P. 1
Panduan_Jarak_Perjalanan

Panduan_Jarak_Perjalanan

|Views: 105,386|Likes:
Dipublikasikan oleh John Britto

More info:

Published by: John Britto on Jul 31, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2015

pdf

text

original

LAMPIRAN B

LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
ISI KANDUNGAN
BIL PERKARA M/S
1 KELAYAKAN TUNTUTAN PERJALANAN 3
(Pekeliling Perkhidmatan Bil 7 Tahun 27!
2 KELAYAKAN TUNTUTAN ELAUN"ELAUN #
(Pekeliling Perkhidmatan Bil 3 Tahun 23!
3 JARAK PERJALANAN $AR% %BU PEJABAT KE KA&A'AN 7
LE(BA) KLAN*
+ JARAK PERJALANAN $AR% %BU PEJABAT KE ,A(A NE*ER%- 1+
A(. / KB'
# JARAK PERJALANAN KE ,A(A KL%A / %L, 17
0 JARAK PERJALANAN KE PELABU)AN KLAN* / KL 'ENTRAL 11
7 KA$AR TA(BAN* TEK'% KE NE*ER%"NE*ER% 21
0 JARAK PERJALANAN $% NE*ER%"NE*ER%
" J2)2R 2+
" (ELAKA 27
" KELANTAN / TEREN**ANU 21
" PERAK 31
" KE$A) 33
" NE*ER% 'E(B%LAN 3#
" 'ELAN*2R 37
7 JARAK PERJALANAN ANTARA BAN$AR $% (ALAY'%A 31
3 ELAUN TA(BAN* *ANT%AN KAPAL TERBAN* +1
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 3
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 4
KELAYAKAN TUNTUTAN PERJALANAN
(PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2007)
KELAS GAJI SUKATAN SILINDER (S.S)
A Tidak kurang dari R(2-3234+1 5e6ulan 1+ 545 ke ata5
B Tidak kurang dari R(2-0+40 5e6ulan 1 545 ke ata5
. Tidak kurang dari R(1-011423 5e6ulan $i 6a7ah 1 545
$ Kurang dari R(1-011423 5e6ulan Tidak kurang 17# 545
E Kurang dari R(1-011423 5e6ulan $i 6a7ah 17# 545
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 5
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 6
KELAYAKAN TUNTUTAN ELAUN-ELAUN
(Pekelili! Pe"#e$%&%"%% Bil%!% ' T%&( 200')
GRED
SE)A H*TEL ELAUN L*JING
Se+.M,-i% S%#%&. L%#(% / S%"%0%k Se+.M,-i% S%#%&. L%#(% / S%"%0%k
U1%+% / K&%- A / ke %1%- 'tandard 'uite 'tandard 'uite 34 3#4
KP (J(-% B) 'u8eri9r 'u8eri9r 7#4 34
U1%+% / K&%- B / 2
TKP (J(-% 2) 'u8eri9r 'u8eri9r 7#4 34
U1%+% / K&%- B / 2
PK (3' / 34) Bilik Bia5a Bilik Bia5a 74 7#4
P5N (43 &i!!% 32) 134 24 04 74
TP5N (46 &i!!% 44) 104 174 ##4 04
2 / B (67 &i!!% 40) 14 124 3#4 +4
(I7.K%%)
D (6 &i!!% 68) 34 14 34 3#4
GRED
ELAUN MAKAN ELAUN HARIAN
Se+.M,-i% S%#%&. L%#(% / S%"%0%k Se+.M,-i% S%#%&. L%#(% / S%"%0%k
U1%+% / K&%- A / ke %1%- 11#4 10#4 #74# 324#
KP (J(-% B) 14 134 #4 0#4
U1%+% / K&%- B / 2
TKP (J(-% 2) 14 134 #4 0#4
U1%+% / K&%- B / 2
PK (3' / 34) 3#4 11#4 +24# #74#
P5N (43 &i!!% 32) 04 34 34 +4
TP5N (46 &i!!% 44) +#4 0#4 224# 324#
2 / B (67 &i!!% 40) +4 ##4 24 274#
(I7.K%%)
D (6 &i!!% 68) 3#4 #4 174# 2#4
Panduan Jarak Perjalanan danTambang Teksi FAMA 2009
Page 7
IBU PEJABAT
KE
LEMBAH KLANG
Panduan Jarak Perjalanan danTambang Teksi FAMA 2009
Page 8
JARAK PERJALANAN (KM) DAN TAMBANG TEKSI
DARI IBU PEJABAT (5AMA P*INT) KE KA)ASAN LEMBAH KLANG / SEKITARNYA
BIL DESTINASI JARAK (KM) TEKSI (RM)
1 Air P9rt KL%A 71 3#4
2 Am8ang %ndah 2# 1#4
3 Am8ang P9int 21 134
+ A7ana *enting )ighland 31 214
# Balak9ng 32 134
0 Bandar Baru 'ela:ang ( A8t $ahlia- Kenang ! 1 34
7 Bandar Kinrara 33 214
3 Bandar 'ri $aman5ara 12 14
1 Bandar 'un7a: 32 134
1 Bandar Ta5ik 'elatan 32 134
11 Bandar Tun )u55ein 2nn 33 134
12 Bandar Tun Ra;ak 2+ 1+4
13 Bangi +3 2#4
1+ Bangi< B'N < Bank Pertanian # 204
1# Bang5ar 22 134
10 Bank Negara 17 114
17 Banting 13 #4
13 Batu .a=e5 0 04
11 BB' ,a5a 2 7 74
2 Bernama Jln Tun Ra;ak 2+ 1+4
21 Bukit Beruntung Ra7ang 3+ 114
22 Bukit Beruntung 3 +2 224
23 Bukit $aman5ara 11 124
2+ Bukit %daman # 04
2# Bukit Jalil 3 174
20 Bukit Jelut9ng +7 2#4
27 Bukit Kiara<%NTAN 23 1+4
23 Bukit Petaling < Jalan Bellam: 2 124
21 Bukit Ra>a Klang #1 34
3 Bukit 'ent95a Ra7ang ( Pekan ! 32 134
31 Bukit 'ent95a Ra7ang 3 + 214
32 Bukit Tinggi Re59rt 0 34
33 .ar?95a 'ri Negara +# 2+4
3+ .arre@9ur 'u6ang Ja:a 32 134
3# .h97 Kit 10 114
30 .9ntr: )9me5 2# 1#4
37 .:6er>a:a #7 214
33 $aman5ara 2# 1#4
31 $ar6: Park Am8ang 22 134
+ $araran (erdeka 2 124
Panduan Jarak Perjalanan danTambang Teksi FAMA 2009
Page 9
JARAK PERJALANAN (KM) DAN TAMBANG TEKSI
DARI IBU PEJABAT (5AMA P*INT) KE KA)ASAN LEMBAH KLANG / SEKITARNYA
BIL DESTINASI JARAK (KM) TEKSI (RM)
+1 $a:a6umi 13 124
+2 $BKL 10 114
+3 $engkil 7# 374
++ $e7an Baha5a $an Pu5taka 11 124
+# $:na5t: )9tel KL 21 134
+0 ,ama $9t 1 34
+7 ,A(A 'hah Alam #1 204
+3 ,9t9 ;99m 'ri *9m6ak 3 74
+1 ,R%( 7 74
# *enting )ighland +# 2+4
#1 *iant Batu .a=e5 7 74
#2 *iant .9ld 't9rage 33 134
#3 *iant ):8er Kelana Ja:a 2+ 1+4
#+ *iant ):8er 'hah Alam + 214
## *iant Kelana Ja:a 23 1+4
#0 *iant Klang #2 274
#7 *iant Pu?h9ng 37 24
#3 *iant Ra7ang 10 114
#1 *iant 'u6ang Ja:a 37 24
0 *iant Taman .9nn9ught 23 104
01 *9m6ak Bt 1 1# 14
02 *9m6ak 'etia 11 34
03 *rand 'ea59n5 10 114
0+ *reen799d ( Ahlan ! 13 14
0# )entian $uta 13 14
00 )entian Putra 1# 14
07 )958ital Be5ar Kuala Lum8ur ()KL! 10 114
03 )9tel $ina5t: 1# 14
01 )9tel )ilt9n P4Ja:a 20 1#4
7 )9tel %5tana 17 114
71 )9tel Legend KL 1# 14
72 )9tel (ari9t PJ 13 124
73 )9tel (arri9t Putra>a:a #0 214
7+ )9tel Nik9 2 124
7# )9tel Pearl %nternati9nal 2# 1#4
70 )9tel Aualit: K4L4 17 114
77 )9tel Aualit: 'hah Alam +# 2+4
73 )9tel Putri Park KL 17 114
71 )9tel Renai5an?e 10 114
3 )9tel 'ri (ala:5ia P$ 11+ ##4
31 )ulu Langat #2 274
Panduan Jarak Perjalanan danTambang Teksi FAMA 2009
Page 10
JARAK PERJALANAN (KM) DAN TAMBANG TEKSI
DARI IBU PEJABAT (5AMA P*INT) KE KA)ASAN LEMBAH KLANG / SEKITARNYA
BIL DESTINASI JARAK (KM) TEKSI (RM)
32 %JN 13 124
33 %L, P9rt $i?k59n 12# 04
3+ %P$ *9m6ak Bukit %daman 3 #4
3# Jalan Berhala Bri?k@ield5 11 124
30 Jalan $uta 13 14
37 Jalan %m6i 2 124
33 Jalan %89h 12 14
31 Jalan Ke6un 'hah Alam +3 2#4
1 Jalan Klang Lama 2+ 1+4
11 Jalan Ku?hai Lama 2# 1#4
12 Jalan (ahameru 13 124
13 Jalan (a5>id %ndia KL 17 114
1+ Jalan Pahang< )958ital Be5ar KL 10 114
1# Jalan Ra>a .hulan 22 134
10 Jalan 'ultan 'allahuddin 10 114
17 Jalan Tun Perak 10 114
13 Ja:a Ju5?9 Pu?h9ng (%2% (all! 30 24
11 Ja:a Ju5?9 &ang5a ma>u 13 124
1 Jeram 0 34
11 Jin>ang 12 14
12 JPJ &ang5a ma>u 13 124
13 Ka>ang +7 2#4
1+ Kalum8ang 7 3#4
1# Kam8ung Atta8 17 114
10 Kam8ung Baru 10 114
17 Kam8ung (ela:u 'u6ang 2# 1#4
13 Kam8ung Nakh9da 7 74
11 Kam8ung Pandan 2 124
11 Kelana Ja:a 2# 1#4
111 Ke89ng 1 34
112 Ke89ng ,a>ar 11 14
113 Keramat 2 124
11+ Keramat AU2 23 1+4
11# KL .entral 11 124
110 Klang #2 274
117 KL.. 2 124
113 KL%A 'e8ang 3# +24
111 K9m8lek5 Kra@t Am8ang 2 124
12 K98ie 'atu Pu?h9ng +# 2+4
121 K9ta $aman5ara 27 104
122 K9ta Kemuning #2 274
Panduan Jarak Perjalanan danTambang Teksi FAMA 2009
Page 11
JARAK PERJALANAN (KM) DAN TAMBANG TEKSI
DARI IBU PEJABAT (5AMA P*INT) KE KA)ASAN LEMBAH KLANG / SEKITARNYA
BIL DESTINASI JARAK (KM) TEKSI (RM)
123 K9tani 3 174
12+ Kuala Lum8ur 2 134
12# K&'P Batu .a=e5 1 34
120 L..T 3# +24
127 Lem6ah (utiara 'ela:ang 1 34
123 LPP $aman5ara 17 114
121 LRT kelana Ja:a 2# 1#4
13 (AEP' 'erdang +7 2#4
131 (A)A 'erdang +7 2#4
132 (akta6 Ker>a5ama PJ 20 1#4
133 (AA%' Pela6uhan Klang 72 304
13+ (AR$% +0 2+4
13# (atrade 13 14
130 (a:6ank Jalan Ra>a Laut 17 114
137 (eru # 204
133 (9t9r9la '5 &a: 21 174
131 (:din U'J +# 2+4
1+ 2ne Utama $aman5ara 23 104
1+1 Pandan %ndah 27 104
1+2 Pandan Ja:a 23 1+4
1+3 Pantai $alam 2+ 1+4
1++ Parlimen 21 134
1+# Pa5ar B9r9ng KL 0 04
1+0 Pa5ar Tani .hera5 3# 114
1+7 Pa5ar Tani $aman5ara 1# 14
1+3 Pa5ar Tani Jalan %89h 1 34
1+1 Pa5ar Tani Kelana Ja:a 2# 1#4
1# Pa5ar Tani Pantai $alam 2+ 134
1#1 Pa5ar Tani Ra7ang 1+ 14
1#2 Pa5ar Tani 'hah Alam +2 224
1#3 Pa5ar Tani Taman Tun< Te5?9 3# 114
1#+ Pa5ar Tani &ang5a (a>u 3 174
1## Pearl %nternati9nal 3 174
1#0 Pe>a6at Kera>aan Jalan $uta 1+ 14
1#7 Pekekliling 10 114
1#3 Pela6uhan Klang 0 34
1#1 Perang5ang Tem8ler ( *9l@ ! 3 74
10 Petaling Ja:a 5ek 17 20 1#4
101 Petaling 'treet 13 124
102 P%.. Putra Ja:a ## 234
103 Pla;a .entral KL 13 124
Panduan Jarak Perjalanan danTambang Teksi FAMA 2009
Page 12
JARAK PERJALANAN (KM) DAN TAMBANG TEKSI
DARI IBU PEJABAT (5AMA P*INT) KE KA)ASAN LEMBAH KLANG / SEKITARNYA
BIL DESTINASI JARAK (KM) TEKSI (RM)
10+ P((, Pu?h9ng +# 2+4
10# PPU( 2# 1#4
100 Pu?h9ng %ndu5tri + 214
107 Pu?h9ng Perdana + 214
103 Pudu Ra:a 17 114
101 Pun?ak Alam + 214
17 Pu5at Latihan Bangi +7 2#4
171 Pu5at Latihan LK%( 'e8ang 1 ++4
172 Putra Ja:a ## 234
173 P&T. 1+ 14
17+ Ra7ang 1# 14
17# Ra7ang Bt 10 11 34
170 RT( 2+ 1+4
177 'al9ma Bi5tr9 11 124
173 'egam6ut 12 14
171 'ela:ang Baru # 04
13 'ela:ang Utama 0 04
131 'entul 1+ 14
132 'erdang + 214
133 'erem6an 37 +34
13+ 'erem6an 2 32 +4
13# 'erendah 3 174
130 'e5ama Aut9 11 34
137 'eta8ak 13 124
133 'ri *9m6ak 11 34
131 'ri Kem6angan 3# 114
11 'ri Petaling 32 134
111 'tadium 'hah Alam + 214
112 'u6ang Air89rt 33 214
113 'u6ang %ndah 33 214
11+ 'u6ang Ja:a 33 214
11# 'ungai Be5i 32 134
110 'ungai Bua:a 21 174
117 'ungai Bul9h 13 124
113 'ungai .h9h 13 124
111 'ungai Ka8ar Klang ## 234
2 'ungai Tua 1+ 14
21 'ungai Udang Klang ## 234
22 Taman Bendahara 'g Tua 7 74
23 Taman B9lt9n # 04
2+ Taman Buda:a KL 13 124
Panduan Jarak Perjalanan danTambang Teksi FAMA 2009
Page 13
JARAK PERJALANAN (KM) DAN TAMBANG TEKSI
DARI IBU PEJABAT (5AMA P*INT) KE KA)ASAN LEMBAH KLANG / SEKITARNYA
BIL DESTINASI JARAK (KM) TEKSI (RM)
2# Taman Bukit Angka5a 2+ 1+4
20 Taman $e5a Ulu Yam # 204
27 Taman Ja5a Utama 17 114
23 Taman Keramat Permai 22 134
21 Taman $at9 Ahmad Ra;ali 22 134
21 Taman .9nn9ught 23 104
211 Taman Tun $r4 %5mail 17 114
212 Taman (elati 1+ 14
213 Taman Pinggiran Tem8ler 2 +4
21+ Taman Prima 'ela:ang + #4
21# Taman 'au>ana Utama 'g Bul9h +0 2+4
210 Taman 'egar .hera5 20 1#4
217 Taman Tun Te>a Ra7ang 1+ 14
213 Ta5ik Putri 32 134
211 Tem8ler Park 11 34
22 Te5?9 $aman5ara 1# 14
221 Te5?9 Pu?h9ng + 214
222 Te5?9 Taman Tun 3 174
223 The (ine5 3# 114
22+ Titi7ang5a 17 114
22# TB3 10 114
220 U%A P4J4 27 104
227 UK( Bangi +0 2+4
223 Ulu Bernam 7 3#4
221 UN%TEN +3 234
23 UP( 'erdang +# 2+4
231 U'J + 214
232 7ang5a ma>u 13 124
233 &ang5a (ela7ati 10 114
23+ &i5ma Belia 23 1+4
23# &i5ma Tani Putra Ja:a #0 214
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 14
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 15
JARAK PERJALANAN (KM)
DARI 5AMA P*INT (H9) KE 5AMA NEGERI. AM2 / KBS
BIL DESTINASI JARAK (KM)
1 Air Ker9h 1#+
2 A(. Batu Kurau 3
3 A(. Rau6 12#
+ Am8angan 'erem6an 11
# Bagan Lalang 3
0 Batu ,eringgi 33
7 Batu 8ahat 210
3 Ba:=ie7 Penang 3##
1 Bid9r 13
1 .amer9n )ighland5 232
11 $engkil 7#
12 ,A(A Air Ker9h 10#
13 ,A(A Al9r 'etar +0#
1+ ,A(A Bagan $at9h 13
1# ,A(A Batu Kikir 1++
10 ,A(A .hui .hak 1+1
17 ,A(A %89h 212
13 ,A(A Jerantut 112
11 ,A(A J9h9r 33#
2 ,A(A Kelantan +32
21 ,A(A Kuantan 2#1
22 ,A(A Negeri 'em6ilan 1+
23 ,A(A P4Pinang 320
2+ ,A(A Rau6 12#
2# ,A(A Rengit 32
20 ,A(A 'elang9r +7
27 ,A(A 'ungai Petani +3
23 ,A(A Tangkak 217
21 ,A(A Ta8ah 13
3 ,A(A Terengganu +#1
31 *urun +1+
32 )9tel em8re55 'e8ang 3+
33 %P( .hendering +33
3+ %89h 111
3# Ja64)ai7an K4Trengganu +3
30 Jerantut 171
37 J9h9r Bahru 3##
33 KB' Bukit (erta>am 30
31 KB' .hui .hak 107
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 16
JARAK PERJALANAN (KM)
DARI 5AMA P*INT (H9) KE 5AMA NEGERI. AM2 / KBS
BIL DESTINASI JARAK (KM)
+ KB' $engkil 7
+1 K65 %89h 11+
+2 KB' Jerantut 2#
+3 KB' Kangar #7
++ KB' Kuala 'elang9r 0+
+# KB' La6u 3
+0 KB' 'erem6an 73
+7 Kemaman 211
+3 Ke8ala Bata5 3++
+1 K9ta Tinggi 377
# Kuala Kang5ar 2##
#1 Kuala Perli5 ##
#2 Kuantan 233
#3 (ua;am 'hah 'egamat 2+1
#+ NAT. Kedah +0
## Pela6uhan Klang 7#
#0 Pendang #+
#7 P((, Kuala 'elang9r 11
#3 P((, Rengit 332
#1 Pulau Jer>ak 3+1
0 'e6erang Ja:a 3+2
01 'e6erang Prai Utara 3+3
02 'im8ang Pulai 20#
03 Tai8ing 2#
0+ Tangkak 13
0# Ta8ah 133
00 Tiara Re59rt P4$4 103
07 Trengganu- )9tel (ala:5ia +0+
03 &ater .it: Re59rt (elaka 113
N:1%;
a! Jarak 8er>alanan telah mengam6ilkira tam6ahan >arak 3 km4
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 17

Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 18
JARAK PERJALANAN (KM) DAN TAMBANG TEKSI
KE 5AMA KLIA
BIL DESTINASI JARAK (KM) TEKSI (RM)
1 Air89rt KL%A 2 124
2 Bandar 'ri $aman5ara 1 +34
3 ,A(A P9int 3# +24
+ )9tel Pearl %nternati9nal 1 ++4
# )9tel Aualit: 70 334
0 %L, P9rt $i?k59n 77 334
7 Klang #1 34
3 Kuarter5 KL%A 1 34
1 La6u 23 104
1 L..T 1 34
11 (am6au 'erem6an 3# 114
12 Nilai 1# 14
13 Nilai (Taman $e5aria! 3 174
1+ Nilai 'alak Tinggi 1# 14
1# Pandan %ndah 0# 334
10 P9rt $i?k59n 33 +14
17 Rantau ## 234
13 Ra7ang 1+ +04
11 'alak Tinggi 1 34
2 'erem6an 0 34
21 'erem6an Ja:a +0 2+4
22 'hah Alam ('ek420! +3 2#4
23 'u6ang Permai #+ 234
2+ 'ungai Bua:a Banting +7 2#4
2# )9tel Em8re55 'e8ang 3 74
JARAK PERJALANAN (KM) DAN TAMBANG TEKSI
KE IL5 P*RT DI2KS*N
BIL DESTINASI JARAK (KM) TEKSI (RM)
1 Am8ang 1 +34
2 Bank Pertanian Bangi 1 ++4
3 Bukit 'u6ang 131 024
+ Nilai 03 3+4
# ,A(A P9int 12# 04
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 19
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 20
JARAK PERJALANAN (KM) DAN TAMBANG TEKSI
KE PELABUHAN KLANG (UTARA / SELATAN)
BIL DESTINASI JARAK (KM) TEKSI (RM)
1 ,A(A P9int 3 +4
2 %L, P9rt $i?k59n 1# 714
3 Jeram 0# 334
+ Ka>ang 0 34
# Kam8ung (edan 23 1+4
0 KP( 0 34
7 A5aniaga 30 24
3 Bandar Klang +2 224
1 (a:6ank Pela6uhan Klang 2 124
1 'ek5:en 7 'hah Alam 31 174
11 Tel9k Panglima *arang ++ 234
12 Taman K9ta Pendamaran 33 214
13 Jeram K4'elang9r 0# 334
JARAK PERJALANAN (KM) DAN TAMBANG TEKSI
KE KL SENTRAL
BIL DESTINASI JARAK (KM) TEKSI (RM)
1 Bandar Baru 'ela:ang 22 134
2 Bandar Kinrara 13 124
3 Bandar 'ri $aman5ara 11 124
+ $anau K9ta 10 14
# *9m6ak Bt 1 1# 14
0 Kam8ung $at9C Keramat 12 34
7 Lem6ah Keramat < L9r9ng Keramat 21 134
3 Padang Balang *9m6ak 1# 14
1 Ra7ang 3+ 134
1 Ra7ang Bt 10 32 174
11 Ra7ang Pelangi 33 24
12 'egam6ut $alam 11 34
13 'ela:ang 2 124
1+ 'ri Petaling 2 124
1# Taman Bidara 22 134
10 Taman %6u K9ta 10 14
17 Taman (ela7ati 11 124
13 &ang5a (ela7ati 11 124
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 21
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 22
KADAR TAMBANG TEKSI
DARI HENTIAN PUDURAYA KE NEGERI-NEGERI
BIL DESTINASI
TAMBANG (RM)
SE*RANG SEBUAH
1 BATU PA)AT 34 124
2 J2)2R BA)RU +#4 134
3 KLUAN* 34 324
+ (ELAKA 224# 14
# (UAR 2#4 14
0 P2RT $%.K'2N 174# 74
7 'E*A(AT 2#4 14
3 'ERE(BAN 124# #4
1 AL2R 'ETAR 04 2+4
1 BATU ,ER%N**% 74 234
11 BUK%T KAYU )%TA( 374# 3#4
12 BUTTER&2RT) +#4 134
13 .A(ER2N )%*)LAN$' +#4 134
1+ %P2) 34 124
1# KAN*AR 74 234
10 KUALA KAN*'AR 3#4 1+4
17 KUL%( +#4 134
13 LU(UT 3#4 1+4
11 PENAN* (K2(TAR! 024# 2#4
2 'UN*A% PETAN% 04 2+4
21 TA%P%N* +4 104
22 TANJUN* (AL%( 24 34
23 TELUK %NTAN 24# 324
2+ K2TA BA)RU 0#4 204
2# KUANTAN 34 124
20 KE(A(AN #4 24
27 KUALA TEREN**ANU 04 2+4
23 TE(ERL2) 24 34
21 JERANTUT 2#4 14
3 BENT2N* 1#4 04
31 RAUB 24 34
32 KUALA L%P%' 2#4 14
33 *UA (U'AN* #4 24
3+ R2(P%N 04 2+4
3# KUALA BE'UT 34 324
30 ,RA'ER )%LL 3#4 1+4
37 .A(ER2N )%*)LAN$' (TANA) RATA! #4 24
33 .A(ER2N )%*)LAN$' (BR%N.)AN*! ##4 224
31 BUK%T T%N**% RE'2RT 34 124
+ .)ERAT%N* +4 104
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 23
KADAR TAMBANG TEKSI
DARI HENTIAN PUDURAYA KE NEGERI-NEGERI
BIL DESTINASI
TAMBANG (RM)
SE*RANG SEBUAH
+1 TA'EK BERA +#4 134
+2 TA(AN NE*ARA +4 104
N:1%;
a! Tuntutan tam6ang tek5i :ang tidak di59k9ng dengan re5it han:a terhad
5e8erti :ang di teta8kan4
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 24
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 25
JARAK PERJALANAN (KM)
DARI 5AMA NEGERI J*H*R KE KA)ASAN SEKITARNYA
BIL DESTINASI JARAK (KM)
1 Baa;ar Buah di 2nd Link 3#
2 Blue7a=e )9tel- J9h9r Bahru 12
3 Bukit Tim6alan 11
+ *K (arketing J9h9r Ja:a 2
# *unung Ledang Re59rt 2
0 )9tel .la55i? (uar 170
7 )9tel *99dh98e 1
3 )9tel Katenna- Batu Pahat 12#
1 )9tel P9ntian- P9ntian #1
1 )9tel Pulai '8ring 17
11 )9tel Puteri Pan Pa?i@i? J9h9r 12
12 )9tel Aualit: KL 3#
13 )9tel '9@itel- 'enai 20
1+ ,A(A P9int ()A! 33#
1# %L, P9rt $i?k59n 27
10 Ka5tam Tan>ung Puteri 1+
17 KB' Air Ker9h 22
13 KB', Batu Pahat 123
11 KB', J9h9r Bahru 3
2 KB', 'im8ang Renggam 00
21 KB', Tangkak 11
22 K9m8lek5 Kra@ JB #
23 Kuku8 *9l@ Re59rt 7
2+ La8angan Ter6ang 'enai 2#
2# Pa5ar B9r9ng Pandan 1+
20 Pa5ar Tani Bt4 *am6ir 103
27 Pa5ar Tani *iant Plent9ng 2
23 Pa5ar Tani Kulai +1
21 Pa5ar Tani Larkin 3
3 Pa5ar Tani Pa5ir *udang +
31 Pa5ar Tani 'ele5a Ja:a 23
32 Pa5ar Tani 'eri Alam 3
33 Pa5ar Tani 'eri Pulai 3
3+ Pa5ar Tani Taman U 2
3# Pa5ar Tani UT( 2#
30 Pe>a6at Pertanian Endau 1#0
37 P,$ Batu Pahat ('emerah! 1+
33 P,$ K9ta Tinggi +#
31 P,$ (er5ing 13+
+ P,$ (uar (Pag9h! 1+#
+1 P,$ P9ntian (A(. Benut! 3
+2 P,$ 'egamat 13+
+3 P((, Rengit 13
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 26
JARAK PERJALANAN (KM)
DARI 5AMA NEGERI J*H*R KE KA)ASAN SEKITARNYA
BIL DESTINASI JARAK (KM)
++ PPL Kg4 Bakar Arang 0
+# Tan>ung Piai Re59rt 3+
+0 Tra: Ad=erti5ing 10
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 27
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 28
JARAK PERJALANAN (KM)
DARI 5AMA NEGERI MELAKA KE KA)ASAN SEKITARNYA
BIL DESTINASI JARAK (KM)
1 AK.R AYER KER2) #
2 A(J KE (ERL%(AU"JALAN BARU 30
3 B.B BUK%T BARU 7
+ B.B JALAN )AN* TUA) 12
# B.B (ELAKA RAYA 1#
0 BEN*KEL .2((E.T' 'UN*A% U$AN* 27
7 BEN*KEL 'UR%A (AL%( 1+
3 BEN*KEL YAD- PULA% 21
1 ,A(A )A 10#
1 ,A(A (A'J%$ TANA) ++
11 ,A(A (ERL%(AU 31
12 ,A(A 'E(ERA) 12
13 *ERA% LADAR%A JEJANTA' 32
1+ %L, P2RT $%.K'2N 70
1# JAYA JU'.2 +
10 JR (2T2R PER%N**%T 11
17 (AYBANK JALAN )AN* TUA) 12
13 (ELAKA RAYA< BAN$AR )%L%R 1#
11 (ELAKA 'ENTRAL<PA'AR BE'AR<TE'.2 12
2 (%T.<'ER% NE*ER% +
21 (%T.<&%'(A NE*ER% +
22 PA'AR TAN% A%R (2LEK 11
23 PA'AR TAN% AL2R *AJA) 20
2+ PA'AR TAN% JA'%N 23
2# PA'AR TAN% (ERL%(AU JALAN LA(A 23
20 PA'AR TAN% PER%N**%T 1
27 PA'AR TAN% '%(PAN* BEK2) +#
23 PA'AR TAN% 'UN*A% RA(BA% 3#
21 PPL K*4 *ELA(<(2A %n?4 2#
3 PPL K*4 TE)EL 21
31 'ERAUTAU $E'A 11
32 'ER% NE*ER%<*APA(<'UK +
33 TA(AN PERTAN%AN 'UN*A% U$AN* 20
3+ &ATER.%TY BUK%T KAT%L #
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 29
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 30
JARAK PERJALANAN (KM)
DARI 5AMA NEGERI KELANTAN KE KA)ASAN SEKITARNYA
BIL DESTINASI JARAK (KM)
1 BA.)2K 20
2 *UA (U'AN* 13#
3 JEL% 10
+ KUALA KRA% 0#
# (A.)AN* ++
0 PA'%R (A' 10
7 PA'%R PUTE) +
3 TANA) (ERA) #0
1 TU(PAT 2#
JARAK PERJALANAN (KM)
DARI 5AMA NEGERI TERENGGANU KE KA)ASAN SEKITARNYA
BIL DESTINASI JARAK (KM)
1 AJ%L 3
2 ,A(A BE'UT 111
3 ,A(A B%NJA% REN$A)- (ARA 2
+ ,A(A $UN*UN 3
# ,A(A KE(A(AN 10
0 ,A(A KUALA BERAN* +
7 ,A(A 'ET%U 72
3 KB', .)EN$ER%N* 11
1 KE$A% BUL2)- (ARAN* 10
1 KUBAN* L2K2)- 'ET%U 0
11 RANTAU ABAN*- $UN*UN 0#
12 R)U TAPA%- 'ET%U +
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 31
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 32
JARAK PERJALANAN (KM)
DARI 5AMA NEGERI PERAK KE KA)ASAN SEKITARNYA
BIL DESTINASI JARAK (KM)
1 A(. Batu Kurau 1+
2 Bagan $at9h 123
3 ,, La;aria #7
+ )ilir Perak 12#
# )utan (elintang 13
0 KB' .hui .hak 73
7 KB' %89h 3
3 Kuala Kang5ar +3
1 (an>ung 33
1 Pa5ar B9r9ng (englem6u 0
11 P9rt $i?k59n 3#
12 Rumah Rehat *erik 130
13 Rumah Rehat Kuala Kang5ar #
1+ 'lim Ri=er 1#
1# Tan>ung (alim 121
10 Ta8ah ##
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 33
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 34
JARAK PERJALANAN (KM) DI SEKITAR NEGERI KEDAH
AL*R SETAR
11+ BALING
13# 11 BANDAR BAHRU
33 1#2 17+ 2HANGLUN
31 7 1# 01 GUAR 2HEMPEDAK
30 00 1 7+ # GURUN
#0 +# 12 1+ 2# 21 JENIANG
1# 13 1#2 33 +7 #2 72 JERLUN
11 13+ 1#0 11 # ## 70 11 JITRA
+2 1#0 171 3 7+ 73 11 20 32 KANGAR
+ 1#+ 177 1+ 71 70 17 3 21 10 K*DIANG
11 12 1+2 11 33 +2 02 27 3 #3 #1 KUALA KEDAH
3# 1+1 171 13 00 7 70 +1 21 00 # +# KUALA NERANG
+3 1#7 171 1 7+ 71 11 27 +7 1 20 #+ 70 KUALA PERLIS
1 7+ 3# 1+2 73 03 07 12 123 1+0 1++ 11 1++ 1+7 KULIM
73 132 21+ 02 13 11+ 13+ 01 73 3+ 33 31 12 +# 132 PADANG BESAR
1+ ## #3 132 03 #3 #2 11 113 130 13+ 1 123 133 11 172 PADANG SERAI
20 03 121 #+ 22 27 33 +2 30 00 #7 32 +3 01 1# 1+ 3# PENDANG
2 13 1#0 +0 01 #0 01 30 27 0+ +3 31 1# 03 120 13 111 21 P*K*K SENA
133 13 33 170 17 12 11 1#+ 1#7 13 173 1++ 1# 131 31 210 #3 112 1# SELAMA
72 31 117 123 +1 30 13 33 11 11+ 112 73 03 11# 72 1# #7 #3 01 1+ SIK
32 133 103 +1 03 37 33 10 3# 11 17 +2 0# 11 13# +# 12# #3 #1 131 13 SIMPANG EMPAT PERLIS
## ## 73 10 27 23 +3 7+ 73 11 11 0+ 13 11 +0 130 3# +1 73 7# #7 10 SUNGAI PETANI
01 07 07 117 33 33 #+ 3# 33 112 11 7# 1+ 112 3# 1+7 2# 0 31 01 01 11 11 TIKAM BATU
++ 33 113 32 13 13 33 0 03 30 3+ 37 73 37 30 122 70 3# 0+ 11# #3 70 33 #+ YAN
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 35
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 36
JARAK PERJALANAN (KM) DI SEKITAR NEGERI SEMBILAN
SEREMBAN
0 BAHAU
32 12 P*RT DI2KS*N
27 37 #1 REMBAU
+1 01 31 22 TAMPIN
33 22 7 0# 31 KUALA PILAH
33 +1 7 0# 37 72 KUALA KLA)ANG
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 37
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 38
JARAK PERJALANAN (KM) DI SEKITAR NEGERI SELANG*R
BANTING
10 BATANG BERJUNTAI
+7 #3 BATU TIGA
1# 11 13 GAP
0+ 31 +3 113 JERAM
12 13 #1 10+ 70 JUGRA LAMA
# 73 +2 117 37 02 KAJANG
3+ 02 13 113 31 +0 #0 KLANG
121 01 73 31 33 132 37 30 KUALA KUBU BAHRU
00 #+ 11 1+ 02 73 2+ 32 0+ KUALA LUMPUR
3 21 #1 11 10 12 11 +0 71 03 KUALA SELANG*R
1 10 #7 102 7+ 10 0+ ++ 13 70 1 M*RIB
37 11 #3 1+2 10 +1 3+ 0# 111 +7 11# +7 NILAI
30 7 21 12+ + +3 0+ 3 1# + #3 +7 07 PELABUHAN KLANG
#3 03 11 12 #+ 7 31 2+ 72 3 7 03 +7 31 PETALING JAYA
30 27 31 0+ +1 13 #3 #2 3+ 3 +# 10 77 0 33 RA)ANG
1++ 3+ 123 17+ 71 1#0 1#3 11 11+ 13 02 1#2 173 113 13+ 11 SABAK BERNAM
+1 37 #1 127 10 01 1 0# 17 33 11 0 27 73 + 03 103 SEMENYIH
++ 11+ 71 1#+ 13 #0 +7 72 12+ 0 123 +# 17 7+ 0 1 11 +3 SEPANG
#7 121 73 101 121 01 37 13 131 07 13# 07 21 17 07 17 117 3+ 37 SEREMBAN
+1 #1 0 11 37 #3 +3 7 71 2# #3 #1 0+ 1# 17 ## 117 #3 77 3+ SHAH ALAM
+3 00 2 10 03 7 11 33 70 12 71 01 ## +1 12 +2 1+ 23 01 02 37 SUNGAI BESI
133 71 11 #3 11 1# 1# 1+ 23 32 17 1#3 121 122 11 #2 11 11# 1+2 1+1 17 1+ TANJUNG MALIM
3 13 ++ 1+7 02 1# #1 31 117 0+ 77 13 3+ 33 ## 33 1+1 +7 +1 #+ 33 #0 13# TEL*K DAT*K
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 39
Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 40
JARAK PERJALANAN (KM) ANTARA BANDAR DI SELURUH MALAYSIA
AL*R GAJAH
#32 AL*R SETAR
#+1 11+ BALING
111 7+ 00 BATU PAHAT
211 ++3 +2 333 BUKIT 5RASER
11+ 7 0#1 211 32+ BUKIT IBAN
03 +3 102 7#2 +11 7+3 BUKIT KAYU HITAM
+31 13 11 03 3# 07 1+1 BUTTER)*RTH
33+ 373 337 ++3 11# 31# +20 23# BRIN2HANG
070 3+1 23# 71# +33 #1# 317 3# +#2 DAB*NG
310 313 3#7 11+ #3# 211 1+0 3# 0# 71# DESARU
313 #11 +3# +33 331 2#2 0+7 #70 #0# 3#0 +0+ DUNGUN
7 03 #31 1#3 207 112 073 #37 332 0#0 233 323 GEMAS
+71 170 02 #13 3+ #17 22+ 1#+ 27# 177 71# +27 #27 GERIK
312 #+ 31# #21 222 +30 ##7 +11 +1 200 07# 37+ 31 337 GUA MUSANG
32# 2#7 210 +++ 130 ++3 3# 10+ 121 331 0+1 #31 373 1#+ +11 IP*H
012 210 132 73+ +3+ #+2 3++ 273 311 #3 707 33 03 12+ 213 273 JELI
231 33 710 120 +07 231 373 737 #32 711 1+ +#0 21# 727 0# #73 7+0 J*H*R BAHRU
11 +3+ ++3 221 121 217 #32 311 230 #73 +1# +12 1++ 331 312 227 #2# 3+7 KAJANG
027 +# 1#1 7+0 +33 7+# 13 133 +23 31+ 1+3 0++ 00 221 ##+ 32 3+1 37# #21 KANGAR
1#3 +1# +#+ 272 132 271 #+1 + 2+7 #07 +01 +23 21 312 323 230 #1+ +1 ## #7 KLANG
173 7#3 717 #+ 31# 21 30 00# #1 732 1+ +32 1+3 0## #33 #1 721 110 21 33 321 KLUANG
#33 +1 21# 7# +0 +3# +#7 330 #12 100 017 2+0 #7+ 237 13+ 311 113 031 +10 +#+ #7 0#3 K*TA BAHRU
200 3+3 3+ 1++ +3# 231 313 7#2 #17 77 #2 +1+ 233 7+2 023 #33 717 +1 33 31 +10 1 00 K*TA TINGGI
3#7 27 100 +1+ 230 +13 2## 11+ 171 231 011 #31 +23 1+ ++1 # 223 023 277 2#2 233 ##1 3+1 033 K.KANGSAR
23 #3 +31 +2 13 317 #73 +37 232 33# #33 331 271 +27 111 273 331 +03 113 #7# 2+ 310 33 +30 323 KUALA LIPIS
12 +02 +21 231 11 233 #1 301 21+ ##0 +30 31 103 3#1 21 2# #3 303 22 #7 33 210 +7+ 333 2## 171 KUALA LUMPUR
137 ++0 +# 30 100 3# +1+ 3#2 21+ #2 #3 +#7 23# 3+3 3#7 131 +07 +3# 31 +11 +7 303 #+1 ++ 231 233 07 KUALA SELANG*R
+7# #21 +7 # +#3 317 #01 +13 033 273 #21 73 +# 3+1 210 #3 22# #21 +77 #00 +33 ## 103 +12 +#3 ++0 +## #22 KUALA TERENGGANU
203 03+ 010 3+ 2#3 121 720 #11 +30 +37 333 131 117 ##3 301 +27 +3+ 32# 231 721 212 21+ 371 233 +77 2# 2#1 320 21 KUANTAN
+3 273 273 #27 201 #20 330 17 2+ +1+ 72+ 031 +#+ 210 ##3 33 3+ 0#0 31 32 311 #3+ +#3 071 12 3#0 233 272 #30 #1 LUMUT
212 03 #07 320 131 1+3 0#0 #1# 30 ##1 317 27 177 ## 213 3#1 #0 333 2# 0#3 210 310 ++ 3+# +1 17+ 133 2# 272 70 +3+ MARAN
2+ 00 #0# 13 2+3 20 0#+ #13 3#3 031 212 +22 1+ #3 +23 3+1 030 22+ 123 0#1 177 1#2 07 2+2 311 3+ 1++ 211 #3 212 +32 230 MELAKA
271 31# 77+ 1#3 +30 1#1 303 722 #07 073 1+2 323 2+7 712 #+3 ##3 02# 13+ 321 30 330 1+ #03 12 03 +21 3#3 +2 +1 111 0+1 2#3 2## MERSING
01 0#1 01 #3 233 2#1 01+ ##3 +3 73+ 2+7 +07 131 #+3 +03 31+ 031 171 103 010 222 17 0#2 117 +++ 3+1 131 2#0 #++ 330 +77 231 +# 21 MUAR
00+ 32 110 733 #2# 732 13 17# +0 +31 13 031 712 2#3 #30 331 371 112 #00 37 #+ 3+ +11 127 231 012 #++ #23 03 70 30 01 033 317 733 PADANG BESAR
##7 313 271 023 31 ++# ++1 37 +10 1# 0#0 20 #33 221 103 37# 17 0+1 #0# +33 +11 032 + 02 32# 237 +#3 #2# 123 337 +37 + #31 #23 020 +7# PASIR PUTEH
101 #3 +02 23 1+ 271 ##1 +1 2## #17 +77 +31 21 + 331 2+0 #++ +1 33 #+3 3 337 #1# +2+ 210 212 +1 ## +10 3 321 22+ 13# 31+ 23 #3# +33 PELABUHAN KLANG
11# 777 733 73 +11 212 32# 031 #20 3+1 1+2 #0 220 071 #1+ #17 710 01 21+ 311 3+# 127 731 12 #07 +7# 312 371 #71 37# 0 311 171 13+ 120 3#1 011 337 P*NTIAN KE2HIL
33 ##2 #11 112 131 20 0 +#1 3+ 0+0 ++ +2 133 ++1 33 21# #13 313 7# 03 11# 271 #0+ 301 3+# 2#1 1 102 #3 211 33+ 231 1+ 321 131 03+ ##+ 123 200 P*RT DI2KS*N
2# 333 3+2 301 113 303 +31 21 1#3 +#7 #00 #2 213 23 +2 120 ++ +13 1#2 +23 11 +20 #2 #13 170 233 13 03 #3# 331 21 313 27+ ## 313 +0# #1 113 #1+ 22# SABAK BERNAM
11 0#1 013 12+ 212 1# 77 #00 +11 03# 2#+ 31 21 ##0 +11 +2 032 130 170 7+ 23 11+ #3+ 2+ +#2 3 117 20+ 370 13 +3# 22 273 12 213 103 7+1 #+ 233 117 10# 327 SEGAMAT
#0 #20 +3# 172 103 17+ #7+ +33 +73 02 372 333 11 +23 3#+ 201 #00 3+ +3 #71 17 2+7 #33 337 311 23# 0+ 131 +71 2#1 3#2 111 3 231 12# 03 #22 1# 2#1 32 11+ 133 SEREMBAN
1+# +30 ++0 20+ 12+ 203 #3+ 31+ 231 #31 +01 +1# 113 33+ 31# 23 #23 313 +7 #32 1 321 +11 +3 23 110 2# #0 +3 23+ 313 23 101 373 21+ #03 +33 17 337 121 113 222 1 SHAH ALAM
310 203 201 #1# 2#7 #1+ 31+ 17 112 +2 712 0#2 ++2 2+ #+1 71 323 0++ 213 33 37 #72 ++1 0#1 13 3++ 270 20 #7+ +13 12 +22 +2 021 +0# 3+3 +2# 317 #33 372 117 +73 3+ 31 SITIA)AN
#2+ #3 #0 0+3 33# 0+2 10 3# 32 211 331 #+ #27 113 +#1 111 233 772 +20 13 +37 7 3#1 737 1+1 +7 ++ 333 +03 020 213 ## #+3 7#7 #13 1+ 33# 73 710 +1+ 32# 01 +03 +21 20 SUNGAI PETANI
+11 133 131 #3 272 #21 231 1 27 31 727 ##1 +#+ 132 +01 30 2#0 0#1 313 223 322 #37 301 07+ 30 3#0 211 27# +31 #13 1+ +37 +3# 0++ +3 20# 3#3 332 03 337 212 +33 3## 310 12 12# TAIPING
1+ #7+ #33 130 211 103 022 +31 320 0+1 332 33+ #3 +71 33# 317 #13 202 11 011 1+# 11 #01 23 307 2#0 112 171 +01 2#+ + 113 33 21+ 33 0#0 #+3 1#+ 21 3 2+2 3# +3 137 333 #10 +3 TAMPIN
230 3+7 30 +# 102 ++ 31# 2#+ 117 +21 02 #3 33+ 2++ +#0 1 303 #33 133 312 1+0 +02 +31 #+1 1+ 2+7 100 11 #13 +2 173 320 31 #1+ 3## 32 +0# 1#+ +73 202 30 303 23 1## 101 273 170 273 TELUK INTAN
102 ##3 717 23 131 113 00 +0# 31 #+1 +12 2## 127 +## 217 31 #1 3+2 1## 03 107 27 +31 30 3#1 173 133 2 322 120 33+ # 130 3# 231 0+ +# 17+ 3#7 131 203 1#0 1+1 1#3 372 # 3#7 1+3 270 TEMERL*H
Panduan Tuntutan Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 41
Panduan Tuntutan Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009
Page 42
ELAUN GANTIAN KAPAL TERBANG
BIL DESTINASI
TAMBANG (RM)
SEHALA DUA HALA
1 J2)2R BA)RU 1274 2#+4
2 PULAU P%NAN* 1+74 21+4
3 KUANTAN 1224 2++4
+ K2TA BA)RU 1+74 21+4
# PULAU LAN*KA&% 1724 3++4
0 AL2R 'ETAR 1#24 3+4
7 KUALA TEREN**ANU 1+74 21+4
N:1%;
Elaun gantian ka8al ter6ang 69leh di tuntut 5ekiran:a 8er>alanan
mele6ihi 2+ km4

Panduan Jarak Perjalanan dan Tambang Teksi FAMA 2009

ISI KANDUNGAN
BIL 1 PERKARA KELAYAKAN TUNTUTAN PERJALANAN (Pekeliling Perkhidmatan Bil 7 Tahun 2007) M/S 3

2

KELAYAKAN TUNTUTAN ELAUN-ELAUN (Pekeliling Perkhidmatan Bil 3 Tahun 2003)

5

3

JARAK PERJALANAN DARI IBU PEJABAT KE KAWASAN LEMBAH KLANG

7

4

JARAK PERJALANAN DARI IBU PEJABAT KE FAMA NEGERI, AMC & KBS

14

5

JARAK PERJALANAN KE FAMA KLIA & ILF

17

6

JARAK PERJALANAN KE PELABUHAN KLANG & KL SENTRAL

19

7

KADAR TAMBANG TEKSI KE NEGERI-NEGERI

21

6

JARAK PERJALANAN DI NEGERI-NEGERI - JOHOR - MELAKA - KELANTAN & TERENGGANU - PERAK - KEDAH - NEGERI SEMBILAN - SELANGOR 24 27 29 31 33 35 37

7

JARAK PERJALANAN ANTARA BANDAR DI MALAYSIA

39

8

ELAUN TAMBANG GANTIAN KAPAL TERBANG

41

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->