BORANG RESUME

RESUME PELAJAR
UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI POLITEKNIK PORT DICKSON Lekatkan gambar disini

MAKLUMAT PERIBADI

Nama No K/P Alamat Tetap:

: :

MUHAMAD KHAN BIN HASBULLAH 880111-23-5389 No. Pend. : Kursus : No. Tel. : 06SKE07F134 SKE 017-7763318

129 JALAN SERAYA 2, FELDA TENGGAROH 1, 86810 MERSING JOHOR Alamat Semasa / 129 JALAN SERAYA 2, alamat lain: FELDA TENGGAROH 1, 86810 MERSING JOHOR PENGETAHUAN SEDIA ADA -Teknologi elektrik 2 -matematik 3 -Autocad -pengurusan -intrumentasi -pendawaian 3 fasa -membaiki perkakas elektrik dan elektronik

No Tel.

:

017-7763318

PENGETAHUAN / PENGALAMAN YANG DIPERLUKAN
-Berkebolehan membuat litar pendawaian permukaan, Kondiut dan sebagainya. -memasang litar siri selari -menguji barang-barang elektrik & elektronik

PENGALAMAN KERJA BERKAITAN -tiada-

Saya akui bahawa semua keterangan di atas adalah benar dan betul.

Tandatangan Pelajar

:

Tarikh

: 18/09/2008