwujud sebuah kereta sakti bernama Amarajaya lengkap dengan bendera perangnya yang membuatnya kebal terhadap segala macam senjata. tahta kerajaan Wirata diserahkan kepada adiknya. Prabu Basupati yang mengundurkan diri. mengundurkan diri dari tahta kerajaan untuk selanjutnya hidup sebagai brahmana. Ia Putra Bathara Srinada/Prabu Basurata. Prabu Basupati mempunyai adik kandung bernama Bramananeki yang menikah dengan Bambang Parikenan. Karena waktu itu putra-putranya masih kecil. dan mempunyai dua orang putra masing-masing bernama . Dewi Basundari dan Arya Basundara.Basunanda Arya Basunanda menjadi raja negara Wirata menggantikan kedudukan ayahnya. putra Bathara Bremani/Brahmanaresi dengan Dewi Srihuna/Srihunon. Prabu Basupati menikah dengan Dewi Angati atau Dewi Girika (Mahabharata). Dengan kereta sakti Amarajaya. Prabu Basupati menjadi sangat sakti . Prabu Basunanda menikah dengan Dewi Swakawati. Ia mengikuti jejak Prabu Basupati.

Prabu Basurata menikah dengan Dewi Bramaniyuta. Arya Basunada. Prabu Basupati memerintah negara Wirata sampai berusia lanjut. Arya Basukesti dan Arya Bamurti. Dari perkawinan tersebut. Dewi Brahmananeki dengan Bambang Parikenan. Arya Basupati. dengan permaisuri Dewi Srisekar. Arya Basupati/Basuparicara dan Dewi Bramananeki. . Dari perkawinan tersebut ia memperoleh dua orang putra bernama . ia memperoleh tiga orang putra masing-masing bernama . Pada waktu mudanya ia bernama Bathara Srinada.Bagawan Kolagiri dengan Dewi Suktimati. Ia menyerahkan tahta Kerajaan Wirata kepada Arya Basunada. Putri Bathara Brahma dengan Dewi Sarasyati dari Kahyangan Daksinageni. Ia mempunyai dua orang saudara kandungmasing-masing bernama . Prabu Basurata adalah Putra Bathara Wisnu yang bertahta di Kahyangan Untarasegara. kemudian hidup sebagai brahmana sampai meninggal dalam keadaan bermudra. Setelah menikahkan putrinya. Basurata PRABU BASURATA adalah raja negara Wirata yang pertama. Ia kemudian menyerahkan tahta dan negara Wirata kepada putranya. Bathara Srigati dan Bathara Srinadi. putra Bathara Bremani/Brahmanaresi (Putra Bathara Brahma dengan Dewi Raraswati) dengan Dewi Srihuna (Putri Bathara Wisnu dengan Dewi Sripujayanti). Prabu Basurata berkeinginan moksa.

Ia memiliki keistimewaan ahli bermain ganda dan memiliki berbagai senjata antara lain. Gada Rujakpala. Pupuk Jarot Asem. mati sempurna (moksa) bersama ke empat saudaranya setelah akhir perang Bharatayuda. Bima tinggal di kadipaten Jodipati. Kusumayuda. putri Prabu Basukunti dengan Dewi Dayita dari negara Mandura. Sedangkan beberapa anugerah Dewata yang diterimanya antara lain. Kampuh/kain Poleng Bintuluaji. raja Negara Astina dengan Dewi Kunti. Birawa. berputra Raden Gatotkaca dan 3. berputra Arya Anantasena Akhir riwayat Bima diceritakan. gagah berani. Sena. kuat. Bima mempunyai dua orang saudara kandung bernama: Puntadewa dan Arjuna. Kuku Pancanaka. 2. tabah. wilayah negara Amarta. patuh dan jujur. Ia mempunyai tiga orang isteri dan 3 orang anak. Alugara. Nagata. Sumping Surengpati dan pupuk Pudak Jarot Asem. Kelatbahu Candrakirana. Gelang Candrakirana. Sumping Surengpati. Bratasena. Kowara. Gelung Pudaksategal. Bargawa (kapak besar) dan Bargawasta. teguh. Balawa. serta 2 orang saudara lain ibu. . Dewi Nagagini. Dandunwacana. ikat pinggang Nagabanda dan Celana Cinde Udaraga. Pandusiwi. yaitu : 1. atau Wijasena. Bima memililki sifat dan perwatakan. sedangkan ajian yang dimiliki adalah . Dewi Urangayu. Aji Ketuklindu dan Aji Blabakpangantol-antol.Bima BIMA atau WERKUDARA dikenal pula dengan nama. Kusumadilaga. Dewi Arimbi. Bayusuta. Nakula dan Sadewa. yaitu . Aji Bandungbandawasa. Bima juga memiliki pakaian yang melambangkan kebesaran yaitu. berputra Arya Anantareja. Kalung Nagasasra. Ia putra kedua Prabu Pandu.

Citrayuda. Kartamarma. putri Prabu Gandara dengan Dewi Gandini dari negara Gandaradesa. Gardapura . Surtayu. Bomawikata.Bogadatta BOGADATTA atau Bogadenta adalah putra Prabu Drestarasta. Diantaranya yang dikenal dalam pedalangan adalah Duryudana (raja Negara Astina). Carucitra. Durmagati. Dursasana (Adipati Banjarjungut). Citraksa. Surtayuda. Ia bersaudara 100 orang --{ 99 orang pria dan 1 orang wanita} yang disebut Sata Kurawa. Kartadenta. raja negara Astina dengan permaisuri Dewi Gandari. Citraksi. Gardapati (raja Negara Bukasapta). . (raja negara Banyutinalang). Widandini (raja negara Purantara) dan Dewi Dursilawati. Wikataboma. Citraboma. Durmuka. Durgempo.

Bomantara RABU BOMANTARA adalah raja negara Trajutisna/Prajatisa. Prabu Sitija kemudian bergelar Prabu Bomanarakasura . Mereka semua mati dalam peperangan oleh panah Trisula milik Arjuna. Arwahnya manunggal dalam tubuh Prabu Sitija. Bogadatta juga memiliki kendaraan gajah bernama Murdiningkung dengan srati/pawang seorang prajurit wanita bernama Murdiningsih. menewaskan Prabu Arimbaji untuk menguasai wilayah hutan Tunggarana. Karena ketekunanya bertapa. Bogadatta maju kemedan peperangan bersama gajah Murdiningkung dan srati Murdiningsih. Di medan peperangan. ia menjadi sangat sakti. putra Bathara Kala dengan Bathari Durga/Dewi Pramuni dari kahyangan Setragandamayit. Ia kemudian menyerang negara Gowasiluman. Prabu Bomantara pernah menyerang Suralaya dan mengalahkan para Dewa. maka yang mati akan hidup kembali. Bila salah satu diantara mereka mati. Belum puas dengan kekuasaan yang dimiliki. Berwatak angkara murka. bengis dan selalu menurutkan kata hatinya. Dalam perang Bharatayuda.Bogadatta menjadi raja di negara Turilaya. Ia pandai bermain gada. kejam. Selain sakti. dan diloncati salah satu diantara yang hidup. putra Prabu Kresna dengan Dewi Pretiwi. Negara Surateleng dan Prajatisa oleh Prabu Sitija/Narakasura dijadikan satu. Ia masih keturunan Bathara Kalayuwana. raja negara Surateleng. ketiganya merupakan pasangan yang menakutkan lawan dan tak terkalahkan. Akhirnya Prabu Bomantara tewas dalam pertempuran melawan Prabu Narakasura yang waktu mudanya bernama Bambang Sitija. Prabu Bomantara kemudian menyerang negara Surateleng.

Brajawikalpa dan Kalabendana. Brajadenta kembali memasuki negara Pringgandini untuk membunuh Gatotkaca. melakukan pemberontakan karena ingin secara mutlak menguasai negara Pringgandani. Arimba / Hidimba. Pemberontakannya dapat ditumpas oleh Gatotkaca dengan tewasnya Brajalamatan dan Brajawikalpa. putra mendiang Prabu Arimba yang telah menjadi raja di negara Gowasiluman di hutan Tunggarana. Dengan bantuan Bathari Durga. karena tidak setuju dengan pengangkatan Gatotkaca. . Arwahnya menjelma menjadi ajian/keaktian dan merasuk/menunggal dalam gigi Gatotkaca. Oleh kakaknya. Brajadenta ditunjuk sebagai wakil raja memegang tampuk pemerintahan negara Pringgandani selama Dewi Arimbi ikut suaminya. Bima tinggal di Jadipati. Brajadenta akhirnya tewas dalam peperangan melawan Gatotkaca. Brajalamatan dan Brajawikalpa. Brajadenta sangat sakti. Brajamusti. Usahanya kembali menghalami kekagalan. Sejak itu Gatotkaca memiliki kesaktian. Ia mempunyai tujuh orang saudara kandung bernama. berani serta ingin selalu menurutkan kata hatinya. Brajadenta berwatak keras hati. Brajadenta dan Brajamusti berhasil melarikan diri dan berlindung pada kemenakannya. putra Dewi Arimbi dengan Bima sebagai raja Pringgandani. Dewi Arimbi. Akhir riwayatnya diceritakan. raja raksasa negara Pringgandani dengan Dewi Hadimba.Brajadenta BRAJADENTA adalah putra ketiga Prabu Arimbaka. Dewi Arimbi. ingin menangnya sendiri. Brajalamatan. Arya Prabakesana. Brajamusti. Brajadenta dengan dibantu oleh ketiga adiknya. Prabu Arimbaji. barang siapa kena gigitannya pasti binasa.

putranya dengan Bima. Brajamusti. raja raksasa negara Pringgandani dengan Dewi Hadimba. Arwahnya kemudian menjelma menjadi ajian/kesaktian manunggal di tangan kiri Gatotkaca.Brajalamatan BRAJALAMATAN adalah putra keenam Prabu Arimbaka. Brajadenta. Brajawikalpa dan Kalabendana. Ia mempunyai tujuh orang saudara kandung. mudah marah. pemberani dan sangat sakti. Brajalamatan akhirnya mati di tangan Gatotkaca. Brajalamatan berwatak keras hati dan agak berangasan. Brajalamatan sangat menentang keputusan Dewi Arimbi yang akan menyerahkan tahta kerajaan Pringgandani kepada Gatotkaca. . Karena itu Brajalamatan ikut mendukung dan terlibat langsung gerakan pemberontakan yang dilakukan Brajadenta dan Brajamusti dalam upaya merebut tahta kerajaan Pringgandani dari tangan Gatotkaca. Dalam peperangan perebutan kekuasaan itu. Dewi Arimbi. Arimba/Hidimba. Arya Prabakesa. masing-masing bernama .

raja negara Astina. agak bengis. Brajadenta dan kedua adiknya. keras hati dan ingin menang sendiri. istri Prabu Duryudana. Namun perbuatanya terseburt dapat dibongkar oleh Gatotkaca. Brajadenta. . Ketika pemberontakan gagal dengan tewasnya Brajalamatan dan Brajawikalpa oleh Gatotkaca. Brajamusti kembali beraniat membunuh Gatotkaca melalui tangan ketiga. dan arwahnya menjadi ajian/kesaktian merasuk/menunggal dalam tangan kanan Gatotkaca. Brajalamantan dan Brajawikalpa. ia melakukan pemberontakan merebut tahta negara Pringgandani dari kekuasaan Dewi Arimbi. Bersama kakaknya.Brajamusti BRAJAMUSTI adalah putra ke-lima Prabu Arimbaka. Arya Prabakesa. putra mendiang Prabu Arimba yang telah menjadi raja negara Guwasiluman di hutan Tunggarana. Akhirnya Brajamusti tewas dalam petempuran melawan Gatotkaca. Brajalamatan. raja raksasa negara Pringgandani dengan Dewi Hadimba. Ia mempunyai tujuh orang saudara kandung bernama. Arimba/Hidimba. Dewi Arimbi. Brajamusti dan Brajadenta melarikan diri. Ia sangat sakti. Brajawikalpa dan Kalabendana. Ia menjelma menjadi Gatotkaca palsu dan menganggu Dewi Banowati. berlindung pada kemenakannya. Brajamusti mempunyai sifat mudah naik darah. Dengan bantuan Bathari Durga. Prabu Arimbaji.

pemberani. setia. pendendam.Brajawikalpa BRAJAWIKALPA adalah putra ketujuh Prabu Arimbaka. Dewi Surtikanti. Brajamusti. Dewi Arimbi. Ia juga ikut mendungkung Brajadenta dan saudara-saudaranya yang lain ketika menentang Dewi Arimbi yang akan mengangkat Gatotkaca sebagai raja Pringgandani. Arwahnya menjelma menjadi ajian/kesaktian berujud perisai yang manunggal dalam punggung Gatotkaca. sedikit serakah dan tidak mempunyai pendirian yang tetap. Brajalamatan dan Kalabendana. putri tunggal Bagawan Bagaspati dari pertapaan Argabelah. Brajawikalpa mempunyai sifat perwatakan . walau sebelumnya telah diperingatkan oleh Kalabendana. senang menurutkan kata hatinya. Brahjawikalpa tewas dalam pertempuan melawan Gatotkaca. Burisrawa ARYA BURISRAWA adalah putra ke-empat Prabu Salya.peristiwa . Ia mempunyai tujuh orang saudara kandung masing-masing bernama. senang membuat keonaran dan membuat peristiwa . Ia mempunyai empat orang saudara kandung masingmasing bernama . Dewi Erawati. ingin selalu menang sendiri. Burisrawa berwujud setengah raksasa. Dewi Banowati dan Bambang Rukmarata. Dalam peperangan pemberontakan tersebut. Brajadenta. gagah perkasa dan sangat sakti. raja negara Mandaraka dengan permaisuri Dewi Pujawati/Setyawati. raja raksasa negara Pringgandani dengan Dewi Hadimba. Ia berwatak sombong. Arya Prabakesa. Brajawikalpa juga ikut terlibat langsung pemberontakan yang dipimpin oleh Brajadenta dan Brajamusti. tangguh. Arimba/Hidimba.

Burisrawa menikah dengan Dewi Kiswari. putra Prabu Setyajid/Ugrasena. raja Mandura. raja Astina dan Adipati Karna. Ia sangat akrab hubungannya dengan Prabu Baladewa. raja Awangga karena hubungan saudara ipar.yang penuh dengan kekerasan. raja negara Lesanpura. Dalam perang Bhratayuda. . putri Prabu Kiswaka. Ia gugur dalam peperangan melawan Arya Setyaki. raja negara Cedisekar/Cindekembang dan berputra Arya Kiswara. Prabu Duryudana. Burisrawa berada di pihak keluarga Kurawa.

Tokoh Cakil hanya dikenal dalam ceruita pedalangan Jawa dan selalu dimunculkan dalam perang kembang. serakah. tangkas. Ia merupakan raksasa hutan (selalu tinggal di hutan) dengan tugas merampok para satria atau merusak dan mengganggu ketenteraman kehidupan para brahmana di pertapaan. selalu menurutkan kata hati dan mau menangnya sendiri. perang antara satria melawan raksasa yang merupakan lambang nafsu angkara murka. raja makhluk siluman yang bertahta di Kahyangan Setragandamayit. banyak tingkah dan pandai bicara. Cakil memiliki sifat.Cakil CAKIL atau Gendirpenjalin. Ia berwatak kejam. berwujud raksasa dengan gigi tonggos berpangkat tumenggung. Dadungawuk tinggal di hutan Krendayana. Dalam setiap peperangan Cakil mesti menemui ajalnya. Kerbau Andanu berjumlah 40 ekor. bertugas menggembalakan kerbau/Andanu (Jawa) milik Bathari Durga. karena ia dan anak buahnya merupakan lambang nafsu angkara murka manusia yang memang harus dilenyapkan Dadungawuk DADUNGAWUK adalah raksasa kerdil anak buah Bathari Durga. Cakil selalu ada dan hidup di setiap negara raksasa. semuanya berwarna hitam. berkaki putih . trengginas. pemberani.

Arya Dananjaya juga mempunyai dua saudara seayah lain ibu masing-masing bernama . putri Prabu Basudewa dengan permaisuri Dewi Badrahini dari negara Mandura. Tetapi setelah dikalahkan oleh Bima. yaitu : Prabu Yudhistira. ketika dipinang oleh Arjuna. sebuah kerajaan siluman yang dalam penglihatan mata biasa merupakan hutan belantara yang sangat angker. Arya Danduwacana. raja Jin negara Mertani dan Arya Dandunwacana yang bersemayam di kesatrian Jodipati. Bersama kakaknya. yang akan digunakan untuk memeriahkan pawai perkawinan Dewi Subadra dengan Arjuna yang pestanya diselenggarkan di negara Dwarawati. Pada mulanya Dadungawuk menolak. Dananjaya ARYA DANANJAYA menurut cerita pedalangan Jawa adalah raja Jin negara Madukara. Ia mempunyai dua kakak kandung. dan Ditya Sapulebu di kesatrian Baweratalun. Arya Dananjaya menjadi benteng dan senapati perang negara Mertani. . Dadungawuk dan Andanu kembali kehutan Kerndayana. di kawasan hutan Mertani. Ia memiliki pusaka berupa jala sutra yang berwujud emas.(=pancal panggung/Jawa). Atas seijin Bathari Durga. Karena indahnya pernah dipinjam keluarga Pandawa untuk memenuhi persyaratan permintaan Dewi Sumbadra. Arya Dananjaya sangat sakti. Dadungawuk sendiri bertindak sebagai pawangnya. Ditya Sapujagad yang bertempat tinggal di kesatrian Sawojajar. Dadungawuk bersedia menyerahkan Andanu. Setelah pesta perkawinan selesai.

Arya Dananjaya yang bersemayam di kesatiran Madukara. Arya Dandunwacana juga mempumyai dua saudara seayah lain ibu masing-masing bernama . Menjanganketawang dan Cecakandon. Arya Dandunwacana bertubuh tinggi besar. akhirnya menjelma/sejiwa dengan Arjuna. yang menurut cerita pedalangan Jawa adalah raja Jin negara Mertani. Dandunwacana ARYA DANDUNWACANA adalah adik Prabu Yudhistira. Arya Dandunwacana mempunyai adik kandung bernama . Jangettinelon. Kepada Bima. berkat daya kesaktian minyak Jayengkaton yang diperoleh Arjuna dari Bagawan Wilawuk. Nama Dananjaya menjadi nama sebutan Arjuna. bertempat tinggal di kesatiran Sawojajar dan Ditya Sapulebu yang bertempat tinggal di kesatiran Baweratalun. Ia bersemayam di kesatrian Jodipati. Dandangminangsi. Arya Dandunwacana menyerahkan. dan memberi saran kepada Arjuna untuk mengawini Dewi Ratri. Arya Dananjaya yang kalah dalam peperangan melawan Arjuna. Berwatak pemberani. negara Jodipati. negara Madukara beserta seluruh balatentaranya. jujur. Ia bersama adik-adiknya menjadi senapati perang negara Mertani. putri Prabu Yudhistira dengan Dewi Rahina yang sesungguhnya pewaris tunggal negara Madukara. sebuah kerajaan siluman yang dalam penglihatan mata biasa merupakan sebuah hutan belantara yang angker. Celengdemalung. Ketika hutan Mertani berhasil ditaklukan keluarga Pandawa. putra Prabu Pandu raja negara Astina. berkat daya kesaktian Minyak Jayengkaton milik Arjuna pemberian dari Bagawan Wilawuk. setia dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Arya Dandunwacana yang kalah dalam peperangan melawan Bima/Werkudara akhirnya menjelma/sejiwa dengan diri Bima. putra Prabu Pandu raja negara Astina. gagah perkasa. Podangbinurehan. . Kepada Arjuna ia menyerahkan . naga bersayap dari pertapaan Pringcendani. Ditya Sapujagad. gada pusaka bernama Rujakpala dan seluruh balatentaranya antara lain Patih Gagakbaka dan para putra Slagahima antara lain .Ketika hutan Mertani berhasil ditaklukan keluarga Pandawa. hak memakai nama Arya Dandunwacana. pusaka Jala Sutra Emas. naga bersayap dari pertapaan Pringcendani.

Negara Jangkarbumi diserahkan kepada putranya. sangat berbakti pada yang lebih tua dan sayang kepada yang muda. Ia berkulit Napakawaca. cucu Prabu Kurandageni dari negara Tirtakandasan. tetapi ia memilih menjadi patih negara Astina di bawah pemerintahan Prabu Parikesit. . dan dapat digunakan untuk menghidupkan kembali kematian di luar takdir. Danurwenda memiliki sifat dan perwatakan. sehingga kebal terhadap segala macam senjata. menjauhkan dari kematian selama masih menyentuh bumi/tanah. Ia tetap tinggal di kahyangan Saptapratala bersama kakeknya. Danurwenda juga mewarisi cincin Mustikabumi dari ayahnya. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh seorang putra bernama Nagapratala. raja negara Jangkarbumi dengan permaisuri Dewi Ganggi. yang mempunyai kesaktian. putri Prabu Ganggapranawa dari negara Tasikraja. Hyang Anantaboga. Anantareja. jujur. Danurwenda tidak bersedia menjadi raja negara Jangkarbumi. rela berkorban dan besar kepercayaannya kepada Sang Maha Pencipta. Arya Danurwenda menikah dengan Dewi Kadriti.Danurwenda ARYA DANURWENDA adalah putra Arya Anantareja. Nagapratala. pendiam. Ketika berlangsungnya perang Bharatayuda. Arya Danurwenda masih kecil.

Dewi Amba secara tidak sengaja tewas oleh Dewabrata. raja negara Srawantipura.Darmahambara PRABU DARMAHAMBARA adalah raja negara Giyantipura. Prabu Darmahambara pernah menyelenggarakan sayembara tanding pilih menantu untuk dua orang putrinya. Wahmuka dan Arimuka yang menjadin jago negara Giyantipura. Putri sulungnya. Permaisurinya bernama Dewi Swargandini. Dewi Ambika menikah dengan Arya Drestarasta dan Dewi Ambiki dengan Pandu. dari pertapaan Retawu. Dewi Amba. Wresni dan . Ketiga putri Prabu Darmahambara mengalami nasib yang berbeda. keduanya putra Prabu Santanu dengan Dewi Durgandini dari negara Astina. Dewi Ambika dan Dewi Ambalika/Ambiki. Dewi Amba tidak ikut dipertaruhkan karena sebelunya telah bertunangan dengan Prabu Citramuka. dan mempunyai tiga orang putri masing-masing bernama. Dewi Ambika dan Dewi Ambiki. keduanya putra Dewi Durgandini dengan Bagawan Abiyasa. Dewi Ambika menikah dengan Prabu Citragada dan Dewi Ambiki dengan Prabu Wicitrawirya. Dewi Ambika menurunkan keluarga Kurawa sedangkan Dewi Ambiki menurunkan keluarga Pandawa Dewayani DEWI DEWAYANI adalah nenek-moyang keluarga wangsa Yadawa. Setelah Prabu Citragada dan Prabu Wicitrawirya meninggal. Sayembara tanding dimenangkan oleh Dewabrata/Bisma dari negara Astina setelah mengalahkan dua raksasa kembar.

masing-masing bernama . Druhyu. Lesanpura. Dewi Drupadi. putri Sanghyang Indra. masing-masing bernama . mantra sakti yang dapat menghidupkan orang mati. Kumbina dan Dwarawti). Ia merupakan putri tunggal Resi Sukra dengan Dewi Jayanti. Yadu dan Turwasu. Dewayani meminta agar Sarmista menjadi budaknya. Resi Sukra bertapa memuja Bathara Prameswara selama l. Wresni dan Andaka (keluarga Mandura. Karena menghendaki kemenangan para daitya. Resi Sukra adalah brahmana mahasakti yang menjadi guru para daitya/raksasa di negara Sakiya. raja daitya negara Parwata. Prabu Wrisaparwa dan Dewi Sarmista memohon ampun dan bersedia memenuhi serta melaksanakan apa yang diminta/dikehendaki Dewayani. Drestadyumna ARYA DRESTADYUMNA atau Trustajumena adalah putra bungsu Prabu Drupada. raja negara Pancala dengan permaisuri Dewi Gandawati. Dewayani akhirnya dimadu dengan Dewi Sarmista yang diambil istri Prabu Yayati.000 tahun dan mendapat ilmu Sanjiwani. Karena berselisih dengan Dewi Sarmista. dan Dewi . Karena takut terhadap kutuk pastu Resi Sukra. Dewayani meminta Resi Sukra. istri Prabu Yudhistira. dan berputra tiga orang lelaki. raja negara Astina. Ia mempunyai kakak kandung dua orang masingmasing bernama. Dewayani kemudian menikah dengan Prabu Yayati. raja Amarta. dan dipenuhi dengan senang hati oleh Sarmista. Kedua putranya tersebut kelak menurunkan golongan wangsa Yadawa. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh dua orang putra lelaki. putri tunggal Prabu Wrisaparwa. putri Prabu Gandabayu dengan Dewi Gandini. Anu dan Puru (menurunkan wangsa Kuru/Pandawa-Kurawa). ayahnya agar menghukum Prabu Wrisaparma dan Dewi Sarmista yang telah menghina dan mendorongnya ke dalam lumpur.Andaka.

Arya Kumbayaka dan Dewi Kumbayani. Drestaka dan Drestara. Resi Drona berwatak. bengis. Ia tampil sebagai senapati perang Pandawa. akhirnya Resi Drona dapat dibinasakan oleh Drestadyumna dengan dipenggal lehernya. istri Arjuna. .Srikandi. cerdik. tangkas dan trenginas. tinggi hati. putri Prabu Hiranyawarma. Ia menikah dengan Dewi Suwarni. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh dua orang putra lelaki bernama. banyak bicaranya. menghadapi senapati perang Kurawa. putra Resi Drona. congkak. memiliki sifat pemberani. Ia tewas dibunuh Aswatama. yang berhasil menyusup masuk istana Astina dalam usahanya membunuh bayi Parikesit. Ia mempunyai saudara seayah seibu bernama . raja negara Dasarna. Setelah melalui pertempuran sengit. yaitu Resi Drona. Konon Arya Drestadyumna lahir dari tungku pedupaan hasil pemujaan Prabu Drupada kepada Dewata yang menginginkan seorang putra lelaki yang dapat membinasakan Resi Drona yang telah mengalahkan dan menghinanya. sombong. Pada saat itu roh Ekalaya. Drestadyumna mati setelah berakhirnya perang Bharatayuda. Drestadyumna ikut terjun dalam kancah perang Bharatayuda. raja negara Parangggelung yang ingin menuntut balas pada Resi Drona menyusup dalam diri Drestadyumna. Drestadyumna berwajah tampan. Drona RESI DRONA atau Durna yang waktu mudanya bernama Bambang Kumbayana adalah putra Resi Baratmadya dari Hargajembangan dengan Dewi Kumbini.

kecerdikan. dan memperoleh seorang putra bernama Bambang Aswatama. Konon kematian Resi Drona akibat dendam Prabu Ekalaya raja negara Parangggelung yang arwahnya menyatu dalam tubuh Drestadyumna. dan merupakan turunan ke tujuh dari Bathara Brahma. raja negara Tempuru. Resi Drona gugur di medan pertempuran oleh tebasan pedang Drestadyumna. Untuk mencari pengalaman hidup. Dalam peran Bharatayuda Resi Drona diangkat menjadi Senapati Agung Kurawa. Drupada PRABU DRUPADA yang waktu mudanya bernama Arya Sucitra. Karena kesaktian dan kemahirannya dalam olah keprajuritan. adalah putra Arya Dupara dari Hargajambangan. Drona dipercaya menjadi guru anak-anak Pandawa dan Kurawa. Resi Drona menikah dengan Dewi Krepi. Ia sangat mahir dalam siasat perang dan selalu tepat menentukan gelar perang. putri Prabu Purungaji. Ia berhasil mendirikan padepokan Sokalima setelah berhasil merebut hampir setengah wilayah negara Pancala dari kekuasaan Prabu Drupada. yang memenggal putus kepalanya. Arya Sucitra bersaudara sepupu dengan Bambang Kumbayana/Resi Drona dan menjadi saudara seperguruan sama-sama berguru pada Resi Baratmadya. setelah gugurnya Resi Bisma. kepandaian dan kesaktiannnya luar baisa serta sangat mahir dalam siasat perang.tetapi kecakapan. Ia mempunyai pusaka sakti berwujud keris bernama Cundamanik dan panah Sangkali (diberikan kepada Arjuna). Arya Sucitra pergi meninggalkan . putra Prabu Drupada.

Drupadi DEWI DRUPADI atau Dewi Kresna dan dikenal pula dengan nama Pancali (Mahabharata) adalah putri sulung Prabu Drupada. Dewi Drupadi. Dalam masa kekuasaanya. mengabdikan diri ke negara Astina kehadapan Prabu Pandudewanata. bijaksana. oleh Prabu Pandu ia di jodohkan/dikawinkan dengan Dewi Gandawati. raja negara Pancala dengan permaisuri Dewi Gandawati. Dewi Srikandi dan Arya Drestadyumna. luhur budinya. Ia menekuni seluk beluk tata kenegaraan dan tata pemerintahan. Dewi Srikandi dan Arya Drestadyumna. Karena kepatuhan dan kebaktiannya kepada negara. Arya Sucitra dinobatkan menjadi raja Pancala dengan gelar Prabu Drupada. dan berputra mahkota Arya Gandamana menolak menjadi raja. Prabu Drupada tampil sebagai senapati perang Pandawa. putri sulung Prabu Gandabayu dengan Dewi Gandarini dari negara Pancala. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh tiga orang putra masing-masing bernama.sabar. Dewi Drupadi berwajah sangat cantik. Ia mempunyai dua orang adik kandung bernama . Putri Prabu Gandabayu dengan Dewi Gandini. Prabu Drupada berselisih dengan Resi Drona. dan separo dari wilayah negara Pancala direbut secara paksa melalui peperangan oleh Resi Drona dengan bantuan anak-anak Pandawa dan Kurawa. Ia gugur melawan Resi Drona terkena panah Cundamanik.Hargajembangan. Ketika Prabu Gandabayu mangkat. teliti dan . Di dalam perang besar Bharatayuda.

ia sangat sakti. Sedangkan menurut Mahabharata. Srutakirti dari Arjuna 4. Bima. 3. Dursala DURSALA adalah putra Arya Dursasana. Srutawarman dari Sahadewa. Dewi Drupadi menikah dengan lima orang satria Pandawa. Nakula dan Sahadewa. besar kepala dan senang meremehkan orang lain. Ia diberi Aji Gineng oleh Bagawan Pisaca yang berkhasiat kesaktian siapa saja yang digertaknya badannya akan hancur lebur. seorang pendeta raksasa dari pertapaan Carangwulung di hutan Wanayasa. takabur.Partawindya dari Yudhistira. Srutasoma dari Bima. 2. Dursala tewas dalam pertempuran . raja negara Amarta dan berputra Pancawala. Menurut pedalangan Jawa. Ia berbadan besar. Dursala menikah dengan Dewi Sumini. Dewi Drupadi mati moksa bersama-sama dengan kelima satria Pandawa setelah berakhirnya perang Bharatayuda.setia. Selain pernah berguru pada Resi Drona. Ia selalu berbakti terhadap suaminya. Adipati Banjarjumut yang merupakan salah satu dari seratus orang keluarga Kurawa dengan Dewi Saltani. yaitu. Dursala juga menjadi murid kesayangan Bagawan Pisaca. Yudhistira. Srutanika dari Nakula 5. Arjuna. Akhir riwayatnya diceritakan. 1. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh seorang putra yang diberi nama Arya Susena. gagah dan bermulut lemar. Dewi Drupadi menikah dengan Prabu Yudhistira/Puntadewa. Dursala mempunyai watak dan sifat. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh lima orang putra.

Surtayuda. (raja negara Banyutinalang). Ia mempunyai pusaka sebuah keris yang luar biasa besarnya bernama Kyai Barla. Widandini (raja negara Purantara) dan Dewi Dursilawati. Ia bersaudara 100 orang --{99 orang pria dan 1 orang wanita} yang disebut Sata Kurawa. Durgempo. Carucitra. Badannya hancur terkena hantaman Aji Narantaka Dursasana DURSASANA adalah putra Prabu Drestarasta. senang meremehkan dan menghina orang lain. Dursasana berbadan besar. Bomawikata. Citraksi. mempunyai watak dan sifat. Wikataboma. yang akan dibuat kramas dan mencuci rambutnya.gemar bertindak sewenang-wenang. Citrayuda. Diantaranya yang dikenal dalam pedalangan adalah Duryudana (raja Negara Astina). Dadanya dibelah dengan kuku Pancanaka. Kartadenta. Anggota tubuh dan kepala Dursasana . Dursasana mati di medan perang Bharatayuda oleh Bima/Werkudara dalam keadaan sangat menyedihkan. Dari perkawinan ini ia berputra seorang lelaki bernama Dursala. Darah yang menyembur ditampung Bima untuk memenuhi sumpah Dewi Drupadi. Surtayu. Bogadatta (raja negara Turilaya). Durmuka. raja negara Astina dengan permaisuri Dewi Gandari.melawan Gatotkaca tatkala ia bermaksud menguasai negara Amarta. putri Adipati Banjarjungut. Kartamarma. putri Prabu Gandara dengan Dewi Gandini dari negara Gandaradesa. Citraksa. Durmagati. besar kepala. gagah dan bermulut lebar. Gardapati (raja Negara Bukasapta). Dursasana menikah dengan Dewi Saltani. Gardapura . Citraboma. takabur.

Citraksi. Carucitra. dan Widandini (raja negara Purantara) . Dursasana (Adipati Banjar Jumut). Surtayu. Wikataboma. Duryudana (raja Negara Astina). Durmagati. keluarga Kurawa yang dikenal dalam pedalangan adalah.hancur berkeping-keping. Surtayuda. Dursilawati DEWI DURSILAWATI adalah satu-satunya wanita dari 100 (seratus) orang putra Prabu Drestarasta. Durgempo. putri Prabu Gandara dengan Dewi Gandini dari negara Gandaradesa. dihantam gada Rujakpala. Citrayuda. Gardapati (raja negara Bukasapta). Bogadatta (raja negara Turilaya). . Diantara 100 orang. Citraksa. Bomawikata. Kartadenta. Durmuka. Kartamarma (raja negara Banyutinalang). Citraboma. Dewi Dursilawati sangat dimanja oleh orang tuanya dan saudara-saudaranya. raja negara Astina dengan permaisuri Dewi Gandari. Gardapura.

Menjelang . Wataknya bersahaja. yang selalu mendalami olah keprajuritan dan menekuni ilmu perang. Ia sangat sakti dan sangat mahir mampergunakan senjata panah. Setelah berakhirnya perang Bharatayuda dengan tewasnya suaminya. sangat mencintai istrinya. gaya dan kata-katanya serba menarik. setia. yang mengakibatkan kematiaannya karena cincin Mustika Ampal lepas dari tubuhnya. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh dua orang putra bernama Arya Wiruta dan Arya Surata. putri hapsari/bidadari Warsiki. Ekalaya EKALAYA atau Ekalya (Mahabharata) dalam cerita pedalangan dikenal pula dengan nama Palgunadi. raja negara Sindu. Ekalaya mempunyai isteri yang sangat cantik dan sangat setia bernama Dewi Anggraini. Dalam perselisihannya dengan Arjuna. Ia adalah raja negara Paranggelung.Hidupnya serba mewah. menarik hati. Ia juga mempunyai cincin pusaka bernama Mustika Ampal yang menyatu dengan ibu jari tangan kanannya. jujur. dengan penuh keikhlasan Ekalaya merelakan ibu jari tangan kanannya dipotong oleh Resi Drona. keinginanya selalu terlaksana. tekun dan tabah. Ia jarang sekali keluar dari lingkungan istana.Dewi Dursilawati menikah dengan Arya Sinduraja/Arya Tirtanata atau lebih dikenal dengan nama Arya Jayadrata. Sesekali ia datang kenegara Astina untuk membangun dan melanggengkan keakraban hubungan kekeluarga dengan keluarga Pandawa dan keturunannya. Dewi Dursilawati tinggal dinegara Sindu bersama putranya. Ekalaya seorang raja kesatria. Ekalaya berwatak. Arya Jayadrata dan seluruh saudaranya dimedan perang Kurusetra. Arya Surata yang bertahta menjadi raja negara Sindu menggantikan ayahnya.

penuh belas kasih. Dewi Banowati. Jawa). yang memenggal putus kepala Resi Drona hingga menemui ajalnya. Ia dan suaminya hidup tenang dan bahagia sampai masa sesudah perang Bharatayuda. Ia mempunyai empat saudara kandung masing-masing bernama. Erawati DEWI ERAWATI adalah putri sulung Prabu Salya raja negara Mandaraka dengan permaisuri Dewi Pujawati/Setyawati putri tunggal Bagawan Bagaspati dari pertapaan Argabelah. putra Prabu Basudewa dari permaisuri Dewi Mahindra/Maerah (Ped. Dalam perang Bharatayuda kutuk dendam Ekalaya menjadi kenyataan. Ekalaya berjanji akan membalas kematiannya pada Resi Drona. Winata dan Wimuka/Wilmuka. Dewi Surtikanti. Arya Burisrawa dan Bambang Rukmarata. Hal ini karena mereka sekeluarga berada di luar pertikaian keluarga Kurawa dan keluarga Pandawa yang meletus dalam perang Bharatayuda.kematiaanya. sabar dan wingit. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh dua orang putra bernama. Dewi Erawati berwatak. setia. raja negara Mandura. Dewi Erawati menikah dengan Prabu Baladewa/Kakrasana. Arwahnya menyatu dalam tubuh Arya Drestadyumna satria Pancala. .

Ia sangat setia dan taat dalam pengabdiannya terhadap negara dan junjungannya. Gagakbaka berperawakan tinggi besar dan gagah perkasa. Pada mulanya Resi Pancandaseta menolak. raja negara Mandaraka.Gagakbaka GAGAKBAKA adalah patih negara Jodipati. sampai kemudian diserahkan kepada Bima/Werkudara setelah keluarga Pandawa berhasil membangun negara Amarta di bekas hutan Mertani. Tapi setelah kalah berperang melawan Gagakbaka akhirnya bersedia pula datang dan menari di alun-alun Dwarawati. Gagakbaka ikut terjun ke medan perang Bharatayuda memimpin pasukan balatentara Jodipati. . Gagakbaka pernah disuruh oleh Bima pergi kepertapaan Pandansurat untuk meminta kesediaan Resi Prancandaseta (Kera putih) menari di alun-alun negara Dwarawati memeriahkan upacara perkawinan Arjuna dengan Dewi Sumbadra. Ia tewas dalam pertempuran melawan Prabu Salya. semenjak jaman Arya Dandunwacana.

Prabu Gandabayu memerintah negara Pancala sampai mangkatnya. murid Resi Boma. bersahaja. dan berputra dua orang bernama. pendiam dan sakti. Dewi Gandawati dan Arya Gandamana.Gandabayu PRABU GANDABAYU adalah raja negara Pancala. punggawa dan murid kesayangan Prabu Pandudewanata. Konon ia masih keturunan Resi Suksrana. teguh sentosa. sehingga Dewi Gandawati dikawinkan dengan Arya Sucitra. Karena penggantinya. Prabu Gandabayu menikah dengan Dewi Gandarini. gagah berani. raja negara Astina. menantunya yang setelah menjadi . nama samaran Bathara Bayu ketika menjadi raja di negara Medanggora. putra mahkota Arya Gandamana tidak bersedia memegang kedudukan raja dan lebih senang menjabat Patih di negara Astina. tahta kerajaan kemudian diserahkan kepada Arya Sucitra. Prabu Gandabayu menurut wujudnya telah mencerminkan wataknya. Ia mempunyai hubungan yang sangat karib dengan Prabu Pandudewanata.

gagah. Putra Prabu Gandabayu dengan permaisuri Dewi Gandarini. Jabatan itu dipegangnya sampai ia harus meninggalkan negara Astina karena penghianatan Sakuni. . Ia relakan haknya menjadi raja kepada kakak iparnya. Arya Sucitra yang menjadi raja Pancala bergelar Prabu Drupada. dan diangkat menjadi patih negara Astina. tegap. Gandamana tetap teguh dengan sumpahnya. Arya Gandamana pernah menderita penyakit yang tak tersembuhkan. Prabu Gandabayu meninggal. pendiam. Gandamana kemudian pergi mengabdikan ke negara Astina kehadapan Prabu Pandu. Gandamana tewas dalam peperangan melawan Bima saat terjadi penyerbuan anak-anak Kurawa dan Pandawa ke negara Pancala atas perintah Resi Drona. kuat dan sakti serta memiliki ilmu andalan Aji Bandungbandawasa dan Glagah Pangantol-atol. Ia berwajah tampan. Penyakit itu baru sembuh setelah ia berikrar. pemberani. menurut Mahabharata. Arya Gandamana adalah kesatria yang tiada tandingannya. mengucapkan sumpah tidak akan menjadi raja sesuai wangsit Dewata. Ketika ayahnya. Sedangkan menurut pedalangan. Akhir riwayat Gandamana diceritakan. Ia mempunyai kakak kandung bernama Dewi Gandawati. Gandamana tewas dalam peperangan melawan Bima saat ia melakukan pasanggiri/sayembara tanding dalam upaya mencarikan jodoh untuk Dewi Drupadi.Gandamana ARYA GANDAMANA adalah putra mahkota negara Pancala.

Wikataboma. dan atas kehendak Dewata menjelma menjadi bayi Manusia. menjadi penyebab utama kebencian anak-anaknya. masingmasing bernama . (raja negara Turilaya). raja negara Astina. Carucitra. Durgempo. yang oleh Dewi Gandari dicerai beraikan menjadi seratus potongan. Ia mempunyai tiga orang saudara kandung.Gandari DEWI GANDARI adalah putra Prabu Gandara. Arya Sakuni. putra Prabu Kresnadwipayana/Bagawan Abiyasa dengan permaisuri Dewi Ambika. Dendam dan kebenciannya terhadap Pandu. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh 100 (seratus) orang anak. Kartamarma (raja negara Banyutinalang). Keseratus putra Dewi Gandari tersebut dikenal dengan nama Sata Kurawa. Arya Surabasata dan Arya Gajaksa. Durmuka. Ia mati terjun ke dalam Pancaka/api pembakaran jenazah bersama Dewi Kunti dan Prabu Drestarasta setelah berakhirnya perang Bharatayuda. Citraboma. Diantara mereka yang terkenal dalam pedalangan adalah: Duryudana (raja negara Astina). Dursasana (Adipati Banjarjungut). Bogadatta. raja negara Gandaradesa dengan permaisuri Dewi Gandini. tetapi pada waktu lahirnya berwujud gumpalan darah kental. Durmagati. Kurawa terhadap Pandawa. Surtayu. Gardapura. Gardapati (raja negara Bukasapta). Dewi Gandari menikah dengan Prabu Drestarasta. Widandini (raja negara Purantara) dan Dewi Dursilawati. Ia selalu mementingkan diri sendiri dan tidak segan-segan berkhianat serta pendendam. . Surtayuda. Dewi Gandari mempunyai sifat kejam dan bengis. Citrayuda. Kartadenta.

raja negara Amarta. Dewi Drupadi atau Pancali (Mahabharata) yang kemudian menjadi istri Prabu Yudhistira. terjun ke dalam pancaka (api pembakaran jenasah) Prabu Drupada. Dari perkawinan tersebut Dewi Gandawati memperoleh tiga orang putra. bijaksana. 1. Dewi Gandawati ikut belapati. Sepeninggal Prabu Gandabayu. luhur budinya. . suaminya naik tahta kerajaan Pancala. Hal ini karena Gandamana menolak untuk dinobatkan menjadi raja.Gandawati DEWI GANDAWATI adalah putri sulung Prabu Gandabayu. masing-masing bernama . suaminya yang gugur di medan perang Bharatayuda melawan Resi Drona. Dretadyumna/ Trustajumena. Ia mempunyai seorang adik kandung bernama Arya Gandamana yang menjadi patih negara Astina pada jaman pemerintahan Prabu Pandu. yang dalam perang Bharatayuda berhasil membunuh Resi Drona. Dewi Gandawati seorang putri cantik jelita. raja negara Pancala atau Pancalaradya (pedalangan Jawa) dengan permaisuri Dewi Gandarini. 3. Akhir riwayatnya diceritakan. 2. Ia sangat berbakti terhadap suaminya. Dewi Gandawati menikah dengan Arya Sucitra. Arya Sucitra. Dewi Srikandi. putra Arya Sangara dari Hargajambangan yang telah lama mengabdi dan berguru pada Prabu Pandu di negara Astina. sabar dan teliti serta setia. yang kemudian menjadi istri Arjuna. bergelar Prabu Drupada.

raja negara Karanggubarja. Perdamaian pun akhirnya dilakukan antara negara Garbaruci dengan Lesanpura. Terdorong oleh rasa dendam terhadap keluarga Mandura. putri Prabu Garbasumanda kemudian dijodohkan dengan Arya Setyaki. Dewi Wersini. Ia bersaudara 100 orang --{99 orang pria dan 1 orang wanita} yang disebut Sata . Prabu Garbanata ingin merebut kembali negara Karanggubarja yang kini telah dikuasai oleh Prabu Setyajid/Arya Ugrasena dan berganti nama menjadi negara Lesanpura. Untuk mengukuhkan tali persaudraan. senapati perang negara Dwarawati. yang tewas dalam peperangan melawan Prabu Pandu saat menyerang Suralaya. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh seorang putri yang bernama Dewi Garbarini. Gardapati GARDAPATI adalah putra Prabu Drestarasta. Penyerangan besar-besaran pun dilakukan terhadap negara Lesanpura. Dewi Garbarini.Garbanata PRABU GARBANATA adalah raja negara Garbaruci. Dalam penyerangan tersebut Prabu Garbanata kalah dalam peperangan melawan Arya Setyaki. raja negara Garbasumanda. putri Prabu Kalayaksa. Ia masih keturunan Prabu Kalaruci. karena ingin memperistri bidadari. raja negara Astina dengan permaisuri Dewi Gandari. putri Prabu Gandara dengan Dewi Gandini dari negara Gandaradesa. Prabu Garbanata menikah dengan Dewi Danawati. putra Prabu Setyajid dengan Dewi Wersini. yang memilki senjata gada Wesikuning peninggalan Arya Singamulangjaya.

Gardapura . Gardapati berwatak keras hati. Wikataboma. Citraboma. Durmagati. Tubuhnya hancur dihantam gada Rujakpala. Diantaranya yang dikenal dalam pedalangan adalah Duryudana (raja Negara Astina). Widandini (raja negara Purantara) dan Dewi Dursilawati. Kartadenta. Surtayuda.Kurawa. Citraksi. Kartamarma (raja negara Banyutinalang). Ia pandai dalam olah ketrampilan mempergunakan senjata gada dan lembing. cerdik dan licik. Carucitra. ia berhasil merebut negara Bukasapta. Durgempo. congkak. putri Prabu Gandara dengan Dewi Gandini dari negara Gandaradesa. Bomawikata. raja negara Glagahtinalang. raja negara Astina dengan permaisuri Dewi Gandari. Surtayu. Surtayuda. Citraksa. dan mengangkat dirinya menjadi raja bergelar Prabu Gardapati. Gardapati (raja negara Bukasapta). Saat berlangsungnya perang Bharatayuda. Dursasana (Adipati Banjarjungut). Citrayuda. Kartadenta. Diantaranya yang dikenal dalam pedalangan adalah Duryudana (raja Negara Astina). Carucitra. Bogadatta (raja negara Turilaya). Wikataboma. . Widandini (raja negara Purantura) dan Dewi Dursilawati. Bogadatta (raja negara Turilaya). Gardapati tewas dalam peperangan melawan Bima. Gardapura GARDAPURA adalah putra Prabu Drestarasta. Durgempo. Surtayu. Durmagati. Citraksi. Dengan kesaktiannya. Kartamarma (raja negara Banyutinalang). Ia bersaudara 100 orang -{99 orang pria dan 1 orang wanita} yang disebut Sata Kurawa. Adik kesayangannya Gardapura di angkat menjadi raja muda bergelar Prabu Anom Gardapura. Dursasana (Adipati Banjarjungut). Gardapati diangkat menjadi senapati perang Kurawa dengan senapati pendamping Prabu Wresaya. Citraboma. Bomawikata. Durmuka. Citrayuda. Citraksa. Durmuka.

putri Prabu Sarawasesa dengan permaisuri Dewi Saradewati dari negara Salarengka.Gardapura bersifat sombong. putra Resi Sukskadi dari padepokan Bluluktiba. Karena sabda Sanghyang Ismaya. Setelah selesai tapanya. Di tengah perjalanan Bambang Sukskati bertemu dengan Bambang Panyukilan. Gardapura diangkat sebagai Senapati pendamping. Oleh Sanghyang Ismaya namanya diganti menjadi Nala Gareng. ia kemudian minta ijin pada ayahnya untuk pergi menaklukan raja-raja. Karena sama-sama congkaknya dan sama-sama mempertahankan pendiriannya. kaki pincang. Ia tewas dalam peperangan melawan Bima. Kepalanya hancur dihantam gada Rujakpala. tak berleher. terjadilah peperangan antara keduanya. Perkelahian baru berakhir setelah dilerai oleh Semar/Sanghyang Ismaya. Matanya juling. Nala Gareng berumur sangat panjang. Aslinya. kakaknya. Nala Gareng menikah dengan Dewi Sariwati. berubahlah wujud keduanya menjadi sangat jelek. Tubuh Bambang Sukskati menjadi cacad. Mereka juga tak mau berhenti berkelahi walau tubuh mereka telah saling cacad tak karuan. putra Bagawan Salantara dari padepokan Kembangsore. ia hidup sampai jaman Madya. perut gendut. Mereka mempunyai kesaktian yang seimbang. Ia pandai dalam olah ketrampilan mempergunakan senjata gada dan panah. tangannya bengkok/tekle/ceko (Jawa). cerdik dan licik. Gardapura sangat dekat hubungannya dengan Gardapati. mendampingi Resi Drona yang berkedudukan sebagai Senapati utama. sedangkan Bambang Panyukilan menjadi Ptruk. sehingga tiada yang kalah dan menang. Gareng GARENG lazim disebut sebagai anaknya Semar. dan masuk dalam golongan panakawan. keras kepala. . yang diperolehnya atas bantuan Resi Tritusta dari negara Purwaduksina. Bertahun-tahun Bambang Sukskati bertapa di bukit Candala untuk mendapatkan kesaktian. Ketika Gardapati menjadi raja di negara Bukasapta. Saat berlangsungnya perang Bharatayuda. hidung bulat bundar. Gareng bernama Bambang Sukskati. ia diangkat sebagai raja pendamping dengan gelar Prabu Anom Gardapura.

Gatotkaca banyak dibantu oleh patihnya. terkenal sebagai ksatria perkasa berotot kawat bertulang besi. Tali pusarnya tidak dapat diputus. Brajamusti. menjadi raja di negeri itu. adik Arimbi. Negeri ini diwarisinya dari ibunya. Sebelum itu. Ia adalah anak Bima.Gatotkaca GATOTKACA. Sebagai raja muda di Pringgadani. Begitu lahir di dunia. ibunya bernama Dewi Arimbi. Akhirnya keluarga Pandawa sepakat menugasi Arjuna mencari senjata ampuh . Dalam pewayangan. kakak ibunya yang bernama Arimba. Gatotkaca telah membuat huru-hara. Gatotkaca adalah seorang raja muda di Pringgadani. yang rakyatnya hampir seluruhnya terdiri atas bangsa raksasa. Berbagai macam pisau dan senjata tak mampu memotong tali pusar itu.

Namun. Untuk menolongnya Batara Guru mengutus Batara Narada turun ke bumi membawa senjata pemotong tali pusar Gatotkaca. dan dimasukkan ke Kawah Candradimuka. Sementara itu para dewa pun tahu peristiwa itu. Gatotkaca dibawa Batara Narada ke Kahyangan untuk meng-hadapi Kala Sakipu dan Kala Pracona yang mengamuk. Namun. Gatotkaca mendapat seorang anak bernama Sasikirana. Sedangkan bilah senjata Kunta tetap dilarikan Karna. begitu muncul kembali dari Kawah Candradimuka. Kala Pracona dan Kala Sakipu dapat dibunuhnya. Untuk memperoleh senjata pemberian dewa itu Arjuna terpaksa mencoba merebutnya dari tangan Karna. warangka Kunta langsung melesat masuk ke dalam pusar bayi itu. Kala Sakipu langsung memungut bayi itu dan mengunyahnya. Istrinya yang kedua Dewi Sumpani. bayi itu dibantingnya sekuat tenaga ke tanah. Untunglah ternyata sarung Kunta itu pun dapat digu-nakan memotong tali pusar Gatotkaca. Di sini Gatotkaca digembleng oleh Empu Batara Anggajali. penutup kepala gaib. Namun Batara Narada membuat kekeliruan. Ia mengenakan Caping Basunanda. Istri pertamanya Dewi Pregiwa. me-lainkan pada Karna yang wajah dan penampilannya mirip Arjuna. dan yang ketiga Dewi Suryawati. Ia juga mengenakan terompah Padakacarma yang jika digunakan menendang. Kala Sakipu dan Kala Pracona memang hanya dikalahkan oleh bayi yang di-namakan Tutuka itu. Senjata. Sedangkan Suryakaca adalah anaknya dari Dewi Suryawati. anak Arjuna. Mula-mula Bima dan Dewi Arimbi tidak merelakan anaknya yang baru lahir itu dibawa Narada. Dalam pewayangan Gatotkaca mempunyai tiga orang istri. putri Batara Surya. Usahanya ini tak berhasil. . Dari perkawinan dengan Pergiwa. Setelah ditinggal pergi kedua raksasa itu. atas izin Bima dan keluarga Pandawa lainnya.untuk keperluan itu. Bima dan Arimbi mengizinkan. Tubuhnya tetap utuh. itu bukan diserahkan pada Arjuna. Arjuna hanya dapat merebut sarung (warangka) senjata sakti itu. yang menyebabkannya tidak akan kehujanan dan tidak pula kepanasan. yang bernama Kunta Wijayandanu. walaupun raksasa itu mengunyah kuat-kuat. bayi itu sudah berubah ujud menjadi ksatria muda yang perkasa. Setelah tali pusarnya putus. Setelah penggemblengan selesai. Bayi Tutuka diambil olah Batara Narada. Gatotkaca ternyata sanggup menunaikan tugas itu dengan baik. Bayi Tutuka langsung ditaruh dihadapan kedua raksasa sakti itu. musuhnya akan mati. Para dewa lalu menyuruhnya berkelahi melawan bala tentara raksasa pimpinan Prabu Kala Pracona dan Patih Kala Sakipu lagi. Di kahyangan. begitu tali pusar itu putus. Karena kesal. setelah dewa itu menjelaskan bahwa me-nurut ramalan para dewa. Tutuka pingsan. Dengan Dewi Sumpani ia mempunyai anak bernama Arya Jayasumpena. tetapi ternyata Tutuka bukan bayi biasa.

Dalam Baratayuda Gatotkaca diangkat menjadi senapati dan gugur pada hari ke-15 oleh senjata Kunta yang dilemparkan Karna. Akibatnya. Gatotkaca pernah melakukan kesalahan fatal dalam hidupnya. Sebenarnya. karena ia le-laki. Padahal Kalabendana adalah pengasuhnya sejak bayi. hanya karena pamannya itu mengatakan pada Dewi Utari bahwa Abimanyu akan menikah lagi dengan Dewi Utari. Gatotkaca berusaha agar jatuh tepat pada tubuh Adipati Karna. Karena itu. Dengan demikian kesaktian Gatotkaca makin bertambah. sesudah Gatotkaca gugur. Menjelang ajalnya. Trincingwesi. Arwah Brajadenta akhirnya menyusup ke telapak tangan kanan Gatotkaca. Adik Dewi Arimbi ini menganggap dirinya lebih pantas menduduki jabatan itu. Namun senjata sakti itu terus saja memburunya. terutama Brajamusti. Sewaktu Abimanyu hendak menikah dengan Dewi Siti Sundari. Untuk berhasilnya pemberontakan yang dilakukannya Brajadenta minta dukungan Batari Durga dan Kurawa. Krincingwesi. Gurubaya. Kancingjaya. Pengangkatan Gatotkaca sebagai penguasa Pringgadani sebenarnya tidak disetujui pamannya. sewaktu berhadapan dengan Gatotkaca. Ia merencanakan hanya akan menggunakan senjata sakti itu bila nanti berhadapan dengan Arjuna. Nama lain Gatotkaca yang lebih terkenal adalah Tutuka. dan Bimaputra. ketika mereka berperang tanding. Pada Wayang Golek Purwa Sunda. ia mendesak agar Karna menggunakan senjata pamungkas itu. Abimanyu. Gatotkaca amat sayang pada sepupunya. Bra-jadenta. Namun. gelar ini hampir tidak pernah disebut dalam pergelaran wayang. Gatotkaca bergelar Prabu Anom Kacanagara. ia terbang amat tinggi. sebenarnya Karna sudah tidak lagi memiliki senjata sakti yang benar-benar dapat diandalkan. Guritna. tetapi senapati Kurawa itu waspada dan cepat melompat menghindar sehingga yang hancur hanyalah kereta perangnya. yakni Kalananata. Senjata Kunta Wijayandanu itu melesat menembus perut Gatotkaca melalui pusarnya dan masuk ke dalam warangkanya. Gatotkaca banyak memberikan bantuannya. Sebagai raja muda Pringgadani. Ketika jatuh ke bumi. ada lagi nama alias Gatotkaca. Karena itu ketika Karna melemparkan senjata Kunta. Bimasiwi. Namun ketika Prabu Anom Duryudana menyaksikan betapa Gatotkaca telah menimbulkan banyak korban dan kerusakan di pihak Kurawa. dan amat menyayangi Gatotkaca. Saat berhadapan dengan Adipati Karna sebenarnya Gatotkaca sudah tahu akan bahaya yang mengancam jiwanya. . Kalabendana mengatakan bahwa ia tidak mau masuk ke sorga bilamana tidak bersama-sama dengan Gatotkaca. Namun pemberontakan ini gagal karena Brajadenta ditentang adik-adiknya. Purbaya. Adipati Karna enggan menggunakan senjata Kunta. ketika Gatotkaca menghindari senjata Kunta Wijayanda-nu dengan cara terbang setinggi-tingginya. Ia sampai hati membunuh Kalabendana. dan anak kandung Prabu Trembaka — raja Pring-gadani terdahulu. Arimbiatmaja. dan Mladangtengah. sedang arwah Brajamusti di tangan kirinya. sehingga akhirnya Gatotkaca gugur. Brajadenta akhirnya mati bersama-sama dengan Brajamusti.

dengan Aji Narantaka itu . Ia segera diamankan oleh saudara-saudaranya. Dalam pertem-puran yang kedua kalinya ini. Keinginan Gatotkaca untuk bertemu kembali dengan Dursala akhirnya terlaksana. putra Dursasana. Gatotkaca Sungging 4. Di tempat yang aman Antareja menyembuhkannya dengan Tirta Amerta yang dimilikinya. Dari Resi Seta putra Bima itu mendapatkan Aji Narantaka. para putra Pandawa. ia sadar. jika mampu menerima hantaman Aji Na rantaka.Brajamusti 8. Gatotkaca Gugur Dewi Sumpani ternyata mampu menahan Aji Narantaka. Sesuai janjinya. bahwa kesaktiannya belum bisa mengimbangi Dursala. Gatotkaca Lair (Lahirnya Gatotkaca) 2. Brajadenta . putra Prabu Matswapati dari Wirata. Kalabendana Lena 9. Pregiwa . Dalam perjalanan ia berjumpa dengan Dewi Sumpani. Tindakannya ini dilakukan tanpa izin dan pemberita-huan dari para Pandawa. Selain malu. Gatotkaca menjawab. Aji Narantaka 12.arwah Kalabendana mendorong senjata sakti itu sehingga dapat mencapai pusar putra kesayangan Bima itu. Gatotkaca saat itu juga tergugah untuk menambah ilmu dan kesaktiannya. Subadra Larung 11. maka ia bersedia memperistri wanita cantik itu. Gatotkaca Sewu 5. Maka terjadilah perang tanding antara Gatotkaca dengan Dursala. Beberapa tahun menjelang Baratayuda. Gatotkaca langsung pulih seperti sedia kala. datanglah utusan dari Kerajaan Astina yang dipimpin oleh Dursala. untuk mengadakan latihan perang di Tegal Kurusetra. Gatotkaca dan saudara-saudaranya menolak tuntutan itu. Namun. Baru saja latihan perang itu dimulai. Dari perkawinan itu mereka kelak mendapat anak yang diberi nama Jayasumpena. yang menyatakan keinginannya untuk diperistri. Pada perang tanding itu Gatotkaca terkena pukulan Aji Gineng yang dimilliki oleh Dursala. Wahyu Senapati 7. Gatotkaca pernah bertindak kurang bijaksana. yang menuntut agar latihan perang itu segera dihentikan. Ia lalu berguru pada Resi Seta. Gatotkaca Rebutan Kikis 6. para putra Pandawa. Gantotkaca Rante 10. Gatotkaca lalu memperistri Dewi Sumpani. Berbagai Lakon yang Melibatkan Gatotkaca 1. sehingga pingsan.Pregiwati 3. Ia mengum-pulkan saudara-saudaranya. Setelah menguasai ilmu sakti itu Gatotkaca segera pergi mencari Dursala.

Di Surakarta. Guntur Prahara. Tatit. Mengenai soal wanda ini. dan Dukun. tetapi pecinta wayang pada umumnya tidak menganggapnya memiliki kesaktian yang hebat. Dalam pewayangan. sehingga menampilkan kesan gagah.1820) di Surakarta. mukanya agak tunduk tetapi tidak setunduk pada wanda Tatit. dengan wajah mirip Bima. Nama itu diberikan karena waktu lahir. Boma Narakasura. yakni wanda Kilat. bahu belakang lebih tinggi dibandingkan dengan bahu depan. Badannya kekar dan kokoh. maka dulu Gatotkaca dalam Wayang Kulit Purwa digambarkan berujud raksasa. Pada tahun 1960-an Ir. yakni pada zaman pemerintahan Paku Buwana IV (1788 . menambah lagi dengan tiga wanda ciptaannya. Dalam perang melawan raksasa. Pelaksanaan pembuatan wayang Gatotkaca untuk ketiga wanda itu dilakukan oleh Ki Cerma Saweda dari Surakarta. Gatotkaca wanda Gelap merupakan ciptaan keraton terakhir. pinggangnya lebih ram-ping dan posisinya agak maju. sedangkan kata kaca artinya rambut. Guntur. Yang diambil sebagai pola adalah bentuk seni rupa wayang peraga Antareja tetapi diberi praba.Gatotkaca mengalahkan Dursala. Bentuk badannya tegap. mukanya tidak terlalu tunduk. Namun sejak Susuhunan Paku Buwana II memerintah Kartasura. penampilan peraga wayang Gatotkaca dalam seni kriya Wayang Kulit Purwa diubah menjadi ksatria tampan dan gagah. yakni pada tahun 1627 Saka atau 1705 Masehi. bahu belakang lebih tinggi dibandingkan bahu depan. Karena Dewi Arimbi sesungguhnya seorang raseksi (raksasa perempuan). Presiden RI. dan Guntur Samodra. anak Bima itu telah bergelung rambut bundar di atas kepalanya. Sukarno. Kedudukan bahu depan dan bahu belakang rata. ada sedikit perbedaan antara seni kriya Wayang Kulit Purwa gagrak Surakarta dengan gagrak Yogyakarta. lawan-lawan Gatotkaca biasanya hanyalah raksasa-raksasa biasa. Gelap. Kapan dan oleh siapa wanda ini diciptakan. tokoh Gatotkaca ditampilkan dalam enam wanda. dan Abimanyu di darat. Nama Gatotkaca yang diberikan pada anak Bima ini berarti ‘rambut gelung bundar’. bahu belakang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan bahu depan. hanyalah Prabu Kala Pracona. Panglawung. Patih Kala Sakipu. Lawan-lawan Gatotkaca yang cukup sakti. sedangkan mukanya lebih tunduk ke bawah dibandingkan dengan wanda Tatit. Gatotkaca menyambar dari udara. wanda-wanda Gatotkaca adalah wanda Tatit yang diciptakan oleh raja Kartasura. dengan muka agak . Dalam seni kriya Wayang Kulit Purwa gagrak Surakarta. lengkap dengan taringnya. Meskipun Gatotkaca selalu dilukiskan gagah perkasa. Gatotkaca selalu bahu membahu dengan Abimanyu. tidak diketahui dengan jelas. yang seringkali dibunuhnya dengan cara memuntir kepalanya. Paku Buwana II (1655 Saka atau 1733 Masehi). Gatot artinya se-suatu yang berbentuk bundar. Wanda Kilat diciptakan pada zaman pe-merintahan Paku Buwana I. yakni Butaprepat. dan Dursala. Wanda Gelap mempunyai kesan bentuk badan yang lebih kekar dan tegap. yakni Gatotkaca wanda Guntur Geni.

Wajahnya juga memandang ke bawah. Sunan Amangkurat Seda Tegal Arum. Sementara itu. . raja Mataram. Pergiwati. Bentuk badan Gatotkaca wanda Guntur menampilkan kesan kokoh. kuat. merupakan wanda Gatotkaca yang tertua dalam bentuknya yang kita kenal sekarang ini. Baca Bima. Bentuk bagian perut Gatotkaca wanda Dukun ini. Dewi. Wanda Guntur. Tubuh dan wajahnya dipantaskan sebagai anak Bima. yang diciptakan pada tahun 1578 Saka atau 1656 Masehi. yakni wanda Kutis yang biasanya dimainkan untuk adegan perang ampyak. dan Sukarno. wanda Paseban dipakai kalau Gatotkaca sedang menghadap para Pandawa. Dulu. Pinggangnya langsing seperti pada wanda Kilat. sebelum diciptakan peraga Gatotkaca wan-da Guntur. Maka terciptalah bentuk baru Gatotkaca yang disebut wanda Guntur itu. Secara keseluruhan bentuk tubuh wanda Guntur seolah condong ke depan. lengkap dengan taringnya. Wayang Kulit Purwa menggambarkan ben-tuk Gatotkaca sebagai raksasa. Dengan pertimbangan bahwa wajah seorang anak tentu tidak jauh beda dengan orang tuanya. tunduk. sedangkan wanda Dukun dipakai jika Ki Dalang menampilkan adegan Gatotkaca sedang bertapa. memerintahkan para penatah dan penyungging keraton untuk menciptakan bentuk baru peraga Gatotkaca dengan meninggalkan bentuk raksasa sama sekali. agak gendut dibandingkan ukuran perut Gatotkaca pada wanda lainnya. dengan tubuh besar. seni kriya Wayang Kulit Purwa gagrak Yogyakarta. Pinggangnya tidak seramping pinggang Gatotkaca wanda Kilat.datar. membagi Gatotkaca atas empat wanda. dengan bahu depan lebih rendah daripada bagu belakang. wanda Prabu yang menampilkan kesan berwibawa. wajah raksasa. khusus ditampilkan pada kedudukan Gatotkaca sebagai raja di Pringgadani. seolah mencerminkan sifat andap asor.

tetapi pada waktu lahirnya berwujud gumpalan darah kental. Surtayu. Kurawa terhadap Pandawa. putra Prabu Krtesna dengan permaisuri Dewi Jembawati. menjadi penyebab utama kebencian anak-anaknya. Citraboma. Dari perkawinan ini ia memperoleh seorang putra yang diberi nama . penuh belas kasih dan teguh dalam pendirian. dan atas kehendak Dewata menjelma menjadi bayi Manusia. Ia berwajah sangat cantik dan memiliki sifat perwatakan . putra Prabu Kresnadwipayana/Bagawan Abiyasa dengan permaisuri Dewi Ambika. Hangyanawati DEWI HANGYANAWATI atau Yadnyanawati adalah putri Prabu Narakasura. Kartamarma (raja negara Banyutinalang). Arya Watubaji. Wikataboma. Dursasana (Adipati Banjarjungut). Kartadenta. Surtayuda. Sesuai dengan ketentuan Dewata. suaminya. baik budi. istri Bathara Derma. Durmagati. Diantara mereka yang terkenal dalam pedalangan adalah: Duryudana (raja negara Astina). Citrayuda. Dewi Hagnyanawati adalah titisan Bathari Dermi. Ia mati terjun ke dalam Pancaka/api pembakaran jenazah bersama Dewi Kunti dan Prabu Drestarasta setelah berakhirnya perang Bharatayuda. karena tiba saatnya titis Bathari Dermi harus bersatu kembali dengan titis Bathara Derma. Gardapati (raja negara Bukasapta). masingmasing bernama . Durgempo.Gendari DEWI GANDARI adalah putra Prabu Gandara. Widandini (raja negara Purantara) dan Dewi Dursilawati. Durmuka. sederhana. Arya Surabasata dan Arya Gajaksa. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh 100 (seratus) orang anak. lembut. raja negara Surateleng dengan permaisuri Dewi Yadnyagini. Bogadatta. Keseratus putra Dewi Gandari tersebut dikenal dengan nama Sata Kurawa. dengan bantuan Dewi . Arya Sakuni. Dewi Gandari menikah dengan Prabu Drestarasta. Putra Prasbu Kresna dengan Dewi Pertiwi dan negara Surateleng dikuasai Bambang Sitija. yang oleh Dewi Gandari dicerai beraikan menjadi seratus potongan. (raja negara Turilaya). raja negara Gandaradesa dengan permaisuri Dewi Gandini. Ia mempunyai tiga orang saudara kandung. raja negara Astina. Carucitra. Setelah Prabu Narakasura tewas dalam peperangan di negara Dwarawati melawan Bambang Sitija. Ia selalu mementingkan diri sendiri dan tidak segan-segan berkhianat serta pendendam. Dewi Gandari mempunyai sifat kejam dan bengis. yang menitis pada Raden Samba/Wisnubrata. Gardapura. Dewi Hagnyanawati diperistri oleh Bambang Sitija yang setelah menjadi raja negara Surateleng dan Prajatisa bergelar Prabu Bomanarakasuira. Dendam dan kebenciannya terhadap Pandu.

Wijanarka. Bratalaras. salah satu dari lima satria Pandawa. Menurut kisah pedalangan Irawan tewas dalam peperangan melawan Ditya Kalasrenggi putra Prabu Jatagempol dengan Dewi Jatagini dari negara Gowabarong. ayahnya sendiri. dari pertapaan Yasarata. Wisanggeni. menjelang pecah perang Bharatayuda. Wilungangga. Kumalasakti. Ia mempunyai 13 orang saudara lain ibu. bernama. Akhir riwayatnya diceritakan. . raja negara Gowabarong yang berperang di pihak keluarga Kurawa/Astina.Wilutama. tekun dan wingit. Setelah ada kesepakatan. Perbuatan Dewi Hagnyawati dan Raden Samba ini membangkitkan kemarahan Prabu Bomanarakasura. Irawan lahir di pertapaan Yasarata dan sejak kecil tinggal di pertapaan bersama ibu dan kakeknya. di keputrian negera Surateleng. Endang Pregiwa. Dewi Hagnyanawati mati bunuh diri terjun ke dalam pancaka (api pembakaran jenasah) bela mati atas kematian Raden Samba yang tewas dalam peristiwa perang gada sesama wangsa Yadawa Irawan BAMBANG IRAWAN adalah putra Arjuna. dengan Dewi Ulupi. Dewi Hagnyanawati dipertemukan dengan Raden Samba. Dewi Hagnyanawati kemudian menjadi istri Raden Samba. Antakadena dan Bambang Sumbada. sesuai dengan takdir dewata. Endang Pregiwati. Sumitra. mereka kemudian meninggalkan keputrian Surateleng pergi ke negara Dwarawati. jatmika. yang segera menyerang negara Dwarawati untuk merebut kembali Dewi Hagnyanawati istrinya. Prabu Bomanarakasura tewas dalam peperangan melawan Prabu Kresna. putri Bagawan Kanwa (Bagawan Jayawilapa-pedalangan Jawa). Ia berwatak tenang. Kumaladewa. Abimanyu. Sedangkan menurut Mahabharata. Irawan gugur dalam awal perang Bharatayuda melawan Ditya Kalaseringgi. Prabukusuma.

Dari perkawinan tersebut ia memperoleh delapan orang putra. Ia ditetapkan akan bersuamikan Bathara Mahabhima yang karena kutukan Bathara Brahma akan menjelma menjadi putra Prabu Pratipa. Sesuai perjanjiannya dengan Prabu Santanu. Dewi Jahnawi kembali ke kahyangan hidup sebagai hapsari/bidadari.Jahnawi DEWI JAHNAWI atau Dewi Gangga (Mahabharata) adalah seorang hapsari/bidadari yang turun ke Arcapada karena kutukan Bhatara Brahma. tetapi hanya seorang yang ia kehendaki hidup dan diberi nama Dewabrata. . begitu kelahiran Dewabrata. putra Prabu Pratipa dari negara Astina dengan permaisuri Dewi Sumanda. raja negara Astina. Sedangkan tujuh putranya yang lain begitu lahir ia buang kesungai Gangga. Bayi Dewabrata ia serahkan pada asuhan Prabu Santanu. Dewi Jahnawi menikah dengan Prabu Santanu.

raja raksasa dari negara Widarba. bengis. penganiaya. Untuk memenuhi ambisinya. maka ia harus berhadapan dengan Bathara Wisnu. Prabu Jarasanda berwatak angkara murka. Prabu Jarasanda akhirnya tewas dalam pertempuran melawan Bima/Werkudara. . gagah. Karena niat jahatnya itu bertentangan dengan kodrat hidup dan dapat merusak ketentraman jagad raya.Jarasanda PRABU JARASANDA adalah raja negara Magada. dengan dukungan sahabat karibnya yang juga sekutunya. Prabu Jarasanda bermaksud menyelenggarakan persembahan darah seratus orang raja kepada Bathari Durga. perkasa dan berwajah setengah raksasa. ingin menangnya sendiri. Prabu Jarasanda berkeinginan menjadi raja besar yang menguasai jagad raya. berani serta selalu menurutkan kata hatinya. Tubuhnya hancur terkena hantaman gada Rujakpala. Prabu Supala raja negara Kadi. Ia masih keturunan Prabu Darmawisesa. Ia sangat sakti. Karenanya berbadan tinggi besar. keras hati.

Karena ketekunannya bertapa. bengis dan selalu ingin menangnya sendiri. raja raksasa di negara Guwamiring yang tewas dalam pertempuran melawan Prabu Pandu. Tubuhnya hancur terkena panah Kyai Sarotama. raja raksasa di negara Guwamiring yang tewas dalam pertempuran melawan Prabu Pandu. istri Arya Prabu Rukma. berwatak angkara murka. istri Arya Prabu Rukma. Prabu Jatagempol menyerang negara Amarta. Prabu Jatagenpol menikah dengan Dewi Jatagini. Karena ia dan prajuritnya menyerang negara Mandura untuk merebut Dewi Arumbini. berwatak angkara murka. Jatagempol PRABU JATAGEMPOL adalah raja raksasa di negara Guwabarong. Prabu Jatagenpol menikah dengan Dewi Jatagini. Ia masih keturunan Prabu Kalasasradewa. ayahnya. Ia masih keturunan Prabu Kalasasradewa. Prabu Jatagempol tewas dalam pertempuran melawan Arjuna. Untuk membalas dendam kematian Prabu Kalasasradewa.Jatagempol PRABU JATAGEMPOL adalah raja raksasa di negara Guwabarong. dan mempunyai seorang anak bernama Kalasrenggi. . dan mempunyai seorang anak bernama Kalasrenggi. Prabu Jatagempol menjadi sangat sakti. Karena ia dan prajuritnya menyerang negara Mandura untuk merebut Dewi Arumbini. bengis dan selalu ingin menangnya sendiri. Ia ingin membinasakan keluarga Pandawa yang merupakan keturunan Prabu Pandu. Karena ketekunannya bertapa. Prabu Jatagempol menjadi sangat sakti.

dan akhirnya diambil menantu Prabu Drestarasta. Jayadrata mempunyai sifat perwatakan. Untuk menjaga kehormatan dan harga diri. Ia mahir mempergunakan panah dan sangat ahli bermain gada. Prabu Jatagempol menyerang negara Amarta. penuh kesungguhan dan setia. Arya Tirtanata kemudian dinobatkan sebagai raja negara Sindu. ayahnya. Ia ingin membinasakan keluarga Pandawa yang merupakan keturunan Prabu Pandu. dikawinkan dengan Dewi Dursilawati dan diangkat sebagai Adipati Buanakeling. Di negara Astina Jayadrata bertemu dengan Keluarga Kurawa. Karena ingin memperdalam pengetahuannya dalam bidang tata pemerintahan dan tata kenegaraan. .Untuk membalas dendam kematian Prabu Kalasasradewa. dan bergelar Prabu Sinduraja. Jayadrata. Prabu Sinduraja pergi ke negara Astina untuk berguru pada Prabu Pandu Dewanata. berani. yang tercipta dari bungkus Bima/Werkudara. Jayadrata tewas oleh Arjuna di medan perang Bharatayuda sebagai senapati perang Kurawa. Jayadrata ARYA JAYADRATA nama sesungguhnya adalah Arya Tirtanata atau Bambang Sagara. ia menukar namanya dengan nama patihnya. Prabu Jatagempol tewas dalam pertempuran melawan Arjuna. Tubuhnya hancur terkena panah Kyai Sarotama. Arya Wirata dan Arya Surata. Kepalanya terpangkas lepas dari badannya oleh panah sakti Pasopati. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh dua orang putra bernama. Oleh Resi Sapwani ia diberi pusaka gada bernama Kyai Glinggang. Ia putra angkat Resi Sapwani/Sempani dari padepokan Kalingga.

putri Prabu Sarawisesa dari negara Selarengka. karena ketika . mengutus adiknya. Ia mempunyai dua orang saudara seayah lain ibu. raja negara Pringgandani dengan Dewi Sumpani. Arya Jayasupena tidak ikut terjun kekancah perang Bharatayuda.Jayamurcita PRABU JAYAMURCITA adalah raja negara Plangkawati. Abimanyu menyerang negara Plangklawati. Raden Gatotkaca. dan Arya Suryakaca. Perbuatannya yang lancang tersebut menimbulkan kemarahan Abimanyu. putra Dewi Suryawati. Prabu Jayamurcita. raja negara Madukara (lama). Patih Jayasemedi tewas dalam peperangan melawan Gatotkaca. sedangkan Prabu Jayamurcita tewas oleh Abimanyu oleh tusukan keris Pulanggeni. Mereka masih keturunan Prabu Kumbala. Merasa sangat sakti. istri Arjuna. Sebelum menemui ajalnya. Ia mempunyai adik kandung benrama Jayasemadi yang menjabat patih nagera Plangkawati. bernama. patih Jayasemedi pergi ke negara Madukara untuk melamar Dewi Sumbadra. putri Bathara Surya dengan permaisuri Dewi Ngruni. putra Dewi Pregiwa. putra tunggal Dewi Sumbadra dengan Arjuna Dengan bantuan saudara sepupunya. Bambang Sasikirana. sukmanya manunggal dalam tubuh Abimanyu. Prabu Jayamurcita kemudian mati moksa. Prabu Jayamurcita menyerahkan kekuasaan negara Plangkawati beserta gelar keprabuannya dan seluruh balatentaranya kepada Abimanyu. Jayasupena ARYA JAYASUPENA atau Jayasumpena adalah putra Gatotkaca. raja negara Pringgandani.

Perbedaannya. selain memiliki aji sirep juga dapat beralih rupa. Demikian pula dengan tabiat. ibunya. yang merupakan raja titisan Sanghyang Wisnu yang terakhir. Prabu Jungkungmardeya sangat sakti. putri Gunawan Wibisana dengan Dewi Triwati (seorang hapsari/bidadari) dari negara Alengka/Singgela. kesetiaan. yang berwajah sangat tampan. ia lebih sering tinggal di pertapaan Gadamadana mengasuh Gunadewa. Ia berperawakan mirip dengan ayahnya. setia. dengan Dewi Trijata. Sesuai janji Dewata kepada Dewi Trijata. cerdik pandai. Ia meninggal dalam usia lanjut dan dimakamkan di pertapaan Gadamadana. tabah dan mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Gatotkaca. Untuk membebaskan Dewi Srikandi. tangkas dan terampil. Arya Jayasupena diangkat menjadi panglima perang negara Astina dalam masa pemerintahan Prabu Parikesit. Dari perkawinan tersebut. ia memperoleh dua orang putra bernama . Setelah berakhiornya perang Bharatayuda dan negara Astina kembali ke dalam kekuasaan negara Pandawa. berwujud sebagai wanara / kera. berani tak mengenal takut. Dewi Jembawati berwatak jujur. sabar. tangguh. Jungkungmadeya PRABU JUNGKUNGMADEYA adalah raja negara Awu-awulangit. Samba. Drestadyumna dapat dihidupkan . sangat berbakti dan penuh belas kasih. Dewi Jembawati dapat bersuamikan Prabu Kresna.perang berlangsung ia masih kecil. dengan beralih rupa menjadi Arya Drestadyumna (adik Dewi Srikandi) palsu. Ketika lamarannya ditolak. Prabu Jungkungmardeya bercita-cita ingin memperistri Dewi Srikandi. tapi aklhirnya tewas terbunuh dalam peperangan. Prabu Drupada kemudian meminta bantuan keluarga Pandawa. Jembawati DEWI JEMBAWATI adalah Putri tunggal Resi Jembawan (berwujud kera/Wanara) dari pertapaan Gadamadana. berusaha merebut Dewi Srikandi dari tangan Prabu Jungkungmardeya. keberanian dan kegagahannya tak berbeda dengan Gatotkaca. dan Gunadewa. teguh. karena garis keturunan dari Resi Jembawan. daripada tinggal di istana Dwarawati. Karena mati sebelum takdir. Tokoh Jungkungmardeya hanya dikenal dalam cerita pedalangan Jawa dan dimunculkan dalam lakon "Cocogan". waspada. gesit. putri kedua Prabu Drupada dengan Dewi Gandawati dari negara Pancala. ia berhasil memasuki keputrian Pancala dan menculik Dewi Srikandi. Drestadyumna yang mengetahui perbuatannya. Selama menjadi permaisuri Prabu Kresna. raja negara Dwarawati. Jayasupena tidak bisa terbang.

kembali oleh Prabu Kresna. suka berterus terang dan tidak bisa menyimpan rahasia. Brajadenta. bernama. Tamparan Gatotkaca ke kepala Kalabendana hanya bermaksud menghentikan teriakan Kalabendana yang membuka rahasia perkawinan Abimanyu (putra Arjuna dengan Dewi Sumbandra) dengan Siti Sundari (putri Prabu Kresna dengan Dewi Pratiwi) tatkala Abimanyu akan menikah dengan Dewi Utari. Arimba/Hidimba. berkat kesaktian Bunga Wjayakusuma. Arjuna yang mengejar ke negara Awu-awulangit berhasil menemukan Dewi Srikandi. Dendam Kalabendana terhadap Gatotkaca terlampiaskan saat berlangsung perang Bharatayuda. Dewi Arimbi. Ia mempunyai tujuh orang saudara kandung. Brajalamatan dan Brajawikalpa. Kalabendana ARYA KALABENDANA adalah putra bungsu Prabu Arimbaka raja raksasa negara Pringgandani dengan Dewi Hadimba. Kalabendana meninggal karena pukulan/tamparan Gatotkaca yang tidak sengaja membunuhnya. . raja Awangga. sangat jujur. Prabu Jungkungmardeya akhirnya tewas dalam peperangan melawan Arjuna dengan panah Pasopati. Brajamusti. tepat menghujam masuk ke dalam pusar Gatotkaca yang mengakibatkan kematiannya. raja negara Dwarawati. Arwahnya mengantar/menuntun senjata Kunta yang dilepas Adipati Karna. putri bungsu Prabu Matswapati dengan Dewi Ni Yutisnawati. Kalabendana mempunyai sifat dan perwatakan. dari negara Wirata. setia. Prabkesa.

Kalakatung KALAKATUNG atau sering pula disebut dengan nama Butaterong adalah raksasa hutan. seorang bidadari keturunan Sanghyang Pancaresi. Daya berpkirnya lambat. Dalam cerita pedalangan. Pabu Kalaruci datang ke Suralaya untuk meminang Dewi Wersini. . ternyata tak mampu mengalahkan Prabu Kalaruci. Karena pembawaannya yang agak tolol ini. yang waktu itu telah diperjodohkan dengan Arya Ugrasena. putra Bathara Kala dengan Dewi Pramuni dari kahyangan Setragandamayit. Ia masih keturnan Bathara Kalagotama. dari negara Mandura. namun memiliki gerakan yang cekatan. Kalakatung biasanya mati oleh Gareng atau Petruk. Merasa sangat sakti. Kalakatung biasanya berpenampilan lucu karerna suaranya yang bindeng (memiliki suara hidung yang setengah tersendat). Prabu Kalaruci mempunyai saudara kandung bernama Kalayaksadewa yang menjadi raja di negara Gowamiring. putra ke-empat Prabu Basukunti. Bertubuh gemuk pendek. maka ia selalu menjadi bahan ejekan para panakawan. Kalaruci PRABU KALARUCI adalah raja raksasa negara Karanggubarja. Dalam peperangan. Arya Ugrasena yang didatangan ke Suralaya. kepala gundul dan berhidung besar bulat seperti terong. Kalakatung biasa ditampilkan sebagai anak buah Cakil atau Yayahgriwa.

Mereka masih keturunan Bathara Kalagotama. Prabu Kalarodra raja nergara Girikadasar dan Prabu Kalasasradewa yang menjadi raja di negara Guwamiring. Prabu Kalayaksa memiliki sfat dan perwatakan . pemberani dan sangat sakti. suami dari Dewi Kunti (adik Prabu Basudewa). putri Prabu Rumbaka. Prabu Kalayaksa nenjadi seteru negara Mandura. Selain ingin merebut Dewi Badrahini. Prabu Basudewa kemudian meminta bantuan Prabu Pandu. istri Prabu Basudewa. juga untuk membalas dendam atas kematian saudaranya. Pandu kemudian pergi ke Suralaya dengan mengerahkan pasukan Astina dibawah pimpian patih Gandamana dan Arya Sucitra. kakak Arya Ugrasena). mau menangnya sendiri.Bathara Guru kemudian mengutus Bathara Narada turun ke Arcapada untuk meminta bantuan Prabu Pandu. Berwatak angkara murka. Prabu Kalarodra raja di negara Girikadasar. Ia mampunyai dua saudara kandung masing-masing bernama. juga Prabu Basudewa tidak dapat mengalahkan Prabu Kalasasradewa. Prabu Kalasasradewa sangat sakti. raja negara Astina. Prabu Kalayaksa menyerang negara Mandura. Prabu Kalasasradewa akhirnya tewas dalam peperangan melawan Prabu Pandu. Mareka masih keturunan Bathara Kalagotama. Kalayasa PRABU KALAYAKSA adalah raja raksasa negara Garbasumanda. Prabu . Dalam peperangan tersebut. Dalam peperangan tersebut semua putra-putra Mandura. putra ketiga Prabu Basukunti dengan Dewi Dayita dari negara Mandura. putra Bathara Kala dengan Dewi Pramuni dari Kahyangan Setragandamayit. bengis. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan angkatan perannya. dan Prabu Kalayaksa yang menjadi di negara Garbasumanda. seperti Arya Prabu Rukma. Ia pernah menyerang negara Kumbina. Ia mempunyai dua saudara kandung masing-masing bernama. Kalasasradewa PRABU KALASASRADEWA adalah raja raksasa negara Guwamiring. yang juga kakak ipar Ugrasena (Pandu menikah dengan Dewi Kunti. Peperangan pun tidak dapat dihindarkan antara Mandura melawan Gowamiring. Dewi Wersini dan negara Karanggubarja kemudiasn disertahkan kepada Arya Ugrasena. suka menurutkan kata hati. tinggi hati dan mau menangnya sendiri. putra Bathara Kala dengan Dewi Pramuni/Bathari Durga dari Kahyangan Setragandamayit. Sebagai keturnan Dewi Pramuni/Bathari Durga. Arya Ugrasena. kejam. serakah. serakah. yang sudah dipertunangkan dengan Arya Prabu Rukma. Prabu Kalaruci dapat dibinasakan oleh Pandu. sejak jaman pemerintahan Prabu Baskunti. raka negara Astina. untuk dapat memperistri Dewi Rumbini.

Sedangkan Suratimatra tewas melawan Bima/Werkudara. oleh Suratrimantra. Kangsa dibawa ke negara Mandura untuk menuntut haknya sebagai putra Prabu Basudewa. permaisuri Prabu Basudewa. Prabu Basudewa akkhirnya bersedia mengakui Kangsa sebagi putranya dan diberi kedudukan Adipati di Kesatrian Sengkapura Kangsa berwatak angkara murka. putra Prabu Pandu dengan Dewi Kunti . keras hati. adik Prabu Gorawangsa. Tapi akhirnya Prabu Kalayaksa mengalami nasib yang sama seperti Prabu Kalasasradewa. Ia lahir di negara Bombawirayang. pamannya yang sakti. karena tidak satupun putra-putra Mandura yang berthasil menandingi kesaktiannya. Ia mati terbunuh dalam peperangan melawan Kakrasana dan Narayana. raja negara Astina. Karena sangat sakti. Ia tewas dalam pertempuran melawan Prabu Pandu. Setelah remaja. ingin menangnya sendiri. bahkan nyaris menguasai kerajaan Mandura. berani dan selalu menurutkan kata hatinya. raja Mandura. sering pula disebut Kangsadewa sesungguhnya putra Gorawangsa. Prabu Kalayaksa berhasil menguasai sebagian wilayah negara Mandura. raja raksasa negara Gowabarong yang beralih rupa menjadi Prabu Basudewa dan berhasil bermain asmara dengan Dewi Mahira/Maerah (Jawa).Kalasasradewa yang tewas dalam peperangan melawan Prabu Pandu di negara Mandura. Kematian Prabu Kalayaksa bertepatan dengan kelahiran Raden Arjuna/Peermadi putra Prabu Pandu dengan Dewi Kunti Kangsa KANGSA. Dengan dukungan Suratimantra. putra Prabu Basudewa dari permaisuri Dewi Mahendra/Maekah (Jawa). Pemberontakan Kangsa gagal. dan sejak kecil hidup dalam asuhan ditya Suratrimantra. penghianat. Kangsa berniat merebut tahta kekuasaan negara Mandura dari tangan Prabu Basudewa.

padahal ia masih gadis. Ia juga menjadi perlambang bagi karakter manusia yang tahu membalas budi. Padahal kedua ksatria itu sama-sama putra Dewi Kunti. Waktu masih berusia remaja. Dewi Kunti mencoba-coba mengguna-kan Aji Adityarhedaya. ***) Setelah Prabu Kuntiboja mengetahui perihal musibah yang menimpa putrinya. Ilmu dipelajarinya dari gurunya. Ternyata ilmu ajaran Resi Druwasa itu benar-benar ampuh. yang se-ngaja didatangkan Prabu Basukunti ke Keraton Mandura untuk mendidik Dewi Kunti. sedangkan Arjuna anak yang ketiga. Basukarna adalah putra sulung. walaupun untuk itu ia harus mengorbankan jiwa dan bahkan juga nama baiknya. . sekaligus rela berkorban bagi menangnya kebenaran. Dengan mem-baca mantra Aji Adityarhedaya. Basukarna adalah anak buangan. Tetapi kedatangan Batara Surya yang tampan itu membuat Dewi Kunti mengandung. Dewi Prita alias Kunti berhasil mendatangkan Batara Surya. Resi Druwasa. Dalam dunia pewayangan Basukarna merupakan profil tokoh wayang yang otodidak. ia amat marah dan segera memanggil Resi Druwasa. Resi Druwasa mengaku bersalah dan bersedia menjamin keperawanan Dewi Kunti. Ibunya adalah Dewi Kunti alias Dewi Prita. Prabu Basukunti. bahwa kelak Dewi Kunti akan memerlukan ilmu itu.Karna KARNA. yang lebih terkenal dengan sebutan Adipati Karna adalah lawan utama Arjuna dalam Baratayuda. putri bungsu raja Mandura. yakni ilmu un-tuk mendatangkan seorang dewa yang dikehendakinya. Guru Besar itu dipersalahkan telah mengajarkan ilmu tingkat tinggi pada gadis yang belum dewasa. berjuang sendiri tanpa mengandalkan bantuan keluarga. Tetapi pertapa itu juga menjelaskan.

Minat dan semangat Basukarna untuk belajar amat tinggi.yang artinya telinga. karena Drona terikat aturan istana: hanya boleh mengajar para pangeran. Druwasa mengeluarkan jabang bayi yang dikandung melalui telinga Dewi Kunti. Manakala hari telah terang. Tanpa sadar ia mengamalkan Aji Adityarhedaya sambil membayangkan ketampanan Batara Surya. Dengan ilmunya yang tinggi. Pandu. sesudah masa kehamilannya cukup. Itulah sebabnya. bayi Karna pun ditaruh dalam sebuah peti dan dihanyutkan di Sungai Gangga. Di sana ia selalu mengintip dan mencuri dengar dengan penuh perha-tian segala yang diajarkan oleh Resi Krepa dan Begawan Drona kepada murid-muridnya. dan Yama Widura. guru besar lainnya juga bersikap sama dengan Begawan Drona. Tahun berganti tahun. ia masih tergolek di tempat tidurnya. Setelah lahir. dan takhta Astina diduduki oleh Prabu Pandu Dewanata. Alasannya. sering bangun siang. Dua nama yang terakhir ini digunakan oleh sebagian besar dalang untuk menyebut Karna sewaktu masih muda. yaitu para Kurawa dan para Pandawa. Dengan penolakan itu Basukarna tetap hanya bisa belajar dengan cara meng-intip dan mencuri dengar. yakni putra-putra Drestarastra. Sebelum bayinya dibuang Dewi Prita alias Kunti sempat memperhatikan. karena anak Kunti itu memang benar hasil pertemuan ibunya dengan Batara Surya. Sinar terang matahari yang masuk ke kamarnya membuatnya kagum. Dalam pewayangan ia juga disebut Suryaputra. Drestarastra menggantikannya untuk sementara waktu. Suatu hari ia memberanikan diri men-jumpai Begawan Drona dan minta agar guru besar itu mau menerima dirinya sebagai murid. Maka. dan matahari sudah naik. ia diberi nama Karna . Itulah sebabnya. Ketika Prabu Pandu me-ninggal dalam usia muda. di telinga bayi itu terdapat Anting Mustika yang memancarkan sinar kemilau.CATATAN KAKI =***) Dewi Prita mempunyai kebiasaan buruk. Prabu Basukunti segera memerintahkan agar bayi itu dibuang. Namun permohonan itu ditolak. sebagai wali para Pandawa yang saat itu masih kecil-kecil. Bayi itu lalu diaku anak dan dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh Adirata dan istrinya yang bernama Nyai Nanda (Dalam Mahabarata Nyai Nanda disebut Radha. Menjelang masa remaja. ilmu itu masuk dan diresapi oleh Kunti melalui telinganya. Basukarna juga disebut Radhea atau Ara-dea). Bayi yang malang itu kemudian ditemukan dan dirawat dengan baik oleh Adirata. Yang memerintah Astina saat itu adalah Prabu Krisna Dwipayana. atau Suryatmaja. Resi Krepa. menggantikan Prabu Krisna Dwipayana yang mengundurkan diri karena hendak menjadi pertapa. Basukarna sering ikut ayah angkatnya ke Keraton Astina. Dengan demikian segala sesuatu yang diajarkan oleh kedua mahaguru itu diketahui dan dipahami dengan baik oleh Karna. seorang sais kereta kerajaan di Keraton Astina. Nama lain baginya adalah Talingasmara. . Kebetulan mereka memang tidak punya anak.

saat itu juga Duryudana mengangkat Basukarna sebagai adipati di Kadipaten Awangga. ditolak. Dewi Kunti yang menyaksikan acara pertandingan itu. Dewi Kunti tercekam oleh perasaan antara yakin dan ragu. Selain wajahnya yang amat mirip dengan Arjuna. Tantangan Karna itu memang mengejutkan semua orang. dengan nekad Karna lalu me-nantang Arjuna untuk adu tanding dalam ketrampilan keprajuritan dengan dirinya. termasuk para Kurawa. merasa panas hati melihat kesombongan dan keangkuhan Arjuna. yang belasan tahun sebelumnya dihanyutkan di sungai. saat itu sudah yakin benar bahwa Karna sesungguhnya adalah anak sulungnya. karena baik raut wajah maupun bentuk tubuh Karna seolah bayangan Arjuna. Dewi Kunti merasa tidak menemukan alasan yang tepat. Karna sempat pula berguru pada seorang brahmana sakti bernama Rama Parasu alias Rama Bargawa. Keunggulan ini membuat Arjuna lalu bersikap sombong. Selain berguru secara tidak langsung pada Begawan Drona dan Resi Krepa yakni hanya dengan mendengar dan melihat dari kejauhan. Yakin.Untuk mengetahui sampai di mana tingkat kemajuan ilmu dan keterampilan para Pandawa dan Kurawa. Basukarna yang sejak semula menyaksikan acara itu. Tantangan Karna ini ditolak Arjuna. Karna menjadi Adipati di Awangga . Walaupun ayah angkatnya telah berusaha mencegah. Lebih-lebih Arjuna. ataukah sebaliknya. Dengan pengaruh yang dimilikinya selaku putra Prabu Drestarastra. Namun untuk segera mengakuinya sebagai anak. Ini dilakukan setelah permohonan Karna untuk diterima menjadi murid resmi Begawan Drona dan Resi Krepa. tidak ada lagi alasan bagi Arjuna untuk menolak tantangan itu. Adu tanding pun dimulai. secara berkala Begawan Drona dan Resi Krepa mengadakan uji keterampilan bagi mereka. Dan ternyata keduanya sama kuat dan sama mahirnya. si Sulung dalam keluarga Kurawa segera memanfaatkan peristiwa itu. Lagi pula. ***) Dengan kedudukan Karna sebagai seorang adipati. gerak-gerik Karna boleh dibilang sama dengan Ksatria Panengah Pandawa itu. CATATAN KAKI = ***) Menurut pewayangan. apakah jika ia tiba-tiba mengakui Karna sebagai anak akan membuat situasi menjadi baik. Duryudana. Pada setiap pertandingan ksatria remaja yang tampan ini selalu mendapat angka tertinggi. Resi Krepa dan Begawan Drona akhirnya memberikan penilaian tidak ada yang kalah dan tak ada yang menang. karena sebagai seorang putra raja Arjuna merasa dirinya tidak pantas melayani tantangan Karna yang hanya anak seorang sais kereta. dari telinga Karna memancar sinar kemilau Anting Mustika yang telah menempel sejak dilahirkan. Namun Kunti juga ragu. Pada acara ujian seperti itu ternyata Pandawa selalu unggul. Keduanya seimbang sama kuat. dan Anting Mustika itu pernah dilihatnya belasan tahun yang lalu.

Karna harus menyamar sebagai brahmana. kutukan itu akan terbukti. Prabu Anom Duryudana sendiri sebenarnya amat sakit hati pada tindakan Karna melarikan Dewi Surtikanti. Hanya seorang ksatria yang tangguh sanggup menahan rasa sakit yang demikian hebat. Karena merasa ditipu. atau raja muda. Saat itu seekor ketonggeng. dengan sekuat tenaga Karna menahan rasa sakit yang alang kepalang itu. Oleh sebab itu Karna diam-diam lalu sering masuk ke Istana Mandraka dan secara sembunyi-sembunyi memadu kasih dengan sang Dewi. adik Surtikanti. sehingga mereka terpaksa dinikahkan. yaitu raja penguasa di Awangga. Apalagi kemudian Prabu Salya menjanjikan akan menikahkan Duryudana dengan Dewi Banowati. walaupun telah menjadi menantunya.yang menentukan hidup atau mati. Sejak itu timbullah kebencian Prabu Salya terhadap Karna. Penyamaran Basukarna ini terbongkar manakala Rama Bargawa tidur berbantal paha muridnya. raja Mandraka. menyengat paha Basukarna. terutama pada saat menghadapi Baratayuda kelak. yakni ilmu ketrampilan memanah. dengan marah Rama Bar-gawa mengucapkan kutukannya: Kelak dalam Baratayuda. justru pada saat raja muda Astina itu sedang menyiapkan lamarannya pada Prabu Salya. Saat itu Duryudana sudah berkedudukan sebagai Prabu Anom. Penyamaran itu terpaksa dilakukan karena Rama Bargawa amat membenci golongan ksatria. Dari gurunya yang ini Basukarna antara lain mendapat ilmu Bramastra. barulah Rama Bargawa sadar bahwa Karna sebenarnya bukan dari golongan brahmana. melainkan seorang ksatria. bahkan kemudian melarikan Dewi Surtikanti. Pernikahan ini sebenarnya tidak disetujui oleh Prabu Salya. pada saat yang genting . sehingga keringatnya bercucuran. Karna akan lupa bunyi mantera ilmu Bramastra. . Basukarna menikah dengan Dewi Surtikanti. masalah Dewi Surtikanti itu tidak diperpanjang lagi. Sewaktu tahu apa yang terjadi. yang telah merencanakan akan menikahkan Surtikanti dengan Duryudana. sadarlah Sang Guru bahwa muridnya itu tentu berasal dari golongan ksatria. Namun untuk menjaga jangan sampai gurunya terbangun. Karna memperoleh negeri itu setelah me-ngalahkan Prabu Karnamandra. Untuk dapat berguru pada brahmana yang kesaktiannya tidak tertandingi siapa pun di dunia ini. ***) Sesudah mewariskan berbagai ilmunya. putri Prabu Salya. Rama Bargawa justru terbangun ketika peluh Karna menetes ke wajahnya. Dan. Basukarna. Namun karena keluarga Kurawa sangat memerlukan tenaga CATATAN KAKI = ***) Sebagian dalang menyebut ilmu itu Aji Kunta Bramasta.bukan karena hadiah atau diangkat oleh Duryudana. tetapi karena hasil usahanya sendiri. sejenis kalajengking berbisa. kelak ternyata.

Karena perkawinannya dengan Dewi Surtikanti itu. dan Arjuna. Senjata pusaka pemberian dewa itu seharusnya diberikan kepada Arjuna untuk memotong tali pusar Gatotkaca yang baru lahir. Jadi. Meskipun sebelumnya telah tahu. Batara Surya juga memperingatkan agar Karna waspada. Yang berhasil direbut hanyalah wa-rangkanya (sarung) saja. Jangan sampai kedua pusaka itu lepas dari tanganmu. kisah mengenai senjata Kun-ta ini diceritakan dalam lakon Lahirnya Gatotkaca. salah lihat. Karena selalu diperlakukan dengan baik dan dihargai oleh Kurawa. Itu pula yang me-nyebabkan ada sebagian pecinta wayang menggolongkan Basukarna sebagai tokoh yang berpihak pada kejahatan dan mabuk akan derajat serta kedudukan. ayah Arjuna akan datang menemuinya dan membujuknya dengan berbagai cara guna mele-mahkan Karna. tetapi gagal. Batara Narada yang secara kebetulan berjumpa dengan Basukarna. teguh dalam pendirian. Itulah sebabnya Batara Narada pernah keliru menganggap Arjuna tatkala akan memberikan senjata Kunta Wijayandanu. tetapi baru tiga hari sebelum pecah Baratayuda. percaya diri. ***) Arjuna kemudian berusaha merebut kembali senjata pusaka itu. sebab Batara Endra. siapa pun yang memintanya. sedangkan dengan Kotang Kerei Kaswargan engkau akan kebal terhadap senjata apa pun. dan membenci orang yang terlalu mengagungagungkan kebangsawanannya. yakni Prabu Anom Duryudana. Dalam perja-lanannya mencari Arjuna. Selain seimbang kesaktiannya. yaitu Batara Surya. mengira bertemu Arjuna dan memberikan senjata Kunta Wijayandanu pada Karna. Ki Nartasabda. dari aku sejak lahir engkau telah kuwarisi Anting Mustika dan Kotang Kerei Kaswargan. penampilan dan wajah Basukarna amat mirip dengan Arjuna. Anting Mustika berkhasiat akan mengingatkan engkau bilamana ada bahaya mengan-cam. Yang meya-kinkan adalah penjelasan yang diberikan oleh ayahnya sendiri. Bima. dalam lakon Banjaran Karna menceritakan bahwa Batara Surya yang tahu rencana perjalanan Batara Narada memberitahu Karna agar mencegat dewa itu. CATATAN KAKI = ***)Dalang ternama. dan Prabu Ba-ladewa yang sebelumnya telah menikahi Dewi Erawati. Basukarna yakin benar bahwa ia sesungguhnya adalah putra sulung Dewi Kunti. Adipati Awangga itu memiliki sifat pantang berkhianat. Waktu itu Batara Surya datang menjumpainya dan menceritakan siapa sebe-narnya Basukarna sesungguhnya. "Ingatlah Karna. perjumpaan Karna dengan Narada bukan suatu kebetulan. Dalam pewayangan. tahu membalas budi." . Karna mempunyai dua orang raja besar sebagai ipar. Berarti ia adalah saudara tua yang seibu dengan Yudistira. Adipati Karna merasa berhutang budi pada Duryudana dan adik-adiknya. dan mengaku sebagai Arjuna. putri sulung Prabu Salya.

Karna menolak bujukan itu dengan alasan... Kurawa telah memberikan kemuliaan duniawi dan derajat kepangkatan kepadanya. Bilamana Bapa Brahmana juga memberikan senjata pamungkas itu dengan ikhlas. Tanpa menanyakan. engkau sungguh seorang ksatria sejati yang berbudi luhur. terimalah pemberian hamba berupa anak panah Wijayacapa. Kresna secara khusus datang menemui Karna. tetapi mendapat pusaka pengganti sebuah senjata pamungkas. . Pada pertemuan empat mata.." Basukarna: "Hamba telah menyerahkan dengan ikhlas kedua barang yang Bapa Brahmana minta. apa alasan brahmana itu memintanya. beberapa saat setelah Prabu Kresna sebagai duta yang gagal kemu-dian dikroyok para Kurawa sehingga terpaksa me-lakukan triwikrama. Kini. pada saat itu sebenarnya hati kecil Endra terharu dan heran menyaksikan ketulusan hati Karna. Sudah sepantasnya jika ksatria agung seperti Tuanku memiliki senjata pamungkas yang ampuh. saat itu brahmana tua yang sebenarnya penjelmaan Batara Endra meminta Anting Mustika dan Kotang Kerei Kaswargan.. raja Dwarawati itu berusaha membujuk Karna agar bersedia menyeberang ke pihak Pandawa. Namun hamba tidak memiliki kemampuan melepaskan kedua pusaka pemberian Ayahanda Batara Surya ini dari tubuh hamba." Karena brahmana itu memang penjelmaan dewa." Brahmana tua itu menjawab: "Jangan khawatir. Namun.Ketika itu Basukarna menjawab: "Ayahanda." Demikianlah." Apa yang diperingatkan oleh Batara Surya memang terjadi. itu tergantung pada siapa yang memintanya. Saat itulah terjadi perdebatan dan adu pendapat di antara mereka. Hanya seorang dewa saja yang akan sanggup melepaskannya . Rasa simpati itu menyebabkan Batara Endra . Seperti yang diduga oleh Batara Surya. terjadi peristiwa sebagai berikut: Sebelum pulang ke Kerajaan Wirata untuk me-laporkan hasil perundingannya pada pihak Pandawa. Hamba sendiri yang akan melepaskannya. ambillah. dengan senang hati hamba akan menerimanya.. Sehari menjelang Baratayuda. Jika seorang brahmana datang meminta. dua hari menjelang Baratayuda berlangsung Batara Endra datang menjumpainya dalam ujud seorang brahmana tua.. Esok harinya. walaupun yang diminta itu langsung menyangkut keamanan jiwa hamba . dengan mudah ia melepaskan kedua pusaka andalan Basukarna. . ksatria mulia.yang masih dalam ujud brahmana. bahwa sebagai ksatria sudah selayaknya ia harus tahu membalas budi. berkata: "Karna. Karenanya. dengan hati teguh dan ikhlas Karna menjawab: "Bilamana Bapa Brahmana memang menginginkan. hari itu Karna kehilangan dua pusaka yang merupakan perisai dirinya. sebagai seorang ksatria tentu pantang bagi hamba untuk menolaknya. tibalah saatnya bagi Karna untuk membalas budi baik para Kurawa. sebagai ganti barang yang hamba ambil.

bukan perang kecil. kecuali dengan meniadakan keberadaan mereka di dunia ini. bukan berarti Adinda berperang melawan kebaikan dan kebenaran. itu semua agar Baratayuda dapat segera . adik-adikku para Pandawa bukan ksatria yang takut dan enggan menghadapi kesulitan. Baratayuda yang akan dimulai esok hari." Kresna: "Saya memahami hal itu. . Adinda telah mengenal para Kurawa. Dinda Karna. jika Adinda Karna mau menyeberang ke pihak Pandawa." Kresna: "Mengapa? Peperangan akan selalu membawa penderitaan bagi banyak orang. yang tinggi wibawanya pun tidak sanggup memperbaiki sifat-sifat buruk mereka. Adinda tahu benar akan keserakahan mereka. sehingga Baratayuda dapat dicegah.. Saya berketetapan hati untuk memihak Kurawa. dalam hal ini soal balas budi bukanlah hal yang mutlak harus dilakukan. bagaimana pun. sifat iri. Soal kalah atau menang bagi Adinda bukan lagi merupakan hal yang penting. Jika Adinda harus berperang melawan adik-adik para Pandawa. bukan berarti Adinda berpihak pada keangkaramurkaan. pendirian mereka.. mereka memang dilahirkan sebagai manusia-manusia pembawa sifat buruk yang tidak lagi dapat diperbaiki. tentu akan menyulitkan para Pandawa untuk memenangkan Baratayuda. Adinda berpendapat tidak ada cara lain untuk memberantas keangkaramurkaan dan kebatilan yang telah belasan tahun terjadi di Astina. Tidak satu pun saran dan nasihat baik dari para pini sepuh Astina yang mereka dengar.. Kakek Abiyasa." Karna: "Kakanda Kresna. sebagai ksatria Adinda harus menjalankan kewajiban sebagai prajurit menghadapi lawannya. Rasanya.. sejak masih remaja. Mereka hanya mengikuti hasutan jahat dari Paman Sengkuni dan Ibunda Dewi Gendari. saya sengaja membakar-bakar semangat Adinda Duryudana. Adinda mengenal benar tabiat dan watak mereka. mengapa itu tidak Adinda lakukan? Apa alasannya?" Karna: "Kakanda Kresna yang bijaksana. Kakanda Kresna. melainkan juga hanya karena menjalani darma ksatria." Kresna: "Tetapi. tentu Kurawa tidak akan meneruskan niatnya me-nempuh jalan perang. saya bujuk mereka agar jangan takut berperang." Karna: "Kakanda Kresna. Bilamana Adinda Karna dapat mencegahnya. Adinda berperang di pihak mereka semata-mata hanya menjalani darma ksatria. culas. karena membela kebenaran bagi seorang ksatria lebih mutlak harus dilaksanakan. Antara kebaikan dan keadilan me-lawan keserakahan kebatilan. Itu adalah kewajiban Adinda. . Perang itu me-rupakan pertarungan antara pihak yang benar dengan pihak yang salah. Begawan Drona. membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Adinda tahu benar.Kresna: "Dinda Karna. satu persatu secara pribadi sejak mereka masih kecil. Yang penting. Namun. jika Adinda berpihak pada para Kurawa dan berperang melawan adik-adikku para Pandawa. Itulah sebabnya. dan dengki mereka. Bahkan Maharesi Bisma. Resi Krepa. sebagai seorang titisan Wisnu mestinya kakanda maklum. Barata-yuda harus segera terjadi. Dengan adanya Adinda di pihak Kurawa. Jadi." Karna: "Justru Adinda yang sebenarnya sangat menginginkan Baratayuda segera terjadi.

Adinda tahu. Arjuna pun sebagai ksatria harus ikhlas karena pengorbanannya tentu tidak sia-sia. ia akan gugur dalam perang besar antarke-luarga Barata itu." kata titisan Wisnu itu. Dinda Basukarna . Hamba tidak peduli lagi tentang bagaimana sejarah akan mencatat nama Adinda. Karenanya. Sekali lagi. Karena nama baik itu pun telah Dinda ikhlaskan sebagai pengorbanan demi tegaknya kebenaran dan keadilan ." Kresna: "Adinda Karna. Adinda Basukarna tewas karena membela pihak angkara. Seandainya Adinda yang gugur. bagaimana pun. Coba renungkan hal itu. seandainya Adinda yang menang. bukankah sebagai ksatria kita tidak boleh memperhitungkan untung rugi dalam menjalankan darmanya? Adinda berperang di pihak Kurawa karena menjalankan darma Adinda sebagai ksatria. Baratayuda adalah peristiwa yang menjadi sarana untuk memusnahkan segala yang jahat dan yang angkara.. Demikian pula. Di tepi sungai yang dianggap suci itu. kali ini Dewi Kunti juga berusaha membujuk Adipati Karna agar mau menyeberang ke pihak Pandawa. Biarlah sejarah mencatat Adinda sebagai pembela nafsu angkara pihak Kurawa." Prabu Kresna tidak bisa berkata-kata lagi. Hati kecilnya merasa. sebagaimana perjumpaanya dengan Prabu Kresna. Entah siapa yang akan kalah.terjadi sebagaimana seharusnya. secara kebetulan Karna bertemu dengan Dewi Kunti yang juga baru saja selesai mensucikan tubuhnya. jelas berbeda. bahwa menurut takdir pada Baratayuda nanti Adinda harus berhadapan dengan Arjuna. Dengan penuh haru dipeluknya putra sulung Kunti itu erat-erat. Sedangkan jika Dinda Arjuna yang gugur. bu-kankah jer basuki mawa beya? Kakanda Prabu Kresna tentu sudah faham benar. Namun dengan adanya Dinda Basukarna di pihak Kurawa.. Biarlah nama baik Adinda hancur karena sikap Adinda dalam menjalankan darma. Namun. Setelah pertemuannya dengan Prabu Kresna. Kakanda benar-benar menaruh hormat akan pendirian Adinda yang teguh itu. dan siapa yang akan unggul. anak pungut Sais Adirata itu ingin lebih dahulu mensucikan tubuhnya. sejarah akan mencatat Adinda Karna gugur karena berperang di pihak yang salah. maka ia akan dianggap sebagai pahlawan pembela keberaran.. Pengorbanan Adinda Karna dengan pengorbanan Adinda Arjuna. Itu sudah merupakan hukum alam yang berlaku pada zaman apa pun. Adipati Karna pergi ke Sungai Gangga hendak mensucikan dirinya. Baratayuda tentu akan berlangsung lebih lama dan korban di kedua pihak akan lebih banyak. Jika Adinda Basukarna gugur dalam Baratayuda nanti. Untuk mencapai masyarakat dunia yang tenteram dan damai. selalu harus ada yang menjadi korban." Karna: "Itu pun Adinda pahami. dan selalu harus ada yang dikor-bankan. kita semua belum tahu. lewat tengah hari. Tidakkah hal ini Dinda pertimbangkan?" Karna: "Adinda memahami hal itu." Kresna: "Adinda Karna. "Semoga Yang Maha Mengetahui selalu memberikan berkah kepadamu. maka Adinda ikhlas sebab pe-ngorbanan Adinda adalah untuk kemenangan adik-adik para Pandawa dan itu berarti pengorbanan Adinda adalah untuk tegaknya kebenaran dan keadilan. sebelum menghadap pada Sang Pencipta. cobalah Adinda renungkan sekali lagi. . Namun.

betapa remuknya hati seorang ibu. Hamba akan menjadi pengkhianat bagi Kurawa yang selama ini telah memberikan derajat dan kemuliaan pada hamba. Engkau seorang ksatria utama. yang membalas kebaikan orang dengan pengkhianatan. Engkau tentu juga tahu.. engkau terpaksa berpisah dengan adik-adikmu para Pandawa. engkau pun mempunyai kewajiban menjalankan darmamu sebagai seorang putra terhadap ibumu. bahwa Baratayuda adalah salah satu sarana dan jalan untuk membebaskan dunia dari keangkaramurkaan yang selama ini dilakukan oleh para Kurawa. ibumu ini.. Namun.." Dengan penuh hormat Karna menjawab: "Ibunda Dewi Kunti yang amat hamba hormati. Aku. Bergabunglah engkau bersama kelima adikmu. Hamba akan menjadi manusia yang tidak tahu membalas budi. Tidak adakah keinginanmu untuk membahagiakan wanita yang telah melahirkanmu?" Karna: "Ibunda Dewi Kunti. bukankah kita tidak dapat hanya menyalahkan keadaan? Bilamana Ibunda Dewi Kunti mengharapkan agar hamba menyeberang ke pihak Pandawa dan meninggalkan Kurawa. Hanya karena keadaan yang membuatmu terpaksa bergabung dengan pihak Kurawa. Ibunda mengerti. Hamba yang hina ini memahami benar kepedihan hati Ibunda Dewi. anggaplah kepedihan itu sebagai pengorbanan Ibunda untuk ketentraman dan kedamaian masyarakat banyak. adik-adik hamba. Hamba ingin agar Ibunda Kunti dapat merasakan kebahagiaan serta bangga."Basukarna anakku. ada yang . salah satu dari kalian berdua akan menjadi korban kekejaman perang besar itu. Dapatkah engkau membayangkan. sangat berharap engkau tidak berdiri di pihak yang berlawanan dengan adik-adikmu. berarti engkau membahagiakan wanita yang pernah melahirkanmu. Ada yang ditakdirkan harus mengorbankan jiwanya.. . Selain harus menjalani darmamu sebagai seorang ksatria. keadaan telah membuat hamba terpaksa berpisah dengan adik-adik hamba. Tentu saja hamba ingin membahagiakan Ibunda Dewi. Namun. sebenar-benarnyalah bahwa engkau itu anak sulungku. anakku?" Kunti tidak lagi dapat menahan air matanya. . bukan alasan bagi hamba untuk mengecewakan harapan para Kurawa yang mengandalkan kekuatan hamba . Arjuna. dalam Baratayuda nanti besar kemungkinan engkau akan berhadapan dengan adikmu." Kunti: "Karna.. Baratayuda yang akan dimulai esok hari. Hamba mengerti.. Namun hamba mohon. maka itu berarti hamba menyalahi darma hamba sebagai seorang ksatria. cobalah engkau renungkan barang sejenak. Basukarna pun terharu mendengar kata-kata yang diucapkan oleh wanita yang dulu melahirkannya itu. Ibunda tentu juga tahu. perang besar akan terjadi esok hari. Basukarna berkata dengan lembut: "Ibunda Dewi Kunti yang hamba hormati. Hamba juga mengerti bahwa karena keadaan pula hamba sekarang berdiri di pihak Kurawa yang merupakan lawan para Pandawa. Karna Anakku. Namun. Para dewa dapat menjadi saksi. Tidak bisa tidak." Kunti: "Tetapi .. dengan menguatkan hati. Hanya karena keadaan. Namun... Semua orang yang melangkah pada jalan darmanya harus ikut berkorban demi ketentraman dunia. Jika harapanku ini engkau kabulkan. junjungan hamba. bilamana hamba dapat menjalankan darma hamba sebagai seorang ksatria. engkau adalah prajurit sejati. Anakku. manakala ia tahu dua orang putranya saling ber-hadapan di medan perang dengan tekad akan saling membunuh? Dapatkah kau bayangkan itu..

Basukarna sebagai panglima perang di pihak Kurawa. aku telah kehilangan engkau. anakku. Biarlah aku memelukmu barang sejenak.." Dengan air mata bercucuran Dewi Kunti memeluk anak sulungnya. kumohon kepadamu. mengorbankan orang yang disayanginya. sambil berkata terisak di sela tangisnya: "Restuku untukmu. tidak terlaksana. Puluhan tahun. derajat dan pangkat. Sekarang ibu para Pandawa itu tahu benar keteguhan hati anak sulungnya itu. batal. Ardawalika atas inisiatifnya sendiri langsung menyerang Arjuna..harus mengorbankan suaminya. Aku tidak lagi dapat merangkai kata-kata. sejak engkau masih berujud bayi merah. Semula Adipati Karna menolak karena ia sedang mencari- . Dalam Baratayuda. Sejak ia menerima Kunta dari tangan Batara Narada. Di tengah pertempuran Duryudana mencari Basukarna dan memintanya untuk menghadapi Gatotkaca. Bilamana ternyata dalam Baratayuda nanti Adinda Arjuna yang terpaksa menjadi korban. Tanpa bantuan Suyudana dan keluarga Kurawa lainnya. karena bisa jadi Duryudana akan memilih jalan damai. jika ini terjadi berarti kesewenangan di dunia akan tetap berjalan terus." Pertimbangan Karna dalam mengambil keputusan itu adalah. membuat tenggorokanku serasa tersumbuat. memelihara dan mengasihimu. buah hatiku . Aku tidak berkesempatan merawat.. Karena itu. Ibunda Dewi dapat membanggakannya. dan . Ibunda Dewi pun boleh merasa bangga karena hamba tewas dalam menjalankan darma hamba sebagai seorang prajurit. ia akan tetap dikenal sebagai anak sais kereta Adirata. Pertimbangan yang lain adalah. tentunya tidak terkecuali Ibunda Dewi. karena sebagai ksatria ia harus tahu membalas budi kepada Kurawa yang sudah memberinya kedudukan.. Kunti lalu berkata: "Anakku. maka hamba bukan mati sebagai pengkhianat" Kunti merasa.. walaupun tentu dalam kesedihan se-orang ibu yang kehilangan putra. tetapi ksatria Pandawa itu pun berhasil membunuhnya. Walaupun tawaran bantuannya ditolak. Untuk itu. Kesedihanku sebagai seorang ibu. anakku. Dan. sebagai ksatria.. mungkin Baratayuda akan gagal. izinkan aku memelukmu. anakku . . pada hari ke-15 berhasil membunuh Gatotkaca dengan senjata Kunta Wijayandanu. Demikian pula. Karna. bilamana hamba yang tewas dalam perang tanding itu. maafkanlah Ibumu ini. Penggunaan senjata pamungkas ini se-benarnya sama sekali di luar rencananya.. Namun sewaktu Gatotkaca memporakpo-randakan barisan prajurit Kurawa dan membunuh beberapa adik Duryudana. jika ia tidak ikut beperang. maka ia akan gugur sebagai pahlawan. ketika tahu bahwa Adipati Karna gugur. menciumi ubunubunnya. Hati kecil Basukarna memang menaruh dendam pada Arjuna sejak ksatria Pandawa itu menghinanya di hadapan umum dengan menolak mengadu ketrampilan dengannya. Tetapi... ia merencanakan penggunaan senjata sakti yang hanya dapat sekali digunakan itu untuk menghadapi Arjuna. penguasa Astina itu mulai khawatir. tidak akan ada manfaatnya ia membujuk Karna lebih lanjut. kemuliaan. Sikap Basukarna yang siap untuk mati dalam pe-rang juga dibuktikan ketika ia menolak tawaran bantuan Naga Ardawalika yang diam-diam akan ikut menyerang Arjuna. Jika hamba gugur. Doaku untukmu..

Sementara itu. dan menurut anggapannya. maka Arjunalah yang harus tewas dalam perang tanding itu. Alasannya. namun dengan demikian ia kehilangan Kunta Wijayandanu. Ia telah mendarmabaktikan jiwanya pada Kerajaan Astina yang telah mengangkat derajatnya dari kedudukan anak sais menjadi seorang adipati. Hanya karena bujukan Duryudana. bahwa perang ini bukan perang pribadi. sebagaimana dikehendakinya. Supaya dirinya sederajat dengan Arjuna. Ia juga telah merelakan jiwanya untuk membahagiakan Dewi Kunti. Basukarna . pada saat yang tepat Prabu Salya menarik tali kekang kuda. kereta perangnya juga harus dikendalikan seorang raja. Permintaan ini amat menyakitkan hati Prabu Salya dan serta merta raja Mandraka itu mendampratnya. Waktu berperang tanding melawan Arjuna. mengasuh. CATATAN KAKI = ***) Menurut salah satu versi Ma-habarata di India. Panah sakti itu hanya menyambar mahkota gelung rambut Arjuna. ia minta agar mertuanya Prabu Salya bersedia menjadi saisnya. bila ini terjadi tentu akan membuat ibunya lebih berduka. Tetapi Arjuna yang selalu waspada segera menangkis serangan keris itu dengan gendewa pusakanya. kemudian membujuk Prabu Salya. Di medan perang Karna menggunakan kereta perang bernama Jaladra. Peristiwa itu menambah kebencian raja Mandraka itu pada menantunya itu. Karena desakan Duryudana ini. Panah Wijayacapa meluncur deras. tetapi bidikannya tidak tepat lagi. Karena jika bukan dia yang gugur. keris Kyai Jalak Kaladite yang disandangnya lepas dari warangkanya (sarung keris) dan melayang. Kedua kereta perang yang berisi dua ksatria utama itu seolah menjadi primadona pertempuran. Agar seimbang dan tampak sederajat. gugur dalam keyakinan untuk menjalankan darmanya sebagai ksatria utama. sehingga kereta perang yang dikendarainya tergoncang. akhirnya Salya mau menuruti permintaan Basukarna. raja Dwarawati. melesat ke arah dada Arjuna. dan mengatakannya sebagai menantu yang tidak tahu diri. Duryudana dengan cepat melerai. ibu kandung yang tidak pernah menyusui. Basukarna sudah tidak lagi memiliki senjata andalan. sedangkan kereta perang Arjuna bernama Jatisura. dan mengasihinya. seorang anak yang terbuang sejak bayi. dibidikkan tepat ke leher Arjuna. Ia minta agar Basukarna melupakan dulu dendam pribadinya. ketika tubuh Karna roboh ke bumi. Duryudana lalu meng-ingatkan. Basukarna. Sesaat berikutnya Arjuna me-lepaskan anak panah pusaka Pasopati dan tepat menebas leher Basukarna. ***) Karna yang berperang dengan sepenuh hati akhirnya gugur sebagai ksatria utama dalam Bara-tayuda. Pada suatu kesempatan Basukarna melepaskan panah pusakanya Wijayacapa. dan lebih memikirkan kemenangan bagi seluruh Kurawa. Putra Bima itu memang berhasil dikalahkannya. Dan. Basukarna terpaksa menghadapi Gatotkaca. kereta perang Arjuna dikemudikan Sri Kresna. Namun. seorang anak pungut sais kereta bernama Adirata. yang paling tepat adalah Prabu Salya.cari Arjuna.

Jadi. Kejadian ini membuat marah Prabu Salya dan Prabu Anom Duryudana. Basukarna mendapat dua orang putra. Kelak Warsakusuma kawin dengan Dewi Lesmanawati. ia juga merupakan besan. putri Prabu Salya. tidak sanggup menghadapi kesaktian ksatria tampan itu. Permadi sanggup. ia selalu mengikuti berita dari medan perang yang disampaikan oleh Patih Adimanggala. Perkawinan Basukarna alias Basusena dengan Dewi Surtikanti sebenarnya dapat berlangsung dengan bantuan Arjuna. agar Arjuna melepaskan anak panahnya. selain sebagai ipar. sehingga Dewi Surtikanti salah mengerti. Bila dalam waktu itu Permadi tidak berhasil. Tetapi versi lain menyebutkan. kemudian mencoba mendorong kereta itu untuk membebaskan roda kereta yang terbenam di lumpur. patih Kadipaten Awangga itu menyampaikan be-rita yang tidak jelas. yaitu Warsasena dan Warsakusuma. Ia mempersalahkan Adimanggala. yang menyebut bahwa pria yang melarikan sang Putri itu sangat tampan. Dari perkawinannya dengan Dewi Surtikanti. Pada saat Baratayuda berlangsung.gugur karena siasat licik Kresna. Prabu Salya dan Duryudana langsung menu-duh Permadi (nama panggilan Arjuna selagi muda) sebagai pelakunya. turun dari kereta. Karna lalu melepaskan seluruh senjatanya. Jawa) ketika ia bertempur melawan Patih Udawa. Suatu hari. ksatria itu segera lari membawa sang Dewi. abang satu ibu lain ayah. Karna terpanah dalam keadaan tidak bersenjata. Tanpa banyak bicara Karna segera membunuh Patih Adimanggala. Mulanya ksatria itu memasuki keputren dan berasyikmasyuk dengan Dewi Surikanti. Kematian Dewi Surtikanti membuat Adipati Karna amat marah. Permadi mencoba membantah. Kisahnya begini: Suatu ketika Keraton Mandraka geger karena Dewi Surtikanti dilarikan oleh seorang ksatria muda yang tampan. Pada saat itu Kresna memberi isyarat.Bhs. Ia mengira suaminya gugur di palagan Ba-ratayuda. Ketika mereka dipergoki para dayang istana dan terjadi ke-ributan. Para prajurit yang berusaha menghalanginya. hu-bungan Basukarna dengan Duryudana. Dari keterangan para dayang. Tanpa pikir panjang Surtikanti bunuh diri dengan mencabut patrem (keris kecil) lalu menusukkannya ke dadanya sendiri. sesuatu yang sebenarnya terlarang dalam Baratayuda. namun tidak seorang pun yang percaya. . Patih Adimanggala gugur bersama (sampyuh . yakni patih Kadipaten Awangga. putri Prabu Anom Duryudana. karena sebenarnya Dewi Surtikanti akan dikawinkan dengan raja muda Astina itu. Dengan demikian. Waktu itu salah satu roda kereta perang Karna terperosok ke dalam lumpur. Dewi Surtikanti meninggal karena bunuh diri. maka ia akan dijatuhi hukuman sebagai si Penculik. Resi Bisma lalu mengambil kebijaksanaan: Permadi harus mencari pelaku penculikan atas Dewi Surtikanti dalam waktu tiga hari.

Surtikanti Brantalaras Rabi Banjaran Karna Salya Gugur Bisma Gugur Karna Tanding turun ke dunia untuk melihat apa yang menjadi penyebabnya. Sedangkan Duryudana yang amat kecewa karena gagal kawin. Narada menjelaskan bahwa sebenarnya keduanya bersaudara. Ia tahu benar kekuatan Kurawa dan sekutunya tidak akan sanggup menandingi para Pandawa. yang diharapkan bantuannya pada saat pecah Baratayuda kelak. Duryudana juga berusaha tetap memelihara persahabatannya dengan Karna. karena Permadi menyanggupi akan memintakan maaf pada Prabu Salya. Sedangkan Permadi adalah anak Kunti yang keempat. Basukarna bersedia membawa kembali Dewi Surti-kanti ke Mandraka. Karna menolak. ksatria Pandawa itu minta agar Basukarna menurut dibawa ke Mandraka sebagai tertuduh. terpaksa menerima kenyataan itu. sekaligus membujuknya agar Karna diterima sebagai menantu. ia sanggup mengorbankan jiwanya. . Sebagian dalang menceritakan bahwa Basukarna sengaja menyulut api perang dengan maksud agar angkara murka keluarga Kurawa cepat hancur punah dengan terjadinya perang besar itu. dan bahkan juga nama baiknya. Adu ketrampilan dan kesaktian di antara keduanya begitu seru sehingga kahyangan goncang karenanya. Basukarna diakui oleh Prabu Salya sebagai menantu. Dalam pewayangan di Indonesia. Batara Narada lalu Lakon-lakon Yang Melibatkan Basukarna Pandadaran Siswa Sokalima Bale Sigala-gala Suryatmaja . Setelah tahu apa yang terjadi. Diterangkan.Dalam waktu singkat. namun ia membesar-besarkan hati dan membakar semangat Prabu Anom Duryudana. sehingga penguasa Astina itu memilih jalan peperangan daripada perdamaian. mengenai peran Basukarna dalam memantik api perang Baratayuda ada dua versi. Lagi pula. yang dianggapnya telah memberikan malu kepadanya. Karenanya. dewa itu segera melerainya. walaupun hati kecilnya masih tetap tak menyukai Karna. Permadi menemukan Dewi Surtikanti di Istana Awangga. dan terjadilah perang tanding. Dengan penjelasan itu mereka pun berdamai. Karna sebenarnya adalah putra sulung Dewi Kunti yang ketika masih bayi dibuang ke Sungai Gangga dan ditemukan oleh Adirata. Guna me-nyirnakan angkara murka. Usaha Permadi ini berhasil.

.Sebagian dalang yang lain menyebutkan. Basukarna berkesempatan membalas sakit hatinya. selain dendam pada Arjuna. Lihat juga Kunti. Dalam seni kriya Wayang Kulit Purwa tokoh Basukarna dirupakan dalam dua wanda. atau Basusena. Karna ternyata sanggup. Waktu itu Adipati Karna sengaja memanas-manasi Dursasana agar mene-lanjangi Dewi Drupadi di hadapan umum. Dalam Mahabarata. Gambaran tentang pribadi Basukarna dalam pewayangan pada umumnya memang sedikit lebih baik dibandingkan dengan yang tergambar dalam Kitab Mahabarata. bukan bangsawan). tidak akan mungkin saya menikah dengan pria berdarah sudra (orang biasa.1881) dipilih sebagai salah satu tokoh dari tiga orang ksatria teladan dalam Serat Tripama. yang dalam pewayangan lebih sering disebut Adipati Karna. terutama pada Arjuna yang dinilainya angkuh. yakni wanda Badru (Bedru) dan wanda Lontang. ketika Pandawa kalah main dadu dan Drupadi sebagai barang taruhan dipanggil untuk diper-malukan oleh para Kurawa. raja Pancala (di pewayangan Pancala disebut Cempalaradya) hendak men-carikan jodoh bagi Dewi Drupadi. Basukarna. Adipati Awangga itu juga sangat membenci Dewi Drupadi. Namun pada saat itu Dewi Drupadi berseru dengan nyaring: "Saya adalah putri raja besar. dan Arjuna. sikap Basukarna menyulut api peperangan disebabkan karena dendamnya pada para Pandawa. Setelah para peserta lain gagal mengangkat gendewa pusaka. oleh Sri Mangkunegara IV (1853 . Dewi." Kata-kata Dewi Drupadi ini amat menyakitkan hati Basukarna. Kelak. Basukarna adalah salah seorang pesertanya. Tanpa bicara apa pun ia lalu berjalan keluar istana. Ksatria teladan lainnya adalah Kumbakarna dan Bambang Sumantri. Kebencian Basukarna pada Dewi Drupadi disebabkan karena peristiwa berikut ini: Ketika Prabu Drupada.

Citrayuda. . keras hati. Kartapiyoga KARTAPIYOGA atau Kartawiyoga adalah putra Prabu Kurandageni dari negara Tirtakandasan. Gardapura. lincah. Durmagati. Duryudana (raja Negara Astina). putra Abimanyu dengan Dewi Utari. berani dan selalu menuruti kata hati. Widandini (raja negara Purantara) dan Dewi Dursilawati. Surtayu. Kartamarma tidak mati di medan perang Bharatayuda. Ia menikah dengan Dewi Karastri.Kartamarma KARTAMARMA adalah salah seorang diantara 100 orang keluarga Kurawa (Sata Kurawa) yang terkemuka. pandai bicara. Durmuka. Dursasana (Adipati Banjarjungut). tatkala bersama Aswatama menyeludup masuk ke dalam istana negara Astina dengna niat menculik dan membunuh bayi Parikesit. gagah dan berwajah setengah raksasa. Kartadenta. Citraksi. Kartawiyoga berwatak keras hati. Diantara saudaranya yang dikenal dalam pedalangan adalah. Durgempo. cerdik. putri raja Banyutinalang. Citraboma. Citraksa. putri Prabu Gandara dengan Dewi Gandini dari negara Gandaradesa. Kartamarma dinobatkan menjadi raja di Banyutinalang. Ia putra Prabu Drestarasta raja negara Astina dengan permaisuri Dewi Gandari. Ia mati dibunuh oleh Bima setelah berakhirnya perang Bharatayuda. Bomawikata. Carucitra. Setelah mertuanya meninggal. Surtayuda. Wikataboma. Ia berbadan besar. Kartamarma memliki perwatakan. Gardapati (raja negara Bukasapta). Bogadatta (raja negara Turilaya). agak pengecut dan selalu ingin enaknya sendiri.

satu dari lima satria Pandawa untuk membebaskan Dewi Erawati. putra Prabu Baladewa dengan Dewi Mahindra dari negara Mandura yang datang bersama Arjuna. putra Resi Palasara dengan Dewi Durgandini. Akhirnya Kartawiyoga tewas dalam peperangan melawan Kakrasana. Dewi Erawati ia larikan ke negara Tirtakandasan dengan maksud akan diperistri. telah datang menyusul Kakrasana. Namun sebelum maksud Kartawiyoga terlaksana. Kancakapura terjadi berbarengan dengan saudaranya yang lain. Setatama. dengan Dewi Durgandini. Rajamala. Kencakarupa berwatak keras hati. yang digunakan Resi Palasara dan Dewi Durgandini menyeberangi sungai Gangga. dari padepokan Retawu. Bagawan Abiyasa. ingin menangnya sendiri. Ia tercipta dari kemudi perahu yang pecah terbentur batu besar. Kencakarupa juga mempunyai tiga saudara angkat lainnya. raja negara Astina. yaitu. Upakeca / Rupakeca. Kencakarupa KENCAKARUPA atau Kecaka (Mahabharata) adalah putra angkat Resi Palasara. Gendawana dan Dewi Ni Yutisnawati / Rekatawati. Citragada dan Wicitrawirya. penghianat. keduanya putra Dewi Durgandini dengan Prabu Santanu. Tubuhnya hancur terkena hantaman Alugara. berani dan . yaitu.Nama Kartawiyoga mulai dikenal karena dengan kesaktiannya ia nekad memasuki keputrian negara Mandaraka dan menculik Dewi Erawati. putri Prabu Basukesti raja negara Wirata. putri sulung Prabu Salya dengan Dewi Pujawati/Setyawati.

Krepa mati oleh panah Arjuna setelah berakhirnya perang Bharatayuda. tatkala ia bersama Aswatama menyenludup masuk ke dalam istana Astina untuk membunuh Parikesit. Sangat sakti dan mahir dalam olah keprajuritan mempergunakan senjata gada dan lembing/tombak.selalu menurutkan kata hati. Kisah lain menyebutkan. Dalam Mahabharata diceritakan. Resi Krepa hidup sampai jaman Prabu Parikesit. Krepa RESI KREPA atau Kirpa (Mahabharata) adalah putra kedua Prabu Purungaji. karena ia menentang pengangkatan Adipati Karna menjadi Senapati Agung Kurawa. Ia hidup sebagai pendeta wadat (tidak bersentuhan dengan wanita). Krepa mati oleh tangan Adipati Karna. raja negara Tempuru dengan permaisuri Dewi Uruwaci. dan diangkat menjadi Parampara/Ahli nujum kerajaan. setia dan penuh pengabdian. Prabu Matswapati. Karena mahir dalam ilmu falsafah ia diangkat menjadi penasehat kerajaan. Cerita Pedalangan menyebutkan. Kencakarupa tewas dalam peperangan melawan Bilawa/Bima karena bersama saudaranya Rupakenca. Setatama dan Gandawana melakukan pemberontakan untuk mengulingkan kekuasaan raja Wirata. Dari padepokan Sokalima Sejak muda Krepa mengabdi di negara Astina sejak masa pemerintahan Prabu Pandu. . Akhir riwayatnya diceritakan. Krepa berwatak jujur. Ada beberapa versi tentang akhir hidup Resi Krepa. Ia mempunyai kakak kandung bernama Dewi Krepi yang kemudian menjadi istri Resi Drona.

Dewi Krepi tetap menetap di negara Tumpuru. Dewi Krepi mempunyai kesaktian dapat beralih rupa menjadi apa saja yang ia kehendaki. Dewi Krepi kemudian menjadi isteri Bambang Kumbayana. dan berputra seorang lelaki bernama Bambang Aswatama.Krepi DEWI KREPI atau Kirpi (Mahabharata) adalah putri sulung Prabu Purungaji. sampai akhir hayatnya. . Ia pernah beralih rupa menjadi Kuda Sembrani betina untuk menolong Bambang Kumbayana/Resi Drona terbang menyeberangi lautan. Ketika Resi Drona dan Aswatama tinggal di negara Astina dan berhasil membangun padepokan Sokalima. Ia mempunyai adik kandung bernama Krepa/Kirpa yang menjadi pendeta Istana Negara Astina. raja negara Tempuru dengan Permaisuri Dewi Uruwaci.

Dewi Jembawati. Ia mendapat negara Dwarawati setelah mengalahkan Prabu Narasinga. Kaca paesan. . Senjata Cakra. berputra . putri Prabu Basudewa dengan permaisuri Dewi Badrahini. berputra: Saradewa (berwujud raksasa). berputra . Selain sangat sakti dan dapat bertiwikrama. istri turunan sebagai titisan Sanghyang Wisnu. dari negara Lesanpura. Aji Pameling dan Aji Kawrastawan. Prabu Kresna adalah titisan Sanghyang Wisnu yang terakhir.Dewi Rukmini. putri Nagaraja dari Sumur Jalatunda.Dewi Pratiwi. putri Prabu Setyajid/Arya Ugrasena dengan Dewi Wersini. antara lain.Dewi Setyaboma. berputra . putra Prabu Basudewa dengan Ken Sagupi. seorang swarawati keraton Mandura. putri Resi Jembawan dengan Dewi Trijata dari pertapaan Gadamadana. 2. ia juga mempunyai pusaka-pusaka sakti. Partadewa dan Dewi Titisari/Sitisari. Arya Setyaka. putri Prabu Bismaka/Arya Prabu Rukma dengan Dewi Rumbini dari negara Kumbina. Kakrasana. Prabu Kresna juga mempunyai saudara lain ibu bernama Arya Udawa. raja negara Mandura dengan permaisuri Dewi Mahendra/Maekah (Jawa). Prabu Kresna mempunyai 4 (empat) orang permaisuri : 1. Bambang Sitija dan Dewi Siti Sundari. Samba dan Gunadewa (berwujud kera). Terompet/Sangkala Pancajahnya. Kembang Wijayakusuma. adalah putra Prabu Basudewa.Kresna PRABU KRESNA yang waktu mudanya bernama Narayana. 4. dan mempunyai adik lain ibu bernama Dewi Sumbadra/Dewi Lara Ireng. 3. Ia lahir kembar bersama kakaknya. kemudian naik tahta bergelar Prabu Sri Bathara Kresna.

kakaknya. Putranya tersebut bernama Basukarna/Aradea atau Suryatmaja yang setelah menjadi raja di negara Awangga dikenal dengan nama Adipati Karna. Bima/Werkundara dan Arjuna. Antakawulan dan Bambang Sumbada. Wilugangga. Ia wafat dalam keadaan bertapa dengan perantaraan panah seorang pemburu bernama Ki Jara yang mengenai kakinya. Kumaladewa tinggal bersama ibu dan kakeknya di pertapaan Pringcendani. Abimanyu. Ia mempunyai adik kandung bernama Bambang Kumalasakti. tenang. baik tingkah lakunya dan sangat berbakti. Puntadewa. pemberani. Wisanggeni. raja negara Astina dari permaisuri Dewi Kunti. Bratalaras. raja negara Mandura dengan permaisuri Dewi Dayita. Bagawan Wilawuk. Kunti DEWI KUNTI atau Dewi Prita (Mahabrata) adalah putri kedua Prabu Basukunti. raja negara Astina. ia juga memiliki cupu berisi minyak Jayengkaton pemberian kakeknya. raja Boja. Dengan penuh kecintaan ia mengasuh dan mendidik dua orang anak tirinya. setia dan wingit. dengan Dewi Jimambang. apabila dioleskan pada pelupuk mata. Sumitra. Akhir riwayatnya diceritakan gugur pada awal pecah perang Bharatayuda melawan Prabu Salya raja negara Mandaraka. putra Bagawan Abiyasa dengan Dewi Ambiki. maka ia akan dapat melihat semua mahluk halus/ mahluk siluman. putri Bagawan Wilwuk/Wilawuk dari pertapaan Pringcendani. Bambang Irawan. Sejak kecil. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh tiga orang putra bernama. Dewi Kunti telah mempunyai seorang putra dari Bathara Surya sebagai akibat kesalahannya merapal/membaca mantera Aji Pepanggil/Aji Gineng ajaran Resi Druwasa. Sebelum menikah dengan Prabu Pandu. bernama. Dewi Kunti menikah dengan Prabu Pandu. Arya Prabu Rukma dan Arya Ugrasena. Endang Pregiwati. Kumaladewa mempunyai sifat dan perwatakan. putri Prabu Kunti. dan musnahnya seluruh Wangsa Yadawa. Kumaladewa juga mempunyai 12 orang saudara lain ibu. Nakula dan Sadewa. Prabu Kresna menginginkan moksa.Setelah meninggalnya Prabu Baladewa/Resi Balarama. Selain memiliki berbagai ilmu kesaktian. Endang Pregiwa. Arya Basudewa. Daya khasiat minyak Jayengkaton. Ia berwatak penuh belas kasih. putra Prabu . Wijanarka. Dewi Kunti sangat menyenangi dan mempelajari ilmu-ilmu kejiwaan/kebatinan. Ia mempunyai tiga orang saudara kandung bernama. Kumaladewa BAMBANG KUMALADEWA adalah putra Arjuna. satria Pandawa putra Prabu Pandu.

Ia mempunyai kakak kandung . raja negara Mandaraka dengan permaisuri Dewi Tejawati. Ia mempunyai kakak kandung bernama Leksmanamdrakumara/Bambang Sarajakusuma. putra kedua Adipati Karna. Hidupnya serba mewah. Ia adalah putra sulung Prabu Suyudana/Duryudana. Ia mempunyai daya pikir yang lambat dan agak pengecut. melebihi kecintaannya pada putra-putranya sendiri. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh seorang putra bernama Warsaka. raja negara Astina dengan permaisuri Dewi Banowati. putri Prabu Salya dengan Dewi Pujawati/Setyawati dari negara Mandaraka. putra kedua Adipati Karna dengan Dewi Surtikanti dari negara Awangga. akhirnya tewas oleh Abimanyu karena lebih dahulu tertusuk keris Pulanggeni. Lesmanamandrakumara ikut terjun di medan pertempuran perang Bharatayuda. gaya dan kata-katanya serba menarik. menarik hati. Lesmanamandrakumara sangat dimanja oleh orang tuanya. yang setelah perang Bharatayuda diangkat menjadi punggawa istana negara Astina dibawah pemerintahan Prabu Parikesit. raja negara Awangga dengan permaisuri Dewi Surtikanti. raja negara Astina dengan permaisuri Dewi Banowati putri Prabu Salya dengan Dewi Pujawati/Setyawati dari negara Mandaraka.Pandu dengan Dewi Madrim. Lesmanamandrakumara mempunyai seorang adik perempuan bernama Dewi Lesmanawati. Akhir riwayatnya diceritakan. yang menjadi istri Arya Warsakapura. Dewi Laksmanawati sangat dimanja oleh orang tuanya. Madrim DEWI MADRIM atau Dewi Madri adalah putri Prabu Mandrapati. Ia yang bermaksud membunuh Abimanyu. Ia jarang sekali keluar dari lingkungan istana. Wataknya bersahaja. Dewi Leksmanawati menikah dengan Arya Warsakusuma. Leksmanamandrakumara BAMBANG LESMANAMANDRAKUMARA dikenal pula dengan nama Bambang Sarajakusuma (pedalangan Jawa). keinginanya selalu terlaksana. putra Arjuna dengan Dewi Sumbadra yang sudah dalam keadaan tak berdaya. Leksmanawati DEWI LEKSMANAWATI adalah putri Prabu Suryudana/Duryudana. Dewi Kunti mati moksa bersama-sama dengan Dewi Gandari dan Prabu Drestarasta setelah selesainya perang Bharatayuda.

Akhir riwayat Dewi Madrim diceritakan. ia berputra dua orang kembar yang diberi nama Nakula dan Sadewa. diserahkan kepada ditya Suratrmantra. Di tempat pengasingannya itu Dewi Maerah melahirkan seorang putra lelaki yang berwujud setenah raksasa yang diberi nama Kangsa atau Kangsadewa. Dewi Maerah diboyong ke Sengkapura. Dewi Maerah dan Dewi Maekah keduanya menjadi permaisuri Prabu Basudewa. Prabu Mandrapati menjadi raja negara Mandaraka menggantikan ayahnya. Kangsa pergi kenegara Mandura. bahwa ia sesungguhnya permaisuri Prabu Basudewa. yang setelah menjadi raja Mandaraka bergelar Prabu Salya. tetapi juga putra Prabu Basudewa. Prabu Mandradipa yang mengundurkan diri hidup sebagai brahmana. sehingga berhak mendapat pengakuan sebagai putra Prabu Basudewa. adik Prabu Gorawangsa. Dewi Maerah ikut Mandrapati PRABU MANDRAPATI adalah putra Prabu Mandradipa raja negara Mandaraka dengan permaisuri Dewi Ayutamayi.bernama Narasoma. Dewi Madrim berwatak penuh belas kasih. Dengan dukungan Suratrimantra. sabar dan Wingit. Nakula dan Sadewa yang masih bayi kemudian diasuh oleh Dewi Maerah DEWI MAERAH atau Dewi Mahira (Mahabharata) adalah putra Prabu Kurandapati. Setelah Kangsa dewasa dengan terus terang. Dengan tidak disengaja dan disadarinya. raja negara Mandura. Oleh Kangsa. Dari perkawinan tersebut. yang berdasarkan garis keturunan masih memiliki hubungan dengan keluarga Mandura dan Dwarawati (Wangsa Yadawa) Wangsa Boja dan Wangsa Kuru (Kurawa dan Pandawa). raja negara Astina dan menjadi permaisuri ke dua mendampingi Dewi Kunti. Dewi Madrim menikah dengan Prabu Pandu. . digauli oleh Prabu Gorawangsa. Prabu Pandu. setia. Ia akhirnya diakui sebagai putra Prabu Basudewa dan diangkat menjadi Adipati di Sengkapura. Kangsa tidak sepenuhnya putra Gorawangsa. Atas perbuatannya itu ia mendapat hukuman. Kedua putra kembarnya. Ia mempunyai adik kandung bernama Dewi Mahindra atau Dewi Maekah (pedalangan Jawa). Ketika Kangsa tewas dalam peperangan melawan Kakrasana dan Narayana. diusir keluar dari negara Mandura. raja negara Mandura. Dewi Maerah menceritakan keadaan sebenarnya. Dewi Maerah telah mengalami malapetaka. ia terjun kedalam Pancaka (api pembakaran jenazah) ikut bela pati atas kematian suaminya. raja raksasa negara Gowabarong yang beralih rupa menjadi Prabu Basudewa palsu. Dewi Maerah yang dalam keadaan hamil ditempatkan di negara Bombawirayang. raja negara Widarba. Ia termasuk keturunan Wangsa Yadawa.

salah satu dari tujuh puncak Gunung Saptaarga. sabar. Pendeta raksasa di pertapaan Argabelah. Resi Mayanggaseta pernah diminta bantuannya oleh keluarga Pandawa agar . yaitu. Mandrapati mempunyai watak. Prabu Mandradipa yang mengundurkan diri hidup sebagai brahmana. yaitu. Mandrapati mempunyai watak. Mandrapati PRABU MANDRAPATI adalah putra Prabu Mandradipa raja negara Mandaraka dengan permaisuri Dewi Ayutamayi. Akhir riwayatnya diceritakan. ikhlas. tahu membalas guna dan selalu bertindak adil. seorang hapsari/bidadari. padepokan Pandansurat dimerdekakan. Mayanggaseta RESI MAYANGGASETA atau Resi Pracandaseta (cerita pedalangan) berwujud kera/wanara putih dan bertempat tinggal di pertapaan Pandansurat. yang berdasarkan garis keturunan masih memiliki hubungan dengan keluarga Mandura dan Dwarawati (Wangsa Yadawa) Wangsa Boja dan Wangsa Kuru (Kurawa dan Pandawa). Prabu Mandrapati meninggal karena bunuh diri akibat tidak tahan menanggung malu atas perbuatan putranya. wilayah negara Mertani. dan kerajaan Jodipati berada dalam kekuasaan Bima/Werkudara. dan dikarunia 2 (dua) orang putra. Narasoma yang sangat tercela membunuh Bagawan Bagasapati. Narasoma dan Dewi Madrim. Ketika negara Mertani berhasil ditahklukkan dan dikuasi oleh keluarga Pandawa menjadi negara Amarta. Prabu Mandrapati menikah dengan Dewi Tejawati. Resi Mayanggaseta masih keturunan Resi Supalawa. Ia bersahabat karib dengan Bagawan Bagaspati. sabar. Narasoma yang sangat tercela membunuh Bagawan Bagasapati. Ia termasuk keturunan Wangsa Yadawa. Pendeta raksasa di pertapaan Argabelah. kera putih andel kepercayaan Resi Manumayasa/Kanumayasa di pertapaan Paremana. Akhir riwayatnya diceritakan. Narasoma dan Dewi Madrim. Prabu Mandrapati meninggal karena bunuh diri akibat tidak tahan menanggung malu atas perbuatan putranya. Ia bersahabat karib dengan Bagawan Bagaspati. menjadi tanah perdikan yang bebas darti pembayaran pajak atau upeti. di daerah kerajaan Jodipati. dan dikarunia 2 (dua) orang putra.Prabu Mandrapati menikah dengan Dewi Tejawati. ikhlas. Prabu Mandrapati menjadi raja negara Mandaraka menggantikan ayahnya. Menurut purwacarita. tahu membalas guna dan selalu bertindak adil. percaya akan kekuasaan Tuhan. percaya akan kekuasaan Tuhan. seorang hapsari/bidadari.

Nakula juga menpunyai tiga saudara satu ayah. cinta terhadap sesama makhluk dan suka menolong. Dewi Nagagini menikah dengan Bima/Werkundara. Selain itu ia juga masih keturunan Resi Supalawa. Sahadewa atau Sadewa (pedalangan Jawa). putri Prabu Mandrapati dengan Dewi Tejawati. Puntadewa. memperrtunjukkan kemahirannya menari. putra Prabu Pandu raja negara Astina. sebab walau berwujud kera ia seorang brahmana yang juga bisa berbicara dan beradat istiadat sebagaimana manusia. karena ia merasa dihinakan/direndahkan martabatnya. setia. Ia lahir kembar bersama adiknya. Dewi Nagagini mempunyai sifat dan perwatakan. Nagagini DEWI NAGAGINI adalah putri Hyang Anantaboga dengan Dewi Supreti dari Kahyangan Saptapratala. adik Prabu Kresna raja negara Dwarawati. Akhir riwayatnya tidak banyak diceritakan. Mereka bertemu. tatkala keluarga Pandawa dan Dewi Kunti dalam upaya menyelamatkan diri dari rencana pembunuhan oleh keluarga Kurawa dalam peristiwa ru. Dari perkawinan tersebut. Nakula tidak akan dapat lupa . manusia kera kekasih dewata. dengan permaisuri Dewi Kunti. Dewa Tabib. Resi Mayanggaseta akhirnya bersedia memenuhi permintaan Bima dan keluarga Pandawa untuk pergi ke negara Dwarawati. lahir seorang putra yang diberi nama Arya Anantareja.ah damar di hutan Wanayasa (peristiwa "Bale Sigala-gala") sampai di Kahyangan Saptapratala. dari negara Mandaraka. Bima/Werkundara dan Arjuna Nakula adalah titisan Bathara Aswi. dari negara Mandura bernama. sangat berbakti. putra Prabu Pandu dengan Dewi Kunti. Untuk meminta kesediaan Resi Mayanggaseta.bersedia menari di alun-alun negara Dwarawati sebagai persyaratan memeriahkan upacara perkawinan antara Arjuna dengan Dewi Wara Sumbadra. salah satu dari lima satria Pandawa. Bima mengutus patih Gagakbaka ke pertapaan Pandansurat. Ia mempunyai adik kandung bernama Bambang Nagatatmala. Ia mahir menunggang kuda dan pandai mempergunakan senjata panah dan lembing. Nakula NAKULA yang dalam pedalangan Jawa disebut pula dengan nama Pinten (nama tumbuh-tumbuhan yang daunnya dapat dipergunakan sebagai obat) adalah putra ke-empat Prabu Pandudewanata. Konon ia mati moksa karena usia lanjut. Namun setelah ia kalah berperang melawan Gagakbaka. Pada mulanya Resi Mayanggaseta menolak. raja negara Astina dengan permaisuri Dewi Madrim.

tahu membalas guna dan dapat menyimpan rahasia.tentang segala hal yang diketahui karena ia mepunyai Aji Pranawajati pemberian Ditya Sapujagad. Senapati negara Mretani. belas kasih. putri Resi Badawanganala. Badawanangala dikenal sebagai raja negara Gisiksamodra/Ekapratala) dan memperoleh seorang putri bernama Dewi Sritanjung. Ia juga mempunyai cupu berisi. Bambang Pramusinta dan Dewi Pramuwati. Nakula mempunyai watak jujur. Setelah selesai perang Bharatyuda. Ia tinggal di kesatrian Sawojajar. "Banyu Panguripan/Air kehidupan" pemberian Bhatara Indra. wilayah negara Amarta. dan memperoleh dua orang putra masingmasing bernama. 2. Dewi Srengganawati. Dari perkawinan itu Nakula mendapat anugrah cupu pusaka berisi air kehidupan bernama Tirtamanik. setia. . Nakula mati moksa bersama keempat saudaranya. Akhir riwayatnya diceritakan. taat. raja negara Awuawulangit. Dewi Sayati putri Prabu Kridakirata. Dewi Madrim. Nakula mempunyai dua orang isteri yaitu . 1. kura-kura raksasa yang tinggal di sungai/narmada Wailu (menurut Purwacarita. Nakula diangkat menjadi raja negara Mandaraka sesuai amanat Prabu Salya kakak ibunya.

yang berarti masih keturunan Bathara Kalayuwana. Arya Singamulangjaya. Narasinga menjadi sangat sakti. adik mendiang Prabu Yudakalakresna diangkatnya menajadi Senapati perangnya. Ia masih bersaudara dengan Prabu Narakasura. putra Bathara Kala dengan Bathari Durga/Dewi Pramuni dari kahyangan Sentragandamayit/Ganda Umayi. Setelah mengangkat dirinya menjadi raja negara Dwarawati bergelar Prabu Narasingamurti. raja negara Surateleng.Narasinga PRABU NARASINGA adalah raja negara Dwaraka/Dwarawati. Ia merebut negara Dwarawati setelah menewaskan Prabu Yudakalakresna dalam satu peperangan. Karena ketekunannya bertapa. Ia tewas dalam . Prabu Narasinga tidak terlalu lama memerintah negara Dwarawati.

raja negara Mandura dari permaisuri Dewi Mahendra/Maerah (Jawa). andel Resi Palasara. ia juga berguru pada Rajamala pamannya. Pancatnyana tetap menduduki jabatan patih. Arya Setatama tewas dalam pertempuran melawan Jagalabilawa/Bima karena terlibat dalam tindakan makar menggulingkan Prabu Durgandana/Matswapati yang dilakukan Rupakenca dan Kencakarupa. Nirbita ARYA NIRBITA adalah putra Arya Setatama. Ketika Prabu Narakasura tewas dalam peperangan melawan Bambang Sitija. putri Prabu Basukesti dari negara Wirata. putra Sanghyang Brahma. Arya Singamulajaya tewas dalam peperangan melawan Arya Setyaki putra Arya Ugarsena/Prabu Setyajid dengan Dewi Wersini. putra Prabu Basudewa. Senapati perang Dwarawati. putri Arya Kidangtalun. raja negara Mandaraka. putra angkat Resi Palasara dengan Dewi Durgandini/Dewi Setyawati.peperangan melawan Narayana. Pada saat berkobarnya perang Bharatayuda. putra Prabu Kresna. selain berguru pada ayahnya. raja negara Dwarawati dengan Dewi Pretiwi. Sedangkan dalam olah keprajuritan. dari negara Lesanpura. ia juga cerdik dan mahir dalam tata gelar perang. Arya Nirbita memiliki sifat dan perwatakan . Setelah ayahnya. Arya Nirbita pernah berguru pada Resi Parasara di padepokan Paremana. Karena itu selain sakti. oleh Prabu Matswapati ia diangkat menjadi patih negara Wirata menggantikasn ayahnya.Dari perkawinan tersebut ia memperoleh seorang putra yang diberi nama Arya Kawakwa. dan Bambang Sitija menjadi raja Surateleng. patuh pada perintah dan sangat berbakti kepada negara dan rajanya. manusia yang tercipta dari seekor menjangan/kidang sewaktu Resi Palasara menjadi raja di kerajaan Gajahoya. Ibunya bernama Dewi Kandini. yang merebut negara Dwarawati dengan bantuan keluarga Pandawa. Pancatnyana pula yang mengatur strategi perang dan menghancurkan angkatan . enam keturunan dari Bathara Brahmanakanda.. setia. Ia gugur dalam pertempuran melawan Prabu Salya. Arya Nirbita menikah dengan Dewi Kuwari. Selain sakti. Pancatnyana DITYA PANCATNYANA adalah patih negara Surateleng pada masa pemerintahan Prabu Narakasura. Arya Nirbita sangat pandai bermain gada dan senjata trisula. Arya Nirbita memangku jabatan pimpinan pasukan negara Wirata terjun ke medan perang membela keluarga Pandawa. salah satu puncak gunung Saptaarga dalam hal ilmu kasidan/kesaktian. jujur.

Kumaladewa. raja negara Praiggandani dalam peristiwa persengketaan hutan Tunggarana. ia menjadi patih Surateleng/Prajatisa dan orang kepercayaan Prabu Bomanarakasura (nama gelar Bambang Sitija setelah menjadi raja Surateleng dan Prajatisa). salah satu dari lima satria Pandawa. Dalam kitab Adiparwa. berputra . berputra . Bagawan Sarmiti. ia masih dalam kandungan ibunya. putri Bagawan Sidik Wacana dari pertapaan Andong Sumiwi. berputra . berputra . kekuasaan Pancatnyana semakin besar. Pancatnyana tewas dalam peperangan melawan Prabu Gatotkaca. dengan Dewi Manuhara. jujur dan adil. Prabu Bomantara tewas dalam peperangan melawan Prabu Sitija/Narakasura. Ramaprawa dan Basanta.perang negara Prajatisa di bawah pimpinan Prabu Bomantara yang menyerang negara Surateleng. Ia berwatak bijaksana. Wijarnaka. karena ketika ayahnya gugur di medan perang Bharatayuda. Pergiwa ENDANG PREGIWA adalah putra Arjuna. Sumitra. berputra . Dewi Satapi/Dewi Tapen. akhir riwayatnya diceritakan : Prabu Parikesit meninggal karena digigit Naga Taksaka sesuai dengan kutukan Brahmana Granggi yang merasa sakit hati karena Prabu Parikesit telah mengkalungkan bangkai ular hitam di leher ayahnya. Prabakusuma. Ia mempunyai saudara kandung yang merupakan adik kembarnya bernama Endang Pregiwati. Ia seorang anak yatim. Dewi Impun. Abimanyu. Dewi Niyedi 5. yaitu . Pregiwa juga mempunyai 12 orang saudara lain ibu bernama. Prabu Parikesit mempunyai 5 (lima) orang permasuri dan 8 (delapan) orang putra. Bambang Irawan. Antakadewa dan Bambang . Parikesit naik tahta negara Astina menggantikan kakeknya Prabu Karimataya. 1. Dewi Tamioyi 3. Parikesit lahir di istana Astina setelah keluarga Pandawa boyong dari Amarta ke Astina. Akhir riwayatnya diceritakan. Ketika negara Prajatisa disatukan dengan Surateleng. Ramayana dan Pramasata 2. Dewi Dangan. Wilugangga. nama gelar Prabu Yudhistira setelah menjadi raja negara Astina. Parikesit PARIKESIT adalah putra Abimanyu/Angkawijaya satria Plangkawati dengan permaisuri Dewi Utari. Dewi Gentang. putri Prabu Matswapti dengan Dewi Ni Yustinawati dari negara Wirata. Dewi Puyangan. Bratalaras. Yudayana dan Dewi Pramasti 4. Kumalasakti.

Dewi . berbakti dan teguh dalam pendirian. sabar dan jatmika (selalu dengan sopan santun). Wijanarka. setia.Sumbada. Ia dan adik bungsunya. Arjuna. Baru setelah remaja. Antakadewa dan Bambang Sumbada. yang berarti masih saudara sepupunya sendiri. raja negara Pringgondani. Kumaladewa. setia. raja negara Amarta dengan Dewi Drupadi yang berarti masih saudara sepupu sendiri. jujur. Prabakesa mempunyai sifat dan perwatakan. Arjuna. putri Bagawan Sidik Wacana dari pertapaan Andong Sumiwi. Dewi Arimbi. ia dan Pregiwati meninggalkan pertapaan pergi ke Mandukara untuk mencari ayahnya. bernama. Arya Kalabendana menentang rencana pemberontakan Brajadenta dan tiga saudaranya yang akan merebut kekuasaan dan tahta kerajaan Pringgandani dari tangan Dewi Arimbi. Brajamusti. Prabakesa ARYA PRABAKESA atau Prabakeswa (Mahabharata) adalah putra ke-empat Prabu Arimbaka. Sejak kecil Pregiwa dan adik kandungnya. Sejak kecil Endang Pregiwati dan kakaknya. Kumalasakti. Pregiwati menikah dengan Raden Pancawala. Pergiwati ENDANG PREGIWATI adalah putri Arjuna. menarik hati/merakati dan mudah tersinggung. Ia mempunyai tujuh saudara kandung. Abimanyu. Brajawikalpa dan Kalabendana. dengan Dewi Manuhara. putra Prabu Pandu raja negara Astina dari permaisuri Dewi Kunti. Pregiwati memiliki sifat dan perwatakan. Brajalamatan. setia. baik budi. Prabakusuma. Pregiwati juga mempunyai 12 orang saudara lain ibu. Sumitra. Brajadenta. Pregiwa menikah dengan Raden Gatotkaca. Pregiwa tinggal di pertapaan Andong Sumiwi bersama ibu dan kakeknya. Bratalaras. putra Prabu Puntadewa. Pregiwati tinggal di pertapaan Andong Sumiwi bersama ibu dan kakeknya. ia mempunyai seorang putra yang diberi nama Arya Sasikirana. Bambang Irawan. sabar dan jatmika (selalu dengan sopan santun). Ketika Gatotkaca naik tahta menjadi raja Pringgandani mengantikan ibunya. Ia mempunyai saudara kandung yang merupakan kakak kembarnya bernama Endang Pregiwa. Arimba/Hidimba. Dari perkawinan tersebut. Baru setelah remaja ia dan Pregiwa pergi ke Madukara untuk menemui ayahnya. putra Bima dengan Dewi Arimbi. raja raksasa negara Pringgandani dengan Dewi Hadimba. jujur. Pregiwa memiliki sifat dan perwatakan. bernama. Wilugangga.

putra Dewi Arimbi dari negara Pringgandani dengan Bima/Werkudara yang waktu itu belum berumur sepekan.Arimbi. mengalahkan semua para Dewa. jatmika. Wisanggeni. Abimanyu. Sumitra. Bambang Irawan. Antakawulan dan Bambang Sumbada. dengan Dewi Supraba. Prabu Pracona ingin mempunyai isteri seorang bidadari. atau sering pula disebut negara Gilingwesi. Konon ia masih keturunan Prabu Jonggirupaksa raja negara Jonggarba. Detya Sakipu pergi ke Suralaya meminang/melamar Dewi Gagarmayang. Bratalaras. Ia kemudian mengutus patihnya. Ia adalah putra Arjuna. Prabakusuma gugur pada awal perang Bharatayuda bersama-sama dengan Sumitra. satria Pandawa putra Prabu Pandu. Prabakusuma mempunyai sifat dan perwatakan. gugur dalam perang Bharatayuda bersama-sama Gatotkaca melawan Adipati Karna. Wijanarka dan Antakadewa saat melawan Resi Bisma. baik tingkah lakunya. Prabakesa diangkat menjadi patih negara Pringgandani. halus. raja negara Awangga. Ia berhasil merebut kembali pusaka Jamus Kalimasada dari tangan si pencuri. besar tanggung jawabnya. yaitu. Prabakusuma pernah menjadi penyelamat keluarga Pandawa. Ia mempunyai 13 orang saudara lain ibu. Dewi Mustakaweni kemudian menjadi istri Prabakusuma. Wijarnaka. raja raksasa dari negara Manikmantaka. Kumalasakti. Ia sangat sakti. Endang Pregiwa. tenang. Akhir riwayatnya diceritakan. putri Bathara Indra. Dewi Mustakaweni. Pracona PRABU PRACONA adalah raja raksasa dari negara Tasikwaja. Karena lamarannya ditolak Bathara Guru. Prabakusuma BAMBANG PRABAKUSUMA di dalam pedalangan Jawa disebut dengan nama Bambang Priyambada. juga ahli dalam ilmu pengobatan. Endang Pregiwati. Bambang Tetuka/Gatotkaca. raja negara Astina dengan permaisuri Dewi Kunti. putri Prabu Niwatakawaca dari negara Manikmantaka. Prabakusuma lahir di Kahyangan Kainderan saat Arjuna menjadi raja di Suralaya bergelar Prabu Kariti sebagai anugerah Sanghyang Jagadnata/Sanghyang Manikmaya atas jasanya membunuh Prabu Niwatakawaca. Kumaladewa. Prabu Pracona dan Sakipu mengamuk di Suralaya. Wilugangga. Wilugangga. berwatak angkara murka. dipinjam ke Suralaya sebagai jago kadewatan melawan Prabu Pracona . Atas keputusan Bathara Guru. bengis dan selalu ingin benarnya sendiri. Akhir riwayatnya diceritakan.

Bambang Sitija menjadi raja di negara Surateleng dan bergelar Prabu Bomanarakasura. Arya Udawa. Dewi Pratiwi sesungguhnya istri Bathara Wisnu. raja di kerajaan Sumur Jalatunda. Suaranya lantang. Setelah Ken Sagupi dikawinkan dengan Antagopa. Sedangkan dari garis keturunan ibunya. Wresni dan Andaka. Ketika Bathara Wisnu turun ke Mancapda dan menitis pada Narayana/Prabu Kresna. Kedua putranya. Arya Pragota mempunyai adik kandung bernama Arya Adimanggala yang menjadi patih Adipati Karna di negara Awangga. ia mempunyai dua orang saudara bernama. Selain itu dari garis keturunan Arya Ugrasena. Dewa keadilan dan kesejahteraan. kalau bicara disudahi dengan gelak tawa yang berderai. Arya Pragota mempunyai perawakan tinggi besar dan gagah. yaitu. Prabu Pracona dan Patih Sakipu akhirnya tewas dalam peperangan melawan Bambang Tetuka yang sebelunya telah dimasukan kedalam kawah Candradimuka. juga ikut turun sebagai putra Prabu Kresna. putri Ken Sagupi dengan Arya Prabu Rukma. Pragota ARYA PRAGOTA konon adalah putra Arya Ugrasena yang setelah naik tahta negara Lesanpura bergelar Prabu Setyajid. diaduk dengan segala macam senjata milik para Dewa. selain Arya Adimanggala ia mempunyai dua orang saudara. Arya Pragota dianggap sebagai putra Ken Sagupi dengan Antagopa. seorang gembala dan tinggal di kabuyutan Widarakanda/Widarakandang. setelah selesainya perang Bharatayuda.dan Kasipu. Ken Sagupi. Ia menjadi patih negara Mandura mendampingi Prabu Baladewa. Sedangkan Dewi Siti Sundari menjadi isteri Abimanyu atau Angkawijaya. Dewi Setyaboma (istri Prabu Kresna) dan Arya Setyaki. putra Arjuna dengan Dewi Sumbadra. Akhir riwayatnya diceritakan. dan Dewi Rarasati/Larasati. senang bergurau. seorang swarawati Keraton Mandura. Arya Pragota tewas dalam peristiwa perang gada antara keluarga sendiri Trah Yadawa. Dewi Pratiwi ikut menjadi isteri Prabu Kresna. dengan Ken Sagupi. putra Ken Sagupi dengan Prabu Basudewa. yaitu : Bambang Sitija dan Dewi Siti Sundari. . Pratiwi DEWI PRATIWI adalah putri Prabu Nagaraja. Ia mempunyai adik kandung bernama Bambang Pratiwanggana.

raja jin negara Mertani. tekun dalam agamanya. ikut bela pati sebagai rasa cinta dan baktinya terhadap suamiya. sabar. Dewi Banowati. . dan mempunyai seorang putra bernama Pancawala. Sitija. Puntadewa PUNTADEWA adalah putra sulung Prabu Pandudewanata. putra sulung Prabu Mandrapati dengan Dewi Tejawati dari negara Mandaraka. Arya Burisrawa dan Bambang Rukmarata. ikhlas. raja negara Astina dengan permaisuri Dewi Kunti. Dewi Erawati. Pujawati DEWI PUJAWATI adalah putri tunggal Bagawan Bagaspati brahmana raksasa dari pertapaan Argabelah. Perkawinan Dewi Pujawati dengan Narasoma/Prabu Salya dikarunia lima orang putra. Ia sangat sakti dan memiliki pusaka Cangkok Wijayamulya. Ia juga terkenal pandai bermain catur. yang kemudian diberikan kepada putranya. Dewi Pujawati/Setyawati mati bunuh diri. Ia mempunyai watak. Setelah Pandawa berhasil membangun negara Amarta di hutan Mertani. Prabu Puntadewa menikah dengan Dewi Drupadi. Dewi Pujawati berwatak. tahu membalas guna dan selalu bertindak adil dan jujur. dengan Dewi Darmastuti. Prabu Salya yang gugur di medan perang Bharatayuda. Ia menikah dengan Narasoma/Prabu Salya. putri Prabu Drupada dengan Dewi Gandawati dari negara Pancala. Bima/Werkudara dan Arjuna. putri Prabu Mandrapati dari negara Mandaraka. Karena kesetiaanya terhadap suaminya itulah maka oleh Prabu Salya namanya diganti menjadi Dewi Setyawati. jujur. Ia juga bergelar Prabu Yudhistira karena dalam tubuhnya menunggal arwah Prabu Yudhistira. putri Prabu Basukunti dengan Dewi Dayita dari negara Mandura. Puntadewa dinobatkan sebagai raja negara Amarta bergelar Prabu Darmakusuma. percaya atas kekuasaan Tuhan. bernama Nakula/Pinten dan Sahadewa/Tansen. dan dua orang adik kembar lain ibu. putra Prabu Pandu dengan Dewi Madrim. Dewi Surtikanti.Dewi Pratiwi berwatak setia. penuh belas kasih dan sangat berbakti terhadap suami. jujur. Prabu Puntadewa mempunyai pusaka kerajaan berwujud payung bernama Kyai Tunggulnaga dan sebuah tombak bernama Kyai Karawelang. Puntadewa adalah titisan Bathara Darma. masing-masing bernama. sabar. seorang hapsari/bidadari. Ia mempunyai dua orang adik kandung masing-masing bernama . dan sangat berbakti. penuh belas kasih. Akhir riwayatnya diceritakan. setia.

Prabu Puntadewa tampil sebagai senapati perang Pandawa. Dengan demikian kekuasaannya di bawah patih utama. Purocana menjadi perencana dan palaksana pembangunan "Rumah Damar" di hutan Wanayasa untuk membiunasakan keluarga Pandawa. Atas perintah Arya Sakuni. Sedangkan keluarga Pandawa selamat berkat terowongan yang dibuat Yamawidura. Selain ahli dalam tata pemerintahan dan kenegaraan. putra Abimanyu dengan Dewi Utari sebagai raja negara Astina. putra Prabu Gandabayu dengan Dewi Gandarini dari negara Pancala. Ia seorang arsitek ulung. Purocana tetap menjabat sebagai patih Manmgkubumi dan menjadi orang keprcayaan Patih Sakuni. Purocana PUROCANA adalah patih Mangkubumi negara Astina di bawah pemerintahan prabu Pandudewanata.Dalam perang Bharatayuda. serta berjiwa penjilat. Prabu Puntadewa memimpin perjalanan moksa para Pandawa yang diikuti Dewi Drupadi menuju ke Nirwana. . Prabu Puntadewa menjadi raja negara Astina bergelar Prabu Karimataya / Kalimataya. Purocana ikut membantu Arya Sakuni merebut kedudukan patih negara Astina dengan mencelakakan Arya Gandamana. Akhirnya Purocana ikut mati terbakar dalam peristiwa kebakaran "Rumah Damar" yang dibuatnya sendiri. Setelah menobatkan Parikesit. Purocana juga ahli dalam tata bangunan. Arya Gamdamana. Sesudah berakhirnya perang Bharatayuda. dan berhasil menewaskan Prabu Salya. raja negara Mandaraka. Sayangnya ia berwatak lilck dan culas. Setelah Drestarasta menjadi raja negara Astina menggantikan Prabu Pandu.

Rajamala akhirnya tewas dalam peperangan melawan Bima. bernama. sebagai tindakan Rajamala yang ingin menjamah Salidri nama samaran Dewi Drupadi. Kecaka/Kencakarupa. putri kedua Prabu Salya dengan Dewi Pujawati/Setyawati dari negara Mandaraka. putri Prabu Basukunti raja negara Mandura. Duryudana dan Bima. Prabu Radeya memperoleh dua orang putra-putri. Rajamala berwatak keras hati. Tokoh Prabu Radeya hanya ditampilkan dalam lakon "Alap-alapan Surtikanti". dari padepokan Retawu dengan Dewi Durgandini. keduanya putra Dewi Duragandini dengan Prabu Santanu. Ia tercipta dari mala penyakit Dewi Durgandini/Dewi Lara Amis yang tertelan seekor ikan betina. Citragada dan Wicitrawiya. berani. masing-masing bernama . kisah perkawinan Basukarna/Suryaputra dengan Dewi Surtikanti. Ia sangat sakti. putri Prabu Basukesti raja negara Wirata. yaitu: Resi Bisma. Adipati Karna. Ia terjadi berbarengan dengan saudaranya yang lain. Basukarna diambil sebagai anak ketika Prabu Radeya masih menjalani bulan madu dengan istrinya. tidak bisa mati selama masih terkena air.Sedangkan menurut Mahabharata yang mengambil Basukarna sebagai anak adalah suami-istri Adirata dan Ni Rada. Di dalam cerita pedalangan Jawa. yang waktu itu hidup menyamar dinegara Wirata dengan nama Balawa. Rajamala RAJAMALA adalah putra angkat Resi Palasara. Dari perkawinannya dengan Dewi Nirada. Dalam peristiwa perang besar Bharatayudha antara keluarga Pandawa dan Kurawa di Tegal Kurusetra. Prabu Radeya tewas dalam pertempuran melawan Arjuna. Upakeca/Rupakenca. sais kereta kerajaan Astina. putra Resi Palasara dengan Dewi Durgandini. Rajamala juga mempunyai tiga orang saudara angkat lainnya yaitu : Bagawan Abiyasa. Prabu Radeya mempunyai anak angkat bernama Basukarna atau Aradeya yang sesungguhnya putra Bathara Surya dengan Dewi Kunti. Setatama.Radeya PRABU RADEYA adalah raja negara Petapralaya. . Bambang Suryanirada dan Dewi Suryawati. Ia maju ke medan pertempuran memimpin sendiri prajurit negara Petapralaya. Gandawana dan Dewi Ni Yutisnawati/Rekatawati. Resi Balarama/Baladewa. ingin selalu menangnya sendiri dan selalu menurutkan kata hati. Dewi Nirada. sebagai persyaratan agar segera mempunyai anak sendiri. Menurut ketentuan dewata. Prabu Radeya berpihak pada keluarga Kurawa. hanya ada lima orang satria yang dapat mengalahkan dan membunuh Rajamala. raja negara Astina.

Rarasati DEWI RARASATI atau Dewi Larasati. Retna Kasimpar DEWI RETNA KASIMPAR adalah putri Prabu Jayaindra. mengerti dan menguasai dirinya. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh dua orang putra bernama. . keduanya putra Ken Sagupi dengan Arya Ugrasena. Dewi Retna Kasimpar kemudian menjadi isteri Arjuna. putri Arya Prabu Rukma. patuh dan berbakti. Dari perkawinan tersebut ia tidak mempunyai putra. putra Ken Sagupi dengan Arya Basudewa. setelah lebih dulu mengalahkan Prabu Kurandageni. Ia mahir menggunakan senjata panah dan keris. ia mempunyai tiga orang saudara. sangat menginsyafi. konon adalah putri Arya Prabu Rukma yang setelah naik tahta negara Kumbina bergelar Prabu Bismaka. Ken Sagupi. yaitu : Arya Udawa. istri pertama Arjuna. Sedangkan dari garis keturunan ibuny. Selain pandai dalam mengurus rumah tangga. seorang gembala dan tinggal di Kebuyutan Widarakanda/Widarakandang. raja negara Tirtakandasan yang ingin memperistri Dewi Retna Kasimpar. raja negara Tasikmadu dengan permaisuri Dewi Retnawati. seorang swarawati keraton Mandura. Setelah Ken Sagupi dikawinkan dengan Antagopa. dan Arya Pragota serta Arya Adimanggala. Dari garis keturunan ayahnya.dengan permaisuri Dewi Rumbini. Gajah putih berpawang wanita/putri ini pernah menjadi persyaratan Dewi Banowati. putri ketiga Prabu Salya dengan Dewi Pujawati/Setyawati dari negara Mandaraka. Dewi Rarasati menikah dengan Arjuna dan menjadi isterinya yang pertama. Bambang Sumitra dan Bratalaras. Dewi Rarasati dianggap sebagai putri Ken Sagupi dengan Antagopa. Dewi Rarasati juga pandai berolah keparajuritan. Ia memiliki tabiat senang menyenangkan hati orang lain. raja negara Astina. Arjuna yang dimintai bantuan oleh keluarga kurawa. untuk dapat menerima pinangan Prabu Duryudana. karena semasa kecil hidup bersama di Widarakandang. sabar. berhasil mendapatkan Dewi Retna Kasimpar dan gajah putihnya. putri prabu Jayaindra dengan Dewi Ceklatoma. dengan Ken Sagupi. Dewi Rarasati mempunyai seorang saudara bernama Dewi Rukmini (istri Prabu Kresna). Ia sangat dekat hubungannya dengan Dewi Sumbadra. Arya Prabu Rukma. Ia mempunyai saudara lain ibu bernama Dewi Retnajuwita. Dewi Retna Kasimpar merupakan satu-satunya wanita di dunia yang memiliki gajah putih dan sekaligus menjadi pawangnya. Dewi Rarasati berwatak setia.

cerdik pandai. memanah Resi Seta dari luar garis pertempuran. Dewi Rukmini berwatak : penuh belas kasih. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh 3 (tiga) orang putra masing-masing bernama: Saranadewa (berwujud raksasa). Ia mempunyai empat orang saudara kandung. putri tunggal Bagawan Bagaspati dari pertapaan Argabelah. setia dan jatmika (selalu dengan sopan santun).Rukmarata BAMBANG RUKMARATA adalah putra bungsu Prabu Salya. raja negara Kumbina dengan permaisuri Dewi Rumbini. Ia meningal dalam usia lanjut. yang digunakan Resi Palasara dan Dewi Durgandini menyeberangi sungai Gangga. sabar. terjun ke dalam Pancaka (api pembakaran jenazah). putra Prabu Matswapati dari negara Wirata. Rukmini DEWI RUKMINI adalah putri sulung Prabu Bismaka / Arya Prabu Rukma. putra Arjuna dengan Dewi Ulupi/Palupi. Dewi Banowati dan Arya Burisrawa. Gandawanadan Dewi Ni Yutisnawati/Rekatawati. Ia tewas di hantam gada Kyai Pecatnyawa oleh Resi Seta. ia bersama isteri Prabu Kresna yang lain. raja negara Astina. Citragada dan Wicitrawirya. Setelah Prabu Kresna mati moksa. keduanya putra Dewi Durgandini dengan Prabu Santanu. dan menobatkan diri sebagai raja Dwarawati bergelar Prabu Sri Bathara Kresna. Dewi Rukmini diangkat menjadi permaisuri. Rupakenca juga mempunyai tiga orang saudara angkat lainnya. pada awal perang Bharatayuda akibat dari keusilannya. raja negara Mandaraka dengan Permaisuri Dewi Pujawati/Setyawati. Ia tercipta dari kemudi perahu yang pecah terbentur batu besar. putri Prabu Basukesti raja negara Wirata. Dewi Erawati. Dewi Surtikanti. bernama. Rajamala. dari padepokan Retawu. Rukmarata mempunyai sifat dan perwatakan. Rupakenca RUPAKENCA atau Upakenca (Mahabharta) adalah putra angkat Resi Palasara. hatinya keras dan sedikit suka usil. Narayana. Setatama. Rupakenca terjadi berbarengan dengan saudaranya yang lain. Setelah Narayana berhasil merebut negara Dwarawati dari kekuasaan Prabu Narasinga. putra Resi Palasara dengan Dewi Durgandini. Kencaka/Kencakarupa. yang setelah dewasa menjadi isteri Bambang Irawan. bela pati menyusul suaminya kembali ke Nirwana. bernama. Bagawan Abiyasa. tenang. . Ia mempunyai adik kandung bernama Arya Rukmana dan saudara lain ibu bernama Dewi Rarasati/Dewi Larasati putri Arya Prabu Rukma dengan Ken Sagupi seorang swarawati keraton Mandura. dengan Dewi Durgandini. Partadewa dan Dewi Titisari/Sitisari. Dewi Rukmini menikah dengan saudara sepupunya. halus. yaitu. putra Prabu Basudewa raja negara Mandura dengan permaisuri Dewi Mahendra/Maerah (Jawa).

Senapati negara Mretani yang berkhasiat. Sadewa juga mempunyai tiga orang saudara satu ayah. Akhir riwayatnya diceritakan. Sahadewa menikah dengan Dewi Srengginiwati. Nakula. putra Prabu Pandu dengan Dewi Kunti.Rupakenca berwatak tinggi hati. dapat mengerti dan mengingat dengan jelas pada semua peristiwa. Ia tinggal di kesatrian Bawenatalun/Bumiretawu. taat. tahu membalas guna dan dapat menyimpan rahasia. setia. adik Dewi Srengganawati (Isteri Nakula). Prabu Matswapati. Bima/Werkundara dan Arjuna. belas kasih. Setelah selesai perang Bharatayuda. Puntadewa. sombong. raja negara Astina dengan permaisuri Dewi Madrim. Selain sangat sakti. bernama. Akhir riwayatnya di ceritakan. Sadewa adalah titisan Bathara Aswin. putri Prabu Mandrapati dengan Dewi Tejawati dari negara Mandaraka. kura-kura raksasa yang tinggal di sungai/narmada Wailu (menurut Purwacarita. Dewa Tabib. wilayah negara Amarta. Mahir menunggang kuda dan mahir menggunakan senjata panah dan lembing. keras kepala dan mau menangnya sendiri. Badawanangala dikenal sebagai raja negara Gisiksamodra/Ekapratala). Sadewa juga memiliki Aji Purnamajati pemberian Ditya Sapulebu. Sedewa menjadi patih negara Astina mendampingi Prabu Kalimataya/Prabu Yudhistrira. Setatama dan Gandawana melakukan pemberontakan untuk mengulingkan kekuasaan raja Wirata. Sadewa SAHADEWA atau Sadewa yang dalam pedalangan Jawa disebut pula dengan nama Tangsen (=buah dari tumbuh-tumbuhan yang daunnya dapat dipergunakan dan dipakai untuk obat) adalah putra ke-lima/bungsu Prabu Pandudewanata. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh seorang putra bernama Bambang Widapaksa/ Sidapaksa). dari negara Mandura. Sahadewa mati moksa bersama ke empat saudaranya . putri Resi Badawanganala. Sadewa mempunyai watak jujur. Ia sangat mahir dalam ilmu kasidan (Jawa)/seorang mistikus. Rupakenca tewas dalam peperangan melawan Bilawa/Bima karena bersama saudaranya Kencakarupa. Sangat sakti dan mahir dalam olah keprajuritan mempergunakan senjata gada dan lembing. Ia lahir kembar bersama kakanya.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->