Anda di halaman 1dari 2

Pancasila sebagai Dasar Negara

Posted on 1 November 2008 by Ruhcitra Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan Ketetapan No.XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia.

Pandangan Hidup Bangsa Indonesia yaitu yang dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat yang heterogen (beraneka ragam). -Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, artinya Pancasila lahir bersama denganlahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain.

mewujudkan suatu asas kerohanian, pandanagn dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara diamalkan dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

KELOMPOK QURDIS Kelompok 1


1.Ahmad sofiyullah 2.Ahmad noval sururi 3.Afifah hajar qonita 4.Al inayah munawaroh 5.alfian gofur 6.siti nia anisa anayah

Kelompok 2
1.Andrian 2.ayu riska mariska 3.della mardhan ivand 4.decky avrilianda 5.moch qorib 6.cindra fani sfira

Kelompok 3
1.nur aisah 2.dawud muhandika rahmad 3.citra riski romadona 4.tri sakti wijayanti 5.ikwan arif hidayahtullah 6.nurul izza

Kelompok 4
1.mahfud hadi 2.misbahul munir 3.moch belqis amir 4.faridatul istiada 5.alfina hidayati 6.irfaul latifa 7.ria annisa

Kelompok 5
1.umi azizah 2.kustiana dewi 3.wahyuning sari rodiah 4.diyah ayu nur agustin 5.misbaul munir 6.kamiliatul iftika

Kelompok 6
1.mukti sugiarto 2.yogi satria utama 3.diniyatul marufa 4.riza nisrina 5.elita puspa nahdiyah 6.ayu widianing putri