Anda di halaman 1dari 22

PENGIRAAN SECARA MENTAL

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Definisi Pengiraan Mental


Pengiraan matematik yang dilakukan Dengan menggunakan akal fikiran semata-mata, Tanpa bantuan alatulis dan alat mengira, Tanpa terikat kepada algoritma.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Ciri-ciri Pengiraan Mental


Nombor difahami sebagai suatu perkaitan antara kuantiti, bukannya digit. Pengiraan yang kelihatan serupa boleh diselesaikan dengan menggunakan pelbagai strategi.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Apakah Kelebihan Pengiraan Mental?


Murid dapat memahami perkaitan nombor dengan lebih baik. Murid dapat memahami nilai tempat dengan lebih kukuh. Murid lebih yakin terhadap nombor dan sistem nombor.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Asas Kemahiran Pengiraan Mental Dalam Penambahan


1

Menyatakan hasil tambah dua nombor secara membilang terus Menyusun semula nombor Mencerakinkan nombor

2 3

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Menyatakan Hasil Tambah Dua Nombor Secara Membilang Terus


Membilang terus dari mana-mana nombor 4 + 8 membilang terus dari 4 atau 8 Membilang terus dari nombor yang lebih besar 4 + 8 membilang terus dari 8

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Menyusun Semula Nombor Menyusun nombor mengikut sebarang susunan dalam operasi penambahan 5 + 13 = 13 + 5 Nombor disusun untuk memudahkan perkaitan antara nombor 34 + 7 + 46 = 34 + 46 + 7

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Mencerakinkan Nombor Penggunaan gandaan 10, 100 dan 1000 Ikatan melalui gandaan 10 Penggantian nombor Penghampiran gandaan nombor Mengimbangkan nombor

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Penggunaan Gandaan 10, 100 dan 1000


30 + 47 23 + 45 540 + 280 = 30 + 40 + 7 = 20 + 3 + 40 + 5 = 20 + 40 + 3 + 5 = 500 + 40 + 200 + 80 = 500 + 200 + 20 + 20 + 80 = 700 + 100 + 20

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Ikatan Melalui Gandaan 10

6+7 49 + 32

= 6 + 4 + 3 atau 3 + 3 + 7 = 49 + 1+ 31 atau 41 + 8 + 32

296 + 134 = 296 + 4 + 130 atau 290 + 6 + 134

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

10

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Penggantian Nombor
5+9 = 5 + 10 1

52 + 21 = 52 + 20 + 1 atau 50 + 2 + 21 138 + 69 = 138 + 70 1 atau 140 2 + 69

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

11

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Penghampiran Gandaan Nombor


5+6 18 + 16 = 5 + 5 + 1 atau 6 + 6 1 = 16 + 16 + 2 atau 18 + 18 2

160 + 170 = 150 + 150 + 10 + 20 380 + 380 = 400 + 400 40

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

12

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Mengimbangkan Nombor
6+8 79 + 24 = 6 2+8+2 = 79 + 1 + 23 1

255 + 95 = 255 + 5 + 95 5 Cara lain melalui strategi ini?

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

13

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Asas Kemahiran Pengiraan Mental Dalam Penolakan


1

Menyatakan hasil tolak dua nombor secara membilang menurun Menyusun semula nombor Mencerakinkan nombor

2 3

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

14

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Menyatakan Hasil Tolak Dua Nombor Secara Membilang Menurun

Membilang menurun dari nombor yang lebih besar 8 3 membilang menurun dari 8 sebanyak 3 langkah

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

15

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Menyusun Semula Nombor

Nombor disusun untuk memudahkan perkaitan antara nombor 58 + 47 38 = 58 38 + 47 12 7 2 = 12 2 7

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

16

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Mencerakinkan Nombor
Penggunaan gandaan 10, 100 dan 1000 Ikatan melalui gandaan 10 Penggantian nombor Penghampiran gandaan nombor

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

17

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Penggunaan Gandaan 10, 100 dan 1000


78 40 = 70 + 8 40 = 70 40 + 8

680 320 = 600 + 80 300 + 20 = 600 300 +80 + 20 276 153 = 276 100 50 3

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

18

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Ikatan Melalui Gandaan 10


23 9 = 23 3 6

584 176 = 584 184 + 8

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

19

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Penggantian Nombor
70 9 84 19 = 70 10 + 1 = 84 20 + 1

405 398 = 405 400 + 2

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

20

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Penghampiran Gandaan Nombor


18 9 > 9 + 9 = 18 Jadi, 18 9 = 9 10 5 = 5 9 adalah kurang 1 dari 10. Jadi, 5 1 = 4

9 5

>

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

21

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Selamat Mencuba. Sabar Pasti Berhasil!

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

22

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM