Kata Nama

Kata Nama Am Kata Nama Khas Kata Ganti Nama

Kata Nama
‡ perkataan yang boleh menjadi unsur inti bagi binaan frasa nama

orang

haiwan

benda

tempat

konsep

Kata Nama Am

konsep

perkara

benda

Kata Nama Am
manusia hidup bukan manusia institusi tak hidup bukan institusi abstrak berbilang tak berbilang konkrit

KATA NAMA AM benda, perkara atau konsep yang umum

hidup manusia emak kakak nelayan perempuan duda bukan manusia gajah hantu bunian pokok kancil konkrit rumah buku batu kaca

tidak hidup bukan institusi mujarad senyuman bayangaan gagasan keadilan kerajaan hospital institut perbadanan sekolah institusi

mula kata sendi dari, ke mula kata bilangan satu, setiap, tiap-tiap

mula kata sendi daripada, kepada

KATA NAMA KHAS
rujukan khusus pada nama orang, haiwan, benda. institusi, undang-undang, bangsa, bahasa, pangkat«

hidup manusia bukan manusia

tidak hidup

Ibrahim Aminah Zainuddin Hayati Raden Inu Kartapati Hang Jebat

Pak Belang Sang Kancil Lamri Mimosa Pudika Vanda Diana Siti Nurbaya

Proton Perdana Melayu Dato¶ Seri Tun Pasupati Universiti
6

KATA GANTI NAMA pengganti kata nama khas dan kata nama am

Kata Ganti Nama Tunjuk ini itu

Kata Ganti Nama Diri

Kata Ganti Nama Diri Tanya Kata Ganti Nama Tempat sini sana situ apa siapa berapa bila mana mengapa bagaimana

Kata Ganti Nama Diri Orang

Pertama saya aku beta patik ku kita kami

Kedua anda awak kamu engkau mu kalian

Ketiga dia ia beliau baginda -nya mereka

KATA NAMA TERBITAN

Awalan penugas penafsir pemvito pengkhayal pengetin pewarna pesakit pelayan perasap pertapa pelbagai kekasih kehendak jurunikah juruacara

Akhiran didikan tarikan mingguan ajaran hantaran

Apitan pelaksanaan perundingan pelancongan pencapaian penghantaran perkilangan pertempuran pelajaran kemungkinan keseimbangan kedutaan kebahagiaan kebahasaan kerajaan

Sisipan telapak telapuk kelabut beliku keruping seruling ceracak kemuning kemuncup

8

KATA NAMA MAJMUK Kata yang terdiri daripada dua kata atau lebih, dan dikenali juga dengan nama kata majmuk namaan. guru besar, dini hari, Ketua Rangkai kata Bebas: Polis Negara, Setiausaha Politik, cita rasa« Istilah Khusus: uji kaji, reka bentuk, hukum alamiah, pesuruhjaya« buah hati, rumah haram, kaki bangku, mata keranjang, hidung belang«

Kiasan:

9

PENGIMBUHAN KATA NAMA MAJMUK

Awalan atau Akhiran penemu duga pereka bentuk daya serapan pemberitahu pereka tari linguistik terapan penyanyi pop perindu malam

Apitan keibubapaan pesuratkhabaran penghawadinginan pemberitahuan kewarganegaraan ketidakadilan ketidakcukupan pengaturcaraan

10

JENIS KATA NAMA MAJMUK

KATA NAMA + KATA NAMA

KATA NAMA + KATA KERJA

KATA NAMA + KATA ADJEKTIF

meja komputer editor majalah

rumah rehat bidan terjun

guru besar rumah sakit

Kata nama majmuk digunakan dalam situasi:
Apa bendanya Tentang apa Bahagian mana Di mana Bila Sumber Hasil Tenaga Jenis kerja Pekerjaan Kegemaran Sukan Pertandingan cawan kopi, meja tulis, pembuka botol bil telefon, novel remaja tingkat rumah, pagar kebun lorong kedai, pinggir desa, tepi kali berita harian, cuti sekolah pintu besi, tembok batu, kain sutera ikan sungai, telaga minyak, kilang padi enjin petrol, dapur minyak, lampu gas pusat pemasangan, rumah penyembelihan penyanyi pop, pekebun sayur perlawanan bola sepak, pertandingan ratu cantik sukan ski air peraduan kecantikan

GANDAAN PENUH
Kata Nama Tunggal tanpa Imbuhan guru-guru, bangku-bangku, kakak-kakak, isteri-isteri, kerusi-kerusi« buah-buahan, bunga-bungaan, sayur-sayuran« pekerja-pekerja, perubahan-perubahan, aktiviti-aktiviti, seniman-seniman« menteri-menteri besar, naib-naib canselor, perdana-perdana menteri, guru-guru besar, mata-mata pelajaran«
12

Kata Nama Tunggal Berimbuhan Kata Nama Terbitan

Kata Nama Majmuk

GANDAAN SEPARA/SEBAHAGIAN
Ciri: kata nama tunggal suku kata pertama sahaja yang digandakan vokal suku kata yang digandakan menjadi e pepet

Contoh: lelaki, lelemak, pepundi, lelangit, leluhur, geguli, lelabu, dedaun, wewenang, sesiku, kekacang, gegendang, bebudak, bebawang, rerama, bebenang, bebola, kekasih, beburung, bebalai, kekunang, rerambut, kekuda, lelabi, kekotak, sesiku, tetapi, sesungut,sesendal, pepenjuru, tetupai, tetangga, tetaji, tetamu, tetikus, tetumit«

13

GANDAAN RENTAK
Ulangan Suku Kata Awal warna-warni, desas-desus, tanah-tanih, batu-batan, bukit-bukau« sayur-mayur, lauk-pauk, kuih-muih, calar-balar, carut-marut, saki-baki«

Ulangan Suku Kata Akhi

Ulangan Konsonan

gunung-ganang, lurah-larah, suku-sakat, semak-samun, tindak-tanduk«

14

GANDAAN BERSISIPAN Sisipan em tali-temali gunung-gemunung awan-gemawan kelopak-kelopak serabut-serabut seruling-seruling

el er

GANDAAN BEBAS ipar-duai, ipar-lamai, pinang-lanang, mentua-taya, simpang-perenang«

15

MAKNA PENGGANDAAN KATA NAMA Penanda jamak : universiti-universiti, gunung-ganang, insan-insan, mahasiswa-mahasiswa« rama-rama, lelabi, kunang-kunang, kura-kura« kekuda, anak-anak« buah-buahan, lauk-pauk, bungabungaan« apa-apa, sesiapa, bila-bila, mana-mana«

Penanda nama haiwan:

Penanda sama

:

Penanda kepelbagaian:

Penanda tak tentu

:

16

KESIMPULAN
‡ Kata nama ialah kata yang menjadi inti atau dasar frasa nama, yang menggambarkan orang, tempat, benda atau konsep Pengisi kata nama ialah nama gelaran, kata bilangan, kata tanya, penjodoh bilangan, kata ganti nama, kata tunjuk, dan kata arah Kata nama terbahagi tiga, iaitu kata nama am, kata nama khas, dan kata ganti nama Kata nama boleh dibentuk berasaskan kriteria kata nama tunggal dan kata nama turunan, iaitu kata nama yang mengalami proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan.

‡

‡

‡

17