Cakupan Topik Pendidikan Islam Tahun 1 / PKSR 1 2011 BIL TAJUK 1 Huruf Hijaiyah Tunggal berbaris fathah 2 Kalimah

yang bersambung 3 Kalimah yang mengandungi huruf mad 4 Huruf Hijaiyah bersambung 5 Huruf Hijaiyah berbaris di bawah 6 Huruf Hijaiyah berbaris di hadapan 7 Kalimah yang bertanda mad 8 Kalimah yang bertanda tanwin 9 Bacaan Qalqalah 10 Mim sakinah 11 Nun Sakinah 12 Bacaan Kalimah Allah 13 Kalimah ada Alif Lam 14 Huruf Hijaiyah 15 Kalimah yang ada bacaan mad 16 Kalimah pelbagai baris 17 Kalimah yang dibaca panjang 18 Tanda sakinah 19 Huruf Hijaiyah 20 Tanda tanwin 21 Tanda syaddah 22 Tanda Mad 23 Waqaf pada Ta Marbutah 24 Huruf pelbagai baris

Cakupan Topik Pendidikan Islam Tahu PKSR 1 2011 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1 . Kertas Ujian PKSR 1 bagi Pendidikan Islam akan mengandungi Soalan Tilawah dan Ulum kesinambungan dari topik yang telah diajar sebelumnya. 2. Ini adalah kehendak penilaian daripada KPI Kementerian Pelajaran itu sendiri.

Kertas Ujian PKSR 1 bagi Pendidikan Islam akan mengandungi Soalan Tilawah dan Ulum kesinambungan dari topik yang telah diajar sebelumnya.Cakupan Topik Pendidikan Islam Tahun 3 / PKSR 1 2011 BIL TAJUK 1 Tanda Sukun 2 Tanda Syaddah 3 Bacaan dengung 4 Bacaan berdetak 5 Alif Lam 6 Sambung huruf 7 Ceraikan huruf 8 Mim Syaddah 9 Surah Quraisy 10 Surah al-Kauthar 11 Pengertian / Penurunan / Kandungan Al-Quran 12 Adab membaca al-Quran 13 Pengertian Kitab 14 Bilangan Kitab 15 Kitab dan rasul yang menerima 16 Hari Akhirat 17 Jenis-jenis hukum 18 Akhlak nabi 19 Faedah beradab menghidang makanan 20 Adab bercakap dengan rakan 21 Akibat tidak beradab bercakap dengan rakan 22 Sambung huruf 23 Melengkapkan ayat 24 Susun kalimah 25 Jenis hukum 26 Pekerjaan nabi 27 Adab menghidang makanan Cakupan Topik Pendidikan Islam Tah PKSR 1 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 . 2. Ini adalah kehendak penilaian daripada KPI Kementerian Pelajaran itu sendiri. .

Ini adalah kehendak penilaian daripada KPI Kementerian Pelajaran itu sendiri. 2.Cakupan Topik Pendidikan Islam Tahun 5 / PKSR 1 2011 BIL TAJUK 1 Alif lam syamsiah 2 Ikhfa haqiqi 3 Nun syaddah 4 Surah al-Dhuha 5 Surah al-Insyirah 6 Hukum mad 7 Surah al-Adiyat 8 Surah al-Qariah 9 Surah al-Zalzalah 10 Adab mengurus diri 11 Adab terhadap kedua ibu bapa 12 Sifat Iradah 13 Sifat Ilmu 14 Tayamum 15 Sunat ab'ad dan sunat hai'ah 16 Israk dan Mikraj 17 Perjanjian Aqabah 18 Sifat Ilmu dan sifat Iradah 19 Adab berjual beli Cakupan Topik Pendidikan Islam Tahu PKSR 1 2011 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 . Kertas Ujian PKSR 1 bagi Pendidikan Islam akan mengandungi Soalan Tilawah dan Ulum kesinambungan dari topik yang telah diajar sebelumnya. .

Cakupan Topik Pendidikan Islam Tahun 2 / PKSR 1 2011 TAJUK Tanda bacaan syaddah Hukum bacaan ghunnah Hukum bacaan Mim Syaddah Hafazan / Bacaan Surah Al Ikhlas Hafazan / Bacaan Surah An Naas Hafazan / Bacaan Surah Al Ikhlas Hafazan / Kefahaman Surah Al fatihah Bilangan Malaikat yang wajib dipercayai Tugas Malaikat mencabut nyawa Kejadian Malaikat Makna Rasul Rasul terakhir di utus Allah Pengertian Fardu Ain Hokum solat fardu Contoh fardhu kifayah Konsep / tujuan / hikmah / faedah bersuci Nabi Muhamad semasa kecil Sifat Nabi Muhanmad Nabi Muhammad mengembala kambing Nabi Muhammad anak yatim Kematian ibu nabi Muhammad Hukum menutup aurat Adab berpakaian Adab menaiki kenderaan Adab sebelum menaiki kenderaan Adab terhadap keluarga Adab ketika masuk ke rumah Faedah beradab dalam keluarga Kalimah bertanda Sakinan dan syaddah Adab terhadap ibubapa Kewafatan bapa Nabi Muhammad Adab sebelum keluar rumah Adab berpakaian Bersuci dan istinjak Allah Maha pemaaf dan pengampun mengandungi Soalan lah diajar nterian Pelajaran .

Ikhlas Wahdaniah Najis mukhaffafah Najis mutawassitah Najis Hukmi Bersuci Najis mughalazah Peristiwa di gua Hirak Adab bertanya Adab dengan orang tua Hafazan Surah Al-Fil Qadak & Qadar Bersuci Kerasulan Adab berjalan mengandungi Soalan lah diajar nterian Pelajaran .Al-Falaq.An-Nas.Cakupan Topik Pendidikan Islam Tahun 4 / PKSR 1 2011 Tajwid Nun Mati / Syaddah Tajwid Ikhfak Hakiki Al-Asr Al-Fil At-Takasur Al-Humazah Al-Baiyyinah An-Nasr.

Cakupan Topik Pendidikan Islam Tahun 6 / PKSR 1 2011 TAJUK Hukum Tajwid Aliff Lam Hukum Takwid Ikhfak Hukum Tajwid Qalqalah Hukum Tajwid Mad Hukum Tajwid Izhar Jenis Surah Mengenal surah Pemahaman ayat As Sama' Konsep puasa Syarat wajib puasa Piagam Madinah Perjanjian Hudaibiyah Adab dengan harta benda awam Adab kecintaan kepada negara Adab membaca al Qur'an Al Hasib mengandungi Soalan lah diajar nterian Pelajaran .

Kertas Ujian PKSR 1 bagi Pendidikan Islam akan mengandungi Soalan Tilawah dan Ulum kesinambungan dari topik yang telah diajar sebelumnya.Cakupan Topik Pendidikan Islam Tahun 2 / PKSR 1 2011 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 TAJUK Tanda bacaan syaddah Hukum bacaan ghunnah Hukum bacaan Mim Syaddah Hafazan / Bacaan Surah Al Ikhlas Hafazan / Bacaan Surah An Naas Hafazan / Bacaan Surah Al Ikhlas Hafazan / Kefahaman Surah Al fatihah Bilangan Malaikat yang wajib dipercayai Tugas Malaikat mencabut nyawa Kejadian Malaikat Makna Rasul Rasul terakhir di utus Allah Pengertian Fardu Ain Hokum solat fardu Contoh fardhu kifayah Konsep / tujuan / hikmah / faedah bersuci Nabi Muhamad semasa kecil Sifat Nabi Muhanmad Nabi Muhammad mengembala kambing Nabi Muhammad anak yatim Kematian ibu nabi Muhammad Hukum menutup aurat Adab berpakaian Adab menaiki kenderaan Adab sebelum menaiki kenderaan Adab terhadap keluarga Adab ketika masuk ke rumah Faedah beradab dalam keluarga Kalimah bertanda Sakinan dan syaddah Adab terhadap ibubapa Kewafatan bapa Nabi Muhammad Adab sebelum keluar rumah Adab berpakaian Bersuci dan istinjak Allah Maha pemaaf dan pengampun 1 . 2. . Ini adalah kehendak penilaian daripada KPI Kementerian Pelajaran itu sendiri.

. 2. Ini adalah kehendak penilaian daripada KPI Kementerian Pelajaran itu sendiri. Kertas Ujian PKSR 1 bagi Pendidikan Islam akan mengandungi Soalan Tilawah dan Ulum kesinambungan dari topik yang telah diajar sebelumnya.Cakupan Topik Pendidikan Islam Tahun 3 / PKSR 1 2011 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TAJUK Tanda Sukun Tanda Syaddah Bacaan dengung Bacaan berdetak Alif Lam Sambung huruf Ceraikan huruf Mim Syaddah Surah Quraisy Surah al-Kauthar Pengertian / Penurunan / Kandungan Al-Quran Adab membaca al-Quran Pengertian Kitab Bilangan Kitab Kitab dan rasul yang menerima Hari Akhirat Jenis-jenis hukum Akhlak nabi Faedah beradab menghidang makanan Adab bercakap dengan rakan Akibat tidak beradab bercakap dengan rakan Sambung huruf Melengkapkan ayat Susun kalimah Jenis hukum Pekerjaan nabi Adab menghidang makanan 1 .

gi Soalan .

2.An-Nas.Al-Falaq. . Kertas Ujian PKSR 1 bagi Pendidikan Islam akan mengandungi Soalan Tilawah dan Ulum kesinambungan dari topik yang telah diajar sebelumnya. Ini adalah kehendak penilaian daripada KPI Kementerian Pelajaran itu sendiri.Cakupan BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Topik Pendidikan Islam Tahun 4 / PKSR 1 2011 TAJUK Tajwid Nun Mati / Syaddah Tajwid Ikhfak Hakiki Al-Asr Al-Fil At-Takasur Al-Humazah Al-Baiyyinah An-Nasr.Ikhlas Wahdaniah Najis mukhaffafah Najis mutawassitah Najis Hukmi Bersuci Najis mughalazah Peristiwa di gua Hirak Adab bertanya Adab dengan orang tua Hafazan Surah Al-Fil Qadak & Qadar Bersuci Kerasulan Adab berjalan 1 .

dungi Soalan Pelajaran .

Kertas Ujian PKSR 1 bagi Pendidikan Islam akan mengandungi Soalan Tilawah dan Ulum kesinambungan dari topik yang telah diajar sebelumnya. 2. Ini adalah kehendak penilaian daripada KPI Kementerian Pelajaran itu sendiri.Cakupan BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Topik Pendidikan Islam Tahun 5 / PKSR 1 2011 TAJUK Alif lam syamsiah Ikhfa haqiqi Nun syaddah Surah al-Dhuha Surah al-Insyirah Hukum mad Surah al-Adiyat Surah al-Qariah Surah al-Zalzalah Adab mengurus diri Adab terhadap kedua ibu bapa Sifat Iradah Sifat Ilmu Tayamum Sunat ab'ad dan sunat hai'ah Israk dan Mikraj Perjanjian Aqabah Sifat Ilmu dan sifat Iradah Adab berjual beli 1 . .

Ini adalah kehendak penilaian daripada KPI Kementerian Pelajaran itu sendiri.Cakupan BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Topik Pendidikan Islam Tahun 6 / PKSR 1 2011 TAJUK Hukum Tajwid Aliff Lam Hukum Takwid Ikhfak Hukum Tajwid Qalqalah Hukum Tajwid Mad Hukum Tajwid Izhar Jenis Surah Mengenal surah Pemahaman ayat As Sama' Konsep puasa Syarat wajib puasa Piagam Madinah Perjanjian Hudaibiyah Adab dengan harta benda awam Adab kecintaan kepada negara Adab membaca al Qur'an Al Hasib 1 . 2. . Kertas Ujian PKSR 1 bagi Pendidikan Islam akan mengandungi Soalan Tilawah dan Ulum kesinambungan dari topik yang telah diajar sebelumnya.